ACAPA - Polita de asigurare bagaje si accidente persoane transportate - ASIROM Vienna Insurance Group

asigurari acapa asirom vienna insurance group bagaje accidente persoane transport pitesti arges

ROMANIA, Bucuresti, Sector 2, Bd. Carol I, nr. 31-33.

office@asirom.ro

Tel:    021.317.81.36, 021. 601 10 99, 021.601.12.87

Fax:   021.317.81.32, 021 601 12 88

              ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM Vienna Insurance Group​ este o companie de asigurari cu un istoric de peste 25 ani pe piata de asigurari din Romania. Stabilitatea si trainicia sa au facut ca in anul 2007 sa fie acceptata in grupul austriac VIENNA INSURANCE GROUP (VIG), care este lider pe piata asigurarilor din Europa Centrala si de Est, cu o experienta de peste 190 ani, cu cca. 50 de companii in peste 25 de tari si avand peste 24 000 de angajati. In acelasi timp, ASIROM se afla intr-o relatie foarte buna de cooperare cu ERSTE GROUP, partener strategic al VIG. Putem spune ca ASIROM, este in prezent, o companie de asigurari moderna, racordata la cerintele pietei, stabila si o companie care continua sa ofere incredere clientilor sai. ASIROM Vienna Insurance Group este autorizata sa comercializeze produse de asigurare proprii, in Romania, fiind inregistrata in Registrul Asiguratorilor la numarul RA-023-10.04.2003.

Aspecte Generale: 

ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM Vienna Insurance Group​ detine in portofoliu polita AROTRANS FORTE care este o polita de asigurare de raspundere a transportatorului fata de calatorii transportati, pentru vatamari corporale si/sau pagube materiale (distrugerea bagajelor), ìn caz de accidente produse ìn trafic rutier intern, exclusiv pe teritoriul Romaniei si/sau international, adica atat pe teritoriul Romaniei cat si in afara acestuia.

Obiectul Asigurarii: 

               ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM Vienna Insurance Group, in calitate de asigurator, ìn baza conditiilor politei de asigurare, asigura operatorii de transport autorizati (licentiati) pentru transportul de persoane pentru raspunderea ce le revine acestora fata de calatorii transportati in baza unui contract de transport.

               Asigurarea este valabila pentru situatiile de accidente produse atat pe teritoriul Romaniei cat si ìn strainatate.

               Asigurarea inceteaza automat ìn momentul suspendarii sau retragerii licentei de transport.

               Mijloacele de transport persoane care intra sub acoperirea acestui tip de polita sunt urmatoarele:

 • pentru transportul rutier: autoturisme, microbuze, autobuze, autocare, troleibuze sau vehicule pentru interventii speciale: salvare, politie, pompieri;
 • pentru transportul pe sine: tramvaie, metrou subteran sau de suprafata;
 • pentru transport pe cai de ape: vapoare, iahturi, salupe, slepuri, feriboturi, bacuri;
 • pentru transportul pe cablu aerian: telecabine, telegondole, telescaune, teleschiuri.
Conditii de Preluare in Asigurare: 

              Pentru a putea sa incheie o polita de asigurare de raspundere a transportatorului fata de calatorii transportati, pentru transport rutier si/sau pagube materiale (distrugerea bagajelor), ìn caz de accidente produse ìn trafic rutier intern si/sau international, AROTRANS FORTE, solicitantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • sa desfasoare activitate de transport rutier de persoane si sa indeplineasca reglementarile legale pentru autorizarea ca operator de transport rutier de persoane;
 • sa intocmeasca Cererea Chestionar care contine informatii relevante despre solictant, despre activitatea de transport pe care doreste sa o desfasoare si riscurile la care se expune, despre mijloacele de transport pe care urmeaza sa le foloseasca in activitate, informatii care sunt esentiale pentru intocmirea politei;
 • sa intocmeasca Specificatia care detaliaza raspunderile asigurate precum si sublimitele de raspundere ale asiguratorului;
 • sa puna la dispozitie asiguratorului Cartea de Identitate a Vehiculului asigurat sau Certificatul de Inmatriculare al acestuia si Certificatul de Inregistrare al firmei;
 • sa detalieze istoricul de daune, daca este cazul;

              Cererea chestionar trebuie intocmita in oricare din urmatoarele situatii:

