CARGO - OMNIASIG Vienna Insurance Group - Polita de asigurare a bunurilor pe timpul transportului

asigurari cargo omniasig vienna insurance group abonament transport pitesti arges

ROMANIA, BUCURESTI, Sector 1, Aleea Alexandru, nr. 51.

office@omniasig.ro

Tel:   021.405.74.20, 021.405.74.24

Fax:   021.311.44.95, 021.311.44.90

                  OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A. isi are inceputurile in anul 1995, cand lua fiinta societatea de asigurari OMNIASIG. 6 ani mai tarziu era infiintata BCR Asigurari, ca o divizie a bancii cu acelasi nume. Desi infiintate ca societati de asigurari distincte, cele 2 entitati ajung sa intre in sfera de interes a unuia dintre cei mai mari actori ai pietei de asigurari internationale, grupul austriac VIENNA INSURANCE GROUP (VIG), care, mai intai in anul 2005 preia OMNIASIG iar peste 3 ani, in 2008 avea sa preia si BCR Asigurari. Dupa alti 4 ani, in 2012 avea sa se realizeze fuziunea prin absorbtie a OMNIASIG de catre BCR Asigurari si a rezultat ceea ce cunoastem astazi ca fiind una dintre cele mai puternice societati de asigurari de pe piata romaneasca de asigurari, si anume OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A. Aceasta este autorizata sa comercializeze produse de asigurare proprii, in Romania, fiind inregistrata in Registrul Asiguratorilor la numarul RA-047-10.04.2003. 

Aspecte Generale: 

OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A. pune la dispozitia proprietarilor de marfuri (bunuri), o polita CARGO complexa, de asigurare a acestora pe timpul transportului terestru (rutier sau feroviar), maritim / fluvial, aerian sau combinat intre cele mentionate anterior, atat pe teritoriul Romaniei cat si in afara acestuia, fie pentru un singur transport (CARGO pe voiaj) sau pentru o perioada determinata (CARGO abonament).

                 Polita este valida si pentru asiguratii care au calitatea, in acelasi timp, atat de proprietar al marfurilor (bunurilor) transportate cat si de operator de avarii accidentale autorizat, al acestora.

                 Polita nu poate avea drept asigurat pe cineva care actioneaza numai ca operator de transport rutier autorizat, pentru aceasta situatie, o astfel de persoana trebuind sa incheie Polita de raspundere a operatorului de transport rutier pentru marfurile transportate (CMR).

                 Din punct de vedere al modalitatii de efectuare a transportului, polita CARGO este structurata astfel:

 • CARGO terestru:
  • Rutier
  • Feroviar
 • CARGO maritim sau fluvial
 • CARGO aerian
 • CARGO combinat, al celor 3 variante anterioare

                 Din punct de vedere al perioadei de derulare a transportului, polita CARGO este structurata astfel:

 • CARGO individual / pentru un transport / pentru un voiaj - polita este incheiata pentru un singur transport si acopera riscurile unei singure expeditii de marfuri (bunuri), prin modalitatile mentionate anterior, in conditii de timp si spatiu strict delimitate;
 • CARGO abonament / open - polita este incheiata pentru o anumita perioada de timp, de regula 12 luni, acoperind riscurile tuturor expeditiilor de marfuri (bunuri), prin modalitatile mentionate anterior, cu conditia ca aceste expeditii sa se incadreze in termenii si conditiile politei;

                 Din punct de vedere al conditiilor stipulate, polita CARGO poate fi structurata pe 2 paliere:

 • Nivel de asigurare de BAZA, care se rezuma la Conditiile Generale ale politei completate cu una dintre urmatoarele:
  • Conditia de asigurare "A" (ALL RISKS / toate riscurile) - care este cea mai cuprinzatoare din punct de vedere al riscurilor acoperite;
  • Conditia de asigurare "B" (riscuri numite) - care este recomandata mai mult pentru transporturile pe apa;
  • Conditia de asigurare "C" (riscuri numite) - care este recomandata mai mult pentru transporturile in interiorul Romaniei;
 • Nivel de asigurare de BAZA + RISCURI SUPLIMENTARE, care pe langa conditiile nivelului de baza poate include si acoperire pentru riscuri cum sunt:
  • riscuri atasate la conditiile "A", "B" sau "C":
   • riscuri de razboi - pentru transport maritim si aerian;
   • riscuri de greve - pentru transport maritim, terestru si aerian;
   • riscuri de depozitare - pentru transport maritim, terestru si aerian;
  • Furt, jaf si nelivrare - se poate atasa numai la conditiile "B" sau "C";
  • raspundere anterioara platii primei de asigurare - necesita acordul asiguratorului, este optionala, nu se plateste prima de asigurare suplimentara, se aplica si in cazul asigurarii valorilor si respectiv containerelor, si se poate atasa la oricare dintre conditiile "A", "B" sau "C";
  • Termen lung - necesita acordul asiguratorului, este optionala, nu se plateste prima de asigurare suplimentara ci ajuta la reducerea primei de asigurare finale, se aplica si in cazul asigurarii valorilor si respectiv containerelor, si se poate atasa la oricare dintre conditiile "A", "B" sau "C";
  • Limitarea dreptului de regres - necesita acordul asiguratorului, este optionala, se plateste prima de asigurare suplimentara, se aplica si in cazul asigurarii valorilor si respectiv containerelor, si se poate atasa la oricare dintre conditiile "A", "B" sau "C";
  • C+ Furt (transport cu mijloace de transport apartinand asiguratului) - necesita acordul asiguratorului, este optionala, se plateste prima de asigurare suplimentara, si se poate atasa numai la conditiile "C";
  • A (transport cu mijloace de transport apartinand asiguratului) - necesita acordul asiguratorului, este optionala, se plateste prima de asigurare suplimentara, si se poate atasa numai la conditiile "A";
  • Validitate Furt rutier (transport cu mijloace de transport apartinand asiguratului) - necesita acordul asiguratorului, este obligatorie, nu se plateste prima de asigurare suplimentara, si se poate atasa la oricare dintre conditiile "A", "B" sau "C";
  • Clauza referitoare la Sanctiuni - reprezinta o limitare, este obligatorie, nu se plateste prima de asigurare suplimentara, se aplica si in cazul asigurarii valorilor si respectiv containerelor, si se poate atasa la oricare dintre conditiile "A", "B" sau "C";
Obiectul Asigurarii: 

               OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A., in baza politei de asigurare CARGO pentru asigurarea marfurilor (bunurilor) pe timpul transportului, preia riscurile care vizeaza marfurile (bunurile) si anumite cheltuieli aferente, care sunt cuprinse in circuitul civil, potrivit legii, in legatura cu care exista un interes asigurabil, apartinand persoanelor fizice sau juridice, pentru riscurile ce apar pe timpul transportului. Cel putin una din localitatile de expeditie, respectiv destinatie, trebuie sa se afle pe teritoriul Romaniei.

               Asigurarea valideaza pe timpul transporturilor efectuate cu mijloacele de transport declarate, in limitele teritoriale mentionate in polita si/sau pe timpul depozitarii inclusa sau adiacenta transportului, mentionata in polita de asigurare.

               Polita se incheie pentru marfuri noi, pregatite, ambalate si conditionate pentru expediere.

               Bunurile incarcate in vrac, cele trimise la reparatii, returnate de la santiere, efectele personale se asigura in conditia “C”.

               In absenta unei conventii contrare, urmatoarele marfuri nu pot face obiectul asigurarii:

 • bijuterii, perle si pietre pretioase, vase din aur si argint, monede, metale pretioase, bancnote, actiuni, obligatiuni, cupoane, titluri si valori de orice fel;
 • blanuri, obiecte de arta, de sculptura sau pictura, antichitati, obiecte de colectie sau curiozitati, documente si esantioane a caror valoare de piata sau conventionala este fara legatura cu valoarea lor intrinseca;
 • animale vii, marfuri si produse perisabile;
 • marfuri clasificate ca periculoase prin conventii, legi sau reglementari in vigoare;
 • hardware si software altele decat cele declarate separat, legume si fructe, marfuri perisabile, timbre (marci postale), carti de credit, documente de credit negociabile, recipiente sub presiune, arme de foc, parti componente ale acestora, droguri si narcotice, materiale pornografice, azbest, ramasite umane (inclusiv cenusa);

               Ambalajele sunt in toate cazurile excluse din acoperire, in absenta unei conventii contrare.

               Asigurarea nu valideaza in favoarea carausului, a unui alt mandatar sau a depozitarului. Face exceptie de la aceasta prevedere situatia in care asiguratul este si caraus. In aceasta situatie asigurarea valideaza numai daca este incheiata in conditia de asigurare "C", in afara de cazul in care polita cuprinde o clauza aditionala care stipuleaza in mod expres altfel.

               Drepturile si obligatiile din polita de asigurare pot fi transmise altei persoane, prin andosare (transmiterea dreptului de a incasa despagubirea unei terte persoane prin depunerea de catre asigurat a semnaturii si stampilei sale pe verso-ul politei).

Clauza de Temporalitate: 

              Polita CARGO pentru asigurarea marfurilor (bunurilor) pe timpul transportului, de la OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A., nu include clauza de temporalitate.

Conditii de Preluare in Asigurare: 

              Pentru a putea sa incheie o polita CARGO pentru asigurarea marfurilor (bunurilor) pe timpul transportului, solicitantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • sa fie proprietarul marfurilor (bunurilor) transportate;
 • sa intocmeasca Cererea Chestionar care contine informatii relevante despre solictant, despre marfurile pe care doreste sa le transporte si riscurile la care se expune, despre mijloacele de transport pe care urmeaza sa le foloseasca in activitate, alte informatii care sunt esentiale pentru intocmirea politei CARGO;
 • sa solicite sau nu, atasarea clauzelor suplimentare la polita de baza;
 • sa intocmeasca Specificatia care detaliaza bunurile sau raspunderile asigurate precum si sublimitele de raspundere ale asiguratorului;
 • sa puna la dispozitie asiguratorului documentele anexa solicitate;
 • sa detalieze istoricul de daune, daca este cazul;

              Cererea chestionar trebuie intocmita in oricare din urmatoarele situatii:

 • incheierea unei polite noi;
 • reinoirea unei polite existente, inainte de data expirarii acesteia;
 • alte situatii care presupun schimbari ale riscurilor asigurate;

              Principalele informatii care trebuiesc furnizate prin cererea chestionar sunt, fara a se limita la acestea, urmatoarele:

 • datele de identificare ale Asiguratului / Beneficiarului / Contractantului, dupa caz;
 • informatii despre marfa asigurata:
  • descrierea marfurilor;
  • cantitate, nr. colete, greutate bruta/neta, volum;
  • felul ambalajului: lazi, cartoane, saci, butoaie, in vrac etc. paletizat/nepaletizat etc. container: tip, serie şi sigiliu container(e);
  • marcajul coletelor etc.;
 • conditia de livrare conform INCOTERMS;
 • modalitatea de transport:
  • maritim;
  • fluvial;
  • feroviar;
  • rutier:
  • aerian;
  • combinat;
 • mijlocul de transport si documentele de transport:
  • Maritim/fluvial: nume/an de constructie/pavilion/voiaj nava - nr. si data B/L (conosament);
  • Rutier: nr. inmatriculare vehicule - nr. si data CMR;
  • Feroviar: nr. vagoane CFR - nr. si data Scrisoare de trasura CFR;
  • Aerian: nr. zbor - nr. si data AWB;
   • Factura Proforma, Factura comerciala, Aviz de insotire, etc.
 • felul incarcarii:
  • containerizat / necontainerizat;
  • maritim: pe punte / in cala navei;
  • rutier: in vehicule carosate / cu prelata / descoperite / agabaritic / altele;
  • feroviar: in vagoane carosate / cu prelata / descoperite / agabaritic / altele;
  • aerian: aeronave pentru pasageri / aeronave CARGO;
 • ruta (locul / tara de incarcare, descarcare, transbordare, destinatie);
 • conditii de asigurare si acoperiri suplimentare;
 • suma asigurata;
 • frecventa transporturilor;
 • perioada asigurata;
 • data expedierii;
 • istoricul de daune;
Perioada Asigurata: 

               Asigurarea CARGO de la OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A. se poate incheia pe durata unui singur transport, efectuat pe o ruta determinata sau pe o perioada de un an, in cazul asigurarii abonament. Asigurarea incheiata pentru un singur transport nu are o limita de timp bine definita. Ea este valabila pe durata transportului, incepand cu data expedierii bunurilor. La cererea asiguratului, asigurarea abonament se poate incheia si pe perioade mai scurte de un an. Intrarea in valabilitate se face cel mai devreme, incepand cu ora 00:00 a zilei urmatoare emiterii politei CARGO iar iesirea din valabilitate se produce la ora 24:00 a ultimei zile de valabilitate inscrisa pe polita CARGO.

               Polita de asigurare CARGO isi inceteaza valabilitatea si implicit inceteaza raspunderea asiguratorului, in urmatoarele cazuri:

 • la ora si ziua inscrise in polita de asigurare, ca si data de expirare;
 • in caz de dauna totala;
 • la data schimbarii proprietarului/utilizatorului interesului asigurabil;
 • cu acordul ambelor parti;
 • prin denuntare unilaterala, sub forma unei scrisori recomandate cu confirmare de primire, cu un preaviz de 20 zile;
 • ìn caz de forta majora;
 • prin desfiintarea de drept a contractului in cazul in care asiguratul nu-si indeplineste obligatiile contractuale;
Teritorialitate: 

               Polita CARGO pentru asigurarea marfurilor (bunurilor) pe timpul transportului, de la OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A., isi exercita acoperirea pentru riscurile asigurate care se pot manifesta atat pe teritoriul Romaniei cat si in afara acestuia. Cel putin una din localitatile de expeditie, respectiv destinatie, trebuie sa se afla pe teritoriul Romaniei.

Asiguratul: 

              Asiguratul in cadrul politei de asigurare CARGO pentru asigurarea marfurilor (bunurilor) pe timpul transportului, de la OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A. este orice persoana fizica sau juridica mentionata in polita, care poate suferi un prejudiciu patrimonial in situatia in care bunul asigurat sufera o dauna si care trebuie sa aiba un interes cu privire la bunul asigurat, interes care trebuie sa existe si sa fie actual pe intreaga perioada asigurata.

              Notiunii de asigurat ii sunt asimilati si prepusii acestuia si/ sau persoanele din conducere, cand acesti prepusi sau aceste persoane actioneaza in exercitiul functiilor lor.

Suma Asigurata: 

              Suma asigurata sau limita maxima a raspunderii asiguratorului, este acea valoare globala mentionata de catre solicitant in cererea chestionar si care reprezinta suma maxima, pe eveniment si pe intreaga perioada asigurata, in limita careia OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A. poate acorda despagubiri asiguratului sau celor indreptatiti, in cazul producerii evenimentului asigurat, sau suma totala a despagubirilor ce se pot acorda pe toata perioada de valabilitate a asigurarii. In aceasta valoare globala sunt asigurate atat riscurile standard cat si cele acoperite prin clauzele suplimentare atasate politei CARGO. Suma asigurata poate fi exprimata in RON, USD sau EURO.

              Suma asigurata poate fi formata din:

 • valoarea bunurilor transportate in conformitate cu valoarea facturii (in cazul bunurilor care nu au valoare comerciala (mostre etc.), aceasta este valoarea pe piata a acestora la locul de expediere in momentul incheierii asigurarii);
 • costul transportului, costul asigurarii, precum si alte costuri care sunt in legatura cu transportul bunurilor, in masura in care acestea nu sunt incluse in valoarea facturii;
 • cheltuielile si taxele vamale;
 • o suma suplimentara de 10% din valoarea bunurilor, daca nu s-a convenit altfel, pentru acoperirea acelor cheltuieli care nu pot fi prevazute la incheierea asigurarii;

              Elementele constitutive ale sumei asigurate reprezinta baza de evaluare in caz de dauna.

