Asigurarea ANIMALELOR, PASARILOR, ALBINELOR, PESTILOR, MELCILOR si CAINILOR de RASA - ASIROM Vienna Insurance Group

asigurari asirom vienna insurance group animale pasari albine pesti melci caini pitesti arges

ROMANIA, Bucuresti, Sector 2, Bd. Carol I, nr. 31-33.

office@asirom.ro

Tel:    021.317.81.36, 021. 601 10 99, 021.601.12.87

Fax:   021.317.81.32, 021 601 12 88

              ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM Vienna Insurance Group​ este o companie de asigurari cu un istoric de peste 25 ani pe piata de asigurari din Romania. Stabilitatea si trainicia sa au facut ca in anul 2007 sa fie acceptata in grupul austriac VIENNA INSURANCE GROUP (VIG), care este lider pe piata asigurarilor din Europa Centrala si de Est, cu o experienta de peste 190 ani, cu cca. 50 de companii in peste 25 de tari si avand peste 24 000 de angajati. In acelasi timp, ASIROM se afla intr-o relatie foarte buna de cooperare cu ERSTE GROUP, partener strategic al VIG. Putem spune ca ASIROM, este in prezent, o companie de asigurari moderna, racordata la cerintele pietei, stabila si o companie care continua sa ofere incredere clientilor sai. ASIROM Vienna Insurance Group este autorizata sa comercializeze produse de asigurare proprii, in Romania, fiind inregistrata in Registrul Asiguratorilor la numarul RA-023-10.04.2003.

Aspecte Generale: 

ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM Vienna Insurance Group ofera clientilor sai polita polita de ASIGURARE a animalelor pentru acoperirea riscurilor generale, accidentelor si bolilor, la animalele pentru care asiguratul, persoana juridica sau fizica, are un interes patrimonial in calitate de proprietar, administrator, custode sau in baza altei calitati dovedite cu acte.

Obiectul Asigurarii: 

               Obiectul politei de ASIGURARE a animalelor de la ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM Vienna Insurance Group il constituie, acoperirea riscurilor generale, accidentelor si bolilor, la animalele specificate in polita de asigurare, la valoarea acceptata pe fiecare animal, considerat ca fiind asigurat in mod separat si pentru care asiguratul, persoana juridica sau fizica are un interes cu privire la obiectul asigurat. Interesul asigurat este cel al proprietarului obiectului asigurat, chiar daca asigurarea a fost incheiata de un contractant sau daca drepturile din asigurare sunt cesionate in favoarea unei terte persoane, pe baza manifestarii de vointa a asiguratului. Daca interesul asigurat este altul decat dreptul de proprietate asupra bunului asigurat, asiguratul / contractantul va trebui sa declare acest fapt in scris, in mod explicit, inainte de incheierea politei de asigurare.

                animale ce pot fi asigurate:

 • In asigurare pot fi cuprinse animalele aflate in crescatorii, ingrasatorii, herghelii, saivane, grajduri sau curti, spatii sau locuri amenajate pentru stationare, furajare, pasunat, cele utilizate pentru executarea de lucrari (conform destinatiei animalului), animalele cu destinatii speciale, mentionate in polita de asigurare sau in specificatia anexata la aceasta ( pentru targuri si expozitii, manejuri si competitii).
 • Se asigura numai animalele sanatoase, care nu sufera de nici o boala sau vatamare fizica, pe baza de certificat de sanatate eliberat de medicul veterinar de la circumscriptia sanitar veterinara teritoriala, in scopul incheierii asigurarii.
 • Sunt cuprinse in asigurare animalele mentionate in cererea de asigurare si in polita, pe categorii constituite dupa criteriile de specii si varste, calitati si destinatii, astfel:
  • Grupe de specii si varsta:
   • bovinele si bubalinele in varsta de 6 luni pana la 8 ani inclusiv;
   • cabalinele de rasa comuna in varsta de 1 an pana la 15 ani;
   • porcinele la ingrasat avand o greutate de cel putin 30 kg, insa nu peste 140 kg inclusiv;
   • porcinele pentru reproductie in varsta de cel putin 6 luni pana la 3 ani inclusiv;
   • ovinele si caprinele, in varsta de cel putin 1 an pana la 5 ani inclusiv;
   • alte specii:
    • stupine / familii de albine;
    • melci (lotul matca) de crescatorie, (din speciile Helix pomatia, Helix aspersa Muller, Helix lucorum si alte specii de crescatorie);
    • pasari din urmatoarele specii: gaini ouatoare, in varsta de 20 – 72 saptamani inclusiv si pui de carne (broiler), curci de 27 - 80 saptamani pentru carne, gaste si rate de 10 saptamani - 3 ani pentru oua si carne, gaste de 14 - 22 saptamani pentru carne si/sau ficat gras, fazani si alte categorii de pasari (inclusiv pasari Emu si struti);
    • pesti crescuti in captivitate – amenajari piscicole - (helesteie, iazuri, pastravarii, viviere flotabile, statii de reproducere artificiala, alte instalatii destinate reproducerii si cresterii pestilor);
  • Clase de calitate:
  • Destinatii:
   • productie / reproductie;
   • tractiune / povara;
   • sacrificare / livrare;
   • targuri si expozitii;
   • manejuri si competitii.
 • animalele intrate in ferma in cursul asigurarii si care fac parte din aceeasi specie cu animalele asigurate pot fi cuprinse in asigurare, mai putin cele care nu pot fi asigurate, numai daca se plateste prima de asigurare corespunzatoare si se incheie un act aditional la polita de asigurare care sa cuprinda noile elemente de asigurare (suma asigurata, prima de asigurare, riscurile cuprinse in asigurare etc).
 • Pe toata perioada de asigurare animalele vor fi sub control sanitar veterinar permanent si se vor respecta procedurile sanitar veterinare obligatorii, conform legislatiei in vigoare, precum si programul actiunilor strategice de supraveghere, profilaxie si combatere pentru anul respectiv.
Conditii de Preluare in Asigurare: 

              Pentru a putea sa incheie o polita de ASIGURARE a animalelor de la ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM Vienna Insurance Group pentru acoperirea riscurilor generale, accidentelor si bolilor, la animalele pentru care asiguratul, persoana juridica sau fizica, are un interes patrimonial in calitate de proprietar, administrator, custode sau in baza altei calitati dovedite cu acte, solicitantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • sa fie persoana juridica sau persoana fizica, titulara interesului cu privire la animalele asigurate, respectiv persoana care poate suferi un prejudiciu patrimonial in calitate de proprietar, administrator, custode sau in baza altei calitati dovedite cu acte;
 • sa intocmeasca cererea chestionar / declaratia de asigurare care contine informatii esentiale pentru intocmirea politei;
 • sa puna la dispozitie asiguratorului documentele de identificare ale asiguratului si / sau contractantului; documentatie de autorizare PSI; autorizatii si certificate sanitar - veterinare; procese - verbale de dezinfectie / dezinsectie / deratizare; certificate de vaccinari obligatorii, tratamente profilactice sau de necesitate; certificatul de determinari periodice microbiologice si bacteriologice; certificat privind testele de sanitatie privind autorizarea repopularilor; etc.
 • sa plateasca asiguratorului o suma de bani denumita prima de asigurare in baza politei de asigurare incheiata cu acesta, cu scopul de a fi despagubit in cazul in care a suferit un prejudiciu prin manifestarea unuia sau mai multor riscuri asigurate conform politei;

              Cererea chestionar trebuie intocmita in oricare din urmatoarele situatii:

 • incheierea unei polite noi;
 • reinoirea unei polite existente, inainte de data expirarii acesteia;
 • alte situatii care presupun schimbari ale informatiilor continute in polita de asigurare;

             Principalele informatii care trebuiesc furnizate asiguratorului, prin cererea-chestionar, sunt:

 • datele de identificare ale asiguratului si / sau contractantului si / sau beneficiarului;
 • calitatea de proprietar, administrator, custode sau alta calitate dovedita cu acte;
 • informatii despre locatia unde se afla animalele;
 • informatii despre categoriile de animale asigurate si modul de identificare a lor;
 • tipurile de riscuri solicitate spre a fi acoperite;
 • informatii privind ingrijirea animalelor: numarul, structura si vechimea personalului; conditiile de exploatare si crestere;
 • informatii privind masurile de protectie si securitate la Incendiu si / sau furt;
 • informatii privind cesiunea politei;
 • perioada asigurata;
 • istoricul si previziunile de dauna;
 • moneda politei;
 • modalitatea de plata a primei anuale:
  • integral;
  • in numarul de rate acceptate de asigurator;
 • daca mai exista alte polite similare, valabile, incheiate la alti asiguratori.
Perioada Asigurata: 

             Polita de ASIGURARE a animalelor de la ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM Vienna Insurance Group pentru acoperirea riscurilor generale, accidentelor si bolilor, la animalele pentru care asiguratul, persoana juridica sau fizica, are un interes patrimonial in calitate de proprietar, administrator, custode sau in baza altei calitati dovedite cu acte, poate fi incheiata pentru intervalul de timp stabilit si mentionat in cererea chestionar.

