CASE de EXPEDITII - Polita de asigurare a raspunderii civile a intermediarului de transporturi rutiere de marfuri - ABC Asigurari-Reasigurari

asigurari case de expeditii abc intermediar transport pitesti arges

ROMANIA, Bucuresti, Sector 1, Str. Scoala Floreasca, nr. 24.

abc.asigreasig@abcasigurari.ro

Tel:    021-230.51.51 021-230.51.81 021-230.53.55 021-230.56.66

Fax:   021-230.59.99 

               ABC Asigurari - Reasigurari S.A. este o companie de asigurari, cu capital privat romanesc, infiintata in 1997 de catre un grup de companii de constructii si persoane fizice si a carei activitate a inceput in Octombrie 2000. Printre actionarii sai se numara companii de renume si prestigiu ale mediului de afaceri romanesc, cum ar fi: Hidroconstructia S.A., Iridex Group S.R.L., Energoconstructia S.A., Stizo S.A., Frigotehnica S.A., Comico S.A., Apasco S.A., Imsat S.A. etc. In temeiul Tratatului privind functionarea Uniunii Europene care reglementeaza "Libertatea de stabilire si de prestare a serviciilor", ABC Asigurari - Reasigurari S.A. este autorizata sa desfasoare activitati pe piata de asigurari din Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Cipru, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franta, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Polonia, Portugalia, Marea Britanie, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Olanda, Ungaria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia. Compania este autorizata sa comercializeze produse de asigurare proprii, in Romania, fiind inregistrata in Registrul Asiguratorilor la numarul RA-035-10.04.2003.

Aspecte Generale: 

ABC Asigurari - Reasigurari S.A. pune la dispozitia clientilor sai, care desfasoara activitati de intermediere a operatiunilor de transport rutier contra cost (CASE DE EXPEDITII), intern adica numai pe teritoriul Romaniei si international adica pe teritoriul Romaniei si in afara lui, activitati care constau in preluarea de la beneficiari (clienti) a comenzilor de transport ce vor fi executate in numele sau, prin intermediul unui operator de transport, o polita complexa de asigurare de raspundere civila a caselor de expeditii.

Obiectul Asigurarii: 

               ABC Asigurari - Reasigurari S.A., in baza politei de asigurare de raspundere civila a caselor de expeditii acopera raspunderea asiguratului angajata fata de clienti/beneficiari pentru prejudiciile cauzate acestora, ca urmare a unor acte, fapte, savarsite din culpa sa (erori, omisiuni, greseli proprii comise fara intentie), in timpul si/sau in legatura directa cu desfasurarea activitatii de intermediere in transporturile rutiere de marfuri, pentru care este autorizat.

               Polita de asigurare este valabila pentru toate transporturile rutiere de marfuri organizate de catre asigurat fie in conformitate cu conditiile USER (Uniunea Societatilor de Expeditii din Romania), fie in conformitate cu conditiile FIATA (Federatia Internationala a Asociatiilor Caselor de Expeditii), dupa cum se emite sau nu un document FIATA pentru transportul in cauza.

               Se acopera inclusiv daunele cauzate prin fapta transportatorului si pentru care asiguratul raspunde civil fata de client, conform legii, in calitate de intermediar al respectivului transport rutier.

               Aceasta asigurare este o asigurare de raspundere. Orice alta asigurare acoperind aceleasi riscuri, incheiata, indiferent prin cine, are intaietate fata de aceasta asigurare.

Conditii de Preluare in Asigurare: 

              Pentru a putea sa incheie o polita de asigurare de raspundere civila a caselor de expeditii, solicitantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • sa initieze sau sa desfasoare activitate de intermediere de transporturi rutiere de marfuri si sa indeplineasca reglementarile legale pentru autorizarea ca intermediar de transporturi rutiere de marfuri;
 • sa intocmeasca Cererea Chestionar care contine informatii relevante despre solictant, despre activitatea pe care doreste sa o desfasoare si riscurile la care se expune, despre mijloacele de transport si/sau transportatorii pe care urmeaza sa le foloseasca in activitate, informatii care sunt esentiale pentru intocmirea politei;
 • sa solicite sau nu, atasarea clauzelor suplimentare la polita de baza;
 • sa intocmeasca Specificatia care detaliaza bunurile sau raspunderile asigurate precum si sublimitele de raspundere ale asiguratorului;
 • sa puna la dispozitie asiguratorului Autorizatiile obtinute pentru desfasurarea activitatii si Certificatul de Inregistrare al firmei;
 • sa detalieze istoricul de daune, daca este cazul;

