Asigurarea ANIMALELOR, PASARILOR, ALBINELOR, PESTILOR, MELCILOR si CAINILOR de RASA - OMNIASIG Vienna Insurance Group

asigurari omniasig vienna insurance group animale pasari albine pesti melci caini pitesti arges

ROMANIA, BUCURESTI, Sector 1, Aleea Alexandru, nr. 51.

office@omniasig.ro

Tel:   021.405.74.20, 021.405.74.24

Fax:   021.311.44.95, 021.311.44.90

                  OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A. isi are inceputurile in anul 1995, cand lua fiinta societatea de asigurari OMNIASIG. 6 ani mai tarziu era infiintata BCR Asigurari, ca o divizie a bancii cu acelasi nume. Desi infiintate ca societati de asigurari distincte, cele 2 entitati ajung sa intre in sfera de interes a unuia dintre cei mai mari actori ai pietei de asigurari internationale, grupul austriac VIENNA INSURANCE GROUP (VIG), care, mai intai in anul 2005 preia OMNIASIG iar peste 3 ani, in 2008 avea sa preia si BCR Asigurari. Dupa alti 4 ani, in 2012 avea sa se realizeze fuziunea prin absorbtie a OMNIASIG de catre BCR Asigurari si a rezultat ceea ce cunoastem astazi ca fiind una dintre cele mai puternice societati de asigurari de pe piata romaneasca de asigurari, si anume OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A. Aceasta este autorizata sa comercializeze produse de asigurare proprii, in Romania, fiind inregistrata in Registrul Asiguratorilor la numarul RA-047-10.04.2003. 

Aspecte Generale: 

OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A. detine in portofoliu polita de ASIGURARE a animalelor pentru acoperirea riscurilor generale, accidentelor si bolilor, la animalele pentru care asiguratul, persoana juridica sau fizica, are un interes patrimonial in calitate de proprietar, administrator, custode sau in baza altei calitati dovedite cu acte.

Obiectul Asigurarii: 

               Obiectul politei de ASIGURARE a animalelor de la OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A. il constituie, acoperirea riscurilor generale, accidentelor si bolilor, la animalele pentru care asiguratul, persoana juridica sau fizica, are un interes patrimonial in calitate de proprietar, administrator, custode sau in baza altei calitati dovedite cu acte.

               Obiectul asigurarii il constituie animalele mentionate expres in polita, aflate la adresa / locatia, in adaposturile nominalizate in aceasta, pe teritoriul Romaniei.

               Pot fi cuprinse in asigurare urmatoarele categorii de animale, grupate dupa criteriile de specii, clase de calitati, varsta, exploatare si destinatii:

 • bovine si bubaline (cu varsta intre 6 luni si 8 ani);
 • ovine, caprine (cu varsta intre 6 luni si 5 ani), precum si miei la ingrasat;
 • porcine pentru reproductie (cu varsta intre 6 luni si 3 ani);
 • porcine la ingrasat (cu greutatea intre 30 si 140 kg);
 • tineret porcin (cu greutatea pana la 30 kg);
 • scroafe cu purcei pana la intarcare;
 • cabaline de tractiune (cu varsta intre 1 an si 6 luni si 10 ani);
 • cabaline de rasa (cu varsta intre 1 an si 6 luni si 10 ani);
 • caini de rasa;
 • familii / stupi de albine;
 • pesti din crescatorii si din ferme piscicole.

                Printr-o polita separata al carei obiectul de asigurare il constituie efectivele de pasari, mentionate expres in polita, aflate la adresa si/sau locatia, in halele, fermele nominalizate in aceasta, de pe teritoriul Romaniei, pot fi cuprinse in asigurare urmatoarele categorii de pasari grupate dupa criteriile de specii, rasa, varsta, exploatare si destinatii:

 • pui de gaina (pentru carne / broiler), cu varsta cuprinsa intre 1 zile – 2 zile inclusiv (numai pentru riscurile STANDARD);
 • pui de gaina (pentru carne /broiler), cu varsta cuprinsa intre 3 zile – 7 saptamani inclusiv;
 • puicute tinere (pentru gaini ouatoare / reproductie) cu varsta cuprinsa intre 3 zile – 22 saptamani inclusiv;
 • gaini pentru oua, cu varsta cuprinsa intre 18 - 77 saptamani inclusiv;
 • gaini pentru reproductie, cu varsta cuprinsa intre 22 - 60 saptamani inclusiv;
 • curci pentru carne, cu varsta cuprinsa intre 27 - 80 saptamani inclusiv;
 • gaste si rate pentru oua si carne, cu varsta cuprinsa intre 10 saptamani si 3 ani inclusiv;
 • gaste pentru carne si ficat gras, cu varsta cuprinsa intre 14 – 22 saptamani inclusiv;
 • alte categorii de pasari, prin acordul partilor.
  • crescute / exploatate in regim:
   • intensiv: baterii, hale, ferme specializate;
   • semiintensiv si gospodaresc: puiernite, alte spatii amenajate corespunzator.

                Asiguratorul asigura numai animale sanatoase, pe baza de certificat de sanatate eliberat de medicul veterinar angajat al asiguratului / circumscriptiei sanitar veterinara teritoriala, strict identificabile prin crotaliu sau microcip si/sau inscrise in evidenta de gestiune a unitatii.

                Asiguratorul asigura numai animale aflate (pe intreaga perioada de asigurare) sub control veterinar permanent, cu respectarea procedurilor sanitar veterinare obligatorii (conform normelor in vigoare) si a programului de actiuni strategice de supraveghere, profilaxie si combatere pentru anul respectiv.

                animalele care depasesc limita de varsta asigurabila conform mentiunilor de mai sus, in timpul perioadei de asigurare, raman in continuare asigurate pana la expirarea politei.

Conditii de Preluare in Asigurare: 

              Pentru a putea sa incheie o polita de ASIGURARE a animalelor de la OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A. pentru acoperirea riscurilor generale, accidentelor si bolilor, la animalele pentru care asiguratul, persoana juridica sau fizica, are un interes patrimonial in calitate de proprietar, administrator, custode sau in baza altei calitati dovedite cu acte, solicitantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • sa fie persoana juridica sau persoana fizica, titulara interesului cu privire la animalele asigurate, respectiv persoana care poate suferi un prejudiciu patrimonial in calitate de proprietar, administrator, custode sau in baza altei calitati dovedite cu acte;
 • sa intocmeasca cererea chestionar / declaratia de asigurare care contine informatii esentiale pentru intocmirea politei;
 • sa puna la dispozitie asiguratorului documentele de identificare ale asiguratului si / sau contractantului; documentatie de autorizare PSI; autorizatii si certificate sanitar - veterinare; procese - verbale de dezinfectie / dezinsectie / deratizare; certificate de vaccinari obligatorii, tratamente profilactice sau de necesitate; certificatul de determinari periodice microbiologice si bacteriologice; certificat privind testele de sanitatie privind autorizarea repopularilor; etc.
 • sa plateasca asiguratorului o suma de bani denumita prima de asigurare in baza politei de asigurare incheiata cu acesta, cu scopul de a fi despagubit in cazul in care a suferit un prejudiciu prin manifestarea unuia sau mai multor riscuri asigurate conform politei;

              Cererea chestionar trebuie intocmita in oricare din urmatoarele situatii:

 • incheierea unei polite noi;
 • reinoirea unei polite existente, inainte de data expirarii acesteia;
 • alte situatii care presupun schimbari ale informatiilor continute in polita de asigurare;

             Principalele informatii care trebuiesc furnizate asiguratorului, prin cererea-chestionar, sunt:

 • datele de identificare ale asiguratului si / sau contractantului si / sau beneficiarului;
 • calitatea de proprietar, administrator, custode sau alta calitate dovedita cu acte;
 • informatii despre locatia unde se afla animalele;
 • informatii despre categoriile de animale asigurate si modul de identificare a lor;
 • tipurile de riscuri solicitate spre a fi acoperite;
 • informatii privind ingrijirea animalelor: numarul, structura si vechimea personalului; conditiile de exploatare si crestere;
 • informatii privind masurile de protectie si securitate la Incendiu si / sau furt;
 • informatii privind cesiunea politei;
 • perioada asigurata;
 • istoricul si previziunile de dauna;
 • moneda politei;
 • modalitatea de plata a primei anuale:
  • integral;
  • in numarul de rate acceptate de asigurator;
 • daca mai exista alte polite similare, valabile, incheiate la alti asiguratori.
Perioada Asigurata: 

             Polita de ASIGURARE a animalelor de la OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A. pentru acoperirea riscurilor generale, accidentelor si bolilor, la animalele pentru care asiguratul, persoana juridica sau fizica, are un interes patrimonial in calitate de proprietar, administrator, custode sau in baza altei calitati dovedite cu acte, poate fi incheiata pentru intervalul de timp stabilit si mentionat in cererea chestionar.

             Perioada de asigurare este cea precizata in polita, fiind in mod normal de 12 luni. Perioada de asigurare minima pentru care se poate incheia o polita este de 3 luni sau 2 luni in cazul pasarilor.

             Raspunderea asiguratorului incepe:

 • in cazul riscurilor de accidente: la ora 00:00 a zilei de inceput a perioadei de asigurare, dar nu mai devreme de ora 24:00 a zilei in care s-a platit prima de asigurare sau, dupa caz, cea dintai rata a acesteia si s-a incheiat polita;
 • in cazul riscurilor de boli chirurgicale, obstetricale, parazitare – la ora 00:00 a celei de a 20 zi urmatoare zilei de inceput a perioadei de asigurare dar nu mai devreme de ora 24:00 a zilei in care s-a platit prima de asigurare sau, dupa caz, cea dintai rata a acesteia si s-a incheiat polita;
 • in cazul celorlalte riscuri asigurate - la ora 00:00 a celei de a 5 zi urmatoare zilei de inceput a perioadei de asigurare dar nu mai devreme de ora 24:00 a zilei in care s-a platit prima de asigurare sau, dupa caz, cea dintai rata a acesteia si s-a incheiat polita;
 • in cazul unei polite reinnoite (perioada de asigurare continua), raspunderea asiguratorului incepe la ora 00:00 a zilei de inceput a perioadei de asigurare dar nu mai devreme de ora 24:00 a zilei in care s-a platit prima de asigurare sau, dupa caz, cea dintai rata a acesteia si s-a incheiat polita.

               Raspunderea asiguratorului inceteaza la ora 24.00 a ultimei zile a perioadei de asigurare precizata in polita sau anterior acestei date conform altor situatii prevazute in polita.

               Pentru plata ratelor de prima urmatoare celei dintai, asiguratorul acorda un termen de pasuire de 10 zile calendaristice de la datele scadente prevazute in polita. In caz de neplata la termenele scadente (inclusiv in termenul de pasuire mentionat mai sus) si in cuantumul prevazut, a ratelor de prima urmatoare celei dintai, polita isi suspenda automat efectele juridice pentru o perioada de 60 zile calendaristice incepand cu ora 0:00 a zilei urmatoare scadentei ratei neplatite, iar raspunderea asiguratorului inceteaza pentru aceasta perioada, fara a fi necesara nicio notificare (in scris) sau alta formalitate prealabila din partea asiguratorului. Polita reintra in vigoare la ora 0:00 a zilei urmatoarei celei in care s-a platit rata de prima restanta pana in acel moment, in cuantumul datorat conform politei. In cazul in care polita nu reintra in vigoare in termenul de 60 zile prevazut mai sus polita inceteaza de plin drept incepand cu ora 0:00 a zilei urmatoare scadentei ratei neplatite, fara a mai fi necesara punerea in intarziere, asiguratul / contractantul fiind de drept in intarziere prin simpla neexecutare a obligatiei de plata a primei, sau orice alta formalitate prealabila, inclusiv dar nelimitandu-se la interventia unei instante de judecata.

Teritorialitate: 

              Polita de ASIGURARE a animalelor de la OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A. pentru acoperirea riscurilor generale, accidentelor si bolilor, la animalele pentru care asiguratul, persoana juridica sau fizica, are un interes patrimonial in calitate de proprietar, administrator, custode sau in baza altei calitati dovedite cu acte, isi exercita acoperirea numai pentru animalele detinute si aflate pe teritoriul Romaniei.

Asiguratul: 

                Asigurat pe polita de ASIGURARE a animalelor de la OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A. pentru acoperirea riscurilor generale, accidentelor si bolilor, la animalele pentru care asiguratul, persoana juridica sau fizica, are un interes patrimonial in calitate de proprietar, administrator, custode sau in baza altei calitati dovedite cu acte, poate sa fie:

 • sa fie persoana juridica sau persoana fizica, titulara interesului cu privire la animalele asigurate, respectiv persoana care poate suferi un prejudiciu patrimonial in calitate de proprietar, administrator, custode sau in baza altei calitati dovedite cu acte;

               Contractant poate fi persoana care incheie polita de asigurare pentru asigurarea unui risc privindu-l pe asigurat si care are obligatia de plata a primei de asigurare catre asigurator.

               Beneficiar al asigurarii este persoana desemnata de asigurat si mentionata in polita de asigurare ca fiind indreptatita sa primeasca despagubirea in cazul producerii riscului asigurat.

Suma Asigurata: 

              Suma asigurata reprezinta limita maxima in baza careia asiguratorul poate acorda despagubiri celor in drept, in cazul producerii evenimentului asigurat, sau suma totala a despagubirilor ce se pot acorda pe toata perioada de valabilitate a politei de asigurare.

              animalele cuprinse in polita sunt asigurate la valorile declarate de asigurat / contractant, mentionate in polita, reprezentand suma asigurata. Suma asigurata trebuie sa reprezinte valoarea de asigurare a animalelor asigurate conform documentelor de evidenta contabila (de exemplu factura sau alte documente de achizitie, devize tehnologice) sau preturilor practicate pe piata locala.

              Sumele asigurate se stabilesc:

 • individual, pe cap de animal, sau
 • global, pe categorie omogena (specie, varsta, clasa de calitate, exploatare si destinatie); in acest caz suma asigurata per cap de animal se stabileste prin impartirea sumei globale la numarul de capete din categoria respectiva.
 • in cazul animalelor incadrate in categoria activelor circulante (stocuri), respectiv animale aflate in proces de ingrasare destinate valorificarii, suma asigurata trebuie sa reprezinte valoarea de asigurare a stocului (efectivului) maxim asigurat, pentru fiecare categorie omogena (specie, rasa, varsta, exploatare si destinatie), conform evidentei contabile a asiguratului, fiind stabilita prin inmultirea numarului maxim de animale care poate exista la un moment dat cu suma asigurata unitara, respectiv valoarea de asigurare pe cap (costul de productie) din categoria respectiva la sfarsitul ciclului de productie, respectiv pana la momentul valorificarii catre fermele de productie.

               Efectivele de pasari cuprinse in polita sunt asigurate la valorile declarate de asigurat / contractant, mentionate in polita, reprezentand suma asigurata.

