ACAPA - Polita de asigurare bagaje si accidente persoane transportate - GOTHAER Asigurari-Reasigurari

asigurari acapa gothaer bagaje accidente persoane transport pitesti arges

ROMANIA, BUCURESTI, Sector 1, Strada Barbu Delavrancea, nr.6A, corp A2.

office@gothaer.ro

Tel:   021.200.00.00

Fax:   021.200.00.98

               Gothaer Asigurari Reasigurari S.A., asa cum este cunoscuta astazi, a luat fiinta in anul 2012 cand Gothaer Finanzholding AG a preluat majoritatea actiunilor societatii Platinum Asigurari Reasigurari. Gothaer Finanzholding AG este parte a grupului Gothaer Versicherungsbank VVaG, una din cele mai importante companii de asigurari mutuale din Germania, cu o experienta de aproape 200 de ani in domeniul asigurarilor, cu peste 3.5 millioane de clienti, gestionand un portofoliu de active de peste 22 miliarde Euro si un volum anual de prime brute subscrise de aproximativ 4 miliarde de Euro. Avand la baza un sistem de valori in care se pune accentul pe siguranta, experienta, incredere, pasiune, flexibilitate si inovatie, Gothaer Asigurari Reasigurari S.A. isi propune sa protejeze cel mai bine si sa imbunatateasca viata clientilor, a familiilor si a afacerilor acestora, si, sa le ofere solutii de asigurare de calitate acestora. Gothaer Asigurari Reasigurari S.A. este autorizata sa comercializeze produse de asigurare proprii, in Romania, fiind inregistrata in Registrul Asiguratorilor la numarul RA-057-06.12.2006. 

Aspecte Generale: 

Gothaer Asigurari Reasigurari S.A. acopera riscurile cu care se confrunta transportatorii de persoane, autorizati, printr-o polita de asigurare de raspundere a transportatorului fata de calatorii transportati, pentru vatamari corporale si/sau pagube materiale (distrugerea bagajelor), ìn caz de accidente produse ìn trafic rutier intern, exclusiv pe teritoriul Romaniei si/sau international, adica atat pe teritoriul Romaniei cat si in afara acestuia.

Obiectul Asigurarii: 

               Gothaer Asigurari Reasigurari S.A.​, in calitate de asigurator, ìn baza conditiilor politei de asigurare, asigura operatorii de transport autorizati (licentiati) pentru transportul de persoane pentru raspunderea ce le revine acestora fata de calatorii transportati in baza unui contract de transport.

               Asiguratorul acorda indeminzatii de despagubire astfel:

 • Sectiunea I - Asigurarea de accidente a persoanelor aflate in autovehicul. Secţiunea I se poate incheia independent de Sectiunea II.
 • Sectiunea II - Asigurarea bunurilor personale (bagaje) apartinand persoanelor aflate in autovehicul. Sectiunea II se poate incheia numai impreuna cu Sectiunea I.

               Asigurarea este valabila pentru situatiile de accidente produse atat pe teritoriul Romaniei cat si ìn strainatate.

               Asigurarea inceteaza automat ìn momentul suspendarii sau retragerii licentei de transport.

Conditii de Preluare in Asigurare: 

              Pentru a putea sa incheie o polita de asigurare de raspundere a transportatorului fata de calatorii transportati, pentru avarii accidentale si/sau pagube materiale (distrugerea bagajelor), ìn caz de accidente produse ìn trafic rutier intern si/sau international, solicitantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • sa desfasoare activitate de transport rutier de persoane si sa indeplineasca reglementarile legale pentru autorizarea ca operator de transport rutier de persoane;
 • sa intocmeasca Cererea Chestionar care contine informatii relevante despre solictant, despre activitatea de transport pe care doreste sa o desfasoare si riscurile la care se expune, despre mijloacele de transport pe care urmeaza sa le foloseasca in activitate, informatii care sunt esentiale pentru intocmirea politei;
 • sa intocmeasca Specificatia care detaliaza raspunderile asigurate precum si sublimitele de raspundere ale asiguratorului;
 • sa puna la dispozitie asiguratorului Cartea de Identitate a Vehiculului asigurat sau Certificatul de Inmatriculare al acestuia si Certificatul de Inregistrare al firmei;
 • sa detalieze istoricul de daune, daca este cazul;

              Cererea chestionar trebuie intocmita in oricare din urmatoarele situatii:

 • incheierea unei polite noi;
 • reinoirea unei polite existente, inainte de data expirarii acesteia;
 • alte situatii care presupun schimbari ale riscurilor asigurate;
Perioada Asigurata: 

             Polita de asigurare de raspundere a transportatorului fata de calatorii transportati, pentru avarii accidentale si/sau pagube materiale (distrugerea bagajelor), ìn caz de accidente produse ìn trafic rutier intern si/sau international, de la Gothaer Asigurari Reasigurari S.A. poate fi incheiata, de regula, pe o perioada de 12 luni dar poate fi incheiata, in baza unei aprobari speciale si daca asiguratorul este de acord, si pe perioade subanuale. Intrarea in valabilitate se face cel mai devreme, incepand cu ora 00:00 a zilei urmatoare emiterii politei iar iesirea din valabilitate se produce la ora 24:00 a ultimei zile de valabilitate inscrisa pe polita.

             Asiguratorul raspunde numai pentru evenimentele asigurate petrecute ìn perioada de valabilitate inscrisa in polita de asigurare.

