CASE de EXPEDITII - Polita de asigurare a raspunderii civile a intermediarului de transporturi rutiere de marfuri - CERTASIG Asigurare Reasigurare

asigurari case de expeditii certasig intermediar transport pitesti arges

ROMANIA, Bucuresti, Sector 1, str. Nicolae Caramfil, 61B.

office@certasig.ro

Tel:    021.311.91.04

Fax:   021.311.50.56

               Actuala societate de asigurari CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. a luat fiinta si si-a inceput activitatea in anul 2003 in urma fuziunii dintre compania Fortuna SA si societatea de Asigurare Romano-Canadiana Aroca SA Bucuresti. Din decembrie 2007, compania CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. este detinuta majoritar (89%) de Royalton Capital Investors II, un fond european de investitii specializat pe achizitionarea si dezvoltarea companiilor orientate spre segmentul de servicii din cadrul statelor Uniunii Europene, din Europa Centrala si de Est. Printre investitorii Royalton Capital Investors II se afla Alpha Associates, Banca Europeana de Reconstructie si Dezvoltare (EBRD) si Fondul European de Investitii (EIF). In temeiul Tratatului privind functionarea Uniunii Europene care reglementeaza "Libertatea de stabilire si de prestare a serviciilor", CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. este autorizata sa desfasoare activitati pe piata de asigurari din Austria, Bulgaria, Cehia, Cipru, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franta, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Polonia, Portugalia, Marea Britanie, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Olanda, Ungaria. CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. este autorizata sa comercializeze produse de asigurare proprii, in Romania, fiind inregistrata in Registrul Asiguratorilor la numarul RA-021-10.04.2003.

Aspecte Generale: 

CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. pune la dispozitia clientilor sai, care desfasoara activitati de intermediere a operatiunilor de transport rutier contra cost (CASE DE EXPEDITII), intern adica numai pe teritoriul Romaniei si international adica pe teritoriul Romaniei si in afara lui, activitati care constau in preluarea de la beneficiari (clienti) a comenzilor de transport ce vor fi executate in numele sau, prin intermediul unui operator de transport, o polita complexa de asigurare de raspundere civila a caselor de expeditii.

Obiectul Asigurarii: 

               CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A., in baza politei de asigurare de raspundere civila a caselor de expeditii acopera raspunderea asiguratului angajata fata de clienti/beneficiari pentru prejudiciile cauzate acestora, ca urmare a unor acte, fapte, savarsite din culpa sa (erori, omisiuni, greseli proprii comise fara intentie), in timpul si/sau in legatura directa cu desfasurarea activitatii de intermediere in transporturile rutiere de marfuri, pentru care este autorizat.

               Polita de asigurare este valabila pentru toate transporturile rutiere de marfuri organizate de catre asigurat fie in conformitate cu conditiile USER (Uniunea Societatilor de Expeditii din Romania), fie in conformitate cu conditiile FIATA (Federatia Internationala a Asociatiilor Caselor de Expeditii), dupa cum se emite sau nu un document FIATA pentru transportul in cauza.

               Se acopera inclusiv daunele cauzate prin fapta transportatorului si pentru care asiguratul raspunde civil fata de client, conform legii, in calitate de intermediar al respectivului transport rutier.

              Asigurarea se poate extinde pentru a acoperi si organizarea unor transporturi de alta natura decat cele rutiere (feroviare, maritime, fluviale, aeriene), si anume transporturi combinate (2 modalitati de transport, de ex. rutier + maritim), transporturi multimodale (min. 3 modalitati de transport, de ex. rutier + maritim + feroviar). Tipurile de transporturi acoperite vor fi precizate expres in polita de asigurare.

Conditii de Preluare in Asigurare: 

              Pentru a putea sa incheie o polita de asigurare de raspundere civila a caselor de expeditii, solicitantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • sa initieze sau sa desfasoare activitate de intermediere de transporturi rutiere de marfuri si sa indeplineasca reglementarile legale pentru autorizarea ca intermediar de transporturi rutiere de marfuri;
 • sa intocmeasca Cererea Chestionar care contine informatii relevante despre solictant, despre activitatea pe care doreste sa o desfasoare si riscurile la care se expune, despre mijloacele de transport si/sau transportatorii pe care urmeaza sa le foloseasca in activitate, informatii care sunt esentiale pentru intocmirea politei;
 • sa solicite sau nu, atasarea clauzelor suplimentare la polita de baza;
 • sa intocmeasca Specificatia care detaliaza bunurile sau raspunderile asigurate precum si sublimitele de raspundere ale asiguratorului;
 • sa puna la dispozitie asiguratorului Autorizatiile obtinute pentru desfasurarea activitatii si Certificatul de Inregistrare al firmei;
 • sa detalieze istoricul de daune, daca este cazul;

