ACAPA - Polita de asigurare bagaje si accidente persoane transportate - CITY INSURANCE

asigurari acapa city insurance bagaje accidente persoane transport pitesti arges

ROMANIA, Bucuresti, Sector 1, Str. Constantin Aricescu, Nr. 5-7, Parter-Demisol.

office@cityinsurance.ro

Tel:    021.231.0090, 021.231.0079, 021.230.3248, 021.231.0054, 021.231.0713

Fax:   021.231.0442

             Societatea de Asigurare – Reasigurare CITY INSURANCE S.A. este o companie de asigurari generale, 100% romaneasca. Conferind incredere si performanta clientilor sai compania pune accentul, de 15 ani incoace, pe transparenta, stabilitate si coerenta. In 2008 City Insurance devine prima companie de asigurari din Romania care isi dezvolta activitatea in tari membre UE si vinde produse specifice la nivel international pe baza dreptului de libera circulatie a serviciilor. Incepand cu anul 2010, societatea a inceput sa ofere un portofoliu de produse si de servicii de asigurare complet, pe piata romaneasca. In temeiul Tratatului privind functionarea Uniunii Europene care reglementeaza "Libertatea de stabilire si de prestare a serviciilor", CITY INSURANCE S.A. este autorizata sa desfasoare activitati pe piata de asigurari din Bulgaria, Grecia, Spania, Lituania, Italia. CITY INSURANCE S.A. este autorizata sa comercializeze produse de asigurare proprii, in Romania, fiind inregistrata in Registrul Asiguratorilor la numarul RA-008-10.04.2003.

Aspecte Generale: 

Societatea de Asigurare – Reasigurare CITY INSURANCE S.A. detine, in portofoliu, pentru transportatori, in vederea acoperirii riscurilor cu care se confrunta transportatorii de persoane, autorizati, o polita de asigurare de raspundere a transportatorului fata de calatorii transportati, pentru vatamari corporale si/sau pagube materiale (distrugerea bagajelor), ìn caz de accidente produse ìn trafic rutier intern, exclusiv pe teritoriul Romaniei si/sau international, adica atat pe teritoriul Romaniei cat si in afara acestuia.

Obiectul Asigurarii: 

               Societatea de Asigurare – Reasigurare CITY INSURANCE S.A., in calitate de asigurator, ìn baza conditiilor politei de asigurare, asigura operatorii de transport autorizati (licentiati) pentru transportul de persoane pentru raspunderea ce le revine acestora fata de calatorii transportati in baza unui contract de transport.

               Asigurarea este valabila pentru situatiile de accidente produse atat pe teritoriul Romaniei cat si ìn strainatate.

               Asigurarea inceteaza automat ìn momentul suspendarii sau retragerii licentei de transport.

               Obiectul asigurarii il constituie persoana ale carei viata si integritate corporala sunt asigurate pentru riscurile mentionate in polita.

               Obiectul asigurarii il constituie si bagajele calatorilor aflati in autovehicule.

               Nu se preiau in asigurare:

 • obiecte casabile sau bunuri perisabile;
 • bani lichizi sau monede de orice fel (inclusiv colectiile sau piesele singulare de valoare numismatica);
 • cecuri, titluri si obligatiuni, hartii de valoare, acte, manuscrise, bilete de Calatorie, colectii de timbre;
 • bijuterii, ceasuri, obiecte confectionate din sau continand metale sau pietre pretioase, obiecte de arta;
 • obiecte de imbracaminte de mare valoare: blanuri, piese apartinand unor colectii vestimentare;
 • instrumente muzicale, jocuri electronice, componente video sau de computer, inclusiv orice echipament sau accesorii auxiliare ale acestora, precum si orice alte echipamente electronice portabile;
 • oricare tipuri de bunuri a caror detinere este ilegala ori care au fost dobandite prin comiterea unei infractiuni;
 • animale;
 • bunuri sau substante ce nu sunt acceptate de regulamentul de transport.
Conditii de Preluare in Asigurare: 

              Pentru a putea sa incheie o polita de asigurare de raspundere a transportatorului fata de calatorii transportati, pentru avarii accidentale si/sau pagube materiale (distrugerea bagajelor), ìn caz de accidente produse ìn trafic rutier intern si/sau international, solicitantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • sa desfasoare activitate de transport rutier de persoane si sa indeplineasca reglementarile legale pentru autorizarea ca operator de transport rutier de persoane;
 • sa intocmeasca Cererea Chestionar care contine informatii relevante despre solictant, despre activitatea de transport pe care doreste sa o desfasoare si riscurile la care se expune, despre mijloacele de transport pe care urmeaza sa le foloseasca in activitate, informatii care sunt esentiale pentru intocmirea politei;
 • sa intocmeasca Specificatia care detaliaza raspunderile asigurate precum si sublimitele de raspundere ale asiguratorului;
 • sa puna la dispozitie asiguratorului Cartea de Identitate a Vehiculului asigurat sau Certificatul de Inmatriculare al acestuia si Certificatul de Inregistrare al firmei;
 • sa detalieze istoricul de daune, daca este cazul;

              Cererea chestionar trebuie intocmita in oricare din urmatoarele situatii:

