ACAPA - Polita de asigurare bagaje si accidente persoane transportate - OMNIASIG Vienna Insurance Group

asigurari acapa omniasig vienna insurance group bagaje accidente persoane transport pitesti arges

ROMANIA, BUCURESTI, Sector 1, Aleea Alexandru, nr. 51.

office@omniasig.ro

Tel:   021.405.74.20, 021.405.74.24

Fax:   021.311.44.95, 021.311.44.90

                  OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A. isi are inceputurile in anul 1995, cand lua fiinta societatea de asigurari OMNIASIG. 6 ani mai tarziu era infiintata BCR Asigurari, ca o divizie a bancii cu acelasi nume. Desi infiintate ca societati de asigurari distincte, cele 2 entitati ajung sa intre in sfera de interes a unuia dintre cei mai mari actori ai pietei de asigurari internationale, grupul austriac VIENNA INSURANCE GROUP (VIG), care, mai intai in anul 2005 preia OMNIASIG iar peste 3 ani, in 2008 avea sa preia si BCR Asigurari. Dupa alti 4 ani, in 2012 avea sa se realizeze fuziunea prin absorbtie a OMNIASIG de catre BCR Asigurari si a rezultat ceea ce cunoastem astazi ca fiind una dintre cele mai puternice societati de asigurari de pe piata romaneasca de asigurari, si anume OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A. Aceasta este autorizata sa comercializeze produse de asigurare proprii, in Romania, fiind inregistrata in Registrul Asiguratorilor la numarul RA-047-10.04.2003. 

Aspecte Generale: 

OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A. acopera riscurile cu care se confrunta transportatorii de persoane, autorizati, printr-o polita de asigurare de raspundere a transportatorului fata de calatorii transportati, pentru vatamari corporale si/sau pagube materiale (distrugerea bagajelor), ìn caz de accidente produse ìn trafic rutier intern, exclusiv pe teritoriul Romaniei si/sau international, adica atat pe teritoriul Romaniei cat si in afara acestuia.

Obiectul Asigurarii: 

               OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A., in calitate de asigurator, ìn baza conditiilor politei de asigurare, asigura operatorii de transport autorizati (licentiati) pentru transportul de persoane pentru raspunderea ce le revine acestora fata de calatorii transportati, de regula, in baza unui contract de transport.

               Asigurarea este valabila pentru situatiile de accidente produse atat pe teritoriul Romaniei cat si ìn strainatate.

               Asigurarea inceteaza automat ìn momentul suspendarii sau retragerii licentei de transport.

              Prin polita se acopera riscul de producere, la urmatoarele persoane aflate in autovehicul, a evenimentelor asigurate ca urmare a accidentelor in care este implicat autovehiculul:

 • pentru autovehiculele care nu sunt destinate transportului public de persoane, persoanele aflate in autovehicul, inclusiv conducatorul acestuia.
 • pentru autovehiculele care sunt destinate transportului public de persoane, persoanele aflate in autovehicul in baza unui contract de Calatorie valabil si conducatorul autovehiculului.
Conditii de Preluare in Asigurare: 

              Pentru a putea sa incheie o polita de asigurare de raspundere a transportatorului fata de calatorii transportati, pentru avarii accidentale si/sau pagube materiale (distrugerea bagajelor), ìn caz de accidente produse ìn trafic rutier intern si/sau international, solicitantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • sa desfasoare activitate de transport rutier de persoane si sa indeplineasca reglementarile legale pentru autorizarea ca operator de transport rutier de persoane;
 • sa intocmeasca Cererea Chestionar care contine informatii relevante despre solictant, despre activitatea de transport pe care doreste sa o desfasoare si riscurile la care se expune, despre mijloacele de transport pe care urmeaza sa le foloseasca in activitate, informatii care sunt esentiale pentru intocmirea politei;
 • sa intocmeasca Specificatia care detaliaza raspunderile asigurate precum si sublimitele de raspundere ale asiguratorului;
 • sa puna la dispozitie asiguratorului Cartea de Identitate a Vehiculului asigurat sau Certificatul de Inmatriculare al acestuia si Certificatul de Inregistrare al firmei;
 • sa detalieze istoricul de daune, daca este cazul;