             Polita de asigurare isi inceteaza valabilitatea si implicit inceteaza raspunderea asiguratorului, in urmatoarele cazuri:

 • la ora si ziua inscrise in polita de asigurare, ca si data de expirare;
 • la ridicarea autorizatiei de transport a asiguratului;
 • la data schimbarii proprietarului/utilizatorului interesului asigurabil;
 • cu acordul ambelor parti;
 • la ora 24.00 a datei expirarii termenului de pasuire, daca nu s-a achitat pana la acest termen rata scadenta;
 • prin denuntare unilaterala, sub forma unei scrisori recomandate cu confirmare de primire, cu un preaviz de 20 zile;
 • ìn caz de forta majora;
 • prin desfiintarea de drept a contractului in cazul in care asiguratul nu-si indeplineste obligatiile contractuale;
 • la epuizarea raspunderii totale prin plati de despagubiri.
Teritorialitate: 

               Polita de asigurare de raspundere a transportatorului fata de calatorii transportati, pentru avarii accidentale si/sau pagube materiale (distrugerea bagajelor), de la Gothaer Asigurari Reasigurari S.A.​ isi exercita acoperirea:

 • ìn trafic rutier intern, adica pentru transporturi de persoane efectuate exclusiv pe teritoriul Romaniei;

                                si/sau

 • ìn trafic rutier international, adica pentru transporturi de persoane efectuate de pe teritoriul Romaniei catre exteriorul acestuia, in temeiul unei aprobari speciale din partea asiguratorului si in schimbul platii unei prime de asigurare suplimentare.
Asiguratul: 

              Asigurat pe polita de asigurare de raspundere a transportatorului fata de calatorii transportati, pentru avarii accidentale si/sau pagube materiale (distrugerea bagajelor), in trafic intern si international, de la Gothaer Asigurari Reasigurari S.A.​ poate sa fie orice persoana fizica sau juridica autorizata / atestata, in conformitate cu prevederile legale in vigoare privind furnizarea de servicii profesionale de transport persoane, atat in tara cat si in strainatate, in scopuri turistice sau comerciale.

Suma Asigurata: 

              Suma asigurata sau limita maxima a raspunderii asiguratorului, pentru vatamare corporala si/sau pagube materiale (distrugerea bagajelor), pe calator, este acea valoare mentionata de catre solicitant in cererea chestionar si care reprezinta suma maxima in limita careia Gothaer Asigurari Reasigurari S.A.​ poate acorda despagubiri asiguratului sau celor indreptatiti, in cazul producerii evenimentului asigurat, sau suma totala a despagubirilor ce se pot acorda pe toata perioada de valabilitate a asigurarii. Suma asigurata poate fi exprimata in RON sau EURO.

              Suma asigurata pentru vatamari corporale si deces precum si cea pentru pagube materiale (distrugerea bagajelor), se stabileste per persoana transportata iar suma asigurata totala, a politei, rezulta prin multiplicarea sumelor precizate anterior cu numarul de locuri destinat transportului de persoane (exclusiv soferul) asa dupa cum reiese din documentul de inmatriculate al vehciulului asigurat.

              Dupa ce se realizeaza despagubiri pentru daune partiale, suma asigurata se diminueaza cu valoarea acelor despagubiri iar noua suma astfel rezultata ramane valabila ca limita maxima de despagubire pana la expirarea politei daca nu intervin intre timp si alte despagubiri. Reintregirea sumei asigurate pana la nivelul avut initial, la incheierea politei, se poate face la cererea asiguratului, cu aprobare din partea asiguratorului si contra platii unei prime de asigurare suplimentara.

              Pe durata asigurarii, suma asigurata poate fi majorata, cu conditia platii unei primei suplimentare de asigurare.

              In cazurile in care, asigurarea s-a incheiat pentru o suma asigurata inferioara pretentiilor de despagubire, despagubirea se reduce corespunzator raportului dintre suma prevazuta in polita si valoarea pretentiilor de despagubire la data producerii evenimentului asigurat.

Prima de Asigurare: 

              Prima de asigurare pe polita de asigurare de raspundere a transportatorului fata de calatorii transportati, pentru avarii accidentale si/sau pagube materiale (distrugerea bagajelor), in trafic intern si international, reprezinta suma datorata de asigurat in schimbul obligatiei pe care si-o asuma Gothaer Asigurari Reasigurari S.A., de plata a indemnizatiei de asigurare (despagubire) in caz de producere a riscurilor asigurate. Ea rezulta, in urma aplicarii, la valoare sumei asigurate, a unei cote de prima, procentuala, stabilita de catre asigurator in functie de anumite criterii. Este exprimata valoric, in moneda incheierii contractului, RON sau EURO si poate fi achitata integral la emiterea politei sau intr-un numar de rate acceptate de catre asigurator. Sumele in valuta se achita in RON la cursul BNR valabil pentru ziua efectuarii platii.

              In cazul platii primei anuale in rate, ratele urmatoare primei rate (care se incaseaza obligatoriu in ziua emiterii politei) beneficiaza de un termen de pasuire, la plata, de 15 zile calendaristice. Daca in termen de 15 de zile de la data scadenta a ratei, asiguratul nu face plata, contractul de asigurare se reziliaza de drept, automat. Polita poate fi repusa ìn vigoare, ìn baza unui supliment de asigurare si prin plata primei restante, ìntr-un termen maxim de 15 zile de la data scadentei, cu conditia ca ìn aceasta perioada, sa nu se fi produs accidente.

ATENTIE! Asiguratorul nu are obligatia de a-i notifica asiguratului datele de scadenta ale primelor de asigurare.

Sistemul de Fransize: 

              Polita de asigurare de raspundere a transportatorului fata de calatorii transportati, pentru avarii accidentale si/sau pagube materiale (distrugerea bagajelor), in trafic intern si international, de la Gothaer Asigurari Reasigurari S.A. poate fi incheiata cu sau fara fransize deductibile per eveniment, in functie de anumite criterii stabilite de catre asigurator.

Riscuri Asigurate Standard: 

              Riscurile standard asigurate prin polita de asigurare de raspundere a transportatorului fata de calatorii transportati, pentru avarii accidentale si/sau pagube materiale (distrugerea bagajelor), in trafic intern si international, de la Gothaer Asigurari Reasigurari S.A. sunt:

 • Asiguratorul va acorda indemnizatii de despagubire pentru urmarile suferite de personele aflate in autovehiculul asigurat, inclusiv de catre conducatorul autovehiculului, ca urmare a producerii in perioada asigurata a unui accident in care este implicat autovehiculul aflat in miscare, inclusiv in timpul stationarilor, opririlor, transbordarilor si/sau urcarii sau coborarii persoanelor asigurate in/din autovehiculul asigurat.
 • Prin accident se intelege:
  • Accidentul rutier produs pe un drum deschis circulatiei publice;
  • Accidentul datorat fenomenelor atmosferice: Trasnet, ploaie torentiala, furtuna, vijelie, uragan, tornada, inclusiv efectele indirecte ale acestora; greutatea stratului de zapada sau de gheata, avalansa de zapada;
  • Accidentul datorat riscurilor catastrofice: cutremur, inundatii si aluviuni provenind din revarsarea apelor de suprafata curgatoare sau statatoare (inclusiv efectul mecanic al apei sau al obiectelor transportate de apa), din precipitatii atmosferice abundente, inclusiv din topirea zapezii sau a ghetii; alunecari si/sau prabusiri de teren;
  • accident urmat sau nu de: caderea autovehiculului in apa, prapastie, caderi din cauza ruperii podului, caderi pe autovehicul a unor corpuri cum ar fi copaci, bolovani etc.), derapari sau rasturnari, Incendiu, Explozie inclusiv explozia rezervorului de carburant sau a celui de aer comprimat, chiar daca explozia nu a fost urmata de Incendiu.
 • Sectiunea I - Asigurarea de accidente a persoanelor aflate in autovehicul. Asiguratorul acorda indemnizatii de despagubire persoanelor asigurate aflate in autovehicul pentru urmarile producerii unui accident:
  • soldat cu deces;
  • soldat cu invaliditate permanenta;
  • care impune cheltuieli medicale;
  • soldat cu incapacitate temporara de munca.
 • Sectiunea II - Asigurarea bunurilor personale (bagaje) apartinand persoanelor aflate in autovehicule. Asiguratorul acorda despagubiri pentru pagube provocate bunurilor personale (bagajelor) aparitinand persoanelor aflate in autovehiculul asigurat ca urmare a producerii unui accident din care a rezultat:
  • distrugerea sau deteriorarea;
  • furtul prin efractie sau acte de talharie.
Riscuri Excluse: 

              Riscurile excluse prin polita de asigurare de raspundere a transportatorului fata de calatorii transportati, pentru avarii accidentale si/sau pagube materiale (distrugerea bagajelor), in trafic intern si international, de la Gothaer Asigurari Reasigurari S.A. sunt:

 • Nu sunt cuprinse in asigurare si asiguratorul nu acorda despagubiri pentru pagubele cauzate, produse sau agravate, direct sau indirect de, sau ca o consecinta a urmatoarelor:
  • evenimente legate de razboi de orice fel, invazie, alte conflicte armate, cu sau fara declaratie de razboi, tulburare interna, revolutie, secesiune, rascoala populara, agitatie, rebeliune, revolta, puci, lovitura de stat, razvratire, greva patronala, revolta, tulburari civile, terorism, efecte ale energiei nucleare;
  • confiscare, rechizitionare, nationalizare fortata;
  • pagubele/prejudiciile produse/favorizate/agravate cu intentie de catre asigurat/membrii familiei/beneficiari/persoane legal autorizate sa il/ii reprezinte sau prepusii celor anterior enumerati;
  • pagube/prejudicii, cauze/fapte care le-ar putea genera, produse inaintea intrarii in vigoare a politei de asigurare ori cunoscute asiguratului/contractantului ori pe care trebuia sa le cunoasca (indiferent daca au fost declarate sau nu asiguratorului in cererea-chestionar/alte declaratii scrise) inainte de data intrarii in vigoare a politei de asigurare.
 • Excluderi specifice sectiunii I
  • Nu sunt cuprinse in asigurare si nu se acorda despagubiri pentru consecintele accidentelor produse ca urmare ori favorizate/agravate de:
   • conducatorul autovehiculului daca acesta se afla sub influenta consumului de alcool, a substantelor toxice sau droguri, abuz de medicamente, folosirea preparatelor sau procedurilor terapeutice nerecunoscute din punct de vedere medical si neautorizate de institutii medicale competente sau care au caracter experimental precum si consecintele acestora, inclusiv tratarea necorespunzatoare a unor afectiuni (daca nu au fost respectate intocmai prescriptiile medicale);
   • conducatorul autovehiculului daca acesta nu detinea permis de conducere valabil conform reglementarilor legale in vigoare la data producerii evenimentului asigurat (permis de conducere retras, anulat, suspendat, fara drept de conducere a categoriei de autovehicul), ori daca acesta s-a sustras de la recoltarea probelor biologice sau toxicologice.
  • De asemnea asiguratorul nu acorda despagubiri pentru urmarile accidentelor datorate dupa cum urmeaza:
   • prestarea de servicii de transport rutier de persoane fara un contract valabil conform reglementarilor legale in vigoare (lipsa biletelor/legitimatiilor de Calatorie);
   • circulatia autovehiculului la data producerii evenimentului asigurat fara certificat de inmatriculare valabil sau orice alta autorizatie de circulatie valabila sau, in cazul autovehiculelor destinate transportului public de persoane nu era valabila autorizatia de efectuare a transporturilor pentru traseul pe care s-a produs evenimentul, precum si orice alt document pe care asiguratul/contractantul trebuia sa-l detina si acesta sa fie valabil conform reglementarilor legale in vigoare;
   • evenimente/accidente produse ca urmare a nerespectarii sau lipsei masurilor de securitate si protectie impuse de specificul activitatii;
   • nerespectarea reglementarilor legale in vigoare privind:
    • purtarea centurilor de siguranta de catre ocupantii tuturor locurilor din autovehicul prevazut de catre producator cu centuri de siguranta;
    • transportul copiilor cu varsta sub 3 ani in dispozitive de retinere omologate;
    • transportul copiilor in varsta de pana la 12 ani pe scaunul din fata al autovehiculului chiar daca acestia sunt insotiti de un adult;
   • accidentul a fost cauzat de materiale/substante periculoase transportate, inclusiv in timpul operatiunilor de incarcare/descarcare, daca nu exista avize ADR pentru autovehicul si conducatorul autovehiculului, precum si pentru operatiunile respective, eliberate de autoritatea competenta. Prezenta excludere valideaza si in cazul utilizarii unor dispozitive improvizate sau neomologate;
   • savarsirea sau incercarea de savarsire, cu intentie, de catre asigurat/contractant/beneficiar a unor fapte grave, cum ar fi: fapte incriminate de dispozitiile legale privind circulatia pe drumurile publice ca infractiuni, participarea la acte de terorism sau sabotaj, savarsirea unei infractiuni contra patrimoniului ori contra vietii, integritatii corporale si sanatatii, precum si sustragerea de la urmarirea penala pentru asemenea fapte;
   • accidente produse ca urmare a participarii active a asiguratului la actiuni cu grad mare de risc, cum ar fi: competitii/ demonstratii/ intreceri/ curse/ antrenamente cu autovehicule, cascadorie.
  • Nu sunt acoperite si asiguratorul nu acorda despagubiri pentru urmarile accidentelor produse:
   • din coliziunea autovehiculului asigurat cu un alt autovehicul datorita nerespectarii de catre conducatorul auto a normelor legale privind circulatia pe drumurile publice;
   • prin caderea unei persoane din autovehicul datorita deschiderii voluntare a usii in timpul mersului ori pornirii de pe loc cu usile deschise;
   • datorita unei reparatii necorespunzatoare sau urmare a defectarii sau deteriorarii unor piese sau subansamble neomologate montate la autovehicul.
  • Asiguratorul nu acorda despagubiri daca la momentul producerii evenimentului asigurat numarul persoanelor transporate depasea numarul locurilor precizate in Certificatul de inmatriculare/Cartea tehnica a autovehiculului.
  • Asiguratorul nu acorda despagubiri pentru urmarile accidentelor produse datorita:
   • bolilor cronice ale persoanelor aflate in autovehicul, preexistente in momentul incheierii asigurarii si care au provocat alterari neurologice, respiratorii, circulatorii, sangvine, renale, cardiace, reumatologice, fara a se limita la acestea;
   • infarctului din orice cauza;
   • urmarilor faptelor produse cu intentie de catre asigurat sau ca urmare a tentativei de suicid;
   • complicatiilor sarcinii, daca nu au legatura cu accidentul acoperit prin polita de asigurare;
   • sangerarilor organelor interne si hemoragii cerebrale, daca nu sunt urmarile unui accident acoperit prin polita de asigurare.
  • Pentru spitalizari in: case de odihna, institute de geriatrie, sanatorii, sectii de balneofizioterapie si alte institutii similare; unitatile medicale destinate internarii cazurilor sociale sau a bolnavilor cronici; structuri denumite “spitalizare de o zi”; institutii de “nursing” sau de ingrijiri medicale la domiciliu; clinicile de chirurgie plastica si de infrumusetare, sanatoriile si preventoriile TBC precum si unitatile sau sectiile de ftiziologie, unitatile sau sectiile care furnizeaza servicii medicale de recuperare-reabilitare medicala, spitalizare in calitate de insotitor.
  • Asiguratorul nu acopera costuri sau cheltuieli medicale, decurgand/avand legatura cu:
   • consultatiile si tratamentele medicale preventive (medicina preventiva), chirurgie plastica, cu exceptia chirurgiei reparatorii ca urmare a producerii unui eveniment asigurat;
   • cheltuieli care reprezinta o continuare a unui tratament deja primit in trecut;
   • cheltuieli efectuate pentru procurarea, inlocuirea sau refacerea protezelor de orice fel, a ochelarilor de vedere, inclusiv a lentilelor de contact;
   • cheltuieli legate de tratamentele termale sau fizioterapeutice;
   • cheltuieli legate de tratamente psihologice, psihoanalitice, psihiatrice, recuperatorii, de dezintoxicare;
   • costuri/cheltuieli in legatura cu insotitorul asiguratului;
   • servicii medicale acordate de catre membrii familiei asiguratului (sot/sotie, parinti, copii);
   • servicii de nursing/ingrijire la domiciliu/insotitor(i);
   • vizitele medicului la domiciliul asiguratului, acesta fiind in imposibilitatea de a se deplasa.
 • Excluderi specifice Sectiunii II
  • Asiguratorul nu acorda despagubiri pentru bunurile personale (bagaje) ale persoanelor aflate in autovehicule, ca urmare ori favorizate/agravate de/in legatura cu:
   • deteriorarea/distrugerea bagajelor datorita viciului propriu, uzurii normale, influentei temperaturii sau conditiilor climaterice;
   • furtul/pierderea bagajelor:
    • din autovehicule lasate neincuiate sau care nu prezinta urme de patrundere prin efractie;
    • lasate fara supraveghere, cu exceptia cazului cand acestea se afla intr-o incinta incuiata (inclusiv in autovehicul dar nu la vedere);
    • din autovehicule lasate nesupravegheate mai mult de doua ore, precum si furtul bagajelor din autovehicule produs intre orele 22:00 si 7:00;
    • furtul simplu, furtul din autovehicule folosind chei potrivite;
    • bagaje furate din cauza neglijentei asiguratului;
    • disparitie misterioasa, inexplicabila;
   • in cazul parcarii autovehiculelor pentru perioade mai mari de 2 ore, furtul bunurilor personale din autovehicule este acoperit doar sub rezerva pastrarii bunurilor in portbagaj si nu in alte locuri la vedere.
  • Nu sunt cuprinse in asigurare si nu se acorda despagubiri pentru urmatoarele categorii de bunuri:
   • animale, pasari, pesti si alte vietuitoare, plante, produse alimentare, bunuri transportate in vederea revanzarii/comercializarii in legatura cu diferite activitati prestate;
   • bunuri transportate in baza unui contract;
   • bunuri casabile, bunuri perisabile;
   • actiuni, obligatiuni, titluri de valoare, bani si alte instrumente de plata, efecte comerciale, vouchere, registre contabile, registre de afaceri, contracte, titluri de creanta, facturi, cecuri, bilete de Calatorie, carti de credit, bilete de loterie, diferite certificate si documente;
   • colectii, tablouri, sculpturi, obiecte de valoare artistica, stiintifica sau istorica, instrumente muzicale, suveniruri, obiecte unicat, antichitati, marci postale, manuscrise, planuri, prototipuri, schite si modele;
   • bunuri folosite in domenii specializate ca de exemplu: echipamente medicale, articole tehnice, accesorii sau altele asemenea;
   • bagaje care nu sunt proprietatea persoanelor aflate in autovehicul;
   • bagaje retinute de autoritatile publice, confiscate in urma unor actiuni ale politiei/organelor vamale sau a altor organe abilitate sa le retina;
   • blanuri, bijuterii din aur, argint sau alte metale pretioase, pietre pretioase, chei, ceasuri, stilouri. Totusi asiguratorul acorda despagubiri pentru deteriorarea/ distrugerea prezentei categorii de bunuri apartinand pasagerilor aflati in autovehicule, numai ca urmare a producerii unui accident de circulatie rutiera, precum si in cazul riscului de furt produs prin acte de talharie savarsite asupra pasagerilor (inclusiv asupra conducatorului autovehiculului);
   • dispozitive de stocare a datelor, aparatura electronica de genul aparatelor foto, video, redare muzica, filme etc. Totusi asiguratorul acorda despagubiri pentru deteriorarea/ distrugerea prezentei categorii de bunuri in cazul care acestea sunt necesare desfasurarii activitatii profesionale a pasagerilor aflati in autovehicule (laptop, notebook, aparat foto, video si altele similare), numai ca urmare a producerii unui accident rutier, precum si in cazul riscului de furt produs prin acte de talharie savarsite asupra pasagerilor (inclusiv asupra conducatorului autovehiculului).
  • Telefoanele mobile se preiau in asigurare fiind considerate bunuri personale ale pasagerului numai pentru riscul de deteriorare/distrugere ca urmare a producerii unui accident rutier (maxim un aparat pe intreaga perioada asigurata).
  • De asemenea, asiguratorul nu acorda despagubiri in legatura cu pierderi financiare si/sau daune de consecinta (de exemplu lipsa folosintei bunurilor).
Clauze Suplimentare: 

