CASCO - Polita facultativa pentru avarii si furt autovehicule - GENERALI Romania Asigurare-Reasigurare

asigurari casco generali romania avarii si furt autovehicule pitesti arges

ROMANIA, BUCURESTI, Sector 1, Piata Charles de Gaulle, nr. 15, etajele 6 si 7.

office@generali.ro

Tel:   021.207.00.08, 021.312.36.35

Fax:   021.312.37.20

               GENERALI Romania Asigurare Reasigurare SA este o societate de asigurari cu traditie si un istoric indelungat pe meleagurile romanesti. In 1835 era infiintata, la Braila, prima sucursala a grupului Generali, in Romania. In 1935 societatea isi muta sediul la Bucuresti si isi schimba denumirea in GENERALA - Societate Romana de Asigurari Generale. In anul 1948, datorita contextului politic, Grupul Generali este fortat sa se retraga de pe piata est-europeana si, implicit, din Romania. Dupa o pauza de 45 de ani, in anul 1993 Generali revine pe piata din Romania. Astfel, se infiinteaza societatea Generala Asigurari S.A., avand capital mixt italiano-roman, actionarii fiind Assicurazioni Generali (51%) si alte 4 companii romanesti, activitatea vizand in principal asigurarile generale. In anul 1999, Generali Holding Vienna preia pachetul majoritar de actiuni, iar numele companiei devine GENERALI Asigurari. In anul 2011, Generali Asigurari si Ardaf fuzioneaza dand nastere unei noi companii, cunoascuta astazi ca Generali Romania, o companie mai puternica in piata romaneasca de asigurari. Generali Romania este prezenta in toate orasele importante ale tarii, cu peste 88 de agentii si puncte de lucru, reusind in fiecare zi sa protejeze in mod activ si sa imbunatateasca calitatea vietii oamenilor. GENERALI Romania Asigurare Reasigurare SA este autorizata sa comercializeze produse de asigurare proprii, in Romania, fiind inregistrata in Registrul Asiguratorilor la numarul RA-002-10.04.2003.

Aspecte Generale: 

GENERALI Romania Asigurare Reasigurare SA, detine in portofoliu o polita CASCO modulata, cu acoperire teritoriala pentru Romania si posibilitatea extinderii teritoriale, la care este atasat un sistem de 15 trepte de bonus / malus si diverse clauze suplimentare prin care sunt asigurate riscuri excluse in polita de baza.

              Polita este unica atat pentru Autoturisme, moto cat si pentru vehicule comerciale. Practic sunt asigurate toate mijloacele de transport terestru care se deplaseaza pe roti, exceptandu-le pe cele care se deplaseaza pe sine, echipate cu motor cu propulsie si care se deplaseaza pe drum prin mijloace proprii si care in conformitate cu reglementarile legale sunt supuse inmatricularii in Romania. Pe langa acestea sunt preluate in asigurare si mijloacele de transport tractate (remorci, semiremorci, rulote, etc.). Nu se preiau in asigurare pe polita CASCO, vehiculele supuse inregistrarii si autovehiculele achizitionate in leasing.

Obiectul Asigurarii: 

               Obiectul asigurarii il constituie autovehiculele si vehiculele tractate impreuna cu echipamentele suplimentare, inmatriculate in Romania, destinate transporturilor terestre, cum ar fi:

 • Autoturisme, autovehicule de teren;
 • automobile mixte, autoutilitare cu masa maxima autorizata pana la 3,5 to;
 • autoutilitare cu masa maxima autorizata peste 3,5 to;
 • autovehicule transport persoane avand peste 9 locuri;
 • remorci, semiremorci, rulote si alte vehicule tractate;

               Nu sunt admise in asigurare autovehicule utilizate sau detinute de persoane juridice care desfasoara activitati de: transport persoane (inclusiv taximetrie), rent-a-car (inchiriere), scoala de soferi, ambulanta, curierat, paza, protectie si interventie, transport de substante periculoase, drive test/demo car (inclusiv “auto la schimb”) precum si: autoturismele cu volan (post de conducere) pe partea dreapta si autoturismele decapotabile, cu acoperis de material textil/piele (soft top).

