Asigurare de Credit Comercial | Acoperirea riscului de neincasare a facturilor, generat de insolventa clientilor sau intarzierile acestora in a achita la scadenta

PATRU NICOLAE VALENTIN - Broker de Asigurari

Friday, August 4, 2017 - 18:46 

www.asiguraripitesti.ro | office@asiguraripitesti.ro

Asigurare de Credit Comercial | Acoperirea riscului de neincasare a facturilor, generat de insolventa clientilor sau intarzierile acestora in a achita la scadenta

          Punctele de plecare in adoptarea deciziei pentru incheierea unei polite de asigurare de Credit Comercial:

 • As dori sa-mi extind relatia cu clientul...
 • Vreau sa intru pe o piata noua...
 • Avem expunere mare pe clientul…
 • Avem solduri intarziate pentru care trebuie sa constituim provizioane…
 • Am auzit despre clientul nostru… ca a inceput sa intarzie platile catre furnizori...avem sold mare pe el…
 • Am primit un cec refuzat de la banca…
 • etc.

          Asigurarea de credit comercial va acopera riscul de neincasare a facturilor generat de insolventa clientilor dumneavoastra sau intarzierile acestora in a achita contravaloarea facturilor emise, la scadenta. Asigurarea isi exercita acoperirea pentru portofoliul de clienti pe care il creditati atunci cand acordati termene de plata. Mai mult, asigurarea de credit comercial vine sa completeze propriile dumneavoastra activitati de credit management (evaluarea clientilor, colectarea creantelor), incluzand
servicii specializate de:

 • analiza a cumparatorilor in procesul de stabilire a limitelor de credit;
 • colectare a creantelor cu scadenta depasita;
 • beneficiati de despagubirea pierderilor cauzate de neincasare;

           Principalele caracteristici ale asigurarii de credit comercial sunt:

 • va asigura riscul de neincasare a creantelor;
 • va acopera portofoliul dumneavoastra de clienti;
 • baza stabilirii ofertei si calcularii primei de asigurare este cifra de afaceri realizata cu clientii asigurati;
 • se stabilesc limite de credit individuale pentru clientii asigurati:
  • pentru clienti mari - limite de credit asigurate stabilite de asigurator in urma analizei clientului;
  • pentru clienti mici - limite discretionare stabilite de dumneavoastra, conditionate de existenta unui istoric anterior de plata pozitiv;
 • se agreeaza un termen maxim de plata ce poate fi acordat cumparatorilor;
 • neincasarea la scadenta trebuie notificata catre asigurator intr-un termen prestabilit (30 de zile de la scadenta);
 • dupa notificarea neincasarii la scadenta, asiguratorul demareaza operatiuni de colectare care pot dura maxim 5 luni (exceptand neincasarea generata de insolventa cumparatorului);
 • colectarea creantelor asigurate va este oferita in cadrul contractului fara a implica costuri suplimentare;
 • despagubirea este calculata ca 80-85% din valoarea pierderii;
 • plata despagubirii se face:
  • in 30 de zile de la notificarea deschiderii insolventei;
  • dupa perioada de colectare (5 luni de la notificare) in cazul neplatii prelungite;

          Particularitati privind gestionarea riscului de neincasare:

 • In nume propriu:
  • In momentul inceperii unei relatii cu un client este necesara o analiza a capacitatii de plata a acestuia. Aceasta necesita un know-how corespunzator, informatii, personal specializat, dar si o monitorizare corespunzatoare ulterioara, generand costuri si riscuri.
  • La scadenta trebuie sa va asigurati ca s-a incasat creanta; in caz contrar, trebuie verificat motivul neincasarii si actionat pentru a securiza o incasare rapida.
  • Daca intr-o perioada de 30-60 de zile de la scadenta nu s-a incasat creanta, este necesar sa incepeti o procedura de colectare ce necesita personal specializat, know-how, actiuni legale, suport extern etc., in general actiuni nespecifice activitatii dumneavoastra de baza.
  • In cazul in care actiunile nu au succes, trebuie sa inregistrati un provizion si sa va afectati profitul.
 • Cu ajutorul asiguratorului:
  • Asiguratorul analizeaza clientul, stabileste limita de credit si ii monitorizeaza comportamentul pe toata perioada contractului.
  • La scadenta trebuie sa va asigurati ca s-a incasat creanta, in caz contrar, trebuie verificat motivul neincasarii si actionat pentru a securiza o incasare rapida.
  • In maxim 30 de zile de la scadenta transmiteti asiguratorului notificarea de sume cu scadenta depasita si cererea de interventie. Asiguratorul demareaza procedura de colectare prin intermediul unei agentii specializate, care nu va genereaza costuri suplimentare.
  • Daca actiunea de colectare nu are ca rezultat colectarea integrala a sumelor, solicitati despagubirea si furnizati documentele necesare.
  • In maxim 30 de zile primiti despagubirea.

