ACAPA - Polita de asigurare bagaje si accidente persoane transportate - UNIQA Asigurari

asigurari acapa uniqa bagaje accidente persoane transport pitesti arges

ROMANIA, BUCURESTI, Sector 1, Str. Nicolae Caramfil, nr. 25.

secretary@uniqa.ro

Tel:   021.212.08.82, 0725.568.400

Fax:   021.212.08.41, 021.212.08.42, 021.212.08.43

                  UNIQA Asigurari S.A. a luat fiinta la finele anului 2008 cand UNIQA Insurance Group a preluat prima companie cu capital privat din Romania, respectiv UNITA, fondata la Timisoara in 1990. In 2002 Wiener Stadtische a devenit actionar majoritar al societatii, in 2004 este mutat sediul central la Bucuresti pentru ca in 2008 UNIQA Insurance Group sa achizitioneze 100% din actiuni. UNIQA Asigurari S.A. se preocupa permanent si acorda o mare importanta dezvoltarii de produse si de solutii de asigurari integrate, adaptate nevoilor actuale si stilului de viata modern si dinamic. UNIQA Asigurari S.A. este autorizata sa comercializeze produse de asigurare proprii, in Romania, fiind inregistrata in Registrul Asiguratorilor la numarul RA-007-10.04.2003. 

Aspecte Generale: 

UNIQA Asigurari S.A. detine, in portofoliu, pentru transportatori, in vederea acoperirii riscurilor cu care se confrunta transportatorii de persoane, autorizati, o polita de asigurare de raspundere a transportatorului fata de calatorii transportati, pentru vatamari corporale si/sau pagube materiale (distrugerea bagajelor), ìn caz de accidente produse ìn trafic rutier intern, exclusiv pe teritoriul Romaniei si/sau international, adica atat pe teritoriul Romaniei cat si in afara acestuia.

Obiectul Asigurarii: 

               UNIQA Asigurari S.A., in calitate de asigurator, ìn baza conditiilor politei de asigurare, asigura operatorii de transport autorizati (licentiati) pentru transportul de persoane pentru raspunderea ce le revine acestora fata de calatorii transportati in baza unui contract de transport.

               Asiguratorul se angajeaza ca, la producerea evenimentului asigurat, sa plateasca drepturile din asigurare cuvenite conducatorului autovehiculului mentionat in polita de asigurare si celorlalte persoane aflate in interiorul acestuia, in limita numarului de locuri inscris in Certificatul de inmatriculare/Cartea de identitate a autovehiculului, cu conditia ca asiguratul/contractantul sa fi platit prima de asigurare in cuantumul si la termenele stabilite in polita de asigurare.

               Asigurarea este valabila pentru situatiile de accidente produse atat pe teritoriul Romaniei cat si ìn strainatate (EUROPA si TURCIA).

               Asigurarea inceteaza automat ìn momentul suspendarii sau retragerii licentei de transport.

Conditii de Preluare in Asigurare: 

              Pentru a putea sa incheie o polita de asigurare de raspundere a transportatorului fata de calatorii transportati, pentru avarii accidentale si/sau pagube materiale (distrugerea bagajelor), ìn caz de accidente produse ìn trafic rutier intern si/sau international, solicitantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • sa desfasoare activitate de transport rutier de persoane si sa indeplineasca reglementarile legale pentru autorizarea ca operator de transport rutier de persoane;
 • sa intocmeasca Cererea Chestionar care contine informatii relevante despre solictant, despre activitatea de transport pe care doreste sa o desfasoare si riscurile la care se expune, despre mijloacele de transport pe care urmeaza sa le foloseasca in activitate, informatii care sunt esentiale pentru intocmirea politei;
 • sa intocmeasca Specificatia care detaliaza raspunderile asigurate precum si sublimitele de raspundere ale asiguratorului;
 • sa puna la dispozitie asiguratorului Cartea de Identitate a Vehiculului asigurat sau Certificatul de Inmatriculare al acestuia si Certificatul de Inregistrare al firmei;
 • sa detalieze istoricul de daune, daca este cazul;

