CASE de EXPEDITII - Polita de asigurare a raspunderii civile a intermediarului de transporturi rutiere de marfuri - EUROINS Romania Asigurare-Reasigurare

asigurari case de expeditii euroins intermediar transport pitesti arges

ROMANIA, ILFOV, Voluntari, Sos. Bucuresti Nord, nr. 10, Global City Business Park, Cladirea O23, etaj 4.

office@euroins.ro

Tel:   021.317.07.41, 021.317.07.31, 021.317.07.11,

021.233.34.74, 021.317.07.35, 021.317.07.12,

021.317.07.40, 021.317.07.42

Fax:   021.317.07.18, 021.317.07.14

               SC Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA a fost fondata in 1994 de catre compania bulgara Euroins Insurance Group (EIG) care este de altfel actionarul majoritar. Fiind unul dintre cele mai mari si independente grupuri din regiune, EIG isi propune pe piata de asigurari din Romania, prin Euroins Romania, sa se pozitioneze in top 5 cei mai buni asiguratori si sa devina unul dintre cele mai respectate brand-uri. Propunandu-si o gama completa de riscuri acoperite, simplitate si transparenta, EUROINS Romania actioneaza pentru a se dezvolta pe linia corectitudinii si promptitudinii în prestarea fiecarui serviciu catre clientii sai.  In temeiul Tratatului privind functionarea Uniunii Europene care reglementeaza "Libertatea de stabilire si de prestare a serviciilor", SC Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA este autorizata sa desfasoare activitati pe piata de asigurari din Gibraltar, Franta, Italia, Austria, Germania, Ungaria. SC Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA este autorizata sa comercializeze produse de asigurare proprii, in Romania, fiind inregistrata in Registrul Asiguratorilor la numarul RA-010-10.04.2003.

Aspecte Generale: 

Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA pune la dispozitia clientilor sai, care desfasoara activitati de intermediere a operatiunilor de transport rutier contra cost (CASE DE EXPEDITII), intern adica numai pe teritoriul Romaniei si international adica pe teritoriul Romaniei si in afara lui, activitati care constau in preluarea de la beneficiari (clienti) a comenzilor de transport ce vor fi executate in numele sau, prin intermediul unui operator de transport, o polita complexa de asigurare de raspundere civila a caselor de expeditii.

Obiectul Asigurarii: 

               Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA, in baza politei de asigurare de raspundere civila a caselor de expeditii acopera raspunderea asiguratului angajata fata de clienti/beneficiari pentru prejudiciile cauzate acestora, ca urmare a unor acte, fapte, savarsite din culpa sa (erori, omisiuni, greseli proprii comise fara intentie), in timpul si/sau in legatura directa cu desfasurarea activitatii de intermediere in transporturile rutiere de marfuri, pentru care este autorizat.

               Polita de asigurare este valabila pentru toate transporturile rutiere de marfuri organizate de catre asigurat fie in conformitate cu conditiile USER (Uniunea Societatilor de Expeditii din Romania), fie in conformitate cu conditiile FIATA (Federatia Internationala a Asociatiilor Caselor de Expeditii), dupa cum se emite sau nu un document FIATA pentru transportul in cauza.

               Se acopera inclusiv daunele cauzate prin fapta transportatorului si pentru care asiguratul raspunde civil fata de client, conform legii, in calitate de intermediar al respectivului transport rutier.

Conditii de Preluare in Asigurare: 

              Pentru a putea sa incheie o polita de asigurare de raspundere civila a caselor de expeditii, solicitantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • sa initieze sau sa desfasoare activitate de intermediere de transporturi rutiere de marfuri si sa indeplineasca reglementarile legale pentru autorizarea ca intermediar de transporturi rutiere de marfuri;
 • sa intocmeasca Cererea Chestionar care contine informatii relevante despre solictant, despre activitatea pe care doreste sa o desfasoare si riscurile la care se expune, despre mijloacele de transport si/sau transportatorii pe care urmeaza sa le foloseasca in activitate, informatii care sunt esentiale pentru intocmirea politei;
 • sa solicite sau nu, atasarea clauzelor suplimentare la polita de baza;
 • sa intocmeasca Specificatia care detaliaza bunurile sau raspunderile asigurate precum si sublimitele de raspundere ale asiguratorului;
 • sa puna la dispozitie asiguratorului Autorizatiile obtinute pentru desfasurarea activitatii si Certificatul de Inregistrare al firmei;
 • sa detalieze istoricul de daune, daca este cazul;