              Cererea chestionar trebuie intocmita in oricare din urmatoarele situatii:

 • incheierea unei polite noi;
 • reinoirea unei polite existente, inainte de data expirarii acesteia;
 • alte situatii care presupun schimbari ale riscurilor asigurate;
Perioada Asigurata: 

             Polita de asigurare de raspundere a transportatorului fata de calatorii transportati, pentru avarii accidentale si/sau pagube materiale (distrugerea bagajelor), ìn caz de accidente produse ìn trafic rutier intern si/sau international, de la OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A. poate fi incheiata, de regula, pe o perioada de 12 luni dar poate fi incheiata, in baza unei aprobari speciale si daca asiguratorul este de acord, si pe perioade subanuale. Intrarea in valabilitate se face cel mai devreme, incepand cu ora 00:00 a zilei urmatoare emiterii politei iar iesirea din valabilitate se produce la ora 24:00 a ultimei zile de valabilitate inscrisa pe polita.

             Asiguratorul raspunde numai pentru evenimentele asigurate petrecute ìn perioada de valabilitate inscrisa in polita de asigurare.

             Polita de asigurare isi inceteaza valabilitatea si implicit inceteaza raspunderea asiguratorului, in urmatoarele cazuri:

 • la ora si ziua inscrise in polita de asigurare, ca si data de expirare;
 • la ridicarea autorizatiei de transport a asiguratului;
 • la data schimbarii proprietarului/utilizatorului interesului asigurabil;
 • cu acordul ambelor parti;
 • la ora 24.00 a datei expirarii termenului de pasuire, daca nu s-a achitat pana la acest termen rata scadenta;
 • prin denuntare unilaterala, sub forma unei scrisori recomandate cu confirmare de primire, cu un preaviz de 20 zile;
 • ìn caz de forta majora;
 • prin desfiintarea de drept a contractului in cazul in care asiguratul nu-si indeplineste obligatiile contractuale;
 • la epuizarea raspunderii totale prin plati de despagubiri.
Teritorialitate: 

               Polita de asigurare de raspundere a transportatorului fata de calatorii transportati, pentru avarii accidentale si/sau pagube materiale (distrugerea bagajelor), de la OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A. isi exercita acoperirea:

 • ìn trafic rutier intern, adica pentru transporturi de persoane efectuate exclusiv pe teritoriul Romaniei;

                                si/sau

 • ìn trafic rutier international, adica pentru transporturi de persoane efectuate de pe teritoriul Romaniei catre exteriorul acestuia.
Asiguratul: 

              Asigurat pe polita de asigurare de raspundere a transportatorului fata de calatorii transportati, pentru avarii accidentale si/sau pagube materiale (distrugerea bagajelor), in trafic intern si international, de la OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A. poate sa fie orice persoana fizica sau juridica autorizata / atestata, in conformitate cu prevederile legale in vigoare privind furnizarea de servicii profesionale de transport persoane, atat in tara cat si in strainatate, in scopuri turistice sau comerciale.

Suma Asigurata: 

              Suma asigurata sau limita maxima a raspunderii asiguratorului, pentru vatamare corporala si/sau pagube materiale (distrugerea bagajelor), pe calator, este acea valoare mentionata de catre solicitant in cererea chestionar si care reprezinta suma maxima in limita careia OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A. poate acorda despagubiri asiguratului sau celor indreptatiti, in cazul producerii evenimentului asigurat, sau suma totala a despagubirilor ce se pot acorda pe toata perioada de valabilitate a asigurarii. Suma asigurata poate fi exprimata in RON sau EURO.

              Suma asigurata pentru vatamari corporale si deces precum si cea pentru pagube materiale (distrugerea bagajelor), se stabileste per persoana transportata iar suma asigurata totala, a politei, rezulta prin multiplicarea sumelor precizate anterior cu numarul de locuri destinat transportului de persoane (exclusiv soferul) asa dupa cum reiese din documentul de inmatriculate al vehciulului asigurat.

