ACAPA - Polita de asigurare bagaje si accidente persoane transportate - ERGO Asigurari

asigurari acapa ergo bagaje accidente persoane transport pitesti arges

ROMANIA, Bucuresti, Sector 1, Sos. Bucuresti - Ploiesti nr.1A, cladirea A, etaj 4, Unitatea 4A

ergo@ergo.ro

Tel:    031 224 86 00

Fax:   031 224 86 88

              ERGO Asigurari S.A. Romania este o societate pe actiuni membra a ERGO GROUP AG, unul dintre cele mai mari grupuri de asigurari din Germania si Europa, care la randul sau este membru al MUNICH Re, unul dintre liderii internationali in materie de reasigurari. Cu o activitate vasta, in peste 30 de tari din Europa, Asia si Canada, ERGO GROUP AG a decis la finele anului 2016, sa-si extinda sfera de activitate in Romania si pe segmentul asigurarilor generale, prin preluarea societatii de asigurari CREDIT EUROPE Asigurari-Reasigurari S.A. Romania. In temeiul Tratatului privind functionarea Uniunii Europene care reglementeaza "Libertatea de stabilire si de prestare a serviciilor", ERGO Asigurari S.A. Romania este autorizata sa desfasoare activitati pe piata de asigurari din Belgia, Germania, Franta, Olanda. ERGO Asigurari S.A. Romania este autorizata sa comercializeze produse de asigurare proprii, in Romania, fiind inregistrata in Registrul Asiguratorilor la numarul RA-059-09.07.2007.

Aspecte Generale: 

ERGO Asigurari S.A. acopera riscurile cu care se confrunta transportatorii de persoane, autorizati, printr-o polita de asigurare de raspundere a transportatorului fata de calatorii transportati, pentru vatamari corporale si/sau pagube materiale (distrugerea bagajelor), ìn caz de accidente produse ìn trafic rutier intern, exclusiv pe teritoriul Romaniei si/sau international, adica atat pe teritoriul Romaniei cat si in afara acestuia.

Obiectul Asigurarii: 

               ERGO Asigurari S.A., in calitate de asigurator, ìn baza conditiilor politei de asigurare, asigura operatorii de transport autorizati (licentiati) pentru transportul de persoane pentru raspunderea ce le revine acestora fata de calatorii transportati in baza unui contract de transport.

               Asigurarea este valabila pentru situatiile de accidente produse atat pe teritoriul Romaniei cat si ìn strainatate.

               Asigurarea inceteaza automat ìn momentul suspendarii sau retragerii licentei de transport.

Conditii de Preluare in Asigurare: 

              Pentru a putea sa incheie o polita de asigurare de raspundere a transportatorului fata de calatorii transportati, pentru avarii accidentale si/sau pagube materiale (distrugerea bagajelor), ìn caz de accidente produse ìn trafic rutier intern si/sau international, solicitantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • sa desfasoare activitate de transport rutier de persoane si sa indeplineasca reglementarile legale pentru autorizarea ca operator de transport rutier de persoane;
 • sa intocmeasca Cererea Chestionar care contine informatii relevante despre solictant, despre activitatea de transport pe care doreste sa o desfasoare si riscurile la care se expune, despre mijloacele de transport pe care urmeaza sa le foloseasca in activitate, informatii care sunt esentiale pentru intocmirea politei;
 • sa intocmeasca Specificatia care detaliaza raspunderile asigurate precum si sublimitele de raspundere ale asiguratorului;
 • sa puna la dispozitie asiguratorului Cartea de Identitate a Vehiculului asigurat sau Certificatul de Inmatriculare al acestuia si Certificatul de Inregistrare al firmei;
 • sa detalieze istoricul de daune, daca este cazul;

              Cererea chestionar trebuie intocmita in oricare din urmatoarele situatii:

 • incheierea unei polite noi;
 • reinoirea unei polite existente, inainte de data expirarii acesteia;
 • alte situatii care presupun schimbari ale riscurilor asigurate;
Perioada Asigurata: 

             Polita de asigurare de raspundere a transportatorului fata de calatorii transportati, pentru avarii accidentale si/sau pagube materiale (distrugerea bagajelor), ìn caz de accidente produse ìn trafic rutier intern si/sau international, de la ERGO Asigurari S.A. poate fi incheiata, de regula, pe o perioada de 12 luni dar poate fi incheiata, in baza unei aprobari speciale si daca asiguratorul este de acord, si pe perioade subanuale. Intrarea in valabilitate se face cel mai devreme, incepand cu ora 00:00 a zilei urmatoare emiterii politei iar iesirea din valabilitate se produce la ora 24:00 a ultimei zile de valabilitate inscrisa pe polita.