               Suma asigurata trebuie sa reprezinte valoarea de asigurare a stocului (efectivului) maxim asigurat, pentru fiecare categorie omogena (specie, rasa, varsta, exploatare si destinatie), conform evidentei contabile a asiguratului, fiind stabilita prin inmultirea numarului maxim de pasari care poate exista la un moment dat cu suma asigurata unitara, respectiv valoarea de asigurare pe cap (costul de productie) din categoria respectiva. Pentru categoriile pui de gaina (pentru carne / broiler) si pasari tinere (pentru oua / reproductie), se ia in considerare valoarea de asigurare la sfarsitul unui ciclu de productie, respectiv pana la momentul valorificarii catre fermele de productie sau pana la momentul trecerii la alta categorie.

                Dupa fiecare dauna, suma asigurata totala se micsoreaza, cu incepere de la data producerii sau aparitiei oricarui eveniment asigurat, pentru restul perioadei de asigurare, cu despagubirea cuvenita, asigurarea continuand cu suma ramasa, fara ca aceasta sa afecteze prima de asigurare stabilita. La cererea asiguratului / contractantului, suma asigurata ramasa poate fi reintregita, printr-un act aditional, in baza platii diferentei de prima adecvate.

                 Suma asigurata poate fi stabilita in Lei sau in alta valuta agreata de parti.

Prima de Asigurare: 

                Prima de asigurare se stabileste potrivit tarifului de prime al asiguratorului.

                Achitarea obligatiilor de plata in baza politei se face prin virament sau in numerar. Prima de asigurare se achita integral sau in rate, modalitatea de plata, cuantumul si datele scadente fiind cele mentionate in polita.

                Prima de asigurare, se achita, in aceeasi valuta in care a fost stabilita suma asigurata.

                Asiguratorul nu are obligatia sa aminteasca asiguratului / contractantului scadenta obligatiilor de plata.

                In cazul in care suma asigurata si prima de asigurare sunt exprimate in valuta, se poate accepta plata primei de asigurare sau a ratelor acesteia in Lei (RON), la cursul valutar BNR din ziua platii.

Sistemul de Fransize: 

              Polita de ASIGURARE a animalelor de la OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A. pentru acoperirea riscurilor generale, accidentelor si bolilor, la animalele pentru care asiguratul, persoana juridica sau fizica, are un interes patrimonial in calitate de proprietar, administrator, custode sau in baza altei calitati dovedite cu acte, poate fi incheiata cu sau fara fransize deductibile pe eveniment, in functie de anumite criterii stabilite de catre asigurator.

Riscuri Asigurate Standard: 

              Riscurile care sunt preluate in asigurare prin polita de ASIGURARE a animalelor de la OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A. pentru acoperirea riscurilor generale, accidentelor si bolilor, la animalele pentru care asiguratul, persoana juridica sau fizica, are un interes patrimonial in calitate de proprietar, administrator, custode sau in baza altei calitati dovedite cu acte, sunt:

In cazul asigurarii animalelor:

 • Asiguratorul acorda despagubiri pentru daune consecinta directa a producerii urmatoarelor riscuri:
  • Boli chirurgicale, obstetricale, parazitare, cu exceptia bolilor cuprinse in lista OIE (Oficiul International de Epizootii) in vigoare la momentul producerii daunei;
  • Accidente dupa cum urmeaza:
   • Accidente produse in interiorul adapostului:
    • meteorizarea acuta (umflare) a animalelor din cauza furajelor;
    • distocia (fatarea grea);
    • leziunile interne provocate de inghitirea de obiecte (cu exceptia leziunilor de reticulita sau pericardita traumatica);
    • lovirea sau ranirea subita;
    • atacul animalelor salbatice, inclusiv otravirea ca urmare a muscaturii serpilor si intepaturii insectelor veninoase;
    • vatamarea sau moartea cauzate atat in mod direct cat si ca urmare a distrugerii (prabusirii) adapostului, de urmatoarele evenimente si fenomene naturale:
     • Incendiu (inclusiv degajarea de fum, gaz sau vapori ca urmare a incendiului);
     • Explozie;
     • Trasnet;
     • prabusiri / caderi de corpuri (exemple: aeronave, parti ale acestora ori meteoriti, copaci, elemente de constructie ale cladirii);
     • avarieriea accidentala a instalatiilor si/sau echipamentelor tehnice aferente adaposturilor (instalatii de furajare, adapare, ventilatie etc.), inclusiv cele datorate intreruperilor aprovizionarii cu apa, energie electrica sau termica;
     • cutremur;
     • inundatii;
     • furtuna;
     • grindina;
     • fenomene naturale extreme - tornada, uragan;
     • greutatea stratului de gheata / zapada;
     • avalansa de zapada;
     • alunecari / prabusiri de teren;
     • actiuni ale persoanelor care participa la greve, revolte, tulburari sociale.
   • Accidente produse in exteriorul adapostului:
    • atacul animalelor salbatice, inclusiv otravirea ca urmare a muscaturii serpilor si intepaturii insectelor veninoase;
    • lovirea sau ranirea subita;
    • accidentele rutiere;
    • inecul;
    • efectele factorilor de temperatura – insolatie, degeraturi.

In cazul asigurarii pasarilor:

 • Asiguratorul acorda despagubiri pentru daune consecinta directa a producerii riscurilor asigurate, grupate in pachete de riscuri conform optiunii asiguratului / contractantului astfel cum rezulta din polita, dupa cum urmeaza:
  • Pachetul de riscuri STANDARD format din urmatoarele riscuri:
   • Incendiu (inclusiv degajarea de fum, gaz sau vapori ca urmare a incendiului), Trasnet, Explozie (inclusiv asfixierea ca efect indirect al producerii acestor riscuri);
   • distrugerea (prabusirea) cladirii in care sunt adapostite pasarile, de urmatoarele evenimente si/sau fenomene naturale:
    • caderi / prabusiri de corpuri (exemple: aeronave, parti ale acestora ori meteoriti , copaci, elemente de constructie ale cladirii);
    • cutremur, furtuna, tornada, uragan, grindina, inundatii, prabusire si/sau alunecare de teren, greutatea stratului de gheata / zapada;
    • izbirea de catre vehicule (altele decat cele detinute de asigurat / contractant / beneficiar);
   • greve, revolte si tulburari civile;
   • avarieriea accidentala a instalatiilor si/sau echipamentelor tehnice aferente adaposturilor (instalatii de furajare, adapare, ventilatie etc.) inclusiv cele datorate penelor de curent sau intreruperilor aprovizionarii cu apa, energie electrica sau termica;
  • Pachetul EXTINS format din pachetul de riscuri STANDARD plus urmatoarele riscuri specifice (extindere selectiva):
   • Boli parazitare, cu exceptia bolilor cuprinse in lista OIE (Oficiul International de Epizootii) in vigoare la momentul producerii daunei;
   • Furt prin efractie sau acte de talharie asupra asupra asiguratului / contractantului sau a unui prepus al acestuia.
Riscuri Excluse: 

               Riscurile excluse, care nu sunt preluate in asigurare prin polita de ASIGURARE a animalelor de la OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A. pentru acoperirea riscurilor generale, accidentelor si bolilor, la animalele pentru care asiguratul, persoana juridica sau fizica, are un interes patrimonial in calitate de proprietar, administrator, custode sau in baza altei calitati dovedite cu acte, sunt:

In cazul asigurarii animalelor:

 • Categorii de animale excluse.
  • asiguratorul nu acorda despagubiri pentru:
   • animale din zone teritoriale aflate in carantina pentru boli specifice;
   • animale care apartin producatorilor din Delta Dunarii sau care apartin nomazilor;
   • animale aflate in adaposturi necorespunzatoare si/sau in care nu se respecta normele tehnologice / zootehnice si sanitar - veterinare (in vigoare) de ingrijire, hranire, intretinere si exploatare;
   • animale aflate in transhumanta sau la pasunat in zone montane.
 • Riscuri excluse.
  • asiguratorul nu acorda despagubiri pentru daune cauzate, produse sau agravate, direct sau indirect, de sau ca o consecinta a:
   • razboiului, invaziei, actiunii unui dusman extern, ostilitatilor (indiferent daca a fost declarata stare de razboi sau nu), razboiului civil, rebeliunii, revolutiei, conspiratiei, insurectiei, rascoalei, razvratirii militare cu sau fara uzurparea puterii, legii martiale, actelor persoanelor rauvoitoare care actioneaza in numele sau in legatura cu orice organizatie politica, confiscarii, nationalizarii, exproprierii, sechestrarii, rechizitionarii, distrugerii din ordinul oricarui guvern de drept sau de fapt sau oricarei autoritati publice;
   • actelor teroriste ori sabotajului, actelor de Vandalism;
   • reactiei nucleare, radiatiei nucleare sau contaminarii radioactive;
   • poluare, scurgere sau contaminare de orice natura si din orice cauza, chiar ca urmare a unor riscuri cuprinse in asigurare;
   • dispozitivelor si materialelor pirotehnice, munitiei, dispozitivelor explozive si armelor de foc;
   • bolilor parazitare pentru care nu s-au efectuat tratamentele profilactice specifice;
   • bolilor deja existente la incheierea politei;
   • furtului in orice conditii si sub orice forma;
   • tratamentelor empirice, neautorizate sau efectuate de persoane necalificate;
   • evenimentelor produse pe timpul transportului, inclusiv in timpul urcarii / coborarii in/din mijloacele de transport cat si in timpul mutarii efectuata la trecerea de la o varsta la alta;
   • faptei savarsite cu intentie sau din culpa grava de catre: asigurat, beneficiar sau contractant – persoane fizice, persoanele alese sau numite in conformitate cu prevederile legale si autorizate sa reprezinte asiguratul, beneficiarul sau contractantul - persoane juridice, de catre persoanele din conducerea acestora sau carora le-au fost delegate atributii de conducere, de catre asociatii acestora;
    • Exemplificare situatii de culpa grava: lipsa furajelor, furajare contraindicata sau defectuoasa ori insuficienta calitativ sau cantitativ; utilizarea instalatiilor, echipamentelor improvizate si/sau neautorizate sau neconforme cu recomandarile sau instructiunile producatorului. nerespectarea normelor tehnologice si sanitar - veterinare in vigoare (exemple: neprezentarea la vaccinari si tratamente dispuse de autoritatile competente, nerespectarea carantinei); lipsa supravegherii in timpul deplasarii la si de la pasune la ferma; pasunatul in zone interzise de catre autoritatile in drept; neanuntarea la timp a medicului veterinar / autoritatilor competente, daca simptomatologia era evidenta si/sau neexecutarea tratamentelor recomandate de medic; neexecutarea la timp a dispozitiei de sacrificare, neeviscerarea la timp a animalului sacrificat; folosirea si/sau nesupravegherea focului deschis, inclusiv a unei surse de lumina cu flacara deschisa (chiar aparata de sticla sau sita) sau a unor resouri ori radiatoare electrice sau fumatul in interiorul sau apropierea constructiilor in care se afla animalele asigurate.
 • asiguratorul nu acorda despagubiri pentru:
  • pierderea tehnologica stabilita, dar minim valoarea mentionata in polita;
  • sacrificarea animalelor din motive economice (lipsa productivitatii, scaderea capacitatii de munca sau reproductie);
  • pierderi financiare de consecinta de orice fel, cum ar fi pierderile de venit / profit, cele generate de intreruperea folosirii animalelor, scaderea preturilor, intarzieri in livrare, chiar ca urmare a unor riscuri cuprinse in asigurare;
  • sacrificarea dispusa de autoritatile competente in cazul aparitiei unor molime sau boli de producere in masa.
  • prejudicii generate de evenimente produse in perioada de suspendare a politei.

In cazul asigurarii pasarilor:

 • asiguratorul nu acorda despagubiri pentru daune cauzate, produse sau agravate, direct sau indirect, de sau ca o consecinta a:
  • razboiului, invaziei, actiunii unui dusman extern, ostilitatilor (indiferent daca a fost declarata stare de razboi sau nu), razboiului civil, rebeliunii, revolutiei, conspiratiei, insurectiei, rascoalei, razvratirii militare cu sau fara uzurparea puterii, legii martiale, actelor persoanelor rauvoitoare care actioneaza in numele sau in legatura cu orice organizatie politica, confiscarii, nationalizarii, exproprierii, sechestrarii, rechizitionarii, distrugerii din ordinul oricarui guvern de drept sau de fapt sau oricarei autoritati publice;
  • actelor teroriste ori sabotajului, actelor de Vandalism;
  • reactiei nucleare, radiatiei nucleare sau contaminarii radioactive;
  • poluare, scurgere sau contaminare de orice natura si din orice cauza, chiar ca urmare a unor riscuri cuprinse in asigurare;
  • dispozitivelor si materialelor pirotehnice, munitiei, dispozitivelor explozive si armelor de foc;
  • bolilor parazitare pentru care nu s-au efectuat tratamentele profilactice specifice;
  • bolilor deja existente la incheierea politei;
  • tratamentelor empirice, neautorizate sau efectuate de persoane necalificate;
  • evenimentelor produse pe timpul transportului, inclusiv in timpul urcarii sau coborarii in/din mijloacele de transport, cat si in timpul mutarii efectuata la trecerea de la o varsta la alta;
  • faptei savarsite cu intentie sau din culpa grava de catre: asigurat, beneficiar sau contractant – persoane fizice, persoanele alese sau numite in conformitate cu prevederile legale si autorizate sa reprezinte asiguratul, beneficiarul sau contractantul - persoane juridice, de catre persoanele din conducerea acestora sau carora le-au fost delegate atributii de conducere, de catre asociatii acestora;
   • Exemplificare situatii de culpa grava: intretinerea, exploatarea necorespunzatoare, (exemple: lipsa furajelor, furajare contraindicata sau defectuoasa ori insuficienta calitativ sau cantitativ, functionarea deficitara a instalatiilor / echipamentelor specifice activitatii - ventilatie, adapare, electrica / termica); nerespectarea normelor tehnologice si sanitar - veterinare in vigoare (exemple: neprezentarea la vaccinari si tratamente dispuse de autoritatile competente, nerespectarea carantinei); neanuntarea la timp a medicului veterinar / autoritatilor competente, daca simptomatologia era evidenta si/sau neexecutarea tratamentelor recomandate de medic; neexecutarea la timp a dispozitiei de sacrificare; folosirea si/sau nesupravegherea focului deschis, inclusiv a unei surse de lumina cu flacara deschisa (chiar aparata de sticla sau sita) sau a unor resouri ori radiatoare electrice sau fumatul in interiorul sau apropierea constructiilor in care se afla pasarile asigurate.
 • asiguratorul nu acorda despagubiri pentru:
  • pierderea tehnologica stabilita, mentionata in polita;
  • pierderi financiare de consecinta de orice fel, cum ar fi pierderile de venit / profit, scaderea preturilor, intarzieri in livrare, chiar ca urmare a unor riscuri cuprinse in asigurare;
  • prejudicii generate de evenimente produse in perioada de suspendare a politei.
  • evenimente produse in perioada de carantina datorate bolilor pentru care s-au instituit masurile de carantina.
  • in cazul riscului de furt: pentru prejudicii produse in urmatoarele situatii: in timpul si in perioada imediat urmatoare producerii unor incendii, explozii, caderi de corpuri, evenimente cauzate de greutatea stratului de zapada sau gheata, ori calamitati naturale (cutremure, inundatii etc.) sau riscuri speciale (Vandalism, terorism, greve, revolte, tulburari civile); efective de pasari aflate in afara locatiei precizate in polita; sustrageri din locul asigurat, pierderi suferite in cursul orelor de program din cauza neatentiei sau neglijentei prepusilor asiguratului, inclusiv in cazul desfiintarii, scoaterii din functiune sau neutilizarii sistemelor de protectie existente; insusirea ilegala, falsificarea, frauda sau alte acte comise intentionat sau din neglijenta de catre prepusii asiguratului; pierderi inexplicabile, disparitii misterioase, lipsuri la inventar, lipsuri datorate greselilor de contabilitate, erorilor de calcul sau erorilor comise cu ocazia inventarelor;
Clauze Suplimentare: 

