CARGO VALORI - OMNIASIG Vienna Insurance Group - Polita de asigurare a valorilor pe timpul transportului

asigurari cargo valori omniasig vienna insurance group abonament transport pitesti arges

ROMANIA, BUCURESTI, Sector 1, Aleea Alexandru, nr. 51.

office@omniasig.ro

Tel:   021.405.74.20, 021.405.74.24

Fax:   021.311.44.95, 021.311.44.90

                  OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A. isi are inceputurile in anul 1995, cand lua fiinta societatea de asigurari OMNIASIG. 6 ani mai tarziu era infiintata BCR Asigurari, ca o divizie a bancii cu acelasi nume. Desi infiintate ca societati de asigurari distincte, cele 2 entitati ajung sa intre in sfera de interes a unuia dintre cei mai mari actori ai pietei de asigurari internationale, grupul austriac VIENNA INSURANCE GROUP (VIG), care, mai intai in anul 2005 preia OMNIASIG iar peste 3 ani, in 2008 avea sa preia si BCR Asigurari. Dupa alti 4 ani, in 2012 avea sa se realizeze fuziunea prin absorbtie a OMNIASIG de catre BCR Asigurari si a rezultat ceea ce cunoastem astazi ca fiind una dintre cele mai puternice societati de asigurari de pe piata romaneasca de asigurari, si anume OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A. Aceasta este autorizata sa comercializeze produse de asigurare proprii, in Romania, fiind inregistrata in Registrul Asiguratorilor la numarul RA-047-10.04.2003. 

Aspecte Generale: 

OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A. detine in portofoliu, o polita de asigurare a VALORILOR pe timpul transportului terestru (rutier sau feroviar), maritim / fluvial, aerian sau combinat intre cele mentionate anterior, pe teritoriul Romaniei, fie pentru un singur transport sau pentru o perioada determinata.

             Prin "VALORI" se intelege:

 • bani numerar (bancnote si monede, lei si alte valute in circulatie);
 • lingouri de aur sau argint;
 • metale pretioase de toate tipurile si in orice forma si/sau obiecte prelucrate din acestea;
 • medalii si monede jubiliare;
 • actiuni, obligatiuni, cupoane si toate celelalte forme de titluri de valoare;
 • conosamente;
 • certificate de depozit, cecuri, trate, cambii, bilete la ordin, ordine de plata;
 • timbre postale si fiscale;
 • bonuri valorice;
 • polite de asigurare
 • alte instrumente / efecte de comert negociabile sau nenegociabile ori contracte reprezentand bani

             in care asiguratul are un interes asigurabil.

             Pentru a beneficia de despagubire in baza acestui tip de polita, asiguratul trebuie sa aiba un interes asigurabil asupra valorilor asigurate, la momentul producerii daunei. In cazul in care a fost desemnat un beneficiar, aceasta conditie trebuie sa fie indeplinita de acesta.

             Daca interesul asigurabil este altul decat dreptul de proprietate asupra valorilor asigurate, contractantul va trebui sa declare acest fapt in scris, in mod explicit, inainte de incheierea politei.

             Daca interesul, asa cum este expus mai sus, nu exista, contractul eventual incheiat este nul de drept, iar asiguratorul are dreptul de a retine primele incasate in cazul in care contractantul / asiguratul este de rea credinta.

             Asigurarea nu valideaza in favoarea carausului sau a altui mandatar. Face exceptie de la aceasta prevedere situatia in care asiguratul este si caraus.

             Drepturile si obligatiile din polita de asigurare pot fi transmise altei persoane, prin andosare.

Obiectul Asigurarii: 

               Obiectul asigurarii il constituie valorile mentionate expres in specificatia politei, de tipul:

 • bani numerar (bancnote si monede, lei si alte valute in circulatie);
 • lingouri de aur sau argint;
 • metale pretioase de toate tipurile si in orice forma si/sau obiecte prelucrate din acestea;
 • medalii si monede jubiliare;
 • actiuni, obligatiuni, cupoane si toate celelalte forme de titluri de valoare;
 • conosamente;
 • certificate de depozit, cecuri, trate, cambii, bilete la ordin, ordine de plata;
 • timbre postale si fiscale;
 • bonuri valorice;
 • polite de asigurare
 • alte instrumente / efecte de comert negociabile sau nenegociabile ori contracte reprezentand bani

               Cu conditia respectarii de catre asigurat a legislatiei, regulamentelor si reglementarilor in vigoare referitoare la transporturile de valori pe parcurs intern, aceasta asigurare acopera, cu exceptia cazurilor prevazute excluderi:

 • pierderea si/sau avarii ale valorilor asigurate cauzate de:
  • furtuna, uragan, Trasnet, Explozie, chiar daca trasnetul sau explozia nu au fost urmate de Incendiu, ploaie torentiala, inclusiv efectele indirecte ale acesteia, grindina;
  • cutremur de pamant, prabusire sau alunecare de teren;
  • inundatii;
  • avalanse de zapada, greutatea stratului de zapada;
  • carbonizarea totala sau partiala ori topirea, chiar si fara flacara;
  • accidentele de circulatie, inclusiv furtul ca urmare a acestor evenimente;
 • pierderea si/sau avarii ale valorilor asigurate cauzate de acte de Vandalism;
 • pierderea si/sau avarii ale valorilor asigurate ca urmare a furtului savarsit prin efractie, acte de talharie, atac armat.
Clauza de Temporalitate: 

              Polita pentru asigurarea valorilor pe timpul transportului, de la OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A., nu include clauza de temporalitate.

Conditii de Preluare in Asigurare: 

              Pentru a putea sa incheie o polita pentru asigurarea valorilor pe timpul transportului, solicitantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • sa aiba un interes asigurabil asupra valorilor asigurate, la momentul producerii daunei;
 • sa intocmeasca Cererea Chestionar care contine informatii relevante despre solictant, despre valorile pe care doreste sa le transporte si riscurile la care se expune, despre mijloacele de transport pe care urmeaza sa le foloseasca in activitate, alte informatii care sunt esentiale pentru intocmirea politei;
 • sa solicite sau nu, atasarea clauzelor suplimentare la polita de baza;
 • sa intocmeasca Specificatia care detaliaza valorile sau raspunderile asigurate precum si sublimitele de raspundere ale asiguratorului;
 • sa puna la dispozitie asiguratorului documentele anexa solicitate;
 • sa detalieze istoricul de daune, daca este cazul;

              Cererea chestionar trebuie intocmita in oricare din urmatoarele situatii:

 • incheierea unei polite noi;
 • reinoirea unei polite existente, inainte de data expirarii acesteia;
 • alte situatii care presupun schimbari ale riscurilor asigurate;

              Principalele informatii care trebuiesc furnizate prin cererea chestionar sunt, fara a se limita la acestea, urmatoarele:

 • datele de identificare ale Asiguratului / Beneficiarului / Contractantului, dupa caz;
 • informatii valorile asigurate;
 • informatii despre periodicitate;
 • informatii despre punctul de ridicare;
 • informatii despre punctul de livrare;
 • ruta;
 • cine si cum efectueaza transportul;
 • tipul containerului;
 • procedura urmata;
 • echipament, armament, masuri de securitate a transportului;
 • securitater aditionala;
 • suma asigurata;
 • frecventa transporturilor;
 • perioada asigurata;
 • istoricul de daune;
Perioada Asigurata: 

               Asigurarea valorilor pe timpul transportului de la OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A. se poate incheia pe durata unui singur transport, efectuat pe o ruta determinata sau pe o perioada de un an, in cazul asigurarii abonament. 

               Raspunderea asiguratorului incepe, pentru fiecare transport in parte, din momentul in care valorile asigurate parasesc spatiul de depozitare din locatia precizata in specificatia politei ca loc de expediere, in vederea inceperii imediate a transportului, dar nu mai devreme de incheierea politei de asigurare si plata primei de asigurare sau, dupa caz, a celei dintai rate a acesteia.

              Raspunderea asiguratorului continua, pentru fiecare transport in parte, pe timpul incarcarii valorilor in mijlocul de transport, pe toata durata obisnuita a transportului, inclusiv in timpul oricarei transbordari (impuse de natura derularii operatiunilor de transport si/sau in situatii de urgenta), in timpul oricarei depozitari in situatii de urgenta (dar nu mai mult de 24 de ore din momentul depunerii acestora intr-o banca ori intr-un sediu al asiguratului sau al societatii de transport, paza si protectie valori), pe timpul cat valorile se gasesc in custodia autoritatilor vamale sau a altor autoritati care au dreptul legal de a prelua temporar custodia acestora (daca e cazul), precum si pe timpul descarcarii valorilor asigurate din mijloacele de transport la destinatie.

              Raspunderea asiguratorului inceteaza, pentru fiecare transport in parte, in momentul in care valorile asigurate sunt predate in locatia precizata in specificatia politei ca loc de destinatie, prin semnarea si stampilarea documentelor de livrare de catre destinatar sau reprezentantul autorizat al acestuia sau, in caz de nelivrare, in momentul predarii valorilor asigurate expeditorului acestora.

               Polita de asigurare a valorilor pe timpul transportului isi inceteaza valabilitatea si implicit inceteaza raspunderea asiguratorului, in urmatoarele cazuri:

 • la ora si ziua inscrise in polita de asigurare, ca si data de expirare;
 • in caz de dauna totala;
 • la data schimbarii proprietarului/utilizatorului interesului asigurabil;
 • cu acordul ambelor parti;
 • prin denuntare unilaterala, sub forma unei scrisori recomandate cu confirmare de primire, cu un preaviz de 20 zile;
 • ìn caz de forta majora;
 • prin desfiintarea de drept a contractului in cazul in care asiguratul nu-si indeplineste obligatiile contractuale;
Teritorialitate: 

               Polita de asigurare a valorilor pe timpul transportului, de la OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A., isi exercita acoperirea pentru riscurile asigurate care se pot manifesta pe teritoriul Romaniei.

Asiguratul: 

              Asiguratul in cadrul politei de asigurare a valorilor pe timpul transportului, de la OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A. este titularul interesului cu privire la valorile asigurate, respectiv persoana care poate suferi un prejudiciu patrimonial in situatia in care valorile asigurate sufera o dauna. Atunci cand asiguratul este una si aceeasi persoana cu contractantul, notiunea de asigurat preia si continutul notiunii de contractant.

Suma Asigurata: 

              Suma asigurata sau limita maxima a raspunderii asiguratorului, este acea valoare globala mentionata de catre solicitant in cererea chestionar si care reprezinta suma maxima, pe eveniment si pe intreaga perioada asigurata, in limita careia OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A. poate acorda despagubiri asiguratului sau celor indreptatiti, in cazul producerii evenimentului asigurat, sau suma totala a despagubirilor ce se pot acorda pe toata perioada de valabilitate a asigurarii. Suma asigurata poate fi exprimata in RON sau valuta.

              Suma asigurata pentru fiecare transport in parte este suma efectiv transportata cu transportul respectiv. Suma totala asigurata se compune din totalul sumelor transportate de asigurat in perioada de asigurare.

Prima de Asigurare: 

              Prima de asigurare pe polita de asigurare a valorilor pe timpul transportului reprezinta suma datorata de asigurat in schimbul obligatiei pe care si-o asuma OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A., de plata a indemnizatiei de asigurare (despagubire) in caz de producere a riscurilor asigurate. Ea rezulta, in urma aplicarii, la valoare sumei asigurate, a unei cote de prima, procentuala, stabilita de catre asigurator in functie de anumite criterii. Este exprimata valoric, in moneda incheierii contractului, RON sau valuta. Sumele in valuta se achita in RON la cursul BNR valabil pentru ziua efectuarii platii.

              Prima de asigurare se plateste astfel:

 • in cazul politelor individuale, prima de asigurare se plateste anticipat si integral, la incheierea asigurarii, daca nu s-a convenit altfel;
 • in cazul politelor abonament, prima de asigurare se plateste in cuantumul si la datele scadente mentionate in specificatia politei;
 • in cazul andosarii politei, prima se considera ca fiind achitata fata de terti.

               Asiguratorul nu are obligatia de a aminti asiguratului scadenta obligatiilor de plata.

              In cazul in care polita inceteaza ca urmare a imposibilitatii producererii riscurilor asigurate, disparitiei / distrugerii bunurilor asigurate din alte cauze decat cele acoperite prin polita sau disparitiei interesului asigurat, prima de asigurare cuvenita va fi aceea aferenta perioadei in care polita de asigurare a fost valabila, diferenta dintre prima de asigurare incasata si cea cuvenita se va restitui, la cerere, asiguratului sau contractantului, dupa caz.

             Prima de asigurare minima pe polita este de 25 EUR sau echivalentul in Lei (RON) al acestei sume, la cursul BNR valabil pentru ziua efectuarii platii.

Sistemul de Fransize: 

              Polita de asigurare a valorilor pe timpul transportului, de la OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A. poate fi incheiata cu sau fara fransize deductibile per eveniment, in functie de anumite criterii stabilite de catre asigurator.

              Pentru fiecare procent de fransiza negociat cu asiguratorul si acceptat in plus fata de fransiza obligatorie standard pentru riscul respectiv, se poate scadea maxim 5% din cota de prima prevazuta.