             Asiguratorul raspunde numai pentru evenimentele asigurate petrecute ìn perioada de valabilitate inscrisa in polita de asigurare.

             Polita de asigurare isi inceteaza valabilitatea si implicit inceteaza raspunderea asiguratorului, in urmatoarele cazuri:

 • la ora si ziua inscrise in polita de asigurare, ca si data de expirare;
 • la ridicarea autorizatiei de transport a asiguratului;
 • la data schimbarii proprietarului/utilizatorului interesului asigurabil;
 • cu acordul ambelor parti;
 • la ora 24.00 a datei expirarii termenului de pasuire, daca nu s-a achitat pana la acest termen rata scadenta;
 • prin denuntare unilaterala, sub forma unei scrisori recomandate cu confirmare de primire, cu un preaviz de 20 zile;
 • ìn caz de forta majora;
 • prin desfiintarea de drept a contractului in cazul in care asiguratul nu-si indeplineste obligatiile contractuale;
 • la epuizarea raspunderii totale prin plati de despagubiri.
Teritorialitate: 

               Polita de asigurare de raspundere a transportatorului fata de calatorii transportati, pentru avarii accidentale si/sau pagube materiale (distrugerea bagajelor), de la ERGO Asigurari S.A. isi exercita acoperirea:

 • ìn trafic rutier intern, adica pentru transporturi de persoane efectuate exclusiv pe teritoriul Romaniei;

                                si/sau

 • ìn trafic rutier international, adica pentru transporturi de persoane efectuate de pe teritoriul Romaniei catre exteriorul acestuia.
Asiguratul: 

              Asigurat pe polita de asigurare de raspundere a transportatorului fata de calatorii transportati, pentru avarii accidentale si/sau pagube materiale (distrugerea bagajelor), in trafic intern si international, de la ERGO Asigurari S.A. poate sa fie orice persoana fizica sau juridica autorizata / atestata, in conformitate cu prevederile legale in vigoare privind furnizarea de servicii profesionale de transport persoane, atat in tara cat si in strainatate, in scopuri turistice sau comerciale.

Suma Asigurata: 

              Suma asigurata sau limita maxima a raspunderii asiguratorului, pentru vatamare corporala si/sau pagube materiale (distrugerea bagajelor), pe calator, este acea valoare mentionata de catre solicitant in cererea chestionar si care reprezinta suma maxima in limita careia ERGO Asigurari S.A. poate acorda despagubiri asiguratului sau celor indreptatiti, in cazul producerii evenimentului asigurat, sau suma totala a despagubirilor ce se pot acorda pe toata perioada de valabilitate a asigurarii. Suma asigurata poate fi exprimata in RON, USD sau EURO.

              Suma asigurata pentru vatamari corporale si deces precum si cea pentru pagube materiale (distrugerea bagajelor), se stabileste per persoana transportata iar suma asigurata totala, a politei, rezulta prin multiplicarea sumelor precizate anterior cu numarul de locuri destinat transportului de persoane (exclusiv soferul) asa dupa cum reiese din documentul de inmatriculate al vehciulului asigurat.

              Dupa ce se realizeaza despagubiri pentru daune partiale, suma asigurata se diminueaza cu valoarea acelor despagubiri iar noua suma astfel rezultata ramane valabila ca limita maxima de despagubire pana la expirarea politei daca nu intervin intre timp si alte despagubiri. Reintregirea sumei asigurate pana la nivelul avut initial, la incheierea politei, se poate face la cererea asiguratului, cu aprobare din partea asiguratorului si contra platii unei prime de asigurare suplimentara.

