Asigurarea ANIMALELOR, PASARILOR, ALBINELOR, PESTILOR, MELCILOR si CAINILOR de RASA - GOTHAER Asigurari-Reasigurari

asigurari gothaer animale pasari albine pesti melci caini pitesti arges

ROMANIA, BUCURESTI, Sector 1, Strada Barbu Delavrancea, nr.6A, corp A2.

office@gothaer.ro

Tel:   021.200.00.00

Fax:   021.200.00.98

               Gothaer Asigurari Reasigurari S.A., asa cum este cunoscuta astazi, a luat fiinta in anul 2012 cand Gothaer Finanzholding AG a preluat majoritatea actiunilor societatii Platinum Asigurari Reasigurari. Gothaer Finanzholding AG este parte a grupului Gothaer Versicherungsbank VVaG, una din cele mai importante companii de asigurari mutuale din Germania, cu o experienta de aproape 200 de ani in domeniul asigurarilor, cu peste 3.5 millioane de clienti, gestionand un portofoliu de active de peste 22 miliarde Euro si un volum anual de prime brute subscrise de aproximativ 4 miliarde de Euro. Avand la baza un sistem de valori in care se pune accentul pe siguranta, experienta, incredere, pasiune, flexibilitate si inovatie, Gothaer Asigurari Reasigurari S.A. isi propune sa protejeze cel mai bine si sa imbunatateasca viata clientilor, a familiilor si a afacerilor acestora, si, sa le ofere solutii de asigurare de calitate acestora. Gothaer Asigurari Reasigurari S.A. este autorizata sa comercializeze produse de asigurare proprii, in Romania, fiind inregistrata in Registrul Asiguratorilor la numarul RA-057-06.12.2006. 

Aspecte Generale: 

Gothaer Asigurari Reasigurari S.A. ofera clientilor sai polita de ASIGURARE a animalelor pentru acoperirea riscurilor generale, accidentelor si bolilor, la animalele pentru care asiguratul, persoana juridica sau fizica, are un interes patrimonial in calitate de proprietar, administrator, custode sau in baza altei calitati dovedite cu acte.

Obiectul Asigurarii: 

               Obiectul politei de ASIGURARE a animalelor de la Gothaer Asigurari Reasigurari S.A. consta in faptul ca asiguratorul se obliga ca la producerea, in perioada de asigurare, a riscurilor asigurate precizate in polita, sa acorde despagubiri asiguratului / beneficiarului pentru decesul sau sacrificarea de necesitate a animalelor asigurate.

               Asigurarea acopera numai riscurile expres precizate in polita de asigurare. In caz de neintelegere sau interpretare contradictorie intre termenii prevazuti in polita si conditiile de asigurare, prevaleaza cele stabilite prin polita de asigurare.

               Se cuprind in asigurare animalele vii precizate expres in polita de asigurare / anexa la polita, identificate prin crotalie / microcip si inscrise in evidentele de gestiune ale asiguratului, fiind destinate pentru productie, reproductie, tractiune / povara, alte destinatii precizate expres in polita de asigurare.

               animalele se cuprind in asigurare in baza certificatului de sanatate eliberat de directia sanitar - veterinara teritoriala care sa ateste starea de sanatate a acestora, si care in perioada asigurata se afla sub control veterinar, cu respectarea procedurilor sanitar - veterinare obligatorii stabilite prin norme si programul de supraveghere, profilaxie si combatere a bolilor.

               Se pot acoperi prin asigurare:

 • animale aflate in crescatorii, ingrasatorii, spatii / locuri amenajate pentru stationare, saivane, grajduri, adaposturi special amenajate pentru cresterea animalelor, pe timpul cat acestea se afla la pasunat, cu exceptia pasunatului in zonele montane;
 • animale aflate la targuri, expozitii.

               Se pot acoperi prin asigurare urmatoarele specii de animale:

 • bovine, bubaline cu varsta cuprinsa intre 21 zile si 8 ani;
 • caprine, ovine cu varsta cuprinsa intre 1 an si 5 ani, miei la ingrasat;
 • porcine pentru reproductie, cu varsta cuprinsa intre 6 luni si 3 ani;
 • porcine la ingrasat, cu greutatea cuprinsa intre 30 si 140 kg;
 • scroafe cu purcei pana la intarcare;
 • tineret porcin, cu greutate de pana la 30 kg.

               In cazul in care in timpul perioadei asigurate sunt animale care depasesc limita de varsta asigurabila conform celor mentionate mai sus, acestea raman in continuare asigurate pana la expirarea politei de asigurare.

               La solicitarea asiguratului / contractantului si cu acordul asiguratorului pot fi cuprinse in asigurare si alte tipuri de animalele din alte specii si categorii, in baza unor conditii speciale de asigurare.

               Nu se pot asigura prin polita de asigurare, urmatoarele categorii de animale:

 • animale avand alta varsta decat cea precizata mai sus pentru fiecare specie mentionata;
 • animale bolnave cu manifestari acute sau cronice de boala, cu urmari din boli sau accidente produse anterior intrarii in valabilitate a politei;
 • animale din import bolnave, a caror boala a fost dobandita anterior intrarii pe teritoriul Romaniei (constatata prin teste de laborator), sau animale fara documentele sanitar - veterinare prevazute de lege;
 • animale aflate in conditii improprii de crestere si intretinere, hranire, ingrijire, fara respectarea normelor de igiena, bio - securitate sanitar - veterinare;
 • animale provenite dintr-o alta exploatatie sau zona aflata in derularea programului de combatere a unei boli;
 • animale care nu sunt inscrise in evidentele de gestiune ale asiguratului si pentru care acesta nu poate face dovada interesului asigurabil;
 • animale din zone teritoriale aflate in carantina pentru boli specifice acestora, cu exceptia animalelor din speciile care sunt imune la boala pentru care s-a declarat carantina;
 • animale pe timpul transportului;
 • animale aflate in transhumanta;
 • animale aflate la pasunat in zone montane;
 • animale care apartin producatorilor din Delta Dunarii, precum si nomazilor;
 • animale cahectice, rahitice, schiloade, oarbe.
Conditii de Preluare in Asigurare: 

              Pentru a putea sa incheie o polita de ASIGURARE a animalelor de la Gothaer Asigurari Reasigurari S.A. pentru acoperirea riscurilor generale, accidentelor si bolilor, la animalele pentru care asiguratul, persoana juridica sau fizica, are un interes patrimonial in calitate de proprietar, administrator, custode sau in baza altei calitati dovedite cu acte, solicitantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • sa fie persoana juridica sau persoana fizica, titulara interesului cu privire la animalele asigurate, respectiv persoana care poate suferi un prejudiciu patrimonial in calitate de proprietar, administrator, custode sau in baza altei calitati dovedite cu acte;
 • sa intocmeasca cererea chestionar / declaratia de asigurare care contine informatii esentiale pentru intocmirea politei;
 • sa puna la dispozitie asiguratorului documentele de identificare ale asiguratului si / sau contractantului; documentatie de autorizare PSI; autorizatii si certificate sanitar - veterinare; procese - verbale de dezinfectie / dezinsectie / deratizare; certificate de vaccinari obligatorii, tratamente profilactice sau de necesitate; certificatul de determinari periodice microbiologice si bacteriologice; certificat privind testele de sanitatie privind autorizarea repopularilor; etc.
 • sa plateasca asiguratorului o suma de bani denumita prima de asigurare in baza politei de asigurare incheiata cu acesta, cu scopul de a fi despagubit in cazul in care a suferit un prejudiciu prin manifestarea unuia sau mai multor riscuri asigurate conform politei;