              Cererea chestionar trebuie intocmita in oricare din urmatoarele situatii:

 • incheierea unei polite noi;
 • reinoirea unei polite existente, inainte de data expirarii acesteia;
 • alte situatii care presupun schimbari ale riscurilor asigurate;
Perioada Asigurata: 

             Polita de asigurare de raspundere a transportatorului fata de calatorii transportati, pentru avarii accidentale si/sau pagube materiale (distrugerea bagajelor), ìn caz de accidente produse ìn trafic rutier intern si/sau international, de la UNIQA Asigurari S.A. poate fi incheiata, de regula, pe o perioada de 12 luni dar poate fi incheiata, in baza unei aprobari speciale si daca asiguratorul este de acord, si pe perioade subanuale. Intrarea in valabilitate se face cel mai devreme, incepand cu ora 00:00 a zilei urmatoare emiterii politei iar iesirea din valabilitate se produce la ora 24:00 a ultimei zile de valabilitate inscrisa pe polita.

             Asiguratorul raspunde numai pentru evenimentele asigurate petrecute ìn perioada de valabilitate inscrisa in polita de asigurare.

             Polita de asigurare isi inceteaza valabilitatea si implicit inceteaza raspunderea asiguratorului, in urmatoarele cazuri:

 • la ora si ziua inscrise in polita de asigurare, ca si data de expirare;
 • la ridicarea autorizatiei de transport a asiguratului;
 • la data schimbarii proprietarului/utilizatorului interesului asigurabil;
 • cu acordul ambelor parti;
 • la ora 24.00 a datei expirarii termenului de pasuire, daca nu s-a achitat pana la acest termen rata scadenta;
 • prin denuntare unilaterala, sub forma unei scrisori recomandate cu confirmare de primire, cu un preaviz de 20 zile;
 • ìn caz de forta majora;
 • prin desfiintarea de drept a contractului in cazul in care asiguratul nu-si indeplineste obligatiile contractuale;
 • la epuizarea raspunderii totale prin plati de despagubiri.
Teritorialitate: 

               Polita de asigurare de raspundere a transportatorului fata de calatorii transportati, pentru avarii accidentale si/sau pagube materiale (distrugerea bagajelor), de la UNIQA Asigurari S.A. isi exercita acoperirea:

 • ìn trafic rutier intern, adica pentru transporturi de persoane efectuate exclusiv pe teritoriul Romaniei;

                                si/sau

 • ìn trafic rutier international, adica pentru transporturi de persoane efectuate de pe teritoriul Romaniei catre exteriorul acestuia (tarile EUROPEI si TURCIA).
Asiguratul: 

              Asigurat pe polita de asigurare de raspundere a transportatorului fata de calatorii transportati, pentru avarii accidentale si/sau pagube materiale (distrugerea bagajelor), in trafic intern si international, de la UNIQA Asigurari S.A. poate sa fie orice persoana fizica sau juridica autorizata / atestata, in conformitate cu prevederile legale in vigoare privind furnizarea de servicii profesionale de transport persoane, atat in tara cat si in strainatate, in scopuri turistice sau comerciale.

Suma Asigurata: 

              Suma asigurata sau limita maxima a raspunderii asiguratorului, pentru vatamare corporala si/sau pagube materiale (distrugerea bagajelor), pe calator, este acea valoare mentionata de catre solicitant in cererea chestionar si care reprezinta suma maxima in limita careia UNIQA Asigurari S.A. poate acorda despagubiri asiguratului sau celor indreptatiti, in cazul producerii evenimentului asigurat, sau suma totala a despagubirilor ce se pot acorda pe toata perioada de valabilitate a asigurarii. Suma asigurata poate fi exprimata in RON, USD sau EURO.