              In cazul in care polita de asigurare s-a incheiat pentru o suma asigurata, inferioara valorii asigurabile, despagubirea se reducere corespunzator raportului dintre suma prevazuta in contract si valoarea asigurabila a bunului. Chiar daca suma asigurata declarata de asigurat si stabilita prin polita depaseste valoarea de asigurare astfel cum este aceasta stabilita prin polita (supraasigurare), asiguratorul nu este obligat sa plateasca asiguratului mai mult decat despagubirea cuvenita, in conformitate cu conditiile convenite prin polita. In cazul in care, dupa producerea unei daune, se constata supraasigurarea, asiguratorul va recalcula prima de asigurare si va restitui, la cerere, asiguratului sau contractantului, dupa caz, partea aferenta supraasigurarii.
Totodata, asiguratul are dreptul sa ceara, oricand, reducerea sumei asigurate pe care o considera supraasigurata, si recalcularea corespunzatoare a primei de asigurare.

Prima de Asigurare: 

              Prima de asigurare pe polita CARGO reprezinta suma datorata de asigurat in schimbul obligatiei pe care si-o asuma OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A., de plata a indemnizatiei de asigurare (despagubire) in caz de producere a riscurilor asigurate. Ea rezulta, in urma aplicarii, la valoare sumei asigurate, a unei cote de prima, procentuala, stabilita de catre asigurator in functie de anumite criterii. Este exprimata valoric, in moneda incheierii contractului, RON, USD sau EURO. Sumele in valuta se achita in RON la cursul BNR valabil pentru ziua efectuarii platii.

              Prima de asigurare se plateste astfel:

 • In cazul politelor individuale, prima de asigurare se plateste anticipat si integral, la incheierea asigurarii, daca nu s-a convenit altfel;
 • In cazul politelor abonament, prima de asigurare se plateste in cuantumul si la datele scadente mentionate in specificatia politei;

              In cazul andosarii politei, prima se considera ca fiind achitata fata de terti.

              Asiguratorul nu are obligatia de a aminti asiguratului scadenta obligatiilor de plata.

              In cazul in care polita inceteaza ca urmare a imposibilitatii producererii riscurilor asigurate, disparitiei / distrugerii bunurilor asigurate din alte cauze decat cele acoperite prin polita sau disparitiei interesului asigurat, prima de asigurare cuvenita va fi aceea aferenta perioadei in care polita de asigurare a fost valabila, diferenta dintre prima de asigurare incasata si cea cuvenita se va restitui, la cerere, asiguratului sau contractantului, dupa caz.

             Prima de asigurare minima pe polita CARGO este de 25 EUR sau echivalentul in Lei (RON) al acestei sume, la cursul BNR valabil pentru ziua efectuarii platii.

Sistemul de Fransize: 

              Polita de asigurare CARGO pentru asigurarea marfurilor (bunurilor) pe timpul transportului, de la OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A. poate fi incheiata cu sau fara fransize deductibile per eveniment, in functie de anumite criterii stabilite de catre asigurator.

              Polita se poate incheia cu urmatoarele fransize deductibile pe eveniment:

 • 5% sau 10% sau 15% pentru perdere totala si avarii / container;
 • 0% sau 1,5% sau 3,5% pentru transportul maritim al cerealelor, leguminoaselor si subproduselor lor, incarcate in hambarele navei;
 • 3% sau 5% pentru riscul de spargere;
 • 1% sau 5% pentru riscul de scurgere;
 • 1% pentru riscul de risipire;
 • 5% pentru bumbac, canepa, sisal, srot, faina de peste, ceasuri, aparate de bord, aparate de masura si control, machete;
 • 1% pentru hartie, carton si similare, fructe si legume;
 • 2% sau 3% sau 5% pentru oua, geamuri, produse din sticla;
 • 3% pentru exponate, exclusiv obiecte de arta, bijuterii;
 • 0,5% pentru petrol si produse petroliere in nave tanc sau cisterne;

              Pentru fiecare procent de fransiza negociat cu asiguratorul si acceptat in plus fata de fransiza obligatorie standard pentru riscul respectiv, se poate scadea maxim 5% din cota de prima prevazuta.

Riscuri Asigurate Standard: 

              Riscurile asigurate prin polita CARGO pentru asigurarea marfurilor (bunurilor) pe timpul transportului, de la OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A. sunt cele mentionate in conditiile de asigurare specifice "A", "B" sau "C":

 • Riscuri asigurate in conditia "A" - ALL RISKS (toate riscurile);
 • Riscuri asigurate in conditia "B" - riscuri numite:
  • pierderea sau avaria bunurilor asigurate cauzate de:
   • Incendiu sau Explozie;
   • esuarea, scufundarea sau rasturnarea navei sau ambarcatiunii, ferry – boat de linie;
   • esuarea sau prabusirea aeronavei;
   • rasturnarea sau deraierea mijlocului de transport terestru;
   • coliziunea accidentala sau contactul navei, ambarcatiunii sau mijlocului de transport cu orice obiect exterior, altul decat apa;
   • prabusirea unui pod sau tunel;
   • descarcarea bunurilor intr-un port de refugiu;
   • cutremur de pamant, eruptie vulcanica sau Trasnet;
  • pierderea sau avaria bunurilor asigurate cauzate de:
   • sacrificiul in avaria comuna;
   • aruncarea bunurilor sau luarea lor de valuri peste bord;
   • intrarea apei de mare, lac sau rau in nava, ambarcatiune, mijloc de transport, container, liftvan (cutie, lada – ambalaj) sau loc de depozitare;
  • dauna totala a unui colet pierdut peste bord sau cazut in timpul incarcarii pe sau descarcarii de pe nava, ambarcatiune, aeronava sau alt mijloc de transport;
  • cheltuielile si contributiile la avaria comuna si/sau cheltuielile de salvare, platite de asigurat, stabilite potrivit prevederilor contractului de navlosire si/sau legii aplicabile, daca acestea au fost facute pentru sau in legatura cu
   evitarea unei pierderi cauzate de orice evenimente, cu exceptia acelora excluse;
  • despagubirea asiguratul pentru suma ce reprezinta proportia raspunderii stabilite conform clauzei “Culpa Comuna in caz de Coliziune”, daca aceasta clauza este prevazuta in contractul de navlosire. In cazul oricarei pretentii de despagubire formulate de proprietarul navei in baza acestei clauze, asiguratul este de acord sa notifice asiguratorului acest lucru, asiguratorul avand dreptul, pe propria sa cheltuiala, sa apere asiguratul impotriva unei astfel de pretentii;
 • Riscuri asigurate in conditia "C" - riscuri numite:
  • pierderea sau avaria bunurilor asigurate, cauzate de:
   • Incendiu sau Explozie;
   • esuarea, scufundarea sau rasturnarea navei sau ambarcatiunii, ferry – boat de linie;
   • esuarea sau prabusirea aeronavei;
   • rasturnarea sau deraierea mijlocului de transport terestru;
   • coliziunea accidentala sau contactul navei, ambarcatiunii sau mijlocului de transport cu orice obiect exterior, altul decat apa;
   • prabusirea unui pod sau tunel;
   • descarcarea bunurilor intr-un port de refugiu;
  • pierderea sau avaria bunurilor asigurate cauzate de:
   • sacrificiul in avaria comuna;
   • aruncarea bunurilor sau luarea lor de valuri peste bord;
  • cheltuielile si contributiile la avaria comuna si/sau cheltuielile de salvare, platite de asigurat, stabilite potrivit prevederilor contractului de navlosire si/sau legii aplicabile, daca acestea au fost facute pentru sau in legatura cu
   evitarea unei pierderi cauzate de orice evenimente, cu exceptia acelora excluse;
  • despagubirea asiguratul pentru suma ce reprezinta proportia raspunderii stabilite conform clauzei “Culpa Comuna in caz de Coliziune”, daca aceasta clauza este prevazuta in contractul de navlosire. In cazul oricarei pretentii de despagubire formulate de proprietarul navei in baza acestei clauze, asiguratul este de acord sa notifice asiguratorului acest lucru, asiguratorul avand dreptul, pe propria sa cheltuiala, sa apere asiguratul impotriva unei astfel de pretentii;

              Asigurarea incheiata in conditia "A", "B" sau "C" poate fi extinsa suplimentar, in baza urmatoarelor conditii:

 • Riscuri de razboi;
  • pierderea sau avaria bunului asigurat, cauzate de:
   • razboi, razboi civil, revolutie, rebeliune, insurectie sau conflict civil rezultand din acestea, ori orice act ostil al sau impotriva unei puteri beligerante;
   • capturare, sechestrare, arestare, retinere sau detentie rezultand din riscurile precizate anterior, consecintele acestora sau orice tentativa de acest fel;
   • mine, torpile, bombe sau alte arme de razboi abandonate;
  • cheltuielile si contributia la avaria comuna si/sau cheltuielile de salvare, platite de asigurat, stabilite potrivit prevederilor contractului de navlosire si/sau legii aplicabile, daca acestea au fost facute pentru sau in legatura cu evitarea unei pierderi cauzate de un risc asigurat;
 • Riscuri de greve;
  • pierderea sau avaria bunului asigurat cauzate de:
   • grevisti, persoane in greve patronale sau persoane luand parte la tulburari de munca, revolte sau miscari civile;
   • orice terorist sau orice persoana actionand dintr-un motiv politic;
   • cheltuielile si contributia la avaria comuna si/sau cheltuielile de salvare, platite de asigurat, stabilite potrivit prevederilor contractului de navlosire si/sau legii aplicabile, daca acestea au fost facute pentru sau in legatura cu evitarea unei pierderi cauzate de un risc asigurat 
 • Riscuri de depozitare;
  • pierderea sau avaria bunurilor asigurate, cauzate de:
   • Incendiu;
   • Trasnet, chiar daca trasnetul nu a fost urmat de Incendiu;
   • Explozie, chiar daca explozia nu a fost urmata de Incendiu;
   • ploaie torentiala inclusiv efectele indirecte ale acesteia;
   • grindina;
   • inundatie;
   • furtuna;
   • uragan;
   • cutremur de pamant;
   • prabusire sau alunecare de teren;
   • greutatea stratului de zapada sau gheata;
   • avalanse de zapada;
   • caderea pe Cladiri sau alte constructii a unor corpuri;
   • furt prin efractie, cu exceptia cazului cand bunul asigurat este depozitat sub cerul liber;

              Suplimentar fata de aceste conditii, anumite riscuri se pot asigura prin clauze aditionale, si anume:

 • Furt, jaf si nelivrare - se poate atasa numai la conditiile "B" sau "C";
 • raspundere anterioara platii primei de asigurare - necesita acordul asiguratorului, este optionala, nu se plateste prima de asigurare suplimentara, se aplica si in cazul asigurarii valorilor si respectiv containerelor, si se poate atasa la oricare dintre conditiile "A", "B" sau "C";
 • Termen lung - necesita acordul asiguratorului, este optionala, nu se plateste prima de asigurare suplimentara ci ajuta la reducerea primei de asigurare finale, se aplica si in cazul asigurarii valorilor si respectiv containerelor, si se poate atasa la oricare dintre conditiile "A", "B" sau "C";
 • Limitarea dreptului de regres - necesita acordul asiguratorului, este optionala, se plateste prima de asigurare suplimentara, se aplica si in cazul asigurarii valorilor si respectiv containerelor, si se poate atasa la oricare dintre conditiile "A", "B" sau "C";
 • C+ Furt (transport cu mijloace de transport apartinand asiguratului) - necesita acordul asiguratorului, este optionala, se plateste prima de asigurare suplimentara, si se poate atasa numai la conditiile "C";
 • A (transport cu mijloace de transport apartinand asiguratului) - necesita acordul asiguratorului, este optionala, se plateste prima de asigurare suplimentara, si se poate atasa numai la conditiile "A";
 • Validitate Furt rutier (transport cu mijloace de transport apartinand asiguratului) - necesita acordul asiguratorului, este obligatorie, nu se plateste prima de asigurare suplimentara, si se poate atasa la oricare dintre conditiile "A", "B" sau "C";
 • Clauza referitoare la Sanctiuni - reprezinta o limitare, este obligatorie, nu se plateste prima de asigurare suplimentara, se aplica si in cazul asigurarii valorilor si respectiv containerelor, si se poate atasa la oricare dintre conditiile "A", "B" sau "C";

              Asigurarea incheiata in conditia de asigurare “A” poate fi extinsa pentru a acoperi riscuri specifice bunurilor asigurate, prin prevederea expresa a acestor extinderi in polita.

              Asigurarea incheiata in conditia "B" sau "C", poate fi extinsa pentru a acoperi riscurile de furt, jaf si nelivrare.

Riscuri Excluse: 

              Riscurile excluse prin polita CARGO pentru asigurarea marfurilor (bunurilor) pe timpul transportului, de la OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A. sunt cele mentionate in conditiile de asigurare specifice "A", "B" sau "C":

 • pierderea, avaria sau cheltuiala rezultand din sau provocate de comportamentul voit necorespunzator al asiguratului;
 • scurgerea ordinara, pierderea uzuala in greutate sau volum, ori uzura normala a bunului asigurat;
 • pierderea, avaria sau cheltuiala cauzate de ambalarea si pregatirea insuficienta sau necorespunzatoare a bunului asigurat, termenul “ambalare” se considera ca include stivuirea intr-un container sau liftvan (lada, cutie-ambalaj), dar numai daca stivuirea este efectuata fie inainte de intrarea in vigoare a asigurarii, fie de catre asigurat sau de prepusii acestuia;
 • pierderea, avaria sau cheltuiala cauzate de viciul propriu sau natura bunului asigurat;
 • pierderea, avaria sau cheltuiala cauzate de intarziere, chiar daca intarzierea se datoreaza unui risc asigurat;
 • pierderea, avaria sau cheltuiala rezultand din insolvabilitatea sau neindeplinirea obligatiilor financiare de catre proprietarii, administratorii, navlositorii sau operatorii navei;
 • pierderea sau frustrarea voiajului sau calatoriei;
 • pierderea, avaria sau cheltuiala rezultand din utilizarea oricarei arme de razboi care foloseste fisiunea si/sau fuziunea atomica, nucleara sau alta reactie asemanatoare, ori alta forta sau obiect radioactiv;
 • pierderea ca urmare a oricarui tip de furt, cu exceptia furtului savarsit prin acte de talharie sau prin efractie;
 • lipsurile de bunuri din mijlocul de transport / container cu sigiliu si/sau alte mijloace de inchidere / securizare intacte (cu exceptia cazului in care eventuale avarii la mijlocul de transport / container justifica lipsurile de bunuri);

              Asigurarea CARGO nu acopera standard, pierderea, avaria sau cheltuiala rezultand din:

 • starea de nenavigabilitate a navei sau a ambarcatiunii;
 • faptul ca nava, ambarcatiunea, mijlocul de transport, containerul sau liftvan-ul (lada, cutia-ambalaj) sunt inadecvate pentru transportul in bune conditii al bunului asigurat;

             daca asiguratul sau prepusii sai au cunostinta de o asemenea stare de nenavigabilitate sau de inadecvare in momentul incarcarii bunului asigurat in acestea.

              Asiguratorul il va exonera pe asigurat de raspunderea ce rezulta din incalcarea garantiilor rezonabile legate de starea de navigabilitate si de adecvare a navei pentru transportul in bune conditii la destinatie a bunului asigurat, cu exceptia cazului in care asiguratul ori prepusii sai au cunostinta de o astfel de stare de nenavigabilitate sau de inadecvare.