              Polita de asigurare de raspundere a transportatorului fata de calatorii transportati, pentru avarii accidentale si/sau pagube materiale (distrugerea bagajelor), in trafic intern si international, de la Gothaer Asigurari Reasigurari S.A. nu are atasate clauze suplimentare prin care sa fie preluate in asigurare riscuri excluse.

Obligatiile Asiguratului: 

               Principalele obligatii pe care asiguratul le are prin polita de asigurare de raspundere a transportatorului fata de calatorii transportati, pentru avarii accidentale si/sau pagube materiale (distrugerea bagajelor), in trafic intern si international, de la Gothaer Asigurari Reasigurari S.A. sunt:

 • Asiguratul/contractantul este obligat atat inaintea intrarii in vigoare a politei de asigurare, cat si in timpul derularii acesteia:
  • sa raspunda corect si complet la intrebarile din Cererea-chestionar, sa furnizeze toate informatiile pe care le cunoaste sau ar trebui sa le cunoasca si sunt relevantepentru evaluarea corecta a riscului;
  • in toate cazurile in care circumstantele privind riscul, astfel cum au fost declarate se schimba, asiguratul/contractantul este obligat sa comunice in scris asiguratorului cat mai curand posibil, dar nu mai tarziu de 5 zile de la data luarii la cunostinta, furnizand detalii complete, urmand a fi agreate de parti conditiile privind continuarea asigurarii;
  • sa comunice in scris catre asigurator orice modificare a datelor autovehiculului(lor);
  • sa ia pe seama sa, potrivit cu imprejurarile, toate masurile de prevenire a producerii accidentelor/evenimentelor asigurate;
  • sa raspunda in scris la solicitarile asiguratorului cu privire la conditiile care influenteaza riscul pe care le cunoaste si sa se conformeze recomandarilor facute de acesta privind masurile de prevenire a accidentelor/evenimentelor asigurate;
  • sa declare existenta altor polite de asigurare pentru aceleasi riscuri la alte societati de asigurare;
  • sa plateasca primele de asigurare in cuantumul si pana la scadentele mentionate in polita.
 • In cazul producerii unui accident/eveniment asigurat, asiguratul/contractantul este obligat:
  • imediat dupa accident sa se prezinte, in masura in care starea sanatatii ii permite, la o unitate medicala sau la un medic, pentru a fi examinat si sa urmeze tratamentul prescris;
  • sa notifice, in scris, asiguratorul in termen de maximum 48 de ore de la producerea sau de la luarea la cunostinta despre producerea accidentului/evenimentului asigurat indicand: persoanele accidentate, locul, data, ora, cauzele si imprejurarile producerii si a autovehiculului asigurat implicat. In cazul in care, din motive justificate (vatamari grave, aflarea sub ingrijiri medicale), acest lucru nu este posibil, termenul mentionat se prelungeste pana in momentul incetarii acestor motive, dar nu mai tarziu de 48 de ore de la dobandirea capacitatii de a contacta asiguratorul;
  • Avizarea se va efectua in mod obligatoriu in scris si se va inregistra doar la sediul legal al asiguratorului asa cum rezulta din polita sau modificarile succesive inscrise conform legii la Registrul Comertului, si prin e-mail la adresa avizari@gothaer.ro, sau pe fax la nr. 021 2000 098. Orice informare transmisa si/sau inregistrata la o alta locatie sau adresa de e-mail / fax, nu este valabila si nu va fi luata in considerare.
  • sa imputerniceasca atat medicul prezent la locul accidentului cat si medicul curant sa furnizeze toate datele medicale privind vatamarea si tratamentul aplicat, dezlegandu-i de secretul profesional;
  • sa instiinteze imediat organele abilitate cele mai apropiate de locul producerii accidentului/evenimentului asigurat, solicitand intocmirea documentelor cu privire la cauzele, imprejurarile si vinovatii in producerea accidentului;
  • sa ia toate masurile, potrivit cu imprejurarile, pentru limitarea sau stoparea consecintelor accidentului;
  • asiguratul(ii) sa se supuna, la cererea asiguratorului, la examinare medicala de catre un medic desemnat de acesta si sa raspunda favorabil convocarilor pentru efectuarea expertizelor medicale;
  • sa furnizeze toate informatiile si probele documentare solicitate de asigurator si sa permita acestuia sa faca investigatii referitoare la caz in vederea stabilirii Indemnizatiilor cuvenite in baza politei de asigurare.
 • In cazul neindeplinirii oricareia dintre obligatiile de mai sus, asiguratorul este indreptatit sa refuze plata despagubirii.
 • Respectarea si indeplinirea corespunzatoare a obligatiilor ce revin asiguratului/contractantului prin polita de asigurare si a recomandarilor asiguratorului, precum si prezumtia ca declaratiile acestuia din cererea-chestionar si alte documente solicitate de asigurator sunt adevarate, vor fi o conditie ce precede orice raspundere a asiguratorului.
Obligatiile Asiguratorului: 

