Asigurarea ANIMALELOR, PASARILOR, ALBINELOR, PESTILOR, MELCILOR si CAINILOR de RASA - GROUPAMA Asigurari

asigurari groupama animale pasari albine pesti melci caini pitesti arges

ROMANIA, BUCURESTI, Sector 1, Str. Mihai Eminescu, nr. 45.

office@groupama.ro

Tel:   021.305.80.00

Fax:   021.310.99.67

              GROUPAMA Asigurari S.A. este parte a marelui grup francez, de asigurari si servicii financiare bancare cu acoperire internationala, GROUPAMA. Asigurator de referinta in Franta, grupul GROUPAMA are o prezenta extinsa la nivel international, in 11 tari din Europa, Africa si Asia. Cu o traditie de peste 100 de ani, GROUPAMA a patruns progresiv pe piata romaneasca, in perioada 2007-2008, achizitionand 3 companii locale de asigurari: BT Asigurari in 2007 si Asiban si OTP Asigurari in 2008, pe care le-a reunit sub brand-ul GROUPAMA Asigurari S.A. Romania. De la infiintare si pana in prezent, GROUPAMA Asigurari S.A. s-a dezvoltat continuu acordand o atentie deosebita satisfacerii nevoilor clientilor, ceea ce a condus la accederea acesteia in categoria societatilor de asigurari premium, alaturi de alte societati de vaza de pe piata romaneasca de asigurari. GROUPAMA Asigurari S.A. este autorizata sa comercializeze produse de asigurare proprii, in Romania, fiind inregistrata in Registrul Asiguratorilor la numarul RA-009-10.04.2003.

Aspecte Generale: 

GROUPAMA Asigurari S.A. detine in portofoliu si ofera clientilor sai polita de ASIGURARE a animalelor pentru acoperirea riscurilor generale, accidentelor si bolilor, la animalele pentru care asiguratul, persoana juridica sau fizica, are un interes patrimonial in calitate de proprietar, administrator, custode sau in baza altei calitati dovedite cu acte.

Obiectul Asigurarii: 

               Obiectul politei de ASIGURARE a animalelor de la GROUPAMA Asigurari S.A. il constituie, acoperirea riscurilor generale, accidentelor si bolilor, la animalele pentru care asiguratul, persoana juridica sau fizica, are un interes patrimonial in calitate de proprietar, administrator, custode sau in baza altei calitati dovedite cu acte.

               In baza acestei polite se pot asigura urmatoarele specii si categorii de animale:

 • Bovinele si bubalinele din urmatoarele categorii, apartinand persoanelor fizice si juridice:
  • tineret 6 – 18 luni masculi si femele;
  • juninci (vitele gestante);
  • vaci cu lapte pana la varsta de maxim 8 ani si bivolite pana la varsta de maxim 12 ani;
  • bovine in ingrasatorie baby beef;
  • tauri si bivoli pentru reproductie, pana la varsta de maxim 5 ani.
 • Porcinele din urmatoarele categorii, apartinand numai persoanelor juridice:
  • porci grasi: porcine cu greutatea cuprinsa intre 25-30kg si greutatea de sacrificare normala ( 90-140 kg);
  • scroafe si scrofite;
  • vieri de reproductie achizitionati numai de la unitati atestate, pana la varsta de maxim 3 ani.
 • Ovine si caprine in varsta de peste 6 luni. Nu se asigura ovine si caprine in transhumanta.

                In baza unor clauze speciale se pot asigura si animalele din alte specii si categorii.

                Se asigura numai animalele strict identificabile prin crotaliu sau microcip si / sau inscrise in evidenta de gestiune a unitatii, pentru care exista un certificat de sanatate eliberat de Directia sanitar veterinara locala care sa ateste ca animalele sunt indemne de boli infecto - contagioase.

                 Nu se pot asigura:

 • animalele bolnave si tarate (animalele care nu asigura o viabilitate crescuta la data incheierii politei de asigurare).
 • animalele apartinand persoanelor fizice si juridice care nu asigura:
  • conditii tehnologice de intretinere si exploatare (zooigiena, cazare, microclimat, furajare etc.) pentru speciile si categoriile de animale existente;
  • conditiile sanitar - veterinare (inscrise in legislatia specifica) de prevenire si combatere a bolilor infecto - contagioase la animale.
 • animalele din localitatile in care s-a stabilit carantina, cu exceptia animalelor din speciile care sunt imune la boala pentru care s-a declarat carantina.
 • animalele localizate in Delta Dunarii.
Conditii de Preluare in Asigurare: 

              Pentru a putea sa incheie o polita de ASIGURARE a animalelor de la GROUPAMA Asigurari S.A. pentru acoperirea riscurilor generale, accidentelor si bolilor, la animalele pentru care asiguratul, persoana juridica sau fizica, are un interes patrimonial in calitate de proprietar, administrator, custode sau in baza altei calitati dovedite cu acte, solicitantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • sa fie persoana juridica sau persoana fizica, titulara interesului cu privire la animalele asigurate, respectiv persoana care poate suferi un prejudiciu patrimonial in calitate de proprietar, administrator, custode sau in baza altei calitati dovedite cu acte;
 • sa intocmeasca cererea chestionar / declaratia de asigurare care contine informatii esentiale pentru intocmirea politei;
 • sa puna la dispozitie asiguratorului documentele de identificare ale asiguratului si / sau contractantului; documentatie de autorizare PSI; autorizatii si certificate sanitar - veterinare; procese - verbale de dezinfectie / dezinsectie / deratizare; certificate de vaccinari obligatorii, tratamente profilactice sau de necesitate; certificatul de determinari periodice microbiologice si bacteriologice; certificat privind testele de sanitatie privind autorizarea repopularilor; etc.
 • sa plateasca asiguratorului o suma de bani denumita prima de asigurare in baza politei de asigurare incheiata cu acesta, cu scopul de a fi despagubit in cazul in care a suferit un prejudiciu prin manifestarea unuia sau mai multor riscuri asigurate conform politei;