              Cererea chestionar trebuie intocmita in oricare din urmatoarele situatii:

 • incheierea unei polite noi;
 • reinoirea unei polite existente, inainte de data expirarii acesteia;
 • alte situatii care presupun schimbari ale riscurilor asigurate;

              Principalele informatii comunicate asiguratorului prin cererea chestionar, in vederea incheierii politei de asigurare, sunt:

 • datele de identificare ale asiguratului / contractantului;
 • numarul si data obtinerii licentei pentru activitatea de intermediere a operatiunilor de transport (Casa de Expeditii) - cu exceptia societatilor nou infiintate;
 • persoana desemnata pentru legatura cu Autoritatea Rutiera Romana;
 • asiguratul este:
  • membru U.S.E.R. - numar si data obtinere licenta U.S.E.R.
  • membru F.I.A.T.A. - numar si data obtinere licenta F.I.A.T.A
 • informatii despre numarul de angajati si cifra de afaceri;
 • categoria de bunuri pentru care se organizeaza transporturi, ex.:
  • Marfuri generale, nespecificate in alte grupe;
  • Marfuri speciale (produse cosmetice, parfumuri, farmaceutice, bauturi spirtoase, produse din tutun);
  • Marfuri ADR (produse inflamabile, carburanti, GPL, lacuri, vopsele, carbid etc.);
  • Alte tipuri de marfuri, care trebuiesc detaliate;
 • tipuri de expeditii de marfuri organizate:
  • in functie de zona geografica:
   • exclusiv in Romania;
   • in Europa;
   • toata lumea;
  • in functie de modalitatea de transport:
 • alte servicii prestate: ex. Grupaj, manipulare si depozitare si detalii privind locatiile unde sunt manipulate/depozitate marfurile;
 • daca se desfasoara si activitate de transport cu mijloace proprii, ale casei de expeditii;
 • moneda politei: RON, EUR sau USD;
 • suma asigurata:
  • pentru intreaga perioada;
  • pe eveniment;
 • fransiza deductibila pe eveniment;
 • modalitatea de plata a primei anuale;
 • etc.

              Polita de asigurare este nula in caz de declaratie inexacta sau reticenta facuta cu rea-credinta de catre asigurat ori contractantul asigurarii cu privire la imprejurari care, daca ar fi fost cunoscute de catre asigurator, l-ar fi determinat pe acesta sa nu isi dea consimtamantul ori sa nu il dea in aceleasi conditii, chiar daca declaratia sau reticenta nu a avut influenta asupra producerii riscului asigurat. Primele platite raman dobandite asiguratorului care va avea dreptul de a solicita si plata primelor cuvenite pana la momentul in care a luat cunostinta de cauza de nulitate.

             Declaratiile inexacte sau reticenta din partea asiguratului ori contractantului a carui rea-credinta nu a putut fi stabilita nu atrage nulitatea asigurarii. Daca asiguratorul constata ca, asiguratul nu a declarat in cererea – chestionar, date esentiale in determinarea marimii riscului care s-au evidentiat la inspectia de risc sau ca acestea au suferit unele modificari pe parcursul derularii contractului pe care asiguratul nu le-a comunicat asiguratorului, se procedeaza astfel:

 • Inainte de producerea evenimentului asigurat:
  • Asiguratorul are dreptul de a mentine contractul solicitand majorarea primei. Prima de asigurare se calculeaza proportional cu raportul intre primele stabilite si platite si primele care ar fi trebuit platite conform tarifului de prima al asiguratorului, daca s-ar fi cunoscut situatia reala. In aceste cazuri, polita ramane in vigoare pana la expirarea asigurarii, cu plata diferentei de prima corespunzatoare;
  • In situatia in care, cunoscand exact riscurile reale, asiguratorul nu ar fi incheiat asigurarea, polita se reziliaza, la implinirea unui termen de 10 zile calculate de la notificarea asiguratului, fara obligatia de a restitui primele incasate pana la acea data. In acest caz, rezilierea opereaza de drept, fara punere in intarziere, doar in baza unei simple instiintari de reziliere, fara alte formalitati prealabile; Existenta unor riscuri necunoscute de asigurator, respectiv culpa asiguratului in declararea riscurilor, tine loc de punere in intarziere.
  • In situatia in care, cunoscand noile imprejurari intervenite ulterior incheierii politei de asigurare si de la data actionarii acestora, asigurarea nu mai este posibila, polita va fi reziliata, iar primele platite pe perioada ulterioara rezilierii politei se vor restitui asiguratului. Rezilierea va opera in baza unei simple instiintari de reziliere, fara punere in intarziere sau indeplinirea vreunei formalitati prealabile. Neanuntarea asiguratorului despre schimbarea imprejurarilor intervenite ulterior incheierii politei de asigurare, tine loc de punere in intarziere.
 • Dupa producerea evenimentului asigurat, asiguratorul are dreptul de a reduce despagubirea cuvenita proportional cu raportul dintre primele achitate (platite) si cele care ar fi trebuit platite (conform tarifului de prima al asiguratorului) fata de conditiile reale de risc.

              Polita de asigurare se incheie cu aplicarea fransizelor mentionate in aceasta si care pot fi de doua tipuri:

 • fransize deductibile obligatorii - asiguratorul are drept de a impune aplicarea acestor fransize;
 • fransize deductibile optionale – asiguratul/contractantul si asiguratorul convin de comun acord asupra nivelului si a aplicarii acestor fransize.
Perioada Asigurata: 

               Asigurarea de raspundere civila a caselor de expeditii de la Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA se incheie, de regula, pe o perioada de un an dar si pe perioade subanuale dar nu mai putin de 6 luni, iar perioada respectiva va fi specificata in polita. Intrarea in valabilitate se face cel mai devreme, incepand cu ora 00:00 a zilei urmatoare emiterii politei iar iesirea din valabilitate se produce la ora 24:00 a ultimei zile de valabilitate inscrisa pe polita.

               Polita de asigurare isi inceteaza valabilitatea si implicit inceteaza raspunderea asiguratorului, in urmatoarele cazuri:

 • la ora si ziua inscrise in polita de asigurare, ca si data de expirare;
 • in caz de dauna totala;
 • la data schimbarii proprietarului/utilizatorului interesului asigurabil;
 • cu acordul ambelor parti;
 • la ora 24.00 a datei de scadenta a ratei de prima daca dupa expirarea termenului de pasuire de 15 zile, nu s-a achitat rata scadenta;
 • prin denuntare unilaterala, sub forma unei scrisori recomandate cu confirmare de primire, cu un preaviz de 20 zile;
 • ìn caz de forta majora;
 • prin desfiintarea de drept a contractului in cazul in care asiguratul nu-si indeplineste obligatiile contractuale;
Teritorialitate: 

               Polita de asigurare de raspundere civila a caselor de expeditii de la Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA se incheie pentru activitatea de intermediere a operatiunilor de transport rutier, contra cost, pentru:

 • organizarea de expeditii in trafic rutier intern (Romania);

                                si/sau

 • organizarea de expeditii in trafic rutier international;

                conform celor precizate expres in polita.

 

Asiguratul: 

              Asiguratul in cadrul politei de asigurare de raspundere civila a caselor de expeditii de la Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA este:

 • orice persoana juridica mentionata in polita, avand sediul in Romania, autorizata legal sa desfasoare activitatea de intermediere a operatiunilor de transport rutier contra cost (Casa de Expeditii care are o licenta de executie pentru activitati conexe transportului rutier, valabila, eliberata de Autoritatea Rutiera Romana)

                             sau

 •  societatile de transport care efectueaza si intermedieri de transporturi si in acest scop au pe langa licenta de transport si o licenta de executie pentru activitati conexe transportului rutier, valabila, eliberata de Autoritatea Rutiera Romana.

