CASE de EXPEDITII - Polita de asigurare a raspunderii civile a intermediarului de transporturi rutiere de marfuri - GOTHAER Asigurari-Reasigurari

asigurari case de expeditii gothaer intermediar transport pitesti arges

ROMANIA, BUCURESTI, Sector 1, Strada Barbu Delavrancea, nr.6A, corp A2.

office@gothaer.ro

Tel:   021.200.00.00

Fax:   021.200.00.98

               Gothaer Asigurari Reasigurari S.A., asa cum este cunoscuta astazi, a luat fiinta in anul 2012 cand Gothaer Finanzholding AG a preluat majoritatea actiunilor societatii Platinum Asigurari Reasigurari. Gothaer Finanzholding AG este parte a grupului Gothaer Versicherungsbank VVaG, una din cele mai importante companii de asigurari mutuale din Germania, cu o experienta de aproape 200 de ani in domeniul asigurarilor, cu peste 3.5 millioane de clienti, gestionand un portofoliu de active de peste 22 miliarde Euro si un volum anual de prime brute subscrise de aproximativ 4 miliarde de Euro. Avand la baza un sistem de valori in care se pune accentul pe siguranta, experienta, incredere, pasiune, flexibilitate si inovatie, Gothaer Asigurari Reasigurari S.A. isi propune sa protejeze cel mai bine si sa imbunatateasca viata clientilor, a familiilor si a afacerilor acestora, si, sa le ofere solutii de asigurare de calitate acestora. Gothaer Asigurari Reasigurari S.A. este autorizata sa comercializeze produse de asigurare proprii, in Romania, fiind inregistrata in Registrul Asiguratorilor la numarul RA-057-06.12.2006. 

Aspecte Generale: 

Gothaer Asigurari Reasigurari S.A. pune la dispozitia clientilor sai, care desfasoara activitati de intermediere a operatiunilor de transport rutier contra cost (CASE DE EXPEDITII), intern adica numai pe teritoriul Romaniei si international adica pe teritoriul Romaniei si in afara lui, activitati care constau in preluarea de la beneficiari (clienti) a comenzilor de transport ce vor fi executate in numele sau, prin intermediul unui operator de transport, o polita complexa de asigurare de raspundere civila a caselor de expeditii.

Obiectul Asigurarii: 

               Gothaer Asigurari Reasigurari S.A., in baza politei de asigurare de raspundere civila a caselor de expeditii acopera raspunderea asiguratului angajata fata de clienti/beneficiari pentru prejudiciile cauzate acestora, ca urmare a unor acte, fapte, savarsite din culpa sa (erori, omisiuni, greseli proprii comise fara intentie), in timpul si/sau in legatura directa cu desfasurarea activitatii de intermediere in transporturile rutiere de marfuri, pentru care este autorizat.

               Polita de asigurare este valabila pentru toate transporturile rutiere de marfuri organizate de catre asigurat fie in conformitate cu conditiile USER (Uniunea Societatilor de Expeditii din Romania), fie in conformitate cu conditiile FIATA (Federatia Internationala a Asociatiilor Caselor de Expeditii), dupa cum se emite sau nu un document FIATA pentru transportul in cauza.

               Se acopera inclusiv daunele cauzate prin fapta transportatorului si pentru care asiguratul raspunde civil fata de client, conform legii, in calitate de intermediar al respectivului transport rutier.

              Asigurarea se poate extinde pentru a acoperi si organizarea unor transporturi de alta natura decat cele rutiere (feroviare, maritime, fluviale, aeriene), si anume transporturi combinate (2 modalitati de transport, de ex. rutier + maritim), transporturi multimodale (min. 3 modalitati de transport, de ex. rutier + maritim + feroviar). Tipurile de transporturi acoperite vor fi precizate expres in polita de asigurare.

Conditii de Preluare in Asigurare: 

              Pentru a putea sa incheie o polita de asigurare de raspundere civila a caselor de expeditii, solicitantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • sa initieze sau sa desfasoare activitate de intermediere de transporturi rutiere de marfuri si sa indeplineasca reglementarile legale pentru autorizarea ca intermediar de transporturi rutiere de marfuri;
 • sa intocmeasca Cererea Chestionar care contine informatii relevante despre solictant, despre activitatea pe care doreste sa o desfasoare si riscurile la care se expune, despre mijloacele de transport si/sau transportatorii pe care urmeaza sa le foloseasca in activitate, informatii care sunt esentiale pentru intocmirea politei;
 • sa solicite sau nu, atasarea clauzelor suplimentare la polita de baza;
 • sa intocmeasca Specificatia care detaliaza bunurile sau raspunderile asigurate precum si sublimitele de raspundere ale asiguratorului;
 • sa puna la dispozitie asiguratorului Autorizatiile obtinute pentru desfasurarea activitatii si Certificatul de Inregistrare al firmei;
 • sa detalieze istoricul de daune, daca este cazul;

              Cererea chestionar trebuie intocmita in oricare din urmatoarele situatii:

 • incheierea unei polite noi;
 • reinoirea unei polite existente, inainte de data expirarii acesteia;
 • alte situatii care presupun schimbari ale riscurilor asigurate;

              Principalele informatii comunicate asiguratorului prin cererea chestionar, in vederea incheierii politei de asigurare, sunt:

 • datele de identificare ale asiguratului / contractantului;
 • numarul si data obtinerii licentei pentru activitatea de intermediere a operatiunilor de transport (Casa de Expeditii) - cu exceptia societatilor nou infiintate;
 • persoana desemnata pentru legatura cu Autoritatea Rutiera Romana;
 • asiguratul este:
  • membru U.S.E.R. - numar si data obtinere licenta U.S.E.R.
  • membru F.I.A.T.A. - numar si data obtinere licenta F.I.A.T.A
 • informatii despre numarul de angajati si cifra de afaceri;
 • categoria de bunuri pentru care se organizeaza transporturi, ex.:
  • Marfuri generale, nespecificate in alte grupe;
  • Marfuri speciale (produse cosmetice, parfumuri, farmaceutice, bauturi spirtoase, produse din tutun);
  • Marfuri ADR (produse inflamabile, carburanti, GPL, lacuri, vopsele, carbid etc.);
  • Alte tipuri de marfuri, care trebuiesc detaliate;
 • tipuri de expeditii de marfuri organizate:
  • in functie de zona geografica:
   • exclusiv in Romania;
   • in Europa;
   • toata lumea;
  • in functie de modalitatea de transport:
 • alte servicii prestate: ex. Grupaj, manipulare si depozitare si detalii privind locatiile unde sunt manipulate/depozitate marfurile;
 • daca se desfasoara si activitate de transport cu mijloace proprii, ale casei de expeditii;
 • moneda politei: RON, EUR sau USD;
 • suma asigurata:
  • pentru intreaga perioada;
  • pe eveniment;
 • fransiza deductibila pe eveniment;
 • modalitatea de plata a primei anuale;
 • etc.

