CASE de EXPEDITII - Polita de asigurare a raspunderii civile a intermediarului de transporturi rutiere de marfuri - ASIROM Vienna Insurance Group

asigurari case de expeditii asirom vienna insurance group intermediar transport pitesti arges

ROMANIA, Bucuresti, Sector 2, Bd. Carol I, nr. 31-33.

office@asirom.ro

Tel:    021.317.81.36, 021. 601 10 99, 021.601.12.87

Fax:   021.317.81.32, 021 601 12 88

              ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM Vienna Insurance Group​ este o companie de asigurari cu un istoric de peste 25 ani pe piata de asigurari din Romania. Stabilitatea si trainicia sa au facut ca in anul 2007 sa fie acceptata in grupul austriac VIENNA INSURANCE GROUP (VIG), care este lider pe piata asigurarilor din Europa Centrala si de Est, cu o experienta de peste 190 ani, cu cca. 50 de companii in peste 25 de tari si avand peste 24 000 de angajati. In acelasi timp, ASIROM se afla intr-o relatie foarte buna de cooperare cu ERSTE GROUP, partener strategic al VIG. Putem spune ca ASIROM, este in prezent, o companie de asigurari moderna, racordata la cerintele pietei, stabila si o companie care continua sa ofere incredere clientilor sai. ASIROM Vienna Insurance Group este autorizata sa comercializeze produse de asigurare proprii, in Romania, fiind inregistrata in Registrul Asiguratorilor la numarul RA-023-10.04.2003.

Aspecte Generale: 

ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM Vienna Insurance Group​ detine in portofoliu si pune la dispozitia clientilor sai, care desfasoara activitati de intermediere a operatiunilor de transport rutier contra cost (CASE DE EXPEDITII), intern adica numai pe teritoriul Romaniei si international adica pe teritoriul Romaniei si in afara lui, activitati care constau in preluarea de la beneficiari (clienti) a comenzilor de transport ce vor fi executate in numele sau, prin intermediul unui operator de transport, o polita complexa de asigurare de raspundere civila a caselor de expeditii.

Obiectul Asigurarii: 

               ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM Vienna Insurance Group, in baza politei de asigurare de raspundere civila a caselor de expeditii acopera raspunderea asiguratului angajata fata de clienti/beneficiari pentru prejudiciile cauzate acestora, ca urmare a unor acte, fapte, savarsite din culpa sa (erori, omisiuni, greseli proprii comise fara intentie), in timpul si/sau in legatura directa cu desfasurarea activitatii de intermediere in transporturile rutiere de marfuri, pentru care este autorizat.

               Polita de asigurare este valabila pentru toate transporturile rutiere de marfuri organizate de catre asigurat fie in conformitate cu conditiile USER (Uniunea Societatilor de Expeditii din Romania), fie in conformitate cu conditiile FIATA (Federatia Internationala a Asociatiilor Caselor de Expeditii), dupa cum se emite sau nu un document FIATA pentru transportul in cauza.

               Se acopera inclusiv daunele cauzate prin fapta transportatorului si pentru care asiguratul raspunde civil fata de client, conform legii, in calitate de intermediar al respectivului transport rutier.

Conditii de Preluare in Asigurare: 

              Pentru a putea sa incheie o polita de asigurare de raspundere civila a caselor de expeditii, solicitantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • sa initieze sau sa desfasoare activitate de intermediere de transporturi rutiere de marfuri si sa indeplineasca reglementarile legale pentru autorizarea ca intermediar de transporturi rutiere de marfuri;
 • sa intocmeasca Cererea Chestionar care contine informatii relevante despre solictant, despre activitatea pe care doreste sa o desfasoare si riscurile la care se expune, despre mijloacele de transport si/sau transportatorii pe care urmeaza sa le foloseasca in activitate, informatii care sunt esentiale pentru intocmirea politei;
 • sa solicite sau nu, atasarea clauzelor suplimentare la polita de baza;
 • sa intocmeasca Specificatia care detaliaza bunurile sau raspunderile asigurate precum si sublimitele de raspundere ale asiguratorului;
 • sa puna la dispozitie asiguratorului Autorizatiile obtinute pentru desfasurarea activitatii si Certificatul de Inregistrare al firmei;
 • sa detalieze istoricul de daune, daca este cazul;

              Cererea chestionar trebuie intocmita in oricare din urmatoarele situatii:

 • incheierea unei polite noi;
 • reinoirea unei polite existente, inainte de data expirarii acesteia;
 • alte situatii care presupun schimbari ale riscurilor asigurate;

              Principalele informatii comunicate asiguratorului prin cererea chestionar, in vederea incheierii politei de asigurare, sunt:

 • datele de identificare ale asiguratului / contractantului;
 • numarul si data obtinerii licentei pentru activitatea de intermediere a operatiunilor de transport (Casa de Expeditii) - cu exceptia societatilor nou infiintate;
 • persoana desemnata pentru legatura cu Autoritatea Rutiera Romana;
 • asiguratul este:
  • membru U.S.E.R. - numar si data obtinere licenta U.S.E.R.
  • membru F.I.A.T.A. - numar si data obtinere licenta F.I.A.T.A
 • informatii despre numarul de angajati si cifra de afaceri;
 • categoria de bunuri pentru care se organizeaza transporturi, ex.:
  • Marfuri generale, nespecificate in alte grupe;
  • Marfuri speciale (produse cosmetice, parfumuri, farmaceutice, bauturi spirtoase, produse din tutun);
  • Marfuri ADR (produse inflamabile, carburanti, GPL, lacuri, vopsele, carbid etc.);
  • Alte tipuri de marfuri, care trebuiesc detaliate;
 • tipuri de expeditii de marfuri organizate:
  • in functie de zona geografica:
   • exclusiv in Romania;
   • in Europa;
   • toata lumea;
  • in functie de modalitatea de transport:
 • alte servicii prestate: ex. Grupaj, manipulare si depozitare si detalii privind locatiile unde sunt manipulate/depozitate marfurile;
 • daca se desfasoara si activitate de transport cu mijloace proprii, ale casei de expeditii;
 • moneda politei: RON, EUR sau USD;
 • suma asigurata:
  • pentru intreaga perioada;
  • pe eveniment;
 • fransiza deductibila pe eveniment;
 • modalitatea de plata a primei anuale;
 • etc.

              Polita de asigurare este nula in caz de declaratie inexacta sau reticenta facuta cu rea-credinta de catre asigurat ori contractantul asigurarii cu privire la imprejurari care, daca ar fi fost cunoscute de catre asigurator, l-ar fi determinat pe acesta sa nu isi dea consimtamantul ori sa nu il dea in aceleasi conditii, chiar daca declaratia sau reticenta nu a avut influenta asupra producerii riscului asigurat. Primele platite raman dobandite asiguratorului care va avea dreptul de a solicita si plata primelor cuvenite pana la momentul in care a luat cunostinta de cauza de nulitate.

             Declaratiile inexacte sau reticenta din partea asiguratului ori contractantului a carui rea-credinta nu a putut fi stabilita nu atrage nulitatea asigurarii. Daca asiguratorul constata ca, asiguratul nu a declarat in cererea – chestionar, date esentiale in determinarea marimii riscului care s-au evidentiat la inspectia de risc sau ca acestea au suferit unele modificari pe parcursul derularii contractului pe care asiguratul nu le-a comunicat asiguratorului, se procedeaza astfel:

 • Inainte de producerea evenimentului asigurat:
  • Asiguratorul are dreptul de a mentine contractul solicitand majorarea primei. Prima de asigurare se calculeaza proportional cu raportul intre primele stabilite si platite si primele care ar fi trebuit platite conform tarifului de prima al asiguratorului, daca s-ar fi cunoscut situatia reala. In aceste cazuri, polita ramane in vigoare pana la expirarea asigurarii, cu plata diferentei de prima corespunzatoare;
  • In situatia in care, cunoscand exact riscurile reale, asiguratorul nu ar fi incheiat asigurarea, polita se reziliaza, la implinirea unui termen de 10 zile calculate de la notificarea asiguratului, fara obligatia de a restitui primele incasate pana la acea data. In acest caz, rezilierea opereaza de drept, fara punere in intarziere, doar in baza unei simple instiintari de reziliere, fara alte formalitati prealabile; Existenta unor riscuri necunoscute de asigurator, respectiv culpa asiguratului in declararea riscurilor, tine loc de punere in intarziere.
  • In situatia in care, cunoscand noile imprejurari intervenite ulterior incheierii politei de asigurare si de la data actionarii acestora, asigurarea nu mai este posibila, polita va fi reziliata, iar primele platite pe perioada ulterioara rezilierii politei se vor restitui asiguratului. Rezilierea va opera in baza unei simple instiintari de reziliere, fara punere in intarziere sau indeplinirea vreunei formalitati prealabile. Neanuntarea asiguratorului despre schimbarea imprejurarilor intervenite ulterior incheierii politei de asigurare, tine loc de punere in intarziere.
 • Dupa producerea evenimentului asigurat, asiguratorul are dreptul de a reduce despagubirea cuvenita proportional cu raportul dintre primele achitate (platite) si cele care ar fi trebuit platite (conform tarifului de prima al asiguratorului) fata de conditiile reale de risc.