              Notiunii de asigurat ii sunt asimilati si prepusii acestuia si/sau persoanele din conducere, cand acesti prepusi sau aceste persoane actioneaza in exercitiul functiilor lor.

Suma Asigurata: 

              Suma asigurata sau limita maxima a raspunderii asiguratorului, este acea valoare globala mentionata de catre solicitant in cererea chestionar si care reprezinta suma maxima, pe eveniment si pe intreaga perioada asigurata, in limita careia Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA poate acorda despagubiri asiguratului sau celor indreptatiti, in cazul producerii evenimentului asigurat, sau suma totala a despagubirilor ce se pot acorda pe toata perioada de valabilitate a asigurarii. In aceasta valoare globala sunt asigurate atat riscurile standard cat si cele acoperite prin clauzele suplimentare atasate politei. Suma asigurata poate fi exprimata in RON, USD sau EURO.

              Sumele asigurate sau limitele minime de raspundere (stabilite conform legii) pentru activitatea de intermediere a operatiunilor de transport rutier contra cost sunt:

 • 50.000 EUR - pe eveniment si/sau pe intreaga perioada asigurata - in cazul transporturilor rutiere internationale;
 • 30.000 EUR - pe eveniment si/sau pe intreaga perioada asigurata - in cazul transporturilor rutiere nationale.

              Pentru incheierea de polite cu limite de raspundere mai mari decat cele precizate anterior, se va solicita aprobare speciala de la asigurator.

              Dupa ce se realizeaza despagubiri pentru daune partiale, suma asigurata se diminueaza cu valoarea acelor despagubiri iar noua suma astfel rezultata ramane valabila ca limita maxima de despagubire pana la expirarea politei daca nu intervin intre timp si alte despagubiri. Reintregirea sumei asigurate pana la nivelul avut initial, la incheierea politei, se poate face la cererea asiguratului, cu aprobare din partea asiguratorului si contra platii unei prime de asigurare suplimentara.

              Pe durata asigurarii, suma asigurata poate fi majorata, cu conditia platii unei primei suplimentare de asigurare.

Prima de Asigurare: 

              Prima de asigurare pe polita de asigurare de raspundere civila a caselor de expeditii reprezinta suma datorata de asigurat in schimbul obligatiei pe care si-o asuma Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA, de plata a indemnizatiei de asigurare (despagubire) in caz de producere a riscurilor asigurate. Ea rezulta, in urma aplicarii, la valoare sumei asigurate, a unei cote de prima, procentuala, stabilita de catre asigurator in functie de anumite criterii. Este exprimata valoric, in moneda incheierii contractului, RON, USD sau EURO si poate fi achitata integral la emiterea politei sau intr-un numar de rate acceptate de catre asigurator. Sumele in valuta se achita in RON la cursul BNR valabil pentru ziua efectuarii platii.

              In cazul platii primei anuale in rate, ratele urmatoare primei rate (care se incaseaza obligatoriu in ziua emiterii politei) beneficiaza de un termen de pasuire la plata, de 15 zile calendaristice, de la data scadenta pentru rata respectiva. Neachitarea unei rate de prima la data scadenta are drept consecinta rezilierea automata a politei de asigurare incepand cu ora 24:00 a datei de scadenta, fara restituirea ratelor deja achitate, fara punere in intarziere sau alta formalitate.

              La cererea asiguratului contractul poate fi repus in vigoare, daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii: ratele restante si cele scadente au fost platite, asiguratul renunta in scris la pretentii de despagubire pentru daunele survenite in perioada suspendarii politei. Data repunerii in vigoare trebuie sa fie inclusa in perioada de valabilitate a politei.

              Pentru politele incheiate pe o perioada mai mica de un an, prima de asigurare se calculeaza prin aplicarea pentru fiecare luna sau fractiune de luna a 1/10 din prima anuala.

ATENTIE! Asiguratorul nu are obligatia de a-i notifica asiguratului datele de scadenta ale primelor de asigurare.

