ACAPA - Polita de asigurare bagaje si accidente persoane transportate - EUROINS Romania Asigurare-Reasigurare

asigurari acapa euroins bagaje accidente persoane transport pitesti arges

ROMANIA, ILFOV, Voluntari, Sos. Bucuresti Nord, nr. 10, Global City Business Park, Cladirea O23, etaj 4.

office@euroins.ro

Tel:   021.317.07.41, 021.317.07.31, 021.317.07.11,

021.233.34.74, 021.317.07.35, 021.317.07.12,

021.317.07.40, 021.317.07.42

Fax:   021.317.07.18, 021.317.07.14

               SC Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA a fost fondata in 1994 de catre compania bulgara Euroins Insurance Group (EIG) care este de altfel actionarul majoritar. Fiind unul dintre cele mai mari si independente grupuri din regiune, EIG isi propune pe piata de asigurari din Romania, prin Euroins Romania, sa se pozitioneze in top 5 cei mai buni asiguratori si sa devina unul dintre cele mai respectate brand-uri. Propunandu-si o gama completa de riscuri acoperite, simplitate si transparenta, EUROINS Romania actioneaza pentru a se dezvolta pe linia corectitudinii si promptitudinii în prestarea fiecarui serviciu catre clientii sai.  In temeiul Tratatului privind functionarea Uniunii Europene care reglementeaza "Libertatea de stabilire si de prestare a serviciilor", SC Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA este autorizata sa desfasoare activitati pe piata de asigurari din Gibraltar, Franta, Italia, Austria, Germania, Ungaria. SC Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA este autorizata sa comercializeze produse de asigurare proprii, in Romania, fiind inregistrata in Registrul Asiguratorilor la numarul RA-010-10.04.2003.

Aspecte Generale: 

Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA acopera riscurile cu care se confrunta transportatorii de persoane, autorizati, printr-o polita de asigurare de raspundere a transportatorului fata de calatorii transportati, pentru vatamari corporale si/sau pagube materiale (distrugerea bagajelor), ìn caz de accidente produse ìn trafic rutier intern, exclusiv pe teritoriul Romaniei si/sau international, adica atat pe teritoriul Romaniei cat si in afara acestuia, dar numai pe teritoriul Uniunii Europene.

Obiectul Asigurarii: 

               Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA, in calitate de asigurator, ìn baza conditiilor politei de asigurare, asigura operatorii de transport autorizati (licentiati) pentru transportul de persoane pentru raspunderea ce le revine acestora fata de calatorii transportati in baza unui contract de transport.

               Asigurarea este valabila pentru situatiile de accidente produse atat pe teritoriul Romaniei cat si ìn strainatate, pe teritoriul Uniunii Europene.

               Asigurarea inceteaza automat ìn momentul suspendarii sau retragerii licentei de transport.

               Sunt excluse din asigurare:

 • persoanele care au incheiat un contract de munca sau de scolarizare cu asiguratul, in timpul exercitarii atributiunilor de serviciu ce le revin;
 • obiectele casabile ;
 • bunurile perisabile ;
 • bani/monede ;
 • animale vii ;
 • cecuri, titluri si obligatiuni, hartii de valoare, acte manuscrise, bilete de Calatorie, colectii de timbre ;
 • bijuterii, ceasuri, obiecte de arta, obiecte care sunt confectionate sau care contin metale si/sau pietre pretioase ;
 • obiecte de imbracaminte de mare valoare ;
 • instrumente muzicale, jocuri electronice, componente video sau de computer, inclusiv orice echipament sau accesorii auxiliare ;
 • alte bunuri sau substante care incalca regulamentul de transport.
Conditii de Preluare in Asigurare: 

