CASE de EXPEDITII - Polita de asigurare a raspunderii civile a intermediarului de transporturi rutiere de marfuri - GROUPAMA Asigurari

asigurari case de expeditii groupama intermediar transport pitesti arges

ROMANIA, BUCURESTI, Sector 1, Str. Mihai Eminescu, nr. 45.

office@groupama.ro

Tel:   021.305.80.00

Fax:   021.310.99.67

              GROUPAMA Asigurari S.A. este parte a marelui grup francez, de asigurari si servicii financiare bancare cu acoperire internationala, GROUPAMA. Asigurator de referinta in Franta, grupul GROUPAMA are o prezenta extinsa la nivel international, in 11 tari din Europa, Africa si Asia. Cu o traditie de peste 100 de ani, GROUPAMA a patruns progresiv pe piata romaneasca, in perioada 2007-2008, achizitionand 3 companii locale de asigurari: BT Asigurari in 2007 si Asiban si OTP Asigurari in 2008, pe care le-a reunit sub brand-ul GROUPAMA Asigurari S.A. Romania. De la infiintare si pana in prezent, GROUPAMA Asigurari S.A. s-a dezvoltat continuu acordand o atentie deosebita satisfacerii nevoilor clientilor, ceea ce a condus la accederea acesteia in categoria societatilor de asigurari premium, alaturi de alte societati de vaza de pe piata romaneasca de asigurari. GROUPAMA Asigurari S.A. este autorizata sa comercializeze produse de asigurare proprii, in Romania, fiind inregistrata in Registrul Asiguratorilor la numarul RA-009-10.04.2003.

Aspecte Generale: 

GROUPAMA Asigurari S.A. pune la dispozitia clientilor sai, care desfasoara activitati de intermediere a operatiunilor de transport rutier contra cost (CASE DE EXPEDITII), intern adica numai pe teritoriul Romaniei si international adica pe teritoriul Romaniei si in afara lui, activitati care constau in preluarea de la beneficiari (clienti) a comenzilor de transport ce vor fi executate in numele sau, prin intermediul unui operator de transport, o polita complexa de asigurare de raspundere civila a caselor de expeditii.

Obiectul Asigurarii: 

               GROUPAMA Asigurari S.A., in baza politei de asigurare de raspundere civila a caselor de expeditii acopera raspunderea asiguratului angajata fata de clienti/beneficiari pentru prejudiciile cauzate acestora, ca urmare a unor acte, fapte, savarsite din culpa sa (erori, omisiuni, greseli proprii comise fara intentie), in timpul si/sau in legatura directa cu desfasurarea activitatii de intermediere in transporturile rutiere de marfuri, pentru care este autorizat.

               Polita de asigurare este valabila pentru toate transporturile rutiere de marfuri organizate de catre asigurat fie in conformitate cu conditiile USER (Uniunea Societatilor de Expeditii din Romania), fie in conformitate cu conditiile FIATA (Federatia Internationala a Asociatiilor Caselor de Expeditii), dupa cum se emite sau nu un document FIATA pentru transportul in cauza.

               Se acopera inclusiv daunele cauzate prin fapta transportatorului si pentru care asiguratul raspunde civil fata de client, conform legii, in calitate de intermediar al respectivului transport rutier.

               Orice alta polita de asigurare acoperind aceleasi riscuri/evenimente, are intaietate fata de aceasta asigurare, ea fiind o asigurare de raspundere.

Conditii de Preluare in Asigurare: 

              Pentru a putea sa incheie o polita de asigurare de raspundere civila a caselor de expeditii, solicitantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • sa initieze sau sa desfasoare activitate de intermediere de transporturi rutiere de marfuri si sa indeplineasca reglementarile legale pentru autorizarea ca intermediar de transporturi rutiere de marfuri;
 • sa intocmeasca Cererea Chestionar care contine informatii relevante despre solictant, despre activitatea pe care doreste sa o desfasoare si riscurile la care se expune, despre mijloacele de transport si/sau transportatorii pe care urmeaza sa le foloseasca in activitate, informatii care sunt esentiale pentru intocmirea politei;
 • sa solicite sau nu, atasarea clauzelor suplimentare la polita de baza;
 • sa intocmeasca Specificatia care detaliaza bunurile sau raspunderile asigurate precum si sublimitele de raspundere ale asiguratorului;
 • sa puna la dispozitie asiguratorului Autorizatiile obtinute pentru desfasurarea activitatii si Certificatul de Inregistrare al firmei;
 • sa detalieze istoricul de daune, daca este cazul;

              Cererea chestionar trebuie intocmita in oricare din urmatoarele situatii:

 • incheierea unei polite noi;
 • reinoirea unei polite existente, inainte de data expirarii acesteia;
 • alte situatii care presupun schimbari ale riscurilor asigurate;

              Principalele informatii comunicate asiguratorului prin cererea chestionar, in vederea incheierii politei de asigurare, sunt:

 • datele de identificare ale asiguratului / contractantului;
 • numarul si data obtinerii licentei pentru activitatea de intermediere a operatiunilor de transport (Casa de Expeditii) - cu exceptia societatilor nou infiintate;
 • persoana desemnata pentru legatura cu Autoritatea Rutiera Romana;
 • asiguratul este:
  • membru U.S.E.R. - numar si data obtinere licenta U.S.E.R.
  • membru F.I.A.T.A. - numar si data obtinere licenta F.I.A.T.A
 • informatii despre numarul de angajati si cifra de afaceri;
 • categoria de bunuri pentru care se organizeaza transporturi, ex.:
  • Marfuri generale, nespecificate in alte grupe;
  • Marfuri speciale (produse cosmetice, parfumuri, farmaceutice, bauturi spirtoase, produse din tutun);
  • Marfuri ADR (produse inflamabile, carburanti, GPL, lacuri, vopsele, carbid etc.);
  • Alte tipuri de marfuri, care trebuiesc detaliate;
 • tipuri de expeditii de marfuri organizate:
  • in functie de zona geografica:
   • exclusiv in Romania;
   • in Europa;
   • toata lumea;
  • in functie de modalitatea de transport:
 • alte servicii prestate: ex. Grupaj, manipulare si depozitare si detalii privind locatiile unde sunt manipulate/depozitate marfurile;
 • daca se desfasoara si activitate de transport cu mijloace proprii, ale casei de expeditii;
 • moneda politei: RON, EUR sau USD;
 • suma asigurata:
  • pentru intreaga perioada;
  • pe eveniment;
 • fransiza deductibila pe eveniment;
 • modalitatea de plata a primei anuale;
 • etc.
Perioada Asigurata: 

               Asigurarea de raspundere civila a caselor de expeditii de la GROUPAMA Asigurari S.A. se incheie, de regula, pe o perioada de un an dar si pe perioade subanuale, iar perioada respectiva va fi specificata in polita. Intrarea in valabilitate se face cel mai devreme, incepand cu ora 00:00 a zilei urmatoare emiterii politei iar iesirea din valabilitate se produce la ora 24:00 a ultimei zile de valabilitate inscrisa pe polita.

               Polita de asigurare isi inceteaza valabilitatea si implicit inceteaza raspunderea asiguratorului, in urmatoarele cazuri:

 • la ora si ziua inscrise in polita de asigurare, ca si data de expirare;
 • in caz de dauna totala;
 • la data schimbarii proprietarului/utilizatorului interesului asigurabil;
 • cu acordul ambelor parti;
 • la ora 24.00 a datei de scadenta a ratei de prima daca dupa expirarea termenului de pasuire de 15 zile, nu s-a achitat rata scadenta;
 • prin denuntare unilaterala, sub forma unei scrisori recomandate cu confirmare de primire, cu un preaviz de 20 zile;
 • ìn caz de forta majora;
 • prin desfiintarea de drept a contractului in cazul in care asiguratul nu-si indeplineste obligatiile contractuale;
Teritorialitate: 

               Polita de asigurare de raspundere civila a caselor de expeditii de la GROUPAMA Asigurari S.A. se incheie pentru activitatea de intermediere a operatiunilor de transport rutier, contra cost, pentru:

 • organizarea de expeditii in trafic rutier intern (Romania);

                                si/sau

 • organizarea de expeditii in trafic rutier international;

                conform celor precizate expres in polita.

 

Asiguratul: 

              Asiguratul in cadrul politei de asigurare de raspundere civila a caselor de expeditii de la GROUPAMA Asigurari S.A. este:

 • orice persoana juridica mentionata in polita, avand sediul in Romania, autorizata legal sa desfasoare activitatea de intermediere a operatiunilor de transport rutier contra cost (Casa de Expeditii care are o licenta de executie pentru activitati conexe transportului rutier, valabila, eliberata de Autoritatea Rutiera Romana)

                             sau

 •  societatile de transport care efectueaza si intermedieri de transporturi si in acest scop au pe langa licenta de transport si o licenta de executie pentru activitati conexe transportului rutier, valabila, eliberata de Autoritatea Rutiera Romana.

              Notiunii de asigurat ii sunt asimilati si prepusii acestuia si/sau persoanele din conducere, cand acesti prepusi sau aceste persoane actioneaza in exercitiul functiilor lor.

Suma Asigurata: 

              Suma asigurata sau limita maxima a raspunderii asiguratorului, este acea valoare globala mentionata de catre solicitant in cererea chestionar si care reprezinta suma maxima, pe eveniment si pe intreaga perioada asigurata, in limita careia GROUPAMA Asigurari S.A. poate acorda despagubiri asiguratului sau celor indreptatiti, in cazul producerii evenimentului asigurat, sau suma totala a despagubirilor ce se pot acorda pe toata perioada de valabilitate a asigurarii. In aceasta valoare globala sunt asigurate atat riscurile standard cat si cele acoperite prin clauzele suplimentare atasate politei. Suma asigurata poate fi exprimata in RON sau EURO.