              Polita de asigurare se incheie cu aplicarea fransizelor mentionate in aceasta si care pot fi de doua tipuri:

 • fransize deductibile obligatorii - asiguratorul are drept de a impune aplicarea acestor fransize;
 • fransize deductibile optionale – asiguratul/contractantul si asiguratorul convin de comun acord asupra nivelului si a aplicarii acestor fransize.
Perioada Asigurata: 

               Asigurarea de raspundere civila a caselor de expeditii de la ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM Vienna Insurance Group se incheie, de regula, pe o perioada de un an dar si pe perioade subanuale, iar perioada respectiva va fi specificata in polita. Intrarea in valabilitate se face cel mai devreme, incepand cu ora 00:00 a zilei urmatoare emiterii politei iar iesirea din valabilitate se produce la ora 24:00 a ultimei zile de valabilitate inscrisa pe polita.

               Polita de asigurare isi inceteaza valabilitatea si implicit inceteaza raspunderea asiguratorului, in urmatoarele cazuri:

 • la ora si ziua inscrise in polita de asigurare, ca si data de expirare;
 • in caz de dauna totala;
 • la data schimbarii proprietarului/utilizatorului interesului asigurabil;
 • cu acordul ambelor parti;
 • la ora 24.00 a datei de scadenta a ratei de prima daca dupa expirarea termenului de pasuire de 15 zile, nu s-a achitat rata scadenta;
 • prin denuntare unilaterala, sub forma unei scrisori recomandate cu confirmare de primire, cu un preaviz de 20 zile;
 • ìn caz de forta majora;
 • prin desfiintarea de drept a contractului in cazul in care asiguratul nu-si indeplineste obligatiile contractuale;
Teritorialitate: 

               Polita de asigurare de raspundere civila a caselor de expeditii de la ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM Vienna Insurance Group se incheie pentru activitatea de intermediere a operatiunilor de transport rutier, contra cost, pentru actele de eroare, omisiunile si neglijenta care au loc pe teritoriul Romaniei, in legatura cu activitatea asiguratului desfasurata in aceasta tara.

  Asiguratul: 

                Asiguratul in cadrul politei de asigurare de raspundere civila a caselor de expeditii de la ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM Vienna Insurance Group este:

  • orice persoana juridica mentionata in polita, avand sediul in Romania, autorizata legal sa desfasoare activitatea de intermediere a operatiunilor de transport rutier contra cost (Casa de Expeditii care are o licenta de executie pentru activitati conexe transportului rutier, valabila, eliberata de Autoritatea Rutiera Romana)

                               sau

  •  societatile de transport care efectueaza si intermedieri de transporturi si in acest scop au pe langa licenta de transport si o licenta de executie pentru activitati conexe transportului rutier, valabila, eliberata de Autoritatea Rutiera Romana.

                Au, de asemenea, calitatea de asigurat in sensul prezentelor conditii de asigurare:

  • persoanele care indeplinesc functii de conducere in cadrul societatii;
  • persoanele fizice care desfasoara activitati in baza unui contract individual de munca, indiferent de durata acestuia, aflate in raport de subordonare fata de asigurat si care indeplinesc insarcinari sub directia, indrumarea si controlul asiguratului, dar numai in timpul exercitarii atributiilor ce le revin actionand in serviciul asiguratului;
  • persoanele care desfasoara activitati pe baza unei conventii civile de prestari servicii cu asiguratul in conditiile legii, dar numai in timpul cat aceste persoane deruleaza activitatile specificate in conventie.
  Suma Asigurata: 

                Suma asigurata sau limita maxima a raspunderii asiguratorului, este acea valoare globala mentionata de catre solicitant in cererea chestionar si care reprezinta suma maxima, pe eveniment si pe intreaga perioada asigurata, in limita careia ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM Vienna Insurance Group poate acorda despagubiri asiguratului sau celor indreptatiti, in cazul producerii evenimentului asigurat, sau suma totala a despagubirilor ce se pot acorda pe toata perioada de valabilitate a asigurarii. In aceasta valoare globala sunt asigurate atat riscurile standard cat si cele acoperite prin clauzele suplimentare atasate politei. Suma asigurata poate fi exprimata in RON, USD sau EURO.

                Sumele asigurate sau limitele minime de raspundere (stabilite conform legii) pentru activitatea de intermediere a operatiunilor de transport rutier contra cost sunt:

  • 30.000 EUR - pe eveniment si/sau pe intreaga perioada asigurata - in cazul transporturilor rutiere nationale.

