Asigurari de GARANTII VAMALE

PATRU NICOLAE VALENTIN - Broker de Asigurari

Wednesday, December 13, 2017 - 13:47 

www.asiguraripitesti.ro | office@asiguraripitesti.ro

Asigurari de GARANTII VAMALE

CE ESTE ASIGURAREA DE GARANTIE VAMALA?

 

Asigurarile de garantii vamale au aparut ca o alternativa la scrisorile de garantie bancare. 

O garantie vamala se poate constitui:

 1. printr-un depozit banesc;
 2. printr-un garant.
  1. Garantul se angajeaza in scris sa plateasca in solidar cu debitorul suma garantata a datoriei vamale care devine exigibila.
  2. Garantul este o terta persoana stabilita in Romania si acceptata de autoritatea vamala.
  3. Autoritatea vamala poate refuza sa accepte un garant cand acesta nu confera siguranta achitarii datoriei vamale in termenul prevazut.

CE ESTE ASIGURAREA DE GARANTIE VAMALA?

Asigurarea de garantie vamala reprezinta ANGAJAMENTUL IREVOCABIL al Asiguratorului prin care acesta garanteaza Beneficiarului (Biroului Vamal) ca Asiguratul isi va respecta obligatiile de plata ale drepturilor de import corespunzatoare marfurilor supuse vamuirii si aflate intr-un anumit regim vamal.

La introducerea sau la scoaterea de pe teritoriul Uniunii Europene a marfurilor prezentate la birourile vamale, autoritatea vamala a statului comunitar respectiv stabileste regimul vamal si procedura vamala atribuite marfurilor respective.

ASIGURAREA DE GARANTIE VAMALA este un CONTRACT INCHEIAT INTRE 3 PARTI:

1. ASIGURAT (TRANSPORTATOR, COMISIONAR IN VAMA, ETC)

2. BENEFICIAR (BIROUL VAMAL)

3. ASIGURATOR

DECLARAREA marfurilor

Procedurile ce reglementeaza declararea marfurilor sunt stabilite in articolele 59 – 77 din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 si in articolele 198 - 238 din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93.

Persoana care introduce marfuri pe teritoriul vamal al Comunitatii trebuie sa le transporte fara intarziere, pe traseul specificat de autoritatile vamale si in conformitate cu instructiunile acestora, in cazul in care acestea exista:

 • spre biroul vamal desemnat de autoritatile vamale sau catre orice alt loc desemnat sau aprobat de autoritatea vamala
 • intr-o zona libera, in cazul in care marfurile sunt introduse in acea zona libera direct, pe cale maritima, aeriana sau terestra.

Persoana care isi asuma raspunderea pentru transportul marfurilor dupa ce acestea au fost introduse pe teritoriul vamal al Comunitatii, devine raspunzatoare pentru prezentarea marfurilor autoritatilor vamale. Exista obligatia de a se prezenta la vama marfurile necomunitare ce se introduc in Comunitate. Acestea trebuie sa primeasca o destinatie vamala, aprobata de autoritatea vamala.

Termenul in care trebuie depusa o declaratie vamala este:

 • de 45 de zile pentru marfurile transportate pe cale maritima
 • de 20 de zile pentru marfurile transportate pe cale rutiera, aeriana, feroviara

Prin declaratia vamala trebuie solicitat un regim vamal.

CE ESTE REGIMUL VAMAL?

Regimul vamal in Uniunea Europeana cuprinde totalitatea normelor care se aplica in cadrul procedurii de vamuire, in functie de scopul operatiunii comericale sau destinatia marfii. Codul vamal al UE stabileste si tratamentul vamal aplicabil marfurilor aflate pe teritoriul vamal al Uniunii, pana cand acestea stabilesc liberul in vama.

Regimurile vamale pot fi definitive si suspensive.

Punerea in libera circulatie / definitive:

Prin aplicarea regimului de punere in libera circulatie marfurile capata statut comunitar si puteti dispune de acestea pentru utilizare, consum, vanzare sau orice alta activitate.

Cand se solicita punerea in libera circulatie a marfurilor este necesar sa se achite drepturile de import.

Regimurile vamale suspensive = operatiuni cu titlu temporar, care au drept efect suspendarea platii drepturilor vamale.

Regimul vamal suspensiv se acorda de catre autoritatea vamala, prin emiterea unei autorizatii prin care se fixeaza conditiile de derulare a regimului. Prin aprobarea scrisa emisa, se fixeaza termenul pentru incheierea regimului

vamal. Prelungirea termenului pentru incheierea regimului vamal suspensiv se face la cererea expresa si justificata a titularului operatiunii cu aprobarea autoritatii vamale.