 • incheierea unei polite noi;
 • reinoirea unei polite existente, inainte de data expirarii acesteia;
 • alte situatii care presupun schimbari ale riscurilor asigurate;
Perioada Asigurata: 

             Polita de asigurare de raspundere a transportatorului fata de calatorii transportati, pentru transport rutier si/sau pagube materiale (distrugerea bagajelor), ìn caz de accidente produse ìn trafic rutier intern si/sau international, AROTRANS FORTE, de la ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM Vienna Insurance Group poate fi incheiata, de regula, pe o perioada de 12 luni dar poate fi incheiata, in baza unei aprobari speciale si daca asiguratorul este de acord, si pe perioade subanuale. Intrarea in valabilitate se face cel mai devreme, incepand cu ora 00:00 a zilei urmatoare emiterii politei iar iesirea din valabilitate se produce la ora 24:00 a ultimei zile de valabilitate inscrisa pe polita.

             Asiguratorul raspunde numai pentru evenimentele asigurate petrecute ìn perioada de valabilitate inscrisa in polita de asigurare.

             Polita de asigurare isi inceteaza valabilitatea si implicit inceteaza raspunderea asiguratorului, in urmatoarele cazuri:

 • la ora si ziua inscrise in polita de asigurare, ca si data de expirare;
 • la ridicarea autorizatiei de transport a asiguratului;
 • la data schimbarii proprietarului/utilizatorului interesului asigurabil;
 • cu acordul ambelor parti;
 • la ora 24.00 a datei expirarii termenului de pasuire, daca nu s-a achitat pana la acest termen rata scadenta;
 • prin denuntare unilaterala, sub forma unei scrisori recomandate cu confirmare de primire, cu un preaviz de 15 zile;
 • ìn caz de forta majora;
 • prin desfiintarea de drept a contractului in cazul in care asiguratul nu-si indeplineste obligatiile contractuale;
 • la epuizarea raspunderii totale prin plati de despagubiri.
Teritorialitate: 

               Polita de asigurare de raspundere a transportatorului fata de calatorii transportati, pentru transport rutier si/sau pagube materiale (distrugerea bagajelor), AROTRANS FORTE, de la ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM Vienna Insurance Group isi exercita acoperirea:

 • ìn trafic rutier intern, adica pentru transporturi de persoane pe cai de apa, rutiere, pe sine sau pe cablu aerian, efectuate exclusiv pe teritoriul Romaniei;

                                si/sau

 • ìn trafic rutier international, adica exclusiv pentru transporturi de persoane efectuate pe cai rutiere, de pe teritoriul Romaniei catre exteriorul acestuia.
Asiguratul: 

              Asigurat pe polita de asigurare de raspundere a transportatorului fata de calatorii transportati, pentru transport rutier si/sau pagube materiale (distrugerea bagajelor), in trafic intern si international, AROTRANS FORTE, de la ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM Vienna Insurance Group poate sa fie orice persoana fizica sau juridica, detinatoare a mijloacelor de transport incluse in asigurare, autorizata / atestata, in conformitate cu prevederile legale in vigoare privind furnizarea de servicii profesionale de transport persoane, atat in tara cat si in strainatate, in scopuri turistice sau comerciale.

Suma Asigurata: 

              Suma asigurata sau limita maxima a raspunderii asiguratorului, pentru vatamare corporala si/sau pagube materiale (distrugerea bagajelor), pe calator, este acea valoare mentionata de catre solicitant in cererea chestionar si care reprezinta suma maxima in limita careia ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM Vienna Insurance Group poate acorda despagubiri asiguratului sau celor indreptatiti, in cazul producerii evenimentului asigurat, sau suma totala a despagubirilor ce se pot acorda pe toata perioada de valabilitate a asigurarii. Suma asigurata este exprimata in RON.

              Suma asigurata pentru vatamari corporale si deces precum si cea pentru pagube materiale (distrugerea bagajelor), se stabileste per persoana transportata iar suma asigurata totala, a politei, rezulta prin multiplicarea sumelor precizate anterior cu numarul de locuri destinat transportului de persoane (exclusiv soferul) asa dupa cum reiese din documentul de inmatriculate al vehciulului asigurat.