              Suma asigurata pentru vatamari corporale si deces precum si cea pentru pagube materiale (distrugerea bagajelor), se stabileste per persoana transportata iar suma asigurata totala, a politei, rezulta prin multiplicarea sumelor precizate anterior cu numarul de locuri destinat transportului de persoane (exclusiv soferul) asa dupa cum reiese din documentul de inmatriculate al vehciulului asigurat.

              Sumele asigurate se stabilesc conform solicitarii asiguratului, dupa cum urmeaza:

 • o suma asigurata pentru invaliditate permanenta totala;
 • o suma asigurata pentru deces, care de regula este egala cu 50 % din suma asigurata pentru invaliditate permanenta totala.

              Dupa ce se realizeaza despagubiri pentru daune partiale, suma asigurata se diminueaza cu valoarea acelor despagubiri iar noua suma astfel rezultata ramane valabila ca limita maxima de despagubire pana la expirarea politei daca nu intervin intre timp si alte despagubiri. Reintregirea sumei asigurate pana la nivelul avut initial, la incheierea politei, se poate face la cererea asiguratului, cu aprobare din partea asiguratorului si contra platii unei prime de asigurare suplimentara.

              Pe durata asigurarii, suma asigurata poate fi majorata, cu conditia platii unei primei suplimentare de asigurare.

              In cazurile in care, asigurarea s-a incheiat pentru o suma asigurata inferioara pretentiilor de despagubire, despagubirea se reduce corespunzator raportului dintre suma prevazuta in polita si valoarea pretentiilor de despagubire la data producerii evenimentului asigurat.

Prima de Asigurare: 

              Prima de asigurare pe polita de asigurare de raspundere a transportatorului fata de calatorii transportati, pentru avarii accidentale si/sau pagube materiale (distrugerea bagajelor), in trafic intern si international, reprezinta suma datorata de asigurat in schimbul obligatiei pe care si-o asuma UNIQA Asigurari S.A., de plata a indemnizatiei de asigurare (despagubire) in caz de producere a riscurilor asigurate. Ea rezulta, in urma aplicarii, la valoare sumei asigurate, a unei cote de prima, procentuala, stabilita de catre asigurator in functie de anumite criterii. Este exprimata valoric, in moneda incheierii contractului, RON, USD sau EURO si poate fi achitata integral la emiterea politei sau intr-un numar de rate acceptate de catre asigurator. Sumele in valuta se achita in RON la cursul BNR valabil pentru ziua efectuarii platii.

              In cazul platii primei anuale in rate, ratele urmatoare primei rate (care se incaseaza obligatoriu in ziua emiterii politei) beneficiaza de un termen de pasuire, la plata, de 15 zile calendaristice. Daca in termen de 15 de zile de la data scadenta a ratei, asiguratul nu face plata, contractul de asigurare se reziliaza de drept, automat. Polita poate fi repusa ìn vigoare, ìn baza unui supliment de asigurare si prin plata primei restante, ìntr-un termen maxim de 15 zile de la data scadentei, cu conditia ca ìn aceasta perioada, sa nu se fi produs accidente.

ATENTIE! Asiguratorul nu are obligatia de a-i notifica asiguratului datele de scadenta ale primelor de asigurare.

Sistemul de Fransize: 

              Polita de asigurare de raspundere a transportatorului fata de calatorii transportati, pentru avarii accidentale si/sau pagube materiale (distrugerea bagajelor), in trafic intern si international, de la UNIQA Asigurari S.A. poate fi incheiata cu sau fara fransize deductibile per eveniment, in functie de anumite criterii stabilite de catre asigurator.

