Asigurarea CONTAINERELOR - OMNIASIG Vienna Insurance Group - Polita de asigurare a containerelor pe timpul transportului

asigurari cargo containere omniasig vienna insurance group abonament transport pitesti arges

ROMANIA, BUCURESTI, Sector 1, Aleea Alexandru, nr. 51.

office@omniasig.ro

Tel:   021.405.74.20, 021.405.74.24

Fax:   021.311.44.95, 021.311.44.90

                  OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A. isi are inceputurile in anul 1995, cand lua fiinta societatea de asigurari OMNIASIG. 6 ani mai tarziu era infiintata BCR Asigurari, ca o divizie a bancii cu acelasi nume. Desi infiintate ca societati de asigurari distincte, cele 2 entitati ajung sa intre in sfera de interes a unuia dintre cei mai mari actori ai pietei de asigurari internationale, grupul austriac VIENNA INSURANCE GROUP (VIG), care, mai intai in anul 2005 preia OMNIASIG iar peste 3 ani, in 2008 avea sa preia si BCR Asigurari. Dupa alti 4 ani, in 2012 avea sa se realizeze fuziunea prin absorbtie a OMNIASIG de catre BCR Asigurari si a rezultat ceea ce cunoastem astazi ca fiind una dintre cele mai puternice societati de asigurari de pe piata romaneasca de asigurari, si anume OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A. Aceasta este autorizata sa comercializeze produse de asigurare proprii, in Romania, fiind inregistrata in Registrul Asiguratorilor la numarul RA-047-10.04.2003. 

Aspecte Generale: 

OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A. detine o polita prin care sunt asigurate exclusiv CONTAINERELE, containere care pot fi in proprietatea asiguratului, containere primite spre folosinta, pastrare, administrare sau cu titlu de inchiriere, destinate transportului de marfuri terestru (rutier sau feroviar), maritim / fluvial, aerian sau combinat intre cele mentionate anterior, atat pe teritoriul Romaniei cat si in afara acestuia, fie pentru un singur transport sau pentru o perioada determinata.

Obiectul Asigurarii: 

               Obiectul asigurarii il constituie containerele proprii, containerele primite spre folosinta, pastrare, administrare sau cu titlu de inchiriere mentionate expres in specificatia politei.

               Asigurarea poate fi incheiata in una din urmatoarele conditii:

 • Pierdere totala;
 • Pierdere totala si avarii;

                Asigurarea incheiata in una din conditiile de mai sus, poate fi extinsa, in schimbul platii unei prime de asigurare suplimentare, pentru a acoperi:

 • Cheltuielile de recuperare si/ sau repatriere a containerelor, in baza conditiei de asigurare “Cheltuieli de recuperare si/sau repatriere”;
 • Riscurile de razboi si de greve, in baza conditiei de asigurare “Razboi si greve”;
 • Riscul de disparitie misterioasa, la care despagubirea se plateste numai pentru containerele care nu au reaparut in trafic timp de 6 luni; daca, dupa incasarea despagubirii, containerele reapar in trafic, asiguratul este obligat sa restituie asiguratorului despagubirea primita;
Clauza de Temporalitate: 

              Polita de asigurare a containerelor pe timpul transportului, de la OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A., nu include clauza de temporalitate.

Conditii de Preluare in Asigurare: 

              Pentru a putea sa incheie o polita de asigurare a containerelor pe timpul transportului, solicitantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • sa fie titularul interesului cu privire la containerul asigurat;
 • sa intocmeasca Cererea Chestionar care contine informatii relevante despre solictant, despre containerele pe care doreste sa le asigure si riscurile la care se expune, alte informatii care sunt esentiale pentru intocmirea politei;
 • sa solicite sau nu, atasarea clauzelor suplimentare la polita de baza;
 • sa intocmeasca Specificatia care detaliaza containerele asigurate sau raspunderile asigurate precum si sublimitele de raspundere ale asiguratorului;
 • sa puna la dispozitie asiguratorului documentele anexa solicitate;
 • sa detalieze istoricul de daune, daca este cazul;

              Cererea chestionar trebuie intocmita in oricare din urmatoarele situatii:

 • incheierea unei polite noi;
 • reinoirea unei polite existente, inainte de data expirarii acesteia;
 • alte situatii care presupun schimbari ale riscurilor asigurate;

              Principalele informatii care trebuiesc furnizate prin cererea chestionar sunt, fara a se limita la acestea, urmatoarele:

 • datele de identificare ale Asiguratului / Beneficiarului / Contractantului, dupa caz;
 • tipul politei dorite:
  • polita individuala (pentru un singur transport);
  • polita pe o perioada determinata;
 • conditii de asigurare si acoperiri suplimentare;
 • tipul containerului/lor:
  • Bunuri Generale (General Purpose Container / Dry Van);
  • Deschis lateral, top (Open Top);
  • Platforma (Flat Rack)
  • Ventilat (Fantainer, Ventilated)
  • Izoterm (Insulated)
  • Cu temperatura controlata (Temperature – Controlled)
  • Tank (Cisterna)
 • suma asigurata;
 • istoricul de daune;
Perioada Asigurata: 

               Asigurarea CONTAINERELOR pe timpul transportului de la OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A. se poate incheia pe durata unui singur transport, efectuat pe o ruta determinata sau pe o perioada de un an, in cazul asigurarii abonament. Asigurarea incheiata pentru un singur transport nu are o limita de timp bine definita. Ea este valabila pe durata transportului, incepand cu data expedierii bunurilor. La cererea asiguratului, asigurarea abonament se poate incheia si pe perioade mai scurte de un an. Intrarea in valabilitate se face cel mai devreme, incepand cu ora 00:00 a zilei urmatoare emiterii politei iar iesirea din valabilitate se produce la ora 24:00 a ultimei zile de valabilitate inscrisa pe polita.

               Polita de asigurare isi inceteaza valabilitatea si implicit inceteaza raspunderea asiguratorului, in urmatoarele cazuri:

 • la ora si ziua inscrise in polita de asigurare, ca si data de expirare;
 • in caz de dauna totala;
 • la data schimbarii proprietarului/utilizatorului interesului asigurabil;
 • cu acordul ambelor parti;
 • prin denuntare unilaterala, sub forma unei scrisori recomandate cu confirmare de primire, cu un preaviz de 20 zile;
 • ìn caz de forta majora;
 • prin desfiintarea de drept a contractului in cazul in care asiguratul nu-si indeplineste obligatiile contractuale;
Teritorialitate: 

               Polita pentru asigurarea containerelor pe timpul transportului, de la OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A., isi exercita acoperirea pentru riscurile asigurate care se pot manifesta atat pe teritoriul Romaniei cat si in afara acestuia. Cel putin una din localitatile de expeditie, respectiv destinatie, trebuie sa se afla pe teritoriul Romaniei.

Asiguratul: 

              Asiguratul in cadrul politei de asigurare a containerelor pe timpul transportului, de la OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A. este orice persoana fizica sau juridica mentionata in polita,  care detine in proprietate containere sau are primite spre folosinta, pastrare, administrare sau cu titlu de inchiriere, destinate transportului de marfuri terestru (rutier sau feroviar), maritim/fluvial, aerian sau combinat intre cele mentionate anterior, atat pe teritoriul Romaniei cat si in afara acestuia, fie pentru un singur transport sau pentru o perioada determinata si care poate suferi un prejudiciu patrimonial in situatia in care bunul asigurat sufera o dauna si care trebuie sa aiba un interes cu privire la bunul asigurat, interes care trebuie sa existe si sa fie actual pe intreaga perioada asigurata.

              Notiunii de asigurat ii sunt asimilati si prepusii acestuia si/ sau persoanele din conducere, cand acesti prepusi sau aceste persoane actioneaza in exercitiul functiilor lor.

Suma Asigurata: 

              Suma asigurata sau limita maxima a raspunderii asiguratorului, este acea valoare globala mentionata de catre solicitant in cererea chestionar si care reprezinta suma maxima, pe eveniment si pe intreaga perioada asigurata, in limita careia OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A. poate acorda despagubiri asiguratului sau celor indreptatiti, in cazul producerii evenimentului asigurat, sau suma totala a despagubirilor ce se pot acorda pe toata perioada de valabilitate a asigurarii. In aceasta valoare globala sunt asigurate atat riscurile standard cat si cele acoperite prin clauzele suplimentare atasate politei. Suma asigurata poate fi exprimata in RON sau valuta.

              Containerele se asigură la sumele declarate de asigurat si agreate de asigurator. Suma asigurata trebuie sa reprezinte valoarea de asigurare a containerelor. Daca nu s-a convenit altfel, valoarea de asigurare reprezinta valoarea reala a containerelor.

              Dupa fiecare dauna, suma asigurata se micsoreaza, cu incepere de la data producerii sau aparitiei oricarui eveniment asigurat, pentru restul perioadei de asigurare, cu despagubirea cuvenita, asigurarea continuand cu suma ramasa, fara ca aceasta sa afecteze prima de asigurare stabilita.

              La cererea asiguratului, suma asigurata ramasa poate fi completata, printr-un act aditional, in baza platii diferentei de prima corespunzatoare.

Prima de Asigurare: 

              Prima de asigurare pe polita de asigurare a containerelor pe timpul transportului reprezinta suma datorata de asigurat in schimbul obligatiei pe care si-o asuma OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A., de plata a indemnizatiei de asigurare (despagubire) in caz de producere a riscurilor asigurate. Ea rezulta, in urma aplicarii, la valoare sumei asigurate, a unei cote de prima, procentuala, stabilita de catre asigurator in functie de anumite criterii. Este exprimata valoric, in moneda incheierii contractului, RON sau valuta. Sumele in valuta se achita in RON la cursul BNR valabil pentru ziua efectuarii platii.

               In cazul contractelor de asigurare incheiate pe o perioada de asigurare mai mica de un an, primele de asigurare se calculeaza potrivit procedeului “pro rata temporis”, in functie de numarul de luni cuprinse in asigurare (orice fractiune de luna cuprinsa in asigurare se considera luna intreaga). Prima de asigurare pentru fiecare luna (intreaga sau fractiune) cuprinsa in asigurare va reprezenta 1/12 din prima anuala.
               Prima de asigurare se plateste astfel:

 • in cazul politelor incheiate pentru un singur transport, prima de asigurare se plateste anticipat si integral, la incheierea asigurarii, daca nu s-a convenit altfel.
 • in cazul politelor incheiate pe o perioada determinata , prima de asigurare se plateste in cuantumul si la datele scadente mentionate in specificatia politei.

                In cazul andosarii politei, prima se considera ca fiind achitata fata de terti.

Sistemul de Fransize: 

              Polita de asigurare a containerelor pe timpul transportului, de la OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A. poate fi incheiata cu sau fara fransize deductibile per eveniment, in functie de anumite criterii stabilite de catre asigurator.

              Polita se poate incheia cu urmatoarele fransize deductibile pe eveniment:

 • 0% pentru pierdere totala;
 • 0% pentru cheltuieli de recuperare si / sau repatriere;
 • 0% pentru razboi si greve;
 • 5% sau 10% sau 15% pentru perdere totala si avarii / container;

              Pentru fiecare procent de fransiza negociat cu asiguratorul si acceptat in plus fata de fransiza obligatorie standard pentru riscul respectiv, se poate scadea maxim 5% din cota de prima prevazuta.