               Principalele obligatii, pe care Gothaer Asigurari Reasigurari S.A. le are in calitatea sa de asigurator, prin polita de asigurare de raspundere a transportatorului fata de calatorii transportati, pentru avarii accidentale si/sau pagube materiale (distrugerea bagajelor), in trafic intern si international, sunt:

 • Asiguratorul are obligatia sa constate si sa evalueze pagubele prin reprezentantii sai, in cel mai scurt timp posibil de la data avizarii producerii evenimentului asigurat.
 • Despagubirea cuvenita nu poate depasi cuantumul prejudiciului efectiv inregistrat de persoana pagubita, limitele raspunderii mentionate in polita de asigurare si nici valoarea riscurilor asumate de asigurat prin contractul incheiat cu persoana pagubita sau, in lipsa acesteia, dublul venitului brut (onorariul) stabilit prin contractul de audit.
 • Asiguratorul are obligatia sa plateasca despagubirea cuvenita in termen de 30 zile de la primirea ultimului document solicitat de catre asigurator sau de la primirea hotararii judecatoresti definitive si irevocabile.
 • In cazul producerii evenimentului asigurat, asiguratorul are dreptul de a retine din despagubirea cuvenita ratele de prima datorate pana la expirarea contractului de asigurare.
  Procedura Daune: 

   