              Cererea chestionar trebuie intocmita in oricare din urmatoarele situatii:

 • incheierea unei polite noi;
 • reinoirea unei polite existente, inainte de data expirarii acesteia;
 • alte situatii care presupun schimbari ale informatiilor continute in polita de asigurare;

             Principalele informatii care trebuiesc furnizate asiguratorului, prin cererea-chestionar, sunt:

 • datele de identificare ale asiguratului si / sau contractantului si / sau beneficiarului;
 • calitatea de proprietar, administrator, custode sau alta calitate dovedita cu acte;
 • informatii despre locatia unde se afla animalele;
 • informatii despre categoriile de animale asigurate si modul de identificare a lor;
 • tipurile de riscuri solicitate spre a fi acoperite;
 • informatii privind ingrijirea animalelor: numarul, structura si vechimea personalului; conditiile de exploatare si crestere;
 • informatii privind masurile de protectie si securitate la Incendiu si / sau furt;
 • informatii privind cesiunea politei;
 • perioada asigurata;
 • istoricul si previziunile de dauna;
 • moneda politei;
 • modalitatea de plata a primei anuale:
  • integral;
  • in numarul de rate acceptate de asigurator;
 • daca mai exista alte polite similare, valabile, incheiate la alti asiguratori.
Perioada Asigurata: 

             Polita de ASIGURARE a animalelor de la GROUPAMA Asigurari S.A. pentru acoperirea riscurilor generale, accidentelor si bolilor, la animalele pentru care asiguratul, persoana juridica sau fizica, are un interes patrimonial in calitate de proprietar, administrator, custode sau in baza altei calitati dovedite cu acte, poate fi incheiata pentru intervalul de timp stabilit si mentionat in cererea chestionar.

             Asigurarea se incheie in baza cererii - chestionar, care face parte integranta din polita de asigurare, pentru toate animalele sanatoase din aceeasi specie, rasa si grupa de varsta. Numarul de identificare al animalelor asigurate va fi mentionat in mod expres in cererea - chestionar sau intr-o anexa la polita. Se asigura intreg efectivul de animale sanatoase din cadrul aceleiasi specii si categorii, nu doar o parte din acest efectiv.

             Asigurarea se incheie de regula pe o perioada de 1 an. La cerere, asigurarea se poate incheia si pe o perioada mai mica, dar cel putin pe 3 luni.

             Asigurarea se considera incheiata numai prin emiterea politei de asigurare si incasarea primei de asigurare sau a celei dintai rate a primei de asigurare convenite.

             Raspunderea asiguratorului incepe:

 • pentru riscuri generale incepand la ora 00:00 a datei fixata in polita de asigurare dar nu mai devreme de ora 24:00 a zilei in care s-a incasat prima de asigurare sau cea dintai rata a acesteia;
 • pentru accidente, dupa 5 zile de la plata primei de asigurare sau a celei dintai rate a primei de asigurare dar nu mai devreme de 5 zile de la data inceperii perioadei asigurate. Se considera ca animalele au murit din cauza unui accident si atunci cand accidentul a cauzat o imbolnavire care a dus la decesul animalelor in cursul perioadei asigurarii, cu conditia de a se stabili realitatea accidentului si legatura cauzala intre accident si imbolnavirea prilejuita de acesta (de exemplu: decesul animalelor din cauza turbarii, daca aceasta boala a fost prilejuita de o muscatura sau o ranire, cauzata de un animal turbat).
 • pentru boli, dupa 30 zile de la plata primei de asigurare sau cea dintai rata a acesteia dar nu mai devreme de 30 zile de la data inceperii perioadei asigurate. Se considera ca animalele au murit din cauza unei boli si in situatia cand aceasta boala a favorizat producerea unor accidente care au dus la decesul animalelor.

              Raspunderea asiguratorului inceteaza la ora 24:00 a ultimei zile din perioada pentru care s-a incheiat asigurarea, inscrisa in polita. Daca in cursul perioadei asigurate animalul este instrainat, asigurarea pentru acel animal inceteaza, iar prima de asigurare platita anticipat se returneaza proportional cu perioada ramasa pana la expirarea politei.

              In cazul in care polita a fost emisa dar nu a fost incasata prima de asigurare sau cea dintai rata a primei, asigurarea se considera suspendata pana la ora 24:00 a zilei in care s-a efectuat plata, daca nu s-a convenit altfel.

              La expirarea unui termen de 30 zile calendaristice de la data de inceput a asigurarii prevazuta in polita, daca prima de asigurare sau cea dintai rata a primei nu a fost platita, asigurarea se reziliaza in mod automat de catre asigurator, asiguratul avand obligatia de a restitui exemplarul original al politei aflat in posesia sa.

               Asiguratii care au asigurari in curs pot incheia asigurari suplimentare pentru majorarea sumelor asigurate initial, precum si pentru asigurarea altor animale decat cele asigurate initial (animale intrate ulterior in gospodarie / unitate), dar care fac parte din aceeasi specie, rasa si grupa de varsta cu cele asigurate. Aceste asigurari suplimentare se pot incheia si pe o perioada mai mica de 3 luni, daca asigurarea initiala expira intr-un termen mai scurt.