Conditii de Preluare in Asigurare: 

               Principalele conditii de care depinde preluarea in asigurare sunt:

 • Autovehiculul si echipamentele suplimentare pentru care se doreste incheierea politei de asigurare sa fie inmatriculat in Romania;
 • Autovehiculul sa aiba Inspectia Tehnica Periodica valabila la data incheierii politei si pentru toata perioada asigurata, conform documentelor doveditoare;
 • Autovehiculul sa nu aiba o vechime mai mare de 10 ani de la data fabricatiei inscrisa pe Cartea de Identitate a Vehiculului;
 • Proprietarul sa fie in posesia numarului de chei originale ale autovehiculului + cheia service (2 chei + service);
 • Proprietarul sa fie in posesia documentelor originale care atesta proprietatea asupra autovehiculului si inmatricularea acestuia;
 • Proprietarul sa puna la dispozitie documentele originale de identificare a sa;
 • Asiguratul sa incheie Cererea Chestionar care sta la baza incheierii politei de asigurare;
 • Asiguratul sa permita reprezentantului asiguratorului sa efectueze Inspectia de Risc + fotografiile aferente;

               Pentru autovehiculele achizitionate de nou, direct de la dealerii sau producatorii din Romania, polita de asigurare poate fi incheiata in baza datelor de identificare din factura proforma.

              Polita isi exercita acoperirea si in cazurile cand vehiculul asigurat este condus, cu acordul asiguratului, de o alta persoana sau de prepusii asiguratului care indeplinesc conditiile legale pentru a conduce categoria respectiva de vehicul.

Perioada Asigurata: 

              Polita se incheie de regula pentru o perioada de 12 luni dar, in baza unei aprobari speciale se poate incheia si pentru perioade subanuale dar nu mai mica de 6 luni. Valabilitatea incepe de la ora 00:00 a zilei urmatoare celei in care a fost incheiata polita CASCO si se incheie la ora 24:00 a ultimei zile mentionata in polita.

Teritorialitate: 

               Asigurarea CASCO de la GENERALI Romania este valabila numai pe teritoriul Romaniei. Extindere teritoriala in afara teritoriului Romaniei se poate obtine in urma unei aprobari speciale, in 2 modalitati:

 1. Fara plata unei prime anuale suplimentare si fara incheierea unui act aditional la polita CASCO - daca asiguratul incheie pentru vehiculul asigurat o polita RCA tot la GENERALI Romania iar in acest caz acoperirea riscurilor prin polita CASCO se face numai pentru perioada asigurata si teritoriul tarilor din polita RCA;
 2. Cu plata unei prime anuale suplimentare si incheierea unui act aditional la polita CASCO;
Asiguratul: 

               In acceptiunea GENERALI Romania, pe polita CASCO asigurat este orice persoana fizica sau juridica cu domiciliul, resedinta sau sediul in Romania, detinatori de autovehicule inmatriculate si/sau inregistrate in Romania, titulari ai interesului asigurabil, nominalizati expres in polita, respectiv proprietarul inscris in cartea de identitate a autovehiculului, precum si oricare alte persoane care au interes asigurabil cu privire la autovehicul, interes care trebuie sa reiasa dintr-un contract (de inchiriere, comodat, locatie de gestiune etc.) incheiat cu proprietarul, respectiv persoana care poate suferi un prejudiciu patrimonial in situatia in care autovehiculul asigurat sufera o dauna.

Suma Asigurata: 

               Suma asigurata pentru autovehiculele asigurate pe polita CASCO de la GENERALI Romania se stabileste pornind de la valoarea de nou a vehiculului asigurat la care se aplica coeficientii valorii ramase stabiliti de asigurator in raport cu uzura vehiculului in functie de vechimea si starea de intretinere a acestuia. Valoarea de nou poate fi obtinuta astfel:

 • pentru autovehiculele noi se porneste de la factura de achizitie, listele de preturi ale reprezentantelor sau cataloagele de specialitate (tiparite sau electronice);
 • pentru autovehiculele vechi se porneste de la valoarea obtinuta din valoarea de nou, stabilita pe baza facturii de achizitie de nou, listele de preturi ale reprezentantelor sau cataloagele de specialitate (tiparite sau electronice), din care se scade procentul de uzura/depreciere corespunzator vechimii si gradului de exploatare si de intretinere.

