Asigurarea ANIMALELOR, PASARILOR, ALBINELOR, PESTILOR, MELCILOR si CAINILOR de RASA - ALLIANZ TIRIAC Asigurari

asigurari allianz tiriac animale pasari albine pesti melci caini pitesti arges

ROMANIA, Bucuresti, Sector 1, Str. Caderea Bastiliei, nr. 80-84.

relatii.publice@allianztiriac.ro

Tel:    021-208.22.22, 021-208.22.79, 021-208.22.81, 021 20 19 100, 0801 0801 08

Fax:   021-208.22.11

               Actuala societate de asigurari ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A. a luat fiinta si si-a inceput activitatea in anul 1994 cand renumitul tenismen si om de afaceri Ion Tiriac a a infiintat societatea Asigurari "Ion Tiriac" S.A. cunoscuta ca fosta ASIT. In numai 6 ani de functionare pe piata de asigurari din Romania, prin competenta si seriozitate, ASIT a urcat pana pe locul 2 in topul asiguratorilor din Romania la acea vreme. Urmare a rezultatelor obtinute si soliditatii ASIT, in anul 2000 aceasta a fost integrata in puternicul grup financiar german ALLIANZ, rezultand ceea ce cunoastem astazi - ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A. Aceasta noua societate ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A. si-a consolidat permanent statutul de societate de asigurari puternica, de incredere, devenind o marca de prestigiu in Romania. In temeiul Tratatului privind functionarea Uniunii Europene care reglementeaza "Libertatea de stabilire si de prestare a serviciilor", ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A. este autorizata sa desfasoare activitati pe piata de asigurari din Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Cipru, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franta, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Polonia, Portugalia, Marea Britanie, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Olanda, Ungaria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia. ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A. este autorizata sa comercializeze produse de asigurare proprii, in Romania, fiind inregistrata in Registrul Asiguratorilor la numarul RA-017-10.04.2003.

Aspecte Generale: 

ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A. detine in portofoliu si ofera clientilor sai polita de ASIGURARE a animalelor pentru acoperirea riscurilor generale, accidentelor si bolilor, la animalele pentru care asiguratul, persoana juridica sau fizica, are un interes patrimonial in calitate de proprietar, administrator, custode sau in baza altei calitati dovedite cu acte.

Obiectul Asigurarii: 

               Obiectul politei de ASIGURARE a animalelor de la ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A. il constituie, acoperirea riscurilor generale, accidentelor si bolilor, la animalele pentru care asiguratul, persoana juridica sau fizica, are un interes patrimonial in calitate de proprietar, administrator, custode sau in baza altei calitati dovedite cu acte.

               Se despagubesc daunele suferite de asigurat in urma producerii riscurilor, soldate cu pieirea animalelor prin moarte sau sacrificare in urma ranirii sau imbolnavirii, precum si cheltuielile de reabilitare a animalelor prin tratament veterinar.

               In asigurare pot fi cuprinse animalele aflate in conditii speciale (crescatorii, ingrasatorii, herghelii, saivane) sau in conditii uzuale si variabile (grajduri sau curti, spatii sau locuri amenajate pentru stationare, furajare, ingrijire, monta sau control si tratament veterinar, la pasunat sau in transhumanta, in timpul deplasarii supravegheate pe drumurile publice, in timpul folosirii la lucrari pentru care sunt destinate), precum si in alte situatii, pentru animale cu destinatii speciale mentionate in polita sau specificatia anexata la aceasta (cercetari si experimentari biologice, targuri si expozitiile, manejuri si competitii).

               In baza politei de asigurare sunt cuprinse in asigurare animalele mentionate in cererea - chestionar si in polita, pe categorii constituite dupa criteriile de specii, calitati, varste, conditii si destinatii mentionate mai jos: 

 • grupe de specii:  bovine si bivoli;  cabaline si catari;  ovine si caprine;  porcine;
 • clase de calitate:  animale comune;  animale de rasa (definite conform documentelor de atestare sau inventariere);
 • grupe de varsta:  6 luni-1 an;  1-6 ani;  6-15 ani;  peste 15 ani (exceptand cabalinele);
 • conditii de exploatare:  conditii speciale;  conditii uzuale si variabile; 
 • destinatii:  productie / reproductie;  tractiune / povara;  sacrificare / livrare;  destinatii speciale (cercetari / experimentari biologice, targuri / expozitii, manejuri / competitii).
Conditii de Preluare in Asigurare: 

