ANIMALE, PASARI, ALBINE, PESTI, MELCI si CAINI de RASA 2023 - EUROINS Romania Asigurare - Reasigurare - Pitesti - Arges

asigurari euroins animale pasari albine pesti melci caini pitesti arges

ROMANIA, ILFOV, Voluntari, Sos. Bucuresti Nord, nr. 10, Global City Business Park, Cladirea O23, etaj 4.

office@euroins.ro

Tel:   021.317.07.41, 021.317.07.31, 021.317.07.11,

021.233.34.74, 021.317.07.35, 021.317.07.12,

021.317.07.40, 021.317.07.42

Fax:   021.317.07.18, 021.317.07.14

               SC Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA a fost fondata in 1994 de catre compania bulgara Euroins Insurance Group (EIG) care este de altfel actionarul majoritar. Fiind unul dintre cele mai mari si independente grupuri din regiune, EIG isi propune pe piata de asigurari din Romania, prin Euroins Romania, sa se pozitioneze in top 5 cei mai buni asiguratori si sa devina unul dintre cele mai respectate brand-uri. Propunandu-si o gama completa de riscuri acoperite, simplitate si transparenta, EUROINS Romania actioneaza pentru a se dezvolta pe linia corectitudinii si promptitudinii în prestarea fiecarui serviciu catre clientii sai.  In temeiul Tratatului privind functionarea Uniunii Europene care reglementeaza "Libertatea de stabilire si de prestare a serviciilor", SC Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA este autorizata sa desfasoare activitati pe piata de asigurari din Gibraltar, Franta, Italia, Austria, Germania, Ungaria. SC Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA este autorizata sa comercializeze produse de asigurare proprii, in Romania, fiind inregistrata in Registrul Asiguratorilor la numarul RA-010-10.04.2003.

Aspecte Generale: 

Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA detine in portofoliu polita de ASIGURARE a ANIMALELOR pentru acoperirea riscurilor generale, accidentelor si bolilor, la animalele pentru care asiguratul, persoana juridica sau fizica, are un interes patrimonial in calitate de proprietar, administrator, custode sau in baza altei calitati dovedite cu acte.

Obiectul Asigurarii: 

               Obiectul politei de ASIGURARE a ANIMALELOR de la EUROINS Romania Asigurare Reasigurare SA il constituie, acoperirea riscurilor generale, accidentelor si bolilor, la animalele pentru care asiguratul, persoana juridica sau fizica, are un interes patrimonial in calitate de proprietar, administrator, custode sau in baza altei calitati dovedite cu acte.

               Se asigura numai animalele / speciile sanatoase, pe baza de certificat de sanatate eliberat de medicul veterinar de la circumscriptia sanitar veterinara teritoriala, strict identificabile prin crotaliu sau microcip, respectiv lista de inventariere.

               Se pot asigura urmatoarele specii si categorii de Animale, astfel:

 • bovine si bubaline cu vasta cuprinsa intre 6 luni si 8 ani;
 • ovine, caprine cu varsta cuprinsa intre 6 luni si 5 ani, precum si miei la ingrasat;
 • porcine pentru reproductie cu varsta cuprinsa intre 6 luni si 3 ani;
 • porcine la ingrasat cu greutatea cuprinsa intre 30 kg si 140 kg;
 • scroafe cu purcei pana la intarcare;
 • tineret porcin, de la intarcare (min. 8kg) pana la 30 kg;
 • cabaline de tractiune cu varsta cuprinsa intre 1 an si 6 luni si 10 ani;
 • cabaline de rasa din herghelii cu varsta cuprinsa intre 1 an si 6 luni si 9 ani, precum si cabaline de curse cu varsta cuprinsa intre 1 an si 6 luni si 5 ani;
 • caini de rasa cu varsta cuprinsa intre 6 luni si 8 ani;
 • familii / stupi de albine;
 • pesti din crescatorii si din ferme piscicole;
 • pasari (gaini ouatoare, struti, gaini pentru reproductie, tineret pentru reproductie, pui de carne, fazani, rate, gaste, bibilici, prepelite, curci etc).

            Pe toata perioada de asigurare animalele vor fi sub control sanitar - veterinar de stat permanent si se vor respecta procedurile sanitar - veterinare obligatorii, existente in Normele sanitar - veterinare de stat, precum si programul actiunilor strategice de supraveghere, profilaxie si combatere pentru anul respectiv.

            animalele care depasesc varsta conform celor precizate anterior in timpul perioadei de asigurare, raman in continuare asigurate pana la expirarea politei.

            Asigurarea este valabila exclusiv pentru efectivele de Animale mentionate in polita de asigurare.

            Cu exceptia unei precizari diferite, mentionata expres in polita de asigurare, interesul asiguratului este cel al proprietarului animalului asigurat, chiar daca asigurarea a fost incheiata de un contractant, altul decat asiguratul, sau daca despagubirea, in caz de dauna, este cesionata in favoarea unei terte persoane (beneficiar), alta decat asiguratul, pe baza manifestarii de vointa a acestuia din urma.

             Daca interesul asiguratului nu exista, polita incheiata este nula de drept si nu poate produce efecte juridice, iar asiguratorul are dreptul de a retine primele incasate.

             Daca interesul asiguratului este diferit de dreptul de proprietate asupra efectivului asigurat, contractantul va trebui sa declare acest fapt in scris, in mod explicit, inainte de incheierea politei.

             In cazul in care contractantul este altul decat asiguratul, cel dintai va trebui sa respecte obligatiile care deriva din polita, in afara celor care prin natura lor nu pot fi respectate decat de catre asigurat.

             Dreptul la despagubire in caz de dauna, in conditiile prevazute in polita, apartine asiguratului, iar contractantul nu poate exercita acest drept, chiar daca este in posesia politei, cu exceptia cazului in care are acordul expres al asiguratului.

             Asiguratului ori beneficiarului ii sunt opozabile neindeplinirea de catre contractant a obligatiilor in legatura cu polita de asigurare.

Conditii de Preluare in Asigurare: 

              Pentru a putea sa incheie o polita de ASIGURARE a ANIMALELOR de la EUROINS Romania Asigurare Reasigurare SA pentru acoperirea riscurilor generale, accidentelor si bolilor, la animalele pentru care asiguratul, persoana juridica sau fizica, are un interes patrimonial in calitate de proprietar, administrator, custode sau in baza altei calitati dovedite cu acte, solicitantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • sa fie persoana juridica sau persoana fizica, titulara interesului cu privire la animalele asigurate, respectiv persoana care poate suferi un prejudiciu patrimonial in calitate de proprietar, administrator, custode sau in baza altei calitati dovedite cu acte;
 • sa intocmeasca cererea chestionar / declaratia de asigurare care contine informatii esentiale pentru intocmirea politei;
 • sa puna la dispozitie asiguratorului documentele de identificare ale asiguratului si / sau contractantului; documentatie de autorizare PSI; autorizatii si certificate sanitar - veterinare; procese - verbale de dezinfectie / dezinsectie / deratizare; certificate de vaccinari obligatorii, tratamente profilactice sau de necesitate; certificatul de determinari periodice microbiologice si bacteriologice; certificat privind testele de sanitatie privind autorizarea repopularilor; etc.
 • sa plateasca asiguratorului o suma de bani denumita prima de asigurare in baza politei de asigurare incheiata cu acesta, cu scopul de a fi despagubit in cazul in care a suferit un prejudiciu prin manifestarea unuia sau mai multor riscuri asigurate conform politei;

