Asigurarea de Raspundere Civila Profesionala a Intermediarilor de Credite Bancare (Brokeri de Credite)

PATRU NICOLAE VALENTIN - Broker de Asigurari

Tuesday, May 9, 2017 - 10:28

www.asiguraripitesti.ro | office@asiguraripitesti.ro

CUI SE ADRESEAZA?
Pentru ca activitatea de zi cu zi a intermediarului de CREDITE BANCARE, implica riscuri atat pentru business-ul sau, cat si pentru clientii pe care ii reprezinta, Asigurarea de raspundere Civila Profesionala a Intermediarilor de Credite acopera raspunderea civila profesionala declansata in urma producerii unui prejudiciu inregistrat de persoana pagubita, ca urmare a unei activiati de intermediere credite pentru care devine legal responsabil.

 • Intermediarilor de credite – persoana fizica autorizata sau persoana juridica, ce nu actioneaza in calitate de creditor, care in cursul exercitarii activitatii sale comerciale, a afacerii sau a profesiei sale, in schimbul unui onorariu, realizeaza legatura, fie in mod direct, fie indirect, unui consumator cu un creditor sau cu un alt intermediar de credite si care desfasoara cel putin una dintre urmatoarele activitati:
  • Prezinta consumatorilor contracte de credit;
  • Ofera asistenta consumatorilor prin organizarea de activitati pregatitoare sau alte activitati administrative precontractuale privind contractele de credit;
  • Incheie contracte de credit cu consumatorii in numele creditorului.
 • Intermediarilor de credite legat – intermediarul care actioneaza in numele sau sub raspunderea deplina si neconditionata
  • a unui singur creditor;
  • a unui singur grup creditor;
  • a unui numar de creditori sau de grupuri care un reprezinta majoritatea pietei.
 • Reprezentantilor desemnati – persoana fizica autorizata sau juridica ce desfasoara activitatile efectuate de catre un intermediar de credite, care actioneaza in numele sau sub responsabilitatea deplina si neconditionata a unui singur intermediar de credite;
 • Oricaror persoane fizice care:
  • lucreaza pentru intermediarul de credite si care este implicata direct in activitatile desfasurate de intermediarul de credite sau intra in contact cu consumatorii in cadrul unor activitati desfasurate de intermediarul de credite;
  • lucreaza pentru un reprezentant desemnat si intra in contact cu consumatorii in cadrul unor activitati desfasurate de catre acesta;
  • coordoneaza sau supravegheaza in mod direct persoanele fizice mentionate mai sus.

              Asigurarea de raspundere Civila Profesionala a Intermediarilor de Credite acopera Raspunderea Civila Profesionala a acestora, declansata ca urmare a producerii unui prejudiciu (pierderi financiare) inregistrat de persoana pagubita, ca urmare a neexecutarii sau executarii necorespunzatoare, din culpa lor (neglijenta, imprudenta, omisiune), a activitatii de intermediere credite, pentru care devin legal responsabili in baza contractului incheiat cu consumatorul, a prevederilor legale si a statutului profesiei.
              Asigurarea de raspundere Civila Profesionala a Intermediarilor de Credite este obligatorie, conform Normelor legislative in vigoare:

 • - OUG 52/2016 – Contractele de Credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile, precum si pentru modificarea si completarea OUG 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori;
 • - Regulamentul UE nr.1125/2014.

              Pentru ca pretentiile de despagubiri pentru prejudiciile produse clientilor in exercitarea profesiei de intermediar de credite pot fi uneori greu de estimat si pot constitui un real pericol pentru derularea afacerilor acestuia, intermediarul are la dispozitie aceasta polita ce reprezinta o reala protectie, pe termen lung, pentru el si afacerea sa.

              Riscurile asigurate sunt:

 • Sumele compensatorii pe care intermediarul de credite trebuie sa le plateasca tertelor persoane pagubite, cu titlu de daune materiale directe;
 • Cheltuielile de judecata facute de persoana pagubita pentru indeplinirea formalitatilor legale in vederea obligarii intermediarului de credite la plata despagubirilor ca urmare a producerii unui prejudiciu, daca acesta a fost obligat la despagubire prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila;
 • Cheltuielile de judecata facute de intermediarul de credite in procesul civil, stabilite de lege ori de catre instantele de judecata, daca acesta a fost obligat la plata unor despagubiri.