              Asigurarea nu acopera standard, pierderea, avaria sau cheltuiala cauzate de:

 • razboi, razboi civil, revolutie, rebeliune, insurectie sau conflict civil rezultand din acestea, ori orice act ostil al sau impotriva unei puteri beligerante;
 • capturare, sechestrare, arestare, retinere sau detentie (cu exceptia pirateriei) si consecintele acestora sau orice tentativa de acest fel;
 • mine, torpile, bombe sau alte arme de razboi abandonate;
 • cauzate de grevisti, persoane in greve patronale sau persoane luand parte la tulburari de munca, revolte sau miscari civile;
 • rezultand din greve, greve patronale, tulburari de munca, revolte sau miscari civile;
 • cauzate de orice terorist sau orice persoana actionand dintr-un motiv politic.
Conditia de Asigurare "A": 

               CONDITIA DE ASIGURARE “A” / maritim

 • conditiea de asigurare “A” / maritim este valabila numai impreuna cu conditiile generale privind asigurarea bunurilor pe timpul transportului.
 • toate prevederile conditiilor generale privind asigurarea bunurilor pe timpul transportului sunt valabile in masura in care nu contravin prevederilor din aceasta conditie de asigurare.
 • RISCURI ACOPERITE
  • toate riscurile de pierdere sau de avariere a bunurilor asigurate, cu exceptia cazurilor prevazute la excluderi mai jos;
  • cheltuielile si contributiile la avaria comuna si/sau cheltuielile de salvare, platite de asigurat, stabilite potrivit prevederilor contractului de navlosire si/sau legii aplicabile, daca acestea au fost facute pentru sau in legatura cu
   evitarea unei pierderi cauzate de orice evenimente, cu exceptia aceloraprevazute la excluderi mai jos;
  • suma ce reprezinta proportia raspunderii stabilite conform clauzei “Culpa Comuna in caz de Coliziune”, daca aceasta clauza este prevazuta in contractul de navlosire. In cazul oricarei pretentii de despagubire formulate de proprietarul navei in baza acestei clauze, asiguratul este de acord sa notifice asiguratorului acest lucru, asiguratorul avand dreptul, pe propria sa cheltuiala, sa apere asiguratul impotriva unei astfel de pretentii.
 • EXCLUDERI
  • pierderea, avaria sau cheltuiala rezultand din sau provocate de comportamentul voit necorespunzator al asiguratului;
  • scurgerea ordinara, pierderea uzuala in greutate sau volum, ori uzura normala a bunului asigurat;
  • pierderea, avaria sau cheltuiala cauzate de ambalarea si pregatirea insuficienta sau necorespunzatoare a bunului asigurat, termenul “ambalare” se considera ca include stivuirea intr-un container sau liftvan (lada, cutie-ambalaj), dar numai daca stivuirea este efectuata fie inainte de intrarea in vigoare a asigurarii, fie de catre asigurat sau de prepusii acestuia;
  • pierderea, avaria sau cheltuiala cauzate de viciul propriu sau natura bunului asigurat;
  • pierderea, avaria sau cheltuiala cauzate de intarziere, chiar daca intarzierea se datoreaza unui risc asigurat;
  • pierderea, avaria sau cheltuiala rezultand din insolvabilitatea sau neindeplinirea obligatiilor financiare de catre proprietarii, administratorii, navlositorii sau operatorii navei;
  • pierderea sau frustrarea voiajului sau calatoriei;
  • pierderea, avaria sau cheltuiala rezultand din utilizarea oricarei arme de razboi care foloseste fisiunea si/sau fuziunea atomica, nucleara sau alta reactie asemanatoare, ori alta forta sau obiect radioactiv;
  • pierderea ca urmare a oricarui tip de furt, cu exceptia furtului savarsit prin acte de talharie sau prin efractie;
  • lipsurile de bunuri din mijlocul de transport / container cu sigiliu si/sau alte mijloace de inchidere / securizare intacte (cu exceptia cazului in care eventuale avarii la mijlocul de transport / container justifica lipsurile de bunuri);
  • starea de nenavigabilitate a navei sau a ambarcatiunii;
  • faptul ca nava, ambarcatiunea, mijlocul de transport, containerul sau liftvan-ul (lada, cutia-ambalaj) sunt inadecvate pentru transportul in bune conditii al bunului asigurat, daca asiguratul sau prepusii sai au cunostinta de o asemenea stare de nenavigabilitate sau de inadecvare in momentul incarcarii bunului asigurat in acestea;
  • razboi, razboi civil, revolutie, rebeliune, insurectie sau conflict civil rezultand din acestea, ori orice act ostil al sau impotriva unei puteri beligerante;
  • capturare, sechestrare, arestare, retinere sau detentie (cu exceptia pirateriei) si consecintele acestora sau orice tentativa de acest fel;
  • mine, torpile, bombe sau alte arme de razboi abandonate;
  • cauzate de grevisti, persoane in greve patronale sau persoane luand parte la tulburari de munca, revolte sau miscari civile;
  • rezultand din greve, greve patronale, tulburari de munca, revolte sau miscari civile;
  • cauzate de orice terorist sau orice persoana actionand dintr-un motiv politic.
 • DURATA ASIGURARII; RASPUNDEREA ASIGURATORULUI
  • Raspunderea asiguratorului incepe, pentru fiecare transport in parte, din momentul in care bunul asigurat paraseste depozitul sau locul de depozitare precizat in specificatia politei ca loc de incepere a transportului, dar nu mai devreme de incheierea politei de asigurare si plata primei de asigurare sau, dupa caz, a celei dintai rate a acesteia.
  • Raspunderea asiguratorului continua pe toata durata transportului si inceteaza in una din urmatoarele situatii, care dintre ele survine mai intai:
   • cand bunul este livrat in depozitul destinatarului sau in alt depozit final ori loc de depozitare, la destinatia precizata in specificatia politei;
   • cand bunul este livrat in orice alt depozit sau loc de depozitare, la destinatia precizata in specificatia politei sau inainte de aceasta, pe care asiguratul decide sa-l foloseasca:
    • pentru depozitare, alta decat in cursul obisnuit al transportului
    • sau
    • pentru alocare sau distributie;
   • la expirarea a 60 de zile de la terminarea descarcarii bunului asigurat de pe nava maritima in portul final de descarcare.
  • Daca, dupa descarcarea de pe nava maritima in portul final de descarcare, dar totusi inainte de terminarea asigurarii, bunul urmeaza sa fie expediat catre o alta destinatie decat cea precizata in specificatia politei, raspunderea asiguratorului nu se va extinde dupa inceperea transportului catre o astfel de alta destinatie, daca asigurarea nu a incetat deja.
  • Asigurarea va ramane in vigoare (cu conditia terminarii ei conform prevederilor de mai sus) in timpul intarzierii care nu este sub controlul asiguratului, in timpul oricarei devieri, descarcari fortate, reexpedieri sau transbordari, ca si in timpul oricarei schimbari a voiajului intervenite din exercitarea unui drept acordat armatorilor sau navlositorilor prin contractul de navlosire.
  • Daca, datorita unor circumstante care nu sunt sub controlul asiguratului, contractul de transport se termina intr-un alt port sau loc decat destinatia precizata in acesta, ori tranzitul este terminat altfel inainte de livrarea bunurilor, atunci asigurarea va inceta de asemenea in acel loc. Face exceptie cazul in care asiguratul notifica prompt asiguratorul, solicitandu-i continuarea asigurarii, asigurarea ramanand in vigoare cu conditia platii unei prime de asigurare suplimentare, daca aceasta este ceruta de catre asigurator:
   • fie pana cand bunul este vandut si livrat intr-un asemenea port sau loc sau, daca nu s-a convenit altfel, pana la expirarea celor 60 de zile de la sosirea bunului asigurat intr-un astfel de port sau loc, oricare dintre aceste situatii survine mai intai;
   • fie pana cand asigurarea inceteaza conform prevederilor de mai sus, daca in aceasta perioada de 60 de zile (sau in orice extindere agreata a acesteia) bunul este expediat la destinatia precizata in specificatia politei sau
    catre orice alta destinatie.
  • Daca, dupa intrarea in vigoare a asigurarii, asiguratul schimba destinatia precizata in specificatia politei, cu conditia ca asiguratorul sa fie avizat prompt de aceasta schimbare, asigurarea continua contra unei prime de asigurare suplimentare si in conditii ce urmeaza a fi agreate.

                CONDITIA DE ASIGURARE “A” / terestru

 • Conditiea de asigurare “A” / terestru este valabila numai impreuna cu conditiile generale privind asigurarea bunurilor pe timpul transportului.
 • Toate prevederile conditiilor generale privind asigurarea bunurilor pe timpul transportului sunt valabile in masura in care nu contravin prevederilor din aceasta conditie de asigurare.
 • RISCURI ACOPERITE
  • toate riscurile de pierdere sau de avariere a bunurilor asigurate, cu exceptia cazurilor prevazute la excluderi mai jos.
 • EXCLUDERI
  • pierderea, avaria sau cheltuiala rezultand din sau provocate de comportamentul voit necorespunzator al asiguratului;
  • scurgerea ordinara, pierderea uzuala in greutate sau volum, ori uzura normala a bunului asigurat;
  • pierderea, avaria sau cheltuiala cauzate de ambalarea si pregatirea insuficienta sau necorespunzatoare a bunului asigurat, termenul “ambalare” se considera ca include stivuirea intr-un container sau liftvan ( lada, cutie-ambalaj), dar numai daca stivuirea este efectuata fie inainte de intrarea in vigoare a asigurarii, fie de catre asigurat sau de prepusii acestuia;
  • pierderea, avaria sau cheltuiala cauzate de viciul propriu sau natura bunului asigurat;
  • pierderea, avaria sau cheltuiala cauzate de intarziere, chiar daca intarzierea se datoreaza unui risc asigurat;
  • pierderea, avaria sau cheltuiala rezultand din insolvabilitatea sau neindeplinirea obligatiilor financiare de catre proprietarii, administratorii sau operatorii mijlocului de transport;
  • pierderea sau frustrarea voiajului sau calatoriei;
  • pierderea, avaria sau cheltuiala rezultand din utilizarea oricarei arme de razboi care foloseste fisiunea si/sau fuziunea atomica, nucleara sau alta reactie asemanatoare, ori alta forta sau obiect radioactiv;
  • pierderea ca urmare a oricarui tip de furt, cu exceptia furtului savarsit prin acte de talharie sau prin efractie;
  • lipsurile de bunuri din mijlocul de transport / container cu sigiliu si/sau alte mijloace de inchidere / securizare intacte (cu exceptia cazului in care eventuale avarii la mijlocul de transport / container justifica lipsurile de bunuri);
  • starea de inadecvare a mijlocului de transport, containerului sau liftvan-ului (lazii, cutiei-ambalaj) pentru transportul in bune conditii al bunului asigurat, daca asiguratul sau prepusii sai au cunostinta de aceasta stare de inadecvare in momentul incarcarii bunului asigurat in acestea;
  • razboi, razboi civil, revolutie, rebeliune, insurectie sau conflict civil rezultand din acestea, ori orice act ostil al sau impotriva unei puteri beligerante;
  • capturare, sechestrare, arestare, retinere sau detentie (cu exceptia pirateriei) si consecintele acestora sau orice tentativa de acest fel;
  • mine, torpile, bombe sau alte arme de razboi abandonate;
  • pierderi cauzate de grevisti, persoane in greve patronale sau persoane luand parte latulburari de munca, revolte sau miscari civile;
  • pierderi rezultand din greve, greve patronale, tulburari de munca, revolte sau miscari civile;
  • pierderi cauzate de orice terorist sau orice persoana actionand dintr-un motiv politic.
 • DURATA ASIGURARII; RASPUNDEREA ASIGURATORULUI
  • Raspunderea asiguratorului incepe, pentru fiecare transport in parte, din momentul in care bunul asigurat paraseste depozitul sau locul de depozitare precizat in specificatia politei ca loc de incepere a transportului, dar nu mai
   devreme de incheierea politei de asigurare si plata primei de asigurare sau, dupa caz, a celei dintai rate a acesteia.
  • Raspunderea asiguratorului continua pe toata durata transportului si inceteaza in una din urmatoarele situatii, care dintre ele survine mai intai:
   • cand bunul este livrat in depozitul destinatarului sau in alt depozit final ori loc de depozitare, la destinatia precizata in specificatia politei;
   • cand bunul este livrat in orice alt depozit sau loc de depozitare, la destinatia precizata in specificatia politei sau inainte de aceasta, pe care asiguratul decide sa-l foloseasca:
    • pentru depozitare, alta decat in cursul obisnuit al transportului
    • sau
    • pentru alocare sau distributie;
   • la expirarea a 24 de ore de la sosirea autovehiculului la destinatia finala precizata in specificatia politei (pentru transport rutier);
   • sau
   • la expirarea a 30 de zile de la sosirea trenului in gara de destinatie ori la expirarea a 24 de ore de la predarea bunului asigurat de catre autoritatile feroviare, oricare dintre aceste situatii survine mai intai (pentru transportul
    feroviar).
  • Daca, datorita unor circumstante care nu sunt sub controlul asiguratului, contractul de transport se termina intr-un alt loc decat destinatia precizata in acesta, ori tranzitul este terminat altfel inainte de livrarea bunurilor conform prevederilor de mai sus, atunci aceasta asigurare va inceta de asemenea in acel loc. Face exceptie cazul in care asiguratul notifica prompt asigurator, solicitandu-i continuarea asigurarii, asigurarea ramanand in vigoare cu conditia platii unei prime de asigurare suplimentare, daca aceasta este ceruta de catre asigurator:
   • fie pana cand bunul este vandut si livrat intr-un asemenea port sau loc sau, daca nu s-a convenit altfel, pana la expirarea celor 60 de zile de la sosirea bunului asigurat intr-un astfel de port sau loc, oricare dintre aceste situatii survine mai intai;
   • fie pana cand asigurarea inceteaza conform prevederilor de mai sus, daca in aceasta perioada de 60 de zile (sau in orice extindere agreata a acesteia) bunul este expediat la destinatia precizata in specificatia politei sau catre orice alta destinatie.
  • Daca, dupa intrarea in vigoare a asigurarii, asiguratul schimba destinatia precizata in specificatia politei, cu conditia ca asiguratorul sa fie avizat prompt de aceasta schimbare, asigurarea continua contra unei prime de asigurare suplimentare si in conditii ce urmeaza a fi agreate.