Riscuri Asigurate Standard: 

              Riscurile asigurate prin polita de asigurare a containerelor pe timpul transportului, de la OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A. sunt:

 • pierdere totala (efectiva sau constructiva) a containerului asigurat;
 • pierdere si/ sau avarie la containerele asigurate;
 • cheltuielile facute de asigurat in legatura cu containerele asigurate, referitoare la recuperarea si/sau repatrierea acestora, inclusiv cererile de plata facute de orice reclamant catre asigurat, pe care acesta este obligat sa le onoreze in scopul inlesnirii eliberarii containerelor;
 • cheltuielile facute in legatura cu manipularea si valorificarea oricarui container, ca urmare a unei avarii sau pierderi totale;
 • suma ce reprezinta proportia raspunderii stabilite conform clauzei “culpa comuna in caz de coliziune”, daca aceasta clauza este prevazuta in contractul de navlosire;
 • pierderile si avariile la containerele asigurate, cauzate de:
  • razboi, razboi civil, revolutie, rebeliune, insurectie sau din conflictele civile rezultand din acestea sau de orice act ostil al, sau impotriva unei puteri beligerante;
  • capturare, sechestrare, arestare, retinere sau detentie, sau tentative de a le face, precum si consecintele acestora;
  • mine, torpile, bombe sau alte arme de razboi abandonate;
  • grevisti, muncitori in lock-out sau persoane luand parte la tulburari muncitoresti;
  • revolte sau miscari civile;
  • teroristi sau de orice alte persoane actionand din motive politice;
  • confiscare sau expropriere;
 • cheltuielile si contributiile la avaria comuna si cheltuielile de salvare, stabilite potrivit prevederilor contractului de navlosire si/sau ale legii si practicii aplicabile, daca acestea au fost facute pentru, sau in legatura cu inlaturarea unei pierderi acoperite de aceasta asigurare.
 • in cazul pretentiilor pentru contributiile la avaria comuna, salvare si cheltuieli de salvare acoperite, containerele se considera a fi asigurate pentru intreaga lor valoare contributiva;
 • in cazul in care containerul este subiectul capturarii, sechestrarii, arestarii, retinerii, detentiei, confiscarii sau exproprierii, iar asiguratul va pierde prin aceasta libera folosinta si dreptul de a dispune de container pentru o perioada continua de 12 luni, atunci containerul se considera pierdere totala constructiva;
 • containerul este asigurat numai pentru timpul cat se afla pe o nava maritima (inclusiv pe punte) sau la bordul unui avion, cat se afla pe mare si in limitele teritoriale specificate in polita de asigurare;
 • asigurarea impotriva riscului de mine si torpile abandonate, plutitoare sau submerse, este extinsa pentru timpul cat containerul se afla la bordul oricarei nave sau ambarcatiuni;
 • asigurarea impotriva riscurilor de greve, revolte si miscari civile este extinsa pentru timpul cat containerele se afla la bordul oricarei nave sau ambarcatiuni ori pe uscat, incluzand si operatiunile de incarcare si descarcare;
Riscuri Excluse: 

              Riscurile excluse prin polita de asigurare a containerelor pe timpul transportului, de la OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A. sunt:

 • Clauza "Pierdere totala";
  • pierderea, avaria si cheltuiala atribuibile comportarii necorespunzatoare voite a asiguratului;
  • uzura, coroziunea, ruginirea normala si deteriorarea graduala;
  • disparitia misterioasa;
  • pierderea, avaria si cheltuiala provocate de viciul propriu sau natura containerului asigurat;
  • pierderea, avaria si cheltuiala cauzate indirect de intarziere, chiar daca intarzierea s-a datorat unui risc asigurat;
  • pierderea, avaria si cheltuiala rezultand din insolvabilitatea sau neindeplinirea de obligatii financiare;
  • pierderea, avaria si cheltuiala rezultand din: starea de nenavigabilitate a navei sau a ambarcatiunii; faptul ca nava, ambarcatiunea sau mijlocul de transport este inadecvat pentru transportul in bune conditii a containerului asigurat, daca asiguratul sau prepusii sai au avut cunostinta despre aceasta.
  • pierderea, avaria, raspunderea si cheltuiala rezultand din razboi, razboi civil, revolutie, rebeliune, insurectie sau din conflicte civile rezultand din acestea, sau din orice act ostil al, sau impotriva unei puteri beligerante;
  • pierderea, avaria, raspunderea si cheltuiala rezultand din capturare, sechestrare, arestare, retinere sau detentie (cu exceptia barateriei si pirateriei), sau tentativa de a le face, precum si consecintele acestora;
  • pierderea, avaria, raspunderea si cheltuiala rezultand din mine, torpile, bombe sau alte arme de razboi abandonate;
  • pierderea, avaria, raspunderea si cheltuiala rezultand din confiscare, nationalizare, rechizitionare sau preemtiune;
  • pierderea, avaria, raspunderea si cheltuiala provocate de grevisti, muncitori in lock-out sau persoane luand parte la tulburari muncitoresti, revolte sau miscari civile;
  • pierderea, avaria, raspunderea si cheltuiala rezultand din greve, lock-out, tulburari muncitoresti, revolte sau miscari civile;
  • pierderea, avaria, raspunderea si cheltuiala provocate de teroristi sau de orice alte persoane actionand din motive politice;
  • pierderea, avaria, raspunderea si cheltuiala provocate de orice arme de razboi folosind fisiunea si/ sau fuziunea atomica, nucleara sau alta reactie asemanatoare ori alta forta sau obiect radioactiv.
 • Clauza "Pierdere totala si avarii";
  • pierderea, avaria si cheltuiala atribuibile comportarii necorespunzatoare voite a asiguratului;
  • uzura, coroziunea, ruginirea normala si deteriorarea graduala;
  • disparitia misterioasa;
  • pierderea, avaria si cheltuiala provocate de viciul propriu sau natura containerului asigurat;
  • pierderea, avaria si cheltuiala cauzate indirect de intarziere, chiar daca intarzierea s-a datorat unui risc asigurat;
  • pierderea, avaria si cheltuiala rezultand din insolvabilitatea sau neindeplinirea de obligatii financiare;
  • pierderea, avaria si cheltuiala rezultand din: starea de nenavigabilitate a navei sau a ambarcatiunii; faptul ca nava, ambarcatiunea sau mijlocul de transport este inadecvat pentru transportul in bune conditii a containerului asigurat, daca asiguratul sau prepusii sai au avut cunostinta despre aceasta.
  • pierderea, avaria, raspunderea si cheltuiala rezultand din razboi, razboi civil, revolutie, rebeliune, insurectie sau din conflicte civile rezultand din acestea, sau din orice act ostil al, sau impotriva unei puteri beligerante;
  • pierderea, avaria, raspunderea si cheltuiala rezultand din capturare, sechestrare, arestare, retinere sau detentie (cu exceptia barateriei si pirateriei), sau tentativa de a le face, precum si consecintele acestora;
  • pierderea, avaria, raspunderea si cheltuiala rezultand din mine, torpile, bombe sau alte arme de razboi abandonate;
  • pierderea, avaria, raspunderea si cheltuiala rezultand din confiscare, nationalizare, rechizitionare sau preemtiune;
  • pierderea, avaria, raspunderea si cheltuiala provocate de grevisti, muncitori in lock-out sau persoane luand parte la tulburari muncitoresti, revolte sau miscari civile;
  • pierderea, avaria, raspunderea si cheltuiala rezultand din greve, lock-out, tulburari muncitoresti, revolte sau miscari civile;
  • pierderea, avaria, raspunderea si cheltuiala provocate de teroristi sau de orice alte persoane actionand din motive politice;
  • pierderea, avaria, raspunderea si cheltuiala provocate de orice arme de razboi folosind fisiunea si/ sau fuziunea atomica, nucleara sau alta reactie asemanatoare ori alta forta sau obiect radioactiv.
 • Clauza "Razboi si greve"
  • pierderea, avaria, raspunderea si cheltuiala rezultand din orice detonare a oricarei detonari ostile, a oricarei arme de razboi folosind fisiunea si/ sau fuziunea atomica sau nucleara sau alta reactie asemanatoare ori alta forta sau obiect radioactiv;
  • pierderea, avaria, raspunderea si cheltuiala rezultand din izbucnirea razboiului (cu sau fara declaratie de razboi) intre oricare dintre tari;
  • pierderea, avaria, raspunderea si cheltuiala rezultand din rechizitionare sau preemtiune;
  • pierderea, avaria, raspunderea si cheltuiala rezultand din capturare, sechestrare, arestare, retinere sau detentie, confiscare sau expropriere de catre, ori la ordinul guvernului sau a oricarei autoritati publice din tara unde asiguratul are locul principal de afaceri;
  • pierderea, avaria, raspunderea si cheltuiala rezultand din arestare, retinere, detentie, confiscare ori expropriere in baza regulilor de carantina sau pe motivul incalcarii oricaror reguli de comert sau vamale;
  • pierderea, avaria, raspunderea si cheltuiala rezultand din rezultatul unui litigiu juridic obisnuit, omisiunea de a depune garantie sau de a plati orice amenda sau penalizare sau din orice cauza financiara;
  • pierderea, avaria, raspunderea si cheltuiala rezultand din piraterie;
  • pierderea, avaria si cheltuiala rezultand din absenta, lipsa sau abtinerea de la munca ori din orice greva, lock-out, tulburari muncitoresti, revolte sau miscari civile;
  • pierderea, avaria si cheltuiala cauzate indirect de intarziere, chiar daca intarzierea s-a datorat unui risc asigurat;
  • pierderea, avaria si cheltuiala rezultind din insolvabilitate sau neindeplinirea de obligatii financiare.
Conditia de Asigurare "A": 

               CONDITIA DE ASIGURARE “A” / maritim

 • conditiea de asigurare “A” / maritim este valabila numai impreuna cu conditiile generale privind asigurarea bunurilor pe timpul transportului.
 • toate prevederile conditiilor generale privind asigurarea bunurilor pe timpul transportului sunt valabile in masura in care nu contravin prevederilor din aceasta conditie de asigurare.
 • RISCURI ACOPERITE
  • toate riscurile de pierdere sau de avariere a bunurilor asigurate, cu exceptia cazurilor prevazute la excluderi mai jos;
  • cheltuielile si contributiile la avaria comuna si/sau cheltuielile de salvare, platite de asigurat, stabilite potrivit prevederilor contractului de navlosire si/sau legii aplicabile, daca acestea au fost facute pentru sau in legatura cu
   evitarea unei pierderi cauzate de orice evenimente, cu exceptia aceloraprevazute la excluderi mai jos;
  • suma ce reprezinta proportia raspunderii stabilite conform clauzei “Culpa Comuna in caz de Coliziune”, daca aceasta clauza este prevazuta in contractul de navlosire. In cazul oricarei pretentii de despagubire formulate de proprietarul navei in baza acestei clauze, asiguratul este de acord sa notifice asiguratorului acest lucru, asiguratorul avand dreptul, pe propria sa cheltuiala, sa apere asiguratul impotriva unei astfel de pretentii.
 • EXCLUDERI
  • pierderea, avaria sau cheltuiala rezultand din sau provocate de comportamentul voit necorespunzator al asiguratului;
  • scurgerea ordinara, pierderea uzuala in greutate sau volum, ori uzura normala a bunului asigurat;
  • pierderea, avaria sau cheltuiala cauzate de ambalarea si pregatirea insuficienta sau necorespunzatoare a bunului asigurat, termenul “ambalare” se considera ca include stivuirea intr-un container sau liftvan (lada, cutie-ambalaj), dar numai daca stivuirea este efectuata fie inainte de intrarea in vigoare a asigurarii, fie de catre asigurat sau de prepusii acestuia;
  • pierderea, avaria sau cheltuiala cauzate de viciul propriu sau natura bunului asigurat;
  • pierderea, avaria sau cheltuiala cauzate de intarziere, chiar daca intarzierea se datoreaza unui risc asigurat;
  • pierderea, avaria sau cheltuiala rezultand din insolvabilitatea sau neindeplinirea obligatiilor financiare de catre proprietarii, administratorii, navlositorii sau operatorii navei;
  • pierderea sau frustrarea voiajului sau calatoriei;
  • pierderea, avaria sau cheltuiala rezultand din utilizarea oricarei arme de razboi care foloseste fisiunea si/sau fuziunea atomica, nucleara sau alta reactie asemanatoare, ori alta forta sau obiect radioactiv;
  • pierderea ca urmare a oricarui tip de furt, cu exceptia furtului savarsit prin acte de talharie sau prin efractie;
  • lipsurile de bunuri din mijlocul de transport / container cu sigiliu si/sau alte mijloace de inchidere / securizare intacte (cu exceptia cazului in care eventuale avarii la mijlocul de transport / container justifica lipsurile de bunuri);
  • starea de nenavigabilitate a navei sau a ambarcatiunii;
  • faptul ca nava, ambarcatiunea, mijlocul de transport, containerul sau liftvan-ul (lada, cutia-ambalaj) sunt inadecvate pentru transportul in bune conditii al bunului asigurat, daca asiguratul sau prepusii sai au cunostinta de o asemenea stare de nenavigabilitate sau de inadecvare in momentul incarcarii bunului asigurat in acestea;
  • razboi, razboi civil, revolutie, rebeliune, insurectie sau conflict civil rezultand din acestea, ori orice act ostil al sau impotriva unei puteri beligerante;
  • capturare, sechestrare, arestare, retinere sau detentie (cu exceptia pirateriei) si consecintele acestora sau orice tentativa de acest fel;
  • mine, torpile, bombe sau alte arme de razboi abandonate;
  • cauzate de grevisti, persoane in greve patronale sau persoane luand parte la tulburari de munca, revolte sau miscari civile;
  • rezultand din greve, greve patronale, tulburari de munca, revolte sau miscari civile;
  • cauzate de orice terorist sau orice persoana actionand dintr-un motiv politic.
 • DURATA ASIGURARII; RASPUNDEREA ASIGURATORULUI
  • Raspunderea asiguratorului incepe, pentru fiecare transport in parte, din momentul in care bunul asigurat paraseste depozitul sau locul de depozitare precizat in specificatia politei ca loc de incepere a transportului, dar nu mai devreme de incheierea politei de asigurare si plata primei de asigurare sau, dupa caz, a celei dintai rate a acesteia.
  • Raspunderea asiguratorului continua pe toata durata transportului si inceteaza in una din urmatoarele situatii, care dintre ele survine mai intai:
   • cand bunul este livrat in depozitul destinatarului sau in alt depozit final ori loc de depozitare, la destinatia precizata in specificatia politei;
   • cand bunul este livrat in orice alt depozit sau loc de depozitare, la destinatia precizata in specificatia politei sau inainte de aceasta, pe care asiguratul decide sa-l foloseasca:
    • pentru depozitare, alta decat in cursul obisnuit al transportului
    • sau
    • pentru alocare sau distributie;
   • la expirarea a 60 de zile de la terminarea descarcarii bunului asigurat de pe nava maritima in portul final de descarcare.
  • Daca, dupa descarcarea de pe nava maritima in portul final de descarcare, dar totusi inainte de terminarea asigurarii, bunul urmeaza sa fie expediat catre o alta destinatie decat cea precizata in specificatia politei, raspunderea asiguratorului nu se va extinde dupa inceperea transportului catre o astfel de alta destinatie, daca asigurarea nu a incetat deja.
  • Asigurarea va ramane in vigoare (cu conditia terminarii ei conform prevederilor de mai sus) in timpul intarzierii care nu este sub controlul asiguratului, in timpul oricarei devieri, descarcari fortate, reexpedieri sau transbordari, ca si in timpul oricarei schimbari a voiajului intervenite din exercitarea unui drept acordat armatorilor sau navlositorilor prin contractul de navlosire.
  • Daca, datorita unor circumstante care nu sunt sub controlul asiguratului, contractul de transport se termina intr-un alt port sau loc decat destinatia precizata in acesta, ori tranzitul este terminat altfel inainte de livrarea bunurilor, atunci asigurarea va inceta de asemenea in acel loc. Face exceptie cazul in care asiguratul notifica prompt asiguratorul, solicitandu-i continuarea asigurarii, asigurarea ramanand in vigoare cu conditia platii unei prime de asigurare suplimentare, daca aceasta este ceruta de catre asigurator:
   • fie pana cand bunul este vandut si livrat intr-un asemenea port sau loc sau, daca nu s-a convenit altfel, pana la expirarea celor 60 de zile de la sosirea bunului asigurat intr-un astfel de port sau loc, oricare dintre aceste situatii survine mai intai;
   • fie pana cand asigurarea inceteaza conform prevederilor de mai sus, daca in aceasta perioada de 60 de zile (sau in orice extindere agreata a acesteia) bunul este expediat la destinatia precizata in specificatia politei sau
    catre orice alta destinatie.
  • Daca, dupa intrarea in vigoare a asigurarii, asiguratul schimba destinatia precizata in specificatia politei, cu conditia ca asiguratorul sa fie avizat prompt de aceasta schimbare, asigurarea continua contra unei prime de asigurare suplimentare si in conditii ce urmeaza a fi agreate.