              Polita de asigurare este nula in caz de declaratie inexacta sau reticenta facuta cu rea-credinta de catre asigurat ori contractantul asigurarii cu privire la imprejurari care, daca ar fi fost cunoscute de catre asigurator, l-ar fi determinat pe acesta sa nu isi dea consimtamantul ori sa nu il dea in aceleasi conditii, chiar daca declaratia sau reticenta nu a avut influenta asupra producerii riscului asigurat. Primele platite raman dobandite asiguratorului care va avea dreptul de a solicita si plata primelor cuvenite pana la momentul in care a luat cunostinta de cauza de nulitate.

             Declaratiile inexacte sau reticenta din partea asiguratului ori contractantului a carui rea-credinta nu a putut fi stabilita nu atrage nulitatea asigurarii. Daca asiguratorul constata ca, asiguratul nu a declarat in cererea – chestionar, date esentiale in determinarea marimii riscului care s-au evidentiat la inspectia de risc sau ca acestea au suferit unele modificari pe parcursul derularii contractului pe care asiguratul nu le-a comunicat asiguratorului, se procedeaza astfel:

 • Inainte de producerea evenimentului asigurat:
  • Asiguratorul are dreptul de a mentine contractul solicitand majorarea primei. Prima de asigurare se calculeaza proportional cu raportul intre primele stabilite si platite si primele care ar fi trebuit platite conform tarifului de prima al asiguratorului, daca s-ar fi cunoscut situatia reala. In aceste cazuri, polita ramane in vigoare pana la expirarea asigurarii, cu plata diferentei de prima corespunzatoare;
  • In situatia in care, cunoscand exact riscurile reale, asiguratorul nu ar fi incheiat asigurarea, polita se reziliaza, la implinirea unui termen de 10 zile calculate de la notificarea asiguratului, fara obligatia de a restitui primele incasate pana la acea data. In acest caz, rezilierea opereaza de drept, fara punere in intarziere, doar in baza unei simple instiintari de reziliere, fara alte formalitati prealabile; Existenta unor riscuri necunoscute de asigurator, respectiv culpa asiguratului in declararea riscurilor, tine loc de punere in intarziere.
  • In situatia in care, cunoscand noile imprejurari intervenite ulterior incheierii politei de asigurare si de la data actionarii acestora, asigurarea nu mai este posibila, polita va fi reziliata, iar primele platite pe perioada ulterioara rezilierii politei se vor restitui asiguratului. Rezilierea va opera in baza unei simple instiintari de reziliere, fara punere in intarziere sau indeplinirea vreunei formalitati prealabile. Neanuntarea asiguratorului despre schimbarea imprejurarilor intervenite ulterior incheierii politei de asigurare, tine loc de punere in intarziere.
 • Dupa producerea evenimentului asigurat, asiguratorul are dreptul de a reduce despagubirea cuvenita proportional cu raportul dintre primele achitate (platite) si cele care ar fi trebuit platite (conform tarifului de prima al asiguratorului) fata de conditiile reale de risc.

              Polita de asigurare se incheie cu aplicarea fransizelor mentionate in aceasta si care pot fi de doua tipuri:

 • fransize deductibile obligatorii - asiguratorul are drept de a impune aplicarea acestor fransize;
 • fransize deductibile optionale – asiguratul/contractantul si asiguratorul convin de comun acord asupra nivelului si a aplicarii acestor fransize.
Perioada Asigurata: 

               Asigurarea de raspundere civila a caselor de expeditii de la Gothaer Asigurari Reasigurari S.A. se incheie, de regula, pe o perioada de un an dar si pe perioade subanuale dar nu mai putin de 6 luni, iar perioada respectiva va fi specificata in polita. Intrarea in valabilitate se face cel mai devreme, incepand cu ora 00:00 a zilei urmatoare emiterii politei iar iesirea din valabilitate se produce la ora 24:00 a ultimei zile de valabilitate inscrisa pe polita.

               Polita de asigurare isi inceteaza valabilitatea si implicit inceteaza raspunderea asiguratorului, in urmatoarele cazuri:

 • la ora si ziua inscrise in polita de asigurare, ca si data de expirare;
 • in caz de dauna totala;
 • la data schimbarii proprietarului/utilizatorului interesului asigurabil;
 • cu acordul ambelor parti;
 • la ora 24.00 a datei de scadenta a ratei de prima daca dupa expirarea termenului de pasuire de 15 zile, nu s-a achitat rata scadenta;
 • prin denuntare unilaterala, sub forma unei scrisori recomandate cu confirmare de primire, cu un preaviz de 30 zile;
 • ìn caz de forta majora;
 • prin desfiintarea de drept a contractului in cazul in care asiguratul nu-si indeplineste obligatiile contractuale;

               Asiguratorul acopera prejudiciile aparute in timpul perioadei de asigurare si reclamate de catre clientul pagubit asiguratului sau direct asiguratorului in perioada de asigurare sau ulterior acesteia, dar nu mai tarziu de 6 luni din ziua livrarii marfii la destinatie, sau daca livrarea nu a avut loc, din ziua incheierii contractului de expeditie.

Teritorialitate: 

               Polita de asigurare de raspundere civila a caselor de expeditii de la Gothaer Asigurari Reasigurari S.A. se incheie pentru activitatea de intermediere a operatiunilor de transport rutier, contra cost, pentru:

 • organizarea de expeditii in trafic rutier intern (Romania);

                                si/sau

 • organizarea de expeditii in trafic rutier international (Europa sau Toata lumea);

                conform celor precizate expres in polita.

 

Asiguratul: 

              Asiguratul in cadrul politei de asigurare de raspundere civila a caselor de expeditii de la Gothaer Asigurari Reasigurari S.A. este:

 • orice persoana juridica mentionata in polita, avand sediul in Romania, autorizata legal sa desfasoare activitatea de intermediere a operatiunilor de transport rutier contra cost (Casa de Expeditii care are o licenta de executie pentru activitati conexe transportului rutier, valabila, eliberata de Autoritatea Rutiera Romana)

                             sau

 •  societatile de transport care efectueaza si intermedieri de transporturi si in acest scop au pe langa licenta de transport si o licenta de executie pentru activitati conexe transportului rutier, valabila, eliberata de Autoritatea Rutiera Romana.

              Notiunii de asigurat ii sunt asimilati si prepusii acestuia si/sau persoanele din conducere, cand acesti prepusi sau aceste persoane actioneaza in exercitiul functiilor lor.