               Valorile obtinute conform celor de mai sus trebuie sa includa taxe vamale, TVA, accize, etc, dupa caz.

               Echipamentele suplimentare montate la autovehicul se asigura la valoarea din factura de achizitie sau la valoarea data de listele de preturi ale reprezentantelor sau de cataloagele de specialitate. Aceste documente trebuie anexate politei de asigurare.

               Suma asigurata este exprimata in moneda contractului care poate fi RON sau EURO.

               Suma asigurata se reintregeste numai prin plata unei prime suplimentare si numai conditionat de readucerea vehiculului la starea anterioara producerii evenimentului asigurat in cazul in care nu a fost atasata la polita clauza aditionala speciala pentru reintregirea automata a sumei asigurate.

Prima de Asigurare: 

              Prima de asigurare anuala este stabilita in raport cu suma asigurata, cu riscurile suplimentare asigurate si cu sistemul de fransize aplicat. Ea este exprimata in moneda contractului care poate fi RON sau EURO si poate fi achitata integral si anticipat la incheierea politei sau intr-un numar de rate agreate de comun acord cu asiguratorul. Sumele exprimate in valuta se achita in ron la cursul BNR valabil pentru ziua efectuarii platii.

              Nivelul primei de asigurare este influentat de la an la an, de la o reinoire la alta, si de istoricul de daune al acelui autovehicul.

              Polita CASCO de la GENERALI Romania are atasat un Sistem Bonus/Malus ierarhizat pe 15 clase (trepte): clasa 1 corespunde bonusului maxim (reducerea primei anuale de asigurare cu maxim 50%), clasa 15 corespunde malusului maxim (majorarea primei anuale de asigurare cu maxim 200%) iar clasa 10 este clasa neutra (corespunzand primei tarifare de baza a asiguratorului). Prima polita se incheie cu Bonus 10 urmand, ca in functie de istoricul de daune inregistrat pentru vehiculul asigurat, la fiecare reinoire anuala a politei CASCO, sa se aplice clasa de Bonus/Malus corespunzatoare.

Sistemul de Fransize: 

              Sistemul de fransize folosit de GENERALI Romania in polita CASCO consta din:

 • Pentru toate tipurile de daune (avarii/furt), polita se poate incheia cu o fransiza valorica fixa care se stabileste automat prin sistemul de emitere electronica a politei si care este prezentata pe 3 paliere valorice crescatoare in polita de asigurare, clientul putand opta pentru un nivel sau altul dintre cele 3, in scopul diminuarii primei anuale de asigurare;
 • Pentru riscul de furt total extern, polita CASCO se incheie cu o fransiza obligatorie intre 10% si 30% din suma asigurata;
 • fransiza de 30% din dauna daca autovehiculul asigurat era condus pe drumuri publice, acoperite cu zapada, gheata sau polei, fara ca acesta sa fie dotat cu anvelope de iarna, iar in cazul autovehiculului de transport marfa cu o masa totala maxima autorizata mai mare de 3,5 tone si al autovehiculului de transport persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv cel al conducatorului auto, fara ca acestea sa fie echipate cu anvelope de iarna pe rotile axei/axelor de tractiune sau fara a avea montate pe aceste roti lanturi sau alte echipamente antiderapante omologate, in masura in care aceste fapte constituie contraventii, potrivit reglementarilor privind circulatia rutiera.
 • fransiza fixa pentru clauza "Apa la motor"
 • fransiza fixa pentru clauza "Acoperirea daunelor produse in afara drumurilor publice pentru autovehicule"
 • fransiza fixa pentru clauza "Acoperirea jantelor si anvelopelor"

             Sistemul de fransize al politei nu se aplica in cazul despagubirilor prin regres RCA.