             Asigurarea se incheie oricand in timpul anului, pe o perioada de un an sau pe perioada unui ciclu tehnologic, caracteristica speciei respective. La cerere, asigurarea se poate incheia si pe o perioada mai mica de un an.

             Asigurarea se incheie in baza cererii de asigurare semnata de asigurat / contractant completata pe specie de animale, pentru toate animalele care se afla la locul asigurarii si care pot fi asigurate.

             Raspunderea asiguratorului incepe numai dupa plata primei de asigurare sau a celei dintai rate a acesteia, chiar daca partile au semnat polita de asigurare si a fost efectuata inspectia de risc.

             Din specia de animale existenta, pentru care se solicita incheierea asigurarii in ferma se asigura toate animalele din aceeasi categorie.

             Persoana cu care urmeaza sa se incheie asigurarea este obligata sa raspunda in scris la intrebarile formulate de asigurator, cu privire la imprejurarile esentiale referitoare la risc, pe care le cunoaste. Sunt esentiale imprejurarile hotaratoare pentru incheierea politei sau pentru conditiile in care se incheie ca de exemplu: posibilitatea de accidentare in mod frecvent, predispozitia animalului fata de anumite boli etc.

             In baza datelor declarate de asigurat / contractant, asiguratorul emite polita de asigurare in doua exemplare – unul pentru asigurat / contractant si unul pentru asigurator astfel:

 • in momentul in care incheie asigurarea si se plateste prima de asigurare sau intaia rata de prima, de catre acesta;
 • la primirea extrasului de cont in care apare prima de asigurare, in cazul in care plata acesteia se face prin ordin de plata emis de catre asigurat / contractant.

             In perioada de valabilitate a politei de asigurare, asiguratul poate solicita cuprinderea in asigurare a unor animale sau riscuri noi, situatie in care se incheie un act aditional la polita de baza in care se va specifica noua suma asigurata si prima de asigurare corespunzatoare, repartizata pe termenele de plata.

             Asigurarea intra in vigoare dupa 24 ore de la expirarea zilei in care au fost indeplinite cumulativ, urmatoarele conditii:

 • s-au platit asiguratorului primele de asigurare in numerar, sau, dupa caz, prima rata a acestora, ori s-a operat la banca in contul asiguratorului virarea primelor de asigurare;
 • s-a incheiat (emis) polita de asigurare.

              Dupa intrarea in vigoare a asigurarii, raspunderea asiguratorului incepe:

 • in caz de accident, dupa un termen suspensiv de 5 zile;
 • in caz de boala, dupa un termen suspensiv de 15 zile.

               Raspunderea asiguratorului inceteaza:

 • la ora 24 a ultimei zile din perioada pentru care s-a incheiat asigurarea;
 • prin neplata ratelor de prima la scadenta sau in termenul de pasuire;
 • odata cu producerea unei daune totale.

                In cazul emiterii de supliment de asigurare la polita de asigurare existent, raspunderea asiguratorului incepe dupa 24 ore de la expirarea zilei in care s-a achitat prima suplimentara si s-a emis suplimentul si inceteaza odata cu polita de
asigurare la care acesta este anexat sau in ultima zi de valabilitate a suplimentului daca prin acesta s-a extins valabilitatea politei de asigurare emisa initial.

Teritorialitate: 

              Polita de ASIGURARE a animalelor de la ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM Vienna Insurance Group pentru acoperirea riscurilor generale, accidentelor si bolilor, la animalele pentru care asiguratul, persoana juridica sau fizica, are un interes patrimonial in calitate de proprietar, administrator, custode sau in baza altei calitati dovedite cu acte, isi exercita acoperirea numai pentru animalele detinute si aflate pe teritoriul Romaniei.

Asiguratul: 

                Asigurat pe polita de ASIGURARE a animalelor de la ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM Vienna Insurance Group pentru acoperirea riscurilor generale, accidentelor si bolilor, la animalele pentru care asiguratul, persoana juridica sau fizica, are un interes patrimonial in calitate de proprietar, administrator, custode sau in baza altei calitati dovedite cu acte, poate sa fie:

 • sa fie persoana juridica sau persoana fizica, titulara interesului cu privire la animalele asigurate, respectiv persoana care poate suferi un prejudiciu patrimonial in calitate de proprietar, administrator, custode sau in baza altei calitati dovedite cu acte;

               Contractant poate fi persoana care incheie polita de asigurare pentru asigurarea unui risc privindu-l pe asigurat si care are obligatia de plata a primei de asigurare catre asigurator.

               Beneficiar al asigurarii este persoana desemnata de asigurat si mentionata in polita de asigurare ca fiind indreptatita sa primeasca despagubirea in cazul producerii riscului asigurat.

Suma Asigurata: 

              Suma asigurata reprezinta limita maxima in baza careia asiguratorul poate acorda despagubiri celor in drept, in cazul producerii evenimentului asigurat, sau suma totala a despagubirilor ce se pot acorda pe toata perioada de valabilitate a politei de asigurare.

             Suma la care se face asigurarea se stabileste potrivit cererii asiguratului, tinandu-se insa seama de urmatoarele criterii:

 • la asigurarea facultativa a animalelor apartinand persoanelor fizice sau juridice, cu exceptia animalelor prevazute mai jos, suma asigurata nu poate depasi valoarea de pe piata locala si nici valoarea reala a animalelor respective.
 • la porcinele aflate la ingrasat, suma asigurata se stabileste pe baza greutatii medii a animalelor si a pretului de achizitie al carnii in viu practicat de catre societatile comerciale de industrializarea carnii; greutatea medie se calculeaza tinand seama de limitele de greutate minima si maxima, declarate de asigurat care nu pot fi mai mici de 30 kilograme, respectiv mai mari de 140 kilograme;
 • in cazul animalelor de reproductie, procurate din import, precum si in cazul animalelor de rasa de provenienta indigena, asigurarea facultativa se poate contracta la sume asigurate corespunzatoare valorii de procurare ori de inventar a animalelor respective.

              Suma asigurata este inscrisa in polița de asigurare si in anexele la polita (facturi, procese verbale de achizitie, pretul real al animalului pe piata).

Prima de Asigurare: 

                Prima de asigurare se stabileste potrivit tarifului de prime al asiguratorului.

                Cotele de prima se stabilesc in mod diferentiat pe specii de animale, in functie de riscurile asigurate, frecventa producerii evenimentelor asigurate si de durata asigurarii.

                Primele de asigurare se calculeaza prin aplicarea cotei de prima asupra sumei asigurate care corespunde intregului efectiv de animale asigurate din specia respectiva.

                Prima de asigurare aferenta fractiunilor dintr-un an, se calculeaza prin impartirea la 10 a cotei de prima anuala apoi rezultatul se inmulteste cu numarul lunilor (eventual fractiunilor de luni care sunt considerate a fi luna calendaristica) de
asigurare solicitate.

                Plata primelor se face la sediul asiguratorului sau imputernicitului acestuia, astfel: in numerar - cu respectarea legislatiei in domeniu - sau prin prezentarea ordinului de plata vizat de banca la care asiguratul are deschis contul de disponibil. Plata in numerar a primelor de asigurare se face catre asigurator, in schimbul eliberarii chitantei si politei de asigurare, respectiv unei chitante corespunzatoare ratei de prima achitata pentru asigurarile la care plata primei de asigurare se efectueaza in rate.

                Prima de asigurare se achita fie anticipat si integral, la incheierea asigurarii, fie in rate semestriale sau trimestriale egale, in cuantumul si la termenele precizate in polita de asigurare. La asigurarile pentru care primele se platesc in rate
asiguratorul nu este obligat sa aminteasca asiguratului / contractantului scadenta ratei de prima si nici sa incaseze suma la sediul acestuia. Incasarea primei la sediul asiguratului / contractantului, chiar repetata, nu poate fi invocata drept derogare pe viitor de la prevederile acestui aliniat.