              Cererea chestionar trebuie intocmita in oricare din urmatoarele situatii:

 • incheierea unei polite noi;
 • reinoirea unei polite existente, inainte de data expirarii acesteia;
 • alte situatii care presupun schimbari ale informatiilor continute in polita de asigurare;

             Principalele informatii care trebuiesc furnizate asiguratorului, prin cererea-chestionar, sunt:

 • datele de identificare ale asiguratului si / sau contractantului si / sau beneficiarului;
 • calitatea de proprietar, administrator, custode sau alta calitate dovedita cu acte;
 • informatii despre locatia unde se afla animalele;
 • informatii despre categoriile de Animale asigurate si modul de identificare a lor;
 • tipurile de riscuri solicitate spre a fi acoperite;
 • informatii privind ingrijirea ANIMALELOR: numarul, structura si vechimea personalului; conditiile de exploatare si crestere;
 • informatii privind masurile de protectie si securitate la incendiu si / sau furt;
 • informatii privind cesiunea politei;
 • perioada asigurata;
 • istoricul si previziunile de dauna;
 • moneda politei;
 • modalitatea de plata a primei anuale:
  • integral;
  • in numarul de rate acceptate de asigurator;
 • daca mai exista alte polite similare, valabile, incheiate la alti asiguratori.
Perioada Asigurata: 

             Polita de ASIGURARE a ANIMALELOR de la EUROINS Romania Asigurare Reasigurare SA pentru acoperirea riscurilor generale, accidentelor si bolilor, la animalele pentru care asiguratul, persoana juridica sau fizica, are un interes patrimonial in calitate de proprietar, administrator, custode sau in baza altei calitati dovedite cu acte, poate fi incheiata pentru intervalul de timp stabilit si mentionat in cererea chestionar.

             Perioada de asigurare este de regula 12 luni si este cea precizata in polita de asigurare.

             Perioada de asigurare minima pentru care se poate incheia o polita este de 3 luni.

             Raspunderea asiguratorului incepe:

 • in cazul unei polite noi, la ora “0” ale celei de-a 10-a zi de la momentul emiterii si semnarii politei de asigurare si s-a achitat prima de asigurare sau intaia rata si in orice caz, numai dupa efectuarea inspectiei de risc precontractuale;
 • in cazul unei polite reinnoite, raspunderea asiguratorului incepe la ora “0” a zilei precizate in noua polita, dar nu mai devreme de ora “24” a zilei in care s-a platit prima de asigurare sau, dupa caz, cea dintai rata a acesteia si s-a incheiat noua polita.

             Raspunderea asiguratorului inceteaza:

 • la ora “24” a zilei inscrise in polita de asigurare ca data de expirare a perioadei de asigurare sau a ultimei zile din perioada pentru care s-a platit prima de asigurare;
 • in cazul in care, inainte de a incepe raspunderea asiguratorului, evenimentul asigurat s-a produs si asigurarea a ramas fara obiect, precum si in cazul in care dupa inceperea raspunderii producerea evenimentului asigurat a devenit imposibila;
 • prin producerea evenimentului asigurat care are ca urmare dauna totala a lotului de Animale asigurat;
 • in toate cazurile, in care, cu prilejul unei inspectii de risc, se constata degradarea conditiilor existente la data incheierii asigurarii, cresterea nivelului de risc, aparitia unor riscuri suplimentare, nerespectarea de catre asigurat a regulilor zoo - igienice si sanitar - veterinare sau nerespectarea eventualelor recomandari ale asiguratorului;
 • cu acordul ambelor parti;
 • prin denuntare unilaterala, sub forma unei scrisori recomandate cu confirmare de primire, cu un preaviz de 20 zile calendaristice;
 • in caz de forta majora.
Teritorialitate: 

              Polita de ASIGURARE a ANIMALELOR de la EUROINS Romania Asigurare Reasigurare SA pentru acoperirea riscurilor generale, accidentelor si bolilor, la animalele pentru care asiguratul, persoana juridica sau fizica, are un interes patrimonial in calitate de proprietar, administrator, custode sau in baza altei calitati dovedite cu acte, isi exercita acoperirea numai pentru animalele detinute si aflate pe teritoriul Romaniei.

Asiguratul: 

                Asigurat pe polita de ASIGURARE a ANIMALELOR de la EUROINS Romania Asigurare Reasigurare SA pentru acoperirea riscurilor generale, accidentelor si bolilor, la animalele pentru care asiguratul, persoana juridica sau fizica, are un interes patrimonial in calitate de proprietar, administrator, custode sau in baza altei calitati dovedite cu acte, poate sa fie:

 • sa fie persoana juridica sau persoana fizica, titulara interesului cu privire la animalele asigurate, respectiv persoana care poate suferi un prejudiciu patrimonial in calitate de proprietar, administrator, custode sau in baza altei calitati dovedite cu acte;

               Contractant poate fi persoana care incheie polita de asigurare pentru asigurarea unui risc privindu-l pe asigurat si care are obligatia de plata a primei de asigurare catre asigurator.

               Beneficiar al asigurarii este persoana desemnata de asigurat si mentionata in polita de asigurare ca fiind indreptatita sa primeasca despagubirea in cazul producerii riscului asigurat.

Suma Asigurata: 

              Suma asigurata reprezinta limita maxima in baza careia asiguratorul poate acorda despagubiri celor in drept, in cazul producerii evenimentului asigurat, sau suma totala a despagubirilor ce se pot acorda pe toata perioada de valabilitate a politei de asigurare.

              animalele cuprinse in polita de asigurare sunt asigurate la valorile declarate de asigurat, mentionate in polita de asigurare, reprezentand suma asigurata.

              Suma asigurata reprezinta valoarea reala a animalului / ANIMALELOR stabilita exclusiv pe baza documentelor / inregistrarilor financiar - contabile.

              Sumele asigurate se pot stabili:

 • individual, pe cap de animal;
 • global, pe categorie omogena (specie, varsta, clasa de calitate, exploatare si destinatie); in acest caz suma asigurata per cap de animal se stabileste prin impartirea sumei globale la numarul de capete din categoria respectiva.

               Suma asigurata poate fi stabilita in RON sau in EUR.

               In situatia in care asiguratul solicita in scris asiguratorului majorarea sau diminuarea sumei initiale asigurate prin polita, iar acesta accepta, urmeaza ca si prima de asigurare sa fie majorata sau diminuata in mod corespunzator. Orice cerere cu acest continut, depusa de asigurat dupa producerea unei daune, nu va fi luata in considerare. Orice modificare a efectivelor, a sumei de asigurare sau a cuantumului primei de asigurare se face numai printr-un act aditional pe baza caruia se modifica termenele de plata ale ratelor de prima, cuantumul primelor etc.