              Dupa ce se realizeaza despagubiri pentru daune partiale, suma asigurata se diminueaza cu valoarea acelor despagubiri iar noua suma astfel rezultata ramane valabila ca limita maxima de despagubire pana la expirarea politei daca nu intervin intre timp si alte despagubiri. Reintregirea sumei asigurate pana la nivelul avut initial, la incheierea politei, se poate face la cererea asiguratului, cu aprobare din partea asiguratorului si contra platii unei prime de asigurare suplimentara.

              Pe durata asigurarii, suma asigurata poate fi majorata, cu conditia platii unei primei suplimentare de asigurare.

              In cazurile in care, asigurarea s-a incheiat pentru o suma asigurata inferioara pretentiilor de despagubire, despagubirea se reduce corespunzator raportului dintre suma prevazuta in polita si valoarea pretentiilor de despagubire la data producerii evenimentului asigurat.

Prima de Asigurare: 

              Prima de asigurare pe polita de asigurare de raspundere a transportatorului fata de calatorii transportati, pentru avarii accidentale si/sau pagube materiale (distrugerea bagajelor), in trafic intern si international, reprezinta suma datorata de asigurat in schimbul obligatiei pe care si-o asuma OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A., de plata a indemnizatiei de asigurare (despagubire) in caz de producere a riscurilor asigurate. Ea rezulta, in urma aplicarii, la valoare sumei asigurate, a unei cote de prima, procentuala, stabilita de catre asigurator in functie de anumite criterii. Este exprimata valoric, in moneda incheierii contractului, RON sau EURO si poate fi achitata integral la emiterea politei sau intr-un numar de rate acceptate de catre asigurator. Sumele in valuta se achita in RON la cursul BNR valabil pentru ziua efectuarii platii.

              In cazul platii primei anuale in rate, ratele urmatoare primei rate (care se incaseaza obligatoriu in ziua emiterii politei) NU beneficiaza de un termen de pasuire, la plata. Daca in termen de 15 de zile de la data scadenta a ratei, asiguratul nu face plata, contractul de asigurare se reziliaza de drept, automat. Polita poate fi repusa ìn vigoare, ìn baza unui supliment de asigurare si prin plata primei restante, ìntr-un termen maxim de 15 zile de la data scadentei, cu conditia ca ìn aceasta perioada, sa nu se fi produs accidente.

ATENTIE! Asiguratorul nu are obligatia de a-i notifica asiguratului datele de scadenta ale primelor de asigurare.

Sistemul de Fransize: 

              Polita de asigurare de raspundere a transportatorului fata de calatorii transportati, pentru avarii accidentale si/sau pagube materiale (distrugerea bagajelor), in trafic intern si international, de la OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A. poate fi incheiata cu sau fara fransize deductibile per eveniment, in functie de anumite criterii stabilite de catre asigurator.

Riscuri Asigurate Standard: 

              Riscurile standard asigurate prin polita de asigurare de raspundere a transportatorului fata de calatorii transportati, pentru avarii accidentale si/sau pagube materiale (distrugerea bagajelor), in trafic intern si international, de la OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A. sunt:

 • Functie de optiunea asiguratului, urmatoarele :
  • riscul 1: riscul de producere a urmatoarelor evenimente asigurate:
   • deces;
   • invaliditate permanenta.
  • riscul 2 : riscul de producere a urmatoarelor evenimente asigurate:
   • deces;
   • invaliditate permanenta;
   • consecinte estetice si functionale cu caracter definitiv ale traumatismelor, arsurilor sau degeraturilor;
  • riscul 3 : riscul de producere a urmatoarelor evenimente asigurate:
   • deces;
   • invaliditate permanenta;
   • consecinte estetice si functionale cu caracter definitiv ale traumatismelor, arsurilor sau degeraturilor;
   • pierderea temporara a capacitatii de munca – spitalizare / concediu medical (tratament ambulatoriu).
 • In ceea ce priveste bagajele calatorilor, este asigurat riscul de deteriorare sau distrugere a bagajelor persoanelor aflate in autovehicule, ca urmare a unui accident in care este implicat autovehiculul mentionat in polita.
  • Nu sunt cuprinse in asigurare:
   • obiecte casabile;
   • bunuri perisabile;
   • bani lichizi sau monede de orice fel (inclusiv colectiile sau piesele singulare de valoare numismatica) ;
   • cecuri, titluri si obligatiuni, hartii de valoare, acte, manuscrise, bilete de Calatorie, colectii de timbre ;
   • bijuterii, ceasuri, obiecte confectionate din sau continand metale sau pietre pretioase, obiecte de arta ;
   • obiecte de imbracaminte de mare valoare: blanuri, piese apartinand unor colectii vestimentare ;
   • instrumente muzicale, jocuri electronice, componente video sau de computer, inclusiv orice echipament sau accesorii auxiliare ;
   • animale ;
   • bunuri sau substante ce nu sunt acceptate de regulamentul de transport.