  • asiguratorul are obligatia sa constate si sa evalueze circumstantele producerii accidentului prin reprezentantii sai, impreuna cu asiguratul sau imputernicitii sai, inclusiv prin experti, daca se convine in acest mod de catre partile implicate.
  • despagubirile se pot stabili pe baza conventiei dintre asigurat, contractant, beneficiari, persoanele pagubite si asigurator, iar in caz de neintelegere, prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila pronuntata de instantele competente din Romania.
  • Stabilirea si plata indemnizatiilor de despagubire se fac de catre asigurator pe baza documentatiei complete privind cauzele si imprejurarile in care s-a produs evenimentul asigurat.
  • Valoarea indemnizatiei nu poate depasi suma asigurata per persoana pentru fiecare risc asigurat si nici suma asigurata totala mentionata in polita aferenta perioadei asigurate.
  • Sectiunea I - asiguratorul plateste indemnizatia cuvenita pentru urmarile directe si exclusive ale accidentului asigurat conform politei, astfel:
   • in cazul decesului asiguratului, asiguratorul plateste intreaga suma asigurata prevazuta in polita pentru acest risc, inclusiv in cazul in care decesul a survenit in maximum 1 an de la data producerii unui accident acoperit prin asigurare.
   • in cazul invaliditatii permanente suferite de catre asigurat, asiguratorul plateste o suma corespunzatoare gradului de invaliditate stabilit conform scalei de indemnizare pentru invaliditate permanenta. Gradul (procentul) de indemnizare se aplica asupra sumei asigurate per persoana stabilita pentru invaliditate permanenta sau asupra sumei asigurate unice stabilite pentru deces si invaliditate permanenta, dupa caz.
    • invaliditatea permanenta se stabileste de catre medicul specialist in medicina legala agreat de catre asigurator.
    • stabilirea gradului de invaliditate si plata indemnizatiilor se vor face numai dupa terminarea tratamentului, in termen de maxim 1 an de la data accidentului, dar nu mai devreme de 3 luni. In cazul in care invaliditatea permanenta este incontestabila, stabilirea gradului de invaliditate si plata indemnizatiilor se pot face si inainte de terminarea tratamentului.
    • daca inainte de accident asiguratul avea o invaliditate permanenta din orice cauza, la examinarea medicala se stabileste gradul total de invaliditate permanenta (care nu poate fi insa mai mare de 100% si nu poate depasi procentul stabilit pentru pierderea anatomica sau functionala totala a fiecarui organ), din care se scade gradul de invaliditate permanenta existent inainte de accident, diferenta reprezentand gradul de invaliditate permanenta ca urmare a accidentului care se ia in considerare la stabilirea indemnizatiei de despagubire.
    • invaliditatea preexistenta va fi avuta in vedere numai daca urmarile accidentului afecteaza aceleasi organe.
    • in cazul in care, ca urmare a aceluiasi accident, intervine decesul asiguratului in timp de 1 an de la data accidentului, indemnizatia pentru deces ce va fi platita va fi diminuata cu plata efectuata anterior pentru invaliditate permanenta, consecinta aceluiasi accident care a condus la decesul asiguratului.
    • in cazul stabilirii unei sume asigurate unice pentru deces si invaliditate permanenta, indemnizatiile se platesc pentru ambele riscuri, in limita sumei asigurate unice si fara a o depasi.
    • in caz de deces sau invaliditate permanenta ca urmare a unui efort fizic excesiv, impus de forta majora, asiguratorul plateste indemnizatia numai daca decesul sau invaliditatea permanenta s-a ivit imediat.
   • in cazul cheltuielilor medicale, asiguratorul plateste cheltuielile efectuate pentru:
    • examen medical, diagnosticare (analize de laborator, radiografii si alte proceduri similare);
    • transportul efectuat de servicii de urgenta de specialitate pana la cel mai apropiat spital sau la cel mai apropiat medic;
    • tratament medical ambulatoriu prescris de medic.
    • Nu sunt acoperite cheltuielile medicale efectuate pentru recuperare si fizioterapie, tratament psihoterapeutic, sau legate de transplantul de organe.
   • in cadrul perioadei de incapacitate temporara de munca este cuprinsa perioada de spitalizare si de convalescenta postspitalizare, respectiv de tratament ambulatoriu pentru accidentele care nu necesita spitalizare (de exemplu: imobilizare in aparat gipsat), pentru maxim 90 zile/an.
   • in cazul politelor de asigurare incheiate pentru perioade mai mici de 30 de zile, perioada de incapacitate temporara de munca (spitalizare si de convalescenta postspitalizare, respectiv de tratament ambulatoriu pentru accidentele care nu necesita spitalizare), se acorda pentru un numar de maxim 10 zile/perioada asigurata.
    • indemnizatiile se acorda sub forma unei sume prestabilite pentru fiecare zi de incapacitate temporara de munca (pentru spitalizare si/sau convalescenta sau tratament ambulatoriu), incepand cu a 4-a zi de incapacitate temporara pentru o perioada maxima de 90 zile/an, respectiv pentru maxim 10 zile in cazul politelor emise pe perioade mai mici de 30 de zile. fransiza temporala se aplica pentru fiecare admitere in spital sau beneficiere de tratament in ambulatoriu.
    • mai multe zile de incapacitate temporara de munca fara continuitate dar cauzate de acelasi accident, sunt considerate ca fiind incapacitate de munca neintrerupta.
    • in cazul incapacitatii temporare de munca, numarul zilelor de convalescenta postspitalizare nu poate depasi dublul numarului de zile de spitalizare.
    • plata indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca se va face la sfarsitul perioadei de incapacitate temporara, sau lunar daca aceasta perioada depaseste 30 de zile.
   • indemnizatia cuvenita se plateste astfel:
    • asiguratului insusi, in cazul invaliditatii permanente, cheltuielilor medicale precum si in cazul incapacitatii temporare de munca;
    • mostenitorilor legali/testamentari ai asiguratului, suma asigurata stabilita pentru deces, repartizata in parti egale intre acestia;
    • in stituatia in care un posibil beneficiar (mostenitor legal/testamentar) a produs intentionat decesul asiguratului, indemnizatia se plateste celorlalti mostenitori legali sau testamentari.
  • Sectiunea II - despagubirile pentru bagaje nu pot depasi valoarea reala a bunurilor la data producerii evenimentului asigurat si nici sumele asigurate stabilite in polita de asigurare.
   • Evaluarea si plata despagubirilor se va face in baza documentelor complete referitoare la cauzele si imprejurarile producerii evenimentului asigurat, dupa caz, in baza documentelor din care rezulta valoarea reparatiei bunurilor personale (bagaje).
   • Despagubirea se va acorda asiguratului dupa cum urmeaza:
    • in caz de distrugere: valoarea reala a bunului la momentul producerii evenimentului asigurat din care se scade valoarea la aceeasi data a eventualelor resturi ce se mai pot intrebuinta sau valorifica. in cazul distrugerii unor bunuri ce nu se mai comercializeaza pe piata, despagubirea se va face tinand cont de valoarea unor bunuri din aceeasi categorie si cu insusiri similare;
    • in caz de deteritorare: costul la data daunei al reparatiilor, refacerii, reconditionarii, restaurarii sau inlocuirii partilor avariate/distruse, precum si cel al manoperei necesare readucerii bunurilor asigurate avariate la starea anterioara aparitiei/producerii riscului asigurat, in limita sumei asigurate precizate in polita.
   • Reparatiile la bunurile asigurate avariate/distruse pot fi facute prin unitati specializate pe baza de devize ce vor fi verificate de catre asigurator prin comparare cu datele consemnate in procesul verbal de constatare a daunelor.
   • Pagubele cauzate de furt sunt despagubite numai in cazul in care sunt respectate urmatoarele conditii:
    • daca s-au scurs 30 de zile de la data notificarii asiguratorului cu privire la furt, cu conditia ca politia sa confirme in scris ca bunurile asigurate furate nu au fost gasite;
    • existenta declaratiei asiguratului din care reiese angajamentul acestuia ca restituie total sau partial, dupa caz, despagubirea primita in cazul in care bunurile vor fi gasite;
    • daca bunurile furate sunt descoperite dupa plata despagubirii, asiguratul trebuie sa returneze asiguratorului in termen de 15 zile lucratoare despagubirea primita sau diferenta dintre despagubire si costul reparatiilor sau inlocuirii bunurilor sau partilor componente ale acestora care au fost descoperite avariate sau incomplete;
    • in cazul in care organele de cercetare penala instiinteaza asiguratul despre identificarea autorilor furtului, asiguratul este obligat sa comunice aceste informatii asiguratorului care a platit sau urmeaza sa plateasca despagubirea pentru bunurile furate, in scopul conservarii dreptului de regres al asiguratorului.
   • In cazul bagajelor furate, persoanele asigurate sunt obligate sa prezinte documente doveditoare (chitante, facturi, bon de casa semnat si stampilat etc.) din care sa rezulte dreptul de proprietate al acestora asupra bunurilor continute in bagajul declarat furat.
   • In cazul in care furtul bagajului reprezinta un eveniment asigurat conform prezentelor conditii, asiguratorul va plati sumele cuvenite in termen de 60 zile lucratoare de la data depunerii ultimului document necesar pentru solutionarea dosarului de dauna.
   • Suma asigurata se plateste independent de sumele cuvenite asiguratului sau mostenitorilor acestuia din alte polite de asigurare.
   • In cazul in care pagubele au fost marite (agravate) din alte cauze decat din producerea riscurilor asigurate, despagubirea se stabileste numai pentru acea parte din paguba care, dupa constatarile ce se mai pot face cu certitudine, a fost cauzata - fara indoiala - de evenimentul asigurat.
   • Pentru incasarea indemnizatiilor, persoanele indreptatite trebuie sa depuna la asigurator urmatoarele documente:
    • cererea de despagubire;
    • actul de identitate al solicitantului avand calitatea de beneficiar;
    • polita de asigurare;
    • dovada platii primei de asigurare;
    • declaratia asiguratului/contractantului sau a mostenitorilor legali, dupa caz, privind producerea evenimentului asigurat/accidentului;
    • procesul verbal de constatare a accidentului, eliberat de organele abilitate (politie, pompieri, etc.) sau adeverinta medicala eliberata de organul medical care a acordat primul ajutor sau, daca este cazul, declaratia asiguratului, probata cu documente justificative;
    • in cazul furtului bagajelor, un document care sa ateste faza urmaririi penale si copia plangerii pe care asiguratul a depus-o la autoritatile de urmarire penala;
    • pentru accidentele care conduc la invaliditate permanenta, se solicita si actul medical care atesta gradul de invaliditate permanenta posttraumatica;
    • pentru cheltuielile medicale efectuate: retete, chitante fiscale, note de plata, toate in original, privind cheltuielile efectuate, din care sa rezulte ca acestea s-au datorat in exclusivitate producerii evenimentului asigurat;
    • pentru incapacitatea temporara de munca:
     • in caz de spitalizare urmata sau nu de perioada de convalescenta: documentele medicale privind diagnosticul, tratamentele efectuate si evolutia starii de sanatate a asiguratului, biletul de externare, copie dupa Foaia de Observatie si recomandarea de continuare a tratamentului sau repaos la domiciliu dupa externare;
     • pentru tratament ambulatoriu: adeverinta de concediu medical, adeverinta din care sa reiasa ca asiguratul a necesitat ingrijiri medicale in regim ambulatoriu ca urmare a producerii unui accident asigurat;
    • pentru accidentele care conduc la decesul asiguratului se solicita si urmatoarele:
     • certificatul de deces (original si copie);
     • documentul oficial care sa probeze legitimitatea solicitantului de a obtine indemnizatia (testament sau certificat de mostenitor in original si copie).
   • Toate documentele solicitate de asigurator se depun in original sau copie cu originalul in cazul documentelor de identificare personala.
   • Indemnizatiile se platesc in maximum 15 zile lucratoare de la depunerea intregii documentatii la asigurator (cu exceptia cazului de furt al bagajelor), in baza acordului scris al asiguratului asupra sumelor cuvenite, exprimat prin semnarea Cererii de despagubire.
   • Indemnizatia de despagubire va fi platita in aceeasi moneda in care s-a platit prima de asigurare, insa, in toate cazurile, facturile in Lei vor fi platite in Lei. In cazul in care prima de asigurare se plateste in echivalentul in Lei al unei valute, indemnizatia se va calcula la cursul comunicat de BNR pentru valuta respectiva, valabil in ziua producerii evenimentului asigurat.
   • Asiguratorul acorda despagubiri numai daca numarul persoanelor transportate se incadreaza in limita locurilor precizate in certificatul de inmatriculare/cartea tehnica a autovehiculului.
   • Asiguratorul are dreptul de a compensa ratele de prima ce i se datoreaza pana la sfarsitul perioadei de asigurare, prin scaderea acestora din valoarea despagubirilor cuvenite, daca la incheierea asigurarii s-a convenit ca plata primei de asigurare sa se efectueze in rate subanuale.
   • Asiguratorul poate fi exonerat de obligatia de plata a indemnizatiilor de despagubire daca asiguratul refuza sa se prezinte spre a fi examinat si de medici desemnati de catre asigurator, iar in cazul in care starea sanatatii nu-i permite deplasarea, sa accepte examinarea de catre acesti medici, fara vreo cheltuiala pentru asigurat.
   • Asiguratorul poate amana plata indemnizatiilor daca, in legatura cu evenimentul asigurat sau dreptul la incasarea indemnizatiei, s-a deschis impotriva asiguratului o ancheta de catre organele de politie sau o procedura penala, pana la finalizarea anchetei, respectiv a cercetarilor penale.
   • Dreptul la despagubire apartine asiguratului /mostenitorilor legali, iar contractantul nu poate exercita acest drept, chiar daca este in posesia politei de asigurare, cu exceptia cazului in care este imputernicit in acest sens de catre asigurat.
   • Prin plata indemnizatiilor de despagubire si in limita acestora, asiguratorul este subrogat in toate drepturile asiguratului sau beneficiarului (mostenitorilor legali) contra tertilor raspunzatori de producerea daunei ori de marirea acesteia (pentru partea din dauna care s-a marit).
   • Asiguratul/beneficiarul raspunde fata de asigurator pentru prejudiciile aduse prin acte care ar impiedica exercitarea dreptului de regres impotriva persoanelor raspunzatoare de producerea daunei ori de marirea acesteia (pentru partea de dauna care s-a marit).
   • Creditorii asiguratului nu au dreptul sa urmareasca indemnizatia cuvenita asiguratului/beneficiarului.
   • Prin plata despagubirii se sting orice pretentii ale asiguratului sau, dupa caz, beneficiarului, fata de asigurator in legatura cu evenimentul produs si urmarile acestuia.
   • Asiguratorul nu este raspunzator, nu acopera si nu acorda despagubiri pentru nicio pretentie care ar constitui o incalcare din partea asiguratorului a oricarei interdictii sau restrictii privind sanctiunile economice sau comerciale nationale si/sau internationale si/sau care rezulta direct sau indirect din aplicarea oricarei sanctiuni, interdictii sau restrictii privind sanctiunile economice sau comerciale nationale si/sau internationale.