                CONDITIA DE ASIGURARE “A” / terestru

 • Conditiea de asigurare “A” / terestru este valabila numai impreuna cu conditiile generale privind asigurarea bunurilor pe timpul transportului.
 • Toate prevederile conditiilor generale privind asigurarea bunurilor pe timpul transportului sunt valabile in masura in care nu contravin prevederilor din aceasta conditie de asigurare.
 • RISCURI ACOPERITE
  • toate riscurile de pierdere sau de avariere a bunurilor asigurate, cu exceptia cazurilor prevazute la excluderi mai jos.
 • EXCLUDERI
  • pierderea, avaria sau cheltuiala rezultand din sau provocate de comportamentul voit necorespunzator al asiguratului;
  • scurgerea ordinara, pierderea uzuala in greutate sau volum, ori uzura normala a bunului asigurat;
  • pierderea, avaria sau cheltuiala cauzate de ambalarea si pregatirea insuficienta sau necorespunzatoare a bunului asigurat, termenul “ambalare” se considera ca include stivuirea intr-un container sau liftvan ( lada, cutie-ambalaj), dar numai daca stivuirea este efectuata fie inainte de intrarea in vigoare a asigurarii, fie de catre asigurat sau de prepusii acestuia;
  • pierderea, avaria sau cheltuiala cauzate de viciul propriu sau natura bunului asigurat;
  • pierderea, avaria sau cheltuiala cauzate de intarziere, chiar daca intarzierea se datoreaza unui risc asigurat;
  • pierderea, avaria sau cheltuiala rezultand din insolvabilitatea sau neindeplinirea obligatiilor financiare de catre proprietarii, administratorii sau operatorii mijlocului de transport;
  • pierderea sau frustrarea voiajului sau calatoriei;
  • pierderea, avaria sau cheltuiala rezultand din utilizarea oricarei arme de razboi care foloseste fisiunea si/sau fuziunea atomica, nucleara sau alta reactie asemanatoare, ori alta forta sau obiect radioactiv;
  • pierderea ca urmare a oricarui tip de furt, cu exceptia furtului savarsit prin acte de talharie sau prin efractie;
  • lipsurile de bunuri din mijlocul de transport / container cu sigiliu si/sau alte mijloace de inchidere / securizare intacte (cu exceptia cazului in care eventuale avarii la mijlocul de transport / container justifica lipsurile de bunuri);
  • starea de inadecvare a mijlocului de transport, containerului sau liftvan-ului (lazii, cutiei-ambalaj) pentru transportul in bune conditii al bunului asigurat, daca asiguratul sau prepusii sai au cunostinta de aceasta stare de inadecvare in momentul incarcarii bunului asigurat in acestea;
  • razboi, razboi civil, revolutie, rebeliune, insurectie sau conflict civil rezultand din acestea, ori orice act ostil al sau impotriva unei puteri beligerante;
  • capturare, sechestrare, arestare, retinere sau detentie (cu exceptia pirateriei) si consecintele acestora sau orice tentativa de acest fel;
  • mine, torpile, bombe sau alte arme de razboi abandonate;
  • pierderi cauzate de grevisti, persoane in greve patronale sau persoane luand parte latulburari de munca, revolte sau miscari civile;
  • pierderi rezultand din greve, greve patronale, tulburari de munca, revolte sau miscari civile;
  • pierderi cauzate de orice terorist sau orice persoana actionand dintr-un motiv politic.
 • DURATA ASIGURARII; RASPUNDEREA ASIGURATORULUI
  • Raspunderea asiguratorului incepe, pentru fiecare transport in parte, din momentul in care bunul asigurat paraseste depozitul sau locul de depozitare precizat in specificatia politei ca loc de incepere a transportului, dar nu mai
   devreme de incheierea politei de asigurare si plata primei de asigurare sau, dupa caz, a celei dintai rate a acesteia.
  • Raspunderea asiguratorului continua pe toata durata transportului si inceteaza in una din urmatoarele situatii, care dintre ele survine mai intai:
   • cand bunul este livrat in depozitul destinatarului sau in alt depozit final ori loc de depozitare, la destinatia precizata in specificatia politei;
   • cand bunul este livrat in orice alt depozit sau loc de depozitare, la destinatia precizata in specificatia politei sau inainte de aceasta, pe care asiguratul decide sa-l foloseasca:
    • pentru depozitare, alta decat in cursul obisnuit al transportului
    • sau
    • pentru alocare sau distributie;
   • la expirarea a 24 de ore de la sosirea autovehiculului la destinatia finala precizata in specificatia politei (pentru transport rutier);
   • sau
   • la expirarea a 30 de zile de la sosirea trenului in gara de destinatie ori la expirarea a 24 de ore de la predarea bunului asigurat de catre autoritatile feroviare, oricare dintre aceste situatii survine mai intai (pentru transportul
    feroviar).
  • Daca, datorita unor circumstante care nu sunt sub controlul asiguratului, contractul de transport se termina intr-un alt loc decat destinatia precizata in acesta, ori tranzitul este terminat altfel inainte de livrarea bunurilor conform prevederilor de mai sus, atunci aceasta asigurare va inceta de asemenea in acel loc. Face exceptie cazul in care asiguratul notifica prompt asigurator, solicitandu-i continuarea asigurarii, asigurarea ramanand in vigoare cu conditia platii unei prime de asigurare suplimentare, daca aceasta este ceruta de catre asigurator:
   • fie pana cand bunul este vandut si livrat intr-un asemenea port sau loc sau, daca nu s-a convenit altfel, pana la expirarea celor 60 de zile de la sosirea bunului asigurat intr-un astfel de port sau loc, oricare dintre aceste situatii survine mai intai;
   • fie pana cand asigurarea inceteaza conform prevederilor de mai sus, daca in aceasta perioada de 60 de zile (sau in orice extindere agreata a acesteia) bunul este expediat la destinatia precizata in specificatia politei sau catre orice alta destinatie.
  • Daca, dupa intrarea in vigoare a asigurarii, asiguratul schimba destinatia precizata in specificatia politei, cu conditia ca asiguratorul sa fie avizat prompt de aceasta schimbare, asigurarea continua contra unei prime de asigurare suplimentare si in conditii ce urmeaza a fi agreate.

               CONDITIA DE ASIGURARE “A” / aerian

 • Conditie de asigurare “A” / aerian este valabila numai impreuna cu conditiile generale privind asigurarea bunurilor pe timpul transportului.
 • Toate prevederile conditiilor generale privind asigurarea bunurilor pe timpul transportului sunt valabile in masura in care nu contravin prevederilor din aceasta conditie de asigurare.
 • RISCURI ACOPERITE
  • toate riscurile de pierdere sau de avariere a bunurilor asigurate, cu exceptia cazurilor prevazute la excluderi mai jos.
 • EXCLUDERI
  • pierderea, avaria sau cheltuiala rezultand din sau provocate de comportamentul voit necorespunzator al asiguratului;
  • scurgerea ordinara, pierderea uzuala in greutate sau volum, ori uzura normala a bunului asigurat;
  • pierderea, avaria sau cheltuiala cauzate de ambalarea si pregatirea insuficienta sau necorespunzatoare a bunului asigurat, termenul “ambalare” se considera ca include stivuirea intr-un container sau liftvan ( lada, cutie-ambalaj), dar numai daca stivuirea este efectuata fie inainte de intrarea in vigoare a asigurarii, fie de catre asigurat sau de prepusii acestuia;
  • pierderea, avaria sau cheltuiala cauzate de viciul propriu sau natura bunului asigurat;
  • pierderea, avaria sau cheltuiala rezultand din starea de inadecvare a aeronavei, mijlocului de transport, containerului, liftvan-ului (lazii, cutiei-ambalaj) pentru transportul in bune conditii al bunului asigurat, daca asiguratul sau prepusii sai au cunostinta de o asemenea stare de inadecvare in momentul incarcarii bunului asigurat in acestea;
  • pierderea, avaria sau cheltuiala cauzate de intarziere, chiar daca intarzierea se datoreaza unui risc asigurat;
  • pierderea, avaria sau cheltuiala rezultand din insolvabilitatea sau neindeplinirea obligatiilor financiare de catre proprietarii, administratorii, navlositorii sau operatorii aeronavei;
  • pierderea sau frustrarea voiajului sau calatoriei;
  • pierderea, avaria sau cheltuiala rezultand din utilizarea oricarei arme de razboi care foloseste fisiunea si/sau fuziunea atomica, nucleara sau alta reactie asemanatoare, ori alta forta sau obiect radioactiv;
  • pierderea ca urmare a oricarui tip de furt, cu exceptia furtului savarsit prin acte de talharie sau prin efractie;
  • lipsurile de bunuri din mijlocul de transport / container cu sigiliu si/sau alte mijloace de inchidere / securizare intacte (cu exceptia cazului in care eventuale avarii la mijlocul de transport / container justifica lipsurile de bunuri);
  • razboi, razboi civil, revolutie, rebeliune, insurectie sau conflict civil rezultand din acestea, ori orice act ostil al sau impotriva unei puteri beligerante;
  • capturare, sechestrare, arestare, retinere sau detentie (cu exceptia pirateriei) si consecintele acestora sau orice tentativa de acest fel;
  • mine, torpile, bombe sau alte arme de razboi abandonate;
  • pierderi cauzate de grevisti, persoane in greve patronale sau persoane luand parte la tulburari de munca, revolte sau miscari civile;
  • pierderi rezultand din greve, greve patronale, tulburari de munca, revolte sau miscari civile;
  • pierderi cauzate de orice terorist sau orice persoana actionand dintr-un motiv politic.
 • DURATA ASIGURARII; RASPUNDEREA ASIGURATORULUI
  • Raspunderea asiguratorului incepe, pentru fiecare transport in parte, din momentul in care bunul asigurat paraseste depozitul sau locul de depozitare precizat in specificatia politei ca loc de incepere a transportului, dar nu mai devreme de incheierea politei de asigurare si plata primei de asigurare sau, dupa caz, a celei dintai rate a acesteia.
  • Raspunderea asiguratorului continua pe toata durata transportului si inceteaza in una din urmatoarele situatii, oricare dintre ele survine mai intai:
   • cand bunul este livrat in depozitul destinatarului sau in alt depozit final ori loc de depozitare, la destinatia precizata in specificatia politei;
   • cand bunul este livrat in orice alt depozit sau loc de depozitare, la destinatia precizata in specificatia politei sau inainte de aceasta, pe care asiguratul decide sa-l foloseasca:
    • pentru depozitare, alta decat in cursul obisnuit al transportului
    • sau
    • pentru alocare sau distributie;
   • la expirarea a 30 de zile de la terminarea descarcarii bunului asigurat de pe aeronava in locul final de descarcare.
  • Daca, dupa descarcarea de pe aeronava in locul final de descarcare, dar totusi inainte de terminarea asigurarii, bunul urmeaza sa fie expediat catre o alta destinatie decat cea precizata in specificatia politei, raspunderea asiguratorului nu se va extinde dupa inceperea transportului catre o astfel de alta destinatie, daca asigurarea nu a incetat deja in conformitate cu prevederile de mai sus.
  • Asigurarea va ramane in vigoare (cu conditia terminarii ei conform prevederilor de mai sus) in timpul intarzierii care nu este sub controlul asiguratului, in timpul oricarei devieri, descarcari fortate, reexpedieri sau transbordari, ca si in timpul oricarei schimbari a voiajului intervenite din exercitarea unui drept acordat transportatorilor aerieni prin contractul de transport.
  • Daca, datorita unor circumstante care nu sunt sub controlul asiguratului, contractul de transport se termina intr-un alt loc decat destinatia precizata in acesta, ori tranzitul este terminat altfel inainte de livrarea bunurilor conform prevederilor de mai sus, atunci aceasta asigurare va inceta de asemenea in acel loc. Face exceptie cazul in care asiguratul notifica prompt asiguratorul, solicitandu-i continuarea asigurarii, asigurarea ramanand in vigoare cu conditia platii unei prime de asigurare suplimentare, daca aceasta este ceruta de catre asigurator:
   • fie pana cand bunul este vandut si livrat intr-un asemenea loc, daca nu s-a convenit altfel, pana la expirarea celor 30 de zile de la sosirea bunului asigurat intr-un astfel de loc, oricare dintre aceste situatii survine mai intai;
   • fie pana cand asigurarea inceteaza conform prevederilor de mai sus, daca in aceasta perioada de 30 de zile (sau in orice extindere agreata a acesteia) bunul este expediat la destinatia precizata in specificatia politei sau catre orice alta destinatie;
  • Daca, dupa intrarea in vigoare a asigurarii, asiguratul schimba destinatia precizata in specificatia politei, cu conditia ca asiguratorul sa fie avizat prompt de aceasta schimbare, asigurarea continua contra unei prime de asigurare suplimentare si in conditii ce urmeaza a fi agreate.
Conditia de Asigurare "B": 