Marfurile plasate sub regimuri vamale suspensive sunt:

 • Marfuri introduse in tara pentru scopuri diverse, dar care raman proprietatea partenerului extern;
 • Marfuri care sunt introduse pentru impulsionarea exportului atunci cand sunt create sau transformate;
 • Marfuri pentru care, din anumite motive, nu se procedeaza la vamuirea definitiva imediat ce au fost introduse in tara.

Odata cu declaratia vamala pentru marfurile supuse unui regim vamal suspensiv, titularul operatiunii depune la biroul vamal o garantie care sa asigure plata taxelor vamale si altor drepturi, daca acestea se datoreaza

REGIMURI VAMALE SUSPENSIVE

Regimurile vamale suspensive sunt urmatoarele:

 • Tranzitul Vamal
 • Regimuri vamale economice
  • ​​​antrepozitul vamal;
  • perfectionarea activa;
  • admiterea temporara/import temporar;
  • perfectionarea pasiva
 • Transbordare

GARANTIA VAMALA PENTRU TRANZIT COMUNITAR/COMUN

Regimul de tranzit vamal permite transportul marfurilor intre doua birouri vamale. Marfurile pot fi plasate sub regimul de tranzit vamal in una din urmatoarele modalitati :

 • fie conform regimului de tranzit comunitar,
 • fie in baza unui carnet TIR (Conventia TIR) cu conditia ca aceste transporturi:
  • sa fi inceput sau sa se fi incheiat in afara Comunitatii sau
  • sa priveasca transporturi de marfuri care trebuie descarcate pe teritoriul vamal al Comunitatii si care sunt transportate impreuna cu marfuri care se descarca intr-o tara terta sau
  • sa fie efectuate intre doua puncte din Comunitate folosind teritoriul unei tari terte;
 • in baza unui carnet ATA utilizat ca document de tranzit sau
 • in baza formularului 302 prevazut in Conventia dintre Partile Tratatului Atlanticului de Nord referitor la Statutul fortelor, semnat la Londra pe 19 iunie 1951 sau (e) prin posta (inclusiv colet postal).

Incepand cu 01 ianuarie 2007 Romania, in calitate de stat membru, utilizeaza tranzitul comunitar, in conformitate cu prevederile Codului Vamal Comunitar (REGULAMENTUL (CEE) nr. 2913/92) si Regulamentului Vamal Comunitar (REGULAMENTUL (CEE) nr. 2454/1993). Tranzitul comunitar este : extern si intern. ( art. 262 – 357 )

Tranzitul extern permite circulatia dintr-un punct intr-altul pe teritoriul vamal al Comunitatii:

 • a marfurilor necomunitare, fara ca aceste marfuri sa fie supuse drepturilor de import si altor taxe sau masuri de politica comerciala;
 • a marfurilor comunitare, in anumite cazuri, pentru a evita ca produsele care fac obiectul sau beneficiaza de masuri de export sa poata fi sustrase acestor masuri sau sa beneficieze nejustificat de acestea.

Tranzitul intern permite, in anumite conditii, circulatia marfurilor comunitare dintr-un punct intraltul pe teritoriul vamal al Comunitatii trecand pe teritoriul unei terte tari fara vreo modificare a statutului lor vamal.

Romania utilizeaza si tranzitul comun, in calitate de parte contractanta a Conventiei de tranzit comun, la care a aderat prin OUG nr.150/2006, aprobata prin Legea nr.22/2006. La aceasta data partile contractante ale acestei Conventii sunt : Uniunea Europeana si tarile AELS (Elvetia, Norvegia, Islanda si Liechtenstein)

GARANTIA vamala pentru tranzit comunitar/comun reprezinta un angajament ferm si irevocabil asumat de asigurat si asigurator privind plata in favoarea autoritatilor competente a orice suma a creditului sau obligatii suplimentare, cheltuieli si cheltuieli neprevazute, inclusiv drepturi, taxe si alte spete, excluzand insa amenzile, pentru care asiguratul poate fi sau deveni debitor cu datoria constituita din taxele si celelalte impuneri aplicabile marfurilor plasate sub regimul de tranzit comunitar sau comun.