                Pentru incheierea de polite cu limite de raspundere mai mari decat cele precizate anterior, se va solicita aprobare speciala de la asigurator.

                Dupa ce se realizeaza despagubiri pentru daune partiale, suma asigurata se diminueaza cu valoarea acelor despagubiri iar noua suma astfel rezultata ramane valabila ca limita maxima de despagubire pana la expirarea politei daca nu intervin intre timp si alte despagubiri. Reintregirea sumei asigurate pana la nivelul avut initial, la incheierea politei, se poate face la cererea asiguratului, cu aprobare din partea asiguratorului si contra platii unei prime de asigurare suplimentara.

                Pe durata asigurarii, suma asigurata poate fi majorata, cu conditia platii unei primei suplimentare de asigurare.

  Prima de Asigurare: 

                Prima de asigurare pe polita de asigurare de raspundere civila a caselor de expeditii reprezinta suma datorata de asigurat in schimbul obligatiei pe care si-o asuma ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM Vienna Insurance Group, de plata a indemnizatiei de asigurare (despagubire) in caz de producere a riscurilor asigurate. Ea rezulta, in urma aplicarii, la valoare sumei asigurate, a unei cote de prima, procentuala, stabilita de catre asigurator in functie de anumite criterii. Este exprimata valoric, in moneda incheierii contractului, RON, USD sau EURO si poate fi achitata integral la emiterea politei sau intr-un numar de rate acceptate de catre asigurator. Sumele in valuta se achita in RON la cursul BNR valabil pentru ziua efectuarii platii.

                In cazul platii primei anuale in rate, ratele urmatoare primei rate (care se incaseaza obligatoriu in ziua emiterii politei) beneficiaza de un termen de pasuire la plata, de 15 zile calendaristice, de la data scadenta pentru rata respectiva. Neachitarea unei rate de prima la data scadenta are drept consecinta rezilierea automata a politei de asigurare incepand cu ora 24:00 a datei de scadenta, fara restituirea ratelor deja achitate, fara punere in intarziere sau alta formalitate.

                La cererea asiguratului contractul poate fi repus in vigoare, daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii: ratele restante si cele scadente au fost platite, asiguratul renunta in scris la pretentii de despagubire pentru daunele survenite in perioada suspendarii politei. Data repunerii in vigoare trebuie sa fie inclusa in perioada de valabilitate a politei.

                Pentru politele incheiate pe o perioada mai mica de un an, prima de asigurare se calculeaza prin aplicarea pentru fiecare luna sau fractiune de luna a 1/10 din prima anuala.

  ATENTIE! Asiguratorul nu are obligatia de a-i notifica asiguratului datele de scadenta ale primelor de asigurare.

  Sistemul de Fransize: 

                Polita de asigurare de raspundere civila a caselor de expeditii, pentru activitatea de intermediere a operatiunilor de transport rutier desfasurata contra cost, de la ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM Vienna Insurance Group poate fi incheiata cu sau fara fransize deductibile per eveniment, in functie de anumite criterii stabilite de catre asigurator.

  Riscuri Asigurate Standard: 

                Riscurile standard asigurate prin polita de asigurare de raspundere civila a caselor de expeditii, pentru activitatea de intermediere a operatiunilor de transport rutier desfasurata contra cost, de la ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM Vienna Insurance Group sunt:

  • sumele pe care asiguratul este obligat sa le plateasca unor terte persoane cu titlu de daune pentru prejudicii materiale provocate din eroare, neglijenta sau omisiune, in desfasurarea activitatii de intermediere a operatiunilor de transport rutier;
  • cheltuielile de judecata facute de cel prejudiciat in scopul obligarii asiguratului la plata despagubirilor, daca asiguratul a fost obligat prin hotarare judecatoreasca la plata acestora;
  • cheltuielile de judecata facute de asigurat in procesul civil daca a fost obligat la desdaunare.
  • in situatiile prevazute mai sus se acorda despagubiri numai daca sunt indeplinite, cumulativ, urmatoarele conditii:
   • pretentiile de despagubire sa fie formulate pentru prima oara in scris, impotriva asiguratului, in timpul perioadei de asigurare sau in perioada extinsa de raportare;
   • actele generatoare ale prejudiciilor, respectiv erorile, neglijenta sau omisiunea in desfasurarea activitatii de intermediere a operatiunilor de transport rutier, sa fi fost savarsite in perioada de asigurare;
   • pretentiile de despagubire formulate de terti sa fie notificate de catre asigurat asiguratorului in perioada de asigurare sau in perioada extinsa de raportare.
  • o pretentie de despagubire va fi considerata a fi fost facuta pentru prima data atunci cand o notificare scrisa in legatura cu solicitarea unei despagubiri sau o instiintare in legatura cu o actiune in justitie este primita de catre asigurat.
  • toate pretentiile de despagubire formulate de mai multe persoane in legatura cu prejudiciile produse in urma uneia si aceleiasi cauze generatoare vor fi considerate a fi fost facute la momentul cand prima dintre aceste solicitari a fost formulata impotriva asiguratului si vor fi despagubite in limita sumei convenite pe "cererea de despagubire".
  • limita raspunderii mentionata in formularul de contract reprezinta suma maxima a despagubirilor pe care asiguratorul se obliga sa le plateasca pentru toate cererile de despagubire formulate in perioada de asigurare.
  • asiguratorul raspunde intotdeauna in legatura cu orice cerere de despagubire, numai pentru partea din despagubire care depaseste nivelul fransizei deductibile mentionate in polita.
   Riscuri Excluse: 