                In caz de neplata la scadenta a unei rate de prima urmatoare celei dintai, asiguratul / contractantul are dreptul sa o plateasca in termenul de pasuire acordat de asigurator. Termenul de pasuire se va stabili de comun acord cu asiguratul / contractantul dar nu poate depasi 15 zile calendaristice de la scadenta ratei respective. In perioada termenului de pasuire se mentine raspunderea asiguratorului numai sub conditia achitarii ratei de prima restante pana la expirarea acestui termen.

                Daca sumele datorate de asigurat / contractant cu titlu de rate de prima nu sunt platite in termenul de pasuire, asiguratorul va notifica asiguratului / contractantului denuntarea politei de asigurare, cu respectarea unui termen de preaviz de 20 de zile calculat de la data primirii notificarii de catre asigurat / contractant. In termenul de preaviz, asiguratorul poate aproba, la cererea scrisa a asiguratului / contractantului, repunerea in vigoare a politei de asigurare, cu indeplinirea, cumulativa, a urmatoarelor conditii:

 • sa se plateasca de asigurat / contractant integral rata / ratele de prima neachitate la scadenta;
 • sa se efectueze, in prealabil datei aprobarii, de catre asigurator, o inspectie de risc, cu intocmirea unui proces - verbal, semnat si de asigurat, din care sa rezulte ca la animalele care fac obiectul politei de asigurare nu s-au produs pagube din riscuri asigurate si neasigurate, precum si ca asiguratul / contractantul a declarat ca, in perioada pentru care primele de asigurare nu au fost platite in termen, nu s-a produs nici o paguba din riscuri asigurate si neasigurate la animalele respective.

                 Asiguratul / contractantul declara in scris ca nu are nici un fel de pretentii fata de asigurator pentru eventualele daune produse in termenul de preaviz. In cazul producerii unor evenimente asigurate in termenul de preaviz a politei de asigurare, asiguratorul nu plateste despagubiri. La expirarea termenului de preaviz, in cazul in care ratele de prima de asigurare nu au fost achitate, polita de asigurare se reziliaza de drept, fara returnarea ratelor de prima deja incasate.

                 In cazul calcularii eronate a primei de asigurare, aceasta se va recalcula si se va anunta asiguratul pentru a solicita asiguratorului completarea diferentei de prima datorata, aprobarea reesalonarii sumei asigurate sau pentru a returna
plusul de prima, dupa caz; daca producerea daunei are loc inaintea platii integrale a primei aferente perioadei de asigurare, primele datorate pana la expirare a politei se compenseaza cu orice despagubire cuvenita asiguratului.

                  In cazul in care la inspectia de risc se constata degradarea conditiilor existente la data incheierii asigurarii, cresterea nivelului de risc prin nerespectarea de catre asigurat a normelor zootehnice si sanitar veterinare sau aparitia unor riscuri suplimentare de natura sa puna sub semnul intrebarii obtinerea productiei programate, asiguratorul are dreptul sa refuze repunerea in vigoare a politei.

                  In cazul care s-a aprobat repunerea in vigoare a politei de asigurare, raspunderea asiguratorului reincepe, pentru viitor, de la ora 24 a zilei in care s-a aprobat repunerea in vigoare a politei de asigurare, dar nu mai devreme de la ora 24 a zilei in care s-au platit primele de asigurare, in care scop se intocmeste un supliment la polita de asigurare.

Sistemul de Fransize: 

              Polita de ASIGURARE a animalelor de la ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM Vienna Insurance Group pentru acoperirea riscurilor generale, accidentelor si bolilor, la animalele pentru care asiguratul, persoana juridica sau fizica, are un interes patrimonial in calitate de proprietar, administrator, custode sau in baza altei calitati dovedite cu acte, poate fi incheiata cu sau fara fransize deductibile pe eveniment, in functie de anumite criterii stabilite de catre asigurator.

Riscuri Asigurate Standard: 

              Riscurile care sunt preluate in asigurare prin polita de ASIGURARE a animalelor de la ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM Vienna Insurance Group pentru acoperirea riscurilor generale, accidentelor si bolilor, la animalele pentru care asiguratul, persoana juridica sau fizica, are un interes patrimonial in calitate de proprietar, administrator, custode sau in baza altei calitati dovedite cu acte, sunt:

 • Boli: chirurgicale, obstetricale si medicale.
 • Accidente:
  • incendiul ca urmare a descarcarilor electrice naturale;
  • trasnetul, cutremurul de pamant, furtuna, viscolul, avalansele de zapada, prabusire sau alunecare de teren;
  • inundatii din ploi torentiale;
  • atacul animalelor salbatice, muscatura serpilor, intepatura insectelor veninoase;
  • insolatia, asfixierea, inecul, loviturile sau ranirile subite, caderea animalelor sau caderea pe animale a unor corpuri (exemplu: copaci, blocuri de gheata sau de zapada, bolovani), castrarea facuta de organele veterinare.
 • Sacrificarea de necesitate din dispozitia autoritatilor sanitar - veterinare, in urma producerii unui risc asigurat care provoaca moartea iminenta a animalelor.
Riscuri Excluse: 

               Riscurile excluse, care nu sunt preluate in asigurare prin polita de ASIGURARE a animalelor de la ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM Vienna Insurance Group pentru acoperirea riscurilor generale, accidentelor si bolilor, la animalele pentru care asiguratul, persoana juridica sau fizica, are un interes patrimonial in calitate de proprietar, administrator, custode sau in baza altei calitati dovedite cu acte, sunt:

 • Daunele directe si daunele de consecinta produse de:
  • folosirea animalelor in alt scop decat cel mentionat in polita de asigurare;
  • orice fel de interventie chirurgicala, cu exceptia celei efectuate de catre un medic veterinar calificat si certificarea de catre acesta ca a fost necesara doar ca urmare a unui accident, boala asigurate si a constituit o indeplinire a obligatiei de incercare a salvarii vietii animalului;
  • neaplicarea unei tehnologii adecvate de crestere si exploatare;
  • neacordarea ingrijirii veterinare de specialitate prin tratament sau ca urmare a unei fapte ilicite, comisive sau omisive, produsa cu intentie de catre asigurat, prepusii acestuia sau alte persoane avand grija, custodia sau controlul asupra animalului, inclusiv contractantii independenti;
  • distrugerea oricarui animal din cauza ca acesta a contactat sau a fost expus la orice boala contagioasa sau transmisibila, daca o astfel de distrugere se face din ordinul oricarui Guvern sau autoritate dar nu exista dovada contactarii unei astfel de boli sau nu s-au respectat masurile de carantina obligatorii pentru astfel de cazuri;
  • confiscarea, rechizitionarea sau distrugerea de catre sau din dispozitia autoritatilor publice centrale sau locale, fara a se stabili de catre autoritatile sanitar veterinare necesitatea masurilor luate;
  • imbolnavirile datorate neefectuarii vaccinarilor obligatorii sau recomandate de medicul veterinar;
  • alte accidente decit cele care constituie risc asigurat sau accidente asigurate care au avut loc in perioada de 5 zile de la intrarea in vigoare a asigurarii;
  • alte boli decit cele care constituie risc asigurat sau boli asigurate care au avut loc in perioada de 15 zile de la intrarea in vigoare a asigurarii;
  • pieirea oricarui animal al carui numar de identificare nu corespunde cu numarul mentionat in cererea / declaratia de asigurare;
  • meteorizarea (umflarea) acuta produsa de alimentarea cu furaje fermentescibile administrate necorespunzator (in stare verde sau insuficient uscata) sau pasunatului, in conditiile in care pasunatul este interzis din punct de vedere tehnic;
  • incendiul datorat folosirii surselor de foc deschise in adaposturi;
  • orice fel de actiune ostila sau razboinica pe timp de pace sau razboi incluzand actiunea de combatere, impiedicare sau aparare impotriva unui atac actual sau asteptat, de catre orice guvern sau putere suverana de drept sau de fapt incluzand orice autoritate sustinand sau folosind armata, fortele navale sau aeriene, ori agent al oricarei astfel de puteri guvernamentale, autoritate sau forte;
  • oricare arma ce determina fisiune atomica ori forta radioactiva chiar daca se produce in timp de pace sau razboi;
  • insurectiei, rebeliunii, revolutiei, razmeritei, razboiului civil, uzurparii de putere, oricarei actiuni luata de catre o autoritate guvernamentala pentru impiedicarea, combaterea sau apararea impotriva unei astfel de intamplari, atacului sau distrugerii in perioada de carantina sau de exercitare a reglementarilor vamale, confiscarii din ordinul oricarei autoritati guvernamentale, publice sau contrabandei, transportului ilegal sau comertului ilegal;
  • pieirea oricarui animal prin reactia nucleara sau radiatia nucleara sau contaminare radioactiva chiar daca este controlata sau nu, sau daca astfel de pierderi sunt direct sau indirect, in intregime sau partial cauzate de o astfel de reactie nucleara, radiatie nucleara sau contaminare radioactiva care contribuie la producerea sau agravarea riscurilor asigurate prin polita de asigurare;
  • pieirea ca urmare a batranetii animalelor;
  • distrugerea ca urmare a lipsei de productivitate, a scaderii capacitatii de munca ori de reproductie, daca organele veterinare competente in acest sens nu au dispus astfel de masuri;
  • pieirea datorata furajarii insuficiente din punct de vedere cantitativ si calitativ – chiar daca pieirea este direct sau indirect, in intregime sau partial cauzata de catre contributia pe care furajarea insuficienta o are la producerea sau prin agravarea riscurilor asigurate prin polita de asigurare;
  • pieirea planificata prin tehnologie (se analizeaza miscarea anuala planificata a efectivelor de animale si se inscrie in mod obligatoriu procentul pierderilor tehnologice din efectivul rulant – la rubrica „Mentiuni speciale” din polita de asigurare);
  • fenomenele naturale si bolile care genereaza calamitati naturale;
  • bolile infectocontagioase si parazitare care sunt supuse declararii oficiale si institutionalizarii masurilor de carantina de diferite grade (boli cuprinse in listele A si B ale Oficiului International de Epizootii precum si bolile infectocontagioase specifice bovinelor, cabalinelor, ovinelor si caprinelor, porcinelor);
  • pieirea animalelor pe timpul transportului cu orice mijloace, inclusiv urcarea si coborarea in si din mijloace de transport;
  • nu se despagubeste furtul.
 • animale ce nu pot fi asigurate:
  • animale aflate in adaposturi necorespunzatoare, in care nu se respecta normele tehnologice, zooigienice, sanitarveterinare de ingrijire, hranire, intretinere si exploatare a animalelor, stabilite conform legislatiei in vigoare;
  • animale bolnave, rahitice, istovite, schiloade, oarbe, cele cu sechele din accidente sau boli anterioare;
  • animalele din localitatile in care s-a stabilit carantina , cu exceptia celor din speciile care sunt imune la boala pentru care s-a declarat carantina si animalele la care s-a facut examinarea pentru tuberculoza sau bruceloza si reactia a fost pozitiva ori la care s-a facut examinarea pentru leucoza bovina si rezultatul a fost pozitiv;
  • animalele apartinand producatorilor din localitatile situate in Delta Dunarii, sau cele ale nomazilor.
Clauze Suplimentare: 