Sistemul de Fransize: 

              Polita de asigurare de raspundere civila a caselor de expeditii, pentru activitatea de intermediere a operatiunilor de transport rutier desfasurata contra cost, de la Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA poate fi incheiata cu sau fara fransize deductibile per eveniment, in functie de anumite criterii stabilite de catre asigurator.

              Polita se incheie:

 • Fara fransiza deductibila pe eveniment;
 • Cu fransiza deductibila pe eveniment de 3% / 5% / 10% / 15% - prin acceptarea careia se realizeaza diminuarea primei de asigurare;
Riscuri Asigurate Standard: 

              Riscurile standard asigurate prin polita de asigurare de raspundere civila a caselor de expeditii, pentru activitatea de intermediere a operatiunilor de transport rutier desfasurata contra cost, de la Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA sunt:

 • pierderea si/sau avarierea marfurilor preluate de asigurat in vederea organizarii transportului;
 • penalitati datorate intarzierii livrarii marfurilor;
 • cheltuieli de judecata la care este obligat asiguratul in procesul civil, daca acestea se datoreaza unor acte de neglijenta sau imprudenta comise de asigurat sau prepusii acestuia in timpul si in legatura cu organizarea transportului de marfuri.

              Atunci cand o serie de acte de neglijenta sau imprudenta rezulta dintr-o singura sursa sau cauza de origine, sau sunt atribuite direct sau indirect unei singure surse sau cauze de origine, asemenea serii de acte de neglijenta sau imprudenta vor fi considerate un singur eveniment ce a avut loc la momentul de timp cand s-a produs primul act de neglijenta sau imprudenta.

  Riscuri Excluse: 

                Riscurile excluse in polita de asigurare de raspundere civila a caselor de expeditii, pentru activitatea de intermediere a operatiunilor de transport rutier desfasurata contra cost, de la Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA sunt:

  • asiguratorul nu acorda despagubiri pentru:
   • pretentiile referitoare la pagubele produse ìn urma poluarii sau contaminarii de orice natura si din orice cauza;
   • pagube produse in timpul unor transporturi la care asiguratul nu face dovada existentei relatiei contractuale cu transportatorul sau cu cel care comanda transportul;
   • pagubele produse cu intentie ori ca urmare a actiunii sau inactiunii cu caracter fraudulos sau penal a persoanelor din conducerea asiguratului, precum si a prepusilor sai;
   • pagubele produse in timpul manipularii, la incarcarea si descarcarea in alte mijloace de transport cand aceste operatii nu se executa din ordinul asiguratului iar acest risc nu a fost preluat in mod expres de catre asigurator;
   • pagubele produse la transportul de metale pretioase (prelucrate sau nu), bijuterii, pietre pretioase, bani, hartii de valoare de orice fel, documente si titluri de valoare;
   • pagubele produse la transportul obiectelor de arta, tablourilor, sculpturilor si altor bunuri de acest fel;
   • pagubele rezultate din nerespectarea reglementarilor nationale si internationale privind transportul, manipularea si depozitarea marfurilor periculoase – reglementate de legislatia in vigoare privind aderarea Romaniei la Acordul European referitor la transportul rutier international al marfurilor periculoase (A.D.R.), incheiat la Geneva la 30 septembrie 1957 si/sau alte reglementari cu caracter similar la care Romania este parte;
   • pagubele aparute la manipularea si transportul marfurilor de contrabanda sau destinate comercializarii ilegale;
   • orice pagube indirecte ca de exemplu: scaderea preturilor marfurilor sau altele asemanatoare;
   • cheltuieli suplimentare facute pentru transformarea sau imbunatatirea bunurilor in comparatie cu starea lor dinaintea producerii evenimentului asigurat, cele pentru repararea unor avarii sau distrugeri produse de cauze necuprinse in asigurare si nici cele pentru reparatii, reconditionari sau restaurari nereusite;
   • uzura si deteriorarea fizica, zgarierea, deformarea, lovirea si pretentiile emise cu privire la costurile datorate unei noi operatii de vopsire, prezenta cariilor, mucegaiului, daunatorilor, defectarea/dereglarea mecanica sau electrica, exceptie facand situatiile in care acestea se datoreaza raspunderilor asumate de asigurat;
   • deprecierea, perisabilitatea sau uzura normala a bunurilor;
   • prejudicii cauzate clientilor ca urmare a savarsirii unor infractiuni de furt de catre persoane care si-au insusit prin inselaciune identitatea unor transportatori inregistrati valabil pe bursa transportatorilor de marfuri si au contractat cu asiguratul un contract de transport marfa in baza unor documente false, asiguratul necunoscand ca este inselat;
   • orice prejudicii cauzate consecinta a exercitarii de catre asigurat a activitatii de intermediere, in perioada interzicerii temporare a desfasurarii acestei activitati sau suspendarii, ca sanctiune disciplinara, aplicata de autoritatile competente, potrivit legii;
   • prejudicii rezultate din exercitarea activitatii de intermediere de catre asigurat ulterior retragerii autorizatiei de exercitare a acestei activitati;
   • prejudiciile cauzate de asigurat, prin activitatea sa, persoanelor juridice la care asiguratul detine participatii la capitalul social al acestora sau fata de care are interese patrimoniale;
   • pretentiile de despagubiri atunci cand asiguratul a incercat sa obtina prin frauda sau tentativa de frauda despagubiri de la asigurator sau a inlesnit asemenea fapte;
   • prejudicii datorate declaratiilor false cu privire la valoarea marfurilor;
   • disparitia marfurilor;
   • prejudicii datorate depozitarii bunurilor in aer liber sau incinte necorespunzatoare;
   • transporturi de autovehicule;
   • transporturi agabaritice si marfa in vehicule tip cisterna;
   • influenta temperaturii ca urmare a absentei, proastei functionari, ineficientei sau opririi aparatelor frigorifice sau de incalzire ale vehiculelor.
  Clauze Suplimentare: 