                 Riscurile excluse in polita de asigurare de raspundere civila a caselor de expeditii, pentru activitatea de intermediere a operatiunilor de transport rutier desfasurata contra cost, de la ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM Vienna Insurance Group sunt:

   • Nu sunt cuprinse in asigurare si, deci, asiguratorul nu acorda despagubiri pentru:
    • pretentii de despagubire pentru daune produse in timpul transportului rutier si care sunt consecinta culpei savarsite de transportator;
    • pretentii de despagubire in legatura cu intermedierea unor transporturi avand ca obiect incarcaturi speciale sau de valoare (metale pretioase, bancnote, monede, lingouri, armament, opere de arta, materiale radioactive);
    • prejudicii rezultate in urma unor fapte intentionate, deliberate sau necinstite savarsite de asigurat, ori de fapte incriminate ca infractiuni comise cu intentie, daca aceste fapte rezulta din actele incheiate de organele in drept (politie, alte organe de cercetare, pompieri etc.);
    • raspunderea care decurge din imbolnavirea de azbestoza sau orice alta boala care rezulta din existenta, extragerea, manipularea, prelucrarea, fabricarea, vanzarea, distributia, depozitarea sau utilizarea azbestului, a produselor din azbest, a produselor care contin azbest sau orice alte substante carcinogenice;
    • prejudicii cauzate prin orice forma de poluare, precum si pentru costurile necesare neutralizarii, indepartarii si/sau curatarii substantelor poluante;
    • prejudicii produse in urma unor explozii atomice, radiatii, sau infestari radioactive ca efect al folosirii energiei atomice sau materialelor fisionabile, precum si cele referitoare la prejudiciile cauzate ca urmare a transportului de produse periculoase (radioactive, ionizante);
    • amenzi de orice fel si cheltuieli penale la care ar fi obligat asiguratul, inclusiv cheltuielile de judecata facute de asigurat in procesul penal;
    • pierderi financiare suferite de asigurat, rezultate din activitatea sa;
    • orice prejudicii cauzate consecinta a exercitarii de catre asigurat a activitatii de intermediere, in perioada interzicerii temporare a desfasurarii acestei activitati sau suspendarii, ca sanctiune disciplinara, aplicata de autoritatile competente, potrivit legii;
    • raspunderea asumata de asigurat printr-un contract, orice alt tip de angajament sau orice garantie data de asigurat care mareste raspunderea legala a acestuia; aceasta excludere nu se aplica asupra raspunderii care s-ar atribui asiguratului in absenta contractului/angajamentului/ garantiei;
    • daune morale, daune-interese, orice alte pretentii asemanatoare;
    • prejudicii rezultate din exercitarea activitatii de intermediere de catre asigurat ulterior retragerii autorizatiei de exercitare a acestei activitati;
    • prejudiciile cauzate de asigurat, prin activitatea sa, persoanelor juridice la care asiguratul detine participatii la capitalul social al acestora sau fata de care are interese patrimoniale;
    • pretentiile de despagubiri atunci cand asiguratul a incercat sa obtina prin frauda sau tentativa de frauda despagubiri de la asigurator sau a inlesnit asemenea fapte;
    • prejudicii produse in caz de razboi (declarat sau nu), invazie sau actiunea unui dusman extern, razboi civil, revolutie, rebeliune, insurectie, dictatura militara, conspiratie, confiscare, expropriere, nationalizare, rechizitionare, sechestrare, terorism, Vandalism, act rauvoitor sau sabotaj;
    • prejudicii produse in urma colectarii sau evacuarii de deseuri de orice fel;
    • pretentii de despagubire rezultate din sau in legatura cu incalcarea dreptului de proprietate intelectuala (brevete/patente, drepturi de autor, marci comerciale sau embleme inregistrate la organismele specializate in domeniu, planuri inregistrate);
    • prejudiciile produse tertilor prin insulta, calomnie sau orice defaimare, indiferent daca s-a produs prin viu grai sau in scris;
    • prejudiciile cauzate in orice fel de undele/campurile magnetice, electromagnetice.
   • Nu sunt cuprinse in asigurare si deci nu se acorda despagubiri pentru prejudiciile pentru care poate fi atrasa raspunderea asiguratului dar care au fost notificate asiguratorului dupa expirarea perioadei extinse de raportare, desi au fost indeplinite toate celelalte conditii prevazute.
   • Asiguratul nu are raspundere civila daca evenimentul s-a produs:
    • dintr-un caz de forta majora definita conform legii romane;
    • din culpa exclusiva a persoanei pagubite;
    • din culpa exclusiva a unei terte persoane.
    Clauze Suplimentare: 