              Pentru a putea sa incheie o polita de asigurare de raspundere a transportatorului fata de calatorii transportati, pentru avarii accidentale si/sau pagube materiale (distrugerea bagajelor), ìn caz de accidente produse ìn trafic rutier intern si/sau international, solicitantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • sa desfasoare activitate de transport rutier de persoane si sa indeplineasca reglementarile legale pentru autorizarea ca operator de transport rutier de persoane;
 • sa intocmeasca Cererea Chestionar care contine informatii relevante despre solictant, despre activitatea de transport pe care doreste sa o desfasoare si riscurile la care se expune, despre mijloacele de transport pe care urmeaza sa le foloseasca in activitate, informatii care sunt esentiale pentru intocmirea politei;
 • sa intocmeasca Specificatia care detaliaza raspunderile asigurate precum si sublimitele de raspundere ale asiguratorului;
 • sa puna la dispozitie asiguratorului Cartea de Identitate a Vehiculului asigurat sau Certificatul de Inmatriculare al acestuia si Certificatul de Inregistrare al firmei;
 • sa detalieze istoricul de daune, daca este cazul;

              Cererea chestionar trebuie intocmita in oricare din urmatoarele situatii:

 • incheierea unei polite noi;
 • reinoirea unei polite existente, inainte de data expirarii acesteia;
 • alte situatii care presupun schimbari ale riscurilor asigurate;
Perioada Asigurata: 

             Polita de asigurare de raspundere a transportatorului fata de calatorii transportati, pentru avarii accidentale si/sau pagube materiale (distrugerea bagajelor), ìn caz de accidente produse ìn trafic rutier intern si/sau international, de la Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA poate fi incheiata, de regula, pe o perioada de 12 luni dar poate fi incheiata, in baza unei aprobari speciale si daca asiguratorul este de acord, si pe perioade subanuale. Intrarea in valabilitate se face cel mai devreme, incepand cu ora 00:00 a zilei urmatoare emiterii politei iar iesirea din valabilitate se produce la ora 24:00 a ultimei zile de valabilitate inscrisa pe polita.

             Asiguratorul raspunde numai pentru evenimentele asigurate petrecute ìn perioada de valabilitate inscrisa in polita de asigurare.

             Polita de asigurare isi inceteaza valabilitatea si implicit inceteaza raspunderea asiguratorului, in urmatoarele cazuri:

 • la ora si ziua inscrise in polita de asigurare, ca si data de expirare;
 • la ridicarea autorizatiei de transport a asiguratului;
 • la data schimbarii proprietarului/utilizatorului interesului asigurabil;
 • cu acordul ambelor parti;
 • la ora 24.00 a datei expirarii termenului de pasuire, daca nu s-a achitat pana la acest termen rata scadenta;
 • prin denuntare unilaterala, sub forma unei scrisori recomandate cu confirmare de primire, cu un preaviz de 20 zile;
 • ìn caz de forta majora;
 • prin desfiintarea de drept a contractului in cazul in care asiguratul nu-si indeplineste obligatiile contractuale;
 • la epuizarea raspunderii totale prin plati de despagubiri.
Teritorialitate: 

               Polita de asigurare de raspundere a transportatorului fata de calatorii transportati, pentru avarii accidentale si/sau pagube materiale (distrugerea bagajelor), de la Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA isi exercita acoperirea:

 • ìn trafic rutier intern, adica pentru transporturi de persoane efectuate exclusiv pe teritoriul Romaniei;

                                si/sau

 • ìn trafic rutier international, adica pentru transporturi de persoane efectuate de pe teritoriul Romaniei catre exteriorul acestuia, pe teritoriul Uniunii Europene.
Asiguratul: 

              Asigurat pe polita de asigurare de raspundere a transportatorului fata de calatorii transportati, pentru avarii accidentale si/sau pagube materiale (distrugerea bagajelor), in trafic intern si international, de la Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA poate sa fie orice persoana fizica sau juridica autorizata / atestata, in conformitate cu prevederile legale in vigoare privind furnizarea de servicii profesionale de transport persoane, atat in tara cat si in strainatate, in scopuri turistice sau comerciale.