Riscuri Asigurate Standard: 

              Riscurile asigurate prin polita de asigurare a valorilor pe timpul transportului, de la OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A. sunt:

 • pierderea si/sau avarii ale valorilor asigurate cauzate de:
  • furtuna, uragan, Trasnet, Explozie, chiar daca trasnetul sau explozia nu au fost urmate de Incendiu, ploaie torentiala, inclusiv efectele indirecte ale acesteia, grindina;
  • cutremur de pamant, prabusire sau alunecare de teren;
  • inundatii;
  • avalanse de zapada, greutatea stratului de zapada;
  • carbonizarea totala sau partiala ori topirea, chiar si fara flacara;
  • accidentele de circulatie, inclusiv furtul ca urmare a acestor evenimente;
 • pierderea si/sau avarii ale valorilor asigurate cauzate de acte de Vandalism;
 • pierderea si/sau avarii ale valorilor asigurate ca urmare a furtului savarsit prin efractie, acte de talharie, atac armat.
  Riscuri Excluse: 

                Riscurile excluse prin polita de asigurare a valorilor pe timpul transportului, de la OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A. sunt:

  • pierderi rezultate din disparitii misterioase sau inexplicabile;
  • pierderile sau lipsurile descoperite in urma inventarului;
  • furt (altul decat furtul savarsit prin efractie, acte de talharie, atac armat) sau alte infractiuni comise de sau in colaborare cu orice actionar, partener, director, salariat sau reprezentant al asiguratului ori operator al localurilor, sediilor, punctelor de lucru, care au cauzat disparitia, distrugerea sau deteriorarea pe timpul transportului a valorilor asigurate;
  • pierderile sau daunele cauzate sau rezultate direct sau indirect ca urmare a modului de administrare, insolvabilitatii, acordurilor voite cu creditorii, falimentului asiguratului, operatorilor din localurile, sediile, punctele de lucru, oricarui tert a carui proprietate poate deveni nedistincta de cea a asiguratului;
  • pierderile sau daunele rezultate in sau din autovehicule neinsotite;
  • pierderile sau daunele cauzate sau rezultate din:
   • imbatranire (invechire) naturala, deteriorare gradata, defecte inerente, ruginire sau oxidare, insecte sau alti paraziti, scorojire sau stramtare (micsorare);
   • reparare, restaurare, retus sau alte procedee similare;
   • uscare, umiditate, expunere la lumina sau temperaturi extreme cu exceptia cazurilor cand acele pierderi sau daune se datoreaza accidentelor de transport;
  • pierderi sau daune cauzate de sau rezultate dintr-o defectiune de natura electrica sau mecanica, alta decat cea suferita de mijlocul de transport;
  • pierderile, daunele sau raspunderea directa sau indirecta cauzata de razboi, invazie, acte dusmanoase ale inamicilor straini, ostilitati (indiferent daca razboiul a fost declarat sau nu), razboi civil, rebeliune, revolutie, insurectie putere militara sau uzurpare de putere, terorism, greve, greve patronale, revolta, tulburari sau miscari civile;
  • pierderi sau daune cauzate de sau rezultate din confiscare, nationalizare sau rechizitie ori cele produse asupra proprietatii de sau in baza unui ordin fie al guvernului, fie al vreunei autoritati locale, arestare, retinere sau detentie;
  • pierderile cauzate de mine, torpile, bombe sau alte arme de razboi abandonate;
  • pierderile, distrugerile sau avariile care au avut ca rezultat daune la proprietati (imobile) sau bunuri apartinand unor terte persoane, altele decat valorile care fac obiectul prezentului contract;
  • orice raspundere civila indiferent de natura acesteia, care se datoreaza direct sau indirect contaminarii radioactive;
  • pierderile datorate sau favorizate de nerespectarea legislatiei sau regulamentelor in vigoare referitoare la transporturile de valori pe parcurs intern ori cele cauzate sau favorizate de faptul ca mijlocul de transport sau containerul nu este adecvat pentru transportul in bune conditiuni al valorilor asigurate;
  • orice pierdere ulterioara, ca o consecinta a unei daune acoperite prin aceasta polita.
   Conditia de Asigurare "A": 

                  CONDITIA DE ASIGURARE “A” / maritim

   • conditiea de asigurare “A” / maritim este valabila numai impreuna cu conditiile generale privind asigurarea bunurilor pe timpul transportului.
   • toate prevederile conditiilor generale privind asigurarea bunurilor pe timpul transportului sunt valabile in masura in care nu contravin prevederilor din aceasta conditie de asigurare.
   • RISCURI ACOPERITE
    • toate riscurile de pierdere sau de avariere a bunurilor asigurate, cu exceptia cazurilor prevazute la excluderi mai jos;
    • cheltuielile si contributiile la avaria comuna si/sau cheltuielile de salvare, platite de asigurat, stabilite potrivit prevederilor contractului de navlosire si/sau legii aplicabile, daca acestea au fost facute pentru sau in legatura cu
     evitarea unei pierderi cauzate de orice evenimente, cu exceptia aceloraprevazute la excluderi mai jos;
    • suma ce reprezinta proportia raspunderii stabilite conform clauzei “Culpa Comuna in caz de Coliziune”, daca aceasta clauza este prevazuta in contractul de navlosire. In cazul oricarei pretentii de despagubire formulate de proprietarul navei in baza acestei clauze, asiguratul este de acord sa notifice asiguratorului acest lucru, asiguratorul avand dreptul, pe propria sa cheltuiala, sa apere asiguratul impotriva unei astfel de pretentii.
   • EXCLUDERI
    • pierderea, avaria sau cheltuiala rezultand din sau provocate de comportamentul voit necorespunzator al asiguratului;
    • scurgerea ordinara, pierderea uzuala in greutate sau volum, ori uzura normala a bunului asigurat;
    • pierderea, avaria sau cheltuiala cauzate de ambalarea si pregatirea insuficienta sau necorespunzatoare a bunului asigurat, termenul “ambalare” se considera ca include stivuirea intr-un container sau liftvan (lada, cutie-ambalaj), dar numai daca stivuirea este efectuata fie inainte de intrarea in vigoare a asigurarii, fie de catre asigurat sau de prepusii acestuia;
    • pierderea, avaria sau cheltuiala cauzate de viciul propriu sau natura bunului asigurat;
    • pierderea, avaria sau cheltuiala cauzate de intarziere, chiar daca intarzierea se datoreaza unui risc asigurat;
    • pierderea, avaria sau cheltuiala rezultand din insolvabilitatea sau neindeplinirea obligatiilor financiare de catre proprietarii, administratorii, navlositorii sau operatorii navei;
    • pierderea sau frustrarea voiajului sau calatoriei;
    • pierderea, avaria sau cheltuiala rezultand din utilizarea oricarei arme de razboi care foloseste fisiunea si/sau fuziunea atomica, nucleara sau alta reactie asemanatoare, ori alta forta sau obiect radioactiv;
    • pierderea ca urmare a oricarui tip de furt, cu exceptia furtului savarsit prin acte de talharie sau prin efractie;
    • lipsurile de bunuri din mijlocul de transport / container cu sigiliu si/sau alte mijloace de inchidere / securizare intacte (cu exceptia cazului in care eventuale avarii la mijlocul de transport / container justifica lipsurile de bunuri);
    • starea de nenavigabilitate a navei sau a ambarcatiunii;
    • faptul ca nava, ambarcatiunea, mijlocul de transport, containerul sau liftvan-ul (lada, cutia-ambalaj) sunt inadecvate pentru transportul in bune conditii al bunului asigurat, daca asiguratul sau prepusii sai au cunostinta de o asemenea stare de nenavigabilitate sau de inadecvare in momentul incarcarii bunului asigurat in acestea;
    • razboi, razboi civil, revolutie, rebeliune, insurectie sau conflict civil rezultand din acestea, ori orice act ostil al sau impotriva unei puteri beligerante;
    • capturare, sechestrare, arestare, retinere sau detentie (cu exceptia pirateriei) si consecintele acestora sau orice tentativa de acest fel;
    • mine, torpile, bombe sau alte arme de razboi abandonate;
    • cauzate de grevisti, persoane in greve patronale sau persoane luand parte la tulburari de munca, revolte sau miscari civile;
    • rezultand din greve, greve patronale, tulburari de munca, revolte sau miscari civile;
    • cauzate de orice terorist sau orice persoana actionand dintr-un motiv politic.
   • DURATA ASIGURARII; RASPUNDEREA ASIGURATORULUI
    • Raspunderea asiguratorului incepe, pentru fiecare transport in parte, din momentul in care bunul asigurat paraseste depozitul sau locul de depozitare precizat in specificatia politei ca loc de incepere a transportului, dar nu mai devreme de incheierea politei de asigurare si plata primei de asigurare sau, dupa caz, a celei dintai rate a acesteia.
    • Raspunderea asiguratorului continua pe toata durata transportului si inceteaza in una din urmatoarele situatii, care dintre ele survine mai intai:
     • cand bunul este livrat in depozitul destinatarului sau in alt depozit final ori loc de depozitare, la destinatia precizata in specificatia politei;
     • cand bunul este livrat in orice alt depozit sau loc de depozitare, la destinatia precizata in specificatia politei sau inainte de aceasta, pe care asiguratul decide sa-l foloseasca:
      • pentru depozitare, alta decat in cursul obisnuit al transportului
      • sau
      • pentru alocare sau distributie;
     • la expirarea a 60 de zile de la terminarea descarcarii bunului asigurat de pe nava maritima in portul final de descarcare.
    • Daca, dupa descarcarea de pe nava maritima in portul final de descarcare, dar totusi inainte de terminarea asigurarii, bunul urmeaza sa fie expediat catre o alta destinatie decat cea precizata in specificatia politei, raspunderea asiguratorului nu se va extinde dupa inceperea transportului catre o astfel de alta destinatie, daca asigurarea nu a incetat deja.
    • Asigurarea va ramane in vigoare (cu conditia terminarii ei conform prevederilor de mai sus) in timpul intarzierii care nu este sub controlul asiguratului, in timpul oricarei devieri, descarcari fortate, reexpedieri sau transbordari, ca si in timpul oricarei schimbari a voiajului intervenite din exercitarea unui drept acordat armatorilor sau navlositorilor prin contractul de navlosire.
    • Daca, datorita unor circumstante care nu sunt sub controlul asiguratului, contractul de transport se termina intr-un alt port sau loc decat destinatia precizata in acesta, ori tranzitul este terminat altfel inainte de livrarea bunurilor, atunci asigurarea va inceta de asemenea in acel loc. Face exceptie cazul in care asiguratul notifica prompt asiguratorul, solicitandu-i continuarea asigurarii, asigurarea ramanand in vigoare cu conditia platii unei prime de asigurare suplimentare, daca aceasta este ceruta de catre asigurator:
     • fie pana cand bunul este vandut si livrat intr-un asemenea port sau loc sau, daca nu s-a convenit altfel, pana la expirarea celor 60 de zile de la sosirea bunului asigurat intr-un astfel de port sau loc, oricare dintre aceste situatii survine mai intai;
     • fie pana cand asigurarea inceteaza conform prevederilor de mai sus, daca in aceasta perioada de 60 de zile (sau in orice extindere agreata a acesteia) bunul este expediat la destinatia precizata in specificatia politei sau
      catre orice alta destinatie.
    • Daca, dupa intrarea in vigoare a asigurarii, asiguratul schimba destinatia precizata in specificatia politei, cu conditia ca asiguratorul sa fie avizat prompt de aceasta schimbare, asigurarea continua contra unei prime de asigurare suplimentare si in conditii ce urmeaza a fi agreate.