              CONDITIA DE ASIGURARE “B” / maritim

 • Conditia de asigurare “B” / maritim este valabila numai impreuna cu conditiile generale privind asigurarea bunurilor pe timpul transportului.
 • Toate prevederile conditiilor generale privind asigurarea bunurilor pe timpul transportului sunt valabile in masura in care nu contravin prevederilor din aceasta conditie de asigurare.
 • RISCURI ACOPERITE
  • pierderea sau avaria bunurilor asigurate cauzate de:
   • Incendiu sau Explozie;
   • esuarea, scufundarea sau rasturnarea navei sau ambarcatiunii;
   • rasturnarea sau deraierea mijlocului de transport terestru;
   • coliziunea sau contactul navei, ambarcatiunii sau mijlocului de transport cu orice obiect exterior, altul decat apa;
   • descarcarea bunurilor intr-un port de refugiu;
   • cutremur de pamant, eruptie vulcanica sau Trasnet.
  • pierderea sau avaria bunurilor asigurate cauzate de:
   • sacrificiul in avaria comuna;
   • aruncarea bunurilor sau luarea lor de valuri peste bord;
   • intrarea apei de mare, lac sau rau in nava, ambarcatiune, mijloc de transport, container, liftvan (cutie, lada – ambalaj) sau loc de depozitare.
  • dauna totala a unui colet pierdut peste bord sau cazut in timpul incarcarii pe sau descarcarii de pe nava, ambarcatiune sau alt mijloc de transport.
  • cheltuielile si contributiile la avaria comuna si/sau cheltuielile de salvare, platite de asigurat, stabilite potrivit prevederilor contractului de navlosire si/sau legii aplicabile, daca acestea au fost facute pentru sau in legatura cu evitarea unei pierderi cauzate de orice evenimente, cu exceptia acelora prevazute la excluderi sau oriunde altundeva in asigurare.
  • suma ce reprezinta proportia raspunderii stabilite conform Clauzei “Culpa Comuna in caz de Coliziune”, daca aceasta clauza este prevazuta in contractul de navlosire. In cazul oricarei pretentii de despagubire formulate de proprietarul navei in baza acestei clauze, asiguratul este de acord sa notifice asiguratorului acest lucru, asiguratorul avand dreptul, pe propria sa cheltuiala, sa apere asiguratul impotriva unei astfel de pretentii.
 • EXCLUDERI
  • pierderea, avaria sau cheltuiala rezultand din sau provocate de comportamentul voit necorespunzator al asiguratului;
  • scurgerea ordinara, pierderea uzuala in greutate sau volum, ori uzura normala a bunului asigurat;
  • pierderea, avaria sau cheltuiala cauzate de ambalarea si pregatirea insuficienta sau necorespunzatoare a bunului asigurat, termenul “ambalare” se considera ca include stivuirea intr-un container sau liftvan (lada, cutie-ambalaj), dar numai daca stivuirea este efectuata fie inainte de intrarea in vigoare a asigurarii, fie de catre asigurat sau de prepusii acestuia;
  • pierderea, avaria sau cheltuiala cauzate de viciul propriu sau natura bunului asigurat;
  • pierderea, avaria sau cheltuiala cauzate de intarziere, chiar daca intarzierea se datoreaza unui risc asigurat;
  • pierderea, avaria sau cheltuiala rezultand din insolvabilitatea sau neindeplinirea obligatiilor financiare de catre proprietarii, administratorii, navlositorii sau operatorii navei;
  • pierderea sau frustrarea voiajului sau calatoriei;
  • pierderea, avaria sau cheltuiala rezultand din utilizarea oricarei arme de razboi care foloseste fisiunea si/sau fuziunea atomica, nucleara sau alta reactie asemanatoare, ori alta forta sau obiect radioactiv;
  • starea de nenavigabilitate a navei sau a ambarcatiunii;
  • faptul ca nava, ambarcatiunea, mijlocul de transport, containerul sau liftvan-ul (lada, cutia-ambalaj) sunt inadecvate pentru transportul in bune conditii al bunului asigurat, daca asiguratul sau prepusii sai au cunostinta de o asemenea stare de nenavigabilitate sau de inadecvare in momentul incarcarii bunului asigurat in acestea;
  • razboi, razboi civil, revolutie, rebeliune, insurectie sau conflict civil rezultand din acestea, ori orice act ostil al sau impotriva unei puteri beligerante;
  • capturare, sechestrare, arestare, retinere sau detentie si consecintele acestora sau orice tentativa de acest fel;
  • mine, torpile, bombe sau alte arme de razboi abandonate;
  • pierderi cauzate de grevisti, persoane in greve patronale sau persoane luand parte la tulburari de munca, revolte sau miscari civile;
  • pierderi rezultand din greve, greve patronale, tulburari de munca, revolte sau miscari civile;
  • pierderi cauzate de orice terorist sau orice persoana actionand dintr-un motiv politic.
 • DURATA ASIGURARII; RASPUNDEREA ASIGURATORULUI
  • Raspunderea asiguratolrui incepe, pentru fiecare transport in parte, din momentul in care bunul asigurat paraseste depozitul sau locul de depozitare precizat in specificatia politei ca loc de incepere a transportului, dar nu mai devreme de incheierea politei de asigurare si plata primei de asigurare sau, dupa caz, a celei dintai rate a acesteia.
  • Raspunderea asiguratorului continua pe toata durata transportului si inceteaza in una din urmatoarele situatii, care dintre ele survine mai intai:
   • cand bunul este livrat in depozitul destinatarului sau in alt depozit final ori loc de depozitare, la destinatia precizata in specificatia politei;
   • cand bunul este livrat in orice alt depozit sau loc de depozitare, la destinatia precizata in specificatia politei sau inainte de aceasta, pe care asiguratul decide sa-l foloseasca:
    • pentru depozitare, alta decat in cursul obisnuit al transportului
    • sau
    • pentru alocare sau distributie;
   • la expirarea a 60 de zile de la terminarea descarcarii bunului asigurat de pe nava maritima in portul final de descarcare.
  • Daca, dupa descarcarea de pe nava maritima in portul final de descarcare, dar totusi inainte de terminarea acestei asigurari, bunul urmeaza sa fie expediat catre o alta destinatie decat cea precizata in specificatia politei, raspunderea asiguratorului nu se va extinde dupa inceperea transportului catre o astfel de alta destinatie, daca asigurarea nu a incetat deja in conformitate cu prevederile de mai sus.
  • Asigurarea va ramane in vigoare (cu conditia terminarii ei conform prevederilor de mai sus) in timpul intarzierii care nu este sub controlul asiguratului, in timpul oricarei devieri, descarcari fortate, reexpedieri sau transbordari, ca si in timpul oricarei schimbari a voiajului intervenite din exercitarea unui drept acordat armatorilor sau navlositorilor prin contractul de navlosire.
  • Daca, datorita unor circumstante care nu sunt sub controlul asiguratului, contractul de transport se termina intr-un alt port sau loc decat destinatia precizata in acesta, ori tranzitul este terminat altfel inainte de livrarea bunurilor conform prevederilor de mai sus, atunci asigurarea va inceta de asemenea in acel loc. Face exceptie cazul in care asiguratul notifica prompt asiguratorul, solicitandu-i continuarea asigurarii, asigurarea ramanand in vigoare cu conditia platii unei prime de asigurare suplimentare, daca aceasta este ceruta de catre asigurator:
   • fie pana cand bunul este vandut si livrat intr-un asemenea port sau loc sau, daca nu s-a convenit altfel, pana la expirarea celor 60 de zile de la sosirea bunului asigurat intr-un astfel de port sau loc, oricare dintre aceste situatii survine mai intai;
   • fie pana cand asigurarea inceteaza conform prevederilor de mai sus, daca in aceasta perioada de 60 de zile (sau in orice extindere agreata a acesteia) bunul este expediat la destinatia precizata in specificatia politei sau catre orice alta destinatie.
  • Daca, dupa intrarea in vigoare a asiguraririi, asiguratul schimba destinatia precizata in specificatia politei, cu conditia ca asiguratorul sa fie avizat prompt de aceasta schimbare, asigurarea continua contra unei prime de asigurare suplimentare si in conditii ce urmeaza a fi agreate.