               La porcinele aflate in ingrasatorie, suma asigurata se stabileste pe baza greutatii medii a ANIMALELOR si a pretului carnii in viu convenit cu asiguratul, dar nu mai mult decat pretul pietii; greutatea medie se calculeaza tinand seama de limitele de greutate minima si maxima declarate de asigurat, care nu pot fi mai mici de 30 kg, respectiv mai mari de 140 kg.

               animalele din aceeasi gospodarie / ferma se iau in asigurare numai pentru o suma egala pentru fiecare animal din aceeasi grupa de varsta si rasa.

               Daca suma asigurata este supraevaluata, asiguratorul nu are obligatia de a despagubi decat dauna constatata la nivelul pagubei reale.

               Daca suma asigurata este subevaluata, asiguratorul are obligatia de a despagubi numai acea parte a daunei corespunzatoare procentului de acoperire prin asigurare, aplicand regula proportionalitatii.

               Subasigurarea nu se aplica daca raportul dintre valoarea reala a ANIMALELOR asigurate si suma asigurata mentionata in polita este mai mic de 1,1.

               Dupa fiecare dauna, suma asigurata se micsoreaza, cu incepere de la data producerii sau aparitiei oricarui eveniment asigurat, pentru restul perioadei de asigurare, cu despagubirea cuvenita, asigurarea continuand cu suma ramasa, fara ca aceasta sa afecteze prima de asigurare stabilita.

Prima de Asigurare: 

                Prima de asigurare se stabileste potrivit tarifului de prime al asiguratorului.

                Determinarea cuantumului primei de asigurare:

 • Prima de asigurare calculata in baza tarifului de prime, precum si termenele de plata sunt precizate in polita de asigurare.
 • Prima de asigurare, pentru perioade de asigurare reprezentand o fractiune dintr-un an, de cel putin 3 luni, se calculeaza prin impartirea primei anuale la 10 si apoi rezultatul se inmulteste cu numarul lunilor solicitate.

                 Modul de plata a primelor de asigurare:

 • Prima de asigurare se plateste integral la semnarea politei de asigurare sau in maximum 4 rate, modalitatea de plata, cuantumul si datele scadente fiind cele precizate in polita.
 • Daca asigurarea se incheie pentru o perioada de minim 3 luni, plata primei de asigurare se face integral.
 • Achitarea obligatiilor de plata in baza politei de asigurare se face la sediile societatii, in numerar sau prin virament in contul asiguratorului.
 • Asiguratorul nu are obligatia de a aminti asiguratului scadenta obligatiilor de plata.
 • Daca suma asigurata se stabileste in EUR, prima de asigurare se poate plati in EUR sau in RON la cursul de schimb al B.N.R. din ziua efectuarii platii.
 • In cazul platii in rate a primei de asigurare, nerespectarea termenelor de plata scadente prevazute in polita, atrage dupa sine, in mod tacit, rezilierea politei si exonerarea de Raspundere a asiguratorului, inclusiv pentru ratele de prima incasate pana la acea data, perioada in care polita a fost in vigoare.
 • In cazuri justificate, la solicitarea scrisa a asiguratului, adresata cu 3 zile calendaristice inainte de ajungerea la scadenta a ratei in cauza, asiguratorul poate accepta, o singura data pe perioada de valabilitate a politei, amanarea platii unei rate de prima, ulterioara celei dintai, amanare ce nu poate depasi 5 zile calendaristice fata de data scadentei. Pe perioada pasuirii raspunderea asiguratorului se mentine, numai daca se achita rata scadenta restanta pana la sfarsitul perioadei de pasuire.
 • Daca asiguratul nu a platit prima de asigurare sau ratele de prima la termenele scadente la care s-a obligat, polita se reziliaza de drept, incepand cu ziua urmatoare datei de scadenta a ratei neplatite, fara a mai fi necesara o punere in intarziere, o notificare sau alta formalitate prealabila.
 • In cazul calcularii eronate a primei de asigurare, asiguratorul va recalcula prima de asigurare si va anunta asiguratul despre diferentele in plus sau minus. Daca eroarea se descopera dupa producerea unei daune, la despagubire se vor face compensarile necesare (minusurile se vor retine, iar incasarile in plus se vor returna asiguratului).
 • Daca producerea daunei are loc inaintea platii integrale a primei aferente perioadei de asigurare, primele datorate pana la expirarea politei se compenseaza cu orice despagubire cuvenita.
 • In cazul in care polita inceteaza ca urmare a imposibilitatii producerii riscurilor asigurate, pieirii / disparitiei ANIMALELOR asigurate din alte cauze decat cele acoperite prin polita sau disparitiei interesului asigurat, prima de asigurare cuvenita va fi cea aferenta perioadei in care polita de asigurare a fost valabila, iar diferenta dintre prima de asigurare incasata si cea cuvenita se va restitui, la cerere, asiguratului sau contractantului, dupa caz, exceptand situatia in care s-au platit deja despagubiri sau sunt avizate daune in baza politei care a incetat.
Sistemul de Fransize: 

              Polita de ASIGURARE a ANIMALELOR de la EUROINS Romania Asigurare Reasigurare SA pentru acoperirea riscurilor generale, accidentelor si bolilor, la animalele pentru care asiguratul, persoana juridica sau fizica, are un interes patrimonial in calitate de proprietar, administrator, custode sau in baza altei calitati dovedite cu acte, poate fi incheiata cu sau fara fransize deductibile pe eveniment, in functie de anumite criterii stabilite de catre asigurator.

Riscuri Asigurate Standard: 

              Riscurile care sunt preluate in asigurare prin polita de ASIGURARE a ANIMALELOR de la EUROINS Romania Asigurare Reasigurare SA pentru acoperirea riscurilor generale, accidentelor si bolilor, la animalele pentru care asiguratul, persoana juridica sau fizica, are un interes patrimonial in calitate de proprietar, administrator, custode sau in baza altei calitati dovedite cu acte, sunt:

 • daune produse prin decesul sau sacrificarea de necesitate a ANIMALELOR ca urmare a urmatoarelor riscuri:
  • Boli chirurgicale, obstetricale, infectioase si interne care altereaza starea de sanatate a ANIMALELOR si duc la moartea acestora sau la sacrificarea de necesitate, dispusa de medicul veterinar de stat in urma constatarii unei boli asigurate, care pune in pericol viata animalului.
  • Accidente dupa cum urmeaza:
   • Accidente produse in interiorul adapostului:
    • meteorizarea acuta / umflarea ANIMALELOR din cauza furajelor, numai cu asistenta veterinara autorizata (medicul veterinar de stat din raza teritoriala pentru persoane fizice sau medicul veterinar abilitat pentru persoana juridica respectiva);
    • atacul ANIMALELOR salbatice, inclusiv otravirea ca urmare a muscaturii serpilor si intepaturii insectelor veninoase;
    • leziuni interne provocate de inghitirea unor obiecte, cu exceptia leziunilor de reticulita sau pericardita traumatica;
    • urmarile castrarii sau altor operatii si tratamente efectuate de veterinari autorizati;
    • distocia / fatarea grea, numai cu asistenta veterinara autorizata;
    • otravirea / intoxicarea subita cu ierburi, cu substante toxice ori medicamentoase, pe baza constatarii medicului veterinar;
    • vatamarea sau decesul cauzate atat in mod direct cat si ca urmare a distrugerii (prabusirii) adapostului, de urmatoarele evenimente si fenomene naturale:
     • incendiul provocat de descarcari electrice naturale (trasnet) sau datorate instalatiei electrice a adaposturilor, determinata de actiunea directa a descarcarilor electrice naturale;
     • explozie;
     • trasnet;
     • caderi de corpuri aeriene;
     • prabusiri de corpuri terestre;
     • cutremurul de pamant;
     • inundatii din ploi torentiale: o cantitate mare de apa care inunda ferma, patrunde in hale / grajduri si provoaca moartea ANIMALELOR;
     • revarsari ale apelor curgatoare cu albii regularizate: o cantitate mare de apa care se deplaseaza in afara albiei firesti a apei curgatoare, ca urmare a cresterii bruste a debitului acesteia;
     • furtuna avand viteza vantului sub 80 km / h;
     • grindina;
     • avalanse de zapada, care au ca finalitate sacrificarea de necesitate dispusa de medicul veterinar, ca urmare a producerii acestor riscuri asigurate;
     • alunecari / prabusiri de teren.
    • asfixierea;
    • lovirea sau ranirea subita;
   • Accidente produse in exteriorul adapostului:
    • atacul ANIMALELOR salbatice, inclusiv otravirea ca urmare a muscaturii serpilor si intepaturii insectelor veninoase;
    • lovirea sau ranirea subita;
    • accidentele rutiere;
    • inecul;
    • efectele factorilor de temperatura: insolatie, degeraturi.
Riscuri Excluse: 