              La asigurarea suplimentara, raspunderea asiguratorului incepe potrivit prevederilor de mai sus si inceteaza odata cu raspunderea in baza asigurarii initiale.

Teritorialitate: 

              Polita de ASIGURARE a animalelor de la GROUPAMA Asigurari S.A. pentru acoperirea riscurilor generale, accidentelor si bolilor, la animalele pentru care asiguratul, persoana juridica sau fizica, are un interes patrimonial in calitate de proprietar, administrator, custode sau in baza altei calitati dovedite cu acte, isi exercita acoperirea numai pentru animalele detinute si aflate pe teritoriul Romaniei.

Asiguratul: 

                Asigurat pe polita de ASIGURARE a animalelor de la GROUPAMA Asigurari S.A. pentru acoperirea riscurilor generale, accidentelor si bolilor, la animalele pentru care asiguratul, persoana juridica sau fizica, are un interes patrimonial in calitate de proprietar, administrator, custode sau in baza altei calitati dovedite cu acte, poate sa fie:

 • sa fie persoana juridica sau persoana fizica, titulara interesului cu privire la animalele asigurate, respectiv persoana care poate suferi un prejudiciu patrimonial in calitate de proprietar, administrator, custode sau in baza altei calitati dovedite cu acte;

               Contractant poate fi persoana care incheie polita de asigurare pentru asigurarea unui risc privindu-l pe asigurat si care are obligatia de plata a primei de asigurare catre asigurator.

               Beneficiar al asigurarii este persoana desemnata de asigurat si mentionata in polita de asigurare ca fiind indreptatita sa primeasca despagubirea in cazul producerii riscului asigurat.

Suma Asigurata: 

              Suma asigurata reprezinta limita maxima in baza careia asiguratorul poate acorda despagubiri celor in drept, in cazul producerii evenimentului asigurat, sau suma totala a despagubirilor ce se pot acorda pe toata perioada de valabilitate a politei de asigurare.

              Suma asigurata este cea agreeata de catre asigurator si inscrisa in polita de asigurare. Suma asigurata va fi stabilita pe baza informatiilor din cererea chestionar (rasa, varsta, categorie) si starea de intretinere a animalelor. Suma asigurata nu va depasi valoarea animalelor din documentele de evidenta contabila in cazul persoanelor juridice, respectiv pretul acestora pe piata locala in cazul persoanelor fizice. In functie de categoria animalelor (animale pentru reproductie sau animale pentru carne) suma asigurata se stabileste pe cap sau pe efectiv. In cazul animalelor pentru carne se stabileste si suma asigurata pe kg in viu.

              In caz de supraasigurare, asiguratul accepta ca despagubirea nu va putea depasi valoarea animalului la data producerii evenimentului asigurat.

              Suma asigurata se stabileste in LEI. Pentru animalele achizitionate din import in valuta convertibila (EUR, USD), sau pentru animalele la care pe piata locala exista oferte in valuta convertibila, suma asigurata se poate stabili si in valuta.

Prima de Asigurare: 

                Prima de asigurare se stabileste potrivit tarifului de prime al asiguratorului.

                Primele de asigurare pot fi achitate si in rate; numarul de rate, cuantumul si data scadenta a acestora sunt cele mentionate in polita. Orice rata incasata partial va fi considerata neincasata, iar polita se va rezilia daca in perioada de gratie nu se plateste diferenta de prima.

                 Asiguratorul nu este obligat sa reaminteasca asiguratului termenele scadente de plata ale ratelor de prima.

                 In cazul in care ratele ulterioare ratei I de prima nu sunt platite in termen de 15 zile calendaristice (perioada de gratie) de la termenele de scadenta stabilite, polita de asigurare se considera suspendata pentru inca 15 zile calendaristice (perioada de suspendare) si reintra in vigoare la ora 00:00 a zilei urmatoare zilei platii, numai cu acordul scris al asiguratorului, scadentele stabilite in polita ramanand neschimbate.

                 In cazul prevazut anterior, in care asiguratul nu plateste rata restanta in termen de 30 zile calendaristice de la data scadentei ratei, polita va fi reziliata fara punere in intarziere si fara restituirea primelor de asigurare platite. Rezilierea va fi facuta incepand cu data la care a fost scadenta rata neplatita.

                In cazul unei asigurari incheiate pe o perioada mai mica de 1 an, prima pentru fiecare luna se calculeaza in proportie de 1/12 din prima anuala. Orice luna inceputa se considera luna intreaga.

                Pentru asigurarile incheiate in valuta convertibila, prima de asigurare stabilita se plateste in LEI, la cursul BNR din data platii.

                Dovada platilor primelor de asigurare revine asiguratului, inscrisul constatator final fiind chitanta, ordinul de plata, sau alt document probator al platii.

Sistemul de Fransize: 

              Polita de ASIGURARE a animalelor de la GROUPAMA Asigurari S.A. pentru acoperirea riscurilor generale, accidentelor si bolilor, la animalele pentru care asiguratul, persoana juridica sau fizica, are un interes patrimonial in calitate de proprietar, administrator, custode sau in baza altei calitati dovedite cu acte, poate fi incheiata cu sau fara fransize deductibile pe eveniment, in functie de anumite criterii stabilite de catre asigurator.