               CONDITIA DE ASIGURARE “B” / terestru

 • Conditia de asigurare “B” / terestru este valabila numai impreuna cu conditiile generale privind asigurarea bunurilor pe timpul transportului.
 • Toate prevederile conditiilor generale privind asigurarea bunurilor pe timpul transportului sunt valabile in masura in care nu contravin prevederilor din aceasta conditie de asigurare.
 • RISCURI ACOPERITE
  • pierderea sau avaria bunurilor asigurate, cauzate de:
   • Incendiu sau Explozie;
   • esuarea, scufundarea, rasturnarea sau coliziunea oricarui ferry – boat de linie;
   • rasturnarea sau deraierea mijlocului de transport;
   • coliziunea (si anume coliziunea accidentala a mijlocului de transport cu orice alt vehicul sau obiect exterior);
   • prabusirea unui pod sau tunel;
   • intrarea apei de mare, lac sau rau in mijlocul de transport, container sau liftvan (cutie, lada – ambalaj) ca urmare a cresterii nivelului apelor;
   • cutremur de pamant, eruptie vulcanica sau Trasnet.
  • dauna totala a unui colet pierdut sau cazut in timpul incarcarii pe sau descarcarii de pe mijlocul de transport;
 • EXCLUDERI
  • pierderea, avaria sau cheltuiala rezultand din sau provocate de comportamentul voit necorespunzator al asiguratului;
  • scurgerea ordinara, pierderea uzuala in greutate sau volum, ori uzura normala a bunului asigurat;
  • pierderea, avaria sau cheltuiala cauzate de ambalarea si pregatirea insuficienta sau necorespunzatoare a bunului asigurat, termenul “ambalare” se considera ca include stivuirea intr-un container sau liftvan ( lada, cutie-ambalaj), dar numai daca stivuirea este efectuata fie inainte de intrarea in vigoare a asigurarii, fie de catre asigurat sau de prepusii acestuia;
  • pierderea, avaria sau cheltuiala cauzate de viciul propriu sau natura bunului asigurat;
  • pierderea, avaria sau cheltuiala cauzate de intarziere, chiar daca intarzierea se datoreaza unui risc asigurat;
  • pierderea, avaria sau cheltuiala rezultand din insolvabilitatea sau neindeplinirea obligatiilor financiare de catre proprietarii, administratorii sau operatorii mijlocului de transport;
  • pierderea sau frustrarea voiajului sau calatoriei;
  • pierderea, avaria sau cheltuiala rezultand din utilizarea oricarei arme de razboi care foloseste fisiunea si/sau fuziunea atomica, nucleara sau alta reactie asemanatoare, ori alta forta sau obiect radioactiv;
  • starea de inadecvare a mijlocului de transport, containerului sau liftvan-ului (lazii, cutiei-ambalaj) pentru transportul in bune conditii al bunului asigurat, daca asiguratul sau prepusii sai au cunostinta de aceasta stare de inadecvare in momentul incarcarii bunului asigurat in acestea;
  • pierderea, avaria sau cheltuiala cauzate de razboi, razboi civil, revolutie, rebeliune, insurectie sau conflict civil rezultand din acestea, ori orice act ostil al sau impotriva unei puteri beligerante;
  • pierderea, avaria sau cheltuiala cauzate de capturare, sechestrare, arestare, retinere sau detentie (cu exceptia pirateriei) si consecintele acestora sau orice tentativa de acest fel;
  • pierderea, avaria sau cheltuiala cauzate de mine, torpile, bombe sau alte arme de razboi abandonate;
  • pierderea, avaria sau cheltuiala cauzate de grevisti, persoane in greve patronale sau persoane luand parte la tulburari de munca, revolte sau miscari civile;
  • pierderea, avaria sau cheltuiala rezultand din greve, greve patronale, tulburari de munca, revolte sau miscari civile;
  • pierderea, avaria sau cheltuiala cauzate de orice terorist sau orice persoana actionand dintr-un motiv politic.
 • DURATA ASIGURARII; RASPUNDEREA ASIGURATORULUI
  • Raspunderea asiguratorului incepe, pentru fiecare transport in parte, din momentul in care bunul asigurat paraseste depozitul sau locul de depozitare precizat in specificatia politei ca loc de incepere a transportului, dar nu mai devreme de incheierea politei de asigurare si plata primei de asigurare sau, dupa caz, a celei dintai rate a acesteia.
  • Raspunderea asiguratorului continua pe toata durata transportului si inceteaza in una din urmatoarele situatii, care dintre ele survine mai intai:
   • cand bunul este livrat in depozitul destinatarului sau in alt depozit final ori loc de depozitare, la destinatia precizata in specificatia politei;
   • cand bunul este livrat in orice alt depozit sau loc de depozitare, la destinatia precizata in specificatia politei sau inainte de aceasta, pe care asiguratul decide sa-l foloseasca:
    • pentru depozitare, alta decat in cursul obisnuit al transportului
    • sau
    • pentru alocare sau distributie;
   • la expirarea a 24 de ore de la sosirea autovehiculului la destinatia finala precizata in specificatia politei (pentru transport rutier);
   • sau
   • la expirarea a 30 de zile de la sosirea trenului in gara de destinatie ori la expirarea a 24 de ore de la predarea bunului asigurat de catre autoritatile feroviare, oricare dintre aceste situatii survine mai intai (pentru transportul feroviar).
  • Daca, datorita unor circumstante care nu sunt sub controlul asiguratului, contractul de transport se termina intr-un alt loc decat destinatia precizata in acesta, ori tranzitul este terminat altfel inainte de livrarea bunurilor conform prevederilor de mai sus, atunci asigurarea va inceta de asemenea in acel loc. Face exceptie cazul in care asiguratul notifica prompt asiguratorul, solicitandu-i continuarea asigurarii, asigurarea ramanand in vigoare cu conditia platii unei prime de asigurare suplimentare, daca aceasta este ceruta de catre asigurator:
   • fie pana cand bunul este vandut si livrat intr-un asemenea port sau loc sau, daca nu s-a convenit altfel, pana la expirarea celor 60 de zile de la sosirea bunului asigurat intr-un astfel de port sau loc, oricare dintre aceste situatii survine mai intai;
   • fie pana cand asigurarea inceteaza conform prevederilor de mai sus, daca in aceasta perioada de 60 de zile (sau in orice extindere agreata a acesteia) bunul este expediat la destinatia precizata in specificatia politei sau
    catre orice alta destinatie.
  • Daca, dupa intrarea in vigoare a acestei asigurari, asiguratul schimba destinatia precizata in specificatia politei, cu conditia ca asiguratorul sa fie avizat prompt de aceasta schimbare, asigurarea continua contra unei prime de
   asigurare suplimentare si in conditii ce urmeaza a fi agreate.

               CONDITIA DE ASIGURARE “B” / aerian

 • Conditia de asigurare “B” / aerian este valabila numai impreuna cu conditiile generale privind asigurarea bunurilor pe timpul transportului.
 • Toate prevederile conditiilor generale privind asigurarea bunurilor pe timpul transportului sunt valabile in masura in care nu contravin prevederilor din aceasta conditie de asigurare.
 • RISCURI ACOPERITE
  • pierderea sau avaria bunurilor asigurate cauzate de:
   • Incendiu sau Explozie;
   • esuarea sau prabusirea aeronavei;
   • rasturnarea sau deraierea mijlocului de transport terestru;
   • coliziunea sau contactul aeronavei cu orice obiect exterior;
   • cutremur de pamant sau eruptie vulcanica;
   • intrarea apei de mare, lac sau rau in mijlocul de transport, container, liftvan (cutie, lada – ambalaj) sau loc de depozitare.
  • dauna totala a unui colet pierdut sau cazut in timpul incarcarii pe sau descarcarii de pe aeronava sau alt mijloc de transport.
 • EXCLUDERI
  • pierderea, avaria sau cheltuiala rezultand din sau provocate de comportamentul voit necorespunzator al asiguratului;
  • scurgerea ordinara, pierderea uzuala in greutate sau volum, ori uzura normala a bunului asigurat;
  • pierderea, avaria sau cheltuiala cauzate de ambalarea si pregatirea insuficienta sau necorespunzatoare a bunului asigurat, termenul “ambalare” se considera ca include stivuirea intr-un container sau liftvan ( lada, cutie-ambalaj), dar numai daca stivuirea este efectuata fie inainte de intrarea in vigoare a asigurarii, fie de catre asigurat sau de prepusii acestuia;
  • pierderea, avaria sau cheltuiala cauzate de viciul propriu sau natura bunului asigurat;
  • pierderea, avaria sau cheltuiala rezultand din starea de inadecvare a aeronavei, mijlocului de transport, containerului, liftvan-ului (lazii, cutiei-ambalaj) pentru transportul in bune conditii al bunului asigurat, daca asiguratul sau prepusii sai au cunostinta de o asemenea stare de inadecvare in momentul incarcarii bunului asigurat in acestea;
  • pierderea, avaria sau cheltuiala cauzate de intarziere, chiar daca intarzierea se datoreaza unui risc asigurat;
  • pierderea, avaria sau cheltuiala rezultand din insolvabilitatea sau neindeplinirea obligatiilor financiare de catre proprietarii, administratorii, navlositorii sau operatorii aeronavei;
  • pierderea sau frustrarea voiajului sau calatoriei;
  • pierderea, avaria sau cheltuiala rezultand din utilizarea oricarei arme de razboi care foloseste fisiunea si/sau fuziunea atomica, nucleara sau alta reactie asemanatoare, ori alta forta sau obiect radioactiv;
  • pierderea, avaria sau cheltuiala cauzate de razboi, razboi civil, revolutie, rebeliune, insurectie sau conflict civil rezultand din acestea, ori orice act ostil al sau impotriva unei puteri beligerante;
  • pierderea, avaria sau cheltuiala cauzate de capturare, sechestrare, arestare, retinere sau detentie (cu exceptia pirateriei) si consecintele acestora sau orice tentativa de acest fel;
  • pierderea, avaria sau cheltuiala cauzate de mine, torpile, bombe sau alte arme de razboi abandonate;
  • pierderea, avaria sau cheltuiala cauzate de grevisti, persoane in greve patronale sau persoane luand parte la tulburari de munca, revolte sau miscari civile;
  • pierderea, avaria sau cheltuiala rezultand din greve, greve patronale, tulburari de munca, revolte sau miscari civile;
  • pierderea, avaria sau cheltuiala cauzate de orice terorist sau orice persoana actionand dintr-un motiv politic.
 • DURATA ASIGURARII; RASPUNDEREA ASIGURATORULUI
  • Raspunderea asiguratorului incepe, pentru fiecare transport in parte, din momentul in care bunul asigurat paraseste depozitul sau locul de depozitare precizat in specificatia politei ca loc de incepere a transportului, dar nu mai devreme de incheierea politei de asigurare si plata primei de asigurare sau, dupa caz, a celei dintai rate a acesteia.
  • Raspunderea asiguratorului continua pe toata durata transportului si inceteaza in una din urmatoarele situatii, oricare dintre ele survine mai intai:
   • cand bunul este livrat in depozitul destinatarului sau in alt depozit final ori loc de depozitare, la destinatia precizata in specificatia politei;
   • cand bunul este livrat in orice alt depozit sau loc de depozitare, la destinatia precizata in specificatia politei sau inainte de aceasta, pe care asiguratul decide sa-l foloseasca:
    • pentru depozitare, alta decat in cursul obisnuit al transportului
    • sau
    • pentru alocare sau distributie;
   • la expirarea a 30 de zile de la terminarea descarcarii bunului asigurat de pe aeronava in locul final de descarcare.
  • Daca, dupa descarcarea de pe aeronava in locul final de descarcare, dar totusi inainte de terminarea asigurarii, bunul urmeaza sa fie expediat catre o alta destinatie decat cea precizata in specificatia politei, raspunderea asiguratorului nu se va extinde dupa inceperea transportului catre o astfel de alta destinatie, daca asigurarea nu a incetat deja in conformitate cu prevederile de mai sus.
  • Asigurarea va ramane in vigoare (cu conditia terminarii ei conform prevederilor de mai sus) in timpul intarzierii care nu este sub controlul asiguratului, in timpul oricarei devieri, descarcari fortate, reexpedieri sau transbordari, ca si in timpul oricarei schimbari a voiajului intervenite din exercitarea unui drept acordat transportatorilor aerieni prin contractul de transport.
  • Daca, datorita unor circumstante care nu sunt sub controlul asiguratului, contractul de transport se termina intr-un alt loc decat destinatia precizata in acesta, ori tranzitul este terminat altfel inainte de livrarea bunurilor conform prevederilor de mai sus, atunci asigurarea va inceta de asemenea in acel loc. Face exceptie cazul in care asiguratul notifica prompt asiguratorul, solicitandu-i continuarea asigurarii, asigurarea ramanand in vigoare cu conditia platii unei prime de asigurare suplimentare, daca aceasta este ceruta de catre asigurator:
   • fie pana cand bunul este vandut si livrat intr-un asemenea loc sau, daca nu s-a convenit altfel, pana la expirarea celor 30 de zile de la sosirea bunului asigurat intr-un astfel de loc, oricare dintre aceste situatii survine mai intai;
   • fie pana cand asigurarea inceteaza conform prevederilor de mai sus, daca in aceasta perioada de 30 de zile (sau in orice extindere agreata a acesteia) bunul este expediat la destinatia precizata in specificatia politei sau catre orice alta destinatie.
  • Daca, dupa intrarea in vigoare a acestei asigurari, asiguratul schimba destinatia precizata in specificatia politei, cu conditia ca asiguratorul sa fie avizata prompt de aceasta schimbare, asigurarea continua contra unei prime de asigurare suplimentare si in conditii ce urmeaza a fi agreate.
Conditia de Asigurare "C": 