              Asigurarea acopera riscurile mentionate, chiar daca acestea nu sunt urmarea unui accident in care a fost implicat autovehiculul, in situatia in care evenimentele asigurate s-au produs in timpul urcarii sau coborarii din autovehicul.

  Riscuri Excluse: 

                Riscurile excluse prin polita de asigurare de raspundere a transportatorului fata de calatorii transportati, pentru avarii accidentale si/sau pagube materiale (distrugerea bagajelor), in trafic intern si international, de la OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A. sunt:

  • Asiguratorul nu preia in asigurare consecintele accidentelor produse in urmatoarele imprejurari:
   • Accidentul a fost provocat cu intentie de catre asigurat sau un prepus al acestuia.
   • Conducatorul autovehciulului menionat in polita se afla sub influenta bauturilor alcoolice, a produselor sau substantelor stupefiante ori medicamentelor cu efecte similare, ori s-a sustras de la recoltarea probelor biologice sau toxicologice.
   • La data producerii evenimentului asigurat autovehiculul circula fara a avea certificat de inmatriculare valabil sau alta autorizatie de circulatie valabila sau, in cazul autovehiculelor destinate transportului public de persoane nu era valabila legitimatia de executie pentru traseu.
   • Autovehiculul era condus de o persoana fara permis de conducere valabil pentru categoria respectiva, ori cu permisul de conducere retras ori anulat sau avea suspendat dreptul de a conduce, cu exceptia cazurilor când autovehiculul adaptat cu comanda dubla, a fost condus de o persoana asistata de catre instructorul auto sau de examinator.
   • Accidentul s-a produs:
    • in momentul participarii autovehiculului la concursuri, intreceri sau antrenamente;
    • in timpul comiterii cu intentie a unor infractiuni ori in timpul in care persoana care conducea sau actiona autovehiculul era autoare a unei infractiuni sau contraventii si incerca sa se sustraga de la controlul politiei;
    • ca urmare a unei coliziuni cu un vehicul feroviar, datorita nerespectatarii de catre conducatorul auto a normelor legale privind trecerea la nivel cu calea ferata ;
    • ca urmare a unei reparatii necorespunzatoare sau ca urmare a defectarii sau deteriorarii unor piese sau subansamble neomologate, montate la autovehicul;
    • ca urmare a caderii unei persoane din autovehicul, datorita deschiderii voluntare a usii in timpul mersului ori pornirii de pe loc cu usile deschise;
    • ca urmare a iradierii puternice cu o intensitate de cel putin 100 electroni-volti, prin raze laser sau master si prin raze ultraviolete produse artificial ;
    • ca urmare a contaminarii sau poluarii, din orice cauza.
   • Accidentul a fost cauzat de materialele si substantele periculoase transportate, inclusiv in timpul operatiunilor de incarcare/ descarcare, daca nu exista avize ADR pentru autovehicul si conducatorul auto, precum si pentru operatiunile respective, eliberate de autoritatea competenta. Prezenta excludere valideaza si in cazul utilizarii unor dispozitive improvizate sau neomologate.
   • Accidentul a fost produs de:
    • orice consecinta a razboiului, invaziei, actiunii unui dusman extern, ostilitatilor (indiferent daca razboiul a fost declarat sau nu), razboiului civil, revoltei, revolutiei, insurectiei, rebeliunii, grevei, grevei patronale (lock out), tulburarilor civile, dictaturii militare, uzurparii de putere, actiuni ale unor persoane rauvoitoare care actioneaza in numele sau in legatura cu orice organizatie politica, conspiratiei, confiscarii, nationalizarii, exproprierii cu forta, sechestrarii, rechizitionarii, distrugerii sau avarierii din ordinul oricarui guvern de drept sau de fapt, sau oricarei autoritati publice, actelor de terorism, Vandalism sau sabotaj;
    • influente directe sau indirecte ale exploziei atomice, radiatiilor sau infestarii radioactive ca urmare a folosirii energiei atomice sau materialelor fusionabile.
  • Asiguratorul nu acorda despagubiri pentru evenimente care nu se datoreaza accidentului in care a fost implicat autovehiculul mentionat in polita.
  • Asiguratorul nu acorda despagubiri pentru:
   • pierderea si furtul bagajelor ;
   • defectele sau viciile obiectelor transportate ;
   • distrugerea cu intentie a bagajelor de catre asigurat ori detinator, sau prepusi ai acestora.
  Clauze Suplimentare: 