Riscuri Asigurate Standard: 

             Riscurile standard acoperite pe polita CASCO de la GENERALI Romania sunt:

 • ciocniri, loviri, zgarieri sau izbiri cu orice corpuri mobile/imobile aflate in afara/in interiorul autovehiculului asigurat;
 • caderea autovehiculului pe/de pe (caderi in apa, prapastie, din cauza ruperii podului etc., caderea pe autovehicul a unor corpuri: copaci, blocuri de gheata, zapada, bolovani etc., sau caderea unor corpuri pe cladirea in care se afla autovehiculul), inclusiv a stratului de zapada cazut de pe un imobil (greutatea stratului de zapada/gheata) sau avalansa de zapada;
 • derapari si rasturnari;
 • Incendiu, Explozie;
 • traznet si efectele lui;
 • daune in timpul operatiunilor de salvare, inclusiv descarcerarea;
 • pagube provocate de plaie torentiala, grindina, inundatie si furtuna;
 • pagubele produse ca urmare a acoperirii locului cu un strat de apa, actiunea mecanica a apelor curgatoare sau a corpurilor purtate de acestea;
 • cutremur de pamant, alunecari si surpari de teren;
 • avarii produse echipamentului suplimentar si modificarilor constructive permanente daca au fost precizate la incheierea politei;
 • daune produse in timpul in care autovehiculul este condus de orice persoana care poseda un permis de conducere corespunzator si care foloseste autovehiculul cu consimtamantul asiguratului;
 • furtul autovehiculului sau al unor parti componente ori piese ale acestuia;
 • pagube produse autovehiculului ca urmare a furtului sau tentativei de furt al autovehiculului, partilor componente, pieselor acestuia sau a altor bunuri aflate in autovehicul;
 • pagube materiale produse autovehiculului, direct de catre:
  • actiunea persoanelor care iau parte la acte de Vandalism;
  • actiunea oricarei autoritati legale in incercarea de a suprima sau limita acte de Vandalism;
  • autori necunoscuti;
  • animale, in timp ce autovehiculul stationeaza;
 • cheltuieli facute in vederea limitarii pagubelor;
Riscuri Excluse: 

             Categoriile de riscuri excluse pe polita CASCO de la GENERALI Romania sunt:

 • orice consecinte ale razboiului, invaziei, revoltei, revolutiei, grevei, dictaturii, confiscarii, nationalizarii, sechestrarii, rechizitionarii, distrugerii sau avarierii din ordinul oricarui guvern de drept sau de fapt, sau oricarei autoritati publice;
 • influente ale exploziei atomice, radiatiilor sau contamintrii radioactive;
 • reducerea valorii autovehiculelor dupa reparatii sau prin lipsa de folosinta a autovehiculului, chiar ca urmare a unor riscuri cuprinse in asigurare;
 • defectiuni tehnice, vicii de fabricatie de care asiguratul avea cunostinta si nu le-au comunicat la incheierea politei;
 • cheltuieli facute pentru transformarea sau imbunatatirea starii autovehiculului fata de starea lui initiala, reconditionari sau reparatii nereusite;
 • fapte cu consecinte grave si deosebit de grave potrivit legislatiei penale in vigoare sau produse cu intentie de catre asigurat si/sau prepusii sai;
 • nerespectarea legislatiei in vigoare privind dreptul si conditiile de a conduce autovehiculul;
 • frauda si actiunile frauduloase ale asiguratului si prepusilor sai;
 • utilizareai autovehiculului in afara drumurilor publice ori pe drumuri publice interzise circulatiei autovehiculelor cu exceptia circulatiei/stationarii autovehiculului in: curţi interioare, garaje, parcări, in care acesta are acces si poate rula/stationa in conditii de deplina siguranta;
 • utilizarea neconforma a autovehiculului cu specificatiile constructorului;
 • pagubele care au fost produse in timp ce autovehiculul se afla incredintat unei unitati prestatoare de servicii auto;
 • pagubele produse in timpul sau ca urmare a transportarii autovehiculului;
 • autovehiculul asigurat nu este echipat cu anvelope de iarna in sezonul rece, conform legislatiei in vigoare;
 • autovehiculul este condus sub influenta substantelor interzise; a fost condus de o persoana neutorizata si necalificata sa faca acest lucru; a fost implicat cu intentie in savarsirea de infractiuni; nu s-a respectat regimul circulatiei pe drumurile publice;
 • participarea autovehiculului la concursuri, intreceri sau antrenamente pentru acestea;
 • defectele de fabricatie, uzura sau folosirea pieselor neconforme;
 • daune produse exclusiv numai anvelopelor sau/si camerelor de aer, exclusiv numai suprafetelor vitrate, tobelor, bunurilor persoanale aflate in autovehicul;
 • daune la parti componente/piese de rezerva/huse/prelate care nu sunt montate pe autovehicul, combustibili, bunuri aflate in autovehicul;
 • daune produse de supraincarcarea autovehiculului precum si cele produse de materialele inflamabile/explozive;
 • actiunea rozatoarelor in interiorul autovehiculului ori sub caroserie;
 • reparatii neconforme sau executate de persoane neautorizate;
 • influenta temperaturii, a substantelor chimice si corozive;
 • componentele identificate ca avariate la data preluarii in asigurare;
 • avarierea autovehiculului datorita incarcarii si/sau ancorarii necorespunzatoare a marfii pe timpul transportului;
 • bunuri din autovehicul, combustibili, huse, prelate, etc.;
 • patrunderea voluntara a autovehiculului in locuri acoperite de apa sau prin actiunea apei aspirate de motor;
 • autovehiculul circula pe drumurile publice fara a avea I.T.P. valabila la data evenimentului;
 • neanuntarea furtului, participarea la furt a asiguratului si/sau prepusilor sai, ignorarea masurilor de prevenire a furtului;
 • furtul neconfirmat de organele de politie;
 • neavizarea daunei in perioada de timp stipulata pe polita (48 ore pentru avarii si 24 ore pentru furt);
 • daunele provocate cu intentie de asigurat si/sau prepusii acestuia;
  Clauze Suplimentare: 