Suma Asigurata: 

              Suma asigurata sau limita maxima a raspunderii asiguratorului, este acea valoare globala mentionata de catre solicitant in cererea chestionar si care reprezinta suma maxima, pe eveniment si pe intreaga perioada asigurata, in limita careia Gothaer Asigurari Reasigurari S.A. poate acorda despagubiri asiguratului sau celor indreptatiti, in cazul producerii evenimentului asigurat, sau suma totala a despagubirilor ce se pot acorda pe toata perioada de valabilitate a asigurarii. In aceasta valoare globala sunt asigurate atat riscurile standard cat si cele acoperite prin clauzele suplimentare atasate politei. Suma asigurata poate fi exprimata in RON, USD sau EURO.

              Sumele asigurate sau limitele minime de raspundere (stabilite conform legii) pentru activitatea de intermediere a operatiunilor de transport rutier contra cost sunt:

 • 50.000 EUR - pe eveniment si/sau pe intreaga perioada asigurata - in cazul transporturilor rutiere internationale;
 • 30.000 EUR - pe eveniment si/sau pe intreaga perioada asigurata - in cazul transporturilor rutiere nationale.

              Pentru incheierea de polite cu limite de raspundere mai mari decat cele precizate anterior, se va solicita aprobare speciala de la asigurator.

              Dupa ce se realizeaza despagubiri pentru daune partiale, suma asigurata se diminueaza cu valoarea acelor despagubiri iar noua suma astfel rezultata ramane valabila ca limita maxima de despagubire pana la expirarea politei daca nu intervin intre timp si alte despagubiri. Reintregirea sumei asigurate pana la nivelul avut initial, la incheierea politei, se poate face la cererea asiguratului, cu aprobare din partea asiguratorului si contra platii unei prime de asigurare suplimentara.

              Pe durata asigurarii, suma asigurata poate fi majorata, cu conditia platii unei primei suplimentare de asigurare.

Prima de Asigurare: 

              Prima de asigurare pe polita de asigurare de raspundere civila a caselor de expeditii reprezinta suma datorata de asigurat in schimbul obligatiei pe care si-o asuma Gothaer Asigurari Reasigurari S.A., de plata a indemnizatiei de asigurare (despagubire) in caz de producere a riscurilor asigurate. Ea rezulta, in urma aplicarii, la valoare sumei asigurate, a unei cote de prima, procentuala, stabilita de catre asigurator in functie de anumite criterii. Este exprimata valoric, in moneda incheierii contractului, RON, USD sau EURO si poate fi achitata integral la emiterea politei sau intr-un numar de rate acceptate de catre asigurator. Sumele in valuta se achita in RON la cursul BNR valabil pentru ziua efectuarii platii.

              In cazul platii primei anuale in rate, ratele urmatoare primei rate (care se incaseaza obligatoriu in ziua emiterii politei) beneficiaza de un termen de pasuire la plata, de 15 zile calendaristice, de la data scadenta pentru rata respectiva. Neachitarea unei rate de prima la data scadenta are drept consecinta rezilierea automata a politei de asigurare incepand cu ora 24:00 a datei de scadenta, fara restituirea ratelor deja achitate, fara punere in intarziere sau alta formalitate.

              La cererea asiguratului contractul poate fi repus in vigoare, daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii: ratele restante si cele scadente au fost platite, asiguratul renunta in scris la pretentii de despagubire pentru daunele survenite in perioada suspendarii politei. Data repunerii in vigoare trebuie sa fie inclusa in perioada de valabilitate a politei.

              Pentru politele incheiate pe o perioada mai mica de un an, prima de asigurare se calculeaza prin aplicarea pentru fiecare luna sau fractiune de luna a 1/10 din prima anuala.

ATENTIE! Asiguratorul nu are obligatia de a-i notifica asiguratului datele de scadenta ale primelor de asigurare.

Sistemul de Fransize: 

              Polita de asigurare de raspundere civila a caselor de expeditii, pentru activitatea de intermediere a operatiunilor de transport rutier desfasurata contra cost, de la Gothaer Asigurari Reasigurari S.A. poate fi incheiata cu sau fara fransize deductibile per eveniment, in functie de anumite criterii stabilite de catre asigurator.

              Polita se incheie:

Riscuri Asigurate Standard: 

              Riscurile standard asigurate prin polita de asigurare de raspundere civila a caselor de expeditii, pentru activitatea de intermediere a operatiunilor de transport rutier desfasurata contra cost, de la Gothaer Asigurari Reasigurari S.A. sunt:

 • Sumele compensatorii pe care asiguratul este obligat sa le plateasca clientilor pagubiti cu titlu de daune materiale directe, ca urmare a producerii urmatoarelor riscuri asigurate:
  • Pierderea / avarierea / distrugerea marfurilor apartinand clientilor si preluate de catre asigurat in vederea organizarii expeditiei;
  • Intarzierea transportului – numai in situatia in care clientul a solicitat expres un termen de executare a transportului si asiguratul a acceptat;
  • Livrarea gresita a marfurilor;

                         produse ca urmare a faptelor culpabile savarsite de catre asigurat, intre momentul preluarii de catre asigurat a marfurilor apartinand clientilor in vederea organizarii transportului si momentul predarii acestora destinatarului.

 • Cheltuielile justificate efectuate de catre clientul pagubit si dovedite cu documente, in sublimita a 20% din limita raspunderii (suma asigurata) pe eveniment, astfel:
  • In cazul avarierii/distrugerii marfurilor: Cheltuielile de limitare a pagubelor (salvare, distrugere si/sau mutare a marfurilor afectate);
  • In cazul intarzierii transportului sau livrarii gresite: Cheltuielile suplimentare efectuate de catre client pentru reorganizarea/continuarea transportului, in vederea prevenirii producerii unor prejudicii asigurabile;
 • Costurile de refacere/inlocuire a documentelor apartinand clientilor si incredintate asiguratului in vederea organizarii expeditiei, astfel:
  • daca pe parcursul perioadei asigurate, asiguratul descopera si informeaza in scris asiguratorul ca orice documente originale (de ex. acte, certificate, altele decat bancnote / actiuni / obligatiuni / instrumente de plata), care au fost lasate de catre clienti in grija asiguratului spre a fi utilizate in desfasurarea serviciilor specifice, au fost distruse/pierdute din culpa asiguratului, asiguratorul acorda despagubiri pentru refacerea/inlocuirea acestor documente, in sublimita a 10% din limita raspunderii (suma asigurata) pe eveniment, max. 1.000 EUR (pe eveniment si in total pe perioada de asigurare);
  • asiguratorul nu acopera raspunderea asiguratului pentru distrugerea/avarierea documentelor ca urmare a uzurii normale, deteriorarii graduale, cauzelor atmosferice/ climatice, influentei temperaturii ori a campurilor magnetice, daunatorilor;
  • orice cerere de despagubire pentru astfel de costuri de refacere/inlocuire a documentelor va fi insotita de facturi emise de o persoana competenta desemnata de catre asigurator si cu acordul asiguratului;
 • Cheltuielile de judecata, in sublimita a 20% din limita raspunderii (sumei asigurate) pe eveniment, efectuate de catre:
  • Persoana pagubita pentru indeplinirea formalitatilor legale in vederea obligarii asiguratului la plata despagubirilor ca urmare a producerii unui eveniment asigurat, daca asiguratul a fost obligat la despagubire prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila;
  • Asigurat in procesul civil, stabilite de lege ori de catre instantele de judecata, daca asiguratul a fost obligat la plata despagubirilor prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila, urmare a producerii unui eveniment asigurat.