                Polita de asigurare de raspundere a transportatorului fata de calatorii transportati, pentru avarii accidentale si/sau pagube materiale (distrugerea bagajelor), in trafic intern si international, de la OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A. nu are atasate clauze suplimentare prin care sa fie preluate in asigurare riscuri excluse.

  Obligatiile Asiguratului: 

                 Principalele obligatii pe care asiguratul le are prin polita de asigurare de raspundere a transportatorului fata de calatorii transportati, pentru avarii accidentale si/sau pagube materiale (distrugerea bagajelor), in trafic intern si international, de la OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A. sunt:

  • In cazul in care contractantul este altul decat asiguratul, cel dintai va trebui sa respecte obligatiile care deriva din polita, in afara celor care prin natura lor nu pot fi respectate decat de asigurat.
  • In cazul producerii sau aparitiei oricarui evenimentului asigurat:
   • sa instiinteze imediat organele de politie sau alte organe de cercetare, cele mai apropiate de locul producerii evenimentului asigurat, solicitand intocmirea de acte cu privire la cauzele si imprejurarile producerii accidentului;
   • sa instiinteze in scris asiguratorul despre producerea evenimentului asigurat, in termen de 48 ore de la producerea sau de la luarea la cunostinta despre producerea acestuia, dand informatii asupra persoanelor accidentate;
   • sa ia pe seama asiguratorului si in cadrul sumei asigurate, potrivit cu imprejurarile, masuri pentru limitarea prejudiciilor si salvarea celorlalte persoane din autovehicul.
  • Imediat dupa accident, persoana accidentata este obligata sa se prezinte, in masura in care starea sanatatii ii permite, la o unitate sanitara sau la un medic spre a fi examinata si sa urmeze indicatiile acestuia.
  • Persoana accidentata este obligata ca, dupa terminarea tratamentului medical, insa nu mai tarziu de un an de la data accidentului, sa se prezinte la asigurator pentru avizarea gradului de invaliditate.
  • In caz de neindeplinire a obligatiilor prevazute mai sus, asiguratorul are dreptul sa refuze plata sumelor prevazute in polita, daca din acest motiv nu a putut determina cauza producerii evenimentului asigurat, gradul de invaliditate sau legatura de cauzalitate intre evenimentul asigurat si consecintele accidentului.
  • Asiguratul trebuie sa inregistreze bagajele la predarea acestora de catre calatori, pe baza de tichet de bagaje.
  • In cazul producerii evenimentului asigurat care afecteaza bagajele calatorilor, asiguratul are urmatoarele obligatii:
   • sa avizeze asiguratorul, in scris, in termen de 48 ore, despre producerea evenimentului asigurat, dand informatii despre autovehicul, data, locul si imprejurarile in care s-a petrecut evenimentul asigurat, natura si marimea pagubei;
   • sa ia pe seama asiguratorului si in cadrul sumei asigurate, potrivit cu imprejurarile, masuri pentru limitarea pagubelor;
   • sa pastreze starea de fapt in urma producerii evenimentului asigurat, in afara masurilor care se impun si sa furnizeze catre asigurator toate informatiile si probele solicitate, permitand reprezentantilor acesteia sa faca investigatii referitoare la cauza si marimea pagubei, precum si la marimea despagubirii ce o are de platit;
   • sa ia toate masurile si sa indeplineasca toate formalitatile pentru conservarea dreptului la regres al asiguratorului fata de tertii vinovati de producerea daunei;
   • sa refuze recunoasterea vinovatiei, cu ocazia incheierii documentelor de constatare a producerii evenimentului de catre reprezentantii autoritatilor publice, daca in conformitate cu prevederile legale, evenimentul a avut loc din vina altei persoane;
   • sa nu predea calatorului bagajul deteriorat sau distrus;
   • sa prezinte la asigurator o lista cu fiecare component al bagajului asigurat, cu valoarea relativa.
  Obligatiile Asiguratorului: 