              Cererea chestionar trebuie intocmita in oricare din urmatoarele situatii:

 • incheierea unei polite noi;
 • reinoirea unei polite existente, inainte de data expirarii acesteia;
 • alte situatii care presupun schimbari ale riscurilor asigurate;

              Principalele informatii comunicate asiguratorului prin cererea chestionar, in vederea incheierii politei de asigurare, sunt:

 • datele de identificare ale asiguratului / contractantului;
 • numarul si data obtinerii licentei pentru activitatea de intermediere a operatiunilor de transport (Casa de Expeditii) - cu exceptia societatilor nou infiintate;
 • persoana desemnata pentru legatura cu Autoritatea Rutiera Romana;
 • asiguratul este:
  • membru U.S.E.R. - numar si data obtinere licenta U.S.E.R.
  • membru F.I.A.T.A. - numar si data obtinere licenta F.I.A.T.A
 • informatii despre numarul de angajati si cifra de afaceri;
 • categoria de bunuri pentru care se organizeaza transporturi, ex.:
  • Marfuri generale, nespecificate in alte grupe;
  • Marfuri speciale (produse cosmetice, parfumuri, farmaceutice, bauturi spirtoase, produse din tutun);
  • Marfuri ADR (produse inflamabile, carburanti, GPL, lacuri, vopsele, carbid etc.);
  • Alte tipuri de marfuri, care trebuiesc detaliate;
 • tipuri de expeditii de marfuri organizate:
  • in functie de zona geografica:
   • exclusiv in Romania;
   • in Europa;
   • toata lumea;
  • in functie de modalitatea de transport:
 • alte servicii prestate: ex. Grupaj, manipulare si depozitare si detalii privind locatiile unde sunt manipulate/depozitate marfurile;
 • daca se desfasoara si activitate de transport cu mijloace proprii, ale casei de expeditii;
 • moneda politei: RON, EUR sau USD;
 • suma asigurata:
  • pentru intreaga perioada;
  • pe eveniment;
 • fransiza deductibila pe eveniment;
 • modalitatea de plata a primei anuale;
 • etc.

              Polita de asigurare este nula in caz de declaratie inexacta sau reticenta facuta cu rea-credinta de catre asigurat ori contractantul asigurarii cu privire la imprejurari care, daca ar fi fost cunoscute de catre asigurator, l-ar fi determinat pe acesta sa nu isi dea consimtamantul ori sa nu il dea in aceleasi conditii, chiar daca declaratia sau reticenta nu a avut influenta asupra producerii riscului asigurat. Primele platite raman dobandite asiguratorului care va avea dreptul de a solicita si plata primelor cuvenite pana la momentul in care a luat cunostinta de cauza de nulitate.

             Declaratiile inexacte sau reticenta din partea asiguratului ori contractantului a carui rea-credinta nu a putut fi stabilita nu atrage nulitatea asigurarii. Daca asiguratorul constata ca, asiguratul nu a declarat in cererea – chestionar, date esentiale in determinarea marimii riscului care s-au evidentiat la inspectia de risc sau ca acestea au suferit unele modificari pe parcursul derularii contractului pe care asiguratul nu le-a comunicat asiguratorului, se procedeaza astfel:

 • Inainte de producerea evenimentului asigurat:
  • Asiguratorul are dreptul de a mentine contractul solicitand majorarea primei. Prima de asigurare se calculeaza proportional cu raportul intre primele stabilite si platite si primele care ar fi trebuit platite conform tarifului de prima al asiguratorului, daca s-ar fi cunoscut situatia reala. In aceste cazuri, polita ramane in vigoare pana la expirarea asigurarii, cu plata diferentei de prima corespunzatoare;
  • In situatia in care, cunoscand exact riscurile reale, asiguratorul nu ar fi incheiat asigurarea, polita se reziliaza, la implinirea unui termen de 10 zile calculate de la notificarea asiguratului, fara obligatia de a restitui primele incasate pana la acea data. In acest caz, rezilierea opereaza de drept, fara punere in intarziere, doar in baza unei simple instiintari de reziliere, fara alte formalitati prealabile; Existenta unor riscuri necunoscute de asigurator, respectiv culpa asiguratului in declararea riscurilor, tine loc de punere in intarziere.
  • In situatia in care, cunoscand noile imprejurari intervenite ulterior incheierii politei de asigurare si de la data actionarii acestora, asigurarea nu mai este posibila, polita va fi reziliata, iar primele platite pe perioada ulterioara rezilierii politei se vor restitui asiguratului. Rezilierea va opera in baza unei simple instiintari de reziliere, fara punere in intarziere sau indeplinirea vreunei formalitati prealabile. Neanuntarea asiguratorului despre schimbarea imprejurarilor intervenite ulterior incheierii politei de asigurare, tine loc de punere in intarziere.
 • Dupa producerea evenimentului asigurat, asiguratorul are dreptul de a reduce despagubirea cuvenita proportional cu raportul dintre primele achitate (platite) si cele care ar fi trebuit platite (conform tarifului de prima al asiguratorului) fata de conditiile reale de risc.

              Polita de asigurare se incheie cu aplicarea fransizelor mentionate in aceasta si care pot fi de doua tipuri:

 • fransize deductibile obligatorii - asiguratorul are drept de a impune aplicarea acestor fransize;
 • fransize deductibile optionale – asiguratul/contractantul si asiguratorul convin de comun acord asupra nivelului si a aplicarii acestor fransize.
Perioada Asigurata: 

               Asigurarea de raspundere civila a caselor de expeditii de la ABC Asigurari - Reasigurari S.A. se incheie, de regula, pe o perioada de un an dar si pe perioade subanuale dar nu mai putin de 6 luni, iar perioada respectiva va fi specificata in polita. Intrarea in valabilitate se face cel mai devreme, incepand cu ora 00:00 a zilei urmatoare emiterii politei iar iesirea din valabilitate se produce la ora 24:00 a ultimei zile de valabilitate inscrisa pe polita.

               Polita de asigurare isi inceteaza valabilitatea si implicit inceteaza raspunderea asiguratorului, in urmatoarele cazuri:

 • la ora si ziua inscrise in polita de asigurare, ca si data de expirare;
 • in caz de dauna totala;
 • la data schimbarii proprietarului/utilizatorului interesului asigurabil;
 • cu acordul ambelor parti;
 • la ora 24.00 a datei de scadenta a ratei de prima daca dupa expirarea termenului de pasuire de 5 zile, nu s-a achitat rata scadenta;
 • prin denuntare unilaterala, sub forma unei scrisori recomandate cu confirmare de primire, cu un preaviz de 30 zile;
 • ìn caz de forta majora;
 • prin desfiintarea de drept a contractului in cazul in care asiguratul nu-si indeplineste obligatiile contractuale;

               Asiguratorul acopera prejudiciile aparute in timpul perioadei de asigurare si reclamate de catre clientul pagubit asiguratului sau direct asiguratorului in perioada de asigurare sau ulterior acesteia, dar nu mai tarziu de 6 luni din ziua livrarii marfii la destinatie, sau daca livrarea nu a avut loc, din ziua incheierii contractului de expeditie.

Teritorialitate: 

               Polita de asigurare de raspundere civila a caselor de expeditii de la ABC Asigurari - Reasigurari S.A. se incheie pentru activitatea de intermediere a operatiunilor de transport rutier, contra cost, pentru:

 • organizarea de expeditii in trafic rutier intern (Romania);

                                si/sau

 • organizarea de expeditii in trafic rutier international (in afara Romaniei);

                conform celor precizate expres in polita.

 

Asiguratul: 

              Asiguratul in cadrul politei de asigurare de raspundere civila a caselor de expeditii de la ABC Asigurari - Reasigurari S.A. este:

 • orice persoana juridica mentionata in polita, avand sediul in Romania, autorizata legal sa desfasoare activitatea de intermediere a operatiunilor de transport rutier contra cost (Casa de Expeditii care are o licenta de executie pentru activitati conexe transportului rutier, valabila, eliberata de Autoritatea Rutiera Romana)

                             sau

 •  societatile de transport care efectueaza si intermedieri de transporturi si in acest scop au pe langa licenta de transport si o licenta de executie pentru activitati conexe transportului rutier, valabila, eliberata de Autoritatea Rutiera Romana.