                   CONDITIA DE ASIGURARE “A” / terestru

   • Conditiea de asigurare “A” / terestru este valabila numai impreuna cu conditiile generale privind asigurarea bunurilor pe timpul transportului.
   • Toate prevederile conditiilor generale privind asigurarea bunurilor pe timpul transportului sunt valabile in masura in care nu contravin prevederilor din aceasta conditie de asigurare.
   • RISCURI ACOPERITE
    • toate riscurile de pierdere sau de avariere a bunurilor asigurate, cu exceptia cazurilor prevazute la excluderi mai jos.
   • EXCLUDERI
    • pierderea, avaria sau cheltuiala rezultand din sau provocate de comportamentul voit necorespunzator al asiguratului;
    • scurgerea ordinara, pierderea uzuala in greutate sau volum, ori uzura normala a bunului asigurat;
    • pierderea, avaria sau cheltuiala cauzate de ambalarea si pregatirea insuficienta sau necorespunzatoare a bunului asigurat, termenul “ambalare” se considera ca include stivuirea intr-un container sau liftvan ( lada, cutie-ambalaj), dar numai daca stivuirea este efectuata fie inainte de intrarea in vigoare a asigurarii, fie de catre asigurat sau de prepusii acestuia;
    • pierderea, avaria sau cheltuiala cauzate de viciul propriu sau natura bunului asigurat;
    • pierderea, avaria sau cheltuiala cauzate de intarziere, chiar daca intarzierea se datoreaza unui risc asigurat;
    • pierderea, avaria sau cheltuiala rezultand din insolvabilitatea sau neindeplinirea obligatiilor financiare de catre proprietarii, administratorii sau operatorii mijlocului de transport;
    • pierderea sau frustrarea voiajului sau calatoriei;
    • pierderea, avaria sau cheltuiala rezultand din utilizarea oricarei arme de razboi care foloseste fisiunea si/sau fuziunea atomica, nucleara sau alta reactie asemanatoare, ori alta forta sau obiect radioactiv;
    • pierderea ca urmare a oricarui tip de furt, cu exceptia furtului savarsit prin acte de talharie sau prin efractie;
    • lipsurile de bunuri din mijlocul de transport / container cu sigiliu si/sau alte mijloace de inchidere / securizare intacte (cu exceptia cazului in care eventuale avarii la mijlocul de transport / container justifica lipsurile de bunuri);
    • starea de inadecvare a mijlocului de transport, containerului sau liftvan-ului (lazii, cutiei-ambalaj) pentru transportul in bune conditii al bunului asigurat, daca asiguratul sau prepusii sai au cunostinta de aceasta stare de inadecvare in momentul incarcarii bunului asigurat in acestea;
    • razboi, razboi civil, revolutie, rebeliune, insurectie sau conflict civil rezultand din acestea, ori orice act ostil al sau impotriva unei puteri beligerante;
    • capturare, sechestrare, arestare, retinere sau detentie (cu exceptia pirateriei) si consecintele acestora sau orice tentativa de acest fel;
    • mine, torpile, bombe sau alte arme de razboi abandonate;
    • pierderi cauzate de grevisti, persoane in greve patronale sau persoane luand parte latulburari de munca, revolte sau miscari civile;
    • pierderi rezultand din greve, greve patronale, tulburari de munca, revolte sau miscari civile;
    • pierderi cauzate de orice terorist sau orice persoana actionand dintr-un motiv politic.
   • DURATA ASIGURARII; RASPUNDEREA ASIGURATORULUI
    • Raspunderea asiguratorului incepe, pentru fiecare transport in parte, din momentul in care bunul asigurat paraseste depozitul sau locul de depozitare precizat in specificatia politei ca loc de incepere a transportului, dar nu mai
     devreme de incheierea politei de asigurare si plata primei de asigurare sau, dupa caz, a celei dintai rate a acesteia.
    • Raspunderea asiguratorului continua pe toata durata transportului si inceteaza in una din urmatoarele situatii, care dintre ele survine mai intai:
     • cand bunul este livrat in depozitul destinatarului sau in alt depozit final ori loc de depozitare, la destinatia precizata in specificatia politei;
     • cand bunul este livrat in orice alt depozit sau loc de depozitare, la destinatia precizata in specificatia politei sau inainte de aceasta, pe care asiguratul decide sa-l foloseasca:
      • pentru depozitare, alta decat in cursul obisnuit al transportului
      • sau
      • pentru alocare sau distributie;
     • la expirarea a 24 de ore de la sosirea autovehiculului la destinatia finala precizata in specificatia politei (pentru transport rutier);
     • sau
     • la expirarea a 30 de zile de la sosirea trenului in gara de destinatie ori la expirarea a 24 de ore de la predarea bunului asigurat de catre autoritatile feroviare, oricare dintre aceste situatii survine mai intai (pentru transportul
      feroviar).
    • Daca, datorita unor circumstante care nu sunt sub controlul asiguratului, contractul de transport se termina intr-un alt loc decat destinatia precizata in acesta, ori tranzitul este terminat altfel inainte de livrarea bunurilor conform prevederilor de mai sus, atunci aceasta asigurare va inceta de asemenea in acel loc. Face exceptie cazul in care asiguratul notifica prompt asigurator, solicitandu-i continuarea asigurarii, asigurarea ramanand in vigoare cu conditia platii unei prime de asigurare suplimentare, daca aceasta este ceruta de catre asigurator:
     • fie pana cand bunul este vandut si livrat intr-un asemenea port sau loc sau, daca nu s-a convenit altfel, pana la expirarea celor 60 de zile de la sosirea bunului asigurat intr-un astfel de port sau loc, oricare dintre aceste situatii survine mai intai;
     • fie pana cand asigurarea inceteaza conform prevederilor de mai sus, daca in aceasta perioada de 60 de zile (sau in orice extindere agreata a acesteia) bunul este expediat la destinatia precizata in specificatia politei sau catre orice alta destinatie.
    • Daca, dupa intrarea in vigoare a asigurarii, asiguratul schimba destinatia precizata in specificatia politei, cu conditia ca asiguratorul sa fie avizat prompt de aceasta schimbare, asigurarea continua contra unei prime de asigurare suplimentare si in conditii ce urmeaza a fi agreate.

                  CONDITIA DE ASIGURARE “A” / aerian

   • Conditie de asigurare “A” / aerian este valabila numai impreuna cu conditiile generale privind asigurarea bunurilor pe timpul transportului.
   • Toate prevederile conditiilor generale privind asigurarea bunurilor pe timpul transportului sunt valabile in masura in care nu contravin prevederilor din aceasta conditie de asigurare.
   • RISCURI ACOPERITE
    • toate riscurile de pierdere sau de avariere a bunurilor asigurate, cu exceptia cazurilor prevazute la excluderi mai jos.
   • EXCLUDERI
    • pierderea, avaria sau cheltuiala rezultand din sau provocate de comportamentul voit necorespunzator al asiguratului;
    • scurgerea ordinara, pierderea uzuala in greutate sau volum, ori uzura normala a bunului asigurat;
    • pierderea, avaria sau cheltuiala cauzate de ambalarea si pregatirea insuficienta sau necorespunzatoare a bunului asigurat, termenul “ambalare” se considera ca include stivuirea intr-un container sau liftvan ( lada, cutie-ambalaj), dar numai daca stivuirea este efectuata fie inainte de intrarea in vigoare a asigurarii, fie de catre asigurat sau de prepusii acestuia;
    • pierderea, avaria sau cheltuiala cauzate de viciul propriu sau natura bunului asigurat;
    • pierderea, avaria sau cheltuiala rezultand din starea de inadecvare a aeronavei, mijlocului de transport, containerului, liftvan-ului (lazii, cutiei-ambalaj) pentru transportul in bune conditii al bunului asigurat, daca asiguratul sau prepusii sai au cunostinta de o asemenea stare de inadecvare in momentul incarcarii bunului asigurat in acestea;
    • pierderea, avaria sau cheltuiala cauzate de intarziere, chiar daca intarzierea se datoreaza unui risc asigurat;
    • pierderea, avaria sau cheltuiala rezultand din insolvabilitatea sau neindeplinirea obligatiilor financiare de catre proprietarii, administratorii, navlositorii sau operatorii aeronavei;
    • pierderea sau frustrarea voiajului sau calatoriei;
    • pierderea, avaria sau cheltuiala rezultand din utilizarea oricarei arme de razboi care foloseste fisiunea si/sau fuziunea atomica, nucleara sau alta reactie asemanatoare, ori alta forta sau obiect radioactiv;
    • pierderea ca urmare a oricarui tip de furt, cu exceptia furtului savarsit prin acte de talharie sau prin efractie;
    • lipsurile de bunuri din mijlocul de transport / container cu sigiliu si/sau alte mijloace de inchidere / securizare intacte (cu exceptia cazului in care eventuale avarii la mijlocul de transport / container justifica lipsurile de bunuri);
    • razboi, razboi civil, revolutie, rebeliune, insurectie sau conflict civil rezultand din acestea, ori orice act ostil al sau impotriva unei puteri beligerante;
    • capturare, sechestrare, arestare, retinere sau detentie (cu exceptia pirateriei) si consecintele acestora sau orice tentativa de acest fel;
    • mine, torpile, bombe sau alte arme de razboi abandonate;
    • pierderi cauzate de grevisti, persoane in greve patronale sau persoane luand parte la tulburari de munca, revolte sau miscari civile;
    • pierderi rezultand din greve, greve patronale, tulburari de munca, revolte sau miscari civile;
    • pierderi cauzate de orice terorist sau orice persoana actionand dintr-un motiv politic.
   • DURATA ASIGURARII; RASPUNDEREA ASIGURATORULUI
    • Raspunderea asiguratorului incepe, pentru fiecare transport in parte, din momentul in care bunul asigurat paraseste depozitul sau locul de depozitare precizat in specificatia politei ca loc de incepere a transportului, dar nu mai devreme de incheierea politei de asigurare si plata primei de asigurare sau, dupa caz, a celei dintai rate a acesteia.
    • Raspunderea asiguratorului continua pe toata durata transportului si inceteaza in una din urmatoarele situatii, oricare dintre ele survine mai intai:
     • cand bunul este livrat in depozitul destinatarului sau in alt depozit final ori loc de depozitare, la destinatia precizata in specificatia politei;
     • cand bunul este livrat in orice alt depozit sau loc de depozitare, la destinatia precizata in specificatia politei sau inainte de aceasta, pe care asiguratul decide sa-l foloseasca:
      • pentru depozitare, alta decat in cursul obisnuit al transportului
      • sau
      • pentru alocare sau distributie;
     • la expirarea a 30 de zile de la terminarea descarcarii bunului asigurat de pe aeronava in locul final de descarcare.
    • Daca, dupa descarcarea de pe aeronava in locul final de descarcare, dar totusi inainte de terminarea asigurarii, bunul urmeaza sa fie expediat catre o alta destinatie decat cea precizata in specificatia politei, raspunderea asiguratorului nu se va extinde dupa inceperea transportului catre o astfel de alta destinatie, daca asigurarea nu a incetat deja in conformitate cu prevederile de mai sus.
    • Asigurarea va ramane in vigoare (cu conditia terminarii ei conform prevederilor de mai sus) in timpul intarzierii care nu este sub controlul asiguratului, in timpul oricarei devieri, descarcari fortate, reexpedieri sau transbordari, ca si in timpul oricarei schimbari a voiajului intervenite din exercitarea unui drept acordat transportatorilor aerieni prin contractul de transport.
    • Daca, datorita unor circumstante care nu sunt sub controlul asiguratului, contractul de transport se termina intr-un alt loc decat destinatia precizata in acesta, ori tranzitul este terminat altfel inainte de livrarea bunurilor conform prevederilor de mai sus, atunci aceasta asigurare va inceta de asemenea in acel loc. Face exceptie cazul in care asiguratul notifica prompt asiguratorul, solicitandu-i continuarea asigurarii, asigurarea ramanand in vigoare cu conditia platii unei prime de asigurare suplimentare, daca aceasta este ceruta de catre asigurator:
     • fie pana cand bunul este vandut si livrat intr-un asemenea loc, daca nu s-a convenit altfel, pana la expirarea celor 30 de zile de la sosirea bunului asigurat intr-un astfel de loc, oricare dintre aceste situatii survine mai intai;
     • fie pana cand asigurarea inceteaza conform prevederilor de mai sus, daca in aceasta perioada de 30 de zile (sau in orice extindere agreata a acesteia) bunul este expediat la destinatia precizata in specificatia politei sau catre orice alta destinatie;
    • Daca, dupa intrarea in vigoare a asigurarii, asiguratul schimba destinatia precizata in specificatia politei, cu conditia ca asiguratorul sa fie avizat prompt de aceasta schimbare, asigurarea continua contra unei prime de asigurare suplimentare si in conditii ce urmeaza a fi agreate.
   Conditia de Asigurare "B": 