              Pentru a putea sa incheie o polita de ASIGURARE a animalelor de la ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A. pentru acoperirea riscurilor generale, accidentelor si bolilor, la animalele pentru care asiguratul, persoana juridica sau fizica, are un interes patrimonial in calitate de proprietar, administrator, custode sau in baza altei calitati dovedite cu acte, solicitantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • sa fie persoana juridica sau persoana fizica, titulara interesului cu privire la animalele asigurate, respectiv persoana care poate suferi un prejudiciu patrimonial in calitate de proprietar, administrator, custode sau in baza altei calitati dovedite cu acte;
 • sa intocmeasca cererea chestionar / declaratia de asigurare care contine informatii esentiale pentru intocmirea politei;
 • sa puna la dispozitie asiguratorului documentele de identificare ale asiguratului si / sau contractantului; documentatie de autorizare PSI; autorizatii si certificate sanitar - veterinare; procese - verbale de dezinfectie / dezinsectie / deratizare; certificate de vaccinari obligatorii, tratamente profilactice sau de necesitate; certificatul de determinari periodice microbiologice si bacteriologice; certificat privind testele de sanitatie privind autorizarea repopularilor; etc.
 • sa plateasca asiguratorului o suma de bani denumita prima de asigurare in baza politei de asigurare incheiata cu acesta, cu scopul de a fi despagubit in cazul in care a suferit un prejudiciu prin manifestarea unuia sau mai multor riscuri asigurate conform politei;

              Cererea chestionar trebuie intocmita in oricare din urmatoarele situatii:

 • incheierea unei polite noi;
 • reinoirea unei polite existente, inainte de data expirarii acesteia;
 • alte situatii care presupun schimbari ale informatiilor continute in polita de asigurare;

             Principalele informatii care trebuiesc furnizate asiguratorului, prin cererea-chestionar, sunt:

 • datele de identificare ale asiguratului si / sau contractantului si / sau beneficiarului;
 • calitatea de proprietar, administrator, custode sau alta calitate dovedita cu acte;
 • informatii despre locatia unde se afla animalele;
 • informatii despre categoriile de animale asigurate si modul de identificare a lor;
 • tipurile de riscuri solicitate spre a fi acoperite;
 • informatii privind ingrijirea animalelor: numarul, structura si vechimea personalului; conditiile de exploatare si crestere;
 • informatii privind masurile de protectie si securitate la Incendiu si / sau furt;
 • informatii privind cesiunea politei;
 • perioada asigurata;
 • istoricul si previziunile de dauna;
 • moneda politei;
 • modalitatea de plata a primei anuale:
  • integral;
  • in numarul de rate acceptate de asigurator;
 • daca mai exista alte polite similare, valabile, incheiate la alti asiguratori.
Perioada Asigurata: 

             Polita de ASIGURARE a animalelor de la ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A. pentru acoperirea riscurilor generale, accidentelor si bolilor, la animalele pentru care asiguratul, persoana juridica sau fizica, are un interes patrimonial in calitate de proprietar, administrator, custode sau in baza altei calitati dovedite cu acte, poate fi incheiata pentru intervalul de timp stabilit si mentionat in cererea chestionar.

             Polita de asigurare a animalelor se incheie pe an de asigurare, oricand in perioada anului calendaristic.

             Raspunderea asiguratorului:

 • pentru riscuri generale, incepe la data intrarii in vigoare a politei si inceteaza la data expirarii; 
 • pentru accidente dupa 5 zile, iar pentru boli dupa 60 zile de la data intrarii in vigoare a politei si se prelungeste respectiv cu 5 si cu 60 zile dupa data expirarii, pentru accidentele si bolile provenite din riscuri acoperite, declarate in limitele prelungirii.

              In cazul emiterii de suplimente de asigurare la polita existenta, raspunderea asiguratorului incepe in ziua urmatoare datei emiterii suplimentului si inceteaza odata cu polita la care acesta este anexat, sau in ultima zi de valabilitate a suplimentului daca prin acesta s-a extins valabilitatea politei emise initial.

Teritorialitate: 

              Polita de ASIGURARE a animalelor de la ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A. pentru acoperirea riscurilor generale, accidentelor si bolilor, la animalele pentru care asiguratul, persoana juridica sau fizica, are un interes patrimonial in calitate de proprietar, administrator, custode sau in baza altei calitati dovedite cu acte, isi exercita acoperirea numai pentru animalele detinute si aflate pe teritoriul Romaniei.