               Riscurile excluse, care nu sunt preluate in asigurare prin polita de ASIGURARE a ANIMALELOR de la EUROINS Romania Asigurare Reasigurare SA pentru acoperirea riscurilor generale, accidentelor si bolilor, la animalele pentru care asiguratul, persoana juridica sau fizica, are un interes patrimonial in calitate de proprietar, administrator, custode sau in baza altei calitati dovedite cu acte, sunt:

 • Nu se despagubesc daunele produse de incendiu, ca urmare a folosirii surselor de foc deschis in adaposturi.
 • Nu se asigura si nici nu se despagubesc animalele bolnave de tuberculoza, bruceloza, leucoza bovina, anemie infectioasa la cai, cahectice, rahitice, schiloade, oarbe si nicio alta boala cuprinsa la momentul producerii daunei in listele A si B din OIE (Oficiul International de Epizootii), care provoaca calamitati naturale pe areale extinse.
 • Nu se asigura animalele din zone teritoriale aflate in carantina pentru boli specifice acestora.
 • Nu se asigura animalele care apartin crescatorilor din Delta Dunarii, precum si cele ce apartin nomazilor.
 • Nu se preiau in asigurare riscurile (fenomenele naturale si bolile) care produc daune efectivelor de Animale si care sunt precizate in Legea nr. 381 / 2002, cu modificarile si completarile ulterioare, privind acordarea despagubirilor in caz de calamitati naturale in agricultura si de art.2, lit.(k) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.381 / 2002, cu modificarile ulterioare.
 • Asiguratorul nu acorda despagubiri daca:
  • asiguratul / contractantul nu si-a indeplinit obligatiile decurgand din polita de asigurare;
  • dauna s-a produs in perioada de suspendare a efectelor juridice ale politei de asigurare;
  • in declaratiile asiguratului sau imputernicitului acestuia, care au stat la baza incheierii politei de asigurare sau care sunt facute cu ocazia avizarii daunei se constata neadevaruri, falsuri, aspecte frauduloase sau in mod evident exagerari;
  • asiguratul nu a respectat recomandarile asiguratorului si din constatarile facute ulterior producerii evenimentului asigurat rezulta ca, din acest motiv, dauna nu a putut fi evitata sau aceasta a fost favorizata sau s-a marit;
  • asiguratul nu prezinta dovezi suficiente pentru justificarea dreptului sau de a incasa indemnizatia de despagubire;
  • asiguratul nu a avizat dauna in termen de 48 ore de la producerea evenimentului la asigurator care a incheiat asigurarea si nu s-au pastrat probele (cadavrul, carcasa, pielea) pentru constatarea daunei de catre imputernicitul asiguratorului;
  • daca nu s-au achitat primele de asigurare la termenele stabilite sau in termenul de pasuire care poate fi acordat de catre asigurator, in unele situatii deosebite;
  • fapta a fost savarsita cu intentie de asigurat, de alte persoane alese sau numite in conformitate cu prevederile legale si autorizate sa-l reprezinte, de actionari sau de beneficiarul insusi.
 • Nu se despagubesc animalele aflate in adaposturi necorespunzatoare, in care nu se respecta cerintele tehnologice, zoo - igienice si sanitar - veterinare, de ingrijire, hranire, intretinere si exploatare ale speciei de Animale, stabilite prin norme sanitar - veterinare in vigoare la data producerii evenimentului.
 • Nu se despagubesc animalele pierite ca urmare a imbolnavirilor produse de lipsa vaccinarilor obligatorii sau recomandate de catre un medic veterinar.
 • Nu se despagubeste furtul (cu exceptia cainilor de rasa) in orice conditii si sub orice forma.
 • Nu se despagubesc pierderile planificate prin tehnologie (se analizeaza miscarea anuala planificata a efectivelor de Animale si se inscriu in mod obligatoriu, pierderile tehnologice din efectivul rulat, procentual, la rubrica respectiva din polita de asigurare) precum si reforma selectiva.
 • Nu se despagubesc animalele moarte din cauza bolilor parazitare, la care nu s-au efectuat tratamentele profilactice pentru combaterea parazitozelor.
 • Nu se despagubeste meteorizarea (umflarea) produsa de alimentarea cu lucerna, trifoi sau sorg-sudan sau de pasunat, in conditiile in care acesta este interzis din punct de vedere tehnic.
 • Nu se despagubesc animalele aflate in mjloace de transport / pe timpul transportului si nici animalele pierite pe pasunile montane (transhumanta).
 • Asiguratorul nu acorda despagubiri pentu daune cauzate, produse sau agravate, direct sau indirect de sau ca o consecinta a:
  • razboiului, invaziei, actiunii unui dusman extern, ostilitatilor (indiferent daca a fost declarata stare de razboi sau nu), razboiului civil, rebeliunii, revolutiei, conspiratiei, insurectiei, rascoalei, razvratirii militare cu sau fara uzurparea puterii, legii martiale, actelor persoanelor rauvoitoare care actioneaza in numele sau in legatura cu orice organizatie politica, confiscarii, nationalizarii, exproprierii, sechestrarii, rechizitionarii, distrugerii din ordinul oricarui guvern de drept sau de fapt sau oricarei autoritati publice / orice persoana avand jurisdictie in domeniu;
  • actelor teroriste ori sabotajului, actelor de vandalism;
  • reactiei nucleare, radiatiei nucleare sau contaminarii radioactive;
  • poluarii apei / solului / apei in locatia de adapost;
  • bolilor deja existente la incheierea politei;
  • folosirii ANIMALELOR in alt scop decat cel mentionat in polita de asigurare;
 • Asiguratorul nu acorda despagubiri daca:
  • animalele au fost sacrificate din motive economice (a lipsei productivitatii);
  • animalele au pierit din cauza lipsei de furaje sau din cauza unei furajari insuficiente cantitativ si calitativ, indiferent de cauzele care au pricinuit lipsa de furaje din gospodarie;
  • paguba s-a produs sau s-a marit din culpa asiguratului sau a altei persoane din unitate / gospodarie;
  • asiguratul nu a luat masuri pentru pastrarea in bune conditii a ANIMALELOR sacrificate sau prin intarzierea nejustificata a predarii ANIMALELOR la abator, acestea nu mai sunt primite din cauza faptului ca nu mai sunt comestibile;
  • procesul verbal de constatare a daunelor este eliberat de alte organe decat cele abilitate prin lege (expertul asiguratorului si medicul de la circumscriptia sanitar - veterinara de zona);
  • animalele au fost sacrificate din dispozitia organelor veterinare, numai ca urmare a faptului ca au reactionat pozitiv la tuberculinare sau ca au fost depistate prin examen serologic ca fiind bolnave de bruceloza, anemia infectioasa a calului ori au fost depistate prin examen hematologic sau prin alte examene de laborator ca fiind bolnave de leucoza bovina, fara ca boala sa fi fost constatata pe baza semnelor clinice evolutive si fara ca aceasta sa fi pus in pericol iminent viata ANIMALELOR;
  • la sacrificarea produsa din cauza unei boli incurabile, daca se constata ca boala a devenit incurabila din cauza neanuntarii la timp de catre asigurat, a organelor veterinare, despre imbolnavirea ANIMALELOR;
  • cadavrele ANIMALELOR sau resturile lor au fost distruse sau ingropate inainte de examinarea lor de catre organele in drept.
 • Asiguratorul nu acorda despagubiri nici in cazurile cand paguba s-a produs sau s-a marit:
  • la asigurarile incheiate cu persoane juridice, din culpa unui membru din conducerea persoanei juridice asigurate, care lucreaza in aceasta calitate;
  • la asigurarile incheiate cu intreprinzatori particulari, din culpa unui membru din familie, lucrand in aceasta calitate sau a oricarui alt prepus al asiguratului;
  • la asigurarile incheiate cu persoane fizice, din culpa asiguratului sau a oricarei persoane fizice majore care locuieste sau gospodareste impreuna cu asiguratul.
 • Asiguratorul nu acorda despagubiri pentru:
  • pierderile de consecinta de orice fel, ca de exemplu pierderile de venit / profit, chiar ca urmare a unor cauze cuprinse in asigurare;
  • sacrificarea dispusa de autoritatile publice in cazul aparitiei unor molime sau boli de producere in masa.
 • Se considera culpa in producerea si marirea pagubei, care nu se despagubeste de catre asigurator:
  • uciderea intentionata a ANIMALELOR / rele tratamente;
  • neanuntarea la timp a organelor veterinare sau a pompierilor, dupa caz;
  • neexecutarea la timp a dispozitiei de sacrificare, data de organul competent;
  • neeviscerarea la timp a ANIMALELOR sacrificate;
  • neluarea masurilor posibile pentru pastrarea in bune conditii a carnii;
  • nevalorificarea carnii la pretul de abatorizare;
  • furajarea cu buna stiinta a rumegatoarelor cu trifoi, lucerna, mazariche, sorg-sudan in stare verde sau insuficient uscate;
  • furajarea cu buna stiinta a ANIMALELOR din orice specie cu furaje ori reziduuri mucegaite sau alterate;
  • neprezentarea ANIMALELOR la vaccinarile si tratamentele dispuse de organele veterinare, in scopul prevenirii sau combaterii bolilor infecto - contagioase sau parazitare;
  • nerespectarea carantinei stabilita pentru localitatea respectiva de catre organele sanitar veterinare;
  • neexecutarea tratamentului recomandat de organele veterinare pentru animalele accidentate sau bolnave;
  • recurgerea la metode empirice pentru ingrijirea ANIMALELOR accidentate sau bolnave sau pentru tratarea ANIMALELOR.
 • Asiguratorul nu acorda despagubiri pentru cazurile de forta majora.
Clauze Suplimentare: 