              Cererea chestionar trebuie intocmita in oricare din urmatoarele situatii:

 • incheierea unei polite noi;
 • reinoirea unei polite existente, inainte de data expirarii acesteia;
 • alte situatii care presupun schimbari ale riscurilor asigurate;

              Principalele informatii comunicate asiguratorului prin cererea chestionar, in vederea incheierii politei de asigurare, sunt:

 • datele de identificare ale asiguratului / contractantului;
 • numarul si data obtinerii licentei pentru activitatea de intermediere a operatiunilor de transport (Casa de Expeditii) - cu exceptia societatilor nou infiintate;
 • persoana desemnata pentru legatura cu Autoritatea Rutiera Romana;
 • asiguratul este:
  • membru U.S.E.R. - numar si data obtinere licenta U.S.E.R.
  • membru F.I.A.T.A. - numar si data obtinere licenta F.I.A.T.A
 • informatii despre numarul de angajati si cifra de afaceri;
 • categoria de bunuri pentru care se organizeaza transporturi, ex.:
  • Marfuri generale, nespecificate in alte grupe;
  • Marfuri speciale (produse cosmetice, parfumuri, farmaceutice, bauturi spirtoase, produse din tutun);
  • Marfuri ADR (produse inflamabile, carburanti, GPL, lacuri, vopsele, carbid etc.);
  • Alte tipuri de marfuri, care trebuiesc detaliate;
 • tipuri de expeditii de marfuri organizate:
  • in functie de zona geografica:
   • exclusiv in Romania;
   • in Europa;
   • toata lumea;
  • in functie de modalitatea de transport:
 • alte servicii prestate: ex. Grupaj, manipulare si depozitare si detalii privind locatiile unde sunt manipulate/depozitate marfurile;
 • daca se desfasoara si activitate de transport cu mijloace proprii, ale casei de expeditii;
 • moneda politei: RON, EUR sau USD;
 • suma asigurata:
  • pentru intreaga perioada;
  • pe eveniment;
 • fransiza deductibila pe eveniment;
 • modalitatea de plata a primei anuale;
 • etc.

              Polita de asigurare este nula in caz de declaratie inexacta sau reticenta facuta cu rea-credinta de catre asigurat ori contractantul asigurarii cu privire la imprejurari care, daca ar fi fost cunoscute de catre asigurator, l-ar fi determinat pe acesta sa nu isi dea consimtamantul ori sa nu il dea in aceleasi conditii, chiar daca declaratia sau reticenta nu a avut influenta asupra producerii riscului asigurat. Primele platite raman dobandite asiguratorului care va avea dreptul de a solicita si plata primelor cuvenite pana la momentul in care a luat cunostinta de cauza de nulitate.

             Declaratiile inexacte sau reticenta din partea asiguratului ori contractantului a carui rea-credinta nu a putut fi stabilita nu atrage nulitatea asigurarii. Daca asiguratorul constata ca, asiguratul nu a declarat in cererea – chestionar, date esentiale in determinarea marimii riscului care s-au evidentiat la inspectia de risc sau ca acestea au suferit unele modificari pe parcursul derularii contractului pe care asiguratul nu le-a comunicat asiguratorului, se procedeaza astfel:

 • Inainte de producerea evenimentului asigurat:
  • Asiguratorul are dreptul de a mentine contractul solicitand majorarea primei. Prima de asigurare se calculeaza proportional cu raportul intre primele stabilite si platite si primele care ar fi trebuit platite conform tarifului de prima al asiguratorului, daca s-ar fi cunoscut situatia reala. In aceste cazuri, polita ramane in vigoare pana la expirarea asigurarii, cu plata diferentei de prima corespunzatoare;
  • In situatia in care, cunoscand exact riscurile reale, asiguratorul nu ar fi incheiat asigurarea, polita se reziliaza, la implinirea unui termen de 10 zile calculate de la notificarea asiguratului, fara obligatia de a restitui primele incasate pana la acea data. In acest caz, rezilierea opereaza de drept, fara punere in intarziere, doar in baza unei simple instiintari de reziliere, fara alte formalitati prealabile; Existenta unor riscuri necunoscute de asigurator, respectiv culpa asiguratului in declararea riscurilor, tine loc de punere in intarziere.
  • In situatia in care, cunoscand noile imprejurari intervenite ulterior incheierii politei de asigurare si de la data actionarii acestora, asigurarea nu mai este posibila, polita va fi reziliata, iar primele platite pe perioada ulterioara rezilierii politei se vor restitui asiguratului. Rezilierea va opera in baza unei simple instiintari de reziliere, fara punere in intarziere sau indeplinirea vreunei formalitati prealabile. Neanuntarea asiguratorului despre schimbarea imprejurarilor intervenite ulterior incheierii politei de asigurare, tine loc de punere in intarziere.
 • Dupa producerea evenimentului asigurat, asiguratorul are dreptul de a reduce despagubirea cuvenita proportional cu raportul dintre primele achitate (platite) si cele care ar fi trebuit platite (conform tarifului de prima al asiguratorului) fata de conditiile reale de risc.

              Polita de asigurare se incheie cu aplicarea fransizelor mentionate in aceasta si care pot fi de doua tipuri:

 • fransize deductibile obligatorii - asiguratorul are drept de a impune aplicarea acestor fransize;
 • fransize deductibile optionale – asiguratul/contractantul si asiguratorul convin de comun acord asupra nivelului si a aplicarii acestor fransize.
Perioada Asigurata: 

               Asigurarea de raspundere civila a caselor de expeditii de la CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. se incheie, de regula, pe o perioada de un an dar si pe perioade subanuale, iar perioada respectiva va fi specificata in polita. Intrarea in valabilitate se face cel mai devreme, incepand cu ora 00:00 a zilei urmatoare emiterii politei iar iesirea din valabilitate se produce la ora 24:00 a ultimei zile de valabilitate inscrisa pe polita.

               Polita de asigurare isi inceteaza valabilitatea si implicit inceteaza raspunderea asiguratorului, in urmatoarele cazuri:

 • la ora si ziua inscrise in polita de asigurare, ca si data de expirare;
 • in caz de dauna totala;
 • la data schimbarii proprietarului/utilizatorului interesului asigurabil;
 • cu acordul ambelor parti;
 • la ora 24.00 a datei de scadenta a ratei de prima daca dupa expirarea termenului de pasuire de 15 zile, nu s-a achitat rata scadenta;
 • prin denuntare unilaterala, sub forma unei scrisori recomandate cu confirmare de primire, cu un preaviz de 20 zile;
 • ìn caz de forta majora;
 • prin desfiintarea de drept a contractului in cazul in care asiguratul nu-si indeplineste obligatiile contractuale;

               Asiguratorul acopera prejudiciile aparute in timpul perioadei de asigurare si reclamate de catre clientul pagubit asiguratului sau direct asiguratorului in perioada de asigurare sau ulterior acesteia, dar nu mai tarziu de 6 luni din ziua livrarii marfii la destinatie, sau daca livrarea nu a avut loc, din ziua incheierii contractului de expeditie.

Teritorialitate: 

               Polita de asigurare de raspundere civila a caselor de expeditii de la CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. se incheie pentru activitatea de intermediere a operatiunilor de transport rutier, contra cost, pentru:

 • organizarea de expeditii in trafic rutier/intermodal intern (Romania);

                                si/sau

 • organizarea de expeditii in trafic rutier/intermodal international;

                conform celor precizate expres in polita.

 

Asiguratul: 

              Asiguratul in cadrul politei de asigurare de raspundere civila a caselor de expeditii de la CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. este:

 • orice persoana juridica mentionata in polita, avand sediul in Romania, autorizata legal sa desfasoare activitatea de intermediere a operatiunilor de transport rutier contra cost (Casa de Expeditii care are o licenta de executie pentru activitati conexe transportului rutier, valabila, eliberata de Autoritatea Rutiera Romana)

                             sau

 •  societatile de transport care efectueaza si intermedieri de transporturi si in acest scop au pe langa licenta de transport si o licenta de executie pentru activitati conexe transportului rutier, valabila, eliberata de Autoritatea Rutiera Romana.