Asiguratul: 

                Asigurat pe polita de ASIGURARE a animalelor de la ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A. pentru acoperirea riscurilor generale, accidentelor si bolilor, la animalele pentru care asiguratul, persoana juridica sau fizica, are un interes patrimonial in calitate de proprietar, administrator, custode sau in baza altei calitati dovedite cu acte, poate sa fie:

 • sa fie persoana juridica sau persoana fizica, titulara interesului cu privire la animalele asigurate, respectiv persoana care poate suferi un prejudiciu patrimonial in calitate de proprietar, administrator, custode sau in baza altei calitati dovedite cu acte;

               Contractant poate fi persoana care incheie polita de asigurare pentru asigurarea unui risc privindu-l pe asigurat si care are obligatia de plata a primei de asigurare catre asigurator.

               Beneficiar al asigurarii este persoana desemnata de asigurat si mentionata in polita de asigurare ca fiind indreptatita sa primeasca despagubirea in cazul producerii riscului asigurat.

Suma Asigurata: 

              Suma asigurata reprezinta limita maxima in baza careia asiguratorul poate acorda despagubiri celor in drept, in cazul producerii evenimentului asigurat, sau suma totala a despagubirilor ce se pot acorda pe toata perioada de valabilitate a politei de asigurare.

              Sumele asigurate, inscrise in polita si specificatia anexa la aceasta, reprezinta valorile categoriilor de animale declarate de asigurat si agreate de asigurator, stabilite in functie de componenta septelului asigurat (existent la data incheierii asigurarii sau maxim posibil in perioada asigurata), conditiile de crestere si exploatare, preturile pe cap de animal practicate pe piata locala sau zonala si starea animalelor la incheierea asigurarii.

              Asigurarea se poate incheia fie la o suma globala pentru intregul septel, daca acesta se poate considera ca o singura categorie de animale, fara variatii importante (cu sume asigurate egale pe cap de animal), fie pe categorii diferentiate, in cazul unui septel numeros si variat, fie pe cap de animal, in cazul unui septel redus si cu valori individuale importante, cu sumele asigurate respective inscrise in polita si/sau in specificatia anexata la aceasta.

Prima de Asigurare: 

                Prima de asigurare se stabileste potrivit tarifului de prime al asiguratorului.

                Primele de asigurare se achita anticipat si integral, pentru intreaga perioada mentionata in polita, sau in rate, din care prima rata se plateste inainte de intrarea in vigoare a politei, iar urmatoarele anterior datelor scadente mentionate in aceasta. Numarul si cuantumul ratelor sunt cele inscrise in polita de asigurare.

                Neachitarea unei rate de prima pana la data scadenta are drept consecinta rezilierea automata a politei de asigurare fara restituirea primelor. Asiguratorul nu este obligat sa reaminteasca asiguratului datele la care sunt scadente ratele de prima.

Sistemul de Fransize: 

              Polita de ASIGURARE a animalelor de la ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A. pentru acoperirea riscurilor generale, accidentelor si bolilor, la animalele pentru care asiguratul, persoana juridica sau fizica, are un interes patrimonial in calitate de proprietar, administrator, custode sau in baza altei calitati dovedite cu acte, poate fi incheiata cu sau fara fransize deductibile pe eveniment, in functie de anumite criterii stabilite de catre asigurator.

              Pe baza intelegerii intre parti, in cererea - chestionar si in polita se prevede o fransiza unica sau fransize diferentiate pe categorii de animale asigurate sau pe cap de animal, reprezentand partea din suma asigurata, respectiv pe fiecare categorie / cap de animal, suportata de asigurat pentru fiecare eveniment.

Riscuri Asigurate Standard: 

              Riscurile care sunt preluate in asigurare prin polita de ASIGURARE a animalelor de la ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A. pentru acoperirea riscurilor generale, accidentelor si bolilor, la animalele pentru care asiguratul, persoana juridica sau fizica, are un interes patrimonial in calitate de proprietar, administrator, custode sau in baza altei calitati dovedite cu acte, sunt:

 • Riscuri generale:
  • Incendiu, Trasnet, Explozie;
  • cadere pe Cladiri a unor corpuri (cu exceptia celor explozive);
  • cutremur, furtuna, grindina;
  • Vandalism, terorism, greve si tulburari civile (confirmate de politie sau alte organe de cercetare);
  • prabusire / alunecare de teren;
  • urmarile spargerii conductelor;
  • izbirea de catre vehicule (altele decat cele apartinand asiguratului);
  • furt si urmari ale furtului sau tentativei de furt (prin efractie si / sau acte de talharie, violenta sau amenintare savarsite asupra proprietarilor, ingrijitorilor sau paznicilor, in conditiile prevazute de codul penal).
 • Accidente si boli:
  • loviri si raniri, caderea animalelor sau caderea pe animale a unor corpuri, actiunea curentului electric, insolatie, asfixie, inec, leziuni interne provocate de inghitirea unor obiecte (exceptand leziunile de reticulita sau pericardita traumatica), distocie (fatare grea);
  • urmarile castrarii sau altor operatii si tratamente efectuate de veterinari autorizati;
  • atacul animalelor salbatice sau al altor animale, muscatura serpilor, intepatura insectelor veninoase;
  • intoxicatiile animalelor cu medicamente administrate in scop profilactic sau curativ de catre autoritatile veterinare, daca diagnosticul a fost stabilit de medicul veterinar sau de un laborator autorizat, precum si intoxicatiile animalelor produse la pasune, daca diagnosticul a fost supervizat de autoritatile competente;
  • otravirea (intoxicatia) subita cu ierburi, cu substante toxice ori medicamentoase, umflarea (meteorizarea acuta) din cauza furajelor, pe baza constatarii medicului veterinar;
  • bolile medicale, obstetricale si chirurgicale; accidentele produse sau favorizate de boli; 
  • sacrificarea de necesitate din dispozitia autoritatilor sanitar - veterinare, in urma producerii unui risc asigurat care provoaca moartea iminenta a animalelor
  • accidentele sau bolile cauzate animalelor cu intentie sau din culpa de terte persoane identificate (altele decat asiguratul sau persoane care au incheiat cu asiguratul un act privind administrarea, ingrijirea, supravegherea sau paza animalelor asigurate), daca intentia sau culpa rezulta din acte incheiate de autoritatile in drept.
Riscuri Excluse: 

               Riscurile excluse, care nu sunt preluate in asigurare prin polita de ASIGURARE a animalelor de la ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A. pentru acoperirea riscurilor generale, accidentelor si bolilor, la animalele pentru care asiguratul, persoana juridica sau fizica, are un interes patrimonial in calitate de proprietar, administrator, custode sau in baza altei calitati dovedite cu acte, sunt:

 • Nu se acopera daunele directe si daunele de consecinta produse de:
  • razboi (declarat sau nu), invazie sau actiunea unui dusman extern; razboi civil, revolutie, rebeliune, insurectie, dictatura militara, conspiratie;
  • confiscare, expropriere, nationalizare, rechizitionare, sechestrare sau distrugere din ordinul oricarui guvern de drept sau de fapt sau oricarei autoritati publice;
  • Explozie atomica, radiatii sau infestari radioactive ca urmare a folosirii energiei atomice sau materialelor fisionabile, poluare sau contaminare din orice cauza;
  • actiunea intentionata sau neglijenta grava a asiguratului sau prepusilor sai, fata de masurile dispuse sau recomandate privind paza, protectia si / sau salvarea animalelor, daca acestea rezulta neechivoc din acte incheiate de autoritatile in drept.
  • fenomenele naturale si bolile care genereaza calamitati naturale si sunt mentionate in articolului 2 din legea 381 / 2002 privind acordarea despagubirilor in caz de calamitati naturale in agricultura;
  • masurile care se impun in urma declararii pe locatia animalelor asigurate a starii de calamitate si / sau a institurii de carantina sanitar - veterinara in perioada de valabilitate a politei;
 • Nu pot fi asigurate: 
  • animalele care la data asigurarii (sau intrate in septel in perioada asigurata) sunt bolnave (cu manifestari acute sau cronice ale bolii), schiloade, oarbe, istovite, cele cu sechele grave din accidente sau boli anterioare, cele aflate in carantina, bovinele care au inregistrat reactia pozitiva la examinarea pentru tuberculoza, bruceloza, encefalopatie spongiforma bovina sau leucoza, precum si porcinele cu trichineloza;
  • animalele care la data producerii riscului sunt sub varsta de 6 luni (bovine si bivoli, cabaline si catari, ovine si caprine, in orice conditii, precum si porcinele in conditii uzuale), cabalinele peste 15 ani, porcinele din crescatorii / ingrasatorii in greutate sub 40 kg sau peste 150 kg pe cap de animal;
  • animalele situate in Delta Dunarii;
  • moartea animalelor de batranete, sau datorita unor boli cronice dobandite inaintea incheierii politei de asigurare, urmarile tratamentelor empirice (neautorizate sau efectuate de persoane necalificate);
  • moartea sau imbolnavirea animalelor din lipsa totala de furaje, furajare contraindicata sau defectoasa ori insuficienta calitativ sau cantitativ, indiferent de cauzele lipsei de furaje, inclusiv ca urmare a secetei;
  • transportul animalelor cu orice mijloace, inclusiv urcarea si coborarea in si din mijloace de transport;
  • orice raspundere civila in legatura cu posesia si / sau folosirea animalelor asigurate, chiar in relatie de consecinta cu riscurile acoperite;
 • Sunt excluse din asigurare pagubele produse ori marite din culpa asiguratului sau prepusilor sai prin:
  • intentia in uciderea, maltratarea sau imbolnavirea animalelor prin orice mijloc;
  • pierderile planificate prin tehnologie sau mortalitate curenta;
  • bolile infectocontagioase si parazitare care sunt supuse declararii oficiale si institutionalizarii masurilor de carantina de diferite grade (boli cuprinse in listele A si B ale Oficiului International de Epizootii precum si bolile infectocontagioase specifice bovinelor, cabalinelor, ovinelor si caprinelor, porcinelor);
  • bolile nesupuse declararii oficiale, dar fata de care se aplica masuri obligatorii de prevenire si combatere (salmonelozele, fascioloza, hipodermoza si trichineloza);
  • septicemia, dezmorexia, afectiunile ongloanelor;
  • neglijenta cu buna stiinta sau accidentala a asiguratului sau presupusilor sai privind furajarea, medicatia si ingrijirea animalelor cuprinse in asigurare. 
  • adapostirea in conditii improprii cresterii si exploatarii sau furajarea necorespunzatoare (atat calitativ cat si cantitativ) a animalelor, folosirea de furaje alterate ori mucegaite, vreji de cartofi, pasunatul pe locuri interzise de autoritatile sanitar - veterinare;
  • meteorizarea produsa de furajarea rumegatoarelor cu trifoi, lucerna, mazariche, sorg Sudan, in stare verde sau insuficient uscate sau pasunatul pe lucerniere, trifoisti, otava de sorg Sudan; 
  • neanuntarea la timp a autoritatilor sanitar - veterinare in cazurile de accidente sau boli vadite ori recurgerea la empirici (persoane necalificate si neautorizate) pentru castrarea animalelor ori pentru ingrijirea animalelor accidentate sau bolnave;
  • neexecutarea tratamentului recomandat de autoritatile sanitar - veterinare pentru animalele accidentate sau bolnave;
  • neprezentarea animalelor la vaccinari si tratamente dispuse de autoritatile sanitar - veterinare in scopul prevenirii sau combaterii bolilor infecto-contagioase sau parazitare ori nerespectarea carantinei stabilite pentru localitatea respectiva de autoritati;
  • nerespectarea dispozitiei de sacrificare data de autoritatile sanitar - veterinare;
  • neeviscerarea la timp a animalelor sacrificate;
  • neluarea masurilor posibile de pastrare in bune conditii si / sau de valorificare a produselor rezultate din sacrificarea animalelor.
Clauze Suplimentare: 

              La polita de ASIGURARE a animalelor de la ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A. pentru acoperirea riscurilor generale, accidentelor si bolilor, la animalele pentru care asiguratul, persoana juridica sau fizica, are un interes patrimonial in calitate de proprietar, administrator, custode sau in baza altei calitati dovedite cu acte, nu exista si nu se pot atasa clauze de asigurare prin care sa poata fi preluate in asigurare riscuri suplimentare.

Obligatiile Asiguratului: 

               Principalele obligatii pe care asiguratul le are prin polita de ASIGURARE a animalelor de la ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A. pentru acoperirea riscurilor generale, accidentelor si bolilor, la animalele pentru care asiguratul, persoana juridica sau fizica, are un interes patrimonial in calitate de proprietar, administrator, custode sau in baza altei calitati dovedite cu acte, sunt:

 • In perioada valabilitatii politei asiguratul este obligat:
  • sa intretina animalele asigurate in bune conditii, respectand regulile zoo - igienice si sanitar - veterinare, normele de ingrijire, hranire si exploatare, iar in caz de accident / boala sa anunte imediat autoritatile sanitar - veterinare si sa respecte prescriptiile acestora;
  • sa notifice in scris asiguratorului modificarile preconizate sau previzibile care agraveaza riscurile, fata de situatia existenta la incheierea asigurarii sau agreata ulterior, cu privire la conditiile de adapostire si / sau de paza, la masurile de protectie si / sau de salvare in caz de pericol, precum si la proprietatea asupra animalelor asigurate (vanzare sau orice mod de trecere in alta proprietate); sa permita la cerere reprezentantilor asiguratorului verificarea starii de risc;
  • sa solicite actualizarea sumelor asigurate, in cazul in care, prin efectul separat sau cumulat al cresterii septelului asigurat, preturilor de piata si valorii animalelor in functie de starea lor, sau trecerea de la o categorie zootehnica la alta, valorile efective depasesc cu peste 5% sumele asigurate stabilite conform datelor luate in consideratie la incheierea asigurarii sau modificate ulterior;
  • la incheierea asigurarii si in perioada valabilitatii politei, sa declare existenta altor polite acoperind acelasi septel sau o parte din acesta la alti asiguratori.
 • La producerea unui risc acoperit asiguratul este obligat: 
  • sa ia masuri de limitare a daunei si sa instiinteze imediat, dupa caz, organele de salvare, de cercetare si / sau sanitar - veterinare, cerand intocmirea de acte de constatare cu privire la cauzele, imprejurarile, efectele imediate si urmarile evenimentului;
  • sa instiinteze in scris asiguratorul si primaria in interval de 24 ore (de la producerea accidentului sau declararea bolii); instiintarea trimisa asiguratorului trebuie sa cuprinda: numarul si data politei de asigurare, locul, data, ora, cauzele si imprejurarile producerii evenimentului, animalele accidentate sau bolnave, modul in care au fost afectate si locul unde se afla, marimea probabila a daunei;
  • in cazul in care din proprie initiativa a decis sacrificarea de urgenta a animalelor, sa anunte neintarziat medicul veterinar si sa dovedeasca imprejurarile sacrificarii cu declaratii de martori; 
  • sa furnizeze toate informatiile si probele solicitate de asigurator si sa permita reprezentantilor acestei societati investigarea cauzelor evenimentului si marimii daunei; 
  • sa efectueze tratamentele dispuse sau recomandate de medicul sau tehnicianul veterinar pentru animalele accidentate sau bolnave;
  • sa pastreze corespunzator si sa valorifice in timp util produsele rezultate din sacrificarea animalelor accidentate;
  • sa pastreze cadavrele animalelor moarte pentru a fi examinate de reprezentantii autoritatilor in drept si de comisia de constatare a daunei, in scopul intocmirii documentelor de constatare si evaluare; in cazul in care cadavrele animalelor nu pot fi pastrate, fiind ingropate, incinerate sau predate unitatilor de ecarisaj, sa procure si sa prezinte probele necesare in acest sens, din care sa rezulte producerea riscului asigurat;
  • sa conserve dreptul de regres al asiguratorului impotriva celor vinovati de producerea sau marirea daunei.
 • Dupa producerea riscurilor prevazute in art. 2 din legea 381 / 13.10.2002 asiguratul este obligat:
  • sa avizeze in scris asiguratorul, in termen de 24 ore de la data producerii evenimentului, referindu - se la polita de asigurare, despre producerea calamitatii naturale, precum si despre locul si data stabilita pentru intrunirea comisiei de constatare - evaluare a daunelor constituita in baza legii;
  • sa puna la dispozitia asiguratorului toate actele incheiate de catre comisia de constatare - evaluare a calamitatilor naturale, mentionate in art. 2 din legea 381 / 13.06.2002, in cazul producerii acestora;
 • In cazul neindeplinirii de catre asigurat a obligatiilor prevazute anterior, asiguratorul este in drept sa refuze plata despagubirii, daca din acest motiv nu a putut determina imprejurarile producerii daunei si marimea acesteia.
Obligatiile Asiguratorului: 

               Principalele obligatii, pe care ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A. le are in calitatea sa de asigurator, prin polita de ASIGURARE a animalelor pentru acoperirea riscurilor generale, accidentelor si bolilor, la animalele pentru care asiguratul, persoana juridica sau fizica, are un interes patrimonial in calitate de proprietar, administrator, custode sau in baza altei calitati dovedite cu acte, sunt:

 • sa puna la dispozitia asiguratului sau contractantului asigurarii informatii complete si corecte in legatura cu polita de asigurare, atat inaintea incheierii, cat si pe durata derularii acestuia;
 • sa elibereze, la cerere, un duplicat al politei de asigurare, in cazul in care originalul a fost pierdut sau distrus;
 • sa pastreze confidentialitatea informatiei despre asigurat, de care a luat cunostinta in procesul asigurarii;
 • sa primeasca avizarile de dauna;
 • sa constate si sa estimeze valoarea pagubelor dupa producerea riscurilor asigurate, in baza documentelor primite de la asigurati / pagubiti;
 • sa emita oferte de despagubire;
 • sa plateasca despagubirile cuvenite celor in drept la termenele stabilite;
 • sa ramburseze asiguratului cheltuielile aferente limitarii pagubelor legate de producerea evenimentului asigurat.
Procedura Daune: 
 • La producerea riscurilor asigurate, constatarea si evaluarea daunei la animale se efectueaza de o comisie compusa din reprezentantul asiguratorului, asiguratul sau reprezentantul sau, imputernicitul primariei, medicul / tehnicianul veterinar, precum si doi martori (daca este cazul).
 • La producerea fenomenelor naturale si bolilor care genereaza calamitati naturale si sunt mentionate la art. 2 din legea 381 / 13.06.2002 privind acordarea despagubirilor in caz de calamitati naturale in agricultura, constatarea si evaluarea daunelor se fac de catre comisia formata potrivit legii, din care face parte si reprezentantul asiguratorului.
 • Din documentele de constatare trebuie sa rezulte: realitatea daunei, cauzele, imprejurarile si culpa din care s-a produs, felul si gravitatea accidentului sau bolii si a urmarilor sale, precum si, dupa caz, cheltuielile estimate de reabilitare veterinara sau valoarea reala, imediat inainte de eveniment, a animalelor moarte ori sacrificate, valoarea recuperarilor din sacrificare, alte date privind cauzele si efectele accidentului.
 • despagubirile se acorda in limitele sumelor asigurate, ca daune totale, in cazul pieirii (mortii sau sacrificarii) animalelor fara recuperari, sau ca daune partiale, acoperind pierderea neta in urma sacrificarii si / sau cheltuielile efectuate pentru reabilitare veterinara sau recuperare, pe baza de acte doveditoare.
 • In caz de dauna totala, despagubirea nu va depasi suma asigurata, nici valoarea animalului la data producerii daunei, nici valoarea determinata de pretul / kg in viu pe piata locala.
 • Valoarea animalului la data producerii daunei nu poate depasi suma asigurata pe cap si nu poate fi mai mare decat valoarea pe piata locala a unui animal sanatos de aceeasi specie, rasa, sex, varsta, stare de intretinere si productivitate.
 • In caz de dauna totala sau partiala, din valoarea acesteia se scad recuperarile, reprezentand valoarea produselor utilizate de asigurat si sumele incasate sau posibil de incasat prin orice mod de valorificare a animalelor care fac obiectul daunei;
 • In limita sumei asigurate pentru fiecare categorie de animale asigurate, in cuantumul despagubirii se includ si cheltuielile facute in scopul evitarii sau limitarii efectelor imediate ale riscului produs.
 • In cazul efectuarii unei contraexpertize, cheltuielile aferente se suporta de partea al carei punct de vedere a fost infirmat. 
 • In cazurile in care la data producerii riscului asigurat suma asigurata pentru fiecare categorie de animale este inferioara valorii animalelor asigurate, despagubirea se reduce corespunzator raportului dintre suma asigurata prevazuta in polita si valoarea animalelor pe fiecare categorie.
 • In toate cazurile de dauna totala sau partiala din cuantumul despagubirii se scad:
  • ratele de prima scadente pana la expirarea asigurarii;
  • alte retineri (proportionalitate, recalculari de prime);
  • fransiza stabilita in polita;
 • Despagubirea ce se plateste de catre asigurator nu poate fi mai mare decat cuantumul daunei si nici decat suma la care s-a facut asigurarea.
 • despagubirile se platesc in valuta in care s-a incheiat polita si s-a platit prima de asigurare, dar in toate cazurile facturile in lei se platesc in lei. 
 • Pentru politele cesionate in favoarea unei banci sau a unei alte parti, despagubirea nu va putea fi platita pana cand unitatea in favoarea careia este cesionata polita nu isi va da acordul de plata, indicand daca despagubirea se va achita asiguratului sau celui in favoarea caruia este cesionata polita.
 • despagubirile se platesc in maximum 30 de zile de la depunerea intregii documentatii la asigurator, in baza acordului scris al asiguratului asupra sumelor cuvenite.