Riscuri Asigurate Standard: 

              Riscurile care sunt preluate in asigurare prin polita de ASIGURARE a animalelor de la GROUPAMA Asigurari S.A. pentru acoperirea riscurilor generale, accidentelor si bolilor, la animalele pentru care asiguratul, persoana juridica sau fizica, are un interes patrimonial in calitate de proprietar, administrator, custode sau in baza altei calitati dovedite cu acte, sunt:

 • Riscurile generale produse in perioada de raspundere a asiguratorului, care au drept efect moartea sau sacrificarea de necesitate a animalelor in perioada de raspundere a asiguratorului.
  • Sunt considerate riscuri generale: incendiul, explozia, trasnetul, actiunea curentului electric, cutremurul de pamant, prabusirea, alunecarea sau surparea de teren, inundatia, furtuna, uraganul, viscolul, avalansa de zapada, grindina, inghetul, caderea pe animale a unor corpuri - ca de exemplu: copaci, blocuri de gheata sau de zapada, bolovani etc.
 • Bolile aparute in perioada de raspundere a asiguratorului care au drept efect moartea sau sacrificarea de necesitate a animalelor in perioada de raspundere a asiguratorului. Nu se despagubeste moartea sau sacrificarea de necesitate ca urmare a bolilor cuprinse in lista Oficiului International Epizootic, mentionate in anexa nr. 1 la polita.
 • Accidentele produse in perioada de raspundere a asiguratorului care au drept efect moartea sau sacrificarea de necesitate a animalelor in perioada de raspundere a asiguratorului.
  • Se considera accidente evenimentele cauzate independent de vointa omului si de factori care nu tin de conditiile tehnologice de crestere si exploatare ale animalelor din locatiile permanente sau sezoniere, cum sunt:
   • atacul animalelor salbatice, muscatura serpilor, intepatura insectelor veninoase, otravirea subita (intoxicatia) cu ierburi, meteorism acut, precum si intoxicatiile produse la pasune (cu exceptia intoxicatiilor produse cu substante toxice), numai daca diagnosticul a fost stabilit de catre o autoritate veterinara;
    • In cazul meteorismului acut la pasunat se considera accident numai daca apare izolat pe efective de maxim 2 capete. In situatia cand aceasta afectiune se manifesta la mai mult de doua capete, moartea animalelor se considera culpa in producerea pagubei prin nerespectarea tehnologiei de furajare.
   • insolatia, asfixierea, inecul, lovirea sau ranirea subita, caderea, leziunile interne provocate de inghitirea de obiecte (cu exceptia leziunilor de reticulita sau pericardita traumatica), distocia (fatarea grea);
   • accidentele rutiere (intamplate numai in deplasarea animalelor la si de la pasune).

               Sacrificarea de necesitate reprezinta taierea animalelor in urma dispozitiei date de catre o autoritate veterinara, in situatiile prevazute in legislatia in vigoare. Pentru animalele sacrificate de necesitate se acorda despagubiri numai in situatia in care aceasta a fost dispusa ca urmare a producerii riscurilor asigurate mentionate mai sus.

Riscuri Excluse: 

               Riscurile excluse, care nu sunt preluate in asigurare prin polita de ASIGURARE a animalelor de la GROUPAMA Asigurari S.A. pentru acoperirea riscurilor generale, accidentelor si bolilor, la animalele pentru care asiguratul, persoana juridica sau fizica, are un interes patrimonial in calitate de proprietar, administrator, custode sau in baza altei calitati dovedite cu acte, sunt:

 • Asiguratorul nu acorda despagubiri in urmatoarele situatii:
  • sacrificarile (taierile) de necesitate fara dispozitie si atestare de diagnostic de la autoritatea veterinara;
  • animalele au fost taiate (sau reformate si apoi taiate) din motive de ordin gospodaresc, din cauza lipsei de productivitate sau a scaderii capacitatii de munca ori de reproductie;
  • animalele au murit sau au fost taiate (sacrificate) de necesitate datorita lipsei de furaje sau datorita unor boli cauzate de furajarea insuficienta cantitativ si / sau calitativ pentru specia si categoria de animale respective;
  • animalele au murit sau au fost taiate (sacrificate) de necesitate ca urmare a bolilor / accidentelor generate de conditiile improprii de cazare si microclimat, precum si de zooigiena necorespunzatoare;
  • animalele ce trebuiau sacrificate (sau carnea animalelor sacrificate) sunt predate societatilor comerciale de industrializare a carnii iar asiguratii primesc in schimb de la aceste unitati alte animale;
  • moartea animalelor produsa de: razboi (chiar nedeclarat), razboi civil sau operatiuni de razboi, invazie, ocupatie militara, folosirea energiei atomice sau materialelor fisionabile, insurectie, tulburari civile, revolte, greve, acte de sabotaj, dictatura militara, sau uzurpare de putere, Vandalism, actiunea unor grupuri de persoane rauvoitoare sau persoane care actioneaza in numele sau in legatura cu orice persoana politica, conspiratie, confiscare, nationalizare, expropiere, rechizitionare;
  • neglijenta grava a asiguratului prin lipsa totala de supraveghere tehnologica si sanitar - veterinara a animalelor asigurate sau lipsa de supraveghere in timpul deplasarii la si de la pasune la ferma;
  • animalele au murit sau au fost taiate (sacrificate) de necesitate ca urmare a leziunilor de reticulita sau pericardita traumatica;
  • animalele au murit sau au fost taiate (sacrificate) de necesitate ca urmare a bolilor cuprinse in lista Oficiului International Epizootic;
  • animalele au murit sau au fost taiate (sacrificate) de necesitate ca urmare a intoxicatiei cu substante toxice;
  • producerea si / sau marirea pagubei s-a produs din culpa asiguratului.
 • Se considera culpa in producerea pagubei, urmatoarele cazuri:
  • uciderea intentionata sau maltratarea animalelor;
  • furajarea necorespunzatoare a animalelor (furajarea cu buna stiinta a animalelor din orice specie cu furaje mucegaite ori alterate sau cu vreji de cartofi; furajarea - pasunarea sau hranirea la grajd - cu buna stiinta a rumegatoarelor cu trifoi, lucerna, mazariche, in stare verde sau insuficient uscata si alte asemenea fapte); pasunatul cu buna stiinta a animalelor pe locuri interzise de organele in drept - primarii, autoritati veterinare, agricole, silvice etc.;
  • intretinerea si / sau exploatarea necorespunzatoare a animalelor;
  • ventilatia deficitara, conditii de adapostire neigienice / necorespunzatoare, expunerea la factori cauzatori / favorizanti de imbolnavire si mortalitate si / sau lipsa / aprovizionarea deficitara cu energie electrica / termica;
  • nementinerea corespunzatoare de catre asigurat a instalatiilor / echipamentelor specifice activitații;
  • nerespectarea normelor si dispozitiilor legale referitoare la masurile de aparare impotriva incendiilor;
  • neanuntarea la timp a medicului veterinar in cazurile de imbolnavire si accidente, daca asiguratii puteau cunoaste - dupa starea animalelor - ca acestea sunt bolnave sau accidentate;
  • neexecutarea tratamentului recomandat de medicul veterinar pentru animalele bolnave sau accidentate;
  • neprezentarea animalelor la vaccinari si tratamente dispuse de autoritatile veterinare in scopul prevenirii sau combaterii bolilor infecto - contagioase sau parazitare, precum si nerespectarea carantinei stabilita pentru localitatea respectiva;
  • folosirea focului deschis si / sau a instalatiilor improvizate de iluminare si incalzire in spatiile de adapostire a animalelor.
 • Se considera culpa in marirea pagubei, partea de paguba care s-a marit in urma mortii animalelor sau ca urmare a faptului ca o parte sau intreaga cantitate de carne a devenit necomestibila, in urmatoarele cazuri:
  • neanuntarea la timp a autoritatilor veterinare despre boala sau accidentul animalelor, datorita carui fapt nu s-a mai putut da dispozitia de taiere;
  • nerespectarea dispozitiei de taiere sau neexecutarea la timp a acesteia;
Clauze Suplimentare: 