               Toate costurile/cheltuielile mai sus mentionate sunt acoperite in sublimitele precizate, si in nicio situatie nu opereaza in sensul majorarii limitei de raspundere (sumei asigurate) precizata in polita de asigurare, asumata de asigurator.

  Riscuri Excluse: 

                Riscurile excluse in polita de asigurare de raspundere civila a caselor de expeditii, pentru activitatea de intermediere a operatiunilor de transport rutier desfasurata contra cost, de la Gothaer Asigurari Reasigurari S.A. sunt:

  • Nu sunt cuprinse in asigurare si asiguratorul nu acorda despagubiri in baza politei de asigurare pentru pagubele cauzate, produse sau agravate, direct sau indirect de, sau ca o consecinta a urmatoarelor / sau in urmatoarele situatii:
   • cereri de despagubire/prejudicii/fapte culpabile ori circumstante care le-ar putea genera, cunoscute asiguratului (indiferent daca au fost declarate sau nu asiguratorului in Cererea-chestionar) sau pe care trebuia sa le cunoasca inainte de data intrarii in vigoare a politei de asigurare, precum si cererile de despagubire formulate pentru daune produse inainte de intrarea in vigoare a politei de asigurare, chiar daca descoperirea acestora ori a legaturii de cauzalitate dintre dauna si serviciile prestate de asigurat s-au produs dupa intrarea in vigoare a asigurarii;
   • raspunderea asiguratului in calitate de transportator (caraus);
   • raspunderea civila delictuala a asiguratului in calitate de proprietar/utilizator de vehicule (raspundere obligatorie prin lege) sau de orice alte mijloace de transport (de ex. maritim, fluvial, lacustru, aerian sau feroviar);
   • faptele savarsite cu intentie (inclusive frauda) de catre asigurat sau subexecutantii (subcontractantii sai), beneficiar(i), expeditor(i) sau prepusii acestuia/acestora ori de catre persoane legal autorizate sa il/ii reprezinte;
   • pretentiile privind situatiile in care asiguratul este exonerat de raspundere, conform prevederilor legale in vigoare;
   • orice raspundere civila delictuala a asiguratului decurgand din alte activitati decat cele precizate in polita de asigurare;
   • orice raspundere asumata de asigurat printr-un contract sau orice alt tip de angajament sau garantie data de catre aceasta, care depaseste raspunderea sa civila delictuala angajata conform legii;
   • garantii exprese date contractual de asigurat (de ex. perioada executarii transportului), angajamentele acestuia de a exercita o grija/diligenta suplimentara, penalitati, alte speze, cheltuieli, daune moratorii si compensatorii stabilite contractual cu persoana pagubita;
   • prejudicii de natura pagubelor materiale produse bunurilor mobile/imobile care apartin asiguratului/tertelor parti sau sunt/au fost in grija, custodia sau sub controlul asiguratului (altele decat marfurile ce fac obiectul contractelor de expeditie/transport si/sau documentele);
   • reclamatiile rezultand din incapacitatea asiguratului de a plati sau colecta banii;
   • prejudicii nepatrimoniale (daune morale), daune rezultand din calomnie/defaimare, daune cominatorii, incalcarea drepturilor de proprietate intelectuala; pierderi financiare si daune de consecinta de orice natura si din orice cauza (de ex.: pierderi financiare pure, pierderi de profit, pierderea folosintei bunurilor, reducerea valorii bunurilor dupa reparatie etc.);
   • cheltuieli facute pentru transformarea sau imbunatatirea bunurilor in comparatie cu starea lor la momentul inceperii raspunderii, cele pentru repararea unor avarii sau distrugeri produse de cauze necuprinse in asigurare si nici cele pentru reparatii, reconditionari sau restaurari nereusite;
   • pretentiile cu privire la caracteristicile/performantele activitatii/serviciilor prestate, pretentii in legatura cu depasirea costurilor estimate, depasirea duratei prestarii activitatii/serviciilor, orice costuri/cheltuieli rezultate din, direct sau indirect, sau in legatura cu executarea, finalizarea, corectarea/rectificarea, imbunatatirea oricarei activitati ori serviciu prestat/furnizat de catre asigurat, precum si pretentii in legatura cu nerealizarea criteriilor/indicilor de performanta a activitatii/serviciilor/lucrarilor prestate;
   • pretentii de despagubire in legatura cu rambursarea costurilor aferente prestarii serviciilor specifice in cazul producerii evenimentelor asigurate;
   • vatamari corporale (inclusiv deces, traume pshice) si orice pierderi financiare de consecinta;
   • dobanzi, amenzi de orice fel, penalitati, cheltuieli judiciare penale sau de executare a hotararilor privind plata despagubirilor;
   • Incendiu, Explozie, contactul cu apa, influenta temperaturii si/sau de conditiile atmosferice/climaterice;
   • furtul de orice natura/tip, disparitia/lipsa bunurilor, erori/omisiuni/lipsuri la inventar/gestiune;
   • prejudiciile aparute in cazul desfasurarii activitatii de catre asigurat fara documente doveditoare (inclusiv contract legal valabil incheiat cu clientii) sau a desfasurarii de activitati neautorizate ori derulate cu incalcarea prevederilor legale (de ex.: asiguratul nu detine toate avizele/autorizatiile legale necesare desfasurarii activitatii sau acestea sunt suspendate/anulate/ retrase/expirate), precum si prejudicii generate de desfasurarea activitatii de catre persoane care nu au pregatirea sau specializarea necesara ceruta de normele in vigoare;
   • neducerea la indeplinire a obligatiilor asumate prin polita de intermediere a operatiunilor de transport ca urmare a incetarii/suspendarii activitatii din orice cauza, prejudiciile produse ca urmare a renuntarii de catre asigurat la prestarea serviciilor specifice, precum si prejudiciile aparute dupa incetarea activitatii asiguratului din orice cauza (insolventa, faliment etc.);
   • cereri de despagubire rezultand din insolvabilitatea, falimentul/ bancruta, lichidarea sau incapacitatea de plata a asiguratului;
   • cereri de despagubire generate de culpa asiguratului constand in neglijenta de a incheia/mentine orice tip de asigurare la solicitarea clientului sau;
