ACAPA - Polita de asigurare bagaje si accidente persoane transportate - CERTASIG Asigurare Reasigurare

asigurari acapa certasig bagaje accidente persoane transport pitesti arges

ROMANIA, Bucuresti, Sector 1, str. Nicolae Caramfil, 61B.

office@certasig.ro

Tel:    021.311.91.04

Fax:   021.311.50.56

               Actuala societate de asigurari CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. a luat fiinta si si-a inceput activitatea in anul 2003 in urma fuziunii dintre compania Fortuna SA si societatea de Asigurare Romano-Canadiana Aroca SA Bucuresti. Din decembrie 2007, compania CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. este detinuta majoritar (89%) de Royalton Capital Investors II, un fond european de investitii specializat pe achizitionarea si dezvoltarea companiilor orientate spre segmentul de servicii din cadrul statelor Uniunii Europene, din Europa Centrala si de Est. Printre investitorii Royalton Capital Investors II se afla Alpha Associates, Banca Europeana de Reconstructie si Dezvoltare (EBRD) si Fondul European de Investitii (EIF). In temeiul Tratatului privind functionarea Uniunii Europene care reglementeaza "Libertatea de stabilire si de prestare a serviciilor", CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. este autorizata sa desfasoare activitati pe piata de asigurari din Austria, Bulgaria, Cehia, Cipru, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franta, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Polonia, Portugalia, Marea Britanie, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Olanda, Ungaria. CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. este autorizata sa comercializeze produse de asigurare proprii, in Romania, fiind inregistrata in Registrul Asiguratorilor la numarul RA-021-10.04.2003.

Aspecte Generale: 

CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. acopera riscurile cu care se confrunta transportatorii de persoane, autorizati, printr-o polita de asigurare de raspundere a transportatorului fata de calatorii transportati, pentru vatamari corporale si/sau pagube materiale (distrugerea bagajelor), ìn caz de accidente produse ìn trafic rutier intern, exclusiv pe teritoriul Romaniei si/sau international, adica atat pe teritoriul Romaniei cat si in afara acestuia.

Obiectul Asigurarii: 

               CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A., in calitate de asigurator, ìn baza conditiilor politei de asigurare, asigura operatorii de transport autorizati (licentiati) pentru transportul de persoane pentru raspunderea ce le revine acestora fata de calatorii transportati in baza unui contract de transport.

              Asiguratorul, oferă protectie persoanelor aflate in autovehiculul mentionat in polita de asigurare pentru accidentele care au drept consecinta decesul sau invaliditatea permanenta a acestora, precum si pagubele produse bagajelor personale ale lor, in perioada de valabilitate a politei.

               Asigurarea este valabila pentru situatiile de accidente produse atat pe teritoriul Romaniei cat si ìn strainatate.

               Asigurarea inceteaza automat ìn momentul suspendarii sau retragerii licentei de transport.

Conditii de Preluare in Asigurare: 

              Pentru a putea sa incheie o polita de asigurare de raspundere a transportatorului fata de calatorii transportati, pentru avarii accidentale si/sau pagube materiale (distrugerea bagajelor), ìn caz de accidente produse ìn trafic rutier intern si/sau international, solicitantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • sa desfasoare activitate de transport rutier de persoane si sa indeplineasca reglementarile legale pentru autorizarea ca operator de transport rutier de persoane;
 • sa intocmeasca Cererea Chestionar care contine informatii relevante despre solictant, despre activitatea de transport pe care doreste sa o desfasoare si riscurile la care se expune, despre mijloacele de transport pe care urmeaza sa le foloseasca in activitate, informatii care sunt esentiale pentru intocmirea politei;
 • sa intocmeasca Specificatia care detaliaza raspunderile asigurate precum si sublimitele de raspundere ale asiguratorului;
 • sa puna la dispozitie asiguratorului Cartea de Identitate a Vehiculului asigurat sau Certificatul de Inmatriculare al acestuia si Certificatul de Inregistrare al firmei;
 • sa detalieze istoricul de daune, daca este cazul;

              Cererea chestionar trebuie intocmita in oricare din urmatoarele situatii:

 • incheierea unei polite noi;
 • reinoirea unei polite existente, inainte de data expirarii acesteia;
 • alte situatii care presupun schimbari ale riscurilor asigurate;
Perioada Asigurata: 

             Polita de asigurare de raspundere a transportatorului fata de calatorii transportati, pentru avarii accidentale si/sau pagube materiale (distrugerea bagajelor), ìn caz de accidente produse ìn trafic rutier intern si/sau international, de la CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. poate fi incheiata, de regula, pe o perioada de 12 luni dar poate fi incheiata, in baza unei aprobari speciale si daca asiguratorul este de acord, si pe perioade subanuale. Intrarea in valabilitate se face cel mai devreme, incepand cu ora 00:00 a zilei urmatoare emiterii politei iar iesirea din valabilitate se produce la ora 24:00 a ultimei zile de valabilitate inscrisa pe polita.