              Sumele asigurate sau limitele minime de raspundere (stabilite conform legii) pentru activitatea de intermediere a operatiunilor de transport rutier contra cost sunt:

 • 50.000 EUR - pe eveniment si/sau pe intreaga perioada asigurata - in cazul transporturilor rutiere internationale;
 • 30.000 EUR - pe eveniment si/sau pe intreaga perioada asigurata - in cazul transporturilor rutiere nationale.

              Pentru incheierea de polite cu limite de raspundere mai mari decat cele precizate anterior, se va solicita aprobare speciala de la asigurator.

              Dupa ce se realizeaza despagubiri pentru daune partiale, suma asigurata se diminueaza cu valoarea acelor despagubiri iar noua suma astfel rezultata ramane valabila ca limita maxima de despagubire pana la expirarea politei daca nu intervin intre timp si alte despagubiri. Reintregirea sumei asigurate pana la nivelul avut initial, la incheierea politei, se poate face la cererea asiguratului, cu aprobare din partea asiguratorului si contra platii unei prime de asigurare suplimentara.

              Pe durata asigurarii, suma asigurata poate fi majorata, cu conditia platii unei primei suplimentare de asigurare.

Prima de Asigurare: 

              Prima de asigurare pe polita de asigurare de raspundere civila a caselor de expeditii reprezinta suma datorata de asigurat in schimbul obligatiei pe care si-o asuma GROUPAMA Asigurari S.A., de plata a indemnizatiei de asigurare (despagubire) in caz de producere a riscurilor asigurate. Ea rezulta, in urma aplicarii, la valoare sumei asigurate, a unei cote de prima, procentuala, stabilita de catre asigurator in functie de anumite criterii. Este exprimata valoric, in moneda incheierii contractului, RON sau EURO si poate fi achitata integral la emiterea politei sau intr-un numar de rate acceptate de catre asigurator. Sumele in valuta se achita in RON la cursul BNR valabil pentru ziua efectuarii platii.

              La momentul incheierii politei se calculeaza prima de asigurare provizorie/estimata prin aplicarea cotatiei asupra volumului anual estimat al veniturilor asiguratului din organizarea de expeditii de marfuri in trafic rutier intern si/sau international.

              Asiguratul plateste asiguratorului la incheierea asigurarii o prima minima si de depozit reprezentand 80% din prima provizorie/estimata, daca nu s-a convenit altfel. Plata, cu acordul partilor, poate fi stabilita si in rate semestriale, trimestriale.

              Regularizarea primei de asigurare se realizeaza in baza raportarii veniturilor efectiv realizate din activitate in perioada respectiva, daca nu s-a convenit altfel.

              In cazul in care veniturile estimate difera de veniturile efectiv realizate in perioada de decontare, regularizarea primei de asigurare se face dupa cum urmeaza:

 • in cazul regularizarilor intermediare:
  • daca prima de asigurare calculata in urma regularizarii este mai mica decat prima de asigurare minima si de depozit pe perioada de decontare, aceasta din urma constituie prima de asigurare finala aferenta acestei perioade;
  • daca prima de asigurare calculata in urma regularizarii este mai mare decat prima de asigurare minima si de depozit pe perioada de decontare, asiguratul este obligat sa plateasca asiguratorului diferenta rezultata;
 • in cazul regularizarii la finalul perioadei de asigurare:
  • daca prima de asigurare calculata in urma regularizarii este mai mica decat prima de asigurare minima si de depozit pe perioada de asigurare, aceasta din urma constituie prima de asigurare finala, cu exceptia cazului in care prima de asigurare incasata pana la data regularizarii este mai mare decat prima minima si de depozit. In aceasta situatie, asiguratorul va restitui asiguratului diferenta dintre prima de asigurare incasata si prima minima si de depozit;
  • daca prima de asigurare calculata in urma regularizarii este mai mare decat prima de asigurare minima si de depozit aferenta perioadei de asigurare:
   • asiguratul este obligat sa plateasca asiguratorului diferenta rezultata, daca prima de asigurare calculata conform regularizarii este mai mare decat prima de asigurare incasata;
   • asiguratorul este obligat sa restituie asiguratului diferenta rezultata, daca prima de asigurare calculata conform regularizarii este mai mica decat prima de asigurare incasata;

              In termen de 5 zile calendaristice de la finele perioadei de decontare (an/semestru/trimestru/luna - dupa cum s-a convenit intre parti la incheierea asigurarii) asiguratul este obligat sa comunice in scris asiguratorului veniturile efectiv realizate in perioada respectiva, in vederea regularizarii primei de asigurare.

              Prima de regularizare se calculeaza de catre asigurator in baza raportarii facute de asigurat, asiguratorul urmand a instiinta asiguratul despre diferentele rezultate in termen de 3 zile calendaristice de la ultima raportare convenita. Plata primei de regularizare se va efectua in 5 zile calendaristice de la data comunicarii.

              Pentru asigurarile ce se incheie in valuta, conversia veniturilor aferente activitatii desfasurate in vederea stabilirii in valuta a primelor de asigurare se face utilizand cursul de referinta BNR de la data incheierii asigurarii.