   • declaratii false, infractiuni legate de normele legale de import/ export, tranzit, traficul devizelor, vama;
   • expeditorul nu a mentionat in documentele de transport si pe ambalaje, caracteristicile marfurilor, caracteristici ce reclamau masuri de precautie suplimentare pe timpul transportului; expeditorul a predat produse excluse la transport, si/sau sub denumire falsa, inexacta sau incompleta;
   • prejudicii produse de catre asigurat sub influenta alcoolului, drogurilor, substantelor stupefiante ori medicamentelor cu efect similar;
   • pretentiile de despagubire formulate de asigurati, unii impotriva altora sau impotriva asiguratului de catre:
    • prepusii/imputernicitii/reprezentantii/angajatii asiguratului;
    • orice persoana care este detinuta/controlata/manageriata, direct sau indirect, de catre asigurat;
    • orice persoana care il detine/controleaza/manageriaza pe asigurat;
    • orice persoana pentru care asiguratul are calitatea de partener contractual, consultant, prepus sau angajat.
  • De asemenea, nu sunt cuprinse in asigurare, iar asiguratorul nu acorda despagubiri nici pentru:
   • transporturile efectuate in baza conventiilor postale interne si internationale;
   • transporturile funerare;
   • transporturile efectelor de stramutare;
   • transportul de animale vii; transportul de plante vii;
   • pretentiile de despagubire pentru numerar, hartii/titluri de valoare (ex. actiuni, obligatiuni, bonuri de trezorerie, titluri de stat, carduri, bilete la ordin, trate/cambii, recipise warrant, instrumente negociabile de plata, certificate de depozit, bonuri valorice, timbre postale/fiscale), bijuterii, metale pretioase, baze de date/inregistrari electronice, registre sau titluri, acte, manuscrise, pietre scumpe, obiecte de platina/aur/argint, marci postale si altele asemenea, colectii, tablouri, sculpturi sau alte obiecte avand o valoare artistica, stiintifica sau istorica, precum si pentru distrugerea/disparitia banilor;
   • bunuri ce apartin asiguratului, transporturi in nume propriu; raspunderea in legatura cu marfurile speciale (Grupa 2) si/sau marfurile ADR (Grupa 3), daca nu s-a convenit altfel de catre parti cu precizarea expresa in polita;
   • cautiune sau alte garantii financiare;
   • violare a embargoului, contrabanda, comert prohibit sau clandestin, comercializare ilegala, confiscare, punere sub sechestru sau rechizitionare;
   • prejudicii produse sau agravate, direct sau indirect, partial sau in intregime de:
    • utillizarea/neutilizarea internetului, intranetului, extranetului, site-urilor web, adreselor de internet;
    • transmisii/trasferuri electronice (inclusiv de date si informatii), precum si prin utilizarea oricaror sisteme/programe informatice;
    • orice virus informatic;
    • pierderi de date sau daune la/disfunctionalitati ale oricarui computer, echipament de procesare date, circuit integrat sau echipamente similare, fie ele hardware sau software;
    • nerespectarea conformitatii cu recunoasterea datei ori in legatura cu aceasta;
    • campuri electromagnetice si/sau radiatii electromagnetice de orice fel (inclusiv expunerea la astfel de campuri/radiatii emise de liniile de electricitate/echipamente electrice de orice fel);
    • poluare/contaminare/infiltratii de orice natura si din orice cauza, inclusiv costurile de indepartare/curatare/depoluare;
    • carantina, dezinfectie, masuri sanitare; explozii atomice, radiatii sau infestari radioactive de orice fel;
    • razboi, invazie, acte ale unui dusman extern, ostilitati (indiferent daca razboiul a fost sau nu declarat), razboi civil, revolta, greve, rebeliune, revolutie, insurectie, dictatura militara, instaurarea legii martiale, conspiratie, razvratire militara cu/sau fara uzurparea puterii, atacuri teroriste, dispozitii administrative, distrugere sau afectare a proprietatii din ordinul unui guvern de drept sau de fapt sau din partea oricarei autoritati publice, confiscare, expropriere, nationalizare, sechestrare, rechizitionare sau alte acte similare;
    • orice pretentie de despagubire pentru prejudicii cauzate direct sau indirect de, rezultate prin contaminare cu sau asociate cu: azbest, fibre minerale artificiale, organisme patogene (mucegai, spori, ciuperci etc);
    • pretentii de despagubire formulate:
     • in legatura/ca urmare a unei hotarari judecatoresti, sentinte arbitrale sau orice proceduri legale pronuntate de o instanta din SUA, Canada sau Japonia inclusiv hotarare judecatoreasca, sentinta arbitrala sau orice fel de procedura legala, pronuntata initial in baza jurisdictiei SUA, Canadei sau Japoniei si investita cu formula executorie in alta tara (inclusiv cuprinsa in asigurare);
     • in baza unei intelegeri amiabile convenite intre parti, supuse jurisdictiei SUA, Canadei sau Japoniei;
     • in legatura cu orice reprezentanta a asiguratului situata in SUA, Canada sau Japonia.
  • In orice actiune, proces sau alta procedura judecatoreasca, in care asiguratorul pretinde ca raspunderea sa civila nu este acoperita in baza prevederilor politei de asigurare, sarcina probei de acoperire prin asigurare revine asiguratului.
  • In cazul acoperirii transporturilor de tip “combinat”, “multimodal” asiguratorul nu acorda despagubiri nici pentru:
   • raspunderea in calitate de caraus efectiv sau asumat (in cazul eliberarii de catre asigurat a unui document de transport FIATA, ca de exemplu: “FCR” - Forwarders Certificate of Receipt, “FBL”- FIATA Bill of Lading, “FCT” - Forwarders Certificate of transport);
   • raspunderea decurgand din eliberarea documentului “FWR” – FIATA Warehouse Receipt;
   • prejudiciile pentru care sunt raspunzatori sub-executantii (sub-contractantii) asiguratului;
   • prejudiciile pentru care reclamatiile partii pagubite nu au fost formulate in termenul prevazut in Conditiile generale care reglementeaza activitatea Caselor de Expeditii aprobate de U.S.E.R.
  Clauze Suplimentare: 