              Notiunii de asigurat ii sunt asimilati si prepusii acestuia si/sau persoanele din conducere, cand acesti prepusi sau aceste persoane actioneaza in exercitiul functiilor lor.

Suma Asigurata: 

              Suma asigurata sau limita maxima a raspunderii asiguratorului, este acea valoare globala mentionata de catre solicitant in cererea chestionar si care reprezinta suma maxima, pe eveniment si pe intreaga perioada asigurata, in limita careia CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. poate acorda despagubiri asiguratului sau celor indreptatiti, in cazul producerii evenimentului asigurat, sau suma totala a despagubirilor ce se pot acorda pe toata perioada de valabilitate a asigurarii. In aceasta valoare globala sunt asigurate atat riscurile standard cat si cele acoperite prin clauzele suplimentare atasate politei. Suma asigurata poate fi exprimata in RON, USD sau EURO.

              Sumele asigurate sau limitele minime de raspundere (stabilite conform legii) pentru activitatea de intermediere a operatiunilor de transport rutier/intermodal contra cost sunt:

 • pentru pagubele provocate marfii din pierderi sau avarii 2,5 USD/kg, cu o limita maxima de 1.600 USD/colet indiferent de greutate, natura si dimensiune si de 50.000 USD/expeditie.
 • pentru expeditiile in vrac, despagubirea nu poate depasi 2,5 USD/kg marfa lipsa sau avariata, dar nu mai mult de 50.000 USD/expeditie;
 • pentru toate celelalte pagube, inclusiv cele decurgand din intarzierea livrarii, cand este cazul, raspunderea este limitata la maxim pretul transportului marfii.

              Pentru incheierea de polite cu limite de raspundere mai mari decat cele precizate anterior, se va solicita aprobare speciala de la asigurator.

              Dupa ce se realizeaza despagubiri pentru daune partiale, suma asigurata se diminueaza cu valoarea acelor despagubiri iar noua suma astfel rezultata ramane valabila ca limita maxima de despagubire pana la expirarea politei daca nu intervin intre timp si alte despagubiri. Reintregirea sumei asigurate pana la nivelul avut initial, la incheierea politei, se poate face la cererea asiguratului, cu aprobare din partea asiguratorului si contra platii unei prime de asigurare suplimentara.

              Pe durata asigurarii, suma asigurata poate fi majorata, cu conditia platii unei primei suplimentare de asigurare.

Prima de Asigurare: 

              Prima de asigurare pe polita de asigurare de raspundere civila a caselor de expeditii reprezinta suma datorata de asigurat in schimbul obligatiei pe care si-o asuma CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A., de plata a indemnizatiei de asigurare (despagubire) in caz de producere a riscurilor asigurate. Ea rezulta, in urma aplicarii, la valoare sumei asigurate, a unei cote de prima, procentuala, stabilita de catre asigurator in functie de anumite criterii. Este exprimata valoric, in moneda incheierii contractului, RON, USD sau EURO si poate fi achitata integral la emiterea politei sau intr-un numar de rate acceptate de catre asigurator. Sumele in valuta se achita in RON la cursul BNR valabil pentru ziua efectuarii platii.

              In cazul platii primei anuale in rate, ratele urmatoare primei rate (care se incaseaza obligatoriu in ziua emiterii politei) beneficiaza de un termen de pasuire la plata, de 15 zile calendaristice, de la data scadenta pentru rata respectiva. Neachitarea unei rate de prima la data scadenta are drept consecinta rezilierea automata a politei de asigurare incepand cu ora 24:00 a datei de scadenta, fara restituirea ratelor deja achitate, fara punere in intarziere sau alta formalitate.

              La cererea asiguratului contractul poate fi repus in vigoare, daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii: ratele restante si cele scadente au fost platite, asiguratul renunta in scris la pretentii de despagubire pentru daunele survenite in perioada suspendarii politei. Data repunerii in vigoare trebuie sa fie inclusa in perioada de valabilitate a politei.

              Pentru politele incheiate pe o perioada mai mica de un an, prima de asigurare se calculeaza prin aplicarea pentru fiecare luna sau fractiune de luna a 1/10 din prima anuala.

ATENTIE! Asiguratorul nu are obligatia de a-i notifica asiguratului datele de scadenta ale primelor de asigurare.