              Cererea chestionar trebuie intocmita in oricare din urmatoarele situatii:

 • incheierea unei polite noi;
 • reinoirea unei polite existente, inainte de data expirarii acesteia;
 • alte situatii care presupun schimbari ale informatiilor continute in polita de asigurare;

             Principalele informatii care trebuiesc furnizate asiguratorului, prin cererea-chestionar, sunt:

 • datele de identificare ale asiguratului si / sau contractantului si / sau beneficiarului;
 • calitatea de proprietar, administrator, custode sau alta calitate dovedita cu acte;
 • informatii despre locatia unde se afla animalele;
 • informatii despre categoriile de animale asigurate si modul de identificare a lor;
 • tipurile de riscuri solicitate spre a fi acoperite;
 • informatii privind ingrijirea animalelor: numarul, structura si vechimea personalului; conditiile de exploatare si crestere;
 • informatii privind masurile de protectie si securitate la Incendiu si / sau furt;
 • informatii privind cesiunea politei;
 • perioada asigurata;
 • istoricul si previziunile de dauna;
 • moneda politei;
 • modalitatea de plata a primei anuale:
  • integral;
  • in numarul de rate acceptate de asigurator;
 • daca mai exista alte polite similare, valabile, incheiate la alti asiguratori.
Perioada Asigurata: 

             Polita de ASIGURARE a animalelor de la Gothaer Asigurari Reasigurari S.A. pentru acoperirea riscurilor generale, accidentelor si bolilor, la animalele pentru care asiguratul, persoana juridica sau fizica, are un interes patrimonial in calitate de proprietar, administrator, custode sau in baza altei calitati dovedite cu acte, poate fi incheiata pentru intervalul de timp stabilit si mentionat in cererea chestionar.

             Polita de asigurare se incheie, de regula, pentru o perioada de 1 an sau pentru perioade subanuale (minimum 3 luni).

             Raspunderea asiguratorului:

 • in cazul acoperirii Riscurilor generale si a Riscurilor extinse (Fenomene atmosferice si Furt prin efractie), raspunderea asiguratorului incepe, de regula, la ora 0:00 a primei zile din perioada de asigurare inscrisa in polita (sau in eventualele suplimente de asigurare), dar nu mai devreme de ora 0:00 a zilei urmatoare celei in care s-a platit prima de asigurare / rata I de prima si s-a efectuat inspectia de risc (daca este cazul, conform procedurilor interne ale asiguratorului);
 • in cazul acoperirii Riscurilor extinse (Accidente), raspunderea asiguratorului incepe la ora 0:00 a celei de 5-a zi din perioada de asigurare inscrisa in polita (sau in eventualele acte aditionale la polita), dar nu mai devreme de ora 0:00 a zilei urmatoare celei in care s-a platit prima de asigurare / rata I de prima si s-a efectuat inspectia de risc (daca este cazul, conform procedurilor interne ale asiguratorului);
 • in cazul acoperirii Riscurilor extinse (Boli chirurgicale, obstetricale, interne), raspunderea asiguratorului incepe la ora 0:00 a celei de 10-a zi din perioada de asigurare inscrisa in polita (sau in eventualele acte aditionale la polita), dar nu mai devreme de ora 0:00 a zilei urmatoare celei in care s-a platit prima de asigurare / rata I de prima si s-a efectuat inspectia de risc ( daca este cazul, conform procedurilor interne ale asiguratorului);
 • inceteaza:
  • la ora 24:00 a ultimei zile a perioadei pentru care s-a incheiat asigurarea si s-au platit primele de asigurare datorate;
  • la data rezilierii / denuntarii unilaterale / incetarii cu acordul partilor;
  • la data scadentei - in cazul in care sumele datorate cu titlu de prima de asigurare nu s-au platit la scadenta si nici in perioada de gratie convenita;
  • prin consumarea totala a sumei asigurate / limitei de despagubire, ca urmare a efectuarii platii despagubirilor de catre asigurator;
  • la data instrainarii animalelor asigurate catre o alta persoana, daca nu s-a convenit altfel intre parti prin emiterea unui act aditional la polita de asigurare.
  • daca a fost deschisa procedura insolventei impotriva asiguratului.
Teritorialitate: 

              Polita de ASIGURARE a animalelor de la Gothaer Asigurari Reasigurari S.A. pentru acoperirea riscurilor generale, accidentelor si bolilor, la animalele pentru care asiguratul, persoana juridica sau fizica, are un interes patrimonial in calitate de proprietar, administrator, custode sau in baza altei calitati dovedite cu acte, isi exercita acoperirea numai pentru animalele detinute si aflate pe teritoriul Romaniei.

Asiguratul: 

                Asigurat pe polita de ASIGURARE a animalelor de la Gothaer Asigurari Reasigurari S.A. pentru acoperirea riscurilor generale, accidentelor si bolilor, la animalele pentru care asiguratul, persoana juridica sau fizica, are un interes patrimonial in calitate de proprietar, administrator, custode sau in baza altei calitati dovedite cu acte, poate sa fie:

 • sa fie persoana juridica sau persoana fizica, titulara interesului cu privire la animalele asigurate, respectiv persoana care poate suferi un prejudiciu patrimonial in calitate de proprietar, administrator, custode sau in baza altei calitati dovedite cu acte;

               Contractant poate fi persoana care incheie polita de asigurare pentru asigurarea unui risc privindu-l pe asigurat si care are obligatia de plata a primei de asigurare catre asigurator.

               Beneficiar al asigurarii este persoana desemnata de asigurat si mentionata in polita de asigurare ca fiind indreptatita sa primeasca despagubirea in cazul producerii riscului asigurat.

Suma Asigurata: 

              Suma asigurata reprezinta limita maxima in baza careia asiguratorul poate acorda despagubiri celor in drept, in cazul producerii evenimentului asigurat, sau suma totala a despagubirilor ce se pot acorda pe toata perioada de valabilitate a politei de asigurare.

              Polita de asigurare se incheie in mod obligatoriu pentru toate animalele vii eligibile (care intrunesc conditiile de preluare in asigurare conform politei), existente la data emiterii politei de asigurare, pentru sumele asigurate precizate in polita / anexa la polita, fiind stabilite conform precizarilor din polita de asigurare.

              Suma asigurata se poate stabili:

 • global, pe categorie omogena (o singura categorie, specie de animale de aceeasi varsta, clasa de calitate, exploatare si destinatie), cu sume asigurate egale pe cap de animal sau
 • pe categorii si specii de animale.

              Sumele asigurate se stabilesc in aceeasi moneda, in Lei sau in alta valuta agreata de catre parti.

              Suma asigurata este cea declarata pe propria raspundere de catre asigurat / contractant si poate reprezenta:

 • valoarea contabila stabilita pe cap de animal conform documentelor contabile ale asiguratului, sau in cazul animalelor achizitionate cu cel mult 1 an inainte de data incheierii politei de asigurare, suma asigurata se poate stabili la valoarea rezultata din factura de cumparare.
 • valoarea de piata a animalului stabilit in viu pe kilogram, in functie de starea de sanatate, specie, rasa, sex, varsta, stare de intretinere, productivitate.

              La porcinele aflate in ingrasatorie, suma asigurata reprezinta valoarea de piata a acestora care se stabileste in baza greutatii medii a animalelor si a pretului carnii in viu, dar nu mai mult decat pretul pietei; greutatea medie se calculeaza tinand seama de limitele de greutate minima si maxima declarate de asigurat, care nu pot fi mai mici de 30 kg, respectiv mai mari de 140 kg.