                 CONDITIA DE ASIGURARE “B” / maritim

   • Conditia de asigurare “B” / maritim este valabila numai impreuna cu conditiile generale privind asigurarea bunurilor pe timpul transportului.
   • Toate prevederile conditiilor generale privind asigurarea bunurilor pe timpul transportului sunt valabile in masura in care nu contravin prevederilor din aceasta conditie de asigurare.
   • RISCURI ACOPERITE
    • pierderea sau avaria bunurilor asigurate cauzate de:
     • Incendiu sau Explozie;
     • esuarea, scufundarea sau rasturnarea navei sau ambarcatiunii;
     • rasturnarea sau deraierea mijlocului de transport terestru;
     • coliziunea sau contactul navei, ambarcatiunii sau mijlocului de transport cu orice obiect exterior, altul decat apa;
     • descarcarea bunurilor intr-un port de refugiu;
     • cutremur de pamant, eruptie vulcanica sau Trasnet.
    • pierderea sau avaria bunurilor asigurate cauzate de:
     • sacrificiul in avaria comuna;
     • aruncarea bunurilor sau luarea lor de valuri peste bord;
     • intrarea apei de mare, lac sau rau in nava, ambarcatiune, mijloc de transport, container, liftvan (cutie, lada – ambalaj) sau loc de depozitare.
    • dauna totala a unui colet pierdut peste bord sau cazut in timpul incarcarii pe sau descarcarii de pe nava, ambarcatiune sau alt mijloc de transport.
    • cheltuielile si contributiile la avaria comuna si/sau cheltuielile de salvare, platite de asigurat, stabilite potrivit prevederilor contractului de navlosire si/sau legii aplicabile, daca acestea au fost facute pentru sau in legatura cu evitarea unei pierderi cauzate de orice evenimente, cu exceptia acelora prevazute la excluderi sau oriunde altundeva in asigurare.
    • suma ce reprezinta proportia raspunderii stabilite conform Clauzei “Culpa Comuna in caz de Coliziune”, daca aceasta clauza este prevazuta in contractul de navlosire. In cazul oricarei pretentii de despagubire formulate de proprietarul navei in baza acestei clauze, asiguratul este de acord sa notifice asiguratorului acest lucru, asiguratorul avand dreptul, pe propria sa cheltuiala, sa apere asiguratul impotriva unei astfel de pretentii.
   • EXCLUDERI
    • pierderea, avaria sau cheltuiala rezultand din sau provocate de comportamentul voit necorespunzator al asiguratului;
    • scurgerea ordinara, pierderea uzuala in greutate sau volum, ori uzura normala a bunului asigurat;
    • pierderea, avaria sau cheltuiala cauzate de ambalarea si pregatirea insuficienta sau necorespunzatoare a bunului asigurat, termenul “ambalare” se considera ca include stivuirea intr-un container sau liftvan (lada, cutie-ambalaj), dar numai daca stivuirea este efectuata fie inainte de intrarea in vigoare a asigurarii, fie de catre asigurat sau de prepusii acestuia;
    • pierderea, avaria sau cheltuiala cauzate de viciul propriu sau natura bunului asigurat;
    • pierderea, avaria sau cheltuiala cauzate de intarziere, chiar daca intarzierea se datoreaza unui risc asigurat;
    • pierderea, avaria sau cheltuiala rezultand din insolvabilitatea sau neindeplinirea obligatiilor financiare de catre proprietarii, administratorii, navlositorii sau operatorii navei;
    • pierderea sau frustrarea voiajului sau calatoriei;
    • pierderea, avaria sau cheltuiala rezultand din utilizarea oricarei arme de razboi care foloseste fisiunea si/sau fuziunea atomica, nucleara sau alta reactie asemanatoare, ori alta forta sau obiect radioactiv;
    • starea de nenavigabilitate a navei sau a ambarcatiunii;
    • faptul ca nava, ambarcatiunea, mijlocul de transport, containerul sau liftvan-ul (lada, cutia-ambalaj) sunt inadecvate pentru transportul in bune conditii al bunului asigurat, daca asiguratul sau prepusii sai au cunostinta de o asemenea stare de nenavigabilitate sau de inadecvare in momentul incarcarii bunului asigurat in acestea;
    • razboi, razboi civil, revolutie, rebeliune, insurectie sau conflict civil rezultand din acestea, ori orice act ostil al sau impotriva unei puteri beligerante;
    • capturare, sechestrare, arestare, retinere sau detentie si consecintele acestora sau orice tentativa de acest fel;
    • mine, torpile, bombe sau alte arme de razboi abandonate;
    • pierderi cauzate de grevisti, persoane in greve patronale sau persoane luand parte la tulburari de munca, revolte sau miscari civile;
    • pierderi rezultand din greve, greve patronale, tulburari de munca, revolte sau miscari civile;
    • pierderi cauzate de orice terorist sau orice persoana actionand dintr-un motiv politic.
   • DURATA ASIGURARII; RASPUNDEREA ASIGURATORULUI
    • Raspunderea asiguratolrui incepe, pentru fiecare transport in parte, din momentul in care bunul asigurat paraseste depozitul sau locul de depozitare precizat in specificatia politei ca loc de incepere a transportului, dar nu mai devreme de incheierea politei de asigurare si plata primei de asigurare sau, dupa caz, a celei dintai rate a acesteia.
    • Raspunderea asiguratorului continua pe toata durata transportului si inceteaza in una din urmatoarele situatii, care dintre ele survine mai intai:
     • cand bunul este livrat in depozitul destinatarului sau in alt depozit final ori loc de depozitare, la destinatia precizata in specificatia politei;
     • cand bunul este livrat in orice alt depozit sau loc de depozitare, la destinatia precizata in specificatia politei sau inainte de aceasta, pe care asiguratul decide sa-l foloseasca:
      • pentru depozitare, alta decat in cursul obisnuit al transportului
      • sau
      • pentru alocare sau distributie;
     • la expirarea a 60 de zile de la terminarea descarcarii bunului asigurat de pe nava maritima in portul final de descarcare.
    • Daca, dupa descarcarea de pe nava maritima in portul final de descarcare, dar totusi inainte de terminarea acestei asigurari, bunul urmeaza sa fie expediat catre o alta destinatie decat cea precizata in specificatia politei, raspunderea asiguratorului nu se va extinde dupa inceperea transportului catre o astfel de alta destinatie, daca asigurarea nu a incetat deja in conformitate cu prevederile de mai sus.
    • Asigurarea va ramane in vigoare (cu conditia terminarii ei conform prevederilor de mai sus) in timpul intarzierii care nu este sub controlul asiguratului, in timpul oricarei devieri, descarcari fortate, reexpedieri sau transbordari, ca si in timpul oricarei schimbari a voiajului intervenite din exercitarea unui drept acordat armatorilor sau navlositorilor prin contractul de navlosire.
    • Daca, datorita unor circumstante care nu sunt sub controlul asiguratului, contractul de transport se termina intr-un alt port sau loc decat destinatia precizata in acesta, ori tranzitul este terminat altfel inainte de livrarea bunurilor conform prevederilor de mai sus, atunci asigurarea va inceta de asemenea in acel loc. Face exceptie cazul in care asiguratul notifica prompt asiguratorul, solicitandu-i continuarea asigurarii, asigurarea ramanand in vigoare cu conditia platii unei prime de asigurare suplimentare, daca aceasta este ceruta de catre asigurator:
     • fie pana cand bunul este vandut si livrat intr-un asemenea port sau loc sau, daca nu s-a convenit altfel, pana la expirarea celor 60 de zile de la sosirea bunului asigurat intr-un astfel de port sau loc, oricare dintre aceste situatii survine mai intai;
     • fie pana cand asigurarea inceteaza conform prevederilor de mai sus, daca in aceasta perioada de 60 de zile (sau in orice extindere agreata a acesteia) bunul este expediat la destinatia precizata in specificatia politei sau catre orice alta destinatie.
    • Daca, dupa intrarea in vigoare a asiguraririi, asiguratul schimba destinatia precizata in specificatia politei, cu conditia ca asiguratorul sa fie avizat prompt de aceasta schimbare, asigurarea continua contra unei prime de asigurare suplimentare si in conditii ce urmeaza a fi agreate.

                  CONDITIA DE ASIGURARE “B” / terestru

   • Conditia de asigurare “B” / terestru este valabila numai impreuna cu conditiile generale privind asigurarea bunurilor pe timpul transportului.
   • Toate prevederile conditiilor generale privind asigurarea bunurilor pe timpul transportului sunt valabile in masura in care nu contravin prevederilor din aceasta conditie de asigurare.
   • RISCURI ACOPERITE
    • pierderea sau avaria bunurilor asigurate, cauzate de:
     • Incendiu sau Explozie;
     • esuarea, scufundarea, rasturnarea sau coliziunea oricarui ferry – boat de linie;
     • rasturnarea sau deraierea mijlocului de transport;
     • coliziunea (si anume coliziunea accidentala a mijlocului de transport cu orice alt vehicul sau obiect exterior);
     • prabusirea unui pod sau tunel;
     • intrarea apei de mare, lac sau rau in mijlocul de transport, container sau liftvan (cutie, lada – ambalaj) ca urmare a cresterii nivelului apelor;
     • cutremur de pamant, eruptie vulcanica sau Trasnet.
    • dauna totala a unui colet pierdut sau cazut in timpul incarcarii pe sau descarcarii de pe mijlocul de transport;
   • EXCLUDERI
    • pierderea, avaria sau cheltuiala rezultand din sau provocate de comportamentul voit necorespunzator al asiguratului;
    • scurgerea ordinara, pierderea uzuala in greutate sau volum, ori uzura normala a bunului asigurat;
    • pierderea, avaria sau cheltuiala cauzate de ambalarea si pregatirea insuficienta sau necorespunzatoare a bunului asigurat, termenul “ambalare” se considera ca include stivuirea intr-un container sau liftvan ( lada, cutie-ambalaj), dar numai daca stivuirea este efectuata fie inainte de intrarea in vigoare a asigurarii, fie de catre asigurat sau de prepusii acestuia;
    • pierderea, avaria sau cheltuiala cauzate de viciul propriu sau natura bunului asigurat;
    • pierderea, avaria sau cheltuiala cauzate de intarziere, chiar daca intarzierea se datoreaza unui risc asigurat;
    • pierderea, avaria sau cheltuiala rezultand din insolvabilitatea sau neindeplinirea obligatiilor financiare de catre proprietarii, administratorii sau operatorii mijlocului de transport;
    • pierderea sau frustrarea voiajului sau calatoriei;
    • pierderea, avaria sau cheltuiala rezultand din utilizarea oricarei arme de razboi care foloseste fisiunea si/sau fuziunea atomica, nucleara sau alta reactie asemanatoare, ori alta forta sau obiect radioactiv;
    • starea de inadecvare a mijlocului de transport, containerului sau liftvan-ului (lazii, cutiei-ambalaj) pentru transportul in bune conditii al bunului asigurat, daca asiguratul sau prepusii sai au cunostinta de aceasta stare de inadecvare in momentul incarcarii bunului asigurat in acestea;
    • pierderea, avaria sau cheltuiala cauzate de razboi, razboi civil, revolutie, rebeliune, insurectie sau conflict civil rezultand din acestea, ori orice act ostil al sau impotriva unei puteri beligerante;
    • pierderea, avaria sau cheltuiala cauzate de capturare, sechestrare, arestare, retinere sau detentie (cu exceptia pirateriei) si consecintele acestora sau orice tentativa de acest fel;
    • pierderea, avaria sau cheltuiala cauzate de mine, torpile, bombe sau alte arme de razboi abandonate;
    • pierderea, avaria sau cheltuiala cauzate de grevisti, persoane in greve patronale sau persoane luand parte la tulburari de munca, revolte sau miscari civile;
    • pierderea, avaria sau cheltuiala rezultand din greve, greve patronale, tulburari de munca, revolte sau miscari civile;
    • pierderea, avaria sau cheltuiala cauzate de orice terorist sau orice persoana actionand dintr-un motiv politic.
   • DURATA ASIGURARII; RASPUNDEREA ASIGURATORULUI
    • Raspunderea asiguratorului incepe, pentru fiecare transport in parte, din momentul in care bunul asigurat paraseste depozitul sau locul de depozitare precizat in specificatia politei ca loc de incepere a transportului, dar nu mai devreme de incheierea politei de asigurare si plata primei de asigurare sau, dupa caz, a celei dintai rate a acesteia.
    • Raspunderea asiguratorului continua pe toata durata transportului si inceteaza in una din urmatoarele situatii, care dintre ele survine mai intai:
     • cand bunul este livrat in depozitul destinatarului sau in alt depozit final ori loc de depozitare, la destinatia precizata in specificatia politei;
     • cand bunul este livrat in orice alt depozit sau loc de depozitare, la destinatia precizata in specificatia politei sau inainte de aceasta, pe care asiguratul decide sa-l foloseasca:
      • pentru depozitare, alta decat in cursul obisnuit al transportului
      • sau
      • pentru alocare sau distributie;
     • la expirarea a 24 de ore de la sosirea autovehiculului la destinatia finala precizata in specificatia politei (pentru transport rutier);
     • sau
     • la expirarea a 30 de zile de la sosirea trenului in gara de destinatie ori la expirarea a 24 de ore de la predarea bunului asigurat de catre autoritatile feroviare, oricare dintre aceste situatii survine mai intai (pentru transportul feroviar).
    • Daca, datorita unor circumstante care nu sunt sub controlul asiguratului, contractul de transport se termina intr-un alt loc decat destinatia precizata in acesta, ori tranzitul este terminat altfel inainte de livrarea bunurilor conform prevederilor de mai sus, atunci asigurarea va inceta de asemenea in acel loc. Face exceptie cazul in care asiguratul notifica prompt asiguratorul, solicitandu-i continuarea asigurarii, asigurarea ramanand in vigoare cu conditia platii unei prime de asigurare suplimentare, daca aceasta este ceruta de catre asigurator:
     • fie pana cand bunul este vandut si livrat intr-un asemenea port sau loc sau, daca nu s-a convenit altfel, pana la expirarea celor 60 de zile de la sosirea bunului asigurat intr-un astfel de port sau loc, oricare dintre aceste situatii survine mai intai;
     • fie pana cand asigurarea inceteaza conform prevederilor de mai sus, daca in aceasta perioada de 60 de zile (sau in orice extindere agreata a acesteia) bunul este expediat la destinatia precizata in specificatia politei sau
      catre orice alta destinatie.
    • Daca, dupa intrarea in vigoare a acestei asigurari, asiguratul schimba destinatia precizata in specificatia politei, cu conditia ca asiguratorul sa fie avizat prompt de aceasta schimbare, asigurarea continua contra unei prime de
     asigurare suplimentare si in conditii ce urmeaza a fi agreate.