  Notificare daune:

  Call Center Constatare daune

  Tel: 021.200.00.00; 021 200 00 98​

  Email: avizari@gothaer.ro

  Formular on-line pentru avizare daunehttps://www.gothaer.ro/daune/anunta-o-dauna/

  Diverse: 

                Asiguratorul este subrogat in drepturile asiguratului impotriva celor raspunzatori de producerea pagubei iar asiguratul este obligat sa-i prezerve acest drept asiguratorului, sub sanctiunea nedecontarii daunei.

                Asiguratorul este exonerat de raspundere pentru partea din dauna ce ramane, in sarcina asiguratului fata de tertii prejudiciati, asiguratul raspunzand fata de acestia pentru partea din prejudiciu neacoperita prin asigurare.

                Modificarea politei de asigurare se poate face numai prin intelegere scrisa intre parti.

                Denuntarea politei de asigurare se poate face unilateral de catre fiecare parte in conditiile expres mentionate.

                Orice diferent intre parti se solutioneaza pe cale amiabila sau in caz contrar in instantele de judecata din Romania.

                Polita mentioneaza expres ca asiguratul poate apela la Fondul de Garantare a Asiguratilor care este gestionat de Autoritatea de Supraveghere din Romania in cazul in care asiguratorul se afla in procedura de faliment sau insolventa.