              La polita de ASIGURARE a animalelor de la ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM Vienna Insurance Group pentru acoperirea riscurilor generale, accidentelor si bolilor, la animalele pentru care asiguratul, persoana juridica sau fizica, are un interes patrimonial in calitate de proprietar, administrator, custode sau in baza altei calitati dovedite cu acte, exista si se pot atasa clauze de asigurare suplimentare:

Asigurarea facultativa a familiilor de albine

 • Asiguratorul acopera pagubele de pieire a familiilor de albine, cauzate de producerea riscurilor asigurate.
 • Asiguratorul asigura facultativ familiile de albine specificate in polita de asigurare, care apartin asiguratului, la valoarea stabilita pe fiecare familie de albine care este considerata ca fiind asigurata in mod separat.
 • Se asigura numai stupinele cu cel putin 20 familii de albine.
 • Se asigura familiile de albine cu cel putin 10 rame standard care contin puiet si / sau hrana, bine acoperite cu albine in perioada activa sau 7 rame standard, in perioada de repaus.
 • Riscuri asigurate
  • Boli:
   • ale puietului: loca europeana, loca americana;
   • ale albinelor adulte: acarioza, nosemoza;
   • comune ale puietului si ale albinelor adulte: varoatoza.
  • Accidente:
   • incendiul ca urmare a descarcarilor electrice naturale;
   • trasnetul, cutremurul de pamant, grindina, furtuna, viscolul, avalansele de zapada, prabusire sau alunecare de teren;
   • inundatii din ploi torentiale;
   • caderea unor corpuri pe stupii care adapostesc familiile de albine asigurate (exemplu: copaci, blocuri de gheata sau de zapada, bolovani).
 • Excluderi
  • Pierderile datorate conditiilor de amplasare a stupilor in locuri necorespunzatoare.
  • Pierderile provocate de tratamentele cu pesticide asupra culturilor agricole, plantatiilor pomicole, viticole si padurilor.
 • Suma asigurata
  • Reprezinta produsul dintre numarul familiior de albine, numarul kilogramelor de miere / familie de albine si pretul / kilogram / sortiment de miere.
  • Pretul / kilogram / sortiment de miere nu trebuie sa depaseasca:
   • valoarea specificata in contractul de valorificare a productiei de miere, pentru producatorii care au astfel de contracte incheiate cu terti;
   • valoarea mierii pe piata locala, pentru producatorii care nu au contracte de valorificare a productiei de miere incheiate cu terti.
 • fransiza
  • In polita de asigurare, in baza intelegerii intre parti, se specifica fransiza care reprezinta partea din suma asigurata, care se scade din orice despagubire si este suportata de asigurat.
 • Asigurarea se incheie pe o perioada de un an sau cel putin perioada unui cules.
 • Asigurarea intra in vigoare dupa 24 ore de la expirarea zilei in care au fost indeplinite cumulativ, urmatoarele conditii:
  • s-au platit asiguratorului primele de asigurare in numerar, sau, dupa caz, prima rata a acestora, ori s-a operat la banca in contul asiguratorului virarea primelor de asigurare;
  • s-a incheiat (emis) polita de asigurare.
 • Dupa intrarea in vigoare a asigurarii, raspunderea asiguratorului incepe:
  • in caz de accident, dupa un termen suspensiv de 5 zile;
  • in caz de boala, dupa un termen suspensiv de 15 zile.
 • Raspunderea asiguratorului inceteaza:
  • la ora 24 a ultimei zile din perioada pentru care s-a incheiat asigurarea;
  • prin neplata ratelor de prima la scadenta sau in termenul de pasuire;
  • odata cu producerea unei daune totale.
 • Prima de asigurare anuala se calculeaza potrivit tarifului de baza.
 • Obligatiile asiguratului
  • Sa anunte consiliul comunal pe teritoriul careia se afla stupina, locul de amplasare a acesteia, perioada utilizarii vetre de stupina, numarul familiilor de albine, sediul sau adresa detinatorului de familii de albine, precum si sediul sau adresa la care acesta urmeaza sa fie anuntat in cazul efectuarii unor tratamente fitosanitare.
  • Sa inchida sau sa indeparteze, la o distanta de peste 5 km de suprafetele supuse tratamentului, familiile de albine, atunci cand au fost anuntati ori au aflat pe orice alta cale, despre efectuarea tratamentelor fitosanitare asupra culturilor agricole, plantatiilor pomicole, viticole si padurilor situate in apropierea stupinei.
  • Sa sesizeze imediat, in scris circumscriptia sanitara pe raza careia este situata stupina in cazul producerii intoxicatiilor la familiile de albine.
  • Sa sesizeze cel mai tarziu in 24 de ore, in scris asiguratorul, orice dauna din riscuri asigurate si / sau neasigurate.
 • Stabilirea si plata despagubirilor
  • In caz de dauna partiala din risc asigurat produsa in perioada de cules, valoarea despagubirii se determina prin cantarirea cantitatii de miere / sortiment extrasa din stupii de proba. Rezultatul astfel obtinut se scade din productia estimata a se obtine / familie de albine, aferenta perioadei de cules in care s-a produs dauna, mentionate in cererea / declaratia de asigurare.
  • In caz de dauna totala din risc asigurat, cand familiile de albine se afla in perioada de repaus (ex. toamna – iarna), valoarea despagubirii reprezinta 85% din valoarea unei familii de albine specificata in cererea / declaratia de asigurare.
  • In caz de dauna totala din risc asigurat pe timpul culesului, valoarea despagubirii reprezinta valoarea productiei de miere corespunzatoare sortimentului (sortimentelor) de miere neobtinut pana la sfarsitul anului de asigurare din care se scade valoarea fransizei deductibile.