               CONDITIA DE ASIGURARE “A” / aerian

 • Conditie de asigurare “A” / aerian este valabila numai impreuna cu conditiile generale privind asigurarea bunurilor pe timpul transportului.
 • Toate prevederile conditiilor generale privind asigurarea bunurilor pe timpul transportului sunt valabile in masura in care nu contravin prevederilor din aceasta conditie de asigurare.
 • RISCURI ACOPERITE
  • toate riscurile de pierdere sau de avariere a bunurilor asigurate, cu exceptia cazurilor prevazute la excluderi mai jos.
 • EXCLUDERI
  • pierderea, avaria sau cheltuiala rezultand din sau provocate de comportamentul voit necorespunzator al asiguratului;
  • scurgerea ordinara, pierderea uzuala in greutate sau volum, ori uzura normala a bunului asigurat;
  • pierderea, avaria sau cheltuiala cauzate de ambalarea si pregatirea insuficienta sau necorespunzatoare a bunului asigurat, termenul “ambalare” se considera ca include stivuirea intr-un container sau liftvan ( lada, cutie-ambalaj), dar numai daca stivuirea este efectuata fie inainte de intrarea in vigoare a asigurarii, fie de catre asigurat sau de prepusii acestuia;
  • pierderea, avaria sau cheltuiala cauzate de viciul propriu sau natura bunului asigurat;
  • pierderea, avaria sau cheltuiala rezultand din starea de inadecvare a aeronavei, mijlocului de transport, containerului, liftvan-ului (lazii, cutiei-ambalaj) pentru transportul in bune conditii al bunului asigurat, daca asiguratul sau prepusii sai au cunostinta de o asemenea stare de inadecvare in momentul incarcarii bunului asigurat in acestea;
  • pierderea, avaria sau cheltuiala cauzate de intarziere, chiar daca intarzierea se datoreaza unui risc asigurat;
  • pierderea, avaria sau cheltuiala rezultand din insolvabilitatea sau neindeplinirea obligatiilor financiare de catre proprietarii, administratorii, navlositorii sau operatorii aeronavei;
  • pierderea sau frustrarea voiajului sau calatoriei;
  • pierderea, avaria sau cheltuiala rezultand din utilizarea oricarei arme de razboi care foloseste fisiunea si/sau fuziunea atomica, nucleara sau alta reactie asemanatoare, ori alta forta sau obiect radioactiv;
  • pierderea ca urmare a oricarui tip de furt, cu exceptia furtului savarsit prin acte de talharie sau prin efractie;
  • lipsurile de bunuri din mijlocul de transport / container cu sigiliu si/sau alte mijloace de inchidere / securizare intacte (cu exceptia cazului in care eventuale avarii la mijlocul de transport / container justifica lipsurile de bunuri);
  • razboi, razboi civil, revolutie, rebeliune, insurectie sau conflict civil rezultand din acestea, ori orice act ostil al sau impotriva unei puteri beligerante;
  • capturare, sechestrare, arestare, retinere sau detentie (cu exceptia pirateriei) si consecintele acestora sau orice tentativa de acest fel;
  • mine, torpile, bombe sau alte arme de razboi abandonate;
  • pierderi cauzate de grevisti, persoane in greve patronale sau persoane luand parte la tulburari de munca, revolte sau miscari civile;
  • pierderi rezultand din greve, greve patronale, tulburari de munca, revolte sau miscari civile;
  • pierderi cauzate de orice terorist sau orice persoana actionand dintr-un motiv politic.
 • DURATA ASIGURARII; RASPUNDEREA ASIGURATORULUI
  • Raspunderea asiguratorului incepe, pentru fiecare transport in parte, din momentul in care bunul asigurat paraseste depozitul sau locul de depozitare precizat in specificatia politei ca loc de incepere a transportului, dar nu mai devreme de incheierea politei de asigurare si plata primei de asigurare sau, dupa caz, a celei dintai rate a acesteia.
  • Raspunderea asiguratorului continua pe toata durata transportului si inceteaza in una din urmatoarele situatii, oricare dintre ele survine mai intai:
   • cand bunul este livrat in depozitul destinatarului sau in alt depozit final ori loc de depozitare, la destinatia precizata in specificatia politei;
   • cand bunul este livrat in orice alt depozit sau loc de depozitare, la destinatia precizata in specificatia politei sau inainte de aceasta, pe care asiguratul decide sa-l foloseasca:
    • pentru depozitare, alta decat in cursul obisnuit al transportului
    • sau
    • pentru alocare sau distributie;
   • la expirarea a 30 de zile de la terminarea descarcarii bunului asigurat de pe aeronava in locul final de descarcare.
  • Daca, dupa descarcarea de pe aeronava in locul final de descarcare, dar totusi inainte de terminarea asigurarii, bunul urmeaza sa fie expediat catre o alta destinatie decat cea precizata in specificatia politei, raspunderea asiguratorului nu se va extinde dupa inceperea transportului catre o astfel de alta destinatie, daca asigurarea nu a incetat deja in conformitate cu prevederile de mai sus.
  • Asigurarea va ramane in vigoare (cu conditia terminarii ei conform prevederilor de mai sus) in timpul intarzierii care nu este sub controlul asiguratului, in timpul oricarei devieri, descarcari fortate, reexpedieri sau transbordari, ca si in timpul oricarei schimbari a voiajului intervenite din exercitarea unui drept acordat transportatorilor aerieni prin contractul de transport.
  • Daca, datorita unor circumstante care nu sunt sub controlul asiguratului, contractul de transport se termina intr-un alt loc decat destinatia precizata in acesta, ori tranzitul este terminat altfel inainte de livrarea bunurilor conform prevederilor de mai sus, atunci aceasta asigurare va inceta de asemenea in acel loc. Face exceptie cazul in care asiguratul notifica prompt asiguratorul, solicitandu-i continuarea asigurarii, asigurarea ramanand in vigoare cu conditia platii unei prime de asigurare suplimentare, daca aceasta este ceruta de catre asigurator:
   • fie pana cand bunul este vandut si livrat intr-un asemenea loc, daca nu s-a convenit altfel, pana la expirarea celor 30 de zile de la sosirea bunului asigurat intr-un astfel de loc, oricare dintre aceste situatii survine mai intai;
   • fie pana cand asigurarea inceteaza conform prevederilor de mai sus, daca in aceasta perioada de 30 de zile (sau in orice extindere agreata a acesteia) bunul este expediat la destinatia precizata in specificatia politei sau catre orice alta destinatie;
  • Daca, dupa intrarea in vigoare a asigurarii, asiguratul schimba destinatia precizata in specificatia politei, cu conditia ca asiguratorul sa fie avizat prompt de aceasta schimbare, asigurarea continua contra unei prime de asigurare suplimentare si in conditii ce urmeaza a fi agreate.
Conditia de Asigurare "B": 

              CONDITIA DE ASIGURARE “B” / maritim

 • Conditia de asigurare “B” / maritim este valabila numai impreuna cu conditiile generale privind asigurarea bunurilor pe timpul transportului.
 • Toate prevederile conditiilor generale privind asigurarea bunurilor pe timpul transportului sunt valabile in masura in care nu contravin prevederilor din aceasta conditie de asigurare.
 • RISCURI ACOPERITE
  • pierderea sau avaria bunurilor asigurate cauzate de:
   • Incendiu sau Explozie;
   • esuarea, scufundarea sau rasturnarea navei sau ambarcatiunii;
   • rasturnarea sau deraierea mijlocului de transport terestru;
   • coliziunea sau contactul navei, ambarcatiunii sau mijlocului de transport cu orice obiect exterior, altul decat apa;
   • descarcarea bunurilor intr-un port de refugiu;
   • cutremur de pamant, eruptie vulcanica sau Trasnet.
  • pierderea sau avaria bunurilor asigurate cauzate de:
   • sacrificiul in avaria comuna;
   • aruncarea bunurilor sau luarea lor de valuri peste bord;
   • intrarea apei de mare, lac sau rau in nava, ambarcatiune, mijloc de transport, container, liftvan (cutie, lada – ambalaj) sau loc de depozitare.
  • dauna totala a unui colet pierdut peste bord sau cazut in timpul incarcarii pe sau descarcarii de pe nava, ambarcatiune sau alt mijloc de transport.
  • cheltuielile si contributiile la avaria comuna si/sau cheltuielile de salvare, platite de asigurat, stabilite potrivit prevederilor contractului de navlosire si/sau legii aplicabile, daca acestea au fost facute pentru sau in legatura cu evitarea unei pierderi cauzate de orice evenimente, cu exceptia acelora prevazute la excluderi sau oriunde altundeva in asigurare.
  • suma ce reprezinta proportia raspunderii stabilite conform Clauzei “Culpa Comuna in caz de Coliziune”, daca aceasta clauza este prevazuta in contractul de navlosire. In cazul oricarei pretentii de despagubire formulate de proprietarul navei in baza acestei clauze, asiguratul este de acord sa notifice asiguratorului acest lucru, asiguratorul avand dreptul, pe propria sa cheltuiala, sa apere asiguratul impotriva unei astfel de pretentii.
 • EXCLUDERI
  • pierderea, avaria sau cheltuiala rezultand din sau provocate de comportamentul voit necorespunzator al asiguratului;
  • scurgerea ordinara, pierderea uzuala in greutate sau volum, ori uzura normala a bunului asigurat;
  • pierderea, avaria sau cheltuiala cauzate de ambalarea si pregatirea insuficienta sau necorespunzatoare a bunului asigurat, termenul “ambalare” se considera ca include stivuirea intr-un container sau liftvan (lada, cutie-ambalaj), dar numai daca stivuirea este efectuata fie inainte de intrarea in vigoare a asigurarii, fie de catre asigurat sau de prepusii acestuia;
  • pierderea, avaria sau cheltuiala cauzate de viciul propriu sau natura bunului asigurat;
  • pierderea, avaria sau cheltuiala cauzate de intarziere, chiar daca intarzierea se datoreaza unui risc asigurat;
  • pierderea, avaria sau cheltuiala rezultand din insolvabilitatea sau neindeplinirea obligatiilor financiare de catre proprietarii, administratorii, navlositorii sau operatorii navei;
  • pierderea sau frustrarea voiajului sau calatoriei;
  • pierderea, avaria sau cheltuiala rezultand din utilizarea oricarei arme de razboi care foloseste fisiunea si/sau fuziunea atomica, nucleara sau alta reactie asemanatoare, ori alta forta sau obiect radioactiv;
  • starea de nenavigabilitate a navei sau a ambarcatiunii;
  • faptul ca nava, ambarcatiunea, mijlocul de transport, containerul sau liftvan-ul (lada, cutia-ambalaj) sunt inadecvate pentru transportul in bune conditii al bunului asigurat, daca asiguratul sau prepusii sai au cunostinta de o asemenea stare de nenavigabilitate sau de inadecvare in momentul incarcarii bunului asigurat in acestea;
  • razboi, razboi civil, revolutie, rebeliune, insurectie sau conflict civil rezultand din acestea, ori orice act ostil al sau impotriva unei puteri beligerante;
  • capturare, sechestrare, arestare, retinere sau detentie si consecintele acestora sau orice tentativa de acest fel;
  • mine, torpile, bombe sau alte arme de razboi abandonate;
  • pierderi cauzate de grevisti, persoane in greve patronale sau persoane luand parte la tulburari de munca, revolte sau miscari civile;
  • pierderi rezultand din greve, greve patronale, tulburari de munca, revolte sau miscari civile;
  • pierderi cauzate de orice terorist sau orice persoana actionand dintr-un motiv politic.
 • DURATA ASIGURARII; RASPUNDEREA ASIGURATORULUI
  • Raspunderea asiguratolrui incepe, pentru fiecare transport in parte, din momentul in care bunul asigurat paraseste depozitul sau locul de depozitare precizat in specificatia politei ca loc de incepere a transportului, dar nu mai devreme de incheierea politei de asigurare si plata primei de asigurare sau, dupa caz, a celei dintai rate a acesteia.
  • Raspunderea asiguratorului continua pe toata durata transportului si inceteaza in una din urmatoarele situatii, care dintre ele survine mai intai:
   • cand bunul este livrat in depozitul destinatarului sau in alt depozit final ori loc de depozitare, la destinatia precizata in specificatia politei;
   • cand bunul este livrat in orice alt depozit sau loc de depozitare, la destinatia precizata in specificatia politei sau inainte de aceasta, pe care asiguratul decide sa-l foloseasca:
    • pentru depozitare, alta decat in cursul obisnuit al transportului
    • sau
    • pentru alocare sau distributie;
   • la expirarea a 60 de zile de la terminarea descarcarii bunului asigurat de pe nava maritima in portul final de descarcare.
  • Daca, dupa descarcarea de pe nava maritima in portul final de descarcare, dar totusi inainte de terminarea acestei asigurari, bunul urmeaza sa fie expediat catre o alta destinatie decat cea precizata in specificatia politei, raspunderea asiguratorului nu se va extinde dupa inceperea transportului catre o astfel de alta destinatie, daca asigurarea nu a incetat deja in conformitate cu prevederile de mai sus.
  • Asigurarea va ramane in vigoare (cu conditia terminarii ei conform prevederilor de mai sus) in timpul intarzierii care nu este sub controlul asiguratului, in timpul oricarei devieri, descarcari fortate, reexpedieri sau transbordari, ca si in timpul oricarei schimbari a voiajului intervenite din exercitarea unui drept acordat armatorilor sau navlositorilor prin contractul de navlosire.
  • Daca, datorita unor circumstante care nu sunt sub controlul asiguratului, contractul de transport se termina intr-un alt port sau loc decat destinatia precizata in acesta, ori tranzitul este terminat altfel inainte de livrarea bunurilor conform prevederilor de mai sus, atunci asigurarea va inceta de asemenea in acel loc. Face exceptie cazul in care asiguratul notifica prompt asiguratorul, solicitandu-i continuarea asigurarii, asigurarea ramanand in vigoare cu conditia platii unei prime de asigurare suplimentare, daca aceasta este ceruta de catre asigurator:
   • fie pana cand bunul este vandut si livrat intr-un asemenea port sau loc sau, daca nu s-a convenit altfel, pana la expirarea celor 60 de zile de la sosirea bunului asigurat intr-un astfel de port sau loc, oricare dintre aceste situatii survine mai intai;
   • fie pana cand asigurarea inceteaza conform prevederilor de mai sus, daca in aceasta perioada de 60 de zile (sau in orice extindere agreata a acesteia) bunul este expediat la destinatia precizata in specificatia politei sau catre orice alta destinatie.
  • Daca, dupa intrarea in vigoare a asiguraririi, asiguratul schimba destinatia precizata in specificatia politei, cu conditia ca asiguratorul sa fie avizat prompt de aceasta schimbare, asigurarea continua contra unei prime de asigurare suplimentare si in conditii ce urmeaza a fi agreate.