              Subasigurare: in cazul in care suma asigurata prevazuta in polita de asigurare este inferioara valorii de asigurare (valoarea contabila sau valoarea de piata a animalului stabilit in viu pe kilogram) la momentul producerii daunei, despagubirea cuvenita se reduce corespunzator raportului dintre suma asigurata prevazuta in polita si valoarea de asigurare la data producerii / aparitiei evenimentului asigurat (principiul proportionalitatii).

              Supraasigurare: daca suma asigurata prevazuta in polita de asigurare este mai mare decat valoarea de asigurare (valoarea contabila sau valoarea de piata a animalului stabilit in viu pe kilogram), polita de asigurare nu produce efecte decat in limita valorii de asigurare la data producerii evenimentului asigurat, iar calculul despagubirii se face raportat la aceasta valoare. In acest caz, asiguratorul recalculeaza si restituie prima de asigurare aferenta excedentului de suma asigurata.

Prima de Asigurare: 

                Prima de asigurare se stabileste potrivit tarifului de prime al asiguratorului.

                Prima de asigurare se stabileste in aceeasi moneda in care s-a stabilit suma asigurata (moneda politei de asigurare), plata putand fi efectuata fie in Lei la cursul de schimb B.N.R. valabil la data efectuarii platii, fie in moneda politei.

                Primele de asigurare aferente perioadei asigurate si termenele de plata ale acestora sunt mentionate in polita de asigurare.

                Prima de asigurare se plateste anticipat, integral sau in rate, la datele scadente si in cuantumul celor precizate in polita sau anexele acesteia.

                Nu se pot emite pretentii de despagubire daca nu s-au achitat primele de asigurare in cuantumul stabilit si la termenele prevazute in polita de asigurare ori in interiorul perioadei de gratie (atunci cand e cazul).

                Primele de asigurare sunt indivizibile, fiind datorate pentru intreaga perioada pentru care s-a incheiat polita de asigurare indiferent de facilitatea acordata privind modalitatea de plata.

                In cazul politelor de asigurare incheiate pe o perioada de asigurare mai mica de un an, primele de asigurare corespunzatoare unei luni de asigurare reprezinta 1/10 din primele de asigurare anuale.

                Asiguratorul nu are obligatia sa aminteasca asiguratului / contractantului datele la care sunt scadente ratele de prima stabilite prin polita de asigurare.

                Plata primei de asigurare:

 • in cazul in care se convine ca prima de asigurare sa fie platita in rate, rata intai de prima se achita la incheierea politei de asigurare, iar urmatoarele rate se achita in cuantumul si pana la scadentele mentionate in polita;
 • in caz de neplata la scadenta a unei rate (ulterioare celei dintai), asiguratul / contractantul poate plati rata restanta in termen de 15 zile calendaristice (perioada de gratie), incepand cu ziua urmatoare datei scadentei ratei respective, mentionate in polita; in aceasta perioada de gratie asiguratorul acopera riscurile precizate in polita de asigurare.

                 Dovada platii primei de asigurare: in toate cazurile, dovada platii primelor de asigurare / ratelor de prima revine asiguratului / contractantului, inscrisul constatator fiind chitanta sau ordinul de plata probator al platii.

Sistemul de Fransize: 

              Polita de ASIGURARE a animalelor de la Gothaer Asigurari Reasigurari S.A. pentru acoperirea riscurilor generale, accidentelor si bolilor, la animalele pentru care asiguratul, persoana juridica sau fizica, are un interes patrimonial in calitate de proprietar, administrator, custode sau in baza altei calitati dovedite cu acte, poate fi incheiata cu sau fara fransize deductibile pe eveniment, in functie de anumite criterii stabilite de catre asigurator.

Riscuri Asigurate Standard: 

              Riscurile care sunt preluate in asigurare prin polita de ASIGURARE a animalelor de la Gothaer Asigurari Reasigurari S.A. pentru acoperirea riscurilor generale, accidentelor si bolilor, la animalele pentru care asiguratul, persoana juridica sau fizica, are un interes patrimonial in calitate de proprietar, administrator, custode sau in baza altei calitati dovedite cu acte, sunt:

 • Asiguratorul va acorda despagubiri asiguratului / beneficiarului, in conditiile prevazute in polita de asigurare, pentru decesul sau sacrificarea de necesitate a animalelor, produse de urmatoarele riscuri asigurate:
  • Riscuri generale (acoperire de baza):
   • Incendiu, inclusiv degajarea de fum, gaz sau vapori ca urmare a incendiului;
   • Trasnet, urmat sau nu de Incendiu;
   • Explozie;
   • Caderea de corpuri pe animale sau pe constructia in care acestea se afla (copaci, elemente de constructie ale cladirii);
   • Inundatie;
   • Prabusire / alunecare teren;
   • Cutremur, inclusiv daunele produse de incendiul sau explozia aparute ca urmare a cutremurului.
  • Riscuri extinse (asiguratul poate opta pentru acoperirea urmatoarelor riscuri):
   • Fenomene atmosferice:
    • Furtuna, vijelie;
    • Uragan;
    • Tornada;
    • Greutatea stratului de gheata / zapada;
    • grindina
   • Accidente care conduc la sacrificarea de necesitate sau decesul animalelor, produse din urmatoarele riscuri:
    • Atacul animalelor salbatice, intepaturi provocate de insecte veninoase, muscatura serpilor;
    • Loviri, raniri produse subit;
    • Asfixie, inec, otravirea subita, insolatie, degeraturi;
    • Lovirea animalelor de catre vehicule care nu apartin si nici nu sunt in folosinta asiguratului / beneficiarului sau a prepusilor acestora;
    • Meteorism acut din cauza furajarii – numai cu asistenta veterinara obligatorie;
    • Avarierea accidentala a instalatiilor care asigura functionalitatea locatiei unde se gasesc animalele, ca urmare a unor fenomene electrice numite constand in: scurt-circuit, supratensiune, suprasarcina, formarea de arcuri voltaice, inductie, variatii de tensiune.
   • Boli chirurgicale, obstetricale, interne, in urma carora rezulta decesul animalelor sau sacrificarea de necesitate a acestora. Nu se acorda despagubiri pentru decesul / sacrificarea de necesitate ca urmare a bolilor precizate la excluderi.
   • Furtul prin efractie al animalelor asigurate precizate in polita si / sau furtul prin acte de talharie savarsit asupra asiguratului / prepusilor acestuia.
Riscuri Excluse: 

               Riscurile excluse, care nu sunt preluate in asigurare prin polita de ASIGURARE a animalelor de la Gothaer Asigurari Reasigurari S.A. pentru acoperirea riscurilor generale, accidentelor si bolilor, la animalele pentru care asiguratul, persoana juridica sau fizica, are un interes patrimonial in calitate de proprietar, administrator, custode sau in baza altei calitati dovedite cu acte, sunt:

 • Pagubele cauzate, produse, favorizate sau agravate, direct sau indirect de, sau ca o consecinta a urmatoarelor:
  • razboi (declarat sau nu), razboi civil, invazie sau actiune a unui dusman extern, conflicte armate, insurectie, revolutie, rebeliune, razvratire / rascoala, tulburari civile, revolte, greve, Vandalism, lovitura de stat, uzurpare a puterii, conspiratie, dictatura militara, lege martiala sau stare de asediu sau orice eveniment sau cauza care determina proclamarea sau mentinerea legii martiale sau a starii de asediu;
  • confiscare, expropriere, nationalizare, rechizitionare, sechestrare, poprire sau distrugere din ordinul oricarui guvern de drept sau de fapt sau al oricarei autoritati publice;
  • Explozie atomica, radiatii sau infestari / contaminari radioactive, ca urmare a folosirii energiei atomice sau a materialelor fisionabile / fusionabile;
  • terorism – asa cum este definit in legea interna sau in conventiile / tratatele internationale, sabotaj;
  • poluare si / sau contaminare de orice fel si din orice cauza (poluarea solului / apei / aerului in locatia de adapost);
  • campuri electromagnetice si / sau radiatii electromagnetice de orice fel (inclusiv expunerea la astfel de campuri / radiatii emise de liniile de electricitate / echipamente electrice de orice fel);
  • lipsei vaccinarilor obligatorii si / sau neefectuarii tratamentelor dispuse de autoritatile sanitar - veterinare in scopul prevenirii sau combaterii bolilor infecto - contagioase sau parazitare, ori decesul cauzat de boli parazitare la care nu s-au efectuat tratamentele profilactice pentru combaterea parazitozelor, inclusiv lipsa masurilor privind instituirea starii de carantina sanitar - veterinara;
 • Asiguratorul nu acorda despagubiri pentru daunele cauzate, produse, favorizate sau agravate, direct sau indirect de, sau ca o consecinta a urmatoarelor:
  • nerespectarii, la locatia in care se afla animalele asigurate, a normativelor legale in vigoare privind existenta autorizatiilor legale privind siguranta in constructii, securitatea la Incendiu sau functionare, a normelor sanitar - veterinare, ori prin nerespectarea conditiilor pe baza carora au fost acordate acestea;
  • amplasarii fermei / construirea adaposturilor in zone periclitate de inundatii, prabusiri sau alunecari de teren, daca organele in drept au interzis prin acte facute publice sau au comunicat in scris asiguratului, inainte de construire, interdictia de a se construi in acea zona, iar daunele au fost produse de inundatie, prabusiri sau alunecare de teren;
 • De asemenea, asiguratorul nu acorda despagubiri nici pentru:
  • daune decurgand din / cauzate de / in legatura cu lucrari / reparatii / modificari efectuate de catre persoane neautorizate, ori instalatii improvizate / confectionate artizanal sau care au fost modificate ori nu sunt omologate;
  • daune aparute in perioada in care oricare dintre avizele / autorizatiile legale necesare derularii activitatii asiguratului sunt suspendate / anulate / retrase / expirate ori nu exista;
  • daune produse sau agravate (pentru partea din prejudiciu care s-a marit) ca urmare a faptului ca asiguratul nu a luat masurile necesare prevenirii / diminuarii prejudiciilor (de exemplu: nerespectarea normativelor care reglementeaza activitatea asiguratului);
  • daunele produse / favorizate / agravate cu intentie, din culpa grava sau in timpul / ca urmare a comiterii unei infractiuni de catre asigurat / contractant / persoane care in mod statornic se gasesc la locatia asigurata / chiriasi / comodatari / beneficiari / persoane legal autorizate sa il / ii reprezinte sau prepusii celor anterior enumerati;
  • daunele produse de catre asigurat / contractant / persoane care in mod statornic se gasesc la locatia asigurata / chiriasi / comodatari / beneficiari / persoane legal autorizate sa il / ii reprezinte sau prepusii celor anterior enumerati, aflat(i) sub influenta alcoolului, drogurilor, substantelor stupefiante;
  • orice daune de consecinta constand in pagube materiale indirecte si / sau pierderi financiare de orice fel, spre exemplu: scaderea pretului la animale, intarzieri in livrare, lipsa de locatie, pagubele / pierderile provocate prin intreruperea folosirii locatiei ca urmare a unui risc asigurat, obligatii contractuale etc.;
  • daune, cauze / fapte care le-ar putea genera, produse inaintea intrarii in vigoare a politei de asigurare ori cunoscute asiguratului / contractantului ori pe care trebuia sa le cunoasca (indiferent daca au fost declarate sau nu asiguratorului in cererea - chestionar / alte declaratii scrise) inainte de data intrarii in vigoare a politei de asigurare;
  • daune ca urmare a actiunii dispozitivelor explozive, armelor de foc;
  • daune ca urmare a folosirii focului deschis sau fumatului, folosirii de instalatii improvizate de iluminare, incalzire, ventilare etc. in spatiile de adapostire a animalelor;
  • daune ca urmare a transvazarii continutului unor butelii (recipiente) de gaze lichefiate sub presiune, in conditiile interzise prin legislatia in vigoare;
  • daune cauzate de lipsa de supraveghere tehnologica / sanitar - veterinara, intretinere / exploatare / adapostire / hranire / furajare ori igiena necorespunzatoare, expunerea la factori cauzatori / favorizanti de imbolnavire, lipsa sau deficienta in alimentarea locatiei cu energie electrica / termica si / sau apa, intretinerea necorespunzatoare a instalatiilor / echipamentelor specifice activitatii, ventilatie deficitara sau influenta temperaturii;
  • orice daune in legatura cu transportul animalelor in incinta fermei sau in afara acesteia;
  • orice raspundere civila in legatura cu animalele asigurate;
  • pierderile tehnologice prevazute in polita de asigurare.
 • Asiguratorul nu acorda despagubiri nici pentru daune rezultate din :
  • boli infectioase;
  • boli cuprinse in listele Oficiului International Epizootic;
  • anemia infectioasa la cai;
  • neefectuarea tratamentelor dispuse de autoritatile sanitar - veterinare pentru animalele accidentate sau bolnave;
  • nerespectarea carantinei stabilite pentru localitatea respectiva de catre organele sanitar - veterinare;
  • recurgerea la metode empirice (tratamente neautorizate efectuate de personal necalificat) pentru ingrijirea animalelor accidentate, bolnave sau pentru castrarea animalelor;
  • meteorizarea (umflarea) produsa de alimentarea cu lucerna, trifoi, sorg-sudan sau pasunatul pe lucerniere, trifoiste, otava de sorg-sudan, in conditiile in care pasunatul este interzis din punct de vedere tehnic;
  • sacrificari din motive economice (lipsa productivitatii), sacrificarea intentionata a animalelor ca urmare a scaderii capacitatii de productie, reproductie etc.;
  • lipsa de furaje, furajarea insuficienta cantitativ si calitativ, furajarea cu buna stiinta a animalelor din orice specie cu furaje mucegaite ori alterate, pasunatul animalelor in locuri interzise de autoritati (primarii, autoritati sanitar - veterinare, agricole, silvice etc.);
  • decese / sacrificari de necesitate necomunicate autoritatii sanitar - veterinara in termenul legal de avizare, inclusiv lipsa procesului verbal de distrugere a cadavrelor (prin procedee prevazute de legislatia in vigoare), fara atestare de diagnostic;
  • decese / sacrificari de necesitate in cazul in care evenimentul (imbolnavirea) care le-a provocat a avut loc inainte de intrarea in vigoare a politei;
  • intarzierea nejustificata in predarea animalelor la abator, acestea ne mai putand fi primite spre abatorizare din cauza faptului ca nu mai sunt comestibile;
  • eutanasierea in vederea curmarii suferintei animalelor, fara recuperarea carcasei;
  • necomunicarea catre autoritatea sanitar - veterinara in termenul legal de avizare a oricarei modificari aparute in starea de sanatate a animalelor, aparitia oricarei imbolnaviri, suspiciuni de boala; neexecutarea la timp a dispozitiei de sacrificare ori neeviscerarea la timp a animalelor sacrificate;
  • orice pierderi constand in diferenta de pret ca urmare a valorificarii carnii la alt pret fata de pretul de abatorizare practicat pe piata de profil;
  • folosirea animalelor in alt scop decat cel declarat in polita de asigurare;
  • orice cheltuieli medicale efectuate de asigurat in legatura cu animalele asigurate precum si orice cheltuieli de prevenire-micsorare a daunelor (ex: taxe de consultatie, costul medicamentelor, taxe de neutralizare etc.).
  • neprezentarea de catre asigurat, a dovezilor suficiente pentru justificarea dreptului sau la plata despagubirii; sacrificarea animalelor ordonata de autoritati ca urmare a aparitiei unei epidemii;
  • daune produse sau agravate, direct sau indirect, partial sau in intregime de:
  • pierderi de date sau daune la / disfunctionalitati ale oricarui computer, echipament de procesare date, circuit integrat sau echipamente similare, fie ele hardware sau software;
  • orice virus informatic
 • Prejudicii produse prin furt, in urmatoarele situatii:
  • pagubele produse altor bunuri cu ocazia producerii riscului de furt (spre exemplu distrugerea incuietorilor, deteriorarea peretilor, acoperisului, imprejmuirilor / gardurilor, portilor);
  • pierderi inexplicabile, disparitia misterioasa, lipsuri la inventar;
  • orice alte forme de furt decat cel prin efractie si / sau acte de talharie (exemple de riscuri neacoperite: furt simplu, furt prin inselatorie, furt prin intrebuintarea de chei potrivite / originale, insusirea ilegala, falsificarea, frauda sau alte acte comise intentionat sau din neglijenta de catre asigurat / prepusii acestuia);
  • daunele produse prin furt in timpul si in perioada imediat urmatoare producerii altor riscuri asigurate;
  • furtul savarsit in cazul neasigurarii corespunzatoare de catre asigurat / prepusii acestuia a usilor de acces, portilor, ferestrelor sau a altor deschideri exterioare ale locatiei / adapostului unde se afla animalele asigurate;
  • furtul, chiar prin efractie, savarsit in timp ce sistemele de protectie declarate / existente la data incheierii politei de asigurare erau desfiintate ori neutilizate / scoase din functiune;
  • furtul produs in cazul in care asiguratul nu respecta masurile de protectie suplimentare impuse de catre asigurator;
  • furtul animalelor aflate in afara locatiei precizate in polita.
Clauze Suplimentare: 