              La polita de ASIGURARE a animalelor de la OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A. pentru acoperirea riscurilor generale, accidentelor si bolilor, la animalele pentru care asiguratul, persoana juridica sau fizica, are un interes patrimonial in calitate de proprietar, administrator, custode sau in baza altei calitati dovedite cu acte, exista si se pot atasa clauze de asigurare suplimentare:

Asigurarea stupilor si familiilor de albine

 • Obiectul asigurarii il constituie:
  • familiile de albine - crescute si exploatate in sistem gospodaresc sau industrial;
  • stupii;
  • cantitatea de miere din stupi.
 • Asiguratorul acorda depagubiri pentru:
  • pierderea familiilor de albine aflate in afara stupilor, ca urmare a:
   • otravirii cu substante folosite la tratarea culturilor agricole si a pomilor (erbicide, insecto - fungicide) din zona de influenta a stupinei, dar numai in cazul in care tratarea culturilor / pomilor a fost anuntata la primarie sau alte organe locale;
  • distrugerea stupilor, cauzate de:
   • Incendiu, Explozie, Trasnet, caderi de corpuri aeriene si terestre
   • inundatii;
   • furtuna;
   • alunecari / prabusiri de teren.
 • Asiguratorul nu acorda despagubiri pentru daune cauzate, produse sau agravate, direct sau indirect, de:
  • pierderea familiilor de albine, ca urmare a:
   • bolilor de orice natura;
   • lipsei de hrana.
  • distrugerea stupilor si/sau pierderea familiilor de albine survenite pe timpul transportului.
 • Valoarea de asigurare reprezinta:
  • pentru familia de albine / stup – valoarea de piata;
  • pentru mierea din stupi – produsul dintre cantitatea per stup (stabilita conform normelor tehnologice apicole) si pretul de achizitie practicat de Institutul de Cercetare si Dezvoltare Apicola (I.C.D.A.).
 • Obligatiile asiguratului:
  • sa asigure cadrul microclimatic si alimentar corespunzator atunci cand vremea este nefavorabila.
  • sa asigure paza stupinei (familii de albine / stupi) acoperite prin polita.
 • La stabilirea despagubirii cuvenite, din valoarea despagubirii se scade si valoarea recuperata / recuperabila aferenta familiilor de albine, stupilor si mierii (ramuri, faguri).

Asigurarea cailor de rasa

 • Obiectul asigurarii il constituie caii de rasa:
  • iepe si armasari, crescuti in herghelii in scop de reproductie si imbunatatire rase, cu varsta intre 1 an si 6 luni si 10 ani;
  • cai de curse cu varsta intre 1 an si 6 luni si 5 ani.
 • Riscurile asigurate sunt acoperite inclusiv pe perioada participarii animalelor la competitii / concursuri organizate, legale si autorizate.
 • Asiguratorul acorda despagubiri si pentru moartea subita sau prin sacrificare de necesitate cauzate de accidente produse in timpul antrenamentelor si / sau competitiilor / curselor / reprezentatiilor organizate, legale si autorizate.
 • Asiguratorul nu acorda despagubiri pentru daune cauzate, produse sau agravate, direct sau indirect, de:
  • participarea animalelor la curse / competitii / lupte neautorizate si/sau ilegale;
  • maltratarea (rele tratamente aplicate) animalelor.

Asigurarea cainilor de rasa

 • Obiectul asigurarii il constituie cainii de rasa apartinand persoanelor fizice sau juridice, folositi la urmatoarele activitati:
  • paza si protectie pentru bunuri, persoane, animale;
  • companie si agrement;
  • vanatoare;
  • insotire persoane cu handicap;
  • participare la concursuri / competitii.
 • Se asigura numai animalele cu varsta intre 6 luni si 10 ani, care detin pasaport si / sau carnet de sanatate.
 • Riscurile asigurate sunt acoperite inclusiv pe perioada participarii animalelor la competitii / concursuri organizate, legale si autorizate.
 • Asiguratorul nu acorda despagubiri pentru daune cauzate, produse sau agravate, direct sau indirect, de:
  • participarea animalelor la curse / competitii / concursuri sportive neautorizate si /sau ilegale;
  • participarea la lupte;
  • maltratarea (rele tratamente aplicate) animalelor.

Asigurarea pestilor din crescatorii si ferme piscicole

 • Obiectul asigurarii il constituie populatiile de pesti care sunt crescute si exploatate in sistem de crescatorie sau ferma piscicola, atat in lacuri / iazuri (naturale sau artificiale) cat si in helestee sau bazine special amenajate.
 • Asiguratorul acorda despagubiri pentru moartea sau pierderea populatiilor de pesti produse de:
  • Ruperea si/sau distrugerea digurilor / bazinelor ca urmare a:
   • cutremurului;
   • alunecarii / prabusirii de teren;
   • inundatiilor cauzate de fenomene naturale.
  • Asfixierea datorita dezoxigenarii apei cauzata de vegetatia in exces (alge), activitatea microbiologica sau temperaturii ridicate a apei.
  • Schimbari in concentratia constituientilor chimici normali ai apei (dovedite cu buletine de analiza a apei intocmite de organe de specialitate), incluzand schimbarea PH-ului sau a salinitatii, cauzate de riscuri asigurate.
 • Asiguratorul nu acorda despagubiri pentru daune cauzate, produse sau agravate, direct sau indirect, de:
  • Bolile de orice natura.
  • Poluarea accidentala a apei din bazinele (naturale si artficiale) de crestere cu substante toxice de orice natura, inclusiv pesticide.
  • Pierderile produse de manipularea defectuoasa a efectivelor.
  • Scaderea apei din bazine si reducerii debitului izvoarelor de aprovizionare datorita factorilor climatici.
 • La stabilirea despagubirii cuvenite, din valoarea despagubirii se scade si valoarea recuperata / recuperabila aferenta populatiei de pesti (cantitatea de peste viu recuperata atat din bazin cat si din afara acestuia).
Obligatiile Asiguratului: 

               Principalele obligatii pe care asiguratul le are prin polita de ASIGURARE a animalelor de la OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A. pentru acoperirea riscurilor generale, accidentelor si bolilor, la animalele pentru care asiguratul, persoana juridica sau fizica, are un interes patrimonial in calitate de proprietar, administrator, custode sau in baza altei calitati dovedite cu acte, sunt:

In cazul asigurarii animalelor:

 • Asiguratul / contractantul are urmatoarele obligatii:
  • Inaintea intrarii in vigoare a asigurarii si in timpul derularii acesteia:
   • sa furnizeze asiguratorului informatii complete si detailate cu privire la imprejurarile esentiale privind riscul, prin completarea cererii - chestionar. Sunt considerate imprejurari esentiale privind riscul acelea care ar putea sa influenteze asiguratorul in decizia sa de a accepta sau de a respinge riscul, ori de a-l accepta pe baza unor intelegeri sau recomandari speciale;
   • sa comunice in scris catre asigurator orice modificare aparuta referitoare la adresa sediului / domiciliului / resedintei sale, halelor, fermei precum si orice modificari ale imprejurarilor esentiale privind riscul (exemple: suspendarea / retragerea avizelor sau autorizatiilor de functionare, reducerea, nefunctionarea sau inlaturarea mijloacelor de protectie, suspendarea / intreruperea activitatii pe o perioada mai mare de 30 de zile calendaristice consecutive), de indata ce a luat cunostinta de acestea;
   • sa achite obligatiile de plata a primei de asigurare in cuantumul si la datele scadente stabilite in polita;
   • sa nu intreprinda si/sau sa nu permita actiuni care ar duce la majorarea riscului, cu exceptia cazului in care, asiguratorul confirma in scris continuarea asigurarii;
   • sa informeze in scris asiguratorul in termen de maxim 72 de ore de la momentul in care a luat la cunostinta despre deschiderea unei proceduri stabilite de legea privind procedura insolventei.
    • In situatia in care asiguratul / contractantul nu informeaza asiguratorul despre aparitia acestei situatii, polita isi suspenda automat efectele juridice, fara nicio procedura prealabila, dupa implinirea unui termen de 10 zile calendaristice calculat de la data la care a expirat termenul pentru indeplinirea obligatiei de informare, indiferent de data si imprejurarile in care asiguratorul a luat cunostinta de neindeplinirea obligatiei.
   • sa intretina si sa protejeze animalele (inclusiv privind cladirea in care sunt adapostite animalele si instalatiile sau echipamentele aferente) in conditii corespunzatoare prin intreprinderea tuturor actiunilor necesare si in conformitate cu dispozitiile legale si/sau recomandarile sau instructiunile producatorului, dupa caz, regulile zoo - igienice si sanitar - veterinare de ingrijire, hranire, adapostire si exploatare, manifestand diligenta unui bun proprietar in scopul prevenirii producerii sau aparitiei oricarui eveniment asigurat;
   • sa permita reprezentantilor asiguratorului sa efectueze inspectii de risc si sa verifice, ori de cate ori acestia considera necesar, modul in care sunt respectate regulile sanitar - veterinare de ingrijire, hranire, intretinere si exploatare a animalelor asigurate, precum si felul in care au fost indeplinite recomandarile facute cu ocazia efectuarii inspectiilor de risc;
  • In cazul producerii evenimentului asigurat:
   • sa instiinteze imediat autoritatile abilitate (sanitar - veterinare, de politie, de pompieri ori alte organe de cercetare), cele mai apropiate de locul producerii sau aparitiei evenimentului asigurat, solicitand intocmirea de acte cu privire la cauzele si imprejurarile producerii sau aparitiei evenimentului, la daunele provocate, precum si la precizarea eventualilor vinovati;
   • sa ia, potrivit cu imprejurarile, masurile necesare pentru limitarea daunelor, respectiv pentru protejarea si salvarea animalelor asigurate ramase dupa producerea sau aparitia evenimentului asigurat;
   • sa instiinteze asiguratorul, in scris sau apeland numarul de call center dedicat avizarii daunelor, cat mai curand posibil, dar nu mai tarziu de 48 de ore de la momentul cand a cunoscut sau trebuia sa cunoasca producerea sau aparitia acestuia, precizand seria, numarul si data emiterii politei, data si riscul produs, localizarea evenimentului, categoria (specia, rasa, varsta) si numarul ce fac obiectul daunei.
   • sa puna de indata la dispozitia asiguratorului toate actele incheiate de autoritatile abilitate, documentele si evidentele necesare pentru verificarea existentei si valorii animalelor asigurate (registre contabile, facturi etc.), precum si orice alte detalii si dovezi referitoare la cauza si cuantumul daunelor suferite care au relevanta pentru stabilirea dreptului la despagubire si a despagubirii cuvenite (actul constatator al organelor sanitare continand precizari referitoare la evolutia si durata bolii, data imbolnavirii, alimente consumate, tratamente prescrise si efectuate; certificatul medico - legal si alte documente continand motivele sacrificarii de necesitate, cine a dispus-o si la ce data etc)
   • sa pastreze starea de fapt in urma producerii sau aparitiei evenimentului asigurat pana la obtinerea acordului asiguratorului pentru inceperea activitatilor de indepartare a urmarilor daunei, cu exceptia masurilor care se impun, si sa furnizeze catre asigurator toate informatiile si probele solicitate, permitand acesteia sa faca investigatii referitoare la cauza si marimea daunei, precum si la marimea despagubirii cuvenite, cum ar fi: sa pastreze cadavrele animalelor sau resturile lor in vederea examinarii acestora de catre reprezentantul asiguratorului; in cazul in care cadavrele animalelor sau resturile acestora trebuie distruse sau ingropate, sa solicite medicului veterinar angajat al sau / circumscriptiei sanitar veterinara teritoriala examinarea si eliberarea unui proces verbal de distrugere din care sa reiasa datele animalelor pierite si cauzele pieirii; sa ia masurile necesare pentru sacrificarea de necesitate dispusa de autoritatile sanitar - veterinare competente, in vederea abatorizarii.
   • sa ia toate masurile si sa indeplineasca toate formalitatile pentru conservarea dreptului la regres al asiguratorului fata de tertii vinovati de producerea daunei.
   • sa faca dovada interesului sau cu privire la animalele asigurate;
   • sa informeze in scris asiguratorul, in termen de maxim 72 de ore de la momentul in care a luat cunostinta despre inceperea urmaririi penale impotriva persoanelor alese sau desemnate in conformitate cu prevederile legale si autorizate sa reprezinte asiguratul, contractantul sau beneficiarul (persoane juridice), persoanelor din conducerea acestora, persoanelor carora le-au fost delegate atributii de conducere a acestora, asociatilor acestora, asiguratului, contractantului sau beneficiarului (persoane fizice), pentru fapte care au legatura cu producerea evenimentului asigurat.
   • sa depuna documentele necesare instrumentarii daunei intr-un termen de maxim 90 zile de la data producerii evenimentului asigurat.
  • In cazul neindeplinirii obligatiilor prevazute anterior:
   • polita este lovita de nulitate in caz de declaratie inexacta sau de reticenta facuta cu rea - credinta de catre asigurat sau contractant cu privire la imprejurari care, daca ar fi fost cunoscute de catre asigurator, l-ar fi determinat pe acesta din urma sa nu incheie polita ori sa nu o incheie in conditiile respective, chiar daca declaratia sau reticenta nu a avut influenta asupra producerii evenimentului asigurat. Primele de asigurare platite raman dobandite de asigurator, care, de asemenea, poate cere si plata primelor cuvenite pana la momentul la care a luat cunostinta de cauza de nulitate;
   • in caz de declaratie inexacta sau de reticenta facuta din culpa de catre asigurat sau contractant, constatata inainte de producerea evenimentului asigurat, cu privire la imprejurari care, daca ar fi fost cunoscute de catre asigurator, l-ar fi determinat pe acesta din urma sa nu incheie polita ori sa nu o incheie in conditiile respective, asiguratorul are dreptul de a lua una dintre urmatoarele masuri: mentinerea in vigoare a politei, solicitand modificarea termenilor si conditiilor politei (inclusiv majorarea corespunzatoare a primei de asigurare), rezilierea politei, la implinirea unui termen de 10 zile calendaristice calculate de la notificarea primita de asigurat sau contractant in acest sens, restituindu-i acestuia din urma partea din primele de asigurare platite aferenta perioadei ulterioare rezilierii, exceptand situatia in care s-au platit deja despagubiri sau sunt avizate daune in baza politei;
   • in caz de declaratie inexacta sau de reticenta facuta din culpa de catre asigurat sau contractant, constatata dupa producerea evenimentului asigurat, cu privire la imprejurari care, daca ar fi fost cunoscute de catre asigurator, l-ar fi determinat pe acesta din urma sa nu incheie polita ori sa nu o incheie in conditiile respective, asiguratorul are dreptul sa reduca despagubirea in raport cu proportia dintre nivelul primelor de asigurare platite si nivelul primelor de asigurare ce ar fi trebuit sa fie platite daca asiguratorul ar fi cunoscut respectivele imprejurari;
   • in alte cazuri decat cele stabilite mai sus, asiguratorul are dreptul: sa rezilieze polita prin notificare scrisa transmisa asiguratului sau contractantului in acest sens, rezilierea devenind efectiva fara alte formalitati sau interventia instantelor de judecata, partea fiind de drept in intarziere prin simpla neexecutare a obligatiei incepand cu ora 0.00 a zilei urmatoare datei primirii notificarii de catre asigurat sau contractant; sa propuna modificarea politei, inclusiv cu ajustarea corespunzatoare a primei de asigurare; daca asiguratul sau contractantul nu-si exprima acordul in termen de 5 zile de la data primirii solicitarii de modificare, polita se reziliaza de drept de la data implinirii termenului de 5 zile, partea fiind de drept in intarziere prin simpla neexecutare a obligatiei, fara alte formalitati sau interventia instantelor de judecata.
    • In aceste situatii, asiguratul sau contractantul are dreptul la restituirea partii din primele de asigurare achitate aferente perioadei ulterioare rezilierii, exceptand situatia in care s-au platit deja despagubiri sau sunt avizate daune in baza politei, sa refuze plata despagubirii, integral sau partial, corespunzator influentei obligatiilor neindeplinite asupra producerii evenimentului asigurat, majorarii daunei, stabilirii despagubirii.
    • In cazul nerespectarii de catre asigurat sau contractant a obligatiei de comunicare a producerii evenimentului asigurat in termenul stabilit prin polita, asiguratorul are dreptul sa refuze plata despagubirii daca din acest motiv nu a putut determina cauza producerii evenimentului asigurat si intinderea daunei.
 • In cazul in care polita este semnata de un contractant, acesta va trebui sa respecte obligatiile care deriva din polita, in afara celor care prin natura lor nu pot fi respectate decat de asigurat.
 • Asiguratului/ beneficiarului ii este opozabila neindeplinirea de catre contractant a obligatiilor asumate prin polita.