Riscuri Asigurate Standard: 

              Riscurile standard asigurate prin polita de asigurare de raspundere a transportatorului fata de calatorii transportati, pentru avarii accidentale si/sau pagube materiale (distrugerea bagajelor), in trafic intern si international, de la UNIQA Asigurari S.A. sunt:

 • In cazul producerii evenimentului asigurat, asiguratorul achita drepturile din asigurare cuvenite conducatorului autovehiculului mentionat in polita de asigurare si altor persoane aflate in interiorul acestuia, atat pentru cazurile de invaliditate permanenta, totala sau partiala, cat si pentru cazurile de deces, rezultate in urma unor accidente.
 • Accidentele cuprinse in asigurare sunt evenimentele produse subit si fara voia asiguratului sau a conducatorului autovehiculului, ca urmare a circulatiei autovehiculului mentionat in polita de asigurare sau din cauza accidentelor produse acestuia.
 • Prin invaliditate permanenta se intelege reducerea potentialului fizic, psiho-senzorial sau intelectual, cauzata de un accident in care a fost afectata integritatea corporala si care nu este susceptibila de ameliorari ulterioare.
 • Sunt cuprinse in asigurare numai accidentele produse atunci cand conducatorul auto si/sau alte persoane se aflau in interiorul autovehiculului mentionat in polita de asigurare.
Riscuri Excluse: 

              Riscurile excluse prin polita de asigurare de raspundere a transportatorului fata de calatorii transportati, pentru avarii accidentale si/sau pagube materiale (distrugerea bagajelor), in trafic intern si international, de la UNIQA Asigurari S.A. sunt:

 • asiguratorul nu acorda despagubiri daca decesul sau invaliditatea permanenta a unei persoane accidentate, aflata in autovehiculul mentionat in polita de asigurare, a fost cauzat(a) de:
  • comitere sau incercare de a comite cu intentie, de catre asigurat sau de catre un beneficiar al asigurarii, a unei infractiuni;
  • orice consecinta a razboiului (chiar daca acesta a fost declarat sau nu), actiunea unui dusman extern, invazie, razboi civil, revolutie, insurectie, rebeliune, razvratire, tulburari civile, greve, revolte, greva patronala, dictatura militara, uzurparea puterii, actiunea oricarei persoane sau persoanelor care actioneaza in numele sau in legatura cu orice organizatie, conspiratie, actiuni teroriste si paramilitare, sabotaj;
  • influenta directa sau indirecta a exploziei atomice, a radiatiilor radioactive sau infestarii radioactive, ca o consecinta a folosirii energiei atomice sau a materialelor fisionabile;
  • poluare sau contaminare din orice cauza.
 • Asiguratorul nu acorda despagubiri in urmatoarele situatii:
  • autovehiculul mentionat in polita de asigurare era condus sau actionat, in momentul producerii accidentului, de catre o persoana care nu poseda permis de conducere valabil pentru categoria respectiva de autovehicule sau careia permisul de conducere i-a fost suspendat, anulat sau retinut in vederea anularii ori suspendarii, fara a i se fi eliberat o autorizatie provizorie de conducere sau aceasta a expirat, cu exceptia cazului in care autovehiculul adaptat cu comanda dubla a fost condus de catre cursantul unei scoli de soferi, in timpul orelor de conducere, asistat de un instructor auto sau de examinator;
  • persoana care a condus sau actionat autovehiculul mentionat in polita de asigurare, in momentul producerii accidentului, se afla sub influenta bauturilor alcoolice, a produselor sau substantelor stupefiante ori medicamentelor
   cu efecte similare, ori s-a sustras sau refuza recoltarea probelor biologice sau toxicologice sau a parasit locul producerii accidentului, in situatiile in care acest fapt nu este permis de reglementarile legale;
  • pagubele produse in legatura cu utilizarea autovehiculului mentionat in polita de asigurare la concursuri, intreceri sau antrenamente pentru acestea, inclusiv cele in afara unui program oficial;
  • accidentul nu s-a produs, sau s-a produs la o alta data, ori in alte imprejurari decât cele declarate de asigurat sau prepusii acestuia.
  Clauze Suplimentare: 

                Polita de asigurare de raspundere a transportatorului fata de calatorii transportati, pentru avarii accidentale si/sau pagube materiale (distrugerea bagajelor), in trafic intern si international, de la UNIQA Asigurari S.A. nu are atasate clauze suplimentare prin care sa fie preluate in asigurare riscuri excluse.