              In cazul in care se agreaza ca plata primelor exprimate in valuta sa se faca in lei, se va utiliza cursul de referinta leu/valuta comunicat de BNR la data platii. In aceasta situatie, eventualele despagubiri se vor acorda in lei, calculate la cursul BNR de la data producerii evenimentului.

              Polita de asigurare se poate incheia in conditiile stabilirii, de comun acord, a unei fransize deductibile.

ATENTIE! asiguratorul nu are obligatia de a-i notifica asiguratului datele de scadenta ale primelor de asigurare.

Sistemul de Fransize: 

              Polita de asigurare de raspundere civila a caselor de expeditii, pentru activitatea de intermediere a operatiunilor de transport rutier desfasurata contra cost, de la GROUPAMA Asigurari S.A. poate fi incheiata cu sau fara fransize deductibile per eveniment, in functie de anumite criterii stabilite de catre asigurator.

              Polita se incheie:

Riscuri Asigurate Standard: 

              Riscurile standard asigurate prin polita de asigurare de raspundere civila a caselor de expeditii, pentru activitatea de intermediere a operatiunilor de transport rutier desfasurata contra cost, de la GROUPAMA Asigurari S.A. sunt:

 • Pierderea sau avarierea marfurilor preluate de asigurat in vederea organizarii transportului;
 • Cheltuieli justificate in legatura cu organizarea transportului (costuri de depozitare, cheltuieli de limitare a pagubelor, cheltuieli de redirectionare a marfurilor, etc.);
 • Cheltuieli de judecata la care este obligat asiguratul in procesul civil.

              Riscurile prevazute mai sus fac obiectul acoperirii daca acestea se datoreaza unor erori sau omisiuni comise fara intentie de catre asigurat in operatiunea de organizare a expeditiei de marfuri, cu exceptia cazurilor de excludere.

  Riscuri Excluse: 

                Riscurile excluse in polita de asigurare de raspundere civila a caselor de expeditii, pentru activitatea de intermediere a operatiunilor de transport rutier desfasurata contra cost, de la GROUPAMA Asigurari S.A. sunt:

  • razboi (indiferent daca razboiul a fost sau nu declarat), razboi civil, invazie, actiune a unui dusman extern, ostilitati, insurectie, putere militara (dictatura) sau uzurpare de putere, actiune a unor grupuri de persoane rauvoitoare sau persoane care actioneaza in numele sau in legatura cu orice organizatie politica, conspiratie, represalii, actiunea torpilelor, prezenta minelor si a altor mijloace de lupta similare si in general a tuturor evenimentelor de razboi cat si a actelor de sabotaj, terorism sau piraterie avand un caracter politic sau asimilate razboiului;
  • capturare, sechestrare, rechizitionare, expropriere cu forta sau detinere, distrugere sau avariere din ordinul oricarui guvern de drept sau de fapt sau a oricarei autoritati publice;
  • revolta, tulburari civile, greve, greve patronale sau alte evenimente similare;
  • efectele directe sau indirecte ale exploziei atomice, ale radiatiilor sau infestarii radioactive, ca urmare a folosirii energiei atomice sau a materialelor fisionabile;
  • violare a embargoului, contrabanda, comert prohibit sau clandestin, confiscare, punere sub sechestru sau rechizitionare;
  • orice forma de sechestru, cautiune sau alte garantii financiare;
  • amenzi de orice fel, cheltuieli penale, penalitati;
  • orice pagube indirecte ca de exemplu: scaderea preturilor marfurilor sau altele asemanatoare, diferentele de curs valutar si in general orice obstacole ridicate in cursul unei exploatari sau operari comerciale in legatura cu marfurile expediate;
  • carantina, dezinsectie, masuri sanitare;
  • dolul sau greseala intentionata a asiguratului precum si a oricarui prepus al acestuia;
  • pagubele produse ca urmare a actiunii sau inactiunii cu caracter fraudulos si/sau penal a unui membru din conducerea asiguratului, precum si a prepusilor sai;
  • pagube rezultate:
   • din transmiterea de documente false comunicate de catre asigurat sau de neaplicat;
   • din transmiterea de documente gresite, incomplete sau false indiferent daca sunt comunicate de catre transportator sau client, sau de neaplicat;
   • de furnizarea cu intarziere de catre asigurat, transportator sau client a documentelor;
   • ca urmare a pierderii, distrugerii, deteriorarii sau nerestituirii oricaror documente, de orice natura, fie scrise, tiparite sau reproduse prin orice alta natura, precum si a informatiei stocate electronic;
  • orice fel de vatamari corporale din orice cauza, cauzate unor persoane si bunurilor apartinand tertelor persoane fizice si/sau juridice, precum si pagubele cauzate angajatilor asiguratului si/sau bunurilor acestora, inclusiv pagubele cauzate bunurilor asiguratului;
  • incendiul, explozia, pagubele produse de contactul cu apa si de influenta temperaturii si/sau de conditiile atmosferice si/sau climaterice;
  • cheltuieli facute pentru transformarea sau imbunatatirea bunurilor in comparatie cu starea lor la momentul inceperii raspunderii, cele pentru repararea unor avarii sau distrugeri produse de cauze necuprinse in asigurare si nici cele pentru reparatii, reconditionari sau restaurari nereusite;
  • poluarea sau infestarea marfurilor transportate, ca urmare a amestecarii sau a schimbarii gustului si/sau a mirosului, fie o depreciere a continutului, fie cheltuieli pentru readucerea in stare normala a marfurilor transportate;
  • poluarea de orice fel;
  • folosirea de mijloace de transport neadaptate specificului marfurilor transportate;
  • furtul, disparitia bunurilor, chiar daca acestea s-au produs din culpa subcontractorilor casei de expeditii (transportator, depozitar, manipulator etc);