              La polita de ASIGURARE a animalelor de la Gothaer Asigurari Reasigurari S.A. pentru acoperirea riscurilor generale, accidentelor si bolilor, la animalele pentru care asiguratul, persoana juridica sau fizica, are un interes patrimonial in calitate de proprietar, administrator, custode sau in baza altei calitati dovedite cu acte, nu exista si nu se pot atasa clauze de asigurare prin care sa poata fi preluate in asigurare riscuri suplimentare.

Obligatiile Asiguratului: 

               Principalele obligatii pe care asiguratul le are prin polita de ASIGURARE a animalelor de la Gothaer Asigurari Reasigurari S.A. pentru acoperirea riscurilor generale, accidentelor si bolilor, la animalele pentru care asiguratul, persoana juridica sau fizica, are un interes patrimonial in calitate de proprietar, administrator, custode sau in baza altei calitati dovedite cu acte, sunt:

 • Asiguratul este obligat atat inaintea intrarii in vigoare a politei de asigurare, cat si in timpul derularii acesteia:
  • sa raspunda in scris corect si complet la intrebarile formulate de asigurator in cererea - chestionar si sa furnizeze toate informatiile si datele;
  • in toate cazurile in care circumstantele privind riscul ori datele de identificare astfel cum au fost declarate se schimba (ca de ex.: schimbari majore in derularea activitatii, extindere teritoriala, forma de organizare, adresa, obiectul de activitate, preluarea de catre alta societate, lichidare, insolventa, stari de fapt care pot antrena si / sau agrava riscul de producere al evenimentelor asigurate etc.), sa comunice aceste circumstante in scris asiguratorului cat mai curand posibil, dar nu mai tarziu de 2 zile de la data luarii la cunostinta, furnizand detalii complete;
  • sa respecte reglementarile legale in vigoare privind cresterea si intretinerea animalelor inclusiv cele privind igiena si bio - securitatea sanitar - veterinara;
  • sa se asigure ca locatia (inclusiv cladirile) in care se afla animalele asigurate respecta toate avizele si autorizatiile legale, inclusiv cele privind siguranta in constructii, securitatea la Incendiu etc.;
  • sa ia pe seama sa, potrivit cu imprejurarile, toate masurile de prevenire suplimentare pentru evitarea producerii / aparitiei unor daune;
  • sa raspunda in scris la solicitarile asiguratorului cu privire la conditiile care influenteaza riscul pe care le cunoaste si sa se conformeze recomandarilor facute de acesta privind masurile de prevenire a daunelor;
  • sa permita asiguratorului efectuarea inspectiei de risc;
  • sa respecte recomandarile si termenele precizate de catre asigurator in raportul inspectiei de risc privind masurile de prevenire / limitare a producerii evenimentelor asigurate;
  • sa permita asiguratorului sa verifice, ori de cate ori acesta considera necesar, modul in care sunt intretinute animalele asigurate si locatia / cladirile in care se afla acestea, precum si daca sunt indeplinite recomandarile si termenele formulate in raportul inspectiei de risc / cu ocazia efectuarii verificarilor necesare;
  • sa asigure paza locatiei precizate in polita (in care se afla animalele asigurate) pe perioada absentei de la locatie;
  • sa declare existenta altor polite de asigurare pentru aceleasi riscuri la alte societati de asigurare;
  • sa plateasca primele de asigurare in cuantumul si pana la scadentele mentionate in polita;
  • sa respecte reglementarile legale in vigoare privind activitatea desfasurata;
  • sa ia masurile necesare pentru sacrificarea de necesitate dispusa de medicul veterinar oficial, in vederea abatorizarii.
 • In cazul producerii evenimentului asigurat, asiguratul este obligat:
  • sa instiinteze imediat, potrivit evenimentului asigurat, unitatile de pompieri, cercetare si / sau sanitar - veterinare sau alte organe abilitate de lege, cele mai apropiate de locul producerii evenimentului asigurat si sa solicite acestora intocmirea actelor cu privire la cauzele si imprejurarile producerii evenimentului si intinderea pagubei. Imediat ce documentele mentionate anterior au fost emise, asiguratul are obligatia sa le prezinte asiguratorului;
  • sa instiinteze in scris asiguratorul, in baza formularului „AVIZARE daune animale” (pus la dispozitie de asigurator) despre producerea evenimentului asigurat, cat mai curand posibil, dar nu mai tarziu de 2 zile lucratoare de la producerea acestuia furnizand informatii despre circumstantele producerii / aparitiei evenimentului si marimea probabila a pagubei. Instiintarea va cuprinde urmatoarele informatii:
   • nume, prenume asigurat;
   • numarul politei de asigurare;
   • descrierea evenimentului produs;
   • ziua si ora producerii evenimentului;
   • numarul de animalele asigurate decedate / sacrificate (categoria, specia, varsta, kg);
   • valoarea estimata a pagubei.
    • Avizarea se va efectua in mod obligatoriu in scris si se va inregistra doar la sediul legal al asiguratorului asa cum rezulta din polita sau modificarile succesive inscrise conform legii la Registrul Comertului, si prin e-mail la adresa avizari@gothaer.ro, sau pe fax la nr. 021 200 098.
    • Orice informare transmisa si / sau inregistrata la o alta locatie sau adresa de e-mail / fax, nu este valabila si nu va fi luata in considerare.
  • sa puna la dispozitia asiguratorului toate actele si evidentele necesare pentru verificarea animalelor, pentru constatarea producerii evenimentului asigurat, evaluarea pagubelor si determinarea corecta a marimii valorii daunei, precum si pentru stabilirea dreptului la despagubire;
  • sa permita asiguratorului sa faca investigatii cu privire la cauza si marimea pagubei;
  • dupa avizarea asiguratorului, sa ia pe cheltuiala sa, cu acordul asiguratorului, potrivit cu imprejurarile, masuri pentru limitarea pagubei si sa intreprinda toate lucrarile de ingrijire pentru salvarea animalelor asigurate ramase si dezvoltarea lor in continuare, prin ingrijirea suplimentara a acestora (tratamente, etc.);
  • sa puna de indata la dispozitia asiguratorului toate actele incheiate de organele abilitate, documentele si evidentele necesare pentru verificarea existentei si valorii animalelor, precum si orice alte detalii si dovezi referitoare la cauza si cuantumul daunelor suferite care au relevanta pentru stabilirea dreptului la despagubire si a despagubirii cuvenite;
  • sa comunice organelor de politie sau altor organe de cercetare orice informatii ce ar putea duce la gasirea animalelor asigurate furate si sa faca demersurile necesare pentru redobandirea acestora, chiar daca a primit despagubirea de la asigurator;
  • sa comunice asiguratorului, in termen de max. 2 zile de la data instiintarii de catre organele de politie, gasirea animalelor asigurate, precum si, dupa caz, identificarea autorilor furtului;
  • sa se prezinte, la solicitarea organelor abilitate, in vederea recuperarii animalelor asigurate furate, comunicand asiguratorului acest fapt in termen de 2 zile lucratoare de la data recuperarii;
  • in cazul identificarii autorilor furtului dupa plata despagubirilor, sa declare in fata organelor de cercetare penala si a instantei de judecata ca a fost despagubit de catre asigurator, mentionand datele de identificare ale acestuia;
  • sa restituie asiguratorului, in termen de 15 zile de la reintrarea in posesie, suma incasata cu titlu de despagubire;
  • sa faca dovada ca dauna pentru care se solicita despagubirea este acoperita de polita de asigurare;
  • sa faca dovada interesului sau cu privire la animalele asigurate;
  • sa conserve dreptul de regres impotriva tertilor vinovati de producerea daunei;
  • sa nu faca nici o plata, sa nu-si asume nici o obligatie si sa nu faca nici o alta cheltuiala in legatura cu daunele survenite, fara acordul asiguratorului;
  • sa participe direct sau prin imputerniciti, impreuna cu asiguratorul, la efectuarea tuturor inspectiilor de risc, ori de cate ori asiguratorul considera ca este necesar si sa semneze documentele intocmite cu aceste ocazii. In cazul in care asiguratul are obiectiuni va mentiona in mod obligatoriu obiectiunile sale in procesul - verbal de constatare, specificand in mod concret argumentele sale. Refuzul de a semna procesul - verbal cu sau fara obiectiuni, valideaza cele consemnate de catre asigurator in procesul - verbal de constatare si decade asiguratul din dreptul de a formula orice pretentii suplimentare celor mentionate de asigurator in procesul - verbal. In baza inregistrarii procesului - verbal de constatare cu obiectiuni, asiguratorul va reanaliza documentele incheiate stabilind daca este necesara o reconstatare inclusiv prin experti.
 • In cazul neindeplinirii oricareia dintre obligatiile de mai sus, asiguratorul este indreptatit sa refuze plata despagubirii.
 • Respectarea si indeplinirea corespunzatoare a obligatiilor ce revin asiguratului prin polita de asigurare si a recomandarilor asiguratorului, precum si prezumtia ca declaratiile si raspunsurile acestuia in cererea - chestionar si alte documente solicitate de asigurator sunt adevarate, vor fi o conditie ce precede orice raspundere a asiguratorului.
Obligatiile Asiguratorului: 

