Calcul contract RCA pentru soferii cu risc ridicat de accidente | factorul N

PATRU NICOLAE VALENTIN - Broker de Asigurari

Tuesday, August 22, 2017 - 10:13 

www.asiguraripitesti.ro | office@asiguraripitesti.ro

Calcul contract RCA pentru soferii cu risc ridicat de accidente | factorul N

Luni 21 August 2017, Autoritatea de Supraveghere Financiara a comunicat intrarea in vigoare a sistemului de calcul al contractelor RCA (asigurari de raspundere civila auto) in baza caruia soferii clasificati in categoria soferilor cu risc ridicat de accidente vor plati o prima anuala de asigurare calculata prin aplicarea FACTORULUI N, calculat de BAAR.

Valoarea Factorului N calculat in prezent este de 1,36 ceea ce inseamna ca o persoana care primeste de la cel putin trei societati de asigurari diferite, oferte de asigurare ale caror prime de asigurare RCA sunt mai mari cu 36% fata de tariful de referinta aferent segmentului de risc din care face parte calculat de A.S.F., acea persoana este incadrata automat in categoria asiguratilor cu risc ridicat si, pentru a incheia contractul RCA poate sa solicite BAAR o oferta pentru incheierea acestuia. Aceasta persoana va primi de la BAAR o oferta a carei prima de asigurare va fi calculata prin inmultirea tarifului de referinta cu 1,36 si cu coeficientul aferent clasei de Bonus / Malus corespunzatoare persoanei respective.

Noua legislatie RCA precizeaza faptul ca BAAR are obligatia de a intocmi o oferta finala, pentru o perioada asigurata de 12 luni, in termen de 20 de zile de la solicitarea inaintata de persoana cu risc ridicat de accidente, iar aceasta la randul sau are la dispozitie 10 zile sa incheie contractul de asigurare cu firma la care a fost repartizat de BAAR. Asiguratorul RCA la care a fost repartizata persoana cu risc ridicat de accidente careia BAAR i-a inaintat oferta, este obligat sa incheie asigurarea conform ofertei de la BAAR.

Alocarea asiguratilor cu risc ridicat de accidente se va face proportional cu cota de piata detinuta de asiguratorii RCA in anul precedent. Calcularea cotei de piata a asiguratorilor RCA se determina avandu-se in vedere primele brute incasate la asigurarea RCA / Carte Verde, raportate la BAAR pentru anul anterior pentru care exista Date disponibile.