                La polita de asigurare de raspundere civila a caselor de expeditii, pentru activitatea de intermediere a operatiunilor de transport rutier desfasurata contra cost, de la Gothaer Asigurari Reasigurari S.A. pot fi atasate urmatoarele clauze, in baza obtinerii aprobarii asiguratorului si in schimbul platii unei prime de asigurare suplimentare:

  • Clauza suplimentara “Grupaj, Manipulare si Depozitare”:  - la solicitarea asiguratului si in schimbul platii unei prime de asigurare suplimentare, pe langa activitatea de organizare a transporturilor, se pot include in asigurare si activitatile/operatiunile conexe prestate de catre asigurat in calitate de Casa de expeditii, constand in grupaj, manipulare si depozitare a marfurilor preluate de la clienti in vederea organizarii transporturilor. Activitatile/operatiunile conexe asigurate trebuie sa fie declarate in cererea-chestionar si precizate expres in polita.
  Obligatiile Asiguratului: 

                 Principalele obligatii pe care asiguratul le are prin polita de asigurare de raspundere civila a caselor de expeditii, de la Gothaer Asigurari Reasigurari S.A. sunt:

  • Asiguratul are obligatia sa organizeze transporturile de marfuri numai cu transportatori care poseda asigurarea de raspundere civila a transportatorului, in calitate de caraus, pentru marfa transportata (CMR).
  • Asiguratul este obligat atat inaintea intrarii in vigoare a politei de asigurare, cat si in timpul derularii acestuia:
   • sa raspunda corect si exact la intrebarile prevazute in cererea-chestionar de asigurare si sa furnizeze toate informatiile si datele referitoare la obiectul asigurarii si circumstantele riscului;
   • in toate cazurile in care circumstantele privind riscul ori datele de identificare, astfel cum au fost declarate, se schimba (de ex.: schimbarea/adaugarea unor noi domenii de activitate, natura marfurilor pentru care se organizeaza transportul, modificarea locatiilor unde se deruleaza activitatea, fuziunea cu/achizitia unor noi entitati, inlaturarea/reducerea mijloacelor de protectie existente la momentul incheierii asigurarii etc.) sa comunice in scris asiguratorului cat mai curand posibil, dar nu mai tarziu de 5 zile de la data luarii la cunostinta, furnizand detalii complete, conditiile privind continuarea asigurarii urmand a fi agreate de parti;
   • sa ia toate masurile rezonabile in scopul prevenirii/diminuarii prejudiciilor si sa respecte reglementarile legale cu privire la desfasurarea activitatii;
   • sa raspunda in scris la solicitarile asiguratorului cu privire la conditiile care influenteaza riscul pe care le cunoaste si sa se conformeze recomandarilor facute de acesta privind masurile de prevenire a daunelor;
   • sa respecte recomandarile si termenele precizate de catre asigurator privind masurile de prevenire/limitare a producerii evenimentelor asigurate;
   • sa permita asiguratorului sa verifice, ori de cate ori acesta considera necesar, modul de desfasurare a activitatii si daca sunt indeplinite recomandarile si termenele formulate de asigurator cu ocazia efectuarii verificarilor necesare;
   • sa ia pe seama sa, potrivit cu imprejurarile, toate masurile de prevenire pentru evitarea producerii/aparitiei unor daune;
   • sa declare existenta altor polite de asigurare pentru aceleasi riscuri la alte societati de asigurare;
   • sa plateasca primele de asigurare in cuantumul si pana la scadentele mentionate in polita.
  • In cazul producerii evenimentului asigurat, asiguratul este obligat:
   • sa instiinteze imediat (max. 24 ore), potrivit evenimentului asigurat si practicii din tara respectiva, unitatile de pompieri, politia sau alte organe abilitate de lege, cele mai apropiate de locul producerii evenimentului asigurat, si sa solicite acestora intocmirea actelor cu privire la cauzele si imprejurarile producerii evenimentului, intinderea pagubei, eventualii vinovati. Imediat ce documentele mentionate anterior au fost emise, asiguratul are obligatia sa le prezinte asiguratorului;
   • sa instiinteze in scris asiguratorul despre producerea evenimentului asigurat, cat mai curand posibil, dar nu mai tarziu de 2 zile lucratoare de la producerea acestuia, furnizand informatii despre:
    • circumstantele producerii evenimentului (data, locul, cauzele si imprejurarile producerii acestuia),
    • tipul marfurilor afectate de eveniment, masurile intreprinse pentru limitarea daunelor, locul unde se afla acestea,
    • marimea estimativa a daunei,
    • in vederea comunicarii eventuale instructiuni cu privire la marfa in disputa. Avizarea se va efectua in mod obligatoriu in scris si se va inregistra doar la sediul legal al asiguratorului asa cum rezulta din polita sau modificarile succesive inscrise conform legii la Registrul Comertului, si prin e-mail la adresa avizari@gothaer.ro, sau pe fax la nr. 021 2000 098. Orice informare transmisa si/sau inregistrata la o alta locatie sau adresa de e-mail / fax, nu este valabila si nu va fi luata in considerare.
   • sa ia, potrivit cu imprejurarile, pe seama asiguratorului si in limitele raspunderii precizate in polita de asigurare, toate masurile necesare pentru limitarea/evitarea/prevenirea daunelor, respectiv pentru protejarea, salvarea, pastrarea si paza marfurilor ramase si pentru prevenirea degradarilor ulterioare;
   • sa puna deindata la dispozitia asiguratorului toate actele incheiate de organele abilitate, documentele si evidentele necesare pentru verificarea existentei si valorii marfurilor transportate, precum si orice alte detalii si dovezi referitoare la cauza si cuantumul daunelor suferite care au relevanta pentru stabilirea dreptului la despagubire si a despagubirii cuvenite;
   • sa pastreze starea de fapt in urma producerii evenimentului asigurat, pentru a permite reprezentantilor asiguratorului/organelor abilitate sa evalueze paguba/investigheze cauzele producerii evenimentului;
   • sa nu recunoasca nici o raspundere si sa nu faca nici o oferta, promisiune sau plata fara acordul prealabil scris al asiguratorului;
   • sa faca dovada ca dauna pentru care se solicita despagubirea este acoperita de polita de asigurare;
   • sa se apere in proces tinand seama si de eventualele recomandari facute de asigurator. Asiguratorul are dreptul, in cazurile in care apreciaza ca este necesar, in procesul civil, sa indice asiguratului sa-si angajeze aparator atat in prima instanta cat si in caile de atac.
   • sa conserve dreptul de regres impotriva tertilor vinovati de producerea daunei.
  • In cazul transporturi efectuate sub acoperirea unui document FIATA, asiguratul trebuie sa indeplineasca si urmatoarele obligatii suplimentare:
   • transporturile se vor incredinta numai unor transportatori licentiati care au asigurari de raspundere a carausului (CMR);
   • pentru a fi acoperit prin prezenta asigurare, asiguratul va notifica asiguratorului in scris (fax/email), prin transmiterea documentelor in ziua emiterii;
   • asiguratorul va putea confirma in scris cuprinderea in asigurare in ziua urmatoare primirii documentului/documentelor, dupa analizarea acestora.
  • Pentru transporturile la care nu se emite document FIATA nu este necesara instiintarea scrisa a asiguratorului.
  • In cazul organizarii unor transporturi de marfuri speciale si/sau marfuri periculoase: asiguratul este obligat sa instiinteze si sa obtina acordul scris al asiguratorului inainte de preluarea pentru organizarea transportului a marfurilor ce intra in aceste categorii.
  • Depasirea limitelor de raspundere: asiguratul are obligatia sa declare asiguratorului toate transporturile ale caror sume asigurate depasesc limita raspunderii stabilita in polita de asigurare, declararea se face individual, inainte de efectuarea transportului, solicitandu-se acordul asiguratorului privind cuprinderea in asigurare.
  • De asemenea, in situatia majorarii limitei responsabilitatii Casei de expeditii la valoarea declarata a marfii, asiguratul este obligat sa informeze in scris asiguratorul inaintea efectuarii transportului, solicitandu-se acordul asiguratorului privind cuprinderea in asigurare. Pentru includerea acestor acoperiri, asiguratorul poate solicita plata unor prime de asigurare suplimentare.
  • Asiguratul este obligat sa selecteze si sa verifice subcontractantii/agentii cu care colaboreaza, si sa obtina de la acestia confirmarea ca detin polite de asigurare de raspundere civila, conform legii si dimensiunilor activitatii/riscurilor asumate.
  • Asiguratul este obligat sa tina o evidenta a transporturilor efectuate, mentionand natura si valoarea marfii la fiecare transport precum si costul transportului.
  • In cazul prestarii unor alte activitati conexe (de ex. grupajul, manipularea si depozitarea marfurilor), asiguratul este obligat sa actioneze in bune conditii si in conformitate cu normativele tehnice si dispozitiile legale.
  • In cazul neindeplinirii oricareia dintre obligatiile de mai sus, asiguratorul este indreptatit sa refuze plata despagubirii.
  • Respectarea si indeplinirea corespunzatoare a obligatiilor ce revin asiguratului prin polita de asigurare si a recomandarilor asiguratorului, precum si prezumtia ca declaratiile si raspunsurile acestuia in Cererea-chestionar si alte documente solicitate de asigurator sunt adevarate, vor fi o conditie ce precede orice raspundere a asiguratorului.
  Obligatiile Asiguratorului: 