              Pe durata asigurarii, suma asigurata poate fi majorata, cu conditia platii unei primei suplimentare de asigurare.

              In cazurile in care, asigurarea s-a incheiat pentru o suma asigurata inferioara pretentiilor de despagubire, despagubirea se reduce corespunzator raportului dintre suma prevazuta in polita si valoarea pretentiilor de despagubire la data producerii evenimentului asigurat.

Prima de Asigurare: 

              Prima de asigurare pe polita de asigurare de raspundere a transportatorului fata de calatorii transportati, pentru avarii accidentale si/sau pagube materiale (distrugerea bagajelor), in trafic intern si international, reprezinta suma datorata de asigurat in schimbul obligatiei pe care si-o asuma ERGO Asigurari S.A., de plata a indemnizatiei de asigurare (despagubire) in caz de producere a riscurilor asigurate. Ea rezulta, in urma aplicarii, la valoare sumei asigurate, a unei cote de prima, procentuala, stabilita de catre asigurator in functie de anumite criterii. Este exprimata valoric, in moneda incheierii contractului, RON, USD sau EURO si poate fi achitata integral la emiterea politei sau intr-un numar de rate acceptate de catre asigurator. Sumele in valuta se achita in RON la cursul BNR valabil pentru ziua efectuarii platii.

              In cazul platii primei anuale in rate, ratele urmatoare primei rate (care se incaseaza obligatoriu in ziua emiterii politei) beneficiaza de un termen de pasuire, la plata, de 15 zile. Daca in termen de 15 de zile de la data scadenta a ratei, asiguratul nu face plata, contractul de asigurare se reziliaza de drept, automat. Polita poate fi repusa ìn vigoare, ìn baza unui supliment de asigurare si prin plata primei restante, ìntr-un termen maxim de 15 zile de la data scadentei, cu conditia ca ìn aceasta perioada, sa nu se fi produs accidente.

ATENTIE! Asiguratorul nu are obligatia de a-i notifica asiguratului datele de scadenta ale primelor de asigurare.

Sistemul de Fransize: 

              Polita de asigurare de raspundere a transportatorului fata de calatorii transportati, pentru avarii accidentale si/sau pagube materiale (distrugerea bagajelor), in trafic intern si international, de la ERGO Asigurari S.A. poate fi incheiata cu sau fara fransize deductibile per eveniment, in functie de anumite criterii stabilite de catre asigurator.

Riscuri Asigurate Standard: 

              Riscurile standard asigurate prin polita de asigurare de raspundere a transportatorului fata de calatorii transportati, pentru avarii accidentale si/sau pagube materiale (distrugerea bagajelor), in trafic intern si international, de la ERGO Asigurari S.A. sunt:

 • Asiguratorul acorda indemnizatii de asigurare, in limita sumei asigurate, asiguratului sau, dupa caz, beneficiarilor, pentru:
  • deces din accident
   • Protectia de baza oferita de asigurator pentru asigurarea de accidente este decesul persoanei asigurate. In cazul in care pe parcursul perioadei asigurate survine decesul persoanei asigurate ca urmare a unui accident, asiguratorul plateste suma asigurata asa cum este mentionat in polita de asigurare.
   • Asiguratorul va plati suma asigurata, in caz de deces a persoanei asigurate, beneficiarilor desemnati in polita de asigurare. In lipsa acestora, suma asigurata se va plati mostenitorilor legali in parti egale.
   • In cazul in care un beneficiar a produs intentionat decesul persoanei asigurate, suma asigurata se plateste in proportii egale celorlalti beneficiari desemnati sau in lipsa acestora mostenitorilor legali.
   • Plata sumei asigurate in caz de deces din accident a persoanei asigurate se face independent de platile efectuate anterior pentru invaliditatile permanente, cu exceptia cazului in care, ca urmare a aceluiasi accident in timp de 1 an de la data accidentului, intervine decesul asiguratului. in acest caz, suma asigurata pentru cazul de deces din accident ce va fi platita beneficiarului va fi diminuata cu plata efectuata anterior pentru invaliditatea cauzata de acelasi accident care a condus la decesul asiguratului.
   • In cazul decesului din accident suma asigurata se va plati daca accidentul a survenit pe perioada de valabilitate a politei de asigurare iar decesul ca urmare a acestui accident a avut loc nu mai tarziu de un an de la data accidentului.
  • invaliditate permanenta totala sau partiala din accident
   • Prin invaliditate permanenta se intelege o depreciere definitiva, nesusceptibila de ameliorare, a potentialului fizic sau psihic.
   • Daca pe parcursul perioadei de valabilitate a politei de asigurare persoana asigurata dobandeste o invaliditate permanenta totala sau partiala ca urmare a unui accident, asiguratorul va plati suma asigurata in intregime sau partial in functie de gradul de invaliditate dobandit.
   • Stabilirea gradelor de invaliditate se face de catre medicii desemnati de catre asiguratorul, in baza baremului medical al societatii. Pentru stabilirea gradului de invaliditate, asiguratul este obligat, dupa 3 luni de la incheierea tratamentului medical dar nu mai tarziu de un an de la data accidentului, sa se prezinte spre a fi examinat de medicii desemnati de asigurator.
   • In cazul unor invaliditati permanente incontestabile (amputatii, pierderea definitiva a vederii, auzului, etc.) stabilirea gradului de invaliditate se va putea face imediat dupa incheierea tratamentului medical.
   • Plata sumei asigurate se va face numai in cazul in care invaliditatea permanenta s-a produs intr-un interval de un an de la data accidentului, iar accidentul a avut loc pe durata de valabilitate a asigurarii.
   • Sumele ce se vor plati de asigurator asiguratilor se determina ca procent din suma asigurata, corespunzator gradului de invaliditate dobandit in urma accidentului suferit de asigurat.
    • gradul de invaliditate va fi diminuat tinandu-se cont de gradele de invaliditate existente inainte de accident.
    • daca in urma aceluiasi accident sunt lezate mai multe parti ale corpului, gradul total de invaliditate se stabileste prin insumarea gradelor de invaliditate, insa nu poate fi mai mare de 100%.
    • totalul sumelor platite in caz de invaliditati care sunt consecinta unuia sau mai multor accidente produse in cadrul unui an de asigurare, nu poate depasi suma asigurata pentru invaliditate permanenta din accidente.
   • Dreptul la plata sumei asigurate pentru invaliditati permanente are caracter personal si nu este transmisibil beneficiarilor sau mostenitorilor legali ai asiguratului. Daca asiguratul este minor, drepturile din asigurare se vor achita tutorelui legal.
 • bagaje si efecte personale
  • Asiguratorul asigura bagajele si efectele personale ale calatorilor pentru cazurile de distrugere sau deteriorare in perioada transportului, ca urmare a unui accident in care a fost implicat mijlocul de transport.
  • Plata despagubirilor la bunuri, bagaje si efectele personale incredintate transportului se face in limita sumelor maxime asigurate precizate in polita de asigurare pentru fiecare persoana asigurata si a unei declaratii pe proprie raspundere privind valoarea bagajului.
  • despagubirile pentru bunuri nu pot depasi valoarea reala a bunurilor la data producerii evenimentului asigurat si nici limitele maxime stabilite in polita de asigurare, fara a aplica regula proportionalitatii. Prin valoarea reala a bunurilor se intelege valoarea din nou mai putin uzura.
  • In vederea obtinerii despagubirii la bagaje, asiguratul, respectiv beneficiarul asigurarii, se va adresa contractantului asigurarii care are obligatia sa furnizeze informatiile necesare asupra demersurilor de intreprins.
Riscuri Excluse: 

              Riscurile excluse prin polita de asigurare de raspundere a transportatorului fata de calatorii transportati, pentru avarii accidentale si/sau pagube materiale (distrugerea bagajelor), in trafic intern si international, de la ERGO Asigurari S.A. sunt:

 • accidente datorate tulburarilor de cunostinta sau alienare mintala, chiar si in masura in care acestea sunt consecinta consumului de bauturi alcoolice sau droguri, precum si datorate infarctului, apoplexiei, epilepsiei. Protectia se pastreaza totusi daca aceste tulburari au fost cauzate de un accident care a fost produs de riscuri cuprinse in asigurare;
 • accidente survenite ca urmare a consumului de bauturi alcoolice sau de droguri, abuzul ori utilizarea de medicamente fara prescriptie medicala;
 • accidente survenite in timpul infaptuirii sau incercarii de a infaptui de catre asigurat a unei infractiuni;
 • consecinta unor tratamente sau interventii pe care si le face asiguratul sau accepta sa i le faca o alta persoana. Se mentine insa protectia prin asigurare in cazul in care astfel de masuri terapeutice sau interventii au fost necesare ca urmare a unui accident cuprins in asigurare;
 • infectii. Se mentine protectia prin asigurare daca agentul patogen a patruns in corp printr-o leziune cauzata de un accident cuprins in asigurare;
 • otraviri ca urmare a ingurgitarii (inghitirii) unor substante solide sau lichide;
 • accidente care survin in timpul efectuarii serviciului militar in cadrul fortelor armate ale altei tari sau organizatii internationale, daca conditiile speciale nu prevad altfel;
 • accidente survenite in timpul conducerii autovehiculului fara permis de conducere, fara abilitarea legala a conducerii acelei categorii de autovehicule, pe perioada suspendarii permisului de conducere sau conducerii autovehiculului sub influenta bauturilor alcoolice;
 • efectuarea transportului fara licenta de transport si autorizatie de transport valabila, in conditiile prevazute de lege sau in perioada in care acestea au fost temporar suspendate;
 • sinucidere, chiar si atunci cand este exclusa libera determinare a vointei proprii;
 • urmarile bolilor transmise prin atacul animalelor, cu exceptia turbarii;
 • hemoragii ale organelor interne sau hemoragii cerebrale. Se mentine protectia prin asigurare daca aceste evenimente au ca si cauze accidente produse de riscuri cuprinse in asigurare;
 • efectele normale ale luminii, temperaturii, starii timpului si a radiatiilor de orice fel;
 • accidentele cauzate direct sau indirect de evenimente de razboi, razboi civil, revolutie, rebeliune, manifestatii, greve. In cazul tulburarilor civile protectia prin asigurare se mentine in masura in care asiguratul nu a participat activ, impreuna cu cei care au initiat aceste evenimente;
 • accidente cauzate in mod direct sau indirect de Explozie atomica, radiatii sau infestari radioactive, ca urmare a folosirii energiei atomice sau a materialelor fisionabile;
 • accidente cauzate in mod direct sau indirect de poluare sau contaminare din orice cauza;
 • furtul comis asupra bagajelor din autovehicul ;
 • pagube produse bagajelor prost conditionate sau defectuoase;
 • simpla disparitie a bagajelor si a efectelor personale uitate in mijlocul de transport;
 • neluarea intentionata a masurilor de limitare a pagubelor in timpul producerii unui eveniment, daca paguba s-a marit datorita acestui fapt;
 • viciul propriu, uzura normala, influenta temperaturii sau conditiile climaterice;
 • maniere ilicite (contrabanda, comert prohibit);
 • daune datorate inmuierii sau scurgerii substantelor grase, colorante sau corozive din bagajele asigurate;
 • daune provocate de materiale inflamabile, explozivi, materii radioactive, otravitoare, rau mirositoare, arme de foc si obiecte ascutite, stupefiante, droguri si altele care sunt interzise de legislatia in vigoare;
 • daune rezultand din confiscarea, sechestrarea sau distrugerea lor printr-un ordin al unei autoritati administrative.
Clauze Suplimentare: 

              Polita de asigurare de raspundere a transportatorului fata de calatorii transportati, pentru avarii accidentale si/sau pagube materiale (distrugerea bagajelor), in trafic intern si international, de la ERGO Asigurari S.A. nu are atasate clauze suplimentare prin care sa fie preluate in asigurare riscuri excluse.