               CONDITIA DE ASIGURARE “C” / maritim

 • Conditia de asigurare “C” / maritim este valabila numai impreuna cu conditiile generale privind asigurarea bunurilor pe timpul transportului.
 • Toate prevederile conditiilor generale privind asigurarea bunurilor pe timpul transportului sunt valabile in masura in care nu contravin prevederilor din aceasta conditie de asigurare.
 • RISCURI ACOPERITE
  • pierderea sau avaria bunurilor asigurate, cauzate de:
   • Incendiu sau Explozie;
   • esuarea, scufundarea sau rasturnarea navei sau ambarcatiunii;
   • rasturnarea sau deraierea mijlocului de transport terestru;
   • coliziunea sau contactul navei, ambarcatiunii sau mijlocului de transport cu orice obiect exterior, altul decat apa;
   • descarcarea bunurilor intr-un port de refugiu.
  • pierderea sau avaria bunurilor asigurate cauzate de:
   • sacrificiul in avaria comuna;
   • aruncarea peste bord.
  • cheltuielile si contributiile la avaria comuna si/sau cheltuielile de salvare, platite de asigurat, stabilite potrivit prevederilor contractului de navlosire si/sau legii aplicabile, daca acestea au fost facute pentru sau in legatura cu evitarea unei pierderi cauzate de orice evenimente, cu exceptia acelora prevazute la excluderi sau oriunde altundeva in asigurare.
  • suma ce reprezinta proportia raspunderii stabilite conform Clauzei “Culpa Comuna in caz de Coliziune”, daca aceasta clauza este prevazuta in contractul de navlosire. In cazul oricarei pretentii de despagubire formulate de proprietarul navei in baza acestei clauze, asiguratul este de acord sa notifice asiguratorului acest lucru, asiguratorul avand dreptul, pe propria sa cheltuiala, sa apere asiguratul impotriva unei astfel de pretentii.
 • EXCLUDERI
  • pierderea, avaria sau cheltuiala rezultand din sau provocate de comportamentul voit necorespunzator al asiguratului;
  • scurgerea ordinara, pierderea uzuala in greutate sau volum, ori uzura normala a bunului asigurat;
  • pierderea, avaria sau cheltuiala cauzate de ambalarea si pregatirea insuficienta sau necorespunzatoare a bunului asigurat, termenul “ambalare” se considera ca include stivuirea intr-un container sau liftvan (lada, cutie-ambalaj), dar numai daca stivuirea este efectuata fie inainte de intrarea in vigoare a asigurarii, fie de catre asigurat sau de prepusii acestuia;
  • pierderea, avaria sau cheltuiala cauzate de viciul propriu sau natura bunului asigurat;
  • pierderea, avaria sau cheltuiala cauzate de intarziere, chiar daca intarzierea se datoreaza unui risc asigurat;
  • pierderea, avaria sau cheltuiala rezultand din insolvabilitatea sau neindeplinirea obligatiilor financiare de catre proprietarii, administratorii, navlositorii sau operatorii navei;
  • pierderea sau frustrarea voiajului sau calatoriei;
  • pierderea, avaria sau cheltuiala rezultand din utilizarea oricarei arme de razboi care foloseste fisiunea si/sau fuziunea atomica, nucleara sau alta reactie asemanatoare, ori alta forta sau obiect radioactiv.
  • pierderea, avaria sau cheltuiala rezultand din starea de nenavigabilitate a navei sau a ambarcatiunii;
  • pierderea, avaria sau cheltuiala rezultand din faptul ca nava, ambarcatiunea, mijlocul de transport, containerul sau liftvan-ul (lada, cutia-ambalaj) sunt inadecvate pentru transportul in bune conditii al bunului asigurat, daca asiguratul sau prepusii sai au cunostinta de o asemenea stare de nenavigabilitate sau de inadecvare in momentul incarcarii bunului asigurat in acestea. Asiguratorul il va exonera pe asigurat de raspunderea ce rezulta din incalcarea garantiilor rezonabile legate de starea de navigabilitate si de adecvare a navei pentru transportul in bune conditii la destinatie a bunului asigurat, cu exceptia cazului in care asiguratul ori prepusii sai au cunostinta de o astfel de stare de nenavigabilitate sau de inadecvare.
  • pierderea, avaria sau cheltuiala cauzate de razboi, razboi civil, revolutie, rebeliune, insurectie sau conflict civil rezultand din acestea, ori orice act ostil al sau impotriva unei puteri beligerante;
  • pierderea, avaria sau cheltuiala cauzate de capturare, sechestrare, arestare, retinere sau detentie si consecintele acestora sau orice tentativa de acest fel;
  • mine, torpile, bombe sau alte arme de razboi abandonate.
  • pierderea, avaria sau cheltuiala cauzate de grevisti, persoane in greve patronale sau persoane luand parte la tulburari de munca, revolte sau miscari civile;
  • pierderea, avaria sau cheltuiala rezultand din greve, greve patronale, tulburari de munca, revolte sau miscari civile;
  • pierderea, avaria sau cheltuiala cauzate de orice terorist sau orice persoana actionand dintr-un motiv politic.
 • DURATA ASIGURARII; RASPUNDEREA ASIGURATORULUI
  • Raspunderea asiguratorului incepe, pentru fiecare transport in parte, din momentul in care bunul asigurat paraseste depozitul sau locul de depozitare precizat in specificatia politei ca loc de incepere a transportului, dar nu mai devreme de incheierea politei de asigurare si plata primei de asigurare sau, dupa caz, a celei dintai rate a acesteia.
  • Raspunderea asiguratorului continua pe toata durata transportului si inceteaza in una din urmatoarele situatii, care dintre ele survine mai intai:
   • cand bunul este livrat in depozitul destinatarului sau in alt depozit final ori loc de depozitare, la destinatia precizata in specificatia politei;
   • cand bunul este livrat in orice alt depozit sau loc de depozitare, la destinatia precizata in specificatia politei sau inainte de aceasta, pe care asiguratul decide sa-l foloseasca:
    • pentru depozitare, alta decat in cursul obisnuit al transportului
    • sau
    • pentru alocare sau distributie;
   • la expirarea a 60 de zile de la terminarea descarcarii bunului asigurat de pe nava maritima in portul final de descarcare.
  • Daca, dupa descarcarea de pe nava maritima in portul final de descarcare, dar totusi inainte de terminarea acestei asigurari, bunul urmeaza sa fie expediat catre o alta destinatie decat cea precizata in specificatia politei, raspunderea asiguratorului nu se va extinde dupa inceperea transportului catre o astfel de alta destinatie, daca asigurarea nu a incetat deja in conformitate cu prevederile de mai sus.
  • Asigurarea va ramane in vigoare (cu conditia terminarii ei conform prevederilor de mai sus) in timpul intarzierii care nu este sub controlul asiguratului, in timpul oricarei devieri, descarcari fortate, reexpedieri sau transbordari, ca si in timpul oricarei schimbari a voiajului intervenite din exercitarea unui drept acordat armatorilor sau navlositorilor prin contractul de navlosire.
  • Daca, datorita unor circumstante care nu sunt sub controlul asiguratului, contractul de transport se termina intr-un alt port sau loc decat destinatia precizata in acesta, ori tranzitul este terminat altfel inainte de livrarea bunurilor conform prevederilor de mai sus, atunci asigurarea va inceta de asemenea in acel loc. Face exceptie cazul in care asiguratul notifica prompt asiguratorul, solicitandu-i continuarea asigurarii, asigurarea ramanand in vigoare cu conditia platii unei prime de asigurare suplimentare, daca aceasta este ceruta de catre asigurator:
   • fie pana cand bunul este vandut si livrat intr-un asemenea port sau loc sau, daca nu s-a convenit altfel, pana la expirarea celor 60 de zile de la sosirea bunului asigurat intr-un astfel de port sau loc, oricare dintre aceste situatii survine mai intai;
   • fie pana cand asigurarea inceteaza conform prevederilor de mai sus, daca in aceasta perioada de 60 de zile (sau in orice extindere agreata a acesteia) bunul este expediat la destinatia precizata in specificatia politei sau catre orice alta destinatie.
  • Daca, dupa intrarea in vigoare a acestei asigurari, asiguratul schimba destinatia precizata in specificatia politei, cu conditia ca asiguratorul sa fie avizat prompt de aceasta schimbare, asigurarea continua contra unei prime de asigurare suplimentare si in conditii ce urmeaza a fi agreate.

              CONDITIA DE ASIGURARE “C” / terestru

 • Conditia de asigurare “C” / terestru este valabila numai impreuna cu conditiile generale privind asigurarea bunurilor pe timpul transportului.
 • Toate prevederile conditiilor generale privind asigurarea bunurilor pe timpul transportului sunt valabile in masura in care nu contravin prevederilor din aceasta conditie de asigurare.
 • RISCURI ACOPERITE
 • EXCLUDERI
  • pierderea, avaria sau cheltuiala rezultand din sau provocate de comportamentul voit necorespunzator al asiguratului;
  • scurgerea ordinara, pierderea uzuala in greutate sau volum, ori uzura normala a bunului asigurat;
  • pierderea, avaria sau cheltuiala cauzate de ambalarea si pregatirea insuficienta sau necorespunzatoare a bunului asigurat, termenul “ambalare” se considera ca include stivuirea intr-un container sau liftvan ( lada, cutie-ambalaj), dar numai daca stivuirea este efectuata fie inainte de intrarea in vigoare a asigurarii, fie de catre asigurat sau de prepusii acestuia;
  • pierderea, avaria sau cheltuiala cauzate de viciul propriu sau natura bunului asigurat;
  • pierderea, avaria sau cheltuiala cauzate de intarziere, chiar daca intarzierea se datoreaza unui risc asigurat;
  • pierderea, avaria sau cheltuiala rezultand din insolvabilitatea sau neindeplinirea obligatiilor financiare de catre proprietarii, administratorii sau operatorii mijlocului de transport;
  • pierderea sau frustrarea voiajului sau calatoriei;
  • pierderea, avaria sau cheltuiala rezultand din utilizarea oricarei arme de razboi care foloseste fisiunea si/sau fuziunea atomica, nucleara sau alta reactie asemanatoare, ori alta forta sau obiect radioactiv;
  • pierderea, avaria sau cheltuiala rezultand din starea de inadecvare a mijlocului de transport, containerului sau liftvan-ului (lazii, cutiei-ambalaj) pentru transportul in bune conditii al bunului asigurat, daca asiguratul sau prepusii sai au cunostinta de aceasta stare de inadecvare in momentul incarcarii bunului asigurat in acestea;
  • pierderea, avaria sau cheltuiala cauzate de razboi, razboi civil, revolutie, rebeliune, insurectie sau conflict civil rezultand din acestea, ori orice act ostil al sau impotriva unei puteri beligerante;
  • pierderea, avaria sau cheltuiala cauzate de capturare, sechestrare, arestare, retinere sau detentie (cu exceptia pirateriei) si consecintele acestora sau orice tentativa de acest fel;
  • pierderea, avaria sau cheltuiala cauzate de mine, torpile, bombe sau alte arme de razboi abandonate;
  • pierderea, avaria sau cheltuiala cauzate de grevisti, persoane in greve patronale sau persoane luand parte la tulburari de munca, revolte sau miscari civile;
  • pierderea, avaria sau cheltuiala rezultand din greve, greve patronale, tulburari de munca, revolte sau miscari civile;
  • pierderea, avaria sau cheltuiala cauzate de orice terorist sau orice persoana actionand dintr-un motiv politic.
 • DURATA ASIGURARII; RASPUNDEREA ASIGURATORULUI
  • Raspunderea asiguratorului incepe, pentru fiecare transport in parte, din momentul in care bunul asigurat paraseste depozitul sau locul de depozitare precizat in specificatia politei ca loc de incepere a transportului, dar nu mai devreme de incheierea politei de asigurare si plata primei de asigurare sau, dupa caz, a celei dintai rate a acesteia.
  • Raspunderea asiguratorului continua pe toata durata transportului si inceteaza in una din urmatoarele situatii, care dintre ele survine mai intai:
   • cand bunul este livrat in depozitul destinatarului sau in alt depozit final ori loc de depozitare, la destinatia precizata in specificatia politei;
   • cand bunul este livrat in orice alt depozit sau loc de depozitare, la destinatia precizata in specificatia politei sau inainte de aceasta, pe care asiguratul decide sa-l foloseasca:
    • pentru depozitare, alta decat in cursul obisnuit al transportului
    • sau
    • pentru alocare sau distributie;
   • la expirarea a 24 de ore de la sosirea autovehiculului la destinatia finala precizata in specificatia politei (pentru transport rutier);
   • sau
   • la expirarea a 30 de zile de la sosirea trenului in gara de destinatie ori la expirarea a 24 de ore de la predarea bunului asigurat de catre autoritatile feroviare, oricare dintre aceste situatii survine mai intai (pentru transportul feroviar).
  • Daca, datorita unor circumstante care nu sunt sub controlul asiguratului, contractul de transport se termina intr-un alt loc decat destinatia precizata in acesta, ori tranzitul este terminat altfel inainte de livrarea bunurilor conform prevederilor de mai sus, atunci asigurarea va inceta de asemenea in acel loc. Face exceptie cazul in care asiguratul notifica prompt asiguratorul, solicitandu-i continuarea asigurarii, asigurarea ramanand in vigoare cu conditia platii unei prime de asigurare suplimentare, daca aceasta este ceruta de catre asigurator:
   • fie pana cand bunul este vandut si livrat intr-un asemenea port sau loc sau, daca nu s-a convenit altfel, pana la expirarea celor 60 de zile de la sosirea bunului asigurat intr-un astfel de port sau loc, oricare dintre aceste situatii survine mai intai;
   • fie pana cand asigurarea inceteaza conform prevederilor de mai sus, daca in aceasta perioada de 60 de zile (sau in orice extindere agreata a acesteia) bunul este expediat la destinatia precizata in specificatia politei sau
    catre orice alta destinatie.
  • Daca, dupa intrarea in vigoare a acestei asigurari, asiguratul schimba destinatia precizata in specificatia politei, cu conditia ca asiguratorul sa fie avizat prompt de aceasta schimbare, asigurarea continua contra unei prime de
   asigurare suplimentare si in conditii ce urmeaza a fi agreate.