Asigurarea facultativa a melcilor

 • Asiguratorul asigura pagubele produse de pieirea melcilor (lotul matca) de crescatorie, (din speciile Helix pomatia, Helix aspersa Muller, Helix lucorum si alte specii de crescatorie) in varsta de peste 6 luni apartinand persoanelor fizice si / sau juridice, cauzate de riscurile asigurate, cu conditia ca asiguratul sa fi achitat primele de asigurare.
 • Riscuri asigurate
  • Accidente:
   • Incendiu provocat de descarcari electrice naturale (Trasnet) si fumul rezultat din acesta;
   • inundatii, cutremur, prabusire / alunecare de teren;
   • grindina, furtuna, ploi torentiale;
   • caderea / prabusirea unui aparat de zbor, precum si a altor corpuri.
 • Exculderi
  • Asiguratorul nu acorda despagubiri pentru:
   • pieirea melcilor datorita riscurilor produse ca urmare a influentei mai multor factori ca: densitatea populatiei de melci, stresul (melcii sunt foarte sensibili la zgomot, lumina, vibratii, conditii mizere, hranire neregulata, atingerea lor), hrana, temperatura, umezeala necorespunzatoare si altele;
   • pieirea melcilor ca urmare a atacului pradatorilor si daunatorilor (pasari, insecte, soareci, broaste, etc);
   • pieirea melcilor ca urmare a temperaturilor scazute din timpul iernii sau a ploilor acide;
   • pieirea melcilor ca urmare a fenomenului de canibalism care se manifesta la speciile de melci asigurate;
   • pieirea planificata prin tehnologie (aproape o treime din melci mor dupa sezonul de imperechere);
   • pieirea melcilor ca urmare a bolilor;
   • furtul melcilor din crescatorie;
   • mortalitatea la melcii de crescatorie datorata tratamentelor chimice la culturile agricole din vecinatate.
 • Suma asigurata
  • Suma la care se face asigurarea se stabileste in functie de valoarea biologica a melcilor la pretul de achizitie conform facturii de cumparare sau la pretul pietei (in caz ca nu exita factura).
 • Perioada asigurata
  • Asigurarea se incheie oricand in timpul anului, pe o perioada de un an.
 • Asigurarea se incheie in baza cererii de asigurare completata si semnata de asigurat pentru toti melcii care se afla in locatia respectiva.
 • Asigurarea intra in vigoare dupa 24 de ore de la expirarea zilei in care au fost indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
  • s-au platit asiguratorului primele de asigurare in numerar, sau, dupa caz, prima rata a acestora, ori s-a operat la banca in contul asiguratorului virarea primelor de asigurare;
  • s-a incheiat (emis) polita de asigurare.
 • Raspunderea asiguratorului incepe dupa un termen suspensiv de 5 zile.
 • Raspunderea asiguratorului inceteaza:
  • la ora 24 a ultimei zile din perioada pentru care s-a incheiat asigurarea;
  • prin neplata ratelor de prima la scadenta sau in termenul de pasuire;
  • odata cu producerea unei daune totale.
 • Prima de asigurare se calculeaza prin aplicarea cotei de prima asupra sumei asigurate care corespunde intregului efectiv de melci asigurati.
 • Prima de asigurare se achita fie anticipat si integral la incheierea asigurarii, fie in rate semestriale sau trimestriale egale, in cuantumul si la termenele precizate in polita de asigurare.
 • Obligatiile asiguratului
  • asiguratii sunt obligati sa instiinteze, in scris, pieirea melcilor asigurati, cel mai tarziu in 24 ore de la data producerii evenimentului asigurat, celei mai apropiate unitati a asiguratorului.
  • asiguratul este obligat sa respecte tehnologia de crestere (in circuit inchis la sol sau alte sisteme care se utilizeaza - hale, sere, dulapuri cu sertare, etc.) si intretinere specifica melcilor de crescatorie.
  • asiguratul este obligat sa asigure paza crescatoriei de melci.

Asigurarea facultativa a pasarilor

 • Asiguratorul acopera pagubele produse de pieirea pasarilor din urmatoarele specii: gainilor ouatoare, in varsta de 20 – 72 saptamani inclusiv si a puilor de carne (broiler), curci de 27 - 80 saptamani pentru carne, gaste si rate de 10 saptamani - 3 ani pentru oua si carne, gaste de 14 - 22 saptamani pentru carne si / sau ficat gras, fazani si alte categorii de pasari, cauzate de producerea riscurilor asigurate si mentionate in polita de asigurare.
 • Se asigura numai pasari crescute in sistem intensiv: baterii, hale, ferme specializate, care la data incheierii politei sunt sanatoase, pe baza de certificat de sanatate eliberat de medicul de circumscriptie sanitar - veterinara teritoriala si / sau de medicul veterinar de stat, imunizate impotriva bolilor infecto-contagioase.
 • Riscuri asigurate
  • Accidente:
   • incendiul ca urmare a descarcarilor electrice naturale;
   • trasnetul, cutremurul de pamant, furtuna, viscolul, avalansele de zapada, prabusire sau alunecare de teren, electrocutare;
   • inundatii din ploi torentiale;
   • atacul animalelor salbatice, muscatura serpilor, intepatura insectelor veninoase;
   • inecul, loviturile sau ranirile subite, caderea pasarilor sau caderea pe pasari a unor corpuri (exemplu: copaci, blocuri de gheata sau de zapada, bolovani);
   • sacrificarea de necesitate din dispozitia autoritatilor sanitarveterinare, in urma producerii unui risc asigurat care provoaca moartea iminenta a pasarilor.
   • asfixierea datorata incendiului, asfixierea mecanica accidentala;
   • prabusirea cladirii sau a unei parti din cladirea unde sunt adapostite pasarile asigurate ca urmare a :
    • furtunii;
    • greutatii stratului de zapada;
    • cutremurului;
    • prabusirii / alunecarii de teren.
   • temperaturi scazute ca urmare a caderii partiale sau totale a cladirii datorita producerii celor mentionate la alineatul precedent precum si a grindinei pe acoperis.
 • Excluderi
  • Asiguratorul nu acorda despagubiri, de exemplu, in cazul pieirii provocate de:
   • boli de orice natura;
   • pierderile datorate conditiilor de adapostire neigienice, a ventilatiei deficitare, a aglomerarii, a expunerii la factori cauzatori sau favorizanti de imbolnavire sau mortalitate sau nerespectarii tehnologiei de crestere si exploatare specifice pasarilor luate in asigurare;
   • nerespectarea programelor de vaccinari obligatorii precum si neaplicarea masurilor profilactice si de combatere in conformitate cu normele sanitar – veterinare prin care se suprima orice cale posibila de introducere a unor surse de contaminare a pasarilor cu agenti patogeni de natura virala, bacteriana, micotica sau parazitara;
   • pierderile tehnologice si mortalitatea naturala corespunzatoare gainilor ouatoare si a puilor pentru carne (broiler);
   • pierderile produse prin lipsa sau aprovizionarea deficitara cu energie electrica si termica;
   • bolile specifice nominalizate in listele A si B ale Oficiului International de Epizootii, care provoaca calamitati naturale.
 • Suma asigurata
  • Sumele asigurate sunt cele declarate de asigurat si agreate de asigurator, pe baza valorilor maxime de evidenta / inventar stabilite pentru efectivele de pasari asigurate pe categorii, tinand seama si de evolutia previzibila a preturilor de piata in perioada asigurata. Pasarile incluse intr-o categorie se considera ca avand aceeasi valoare individuala in cadrul sumei asigurate respective.
  • In cazul puilor de carne, suma asigurata reprezinta costul de productie pe cap la sfarsitul unui ciclu de productie inmultit cu numarul de capete pe ciclu si numarul de cicluri pe an.
 • fransiza
  • In polita de asigurare, in baza intelegerii intre parti, se specifica fransiza care reprezinta partea din suma asigurata / pasare / specie, care se scade din orice despagubire si este suportata de asigurat (peste pierderile tehnologice si / sau mortalitatea naturala).
 • Asigurarea se incheie pe o perioada de un an sau cel putin perioada unui ciclu de productie.
 • Asigurarea intra in vigoare dupa 24 ore de la expirarea zilei in care au fost indeplinite cumulativ, urmatoarele conditii:
  • s-au platit asiguratorului primele de asigurare in numerar, sau, dupa caz, prima rata a acestora, ori s-a operat la banca in contul asiguratorului virarea primelor de asigurare;
  • s-a incheiat (emis) polita de asigurare.
 • Dupa intrarea in vigoare a asigurarii, raspunderea asiguratorului incepe dupa un termen suspensiv de 5 zile.
 • Raspunderea asiguratorului inceteaza:
  • la ora 24 a ultimei zile din perioada pentru care s-a incheiat asigurarea;
  • prin neplata ratelor de prima la scadenta sau in termenul de pasuire;
  • odata cu producerea unei daune totale.
 • Prima de asigurare anuala se calculeaza potrivit tarifului de baza.
 • Despagubirea ce se plateste de asigurator nu poate depasi suma la care se face asigurarea, nici cuantumul pagubei si nici valoarea pasarii din momentul producerii evenimentului asigurat.