  Obligatiile Asiguratului: 

                 Principalele obligatii pe care asiguratul le are prin polita de asigurare de raspundere a transportatorului fata de calatorii transportati, pentru avarii accidentale si/sau pagube materiale (distrugerea bagajelor), in trafic intern si international, de la UNIQA Asigurari S.A. sunt:

  • asiguratul este obligat sa intretina autovehiculul mentionat in polita de asigurare in bune conditii si in conformitate cu reglementarile legale, in scopul prevenirii producerii accidentelor. asiguratorul are dreptul sa verifice modul in care este intretinut autovehiculul mentionat in polita de asigurare, asiguratul fiind obligat sa permita acest lucru.
  • In cazul in care, la incheierea asigurarii, autovehiculul mentionat in polita de asigurare are numar de inmatriculare provizoriu, respectiv la schimbarea numarului de inmatriculare al acestui autovehicul, asiguratul este obligat sa comunice asiguratorului numarul de inmatriculare definitiv, in termen de 5 zile de la data obtinerii acestuia.
  • In cazul producerii unui eveniment asigurat, asiguratul este obligat:
   • sa ia, potrivit cu imprejurarile, masuri pentru limitarea urmarilor accidentului, precum si pentru prevenirea producerii unor accidente ulterioare;
   • sa instiinteze imediat organele de politie cele mai apropiate de locul producerii accidentului, solicitand intocmirea de acte cu privire la cauzele si imprejurarile producerii accidentului, persoanele vinovate de producerea accidentului si consecintele acestuia;
   • sa instiinteze asiguratorul despre producerea accidentului, in scris, in termen de 48 ore (2 zile lucratoare) de la producerea acestuia sau de la luarea la cunostinta despre producerea sa, aratand data si locul producerii accidentului, numarul politei de asigurare, felul, marca si numarul de inmatriculare ale autovehiculului in interiorul caruia s-au aflat persoanele accidentate, precum si datele de identificare ale persoanelor accidentate (numele, prenumele, adresele);
   • sa depuna la asigurator actele intocmite de organele de politie cu privire la cauzele si imprejurarile producerii accidentului, precum si consecintele accidentului si persoanele vinovate de producerea sa. Mijlocitorii nu sunt indreptatiti sa preia documentele mentionate mai sus.
  • Obligatiile prevazute de mai sus, exista si pentru celelalte persoane accidentate, aflate in momentul producerii accidentului in interiorul autovehiculului mentionat in polita de asigurare.
  • In cazul in care accidentul s-a soldat cu decesul unei persoane accidentate, acesta va fi anuntat asiguratorului in termen de 48 de ore (2 zile lucratoare), chiar daca accidentul a fost anuntat anterior.
  • In cazul in care se produce un accident si asiguratul sau celelalte persoane accidentate nu au respectat sau nu respecta obligatiile ce le revin, asiguratorul este eliberat de obligatia efectuarii prestatiilor din asigurare, partial sau total, in functie de influenta nerespectarii acestor obligatii asupra aparitiei sau stabilirii existentei obligatiei sale privind efectuarea unor prestatii din asigurare, respectiv asupra marimii prestatiilor din asigurare pe care ar fi obligat sa le efectueze.
  Obligatiile Asiguratorului: 

                 Principalele obligatii, pe care UNIQA Asigurari S.A. le are in calitatea sa de asigurator, prin polita de asigurare de raspundere a transportatorului fata de calatorii transportati, pentru avarii accidentale si/sau pagube materiale (distrugerea bagajelor), in trafic intern si international, sunt:

  • Asiguratorul are obligatia sa constate si sa evalueze pagubele prin reprezentantii sai, in cel mai scurt timp posibil de la data avizarii producerii evenimentului asigurat.
  • Despagubirea cuvenita nu poate depasi cuantumul prejudiciului efectiv inregistrat de persoana pagubita, limitele raspunderii mentionate in polita de asigurare si nici valoarea riscurilor asumate de asigurat prin contractul incheiat cu persoana pagubita sau, in lipsa acesteia, dublul venitului brut (onorariul) stabilit prin contractul de audit.
  • Asiguratorul are obligatia sa plateasca despagubirea cuvenita in termen de 30 zile de la primirea ultimului document solicitat de catre asigurator sau de la primirea hotararii judecatoresti definitive si irevocabile.
  • In cazul producerii evenimentului asigurat, asiguratorul are dreptul de a retine din despagubirea cuvenita ratele de prima datorate pana la expirarea contractului de asigurare.
  Procedura Daune: 
  • In cazul producerii unui accident ale carui urmari ar duce previzibil la obligatii de plata din partea asiguratorului, persoanele cuprinse in asigurare, accidentate, se vor prezenta in cel mai scurt timp la medic pentru a fi examinate si vor urma tratamentele prescrise.
  • In cazul in care accidentul cauzeaza persoanei cuprinse in asigurare o invaliditate permanenta, aceasta este indreptatita sa beneficieze, in limita sumei asigurate pentru invaliditate permanenta totala convenita in polita de asigurare, de o parte din aceasta, corespunzator gradului de invaliditate permanenta stabilit de catre medic cu respectarea limitelor prevazute in "Tabela gradelor de invaliditate" (TGI) utilizata de catre asigurator.
  • Invaliditatea permanenta trebuie sa fi aparut in decursul unui an de la data producerii accidentului, sa fi fost stabilita de catre un medic desemnat de catre asigurator si sa fi fost comunicata asiguratorului intr-un termen de maxim 15 luni
   de la data producerii accidentului.
  • Daca asiguratorul si/sau persoana accidentata considera gradul de invaliditate permanenta stabilit neconform cu realitatea, fiecare are dreptul sa se adreseze si unui alt medic, costul reexaminarii fiind suportat de catre cel care o solicita.
  • Atunci cand accidentul diminueaza functionarea mai multor parti ale corpului, gradele partiale de invaliditate permanenta, stabilite de catre medic in limitele prevazute in TGI, se cumuleaza, insa prestatia din asigurare nu poate
   depasi suma asigurata pentru invaliditate permanenta totala convenita in polita de asigurare.
  • Daca persoana accidentata avea o invaliditate permanenta anterior momentului producerii accidentului, la examinarea medicala trebuie stabilit gradul total de invaliditate permanenta, iar gradul de invaliditate permanenta rezultat in urma accidentului, pentru care se efectueaza prestatia din asigurare, urmeaza sa se determine ca diferenta dintre gradul total de invaliditate permanenta si gradul de invaliditate permanenta existent anterior accidentului.
  • In cazul in care accidentul duce la decesul persoanei cuprinse in asigurare, in decursul unui an de la data producerii accidentului, se plateste suma asigurata pentru deces convenita in polita de asigurare.
  • In cazul in care s-a platit o suma pentru invaliditate permanenta si persoana accidentata decedeaza din cauza accidentului, in decursul unui an de la data producerii acestuia, iar suma platita pentru invaliditate permanenta este mai mica decat suma asigurata pentru deces, se plateste diferenta pana la concurenta sumei asigurate pentru deces convenita in polita de asigurare.
  • Daca suma platita pentru invaliditate permanenta este mai mare decat suma asigurata pentru deces convenita in polita de asigurare, nu se mai efectueaza plata sumei asigurate pentru deces, iar diferentele platite in plus nu se recupereaza.
  • In cazul in care numarul de persoane aflate, in momentul producerii accidentului, in autovehiculul mentionat in polita de asigurare este mai mare decat numarul de locuri sau persoane conform Certificatului de inmatriculare/Cartii de
   identitate a autovehiculului mentionat in polita de asigurare, prestatia din asigurare pentru fiecare persoana accidentata se reduce proportional cu raportul acestor doua numere.