                Asiguratorul nu acorda despagubiri pentru pagube produse in timpul unor transporturi la care asiguratul nu face dovada existentei relatiei comerciale cu transportatorul si cu cel care comanda transportul;
                Nu sunt acoperite prin asigurare pagubele produse in timpul manipularii, la incarcarea si descarcarea in alte mijloace de transport;
                Nu se acorda despagubiri pentru pagubele cauzate de nerespectarea de catre asigurat (Casa de Expeditii) a reglementarilor nationale si internationale privind transportul, manipularea si depozitarea marfurilor, inclusiv a marfurilor periculoase - acord ADR (Acord intre Romania si Comunitarea Europeana instituind anumite conditii pentru transportul rutier de marfuri si promovarea transportului combinat – incheiat la 28 iunie 2001) si/sau alte reglementari cu caracter similar la care Romania este parte.
                Sunt excluse orice alte cheltuieli sau recunoasteri ale raspunderii facute de asigurat fara acceptul scris al asiguratorului.
                Sunt excluse din asigurare urmatoarele marfuri:

  • bijuterii, perle si pietre pretioase, blanuri, obiecte de arta si de colectie sau alte obiecte care au o valoare artistica, stiintifica sau istorica;
  • metale pretioase (prelucrate sau neprelucrate), bani, bilete de banca, monede, cecuri, actiuni, obligatiuni, cupoane si orice alte hartii de valoare;
  • tigari;
  • bauturi alcoolice altele decat vin si sampanie.

                 Nu sunt acoperite cazurile in care asiguratul este exonerat de raspundere, cum ar fi:

  • cazurile de forta majora (imprejurare externa, imprevizibila, extraordinara si invincibila, fara relatie cu lucrul care a provocat paguba sau cu insusirile sale naturale), cum ar fi: cutremurul de pamant, trasnetul, inundatia, avalansa, furtuna, prabusirile;
  • prejudiciile produse din culpa exclusiva a unei terte persoane;
  • prejudiciile produse din culpa exclusiva a persoanei pagubite;
  • pierderi sau avarii la marfurile expediate care au avut drept cauza o culpa a persoanei care are dreptul sa dispuna de marfa, un ordin al acesteia nerezultand dintr-o culpa a asiguratului, un viciu propriu al marfii sau circumstante pe care asiguratul nu putea sa le evite si a caror consecinte nu le putea preveni si daca pierderea sau avarierea rezulta din riscuri particulare inerente uneia sau mai multora dintre urmatoarele situatii:
   • lipsa sau defectuozitatea ambalajului pentru marfurile expuse prin felul lor la stricaciuni sau avarieri, cand aceste marfuri nu sunt ambalate sau sunt rau ambalate de catre furnizor sau destinatar;
   • manipularea, incarcarea, stivuirea sau descarcarea marfii de catre furnizor sau destinatar ori de catre persoane care actioneaza in contul acestora;
   • natura unor marfuri expuse, datorita cauzelor inerente insasi naturii lor, fie la pierdere totala sau partiala, fie la avarie in special prin spargere, ruginire, deteriorare interna si spontana, uscare, curgere, pierdere normala sau prin actiunea insectelor sau a rozatoarelor;
   • insuficienta sau imperfectiunea marcajelor ori a numerelor coletelor;

                 Este exclusa orice situatie care, potrivit normativelor in vigoare, nu implica raspunderea asiguratului. De asemenea, nu sunt acoperite de asigurare prejudiciile cauzate de insolvabilitatea sau falimentul asiguratului si nu acopera nici contravaloarea facturilor neachitate de catre asigurat, pentru serviciile de care acesta a beneficiat.
                 Asiguratorul nu acopera cererile de despagubire formulate pentru daune produse inainte de intrarea in vigoare a politei de asigurare, chiar daca descoperirea acestora ori a legaturii de cauzalitate dintre dauna si serviciile prestate de asigurat s-au produs dupa intrarea in vigoare a asigurarii.
                 Asiguratorul nu acopera cererile de despagubire formulate pentru daune produse ulterior suspendarii sau terminarii contractului, indiferent de tipul de consecinta, intamplata.
                 In orice actiune, proces sau alta procedura judecatoreasca, in care asiguratorul pretinde ca, in conformitate cu excluderile de mai sus, raspunderea nu este asigurata prin prezenta polita de asigurare, sarcina probei de acoperire prin asigurare revine asiguratului.