                  La polita de asigurare de raspundere civila a caselor de expeditii, pentru activitatea de intermediere a operatiunilor de transport rutier desfasurata contra cost, de la ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM Vienna Insurance Group nu exista si nu pot fi atasate clauze de asigurare suplimentare.

     Obligatiile Asiguratului: 

                    Principalele obligatii pe care asiguratul le are prin polita de asigurare de raspundere civila a caselor de expeditii, de la ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM Vienna Insurance Group sunt:

     • asiguratul are obligatia:
      • sa raspunda in scris la intrebarile formulate de asigurator, precum si sa declare, la data incheierii contractului, orice informatii sau imprejurari pe care le cunoaste si care, de asemenea, sunt esentiale pentru evaluarea riscului;
      • sa comunice asiguratorului prin notificare scrisa, daca imprejurarile esentiale privind riscul se modifica in cursul executarii contractului, despre orice modificare intervenita fata de datele mentionate in cererea/declaratia completata la incheierea asigurarii;
      • sa achite obligatiile de plata in cuantumul si la termenele prevazute in polita de asigurare;
      • sa ia toate masurile necesare si/sau impuse de lege pentru a preveni producerea evenimentelor asigurate, precum si pentru limitarea pagubelor si cheltuielilor, in cazul producerii acestora;
      • sa declare existenta altor asigurari incheiate pentru aceleasi riscuri la asiguratori diferiti, atat la incheierea contractului de asigurare cat si pe parcursul valabilitatii acestuia.
     • In caz de neindeplinire a obligatiilor de mai sus, in sens de declaratie inexacta sau de reticenta facuta cu rea-credinta de catre asigurat cu privire la imprejurari care, daca ar fi fost cunoscute de catre asigurator, l-ar fi determinat pe acesta sa nu isi dea consimtamantul ori sa nu il dea in aceleasi conditii, chiar daca declaratia sau reticenta nu a avut influenta asupra producerii riscului asigurat, polita de asigurare este nula.
     • Primele platite raman dobandite asiguratorului, care, de asemenea, poate cere si plata primelor cuvenite pana la momentul la care a luat cunostinta de cauza de nulitate.
     • Declaratia inexacta sau reticenta din partea asiguratului ori a contractantului asigurarii a carui rea-credinta nu a putut fi stabilita nu atrage nulitatea asigurarii. In cazul in care constatarea declaratiei inexacte sau a reticentei are loc anterior producerii riscului asigurat, asiguratorul are dreptul fie de a mentine polita solicitand majorarea primei, fie de a rezilia polita la implinirea unui termen de 10 zile calculate de la notificarea primita de asigurat, restituindu-i acestuia din urma partea din primele platite aferenta perioadei in cadrul careia asigurarea nu mai functioneaza. Atunci cand constatarea declaratiei inexacte sau a reticentei are loc ulterior producerii riscului asigurat, indemnizatia se reduce in raport cu proportia dintre nivelul primelor platite si nivelul primelor ce ar fi trebuit sa fie platite.
     • Asiguratul este obligat sa avizeze, in scris, asiguratorul, in termen de 3 zile de la luarea la cunostinta, despre producerea riscului asigurat, despre orice eveniment ce ar intra sub incidenta acoperirii acordate prin asigurare sau despre orice prejudiciu produs, imprejurarile in care acesta a intervenit, cu estimarea pagubelor produse si natura lor. In avizare se vor arata locul, data, ora, cauzele si imprejurarile producerii riscului asigurat;
     • Asiguratul este obligat:
      • sa nu recunoasca nicio raspundere si sa nu faca nicio oferta, promisiune sau plata, fara acordul scris al asiguratorului, in caz contrar acestea nefiind opozabile asiguratorului;
      • sa instiinteze asiguratorul despre orice proces in care este implicat si are legatura cu un eveniment asigurat produs in perioada asigurata;
      • sa se apere in proces tinand seama si de eventualele recomandari ale asiguratorului;
      • sa puna la dispozitia asiguratorului toate informatiile si documentele de care dispune in scopul lichidarii daunei;
      • sa acorde intregul sprijin asiguratorului intr-un eventual proces avand ca obiect constatarea si repararea prejudiciului, fara a pretinde avansarea vreunui onorariu de la acesta.
     • In cazul neindeplinirii obligatiilor de mai sus, asiguratorul este in drept sa refuze plata despagubirilor, daca din acest motiv nu a putut determina cauza producerii evenimentului si intinderea pagubei.
      Obligatiile Asiguratorului: 