                 Principalele obligatii, pe care Gothaer Asigurari Reasigurari S.A. le are in calitatea sa de asigurator, prin polita de asigurare de raspundere civila a caselor de expeditii sunt:

  • Sa primeasca avizarile de dauna;
  • Sa constate si sa estimeze valoarea pagubelor dupa producerea riscurilor asigurate, in baza documentelor primite de la asigurati/pagubiti;
  • Sa emita oferte de despagubire;
  • Sa plateasca despagubirile cuvenite celor in drept;
  • Sa instiinteze in scris, pe asigurat cu privire la motivele privind neacoperirea totala sau partiala a daunei;
  • Sa amane plata despagubirii daca in legatura cu evenimentul care a produs dauna, a fost instituita impotriva asiguratului sau a prepusilor acestuia o procedura penala, pana la finalizarea acesteia;
  • Sa refuze plata despagubirii daca:
   • asiguratul nu si-a indeplinit obligatiile din contract, in masura in care din acest motiv nu a putut determina cauza producerii riscului asigurat, marimea daunei sau cuantumul despagubirii datorate;
   • cererea de despagubire este frauduloasa sau are la baza declaratii false;
  Procedura Daune: 
  • Constatarea si evaluarea prejudiciului se va face de catre asigurator, direct sau prin imputerniciti, impreuna cu asiguratul sau imputernicitii acestuia.
  • Stabilirea si plata despagubirilor se face de catre asigurator, pe baza tuturor documentelor ce fac referire la cauzele si imprejurarile in care s-a produs evenimentul asigurat, precum si pagubele produse.
  • despagubirile se pot stabili pe baza conventiei dintre asigurat, persoana(ele) pagubita(e) si asigurator, iar in caz de neintelegere - prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila pronuntata de instantele competente din Romania.
  • Despagubirea cuvenita (inclusiv cheltuielile de judecata acoperite) nu poate depasi limitele raspunderii (sublimitele, dupa caz) mentionate in polita si nici cuantumul prejudiciului.
  • Pentru stabilirea cuantumului prejudiciului se vor avea in vedere urmatoarele:
   • Pentru pagubele provocate marfurilor (avariere/distrugere, pierdere) si toate consecintele ce ar decurge din acestea, cuantumul despagubirii datorate se stabileste in raport cu valoarea normala a marfii din momentul luarii in primire, neputand depasi limitele de despagubire per kg/colet/expeditie, stabilite in conformitate cu prevederile U.S.E.R. si prevederile conditiile generale de asigurare; Exceptie: daca partile au convenit in scris majorarea limitelor raspunderii –limita maxima a despagubirii nu va putea depasi valoarea declarata a marfii prevazuta in suplimentele/anexele la polita;
   • Pentru costurile/cheltuielile acoperite, cuantumul despagubirii nu va putea depasi valoarea acestor cheltuieli dovedite cu documente justificative si nici sublimitele de despagubire prevazute, conform conditiilor generale de asigurare.
   • Pentru toate celelalte pagube, inclusiv cele decurgand din intarzierea livrarii: cuantumul despagubirii se nu va putea depasi pretul transportului marfii;
  • Din cuantumul prejudiciului se scad, dupa caz:
   • valoarea resturilor ce se mai pot intrebuinta/valorifica (in cazul avarierii/distrugerii, pierderii marfii);
   • fransizele prevazute pe polita;
   • ratele de prima datorate de asigurat/contractant pana la expirarea politei de asigurare (se va lua in calcul cursul de schimb B.N.R. valabil la data platii despagubirii).
  • Daca asiguratul/contractantul/beneficiarul sau reprezentantul/ii acestora:
   • simuleaza evenimentul asigurat sau exagereaza cu intentie cuantumul pagubei,
   • foloseste spre justificare mijloace sau documente mincinoase, false, frauduloase sau ilegale, indiferent daca acesta avea sau nu cunostiinta despre natura respectivelor documente,
   • modifica sau altereaza cu intentie urmele si ramasitele evenimentului asigurat, decade din orice drept la despagubire si la restituirea proportionala a partii de prima datorata, iar asiguratorul va denunta politaul si, dupa caz, va sesiza organele in drept.
  • In cazul in care pagubele au fost marite (agravate) din alte cauze decat din riscurile asigurate, despagubirea se stabileste numai pentru acea parte din paguba care, dupa constatarile ce se mai pot face cu certitudine, a fost cauzata - fara indoiala - de evenimentul asigurat.
  • Asiguratorul nu este raspunzator, nu acopera si nu acorda despagubiri pentru nicio pretentie care ar putea constitui o incalcare din partea asiguratorului a oricarei interdictii sau restrictii privind sanctiunile economice sau comerciale nationale si/sau internationale si/sau care rezulta direct sau indirect din aplicarea oricarei sanctiuni, interdictii sau restrictii privind sanctiunile economice sau comerciale nationale si/sau internationale.
  • Asiguratorul are dreptul sa amane plata despagubirii daca, in legatura cu dauna, a fost instituita impotriva asiguratului o ancheta sau o procedura penala, pana la finalizarea anchetei sau procedurii.
  • In toate situatiile, asiguratul trebuie sa faca dovada ca evenimentul produs este asigurat in baza conditiilor de asigurare aplicabile politei de asigurare, sarcina probei revenind acestuia.