Asigurarea facultativa a pestilor

 • Asiguratorul acopera pagubele produse de pieirea pestilor crescuti in captivitate – amenajari piscicole - (helesteie, iazuri, pastravarii, viviere flotabile, statii de reproducere artificiala, alte instalatii destinate reproducerii si cresterii pestilor) in conditiile legii, cauzate de producerea riscurilor asigurate si mentionate in polita de asigurare.
 • Asiguratorul acopera pagubele numai pentru pierderile cauzate de producerea riscurilor asigurate stocului asigurat si existent la locatia specificata in polita.
 • Riscuri asigurate:
  • Accidente:
   • furtuna, inundatii, seceta, cutremur, avalansa, prabusire / alunecare de teren;
   • atacul animalelor pradatoare;
   • furtul dovedit.
  • Boli cauzate de agenti patogeni identificabili (exemplu: necroza hematopoetica epizootica, necroza hematopoetica infectioasa, herpes salmonelic, viremia de primavara a crapului, septicemia hemoragica virala).
 • Excluderi:
  • pieirea pestilor datorata riscurile produse ca urmare a nerespectarii tehnologiei de crestere si exploatare;
  • pieirea pestilor datorata poluarii;
  • pieirea pestilor datorata contaminarii radioactive si de orice fel;
  • pieirea pestilor datorata fenomenului de canibalism care se manifesta la speciile asigurate;
  • pieirea pestilor datorata transportului acestora in alt loc decat cel consemnat in polita de asigurare;
  • pagubele produse din vina asiguratului sau a unui angajat (inclusiv acte de sabotaj) al acestuia sau rezultate ca urmare a nerespectarii indicatiei medicamentoase recomandata de medicul de specialitate;
  • pieirea pestilor datorata eroziunii si colmatarii;
  • pieirea pestilor datorata presiunii ghetii;
  • pieirea pestilor datorata efectelor valurilor;
  • pieirea planificata prin tehnologie;
  • confiscarea, rechizitionarea sau distrugerea de catre sau din ordinul oricarui Guvern, autoritate locala sau publica sau orice persoana avand jurisdictie in domeniu.
 • Suma la care se face asigurarea se stabileste potrivit cererii asiguratului, in baza stocului asigurat in unitate, astfel:
  • costul de productie care rezulta din actele contabile;
  • o valoare fixa stabilita de asigurat si agreata de asigurator.
 • fransiza
  • In polita de asigurare, in baza intelegerii intre parti, se specifica fransiza care reprezinta partea din suma asigurata / specie, care se scade din orice despagubire si este suportata de asigurat (peste pierderile tehnologice).
 • Asigurarea se incheie pe o perioada de un an sau cel putin perioada unui ciclu de productie.
 • Asigurarea intra in vigoare dupa 24 ore de la expirarea zilei in care au fost indeplinite cumulativ, urmatoarele conditii:
  • s-au platit asiguratorului primele de asigurare in numerar, sau, dupa caz, prima rata a acestora, ori s-a operat la banca in contul asiguratorului virarea primelor de asigurare;
  • s-a incheiat (emis) polita de asigurare.
 • Dupa intrarea in vigoare a asigurarii, raspunderea asiguratorului incepe:
  • in caz de accident, dupa un termen suspensiv de 5 zile;
  • in caz de boala, dupa un termen suspensiv de 15 zile.
 • Raspunderea asiguratorului inceteaza:
  • la ora 24 a ultimei zile din perioada pentru care s-a incheiat asigurarea;
  • prin neplata ratelor de prima la scadenta sau in termenul de pasuire;
  • odata cu producerea unei daune totale.
 • Prima de asigurare se calculeaza prin aplicarea cotei de prima asupra sumei asigurate.
 • Prima de asigurare se achita fie anticipat si integral, la incheierea asigurarii, fie in rate semestriale sau trimestriale egale, la termenele precizate in polita de asigurare.
 • In caz de neplata a uneia din ratele de prima, asiguratul are dreptul la un termen de pasuire de 15 zile calendaristice de la scadenta acesteia.
 • Asiguratii sunt obligati sa intretina crescatoriile in conditii bune, astfel:
  • dupa producerea ploilor torentiale sa verifice barajele pastravariilor (locatiilor);
  • iarna in caz de inghet este necesar ca barajele sa fie depresurate;
  • indepartarea oricarui obstacol care ar putea reduce curentul de apa;
  • canalele de alimentare trebuie prevazute cu site sau gratare si trebuie intretinute;
  • iazurile trebuie sa permita evacuarea apei in surplus;
  • alimentarea si evacuarea apei din helestee sa se faca dirijat prin pompare.
 • Asiguratii sunt obligati sa ia masuri profilactice impotriva imbolnavirii ori pieirii precum si pentru limitarea pagubelor.
 • Asiguratii sunt obligati sa instiinteze, in scris, pieirea pestilor asigurati, cel mai tarziu in 24 ore de la data producerii evenimentului asigurat, celei mai apropiate unitati a asiguratorului. Daca expirarea termenului de instiintare a pieirii pestilor cade intr–o zi de repaus legal, termenul de instiintare expira in ziua imediat urmatoare celei de repaus.
 • Asiguratii sunt obligati sa comunice lunar evidenta stocului asigurat.
 • Asiguratii sunt obligati sa puna la dispozitia asiguratorului toate actele si evidentele necesare pentru verificarea sumei asigurate, pentru constatarea producerii evenimentului asigurat si evaluarea pagubelor, precum si pentru stabilirea dreptului la despagubire.
 • Constatarea si evaluarea despagubirilor se fac de catre asigurator, impreuna cu asiguratul.
 • Despagubirea ce se plateste de asigurator nu poate depasi suma la care se face asigurarea si nici cuantumul pagubei.
 • Prin cuantumul pagubei se intelege valoarea ce se despagubeste din care s-a scazut valoarea recuperarilor si a fransizei deductibile.
 • In caz de subasigurare se va aplica clauza proportiei.
 • Asiguratorul are dreptul sa refuze plata despagubirii, daca asiguratul (direct sau prin alte persoane) nu a instiintat, in termenul stabilit, pieirea pestilor asigurati, desi a avut posibilitatea sa o faca, daca din acest motiv nu a putut determina cauza producerii evenimentului asigurat si marimea pagubei.
 • In limitele despagubirilor platite, asiguratorul e subrogat in toate drepturile asiguratilor contra celor raspunzatori de producerea pagubelor.
 • Asiguratul raspunde de prejudiciile aduse asiguratorului prin acte care ar impiedica realizarea dreptului de regres.
Obligatiile Asiguratului: 

               Principalele obligatii pe care asiguratul le are prin polita de ASIGURARE a animalelor de la ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM Vienna Insurance Group pentru acoperirea riscurilor generale, accidentelor si bolilor, la animalele pentru care asiguratul, persoana juridica sau fizica, are un interes patrimonial in calitate de proprietar, administrator, custode sau in baza altei calitati dovedite cu acte, sunt:

 • Asiguratul / contractantul este obligat sa raspunda in scris la intrebarile formulate de asigurator, precum si sa declare, la data incheierii politei de asigurare, orice informatii sau imprejurari pe care le cunoaste si care, de asemenea, sunt esentiale pentru evaluarea riscului
 • Asiguratul este obligat sa intretina animalele in bune conditii si in conformitate cu regulile zooigienice si sanitar veterinare de ingrijire, hranire, intretinere si folosire a animalelor, luand, potrivit cu imprejurarile, masuri impotriva imbolnavirii ori pieirii animalelor, precum si pentru limitarea pagubelor.
 • Asiguratorul are dreptul sa verifice modul cum animalele asigurate sunt intretinute.
 • Asiguratul este obligat sa anunte medicul sau tehnicianul veterinar de circumscriptie, ori tehnicianul sau agentul veterinar comunal, despre boala sau accidentul animalului si sa execute tratamentul prescris de agentul (tehnicianul, medicul) veterinar pentru animalul bolnav sau accidentat, iar daca se constata boli infecto – contagioase, sa se respecte cu strictete regulile de carantina si masurile de izolare si dezinfectare stabilite de catre medical veterinar.
 • In caz de neindeplinire a obligatiilor anterioare, in sens de declaratie inexacta sau de reticenta facuta cu rea-credinta de catre asigurat ori contractantul asigurarii cu privire la imprejurari care, daca ar fi fost cunoscute de catre asigurator, l-ar fi determinat pe acesta sa nu isi dea consimtamantul ori sa nu il dea in aceleasi conditii, chiar daca declaratia sau reticenta nu a avut influenta asupra producerii riscului asigurat, polita de asigurare este nula.
 • Primele platite raman dobandite asiguratorului, care, de asemenea, poate cere si plata primelor cuvenite pana la momentul la care a luat cunostinta de cauza de nulitate.
 • Declaratia inexacta sau reticenta din partea asiguratului / contractantului asigurarii a carui rea-credinta nu a putut fi stabilita nu atrage nulitatea asigurarii. In cazul in care constatarea declaratiei inexacte sau a reticentei are loc anterior producerii riscului asigurat, asiguratorul are dreptul fie de a mentine contractul solicitand majorarea primei, fie de a rezilia contractul la implinirea unui termen de 10 zile calculate de la notificarea primita de asigurat, restituindu-i acestuia din urma partea din primele platite aferenta perioadei in cadrul careia asigurarea nu mai functioneaza. Atunci cand constatarea declaratiei inexacte sau a reticentei are loc ulterior producerii riscului asigurat, despagubirea se reduce in raport cu proportia dintre nivelul primelor platite si nivelul primelor ce ar fi trebuit sa fie platite
 • Daca animalul a suferit un accident ce pune in pericol iminent viata acestuia, asiguratul este obligat sa anunte aceasta imediat medicului sau tehnicianului veterinar de circumscriptie, ori tehnicianului sau agentului veterinar comunal, cea mai apropiata unitate a asiguratorului.
 • Asiguratul este obligat sa instiinteze, in scris, pieirea animalelor asigurate, cel mai tarziu in 24 ore de la data producerii evenimentului asigurat, celei mai apropiate unitati a asiguratorului.
 • Daca expirarea termenului de instiintare a pieirii animalului cade intr–o zi de repaus legal, termenul de instiintare expira in ziua imediat urmatoare celei de repaus.
 • Asiguratul va cere dovada inregistrarii instiintarilor cu privire la pieirea animalelor.
 • Asiguratul este obligat sa pastreze cadavrele animalelor sau resturile lor in vederea examinarii acestora pentru intocmirea procesului – verbal. Acesta se intocmeste in termen de cel mult 48 ore de la data instiintarii produceri evenimentului asigurat de catre imputernicitul asiguratorului impreuna cu medicul sau tehnicianul veterinar de circumscriptie, sau, dupa caz, tehnicianul (agentul) veterinar comunal.
 • In cazurile in care s-a dat dispozitie de sacrificare sau de scoatere a animalelor din ferma de catre medicul veterinar angajat sau de circumscriptie, asiguratul trebuie sa ceara acestuia sa i se elibereze o dovada scrisa din care sa rezulte cauza ce a determinat luarea respectivei masuri precum si datele referitoare la specia, rasa, sexul, varsta, precum si greutatea si starea de intretinere a animalelor.
 • Daca pielea animalelor a fost predata la societatile comerciale de preindustrializare a pieilor si lanii, asiguratul trebuie sa prezinte dovada de predare care se anexeaza la procesul–verbal.
 • Asiguratul este obligat sa puna la dispozitia asiguratorului toate actele si evidentele necesare pentru verificarea existentei si valorii animalelor asigurate, pentru constatarea producerii evenimentului asigurat si evaluarea pagubelor, precum si pentru stabilirea dreptului la despagubire.
 • Fiecare animal trebuie sa fie individualizat, prin marcare cu insemne, tipul si numarul trebuie sa fie mentionat in cererea / declaratia de asigurare.
Obligatiile Asiguratorului: 

               Principalele obligatii, pe care ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM Vienna Insurance Group le are in calitatea sa de asigurator, prin polita de ASIGURARE a animalelor pentru acoperirea riscurilor generale, accidentelor si bolilor, la animalele pentru care asiguratul, persoana juridica sau fizica, are un interes patrimonial in calitate de proprietar, administrator, custode sau in baza altei calitati dovedite cu acte, sunt:

 • sa puna la dispozitia asiguratului sau contractantului asigurarii informatii complete si corecte in legatura cu polita de asigurare, atat inaintea incheierii, cat si pe durata derularii acestuia;
 • sa elibereze, la cerere, un duplicat al politei de asigurare, in cazul in care originalul a fost pierdut sau distrus;
 • sa pastreze confidentialitatea informatiei despre asigurat, de care a luat cunostinta in procesul asigurarii;
 • sa primeasca avizarile de dauna;
 • sa constate si sa estimeze valoarea pagubelor dupa producerea riscurilor asigurate, in baza documentelor primite de la asigurati / pagubiti;
 • sa emita oferte de despagubire;
 • sa plateasca despagubirile cuvenite celor in drept la termenele stabilite;
 • sa ramburseze asiguratului cheltuielile aferente limitarii pagubelor legate de producerea evenimentului asigurat.
Procedura Daune: 
 • Constatarea producerii riscurilor asigurate si evaluarea pagubelor se fac de asigurator, impreuna cu asiguratul ca urmare a avizarii producerii daunei.
 • Din documentele de constatare trebuie sa rezulte:
  • realitatea producerii daunei, cauzele, imprejurarile si culpa din care s-a produs, felul si gravitatea accidentului sau bolii si a urmarilor sale, si dupa caz, valoarea reala, inainte de producerea riscului asigurat, a animalelor moarte sau sacrificate, valoarea recuperarilor, alte date privind cauzele si efectele accidentului, inclusiv concluziile autoritatilor competente dupa caz.
 • Despagubirea ce se plateste de asigurator nu poate depasi suma la care se face asigurarea, nici cuantumul pagubei si nici valoarea animalului din momentul producerii riscului asigurat.
 • Prin cuantumul pagubei se intelege valoarea animalului ce se despagubeste din care s-a scazut valoarea recuperarilor, a fransizei deductibile si a pierderilor tehnologice.
 • La stabilirea valorii reale a daunei se considera urmatoarele:
  • valoarea carnii recuperata sau recuperabila de la animalele cu carne comestibila, inclusiv a celei care a devenit necomestibila din vina asiguratului dupa cum urmeaza:
   • cantitatea de carne comestibila ce trebuie luata in considerare la calcularea recuperarii se stabileste pe baza procesului verbal, a dovezilor anexate sau a declaratiei asiguratului. Aceasta cantitate trebuie sa fie aproximativ egala cu diferenta dintre greutatea totala a animalului jupuit si golit (randamentul minimal rezultat la taiere) si cantitatea de carne necomestibila;
   • daca din dovada anexata rezulta o cantitate de carne comestibila mai mare decat randamentul minimal, se ia in considerare aceasta cantitate;
   • greutatea totala a animalului jupuit si golit se stabileste prin aplicarea procentului de randament minimal corespunzator speciei, la greutatea bruta a animalului;
   • cantitatea de carne necomestibila se stabileste conform dovezii anexate la procesul – verbal care se elibereaza de medicul veterinar de stat;
  • valoarea pielii recuperate sau recuperabile se stabileste potrivit dovezii de predare, iar in lipsa acesteia pe baza preturilor practicate pe piata la data respectiva;
  • valoarea organelor si tacamului.
 • Prin valoarea animalului ce se despagubeste se intelege:
  • valoarea, la data producerii riscului asigurat, pe piata locala, a unui animal de aceeasi specie, rasa, sex, varsta, stare de intretinere si productivitate;
  • valoarea stabilita in functie de greutatea bruta (in viu) a animalului sau in functie de preturile rezultate din actele eliberate de societatile comerciale de industrializarea carnii, in cazul animalelor pieite care la data imbolnavirii sau accidentului erau clasate (reformate, contractate etc.), pentru taiere, precum si cele care se aflau in ingrasatorie.
 • In cazul pieirii porcinelor aflate in ingrasatorie se acorda despagubiri pentru acele animale care la data daunei au avut o greutate de cel putin 30 kilograme. Suma asigurata pe baza careia se stabileste despagubirea este cea care rezulta din aplicarea pretului convenit la data incheierii politei de asigurare la greutatea reala in stare vie si sanatoasa a porcinei pieite sau sacrificate, limitata la greutatea maxima de 140 kilograme, chiar daca porcina avea la data producerii daunei o greutate mai mare de 140 kilograme.
 • Pentru politele de asigurare facultativa a animalelor incheiate la o valoare a animalelor mai mica fata de valoarea lor reala, in caz de paguba, despagubirea se reduce corespunzator cu raportul dintre valoarea asigurata specificata in polita de asigurare si valoarea reala a animalului la data daunei.
 • Asiguratorul nu despagubeste taxele platite de asigurat pe care acesta are dreptul sa le recupereze conform legii (ex: TVA, etc.).
 • In cazurile in care plata primelor se face in rate, asiguratorul are dreptul sa compenseze despagubirea cu primele de asigurare neachitate, astfel:
  • ratele de prima datorate pana la sfarsitul asigurarii, in baza politei la care se plateste despagubirea;
  • ratele de prima datorate de asigurat la alte polite de asigurare facultativa.
 • Dupa fiecare dauna, suma asigurata se micsoreaza, incepand de la data producerii riscului pentru restul perioadei asigurate, cu suma cuvenita drept despagubire, asigurarea continuand pentru suma ramasa, fara modificarea primei. Suma poate fi reintregita prin supliment de asigurare si plata diferentei de prima.
 • Asiguratorul are dreptul sa refuze plata despagubirii, daca asiguratul (direct sau prin alte persoane) nu a instiintat, in termenul stabilit, pieirea animalelor asigurate, desi a avut posibilitatea sa o faca, daca din acest motiv asiguratorul nu a putut determina cauza si imprejurarile producerii riscului asigurat si marimea pagubei.
 • In limitele despagubirilor platite, asiguratorul e subrogat in toate drepturile asiguratului contra celor raspunzatori de producerea pagubelor.
 • Asiguratul este obligat sa puna la dispozitia asiguratorului toate informatiile, actele si orice dovezi in legatura cu producerea si marimea pagubei, precum si cu stabilirea celor culpabili. Daca un asigurat renunta la drepturile sale de despagubire fata de tertii raspunzatori, da descarcare sau face o tranzactie etc., despagubirea ce s-ar cuveni asiguratului se va reduce in mod corespunzator cu prejudiciul rezultat din aceasta, pentru dreptul de regres.
 • Cei care obtin sau incearca prin orice mijloace sa obtina pe nedrept despagubiri de asigurare sau inlesnesc asemenea fapte, se pedepsesc potrivit legii penale, ori de cate ori fapta intruneste elementele unei infractiuni si pierd dreptul de a fi despagubiti in conformitate cu polita de asigurare incheiat, iar primele de asigurare platite nu se restituie.
 • In cazul producerii riscului asigurat, asiguratorul va plati despagubirea in conditiile prevazute de polita de asigurare.
 • Daca numarul animalelor aflate in crescatorie, la data daunei, depaseste numarul animalelor asigurate, suma asigurata pentru fiecare animal se reduce proportional, stabilindu-se prin impartirea sumei totale asigurate la numarul total al animalelor aflate in gospodaria asiguratului la data daunei (excluzandu-se animalele care nu au putut si nu pot fi asigurate), fara sa depaseasca suma maxima de asigurare prevazuta si nici suma asigurata initial pentru un animal.
 • despagubirile aprobate de catre asigurator in baza procesului verbal de constatare a pieirii animalelor asigurate si a celorlalte dovezi prezentate de catre asigurat in sprijinul stabilirii marimii pagubei se platesc acestora in termen de 15 zile de la depunerea ultimului act necesar stabilirii cuantumului despagubirii.
 • Daca asiguratul nu este de acord cu modul de evaluare a daunei poate solicita in termen de 3 zile calendaristice de la comunicarea rezultatului evaluarii, o noua evaluare, mentionand acest lucru in protocol.
 • In cazul efectuarii unei contraexpertize, cheltuielile aferente se suporta de partea care solicita contraexpertiza.
 • In cazul politelor de asigurare care au ca obiect animale gajate bancilor in vaderea obtinerii de catre asigurat a unor credite in caz de dauna, asiguratorul plateste despagubirea cuvenita direct bancii creditoare pana la concurenta valorii dreptului sau, instiintand in scris asiguratul despre aceasta, iar asiguratului se achita, dupa caz, numai diferenta.
 • Daca la data formularii cererii de despagubire exista si alte polite de asigurare facultativa incheiate de asigurat avand acelasi obiect si acoperind aceleasi riscuri, asiguratorul plateste despagubiri in baza politei proportional cu raportul dintre suma asigurata / limita raspunderii asiguratorului mentionata in polita de asigurare si totalul sumelor asigurate / limitelor raspunderii pentru toate politele de asigurare facultative in curs, in baza carora asiguratul este indreptatit sa primeasca despagubire.