              Notiunii de asigurat ii sunt asimilati si prepusii acestuia si/sau persoanele din conducere, cand acesti prepusi sau aceste persoane actioneaza in exercitiul functiilor lor.

Suma Asigurata: 

              Suma asigurata sau limita maxima a raspunderii asiguratorului, este acea valoare globala mentionata de catre solicitant in cererea chestionar si care reprezinta suma maxima, pe eveniment si pe intreaga perioada asigurata, in limita careia ABC Asigurari - Reasigurari S.A. poate acorda despagubiri asiguratului sau celor indreptatiti, in cazul producerii evenimentului asigurat, sau suma totala a despagubirilor ce se pot acorda pe toata perioada de valabilitate a asigurarii. In aceasta valoare globala sunt asigurate atat riscurile standard cat si cele acoperite prin clauzele suplimentare atasate politei. Suma asigurata poate fi exprimata in RON, USD sau EURO.

              Sumele asigurate sau limitele minime de raspundere (stabilite conform legii) pentru activitatea de intermediere a operatiunilor de transport rutier contra cost sunt:

 • 30.000 EUR - pe eveniment si/sau pe intreaga perioada asigurata - in cazul transporturilor rutiere nationale si internationale.

              Pentru incheierea de polite cu limite de raspundere mai mari decat cele precizate anterior, se va solicita aprobare speciala de la asigurator.

              Dupa ce se realizeaza despagubiri pentru daune partiale, suma asigurata se diminueaza cu valoarea acelor despagubiri iar noua suma astfel rezultata ramane valabila ca limita maxima de despagubire pana la expirarea politei daca nu intervin intre timp si alte despagubiri. Reintregirea sumei asigurate pana la nivelul avut initial, la incheierea politei, se poate face la cererea asiguratului, cu aprobare din partea asiguratorului si contra platii unei prime de asigurare suplimentara.

              Pe durata asigurarii, suma asigurata poate fi majorata, cu conditia platii unei primei suplimentare de asigurare.

Prima de Asigurare: 

              Prima de asigurare pe polita de asigurare de raspundere civila a caselor de expeditii reprezinta suma datorata de asigurat in schimbul obligatiei pe care si-o asuma ABC Asigurari - Reasigurari S.A., de plata a indemnizatiei de asigurare (despagubire) in caz de producere a riscurilor asigurate. Ea rezulta, in urma aplicarii, la valoare sumei asigurate, a unei cote de prima, procentuala, stabilita de catre asigurator in functie de anumite criterii. Este exprimata valoric, in moneda incheierii contractului, RON, USD sau EURO si poate fi achitata integral la emiterea politei sau intr-un numar de rate acceptate de catre asigurator. Sumele in valuta se achita in RON la cursul BNR valabil pentru ziua efectuarii platii.

              In cazul platii primei anuale in rate, ratele urmatoare primei rate (care se incaseaza obligatoriu in ziua emiterii politei) beneficiaza de un termen de pasuire la plata, de 5 zile calendaristice, de la data scadenta pentru rata respectiva. Neachitarea unei rate de prima la data scadenta are drept consecinta rezilierea automata a politei de asigurare incepand cu ora 24:00 a datei de scadenta, fara restituirea ratelor deja achitate, fara punere in intarziere sau alta formalitate.

              La cererea asiguratului contractul poate fi repus in vigoare, daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii: ratele restante si cele scadente au fost platite, asiguratul renunta in scris la pretentii de despagubire pentru daunele survenite in perioada suspendarii politei. Data repunerii in vigoare trebuie sa fie inclusa in perioada de valabilitate a politei.

              Pentru politele incheiate pe o perioada mai mica de un an, prima de asigurare se calculeaza prin aplicarea pentru fiecare luna sau fractiune de luna a 1/10 din prima anuala.

              Primele de asigurare reprezinta un procent din comisioanele incasate de asigurat, dar nu mai putin 150 de Euro pe an. La incheierea asigurarii se achita o prima minima de 50 Euro. Asiguratorul are dreptul ca, prin delegatii sai, sa verifice toate actele si evidentele asiguratului care au legatura cu asigurarea si daca acestea sunt cuprinse in balantele lunare. Asiguratorul se obliga sa pastreze confidentialitatea informatiilor in posesia carora intra prin relatia cu asiguratul.