 • incheierea unei polite noi;
 • reinoirea unei polite existente, inainte de data expirarii acesteia;
 • alte situatii care presupun schimbari ale riscurilor asigurate;
Perioada Asigurata: 

             Polita de asigurare de raspundere a transportatorului fata de calatorii transportati, pentru avarii accidentale si/sau pagube materiale (distrugerea bagajelor), ìn caz de accidente produse ìn trafic rutier intern si/sau international, de la Societatea de Asigurare – Reasigurare CITY INSURANCE S.A. poate fi incheiata, de regula, pe o perioada de 12 luni dar poate fi incheiata, in baza unei aprobari speciale si daca asiguratorul este de acord, si pe perioade subanuale. Intrarea in valabilitate se face cel mai devreme, incepand cu ora 00:00 a zilei urmatoare emiterii politei iar iesirea din valabilitate se produce la ora 24:00 a ultimei zile de valabilitate inscrisa pe polita.

             Asiguratorul raspunde numai pentru evenimentele asigurate petrecute ìn perioada de valabilitate inscrisa in polita de asigurare.

             Polita de asigurare isi inceteaza valabilitatea si implicit inceteaza raspunderea asiguratorului, in urmatoarele cazuri:

 • la ora si ziua inscrise in polita de asigurare, ca si data de expirare;
 • la ridicarea autorizatiei de transport a asiguratului;
 • la data schimbarii proprietarului/utilizatorului interesului asigurabil;
 • cu acordul ambelor parti;
 • la ora 24.00 a datei expirarii termenului de pasuire, daca nu s-a achitat pana la acest termen rata scadenta;
 • prin denuntare unilaterala, sub forma unei scrisori recomandate cu confirmare de primire, cu un preaviz de 20 zile;
 • ìn caz de forta majora;
 • prin desfiintarea de drept a contractului in cazul in care asiguratul nu-si indeplineste obligatiile contractuale;
 • la epuizarea raspunderii totale prin plati de despagubiri.
Teritorialitate: 

               Polita de asigurare de raspundere a transportatorului fata de calatorii transportati, pentru avarii accidentale si/sau pagube materiale (distrugerea bagajelor), de la Societatea de Asigurare – Reasigurare CITY INSURANCE S.A. isi exercita acoperirea:

 • ìn trafic rutier intern, adica pentru transporturi de persoane efectuate exclusiv pe teritoriul Romaniei;

                                si/sau

 • ìn trafic rutier international, adica pentru transporturi de persoane efectuate de pe teritoriul Romaniei catre exteriorul acestuia. Aceasta acoperire se obtine prin aprobare speciala din partea asiguratorului si in schimbul platii unei prime de asigurare suplimentara.
Asiguratul: 

              Asigurat pe polita de asigurare de raspundere a transportatorului fata de calatorii transportati, pentru avarii accidentale si/sau pagube materiale (distrugerea bagajelor), in trafic intern si international, de la Societatea de Asigurare – Reasigurare CITY INSURANCE S.A. poate sa fie orice persoana fizica sau juridica autorizata / atestata, in conformitate cu prevederile legale in vigoare privind furnizarea de servicii profesionale de transport persoane, atat in tara cat si in strainatate, in scopuri turistice sau comerciale.

Suma Asigurata: 

              Suma asigurata sau limita maxima a raspunderii asiguratorului, pentru vatamare corporala si/sau pagube materiale (distrugerea bagajelor), pe calator, este acea valoare mentionata de catre solicitant in cererea chestionar si care reprezinta suma maxima in limita careia Societatea de Asigurare – Reasigurare CITY INSURANCE S.A. poate acorda despagubiri asiguratului sau celor indreptatiti, in cazul producerii evenimentului asigurat, sau suma totala a despagubirilor ce se pot acorda pe toata perioada de valabilitate a asigurarii. Suma asigurata poate fi exprimata in RON, USD sau EURO.

              Suma asigurata pentru vatamari corporale si deces precum si cea pentru pagube materiale (distrugerea bagajelor), se stabileste per persoana transportata iar suma asigurata totala, a politei, rezulta prin multiplicarea sumelor precizate anterior cu numarul de locuri destinat transportului de persoane (exclusiv soferul) asa dupa cum reiese din documentul de inmatriculate al vehciulului asigurat.

              Dupa ce se realizeaza despagubiri pentru daune partiale, suma asigurata se diminueaza cu valoarea acelor despagubiri iar noua suma astfel rezultata ramane valabila ca limita maxima de despagubire pana la expirarea politei daca nu intervin intre timp si alte despagubiri. Reintregirea sumei asigurate pana la nivelul avut initial, la incheierea politei, se poate face la cererea asiguratului, cu aprobare din partea asiguratorului si contra platii unei prime de asigurare suplimentara.

              Pe durata asigurarii, suma asigurata poate fi majorata, cu conditia platii unei primei suplimentare de asigurare.

              In cazurile in care, asigurarea s-a incheiat pentru o suma asigurata inferioara pretentiilor de despagubire, despagubirea se reduce corespunzator raportului dintre suma prevazuta in polita si valoarea pretentiilor de despagubire la data producerii evenimentului asigurat.