Notificare daune:

Call Center Constatare daune

Tel: 021 - 9599 (tarif normal in reteaua Telekom) - de LUNI pana SAMBATA, intre 7:00 – 22:00 si DUMINICA, intre 9:00 – 17:30

021 - 777 - 9599 (tarif normal in reteaua Telekom) apelabil din strainatate - de LUNI pana SAMBATA, intre 7:00 – 22:00 si DUMINICA, intre 9:00 – 17:30

 Apelurile primite in afara programului de lucru sunt preluate de catre Pointer System si transmise catre noi in dimineata zilei urmatoare pentru a-i contacta pe clienti in vederea solutionarii cererii.

Diverse: 
 • In cursul valabilitatii politei de asigurare, asiguratorul are dreptul sa efectueze inspectii de risc ori de cate ori considera necesar.
 • Partile pot aduce modificari la polita oricand in cursul valabilitatii acesteia, modificarile respective intrand in vigoare de la o data ulterioara ce se va conveni, in scris, de parti.
 • Asiguratul decade din orice drept la indemnizatie si la restituirea proportionala a partii din prima de asigurare, iar polita de asigurare se considera reziliat de drept in toate cazurile de acte / fapte prin care asiguratul / contractantul / beneficiarul incearca sa obtina in mod necuvenit si / sau nelegal plata indemnizatiei de asigurare, ca, de exemplu, dar fara sa se limiteze la, situatia in care asiguratul exagereaza cuantumul daunei, folosind spre justificare mijloace sau documente mincinoase sau frauduloase, modifica sau altereaza cu intentie urmele si ramasitele evenimentului asigurat sau faciliteaza agravarea pagubei.
 • In cazul producerii riscului asigurat, asiguratorul va plati despagubirea in conditiile prevazute de polita de asigurare.
 • Daca asiguratul / contractantul a dat raspunsuri inexacte sau incomplete asiguratorul are dreptul, dupa producerea evenimentului asigurat, sa refuze plata despagubirii, daca fata de acele imprejurari polita nu s-ar fi incheiat.
 • Drepturile persoanelor pagubite impotriva celor raspunzatori de producerea pagubelor raman nestirbite, potrivit dreptului comun, pentru tot ceea ce nu se va fi platit de asigurator.
 • Asiguratul / contractantul este de acord ca lucrarile de constatare si evaluare a pagubelor, precum si de stabilire si plata a despagubirilor, sa se efectueze in baza normelor elaborate in acest scop de asigurator.
 • Polita, cererea / declaratia de asigurare si eventualele anexe vor fi considerate ca facand parte integrenta din polita de asigurare.
 • Denuntarea politei de asigurare de catre una din parti se poate efectua numai cu notificarea prealabila a celeilalte parti care trebuie facuta cu cel putin 20 de zile inainte de denuntare.
 • In cazul in care polita de asigurare se modifica prin acordul partilor, se denunta sau se reziliaza, pentru stabilirea diferentelor de prima de restituit sau de incasat se procedeaza astfel:
  • pentru restituit: asiguratorul retine primele de asigurare pentru perioada expirata, pe luni de asigurare (minimum doua), pentru fiecare luna - 1 / 8 din prima totala mentionata in polita sau recalculata, iar restul se restituie asiguratului;
  • pentru incasat: primele de asigurare cuvenite asiguratorului se calculeaza pentru perioada ramasa pana la expirare pe luni de asigurare, in proportie de 1 / 10 din prima totala mentionata in polita sau recalculata;
  • fiecare luna de asigurare inceputa se considera luna intreaga
 • Dreptul la actiune privind solicitarea de despagubiri in baza politei de asigurare se stinge in termen de 2 ani de la data expirarii termenului stabilit pentru plata despagubirilor.
 • Orice litigiu decurgand in legatura cu aceasta polita de asigurare se va solutiona pe cale amiabila sau in cazul in care acest lucru nu este posibil, potrivit legii de catre instantele de judecata competente din Romania.
 • In vederea protejarii asiguratilor / contractantilor / beneficiarilor asigurarii si tertelor persoane pagubite, prin contributia asiguratorilor se constituie Fondul de Garantare destinat platilor de indemnizatii rezultate din politele de asigurare facultative si obligatorii incheiate in conditiile Legii nr. 136 / 1995, in cazul constatarii insolvabilitatii asiguratorului.