             Asiguratorul raspunde numai pentru evenimentele asigurate petrecute ìn perioada de valabilitate inscrisa in polita de asigurare.

             Polita de asigurare isi inceteaza valabilitatea si implicit inceteaza raspunderea asiguratorului, in urmatoarele cazuri:

 • la ora si ziua inscrise in polita de asigurare, ca si data de expirare;
 • la ridicarea autorizatiei de transport a asiguratului;
 • la data schimbarii proprietarului/utilizatorului interesului asigurabil;
 • cu acordul ambelor parti;
 • la ora 24.00 a datei expirarii termenului de pasuire, daca nu s-a achitat pana la acest termen rata scadenta;
 • prin denuntare unilaterala, sub forma unei scrisori recomandate cu confirmare de primire, cu un preaviz de 20 zile;
 • ìn caz de forta majora;
 • prin desfiintarea de drept a contractului in cazul in care asiguratul nu-si indeplineste obligatiile contractuale;
 • la epuizarea raspunderii totale prin plati de despagubiri.
Teritorialitate: 

               Polita de asigurare de raspundere a transportatorului fata de calatorii transportati, pentru avarii accidentale si/sau pagube materiale (distrugerea bagajelor), de la CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. isi exercita acoperirea:

 • ìn trafic rutier intern, adica pentru transporturi de persoane efectuate exclusiv pe teritoriul Romaniei;

                                si/sau

 • ìn trafic rutier international, adica pentru transporturi de persoane efectuate de pe teritoriul Romaniei catre exteriorul acestuia, numai in temeiul unei aprobari speciale din partea asiguratorului si in schimbul platii unei prime de asigurare suplimentare.
Asiguratul: 

              Asigurat pe polita de asigurare de raspundere a transportatorului fata de calatorii transportati, pentru avarii accidentale si/sau pagube materiale (distrugerea bagajelor), in trafic intern si international, de la CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. poate sa fie orice persoana fizica sau juridica autorizata / atestata, in conformitate cu prevederile legale in vigoare privind furnizarea de servicii profesionale de transport persoane, atat in tara cat si in strainatate, in scopuri turistice sau comerciale.

Suma Asigurata: 

              Suma asigurata sau limita maxima a raspunderii asiguratorului, pentru vatamare corporala si/sau pagube materiale (distrugerea bagajelor), pe calator, este acea valoare mentionata de catre solicitant in cererea chestionar si care reprezinta suma maxima in limita careia CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. poate acorda despagubiri asiguratului sau celor indreptatiti, in cazul producerii evenimentului asigurat, sau suma totala a despagubirilor ce se pot acorda pe toata perioada de valabilitate a asigurarii. Suma asigurata poate fi exprimata in RON, USD sau EURO.

              Suma asigurata pentru vatamari corporale si deces precum si cea pentru pagube materiale (distrugerea bagajelor), se stabileste per persoana transportata iar suma asigurata totala, a politei, rezulta prin multiplicarea sumelor precizate anterior cu numarul de locuri destinat transportului de persoane (exclusiv soferul) asa dupa cum reiese din documentul de inmatriculate al vehciulului asigurat.

              Dupa ce se realizeaza despagubiri pentru daune partiale, suma asigurata se diminueaza cu valoarea acelor despagubiri iar noua suma astfel rezultata ramane valabila ca limita maxima de despagubire pana la expirarea politei daca nu intervin intre timp si alte despagubiri. Reintregirea sumei asigurate pana la nivelul avut initial, la incheierea politei, se poate face la cererea asiguratului, cu aprobare din partea asiguratorului si contra platii unei prime de asigurare suplimentara.

              Pe durata asigurarii, suma asigurata poate fi majorata, cu conditia platii unei primei suplimentare de asigurare.

              In cazurile in care, asigurarea s-a incheiat pentru o suma asigurata inferioara pretentiilor de despagubire, despagubirea se reduce corespunzator raportului dintre suma prevazuta in polita si valoarea pretentiilor de despagubire la data producerii evenimentului asigurat.