Suma Asigurata: 

              Suma asigurata sau limita maxima a raspunderii asiguratorului, pentru vatamare corporala si/sau pagube materiale (distrugerea bagajelor), pe calator, este acea valoare mentionata de catre solicitant in cererea chestionar si care reprezinta suma maxima in limita careia Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA poate acorda despagubiri asiguratului sau celor indreptatiti, in cazul producerii evenimentului asigurat, sau suma totala a despagubirilor ce se pot acorda pe toata perioada de valabilitate a asigurarii. Suma asigurata poate fi exprimata in RON sau EURO.

              Suma asigurata pentru vatamari corporale si deces precum si cea pentru pagube materiale (distrugerea bagajelor), se stabileste per persoana transportata iar suma asigurata totala, a politei, rezulta prin multiplicarea sumelor precizate anterior cu numarul de locuri destinat transportului de persoane (exclusiv soferul) asa dupa cum reiese din documentul de inmatriculate al vehciulului asigurat.

              Dupa ce se realizeaza despagubiri pentru daune partiale, suma asigurata se diminueaza cu valoarea acelor despagubiri iar noua suma astfel rezultata ramane valabila ca limita maxima de despagubire pana la expirarea politei daca nu intervin intre timp si alte despagubiri. Reintregirea sumei asigurate pana la nivelul avut initial, la incheierea politei, se poate face la cererea asiguratului, cu aprobare din partea asiguratorului si contra platii unei prime de asigurare suplimentara.

              Pe durata asigurarii, suma asigurata poate fi majorata, cu conditia platii unei primei suplimentare de asigurare.

              In cazurile in care, asigurarea s-a incheiat pentru o suma asigurata inferioara pretentiilor de despagubire, despagubirea se reduce corespunzator raportului dintre suma prevazuta in polita si valoarea pretentiilor de despagubire la data producerii evenimentului asigurat.

Prima de Asigurare: 

              Prima de asigurare pe polita de asigurare de raspundere a transportatorului fata de calatorii transportati, pentru avarii accidentale si/sau pagube materiale (distrugerea bagajelor), in trafic intern si international, reprezinta suma datorata de asigurat in schimbul obligatiei pe care si-o asuma Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA, de plata a indemnizatiei de asigurare (despagubire) in caz de producere a riscurilor asigurate. Ea rezulta, in urma aplicarii, la valoare sumei asigurate, a unei cote de prima, procentuala, stabilita de catre asigurator in functie de anumite criterii. Este exprimata valoric, in moneda incheierii contractului, RON sau EURO si poate fi achitata integral la emiterea politei sau intr-un numar de rate acceptate de catre asigurator. Sumele in valuta se achita in RON la cursul BNR valabil pentru ziua efectuarii platii.

              In cazul platii primei anuale in rate, ratele urmatoare primei rate (care se incaseaza obligatoriu in ziua emiterii politei) beneficiaza de un termen de pasuire, la plata, de 5 zile. Daca in termen de 5 de zile de la data scadenta a ratei, asiguratul nu face plata, contractul de asigurare se reziliaza de drept, automat. Polita poate fi repusa ìn vigoare, ìn baza unui supliment de asigurare si prin plata primei restante, ìntr-un termen maxim de 15 zile de la data scadentei, cu conditia ca ìn aceasta perioada, sa nu se fi produs accidente.

ATENTIE! Asiguratorul nu are obligatia de a-i notifica asiguratului datele de scadenta ale primelor de asigurare.

Sistemul de Fransize: 

              Polita de asigurare de raspundere a transportatorului fata de calatorii transportati, pentru avarii accidentale si/sau pagube materiale (distrugerea bagajelor), in trafic intern si international, de la Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA poate fi incheiata cu sau fara fransize deductibile per eveniment, in functie de anumite criterii stabilite de catre asigurator.