                  CONDITIA DE ASIGURARE “B” / aerian

   • Conditia de asigurare “B” / aerian este valabila numai impreuna cu conditiile generale privind asigurarea bunurilor pe timpul transportului.
   • Toate prevederile conditiilor generale privind asigurarea bunurilor pe timpul transportului sunt valabile in masura in care nu contravin prevederilor din aceasta conditie de asigurare.
   • RISCURI ACOPERITE
    • pierderea sau avaria bunurilor asigurate cauzate de:
     • Incendiu sau Explozie;
     • esuarea sau prabusirea aeronavei;
     • rasturnarea sau deraierea mijlocului de transport terestru;
     • coliziunea sau contactul aeronavei cu orice obiect exterior;
     • cutremur de pamant sau eruptie vulcanica;
     • intrarea apei de mare, lac sau rau in mijlocul de transport, container, liftvan (cutie, lada – ambalaj) sau loc de depozitare.
    • dauna totala a unui colet pierdut sau cazut in timpul incarcarii pe sau descarcarii de pe aeronava sau alt mijloc de transport.
   • EXCLUDERI
    • pierderea, avaria sau cheltuiala rezultand din sau provocate de comportamentul voit necorespunzator al asiguratului;
    • scurgerea ordinara, pierderea uzuala in greutate sau volum, ori uzura normala a bunului asigurat;
    • pierderea, avaria sau cheltuiala cauzate de ambalarea si pregatirea insuficienta sau necorespunzatoare a bunului asigurat, termenul “ambalare” se considera ca include stivuirea intr-un container sau liftvan ( lada, cutie-ambalaj), dar numai daca stivuirea este efectuata fie inainte de intrarea in vigoare a asigurarii, fie de catre asigurat sau de prepusii acestuia;
    • pierderea, avaria sau cheltuiala cauzate de viciul propriu sau natura bunului asigurat;
    • pierderea, avaria sau cheltuiala rezultand din starea de inadecvare a aeronavei, mijlocului de transport, containerului, liftvan-ului (lazii, cutiei-ambalaj) pentru transportul in bune conditii al bunului asigurat, daca asiguratul sau prepusii sai au cunostinta de o asemenea stare de inadecvare in momentul incarcarii bunului asigurat in acestea;
    • pierderea, avaria sau cheltuiala cauzate de intarziere, chiar daca intarzierea se datoreaza unui risc asigurat;
    • pierderea, avaria sau cheltuiala rezultand din insolvabilitatea sau neindeplinirea obligatiilor financiare de catre proprietarii, administratorii, navlositorii sau operatorii aeronavei;
    • pierderea sau frustrarea voiajului sau calatoriei;
    • pierderea, avaria sau cheltuiala rezultand din utilizarea oricarei arme de razboi care foloseste fisiunea si/sau fuziunea atomica, nucleara sau alta reactie asemanatoare, ori alta forta sau obiect radioactiv;
    • pierderea, avaria sau cheltuiala cauzate de razboi, razboi civil, revolutie, rebeliune, insurectie sau conflict civil rezultand din acestea, ori orice act ostil al sau impotriva unei puteri beligerante;
    • pierderea, avaria sau cheltuiala cauzate de capturare, sechestrare, arestare, retinere sau detentie (cu exceptia pirateriei) si consecintele acestora sau orice tentativa de acest fel;
    • pierderea, avaria sau cheltuiala cauzate de mine, torpile, bombe sau alte arme de razboi abandonate;
    • pierderea, avaria sau cheltuiala cauzate de grevisti, persoane in greve patronale sau persoane luand parte la tulburari de munca, revolte sau miscari civile;
    • pierderea, avaria sau cheltuiala rezultand din greve, greve patronale, tulburari de munca, revolte sau miscari civile;
    • pierderea, avaria sau cheltuiala cauzate de orice terorist sau orice persoana actionand dintr-un motiv politic.
   • DURATA ASIGURARII; RASPUNDEREA ASIGURATORULUI
    • Raspunderea asiguratorului incepe, pentru fiecare transport in parte, din momentul in care bunul asigurat paraseste depozitul sau locul de depozitare precizat in specificatia politei ca loc de incepere a transportului, dar nu mai devreme de incheierea politei de asigurare si plata primei de asigurare sau, dupa caz, a celei dintai rate a acesteia.
    • Raspunderea asiguratorului continua pe toata durata transportului si inceteaza in una din urmatoarele situatii, oricare dintre ele survine mai intai:
     • cand bunul este livrat in depozitul destinatarului sau in alt depozit final ori loc de depozitare, la destinatia precizata in specificatia politei;
     • cand bunul este livrat in orice alt depozit sau loc de depozitare, la destinatia precizata in specificatia politei sau inainte de aceasta, pe care asiguratul decide sa-l foloseasca:
      • pentru depozitare, alta decat in cursul obisnuit al transportului
      • sau
      • pentru alocare sau distributie;
     • la expirarea a 30 de zile de la terminarea descarcarii bunului asigurat de pe aeronava in locul final de descarcare.
    • Daca, dupa descarcarea de pe aeronava in locul final de descarcare, dar totusi inainte de terminarea asigurarii, bunul urmeaza sa fie expediat catre o alta destinatie decat cea precizata in specificatia politei, raspunderea asiguratorului nu se va extinde dupa inceperea transportului catre o astfel de alta destinatie, daca asigurarea nu a incetat deja in conformitate cu prevederile de mai sus.
    • Asigurarea va ramane in vigoare (cu conditia terminarii ei conform prevederilor de mai sus) in timpul intarzierii care nu este sub controlul asiguratului, in timpul oricarei devieri, descarcari fortate, reexpedieri sau transbordari, ca si in timpul oricarei schimbari a voiajului intervenite din exercitarea unui drept acordat transportatorilor aerieni prin contractul de transport.
    • Daca, datorita unor circumstante care nu sunt sub controlul asiguratului, contractul de transport se termina intr-un alt loc decat destinatia precizata in acesta, ori tranzitul este terminat altfel inainte de livrarea bunurilor conform prevederilor de mai sus, atunci asigurarea va inceta de asemenea in acel loc. Face exceptie cazul in care asiguratul notifica prompt asiguratorul, solicitandu-i continuarea asigurarii, asigurarea ramanand in vigoare cu conditia platii unei prime de asigurare suplimentare, daca aceasta este ceruta de catre asigurator:
     • fie pana cand bunul este vandut si livrat intr-un asemenea loc sau, daca nu s-a convenit altfel, pana la expirarea celor 30 de zile de la sosirea bunului asigurat intr-un astfel de loc, oricare dintre aceste situatii survine mai intai;
     • fie pana cand asigurarea inceteaza conform prevederilor de mai sus, daca in aceasta perioada de 30 de zile (sau in orice extindere agreata a acesteia) bunul este expediat la destinatia precizata in specificatia politei sau catre orice alta destinatie.
    • Daca, dupa intrarea in vigoare a acestei asigurari, asiguratul schimba destinatia precizata in specificatia politei, cu conditia ca asiguratorul sa fie avizata prompt de aceasta schimbare, asigurarea continua contra unei prime de asigurare suplimentare si in conditii ce urmeaza a fi agreate.
   Conditia de Asigurare "C": 

                  CONDITIA DE ASIGURARE “C” / maritim

   • Conditia de asigurare “C” / maritim este valabila numai impreuna cu conditiile generale privind asigurarea bunurilor pe timpul transportului.
   • Toate prevederile conditiilor generale privind asigurarea bunurilor pe timpul transportului sunt valabile in masura in care nu contravin prevederilor din aceasta conditie de asigurare.
   • RISCURI ACOPERITE
    • pierderea sau avaria bunurilor asigurate, cauzate de:
     • Incendiu sau Explozie;
     • esuarea, scufundarea sau rasturnarea navei sau ambarcatiunii;
     • rasturnarea sau deraierea mijlocului de transport terestru;
     • coliziunea sau contactul navei, ambarcatiunii sau mijlocului de transport cu orice obiect exterior, altul decat apa;
     • descarcarea bunurilor intr-un port de refugiu.
    • pierderea sau avaria bunurilor asigurate cauzate de:
     • sacrificiul in avaria comuna;
     • aruncarea peste bord.
    • cheltuielile si contributiile la avaria comuna si/sau cheltuielile de salvare, platite de asigurat, stabilite potrivit prevederilor contractului de navlosire si/sau legii aplicabile, daca acestea au fost facute pentru sau in legatura cu evitarea unei pierderi cauzate de orice evenimente, cu exceptia acelora prevazute la excluderi sau oriunde altundeva in asigurare.
    • suma ce reprezinta proportia raspunderii stabilite conform Clauzei “Culpa Comuna in caz de Coliziune”, daca aceasta clauza este prevazuta in contractul de navlosire. In cazul oricarei pretentii de despagubire formulate de proprietarul navei in baza acestei clauze, asiguratul este de acord sa notifice asiguratorului acest lucru, asiguratorul avand dreptul, pe propria sa cheltuiala, sa apere asiguratul impotriva unei astfel de pretentii.
   • EXCLUDERI
    • pierderea, avaria sau cheltuiala rezultand din sau provocate de comportamentul voit necorespunzator al asiguratului;
    • scurgerea ordinara, pierderea uzuala in greutate sau volum, ori uzura normala a bunului asigurat;
    • pierderea, avaria sau cheltuiala cauzate de ambalarea si pregatirea insuficienta sau necorespunzatoare a bunului asigurat, termenul “ambalare” se considera ca include stivuirea intr-un container sau liftvan (lada, cutie-ambalaj), dar numai daca stivuirea este efectuata fie inainte de intrarea in vigoare a asigurarii, fie de catre asigurat sau de prepusii acestuia;
    • pierderea, avaria sau cheltuiala cauzate de viciul propriu sau natura bunului asigurat;
    • pierderea, avaria sau cheltuiala cauzate de intarziere, chiar daca intarzierea se datoreaza unui risc asigurat;
    • pierderea, avaria sau cheltuiala rezultand din insolvabilitatea sau neindeplinirea obligatiilor financiare de catre proprietarii, administratorii, navlositorii sau operatorii navei;
    • pierderea sau frustrarea voiajului sau calatoriei;
    • pierderea, avaria sau cheltuiala rezultand din utilizarea oricarei arme de razboi care foloseste fisiunea si/sau fuziunea atomica, nucleara sau alta reactie asemanatoare, ori alta forta sau obiect radioactiv.
    • pierderea, avaria sau cheltuiala rezultand din starea de nenavigabilitate a navei sau a ambarcatiunii;
    • pierderea, avaria sau cheltuiala rezultand din faptul ca nava, ambarcatiunea, mijlocul de transport, containerul sau liftvan-ul (lada, cutia-ambalaj) sunt inadecvate pentru transportul in bune conditii al bunului asigurat, daca asiguratul sau prepusii sai au cunostinta de o asemenea stare de nenavigabilitate sau de inadecvare in momentul incarcarii bunului asigurat in acestea. Asiguratorul il va exonera pe asigurat de raspunderea ce rezulta din incalcarea garantiilor rezonabile legate de starea de navigabilitate si de adecvare a navei pentru transportul in bune conditii la destinatie a bunului asigurat, cu exceptia cazului in care asiguratul ori prepusii sai au cunostinta de o astfel de stare de nenavigabilitate sau de inadecvare.
    • pierderea, avaria sau cheltuiala cauzate de razboi, razboi civil, revolutie, rebeliune, insurectie sau conflict civil rezultand din acestea, ori orice act ostil al sau impotriva unei puteri beligerante;
    • pierderea, avaria sau cheltuiala cauzate de capturare, sechestrare, arestare, retinere sau detentie si consecintele acestora sau orice tentativa de acest fel;
    • mine, torpile, bombe sau alte arme de razboi abandonate.
    • pierderea, avaria sau cheltuiala cauzate de grevisti, persoane in greve patronale sau persoane luand parte la tulburari de munca, revolte sau miscari civile;
    • pierderea, avaria sau cheltuiala rezultand din greve, greve patronale, tulburari de munca, revolte sau miscari civile;
    • pierderea, avaria sau cheltuiala cauzate de orice terorist sau orice persoana actionand dintr-un motiv politic.
   • DURATA ASIGURARII; RASPUNDEREA ASIGURATORULUI
    • Raspunderea asiguratorului incepe, pentru fiecare transport in parte, din momentul in care bunul asigurat paraseste depozitul sau locul de depozitare precizat in specificatia politei ca loc de incepere a transportului, dar nu mai devreme de incheierea politei de asigurare si plata primei de asigurare sau, dupa caz, a celei dintai rate a acesteia.
    • Raspunderea asiguratorului continua pe toata durata transportului si inceteaza in una din urmatoarele situatii, care dintre ele survine mai intai:
     • cand bunul este livrat in depozitul destinatarului sau in alt depozit final ori loc de depozitare, la destinatia precizata in specificatia politei;
     • cand bunul este livrat in orice alt depozit sau loc de depozitare, la destinatia precizata in specificatia politei sau inainte de aceasta, pe care asiguratul decide sa-l foloseasca:
      • pentru depozitare, alta decat in cursul obisnuit al transportului
      • sau
      • pentru alocare sau distributie;
     • la expirarea a 60 de zile de la terminarea descarcarii bunului asigurat de pe nava maritima in portul final de descarcare.
    • Daca, dupa descarcarea de pe nava maritima in portul final de descarcare, dar totusi inainte de terminarea acestei asigurari, bunul urmeaza sa fie expediat catre o alta destinatie decat cea precizata in specificatia politei, raspunderea asiguratorului nu se va extinde dupa inceperea transportului catre o astfel de alta destinatie, daca asigurarea nu a incetat deja in conformitate cu prevederile de mai sus.
    • Asigurarea va ramane in vigoare (cu conditia terminarii ei conform prevederilor de mai sus) in timpul intarzierii care nu este sub controlul asiguratului, in timpul oricarei devieri, descarcari fortate, reexpedieri sau transbordari, ca si in timpul oricarei schimbari a voiajului intervenite din exercitarea unui drept acordat armatorilor sau navlositorilor prin contractul de navlosire.
    • Daca, datorita unor circumstante care nu sunt sub controlul asiguratului, contractul de transport se termina intr-un alt port sau loc decat destinatia precizata in acesta, ori tranzitul este terminat altfel inainte de livrarea bunurilor conform prevederilor de mai sus, atunci asigurarea va inceta de asemenea in acel loc. Face exceptie cazul in care asiguratul notifica prompt asiguratorul, solicitandu-i continuarea asigurarii, asigurarea ramanand in vigoare cu conditia platii unei prime de asigurare suplimentare, daca aceasta este ceruta de catre asigurator:
     • fie pana cand bunul este vandut si livrat intr-un asemenea port sau loc sau, daca nu s-a convenit altfel, pana la expirarea celor 60 de zile de la sosirea bunului asigurat intr-un astfel de port sau loc, oricare dintre aceste situatii survine mai intai;
     • fie pana cand asigurarea inceteaza conform prevederilor de mai sus, daca in aceasta perioada de 60 de zile (sau in orice extindere agreata a acesteia) bunul este expediat la destinatia precizata in specificatia politei sau catre orice alta destinatie.
    • Daca, dupa intrarea in vigoare a acestei asigurari, asiguratul schimba destinatia precizata in specificatia politei, cu conditia ca asiguratorul sa fie avizat prompt de aceasta schimbare, asigurarea continua contra unei prime de asigurare suplimentare si in conditii ce urmeaza a fi agreate.