               Principalele obligatii, pe care Gothaer Asigurari Reasigurari S.A. le are in calitatea sa de asigurator, prin polita de ASIGURARE a animalelor pentru acoperirea riscurilor generale, accidentelor si bolilor, la animalele pentru care asiguratul, persoana juridica sau fizica, are un interes patrimonial in calitate de proprietar, administrator, custode sau in baza altei calitati dovedite cu acte, sunt:

 • sa puna la dispozitia asiguratului sau contractantului asigurarii informatii complete si corecte in legatura cu polita de asigurare, atat inaintea incheierii, cat si pe durata derularii acestuia;
 • sa elibereze, la cerere, un duplicat al politei de asigurare, in cazul in care originalul a fost pierdut sau distrus;
 • sa pastreze confidentialitatea informatiei despre asigurat, de care a luat cunostinta in procesul asigurarii;
 • sa primeasca avizarile de dauna;
 • sa constate si sa estimeze valoarea pagubelor dupa producerea riscurilor asigurate, in baza documentelor primite de la asigurati / pagubiti;
 • sa emita oferte de despagubire;
 • sa plateasca despagubirile cuvenite celor in drept la termenele stabilite;
 • sa ramburseze asiguratului cheltuielile aferente limitarii pagubelor legate de producerea evenimentului asigurat.
Procedura Daune: 
 • Constatarea si evaluarea prejudiciului se va face de catre asigurator, direct si / sau prin imputerniciti, impreuna cu asiguratul sau imputernicitii acestuia.
 • Stabilirea si plata despagubirilor se fac de catre asigurator, pe baza tuturor documentelor ce fac referire la cauzele si imprejurarile in care s-a produs evenimentul asigurat, precum si pagubele produse.
 • Despagubirea cuvenita nu poate depasi cuantumul daunei, suma asigurata / sublimitele de despagubire si nici valoarea de asigurare a animalelor asigurate, la data producerii evenimentului asigurat.
 • Prin cuantumul daunei se intelege valoarea de asigurare (valoarea contabila sau valoarea de piata a animalului stabilita in viu pe kilogram la momentul producerii evenimentului asigurat) din care se scade valoarea la aceeasi data a recuperarilor ce se mai pot intrebuinta si valorifica.
 • Valoarea de asigurare a animalului la data producerii evenimentului asigurat nu poate depasi suma asigurata pe cap de animal precizata in polita si nici valoarea de piata a unui animal sanatos de aceeasi specie, rasa, sex, varsta, stare de intretinere si productivitate.
 • In cazul decesului / sacrificarii de necesitate a porcinelor aflate in ingrasatorie se acorda despagubiri pentru animalele care la data daunei au avut o greutate de cel putin 30 kg. Despagubirea se stabileste prin aplicarea pretului convenit la data incheierii politei la greutatea reala in stare vie si sanatoasa a animalului decedat / sacrificat conform documentelor justificative, limitata la greutatea prevazuta in polita de asigurare, chiar daca porcina avea la data decesului / sacrificarii de necesitate o greutate mai mare decat cea prevazuta in polita.
 • Pretul convenit la data incheierii politei se calculeaza prin impartirea sumei asigurate / cap de animal precizata in polita de asigurare, la greutatea medie / cap de animal calculata.
 • Instrumentarea dosarului de dauna se va face in baza inscrisurilor prezentate de asigurat. De asemenea asiguratul se obliga sa prezinte asiguratorului la solicitarea acestuia, orice alte documente suplimentare.
 • Inceperea si derularea procedurii de evaluare si stabilire a despagubirii nu constituie o recunoastere a obligatiilor de plata a despagubirii. In acest sens, primirea de catre asigurator a avizarii de dauna si a documentelor depuse de catre asigurat, intocmirea dosarului de dauna si constatarea la fata locului a daunelor produse nu constituie recunoasterea pretentiei de despagubire din partea asiguratorului.
 • Reprezentantul legal al asiguratului este obligat sa semneze procesul - verbal intocmit de asigurator, in rubricile expres precizate. Daca asiguratul nu este de acord cu cele consemnate in procesul - verbal, va mentiona in mod obligatoriu obiectiunile sale in procesul - verbal de constatare, specificand in mod concret argumentele sale. Refuzul de a semna procesul - verbal cu sau fara obiectiuni, valideaza cele consemnate de catre asigurator in procesul - verbal de constatare si decade asiguratul din dreptul de a formula orice pretentii suplimentare celor mentionate de asigurator in procesul - verbal. In baza inregistrarii procesului - verbal de constatare cu obiectiuni, asiguratorul va reanaliza documentele incheiate stabilind daca este necesara o reconstatare inclusiv prin experti.
 • Daca asiguratul nu prezinta documentele necesare pentru instrumentarea dosarului de dauna, refuza participarea la constatarea daunei sau exagereaza cuantumul daunei, folosind spre justificare mijloace sau documente mincinoase sau frauduloase, modifica sau altereaza urmele si ramasitele evenimentului asigurat sau faciliteaza agravarea pagubei, asiguratul decade din orice drept la despagubire iar polita de asigurare este considerata reziliata de plin drept, fara restituirea primelor de asigurare platite. In acest caz, rezilierea opereaza de drept, fara punere in intarziere, doar in baza unei notificari de reziliere, fara alte formalitati prealabile.
 • Valoarea carnii recuperata / recuperabila comestibila, inclusiv carnea devenita necomestibila din culpa asiguratului, se stabileste pe baza procesului verbal, a dovezilor anexate sau a declaratiei asiguratului. Aceasta cantitate trebuie sa fie aproximativ egala cu diferenta dintre greutatea totala a animalului jupuit si golit (randamentul minimal rezultat la taiere) si cantitatea de carne necomestibila. Daca din dovada anexata rezulta o cantitate de carne comestibila mai mare decat randamentul minimal, se ia in considerare aceasta cantitate.
 • Cantitatea de carne necomestibila se stabileste conform dovezii anexate la procesul - verbal care se elibereaza de medicul veterinar autorizat.
 • In cazul in care animalele se predau la abator pentru sacrificare sau sunt sacrificate in ferma, cantitatea de carne necomestibila se stabileste potrivit randamentului normat specific rasei si se anexeaza la procesul - verbal de constatare.
 • In cazul in care polita acopera si riscul de furt, pagubele cauzate de acest risc sunt despagubite numai in cazul in care sunt respectate urmatoarele conditii:
  • daca s-au scurs 30 de zile de la data la care asiguratorul a fost notificat, politia a confirmat in scris producerea riscului asigurat, iar animalele furate nu au fost gasite;
  • daca asiguratul a dat o declaratie in care sa arate ca se obliga sa restituie total sau partial, dupa caz, despagubirea primita, in situatia in care animalele furate sunt descoperite dupa plata despagubirii. Daca animalele furate sunt descoperite dupa plata despagubirii, asiguratul trebuie sa returneze asiguratorului in termen de 15 zile lucratoare despagubirea primita.
  • daca animalele furate sunt gasite inainte de plata despagubirii, asiguratorul nu datoreaza despagubiri.
  • in cazul in care organele de cercetare penala instiinteaza asiguratul despre identificarea autorilor furtului, asiguratul este obligat sa comunice aceste informatii asiguratorului care a platit sau urmeaza sa plateasca despagubirea pentru animalele furate, in scopul conservarii dreptului de regres al asiguratorului.
 • Cuantumul despagubirii nu include taxele platite de catre asigurat pe care acesta le poate recupera conform legii (de ex. T.V.A. - taxa pe valoarea adaugata).
 • Din cuantumul daunei se scad:
  • valoarea carnii recuperata / recuperabila, inclusiv carnea devenita necomestibila din vina asiguratului, valoarea pielii recuperate / recuperabile, valoarea organelor si a tacamului;