In cazul asigurarii pasarilor:

 • Asiguratul / contractantul are urmatoarele obligatii:
  • Inaintea intrarii in vigoare a asigurarii si in timpul derularii acesteia:
   • sa furnizeze asiguratorului informatii complete si detailate cu privire la imprejurarile esentiale privind riscul, prin completarea cererii - chestionar. Sunt considerate imprejurari esentiale privind riscul acelea care ar putea sa influenteze asiguratorul in decizia sa de a accepta sau de a respinge riscul, ori de a-l accepta pe baza unor intelegeri sau recomandari speciale;
   • sa comunice in scris catre asigurator orice modificare aparuta referitoare la adresa sediului / halelor, fermei, precum si orice modificari ale imprejurarilor esentiale privind riscul (exemple: suspendarea / retragerea avizelor sau autorizatiilor de functionare, reducerea, nefunctionarea sau inlaturarea mijloacelor de protectie, suspendarea / intreruperea activitatii pe o perioada mai mare de 30 de zile calendaristice consecutive), de indata ce a luat cunostinta de acestea;
   • sa achite obligatiile de plata a primei de asigurare in cuantumul si la datele scadente stabilite in polita;
   • sa nu intreprinda si / sau sa nu permita actiuni care ar duce la majorarea riscului, cu exceptia cazului in care, asiguratorul confirma in scris continuarea asigurarii;
   • sa intretina si sa protejeze pasarile (inclusiv privind cladirea in care sunt adapostite pasarile si instalatiile sau echipamentele aferente) in conditii corespunzatoare prin intreprinderea tuturor actiunilor necesare si in conformitate cu dispozitiile legale si/sau recomandarile sau instructiunile producatorului, dupa caz, regulile zoo - igienice si sanitar - veterinare de ingrijire, hranire, adapostire si exploatare, manifestand diligenta unui bun proprietar, in scopul prevenirii producerii sau aparitiei oricarui eveniment asigurat;
   • sa permita reprezentantilor asiguratorului sa efectueze inspectii de risc si sa verifice, ori de cate ori acestia considera necesar, modul in care sunt respectate regulile sanitar - veterinare de ingrijire, hranire, intretinere, adapostire si exploatare a pasarilor asigurate, precum si felul in care au fost indeplinite recomandarile facute cu ocazia efectuarii inspectiilor de risc;
   • sa mentina in stare de functionare toate elementele / sistemele de protectie (inclusiv in afara orelor de program sau cand partea din incinta in care sunt adapostite pasarile ramane nesupravegheata) respectand graficele de inspectii / teste impuse de producator / unitatea service sau alte norme legale aplicabile;
   • sa informeze in scris asiguratorul in termen de maxim 72 de ore de la momentul in care a luat la cunostinta despre deschiderea unei proceduri stabilite de legea privind procedura insolventei.
    • In situatia in care asiguratul / contractantul nu informeaza asiguratorul despre aparitia acestei situatii, polita isi suspenda automat efectele juridice, fara nicio procedura prealabila, dupa implinirea unui termen de 10 zile calendaristice calculat de la data la care a expirat termenul pentru indeplinirea obligatiei de informare, indiferent de data si imprejurarile in care asiguratorul a luat cunostinta de neindeplinirea obligatiei.
  • In cazul producerii evenimentului asigurat:
   • sa instiinteze imediat autoritatile abilitate (sanitar - veterinare, politie, pompieri ori alte organe de cercetare), cele mai apropiate de locul producerii sau aparitiei evenimentului asigurat, solicitand intocmirea de acte cu privire la cauzele si imprejurarile producerii sau aparitiei evenimentului, la daunele provocate, precum si la precizarea eventualilor vinovati;
   • sa ia, potrivit cu imprejurarile, masurile necesare pentru limitarea daunelor, respectiv pentru protejarea si salvarea pasarilor asigurate ramase dupa producerea sau aparitia evenimentului asigurat;
   • sa instiinteze asiguratorul, in scris sau apeland numarul de call center dedicat avizarii daunelor, cat mai curand posibil, dar nu mai tarziu de 48 de ore de la momentul cand a cunoscut sau trebuia sa cunoasca producerea sau aparitia acestuia, precizand seria, numarul si data emiterii politei, data si riscul produs, localizarea evenimentului, categoria (specia, rasa, varsta) si numarul pasarilor ce fac obiectul daunei.
   • sa puna de indata la dispozitia asiguratorului toate actele incheiate de autoritatile abilitate, documentele si evidentele necesare pentru verificarea existentei si valorii pasarilor asigurate (registre contabile, facturi etc.), precum si orice alte detalii si dovezi referitoare la cauza si cuantumul daunelor suferite care au relevanta pentru stabilirea dreptului la despagubire si a despagubirii cuvenite (actul constatator al organelor sanitare continand precizari referitoare la evolutia si durata bolii, data imbolnavirii, alimente consumate, tratamente prescrise si efectuate; certificatul medico - legal si alte documente continand motivele sacrificarii de necesitate, cine a dispus-o si la ce data etc.);
   • sa pastreze starea de fapt in urma producerii sau aparitiei evenimentului asigurat pana la obtinerea acordului asiguratorului pentru inceperea activitatilor de indepartare a urmarilor daunei, cu exceptia masurilor care se impun, si sa furnizeze catre asigurator toate informatiile si probele solicitate, permitand acesteia sa faca investigatii referitoare la cauza si marimea daunei, precum si la marimea despagubirii cuvenite, cum ar fi: sa pastreze cadavrele pasarilor sau resturile lor in vederea examinarii acestora de catre reprezentantul asiguratorului; in cazul in care cadavrele pasarilor sau resturile acestora trebuie distruse sau ingropate, sa solicite medicului veterinar angajat al sau / circumscriptiei sanitar veterinare teritoriala examinarea si eliberarea unui proces verbal de distrugere din care sa reiasa datele pasarilor pierite si cauzele pieirii; sa ia masurile necesare pentru sacrificarea de necesitate dispusa de autoritatile sanitar - veterinare competente, in vederea abatorizarii.
   • sa pastreze corespunzator si sa valorifice in timp util produsele rezultate din sacrificarea pasarilor;
   • sa ia toate masurile si sa indeplineasca toate formalitatile pentru conservarea dreptului la regres al asiguratorului fata de tertii vinovati de producerea daunei.