Procedurile care reglementeaza antrepozitul vamal sunt stabilite in Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2913/92 de instituire a Codului Vamal Comunitar la articolele 84 - 90 si 98 - 113 si in Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2454/1993 privind dispozitii de aplicare a Regulamentului Consiliului nr. 2913/1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar la articolele 496 - 535.

Prin antrepozit vamal se intelege locul aprobat de autoritatea vamala, aflat sub controlul acesteia, in care marfurile pot fi depozitate. In aprobarea data de autoritatea vamala se stabileste si termenul in cadrul caruia titularul de antrepozit este obligat sa solicite acordarea unui nou regim vamal.

Marfurile aflate in regim de antrepozit vamal sunt stocate pe teritoriul Romaniei in asteptare de cumparator, urmand sa fie dirijate in destinatia care va fi stabilita de vanzator.

Tinand seama de practicile din comertul international, destinatia finala a marfurilor introduse in tara nu este cunoscuta in momentul trecerii frontierei, ceea ce obliga importatorii de a le depozita anumite perioade de timp.

Aceasta destinatie poate fi situata in afara teritoriului Romaniei sau in interiorul tarii, caz in care se depun formalitatile corespunzatoare regimurilor vamale sau noilor destinatii, potrivit operatiunilor comerciale convenite pentru marfuri.

 • Marfuri destinate reexportului : importatorul are interesul sa le plaseze sub un regim vamal care sa-i permita de a evita plata taxelor vamale de import.
 • Marfurile care sunt destinate importului definitiv este de asemenea, in interesul importatorului de a putea intarzia plata taxelor vamale de import pana in momentul in care aceste marfuri urmeaza sa fie introduse efectiv in circuitul economic.

GARANTIA pentru antrepozitul vamal acopera sumele datorate de Asigurat, rezultate din drepturile de import, corespunzatoare marfurilor supuse vamuirii si aflate in regim vamal de antrepozit operate de catre ( numele operatorului ) intr-un anumit depozit la adresa ( adresa locatiei )

Pe durata regimului vamal de antrepozitare marfurile pot fi supuse urmatoarelor operatiuni, cu aprobarea biroului vamal:

Aceste operatiuni se fac numai prin scoaterea temporara a marfurilor din depozit, la solicitarea scrisa a antrepozitarului, inainte de a se proceda la efectuarea acestor manipulari.

Atunci cand toate conditiile legale sunt intrunite, biroul vamal autorizeaza efectuarea operatiunilor.

Ce tipuri de antrepozit exista?

Antrepozitul public se adreseaza in principal comisionarilor in vama, transportatorilor, prestatorilor de logistica, camerelor de comert, etc., ale caror „profesii" sunt de a oferi clientilor sai amplasamente si servicii de depozitare pentru marfurile lor, asociate sau nu cu servicii de transport.

Caracteristica unui antrepozit public este aceea ca poate fi utilizat de orice persoana pentru antrepozitarea de marfuri. Antrepozitarii utilizeaza amplasamentele puse la dispozitie de destinatarii de antrepozit. Destinatarul de antrepozit poate fi o companie sau o intreprindere privata cum ar fi un comisionar in vama sau o autoritate publica cum ar fi o camera de comert.

Exista trei categorii de antrepozit public: tip A, tip B si tip F (articolul 525 din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2454/1993).

Antrepozitul privat este rezervat antrepozitarii de marfuri de un anumit operator, destinatar de antrepozit. Acesta este in acelasi timp destinatar de antrepozit si antrepozitar de marfuri, fara a fi neaparat proprietarul marfurilor. Destinatarul de antrepozit poate depozita marfurile necesare activitatii sale, apartinand fie furnizorilor sai, fie clientilor sai.

Antrepozit privat poate fi de tip D, tip E si tip C (articolul 525 din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2454/1993).

Pentru a obtine o autorizatie de antrepozit vamal trebuie sa demonstrati ratiunile economice reale de antrepozitare, conform articolului 100 (2) din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2913/1992.

PERFECTIONARE ACTIVA

Procedurile care reglementeaza perfectionarea activa sunt stabilite  in Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2913/92 de instituire a Codului Vamal Comunitar, articolele 84 - 90 si 114 - 129 si in Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2454/1993 privind dispozitii de aplicare a Regulamentului Consiliului nr. 2913/1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar, articolele 496 - 523 si 536 - 550.

Regimul vamal de perfectionare activa permite importul de marfuri necomunitare pe teritoriul vamal Comunitar pentru a le transforma, prelucra sau repara inainte de a realiza exportul.