Prima de Asigurare: 

              Prima de asigurare pe polita de asigurare de raspundere a transportatorului fata de calatorii transportati, pentru avarii accidentale si/sau pagube materiale (distrugerea bagajelor), in trafic intern si international, reprezinta suma datorata de asigurat in schimbul obligatiei pe care si-o asuma Societatea de Asigurare – Reasigurare CITY INSURANCE S.A., de plata a indemnizatiei de asigurare (despagubire) in caz de producere a riscurilor asigurate. Ea rezulta, in urma aplicarii, la valoare sumei asigurate, a unei cote de prima, procentuala, stabilita de catre asigurator in functie de anumite criterii. Este exprimata valoric, in moneda incheierii contractului, RON, USD sau EURO si poate fi achitata integral la emiterea politei sau intr-un numar de rate acceptate de catre asigurator. Sumele in valuta se achita in RON la cursul BNR valabil pentru ziua efectuarii platii.

              In cazul platii primei anuale in rate, ratele urmatoare primei rate (care se incaseaza obligatoriu in ziua emiterii politei) NU beneficiaza de un termen de pasuire, la plata. Daca in termen de 15 de zile de la data scadenta a ratei, asiguratul nu face plata, contractul de asigurare se reziliaza de drept, automat. Polita poate fi repusa ìn vigoare, ìn baza unui supliment de asigurare si prin plata primei restante, ìntr-un termen maxim de 15 zile de la data scadentei, cu conditia ca ìn aceasta perioada, sa nu se fi produs accidente.

ATENTIE! Asiguratorul nu are obligatia de a-i notifica asiguratului datele de scadenta ale primelor de asigurare.

Sistemul de Fransize: 

              Polita de asigurare de raspundere a transportatorului fata de calatorii transportati, pentru avarii accidentale si/sau pagube materiale (distrugerea bagajelor), in trafic intern si international, de la Societatea de Asigurare – Reasigurare CITY INSURANCE S.A. poate fi incheiata cu sau fara fransize deductibile per eveniment, in functie de anumite criterii stabilite de catre asigurator.

Riscuri Asigurate Standard: 

              Riscurile standard asigurate prin polita de asigurare de raspundere a transportatorului fata de calatorii transportati, pentru avarii accidentale si/sau pagube materiale (distrugerea bagajelor), in trafic intern si international, de la Societatea de Asigurare – Reasigurare CITY INSURANCE S.A. sunt:

 • Decesul ca urmare a vatamarilor corporale aparute in urma unui accident suferit in perioada de valabilitate a politei pentru care asiguratorul se obliga sa plateasca despagubirea pentru acest risc.
 • Invaliditate permanenta totala sau partiala ca urmare a vatamarilor corporale aparute in urma unui accident suferit in perioada de valabilite a politei conform procentelor din Baremul procentual de incadrare a invaliditatii:
  • INVALIDITATE PERMANENTA TOTALA
   • Paralizia totala si incurabila
   • Pierderea ambelor maini sau brate
   • Pierderea totala a ambelor labe, gambe sau coapse ale picioarelor
   • Pierderea totala a unei maini si a unui picior
   • Pierderea completa si irecuperabila a vederii ambilor ochi
   • Pierderea unei maini sau a unui picior impreuna cu pierderea completa si irecuperabila a vederii ambilor ochi
   • Afectiunea incurabila traumatica sau post-traumatica a creierului, care provoaca incapacitatea asiguratului
  • INVALIDITATE PERMANENTA PARTIALA – ZONA CAPULUI
   • Pierderea totala si irecuperabila a auzului la ambele urechi
   • Pierderea totala si irecuperabila a auzului la o ureche
   • Pierderea totala si irecuperabila a vorbirii
   • Pierderea totala a unui ochi
   • Pierderea maxilarului superior cu arcada dentara si scheletul nazal
   • Pierderea de substanta osoasa a cutiei craniene
    • pe o suprafata de mai mica de 3 cm2
    • pe o suprafata de la 3 la 6 cm2
    • pe o suprafata mai mare de 6 cm2
  • INVALIDITATE PERMANENTA PARTIALA - MEMBRE SUPERIOARE
   • Paralizia totata a unui membru superior (leziune incurabila a nervilor)
   • Pierderea unui brat sau a unei maini
   • Pierdere considerabila de substanta osoasa la un brat (leziune definitiva si incurabila)
   • Anchiloza completa a umarului
   • Anchiloza cotului in pozitie nefavorabila
   • Anchiloza cotului in pozitie favorabila
   • Paralizia totala a nervului circumflex
   • Pierdere extensiva de substanta osoasa la cele doua oase ale antebratului (leziune definitiva si incurabila)
   • Paralizia totala a nervului median
   • Paralizia totala a nervului radial la zona de torsiune (incheietura mainii)
   • Paralizia totala a nervului radial de la antebrat
   • Paralizia totala a nervului radial de la mana
   • Paralizia totala a nervului cubital
   • Anchiloza incheieturii mainii in pozitie nefavorabila
   • Anchiloza incheieturii mainii in pozitie favorabila
   • Pierderea totala a degetului mare
   • Pierderea partiala a degetului mare
   • Anchiloza totala a degetului mare
   • Amputarea totala a indexului
   • Pierderea totala a doua falange de la index
   • Pierderea totala a falangei unghiale de la index
   • Amputarea simultana a degetului mare si a indexului
   • Pierderea totala a degetului mare si a unui deget, altul decat indexul
   • Pierderea totala a doua degete, altele decat indexul si degetul mare
   • Pierderea totala a trei degete, altele decat indexul si degetul mare
   • Pierderea totala a patru degete, inclusiv degetul mare
   • Pierderea totala a patru degete, exclusiv degetul mare
   • Pierderea totala a degetului mijlociu
   • Pierderea totala a inelarului sau degetului mic
   • Pierderea totala a coapsei (jumatatea superioara a piciorului)
   • Pierderea totala a gambei (jumatatea inferioara a piciorului)
   • Pierderea totala a piciorului (de la articulatia tibio-tarsiana)
   • Pierderea partiala a piciorului (de sub articulatia gleznei)
   • Pierderea partiala a piciorului (de la articulatia medio-tarsiana)
   • Pierderea partiala a piciorului (de la articulatia tarsio-metatarsiana)
   • Paralizia totala a membrului inferior (leziune incurabila a nervului)
   • Paralizia completa a nervului popliteu sciatic extern
   • Paralizia completa a nervului popliteu sciatic intern
   • Paralizia completa a celor doi nervi (popliteu sciatic extern si intern)
   • Anchiloza bazinului
   • Anchiloza genunchiului
   • Pierderea de substanta osoasa de la femur sau ambele oase ale gambei (tibie si peroneu) – conditie incurabila
   • Pierderea de substanta osoasa de la rotula, cu separarea considerabila a fragmentelor si cu dificultati mari la miscarea si intinderea piciorului
   • Pierderea de substanta osoasa de la rotula, cu prezervarea capacitatii motorii
   • Scurtarea membrului inferior cu 1 pana la 3 cm
   • Scurtarea membrului inferior cu 3 pana la 5 cm
   • Scurtarea membrului inferior cu cel putin 5 cm
   • Pierderea totala a tuturor degetelor
   • Pierderea totala a patru degete, inclusiv a degetului mare
   • Pierderea totala a patru degete, exclusiv a degetului mare
   • Pierderea totala a degetului mare
   • Pierderea totala a doua degete, altele decat degetul mare
   • Pierderea totala a unui deget, altul decat degetul mare
 • In cazul in care asiguratul sufera o invaliditate permanenta totala sau partiala, asiguratorul se obliga sa plateasca indemnizatii si pentru:
  • invaliditate constatata in termen de 1 (un) an din ziua in care s-a produs evenimentul asigurat, indemnizatie care va fi calculata pe baza sumei asigurate prevazute in polita conform procentelor din Baremul procentual de incadrare a invaliditatii;
  • invaliditate nespecificata in Baremul procentual de incadrare a invaliditatii. Asiguratorul, prin medicul sau autorizat, stabileşte indemnizatia in functie de masura in care este diminuata definitiv capacitatea generala a asiguratului pentru orice activitate utila, tinand cont si de procentele prevazute in barem;
  • pierdere anatomica sau reducere functionala a unui organ sau a unui membru deja deficient, procentele indicate in Baremul procentual de incadrare a invaliditatii fiind diminuate tinand cont de gradul de invaliditate preexistent;
  • pierdere anatomica sau functionala a mai multor organe sau membre in acelaşi eveniment asigurat, indemnizatia fiind stabilita prin adunarea procentelor corespunzatoare pentru fiecare leziune, pana la limita maxima a 100 de procente.
 • Riscul de deteriorare sau distrugere a bagajelor persoanelor aflate in autovehicule ca urmare a unui accident in care este implicat autovehiculul mentionat in polita. In limita sumei asigurate, asiguratorul suporta inclusiv cheltuielile de conservare şi transport a bagajelor salvate dupa producerea unui accident.
Riscuri Excluse: 

              Riscurile excluse prin polita de asigurare de raspundere a transportatorului fata de calatorii transportati, pentru avarii accidentale si/sau pagube materiale (distrugerea bagajelor), in trafic intern si international, de la Societatea de Asigurare – Reasigurare CITY INSURANCE S.A. sunt:

 • Nu sunt cuprinse in asigurare si asiguratorul nu acorda indemnizatii pentru prejudicii generate direct sau indirect de:
  • razboi (declarat sau nu), razboi civil, invazii, actiuni ale unui inamic strain, ostilitati (fie ca este declarata sau nu stare de razboi), conflicte armate, lovituri de stat, dictatura militara, greve, revolte, tulburari civile, rebeliune, revolutii, conspiratii, insurectii, razvratiri militare cu sau fara uzurparea puterii, rascoale, legi martiale, acte ale persoanelor raufacatoare actionand in numele sau in legatura cu orice organizatie politica, confiscarea, rechizitionarea, distrugerea sau avarierea proprietatii ordonate de catre guvernarea de drept sau de fapt sau din partea oricarei autoritati publice, municipale sau locale, interdictii sau restrictii oficiale, sabotaje sau actiuni teroriste, terorism asa cum este definit in legea interna sau in tratatele/conventiile internationale;
  • catastrofe naturale;
  • accidente nucleare, radiatii ale substantelor ce contin izotopi radioactivi, Explozie atomica, radiatii sau infestari radioactive, ca urmare a folosirii energiei atomice sau a materialelor fisionabile/fusionabile, poluare si/sau contaminare de orice fel si din orice cauza;
  • epidemii, pandemii;
  • conditii medicale pre-existente/existente, afectiuni, stari patologice sau boli cronice de care asiguratul suferea inainte de incheierea politei, inclusiv consecintele acestora precum si cele ale revenirilor si convalescentelor unor afectiuni neconsolidate;
  • iradieri puternice, cu o intensitate de cel putin 100 Electronvolt (eV), prin raze laser sau maser ori prin raze ultraviolete produse artificial;
  • urmari normale ale luminii, temperaturii sau starii timpului;
  • boli sau afectiuni precum si consecintele acestora;
  • diagnosticare, tratament sau procedura medicala cu caracter experimental ori nerecunoscute din punct de vedere medical;
  • diagnosticare, tratament sau procedura medicala legata de: cancer, SIDA, boli venerice, infectare cu HIV, stomatologie (cu exceptia celor necesare ca urmare a unui accident), sarcina, contraceptie, sterilizare, fertilizare si consecintele acestora, recomandate de un medic autorizat dupa incheierea asistentei necesare rezolvarii urgentei medicale, nejustificate de producerea unui risc asigurat, vaccinuri si vaccinari, acte de medicina preventiva, fizioterapia, curele de orice fel;
  • consum de alcool, droguri, consum excesiv de medicamente ori consum de medicamente fara prescriptie medicala, automutilare voluntara, sinucidere si tentativa de suicid;
  • comiterea sau incercarea de a comite, cu intentie, de catre asigurat, a unor fapte penale;
  • decesul sau invaliditatea permanenta a asiguratului survenite ulterior expirarii unui termen de 1 (un) an de la data producerii accidentului;
  • participarea, calaria sau conducerea in orice fel de cursa, competitie sau test de rezistenta;
  • sporturi aeriene sau calatorii aeriene neautorizate;
  • practicarea sporturilor extreme, vanatoare si pescuit;
  • alienare mintala;
  • actiunea de rapire si rascumparare;
  • investigatii medicale ori analize de laborator cu scop de diagnostic;
  • avort la cerere, cu exceptia avortului in scop terapeutic, ca urmare a unui accident si recomandat de medicul specialist;
  • interventii de chirurgie plastica si reparatorie, cu exceptia celor recomandate de catre un medic specialist, pentru remedierea consecintelor unui accident;
  • spitalizarii pentru schimbare de sex, afectiuni grave;
 • In cazul asigurarii bagajelor asiguratorul nu acorda despagubiri pentru:
  • pierderea si furtul bagajelor;
  • defectele sau viciile obiectelor transportate;
  • distrugerea sau deteriorarea cu intentie a bagajelor de catre asigurat ori detinator sau prepusi ai acestora;
  • scurgerea ordinara, pierderea uzuala in greutate sau volum, uzura si ruperea normala, a bagajelor asigurate;
  • ambalarea sau pregatirea insuficienta ori necorespunzatoare a bagajelor ori a altor bunuri transportate cu acestea;
  • distrugerea sau deteriorarea cauzate prin scurgerea ordinara sau accidentala a unor bunuri transportate odata cu bagajele asigurate ori a combustibilului autovehiculului cu care se efectueaza transportul acestora, precum si orice alte evenimente sau consecinte datorate altor bagaje sau bunuri transportate, in masura in care acestea nu se datoreaza unui accident;
  • Nu se preiau in asigurare bagajele transportate cu alt autovehicul decat cel cu care este transportat detinatorul acestora.
 • Asiguratorul nu raspunde pentru riscuri care fac obiectul altei asigurari:
  • avarierea autovehiculului;
  • furtul autovehiculului, ansamble, subansamble, piese sau echipamente ale acestuia;
  • raspunderea civila a partilor vinovate de producerea accidentului.
Clauze Suplimentare: 

              Polita de asigurare de raspundere a transportatorului fata de calatorii transportati, pentru avarii accidentale si/sau pagube materiale (distrugerea bagajelor), in trafic intern si international, de la Societatea de Asigurare – Reasigurare CITY INSURANCE S.A. nu are atasate clauze suplimentare prin care sa fie preluate in asigurare riscuri excluse.

Obligatiile Asiguratului: 

               Principalele obligatii pe care asiguratul le are prin polita de asigurare de raspundere a transportatorului fata de calatorii transportati, pentru avarii accidentale si/sau pagube materiale (distrugerea bagajelor), in trafic intern si international, de la Societatea de Asigurare – Reasigurare CITY INSURANCE S.A. sunt:

 • sa declare corect si complet asiguratorului toate datele solicitate in cererea chestionar, declaratia medicala, care fac parte integranta din polita;
 • sa declare existenta altor polite pentru aceleasi riscuri la alte societati de asigurare, atat la incheierea politei, cat si pe parcursul derularii acesteia;
 • sa raspunda in scris la solicitarile asiguratorului cu privire la conditiile care influenteaza riscul, pe care le cunoaste si sa se conformeze recomandarilor facute de acesta privind masurile de prevenire a daunelor;
 • sa aduca la cunostinta asiguratorului toate datele, problemele si circumstantele in legatura cu aceasta asigurare, inclusiv, dar nelimitandu-se la informatii privind posibilele ocupatii, sporturi, hobby-uri sau oricare alte activitati de natura periculoasa;
 • sa ia, potrivit cu imprejurarile, toate masurile rezonabile in scopul prevenirii/diminuarii aparitiei/producerii riscurilor asigurate si sa respecte reglementarile legale incidente;
 • sa se conformeze masurilor preventive obligatorii sau recomandate de autoritatile locale (vaccin/medicatie), sa respecte indicatiile privind alimentatia, igiena, specifice tarii si/sau zonei geografice si sa respecte reglementarile legale in vigoare.
 • sa comunice imediat catre asigurator orice modificare intervenita in legatura cu datele luate in considerare la incheierea politei, precum si schimbarea imprejurarilor esentiale privind posibilitatea producerii riscurilor asigurate;
 • sa avizeze in scris asiguratorul, in termen de 5 zile calendaristice, despre producerea accidentului. in avizare se vor arata: locul, data, ora, cauzele si imprejurarile producerii acestuia;
 • sa se prezinte, imediat dupa accident si in masura in care starea sanatatii ii permite, la o unitate sanitara sau la un medic, spre a fi examinat si sa urmeze tratamentul prescris;
 • sa se prezinte sau sa fie de acord sa primeasca medicii desemnati de asigurator pentru efectuarea tuturor examinarilor medicale considerate necesare; cheltuielile legate de consultul efectuat in conditiile prezentului paragraf sunt suportate de asigurator;
 • sa furnizeze toate informatiile si probele documentare solicitate de asigurator si sa permita acestuia sa faca investigatii referitoare la caz;
 • sa sprijine asiguratorul in actiunea sa pe langa autoritatile care au legatura cu riscurile asigurate, pentru finalizarea dosarului de dauna.
 • In cazul asigurarii bagajelor, asiguratul/contractantul are urmatoarele obligatii:
  • asiguratul, dupa caz contractantul, trebuie sa inregistreze bagajele la predarea acestora de catre calatori, pe baza de tichet de bagaje;
  • sa ia pe seama asiguratorului si in cadrul sumei asigurate, potrivit cu imprejurarile, masuri pentru limitarea pagubelor si pentru protejarea bagajelor neavariate sau avariate partial;
  • sa pastreze starea de fapt in urma producerii evenimentului asigurat si sa furnizeze catre asigurator toate informatiile si probele solicitate, permitand reprezentantilor acesteia sa faca investigatii referitoare la cauza si marimea pagubei, precum si la marimea despagubirii ce o are de platit;
  • sa ia toate masurile si sa indeplineasca toate formalitatile pentru conservarea dreptului la regres al asiguratorului fata de tertii vinovati de producerea daunei;
  • sa refuze recunoasterea vinovatiei, cu ocazia incheierii documentelor de constatare a producerii evenimentului de catre reprezentantii autoritatilor publice, daca in conformitate cu prevederile legale evenimentul a avut loc din vina altei persoane;
  • sa nu predea calatorului bagajul deteriorat sau distrus;
  • sa prezinte la asigurator o lista cu fiecare component al bagajului asigurat, cu valoarea relativa.
 • Contractantul/Asiguratul este obligat la plata integrala a primelor/ratelor de prima de asigurare pana la data de scadenta conform frecventei de plata precizata in polita.
 • In caz de neindeplinire a prevederilor de mai sus, asiguratorul poate refuza plata despagubirii.
Obligatiile Asiguratorului: 

               Principalele obligatii, pe care Societatea de Asigurare – Reasigurare CITY INSURANCE S.A. le are in calitatea sa de asigurator, prin polita de asigurare de raspundere a transportatorului fata de calatorii transportati, pentru avarii accidentale si/sau pagube materiale (distrugerea bagajelor), in trafic intern si international, sunt:

 • Asiguratorul are obligatia sa constate si sa evalueze pagubele prin reprezentantii sai, in cel mai scurt timp posibil de la data avizarii producerii evenimentului asigurat.
 • Despagubirea cuvenita nu poate depasi cuantumul prejudiciului efectiv inregistrat de persoana pagubita, limitele raspunderii mentionate in polita de asigurare si nici valoarea riscurilor asumate de asigurat prin contractul incheiat cu persoana pagubita sau, in lipsa acesteia, dublul venitului brut (onorariul) stabilit prin contractul de audit.
 • Asiguratorul are obligatia sa plateasca despagubirea cuvenita in termen de 30 zile de la primirea ultimului document solicitat de catre asigurator sau de la primirea hotararii judecatoresti definitive si irevocabile.
 • In cazul producerii evenimentului asigurat, asiguratorul are dreptul de a retine din despagubirea cuvenita ratele de prima datorate pana la expirarea contractului de asigurare.
  Procedura Daune: 
  • Constatarea daunelor se face de catre asigurator, direct sau prin imputernicitii sai, pe baza inscrisurilor oficiale, a datelor si analizelor puse la dispozitie de organele specializate sau abilitate si a datelor si documentelor furnizate de asigurat/beneficiar, sau, in caz de divergenta, de catre un expert sau organism specializat, agreat de ambele parti.
  • Cuantumul despagubirii se stabileste in functie de urmarile pe care le-a avut accidentul asupra asiguratului, astfel:
   • In caz de deces sau invaliditate permanenta totala, suma asigurata stabilita in contract;
   • In caz de invaliditate permanenta partiala, procent din suma asigurata pentru invaliditate, corespunzator gradului de invaliditate stabilit in conformitate cu Baremul procentual de indemnizare pentru invaliditate sau stabilit de catre medicul autorizat al asiguratorului. Suma totala a despagubirilor platite pentru invaliditate permanenta parțiala nu poate depasi valoarea sumei asigurate pentru invaliditate permanenta totala.
  • Despagubirea pentru deces se plateste beneficiarului desemnat sau mostenitorilor, iar despagubirea pentru invaliditate si celelalte riscuri suplimentare se platesc asiguratului.
  • Daca beneficiarul este minor la data producerii evenimentului asigurat, plata despagubirii se va face de catre asigurator cu respectarea prevederilor legale speciale privind drepturile minorilor.
  • In cazul in care nu s-a desemnat niciun beneficiar, despagubirea se plateste mostenitorilor legali ai asiguratului, conform procentelor mentionate in certificatul de mostenitor. Daca asiguratul nu a dispus altfel, atunci cand sunt mai multi beneficiari desemnati, acestia au drepturi egale asupra despagubirii. Daca un beneficiar a produs intentionat decesul asiguratului, suma asigurata se plateste celorlalti beneficiari, desemnati sau mostenitori.
  • In caz de deces, asiguratorul va fi anuntata in termen de 48 de ore de la producerea acestuia, pentru a se putea efectua autopsia, daca sunt dubii asupra cauzelor care au condus la deces.
  • In cazul in care asiguratul este disparut dar nu exista o hotarare judecatoreasca definitiva declarativa a mortii, acesta este prezumat de lege a fi in viata pana la pronuntarea unei asemenea hotarari sau pana la constatarea fizica a decesului. In urma pronuntarii hotararii judecatoresti definitive declarative a mortii, care stabileste ca data a decesului o datã cuprinsa in perioada de valabilitate a politei sau la constatarea fizica a decesului, asiguratorul datoreaza despagubirea prevazuta in polita. Daca la un moment dat, dupa plata despagubirii pentru deces din accident, se descopera ca asiguratul este inca in viata, toate platile vor fi rambursate asiguratorului la intreaga lor valoare.
  • In caz de deces sau invaliditate permanenta ca urmare a unui efort fizic excesiv, impus de forta majora, asiguratorul plateste despagubirea numai daca decesul sau invaliditatea permanenta s-au ivit imediat.
  • Daca inainte de accident asiguratul avea deja o invaliditate permanenta din orice cauza, din gradul total de invaliditate permanenta rezultat (dar care nu poate fi mai mare de 100%) se scade cel existent anterior, diferenta reprezentand gradul de invaliditate permanenta din accident care se ia in consideratie la stabilirea despagubirii.
  • Daca asiguratul decedeaza dupa plata unei indemnizatii in termen de 1 (un) an de la data producerii evenimentului asigurat si ca o consecinta a acestuia, asiguratorul:
   • plateste diferenta dintre suma asigurata pentru deces si despagubirea platita, cand suma asigurata pentru deces este mai mare;
   • nu solicita vreo restituire, cand suma asigurata pentru deces este inferioara despagubirii platite.
  • In caz de invaliditate permanenta incontestabila, plata sumei asigurate se efectueaza fara a mai astepta terminarea tratamentului sau fara a efectua investigatii suplimentare.
  • Despagubirea, in caz de deces sau pentru invaliditate permanenta din accident, se acorda daca decesul sau invaliditatea permanenta a intervenit in decurs de 1 (un) an de la data producerii accidentului.
  • Daca pe baza primei examinari medicale nu se poate stabili gradul definitiv de invaliditate permanenta, se plateste o parte din despagubirea corespunzatoare gradului minim de invaliditate prezumat. Gradul definitiv de invaliditate permanenta se stabileste dupa o a doua examinare, insa nu mai tarziu de un an de la data accidentului. asiguratul este obligat sa se supuna examinarii medicale si sa intreprinda toate masurile considerate necesare de catre comisia medicala. Costurile comisiei medicale sunt suportate de catre contractant/asigurat.
  • Acordarea despagubirii pentru invaliditate permanenta se face pe baza documentelor prin care se atesta gradul de invaliditate si a deciziei de pensionare, emise de autoritatile competente.
  • Documentele ce se vor prezenta asiguratorului si pe baza carora se va efectua plata despagubirii, sunt urmatoarele:
   • cererea prin care se solicita plata despagubirii;