  • sumele pe care, potrivit unor acte normative, asiguratul este indreptatit sa le primeasca de la alte entitati, indiferent de forma in care acestea sunt acordate (compensatii financiare in caz de dauna din riscuri asigurate etc.);
  • fransizele prevazute in polita / specificatie care se calculeaza separat in cazul producerii fiecarui eveniment asigurat;
  • valoarea pierderilor tehnologice inscrise in polita de asigurare;
  • valoarea oricarei plati in avans efectuata de asigurator cu titlu de despagubire, in beneficiul asiguratului;
  • orice prime de asigurare datorate pana la sfarsitul perioadei de asigurare.
 • Daca ulterior acordarii despagubirii de catre asigurator, asiguratul primeste de la alte entitati, sume de bani potrivit unor acte normative, acesta are obligatia de a returna asiguratorului intreaga suma astfel incasata, in termen de 15 zile lucratoare.
 • In caz de Incendiu, despagubirile se acorda numai daca faptul a fost constatat printr-un proces - verbal de catre organele de politie, Inspectoratul pentru situatii de urgenta (ISU), ori alte organe abilitate.
 • Daca asiguratul / contractantul / beneficiarul sau reprezentantul / ii acestora:
  • simuleaza evenimentul asigurat sau exagereaza cu intentie cuantumul pagubei,
  • foloseste spre justificare mijloace sau documente mincinoase, false, frauduloase sau ilegale, indiferent daca acesta avea sau nu cunostinta despre natura respectivelor documente,
  • modifica sau altereaza cu intentie urmele si ramasitele evenimentului asigurat,
   • acesta decade din orice drept la despagubire si la restituirea proportionala a partii de prima datorata, iar asiguratorul va denunta polita si, dupa caz, va sesiza organele in drept.
 • In cazul in care pagubele au fost marite (agravate) din alte cauze decat din riscurile asigurate, despagubirea se stabileste numai pentru acea parte din paguba care, dupa constatarile ce se mai pot face cu certitudine, a fost cauzata - fara indoiala - de evenimentul asigurat.
 • Asiguratorul nu este raspunzator, nu acopera si nu acorda despagubiri pentru nicio pretentie care ar putea constitui o incalcare din partea asiguratorului a oricarei interdictii sau restrictii privind sanctiunile economice sau comerciale nationale si / sau internationale si / sau care rezulta direct sau indirect din aplicarea oricarei sanctiuni, interdictii sau restrictii privind sanctiunile economice sau comerciale nationale si / sau internationale.
 • In toate situatiile, asiguratul trebuie sa faca dovada ca evenimentul produs este risc asigurat in baza politei de asigurare, sarcina probei revenind acestuia.
 • Daca in cadrul aceleiasi polite de asigurare sunt asigurate mai multe categorii, specii de animale, regulile de mai sus se aplica pentru fiecare categorie, specie, neadmitandu-se compensari intre acestea.
 • Dupa fiecare dauna, suma asigurata inscrisa in polita se micsoreaza, cu incepere de la data producerii oricarui eveniment asigurat, pentru restul perioadei de asigurare, cu suma cuvenita drept despagubire, asigurarea continuand pentru suma ramasa, fara ca aceasta sa afecteze prima de asigurare stabilita.
 • Asigurarea la mai multi asiguratori:
  • asiguratul are obligatia sa declare existenta altor asigurari care acopera aceleasi riscuri, atat la incheierea politei de asigurare, cat si pe parcursul valabilitatii acesteia;
  • avand in vedere ca existenta unor asigurari pentru aceleasi riscuri reprezinta o imprejurare esentiala pentru evaluarea riscului, se aplica dispozitiile specifice din polita;
  • in aplicarea prevederii aliniatului anterior, in cazul producerii evenimentului asigurat, asiguratul trebuie sa comunice asiguratorului numele celorlalti asiguratori;
  • asiguratul se obliga conform legii sa ceara fiecarui asigurator plata despagubirilor datorate de acesta pe baza respectivei polite de asigurare;
  • in cazul in care, la data formularii cererii de despagubire, exista o alta asigurare acoperind acelasi risc, asiguratorul va contribui la despagubire in mod proportional.
 • Daca asiguratul sau, dupa caz, beneficiarul renunta prin orice modalitate juridica la drepturile sale de despagubire fata de tertii raspunzatori sau face o tranzactie, despagubirea ce s-ar cuveni asiguratului sau, dupa caz, beneficiarului se va reduce in mod corespunzator cu sumele care au facut obiectul acestor acte juridice. Daca plata despagubirii a fost deja efectuata, asiguratul sau, dupa caz, beneficiarul este obligat sa inapoieze despagubirea incasata, in termen de 5 zile de la primirea notificarii din partea asiguratorului.
 • Asiguratul si / sau beneficiarul raspund fata de asigurator pentru prejudiciile aduse prin acte care ar impiedica exercitarea dreptului de regres impotriva persoanelor raspunzatoare de producerea daunei ori de marirea acesteia (pentru partea de dauna care s-a marit).
 • despagubirile se platesc in maximum 15 zile lucratoare de la depunerea intregii documentatii la asigurator, in baza acordului scris al asiguratului asupra sumelor cuvenite, exprimat prin semnarea cererii de despagubire.
 • Despagubirea va fi platita in aceeasi moneda in care s-a platit prima de asigurare, insa, in toate cazurile, facturile in Lei vor fi platite in Lei. In cazul in care prima de asigurare se plateste in echivalentul in Lei al unei valute, despagubirea, inclusiv fransizele, se vor calcula la cursul comunicat de BNR pentru valuta respectiva, valabil in ziua producerii evenimentului asigurat.
 • despagubirile se platesc de catre asigurator asiguratului, cu acordul si cu instiintarea prealabila a asiguratului, iar contractantul nu poate exercita acest drept, chiar daca este in posesia politei de asigurare, cu exceptia cazului in care este imputernicit in acest sens de catre asigurat.
 • In cazul in care in perioada de valabilitate a politei de asigurare se produce un eveniment asigurat ce va avea efecte si dupa data expirarii politei, asiguratorul va acorda despagubiri numai pana la expirarea politei.
 • Nu se despagubeste nici o dauna avizata in interiorul perioadei asigurate pentru care asiguratul solicita constatarea pagubei dupa data de expirare prevazuta in polita;
 • Asiguratorul este indreptatit:
  • sa amane plata atata timp cat exista dubii cu privire la dreptul asiguratului de a obtine despagubiri;
  • sa amane acordarea despagubirii daca exista instituita impotriva asiguratului o ancheta sau procedura penala in legatura cu dauna, pana la finalizarea anchetei sau, respectiv, a procedurii penale;
  • sa nu plateasca despagubiri in cazul in care cererea de despagubire are la baza declaratii false sau daca asiguratul (sau oricare alta persoana care actioneaza in numele sau) a contribuit in mod deliberat ori prin neglijenta grava la producerea daunei;
  • sa nu plateasca despagubiri in cazul in care in declaratiile asiguratului sau ale reprezentantilor acestuia, care au stat la baza incheierii politei de asigurare sau care sunt furnizate cu ocazia cererii de despagubire ori cu oricare alt prilej, se constata neadevaruri, falsuri, aspecte frauduloase, omisiuni care conduc la inducerea in eroare a asiguratorului.
 • Dreptul la actiune privind solicitarea de despagubiri se supune reglementarilor actelor normative in vigoare.
 • In cazul in care politele de asigurare au fost cesionate unui creditor, in caz de dauna, despagubirea va fi platita direct creditorului respectiv, pana la concurenta valorii dreptului sau, asiguratorul instiintand in scris asiguratul despre aceasta. Asiguratului i se va achita numai eventuala diferenta. Despagubirea poate fi platita direct asiguratului, numai cu acordul expres scris al creditorului.
 • Prin plata despagubirilor si in limita acestora, asiguratorul este subrogat in toate drepturile asiguratului sau beneficiarului contra tertilor raspunzatori de producerea daunei ori de marirea acesteia (pentru partea din dauna care s-a marit).