          Avantajele utilizarii asigurarii de credit comercial:

 • Suport in crearea si implementarea unui sistem de credit management profesionist;
 • Monitorizarea si disciplinarea comportamentului de plata al clientilor, asigurarea lichiditatilor, protectie pentru creante;
 • Asigurarea de credit comercial aduce o contributie reala in dezvoltarea afacerii dumneavoastra:
  • Ajuta la accelerarea dezvoltarii portofoliului de clienti: preluarea de clienti noi este mai simpla datorita limitelor de credit;
  • Va sprijina in consolidarea afacerii: va ajuta sa imbunatatiti structura de risc a portofoliului, oferindu-va informatii despre ratingul clientilor dumneavoastra;
 • Ofera servicii complete de credit management prin integrarea analizei clientilor si a colectarii creantelor in contractul de asigurare;

 

RECOMANDARI PRIVIND PROCEDURA DE MAXIMIZARE A CREANTELOR NEINCASATE

        Mai jos este prezintat un set de recomandari in vederea maximizarii procesului de recuperare a creantelor aferente facturilor neachitate de companii ce activeaza in mediul de afaceri din Romania.

        Totodata, este esential pentru orice profesionist (orice persoana fizica sau juridica care exploateaza o întreprindere in scop lucrativ, conform art 2, pct. 2 din Legea nr. 72/ 2013) sa cunoasca si sa aplice o procedura de facturare corecta si conforma dispozitiilor legale aflate in vigoare in prezent, astfel incat, pe de o parte, sa asigure legalitatea si transparenta activitatii economice derulate si, pe de alta parte, sa se asigure ca isi maximizeaza sansele de recuperare a creantelor rezultate in urma neachitarii de catre clientii-beneficiari a diverselor produse livrate / servicii prestate.

         Astfel, in conditiile in care exista mai mute modalitati / proceduri de recuperare pe cale judiciara a creantelor, fiecare detinand particularitati, avantaje, dezavantaje si impunand respectarea unor conditii specifice de aplicare a lor, este esentiala respectarea procedurii de facturare dar si a unor reguli ce tin mai putin de fiscalitate ci mai mult de practica instantelor de judecata care instrumenteaza dosarele de recuperare pe cale judiciara a respectivelor creante.

         In functie de respectarea tuturor acestor reguli, se poate determina caracterul cert, lichid si exigibil al creantelor aferente facturilor neachitate si se pot stabili proceduri concrete de alegere a caii judiciare optime de recuperare pentru fiecare tip de creanta in parte, astfel incat acestea sa fie recuperate in conditii de costuri, timp si riscuri minime.

          In primul rand, pentru stabilirea caracterului cert al creantei, este esentiala semnarea si stampilarea facturilor de catre beneficiari.

         Desi, conform noilor reglementari legislative, semnarea si stampilarea facturilor nu mai este obligatorie, totusi, pentru a elimina riscul unor eventualele litigii ce pot sa apara ulterior emiterii unei facturi, intre emitent si beneficiar, legate de faptul ca una dintre parti ar putea sa nu recunoasca o anumita factura, este bine ca orice factura sa fie semnata si stampilata de ambele parti implicate in operatiunea comerciala in baza careia a fost emisa o factura.

         Conform legislatiei din tara noastra, faptele de comert dintre profesionisti se probeaza in instanta si prin facturi acceptate. Alaturi de facturile acceptate, obligatiile comerciale se probeaza in instanta cu acte autentice, acte sub semnatura privata, prin corespondenta, prin telegrame, registrele partilor sau prin orice alte mijloace de proba admise de legea civila. Din acest motiv, in situatia in care intre partile implicate intr-o fapta de comert nu exista un contract scris, in care sa se prevada in mod explicit si modalitatea de facturare si plata, este bine ca ambele partile implicate intr-o relatie comerciala sa semneze si sa stampileze facturile emise de un creditor, pentru ca acestea sa dobandeasca forta probanta.