                     Principalele obligatii, pe care ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM Vienna Insurance Group le are in calitatea sa de asigurator, prin polita de asigurare de raspundere civila a caselor de expeditii sunt:

      • Sa primeasca avizarile de dauna;
      • Sa constate si sa estimeze valoarea pagubelor dupa producerea riscurilor asigurate, in baza documentelor primite de la asigurati/pagubiti;
      • Sa emita oferte de despagubire;
      • Sa plateasca despagubirile cuvenite celor in drept;
      • Sa instiinteze in scris, pe asigurat cu privire la motivele privind neacoperirea totala sau partiala a daunei;
      • Sa amane plata despagubirii daca in legatura cu evenimentul care a produs dauna, a fost instituita impotriva asiguratului sau a prepusilor acestuia o procedura penala, pana la finalizarea acesteia;
      • Sa refuze plata despagubirii daca:
       • asiguratul nu si-a indeplinit obligatiile din contract, in masura in care din acest motiv nu a putut determina cauza producerii riscului asigurat, marimea daunei sau cuantumul despagubirii datorate;
       • cererea de despagubire este frauduloasa sau are la baza declaratii false;
      Procedura Daune: 
      • Constatarea si evaluarea pagubelor se fac de catre asigurator, impreuna cu asiguratul, direct sau prin imputerniciti, inclusiv prin experti, daca s-a convenit in acest mod de cele doua parti.
      • despagubirile se stabilesc pe baza conventiei dintre asigurat, persoana pagubita si asigurator (pe cale amiabila) sau prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila pronuntata conform legislatiei din Romania.
      • Culpa poate fi determinata si printr-o expertiza extrajudiciara efectuata de un expert autorizat in conditiile legii.
      • Stabilirea despagubirilor pe baza intelegerii dintre parti (pe cale amiabila) se poate face numai daca, din actele intocmite de cel care executa expertiza si/sau din documentele prezentate de asigurat si/sau cele existente in dosarul de dauna, rezulta cu certitudine atat raspunderea civila a acestuia pentru producerea pagubelor cat si cauzele si intinderea prejudiciului si persoana pagubita.
      • In cazul producerii riscului asigurat, in situatia in care partile nu se inteleg asupra cuantumului despagubirii, suma din despagubire care nu face obiectul litigiului va fi platita de asigurator inainte ca litigiul sa se fi solutionat prin negocieri sau de catre instanta judecatoreasca.
      • Despagubirea nu poate depasi suma asigurata, nici cuantumul pagubei, stabilit in baza actelor justificative.
      • Daca asigurarea s-a incheiat cu fransiza, asiguratorul este raspunzator numai pentru partea ce depaseste cuantumul fransizei.
      • In cazul platii unei despagubiri, asiguratorul are dreptul de a compensa ratele de prima ce i se datoreaza pana la sfarsitul perioadei de asigurare prin scaderea acestora din valoarea despagubirilor cuvenite.
      • In toate cazurile in care au fost prejudiciate mai multe persoane si suma prejudiciilor acestora depaseste limita raspunderii asiguratorului pe cererea de despagubire mentionata in polita, despagubirile se acorda in limita acestei sume, proportional cu prejudiciul suferit de fiecare persoana, daca asiguratul si asiguratorul nu convin altfel cu ocazia solutionarii daunei.
      • Daca prejudiciul s-a produs din culpa mai multor persoane, asiguratorul va acorda despagubire numai pentru partea din paguba de care se face raspunzator asiguratul. In astfel de situatii, in cazul in care nu se poate stabili masura raspunderii fiecarei persoane, aceasta se va stabili in cote egale in raport cu numarul partilor implicate in eveniment sau va rezulta din documentele intocmite de experti sau instanta.
      • Asiguratorul este indreptatit sa amane acordarea despagubirii daca, in legatura cu realitatea daunei a fost instituita o cercetare penala, pana la finalizarea acesteia, sau atunci cand exista neconcordante / afirmatii contradictorii intre declaratiile asiguratului/persoanei pagubite si situatia de fapt.
      • Asiguratorul plateste despagubirea nemijlocit celui pagubit cu acordul scris al asiguratului, in masura in care cel pagubit nu a fost despagubit de asigurat. Despagubirea nu poate fi urmarita de creditorii asiguratului.
      • Despagubirea se plateste asiguratului in cazul in care acesta dovedeste ca a despagubit pe cel pagubit, cu conditia ca despagubirea sa fie justificata si recunoscuta de asigurator.
      • Prin plata despagubirii, pe baza de intelegere dintre parti (cale amiabila) sau prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila pronuntata in Romania se sting orice pretentii ale asiguratului si ale persoanelor prejudiciate fata de asigurator. Odata cu plata despagubirii, beneficiarul despagubirii va mentiona, in scris, ca a fost despagubit de asigurator pentru prejudiciile suferite si ca nu mai are nici o pretentie, in legatura cu prejudiciul respectiv fata de asigurator. Drepturile persoanelor prejudiciate impotriva celor raspunzatori de producerea prejudiciilor raman nestirbite, potrivit dreptului comun, pentru tot ceea ce depaseste sumele platite de asigurator.
      • Asiguratorul poate fi chemat in judecata de persoanele pagubite in limitele obligatiilor ce-i revin acestuia din contractul de asigurare.
      • Dupa fiecare plata de despagubire limita raspunderii asiguratorului pe intreaga perioada de asigurare prevazuta in contract se diminueaza cu suma platita. Asigurarea continua pentru limita raspunderii asiguratorului astfel diminuata.
      • Asiguratorul nu datoreaza despagubire din asigurare daca riscul asigurat a fost produs cu intentie de asigurat, de beneficiarul despagubirii ori de catre un membru din conducerea asiguratului, care lucreaza in aceasta calitate.
      • Daca la data producerii evenimentului asigurat exista si alte polite de asigurare incheiate de asigurat la asiguratori diferiti, care acopera prejudicii ce intra sub incidenta prezentei asigurari, asiguratorul plateste despagubiri in baza politei proportional cu limita raspunderii mentionata pe polita.
      • Termenul de plata a despagubirii este de 15 zile de la data depunerii la asigurator a ultimului document necesar constatarii si evaluarii prejudiciului.