              La polita de ASIGURARE a animalelor de la GROUPAMA Asigurari S.A. pentru acoperirea riscurilor generale, accidentelor si bolilor, la animalele pentru care asiguratul, persoana juridica sau fizica, are un interes patrimonial in calitate de proprietar, administrator, custode sau in baza altei calitati dovedite cu acte, nu exista si nu se pot atasa clauze de asigurare prin care sa poata fi preluate in asigurare riscuri suplimentare.

Obligatiile Asiguratului: 

               Principalele obligatii pe care asiguratul le are prin polita de ASIGURARE a animalelor de la GROUPAMA Asigurari S.A. pentru acoperirea riscurilor generale, accidentelor si bolilor, la animalele pentru care asiguratul, persoana juridica sau fizica, are un interes patrimonial in calitate de proprietar, administrator, custode sau in baza altei calitati dovedite cu acte, sunt:

 • Asiguratul este obligat sa respecte normele si dispozitiile legale referitoare la masurile de aparare impotriva incendiilor.
 • Pe toata perioada asigurata animalele vor fi sub control sanitar - veterinar de stat permanent si se vor respecta procedurile sanitar - veterinare obligatorii dispuse prin normele sanitar - veterinare in vigoare, precum si programul actiunilor strategice de supraveghere, profilaxie si combatere a bolilor infecto - contagioase.
 • Asiguratii sunt obligati sa-si intretina animalele in bune conditii si in conformitate cu regulile zooigienice si sanitar veterinare de ingrijire, hranire, intretinere, adapostire si exploatare a animalelor, luand, potrivit cu imprejurarile, masuri impotriva accidentarii, imbolnavirii ori mortii animalelor, precum si pentru limitarea pagubelor.
 • Asiguratul are obligatia de a respecta recomandarile si termenele precizate de asigurator in raportul inspectiei de risc privind masurile de limitare a riscului si sa permita asiguratorului sa verifice indeplinirea acestora.
 • Daca asiguratul nu respecta regulile zooigienice si sanitar veterinare de ingrijire, hranire, intretinere si exploatare a animalelor, asiguratorul poate suspenda polita de asigurare, pe baza de notificare scrisa, fara restituirea primelor de asigurare deja platite. Polita poate fi repusa in vigoare, pana la expirarea perioadei de asigurare prevazuta in polita, numai dupa remedierea neajunsurilor constatate si confirmarea scrisa a asiguratorului.
 • Pentru riscurile survenite in perioada cat asigurarea a fost suspendata asiguratorul nu acorda despagubiri.
 • Asiguratii sunt obligati sa anunte medicul veterinar de circumscriptie despre boala sau accidentul animalului si sa execute tratamentul prescris de acesta.
 • Asiguratul este obligat sa notifice imediat, in scris, asiguratorului, despre orice modificare privind riscul si sa ia, pe cheltuiala sa si potrivit cu imprejurarile, toate masurile suplimentare de prevenire a producerii unor pagube.
 • In cazul producerii evenimentului asigurat, asiguratul este obligat:
  • sa instiinteze asiguratorul in scris despre pieirea animalelor asigurate, cel mai tarziu in doua zile lucratoare de la data producerii evenimentului asigurat, asupra naturii si marimii pagubei. Instiintarea va cuprinde date referitoare la: specia, rasa, sexul, numarul animalelor moarte, data si cauza mortii acestora;
  • sa instiinteze imediat, in caz de Incendiu sau Explozie, organele de politie, unitatile de pompieri ori alte organe de cercetare, cele mai apropiate de locul producerii evenimentului asigurat, cerand intocmirea de acte cu privire la cauzele si imprejurarile producerii evenimentului asigurat si pagubele provocate;
  • sa depuna la asigurator actele intocmite de organele prevazute mai sus;
  • sa pastreze cadavrele animalelor sau resturile lor in vederea examinarii acestora de catre reprezentantul asiguratorului.
   • Daca cadavrele animalelor sau resturile lor au trebuit sa fie distruse sau ingropate – in cazuri justificate – ori predate serviciului de ecarisaj sau unei societati comerciale, inainte de examinarea acestora de catre reprezentantul asiguratorului, asiguratul este obligat sa solicite medicului veterinar de circumscriptie sau, dupa caz, serviciului de ecarisaj sau societatii comerciale unde au fost predate animalele, sa examineze cadavrele animalelor sau resturile lor si sa elibereze o dovada scrisa de distrugere, ingropare sau predare. In dovada se vor arata: specia, rasa, sexul, varsta, numarul matricol (sau numarul de identificare) greutatea, starea de intretinere a animalului, data si cauza mortii acestuia;
  • sa permita asiguratorului sa faca investigatii referitoare la cauza si marimea pagubei, precum si la marimea despagubirii pe care o are de platit;
  • sa puna la dispozitia asiguratorului toate actele si evidentele necesare pentru verificarea existentei si valorii animalelor asigurate, precum si pentru stabilirea dreptului la despagubiri.
 • In caz de neindeplinire a obligatiilor prevazute anterior, asiguratorul are dreptul sa refuze plata despagubirii, daca din acest motiv nu a putut determina cauza producerii evenimentului asigurat si intinderea pagubei.
Obligatiile Asiguratorului: 