              La polita de ASIGURARE a ANIMALELOR de la EUROINS Romania Asigurare Reasigurare SA pentru acoperirea riscurilor generale, accidentelor si bolilor, la animalele pentru care asiguratul, persoana juridica sau fizica, are un interes patrimonial in calitate de proprietar, administrator, custode sau in baza altei calitati dovedite cu acte, nu exista si nu se pot atasa clauze de asigurare prin care sa poata fi preluate in asigurare riscuri suplimentare.

Obligatiile Asiguratului: 

               Principalele obligatii pe care asiguratul le are prin polita de ASIGURARE a ANIMALELOR de la EUROINS Romania Asigurare Reasigurare SA pentru acoperirea riscurilor generale, accidentelor si bolilor, la animalele pentru care asiguratul, persoana juridica sau fizica, are un interes patrimonial in calitate de proprietar, administrator, custode sau in baza altei calitati dovedite cu acte, sunt:

 • Asiguratul are obligatia:
  • sa-si asume toate aspectele formulate de asigurator cu privire la imprejurarile esentiale referitoare la risc pe care le cunoaste prin completarea cererii chestionar si sa se conformeze recomandarilor scrise facute de asigurator cu ocazia inspectiilor de risc. Sunt considerate conditii care influenteaza riscul acelea care ar putea sa influenteze asiguratorul in decizia sa de a accepta sau de a respinge riscul, ori de a-l accepta pe baza unor intelegeri sau recomandari speciale;
  • sa comunice in scris catre asigurator orice modificare aparuta referitor la adresa sediului, orice daune aparute suplimentar, precum si orice modificari ale conditiilor care influenteaza riscul deindata ce a luat cunostinta de acestea si sa ia pe seama sa, potrivit cu imprejurarile, toate masurile de prevenire suplimentare pentru evitarea producerii sau aparitiei unor daune, acoperirea prin asigurare si / sau prima de asigurare urmand a fi, daca este cazul, ajustate corespunzator;
  • sa achite obligatiile de plata a primei de asigurare in cuantumul si la datele stabilite in polita de asigurare;
  • sa nu intreprinda si / sau sa nu permita actiuni care ar duce la majorarea riscului, cu exceptia cazului in care, asiguratorul confirma in scris continuarea asigurarii;
  • sa intretina si sa protejeze animalele conform regulilor zoo - igienice si sanitar - veterinare de ingrijire, hranire, intretinere si exploatare, luand masurile necesare prevenirii imbolnavirii lor, precum si limitarea pagubei in caz de boala sau ACCIDENT. Asiguratul va anunta medicul veterinar in cazul imbolnavirii ANIMALELOR asigurate pentru a fi tratate, iar tratamentele se vor inscrie in registrul de consultatii;
  • sa permita reprezentantilor asiguratorului sa verifice, ori de cate ori acestia considera necesar, modul in care sunt respectate regulile sanitar - veterinare de ingrijire, hranire, intretinere si exploatare a ANIMALELOR asigurate, precum si felul in care au fost indeplinite recomandarile scrise la inspectiile de risc anterioare;
  • sa puna la dispozitia asiguratorului toate actele si evidentele necesare pentru verificarea existentei ANIMALELOR asigurate si valorii acestora, pentru constatarea producerii evenimentului asigurat si evaluarea pagubelor, precum si pentru stabilirea dreptului de despagubire; animalele trebuie sa fie individualizate (cu crotaliu sau cip electronic).
  • sa ia toate masurile de protectie impotriva incendiilor si de stingere in cazul producerii acestora;
  • sa nu faca nici un fel de interventii neautorizate la instalatiile electrice;
  • de a informa in scris asiguratorul despre aparitia oricareia din urmatoarele situatii, in termen maxim de 3 zile calendaristice de la momentul cunoasterii acestora, astfel: aparitia starii de insolventa; deschiderea unei procedurii stabilite de legea privind procedura insolventei; inceperea urmaririi penale impotriva unei persoane sau a mai multor persoane angajate ale asiguratului sau care fac parte din conducerea acestuia, pentru fapte care au legatura cu producerea evenimentului asigurat.
 • In situatia in care asiguratul / contractantul nu informeaza asiguratorul despre aparitia situatiilor de mai sus, polita urmeaza sa isi suspende automat efectele juridice, fara nicio procedura prealabila, dupa implinirea unui termen de 5 zile calculat de la data la care a expirat termenul pentru indeplinirea obligatiei de informare, numai daca asiguratul nu si-a indeplinit aceasta obligatie intre timp.
 • In cazul producerii evenimentului asigurat, asiguratul are obligatia:
  • sa anunte imediat, dar nu mai tarziu de 24 ore, organele abilitate (sanitar - veterinare, de politie, de pompieri ori alte organe de cercetare), cele mai apropiate de locul producerii sau aparitiei evenimentului asigurat, solicitand intocmirea de acte cu privire la cauzele si imprejurarile producerii sau aparitiei evenimentului, la daunele provocate, precum si la precizarea eventualilor vinovati;
  • sa ia de urgenta pe cheltuiala proprie toate masurile necesare pentru limitarea pagubei, respectiv pentru protejarea si salvarea ANIMALELOR asigurate ramase dupa producerea sau aparitia evenimentului asigurat;
  • sa avizeze in scris, cat mai curand posibil, dar nu mai tarziu de 48 ore de la momentul cand a cunoscut sau trebuia sa cunoasca producerea sau aparitia evenimentului asigurat, reprezentantul asiguratorului care a emis polita, care la randul sau va transmite avizul de dauna responsabilului de produs din cadrul Directiei de daune din Administratia Centrala. Avizul trebuie transmis dupa modelul tip al asiguratorului si trebuie sa contina informatii precum: seria, numarul si data emiterii politei; data si riscul produs; localizarea evenimentului; specia / rasa si numarul ANIMALELOR pierite / afectate etc.
  • sa puna deindata la dispozitia asiguratorului toate actele incheiate de organele abilitate, documentele si evidentele necesare pentru verificarea existentei si valorii ANIMALELOR asigurate, precum si orice alte detalii si dovezi referitoare la cauza si cuantumul daunelor suferite care au relevanta pentru stabilirea dreptului la despagubire si a despagubirii cuvenite;
  • sa ceara medicului veterinar ca, procesul verbal de constatare, sa cuprinda cauzele si imprejurarile pieirii ANIMALELOR, precum si recuperarea prin abatorizare;
  • sa ia masurile necesare pentru sacrificarea de necesitate dispusa de medicul sanitar - veterinar de stat, in vederea abatorizarii si a reducerii cuantumului pierderilor.
  • sa pastreze starea de fapt in urma producerii sau aparitiei evenimentului asigurat pana la obtinerea acordului asiguratorului pentru inceperea activitatilor de indepartare a urmarilor daunei, cu exceptia masurilor care se impun, si sa furnizeze catre asigurator toate informatiile si probele solicitate, permitand acesteia sa faca investigatii referitoare la cauza si marimea daunei, precum si la marimea despagubirii cuvenite, cum ar fi:
   • sa pastreze cadavrele ANIMALELOR sau resturile lor in vederea examinarii acestora de catre reprezentantul asiguratorului;
   • in cazul in care cadavrele ANIMALELOR sau resturile acestora trebuiesc distruse sau ingropate, sa solicite medicului veterinar angajat al sau / circumscriptiei sanitar - veterinara teritoriala examinarea si eliberarea unui proces verbal de distrugere din care sa reiasa datele ANIMALELOR pierite si cauzele pieirii;
   • sa ia masurile necesare pentru sacrificarea de necesitate dispusa de organele sanitar - veterinare competente, in vederea abatorizarii.
   • sa ia toate masurile si sa indeplineasca toate formalitatile pentru conservarea dreptului la regres al asiguratorului fata de tertii vinovati de producerea daunei.
 • Asiguratul are obligatia sa puna la dispozitia asiguratorului toate documentele incheiate de catre comisia de constatare - evaluare a calamitatilor naturale, mentionate la art.2, alin.1 din Legea nr.381 / 2002, in cazul producerii acestora.
 • In cazul in care polita este semnata de un contractant, acesta va trebui sa respecte obligatiile care deriva din polita, in afara celor care prin natura lor nu pot fi respectate decat de asigurat.
 • Asiguratului / beneficiarului ii este opozabila neindeplinirea de catre contractant a obligatiilor asumate prin polita.
 • Respectarea si indeplinirea corespunzatoare a obligatiilor prevazute in polita si a recomandarilor asiguratorului preced orice Raspundere a asiguratorului in legatura cu plata despagubirii.
Obligatiile Asiguratorului: 

               Principalele obligatii, pe care EUROINS Romania Asigurare Reasigurare SA le are in calitatea sa de asigurator, prin polita de ASIGURARE a ANIMALELOR pentru acoperirea riscurilor generale, accidentelor si bolilor, la animalele pentru care asiguratul, persoana juridica sau fizica, are un interes patrimonial in calitate de proprietar, administrator, custode sau in baza altei calitati dovedite cu acte, sunt:

 • sa puna la dispozitia asiguratului sau contractantului asigurarii informatii complete si corecte in legatura cu polita de asigurare, atat inaintea incheierii, cat si pe durata derularii acestuia;
 • sa elibereze, la cerere, un duplicat al politei de asigurare, in cazul in care originalul a fost pierdut sau distrus;
 • sa pastreze confidentialitatea informatiei despre asigurat, de care a luat cunostinta in procesul asigurarii;
 • sa primeasca avizarile de dauna;
 • sa constate si sa estimeze valoarea pagubelor dupa producerea riscurilor asigurate, in baza documentelor primite de la asigurati / pagubiti;
 • sa emita oferte de despagubire;
 • sa plateasca despagubirile cuvenite celor in drept la termenele stabilite;
 • sa ramburseze asiguratului cheltuielile aferente limitarii pagubelor legate de producerea evenimentului asigurat.
Procedura Daune: 
 • Constatarea daunelor se face de catre asigurator, prin inspectorii de dauna sau prin imputerniciti numiti de catre asiguratoru, impreuna cu asiguratul sau imputernicitii sai, inclusiv prin experti, daca partile convin in acest mod.
 • Evaluarea daunelor se face de catre asigurator, inclusiv prin experti, in baza documentelor si informatiilor furnizate de asigurat.
 • Asiguratul va completa formularul de avizare a daunei, il va semna, il va data si-l va transmite la asigurator care a eliberat polita de asigurare. In caz de litigiu, asiguratul va trebui sa faca dovada avizarii daunei.
 • Asiguratorul acorda despagubiri:
  • in cazul mortii sau sacrificarii de necesitate a ANIMALELOR asigurate ca urmare a producerii unui risc asigurat;
  • daca sacrificarea de necesitate se face pe baza dispozitiei medicului veterinar de stat, in urma unei boli incurabile sau a unui ACCIDENT, care ar duce in mod cert la moartea ANIMALELOR.
 • Despagubirea acordata nu poate depasi nici cuantumul daunei, nici suma asigurata mentionata in polita de asigurare si nici valoarea de asigurare a ANIMALELOR la data producerii sau aparitiei oricarui eveniment asigurat.
 • Valoarea unui animal pierit este valoarea reala la data pieirii a unui animal din aceeiasi specie, rasa, varsta, sex, stare de intretinere si productivitate cu cel pierit, valoare ce nu poate depasi pretul pietii.
 • Pentru determinarea despagubirii cuvenite, din valoarea acesteia se scad:
  • Fransiza;
  • pierderile tehnologice (planificate);
  • ratele de prima ramase de achitat;
  • valoarea carnii recuperata sau recuperabila de la animalele cu carne comestibila, inclusiv a celei care a devenit necomestibila din vina asiguratului, dupa cum urmeaza:
   • cantitatea de carne comestibila ce trebuie luata in considerare la calculul recuperarii se stabileste pe baza procesului verbal, a dovezilor anexate si a declaratiei asiguratului. Aceasta cantitate trebuie sa fie aproximativ egala cu diferenta dintre greutatea totala a animalului jupuit si golit (randamentul minimal rezultat la taiere) si cantitatea de carne necomestibila;
   • daca din dovada anexata rezulta o cantitate de carne comestibila mai mare decat randamentul minimal, se ia in considerare aceasta cantitate;
   • greutatea totala a animalului jupuit si golit se stabileste prin aplicarea procentului de randament minimal corespunzator speciei, la greutatea in viu a animalului;
   • cantitatea de carne necomestibila se stabileste conform dovezii anexate la procesul verbal care se elibereaza de medicul veterinar de stat din zona;
   • valoarea carnii, efectiv vanduta, provenita de la cabalinele sacrificate, care se considera recuperata, se stabileste potrivit dovezii de predare;
   • valoarea pielii recuperate sau recuperabile se stabileste potrivit dovezii de predare, iar in lipsa acesteia pe baza preturilor practicate pe piata la data respectiva;
   • valoarea organelor si tacamului, dupa caz.
  • despagubirile primite in urma sacrificarilor de necesitate dispuse de organele de stat conform unor hotarari / ordonante / legi.
 • Asiguratorul nu despagubeste taxele platite de asigurat pe care acesta le poate recupera conform legii (ex. TVA). In cazul in care sumele asigurate nu contin TVA, despagubirea cuvenita nu va include TVA corespunzatoare.
 • Reprezentantul asiguratorului (expertul tehnic) trebuie:
  • sa verifice daca asigurarea era in vigoare la data producerii evenimentului asigurat;
  • sa verifice daca riscul produs este risc asigurat;
  • sa verifice daca avizarea daunei s-a facut in termen;
  • sa completeze procesul verbal de constatare, care va cuprinde: constatarea pagubei, cauza pieirii ANIMALELOR, motivul sacrificarii de necesitate, evaluarea pagubei, stabilirea cuantumului despagubirilor.
 • Pe baza documentelor intocmite de expert, insusite si semnate de asigurat si asigurator, si verificarea acestora de catre directorul Directiei de daune, se intocmeste referatul de plata. Indemnizatia de dauna se va plati in termen de 30 zile de la primirea ultimului act de la asigurat.
 • In cazul pieirii porcinelor aflate in ingrasatorie se acorda despagubiri pentru animalele care, la data daunei, au avut o greutate de cel putin 30 kg. Suma asigurata pe baza careia se stabileste despagubirea este cea care rezulta din aplicarea pretului convenit la data incheierii politei la greutatea reala in stare vie si sanatoasa a porcinei pierite sau sacrificate, limitata la greutatea maxima declarata de asigurat (maxim 140 kg), chiar daca animalul avea la data daunei o greutate mai mare de 140 kg.
 • Daca numarul ANIMALELOR aflate in crescatorie, la data daunei, depaseste numarul ANIMALELOR asigurate, suma asigurata pentru fiecare animal se reduce proportional, adica suma asigurata pentru un animal se stabileste prin impartirea sumei totale asigurate la numarul total al ANIMALELOR aflate in gospodaria asiguratului la data daunei (exceptandu-se animalele care nu pot fi asigurate).
 • In cazul in care animalele se predau la abator pentru sacrificare sau sunt sacrificate din ferma, cantitatea de carne necomestibila se stabileste potrivit randamentului normat specific rasei si se anexeaza la procesul - verbal de constatare a pieirii ANIMALELOR.
 • Daca dispozitia de sacrificare a ANIMALELOR, care au suferit de pe urma factorilor de risc asigurati, este data de medicul de stat al circumscriptiei sanitar - veterinare locale, asiguratul este obligat sa prezinte dovada scrisa din partea celor care au dispus masura. In dovada se va arata cauza care a determinat sacrificarea, specia, rasa, sexul, varsta, greutatea si starea de intretinere a ANIMALELOR respective.
 • Asiguratorul este indreptatit:
  • sa nu acorde despagubiri daca:
   • asiguratul / contractantul nu si-a indeplinit obligatiile decurgand din polita de asigurare;
   • dauna s-a produs in perioada de suspendare a efectelor juridice ale politei;
   • asiguratul este de rea credinta inainte de sau dupa producerea sau aparitia oricarui eveniment asigurat;
   • in declaratiile asiguratului sau ale reprezentantilor acestuia, care au stat la baza incheierii politei de asigurare sau care sunt facute cu ocazia cererii de despagubire ori cu oricare alt prilej, se constata neadevaruri, falsuri, aspecte frauduloase, omisiuni care conduc la inducerea in eroare a asiguratorului;
   • asiguratul nu a comunicat de indata schimbarea imprejurarilor privind riscul, maximum 24 ore;
   • asiguratul nu a respectat recomandarile asiguratorului (mentionate expres in rapoartele de inspectii de risc), iar din constatarile facute ulterior producerii sau aparitiei oricarui eveniment asigurat rezulta ca, din acest motiv, dauna nu a putut fi evitata sau a fost favorizata, ori ca dauna s-a marit, pentru partea de dauna care s-a marit;
   • asiguratul nu poate justifica dreptul sau la plata despagubirii, conform prevederilor de mai sus;
   • in legatura cu producerea sau aparitia oricarui eveniment asigurat s-a declansat procesul penal impotriva asiguratului sau reprezentantului legal, administratorilor, directorilor sau actionarilor / asociatilor asiguratului, pana la finalizarea procesului penal;
  • sa initieze, dupa plata despagubirii si in limita acesteia, actiune de regres impotriva persoanelor vinovate de producerea sau marirea daunei, pentru partea de dauna care s-a marit.
 • In cazul politelor de asigurare care au ca obiect Animale ipotecate sau gajate bancilor in vederea obtinerii de catre asigurat a unor credite, in caz de dauna, asiguratorul plateste despagubirea cuvenita direct bancii creditoare, pana la concurenta valorii dreptului sau, instiintand in scris asiguratul despre aceasta, iar asiguratului i se achita, dupa caz, numai diferenta.
 • In asigurarea de Animale, drepturile persoanelor pagubite impotriva celor raspunzatori de producerea pagubelor raman nestirbite, potrivit dreptului comun, pentru tot ceea ce nu va fi platit de asigurator.
 • Despagubirea cuvenita se achita in Romania, in RON. In situatia in care documentele de plata sunt in EUR, despagubirea cuvenita se va determina prin aplicarea cursului valutar de referinta din ziua producerii evenimentului asigurat.
 • Prin plata despagubirii se sting orice pretentii ale asiguratului sau, dupa caz, beneficiarului, fata de asigurator.