   Clauze Suplimentare: 

                 La polita de asigurare de raspundere civila a caselor de expeditii, pentru activitatea de intermediere a operatiunilor de transport rutier desfasurata contra cost, de la GROUPAMA Asigurari S.A. pot fi atasate urmatoarele clauze, in baza obtinerii aprobarii asiguratorului si in schimbul platii unei prime de asigurare suplimentare:

   • Clauza suplimentara privind asigurarea fondului de garantie - prin care asiguratorul acopera riscul de neplata a debitelor pe care casa de expeditii, avand autorizatie eliberata de Ministerul Lucrarilor Publice Transporturilor si Locuintei prin Autoritatea Rutiera Romana pentru desfasurarea activitatilor specifice, in temeiul contractelor de transport, le inregistreaza in cazul insolvabilitatii sau falimentului asiguratului.

                                 In baza acestei clauze suplimentare nu sunt acoperite:

   • daunele rezultate din alte cauze decat insolvabilitatea sau falimentul asiguratului;
   • alte sume solicitate de transportator, in afara celor privind cheltuielile de transport;
   • daunele generate de forta majora invocata de asigurat;
   • frauda, reaua credinta sau reaua intentie din partea transportatorului sau a reprezentantilor acestuia;
   • daunele rezultate din vina transportatorului, inclusiv neindeplinirea/indeplinirea defectuoasa a contractului de transport;
   • fransiza prevazuta in polita de asigurare.

                                 In orice procedura judecatoreasca in care asiguratorul pretinde ca, raspunderea nu este asigurata prin asigurare, sarcina probei de acoperire prin asigurare revine asiguratului.

   Obligatiile Asiguratului: 

                  Principalele obligatii pe care asiguratul le are prin polita de asigurare de raspundere civila a caselor de expeditii, de la GROUPAMA Asigurari S.A. sunt:

   • Asiguratul este obligat sa raspunda in scris la intrebarile formulate de asigurator, cu privire la imprejurarile esentiale referitoare la risc, pe care le cunoaste. Daca imprejurarile esentiale referitoare la risc se modifica in perioada de valabilitate a politei, asiguratul este obligat sa comunice in scris asiguratorului schimbarile respective. Asiguratul trebuie sa solicite aprobarea asiguratorului, anterior incheierii politei de asigurare sau in perioada de asigurare, pentru orice intelegere speciala incheiata cu clientii sai sau cu alte societati similare, care ar putea avea ca efect cresterea sau modificarea raspunderii sale in legatura cu activitatile descrise in contractul de asigurare.
   • Asiguratul are obligatia sa respecte toate prevederile legale, precum si actele normative in vigoare care reglementeaza activitatea de intermediere in transporturi din Romania si sa-si indeplineasca toate obligatiile ce ii revin pentru pastrarea licentei de executie pentru activitati conexe transportului rutier.
   • Asiguratul are obligatia sa organizeze transporturile de marfuri numai cu transportatorii care sunt legal constituiti, au ca obiect de activitate transportul de marfuri si au toate documentele necesare efectuarii transportului de marfa in bune conditii: autorizatie de transport, carte verde, asigurare de raspundere civila a transportatorului in calitate de caraus, pentru marfa transportata. In caz de dauna, asiguratul va trebui sa faca dovada ca toate aceste documente existau si erau valabile in momentul efectuarii transportului.
   • Obligatii suplimentare in cazul transporturilor efectuate sub acoperirea unui document FIATA, (acestea trebuiesc indeplinite pe langa obligatiile prevazute in prezentele conditii):
    • Orice transport care se efectueaza sub acoperirea unui document FIATA se va incredinta numai unor transportatori care au asigurari de raspundere a carausului (CMR);
    • Pentru a fi acoperit prin asigurare, asiguratul va transmite asiguratorului documentul/ documentele FIATA prin fax in ziua emiterii;
    • Asiguratorul va confirma in scris cuprinderea in asigurare in ziua urmatoare primirii documentului/documentelor.
    • Pentru transporturile la care nu se emite document FIATA nu este necesara instiintarea scrisa a asiguratorului.
   • Asiguratul este obligat sa instiinteze si sa obtina acordul scris al asiguratorului inainte de preluarea pentru transport a urmatoarelor marfuri:
    • tigari;
    • bauturi alcoolice.

                                 Pentru includerea acestor transporturi in asigurare este strict necesar ca ele sa se execute cu container de uz general fara capac sau laterala deschisa sau cu remorca tip cutie metalica.