               CONDITIA DE ASIGURARE “B” / terestru

 • Conditia de asigurare “B” / terestru este valabila numai impreuna cu conditiile generale privind asigurarea bunurilor pe timpul transportului.
 • Toate prevederile conditiilor generale privind asigurarea bunurilor pe timpul transportului sunt valabile in masura in care nu contravin prevederilor din aceasta conditie de asigurare.
 • RISCURI ACOPERITE
  • pierderea sau avaria bunurilor asigurate, cauzate de:
   • Incendiu sau Explozie;
   • esuarea, scufundarea, rasturnarea sau coliziunea oricarui ferry – boat de linie;
   • rasturnarea sau deraierea mijlocului de transport;
   • coliziunea (si anume coliziunea accidentala a mijlocului de transport cu orice alt vehicul sau obiect exterior);
   • prabusirea unui pod sau tunel;
   • intrarea apei de mare, lac sau rau in mijlocul de transport, container sau liftvan (cutie, lada – ambalaj) ca urmare a cresterii nivelului apelor;
   • cutremur de pamant, eruptie vulcanica sau Trasnet.
  • dauna totala a unui colet pierdut sau cazut in timpul incarcarii pe sau descarcarii de pe mijlocul de transport;
 • EXCLUDERI
  • pierderea, avaria sau cheltuiala rezultand din sau provocate de comportamentul voit necorespunzator al asiguratului;
  • scurgerea ordinara, pierderea uzuala in greutate sau volum, ori uzura normala a bunului asigurat;
  • pierderea, avaria sau cheltuiala cauzate de ambalarea si pregatirea insuficienta sau necorespunzatoare a bunului asigurat, termenul “ambalare” se considera ca include stivuirea intr-un container sau liftvan ( lada, cutie-ambalaj), dar numai daca stivuirea este efectuata fie inainte de intrarea in vigoare a asigurarii, fie de catre asigurat sau de prepusii acestuia;
  • pierderea, avaria sau cheltuiala cauzate de viciul propriu sau natura bunului asigurat;
  • pierderea, avaria sau cheltuiala cauzate de intarziere, chiar daca intarzierea se datoreaza unui risc asigurat;
  • pierderea, avaria sau cheltuiala rezultand din insolvabilitatea sau neindeplinirea obligatiilor financiare de catre proprietarii, administratorii sau operatorii mijlocului de transport;
  • pierderea sau frustrarea voiajului sau calatoriei;
  • pierderea, avaria sau cheltuiala rezultand din utilizarea oricarei arme de razboi care foloseste fisiunea si/sau fuziunea atomica, nucleara sau alta reactie asemanatoare, ori alta forta sau obiect radioactiv;
  • starea de inadecvare a mijlocului de transport, containerului sau liftvan-ului (lazii, cutiei-ambalaj) pentru transportul in bune conditii al bunului asigurat, daca asiguratul sau prepusii sai au cunostinta de aceasta stare de inadecvare in momentul incarcarii bunului asigurat in acestea;
  • pierderea, avaria sau cheltuiala cauzate de razboi, razboi civil, revolutie, rebeliune, insurectie sau conflict civil rezultand din acestea, ori orice act ostil al sau impotriva unei puteri beligerante;
  • pierderea, avaria sau cheltuiala cauzate de capturare, sechestrare, arestare, retinere sau detentie (cu exceptia pirateriei) si consecintele acestora sau orice tentativa de acest fel;
  • pierderea, avaria sau cheltuiala cauzate de mine, torpile, bombe sau alte arme de razboi abandonate;
  • pierderea, avaria sau cheltuiala cauzate de grevisti, persoane in greve patronale sau persoane luand parte la tulburari de munca, revolte sau miscari civile;
  • pierderea, avaria sau cheltuiala rezultand din greve, greve patronale, tulburari de munca, revolte sau miscari civile;
  • pierderea, avaria sau cheltuiala cauzate de orice terorist sau orice persoana actionand dintr-un motiv politic.
 • DURATA ASIGURARII; RASPUNDEREA ASIGURATORULUI
  • Raspunderea asiguratorului incepe, pentru fiecare transport in parte, din momentul in care bunul asigurat paraseste depozitul sau locul de depozitare precizat in specificatia politei ca loc de incepere a transportului, dar nu mai devreme de incheierea politei de asigurare si plata primei de asigurare sau, dupa caz, a celei dintai rate a acesteia.
  • Raspunderea asiguratorului continua pe toata durata transportului si inceteaza in una din urmatoarele situatii, care dintre ele survine mai intai:
   • cand bunul este livrat in depozitul destinatarului sau in alt depozit final ori loc de depozitare, la destinatia precizata in specificatia politei;
   • cand bunul este livrat in orice alt depozit sau loc de depozitare, la destinatia precizata in specificatia politei sau inainte de aceasta, pe care asiguratul decide sa-l foloseasca:
    • pentru depozitare, alta decat in cursul obisnuit al transportului
    • sau
    • pentru alocare sau distributie;
   • la expirarea a 24 de ore de la sosirea autovehiculului la destinatia finala precizata in specificatia politei (pentru transport rutier);
   • sau
   • la expirarea a 30 de zile de la sosirea trenului in gara de destinatie ori la expirarea a 24 de ore de la predarea bunului asigurat de catre autoritatile feroviare, oricare dintre aceste situatii survine mai intai (pentru transportul feroviar).
  • Daca, datorita unor circumstante care nu sunt sub controlul asiguratului, contractul de transport se termina intr-un alt loc decat destinatia precizata in acesta, ori tranzitul este terminat altfel inainte de livrarea bunurilor conform prevederilor de mai sus, atunci asigurarea va inceta de asemenea in acel loc. Face exceptie cazul in care asiguratul notifica prompt asiguratorul, solicitandu-i continuarea asigurarii, asigurarea ramanand in vigoare cu conditia platii unei prime de asigurare suplimentare, daca aceasta este ceruta de catre asigurator:
   • fie pana cand bunul este vandut si livrat intr-un asemenea port sau loc sau, daca nu s-a convenit altfel, pana la expirarea celor 60 de zile de la sosirea bunului asigurat intr-un astfel de port sau loc, oricare dintre aceste situatii survine mai intai;
   • fie pana cand asigurarea inceteaza conform prevederilor de mai sus, daca in aceasta perioada de 60 de zile (sau in orice extindere agreata a acesteia) bunul este expediat la destinatia precizata in specificatia politei sau
    catre orice alta destinatie.
  • Daca, dupa intrarea in vigoare a acestei asigurari, asiguratul schimba destinatia precizata in specificatia politei, cu conditia ca asiguratorul sa fie avizat prompt de aceasta schimbare, asigurarea continua contra unei prime de
   asigurare suplimentare si in conditii ce urmeaza a fi agreate.

               CONDITIA DE ASIGURARE “B” / aerian

 • Conditia de asigurare “B” / aerian este valabila numai impreuna cu conditiile generale privind asigurarea bunurilor pe timpul transportului.
 • Toate prevederile conditiilor generale privind asigurarea bunurilor pe timpul transportului sunt valabile in masura in care nu contravin prevederilor din aceasta conditie de asigurare.
 • RISCURI ACOPERITE
  • pierderea sau avaria bunurilor asigurate cauzate de:
   • Incendiu sau Explozie;
   • esuarea sau prabusirea aeronavei;
   • rasturnarea sau deraierea mijlocului de transport terestru;
   • coliziunea sau contactul aeronavei cu orice obiect exterior;
   • cutremur de pamant sau eruptie vulcanica;
   • intrarea apei de mare, lac sau rau in mijlocul de transport, container, liftvan (cutie, lada – ambalaj) sau loc de depozitare.
  • dauna totala a unui colet pierdut sau cazut in timpul incarcarii pe sau descarcarii de pe aeronava sau alt mijloc de transport.
 • EXCLUDERI
  • pierderea, avaria sau cheltuiala rezultand din sau provocate de comportamentul voit necorespunzator al asiguratului;
  • scurgerea ordinara, pierderea uzuala in greutate sau volum, ori uzura normala a bunului asigurat;
  • pierderea, avaria sau cheltuiala cauzate de ambalarea si pregatirea insuficienta sau necorespunzatoare a bunului asigurat, termenul “ambalare” se considera ca include stivuirea intr-un container sau liftvan ( lada, cutie-ambalaj), dar numai daca stivuirea este efectuata fie inainte de intrarea in vigoare a asigurarii, fie de catre asigurat sau de prepusii acestuia;
  • pierderea, avaria sau cheltuiala cauzate de viciul propriu sau natura bunului asigurat;
  • pierderea, avaria sau cheltuiala rezultand din starea de inadecvare a aeronavei, mijlocului de transport, containerului, liftvan-ului (lazii, cutiei-ambalaj) pentru transportul in bune conditii al bunului asigurat, daca asiguratul sau prepusii sai au cunostinta de o asemenea stare de inadecvare in momentul incarcarii bunului asigurat in acestea;
  • pierderea, avaria sau cheltuiala cauzate de intarziere, chiar daca intarzierea se datoreaza unui risc asigurat;
  • pierderea, avaria sau cheltuiala rezultand din insolvabilitatea sau neindeplinirea obligatiilor financiare de catre proprietarii, administratorii, navlositorii sau operatorii aeronavei;
  • pierderea sau frustrarea voiajului sau calatoriei;
  • pierderea, avaria sau cheltuiala rezultand din utilizarea oricarei arme de razboi care foloseste fisiunea si/sau fuziunea atomica, nucleara sau alta reactie asemanatoare, ori alta forta sau obiect radioactiv;
  • pierderea, avaria sau cheltuiala cauzate de razboi, razboi civil, revolutie, rebeliune, insurectie sau conflict civil rezultand din acestea, ori orice act ostil al sau impotriva unei puteri beligerante;
  • pierderea, avaria sau cheltuiala cauzate de capturare, sechestrare, arestare, retinere sau detentie (cu exceptia pirateriei) si consecintele acestora sau orice tentativa de acest fel;
  • pierderea, avaria sau cheltuiala cauzate de mine, torpile, bombe sau alte arme de razboi abandonate;
  • pierderea, avaria sau cheltuiala cauzate de grevisti, persoane in greve patronale sau persoane luand parte la tulburari de munca, revolte sau miscari civile;
  • pierderea, avaria sau cheltuiala rezultand din greve, greve patronale, tulburari de munca, revolte sau miscari civile;
  • pierderea, avaria sau cheltuiala cauzate de orice terorist sau orice persoana actionand dintr-un motiv politic.
 • DURATA ASIGURARII; RASPUNDEREA ASIGURATORULUI
  • Raspunderea asiguratorului incepe, pentru fiecare transport in parte, din momentul in care bunul asigurat paraseste depozitul sau locul de depozitare precizat in specificatia politei ca loc de incepere a transportului, dar nu mai devreme de incheierea politei de asigurare si plata primei de asigurare sau, dupa caz, a celei dintai rate a acesteia.
  • Raspunderea asiguratorului continua pe toata durata transportului si inceteaza in una din urmatoarele situatii, oricare dintre ele survine mai intai:
   • cand bunul este livrat in depozitul destinatarului sau in alt depozit final ori loc de depozitare, la destinatia precizata in specificatia politei;
   • cand bunul este livrat in orice alt depozit sau loc de depozitare, la destinatia precizata in specificatia politei sau inainte de aceasta, pe care asiguratul decide sa-l foloseasca:
    • pentru depozitare, alta decat in cursul obisnuit al transportului
    • sau
    • pentru alocare sau distributie;
   • la expirarea a 30 de zile de la terminarea descarcarii bunului asigurat de pe aeronava in locul final de descarcare.
  • Daca, dupa descarcarea de pe aeronava in locul final de descarcare, dar totusi inainte de terminarea asigurarii, bunul urmeaza sa fie expediat catre o alta destinatie decat cea precizata in specificatia politei, raspunderea asiguratorului nu se va extinde dupa inceperea transportului catre o astfel de alta destinatie, daca asigurarea nu a incetat deja in conformitate cu prevederile de mai sus.
  • Asigurarea va ramane in vigoare (cu conditia terminarii ei conform prevederilor de mai sus) in timpul intarzierii care nu este sub controlul asiguratului, in timpul oricarei devieri, descarcari fortate, reexpedieri sau transbordari, ca si in timpul oricarei schimbari a voiajului intervenite din exercitarea unui drept acordat transportatorilor aerieni prin contractul de transport.
  • Daca, datorita unor circumstante care nu sunt sub controlul asiguratului, contractul de transport se termina intr-un alt loc decat destinatia precizata in acesta, ori tranzitul este terminat altfel inainte de livrarea bunurilor conform prevederilor de mai sus, atunci asigurarea va inceta de asemenea in acel loc. Face exceptie cazul in care asiguratul notifica prompt asiguratorul, solicitandu-i continuarea asigurarii, asigurarea ramanand in vigoare cu conditia platii unei prime de asigurare suplimentare, daca aceasta este ceruta de catre asigurator:
   • fie pana cand bunul este vandut si livrat intr-un asemenea loc sau, daca nu s-a convenit altfel, pana la expirarea celor 30 de zile de la sosirea bunului asigurat intr-un astfel de loc, oricare dintre aceste situatii survine mai intai;
   • fie pana cand asigurarea inceteaza conform prevederilor de mai sus, daca in aceasta perioada de 30 de zile (sau in orice extindere agreata a acesteia) bunul este expediat la destinatia precizata in specificatia politei sau catre orice alta destinatie.
  • Daca, dupa intrarea in vigoare a acestei asigurari, asiguratul schimba destinatia precizata in specificatia politei, cu conditia ca asiguratorul sa fie avizata prompt de aceasta schimbare, asigurarea continua contra unei prime de asigurare suplimentare si in conditii ce urmeaza a fi agreate.
Conditia de Asigurare "C": 