Notificare daune:

Call Center Constatare daune

Tel: 031.9107, 031.9108

Email: daune.tara@euroins.rodaune.bucuresti@euroins.ro

Centrul de apel de urgenta: 0372 165 652, 24 ore din 24, 365 de zile / an

 - de LUNI pana VINERI, intre 7:00 – 22:00 si SAMBATA-DUMINICA, intre 10:00 – 19:00

Diverse: 
 • Partile pot aduce de comun acord modificari la polita de asigurare, acestea intrand in vigoare la data convenita in scris de catre parti.
 • Dupa producerea sau aparitia oricarui eveniment asigurat, asiguratul are obligatia sa instiinteze in scris asiguratorul, cu ocazia avizarii producerii sau aparitiei evenimentului asigurat, despre existenta oricarei alte asigurari (contractata de catre asigurat sau in numele acestuia) in vigoare la data producerii sau aparitiei evenimentui asigurat, prin care se asigura in tot sau in parte, riscuri acoperite de polite. In acest caz, asiguratorul va contribui doar la plata partii din despagubire ce-i revine dupa impartirea acesteia proportional intre toti asiguratorii implicati.
 • In cazul in care, la data producerii sau aparitiei oricarui eveniment asigurat, exista obligatia contractarii unor asigurari avand obiectul asigurarii, riscurile si costurile / cheltuielile acoperite, partial sau in totalitate similare cu cele acoperite prin polita, atunci aceasta nu va acoperi niciun astfel de eveniment care este sau ar trebui sa fie acoperit in baza oricaror astfel de asigurari obligatorii, cu exceptia oricarei diferente dintre despagubirea cuvenita conform politei si suma care ar trebui sa fie recuperata de catre asigurat / beneficiar in baza unor astfel de asigurari obligatorii. Aceasta conditie se aplica indiferent daca asiguratul / beneficiarul este sau nu despagubit in baza unor astfel de asigurari obligatorii.
 • In limita indemnizatiilor platite asiguratului, asiguratorul este subrogat in drepturile acestuia impotriva celor raspunzatori de producerea si marirea pagubelor.
 • Daca asiguratul renunta la dreptul de regres, sau daca din vina lui exercitarea acestui drept nu mai este posibila, asiguratorul este eliberat de obligatia de a plati indemnizatia pana la limita sumei reprezentand dreptul de regres. Daca plata a fost deja efectuata, asiguratul este obligat sa inapoieze indemnizatia incasata, in termen de 30 de zile de la notificarea scrisa facuta de catre asigurator.
 • In termen de 20 zile dupa producerea evenimentului asigurat, asiguratorul poate sa denunte polita de asigurare, daca acesta a ramas in vigoare, prin scrisoare recomandata.
 • Daca in perioada de valabilitate a politei, la locatia unde se afla animalele asigurate se declara zona calamitata si / sau se instituie stare de carantina sanitar - veterinara, ca urmare a unor riscuri neacoperite prin polita, aceasta se desfiinteaza de plin drept fara a mai fi necesara punerea in intarziere sau orice alta formalitate, in baza unei notificari prealabile transmise de catre asigurator, polita urmand sa inceteze efectiv in termen de 3 (trei) zile de la data comunicarii notificarii celeilalte parti.
 • Orice notificare, comunicare, avizare sau instiintare in legatura cu polita se considera efectuata daca va fi transmisa in scris, prin unul din urmatoarele mijloace:
  • scrisoare cu confirmare de primire trimisa la adresa asiguratului mentionata in polita sau, in cazul in care aceasta a fost schimbata, la ultima adresa comunicata de catre asigurat, iar in cazul asiguratorului, la adresa asiguratorului cu care asiguratul a incheiat polita;
  • prin inmanare directa, astfel:
   • depunere la registratura asiguratorului cu care asiguratul a incheiat polita, iar in cazul asiguratului, persoana juridica, la registratura acestuia;
   • prin semnatura de primire, in cazul asiguratului, persoana fizica.
 • In cazul denuntarii sau rezilierii politei, prevederile acesteia se aplica pentru toate cazurile de dauna survenite inainte de denuntare sau reziliere, pana la lichidarea definitiva a acestora.
 • Asiguratorul poate sa denunte polita de asigurare inainte de producerea evenimentului asigurat sau sa refuze plata indemnizatiei dupa producerea evenimentului asigurat, fara restituirea primelor incasate, in cazul in care asiguratul a incercat sau incearca sa obtina prin frauda sau tentativa de frauda despagubiri de la asigurator, daca aceasta rezulta din actele emise de organele de cercetare.
 • Partile vor fi exonerate de Raspundere in conditiile in care vor dovedi ca nerespectarea obligatiilor asumate se datoreaza fortei majore.
 • Prevederile politei, inclusiv conditiile de asigurare, pot fi modificate prin acordul partilor atat inaintea incheierii politei de asigurare cat si oricand pe parcursul perioadei de asigurare, modificarile respective intrand in vigoare in conditiile si de la data convenita de parti.
 • Pe parcursul perioadei de asigurare si in limita acesteia, se pot incheia acte aditionale pentru modificarea politei, de exemplu pentru: actualizarea sumelor asigurate initial, atunci cand acestea nu mai reflecta valoarea de asigurare a ANIMALELOR; asigurarea altor Animale si / sau riscuri care nu au fost cuprinse in polita initiala; modificarea perioadei de asigurare etc.
 • Persoanele care obtin sau incearca prin orice mijloace sa obtina pe nedrept despagubiri din asigurare sau cei care inlesnesc asemenea fapte, se pedepsesc potrivit legii penale ori de cate ori fapta intruneste elementele unei infractiuni.
 • Asigurarea incheiata este supusa legilor si practicilor din Romania.
 • In vederea protejarii asiguratilor, benefeciarilor asigurarii si tertelor persoane pagubite, prin contributia asiguratorilor, exista Fondul de garantare administrat de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara, destinat platilor de indemnizatii rezultate din politele de asigurare facultative si obligatorii, incheiate in conditiile legii, in cazul constatarii insolvabilitatii asiguratorului.
 • Dreptul de a ridica pretentii fata de asigurator privind achitarea indemnizatiei se stinge in termen de doi ani de la data producerii evenimentului asigurat.
 • Orice diferend in legatura cu aplicarea si interpretarea politei de asigurare se va solutiona pe cale amiabila, in caz contrar, litigiul urmand a fi rezolvat de catre instantele judecatoresti competente din Romania.