Centrul de daune 

Suna la 021.20.19.180 (1) (apelabil din reteaua Romtelecom)
sau
Formeaza tasta * (steluta) urmata de 21.20.19.18 (apelabil din reteaua Orange)
Program: de LUNI pana VINERI, intre orele 8:00 si 20:00

Fax: 0213.167.019

Diverse: 
 • Daca in perioada de valabilitate a politei, pe locatia unde se afla animalele asigurate se declara zona calamitata si / sau se instituie stare de carantina sanitar – veterinara ca urmare a unor riscuri neacoperite, asiguratorul isi rezerva dreptul de a suspenda polita (perioada in care nu se platesc depagubiri), pana la ridicarea masurilor de rigoare si eliminarea factorilor de risc ce apar in consecinta, fapt constatat pe baza inspectiei de risc. 
 • Daca asiguratul a comunicat date inexacte sau incomplete sau nu a informat asiguratorul despre orice modificare intervenita in legatura cu datele luate in considerare la incheierea politei, precum si schimbarea imprejurarilor esentiale privind posibilitatea producerii riscurilor asigurate, asiguratorul are dreptul:
  • inainte de producerea evenimentului asigurat: sa propuna asiguratului modificarea corespunzatoare a politei sau sa o rezilieze in cazul in care, cunoscand exact imprejurarile, nu ar fi incheiat-o;
  • dupa producerea unui eveniment asigurat: sa reduca despagubirea cuvenita, corespunzator raportului dintre prima stabilita si cea care, cunoscandu-se exact imprejurarile, ar fi fost cuvenita, sau sa refuze plata despagubirii daca, fata de acele imprejurari, polita de asigurare nu s-ar fi incheiat, restituind primele de asigurare platite, mai putin cheltuielile bancare de remitere.
 • In cazul modificarii, denuntarii sau rezilierii politei, prevederile acesteia se aplica in toate cazurile de dauna survenite inainte de modificare, denuntare sau reziliere, pana la lichidarea definitiva a acestora. In aceste cazuri, primele de asigurare pentru perioada ramasa pana la expirare nu se restituie.
 • In cazul in care polita se modifica prin acordul partilor, se denunta sau se reziliaza, pentru stabilirea diferentelor de prima de restituit sau de incasat se procedeaza astfel:
  • pentru restituit: asiguratorul retine primele de asigurare pentru perioada expirata, pe luni de asigurare (minimum trei), pentru fiecare luna - 1 / 10 din prima totala mentionata in polita sau recalculata, iar restul se restituie asiguratului;
  • pentru incasat: primele de asigurare cuvenite asiguratorului se calculeaza pentru perioada ramasa pana la expirare pe luni de asigurare, in proportie de 1 / 12 din prima totala mentionata in polita sau recalculata;
  • fiecare luna de asigurare inceputa se considera luna intreaga.
 • In orice situatie, raspunderea asiguratorului si despagubirile acordate nu pot depasi sumele asigurate, dupa caz, pentru intregul septel, pe categorii de animale sau pe cap de animal, prevazute in polita si / sau specificatie la incheierea asigurarii sau actualizate ulterior prin suplimente de asigurare.
 • Dupa fiecare dauna, suma asigurata se micsoreaza, incepand de la data evenimentului pentru restul perioadei asigurate, cu suma cuvenita drept despagubire, asigurarea continuand pentru suma ramasa, fara modificarea primei. Suma poate fi reintregita prin supliment de asigurare si plata diferentei de prima.
 • Reaua credinta in intocmirea specificatiei de asigurare sau formularea cererii de despagubire, intentia sau neglijenta grava a asiguratului sau prepusilor sai in producerea sau marirea daunei, confirmate prin acte ale autoritatilor competente, absolva asiguratorul de plata despagubirii si ii dau dreptul sa denunte polita de asigurare, prin notificare scrisa, fara restituirea primei incasate. 
 • Asiguratorul are dreptul sa amane plata despagubirii daca, in legatura cu dauna, a fost instituita impotriva asiguratului o ancheta sau o procedura penala, pana la finalizarea anchetei sau procedurii.
 • Daca asiguratul nu a platit prima de asigurare sau ratele de prima in termenele scadente la care s-a obligat, polita se reziliaza de drept, incepand cu ziua urmatoare datei scadente a primei / ratei neplatite, fara a mai fi necesara o punere in intarziere, o notificare sau o alta formalitate prealabila. 
 • In limita despagubirilor platite, asiguratorul este subrogat in toate drepturile asiguratului fata de persoanele (altele decat asiguratul sau prepusii sai) raspunzatoare de producerea sau marirea daunei.
 • Dreptul de a ridica pretentii fata de asigurator privind plata unor despagubiri se stinge in termen de 2 ani de la data producerii evenimentului asigurat.
 • Orice litigiu in legatura cu aplicarea prezentelor conditii se rezolva de instantele de judecata competente in Romania.