Decizia de autorizare

Directia regionala vamala elibereaza o autorizatie conform modelului prevazut in Anexa 67 la Regulamentul CEE nr. 2454/1993.

                                         Autorizatia emisa de biroul vamal este valabila doar pentru operatiunea / operatiunile respective, apartinand unui contract comercial.

GARANTIA vamala pentru regimul vamal de perfectionare activa, acopera plata neconditionata in favoarea BENEFICIARULUI, a sumelor datorate rezultate din drepturile de import corespunzatoare marfurilor supuse vamuirii si aflate in regim vamal de perfectionare activa operate de catre ( numele operatorului ) la adresa ( adresa locatiei )

Ce operatiuni pot fi autorizate?

 • prelucrarea marfurilor, inclusiv montarea, asamblarea sau fixarea lor la alte marfuri;
 • transformarea marfurilor;
 • repararea marfurilor, inclusiv restaurarea lor si punerea lor la punct si utilizarea anumitor marfuri care nu se regasesc printre produsele compensatoare, dar care permit sau faciliteaza fabricarea acelor produse, chiar daca ele se consuma complet sau partial in cursul acestui proces.

REGIMUL VAMAL DE ADMITERE TEMPORARA/ IMPORT TEMPORAR

Procedurile care reglementeaza admiterea temporara sunt stabilite in Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2913/92 de instituire a Codului Vamal Comunitar la articolele 84 - 90 si 137 - 144 si in Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2454/1993 privind dispozitii de aplicare a Regulamentului Consiliului nr. 2913/1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar la articolele 496 - 523 si 553 - 584.

Regimul de admitere temporara permite utilizarea pe teritoriul vamal al Comunitatii, cu exonerare totala sau partiala de drepturi de import si fara a fi supuse masurilor politicii comerciale, a marfurilor necomunitare destinate reexportului fara sa fi suferit vreo modificare in afara deprecierii normale datorata utilizarii lor.

Regimul de admitere temporara se poate utiliza:

 • cu exonerare totala de drepturi de import, in conditiile si pentru marfurile mentionate la art. 555 - 584 din Regulamentul Comisiei nr. 2454/1993, sau
 • cu exonerare partiala de drepturi de import, pentru toate celelalte marfuri

Perioada maxima in care marfurile pot ramane in regimul de admitere temporara este de 24 luni.

GARANTIA de plata a taxelor vamale pentru marfurile acopera plata neconditionata in favoarea BENEFICIARULUI, a sumelor datorate rezultate din drepturile de import corespunzatoare marfurilor supuse vamuirii si aflate in regim vamal de admitere temporara/ import temporar operate de catre ( numele operatorului ) la adresa ( adresa locatiei )

In regim de admitere temporara, sunt acceptate reparatiile si intretinerea, inclusiv revizia si ajustarile sau masurile de conservare a marfurilor sau de asigurare a indeplinirii cerintelor tehnice pentru utilizarea lor sub acel regim.

Marfurile plasate sub regim trebuie sa ramana in aceeasi stare.

GARANTIA VAMALA PENTRU TRANSBORDARE

Operatiunea de transbordare:

Marfurile aflate sub supraveghere vamala se pot transborda dintr-un mijloc de transport in altul ori se pot depozita temporar pe teritoriul Romaniei.

Transbordarea se efectueaza in prezenta autoritatii vamale se solicita de catre:

 • transportator
 • de un comisionar in vama sau
 • de orice alta persoana care face dovada ca are dreptul de a dispune asupra marfurilor.

Biroul vamal elibereaza un permis vamal in care se mentioneaza felul si cantitatea marfii care urmeaza sa fie trasbordata si termenul de efectuare a operatiunii. Acest termen poate fi prelungit in cazuri justificate.

In cazul in care se constata lipsuri sau substituiri din marfurile transborDate, permisul vamal constituie titlu de creanta pentru incasarea drepturilor de import. Elementele de taxare sunt cele in vigoare la data inregistrarii permisului vamal.

Polita de garantie de plata a taxelor vamale pentru marfurile supuse vamuirii si aflate in curs de transbordare.

Plata indemnizatiei de asigurare se face neconditionat, la prima cerere a BENEFICIARULUI, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa ASIGURATULUI, urmare a faptului ca acesta nu si-a achitat din proprie initiativa sumele datorate rezultate din drepturile de import.