                 CONDITIA DE ASIGURARE “C” / terestru

   • Conditia de asigurare “C” / terestru este valabila numai impreuna cu conditiile generale privind asigurarea bunurilor pe timpul transportului.
   • Toate prevederile conditiilor generale privind asigurarea bunurilor pe timpul transportului sunt valabile in masura in care nu contravin prevederilor din aceasta conditie de asigurare.
   • RISCURI ACOPERITE
   • EXCLUDERI
    • pierderea, avaria sau cheltuiala rezultand din sau provocate de comportamentul voit necorespunzator al asiguratului;
    • scurgerea ordinara, pierderea uzuala in greutate sau volum, ori uzura normala a bunului asigurat;
    • pierderea, avaria sau cheltuiala cauzate de ambalarea si pregatirea insuficienta sau necorespunzatoare a bunului asigurat, termenul “ambalare” se considera ca include stivuirea intr-un container sau liftvan ( lada, cutie-ambalaj), dar numai daca stivuirea este efectuata fie inainte de intrarea in vigoare a asigurarii, fie de catre asigurat sau de prepusii acestuia;
    • pierderea, avaria sau cheltuiala cauzate de viciul propriu sau natura bunului asigurat;
    • pierderea, avaria sau cheltuiala cauzate de intarziere, chiar daca intarzierea se datoreaza unui risc asigurat;
    • pierderea, avaria sau cheltuiala rezultand din insolvabilitatea sau neindeplinirea obligatiilor financiare de catre proprietarii, administratorii sau operatorii mijlocului de transport;
    • pierderea sau frustrarea voiajului sau calatoriei;
    • pierderea, avaria sau cheltuiala rezultand din utilizarea oricarei arme de razboi care foloseste fisiunea si/sau fuziunea atomica, nucleara sau alta reactie asemanatoare, ori alta forta sau obiect radioactiv;
    • pierderea, avaria sau cheltuiala rezultand din starea de inadecvare a mijlocului de transport, containerului sau liftvan-ului (lazii, cutiei-ambalaj) pentru transportul in bune conditii al bunului asigurat, daca asiguratul sau prepusii sai au cunostinta de aceasta stare de inadecvare in momentul incarcarii bunului asigurat in acestea;
    • pierderea, avaria sau cheltuiala cauzate de razboi, razboi civil, revolutie, rebeliune, insurectie sau conflict civil rezultand din acestea, ori orice act ostil al sau impotriva unei puteri beligerante;
    • pierderea, avaria sau cheltuiala cauzate de capturare, sechestrare, arestare, retinere sau detentie (cu exceptia pirateriei) si consecintele acestora sau orice tentativa de acest fel;
    • pierderea, avaria sau cheltuiala cauzate de mine, torpile, bombe sau alte arme de razboi abandonate;
    • pierderea, avaria sau cheltuiala cauzate de grevisti, persoane in greve patronale sau persoane luand parte la tulburari de munca, revolte sau miscari civile;
    • pierderea, avaria sau cheltuiala rezultand din greve, greve patronale, tulburari de munca, revolte sau miscari civile;
    • pierderea, avaria sau cheltuiala cauzate de orice terorist sau orice persoana actionand dintr-un motiv politic.
   • DURATA ASIGURARII; RASPUNDEREA ASIGURATORULUI
    • Raspunderea asiguratorului incepe, pentru fiecare transport in parte, din momentul in care bunul asigurat paraseste depozitul sau locul de depozitare precizat in specificatia politei ca loc de incepere a transportului, dar nu mai devreme de incheierea politei de asigurare si plata primei de asigurare sau, dupa caz, a celei dintai rate a acesteia.
    • Raspunderea asiguratorului continua pe toata durata transportului si inceteaza in una din urmatoarele situatii, care dintre ele survine mai intai:
     • cand bunul este livrat in depozitul destinatarului sau in alt depozit final ori loc de depozitare, la destinatia precizata in specificatia politei;
     • cand bunul este livrat in orice alt depozit sau loc de depozitare, la destinatia precizata in specificatia politei sau inainte de aceasta, pe care asiguratul decide sa-l foloseasca:
      • pentru depozitare, alta decat in cursul obisnuit al transportului
      • sau
      • pentru alocare sau distributie;
     • la expirarea a 24 de ore de la sosirea autovehiculului la destinatia finala precizata in specificatia politei (pentru transport rutier);
     • sau
     • la expirarea a 30 de zile de la sosirea trenului in gara de destinatie ori la expirarea a 24 de ore de la predarea bunului asigurat de catre autoritatile feroviare, oricare dintre aceste situatii survine mai intai (pentru transportul feroviar).
    • Daca, datorita unor circumstante care nu sunt sub controlul asiguratului, contractul de transport se termina intr-un alt loc decat destinatia precizata in acesta, ori tranzitul este terminat altfel inainte de livrarea bunurilor conform prevederilor de mai sus, atunci asigurarea va inceta de asemenea in acel loc. Face exceptie cazul in care asiguratul notifica prompt asiguratorul, solicitandu-i continuarea asigurarii, asigurarea ramanand in vigoare cu conditia platii unei prime de asigurare suplimentare, daca aceasta este ceruta de catre asigurator:
     • fie pana cand bunul este vandut si livrat intr-un asemenea port sau loc sau, daca nu s-a convenit altfel, pana la expirarea celor 60 de zile de la sosirea bunului asigurat intr-un astfel de port sau loc, oricare dintre aceste situatii survine mai intai;
     • fie pana cand asigurarea inceteaza conform prevederilor de mai sus, daca in aceasta perioada de 60 de zile (sau in orice extindere agreata a acesteia) bunul este expediat la destinatia precizata in specificatia politei sau
      catre orice alta destinatie.
    • Daca, dupa intrarea in vigoare a acestei asigurari, asiguratul schimba destinatia precizata in specificatia politei, cu conditia ca asiguratorul sa fie avizat prompt de aceasta schimbare, asigurarea continua contra unei prime de
     asigurare suplimentare si in conditii ce urmeaza a fi agreate.

                  CONDITIA DE ASIGURARE “C” / aerian

   • Conditia de asigurare “C” / aerian este valabila numai impreuna cu conditiile generale privind asigurarea bunurilor pe timpul transportului.
   • Toate prevederile conditiilor generale privind asigurarea bunurilor pe timpul transportului sunt valabile in masura in care nu contravin prevederilor din aceasta conditie de asigurare.
   • RISCURI ACOPERITE
   • EXCLUDERI
    • pierderea, avaria sau cheltuiala rezultand din sau provocate de comportamentul voit necorespunzator al asiguratului;
    • scurgerea ordinara, pierderea uzuala in greutate sau volum, ori uzura normala a bunului asigurat;
    • pierderea, avaria sau cheltuiala cauzate de ambalarea si pregatirea insuficienta sau necorespunzatoare a bunului asigurat, termenul “ambalare” se considera ca include stivuirea intr-un container sau liftvan ( lada, cutie-ambalaj), dar numai daca stivuirea este efectuata fie inainte de intrarea in vigoare a asigurarii, fie de catre asigurat sau de prepusii acestuia;
    • pierderea, avaria sau cheltuiala cauzate de viciul propriu sau natura bunului asigurat;
    • pierderea, avaria sau cheltuiala rezultand din starea de inadecvare a aeronavei, mijlocului de transport, containerului, liftvan-ului (lazii, cutiei-ambalaj) pentru transportul in bune conditii al bunului asigurat, daca asiguratul sau prepusii sai au cunostinta de o asemenea stare de inadecvare in momentul incarcarii bunului asigurat in acestea;
    • pierderea, avaria sau cheltuiala cauzate de intarziere, chiar daca intarzierea se datoreaza unui risc asigurat;
    • pierderea, avaria sau cheltuiala rezultand din insolvabilitatea sau neindeplinirea obligatiilor financiare de catre proprietarii, administratorii, navlositorii sau operatorii aeronavei;
    • pierderea sau frustrarea voiajului sau calatoriei;
    • pierderea, avaria sau cheltuiala rezultand din utilizarea oricarei arme de razboi care foloseste fisiunea si/sau fuziunea atomica, nucleara sau alta reactie asemanatoare, ori alta forta sau obiect radioactiv;
    • pierderea, avaria sau cheltuiala cauzate de razboi, razboi civil, revolutie, rebeliune, insurectie sau conflict civil rezultand din acestea, ori orice act ostil al sau impotriva unei puteri beligerante;
    • pierderea, avaria sau cheltuiala cauzate de capturare, sechestrare, arestare, retinere sau detentie (cu exceptia pirateriei) si consecintele acestora sau orice tentativa de acest fel;
    • pierderea, avaria sau cheltuiala cauzate de mine, torpile, bombe sau alte arme de razboi abandonate;
    • pierderea, avaria sau cheltuiala cauzate de grevisti, persoane in greve patronale sau persoane luand parte la tulburari de munca, revolte sau miscari civile;
    • pierderea, avaria sau cheltuiala rezultand din greve, greve patronale, tulburari de munca, revolte sau miscaricivile;
    • pierderea, avaria sau cheltuiala cauzate de orice terorist sau orice persoana actionand dintr-un motiv politic.
   • DURATA ASIGURARII; RASPUNDEREA ASIGURATORULUI
    • Raspunderea asiguratorului incepe, pentru fiecare transport in parte, din momentul in care bunul asigurat paraseste depozitul sau locul de depozitare precizat in specificatia politei ca loc de incepere a transportului, dar nu mai devreme de incheierea politei de asigurare si plata primei de asigurare sau, dupa caz, a celei dintai rate a acesteia.
    • Raspunderea asiguratorului continua pe toata durata transportului si inceteaza in una din urmatoarele situatii, oricare dintre ele survine mai intai:
     • cand bunul este livrat in depozitul destinatarului sau in alt depozit final ori loc de depozitare, la destinatia precizata in specificatia politei;
     • cand bunul este livrat in orice alt depozit sau loc de depozitare, la destinatia precizata in specificatia politei sau inainte de aceasta, pe care asiguratul decide sa-l foloseasca:
      • pentru depozitare, alta decat in cursul obisnuit al transportului
      • sau
      • pentru alocare sau distributie;
     • la expirarea a 30 de zile de la terminarea descarcarii bunului asigurat de pe aeronava in locul final de descarcare.
    • Daca, dupa descarcarea de pe aeronava in locul final de descarcare, dar totusi inainte de terminarea asigurarii, bunul urmeaza sa fie expediat catre o alta destinatie decat cea precizata in specificatia politei, raspunderea asiguratorului nu se va extinde dupa inceperea transportului catre o astfel de alta destinatie, daca asigurarea nu a incetat deja in conformitate cu prevederile de mai sus.
    • Asigurarea va ramane in vigoare (cu conditia terminarii ei conform prevederilor de mai sus) in timpul intarzierii care nu este sub controlul asiguratului, in timpul oricarei devieri, descarcari fortate, reexpedieri sau transbordari, ca si in timpul oricarei schimbari a voiajului intervenite din exercitarea unui drept acordat transportatorilor aerieni prin contractul de transport.
    • Daca, datorita unor circumstante care nu sunt sub controlul asiguratului, contractul de transport se termina intr-un alt loc decat destinatia precizata in acesta, ori tranzitul este terminat altfel inainte de livrarea bunurilor conform prevederilor de mai sus, atunci asigurarea va inceta de asemenea in acel loc. Face exceptie cazul in care asiguratul notifica prompt asiguratorul, solicitandu-i continuarea asigurarii, asigurarea ramanand in vigoare cu conditia platii unei prime de asigurare suplimentare, daca aceasta este ceruta de catre asigurator:
     • fie pana cand bunul este vandut si livrat intr-un asemenea loc sau, daca nu s-a convenit altfel, pana la expirarea celor 30 de zile de la sosirea bunului asigurat intr-un astfel de loc, oricare dintre aceste situatii survine mai intai;
     • fie pana cand asigurarea inceteaza conform prevederilor de mai sus, daca in aceasta perioada de 30 de zile (sau in orice extindere agreata a acesteia) bunul este expediat la destinatia precizata in specificatia politei sau catre orice alta destinatie.
    • Daca, dupa intrarea in vigoare a acestei asigurari, asiguratul schimba destinatia precizata in specificatia politei, cu conditia ca asiguratorul sa fie avizata prompt de aceasta schimbare, asigurarea continua contra unei prime de asigurare suplimentare si in conditii ce urmeaza a fi agreate.
   Clauze Suplimentare: 

                 La polita de asigurare a valorilor pe timpul transportului, de la OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A. NU EXISTA clauze suplimentare care sa se poate atasa.