   • In cazul producerii evenimentului asigurat, respectiv avarierea sau distrugerea marfurilor din culpa prepusilor asiguratului, asiguratul este obligat:
    • sa dispuna luarea de masuri de limitarea pagubelor, potrivit cu imprejurarile si pe seama asiguratorului (salvarea marfurilor, pastrarea si paza lor precum si masuri de prevenire a degradarilor ulterioare);
    • sa instiinteze asiguratorul, in scris (in termen de 48 de ore de cand a luat cunostinta de producerea evenimentului), despre producerea evenimentului asigurat, in instiintare precizandu-se felul marfurilor avariate sau distruse, data, locul, cauzele si imprejurarile producerii evenimentului asigurat, locul unde se afla marfurile avariate sau distruse, precum si valoarea estimata a pagubei, in vederea comunicarii unor eventuale instructiuni cu privire la marfa in disputa;
    • sa puna la dispozitia asiguratorului toate actele si evidentele necesare pentru verificarea existentei si valorii marfurilor transportate, precum si pentru constatarea si evaluarea pagubelor si stabilirea cuantumului despagubirilor;
    • sa instiinteze asiguratorul emitent al politei de asigurare de raspundere a carausului pentru marfuri transportate pe sosele (C.M.R. intern/extern) si sa-i solicite acestuia, in scris, sa participe la constatari;
    • sa nu recunoasca nicio raspundere si sa nu faca nicio oferta, promisiune sau plata fara acordul prealabil al asiguratorului;
    • sa se apere in proces tinand seama si de eventualele recomandari facute de asigurator. Asiguratorul este indreptatit, in cazurile in care apreciaza ca este necesar, in procesul civil, sa indice asiguratului sa-si angajeze aparator atat in prima instanta cat si in caile de atac.
    • sa conserve dreptul de regres impotriva tertilor vinovati de producerea pagubei, in caz contrar asiguratorul are dreptul sa refuze plata despagubirii.
   • Asiguratul va informa imediat in scris asiguratorul asupra eventualelor pretentii formulate impotriva sa, furnizand toate informatiile pe care le detine, referitoare la eveniment.
   • Sub sanctiunea pierderii dreptului la despagubire, asiguratul nu se va implica in procese care au legatura cu raspunderea asigurata prin prezentul contract, fara instiintarea si acordul scris prealabil a asiguratorului.
   • Asiguratul are obligatia sa declare asiguratorului toate transporturile ale caror sume asigurate depasesc limita raspunderii stabilita in polita de asigurare, declararea se face individual, inainte de efectuarea transportului cerandu-se acordul asiguratorului.
   • Asiguratul va tine o evidenta a transporturilor efectuate, mentionand natura si valoarea marfii la fiecare transport precum si costul transportului.
   • Daca organizarea de expeditii cuprinde si alte activitati conexe (manipularea/ depozitarea marfurilor etc.) si acestea sunt preluate in asigurare prin clauze suplimentare specifice fiecarei activitati, asiguratul este obligat sa actioneze in bune conditii si in conformitate cu normativele tehnice si dispozitiile legale cu privire la activitatea executata si preluata in asigurare. In cazul in care se constata nerespectarea de catre asigurat a obligatiei anteriore, asiguratorul are dreptul sa suspende asigurarea, incepand cu ziua urmatoare datei constatarii, instiintand in scris asiguratul. Dupa inlaturarea deficientelor, asigurarea poate fi repusa in vigoare de catre asigurator, in scris, incepand cu ziua urmatoare datei constatarii acesteia.
   • Asiguratul are obligatia sa declare existenta altor asigurari pentru aceeasi raspundere la asiguratori diferiti, atat la incheierea politei de asigurare cat si pe parcursul valabilitatii acesteia.
   • In cazul in care asiguratul opteaza pentru subcontractarea anumitor activitati, acestuia ii revine obligatia de a verifica abilitatea si priceperea subcontractorilor sai cat si clauzele si conditiile de asigurare ale politelor de asigurare ale acestora pentru raspunderea contractuala fata de serviciile prestate.
   • In cazul in care asiguratorul a platit despagubiri pentru un polita de asigurare care a fost incheiat cu plata in rate a primei de asigurare, asiguratul ramane responsabil pentru plata ratelor de prima ulterioare datei platii indemnizatiei.
   • Nerespectarea oricareia din obligatiile asiguratului in derularea acestei polite de asigurare, atrage pierderea dreptului la despagubire.
   Obligatiile Asiguratorului: 

                  Principalele obligatii, pe care GROUPAMA Asigurari S.A. le are in calitatea sa de asigurator, prin polita de asigurare de raspundere civila a caselor de expeditii sunt:

   • Sa primeasca avizarile de dauna;
   • Sa constate si sa estimeze valoarea pagubelor dupa producerea riscurilor asigurate, in baza documentelor primite de la asigurati/pagubiti;
   • Sa emita oferte de despagubire;
   • Sa plateasca despagubirile cuvenite celor in drept;
   • Sa instiinteze in scris, pe asigurat cu privire la motivele privind neacoperirea totala sau partiala a daunei;
   • Sa amane plata despagubirii daca in legatura cu evenimentul care a produs dauna, a fost instituita impotriva asiguratului sau a prepusilor acestuia o procedura penala, pana la finalizarea acesteia;
   • Sa refuze plata despagubirii daca:
    • asiguratul nu si-a indeplinit obligatiile din contract, in masura in care din acest motiv nu a putut determina cauza producerii riscului asigurat, marimea daunei sau cuantumul despagubirii datorate;
    • cererea de despagubire este frauduloasa sau are la baza declaratii false;
   Procedura Daune: 
   • Convocarea pentru constatarea si evaluarea pagubelor se comunica in scris partilor interesate (asigurat, transportator, asigurator al transportatorului, beneficiar/primitor al bunurilor avariate, astfel cum se impune de la caz la caz), care se pot prezenta direct sau prin imputerniciti. Lipsa uneia din parti nu impiedica asiguratorul sa procedeze la constatarea si evaluarea pagubelor.
   • Stabilirea si plata despagubirilor, se face de catre asigurator in baza documentatiei complete privind cauzele si imprejurarile in care s-a produs evenimentul asigurat.
   • Despagubirea nu poate depasi limita maxima a raspunderii/eveniment (pentru un transport), acoperita prin polita de asigurare, nici cuantumul pagubei si nici valoarea bunurilor din momentul producerii evenimentului asigurat precum si a cheltuielilor justificate.
   • Nimeni nu poate beneficia de acoperirea oferita de prezenta polita de asigurare daca nu justifica faptul ca a suferit un prejudiciu.
   • despagubirile se platesc de asigurator in lei sau in valuta convertibila in functie de modalitatea in care s-au platit primele de asigurare. In cazul in care asiguratul a suportat cheltuieli in lei si valuta, iar primele de asigurare au fost platite in valuta, asiguratorul va despagubi cheltuielile facute de asigurat potrivit modalitatii in care au fost efectuate acestea.
   • In cazul in care, la data daunei, asiguratul nu are achitata integral prima de asigurare, asiguratorul are dreptul de a retine din despagubirea cuvenita ratele de prima datorate pana la sfarsitul perioadei de asigurare.
   • Asiguratorul este, de asemenea, indreptatit:
    • sa amane acordarea despagubirii daca exista instituita impotriva asiguratului o ancheta sau procedura penala in legatura cu dauna, pana la finalizarea anchetei sau, respectiv, a procedurii penale;
    • sa nu plateasca despagubiri in cazul in care cererea de despagubire are la baza declaratii false sau daca asiguratul (sau oricare alta persoana care actioneaza in numele sau) a contribuit in mod deliberat ori prin culpa grava la producerea daunei.
   • Daca asiguratul a dat raspunsuri inexacte sau incomplete ori daca nu a facut comunicarea la asigurator cu privire la circumstantele privind riscul in termen de 3 zile calendaristice, asiguratorul are dreptul:
    • inainte de producerea evenimentului asigurat, sa propuna asiguratului modificarea corespunzatoare a contractului sau sa il rezilieze la implinirea unui termen de 10 zile, calculate de la notificarea primita de asigurat, restituindu-i primele de asigurare platite, aferente perioadei in cadrul carei asigurarea nu mai funcționeaza, in cazul in care cunoscand exact imprejurarile nu ar fi incheiat asigurarea;
    • dupa producerea evenimentului asigurat, sa reduca indemizatia cuvenita corespunzator raportului dintre prima stabilita si cea care, cunoscandu-se exact imprejurarile, ar fi fost datorata, sau sa refuze plata indemnizatiei daca, fata de aceste imprejurari asigurarea nu s-ar fi incheiat.
   • In cazul avizarii producerii unui eveniment asigurat, asiguratorul are dreptul sa verifice corectitudinea raportarii veniturilor realizate de asigurat, raportare ce sta la baza calculului primei de asigurare. Daca se constata ca asiguratul a raportat un volum al incasarilor din perioadele anterioare de decontare sub nivelul celor reale, asiguratorul poate reduce despagubirea corespunzator raportului dintre primele platite de asigurat si cele ce ar fi trebuit platite in cazul raportarii reale.

   Notificare daune:

   Call Center Constatare daune - ALO GROUPAMA -

   Tel: 0374 110 110

   de LUNI pana VINERI, intre 8:00 – 20:00 -

   Diverse: 

                 Asiguratorul este subrogat in drepturile asiguratului impotriva celor raspunzatori de producerea pagubei iar asiguratul este obligat sa-i prezerve acest drept asiguratorului, sub sanctiunea nedecontarii daunei.

                 Asiguratorul este exonerat de raspundere pentru partea din dauna ce ramane, in sarcina asiguratului fata de tertii prejudiciati, asiguratul raspunzand fata de acestia pentru partea din prejudiciu neacoperita prin asigurare.

                 Modificarea politei de asigurare se poate face numai prin intelegere scrisa intre parti.

                 Denuntarea politei de asigurare se poate face unilateral de catre fiecare parte in 20 de zile si in conditiile expres mentionate.

                 Partile vor fi exonerate de raspundere in conditiile in care vor dovedi ca nerespectarea obligatiilor asumate prin polita se datoreaza fortei majore, definite conform legii civile si dovedite cu documente emise de autoritatile legale competente.

                 Orice diferent intre parti se solutioneaza pe cale amiabila sau in caz contrar in instantele de judecata din Romania.

                 Asiguratul poate apela la Fondul de Garantare a Asiguratilor care este gestionat de Autoritatea de Supraveghere din Romania in cazul in care asiguratorul se afla in procedura de faliment sau insolventa.