                 Principalele obligatii, pe care OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A. le are in calitatea sa de asigurator, prin polita de asigurare de raspundere a transportatorului fata de calatorii transportati, pentru avarii accidentale si/sau pagube materiale (distrugerea bagajelor), in trafic intern si international, sunt:

  • Asiguratorul are obligatia sa constate si sa evalueze pagubele prin reprezentantii sai, in cel mai scurt timp posibil de la data avizarii producerii evenimentului asigurat.
  • Despagubirea cuvenita nu poate depasi cuantumul prejudiciului efectiv inregistrat de persoana pagubita, limitele raspunderii mentionate in polita de asigurare si nici valoarea riscurilor asumate de asigurat prin contractul incheiat cu persoana pagubita sau, in lipsa acesteia, dublul venitului brut (onorariul) stabilit prin contractul de audit.
  • Asiguratorul are obligatia sa plateasca despagubirea cuvenita in termen de 15 zile de la primirea ultimului document solicitat de catre asigurator sau de la primirea hotararii judecatoresti definitive si irevocabile.
  • In cazul producerii evenimentului asigurat, asiguratorul are dreptul de a retine din despagubirea cuvenita ratele de prima datorate pana la expirarea contractului de asigurare.
  Procedura Daune: 
  • Gradele de invaliditate permanenta din accidente se stabilesc de catre asigurator, in baza dovezilor eliberate de comisia de expertiza medicala si in conformitate cu regulamentul asiguratorului privind examinarea medicala a persoanelor accidentate, incadrarea in grade de invaliditate si modul de acordare a indemnizatiilor.
  • Daca persoana accidentata prezenta o invaliditate permanenta inaintea accidentului, se stabileste gradul total de invaliditate permanenta in urma accidentului, din care se scade gradul de invaliditate preexistent, diferenta reprezentand gradul de invaliditate al prejudiciului corporal care este urmarea accidentului si face obiectul examinarii medicale. Similar se procedeaza in situatia consecintelor estetice si functionale cu caracter definitiv ale traumatismelor, arsurilor sau degeraturilor existente inaintea accidentului.
  • In cazurile de invaliditate permanenta incontestabila, examinarea persoanei accidentate, stabilirea gradului de invaliditate permanenta si plata indemnizatiei, se pot face inainte de terminarea tratamentului.
  • In celelalte cazuri, stabilirea gradului de invaliditate permanenta si plata indemnizatiei se face la terminarea tratamentului, dar nu mai devreme de trei luni si nu mai tarziu de:
   • un an de la data accidentului, in cazul invaliditatii permanente de gradul I;
   • 18 luni de la data accidentului, in cazul invaliditatii permanente de gradul II sau III.
  • In cazul producerii evenimentului asigurat asiguratorul acorda despagubiri persoanelor vatamate cu conditia ca numarul persoanelor transportate sa se incadreze in limita locurilor precizate de constructor.
  • Indemnizatia platita de asigurator este dupa cum urmeaza:
   • in caz de deces, intreaga suma asigurata;
   • in caz de invaliditate permanenta, in limita sumei asigurate, intreaga suma asigurata sau cote procentuale corespunzatoare gradului de invaliditate permanenta stabilit, conform regulamentului privind examinarea medicala a persoanelor accidentate, incadrarea in grade de invaliditate si modul de acordare a indemnizatiilor;
   • in cazul consecintelor estetice si functionale cu caracter definitv ale traumatismelor, arsurilor sau degeraturilor, procentual din suma asigurata;