                 Fata de riscurile asigurate standard, se pot adauga clauze de asigurare suplimentare, in baza cererii exprese si scrise a asiguratului si contra unei prime de asigurare suplimentare, astfel:

  • Asistenta rutiera - acopera cheltuielile ocazionate de:
   • ajutor rutier - transportul autovehiculului avariat si ramas imobilizat, ca urmare a producerii unui eveniment acoperit prin polita, pana la o unitate service de specialitate sau spatiu amenajat, inclusiv transportul pasagerilor, in limita spatiului disponibil din mijlocul de tractare sau pana la un spatiu de parcare securizat in vederea depozitarii pentru maxim 3 zile;
   • transport pasageri - acoperirea cheltuielilor de Calatorie, cu conditia prezentarii documentelor de transport aferente, pana la concurenta sumei de 200 EUR (sau echivalentul in LEI) pentru fiecare eveniment asigurat, oricare ar fi numarul de pasageri implicati in accident;
  • Asistenta rutiera extinsa numai pentru Autoturisme folosite exclusiv pentru uz personal al asiguratului sau prepusilor - sunt asigurate pentru o limita maxima de 1 000 euro per eveniment, toate cheltuielile de transport pe platforma ale autoturismului asigurat, de la locul evenimentului pana la cea mai apropiata unitate service in urma indisponibilizarii acestuia ca urmare a:
   • unor defectiuni electrice sau mecanice, inclusiv pana de cauciuc dubla (aparuta in urma unuia si aceluiasi eveniment);
   • lipsei combustibilului, utilizarea altui tip de combustibil decat cel prevazut in cartea tehnica a autoturismului, pierderii cheilor sau incuierii cheilor in autovehicul;
  • Autoturism la schimb - consta in asigurarea unui autoturism la schimb, o singura data in perioada asigurata si pentru o perioada limitata, expres precizata in polita, in cazul indisponibilizarii autoturismului asigurat ca urmare a producerii unui eveniment asigurat;
  • Apa la motor - sunt asigurate daunele directe produse autovehiculelor asigurate ca urmare a circulatiei pe drumuri inundate temporar din cauza acumularii unor cantitati mari de apa;
  • Pierderea/Furtul cheilor - sunt despagubite cheltuielile ocazionate de inlocuirea cheilor si incuietorilor autovehiculului, ca urmare a pierderii sau furtului cheilor acestuia si se acorda fara aplicarea fransizei din polita;
  • Accidente persoane transportate - sunt asigurati conducatorul autovehiculului si pasagerii din acesta, in limita numarului de locuri inscris pe certificatul de inmatriculare, pentru riscurile de invalidtate si deces survenite in urma unui eveniment rutier;
  • Reintregirea sumei asigurate - prin atasarea acestei clauze reintregirea sumei asigurate, diminuata ca urmare a producerii unui risc asigurat, se realizeaza automat, fara plata unei prime de asigurare suplimentare, imediat dupa efectuarea reparatiei, cu exceptia cazurilor in care a fost declarata dauna totala;
  • Acoperirea daunelor produse in afara drumurilor publice pentru autovehicule - se acorda despagubiri pentru daunele materiale produse autovehiculului asigurat in afara drumurilor publice, pentru riscurile mentionate in polita, cu conditia ca autovehiculele, prin natura lor constructiva si specificatiile tehnice, permit utilizarea si in afara segmentelor de drum public. La aceasta clauza se aplica fransiza expres mentionata in polita si nu se acorda avarii accidentale;