    Obligatiile Asiguratului: 

                   Principalele obligatii pe care asiguratul le are prin polita de asigurare a valorilor pe timpul transportului, de la OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A. sunt:

    • La incheierea asigurarii si in timpul derularii acesteia:
     • sa completeze Cererea - Chestionar si sa raspunda in scris la solicitarile asiguratorului cu privire la imprejurarile referitoare la risc pe care le cunoaste; daca la momentul completarii Cererii - Chestionar unele date nu sunt cunoscute, sau daca in legatura cu acestea apar modificari ulterioare, acestea vor fi aduse de indata la cunostinta asiguratorului;
      • Daca asiguratul a comunicat date inexacte sau incomplete ori daca nu a facut de indata catre asigurator comunicarea cu privire la modificarile aparute, asiguratorul are dreptul:
       • inainte de producerea evenimentului asigurat: sa propuna asiguratului modificarea corespunzatoare a politei de asigurare sau sa-l denunte, in cazul in care, cunoscand exact imprejurarile, nu l-ar fi incheiat;
       • dupa producerea evenimentului asigurat: sa reduca despagubirea cuvenita corespunzator raportului dintre prima stabilita si cea care, cunoscandu-se exact imprejurarile, ar fi fost cuvenita sau sa refuze plata despagubirii, daca fata de acele imprejurari, contractul nu s-ar fi incheiat.
      • Daca asiguratul a fost de rea credinta, asiguratorul, inainte de producerea evenimentului asigurat va denunta contractul, iar dupa producerea evenimentului asigurat va refuza plata despagubirii.
     • sa achite obligatiile de plata a primei de asigurare in cuantumul si la datele scadente stabilite in polita;
     • sa respecte cu strictete legislatia, reglementarile si regulamentele in vigoare cu privire la transportul, depozitarea, paza si protectia valorilor, procedurile operationale si masurile specifice solicitate de asigurator cu privire la transportul, depozitarea, paza si protectia valorilor;
     • sa intretina, sa ambaleze si sa manipuleze valorile asigurate in conditii corespunzatoare si in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare, in scopul prevenirii producerii evenimentelor asigurate;
     • sa ia toate masurile necesare pentru siguranta valorilor si sa tina o evidenta stricta si riguroasa a acestora in registrele sale, astfel incat asiguratorul sa poata determina cu acuratete valoarea oricarei presupuse daune.
    • In cazul producerii evenimentului asigurat:
     • sa instiinteze de indata, dupa caz, organele in drept si abilitate (procuratura, politie, pompieri si/sau alte organe abilitate prin lege), cele mai apropiate de locul producerii acestuia, precum si societatea de transport valori si/sau societatea de paza si protectie a valorilor, daca e cazul, cerand acestora intocmirea de acte cu privire la cauzele, imprejurarile producerii evenimentului asigurat, marimea daunelor, eventualii vinovati;
      • asiguratul / Contractantul / Beneficiarul (dupa caz), se obliga sa instiinteze autoritatile in drept si abilitate si in cazul in care exista suspiciuni sau indicii de producere a unei infractiuni / fapte prevazute in legile penale.
     • sa ia toate masurile, potrivit cu imprejurarile si cu normativele in vigoare, pentru limitarea si micsorarea daunei (inclusiv pentru recuperarea, salvarea, protejarea, pastrarea, paza si protectia valorilor asigurate ramase, precum si pentru prevenirea degradarilor ulterioare ale acestora), solicitand, daca situatia o permite, avizul asiguratorului, in cazul in care aceste masuri implica cheltuieli suplimentare;
     • sa instiinteze, in scris, asiguratorul despre producerea evenimentului asigurat, in maxim 24 de ore de la momentul in care a cunoscut sau trebuia sa cunoasca producerea sau aparitia acestuia, indicand data, locul, imprejurarile, cauzele si marimea estimata a daunei, precum si locul unde se afla depozitate valorile avariate si/sau distruse.
     • sa permita si sa inlesneasca imputernicitilor asiguratorului participarea la constatarea daunei (daca este posibil) si evaluarea pagubei, pastrand starea de fapt in urma producerii evenimentului asigurat, pana la obtinerea acordului asiguratorului pentru inceperea activitatilor de indepartare a urmarilor acestuia, cu exceptia masurilor care se impun; sa pastreze partile afectate (daca este posibil) si sa le puna la dispozitia reprezentantilor si/sau expertilor asiguratorului, pentru constatare;
     • sa furnizeze asiguratorului si/sau imputernicitilor acestuia toate informatiile si probele solicitate, permitandu-le sa faca investigatii cu privire la cauza si marimea daunei, precum si la marimea despagubirii cuvenite; sa coopereze cu asiguratorul atat in investigarea daunei, cat si in stabilirea despagubirii cuvenite prin polita;
     • sa puna de indata la dispozitia asiguratorului toate actele incheiate de organele abilitate, precum si documentele si evidentele necesare pentru verificarea existentei si a cuantumului in bani al valorilor asigurate, platii primelor de asigurare, orice alte detalii si dovezi referitoare la cauzele si cuantumul daunelor suferite care au relevanta pentru stabilirea dreptului la despagubire si a despagubirii cuvenite;
     • sa ia toate masurile pentru recuperarea despagubirilor de la cei raspunzatori de producerea daunei, cerand si avizul asiguratorului in cazul in care aceste masuri implica cheltuieli suplimentare;
     • masurile luate de asigurat, respectiv de asigurator in scopul salvarii, protejarii sau recuperarii valorilor asigurate nu vor fi considerate:
      • nici ca o renuntare a asiguratului la abandonul valorilor asigurate;
      • nici ca o acceptare de catre asigurator a abandonului valorilor asigurate;
      • nici ca un altfel de prejudiciu adus drepturilor oricareia dintre parti;
     • sa reconditioneze si/sau sa valorifice valorile avariate in conditii cat mai avantajoase;
     • sa conserve dreptul de regres al asiguratorului impotriva tertilor eventual responsabili de producerea evenimentului asigurat:
      • sa solicite intocmirea procesului verbal de constatare a pierderilor si /sau avariilor, procesului verbal de predare – primire valori sau a unui document similar cu ocazia receptionarii valorilor asigurate si sa nu semneze de primire fara rezerve daca acesta prezinta semne vadite de avarie;
      • sa invite tertii responsabili de producerea evenimentului asigurat sa participe la efectuarea activitatilor legate de instrumentarea daunei (constatare precum si, daca e cazul, survey si/sau expertiza) de catre asigurator sau de catre un expert neutru;
      • sa transmita tertilor responsabili de producerea evenimentului asigurat Scrisori de Protest in termenul prevazut de dispozitiile legislative sau reglementarile in vigoare (daca acest termen este reglementat prin lege) sau in termenul stabilit de asigurator si sa solicite raspunsul acestora la Scrisorile de Protest;
      • sa predea catre asigurator toate documentele si dovezile pe care le detine si sa indeplineasca orice alte formalitati necesare pentru exercitarea dreptului de regres al acestuia impotriva tertilor responsabili de producerea evenimentului asigurat;
     • in caz de furt prin efractie si/sau acte de talharie si/sau atac armat:
      • sa pastreze urmele efractiei / talhariei / atacului armat neatinse pana la cercetarea faptelor de catre autoritatile abilitate;
      • sa intreprinda toate demersurile necesare pentru prevenirea oricarei posibile fraude, pentru invalidarea hartiilor purtatoare de valoare furate si pentru deschiderea procedurii de publicare a declaratiei de nulitate a acestora;
      • sa trimita asiguratorului, politiei, altor organe de cercetare abilitate si altor parti care au un interes asupra valorilor asigurate, o lista semnata de asigurat cuprinzand valorile lipsa, distruse si/sau avariate.
     • in caz de dauna totala, la cererea asiguratorului si in baza platii despagubirii cuvenite conform politei, sa transfere catre asigurator dreptul de proprietate asupra valorilor asigurate in starea in care acestea se gasesc dupa producerea sau aparitia oricarui eveniment asigurat.

                 Asiguratul / Contractantul are/au obligatia sa comunice de indata catre asigurator disparitia interesului asigurat si noul titular al interesului asigurat in scopul stabilirii posibilitatilor de continuare a politei cu acesta din urma, in calitate de asigurat (de exemplu in situatia instrainarii valorilor asigurate, incetarii uzufructului asupra valorilor asigurate etc.).

                 Asiguratul / Contractantul are/au obligatia de a informa in scris asigurator despre aparitia oricareia din urmatoarele situatii, in termen de maxim 72 de ore de la momentul cunoasterii acestora, astfel:

    • aparitia starii de insolventa;
    • deschiderea unei procedurii stabilite de legea privind procedura insolventei;
    • inceperea urmaririi penale impotriva unei persoane sau a mai multor persoane angajate ale asiguratului sau care fac parte din conducerea acestuia, pentru fapte care au legatura cu producerea evenimentului asigurat.

                 In situatia in care asiguratul / contractantul nu informeaza asiguratorul despre aparitia situatiilor de mai sus, polita urmeaza sa isi suspende automat efectele juridice, fara nicio procedura prealabila, dupa implinirea unui termen de 5 zile calculat de la data la care a expirat termenul pentru indeplinirea obligatiei de informare, numai daca asiguratul nu si-a indeplinit aceasta obligatie intre timp.

                 In cazul in care contractantul si/sau beneficiarul difera de asigurat, acestia vor trebui sa respecte obligatiile ce deriva din polita, in afara celor care prin natura lor nu pot fi respectate decat de catre asigurat.