          Ca orice inscris sub semnatura privata, factura comerciala face dovada impotriva emitentului (vanzatorului), in privinta tuturor elementelor din cuprinsul ei, si in favoarea destinatarului ei (cumparatorul). Indiferent de pozitia pe care o va adopta cumparatorul, daca o va accepta sau nu, ea are valoarea unei declaratii unilaterale de vointa a vanzatorului. Astfel, de exemplu factura emisa de vanzator constituie in mana cumparatorului, dovada obligatiei vanzatorului de a-i preda bunurile mobile indicate in ea.

          Factura nu face proba in contra destinatarului decat daca este acceptata, intrucat nimeni nu isi poate preconstitui mijloacele de proba impotriva unui tert fara concursul acestuia. Pentru ca factura sa fie opozabila ca instrument probator, cumparatorul marfurilor trebuie sa restituie vanzatorului factura acceptata.

          Acceptarea facturii poate fi expresa sau tacita. Astfel, acceptarea facturii este expresa cand destinatarul aplica semnatura si stampila societatii pe un exemplar al facturii, pe care il restituie emitentului. Acceptarea este expresa si in cazul cand destinatarul confirma factura printr-o scrisoare, telegrama etc. Acceptarea facturii este tacita in cazul in care ea rezulta din manifestari de vointa neandoielnice care atesta vointa de a accepta factura, de exemplu: emiterea unei BO / CEC pentru plata pretului etc. Simpla tacere a destinatarului nu poate avea valoarea unei acceptari tacite a facturii decat atunci cand partile prin contractul incheiat sa convina ca tacerea destinatarului sa valoreze acceptare, daca intr-un anumit termen de la primirea facturii acesta nu face nici o obiectie.

          Avand in vedere cele de mai sus, se recomanda ca facturile sa fie acceptate in mod expres de catre beneficiar, respectiv prin aplicarea semnaturii si stampilei societatii. De asemenea, e recomandabil ca emitentul sa se asigure ca acceptarea facturii reprezinta manifestarea vointei persoanei care angajeaza raspunderea pentru persoana juridica in raporturile cu tertii. In cazul in care factura este primita de o persoana care nu are aceasta calitate, atunci aceasta poate fi considerata ca fiind o simpla operatiune materiala care sa nu detina valoarea unei acceptari a facturii.

          In situatia in care facturile se emit ulterior livrarii produselor/ prestarii serviciilor, este esential sa fie semnate si stampilate de catre beneficiari avizele de insotire a marfii, procesele verbale de receptie sau orice alte documente care sa ateste receptia produselor / serviciilor.

          In acest sens, este absolut necesar ca facturile, avizele de insotire si orice alte documente prin care se poate face dovada de catre emitent a indeplinirii obligatiilor sale contractuale sa fie semnate si stampilate in original. Eventual, acestea pot fi transmise prin fax, email etc insa doar daca se poate dovedi in mod legal ca provin de la beneficiar (numarul de fax sa fie cel oficial al societatii beneficiare, emailul sa aiba incorporata semnatura electronica etc). In ultima instanta, se poate accepta si efectuarea unor confirmari de sold periodice insa aceasta modalitate detine anumite riscuri legate de un eventual refuz al beneficiarului de a confirma soldul sau de faptul neindicarii unor Date care sa permita identificarea debitelor.

          De asemenea, in vederea stabilirii caracterului exigibil al creantei, este important sa fie respectate si prevederile art. 5 din Legea nr. 72/2013 – privind masurile pentru combaterea intarzierii in executarea obligatiilor de plata a unor sume de bani rezultand din contracte incheiate intre profesionisti si intre acestia si autoritati contractante, respectiv:

 • Termenul de plata sa nu fie mai mare de 60 de zile, prin exceptie, partile putand stipula un termen mai mare doar cu conditia incheierii unui contract scris iar clauza respectiva sa nu fie una abuziva.

          Facturile sa fie emise in termenul legal prevazut de Codul fiscal, cu mentiunea ca partile nu au voie sa convina cu privire la data emiterii / primirii facturii, orice clauza in acest sens fiind nula si putand pune in pericol caracterul cert, lichid si exigibil al creantei.