             Asigurarea AROTRANS FORTE se poate incheia, la alegerea detinatorului mijlocului de transport, la urmatoarele sume asigurate pentru fiecare pasager/calator (inclusiv pentru conducatorul mijlocului de transport si respectiv fiecare din personalul insotitor al societatii de transport):

 • 1.000 de lei pentru deces din accident;
 • 2.000 de lei pentru invaliditate permanenta din accident, totala sau partiala;
 • 200 de lei (10% din suma de la invaliditate permanenta din accident), reprezentand suma limita maxima pana la care se pot acoperi cheltuielile medicale necesare tratarii invaliditatii permanente ca urmare a unui accident;
 • 1.000 de lei pentru fracturi din accident;
 • 1.000 de lei arsuri urmare a unui accident;
 • 2.400 lei pentru invaliditate temporara din accident, platibila sub forma de indemnizatie zilnica de 40 de lei pe zi de spitalizare si convalescenta urmare a spitalizarii si pentru o durata maxima de 60 de zile pe an de asigurare, indiferent de numarul de spitalizari. In cadrul fiecarei spitalizari numarul zilelor de convalescenta nu poate depasi dublul zilelor de spitalizare;
 • 100 de lei (5% din suma de la invaliditate permanenta din accident), reprezentand suma limita maxima pana la care se poate acoperi avarierea, distrugerea sau pierderea bagajelor si a bunurilor aflate asupra persoanei accidentate;
 • 50 de lei (5% din suma de la deces din accident), reprezentand suma limita maxima pana la care se pot acoperi cheltuielile ocazionate de transportul persoanei decedate ca urmare a unui accident, pana la locul de inhumare.

              Asigurarea AROTRANS FORTE se poate incheia si la sume asigurate reprezentand multiplul sumelor asigurate prevazute anterior, la alegerea detinatorului mijlocului de transport cu acordul asiguratorului.

              Dupa ce se realizeaza despagubiri pentru daune partiale, suma asigurata se diminueaza cu valoarea acelor despagubiri iar noua suma astfel rezultata ramane valabila ca limita maxima de despagubire pana la expirarea politei daca nu intervin intre timp si alte despagubiri. Reintregirea sumei asigurate pana la nivelul avut initial, la incheierea politei, se poate face la cererea asiguratului, cu aprobare din partea asiguratorului si contra platii unei prime de asigurare suplimentara.

              Pe durata asigurarii, suma asigurata poate fi majorata, cu conditia platii unei primei suplimentare de asigurare.

              In cazurile in care, asigurarea s-a incheiat pentru o suma asigurata inferioara pretentiilor de despagubire, despagubirea se reduce corespunzator raportului dintre suma prevazuta in polita si valoarea pretentiilor de despagubire la data producerii evenimentului asigurat.

Prima de Asigurare: 

              Prima de asigurare pe polita de asigurare de raspundere a transportatorului fata de calatorii transportati, pentru transport rutier si/sau pagube materiale (distrugerea bagajelor), in trafic intern si international, AROTRANS FORTE, reprezinta suma datorata de asigurat in schimbul obligatiei pe care si-o asuma ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM Vienna Insurance Group, de plata a indemnizatiei de asigurare (despagubire) in caz de producere a riscurilor asigurate. Ea rezulta, in urma aplicarii, la valoare sumei asigurate, a unei cote de prima, procentuala, stabilita de catre asigurator in functie de anumite criterii. Este exprimata valoric, in moneda incheierii contractului, RON si poate fi achitata integral la emiterea politei sau intr-un numar de rate acceptate de catre asigurator.

              In cazul platii primei anuale in rate, ratele urmatoare primei rate (care se incaseaza obligatoriu in ziua emiterii politei) beneficiaza de un termen de pasuire, la plata, de 15 zile calendaristice. Daca in termen de 15 de zile de la data scadenta a ratei, asiguratul nu face plata, contractul de asigurare se reziliaza de drept, automat. Polita poate fi repusa ìn vigoare, ìn baza unui supliment de asigurare si prin plata primei restante, ìntr-un termen maxim de 15 zile de la data scadentei, cu conditia ca ìn aceasta perioada, sa nu se fi produs accidente.

ATENTIE! Asiguratorul nu are obligatia de a-i notifica asiguratului datele de scadenta ale primelor de asigurare.

Sistemul de Fransize: 

              Polita de asigurare de raspundere a transportatorului fata de calatorii transportati, pentru transport rutier si/sau pagube materiale (distrugerea bagajelor), in trafic intern si international, AROTRANS FORTE, de la ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM Vienna Insurance Group poate fi incheiata cu sau fara fransize deductibile per eveniment, in functie de anumite criterii stabilite de catre asigurator.