Sistemul de Fransize: 

              Polita de asigurare de raspundere civila a caselor de expeditii, pentru activitatea de intermediere a operatiunilor de transport rutier desfasurata contra cost, de la CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. poate fi incheiata cu sau fara fransize deductibile per eveniment, in functie de anumite criterii stabilite de catre asigurator.

Riscuri Asigurate Standard: 

              Riscurile standard asigurate prin polita de asigurare de raspundere civila a caselor de expeditii, pentru activitatea de intermediere a operatiunilor de transport rutier desfasurata contra cost, de la CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. sunt:

 • faptele culpabile (acte de neglijenta sau imprudenta) savarsite de asigurat sau prepusii acestuia in indeplinirea obligatiilor asumate prin contractul de intermediere, prin care au fost cauzate prejudicii marfurilor incredintate pentru transport, aflate in custodia operatorului economic intermediar.
 • daune survenite pe timpul manipularii marfurilor, in cazurile in care manipularea se face de catre asigurat.
 • greselile ce ar putea fi imputate operatorului economic intermediar, in cazul alegerii neadecvate a transportatorului.

              Operatorul economic intermediar nu raspunde pentru faptele tertilor, cum ar fi subexecutantii sai (de ex.: transportatorul), cu exceptia cazului in care devin incidente prevederile de la paragraful al treilea de mai sus, intr-un astfel de caz raspunderea operatorului economic intermediar nu poate depasi limitele raspunderii tertilor subexecutanti.

              Daca raspunderea asiguratului este angajata pentru avarierea sau pierderea marfii ca urmare a faptei proprii ori a prepusilor sai, cuantumul despagubirilor datorate se stabileste in raport cu valoarea marfii din momentul luarii ei in primire.

              Cheltuielile asigurate prin polita sunt:

 • cheltuieli de judecata rezonabile facute de asigurat in procesul civil, daca asiguratul a fost obligat la desdaunare;
 • cheltuieli de judecata rezonabile facute de persoana pagubita in vederea obligarii asiguratului la plata despagubirii, daca asiguratul a fost obligat prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila la plata acestora.
Riscuri Excluse: 

              Riscurile excluse in polita de asigurare de raspundere civila a caselor de expeditii, pentru activitatea de intermediere a operatiunilor de transport rutier desfasurata contra cost, de la CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. sunt:

 • asiguratorul nu acorda despagubiri pentru pagubele produse marfurilor transportate ca urmare a:
  • utilizarii autovehiculelor descoperite si fara prelata pentru marfurile care reclama protectie impotriva intemperiilor;
  • neadecvarii sau defectiunii ambalajului (pentru marfurile expuse prin natura lor la stricaciuni sau vatamari atunci cand nu sunt ambalate sau sunt prost ambulate);
  • nerespectarii normelor de ancorare specifice tipurilor sau categoriilor de marfuri transportate;
  • degradarii complete sau partiale ca urmare a ruginirii, descompunerii spontane, uscarii, scurgerii normale sau actiunii parazitilor, rozatoarelor si altele asemenea;
  • etichetarii sau numerotarii insuficiente sau nesatisfacatoare a coletelor;
  • transportului animalelor vii;
  • nerespectarii reglementarilor privind manipularea si transportul marfurilor periculoase;
  • preluarii pentru expediere a marfurilor de contrabanda sau destinate comercializarii ilegale;
  • efectuarii activitatii specifice fara licenta eliberata de autoritatea competenta, sau cu licenta suspendata, retrasa, ori expirata;
 • Constituie de asemenea excluderi de la acoperirea prin polita de asigurare si:
  • pagubele indirecte, ca de exemplu: scaderea preturilor marfurilor sau altele asemanatoare;
  • cheltuielile suplimentare facute pentru transformarea sau imbunatatirea bunurilor in comparatie cu starea lor dinaintea producerii evenimentului asigurat, si nici cele pentru reparatii, reconditionari sau restaurari nereusite;
  • pretentii de despagubiri ca urmare a unor avarii sau distrugeri produse de cauze necuprinse in asigurare;
  • pagubele produse de asigurat, de prepusi sai sau de transportator cu intentie, daca aceasta rezulta din actele incheiate de organele in drept;
  • pagubele produse datorita depasirii termenului de livrare din cauze neimputabile asiguratului;
  • pagubele produse ca urmare a actiunii sau inactiunii cu caracter fraudulos sau penal a oricarui membru din conducerea executiva a asiguratului sau prepusilor acestuia, ori a transportatorului;
  • pagubele produse in timpul manipularii la incarcarea si descarcarea din/in alte mijloace de transport, cand aceste manipulari nu sunt executate din ordinul asiguratului;
  • pagubele produse la transportul de metale pretioase (monezi sau prelucrate), bijuterii, pietre pretioase, bani, hartii de valoare de orice fel, documente si titluri de valoare;
  • pagubele produse la transportul obiectelor de arta, tablourilor, sculpturilor si altor bunuri de acest fel;
  • pagubele produse marfurilor transportate cu autovehicule care intra sub incidenta “Conventiei privind contractul pentru transportul de marfuri pe sosele - CMR";
  • predarea marfii catre alta persoana in afara destinatarului indicat in documente, cu exceptia cazului cand locul de destinatie nu a fost schimbat in baza dreptului de dispozitie al partilor contractante;
  • daunele aparute ca urmare a functionarii necorespunzatoare a instalatiilor de temperatura dirijata sau din insuficienta izolatiei in timpul transportului;
  • dddaune pentru riscul de furt survenite pe timpul depozitarii, cu exceptia furtului prin efractie sau prin acte de talharie la depozitele prevazute cu iluminare pe timpul noptii si sisteme de paza sau de alarma ori cu camere de luat vederi (24 ore din 24).
Clauze Suplimentare: 