Riscuri Asigurate Standard: 

              Riscurile standard asigurate prin polita de asigurare de raspundere a transportatorului fata de calatorii transportati, pentru avarii accidentale si/sau pagube materiale (distrugerea bagajelor), in trafic intern si international, de la Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA sunt:

 • Asiguratorul asigura raspunderea transportatorilor fata de calatorii transportati, ìn caz de accidente rutiere survenite din vina exclusiva a transportatorului, pentru cazurile de deces, vatamare corporala si pentru pagubele materiale suferite de calatori pe timpul traseului ;
 • Asiguratorul acorda despagubiri:
  • pentru cazurile de invaliditate permanenta (totala sau partiala) a calatorilor ce se aflau ìn vehiculul asigurat, ca urmare a unui accident rutier ìn care a fost implicat acesta ;
  • pentru cazurile de deces al calatorilor ce se aflau ìn vehiculul asigurat, ca urmare a unui accident rutier ìn care a fost implicat acesta;
  • pentru cazurile de deteriorare si distrugere a bagajelor calatorilor ce se aflau ìn vehiculul asigurat, ca urmare a unui accident rutier ìn care a fost implicat acesta.
Riscuri Excluse: 

              Riscurile excluse prin polita de asigurare de raspundere a transportatorului fata de calatorii transportati, pentru avarii accidentale si/sau pagube materiale (distrugerea bagajelor), in trafic intern si international, de la Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA sunt:

 • Asiguratorul nu acorda despagubiri daca:
  • accidentul s-a produs ìn timpul comiterii de catre asigurat sau de catre prepusii acestuia a unor infractiuni savarsite cu intentie sau datorita unor fapte incriminate de dispozitiile legale privind circulatia pe drumurile publice a vehiculelor ;
  • accidentul nu a fost produs din vina transportatorului;
  • accidentul s-a produs din vina calatorului accidentat;
 • Asiguratorul nu acorda despagubiri pentru:
  • pretentiile referitoare ìn caz de razboi (declarat sau nu), invazie, actiunea unui dusman extern, razboi civil, revolta, revolutie, insurectie, rebeliune, acte de terorism, dictatura militara, conspiratie, greve, tulburari civile, orice miscari populare, Vandalism sau sabotaj ;
  • pretentiile referitoare la pagubele produse ìn urma unor explozii atomice, radiatii sau infestari radioactive ca urmare a folosirii energiei atomice sau materialelor fisionabile;
  • pretentiile referitoare la pagubele produse ìn urma poluarii sau contaminarii de orice natura si din orice cauza;
  • persoanele aflate ìn vehicul peste numarul de locuri ìnscris ìn certificatul de ìnmatriculare;
  • cazurile de suicid ;
 • Asiguratorul nu acorda despagubiri, in caz de pagube produse bagajelor, pentru :
  • pierderea si furtul bagajelor;
  • defectele sau viciile obiectelor transportate ;
  • distrugerea cu intentie a bagajelor de catre calatorul prejudiciat.
Clauze Suplimentare: 

              Polita de asigurare de raspundere a transportatorului fata de calatorii transportati, pentru avarii accidentale si/sau pagube materiale (distrugerea bagajelor), in trafic intern si international, de la Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA nu are atasate clauze suplimentare prin care sa fie preluate in asigurare riscuri excluse.

Obligatiile Asiguratului: 

               Principalele obligatii pe care asiguratul le are prin polita de asigurare de raspundere a transportatorului fata de calatorii transportati, pentru avarii accidentale si/sau pagube materiale (distrugerea bagajelor), in trafic intern si international, de la Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA sunt:

 • sa plateasca primele de asigurare mentionate in polita de asigurare ;
 • sa instiinteze in scris asiguratorul despre vehiculele pe care le introduce ìn trafic dupa data ìncheierii politei; acestea fiind cuprinse ìn asigurare ìncepând din ziua urmatoare platii primei de asigurare corespunzatoare si primirii de catre asigurator a avizarii scrise; avizarea se face prin scrisoare sau fax si va cuprinde urmatoarele date: marca si tipul vehiculului, numarul de ìnmatriculare, numarul de locuri stabilit ìn certificatul de ìnmatriculare ;
 • sa intretina vehiculele in bune conditii si sa actioneze in conformitate cu dispozitiile legale, in scopul prevenirii producerii accidentelor rutiere;
 • in cazul producerii unui accident rutier:
  • sa ìnstiinteze imediat organele de politie cele mai apropiate de locul producerii accidentului, precum si alte organe autorizate, atunci când este cazul, cerând ìntocmirea unor acte de constatare complete;
  • sa ia imediat masurile ce se impun pentru acordarea primului ajutor si orice alte masuri necesare pentru limitarea urmarilor accidentului;
  • sa ìnstiinteze asiguratorul, ìn scris, despre producerea accidentului, imediat ce a luat la cunostinta de producerea acestuia (ìn termen de 48 de ore).
   • Instiintarea va cuprinde:
    • locul si data producerii accidentului, cauzele, ìmprejurarile si consecintele estimate;
    • numarul de ìnmatriculare al vehiculului;
    • numarul calatorilor accidentati;
    • o descriere sumara a daunelor produse ca urmare a accidentului;
    • numarul politei de asigurare;
  • sa puna la dispozitia asiguratorului procesul verbal sau orice alte acte ìntocmite de organele competente care au constatat si cercetat accidentul, din care sa rezulte data, locul si ìmprejurarile producerii accidentului, precum si lista calatorilor aflati ìn vehicul;
  • sa puna la dispozitia calatorilor accidentati actele necesare dovedirii calitatii de calator si sa-i instruiasca asupra demersurilor de ìntreprins pentru a putea beneficia de despagubire conform politei de asigurare;
  • sa nu recunoasca nici o raspundere si sa nu faca nici o oferta, promisiune sau plata fara acordul scris al asiguratorul;
Obligatiile Asiguratorului: 

               Principalele obligatii, pe care Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA le are in calitatea sa de asigurator, prin polita de asigurare de raspundere a transportatorului fata de calatorii transportati, pentru avarii accidentale si/sau pagube materiale (distrugerea bagajelor), in trafic intern si international, sunt:

 • Asiguratorul are obligatia sa constate si sa evalueze pagubele prin reprezentantii sai, in cel mai scurt timp posibil de la data avizarii producerii evenimentului asigurat.
 • Despagubirea cuvenita nu poate depasi cuantumul prejudiciului efectiv inregistrat de persoana pagubita, limitele raspunderii mentionate in polita de asigurare si nici valoarea riscurilor asumate de asigurat prin contractul incheiat cu persoana pagubita sau, in lipsa acesteia, dublul venitului brut (onorariul) stabilit prin contractul de audit.
 • Asiguratorul are obligatia sa plateasca despagubirea cuvenita in termen de 30 zile de la primirea ultimului document solicitat de catre asigurator sau de la primirea hotararii judecatoresti definitive si irevocabile.
 • In cazul producerii evenimentului asigurat, asiguratorul are dreptul de a retine din despagubirea cuvenita ratele de prima datorate pana la expirarea contractului de asigurare.
Procedura Daune: 
 • Numarul persoanelor despagubite este limitat la numarul de locuri stabilit in certificatul de inmatriculare al vehiculului asigurat.
 • Constatarea pagubei:
  • vatamarea corporala poate fi demonstrata pe baza certificatelor medicale eliberate de spitale, policlinici sau de alte organe sanitare abilitate;
  • ìn cazul ìn care, pe baza certificatelor medicale prezentate de accidentat, nu rezulta clar ca persoana accidentata ar fi suferit o vatamare corporala, asiguratorul poate face pe cheltuiala sa propriile investigatii.
  • dovada existentei bunurilor (bagajelor) ìn momentul producerii accidentului se poate face prin orice mijloc legal de proba;
 • Plata despagubirilor de asigurare :
  • direct calatorului accidentat, pe baza cererii asiguratului, ìn caz de vatamare corporala si/sau pagube la bagaje;
  • mostenitorilor, ìn calitate de beneficiari, pe baza cererii asiguratului, ìn caz de deces din accident al calatorului accidentat.
 • In cazul in care, dupa plata sumei convenite pentru vatamare corporala, calatorul accidentat decedeaza ca urmare a aceluiasi accident, in decursul unui an de la data producerii acestuia, asiguratorul va plati diferenta pâna la limita raspunderii pentru deces, aferenta unui calator.
 • In situatia in care, in momentul producerii accidentului, calatorul avea deja o invaliditate permanenta, se va stabili gradul de invaliditate permanenta dupa producerea accidentului, din care se scade gradul de invaliditate permanenta existent inainte de accident, stabilindu-se astfel gradul de invaliditate permanenta cauzat de accident pentru care calatorul accidentat are dreptul la despagubiri.
 • Pentru ìncasarea indemnizatiei de asigurare, cei ìn drept vor trebui sa depuna la asigurator urmatoarele documente, dupa caz:
  • cererea asiguratului pentru solicitarea drepturilor din asigurare, pentru calatorul accidentat.
  • dovada asigurarii, in original;
  • biletul sau legitimatia de Calatorie care da dreptul la Calatorie, iar ìn lipsa acestora, orice dovada care atesta calitatea de calator. In cazul in care aceste dovezi s-au pierdut, se va apela la listele detinute de asigurat, ce cuprind evidenta calatorilor.
  • procesul verbal, ori alte documente eliberate de organele competente care au constatat si cercetat cauzele si ìmprejurarile accidentului; In cazul accidentelor pentru care nu s-au ìntocmit acte cu privire la cauzele si ìmprejurarile accidentului, acestea pot fi dovedite si prin adeverinte eliberate de organul medical care a dat primul ajutor dupa accident, sau prin orice mijloace legale de proba, inclusiv, ìn lipsa altor probe, cu declaratii de martori date ìn fata organelor ìn drept;
  • ìn caz de deces al calatorului accidentat, copie dupa certificatul de deces si certificatul de mostenitor;
  • copiile actelor de identitate ale celor ìn drept sa primeasca indemnizatia de asigurare;
  • actul medical constatator prin care medicul examinator a constatat vatamarea corporala ca urmare a accidentului, si copie dupa certificatul de iesire din spital;
  • dovada existentei bunurilor (bagajelor) pe timpul transportului si dovada distrugerii acestora ;
  • alte acte necesare, dupa caz, pentru solutionarea cererilor de plata.

Notificare daune:

Call Center Constatare daune

Tel: 031.9107, 031.9108

Email: daune.tara@asiguratorul.rodaune.bucuresti@asiguratorul.ro

 - de LUNI pana VINERI, intre 7:00 – 22:00 si SAMBATA-DUMINICA, intre 10:00 – 19:00

Diverse: 

              Asiguratorul este subrogat in drepturile asiguratului impotriva celor raspunzatori de producerea pagubei iar asiguratul este obligat sa-i prezerve acest drept asiguratorului, sub sanctiunea nedecontarii daunei.

              Asiguratorul este exonerat de raspundere pentru partea din dauna ce ramane, in sarcina asiguratului fata de tertii prejudiciati, asiguratul raspunzand fata de acestia pentru partea din prejudiciu neacoperita prin asigurare.

              Modificarea politei de asigurare se poate face numai prin intelegere scrisa intre parti.

              Denuntarea politei de asigurare se poate face unilateral de catre fiecare parte in conditiile expres mentionate.

              Orice diferent intre parti se solutioneaza pe cale amiabila sau in caz contrar in instantele de judecata din Romania.

              Polita mentioneaza expres ca asiguratul poate apela la Fondul de Garantare a Asiguratilor care este gestionat de Autoritatea de Supraveghere din Romania in cazul in care asiguratorul se afla in procedura de faliment sau insolventa.