Notificare daune:

Call Center Constatare daune

Tel: 021.200.00.00; 021 200 00 98​

Email: avizari@gothaer.ro

Formular on-line pentru avizare daunehttps: / / www.gothaer.ro / daune / anunta-o-dauna /

Diverse: 
 • De comun acord, partile pot aduce modificari politei de asigurare, modificarile respective intrand in vigoare de la data ce se va conveni in scris, intre parti.
 • Daca notificarea nu se poate transmite cu posta / curier intrucat asiguratul si-a schimbat adresa mentionata in polita, fara sa comunice asiguratorului schimbarea acesteia, sau in cazul respingerii sau refuzului asiguratului de a primi notificarea - inclusiv in cazul lipsei de la domiciliu / resedinta / sediu si / sau al expirarii termenului de pastrare a corespondentei, notificarea se considera primita la data la care se constata imposibilitatea transmiterii acesteia, sau, dupa caz, respingerea sau refuzul de a primi notificarea.
 • Asiguratorul are dreptul sa opuna titularului, beneficiarului ori tertului, care invoca drepturi din polita de asigurare, toate apararile pe care le poate opune asiguratului / contractantului in temeiul politei de asigurare.
 • Persoanele care obtin sau incearca prin orice mijloace sa obtina pe nedrept despagubiri din asigurare sau cei care inlesnesc asemenea fapte, se pedepsesc potrivit legii penale ori de cate ori fapta intruneste elementele constitutive ale unei infractiuni.
 • Toate comunicarile cu privire la executarea politei de asigurare trebuie efectuate in scris, astfel:
  • Cele destinate asiguratorului prin e-mail la adresa clienti@gothaer.ro sau scrisoare recomandata cu confirmare de primire, la sediul legal al acestuia, asa cum rezulta din polita sau modificarile succesive inscrise, conform legii, la Registrul Comertului;
  • Cele adresate asiguratului / contractantului, prin e-mail sau prin curier la adresa de domiciliu / sediu, mentionate in documentatia aferenta politei de asigurare, sau care au fost indicate expres de catre asigurat / contractant, pentru trimiterea comunicarilor, ulterior incheierii politei de asigurare, sau prin e-mail la adresa intermediarului in asigurari.
 • Daca notificarea / comunicarea nu se poate transmite cu posta / curier intrucat asiguratul si-a schimbat adresa mentionata in polita, fara sa comunice asiguratorului schimbarea acesteia, sau in cazul respingerii sau refuzului asiguratului de a primi notificarea - inclusiv in cazul lipsei de la sediu / domiciliu si / sau al expirarii termenului de pastrare a corespondentei, notificarea se considera primita la data la care se constata imposibilitatea transmiterii acesteia, sau, dupa caz, respingerea sau refuzul de a primi notificarea.
 • Respectarea riguroasa a obligatiilor ce-i revin asiguratului precum si presupunerea ca declaratiile si raspunsurile acestuia sunt adevarate, vor fi o conditie ce precede orice raspundere care revine asiguratorului.