               Principalele obligatii, pe care GROUPAMA Asigurari S.A. le are in calitatea sa de asigurator, prin polita de ASIGURARE a animalelor pentru acoperirea riscurilor generale, accidentelor si bolilor, la animalele pentru care asiguratul, persoana juridica sau fizica, are un interes patrimonial in calitate de proprietar, administrator, custode sau in baza altei calitati dovedite cu acte, sunt:

 • sa puna la dispozitia asiguratului sau contractantului asigurarii informatii complete si corecte in legatura cu polita de asigurare, atat inaintea incheierii, cat si pe durata derularii acestuia;
 • sa elibereze, la cerere, un duplicat al politei de asigurare, in cazul in care originalul a fost pierdut sau distrus;
 • sa pastreze confidentialitatea informatiei despre asigurat, de care a luat cunostinta in procesul asigurarii;
 • sa primeasca avizarile de dauna;
 • sa constate si sa estimeze valoarea pagubelor dupa producerea riscurilor asigurate, in baza documentelor primite de la asigurati / pagubiti;
 • sa emita oferte de despagubire;
 • sa plateasca despagubirile cuvenite celor in drept la termenele stabilite;
 • sa ramburseze asiguratului cheltuielile aferente limitarii pagubelor legate de producerea evenimentului asigurat.
Procedura Daune: 
 • Constatarea daunei se efectueaza de catre reprezentantii asiguratorului, impreuna cu asiguratul sau imputernicitii acestuia, si cu consultarea medicului veterinar de libera practica, curant sau consultant, sau, dupa caz, a medicului veterinar imputernicit sau oficial.
 • Constatarea daunei se finalizeaza cu intocmirea “Procesului - verbal de constatare a daunelor”. In procesul - verbal se stabilesc: cauza si imprejurarile mortii sau taierii (sacrificarii) de necesitate a animalelor, valoarea acestora si eventualele recuperari.
 • Daca asiguratul nu este de acord cu modul de evaluare al daunei sau cu constatarile efectuate cu ocazia intocmirii “Procesului Verbal de constatare a daunelor”, poate solicita o noua evaluare, mentionand acest lucru in raport, in care situatie asiguratorul va recurge la expertiza, aceasta constituind singura proba opozabila. Expertiza se efectueaza de catre experti autorizati din afara asiguratorului si din afara asiguratului, in prezenta reprezentantilor celor doua parti, ale caror opinii vor fi analizate in raportul de expertiza. Cheltuielile ocazionate de aceasta noua evaluare a pagubelor se suporta, dupa caz, de partea careia i se infirma rezultatul primei evaluari sau pretentiile nejustificate.
 • Asiguratul este obligat sa puna la dispozitia asiguratorului toate informatiile, actele si orice dovezi in legatura cu producerea si marimea pagubei si cu stabilirea celor raspunzatori de producerea acesteia.
 • Asiguratul nu poate emite pretentii de despagubire daca nu a achitat primele de asigurare la termenele stabilite in polita.
 • Despagubirea nu poate depasi suma asigurata, nici cuantumul daunei si nici valoarea animalului la data producerii evenimentului asigurat.
 • despagubirile se platesc de asigurator in LEI. Pentru asigurarile incheiate in valuta, despagubirea se va plati in LEI la cursul BNR din data daunei.
 • In toate cazurile, din cuantumul daunei se va scadea fransiza prevazuta in polita.
 • Prin cuantumul daunei se intelege suma asigurata a animalului ce se despagubeste dar nu mai mult decat valoarea acestuia, din care s-a scazut valoarea recuperarilor.
 • In situatia in care animalul a fost sacrificat din dispozitia autoritatilor sanitar veterinare iar asiguratul a primit din fonduri bugetare o suma de bani, acestea se vor constitui ca recuperare.
 • Daca ulterior acordarii despagubirii de catre asigurator, asiguratul primeste cu titlu de despagubire o suma de bani sau un alt animal in locul celui pierit, atunci asiguratul are obligatia ca in termen de 5 zile calendaristice sa anunte asiguratorul pentru recalcularea despagubirii. In urma recalcularii, asiguratorul va notifica asiguratului suma de bani pe care o are de restituit catre asigurator, asiguratul fiind obligat la restituirea acesteia in termen de 5 zile calendaristice de la data primirii notificarii.