  • Asigurarea la mai multi asiguratori:
   • asiguratul are obligatia sa declare existenta altor asigurari care acopera aceleasi riscuri, atat la incheierea politei de asigurare, cat si pe parcursul valabilitatii acesteia.
   • existenta unor asigurari pentru aceleasi riscuri reprezinta o imprejurare esentiala pentru evaluarea riscului.
   • in cazul producerii evenimentului asigurat, asiguratul trebuie sa comunice asiguratorului numele celorlalti asiguratori.
   • asiguratul se obliga conform legii sa ceara fiecarui asigurator plata despagubirilor datorate de acesta pe baza respectivului polita de asigurare.
   • in cazul in care, la data formularii cererii de despagubire, exista o alta asigurare acoperind acelasi risc, asiguratorul va contribui la despagubire in mod proportional.
  • Daca asiguratul sau, dupa caz, beneficiarul renunta prin orice modalitate juridica la drepturile sale de despagubire fata de tertii raspunzatori sau face o tranzactie, despagubirea ce s-ar cuveni asiguratului sau, dupa caz, beneficiarului se va reduce in mod corespunzator cu sumele care au facut obiectul acestor acte juridice. Daca plata despagubirii a fost deja efectuata, asiguratul sau, dupa caz, beneficiarul este obligat sa inapoieze despagubirea incasata, in termen de 5 zile de la primirea notificarii din partea asiguratorului.
  • Asiguratul si/sau beneficiarul raspund fata de asigurator pentru prejudiciile aduse prin acte care ar impiedica exercitarea dreptului de regres impotriva persoanelor raspunzatoare de producerea daunei ori de marirea acesteia (pentru partea de dauna care s-a marit).
  • despagubirile se platesc in maximum 15 zile lucratoare de la depunerea intregii documentatii la asigurator, in baza acordului scris al asiguratului asupra sumelor cuvenite, exprimat prin semnarea cererii de despagubire.
  • Despagubirea va fi platita in aceeasi moneda in care s-a platit prima de asigurare, insa, in toate cazurile, facturile in lei vor fi platite in lei. In cazul in care prima de asigurare se plateste in echivalentul in lei al unei valute, despagubirea, inclusiv frasizele, se vor calcula la cursul comunicat de BNR pentru valuta respectiva, valabil in ziua producerii evenimentului asigurat.
  • despagubirile se platesc de catre asigurator persoanei pagubite, cu acordul si cu instiintarea prealabila a asiguratului, in masura in care aceasta nu a fost deja despagubita de asigurat; daca asiguratul face dovada ca a despagubit persoana pagubita (cu acordul prealabil scris al asiguratorului), despagubirea i se va plati asiguratului.
  • Asiguratorul este indreptatit:
   • sa amane plata atata timp cat exista dubii cu privire la dreptul asiguratului de a obtine despagubiri;
   • sa amane acordarea despagubirii daca exista instituita impotriva asiguratului o ancheta sau procedura penala in legatura cu dauna, pana la finalizarea anchetei sau, respectiv, a procedurii penale;
   • sa nu plateasca despagubiri in cazul in care cererea de despagubire are la baza declaratii false sau daca asiguratul (sau oricare alta persoana care actioneaza in numele sau) a contribuit in mod deliberat ori prin neglijenta grava la producerea daunei.
  • Prin plata despagubirilor si in limita acestora, asiguratorul este subrogat in toate drepturile asiguratului sau beneficiarului contra tertilor raspunzatori de producerea daunei ori de marirea acesteia (pentru partea din dauna care s-a marit).
  • Odata cu plata despagubirii se stinge orice pretentie a asiguratului/ persoanelor pagubite / beneficiarilor fata de asigurator in legatura cu evenimentul respectiv.

  Notificare daune:

  Call Center Constatare daune

  Tel: 021.200.00.00; 021 200 00 98​

  Email: avizari@gothaer.ro

  Formular on-line pentru avizare daunehttps://www.gothaer.ro/daune/anunta-o-dauna/

  Diverse: 

                Asiguratorul este subrogat in drepturile asiguratului impotriva celor raspunzatori de producerea pagubei iar asiguratul este obligat sa-i prezerve acest drept asiguratorului, sub sanctiunea nedecontarii daunei.

                Asiguratorul este exonerat de raspundere pentru partea din dauna ce ramane, in sarcina asiguratului fata de tertii prejudiciati, asiguratul raspunzand fata de acestia pentru partea din prejudiciu neacoperita prin asigurare.

                Modificarea politei de asigurare se poate face numai prin intelegere scrisa intre parti.

                Denuntarea politei de asigurare se poate face unilateral de catre fiecare parte in 20 de zile si in conditiile expres mentionate.

                Partile vor fi exonerate de raspundere in conditiile in care vor dovedi ca nerespectarea obligatiilor asumate prin polita se datoreaza fortei majore, definite conform legii civile si dovedite cu documente emise de autoritatile legale competente.

                Orice diferent intre parti se solutioneaza pe cale amiabila sau in caz contrar in instantele de judecata din Romania.

                Asiguratul poate apela la Fondul de Garantare a Asiguratilor care este gestionat de Autoritatea de Supraveghere din Romania in cazul in care asiguratorul se afla in procedura de faliment sau insolventa.