ATENTIE! Asiguratorul nu are obligatia de a-i notifica asiguratului datele de scadenta ale primelor de asigurare.

Sistemul de Fransize: 

              Polita de asigurare de raspundere civila a caselor de expeditii, pentru activitatea de intermediere a operatiunilor de transport rutier desfasurata contra cost, de la ABC Asigurari - Reasigurari S.A. poate fi incheiata cu sau fara fransize deductibile per eveniment, in functie de anumite criterii stabilite de catre asigurator.

Riscuri Asigurate Standard: 

              Riscurile standard asigurate prin polita de asigurare de raspundere civila a caselor de expeditii, pentru activitatea de intermediere a operatiunilor de transport rutier desfasurata contra cost, de la ABC Asigurari - Reasigurari S.A. sunt:

 • Sumele compensatorii pe care asiguratul este obligat sa le plateasca clientilor pagubiti cu titlu de daune materiale directe, ca urmare a producerii urmatoarelor riscuri asigurate:
  • Pierderea / avarierea / distrugerea marfurilor apartinand clientilor si preluate de catre asigurat in vederea organizarii expeditiei;
  • Intarzierea transportului – numai in situatia in care clientul a solicitat expres un termen de executare a transportului si asiguratul a acceptat;
  • Livrarea gresita a marfurilor;

                         produse ca urmare a faptelor culpabile savarsite de catre asigurat, intre momentul preluarii de catre asigurat a marfurilor apartinand clientilor in vederea organizarii transportului si momentul predarii acestora destinatarului.

  Riscuri Excluse: 

                Riscurile excluse in polita de asigurare de raspundere civila a caselor de expeditii, pentru activitatea de intermediere a operatiunilor de transport rutier desfasurata contra cost, de la ABC Asigurari - Reasigurari S.A. sunt:

  • pagube produse in timpul unor transporturi la care asiguratul nu face dovada existentei relatiei contractuale cu transportatorul sau cu cel care comanda transportul;
  • pagubele produse ca urmare a actiunii sau inactiunii cu caracter fraudulos sau penal a persoanelor din conducerea asiguratului, precum si a prepusilor sai;
  • pagubele produse de energia nucleara si radioactivitate;
  • pagubele produse de razboi (declarat sau nu), razboi civil, insurectie, invazie a unui dusman extern, acte de terorism;
  • pagubele produse in timpul manipularii, la incarcarea si descarcarea in alte mijloace de transport cand aceste operatii nu se executa din ordinul asiguratului, iar acest risc nu a fost preluat in mod expres de catre asigurator;
  • pagubele produse prin neglijenta prepusilor asiguratului;
  • pagubele produse la transportul de metale pretioase (prelucrate sau nu), bijuterii, pietre pretioase, bani, hartii de valoare de orice fel, documente si titluri de valoare;
  • pagubele produse la transportul obiectelor de arta, tablourilor, sculpturilor si altor bunuri de acest fel;
  • pagubele rezultate din nerespectarea reglementarilor nationale si internationale privind transportul, manipularea si depozitarea marfurilor periculoase - acord ADR si/sau alte reglementari cu caracter similar la care Romania este parte;
  • pagubele aparute la manipularea si transportul marfurilor de contrabanda sau destinate comercializarii ilegale;
  • orice pagube indirecte ca de exemplu: scaderea preturilor marfurilor sau altele asemanatoare;
  • cheltuieli suplimentare facute pentru transformarea sau imbunatatirea bunurilor in comparatie cu starea lor dinaintea producerii evenimentului asigurat, cele pentru repararea unor avarii sau distrugeri produse de cauze necuprinse in asigurare si nici cele pentru reparatii, reconditionari sau restaurari nereusite;
  • pagubele produse de prepusii asiguratului cu intentie daca aceasta rezulta neechivoc din actele incheiate de organele in drept.
  Clauze Suplimentare: 

                La polita de asigurare de raspundere civila a caselor de expeditii, pentru activitatea de intermediere a operatiunilor de transport rutier desfasurata contra cost, de la ABC Asigurari - Reasigurari S.A. nu exista si nu pot fi atasate clauze de asigurare suplimentare.