               CONDITIA DE ASIGURARE “C” / maritim

 • Conditia de asigurare “C” / maritim este valabila numai impreuna cu conditiile generale privind asigurarea bunurilor pe timpul transportului.
 • Toate prevederile conditiilor generale privind asigurarea bunurilor pe timpul transportului sunt valabile in masura in care nu contravin prevederilor din aceasta conditie de asigurare.
 • RISCURI ACOPERITE
  • pierderea sau avaria bunurilor asigurate, cauzate de:
   • Incendiu sau Explozie;
   • esuarea, scufundarea sau rasturnarea navei sau ambarcatiunii;
   • rasturnarea sau deraierea mijlocului de transport terestru;
   • coliziunea sau contactul navei, ambarcatiunii sau mijlocului de transport cu orice obiect exterior, altul decat apa;
   • descarcarea bunurilor intr-un port de refugiu.
  • pierderea sau avaria bunurilor asigurate cauzate de:
   • sacrificiul in avaria comuna;
   • aruncarea peste bord.
  • cheltuielile si contributiile la avaria comuna si/sau cheltuielile de salvare, platite de asigurat, stabilite potrivit prevederilor contractului de navlosire si/sau legii aplicabile, daca acestea au fost facute pentru sau in legatura cu evitarea unei pierderi cauzate de orice evenimente, cu exceptia acelora prevazute la excluderi sau oriunde altundeva in asigurare.
  • suma ce reprezinta proportia raspunderii stabilite conform Clauzei “Culpa Comuna in caz de Coliziune”, daca aceasta clauza este prevazuta in contractul de navlosire. In cazul oricarei pretentii de despagubire formulate de proprietarul navei in baza acestei clauze, asiguratul este de acord sa notifice asiguratorului acest lucru, asiguratorul avand dreptul, pe propria sa cheltuiala, sa apere asiguratul impotriva unei astfel de pretentii.
 • EXCLUDERI
  • pierderea, avaria sau cheltuiala rezultand din sau provocate de comportamentul voit necorespunzator al asiguratului;
  • scurgerea ordinara, pierderea uzuala in greutate sau volum, ori uzura normala a bunului asigurat;
  • pierderea, avaria sau cheltuiala cauzate de ambalarea si pregatirea insuficienta sau necorespunzatoare a bunului asigurat, termenul “ambalare” se considera ca include stivuirea intr-un container sau liftvan (lada, cutie-ambalaj), dar numai daca stivuirea este efectuata fie inainte de intrarea in vigoare a asigurarii, fie de catre asigurat sau de prepusii acestuia;
  • pierderea, avaria sau cheltuiala cauzate de viciul propriu sau natura bunului asigurat;
  • pierderea, avaria sau cheltuiala cauzate de intarziere, chiar daca intarzierea se datoreaza unui risc asigurat;
  • pierderea, avaria sau cheltuiala rezultand din insolvabilitatea sau neindeplinirea obligatiilor financiare de catre proprietarii, administratorii, navlositorii sau operatorii navei;
  • pierderea sau frustrarea voiajului sau calatoriei;
  • pierderea, avaria sau cheltuiala rezultand din utilizarea oricarei arme de razboi care foloseste fisiunea si/sau fuziunea atomica, nucleara sau alta reactie asemanatoare, ori alta forta sau obiect radioactiv.
  • pierderea, avaria sau cheltuiala rezultand din starea de nenavigabilitate a navei sau a ambarcatiunii;
  • pierderea, avaria sau cheltuiala rezultand din faptul ca nava, ambarcatiunea, mijlocul de transport, containerul sau liftvan-ul (lada, cutia-ambalaj) sunt inadecvate pentru transportul in bune conditii al bunului asigurat, daca asiguratul sau prepusii sai au cunostinta de o asemenea stare de nenavigabilitate sau de inadecvare in momentul incarcarii bunului asigurat in acestea. Asiguratorul il va exonera pe asigurat de raspunderea ce rezulta din incalcarea garantiilor rezonabile legate de starea de navigabilitate si de adecvare a navei pentru transportul in bune conditii la destinatie a bunului asigurat, cu exceptia cazului in care asiguratul ori prepusii sai au cunostinta de o astfel de stare de nenavigabilitate sau de inadecvare.
  • pierderea, avaria sau cheltuiala cauzate de razboi, razboi civil, revolutie, rebeliune, insurectie sau conflict civil rezultand din acestea, ori orice act ostil al sau impotriva unei puteri beligerante;
  • pierderea, avaria sau cheltuiala cauzate de capturare, sechestrare, arestare, retinere sau detentie si consecintele acestora sau orice tentativa de acest fel;
  • mine, torpile, bombe sau alte arme de razboi abandonate.
  • pierderea, avaria sau cheltuiala cauzate de grevisti, persoane in greve patronale sau persoane luand parte la tulburari de munca, revolte sau miscari civile;
  • pierderea, avaria sau cheltuiala rezultand din greve, greve patronale, tulburari de munca, revolte sau miscari civile;
  • pierderea, avaria sau cheltuiala cauzate de orice terorist sau orice persoana actionand dintr-un motiv politic.
 • DURATA ASIGURARII; RASPUNDEREA ASIGURATORULUI
  • Raspunderea asiguratorului incepe, pentru fiecare transport in parte, din momentul in care bunul asigurat paraseste depozitul sau locul de depozitare precizat in specificatia politei ca loc de incepere a transportului, dar nu mai devreme de incheierea politei de asigurare si plata primei de asigurare sau, dupa caz, a celei dintai rate a acesteia.
  • Raspunderea asiguratorului continua pe toata durata transportului si inceteaza in una din urmatoarele situatii, care dintre ele survine mai intai:
   • cand bunul este livrat in depozitul destinatarului sau in alt depozit final ori loc de depozitare, la destinatia precizata in specificatia politei;
   • cand bunul este livrat in orice alt depozit sau loc de depozitare, la destinatia precizata in specificatia politei sau inainte de aceasta, pe care asiguratul decide sa-l foloseasca:
    • pentru depozitare, alta decat in cursul obisnuit al transportului
    • sau
    • pentru alocare sau distributie;
   • la expirarea a 60 de zile de la terminarea descarcarii bunului asigurat de pe nava maritima in portul final de descarcare.
  • Daca, dupa descarcarea de pe nava maritima in portul final de descarcare, dar totusi inainte de terminarea acestei asigurari, bunul urmeaza sa fie expediat catre o alta destinatie decat cea precizata in specificatia politei, raspunderea asiguratorului nu se va extinde dupa inceperea transportului catre o astfel de alta destinatie, daca asigurarea nu a incetat deja in conformitate cu prevederile de mai sus.
  • Asigurarea va ramane in vigoare (cu conditia terminarii ei conform prevederilor de mai sus) in timpul intarzierii care nu este sub controlul asiguratului, in timpul oricarei devieri, descarcari fortate, reexpedieri sau transbordari, ca si in timpul oricarei schimbari a voiajului intervenite din exercitarea unui drept acordat armatorilor sau navlositorilor prin contractul de navlosire.
  • Daca, datorita unor circumstante care nu sunt sub controlul asiguratului, contractul de transport se termina intr-un alt port sau loc decat destinatia precizata in acesta, ori tranzitul este terminat altfel inainte de livrarea bunurilor conform prevederilor de mai sus, atunci asigurarea va inceta de asemenea in acel loc. Face exceptie cazul in care asiguratul notifica prompt asiguratorul, solicitandu-i continuarea asigurarii, asigurarea ramanand in vigoare cu conditia platii unei prime de asigurare suplimentare, daca aceasta este ceruta de catre asigurator:
   • fie pana cand bunul este vandut si livrat intr-un asemenea port sau loc sau, daca nu s-a convenit altfel, pana la expirarea celor 60 de zile de la sosirea bunului asigurat intr-un astfel de port sau loc, oricare dintre aceste situatii survine mai intai;
   • fie pana cand asigurarea inceteaza conform prevederilor de mai sus, daca in aceasta perioada de 60 de zile (sau in orice extindere agreata a acesteia) bunul este expediat la destinatia precizata in specificatia politei sau catre orice alta destinatie.
  • Daca, dupa intrarea in vigoare a acestei asigurari, asiguratul schimba destinatia precizata in specificatia politei, cu conditia ca asiguratorul sa fie avizat prompt de aceasta schimbare, asigurarea continua contra unei prime de asigurare suplimentare si in conditii ce urmeaza a fi agreate.

              CONDITIA DE ASIGURARE “C” / terestru

 • Conditia de asigurare “C” / terestru este valabila numai impreuna cu conditiile generale privind asigurarea bunurilor pe timpul transportului.
 • Toate prevederile conditiilor generale privind asigurarea bunurilor pe timpul transportului sunt valabile in masura in care nu contravin prevederilor din aceasta conditie de asigurare.
 • RISCURI ACOPERITE
 • EXCLUDERI
  • pierderea, avaria sau cheltuiala rezultand din sau provocate de comportamentul voit necorespunzator al asiguratului;
  • scurgerea ordinara, pierderea uzuala in greutate sau volum, ori uzura normala a bunului asigurat;
  • pierderea, avaria sau cheltuiala cauzate de ambalarea si pregatirea insuficienta sau necorespunzatoare a bunului asigurat, termenul “ambalare” se considera ca include stivuirea intr-un container sau liftvan ( lada, cutie-ambalaj), dar numai daca stivuirea este efectuata fie inainte de intrarea in vigoare a asigurarii, fie de catre asigurat sau de prepusii acestuia;
  • pierderea, avaria sau cheltuiala cauzate de viciul propriu sau natura bunului asigurat;
  • pierderea, avaria sau cheltuiala cauzate de intarziere, chiar daca intarzierea se datoreaza unui risc asigurat;
  • pierderea, avaria sau cheltuiala rezultand din insolvabilitatea sau neindeplinirea obligatiilor financiare de catre proprietarii, administratorii sau operatorii mijlocului de transport;
  • pierderea sau frustrarea voiajului sau calatoriei;
  • pierderea, avaria sau cheltuiala rezultand din utilizarea oricarei arme de razboi care foloseste fisiunea si/sau fuziunea atomica, nucleara sau alta reactie asemanatoare, ori alta forta sau obiect radioactiv;
  • pierderea, avaria sau cheltuiala rezultand din starea de inadecvare a mijlocului de transport, containerului sau liftvan-ului (lazii, cutiei-ambalaj) pentru transportul in bune conditii al bunului asigurat, daca asiguratul sau prepusii sai au cunostinta de aceasta stare de inadecvare in momentul incarcarii bunului asigurat in acestea;
  • pierderea, avaria sau cheltuiala cauzate de razboi, razboi civil, revolutie, rebeliune, insurectie sau conflict civil rezultand din acestea, ori orice act ostil al sau impotriva unei puteri beligerante;
  • pierderea, avaria sau cheltuiala cauzate de capturare, sechestrare, arestare, retinere sau detentie (cu exceptia pirateriei) si consecintele acestora sau orice tentativa de acest fel;
  • pierderea, avaria sau cheltuiala cauzate de mine, torpile, bombe sau alte arme de razboi abandonate;
  • pierderea, avaria sau cheltuiala cauzate de grevisti, persoane in greve patronale sau persoane luand parte la tulburari de munca, revolte sau miscari civile;
  • pierderea, avaria sau cheltuiala rezultand din greve, greve patronale, tulburari de munca, revolte sau miscari civile;
  • pierderea, avaria sau cheltuiala cauzate de orice terorist sau orice persoana actionand dintr-un motiv politic.
 • DURATA ASIGURARII; RASPUNDEREA ASIGURATORULUI
  • Raspunderea asiguratorului incepe, pentru fiecare transport in parte, din momentul in care bunul asigurat paraseste depozitul sau locul de depozitare precizat in specificatia politei ca loc de incepere a transportului, dar nu mai devreme de incheierea politei de asigurare si plata primei de asigurare sau, dupa caz, a celei dintai rate a acesteia.
  • Raspunderea asiguratorului continua pe toata durata transportului si inceteaza in una din urmatoarele situatii, care dintre ele survine mai intai:
   • cand bunul este livrat in depozitul destinatarului sau in alt depozit final ori loc de depozitare, la destinatia precizata in specificatia politei;
   • cand bunul este livrat in orice alt depozit sau loc de depozitare, la destinatia precizata in specificatia politei sau inainte de aceasta, pe care asiguratul decide sa-l foloseasca:
    • pentru depozitare, alta decat in cursul obisnuit al transportului
    • sau
    • pentru alocare sau distributie;
   • la expirarea a 24 de ore de la sosirea autovehiculului la destinatia finala precizata in specificatia politei (pentru transport rutier);
   • sau
   • la expirarea a 30 de zile de la sosirea trenului in gara de destinatie ori la expirarea a 24 de ore de la predarea bunului asigurat de catre autoritatile feroviare, oricare dintre aceste situatii survine mai intai (pentru transportul feroviar).
  • Daca, datorita unor circumstante care nu sunt sub controlul asiguratului, contractul de transport se termina intr-un alt loc decat destinatia precizata in acesta, ori tranzitul este terminat altfel inainte de livrarea bunurilor conform prevederilor de mai sus, atunci asigurarea va inceta de asemenea in acel loc. Face exceptie cazul in care asiguratul notifica prompt asiguratorul, solicitandu-i continuarea asigurarii, asigurarea ramanand in vigoare cu conditia platii unei prime de asigurare suplimentare, daca aceasta este ceruta de catre asigurator:
   • fie pana cand bunul este vandut si livrat intr-un asemenea port sau loc sau, daca nu s-a convenit altfel, pana la expirarea celor 60 de zile de la sosirea bunului asigurat intr-un astfel de port sau loc, oricare dintre aceste situatii survine mai intai;
   • fie pana cand asigurarea inceteaza conform prevederilor de mai sus, daca in aceasta perioada de 60 de zile (sau in orice extindere agreata a acesteia) bunul este expediat la destinatia precizata in specificatia politei sau
    catre orice alta destinatie.
  • Daca, dupa intrarea in vigoare a acestei asigurari, asiguratul schimba destinatia precizata in specificatia politei, cu conditia ca asiguratorul sa fie avizat prompt de aceasta schimbare, asigurarea continua contra unei prime de
   asigurare suplimentare si in conditii ce urmeaza a fi agreate.

               CONDITIA DE ASIGURARE “C” / aerian

 • Conditia de asigurare “C” / aerian este valabila numai impreuna cu conditiile generale privind asigurarea bunurilor pe timpul transportului.
 • Toate prevederile conditiilor generale privind asigurarea bunurilor pe timpul transportului sunt valabile in masura in care nu contravin prevederilor din aceasta conditie de asigurare.
 • RISCURI ACOPERITE
 • EXCLUDERI
  • pierderea, avaria sau cheltuiala rezultand din sau provocate de comportamentul voit necorespunzator al asiguratului;
  • scurgerea ordinara, pierderea uzuala in greutate sau volum, ori uzura normala a bunului asigurat;
  • pierderea, avaria sau cheltuiala cauzate de ambalarea si pregatirea insuficienta sau necorespunzatoare a bunului asigurat, termenul “ambalare” se considera ca include stivuirea intr-un container sau liftvan ( lada, cutie-ambalaj), dar numai daca stivuirea este efectuata fie inainte de intrarea in vigoare a asigurarii, fie de catre asigurat sau de prepusii acestuia;
  • pierderea, avaria sau cheltuiala cauzate de viciul propriu sau natura bunului asigurat;
  • pierderea, avaria sau cheltuiala rezultand din starea de inadecvare a aeronavei, mijlocului de transport, containerului, liftvan-ului (lazii, cutiei-ambalaj) pentru transportul in bune conditii al bunului asigurat, daca asiguratul sau prepusii sai au cunostinta de o asemenea stare de inadecvare in momentul incarcarii bunului asigurat in acestea;
  • pierderea, avaria sau cheltuiala cauzate de intarziere, chiar daca intarzierea se datoreaza unui risc asigurat;
  • pierderea, avaria sau cheltuiala rezultand din insolvabilitatea sau neindeplinirea obligatiilor financiare de catre proprietarii, administratorii, navlositorii sau operatorii aeronavei;
  • pierderea sau frustrarea voiajului sau calatoriei;
  • pierderea, avaria sau cheltuiala rezultand din utilizarea oricarei arme de razboi care foloseste fisiunea si/sau fuziunea atomica, nucleara sau alta reactie asemanatoare, ori alta forta sau obiect radioactiv;
  • pierderea, avaria sau cheltuiala cauzate de razboi, razboi civil, revolutie, rebeliune, insurectie sau conflict civil rezultand din acestea, ori orice act ostil al sau impotriva unei puteri beligerante;
  • pierderea, avaria sau cheltuiala cauzate de capturare, sechestrare, arestare, retinere sau detentie (cu exceptia pirateriei) si consecintele acestora sau orice tentativa de acest fel;
  • pierderea, avaria sau cheltuiala cauzate de mine, torpile, bombe sau alte arme de razboi abandonate;
  • pierderea, avaria sau cheltuiala cauzate de grevisti, persoane in greve patronale sau persoane luand parte la tulburari de munca, revolte sau miscari civile;
  • pierderea, avaria sau cheltuiala rezultand din greve, greve patronale, tulburari de munca, revolte sau miscaricivile;
  • pierderea, avaria sau cheltuiala cauzate de orice terorist sau orice persoana actionand dintr-un motiv politic.
 • DURATA ASIGURARII; RASPUNDEREA ASIGURATORULUI
  • Raspunderea asiguratorului incepe, pentru fiecare transport in parte, din momentul in care bunul asigurat paraseste depozitul sau locul de depozitare precizat in specificatia politei ca loc de incepere a transportului, dar nu mai devreme de incheierea politei de asigurare si plata primei de asigurare sau, dupa caz, a celei dintai rate a acesteia.
  • Raspunderea asiguratorului continua pe toata durata transportului si inceteaza in una din urmatoarele situatii, oricare dintre ele survine mai intai:
   • cand bunul este livrat in depozitul destinatarului sau in alt depozit final ori loc de depozitare, la destinatia precizata in specificatia politei;
   • cand bunul este livrat in orice alt depozit sau loc de depozitare, la destinatia precizata in specificatia politei sau inainte de aceasta, pe care asiguratul decide sa-l foloseasca:
    • pentru depozitare, alta decat in cursul obisnuit al transportului
    • sau
    • pentru alocare sau distributie;
   • la expirarea a 30 de zile de la terminarea descarcarii bunului asigurat de pe aeronava in locul final de descarcare.
  • Daca, dupa descarcarea de pe aeronava in locul final de descarcare, dar totusi inainte de terminarea asigurarii, bunul urmeaza sa fie expediat catre o alta destinatie decat cea precizata in specificatia politei, raspunderea asiguratorului nu se va extinde dupa inceperea transportului catre o astfel de alta destinatie, daca asigurarea nu a incetat deja in conformitate cu prevederile de mai sus.
  • Asigurarea va ramane in vigoare (cu conditia terminarii ei conform prevederilor de mai sus) in timpul intarzierii care nu este sub controlul asiguratului, in timpul oricarei devieri, descarcari fortate, reexpedieri sau transbordari, ca si in timpul oricarei schimbari a voiajului intervenite din exercitarea unui drept acordat transportatorilor aerieni prin contractul de transport.
  • Daca, datorita unor circumstante care nu sunt sub controlul asiguratului, contractul de transport se termina intr-un alt loc decat destinatia precizata in acesta, ori tranzitul este terminat altfel inainte de livrarea bunurilor conform prevederilor de mai sus, atunci asigurarea va inceta de asemenea in acel loc. Face exceptie cazul in care asiguratul notifica prompt asiguratorul, solicitandu-i continuarea asigurarii, asigurarea ramanand in vigoare cu conditia platii unei prime de asigurare suplimentare, daca aceasta este ceruta de catre asigurator:
   • fie pana cand bunul este vandut si livrat intr-un asemenea loc sau, daca nu s-a convenit altfel, pana la expirarea celor 30 de zile de la sosirea bunului asigurat intr-un astfel de loc, oricare dintre aceste situatii survine mai intai;
   • fie pana cand asigurarea inceteaza conform prevederilor de mai sus, daca in aceasta perioada de 30 de zile (sau in orice extindere agreata a acesteia) bunul este expediat la destinatia precizata in specificatia politei sau catre orice alta destinatie.
  • Daca, dupa intrarea in vigoare a acestei asigurari, asiguratul schimba destinatia precizata in specificatia politei, cu conditia ca asiguratorul sa fie avizata prompt de aceasta schimbare, asigurarea continua contra unei prime de asigurare suplimentare si in conditii ce urmeaza a fi agreate.
Clauze Suplimentare: 