  • despagubirile se platesc in lei sau in valuta convertibila, corespunzator sumelor asigurate convenite in polita de asigurare, astfel:
   • in caz de invaliditate permanenta in urma unui accident, persoanei accidentate;
   • in caz de deces al persoanei accidentate, mostenitorilor acesteia.
  • In vederea obtinerii despagubirilor, se depun la asigurator urmatoarele:
   • cererea prin care se solicita drepturile din asigurare;
   • documentele care atesta plata primei de asigurare sau a ratelor de prima (chitanta, ordin de plata etc);
   • actele intocmite de organele competente care au constatat si cercetat accidentul (proces-verbal, alte acte) si actele prin care se sustine cererea (adeverinte medicale eliberate de organele sanitare care au acordat primul ajutor dupa accident, declaratii ale martorilor, alte acte), din care sa rezulte cauzele, imprejurarile si persoanele vinovate de producerea accidentului, precum si consecintele accidentului;
   • actul medical eliberat de medicul competent sa stabileasca gradul de invaliditate permanenta ca urmare a accidentului;
   • certificatul de deces al persoanei accidentate care a decedat in urma accidentului si actul oficial care indica mostenitorii acesteia ;
   • orice alte documente necesare stabilirii despagubirii cuvenite, solicitate de asigurator.
  • In maximum 30 de zile de la primirea de catre asigurator a tuturor actelor necesare privind cauzele, imprejurarile si persoanele vinovate de producerea accidentului, precum si cele privind consecintele accidentului - dupa terminarea tratamentului medical necesar pentru stabilirea gradului de invaliditate permanenta, acesta se pronunta cu privire la recunoasterea dreptului la prestatia din asigurare si marimea acesteia.
  • Atunci cand in urma unui accident rezulta o invaliditate permanenta incontestabila, examinarea persoanei accidentate, stabilirea gradului de invaliditate permanenta de catre medic si plata drepturilor din asigurare de catre asigurator se realizeaza fara a se mai astepta terminarea tratamentului.
  • Daca exista obligatia efectuarii unei prestatii din asigurare, dar cuantumul acesteia nu s-a putut stabili inca exact din diferite motive, asiguratorul poate acorda persoanei asigurate accidentate, in baza unei cereri scrise a acesteia, un avans din drepturile ce i s-ar cuveni.
  • In urma producerii evenimentui asigurat, asiguratorul este indreptatit sa retina din despagubire, odata cu efectuarea platii drepturilor din asigurare cuvenite, primele de asigurare datorate pana la sfarsitul duratei asigurarii.
  • Asiguratorul nu acorda despagubiri pentru evenimentele asigurate produse in perioada cat polita de asigurare a fost denuntata sau suspendata.
  • Indemnizatiile vor fi achitate de asigurator in aceeasi moneda in care au fost achitate primele de asigurare. Daca prima de asigurare a fost achitata in lei, transformarea in lei a sumelor asigurate, se face la cursul de referinta comunicat
   de BNR, valabil la data producerii evenimentului asigurat.

  Notificare daune:

  Call Center Constatare daune

  Tel: 0374.400.400​

  Email: info@uniqa.ro

   - de LUNI pana VINERI, intre 8:00 – 20:00 -

  Diverse: 

                Asiguratorul este subrogat in drepturile asiguratului impotriva celor raspunzatori de producerea pagubei iar asiguratul este obligat sa-i prezerve acest drept asiguratorului, sub sanctiunea nedecontarii daunei.

                Asiguratorul este exonerat de raspundere pentru partea din dauna ce ramane, in sarcina asiguratului fata de tertii prejudiciati, asiguratul raspunzand fata de acestia pentru partea din prejudiciu neacoperita prin asigurare.

                Modificarea politei de asigurare se poate face numai prin intelegere scrisa intre parti.

                Denuntarea politei de asigurare se poate face unilateral de catre fiecare parte in conditiile expres mentionate.

                Orice diferent intre parti se solutioneaza pe cale amiabila sau in caz contrar in instantele de judecata din Romania.

                Polita mentioneaza expres ca asiguratul poate apela la Fondul de Garantare a Asiguratilor care este gestionat de Autoritatea de Supraveghere din Romania in cazul in care asiguratorul se afla in procedura de faliment sau insolventa.