Riscuri Asigurate Standard: 

              Riscurile standard asigurate prin polita de asigurare de raspundere a transportatorului fata de calatorii transportati, pentru transport rutier si/sau pagube materiale (distrugerea bagajelor), in trafic intern si international, AROTRANS FORTE, de la ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM Vienna Insurance Group sunt:

 • Asiguratorul asigura raspunderea transportatorilor fata de calatorii transportati, ìn caz de accidente survenite din culpa exclusiva a transportatorului, pentru cazurile de vatamare corporala si pentru pagubele materiale suferite de calatori pe timpul transportului (inclusiv transport rutier). Termenul de „accident" va desemna implicarea autovehiculului ìn unul din urmatoarele evenimente din culpa conducatorului autovehiculului:
  • ciocniri, loviri sau izbiri cu alte vehicule sau cu corpuri aflate in afara autovehiculului asigurat, caderi (cadere in prapastie, cadere in apa cu prilejul transbordarii, cadere de pe pod), derapari sau rasturnari;
  • Incendiu ìn timpul deplasarii, din coliziune cu corpuri mobile sau imobile, din cadere, traznet, Explozie, avalanse de zapada.
 • Asiguratorul acorda despagubiri calatorilor:
  • pentru cazurile de invaliditate permanenta (totala sau partiala) a calatorilor ce se aflau ìn autovehiculul asigurat, ca urmare a unui accident ìn care a fost implicat acesta;
  • pentru cazurile de deces a calatorilor ce se aflau ìn autovehiculul asigurat, ca urmare a unui accident ìn care a fost implicat acesta;
  • pentru cazurile de distrugere a bunurilor calatorilor ce se aflau ìn autovehiculul asigurat, ca urmare a unui accident ìn care a fost implicat acesta.
 • Numarul persoanelor ce pot fi despagubite este limitat la numarul de locuri stabilit in certificatul de inmatriculare al autovehiculului asigurat.
Riscuri Excluse: 

              Riscurile excluse prin polita de asigurare de raspundere a transportatorului fata de calatorii transportati, pentru transport rutier si/sau pagube materiale (distrugerea bagajelor), in trafic intern si international, AROTRANS FORTE, de la ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM Vienna Insurance Group sunt:

 • Asiguratorul nu plateste despagubiri daca:
  • accidentul s-a produs ìn timpul comiterii de catre asigurat sau de catre prepusii acestuia a unor infractiuni savarsite cu intentie ori ìn timpul cand acestia, autori ai unei infractiuni savarsite cu intentie, ìncercau sa se sustraga de la urmarirea penala;
  • accidentul nu a fost produs din vina transportatorului;
  • accidentul s-a produs din vina calatorului accidentat.
 • Asiguratorul nu plateste despagubiri nici pentru:
  • pretentiile formulate ìn caz de razboi (declarat sau nu), invazie, actiunea unui dusman extern, razboi civil, revolta, revolutie, insurectie, rebeliune, acte de terorism, dictatura militara, greve, tulburari civile sau actiuni dusmanoase;
  • pretentiile referitoare la pagubele produse ìn urma unor explozii atomice, radiatii sau infestari radioactive ca urmare a folosirii energiei atomice sau materialelor fisionabile;
  • pretentiile referitoare la pagubele produse ìn urma poluarii sau contaminarii de orice natura si din orice cauza;
  • persoanele aflate ìn autovehicul, peste numarul de locuri ìnscris ìn certificatul de ìnmatriculare.
Clauze Suplimentare: 

              Polita de asigurare de raspundere a transportatorului fata de calatorii transportati, pentru transport rutier si/sau pagube materiale (distrugerea bagajelor), in trafic intern si international, AROTRANS FORTE, de la ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM Vienna Insurance Group nu are atasate clauze suplimentare prin care sa fie preluate in asigurare riscuri excluse.