              La polita CARGO pentru asigurarea marfurilor (bunurilor) pe timpul transportului, de la OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A. se poate realiza o extindere suplimentara a riscurilor asigurate, in baza urmatoarelor conditii:

 • Riscuri de razboi;
  • pierderea sau avaria bunului asigurat, cauzate de:
   • razboi, razboi civil, revolutie, rebeliune, insurectie sau conflict civil rezultand din acestea, ori orice act ostil al sau impotriva unei puteri beligerante;
   • capturare, sechestrare, arestare, retinere sau detentie rezultand din riscurile precizate anterior, consecintele acestora sau orice tentativa de acest fel;
   • mine, torpile, bombe sau alte arme de razboi abandonate;
  • cheltuielile si contributia la avaria comuna si/sau cheltuielile de salvare, platite de asigurat, stabilite potrivit prevederilor contractului de navlosire si/sau legii aplicabile, daca acestea au fost facute pentru sau in legatura cu evitarea unei pierderi cauzate de un risc asigurat;
 • Riscuri de greve;
  • pierderea sau avaria bunului asigurat cauzate de:
   • grevisti, persoane in greve patronale sau persoane luand parte la tulburari de munca, revolte sau miscari civile;
   • orice terorist sau orice persoana actionand dintr-un motiv politic;
   • cheltuielile si contributia la avaria comuna si/sau cheltuielile de salvare, platite de asigurat, stabilite potrivit prevederilor contractului de navlosire si/sau legii aplicabile, daca acestea au fost facute pentru sau in legatura cu evitarea unei pierderi cauzate de un risc asigurat 
 • Riscuri de depozitare;
  • pierderea sau avaria bunurilor asigurate, cauzate de:
   • Incendiu;
   • Trasnet, chiar daca trasnetul nu a fost urmat de Incendiu;
   • Explozie, chiar daca explozia nu a fost urmata de Incendiu;
   • ploaie torentiala inclusiv efectele indirecte ale acesteia;
   • grindina;
   • inundatie;
   • furtuna;
   • uragan;
   • cutremur de pamant;
   • prabusire sau alunecare de teren;
   • greutatea stratului de zapada sau gheata;
   • avalanse de zapada;
   • caderea pe Cladiri sau alte constructii a unor corpuri;
   • furt prin efractie, cu exceptia cazului cand bunul asigurat este depozitat sub cerul liber;

              Suplimentar fata de aceste conditii, anumite riscuri se pot asigura si prin clauze aditionale, si anume:

 • raspundere anterioara platii primei de asigurare
  • prin aceasta clauza raspunderea asiguratorului incepe, inaintea platii primei de asigurare sau a celei dintai rate a acesteia, la data precizata in specificatia politei, in conditiile platii primei de asigurare in cuantumul si la datele scadente prevazute in aceasta;
  • necesita acordul asiguratorului;
  • este optionala;
  • nu se plateste prima de asigurare suplimentara;
  • se aplica si in cazul asigurarii valorilor si respectiv containerelor;
  • se poate atasa la oricare dintre conditiile "A", "B" sau "C";
 • Termen lung
  • prin aceasta clauza, in urma acordarii unei reduceri din prima anuala datorata pentru polita de asigurare, asiguratul se obliga sa solicite anual, pe o perioada de mai multi ani, reinnoirea politei in termenii si conditiile in vigoare la expirarea fiecarei perioade de asigurare, fara ca asiguratorul sa fie obligat sa accepte respectivele solicitari de reinnoire;
  • reducerea de prima mentionata mai sus se acorda dupa cum urmeaza:
   • pentru fiecare an de asigurare din cadrul perioadei de termen lung, cu exceptia ultimului an, reducerea se acorda la reinnoirea politei prin micsorarea corespunzatoare a primei de asigurare;
   • pentru ultimul an de asigurare din cadrul perioadei de termen lung reducerea se acorda:
    • cu ocazia ultimei reinnoiri, daca prima de asigurare se achita integral;
    • prin deducere din ultima rata a primei de asigurare, daca aceasta se achita in rate;
  • sumele asigurate pot fi reduse sau majorate oricand pe durata fiecarei perioade de asigurare, pentru a corespunde oricarei reduceri sau majorari a valorilor bunurilor declarate anterior, iar obligatia asiguratului prevazuta mai sus se va aplica oricarei polite cu care asiguratorul poate substitui polita curenta;
  • solicitarea de catre asigurator a unei prime de reinnoire diferite si/sau impunerea de catre aceasta a unor termeni diferiti si/sau conditii diferite si/sau limitari diferite si/sau excluderi diferite la reinnoire nu vor fi interpretate ca fiind un refuz al asiguratorului de a reinnoi polita curenta si o astfel de solicitare si/sau impunere vor fi facute in conformitate cu prevederile clauzei de revizuire;
  • CLAUZA DE REVIZUIRE: asiguratorul agreeaza sa ofere asiguratului termeni si conditii de reinnoire a politei la expirarea fiecarei perioade de asigurare, functie de:
   • orice modificare a sumelor asigurate / valorilor declarate / limitelor de raspundere declarate anterior;
   • orice modificare a conditiilor de desfasurare a activitatii sau metodelor de lucru ale asiguratului;
   • orice despagubire acordata sau in curs de rezolvare;
  • necesita acordul asiguratorului;
  • este optionala;
  • nu se plateste prima de asigurare suplimentara ci ajuta la reducerea primei de asigurare finale;
  • se aplica si in cazul asigurarii valorilor si respectiv containerelor;
  • se poate atasa la oricare dintre conditiile "A", "B" sau "C";
 • Limitarea dreptului de regres
  • prin aceasta clauza, dreptul de regres al asiguratorului impotriva tertilor vinovati de producerea daunei nu se va exercita, cu conditia ca aceasta/acestea sa aiba calitatea de societate holding a asiguratului si/sau societate subsidiara si/sau afiliata a asiguratului;
  • asiguratorul are drept de regres in cazurile in care:
   • intre asigurat si tertul vinovat de producerea daunei nu exista, anterior producerii sau aparitiei unui eveniment asigurat care implica tertul respectiv, un contract sau o conventie scrisa prin care asiguratul sa renunte la unul sau toate drepturile sale de despagubire;
   • avarierea sau distrugerea a fost direct cauzata de aceste persoane ca urmare a unui act savarsit cu intentie;
   • cererea de despagubire poate fi facuta in baza unei asigurari de raspundere civila;
  • necesita acordul asiguratorului;
  • este optionala;
  • se plateste prima de asigurare suplimentara;
  • se aplica si in cazul asigurarii valorilor si respectiv containerelor;
  • se poate atasa la oricare dintre conditiile "A", "B" sau "C";
 • C+ Furt (transport cu mijloace de transport apartinand asiguratului)
  • prin aceasta clauza, asigurarea pentru bunurile transportate cu mijloace de transport apartinand asiguratului, incheiata in conditia de asigurare “C” / maritim, terestru sau aerian, dupa caz, este extinsa pentru a acoperi si riscul de furt savarsit prin acte de talharie sau prin efractie;
  • necesita acordul asiguratorului;
  • este optionala;
  • se plateste prima de asigurare suplimentara;
  • se poate atasa numai la conditiile "C";
 • A (transport cu mijloace de transport apartinand asiguratului)
  • prin aceasta clauza, bunurile transportate cu mijloace de transport apartinand asiguratului se asigura in conditia de asigurare “A” / maritim, terestru sau aerian, dupa caz;
  • necesita acordul asiguratorului;
  • este optionala;
  • se plateste prima de asigurare suplimentara;
  • se poate atasa numai la conditiile "A";
 • Validitate Furt rutier (transport cu mijloace de transport apartinand asiguratului)
  • prin aceasta clauza, furtul pe parcursul rutier este acoperit numai daca este savarsit prin acte de talharie sau prin efractie, mai putin cel savarsit cu chei potrivite sau cu chei originale si numai daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:
   • pe timpul zilei, respectiv intre orele 06:00 – 22:00, asiguratul va lua toate masurile necesare pentru ca transportatorul (si/sau insotitorul acestuia) sa supravegheze in permanenta mijlocul de transport (vehiculul / containerul / trailerul) cu care sunt transportate bunurile la momentul respectiv;
   • pe timpul noptii, respectiv intre orele 22:00 – 06:00, asiguratul va lua toate masurile necesare pentru paza si protectia mijlocului de transport cu care este transportata marfa la momentul respectiv, asigurandu-se ca acesta este ori insotit, ori parcat intr-un spatiu supravegheat corespunzator;
  • necesita acordul asiguratorului;
  • este obligatorie;
  • nu se plateste prima de asigurare suplimentara;
  • se poate atasa la oricare dintre conditiile "A", "B" sau "C";
 • Clauza referitoare la Sanctiuni
  • in cazul in care executarea partiala sau in totalitate a prezentei polite de asigurare incalca un program de sanctiuni sau embargo impus de orice lege sau reglementare aplicabila asiguratului, contractantului sau beneficiarului, atunci, ca o consecinta a acestui fapt, asiguratorul nu-si va indeplini obligatiile care decurg din polita de asigurare in masura in care aceasta indeplinire incalca respectiva lege sau reglementare;
  • reprezinta o limitare;
  • este obligatorie;
  • nu se plateste prima de asigurare suplimentara;
  • se aplica si in cazul asigurarii valorilor si respectiv containerelor
  • se poate atasa la oricare dintre conditiile "A", "B" sau "C";
Obligatiile Asiguratului: 

               Principalele obligatii pe care asiguratul le are prin polita CARGO pentru asigurarea marfurilor (bunurilor) pe timpul transportului, de la OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A. sunt:

 • La incheierea asigurarii si in timpul derularii acesteia:
  • sa completeze cererea - chestionar si sa raspunda in scris la solicitarile asiguratorului cu privire la imprejurarile referitoare la risc pe care le cunoaste; daca la momentul completarii cererii - chestionar unele date nu sunt cunoscute, sau daca in legatura cu acestea apar modificari ulterioare, acestea vor fi aduse de indata la cunostinta asiguratorului.
   • Daca asiguratul a comunicat date inexacte sau incomplete ori daca nu a facut de indata catre asigurator comunicarea cu privire la modificarile aparute, asiguratorul are dreptul:
    • inainte de producerea evenimentului asigurat: sa propuna asiguratului modificarea corespunzatoare a contractului de asigurare sau sa-l denunte, in cazul in care, cunoscand exact imprejurarile, nu l-ar fi incheiat;
    • dupa producerea evenimentului asigurat: sa reduca despagubirea cuvenita corespunzator raportului dintre prima stabilita si cea care, cunoscandu-se exact imprejurarile, ar fi fost cuvenita sau sa refuze plata despagubirii, daca fata de acele imprejurari, contractul nu s-ar fi incheiat.
   • Daca asiguratul a fost de rea credinta, asiguratorul, inainte de producerea evenimentului asigurat va denunta contractul, iar dupa producerea evenimentului asigurat va refuza plata despagubirii.
  • sa achite obligatiile de plata a primei de asigurare in cuantumul si la datele scadente stabilite in polita.
  • sa intretina, sa ambaleze si sa manipuleze bunurile in conditii corespunzatoare si in conformitate cu normativele in vigoare, in scopul prevenirii producerii evenimentului asigurat.
 • In cazul producerii evenimentului asigurat:
  • sa instiinteze de indata, dupa caz, unitatile de pompieri, politia sau alte organe abilitate prin lege, cele mai apropiate de locul producerii acestuia, cerand intocmirea de acte cu privire la cauzele, imprejurarile producerii evenimentului asigurat, marimea daunelor, eventualii vinovati.
  • sa ia toate masurile, potrivit cu imprejurarile si cu normativele in vigoare, pentru limitarea si micsorarea daunei (inclusiv pentru recuperarea, salvarea, protejarea, pastrarea si paza bunurilor asigurate ramase, precum si pentru prevenirea degradarilor ulterioare ale acestora), solicitand, daca situatia o permite, avizul asigurator, in cazul in care aceste masuri implica cheltuieli suplimentare.
  • sa instiinteze, in scris, asiguratorul despre producerea evenimentului asigurat, imediat ce a cunoscut sau trebuia sa cunoasca producerea sau aparitia acestuia, indicand data, imprejurarile, cauzele si marimea estimata a daunei.
  • sa permita si sa inlesneasca imputernicitilor asiguratorului participarea la constatarea si evaluarea pagubei, pastrand starea de fapt in urma producerii evenimentului asigurat, pana la obtinerea acordului asiguratorului pentru inceperea activitatilor de indepartare a urmarilor acestuia, cu exceptia masurilor care se impun.
  • sa furnizeze imputernicitilor asiguratorului toate informatiile si probele solicitate, permitandu-le sa faca investigatii cu privire la cauza si marimea daunei, precum si la marimea despagubirii cuvenite.
  • sa puna de indata la dispozitia asiguratorului toate actele incheiate de organele abilitate, precum si documentele si evidentele necesare pentru verificarea: existentei si valorii bunurilor asigurate, platii primelor de asigurare, orice alte detalii si dovezi referitoare la cauzele si cuantumul daunelor suferite care au relevanta pentru stabilirea dreptului la despagubire si a despagubirii cuvenite.
  • sa ia toate masurile pentru recuperarea despagubirilor de la cei raspunzatori de producerea daunei, cerand si avizul asiguratorului in cazul in care aceste masuri implica cheltuieli suplimentare.
  • masurile luate de asigurat, respectiv de asigurator in scopul salvarii, protejarii sau recuperarii bunului asigurat nu vor fi considerate:
   • nici ca o renuntare a asiguratului la abandonul bunului;
   • nici ca o acceptare de catre asigurator a abandonului bunului;
   • nici ca un altfel de prejudiciu adus drepturilor oricareia dintre parti.
  • sa reconditioneze si/sau sa valorifice bunul avariat in conditii cat mai avantajoase.
  • sa conserve dreptul de regres al asiguratorului impotriva tertilor eventual responsabili de producerea evenimentului asigurat (dupa caz, transportatori, depozitari, intreprinderi de exploatare portuara, autoritati portuare, feroviare ori vamale, agenti de stivuire si manipulare etc.), astfel:
   • sa solicite intocmirea procesului verbal de constatare a avariilor, a CARGO raportului sau a unui document similar cu ocazia receptionarii bunului asigurat si sa nu semneze de primire fara rezerve daca acesta prezinta semne vadite de avarie;
   • sa invite tertii responsabili sa participe la efectuarea activitatilor legate de instrumentarea daunei (constatare precum si, daca e cazul, survey si/sau expertiza) de catre asigurator sau de catre un expert neutru;
   • sa transmita tertilor responsabili Scrisori de Protest, in termenul stabilit in conosament sau in scrisoarea de trasura sau, dupa caz, in termenul prevazut de dispozitiile legislative sau reglementarile in vigoare in tara respectiva si sa solicite raspunsul acestora la Scrisorile de Protest;
   • sa predea catre asigurator toate documentele si dovezile pe care le detine si sa indeplineasca orice alte formalitati necesare pentru exercitarea dreptului de regres al acestuia impotriva tertilor responsabili.
 • in caz de dauna totala, la cererea asiguratorului si in baza platii despagubirii cuvenite conform politei, sa transfere catre asigurator dreptul de proprietate asupra bunului asigurat in starea in care acesta se gaseste dupa producerea sau aparitia oricarui eveniment asigurat.
 • sa comunice de indata catre asigurator disparitia interesului asigurat si noul titular al interesului asigurat in scopul stabilirii posibilitatilor de continuare a politei cu acesta din urma, in calitate de asigurat (de exemplu in situatia instrainarii bunurilor asigurate, incetarii uzufructului asupra bunurilor asigurate etc.)
 • sa informeze in scris asiguratorul despre aparitia oricareia din urmatoarele situatii, in termen de maxim 72 de ore de la momentul cunoasterii acestora, astfel:
  • aparitia starii de insolventa ;
  • deschiderea unei procedurii stabilite de legea privind procedura insolventei ;
  • inceperea urmaririi penale impotriva unei persoane sau a mai multor persoane angajate ale asiguratului sau care fac parte din conducerea acestuia, pentru fapte care au legatura cu producerea evenimentului asigurat.