              La polita de asigurare de raspundere civila a caselor de expeditii, pentru activitatea de intermediere a operatiunilor de transport rutier desfasurata contra cost, de la CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. nu exista si nu se pot atasa clauze de asigurare suplimentare.

  Obligatiile Asiguratului: 

                 Principalele obligatii pe care asiguratul le are prin polita de asigurare de raspundere civila a caselor de expeditii, de la CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. sunt:

  • Sa puna la dispozitia asiguratorului (prin completarea cererii – chestionar ) toate elementele esentiale si toate datele relevante pentru evaluarea si determinarea riscului, inclusiv, a modelului de contract pe care il incheie cu fiecare dintre clientii sai si care va fi anexat contractului de asigurare. Orice alte clauze sau modificari ulterioare fata de model initial prezentat asiguratorului vor fi aduse in prealabil la cunostinta acestuia, pentru analizarea unei eventuale mariri a riscurilor asigurate.
  • Sa detina si sa puna la dispozitia asiguratorului copii de pe oricare si toate autorizatiile, licentele, avizele sau orice alte documente eliberate de autoritatile competente, care sa faca dovada autorizarii de a desfasura serviciile prestate.
  • Sa desfasoare numai activitati de intermediere pentru modurile de transport pentru care detine autorizatiele/licentele necesare, eliberate de autoritatile competente.
  • Sa intocmeasca cu fiecare transportator un contract de transport sau o comanda de transport conform modelului prezentat asiguratorului.
  • Sa declare asiguratorului toate transporturile ce cad sub incidenta politei de asigurare, inainte de efectuarea transportului.
  • Sa tina o evidenta clara a transporturilor intermediate, mentionand natura si valoarea marfii la fiecare transport.
  • Sa ia toate masurile de protectie necesare pentru pastrarea corespunzatoare a marfurilor aflate in custodia sa pe intreaga perioada a depozitarii, si sa le manipuleze numai in conditii conforme cu dispozitiile legale in vigoare.
  • Sa-si indeplineasca cu diligenta obligatiile contractuale si legale in vederea evitarii situatiilor care ar putea declansa raspunderea sa civila;
  • In cazul producerii unui eveniment asigurat, asiguratul are obligatia sa avizeze asiguratorul despre producerea daunei.
  • In afara acestei obligatii, asiguratul mai este obligat:
   • sa instiinteze imediat, dupa caz, organele politiei, unitatile de pompieri sau alte organe de cercetare cele mai apropiate de locul producerii evenimentului, cerand intocmirea de acte cu privire la cauzele si imprejurarile producerii evenimentului si la pagubele produse.
   • sa ia, potrivit cu imprejurarile, masuri pentru salvarea bunurilor asigurate, pastrarea si paza bunurilor ramase si pentru prevenirea degradarilor ulterioare.
  Obligatiile Asiguratorului: 

                 Principalele obligatii, pe care CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. le are in calitatea sa de asigurator, prin polita de asigurare de raspundere civila a caselor de expeditii sunt:

  • Sa primeasca avizarile de dauna;
  • Sa constate si sa estimeze valoarea pagubelor dupa producerea riscurilor asigurate, in baza documentelor primite de la asigurati/pagubiti;
  • Sa emita oferte de despagubire;
  • Sa plateasca despagubirile cuvenite celor in drept;
  • Sa instiinteze in scris, pe asigurat cu privire la motivele privind neacoperirea totala sau partiala a daunei;
  • Sa amane plata despagubirii daca in legatura cu evenimentul care a produs dauna, a fost instituita impotriva asiguratului sau a prepusilor acestuia o procedura penala, pana la finalizarea acesteia;
  • Sa refuze plata despagubirii daca:
   • asiguratul nu si-a indeplinit obligatiile din contract, in masura in care din acest motiv nu a putut determina cauza producerii riscului asigurat, marimea daunei sau cuantumul despagubirii datorate;
   • cererea de despagubire este frauduloasa sau are la baza declaratii false;
  Procedura Daune: 
  • Constatarea si evaluarea prejudiciului se va face de catre asigurator, direct sau prin imputerniciti, impreuna cu asiguratul sau imputernicitii acestuia.
  • Stabilirea si plata despagubirilor se face de catre asigurator, pe baza tuturor documentelor ce fac referire la cauzele si imprejurarile in care s-a produs evenimentul asigurat, precum si pagubele produse.
  • despagubirile se pot stabili pe baza conventiei dintre asigurat, persoana(ele) pagubita(e) si asigurator, iar in caz de neintelegere - prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila pronuntata de instantele competente din Romania.
  • Despagubirea cuvenita (inclusiv cheltuielile de judecata acoperite) nu poate depasi limitele raspunderii (sublimitele, dupa caz) mentionate in polita si nici cuantumul prejudiciului.
  • In caz de paguba totala cuantumul acesteia reprezinta:
   • la bunuri a caror cantitate se exprima in kg., litri, bucati, metri liniari, patrati sau cubi, valoarea la data producerii evenimentului asigurat a partii din cantitatea totala care a fost distrusa in intregime;
   • la celalalte bunuri, valoarea la data producerii evenimentului asigurat a bunurilor distruse, din care se scade, cu acordul asiguratului, valoarea la aceeasi data a resturilor ce se mai pot intrebuinta sau valorifica.
  • In caz de dauna partiala cuantumul acesteia reprezinta:
   • la bunuri a caror cantitate se exprima in kg., litri, bucati, metri liniari, patrati sau cubi, valoarea unitara la data producerii evenimentului asigurat, multiplicata cu cantitatea depreciata;
   • la celelalte bunuri, costul reparatiilor partilor componente sau pieselor avariate, ori costul de inlocuire sau de reconditionare al acestora, din care se scade valoarea la data producerii evenimentului asigurat a resturilor ce se mai pot intrebuinta sau valorifica.

  Notificare daune:

  Telefon: +40 21 311 91 04 / Fax +40 21 311 50 56
  E-mail: daune@certasig.ro

  Diverse: 

                Asiguratorul este subrogat in drepturile asiguratului impotriva celor raspunzatori de producerea pagubei iar asiguratul este obligat sa-i prezerve acest drept asiguratorului, sub sanctiunea nedecontarii daunei.

                Asiguratorul este exonerat de raspundere pentru partea din dauna ce ramane, in sarcina asiguratului fata de tertii prejudiciati, asiguratul raspunzand fata de acestia pentru partea din prejudiciu neacoperita prin asigurare.

                Modificarea politei de asigurare se poate face numai prin intelegere scrisa intre parti.

                Denuntarea politei de asigurare se poate face unilateral de catre fiecare parte in 20 de zile si in conditiile expres mentionate.

                Partile vor fi exonerate de raspundere in conditiile in care vor dovedi ca nerespectarea obligatiilor asumate prin polita se datoreaza fortei majore, definite conform legii civile si dovedite cu documente emise de autoritatile legale competente.

                Orice diferent intre parti se solutioneaza pe cale amiabila sau in caz contrar in instantele de judecata din Romania.

                Asiguratul poate apela la Fondul de Garantare a Asiguratilor care este gestionat de Autoritatea de Supraveghere din Romania in cazul in care asiguratorul se afla in procedura de faliment sau insolventa.