ELEMENTE NECESARE INCHEIERII POLITEI

Documente generale necesare:

 • Cererea chestionar generala completata, semnata si stampilata
 • Ultimele doua bilanturi vizate de administratia financiara; balanta pe ultima luna și/sau pe luna incheiate imediat anterior solicitarii; contul de profit și pierderi;
 • Bilant consolidat al grupului pe ultimul an – daca societatea care solicita incheierea asigurarii face parte dintrun grup de firme; alte documente financiare ( situatia modificarilor de capital, situatia fluxurilor de numerar, raportul detaliat al auditorului ) se vor prezenta cu obligatie la solicitarea expresa
 • Prezentarea societate / prezentare activitate
 • Copie autorizatie functionare comisionar
 • Alte documente se vor prezenta cu obligatie la solicitarea expresa a Serviciului Asigurari Garantii

GARANTIA vamala pentru antrepozit

 • Cererea chestionar privind Date despre locatie, completata, semnata si stampilata
 • Prezentarea companiei proprietarului marfurilor
 • Prezentarea activitatii proprietarului marfurilor
 • Copie autorizatie anterioara
 • Copie garantie anterioara + acte aditionale
 • Declararea marfurilor ce vor face obiectul viitoarei autorizatii
 • Inspectie de risc – daca este cazul
 • Copie ulterioara a autorizatiei

GARANTIA vamala pentru import temporar

 • Cererea chestionar privind Date despre locatie, completata, semnata  si stampilata
 • Prezentarea companiei proprietarului marfurilor
 • Prezentarea activitatii proprietarului marfurilor
 • Declararea marfurilor ce vor face obiectul viitoarei autorizatii si obiectul importului temporar al acestor marfuri
 • Copie ulterioara a autorizatiei

GARANTIA vamala pentru perfectionare activa

 • Cererea chestionar privind Date despre locatie, completata, semnata si stampilata
 • Prezentarea companiei proprietarul marfurilor
 • Prezentarea activitatii proprietarului marfurilor
 • Copie autorizatie anterioara
 • Copie garantie anterioara + acte aditionale
 • Declararea marfurilor ce vor face obiectul viitoarei autorizatii
 • Copie ulterioara a autorizatiei

GARANTIA vamala pentru transbordare

 • Tabel istoric activitate transbordare pe anul anterior + copie dupa garantiile ce au stat la baza activitatilor enumerate in tabel

AVANTAJELE ASIGURARII DE GARANTIE VAMALA versus SCRISORILE DE GARANTIE BANCARA

Asigurarea de garante vamala:

 • Compania de asigurari nu are control direct / neconditonat la fondurile companiei
 • Optuni diferite de colateral sau se pot gasi si soluti de fara colateral
 • Asiguratul este protejat impotriva cererilor nefonDate / eronate ale Autoritati, acolo unde este cazul
 • Analiza rapida! Polita se poate emite de catre asigurator in maxim o zi
 • Asiguratorul analizeaza riscul de “default“ (nereusita) atat din punct de vedere financiar cat si din punct de vedere operatonal, tehnic si comercial.

Scrisoarea de garante bancara

 • Banca are control direct / neconditonat la fondurile companiei
 • La baza relatei dintre Garantor si Garantat se afa o relate prestabilita, bazata pe CONTRAGARANTIE si calitatea acesteia (bunuri imobile, mobile, cash colateral 100%, ipoteca pe creante pe mai mult de 100%)
 • Presupune plata neconditonata, la prima cerere a Benefciarului, care poate fi abuziva
 • Nu protejeaza Asiguratul de cererile nefonDate / eronate ale Autoritati Vamale acolo unde este cazul
 • In analiza acordarii unei Garanti, banca tine cont doar de solvabilitatea financiara a companiei

RISCURI ACOPERITE

GARANTIA vamala in forma angajamentului emis de asigurator poate fi utilizata in cadrul urmatoarelor regimuri / proceduri vamale:

 • depozitare temporara
 • regim de tranzit unional / regim de tranzit comun
 • regim de antrepozitare vamala
 • regim de admitere temporara cu scutire totala sau partiala de taxe la import
 • regim de perfectionare activa
 • regim de destinatie finala
 • proceduri vamale simplificate
 • proceduri privind taxele anti-dumping provizorii

GARANTIILE COLATERALE, PLATA DAUNELOR SI RECUPERAREA DEBITELOR

GARANTIILE COLATERALE solicitate de catre asigurator:

 • Bilete la ordin
 • Bilete la ordin avalizate
 • Ipoteca generala pe creante rang II
 • Ipoteca specifica pe creante rang I
 • Cash colateral partial
 • Ipoteca imobiliare
 • Tert sustinator