               CONDITIA DE ASIGURARE “C” / aerian

 • Conditia de asigurare “C” / aerian este valabila numai impreuna cu conditiile generale privind asigurarea bunurilor pe timpul transportului.
 • Toate prevederile conditiilor generale privind asigurarea bunurilor pe timpul transportului sunt valabile in masura in care nu contravin prevederilor din aceasta conditie de asigurare.
 • RISCURI ACOPERITE
 • EXCLUDERI
  • pierderea, avaria sau cheltuiala rezultand din sau provocate de comportamentul voit necorespunzator al asiguratului;
  • scurgerea ordinara, pierderea uzuala in greutate sau volum, ori uzura normala a bunului asigurat;
  • pierderea, avaria sau cheltuiala cauzate de ambalarea si pregatirea insuficienta sau necorespunzatoare a bunului asigurat, termenul “ambalare” se considera ca include stivuirea intr-un container sau liftvan ( lada, cutie-ambalaj), dar numai daca stivuirea este efectuata fie inainte de intrarea in vigoare a asigurarii, fie de catre asigurat sau de prepusii acestuia;
  • pierderea, avaria sau cheltuiala cauzate de viciul propriu sau natura bunului asigurat;
  • pierderea, avaria sau cheltuiala rezultand din starea de inadecvare a aeronavei, mijlocului de transport, containerului, liftvan-ului (lazii, cutiei-ambalaj) pentru transportul in bune conditii al bunului asigurat, daca asiguratul sau prepusii sai au cunostinta de o asemenea stare de inadecvare in momentul incarcarii bunului asigurat in acestea;
  • pierderea, avaria sau cheltuiala cauzate de intarziere, chiar daca intarzierea se datoreaza unui risc asigurat;
  • pierderea, avaria sau cheltuiala rezultand din insolvabilitatea sau neindeplinirea obligatiilor financiare de catre proprietarii, administratorii, navlositorii sau operatorii aeronavei;
  • pierderea sau frustrarea voiajului sau calatoriei;
  • pierderea, avaria sau cheltuiala rezultand din utilizarea oricarei arme de razboi care foloseste fisiunea si/sau fuziunea atomica, nucleara sau alta reactie asemanatoare, ori alta forta sau obiect radioactiv;
  • pierderea, avaria sau cheltuiala cauzate de razboi, razboi civil, revolutie, rebeliune, insurectie sau conflict civil rezultand din acestea, ori orice act ostil al sau impotriva unei puteri beligerante;
  • pierderea, avaria sau cheltuiala cauzate de capturare, sechestrare, arestare, retinere sau detentie (cu exceptia pirateriei) si consecintele acestora sau orice tentativa de acest fel;
  • pierderea, avaria sau cheltuiala cauzate de mine, torpile, bombe sau alte arme de razboi abandonate;
  • pierderea, avaria sau cheltuiala cauzate de grevisti, persoane in greve patronale sau persoane luand parte la tulburari de munca, revolte sau miscari civile;
  • pierderea, avaria sau cheltuiala rezultand din greve, greve patronale, tulburari de munca, revolte sau miscaricivile;
  • pierderea, avaria sau cheltuiala cauzate de orice terorist sau orice persoana actionand dintr-un motiv politic.
 • DURATA ASIGURARII; RASPUNDEREA ASIGURATORULUI
  • Raspunderea asiguratorului incepe, pentru fiecare transport in parte, din momentul in care bunul asigurat paraseste depozitul sau locul de depozitare precizat in specificatia politei ca loc de incepere a transportului, dar nu mai devreme de incheierea politei de asigurare si plata primei de asigurare sau, dupa caz, a celei dintai rate a acesteia.
  • Raspunderea asiguratorului continua pe toata durata transportului si inceteaza in una din urmatoarele situatii, oricare dintre ele survine mai intai:
   • cand bunul este livrat in depozitul destinatarului sau in alt depozit final ori loc de depozitare, la destinatia precizata in specificatia politei;
   • cand bunul este livrat in orice alt depozit sau loc de depozitare, la destinatia precizata in specificatia politei sau inainte de aceasta, pe care asiguratul decide sa-l foloseasca:
    • pentru depozitare, alta decat in cursul obisnuit al transportului
    • sau
    • pentru alocare sau distributie;
   • la expirarea a 30 de zile de la terminarea descarcarii bunului asigurat de pe aeronava in locul final de descarcare.
  • Daca, dupa descarcarea de pe aeronava in locul final de descarcare, dar totusi inainte de terminarea asigurarii, bunul urmeaza sa fie expediat catre o alta destinatie decat cea precizata in specificatia politei, raspunderea asiguratorului nu se va extinde dupa inceperea transportului catre o astfel de alta destinatie, daca asigurarea nu a incetat deja in conformitate cu prevederile de mai sus.
  • Asigurarea va ramane in vigoare (cu conditia terminarii ei conform prevederilor de mai sus) in timpul intarzierii care nu este sub controlul asiguratului, in timpul oricarei devieri, descarcari fortate, reexpedieri sau transbordari, ca si in timpul oricarei schimbari a voiajului intervenite din exercitarea unui drept acordat transportatorilor aerieni prin contractul de transport.
  • Daca, datorita unor circumstante care nu sunt sub controlul asiguratului, contractul de transport se termina intr-un alt loc decat destinatia precizata in acesta, ori tranzitul este terminat altfel inainte de livrarea bunurilor conform prevederilor de mai sus, atunci asigurarea va inceta de asemenea in acel loc. Face exceptie cazul in care asiguratul notifica prompt asiguratorul, solicitandu-i continuarea asigurarii, asigurarea ramanand in vigoare cu conditia platii unei prime de asigurare suplimentare, daca aceasta este ceruta de catre asigurator:
   • fie pana cand bunul este vandut si livrat intr-un asemenea loc sau, daca nu s-a convenit altfel, pana la expirarea celor 30 de zile de la sosirea bunului asigurat intr-un astfel de loc, oricare dintre aceste situatii survine mai intai;
   • fie pana cand asigurarea inceteaza conform prevederilor de mai sus, daca in aceasta perioada de 30 de zile (sau in orice extindere agreata a acesteia) bunul este expediat la destinatia precizata in specificatia politei sau catre orice alta destinatie.
  • Daca, dupa intrarea in vigoare a acestei asigurari, asiguratul schimba destinatia precizata in specificatia politei, cu conditia ca asiguratorul sa fie avizata prompt de aceasta schimbare, asigurarea continua contra unei prime de asigurare suplimentare si in conditii ce urmeaza a fi agreate.
Clauze Suplimentare: 

               La polita de asigurare a containerelor pe timpul transportului, de la OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A. se pot atasa urmatoarele clauze suplimentare:

 • “Pierdere totala”;
 • ”Pierdere totala si avarii”;
 • Cheltuieli de recuperare si/sau repatriere” (se aplica numai in completarea uneia din conditiile de asigurare “Pierdere totala” sau “Pierdere totala si avarii”);
 • ”Razboi si greve” (se aplica numai in completarea uneia din conditiile de asigurare “Pierdere totala” sau “Pierdere totala si avarii”);
Obligatiile Asiguratului: 

               Principalele obligatii pe care asiguratul le are prin polita de asigurare a containerelor pe timpul transportului, de la OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A. sunt:

 • La incheierea asigurarii si in timpul derularii acesteia:
  • sa completeze Cererea - Chestionar si sa raspunda in scris la solicitarile asiguratorului cu privire la imprejurarile referitoare la risc pe care le cunoaste; daca la momentul completarii Cererii - Chestionar unele date nu sunt cunoscute, sau daca in legatura cu acestea apar modificari ulterioare, acestea vor fi aduse de indata la cunostinta asiguratorului.
   • daca asiguratul a comunicat date inexacte sau incomplete ori daca nu a facut de indata catre asigurator comunicarea cu privire la modificarile aparute, asiguratorul are dreptul:
    • inainte de producerea evenimentului asigurat: sa propuna asiguratului modificarea corespunzatoare a contractului de asigurare sau sa-l denunte, in cazul in care, cunoscand exact imprejurarile, nu l-ar fi incheiat;
    • dupa producerea evenimentului asigurat: sa reduca despagubirea cuvenita corespunzator raportului dintre prima stabilita si cea care, cunoscandu-se exact imprejurarile, ar fi fost cuvenita sau sa refuze plata despagubirii, daca fata de acele imprejurari, contractul nu s-ar fi incheiat.
   • daca asiguratul a fost de rea credinta, asiguratorul, inainte de producerea evenimentului asigurat va denunta contractul, iar dupa producerea evenimentului asigurat va refuza plata despagubirii.
  • sa achite obligatiile de plata a primei de asigurare in cuantumul si la datele scadente stabilite in polita.
  • sa intretina si sa exploateze containerele in bune conditii si in conformitate cu normele in vigoare, fiecare container trebuind sa poarte marcaje clare de identificare.
 • In cazul producerii evenimentului asigurat:
  • sa instiinteze de indata, dupa caz, unitatile de pompieri, politia sau alte organe abilitate prin lege, cele mai apropiate de locul producerii acestuia, cerand intocmirea de acte cu privire la cauzele, imprejurarile producerii evenimentului asigurat, marimea daunelor, eventualii vinovati.
  • sa ia toate masurile, potrivit cu imprejurarile si cu normativele in vigoare, pentru limitarea si micsorarea daunei (inclusiv pentru recuperarea, salvarea, protejarea, pastrarea si paza containerelor asigurate ramase, precum si pentru prevenirea degradarilor ulterioare ale acestora), solicitand, daca situatia o permite, avizul asiguratorului, in cazul in care aceste masuri implica cheltuieli suplimentare.
  • sa instiinteze, in scris, asiguratorul despre producerea evenimentului asigurat, imediat ce a cunoscut sau trebuia sa cunoasca producerea sau aparitia acestuia, indicand data, imprejurarile, cauzele si marimea estimata a daunei.
  • sa permita si sa inlesneasca imputernicitilor asiguratorului participarea la constatarea si evaluarea pagubei, pastrand starea de fapt in urma producerii evenimentului asigurat, pana la obtinerea acordului asiguratorului pentru inceperea activitatilor de indepartare a urmarilor acestuia.
  • sa furnizeze imputernicitilor asigurator toate informatiile si probele solicitate, permitandu-le sa faca investigatii cu privire la cauza si marimea daunei, precum si la marimea despagubirii cuvenite.
  • sa puna de indata la dispozitia asiguratorului toate actele incheiate de organele abilitate, precum si documentele si evidentele necesare pentru verificarea: existentei si valorii containerelor asigurate, platii primelor de asigurare, orice alte detalii si dovezi referitoare la cauzele si cuantumul daunelor suferite care au relevanta pentru stabilirea dreptului la despagubire si a despagubirii cuvenite.
  • sa ia toate masurile pentru recuperarea despagubirilor de la cei raspunzatori de producerea daunei, cerand si avizul asigurator in cazul in care aceste masuri implica cheltuieli suplimentare.
  • masurile luate de asigurat, respectiv de asigurator in scopul salvarii, protejarii sau recuperarii containerului asigurat nu vor fi considerate:
   • nici ca o renuntare a asiguratului la abandonul containerului;
   • nici ca o acceptare de catre asigurator a abandonului containerului;
   • nici ca un altfel de prejudiciu adus drepturilor oricareia dintre parti.
  • sa reconditioneze si/sau sa valorifice containerul avariat in conditii cat mai avantajoase.
  • sa conserve dreptul de regres al asiguratorului impotriva tertilor eventual responsabili de producerea evenimentului asigurat (dupa caz, transportatori, depozitari, intreprinderi de exploatare portuara, autoritati portuare, feroviare ori vamale, agenti de stivuire si manipulare etc.), astfel:
   • sa solicite intocmirea procesului verbal de constatare a avariilor sau a unui document similar cu ocazia receptionarii containerului asigurat si sa nu semneze de primire fara rezerve daca acesta prezinta semne vadite de avarie;
   • sa invite tertii responsabili sa participe la efectuarea activitatilor legate de instrumentarea daunei (constatare precum si, daca e cazul, survey si/sau expertiza) de catre asigurator sau de catre un expert neutru;
   • sa transmita tertilor responsabili Scrisori de Protest, in termenul stabilit in conosament sau in scrisoarea de trasura sau, dupa caz, in termenul prevazut de dispozitiile legislative sau reglementarile in vigoare in tara respectiva si sa solicite raspunsul acestora la Scrisorile de Protest;
   • sa predea catre asigurator toate documentele si dovezile pe care le detine si sa indeplineasca orice alte formalitati necesare pentru exercitarea dreptului de regres al acestuia impotriva tertilor responsabili.
  • in caz de dauna totala, la cererea asigurator si in baza platii despagubirii cuvenite conform politei, sa transfere catre asigurator dreptul de proprietate asupra containerului asigurat in starea in care acesta se gaseste dupa producerea sau aparitia oricarui eveniment asigurat.
 • Asiguratul / Contractantul are/au obligatia sa comunice de indata catre asigurator disparitia interesului asigurat si noul titular al interesului asigurat in scopul stabilirii posibilitatilor de continuare a politei cu acesta din urma, in calitate de asigurat (de exemplu in situatia instrainarii containerelor asigurate, incetarii uzufructului asupra containerelor asigurate etc.)
 • Asiguratul / Contractantul are/au obligatia de a informa in scris asiguratorul despre aparitia oricareia din urmatoarele situatii, in termen de maxim 72 de ore de la momentul cunoasterii acestora, astfel:
  • aparitia starii de insolventa;
  • deschiderea unei procedurii stabilite de legea privind procedura insolventei;
  • inceperea urmaririi penale impotriva unei persoane sau a mai multor persoane angajate ale asiguratului sau care fac parte din conducerea acestuia, pentru fapte care au legatura cu producerea evenimentului asigurat.
 • In situatia in care asiguratul / contractantul nu informeaza asiguratorul despre aparitia situatiilor de mai sus, polita urmeaza sa isi suspende automat efectele juridice, fara nicio procedura prealabila, dupa implinirea unui termen de 5 zile calculat de la data la care a expirat termenul pentru indeplinirea obligatiei de informare, numai daca asiguratul nu si-a indeplinit aceasta obligatie intre timp.
 • In cazul in care contractantul si/sau beneficiarul difera de asigurat, acestia vor trebui sa respecte obligatiile ce deriva din polita, in afara celor care prin natura lor nu pot fi respectate decat de catre asigurat.
 • Asiguratului / Beneficiarului ii este opozabila neindeplinirea de catre contractant a obligatiilor asumate prin polita.
 • Respectarea si indeplinirea corespunzatoare a obligatiilor prevazute in polita si a recomandarilor asiguratorului preced orice raspundere a asiguratorului in legatura cu plata despagubirii.
Obligatiile Asiguratorului: 