     Obligatiile Asiguratorului: 

                    Principalele obligatii, pe care OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A. le are in calitatea sa de asigurator, prin polita de asigurare a valorilor pe timpul transportului sunt:

     • Asiguratorul are obligatia sa constate si sa evalueze daunele direct sau prin reprezentanti agreati si numiti de acesta, impreuna cu asiguratul sau beneficiarul/primitorul bunurilor avariate, inclusiv prin experti, daca se convine in acest mod de catre cele doua parti.
     • Asiguratorul are, de asemenea, obligatia sa stabileasca si sa plateasca despagubirile cuvenite, in baza documentatiei complete privind cauzele si imprejurarile in care s-a produs riscul asigurat.
     • Asiguratorul va presta serviciile care ii incumba in cadrul unei perioade de maximum 15 zile de la primirea cererii de despagubire.
     • Daca se constata ca asiguratul trebuie sa mai prezinte documente pentru determinarea cauzelor si a imprejurarilor in care s-a produs evenimentul asigurat, precum si a intinderii pagubei, termenul de 15 zile se va calcula de la data primirii ultimului document.
     Procedura Daune: 
     • Constatarea si evaluarea pagubei se fac de catre asigurator direct sau prin imputerniciti, impreuna cu asiguratul sau imputernicitii acestuia.
     • In cazul in care, cu ocazia repararii, restaurarii, retusarii, retiparirii valorilor avariate si/sau a altor procedee similare rezulta si alte avarii aparute ca urmare a producerii oricarui eveniment asigurat, ce nu au putut fi constatate initial, asiguratul trebuie sa instiinteze asiguratorul, in vederea efectuarii unei constatari suplimentare.
     • Evaluarea daunelor se face de catre asigurator, inclusiv prin experti independenti, in baza documentelor si informatiilor furnizate de asigurat.
     • Odata cu cererea de despagubire, asiguratul trebuie sa prezinte actele si documentele necesare pentru dovedirea:
      • interesului direct asupra valorilor asigurate, respectiv: borderouri de predare / primire a valorilor asigurate ori alte documente similare, extrase din registrele de evidenta a intrarilor si iesirilor valorilor asigurate, seriile / numerele si/sau alte date de identificare (dupa caz) a valorilor furate si/sau distruse si/sau deteriorate, alte documente specifice de transport si evidenta a valorilor asigurate, din care sa rezulte dreptul asiguratului / beneficiarului de a dispune de valorile asigurate;
      • drepturilor decurgand din polita de asigurare, respectiv: polita de asigurare in original, decontul de prime, dovada efectuarii platii primei de asigurare;
      • producerii daunei, respectiv: procese verbale de constatare a daunei incheiate, dupa caz, cu societatea de transport, paza si protectie valori, cu expeditorul / destinatarul si/sau cu orice alt tert implicat in producerea evenimentului asigurat (incluzand lista valorilor asigurate furate si/sau distruse si/sau avariate cuprinzand seriile / numerele si/sau alte detalii de identificare ale acestora), acte constatatoare intocmite si eliberate de pompieri, politie, alte organe abilitate prin lege (dupa caz), fotografii, documente din care sa rezulte imprejurarile producerii evenimentului asigurat, rapoarte intocmite de experti desemnati in acest scop; scrisori de protest impotriva societatii de transport, paza si protectie valori, altor terti eventual responsabili de producerea evenimentului asigurat (dupa caz), raspunsul acestora la scrisorile de protest, copie a contractelor de prestari servicii transport, depozitare, paza si protectie valori incheiate cu societatea de transport, paza si protectie valori, copie a contractelor incheiate de asigurat cu terti furnizori de servicii in conexiune cu transportul, depozitarea, paza si protectia valorilor, din care rezulta obligatiile acestora (in vederea conservarii dreptului de regres, daca este cazul); documente vamale (daca este cazul) etc.;
      • sumei pentru care se ridica pretentii de despagubire, respectiv: documente specifice de evaluare a valorilor asigurate pierdute si/sau avariate, rapoarte de expertiza / survey (daca este cazul), facturi, chitante, extrase de cont etc. si orice alte documente privind cheltuielile efectuate.
      • in cazul valorilor asigurate apartinand tertilor: copie a contractelor incheiate de asigurat cu acestia, din care sa rezulte limitele sumei pentru care asiguratul este legal raspunzator pe timpul preluarii si detinerii valorilor asigurate in timpul si in executarea unui astfel de contract.
      • in cazul valorilor furate reaparute in circulatie, pentru care s-a solicitat decontarea, trebuie sa prezinte: contractul de colaborare cu tertul(ii) care solicita decontarea valorilor, lista valorilor furate pentru care se solicita decontarea, dovada platii catre tert(i) a contravalorii acestora (daca este cazul).

                                  Asiguratorul isi rezerva drepul sa solicite si alte acte, documente si dovezi, in masura in care acestea sunt necesare pentru stabilirea drepturilor de despagubire.

     • Despagubirea acordata nu poate depasi nici cuantumul daunei, nici suma asigurata mentionata in specificatia politei si nici valoarea reala a valorilor asigurate pierdute si/sau avariate la data producerii evenimentului asigurat.
     • Valoare reala la momentul producerii evenimentului asigurat:
      • pentru bani numerar: valoarea nominala;
      • pentru lingouri de aur sau argint , metale pretioase de toate tipurile si in orice forma si/sau obiecte prelucrate din acestea, medalii si monede jubiliare: valoarea de piata la data producerii evenimentului asigurat, determinata pe baza de cataloage si/sau expertiza efectuata de catre o autoritate abilitata in acest sens;
      • pentru titluri de valoare:
       • in cazul daunelor aparute ca urmare a utilizarii frauduloase a acestora si care implica o cerere de rascumparare: evaluarea se face in functie de nivelul pretului sau valorii de inchidere a pietei din ziua producerii sau constatarii daunei respective.
       • in cazul daunelor care nu implica o cerere de rascumparare: costurile de reparare, restaurare, retusare, retiparire si/sau al altor procedee similare.
      • pentru conosamente, certificate de depozit, cecuri, trate, cambii, bilete la ordin, ordine de plata, timbre postale si fiscale, bonuri valorice, polite de asigurare si alte instrumente / efecte de comert negociabile sau nenegociabile ori contracte reprezentând bani:
       • in cazul daunelor aparute ca urmare a utilizarii frauduloase a acestora si care implica o cerere de rascumparare: valoarea nominala inscrisa pe acestea;
       • in cazul daunelor care nu implica o cerere de rascumparare: costurile de reparare, restaurare, retusare, retiparire si/sau ale altor procedee similare.
     • Prin cuantumul daunei se intelege:
      • in caz de dauna totala reala sau constructiva: valoarea reala a valorilor pierdute si/sau avariate, la data producerii evenimentului asigurat, din care se scade valoarea eventualelor resturi ce se mai pot intrebuinta sau valorifica.
       • Nicio pretentie de despagubire pentru o dauna totala constructiva nu va face obiectul unei indemnizatii in baza politei, in afara de cazul in care valorile asigurate sunt in mod rezonabil abandonate, fie datorita faptului ca dauna totala reala apare ca fiind inevitabila, fie deoarece costul repararii, restaurarii, retusarii, retiparirii si/sau al altor procedee similare este egal sau depaseste suma asigurata / sublimita sau valoarea reala a valorilor asigurate, la data producerii evenimentului asigurat, oricare dintre acestea este atinsa mai intai.
       • Asiguratorul este indreptatit sa dobandeasca dreptul de proprietate asupra valorilor asigurate in starea in care acestea se gasesc dupa producerea sau aparitia oricarui eveniment asigurat, prin plata despagubirii in caz de dauna totala; acest drept inceteaza, daca nu a fost exercitat, dupa scurgerea a 60 de zile de la achitarea despagubirii.
      • in caz de dauna partiala:
       • in cazul pierderii fizice a valorilor asigurate (inclusiv prin furt prin efractie, acte de talharie si/sau atac armat): valoarea reala a valorilor pierdute si/sau avariate, la data producerii evenimentului asigurat;
       • in cazul avarierii valorilor asigurate: costul repararii, restaurarii, retusarii , retiparirii si/sau al altor procedee similare, din care se scade valoarea eventualelor resturi ce se mai pot intrebuinta sau valorifica.
      • in ambele situatii (dauna totala sau dauna partiala): in limita sumei asigurate / sublimitelor mentionate in specificatia politei (sau in anexe):
       • Cheltuielile efectuate in situatii de urgenta, in scopul evitarii producerii iminente a unui eveniment asigurat: cheltuieli pentru continuarea transportului, cheltuieli de transbordare, de depozitare, de paza si protectie a valorilor asigurate;
       • Cheltuielile efectuate de asigurat in mod rezonabil (efectuate numai daca sunt strict necesare sau la recomandarea asigurator) pentru limitarea si micsorarea pagubei, salvarea si conservarea valorilor asigurate. Aceste cheltuieli se efectueaza de asigurat si se platesc de catre asigurator, in baza documentelor justificative, odata cu despagubirea sau separat.
     • Din cuantumul daunei se scad:
      • Valoarea fransizei mentionate in specificatia politei (sau in anexe);
      • Acea parte a cheltuielilor asigurate care a fost economisita ca urmare a producerii daunei sau care nu a fost suportata de asigurat;
     • La cererea expresa a asiguratului, asiguratorul poate sa acorde avansuri din despagubiri pe baza documentelor specifice de evaluare a valorilor ori a unui deviz antecalcul intocmit pe baza preturilor de catalog si a tarifelor de manopera la data producerii sau aparitiei oricarui eveniment asigurat (incazul repararii, restaurarii, retusarii valorilor avariate si/sau al altor procedee similare), dar numai ca urmare a unei daune deja constatate.
     • Daca asiguratul a primit o despagubire de la terte persoane, asiguratorul va plati numai diferenta dintre suma cuvenita drept despagubire si suma primita de asigurat de la respectivele terte persoane.
     • In cazul in care, in urma producerii evenimentului asigurat, valorile asigurate devin inutilizabile, acestea se distrug si in baza actului de casare se acorda despagubirea.
     • Asiguratorul este indreptatit sa nu acorde despagubiri daca:
      • contractantul / asiguratul nu si-a indeplinit obligatiile decurgand din polita;
      • dauna s-a produs in perioada de suspendare a efectelor juridice ale politei;
      • asiguratul a fost de rea credinta in legatura cu producerea sau aparitia oricarui eveniment asigurat;
      • in declaratiile asiguratului sau ale reprezentantilor acestuia, care au stat la baza incheierii contractului de asigurare sau care sunt facute cu ocazia cererii de despagubire ori cu oricare alt prilej, se constata neadevaruri, falsuri, aspecte frauduloase, omisiuni care conduc la inducerea in eroare a asiguratorului;
      • asiguratul nu a comunicat de indata schimbarea imprejurarilor privind riscul;
      • asiguratul nu prezinta dovezi suficiente pentru justificarea dreptului sau la plata despagubirii;
      • in legatura cu producerea sau aparitia oricarui eveniment asigurat s-a declansat procesul penal impotriva asiguratului sau reprezentantului legal, administratorilor, directorilor, actionarilor / asociatilor sau altor prepusi ai asiguratului, pana la finalizarea procesului penal.
     • Daca legea nu prevede altfel, despagubirea va fi platita in termen de maxim 15 zile de la data finalizarii instrumentarii dosarului de dauna.
     • Despagubirea cuvenita se plateste, dupa cum urmeaza:
      • Pentru politele la care prima de asigurare a fost platita in Lei (RON), despagubirea se plateste in Lei (RON). In situatia in care documentele de plata sunt in valuta despagubirea cuvenita se va determina prin aplicarea cursului valutar de referinta BNR din ziua incheierii instrumentarii dosarului de dauna, daca depunerea tuturor documentelor necesare instrumentarii acestuia s-a efectuat in termen de 60 zile de la data producerii sau aparitiei evenimentului asigurat. In cazul depasirii acestui termen, despagubirile se vor calcula in functie de cursul valutar de referinta BNR valabil in cea de-a 60-a zi de la data producerii sau aparitiei evenimentului asigurat.
      • Pentru politele la care prima a fost platita in valuta, despagubirea cuvenita se achita in aceeasi valuta sau alta valuta agreata de parti.
     • Dreptul la despagubire in caz de dauna, in conditiile prevazute in polita, apartine asiguratului / beneficiarului, iar contractantul nu poate exercita acest drept, chiar daca este in posesia politei, cu exceptia cazului in care are o imputernicire expresa in acest sens de la asigurat.
     • Prin plata despagubirii se sting orice pretentii ale asiguratului sau, dupa caz, ale beneficiarului fata de asigurator, in legatura cu dauna respectiva.
     • Daca dupa plata despagubirii, valorile pierdute au fost gasite, asiguratul / beneficiarul va restitui despagubirea primita. Daca asiguratul / beneficiarul nu intentioneaza sa preia valorile gasite, va lua masuri pentru valorificarea cea mai avantajoasa a acestora, restituind suma astfel obtinuta catre asigurator.

     Notificare daune:

     Call Center Constatare daune - NON STOP -

     Tel: 021.9669 - pentru apeluri efectuate din tara

     Tel: 004.021.777.9669 - pentru apeluri efectuate din strainatate

      - de LUNI pana DUMINICA -

     Diverse: 

                   Asiguratorul este subrogat in drepturile asiguratului impotriva celor raspunzatori de producerea pagubei iar asiguratul este obligat sa-i prezerve acest drept asiguratorului, sub sanctiunea nedecontarii daunei.

                   Asiguratorul este exonerat de raspundere pentru partea din dauna ce ramane, in sarcina asiguratului fata de tertii prejudiciati, asiguratul raspunzand fata de acestia pentru partea din prejudiciu neacoperita prin asigurare.

                   Modificarea politei de asigurare se poate face numai prin intelegere scrisa intre parti.

                   Denuntarea politei de asigurare se poate face unilateral de catre fiecare parte in 20 de zile si in conditiile expres mentionate.

                   Este necesar ca asiguratul, atunci cand devine constient de un eveniment “mentinut acoperit” prin aceasta asigurare sa avizeze prompt asiguratorul. Drepturile ce decurg din situatia “mentinut acoperit” sunt conditionate de indeplinirea acestei obligatii.

                   Partile vor fi exonerate de raspundere in conditiile in care vor dovedi ca nerespectarea obligatiilor asumate prin polita se datoreaza fortei majore, definite conform legii civile si dovedite cu documente emise de autoritatile legale competente.

                   Orice diferent intre parti se solutioneaza pe cale amiabila sau in caz contrar in instantele de judecata din Romania.

                   Asiguratul poate apela la Fondul de Garantare a Asiguratilor care este gestionat de Autoritatea de Supraveghere din Romania in cazul in care asiguratorul se afla in procedura de faliment sau insolventa.