  • Acoperirea jantelor si anvelopelor - sunt despagubite daune materiale produse in exclusivitate anvelopelor, jantelor ca urmare a riscurilor mentionate in polita de asigurare, daca acestea erau montate pe autovehiculul asigurat la momentul producerii evenimentului asigurat. Cuantumul despagubirilor nu poate depasi 2 000 euro pe intreaga perioada de asigurare si este influentata de gradul de uzura al acestor elemente;
  • Rovigneta - rovigneta (pentru categoria A- autoturism) oferita gratuit pentru Autoturisme, in varianta de asigurare cu fransiza fixa si plata integrala (pentru 12 luni) sau semestriala (pentru 3 luni);
  • Autoconstatare - este procedeul prin care asiguratul efectueaza constatarea si probarea producerii daunei dintr-un eveniment asigurat prin foto-documentare (fotografii de detaliu si de ansamblu incluzand elementele avariate) si transmite asiguratorului informatiile relevante pentru solutionarea rapida a dosarului de daunaAutoconstatarea este aplicabila pentru evenimente asigurate (respectiv spargere) produse exclusiv unui geam lateral sau spate (luneta) al autovehicului asigurat in afara cazurilor de accident rutier. Avizarea daunei se poate face telefonic sau prin e-mail (dauneauto@generali.com).
  Obligatiile Asiguratului: 
  • Plata primei de asigurare sau a ratelor de prima in cuantumul si la termenele stabilite, intarzierea la plata beneficiaza de un termen de pasuire de 15 zile calendaristice;
  • Sa intretina autovehiculul asigurat in bune conditii tehnice si functinale;
  • Sa comunice asiguratorului orice modificare survenita in documentele sale de identificare, in documentele de identificare ale vehiculului sau in scopul utilizarii vehiculului;
  • Sa notifice in 24 ore asiguratorul + dovada de la politie privind furtul/pierderea documentelor vehiculului sau a cheilor/cardurilor/telecomenzilor vehiculului;
  • Sa instiinteze imediat organele competente (politie, pompieri, asigurator) dupa caz, de producerea vreunui eveniment asigurat;
  • Sa ia masuri pentru limitarea pagubelor si conservarea, paza vehiculului avariat;
  • Sa instiinteze asiguratorul in 72 ore (3 zile) in cazul avariilor si 24 ore in cazul furtului;
  • Sa depuna la dosarul daunei toate documentele solicitate de asigurator;
  • Sa pastreze intacte partile avariate ale vehiculului pana la efectuarea inspectiei de dauna;
  • Sa prezerve dreptul de regres al asiguratorului impotriva vinovatului evenimentului rutier;
  Obligatiile Asiguratorului: 

                Obligatiile asiguratorului se identifica coroborat cu drepturile asiguratului, si constau in principal in luarea tuturor masurilor astfel incat, odata cu preluarea in asigurare si incheierea politei CASCO pentru autovehiculul asigurat, sa exercite protectia contractuala asupra riscurilor subscrise cu care s-ar putea confrunta la un moment dat asiguratul sau prepusii acestuia.