               Principalele obligatii, pe care OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A. le are in calitatea sa de asigurator, prin polita de asigurare a containerelor pe timpul transportului sunt:

 • Asiguratorul are obligatia sa constate si sa evalueze daunele direct sau prin reprezentanti agreati si numiti de acesta, impreuna cu asiguratul sau beneficiarul/primitorul bunurilor avariate, inclusiv prin experti, daca se convine in acest mod de catre cele doua parti.
 • Asiguratorul are, de asemenea, obligatia sa stabileasca si sa plateasca despagubirile cuvenite, in baza documentatiei complete privind cauzele si imprejurarile in care s-a produs riscul asigurat.
 • Asiguratorul va presta serviciile care ii incumba in cadrul unei perioade de maximum 15 zile de la primirea cererii de despagubire.
 • Daca se constata ca asiguratul trebuie sa mai prezinte documente pentru determinarea cauzelor si a imprejurarilor in care s-a produs evenimentul asigurat, precum si a intinderii pagubei, termenul de 15 zile se va calcula de la data primirii ultimului document.
  Procedura Daune: 
  • Constatarea pagubelor se face de catre asigurator direct sau prin imputerniciti, impreuna cu asiguratul sau imputernicitii acestuia.
  • In cazul in care, cu ocazia repararii / restaurarii containerelor avariate rezulta si alte avarii aparute ca urmare a producerii oricarui eveniment asigurat, ce nu au putut fi constatate initial, asiguratul trebuie sa instiinteze asiguratorul, in vederea efectuarii unei constatari suplimentare.
  • Evaluarea daunelor se face de catre asigurator, inclusiv prin experti independenti, in baza documentelor si informatiilor furnizate de asigurat.
  • O data cu cererea de despagubire, transmisa in scris, asiguratul trebuie sa prezinte actele si documentele necesare pentru dovedirea: interesului direct asupra containerului asigurat, drepturilor decurgand din contractul de asigurare, producerii daunei, sumei pentru care se ridica pretentii de despagubire.
  • Asiguratorul isi rezerva drepul sa solicite si alte acte, documente si dovezi, in masura in care acestea sunt necesare pentru stabilirea drepturilor de despagubire.
  • Despagubirea acordata nu poate depasi nici cuantumul daunei, nici suma asigurata mentionata in specificatia politei si nici valoarea reala a containerului asigurat la data producerii evenimentului asigurat.
  • Prin cuantumul daunei se intelege:
   • in caz de dauna totala reala sau constructiva (pierdere totala reala sau constructiva): suma asigurata a containerului mentionata in specificatia politei, din care se scade valoarea resturilor ce se mai pot intrebuinta sau valorifica.
    • Nici o pretentie de despagubire pentru o dauna totala constructiva nu va face obiectul unei indemnizatii in baza politei, in afara de cazul in care containerul asigurat este in mod rezonabil abandonat, fie datorita faptului ca dauna totala reala apare ca fiind inevitabila, fie deoarece costul salvarii, repararii si reconditionarii containerului asigurat ar depasi 75% din suma asigurata asiguratorul este indreptatit sa dobandeasca dreptul de proprietate asupra containerului asigurat in starea in care acesta se gaseste dupa producerea sau aparitia oricarui eveniment asigurat, prin plata despagubirii in caz de dauna totala; acest drept inceteaza, daca nu a fost exercitat, dupa scurgerea a 60 de zile de la achitarea despagubirii.
   • in caz de dauna partiala: suma ce rezulta din aplicarea procentului de avariere la suma asigurata, stabilit prin compararea valorii containerului neavariat cu cea a containerului avariat.
    • Daca containerul avariat poate fi reparat sau reconditionat astfel incat sa-si recapete valoarea initiala: costul reparatiei partilor componente sau pieselor avariate, ori costul de inlocuire sau reconditionare a acestora, din care se scade valoarea resturilor ce se mai pot intrebuinta sau valorifica.
    • Daca containerul avariat ce poate fi reparat sau reconditionat nu era nou in momentul incheierii asigurarii (container second hand): costul reparatiei partilor componente sau pieselor avariate, ori costul de inlocuire sau reconditionare a acestora, din care se scade valoarea resturilor ce se mai pot intrebuinta sau valorifica. Daca valoarea de piata a containerului in stare reparata este mai mare decat suma asigurata, asiguratul va suporta o parte din dauna, proportional cu raportul dintre suma asigurata si valoarea de piata a containerului in stare reparata.
    • despagubirile se calculeaza la valoarea partilor sau pieselor inlocuite, ori la valoarea manoperei si materialelor pentru partile sau piesele reparate, potrivit facturilor sau devizelor, adaugandu-se cheltuielile efectuate cu transportul si manipularea containerelor pana la atelierul de reparatii, cheltuielile de constatare, expertiza si orice alte cheltuieli indispensabile repunerii in trafic, pe baza documentelor justificative prezentate.
   • in ambele situatii (dauna totala sau dauna partiala): cheltuielile efectuate de asigurat in mod rezonabil pentru limitarea si micsorarea pagubei, salvarea si conservarea containerului, pentru onorariile expertilor si avocatilor, cheltuielile de deplasare, garantiile, comisioanele, taxele si altele asemanatoare. Aceste cheltuieli se efectueaza de catre asigurat si se platesc de catre asigurator, in baza documentelor justificative, o data cu despagubirea sau separat.
  • Din cuantumul daunei se scad:
   • valoarea fransizei mentionate in specificatia politei;
   • acea parte a cheltuielilor asigurate, daca e cazul, care a fost economisita ca urmare a producerii daunei sau care nu a fost suportata de asigurat.
  • La cererea expresa a asiguratului, asiguratorul poate sa acorde avansuri din despagubiri pe baza unui deviz antecalcul intocmit pe baza preturilor de catalog si a tarifelor de manopera la data producerii sau aparitiei oricarui eveniment asigurat, dar numai ca urmare a unei daune deja constatate.
  • Daca asiguratul a primit o despagubire de la terte persoane, asiguratorul va plati numai diferenta dintre suma cuvenita drept despagubire si suma deja primita de asigurat de la respectivele terte persoane.
  • Din despagubirea cuvenita pentru avarierea sau pierderea containerelor, asiguratorul poate retine prima ce i se datoreaza pana la expirarea contractului de asigurare.
  • Asiguratorul este indreptatit sa nu acorde despagubiri daca:
   • Contractantul / asiguratul nu si-a indeplinit obligatiile decurgand din polita;
   • dauna s-a produs in perioada de suspendare a efectelor juridice ale politei;
   • Asiguratul a fost de rea credinta in legatura cu producerea sau aparitia oricarui eveniment asigurat;
   • In declaratiile asiguratului sau ale reprezentantilor acestuia, care au stat la baza incheierii politei de asigurare sau care sunt facute cu ocazia cererii de despagubire ori cu oricare alt prilej, se constata neadevaruri, falsuri, aspecte frauduloase, omisiuni care conduc la inducerea in eroare a asigurator;
   • Asiguratul nu a comunicat de indata schimbarea imprejurarilor privind riscul;
   • Asiguratul nu prezinta dovezi suficiente pentru justificarea dreptului sau la plata despagubirii;
   • In legatura cu producerea sau aparitia oricarui eveniment asigurat s-a declansat procesul penal impotriva asiguratului sau reprezentantului legal, administratorilor, directorilor, actionarilor / asociatilor sau altor prepusi ai asiguratului, pana la finalizarea procesului penal.
  • Daca legea nu prevede altfel, despagubirea va fi platita in termen de maxim 15 zile de la data finalizarii instrumentarii dosarului de dauna.
  • Despagubirea cuvenita se plateste, dupa cum urmeaza:
   • Pentru politele la care prima de asigurare a fost platita in Lei (RON), despagubirea se plateste in Lei (RON). in situatia in care documentele de plata sunt in valuta despagubirea cuvenita se va determina prin aplicarea cursului valutar de referinta din ziua incheierii instrumentarii dosarului de dauna, daca depunerea tuturor documentelor necesare instrumentarii acestuia s-a efectuat in termen de 60 zile de la data producerii sau aparitiei evenimentului asigurat. In cazul depasirii acestui termen, despagubirile se vor calcula in functie de cursul valutar de referinta valabil in cea de-a 60-a zi de la data producerii sau aparitiei evenimentului asigurat.
   • Pentru politele la care prima a fost platita in valuta, despagubirea cuvenita se achita in aceeasi valuta sau alta valuta agreata de parti.
  • Dreptul la despagubire in caz de dauna, in conditiile prevazute in polita, apartine asiguratului / beneficiarului, iar contractantul nu poate exercita acest drept, chiar daca este in posesia politei, cu exceptia cazului in care are o imputernicire expresa in acest sens de la asigurat.
  • Prin plata despagubirii se sting orice pretentii ale asiguratului sau, dupa caz, ale beneficiarului fata de asigurator, in legatura cu dauna respectiva.
  • Daca dupa plata despagubirii, bunul pierdut a fost gasit, asiguratul/beneficiarul va restitui despagubirea primita. Daca asiguratul/beneficiarul nu intentioneaza sa preia bunul gasit, va lua masuri pentru valorificarea cea mai avantajoasa a acestuia, restituind suma astfel obtinuta catre asigurator.

  Notificare daune:

  Call Center Constatare daune - NON STOP -

  Tel: 021.9669 - pentru apeluri efectuate din tara

  Tel: 004.021.777.9669 - pentru apeluri efectuate din strainatate

   - de LUNI pana DUMINICA -

  Diverse: 

                Asiguratorul este subrogat in drepturile asiguratului impotriva celor raspunzatori de producerea pagubei iar asiguratul este obligat sa-i prezerve acest drept asiguratorului, sub sanctiunea nedecontarii daunei.

                Asiguratorul este exonerat de raspundere pentru partea din dauna ce ramane, in sarcina asiguratului fata de tertii prejudiciati, asiguratul raspunzand fata de acestia pentru partea din prejudiciu neacoperita prin asigurare.

                Modificarea politei de asigurare se poate face numai prin intelegere scrisa intre parti.

                Denuntarea politei de asigurare se poate face unilateral de catre fiecare parte in 20 de zile si in conditiile expres mentionate.

                Este necesar ca asiguratul, atunci cand devine constient de un eveniment “mentinut acoperit” prin aceasta asigurare sa avizeze prompt asiguratorul. Drepturile ce decurg din situatia “mentinut acoperit” sunt conditionate de indeplinirea acestei obligatii.

                Partile vor fi exonerate de raspundere in conditiile in care vor dovedi ca nerespectarea obligatiilor asumate prin polita se datoreaza fortei majore, definite conform legii civile si dovedite cu documente emise de autoritatile legale competente.

                Orice diferent intre parti se solutioneaza pe cale amiabila sau in caz contrar in instantele de judecata din Romania.

                Asiguratul poate apela la Fondul de Garantare a Asiguratilor care este gestionat de Autoritatea de Supraveghere din Romania in cazul in care asiguratorul se afla in procedura de faliment sau insolventa.