      Notificare daune:

      Call Center Constatare daune

      Tel: 021 - 9599 (tarif normal in reteaua Telekom) - de LUNI pana SAMBATA, intre 7:00 – 22:00 si DUMINICA, intre 9:00 – 17:30

      021 - 777 - 9599 (tarif normal in reteaua Telekom) apelabil din strainatate - de LUNI pana SAMBATA, intre 7:00 – 22:00 si DUMINICA, intre 9:00 – 17:30

       Apelurile primite in afara programului de lucru sunt preluate de catre Pointer System si transmise catre noi in dimineata zilei urmatoare pentru a-i contacta pe clienti in vederea solutionarii cererii.

      Diverse: 

                    Asiguratorul este subrogat in drepturile asiguratului impotriva celor raspunzatori de producerea pagubei iar asiguratul este obligat sa-i prezerve acest drept asiguratorului, sub sanctiunea nedecontarii daunei.

                    Asiguratorul este exonerat de raspundere pentru partea din dauna ce ramane, in sarcina asiguratului fata de tertii prejudiciati, asiguratul raspunzand fata de acestia pentru partea din prejudiciu neacoperita prin asigurare.

                    Modificarea politei de asigurare se poate face numai prin intelegere scrisa intre parti.

                    Denuntarea politei de asigurare se poate face unilateral de catre fiecare parte in 20 de zile si in conditiile expres mentionate.

                    Partile vor fi exonerate de raspundere in conditiile in care vor dovedi ca nerespectarea obligatiilor asumate prin polita se datoreaza fortei majore, definite conform legii civile si dovedite cu documente emise de autoritatile legale competente.

                    Orice diferent intre parti se solutioneaza pe cale amiabila sau in caz contrar in instantele de judecata din Romania.

                    Asiguratul poate apela la Fondul de Garantare a Asiguratilor care este gestionat de Autoritatea de Supraveghere din Romania in cazul in care asiguratorul se afla in procedura de faliment sau insolventa.