  Procedura Daune: 
  • Avizarea daunei la asigurator se face in maxim 24 ore in cazul furtului si maxim 72 ore (3 zile) in cazul avariilor;
  • Constatarea daunelor se face de catre inspectorii de daune din sucursalele asiguratorului din Romania sau de catre societati mandatate de asigurator, in afara Romaniei, prilej cu care se incheie nota de constatare, se fac fotografii la vehiculul avariat si se depun documentele solicitate de asigurator la dosarul daunei;
  • Asiguratul va depune la dosarul daunei documentele incheiate cu ocazia evenimentului (constat amiabil/proces verbal de la politie, cu anexele aferente) va intocmi declaratia cu privire la circumstantele producerii evenimentului;
  • Daca in urma demontarii si efectuarii reparatiilor se constata si alte parti componente avariate in urma aceluiasi eveniment asigurat, ce nu au putut fi constatate initial, constatarea suplimentara se va face de catre reprezentantul asiguratorului numai la solicitarea asiguratului sau unitatea service la solicitarea expresa a asiguratului, altfel despagubirea se va efectua numai la nivelul constatarii initiale;
  • Daunele produse in Romania se repara numai la unitati service din Romania iar daunele produse in afara tarii se repara in strainatate numai cu aprobare speciala de la asigurator;
  • despagubirile facute pe Regres RCA nu sunt afectate de nivelul fransizelor inscrise pe polita CASCO;
  • Repararea daunelor si aducerea autovehiculului in starea initiala se poate face:
   • in oricare service specializat - plata despagubirii se face in contul asiguratului sau al unitatii service reparatoare;
   • in service partener - plata despagubirii se face direct catre unitatea service reparatoare, prin decontare directa;
  • In cazul furtului, despagubirea se produce dupa cel putin 60 zile de la data avizarii daunei si in baza confirmarii de la politie privind nesolutionarea dosarului de cercetare;
  • Reintregirea sumei asigurate se face automat si fara plata unei prime suplimentare daca este atasata la polita clauza speciala de reintregire automata a sumei asigurate;
  • Plata despagubirilor se realizeaza in 30 zile lucratoare de la data cand dosarul de dauna este completat cu toate documentele necesare solutionarii sale;
  • dauna totala este atunci cand valoarea estimata a cuantumului pagubei este mai mare decat suma asigurata;

                   In aceasta situatie despagubirea acordata nu va depasi:

  • suma asigurata a autovehiculului din care se scad fransizele deductibile, valoarea epavei (valoarea pieselor ramase neavariate stabilita pe baza ofertelor provenite de la societati specializate) si contravaloarea ratelor datorate pana la sfarsitul perioadei de asigurare;
  Diverse: 

                Asiguratorul este subrogat in drepturile asiguratului impotriva celor raspunzatori de producerea pagubei iar asiguratul este obligat sa-i prezerve acest drept asiguratorului, sub sanctiunea nedecontarii daunei.

                Denuntarea politei de asigurare se poate face unilateral, de catre fiecare parte ,in conditiile expres mentionate, in scris, cu confirmare de primire, cu 20 zile inainte de a deveni efectiva.

                Dreptul de a ridica pretentii fata de asigurator privind plata unor despagubiri se stinge in termen de 2 ani de la data producerii riscului asigurat.

                Toate comunicarile intre parti se vor face in forma scrisa.

                Orice diferent intre parti se solutioneaza pe cale amiabila sau in caz contrar in instantele de judecata din Romania.

                Asiguratul poate apela la Fondul de Garantare a Asiguratilor care este gestionat de Autoritatea de Supraveghere din Romania in cazul in care asiguratorul se afla in procedura de faliment sau insolventa.

  Notificare daune CASCO:

  Se face in centrul de Constatare daune existent in fiecare oras din Romania.

  www.generali.ro/servicii/solutionare-daune/auto/unitati-constatare

  dauneauto@generali.com

  de LUNI pana VINERI, intre 9:00 – 18:00 -

  TRACTARE Tel: 0313.200.222 (Europ Assistance)