                La polita de asigurare de raspundere civila a caselor de expeditii, pentru activitatea de intermediere a operatiunilor de transport rutier desfasurata contra cost, de la Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA pot fi atasate urmatoarele clauze, in baza obtinerii aprobarii asiguratorului si in schimbul platii unei prime de asigurare suplimentare:

  • Clauza transport (aceasta extindere se va aplica numai impreuna cu conditiile generale si clauzele suplimentare in vigoare privind asigurarea de raspundere civila a transportatorului in calitate de caraus pentru marfurile transportate cu autovehicule C.M.R si are intaietate fata de prezenta clauza in masura in care intra in contradictie cu aceasta).

                            In baza acestei clauze, asiguratorul realizeaza extinderea raspunderii ce ii revine asiguratului daca pierderea, deteriorarea sau cheltuielile se datoreaza transportatorului in calitate de caraus si are la baza o culpa a transportatorului si/sau a conducatorului autovehiculului rezultata din erori sau omisiuni comise fara intentie in derularea unui transport de marfuri.

                            Aceasta extindere speciala este aplicabila doar in conditiile platii unei prime suplimentare si in cazul in care asiguratul este si transportator, iar transportul se efectueaza cu vehicule proprietatea acestuia.

                            In cazul producerii furtului de marfa in timpul stationarii vehiculului rutier, asiguratorul va plati despagubirea numai daca sunt indeplinite simultan urmatoarele conditii:

  • vehiculul rutier este dotat cu un dispozitiv antifurt;
  • in absenta conducatorului auto, daca dispozitivul antifurt este activat, portierele si usile vehiculului sunt inchise cu cheia, geamurile sunt ridicate la maximum, prelata se afla la locul ei si este fixata corespunzator, toate caile de acces sunt inchise cu cheia si nici o cheie nu se gaseste in interiorul vehiculului;
  • vehiculul rutier este pazit, sau se gaseste intr-un loc imprejmuit, supravegheat sau inchis cu cheia.

                            In cazul in care autovehiculul este dotat cu prelata, la calculul despagubirii se va aplica intotdeauna o fransiza de minim 15% din valoarea daunei, dar nu mai putin de 300 Euro.
                            In toate cazurile se exclude furtul total sau partial al marfii cand autovehiculul se afla in mers.