Obligatiile Asiguratului: 

               Principalele obligatii pe care asiguratul le are prin polita de asigurare de raspundere a transportatorului fata de calatorii transportati, pentru avarii accidentale si/sau pagube materiale (distrugerea bagajelor), in trafic intern si international, de la ERGO Asigurari S.A. sunt:

 • sa utilizeze vehicule rutiere care se incadreaza in normele legale de siguranta si securitate a transporturilor rutiere care sa fie omologate, inscrise in circulatie, definitiv sau temporar, sa aiba efectuata inspectia tehnica periodica valabila si sa respecte regimul de munca al conducatorilor auto prevazut de reglementarile interne si internationale;
 • sa aiba licenta de transport si autorizatie de transport valabila, in conditiile prevazute de lege.
 • sa intretina autovehiculele in bune conditii si sa actioneze in conformitate cu dispozitiile legale, in scopul prevenirii producerii accidentelor rutiere;
 • sa ia masuri de securitate a autovehiculelor si a bagajelor;
 • sa refuze transportul ca si pasager la orice persoana a carei sanatate mentala sau fizica, sau o infirmitate sau comportamentul sau general ar dauna la efectuarea in bune conditii a transportului;
 • sa puna la dispozitia asiguratorului toate datele necesare stabilirii corecte a primei de asigurare;
 • sa instiinteze imediat organele de politie cele mai apropiate de locul producerii accidentului, precum si alte organe de cercetare autorizate, atunci când este cazul, cerând eliberarea actelor oficiale de constatare din care sa rezulte numele persoanelor accidentate si daunele la bagajele incredintate transportului;
 • sa ia imediat masurile ce se impun pentru acordarea primului ajutor, transportul ranitilor la spital, si orice alte masuri necesare pentru limitarea urmarilor accidentului;
Obligatiile Asiguratorului: 

               Principalele obligatii, pe care ERGO Asigurari S.A. le are in calitatea sa de asigurator, prin polita de asigurare de raspundere a transportatorului fata de calatorii transportati, pentru avarii accidentale si/sau pagube materiale (distrugerea bagajelor), in trafic intern si international, sunt:

 • sa puna la dispozitia asiguratului sau contractantului asigurarii informatii complete si corecte in legatura cu contractul de asigurare, atat inaintea incheierii, cat si pe durata derularii acestuia.
 • sa elibereze, la cerere, un duplicat al politei de asigurare, in cazul in care originalul a fost pierdut sau distrus.
 • sa pastreze confidentialitatea informatiei despre asigurat, de care a luat cunostinta in procesul asigurarii.
 • sa plateasca indemnizatia de asigurare la termenele stabilite.
Procedura Daune: 
 • Asiguratorul va fi anuntat in cel mai scut timp cu putinta de producerea evenimentului asigurat, dar nu mai tarziu de la trecerea a maxim 30 (treizeci) de zile. In caz contrar asiguratorul are dreptul sa refuze orice plata catre beneficiarii desemnati daca neanuntarea la timp a evenimentului asigurat impiedica stabilirea cu exactitate a circumstantelor producerii acestuia.
 • Orice indemnizatie se va plati de catre asigurator doar daca contractantul asigurarii este la zi cu plata primelor de asigurare. In cazul in care contractantul asigurarii plateste primele de asigurare in rate subanuale, in momentul achitarii unei despagubiri asigurate, pentru fiecare caz in parte, asiguratorul va deduce restul de prime datorate de contractant pentru intreg anul de asigurare.
 • Persoana asigurata respectiv beneficiarul asigurarii are obligatia de a pune la dispozitia societatii toate documentele justificative mentionate in conditiile speciale de asigurare, in functie de tipul de dauna aparut.
 • In vederea obtinerii sumei asigurate, pentru oricare dintre prestatiile mentionate mai sus, asiguratul respectiv beneficiarul, trebuie sa puna la dispozitia asiguratorul actele de identitate si o copie a politei de asigurare.
 • In caz de invaliditate ca urmare a unui accident, asiguratul trebuie sa puna la dispozitia societatii, dupa caz, urmatoarele documente:
  • adeverinte medicale;
  • acte eliberate de autoritati competente din care sa rezulte imprejurarile in care s-a produs accidentul;
 • In caz de deces ca urmare a unui accident a persoanei asigurate, beneficiarii trebuie sa puna la dispozitia asiguratorul urmatoarele documente:
  • certificatul de deces al asiguratului;
  • acte eliberate de autoritati competente privitoare la imprejurarile in care a avut loc accidentul si decesul;
  • acte medicale din care sa rezulte ca decesul a survenit nemijlocit ca urmare a accidentului suferit de asigurat.
 • In vederea finalizarii dosarului de dauna, asiguratorul are dreptul de a cere orice documente suplimentare pentru justificarea efectuarii platii indemnizatiei asigurate.
 • In cazul in care sunt necesare documente suplimentare in vederea stabilirii obligatiei de plata din partea asiguratorul, beneficiarul asigurarii are obligatia de a depune documentele cerute de catre societate in termen de 30 (treizeci) de zile de la data in care scrisoarea recomandata ajunge la destinatar. In cazul in care documentele cerute nu sunt puse la dispozitia asiguratorul in termenul stabilit, asiguratorul are dreptul sa refuze plata indemnizatiei asigurate.
 • Asiguratorul are dreptul sa efectueze investigatii pe cont propriu si pe cheltuiala proprie in vedere clarificarii evenimentului care a demarat plata indemnizatiei asigurate.
 • Asiguratul respectiv beneficiarul asigurarii are obligatia de a depune documentele solicitate de asiguratorul in termen de 30 de zile de la data in care scrisoarea recomandata ajunge la destinatar, in caz contrar asiguratorul are dreptul sa refuze plata despagubirilor din asigurare.
 • Comunicarile, referitoare la raporturile de asigurare, se vor face in mod obligatoriu in scris. asiguratorul va lua in considerare doar acele comunicari care au fost inregistrate la sediul central sau reprezentantele societatii. Reprezentantii societatii nu sunt imputerniciti sa le primeasca. Toate cererile si documentele vor fi depuse personal la sediul central sau reprezentantele societatii, sau vor fi trimise la adresa sediului central prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire.
 • Actele depuse in vederea obtinerii de sume asigurate raman proprietatea asiguratorul, ele constituind acte de justificare a platilor efectuate; la solicitarea scrisa a asiguratilor sau a beneficiarilor se pot elibera copii ale acestora.
 • Asiguratorul va plati despagubirea asigurata ca urmare a aparitiei evenimentului asigurat la maxim 30 de zile de la data in care ultimul document justificativ cerut de societate este inregistrat la reprezentantele sau sediul central al asiguratorului.
 • Asiguratorul va plati despagubirea asigurata in RON.
 • Asiguratorul are dreptul sa refuze orice plata a indemnizatiilor asigurate in cazul in care se constata ca persoana asigurata nu a raspuns sincer sau a dat informatii eronate in momentul contractarii politei.
 • Orice plata prin care asiguratorul se obliga conform politei de asigurare va fi efectuata in Romania.
 • Bunurile deteriorate pentru care asiguratorul a platit despagubiri vor ramane in proprietatea asiguratorul.
 • Daca numarul de persoane aflate in autovehicul in momentul producerii accidentului este superior celui admis conform actelor de inmatriculare ale autovehiculului, despagubirile se vor acorda pentru fiecare persoana accidentata proportional cu raportul dintre numarul de locuri asigurate si numarul de persoane din autovehicul.

Notificare daune:

http://www.ergo.ro/sidenav/service/formulare/

Diverse: 

              Asiguratorul este subrogat in drepturile asiguratului impotriva celor raspunzatori de producerea pagubei iar asiguratul este obligat sa-i prezerve acest drept asiguratorului, sub sanctiunea nedecontarii daunei.

              Asiguratorul este exonerat de raspundere pentru partea din dauna ce ramane, in sarcina asiguratului fata de tertii prejudiciati, asiguratul raspunzand fata de acestia pentru partea din prejudiciu neacoperita prin asigurare.

              Modificarea politei de asigurare se poate face numai prin intelegere scrisa intre parti.

              Denuntarea politei de asigurare se poate face unilateral de catre fiecare parte in conditiile expres mentionate.

              Orice diferent intre parti se solutioneaza pe cale amiabila sau in caz contrar in instantele de judecata din Romania.

              Polita mentioneaza expres ca asiguratul poate apela la Fondul de Garantare a Asiguratilor care este gestionat de Autoritatea de Supraveghere din Romania in cazul in care asiguratorul se afla in procedura de faliment sau insolventa.