  Obligatiile Asiguratului: 

                 Principalele obligatii pe care asiguratul le are prin polita de asigurare de raspundere civila a caselor de expeditii, de la ABC Asigurari - Reasigurari S.A. sunt:

  • Orice transport, acoperit sau nu de un document FIATA, va fi incredintat numai unor transportatori care au asigurari de raspundere a carausului (CMR).
  • Orice transport care se organizeaza sub acoperirea unui document FIATA va trebui sa fie anuntat in ziua emiterii documentului respectiv. Pentru a fi acoperit prin asigurare, asiguratul va arhiva in vederea prezentarii la cererea asiguratorului documentul/documentele FIATA.
  • In cazul producerii evenimentului asigurat, avarierea sau distrugerea marfurilor pe timpul transportului din culpa prepusilor asiguratului, asiguratul este obligat:
   • sa dispuna luarea de masuri de limitarea pagubelor, potrivit cu imprejurarile si pe seama asiguratorului (salvarea marfurilor, pastrarea si paza lor si pentru prevenirea degradarilor ulterioare);
   • sa instiinteze asiguratorul, telefonic si in scris (in termen de 48 de ore de cand a luat cunostinta de producerea evenimentului), despre producerea evenimentului asigurat, in instiintare precizandu-se felul marfurilor avariate sau distruse: data, locul, cauzele si imprejurarile producerii evenimentului asigurat, locul unde se afla marfurile avariate sau distruse, precum si marimea probabila a pagubei;
   • sa puna la dispozitia asiguratorului toate actele si evidentele necesare pentru verificarea existentei si valorii marfurilor transportate, precum si pentru constatarea si evaluarea pagubelor si stabilirea cuantumului despagubirilor;
   • sa instiinteze asiguratorul de raspunderea profesionala a carausului si sa-i solicite acestuia, in scris, sa participe la constatari.
  • Asiguratul va informa imediat in scris asiguratorul asupra eventualelor pretentii formulate impotriva sa, furnizand toate informatiile pe care le detine, referitoare la eveniment;
  • Sub sanctiunea pierderii dreptului la despagubire, asiguratul nu se va implica in procese care ii pun in cauza raspunderile asigurate prin prezentul polita, fara instiintarea si aprobarea prealabila a asiguratorului;
  • Asiguratul nu va achita sau nu va promite achitarea de despagubiri si nu va recunoaste raspunderea, fara a avea acordul scris al asiguratorului;
  • Asiguratul are obligatia sa declare asiguratorului toate transporturile ale caror sume asigurate depasesc limita raspunderii stabilita in specificatie; declararea se face individual, inainte de efectuarea transportului cerandu-se acordul asiguratorului;
  • Asiguratul va tine o evidenta a transporturilor efectuate, mentionand natura si valoarea marfii la fiecare transport precum si costul transportului;
  • In cazul in care isi asuma si raspunderea manipularii marfurilor, dar numai cu acordul scris al asiguratorului, asiguratul este obligat sa actioneze, privind manipularea si pastrarea marfurilor luate in primire, in bune conditii si in conformitate cu normativele tehnice si dispozitiile legale;
  • In cazul in care se constata nerespectarea de catre asigurat a obligatiei de la aliniatul de mai sus, asiguratorul are dreptul sa suspende asigurarea, incepand cu ziua urmatoare datei constatarii, instiintand in scris asiguratul. Dupa inlaturarea deficientelor, asigurarea poate fi repusa in vigoare de catre asigurator, in scris, incepand cu ziua urmatoare datei constatarii;
  • Nerespectarea oricareia din obligatiile asiguratului in derularea acestei polite de asigurare, atrage pierderea dreptului la despagubire.
  Obligatiile Asiguratorului: 

                 Principalele obligatii, pe care ABC Asigurari - Reasigurari S.A. le are in calitatea sa de asigurator, prin polita de asigurare de raspundere civila a caselor de expeditii sunt:

  • Sa primeasca avizarile de dauna;
  • Sa constate si sa estimeze valoarea pagubelor dupa producerea riscurilor asigurate, in baza documentelor primite de la asigurati/pagubiti;
  • Sa emita oferte de despagubire;
  • Sa plateasca despagubirile cuvenite celor in drept;
  • Sa instiinteze in scris, pe asigurat cu privire la motivele privind neacoperirea totala sau partiala a daunei;
  • Sa amane plata despagubirii daca in legatura cu evenimentul care a produs dauna, a fost instituita impotriva asiguratului sau a prepusilor acestuia o procedura penala, pana la finalizarea acesteia;
  • Sa refuze plata despagubirii daca:
   • asiguratul nu si-a indeplinit obligatiile din contract, in masura in care din acest motiv nu a putut determina cauza producerii riscului asigurat, marimea daunei sau cuantumul despagubirii datorate;
   • cererea de despagubire este frauduloasa sau are la baza declaratii false;
   Procedura Daune: 
   • Convocarea pentru constatarea si evaluarea pagubelor se comunica in scris partilor interesate, care se pot prezenta direct sau prin imputerniciti. Lipsa uneia din parti nu impiedica asiguratorul sa procedeze la constatarea si evaluarea pagubelor.
   • Stabilirea si plata despagubirilor se face de catre asigurator in baza documentatiei complete privind cauzele si imprejurarile in care s-a produs evenimentul asigurat.
   • Despagubirea nu poate depasi limita maxima a raspunderii pentru un transport, acoperita prin polita de asigurare, nici cuantumul pagubei si nici valoarea bunurilor din momentul producerii evenimentului asigurat precum si a cheltuielilor justificate.
   • In cazul in care despagubirea va fi stabilita printr-o sentinta judecatoreasca sau arbitrala, aceasta va reprezenta suma stabilita de hotararea respectiva fara a depasi limita raspunderii mentionata pem polita.
   • Asiguratorul este indreptatit:
    • sa amane acordarea despagubirii daca, in legatura cu dauna, a fost instituita impotriva asiguratului o ancheta sau o procedura penala, pana la finalizarea anchetei, respectiv a procedurii penale;
    • sa nu plateasca despagubirea in cazul in care cererea de despagubire este frauduloasa ori are la baza declaratii false, sau daca asiguratul (sau orice alta persoana actionand in numele sau) a contribuit in mod deliberat la producerea daunei.
   • Daca asiguratul a comunicat date inexacte sau incomplete referitoare la riscuri ori daca nu a facut imediat comunicarea cu privire la modificarile aparute, asiguratorul are dreptul sa denunte polita de asigurare, in cazul in care cunoscand exact imprejurarile, nu l-ar fi incheiat.
   • Reaua credinta dovedita sau evidenta a asiguratului absolva pe asigurator de obligatiile de plata a despagubirii in cazul producerii evenimentului asigurat si ii da dreptul sa denunte polita de asigurare cu efect imediat.

   Notificare daune:

   Tel: 021-230.51.51 - de LUNI pana VINERI intre 09:00 - 16:00 

   Fax: 021-230.59.99 - de LUNI pana VINERI intre 09:00 - 16:00

   Diverse: 

                 Asiguratorul este subrogat in drepturile asiguratului impotriva celor raspunzatori de producerea pagubei iar asiguratul este obligat sa-i prezerve acest drept asiguratorului, sub sanctiunea nedecontarii daunei.

                 Asiguratorul este exonerat de raspundere pentru partea din dauna ce ramane, in sarcina asiguratului fata de tertii prejudiciati, asiguratul raspunzand fata de acestia pentru partea din prejudiciu neacoperita prin asigurare.

                 Modificarea politei de asigurare se poate face numai prin intelegere scrisa intre parti.

                 Denuntarea politei de asigurare se poate face unilateral de catre fiecare parte in 20 de zile si in conditiile expres mentionate.

                 Partile vor fi exonerate de raspundere in conditiile in care vor dovedi ca nerespectarea obligatiilor asumate prin polita se datoreaza fortei majore, definite conform legii civile si dovedite cu documente emise de autoritatile legale competente.

                 Orice diferent intre parti se solutioneaza pe cale amiabila sau in caz contrar in instantele de judecata din Romania.

                 Asiguratul poate apela la Fondul de Garantare a Asiguratilor care este gestionat de Autoritatea de Supraveghere din Romania in cazul in care asiguratorul se afla in procedura de faliment sau insolventa.