               In situatia in care asiguratul / contractantul nu informeaza asiguratorul despre aparitia situatiilor de mai sus, polita urmeaza sa isi suspende automat efectele juridice, fara nicio procedura prealabila, dupa implinirea unui termen de 5
zile calculat de la data la care a expirat termenul pentru indeplinirea obligatiei de informare, numai daca asiguratul nu si-a indeplinit aceasta obligatie intre timp.

               In cazul in care contractantul si/sau beneficiarul difera de asigurat, acestia vor trebui sa respecte obligatiile ce deriva din polita, in afara celor care prin natura lor nu pot fi respectate decat de catre asigurat.

               Asiguratului / beneficiarului ii este opozabila neindeplinirea de catre contractant a obligatiilor asumate prin polita.

               Respectarea si indeplinirea corespunzatoare a obligatiilor prevazute in polita si a recomandarilor asiguratorului preced orice raspundere a asiguratorului in legatura cu plata despagubirii.

Obligatiile Asiguratorului: 

               Principalele obligatii, pe care OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A. le are in calitatea sa de asigurator, prin polita CARGO pentru asigurarea marfurilor (bunurilor) pe timpul transportului sunt:

 • Asiguratorul are obligatia sa constate si sa evalueze daunele direct sau prin reprezentanti agreati si numiti de acesta, impreuna cu asiguratul sau beneficiarul/primitorul bunurilor avariate, inclusiv prin experti, daca se convine in acest mod de catre cele doua parti.
 • Asiguratorul are, de asemenea, obligatia sa stabileasca si sa plateasca despagubirile cuvenite, in baza documentatiei complete privind cauzele si imprejurarile in care s-a produs riscul asigurat.
 • Asiguratorul va presta serviciile care ii incumba in cadrul unei perioade de maximum 15 zile de la primirea cererii de despagubire.
 • Daca se constata ca asiguratul trebuie sa mai prezinte documente pentru determinarea cauzelor si a imprejurarilor in care s-a produs evenimentul asigurat, precum si a intinderii pagubei, termenul de 15 zile se va calcula de la data primirii ultimului document.
Procedura Daune: 
 • Constatarea daunelor se face de catre asigurator, direct sau prin imputerniciti, impreuna cu asiguratul sau cu imputernicitii acestuia.
 • In cazul in care, cu ocazia repararii / restaurarii bunurilor avariate rezulta si alte avarii aparute ca urmare a producerii oricarui eveniment asigurat, ce nu au putut fi constatate initial, asiguratul trebuie sa instiinteze asiguratorul, in vederea efectuarii unei constatari suplimentare.
 • Evaluarea daunelor se face de catre asigurator, inclusiv prin experti independenti, in baza documentelor si informatiilor furnizate de asigurat.
 • O data cu cererea de despagubire, transmisa in scris, asiguratul trebuie sa prezinte actele si documentele necesare pentru dovedirea:
  • interesului direct asupra bunului asigurat, respectiv:facturi comerciale, conosament, contract de transport charter-party, CMR, scrisoare de trasura feroviara, AWB si alte documente de transport, decont etc., din care sa rezulte dreptul asiguratului / beneficiarului de a dispune de marfa;
  • drepturilor decurgand din contractul de asigurare, respectiv: polita de asigurare in original, decontul de prime, dovada efectuarii platii primei de asigurare;
  • producerii daunei, respectiv: certificat de incarcare / descarcare in portul / locul de expediere / descarcare / destinatie, proces verbal de constatare incheiat cu transportatorii, depozitarii, intreprinderile de exploatare portuara, autoritatile portuare, feroviare, vamale, agentii de stivuire si manipulare sau oricare alti terti eventual responsabili, proces verbal de constatare sau alte acte intocmite de pompieri, politie, alte organe abilitate prin lege (daca este cazul), protest de mare, extrase din jurnalul de bord, liste de coletaj, foi de parcurs, scrisori de protest impotriva carausilor si/sau altor terti eventual responsabili si raspunsul acestora la Scrisorile de Protest, documente vamale etc.;
  • sumei pentru care se ridica pretentii de despagubire, respectiv: certificatul intocmit de comisarul de avarie al asigurator, raportul de expertiza / survey (daca este cazul), facturi, chitante si alte dovezi privind cheltuielile efectuate, dispasa in caz de avarie comuna, procesul-verbal intocmit de comisia de receptie etc.;
  • cheltuielilor efectuate, aferente supraasigurarii de 10% din valoarea bunului (daca este cazul), respectiv: dispozitii de plata, facturi, chitante, extrase de cont etc.
 • Asiguratorul isi rezerva drepul sa solicite si alte acte, documente si dovezi, in masura in care acestea sunt necesare pentru stabilirea drepturilor de despagubire.
 • Despagubirea acordata nu poate depasi nici cuantumul daunei, nici suma asigurata mentionata in specificatia politei si nici valoarea asigurabila a bunului asigurat la data producerii evenimentului asigurat.
 • Prin cuantumul daunei se intelege:
  • in caz de dauna totala reala sau constructiva: suma asigurata mentionata in specificatia politei, din care se scade valoarea resturilor ce se mai pot intrebuinta sau valorifica. Nici o pretentie de despagubire pentru o dauna Totala Constructiva nu va face obiectul unei indemnizatii in baza politei, in afara de cazul in care bunul asigurat este in mod rezonabil abandonat, fie datorita faptului ca dauna totala reala apare ca fiind inevitabila, fie deoarece costul recuperarii, reconditionarii si expedierii sale la destinatia din specificatia politei ar depasi valoarea sa la sosire. Asiguratorul este indreptatita sa dobandeasca dreptul de proprietate asupra bunului asigurat in starea in care acesta se gaseste dupa producerea sau aparitia oricarui eveniment asigurat, prin plata despagubirii in caz de dauna totala; Acest drept inceteaza, daca nu a fost exercitat, dupa scurgerea a 60 de zile de la achitarea despagubirii.
  • in caz de dauna partiala:
   • Pentru pierderea fizica a bunului: partea din suma asigurata care reprezinta valoarea pierduta;
   • Pentru avarierea bunului asigurat: suma ce rezulta din aplicarea procentului de avariere la suma asigurata, stabilit prin compararea valorii bunului neavariat cu cea a bunului avariat. Daca bunul avariat poate fi reparat sau reconditionat astfel incat sa-si recapete valoarea initiala: costul reparatiei partilor componente sau pieselor avariate, ori costul de inlocuire sau reconditionare a acestora, precum si costul expedierii bunului respectiv la destinatia mentionata in specificatia politei (mai putin taxele vamale, cu exceptia cazului in care acestea sunt incluse in suma asigurata), din care se scade valoarea resturilor ce se mai pot intrebuinta sau valorifica. Daca bunul avariat ce poate fi reparat sau reconditionat nu era nou in momentul incheierii asigurarii (bun second hand): costul reparatiei partilor componente sau pieselor avariate, ori costul de inlocuire sau reconditionare a acestora, precum si costul expedierii bunului respectiv la destinatia mentionata in specificatia politei (mai putin taxele vamale, cu exceptia cazului in care acestea sunt incluse in suma asigurata), din care se scade valoarea resturilor ce se mai pot intrebuinta sau valorifica. Daca valoarea de piata a bunului in stare reparata este mai mare decat suma asigurata, asiguratul va suporta o parte din dauna, proportional cu raportul dintre suma asigurata si valoarea de piata a bunului in stare reparata.
  • in ambele situatii (dauna totala sau dauna partiala): orice cheltuieli suplimentare efectuate de asigurat in mod rezonabil la descarcarea, depozitarea si expedierea bunului catre destinatia initiala pentru care a fost asigurat in cazul in care, ca rezultat al unui risc acoperit prin conditiile de asigurare “A”, “B” sau “C” (cu exceptia cazurilor prevazute in excluderi), transportul asigurat se termina intr-un alt port sau loc decat cel precizat in specificatia politei, mai putin:
   • cheltuielile de salvare si contributia la avaria comuna;
   • cheltuielile rezultand din culpa, neglijenta, insolvabilitatea sau neindeplinirea obligatiilor financiare ale asiguratului sau prepusilor acestuia.
  • in ambele situatii (dauna totala sau dauna partiala): cheltuielile efectuate de asigurat in mod rezonabil pentru limitarea si micsorarea pagubei, salvarea si conservarea bunului. Aceste cheltuieli se efectueaza de asigurat si se platesc de catre asigurator, in baza documentelor justificative, odata cu despagubirea sau separat.
 • Din cuantumul daunei se scad:
  • valoarea fransizei mentionate in specificatia politei;
  • acea parte a cheltuielilor de transport, vama sau alte cheltuieli asigurate care a fost economisita ca urmare a producerii daunei sau care nu a fost suportata de asigurat.
 • La cererea expresa a asiguratului, asiguratorul poate sa acorde avansuri din despagubiri pe baza unui deviz antecalcul intocmit pe baza preturilor de catalog si a tarifelor de manopera la data producerii sau aparitiei oricarui eveniment asigurat, dar numai ca urmare a unei daune deja constatate.
 • Daca asiguratul a primit o despagubire de la terte persoane, asiguratorul va plati numai diferenta dintre suma cuvenita drept despagubire si suma deja primita de asigurat de la respectivele terte persoane.
 • Asiguratorul este indreptatita sa nu acorde despagubiri daca:
  • Contractantul / asiguratul nu si-a indeplinit obligatiile decurgand din polita;
  • dauna s-a produs in perioada de suspendare a efectelor juridice ale contractului;
  • Asiguratul a fost de rea-credinta in legatura cu producerea sau aparitia oricarui eveniment asigurat;
  • In declaratiile asiguratului sau ale reprezentantilor acestuia, care au stat la baza incheierii contractului de asigurare sau care sunt facute cu ocazia cererii de despagubire ori cu oricare alt prilej, se constata neadevaruri, falsuri, aspecte frauduloase, omisiuni care conduc la inducerea in eroare a asiguratorului;
  • Asiguratul nu a comunicat de indata schimbarea imprejurarilor privind riscul;
  • Asiguratul nu prezinta dovezi suficiente pentru justificarea dreptului sau la plata despagubirii;
  • In legatura cu producerea sau aparitia oricarui eveniment asigurat s-a declansat procesul penal impotriva asiguratului sau reprezentantului legal, administratorilor, directorilor, actionarilor / asociatilor sau altor prepusi ai asiguratului, pana la finalizarea procesului penal.
 • Daca legea nu prevede altfel, despagubirea va fi platita in termen de maxim 15 zile de la data finalizarii instrumentarii dosarului de dauna.
 • Despagubirea cuvenita se plateste, dupa cum urmeaza:
  • Pentru politele la care prima de asigurare a fost platita in Lei (RON), despagubirea se plateste in Lei (RON). In situatia in care documentele de plata sunt in valuta despagubirea cuvenita se va determina prin aplicarea cursului valutar BNR din ziua incheierii instrumentarii dosarului de dauna, daca depunerea tuturor documentelor necesare instrumentarii acestuia s-a efectuat in termen de 60 zile de la data producerii sau aparitiei evenimentului asigurat. In cazul depasirii acestui termen, despagubirile se vor calcula in functie de cursul valutar de referinta valabil in cea dea 60-a zi de la data producerii sau aparitiei evenimentului asigurat.
  • Pentru politele la care prima a fost platita in valuta, despagubirea cuvenita se achita in aceeasi valuta sau alta valuta agreata de parti.
 • Dreptul la despagubire in caz de dauna, in conditiile prevazute in polita, apartine asiguratului / beneficiarului, iar contractantul nu poate exercita acest drept, chiar daca este in posesia politei, cu exceptia cazului in care are o imputernicire expresa in acest sens de la asigurat.
 • Prin plata despagubirii se sting orice pretentii ale asiguratului sau, dupa caz, ale beneficiarului fata de asigurator, in legatura cu dauna respectiva.
 • Daca dupa plata despagubirii, bunul pierdut a fost gasit, asiguratul / beneficiarul va restitui despagubirea primita. Daca asiguratul / beneficiarul nu intentioneaza sa preia bunul gasit, va lua masuri pentru valorificarea cea mai avantajoasa a acestuia, restituind suma astfel obtinuta catre asigurator.

Notificare daune:

Call Center Constatare daune - NON STOP -

Tel: 021.9669 - pentru apeluri efectuate din tara

Tel: 004.021.777.9669 - pentru apeluri efectuate din strainatate

 - de LUNI pana DUMINICA -

Diverse: 

              Asiguratorul este subrogat in drepturile asiguratului impotriva celor raspunzatori de producerea pagubei iar asiguratul este obligat sa-i prezerve acest drept asiguratorului, sub sanctiunea nedecontarii daunei.

              Asiguratorul este exonerat de raspundere pentru partea din dauna ce ramane, in sarcina asiguratului fata de tertii prejudiciati, asiguratul raspunzand fata de acestia pentru partea din prejudiciu neacoperita prin asigurare.

              Modificarea politei de asigurare se poate face numai prin intelegere scrisa intre parti.

              Denuntarea politei de asigurare se poate face unilateral de catre fiecare parte in 20 de zile si in conditiile expres mentionate.

              Este necesar ca asiguratul, atunci cand devine constient de un eveniment “mentinut acoperit” prin aceasta asigurare sa avizeze prompt asiguratorul. Drepturile ce decurg din situatia “mentinut acoperit” sunt conditionate de indeplinirea acestei obligatii.

              Partile vor fi exonerate de raspundere in conditiile in care vor dovedi ca nerespectarea obligatiilor asumate prin polita se datoreaza fortei majore, definite conform legii civile si dovedite cu documente emise de autoritatile legale competente.

              Orice diferent intre parti se solutioneaza pe cale amiabila sau in caz contrar in instantele de judecata din Romania.

              Asiguratul poate apela la Fondul de Garantare a Asiguratilor care este gestionat de Autoritatea de Supraveghere din Romania in cazul in care asiguratorul se afla in procedura de faliment sau insolventa.