 • Prin valoarea animalului la data producerii evenimentului asigurat, se intelege valoarea de pe piata locala, a unui animal sanatos din aceeasi specie, rasa, sex, varsta, greutate, stare de intretinere si productivitate.
 • In cazul porcinelor categoria „porci grasi”, valoarea animalelor se stabileste in functie de greutatea bruta (in viu) si de pretul mediu de vanzare pe kg in viu practicat pe piata locala. Se acorda despagubiri pentru acele animale care la data mortii au avut o greutate de cel putin 25 kg.
 • Suma asigurata la data daunei, este cea care rezulta din aplicarea sumei asigurate pe kg stabilita la incheierea politei de asigurare - la greutatea reala in stare vie si sanatoasa a porcinei moarte, limitata la greutatea maxima declarata de asigurat, chiar daca porcina avea, la data mortii sau taierii (sacrificarii) de necesitate, o greutate mai mare.
 • Daca la data daunei numarul porcinelor din categoria „porci grasi” existent in ferma este mai mare decat numarul porcinelor asigurate, se va aplica proportia de numar, respectiv despagubirea va fi corectata corespunzator raportului dintre numarul animalelor asigurate si numarul animalelor existente in ferma aferente acestei categorii.
 • In cazul bovinelor pentru carne (baby beef) valoarea animalelor se stabileste in functie de greutatea bruta (in viu) si de pretul mediu de vanzare pe kg in viu practicat pe piata locala. Se acorda despagubiri pentru acele animale care la data mortii au avut o greutate de cel putin 60 kg.
 • Suma asigurata la data daunei, este cea care rezulta din aplicarea sumei asigurate pe kg stabilita la incheierea politei de asigurare - la greutatea reala in stare vie si sanatoasa a bovinei moarte, limitata la greutatea maxima declarata de asigurat, chiar daca bovina avea, la data mortii sau taierii (sacrificarii) de necesitate, o greutate mai mare.
 • Daca la data daunei numarul bovinelor din categoria „baby beef” existent in ferma este mai mare decat numarul bovinelor asigurate, se va aplica proportia de numar, respectiv despagubirea va fi corectata corespunzator raportului dintre numarul animalelor asigurate si numarul animalelor existente in ferma aferente acestei categorii.
 • La calcularea despagubirilor, cheltuielile facute in vederea prevenirii sau micsorarii pagubei (taxe de consultatie, costul medicamentelor, taxe de taiere etc.) nu se iau in considerare.
 • Asiguratorul acorda despagubire numai in cazul in care asiguratul a achitat ratele de prima scadente pana la data evenimentului.
 • Daunele produse in perioada de gratie (primele 15 zile calendaristice de la data scadentei ratei mentionata in polita) vor fi acoperite cu conditia efectuarii platii integrale a ratei de prima pana la expirarea perioadei de gratie.
 • Pentru daunele produse in perioada de suspendare (urmatoarele 15 zile calendaristice dupa expirarea perioadei de gratie) asiguratorul nu plateste despagubiri. Daca in aceasta perioada de suspendare asiguratul plateste rata de prima datorata, polita poate fi repusa in vigoare in baza unei cereri de repunere in vigoare a politei completata de asigurat, cu conditia ca, pe perioada suspendarii sa nu se fi inregistrat niciun eveniment care sa genereze o solicitare de despagubire din partea asiguratului si nicio schimbare majora a conditiilor de risc, perioada de asigurare prevazuta in polita nefiind prelungita cu durata suspendarii.
 • In cazul in care la data daunei asiguratul nu are achitata integral prima de asigurare si valoarea despagubirii depaseste 30% din suma asigurata totala pe polita, asiguratorul va retine din despagubirea cuvenita ratele de prima datorate pana la sfarsitul perioadei de asigurare.
 • Asiguratorul are dreptul sa refuze plata despagubirii, daca asiguratul nu a instiintat, in termenul stabilit, pieirea animalelor asigurate, desi a avut posibilitatea sa o faca, daca din acest motiv nu a putut determina cauza producerii evenimentului asigurat si marimea pagubei.

Notificare daune:

Call Center Constatare daune - ALO GROUPAMA -

Tel: 0374 110 110

de LUNI pana VINERI, intre 8:00 – 20:00 -

Diverse: 
 • Asigurarile incheiate pentru animalele excluse sunt nule de drept de la data incheierii, iar primele de asigurare incasate se restituie integral.
 • Daca asiguratul a dat raspunsuri inexacte sau incomplete ori daca nu a facut de indata cunoscuta asiguratorului schimbarea imprejurarilor esentiale existente la incheierea politei de asigurare, asiguratorul are dreptul, inainte de producerea evenimentului asigurat, sa propuna asiguratului modificarea corespunzatoare a politei sau sa il rezilieze la implinirea unui termen de 10 zile, calculate de la notificarea primita de asigurat, restituindu-i primele de asigurare platite, aferente perioadei in cadrul careia asigurarea nu mai functioneaza, in cazul in care cunoscand exact imprejurarile, nu ar fi incheiat asigurarea.
 • Dupa producerea evenimentului asigurat, asiguratorul are dreptul sa reduca despagubirea cuvenita corespunzator raportului dintre prima stabilita si cea care, cunoscandu-se exact imprejurarile, ar fi fost datorata, sau sa refuze plata despagubirii, daca fata de acele imprejurari asigurarea nu s-ar fi incheiat.
 • In cazul rezilierii politei de asigurare, daca asiguratorul nu a platit despagubiri pe polita se vor retine primele de asigurare achitate pentru perioada de la inceputul asigurarii si pana la data rezilierii politei, pe luni de asigurare (pentru fiecare luna de asigurare 1 / 12 din prima anuala). Diferenta dintre prima achitata si prima retinuta pentru perioada cat asigurarea a fost in vigoare se va restitui asiguratului, la solicitarea scrisa a acestuia. In cazul rezilierii politei de asigurare, daca asiguratorul a platit despagubiri sau datoreaza despagubiri pentru daune survenite inainte de rezilierea politei de asigurare, diferenta de prima de restituit mentionata anterior nu se va mai restitui asiguratului. In acest caz, pentru politele la care plata primei de asigurare este stabilita in rate, asiguratul ramane responsabil pentru plata ratelor de prima datorate pana la sfarsitul perioadei de asigurare.
 • Daca inainte de inceperea raspunderii asiguratorului evenimentul asigurat s-a produs si asigurarea a ramas fara obiect, sau daca dupa inceperea raspunderii producerea evenimentului asigurat a devenit imposibila, polita de asigurare se desfiinteaza de drept iar prima de asigurare pentru perioada ulterioara incetarii politei, calculata pro-rata temporis, se restituie.
 • Dupa producerea evenimentului asigurat, asiguratorul are dreptul sa reduca despagubirea cuvenita corespunzator raportului dintre prima stabilita si cea care, cunoscandu-se exact imprejurarile, ar fi fost datorata, sau sa refuze plata despagubirii, daca fata de acele imprejurari asigurarea nu s-ar fi incheiat.
 • In limita despagubirilor platite asiguratului, asiguratorul se subroga in toate drepturile acestuia contra celor raspunzatori de producerea si marirea pagubelor. asiguratul raspunde de prejudiciile aduse asiguratorului prin acte care ar impiedica realizarea acestui drept.
 • Oricand pe durata sa de valabilitate, polita de asigurare poate fi denuntata in scris de catre oricare din cele doua parti (asigurat sau asigurator), cu un preaviz de cel putin 20 de zile calendaristice calculate de la data primirii notificarii de catre partea destinatara. Daca notificarea nu se poate transmite din cauza ca partea destinatara si-a schimbat adresa, fara sa comunice acest lucru celeilalte parti, sau in cazul respingerii sau refuzului de a primi notificarea (inclusiv in cazul lipsei de la domiciliu / resedinta / sediu si / sau al expirarii termenului de pastrare a corespondentei), notificarea respectiva se considera primita la data la care se constata imposibilitatea transmiterii acesteia sau, dupa caz, respingerea sau refuzul de a primi notificarea.
 • La incetarea politei de asigurare ca urmare a denuntarii, in cazul in care asiguratul a platit prime de asigurare in avans:
  • daca asiguratorul nu a platit si nu datoreaza despagubiri pentru polita de asigurare respectiv, primele de asigurare ramase pentru perioada ulteriora denuntarii, se restituie, la solicitarea scrisa a asiguratului;
  • daca asiguratorul a platit sau datoreaza despagubiri pentru daune survenite inainte de denuntarea politei si:
   • denuntarea politei este facuta de catre asigurat, diferenta de prima ramasa pentru perioada ulterioara denuntarii, nu se va mai restitui asiguratului;
   • denuntarea politei este facuta de catre asigurator,diferenta de prima pentru perioada ulterioara denuntarii, se restituie asiguratului, pentru efectivele pentru care nu s-au platit si nu se datoreaza despagubiri.
 • Orice litigiu in legatura cu aplicarea politei de asigurare intre asigurator si asigurat se rezolva pe cale amiabila sau de catre instantele de judecata competente din Romania.
 • In cazul in care la data formularii cererii de despagubire, existau si alte asigurari, pentru aceleasi animale, acoperind aceleasi riscuri, asiguratorul va contribui la plata in mod proportional cu suma asigurata; in aceste cazuri fiecare asigurator este obligat la plata, proportional cu suma asigurata si pana la concurenta acesteia, fara ca asiguratul sa poata incasa o despagubire mai mare decat prejudiciul efectiv, consecinta directa a riscului asigurat.
 • Dreptul de a ridica pretentii fata de asigurator privind achitarea indemnizatiei se stinge in termen de 2 ani din momentul nasterii acestui drept.
 • Toate impozitele si taxele impuse de legislatia in vigoare, referitoare la prima de asigurare, la polita si alte acte care depind de aceasta, sunt in sarcina asiguratului.
 • In cazul constatarii insolvabilitatii asiguratorului, asiguratii / beneficiarii asigurarii / tertele persoane pagubite pot sa se adreseze Fondului de garantare conform Legii 213 / 2015.
 • Asiguratorul nu va acorda nicio garantie sau beneficiu si nu va plati nicio suma in virtutea acestui contract, daca acordarea acestora il poate expune la sanctiuni, intredictii sau restrictii in baza rezolutiilor Natiunilor Unite si / sau sanctiunilor economice sau comerciale impuse conform unor legi sau reglementari ale Uniunii Europene, Frantei, Statelor Unite sau Romaniei.