   • in caz de pierdere temporara a capacitatii de munca, indemnizatia zilnica; indemnizatia se plateste pentru max. 180 zile calendaristice consecutive. Plata indemnizatiilor pentru pierderea temporara a capacitatii de munca se face in cuantumul zilnic rezultat din impartirea procentului de 20% aplicat la suma asigurata la numarul de 180 zile, pentru fiecare zi de indemnizare la care beneficiarul are dreptul. In cadrul zilelor de indemnizare, numarul de zile de convalescenta (ambulatoriu) nu poate depasi numarul zilelor de spitalizare. Fac exceptie de la aceasta regula accidentele care impun imobilizari in aparat gipsat si alte afectiuni posttraumatice dispensarizate care nu necesita spitalizare, pentru care indemnizatia zilnica stabilita la incheierea politei se acorda timp de max. 45 zile calendaristice. Nu este considerata spitalizare tratarea unor boli cronice preexistente, internarea cu scop de odihna, convalescenta, reabilitare, cura sau dezintoxicare, geriatrie.
  • Asiguratorul este indreptatit sa nu plateasca indemnizatia daca:
   • accidentul s-a produs in perioada in care contractul a fost suspendat;
   • declaratiile facute de asigurat / beneficiar, inclusiv cu ocazia cererii de despagubire, contin neadevaruri, falsuri, aspecte frauduloase sau in mod evident exagerari;
   • asiguratul / contractantul nu si-a indeplinit obligatiile rezultate din polita.
  • Despagubirea se plateste beneficiarului in toate cazurile cu exceptia decesului, cand aceasta se plateste unei persoane desemnate. In lipsa unei persoane desemnate, beneficiarii sunt mostenitorii legali ai persoanei decedate in urma producerii evenimentului asigurat.
  • Asiguratorul nu plateste indemnizatii in urmatoarele cazuri:
   • asiguratul nu era, la momentul producerii evenimentului asigurat, in posesia licentelor de transport si executie valabile;
   • persoanele accidentate au provocat cu intentie accidentul.
  • Asiguratorul plateste indemnizatia cuvenita in Romania, in Lei (RON), independent de sumele cuvenite beneficiarului din alte contracte sau polite de asigurare.

  Notificare daune:

  Call Center Constatare daune - NON STOP -

  Tel: 021.9669 - pentru apeluri efectuate din tara

  Tel: 004.021.777.9669 - pentru apeluri efectuate din strainatate

   - de LUNI pana DUMINICA -

  Diverse: 

                Asiguratorul este subrogat in drepturile asiguratului impotriva celor raspunzatori de producerea pagubei iar asiguratul este obligat sa-i prezerve acest drept asiguratorului, sub sanctiunea nedecontarii daunei.

                Asiguratorul este exonerat de raspundere pentru partea din dauna ce ramane, in sarcina asiguratului fata de tertii prejudiciati, asiguratul raspunzand fata de acestia pentru partea din prejudiciu neacoperita prin asigurare.

                Modificarea politei de asigurare se poate face numai prin intelegere scrisa intre parti.

                Denuntarea politei de asigurare se poate face unilateral de catre fiecare parte in conditiile expres mentionate.

                Orice diferent intre parti se solutioneaza pe cale amiabila sau in caz contrar in instantele de judecata din Romania.

                Polita mentioneaza expres ca asiguratul poate apela la Fondul de Garantare a Asiguratilor care este gestionat de Autoritatea de Supraveghere din Romania in cazul in care asiguratorul se afla in procedura de faliment sau insolventa.