Prima de Asigurare: 

              Prima de asigurare pe polita de asigurare de raspundere a transportatorului fata de calatorii transportati, pentru avarii accidentale si/sau pagube materiale (distrugerea bagajelor), in trafic intern si international, reprezinta suma datorata de asigurat in schimbul obligatiei pe care si-o asuma CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A., de plata a indemnizatiei de asigurare (despagubire) in caz de producere a riscurilor asigurate. Ea rezulta, in urma aplicarii, la valoare sumei asigurate, a unei cote de prima, procentuala, stabilita de catre asigurator in functie de anumite criterii. Este exprimata valoric, in moneda incheierii contractului, RON, USD sau EURO si poate fi achitata integral la emiterea politei sau intr-un numar de rate acceptate de catre asigurator. Sumele in valuta se achita in RON la cursul BNR valabil pentru ziua efectuarii platii.

              In cazul platii primei anuale in rate, ratele urmatoare primei rate (care se incaseaza obligatoriu in ziua emiterii politei) beneficiaza de un termen de pasuire, la plata, de 15 zile calendaristice. Daca in termen de 15 de zile de la data scadenta a ratei, asiguratul nu face plata, contractul de asigurare se reziliaza de drept, automat. Polita poate fi repusa ìn vigoare, ìn baza unui supliment de asigurare si prin plata primei restante, ìntr-un termen maxim de 15 zile de la data scadentei, cu conditia ca ìn aceasta perioada, sa nu se fi produs accidente.

ATENTIE! Asiguratorul nu are obligatia de a-i notifica asiguratului datele de scadenta ale primelor de asigurare.

Sistemul de Fransize: 

              Polita de asigurare de raspundere a transportatorului fata de calatorii transportati, pentru avarii accidentale si/sau pagube materiale (distrugerea bagajelor), in trafic intern si international, de la CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. poate fi incheiata cu sau fara fransize deductibile per eveniment, in functie de anumite criterii stabilite de catre asigurator.

             Polita se incheie, standard, cu o fransiza temporala de 3 zile pentru spitalizare ca urmare a producerii unui eveniment asigurat, plata despagubirii facandu-se, in acest caz, pentru zilele care depasesc aceasta fransiza temporala.

Riscuri Asigurate Standard: 

              Riscurile standard asigurate prin polita de asigurare de raspundere a transportatorului fata de calatorii transportati, pentru avarii accidentale si/sau pagube materiale (distrugerea bagajelor), in trafic intern si international, de la CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. sunt:

 • accidentele suferite de persoanele transportate de autovehiculul mentionat in polita de asigurare pe timpul transportului, inclusiv la urcarea sau coborarea din autovehicul.
 • decesul din accident;
 • invaliditatea permanenta din accident
 • deteriorarea sau distrugerea bagajelor personale ale calatorilor, ca urmare a producerii urmatoarelor evenimente:
  • accident in care a fost implicat autovehiculul mentionat in polita de asigurare;
  • Incendiu, traznet, Explozie, cadere de corpuri pe autovehiculul aflat in miscare, mentionat in polita de asigurare si in care se aflau bagajele personale ale calatorilor transportati.
Riscuri Excluse: 

              Riscurile excluse prin polita de asigurare de raspundere a transportatorului fata de calatorii transportati, pentru avarii accidentale si/sau pagube materiale (distrugerea bagajelor), in trafic intern si international, de la CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. sunt:

 • asiguratorul nu datoreaza indemnizatia de asigurare daca riscurile asigurate s-au produs ca urmare a:
  • comiterii cu intentie sau tentativa de savarsire de catre asigurat a unor fapte prevazute de Codul penal, precum si in timpul sustragerii de la urmarirea penala pentru asemenea fapte;
  • sinuciderii, oricarei tentative de suicid, automutilare sau imbolnavire intentionata a asiguratului;
  • participarii de buna voie a asiguratului la razboi sau operatiuni de razboi, chiar si nedeclarat, invazie, ocupatie militara, razboi civil, insurectie, tulburari civile, revolte, greve, acte de terorism sau sabotaj;
  • actiunea unor substante explozive, toxice, radioactive, nucleare, poluante ori de contaminare din orice sursa;
  • practicarii unor activitati sau sporturi periculoase precum: cascadorie, pirotehnism, speologie, alpinism, parasutism, deltaplanorism, utilizarea de parapante, sarituri de la inaltime cu coarda elastica,rafting, curse de cai, sporturi de autoaparare si atac, utilizarea unui snowmobil, scufundari autonome, surf si windsurf etc. precum si participarea activa sau inactiva la intreceri cu vehicule cu motor desfasurate pe pamant, apa sau aer, zboruri cu aparate de zbor neomologate;
  • unor accidente aeriene, in afara cazului in care asiguratul calatoreste ca pasager regulamentar al unei societati de transport aviatic cu functionare legala, care executa curse regulate sau zboruri “charter”;
  • utilizarii de catre asigurat a unor medicamente, substante cu efect psihoactiv sau narcotice sau tratamente neprescrise de catre o autoritate medicala competenta precum si ca urmare a consumului de alcool, caracterizat printr-un grad de alcoolemie al asiguratului mai ridicat de 0,8 la mie;
  • consecintelor infectarii cu virusul HIV, respectiv SIDA (Sindromul Imunodeficientei Dobandite -definitie conform Organizatiei Mondiale a Sanatatii);
  • participarii asiguratului ca subiect la experimente medicale, studii clinice sau lucrari de cercetare declarate sau nu ca atare;
  • sarcinii, nasterii copilului sau pierderii de sarcina, avortului sau consecintelor acestora, cu exceptia avortului in scop terapeutic;
  • oricarei boli cu exceptia cazurilor in care se specifica altfel in polita de asigurare;
  • urmarile bolilor provocate prin atacul animalelor si al insectelor;
  • actiunii de orice fel provocate intentionat de catre asigurat in scopul obtinerii indemnizatiei de asigurare;
  • unei afectiuni preexistente la data intrarii in vigoare a contractului de asigurare.
 • Asiguratorul nu plateste suma asigurata beneficiarului care a provocat in mod intentionat decesul asiguratului.
 • Nu se acorda indemnizatie pentru recidiva unei leziuni sau afectiuni post-traumatice, fata de care asiguratul nu a urmat strict tratamentul medical si/sau perioada de repaus prescrise.
 • Asiguratorul nu acorda despagubiri pentru evenimentele petrecute in țari in care au fost declarate de catre Organizația Mondiala de sanatate / Ministerul Sanatații / Ministerul Afacerilor Externe pandemii, epidemii inaintea intrarii asiguratului in țara respectiva.
 • Nu se platesc indemnizatii pentru urmatoarele persoane si in urmatoarele cazuri:
  • soferul autovehiculului, daca accidentul s-a petrecut din vina sa, ca urmare a consumului de alcool, droguri sau medicamente (substante) interzise conducatorilor auto;
  • nici o persoana cu varsta mai mare de 7 ani, aflata in autovehicul peste numarul de locuri inscris in certificatul de inmatriculare;
  • copiii sub 12 ani aflati pe locurile din fata al autovehiculului (locurile de langa conducatorul auto);
  • in cazul in care in legatura cu accidentul a fost declansata o cercetare penala, pana la finalizarea acesteia.
  • in ceea ce privește bagajele personale ale calatorilor, nu intra sub acoperirea prezentelor condiții urmatoarele:
   • deteriorarea, distrugerea sau disparitia bunurilor lasate fara supraveghere in autovehiculul menționat in polița de asigurare;
   • furtul bagajelor din autovehiculul menționat in polița de asigurare;
   • defectele sau viciile obiectelor transportate;
   • obiectele casabile;
   • bunurile perisabile;
   • pagubele produse cu intentie de catre personalul angajat al agentului economic furnizor de servicii sau de catre persoanele asigurate.
Clauze Suplimentare: 

              Polita de asigurare de raspundere a transportatorului fata de calatorii transportati, pentru avarii accidentale si/sau pagube materiale (distrugerea bagajelor), in trafic intern si international, de la CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. nu are atasate clauze suplimentare prin care sa fie preluate in asigurare riscuri excluse.

Obligatiile Asiguratului: 

               Principalele obligatii pe care asiguratul le are prin polita de asigurare de raspundere a transportatorului fata de calatorii transportati, pentru avarii accidentale si/sau pagube materiale (distrugerea bagajelor), in trafic intern si international, de la CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. sunt:

 • Sa completeze corect toate rubricile din Cererea de asigurare.
 • Sa comunice in termen de 48 de ore asiguratorului orice modificari survenite fata de conditiile initiale de evaluare a riscului asigurat.
 • In cazul producerii evenimentului asigurat, asiguratul are urmatoarele obligatii:
  • sa se prezinte, imediat dupa producerea accidentului soldat cu vatamari corporale, la o unitate sanitara sau la un medic spre a fi examinat si sa urmeze tratamentul prescris.
  • sa anunte asigurator de producerea evenimentului asigurat (telefonic si in scris), in maxim 48 ore de la producerea acestuia sau de la luarea la cunostinta de producerea lui. Daca, din motive rezonabile, asiguratul/contractantul/beneficiarul nu a putut sa instiinteze asiguratorul de producerea evenimentului asigurat in termen de 48 de ore, atunci perioada de avizare se prelungeste pana la 10 zile de la producerea evenimentului, cu conditia ca, la data avizarii, consecintele accidentului suferit sa fie evidente.
  • sa furnizeze orice alte documente solicitate de asigurator, care pot fi relevante pentru determinarea cauzelor si imprejurarilor producerii evenimentului asigurat.
  • sa se prezinte la medicul legist pentru stabilirea gradului de invaliditate, dupa terminarea tratamentului medical, insa nu mai tarziu de un an de la data accidentului si sa transmita asiguratorului certificatul de invaliditate, certificatul medical din care reiese numarul zilelor de spitalizare si orice acte necesare instrumentarii dosarului de dauna.
  • sa se prezinte, in cazul in care este notificat, spre a fi examinat medical de medicul agreat al asigurator.
  • sa conserve dreptul de regres al asiguratorului, impotriva celor vinovati de producerea daunelor; In mod deosebit trebuie sa indeplineasca toate actele, formalitatile si procedurile judiciare si extra judiciare necesare pentru exercitarea acestui drept.
  • in caz de neindeplinire a oricareia din aceste obligatii, furnizarea unor informatii eronate sau omiterea unor date cu buna stiinta de catre asigurat/contractant, exonereaza asiguratorul de obligatia de plata a unor eventuale despagubiri si ii permite rezilierea unilaterala a contractului de asigurare, fara returnarea primelor.
Obligatiile Asiguratorului: 

               Principalele obligatii, pe care CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. le are in calitatea sa de asigurator, prin polita de asigurare de raspundere a transportatorului fata de calatorii transportati, pentru avarii accidentale si/sau pagube materiale (distrugerea bagajelor), in trafic intern si international, sunt:

 • Asiguratorul are obligatia sa constate si sa evalueze pagubele prin reprezentantii sai, in cel mai scurt timp posibil de la data avizarii producerii evenimentului asigurat.
 • Despagubirea cuvenita nu poate depasi cuantumul prejudiciului efectiv inregistrat de persoana pagubita, limitele raspunderii mentionate in polita de asigurare si nici valoarea riscurilor asumate de asigurat prin contractul incheiat cu persoana pagubita sau, in lipsa acesteia, dublul venitului brut (onorariul) stabilit prin contractul de audit.
 • Asiguratorul are obligatia sa plateasca despagubirea cuvenita in termen de 15 zile lucratoare de la primirea ultimului document solicitat de catre asigurator sau de la primirea hotararii judecatoresti definitive si irevocabile.
 • In cazul producerii evenimentului asigurat, asiguratorul are dreptul de a retine din despagubirea cuvenita ratele de prima datorate pana la expirarea contractului de asigurare.
Procedura Daune: 
 • Cuantumul indemnizatiei platite de asigurator este dupa cum urmeaza:
  • in caz de invaliditate permanenta, in limita sumei asigurate pentru invaliditate permanenta, dupa caz, intreaga suma asigurata sau cote procentuale corespunzatoare gradului de invaliditate permanenta stabilit in conformitate cu “Scala gradelor de invaliditate” (Continental);
  • in caz de deces survenit la data accidentului, intreaga suma asigurata pentru deces.
 • In caz de deces, survenit in termen de maxim un an de la accident, dar din alte cauze decat accidentul respectiv, daca gradul de invaliditate permanenta nu fusese inca stabilit definitiv, se va plati indemnizatia pentru invaliditate permanenta luandu-se in considerare gradul de invaliditate rezultat din ultimele diagnostice medicale disponibile.
 • Daca decesul asiguratului survine intr-una din urmatoarele circumstante:
  • in decurs de 1 an de la data unui accident acoperit prin prezenta polita, dar din alte motive decat cele legate de acel accident
  • din orice motiv, dar dupa scurgerea unui an de la accidentul acoperit prin prezenta polita,
  • Atunci asiguratorul va plati numai indemnizatia cuvenita aferenta solicitarii de indemnizare existenta la data accidentului.
 • Indemnizatia acordata de catre asigurator nu poate depasi in nici o situatie suma asigurata prevazuta in polita.
 • Asiguratorul nu despagubeste taxele platite de asigurat in strainatate sau in Romania si pe care acesta are dreptul sa le recupereze conform legii (ex.: TVA, etc.).
 • Asiguratorul are dreptul:
  • sa amane plata indemnizatiei daca, in legatura cu evenimentul care a produs dauna, a fost instituita impotriva asiguratului/ beneficiarul o ancheta sau o procedura penala, pana la finalizarea acesteia;
  • sa refuze plata indemnizatiei in cazul in care cererea de indemnizatie este frauduloasa, are la baza declaratii false, sau daca asiguratul sau orice persoana actionand in numele acestuia, a contribuit in mod deliberat sau prin neglijenta grava la producerea daunei;
  • sa pretinda restituirea indemnizatiei, daca dupa plata acesteia catre asigurat, s-a descoperit ca cererea de indemnizatie este frauduloasa, are la baza declaratii false, sau daca asiguratul sau orice persoana actionand in numele acestuia, a contribuit in mod deliberat sau prin neglijenta grava la producerea daunei.
 • Daca inainte de accident, asiguratul avea deja o invaliditate permanenta, gradul de invaliditate permanenta ca urmare a accidentului este dat de diferenta dintre gradul final de invaliditate permanenta stabilit si cel existent inainte de eveniment.
 • Daca valoarea indemnizatiei depaseste de cel putin 3 ori prima de asigurare, asiguratorul va retine din suma de indemnizatie cuvenita toate ratele ramase de achitat pana la expirarea politei.
 • In caz de invaliditate permanenta incontestabila, plata indemnizatiei se poate efectua fara a se mai astepta terminarea tratamentului.
 • In vederea acordarii indemnizatiei, asiguratorul este indreptatit sa solicite asiguratului/ beneficiarului punerea la dispozitie a documentelor originale care sa clarifice producerea evenimentului asigurat si valoarea despagubirii.
 • Actele depuse in vederea obtinerii indemnizatiei raman in proprietatea asiguratorului, ele constituind acte de justificare a platilor efectuate.
 • Acordarea indemnizatiilor se face in termen de 15 zile de la depunerea ultimului act solicitat de asigurator.
 • Suma asigurata se plateste:
  • asiguratului insusi, in caz de invaliditate permanenta ;
  • beneficiarului desemnat, sau in lipsa acestuia, mostenitorilor legali, in caz de deces al asiguratului.
 • Sumele acordate drept indemnizatie se platesc independent de alte sume cuvenite asiguratului/ beneficiarului din alte polite sau contracte de asigurare.
 • Orice pretentie a asiguratului/ beneficiarilor acestuia fata de asigurator, in legatura cu accidentul produs si urmarile acestuia, se stinge prin plata indemnizatiei (in limita sumei asigurate).
 • Creditorii asiguratului nu au dreptul sa urmaresca suma asigurata cuvenita beneficiarului.
 • In limita sumelor platite drept indemnizatie asiguratului/ beneficiarului, asiguratorul se subroga in toate drepturile acestuia contra celor ce se fac raspunzatori de producerea evenimentului asigurat, cu conditia ca acestia sa nu fie asiguratul, rudele sale de grad I si II sau sotul/ sotia acestuia.

Notificare daune:

Telefon: +40 21 311 91 04 / Fax +40 21 311 50 56
E-mail: daune@certasig.ro

Diverse: 

              Asiguratorul este subrogat in drepturile asiguratului impotriva celor raspunzatori de producerea pagubei iar asiguratul este obligat sa-i prezerve acest drept asiguratorului, sub sanctiunea nedecontarii daunei.

              Asiguratorul este exonerat de raspundere pentru partea din dauna ce ramane, in sarcina asiguratului fata de tertii prejudiciati, asiguratul raspunzand fata de acestia pentru partea din prejudiciu neacoperita prin asigurare.

              Modificarea politei de asigurare se poate face numai prin intelegere scrisa intre parti.

              Denuntarea politei de asigurare se poate face unilateral de catre fiecare parte in conditiile expres mentionate.

              Orice diferent intre parti se solutioneaza pe cale amiabila sau in caz contrar in instantele de judecata din Romania.

              Polita mentioneaza expres ca asiguratul poate apela la Fondul de Garantare a Asiguratilor care este gestionat de Autoritatea de Supraveghere din Romania in cazul in care asiguratorul se afla in procedura de faliment sau insolventa.