  • Clauza Manipulare

                            In baza acestei clauze, asiguratorul realizeaza extinderea raspunderii ce ii revine asiguratului in timpul manipularii, incarcarii si descarcarii marfii cand aceste operatii nu se executa din ordinul asiguratului.

  Obligatiile Asiguratului: 

                 Principalele obligatii pe care asiguratul le are prin polita de asigurare de raspundere civila a caselor de expeditii, de la Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA sunt:

  • sa faca dovada existentei urmatoarelor documente:
   • copie Certificat Inregistrare de la Registrul comertului;
   • copie act constitutiv societate;
   • copie CI administrator societate;
   • licenta de transport insotita de caietul de sarcini (copie Xerox) vizata pe anul in curs de reprezentanta Autoritatii Rutiere Romane-A.R.R;
   • licenta de executie pentru transport international (in original);
   • certificatul de inmatriculare a vehiculului insotit de talonul de inspectie periodica;
   • permisul de conducere al conductaorului auto;
   • diagrama tahograf pentru autovehiculele de marfa cu sarcina utila mai mare de 3,5 tone, pentru microbuze (>9 locuri) si autobuze;
   • asigurarea C.M.R insotita de confirmarea valabilitatii si cartea verde, efectuata de o societate de asigurari din Romania;
   • documente specifice solicitate de Administratia Nationala a Drumurilor din Romania in vederea indeplinirii obiectivelor controlului efectuat de aceasta.
  • sa-si indeplineasca cu buna credinta toate obligatiile contractuale in scopul evitarii oricarei situatii ce ar putea declansa raspunderea sa civila.
  • sa pastreze evidenta scrisa a transporturilor organizate (precum si a celorlalte activitati conexe care cad sub incidenta asigurarii), mentionand natura si valoarea marfii, costul transportului, manipularii, depozitarii etc., care trebuie sa fie accesibile reprezentantilor asiguratorului, in scopul verificarii sau utilizarii acestora pe toata durata de lichidare a daunei, in masura in care se refera la eventuale cereri de despagubire;
  • in cazul in care isi asuma si raspunderea manipularii marfurilor, dar numai cu acordul scris al asiguratorului, asiguratul este obligat sa actioneze, privind manipularea si pastrarea marfurilor luate in primire, in bune conditii si in conformitate cu normativele tehnice si dispozitiile legale.
  Obligatiile Asiguratorului: 

                 Principalele obligatii, pe care Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA le are in calitatea sa de asigurator, prin polita de asigurare de raspundere civila a caselor de expeditii sunt:

  • Sa primeasca avizarile de dauna;
  • Sa constate si sa estimeze valoarea pagubelor dupa producerea riscurilor asigurate, in baza documentelor primite de la asigurati/pagubiti;
  • Sa emita oferte de despagubire;
  • Sa plateasca despagubirile cuvenite celor in drept;
  • Sa instiinteze in scris, pe asigurat cu privire la motivele privind neacoperirea totala sau partiala a daunei;
  • Sa amane plata despagubirii daca in legatura cu evenimentul care a produs dauna, a fost instituita impotriva asiguratului sau a prepusilor acestuia o procedura penala, pana la finalizarea acesteia;
  • Sa refuze plata despagubirii daca:
   • asiguratul nu si-a indeplinit obligatiile din contract, in masura in care din acest motiv nu a putut determina cauza producerii riscului asigurat, marimea daunei sau cuantumul despagubirii datorate;
   • cererea de despagubire este frauduloasa sau are la baza declaratii false;
  Procedura Daune: 
  • Constatarea si evaluarea pagubelor se face de catre asigurator, prin reprezentantii sai, impreuna cu asiguratul sau imputernicitii acestuia.
  • Stabilirea si plata despagubirilor se face de catre asigurator, pe baza documentatiei complete referitoare la cauzele si imprejurarile producerii pagubelor si nivelul acestora.
  • despagubirile se vor acorda in baza pretentiilor de despagubire formulate pentru prima oara in scris impotriva asiguratului pe perioada de valabilitate a politei de asigurare si notificate de asigurat printr-o cerere de despagubire inregistrata la asigurator pe perioada de valabilitate a politei de asigurare. Se vor lua in considerare numai cererile de despagubire ce au la baza acte/fapte savarsite in perioada de valabilitate a politei de asigurare.
  • Pentru daunele antrenate de intarzierea livrarii sau livrare gresita din culpa asiguratului, raspunderea asiguratorului este in mod strict limitata la pretul de transport a marfii care face obiectul politei. In nici un caz aceasta despagubire nu va depasi pe cea datorata in caz de pierdere sau avariere a marfii si limita raspunderii precizata in polita de asigurare. Despagubirea se acorda numai in cazul in care intarzierea este mai mare de o zi.
  • Daca un termen de executare a transportului nu a fost cerut expres de client si acceptat de casa de expeditii, aceasta nu garanteaza o data determinata de sosire la destinatie. Prin urmare asiguratorul nu datoreaza nici o despagubire pentru intarzierea transportului.
  • Din cuantumul despagubirii se scad:
   • fransiza prevazuta in polita de asigurare, adica partea din fiecare dauna care este suportata de asigurat;
   • orice prime datorate de asigurat pana la sfarsitul perioadei de asigurare.
  • Asiguratorul este indreptatit:
   • sa amane acordarea despagubirii daca, in legatura cu dauna, a fost instituita impotriva asiguratului o ancheta sau o procedura penala, pana la finalizarea anchetei, respectiv a procedurii penale;
   • sa nu plateasca despagubirea in cazul in care cererea de despagubire este frauduloasa ori are la baza declaratii false, sau daca asiguratul (sau orice alta persoana actionand in numele sau) a contribuit in mod deliberat la producerea daunei.
  • In cazul in care despagubirea va fi stabilita printr-o sentinta judecatoreasca sau arbitrala, aceasta va reprezenta suma stabilita de hotararea respectiva fara a depasi limita raspunderii precizata in polita de asigurare.
  • despagubirile se stabilesc si se platesc numai in Romania si numai in lei. In cazul politelor de asigurare incheiate in valuta, plata despagubirilor in caz de dauna se va face tinand cont de cursul de schimb BNR de la data producerii daunei.
  • Despagubirea nu poate depasi limita maxima a raspunderii pentru un transport acoperita prin polita de asigurare, nici cuantumul pagubei si nici valoarea bunurilor din momentul producerii evenimentului asigurat precum si a cheltuielilor justificate.

  Notificare daune:

  Call Center Constatare daune

  Tel: 031.9107, 031.9108

  Email: daune.tara@euroins.rodaune.bucuresti@euroins.ro

   - de LUNI pana VINERI, intre 7:00 – 22:00 si SAMBATA-DUMINICA, intre 10:00 – 19:00

  Diverse: 

                Asiguratorul este subrogat in drepturile asiguratului impotriva celor raspunzatori de producerea pagubei iar asiguratul este obligat sa-i prezerve acest drept asiguratorului, sub sanctiunea nedecontarii daunei.

                Asiguratorul este exonerat de raspundere pentru partea din dauna ce ramane, in sarcina asiguratului fata de tertii prejudiciati, asiguratul raspunzand fata de acestia pentru partea din prejudiciu neacoperita prin asigurare.

                Modificarea politei de asigurare se poate face numai prin intelegere scrisa intre parti.

                Denuntarea politei de asigurare se poate face unilateral de catre fiecare parte in 20 de zile si in conditiile expres mentionate.

                Partile vor fi exonerate de raspundere in conditiile in care vor dovedi ca nerespectarea obligatiilor asumate prin polita se datoreaza fortei majore, definite conform legii civile si dovedite cu documente emise de autoritatile legale competente.

                Orice diferent intre parti se solutioneaza pe cale amiabila sau in caz contrar in instantele de judecata din Romania.

                Asiguratul poate apela la Fondul de Garantare a Asiguratilor care este gestionat de Autoritatea de Supraveghere din Romania in cazul in care asiguratorul se afla in procedura de faliment sau insolventa.