Obligatiile Asiguratului: 

               Principalele obligatii pe care asiguratul le are prin polita de asigurare de raspundere a transportatorului fata de calatorii transportati, pentru transport rutier si/sau pagube materiale (distrugerea bagajelor), in trafic intern si international, AROTRANS FORTE, de la ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM Vienna Insurance Group sunt:

 • sa plateasca primele de asigurare asumate conform contractului.
 • sa instiinteze in scris asiguratorul despre Autovehiculele pe care le introduce ìn trafic dupa data ìncheierii politei; acestea vor fi cuprinse ìn asigurare ìncepand din ziua urmatoare platii primei de asigurare suplimentare si primirii de catre asigurator a avizarii scrise; Avizarea se face prin scrisoare sau fax si va cuprinde urmatoarele date: marca si tipul autovehiculului, numarul de ìnmatriculare, numarul de locuri stabilit ìn certificatul de ìnmatriculare.
 • ìn cazul producerii unui accident:
  • sa ìnstiinteze imediat organele de politie cele mai apropiate de locul producerii accidentului, precum si alte organe abilitate, atunci cand este cazul, cerand ìntocmirea unor acte de constatare cat mai complete;
  • sa ia imediat masurile ce se impun pentru acordarea primului ajutor, si orice alte masuri necesare pentru limitarea urmarilor accidentului;
  • sa ìnstiinteze asiguratorul, ìn scris, despre producerea accidentului, imediat ce a luat la cunostinta de producerea acestuia (ìn termen de 24 de ore). Instiintarea va cuprinde:
   • locul producerii accidentului, cauzele, ìmprejurarile si consecintele estimate;
   • numarul de ìnmatriculare al autovehiculului;
   • numarul calatorilor accidentati;
   • numarul politei de asigurare.
  • sa puna la dispozitia asiguratorului procesul verbal sau orice alte acte ìntocmite de organele competente care au constatat si cercetat accidentul, din care sa rezulte data, locul si ìmprejurarile producerii accidentului, precum si lista calatorilor aflati ìn autovehicul;
  • sa puna la dispozitia calatorilor accidentati actele necesare dovedirii calitatii de calator si sa-i instruiasca asupra demersurilor de ìntreprins pentru a putea beneficia de despagubire conform politei de asigurare;
  • sa nu recunoasca nicio raspundere si sa nu faca nicio oferta, promisiune sau plata fara acordul scris al asiguratorului.

               Respectarea riguroasa a obligatiilor ce-i revin asiguratului si plata primei de asigurare vor fi o conditie ce precede orice raspundere din partea asiguratorului.

  Obligatiile Asiguratorului: 

                 Principalele obligatii, pe care ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM Vienna Insurance Group le are in calitatea sa de asigurator, prin polita de asigurare de raspundere a transportatorului fata de calatorii transportati, pentru transport rutier si/sau pagube materiale (distrugerea bagajelor), in trafic intern si international, AROTRANS FORTE sunt:

  • Asiguratorul are obligatia sa constate si sa evalueze pagubele prin reprezentantii sai, in cel mai scurt timp posibil de la data avizarii producerii evenimentului asigurat.
  • Despagubirea cuvenita nu poate depasi cuantumul prejudiciului efectiv inregistrat de persoana pagubita, limitele raspunderii mentionate in polita de asigurare si nici valoarea riscurilor asumate de asigurat prin contractul incheiat cu persoana pagubita sau, in lipsa acesteia, dublul venitului brut (onorariul) stabilit prin contractul de audit.
  • Asiguratorul are obligatia sa plateasca despagubirea cuvenita in termen de 30 zile de la primirea ultimului document solicitat de catre asigurator sau de la primirea hotararii judecatoresti definitive si irevocabile.
  • In cazul producerii evenimentului asigurat, asiguratorul are dreptul de a retine din despagubirea cuvenita ratele de prima datorate pana la expirarea contractului de asigurare.
  Procedura Daune: 

   