   • declaratia asiguratului, in cazul invaliditații, privind descrierea detaliata a imprejurarilor in care a avut loc accidentul;
   • polita impreuna cu dovada platii primei de asigurare/ultimei rate de prima;
   • actul de identitate, adeverinta de serviciu (dupa caz), ale asiguratului;
   • proces-verbal de constatare a accidentului incheiat de organele abilitate sau, in lipsa acestuia, orice alte mijloace legale de proba;
   • certificatul medical constatator al decesului si certificatul de deces;
   • documentul medical din care reiese gradul de invaliditate, documente privind spitalizarea si documente din care reies cheltuielile cu tratamentul si medicatia;
   • asiguratorul isi rezerva dreptul de a solicita si alte documente, in scopul determinarii valabilitatii solicitarii si a valorii despagubirii.
  • In completarea prevederilor pentru acordarea despagubirii pentru riscurile suplimentare asiguratul are obligatia sa depuna la asigurator, urmatoarele documente:
   • copie dupa biletul de iesire din spital, din care sa rezulte ca spitalizarea a avut loc ca urmare a unui eveniment asigurat, precum si diagnosticul clar al asiguratului si procedurile medicale efectuate;
   • copie dupa Foaia de Observatie Clinica Generala a asiguratului sau alte adeverinte medicale;
   • certificat medical emis pe numele asiguratul;
   • declarația asiguratului privind descrierea detaliata a imprejurarilor in care a avut loc accidentul;
   • la cererea asiguratorului se vor prezenta si rezultatele testelor medicale efectuate;
   • facturile aferente cheltuielilor medicale;
  • Refuzul asiguratului sau beneficiarului/mostenitorilor de a pune la dispozitia asiguratorului documentele solicitate, da dreptul asiguratorului de a refuza plata despagubirii, daca din acest motiv nu pot fi stabilite cauza, modul de producere si urmarile accidentului.
  • In cazul asigurarii bagajelor evaluarea si plata despagubirilor se vor face de catre asigurator pe baza documentelor complete referitoare la cauzele, imprejurarile si consecintele producerii evenimentului asigurat si, daca este cazul, a actelor din care rezulta valoarea reparatiei.
  • Despagubirea acordata va compensa cuantumul pagubei, dar ea nu poate in nici un caz depasi acest cuantum, nici suma la care s-a incheiat asigurarea, si nici valoarea de nou a bunului sau valoarea acestuia la data producerii evenimentului asigurat.
  • Prin cuantumul pagubei se intelege:
   • in caz distrugere: valoarea reala a bunului la momentul producerii evenimentului asigurat din care se scade valoarea la aceeasi data a eventualelor resturi ce se mai pot intrebuinta sau valorifica;
   • in caz de deteriorare, costul reparatiei partilor componente sau pieselor avariate ori costul de inlocuire ori reconditionare, inclusiv cheltuielile pentru materiale precum si cele de demontare si montare, din care se scade valoarea resturilor ce se mai pot intrebuinta sau valorifica, la data producerii evenimentului asigurat.
  • Daca accidentul s-a produs de catre un alt autovehicul decat cel specificat in polita, asiguratorul acorda despagubirea, in limita sumei asigurate, numai pentru partea de prejudiciu care nu a fost despagubita prin asigurare de raspundere civila pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule.
  • Asiguratorul este indreptatit sa initieze, dupa plata despagubirii si in limita acesteia, actiune de regres impotriva persoanelor vinovate de producerea sau marirea pagubei, pentru partea de paguba care s-a marit.
  • Asiguratorul poate refuza plata despagubirii daca asiguratul nu isi indeplineste obligatiile, sau daca cererea de despagubire este frauduloasa ori daca nu s-au depus actele necesare pentru stabilirea imprejurarilor in care s-a produs eveniment asigurat si a intinderii prejudiciului.
  • Asiguratorul este indreptatita sa amane plata despagubirii daca, in legatura cu evenimentul care a produs dauna, a fost instituita impotriva asiguratului/contractantului o ancheta sau o procedura penala, pana la finalizarea acesteia.
  • Plata despagubirii se face in termen de cel mult 30 zile lucratoare de la data depunerii ultimului document necesar finalizarii dosarului de dauna, in lei, la cursul BNR din ziua platii.
  • Asiguratorul isi rezerva dreptul ca din cuantumul despagubirii sa retina contravaloarea primelor datorate pana la sfarsitul perioadei de asigurare si fransizele menționate in polița de asigurare.
  • In cazul producerii unui eveniment asigurat, pe baza unei polite de asigurare care cuprinde o clauza de cesionare a despagubirii cuvenite in favoarea unui creditor, despagubirea cuvenita va fi achitata direct creditorului respectiv, pana la concurenta valorii dreptului sau, iar asiguratului i se va achita numai diferenta. Cu acordul creditorului despagubirea poate fi acordata asiguratului.

  Notificare daune:

  Call Center Constatare daune

  Tel: 021.207.00.02 - de LUNI pana VINERI, intre 7:00 – 22:00 si SAMBATA-DUMINICA, intre 10:00 – 19:00

  Diverse: 

                Asiguratorul este subrogat in drepturile asiguratului impotriva celor raspunzatori de producerea pagubei iar asiguratul este obligat sa-i prezerve acest drept asiguratorului, sub sanctiunea nedecontarii daunei.

                Asiguratorul este exonerat de raspundere pentru partea din dauna ce ramane, in sarcina asiguratului fata de tertii prejudiciati, asiguratul raspunzand fata de acestia pentru partea din prejudiciu neacoperita prin asigurare.

                Modificarea politei de asigurare se poate face numai prin intelegere scrisa intre parti.

                Denuntarea politei de asigurare se poate face unilateral de catre fiecare parte in conditiile expres mentionate.

                Orice diferent intre parti se solutioneaza pe cale amiabila sau in caz contrar in instantele de judecata din Romania.

                Polita mentioneaza expres ca asiguratul poate apela la Fondul de Garantare a Asiguratilor care este gestionat de Autoritatea de Supraveghere din Romania in cazul in care asiguratorul se afla in procedura de faliment sau insolventa.