  • vatamarea corporala poate fi demonstrata pe baza certificatelor medicale eliberate de spitale, policlinici sau de alte organe sanitare abilitate legal;
  • In cazul ìn care pe baza certificatelor medicale prezentate de accidentat, nu rezulta clar ca persoana accidentata ar fi suferit o vatamare corporala asiguratorul poate face pe cheltuiala sa propriile investigatii;
  • Dovada existentei bunurilor (bagajelor) ìn momentul producerii accidentului se poate face prin orice mijloc legal de proba;
  • Cuantumul pagubei se stabileste prin acordul dintre calator, asigurat si asigurator. Daca nu se realizeaza acest acord, despagubirea se va stabili prin hotarare judecatoreasca definitiva,asiguratorul urmand a plati despagubirea cu respectarea raspunderii pentru un calator si a raspunderii totale.
  • despagubirile se platesc:
   • direct calatorului accidentat, pe baza cererii asiguratului, ìn caz de vatamare corporala si/sau pagube la bagaje;
   • mostenitorilor, ìn calitate de beneficiari, pe baza cererii asiguratului, ìn caz de deces din accident al calatorului accidentat.
  • In cazul in care, dupa plata sumei convenite pentru vatamare corporala calatorul accidentat decedeaza ca urmare a acelui accident, asiguratorul va plati eventuala diferenta pana la raspunderea pentru un calator.
  • Pentru ìncasarea despagubirii, cei ìn drept vor trebui sa depuna la asigurator urmatoarele documente, dupa caz:
   • cererea asiguratului pentru solicitarea drepturilor din asigurare, pentru calatorul accidentat;
   • legitimatia de Calatorie sau documentul care da dreptul la Calatorie, iar ìn lipsa acestora, orice dovada care atesta calitatea de calator. In cazul in care aceste dovezi s-au pierdut se va apela la listele ce cuprind evidenta calatorilor detinute de asigurat;
   • procesul verbal, ori alte documente eliberate de organele competente care au constatat si cercetat cauzele si ìmprejurarile accidentului; ìn cazul accidentelor pentru care nu s-au ìntocmit acte cu privire la cauzele si ìmprejurarile accidentului, acestea pot fi dovedite si prin adeverinte eliberate de organul medical care a dat primul ajutor dupa accident, sau prin orice mijloace legale de proba, inclusiv, ìn lipsa altor probe, cu declaratii de martori date ìn fata institutiilor abilitate;
   • ìn caz de deces al calatorului accidentat, copie a certificatului de deces si a certificatului de mostenitor;
   • copie ale actelor de identitate ale celor ìn drept sa primeasca despagubiri;
   • actul medical constatator prin care medicul examinator a constatat vatamarea corporala ca urmare a accidentului, si copie a foii de iesire din spital;
   • dovada existentei bunurilor (bagajelor) pe timpul transportului si dovada distrugerii acestora;
   • alte acte necesare, dupa caz, pentru solutionarea cererilor de plata.
  • Dupa analizarea dosarului de catre angajatii asiguratorului, daca cererea de despagubire se dovedeste a fi ìntemeiata, asiguratorul va despagubi direct calatorul accidentat sau pe mostenitorii acestuia pe baza acordului dintre asigurator, asigurat si calatorul accidentat/mostenitorii calatorului accidentat, cu respectarea limitelor de raspundere asumate prin polita de asigurare.
  • Daca nu se va ajunge la un acord ìn legatura cu pretentiile de despagubire, asiguratorul va plati sumele cu respectarea prevederilor unei hotarari judecatoresti definitive.

  Notificare daune:

  Call Center Constatare daune

  Tel: 021 - 9599 (tarif normal in reteaua Telekom) - de LUNI pana SAMBATA, intre 7:00 – 22:00 si DUMINICA, intre 9:00 – 17:30

  021 - 777 - 9599 (tarif normal in reteaua Telekom) apelabil din strainatate - de LUNI pana SAMBATA, intre 7:00 – 22:00 si DUMINICA, intre 9:00 – 17:30

  Diverse: 

                Asiguratorul este subrogat in drepturile asiguratului impotriva celor raspunzatori de producerea pagubei iar asiguratul este obligat sa-i prezerve acest drept asiguratorului, sub sanctiunea nedecontarii daunei.

                Asiguratorul este exonerat de raspundere pentru partea din dauna ce ramane, in sarcina asiguratului fata de tertii prejudiciati, asiguratul raspunzand fata de acestia pentru partea din prejudiciu neacoperita prin asigurare.

                Modificarea politei de asigurare se poate face numai prin intelegere scrisa intre parti.

                Denuntarea politei de asigurare se poate face unilateral de catre fiecare parte in conditiile expres mentionate.

                Orice diferent intre parti se solutioneaza pe cale amiabila sau in caz contrar in instantele de judecata din Romania.

                Polita mentioneaza expres ca asiguratul poate apela la Fondul de Garantare a Asiguratilor care este gestionat de Autoritatea de Supraveghere din Romania in cazul in care asiguratorul se afla in procedura de faliment sau insolventa.