   • sa faca dovada interesului sau cu privire la pasarile asigurate;
   • sa informeze in scris asiguratorul, in termen de maxim 72 de ore de la momentul in care a luat cunostinta despre inceperea urmaririi penale impotriva persoanelor alese sau desemnate in conformitate cu prevederile legale si autorizate sa reprezinte asiguratul, contractantul sau beneficiarul (persoane juridice), persoanelor din conducerea acestora, persoanelor carora le-au fost delegate atributii de conducere a acestora, asociatilor acestora, asiguratului, contractantului sau beneficiarului (persoane fizice), pentru fapte care au legatura cu producerea evenimentului asigurat.
   • sa depuna documentele necesare instrumentarii daunei intr-un termen de maxim 90 zile de la data producerii evenimentului asigurat.
   • in cazul riscului de furt prin efractie sau acte de talharie: sa efectueze demersurile necesare redobandirii pasarilor furate iar in cazul in care acestea au fost gasite, sa instiinteze asiguratorul in maximum 3 zile, indiferent daca acest moment este anterior sau ulterior platii despagubirii; in cazul identificarii autorilor furtului, asiguratul este obligat sa indeplineasca toate diligentele / formalitatile necesare pentru ca asiguratorul sa recupereze total sau partial despagubirea platita (de exemplu, sa declare in fata organelor de cercetare penala si instantei de judecata ca a fost despagubit de asigurator si sa solicite introducerea acestuia in cauza in calitate de parte civila).
  • In cazul neindeplinirii obligatiilor prevazute anterior:
   • polita este lovita de nulitate in caz de declaratie inexacta sau de reticenta facuta cu rea - credinta de catre asigurat sau contractant cu privire la imprejurari care, daca ar fi fost cunoscute de catre asigurator, l-ar fi determinat pe acesta din urma sa nu incheie polita ori sa nu o incheie in conditiile respective, chiar daca declaratia sau reticenta nu a avut influenta asupra producerii evenimentului asigurat. Primele de asigurare platite raman dobandite de asigurator, care, de asemenea, poate cere si plata primelor cuvenite pana la momentul la care a luat cunostinta de cauza de nulitate;
   • in caz de declaratie inexacta sau de reticenta facuta din culpa de catre asigurat sau contractant, constatata inainte de producerea evenimentului asigurat, cu privire la imprejurari care, daca ar fi fost cunoscute de catre asigurator, l-ar fi determinat pe acesta din urma sa nu incheie polita ori sa nu o incheie in conditiile respective, asiguratorul are dreptul de a lua una dintre urmatoarele masuri: mentinerea in vigoare a politei, solicitand modificarea termenilor si conditiilor politei (inclusiv majorarea corespunzatoare a primei de asigurare), rezilierea politei, la implinirea unui termen de 10 zile calendaristice calculate de la notificarea primita de asigurat sau contractant in acest sens, restituindu-i acestuia din urma partea din primele de asigurare platite aferenta perioadei ulterioare rezilierii, exceptand situatia in care s-au platit deja despagubiri sau sunt avizate daune in baza politei;
   • in caz de declaratie inexacta sau de reticenta facuta din culpa de catre asigurat sau contractant, constatata dupa producerea evenimentului asigurat, cu privire la imprejurari care, daca ar fi fost cunoscute de catre asigurator, l-ar fi determinat pe acesta din urma sa nu incheie polita ori sa nu o incheie in conditiile respective, asiguratorul are dreptul sa reduca despagubirea in raport cu proportia dintre nivelul primelor de asigurare platite si nivelul primelor de asigurare ce ar fi trebuit sa fie platite daca asiguratorul ar fi cunoscut respectivele imprejurari;
   • in alte cazuri decat cele stabilite mai sus, asiguratorul are dreptul: sa rezilieze polita prin notificare scrisa transmisa asiguratului sau contractantului in acest sens, rezilierea devenind efectiva fara alte formalitati sau interventia instantelor de judecata, partea fiind de drept in intarziere prin simpla neexecutare a obligatiei incepand cu ora 0.00 a zilei urmatoare datei primirii notificarii de catre asigurat sau contractant; sa propuna modificarea politei, inclusiv cu ajustarea corespunzatoare a primei de asigurare; daca asiguratul sau contractantul nu-si exprima acordul in termen de 5 zile de la data primirii solicitarii de modificare, polita se reziliaza de drept de la data implinirii termenului de 5 zile, partea fiind de drept in intarziere prin simpla neexecutare a obligatiei, fara alte formalitati sau interventia instantelor de judecata.
    • In aceste situatii, asiguratul sau contractantul are dreptul la restituirea partii din primele de asigurare achitate aferente perioadei ulterioare rezilierii, exceptand situatia in care s-au platit deja despagubiri sau sunt avizate daune in baza politei, sa refuze plata despagubirii, integral sau partial, corespunzator influentei obligatiilor neindeplinite asupra producerii evenimentului asigurat, majorarii daunei, stabilirii despagubirii.
    • In cazul nerespectarii de catre asigurat sau contractant a obligatiei de comunicare a producerii evenimentului asigurat in termenul stabilit prin polita, asiguratorul are dreptul sa refuze plata despagubirii daca din acest motiv nu a putut determina cauza producerii evenimentului asigurat si intinderea daunei.
 • In cazul in care polita este semnata de un contractant, acesta va trebui sa respecte obligatiile care deriva din polita, in afara celor care prin natura lor nu pot fi respectate decat de asigurat.
 • Asiguratului/ beneficiarului ii este opozabila neindeplinirea de catre contractant a obligatiilor asumate prin polita.
Obligatiile Asiguratorului: 

               Principalele obligatii, pe care OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A. le are in calitatea sa de asigurator, prin polita de ASIGURARE a animalelor pentru acoperirea riscurilor generale, accidentelor si bolilor, la animalele pentru care asiguratul, persoana juridica sau fizica, are un interes patrimonial in calitate de proprietar, administrator, custode sau in baza altei calitati dovedite cu acte, sunt:

 • sa puna la dispozitia asiguratului sau contractantului asigurarii informatii complete si corecte in legatura cu polita de asigurare, atat inaintea incheierii, cat si pe durata derularii acestuia;
 • sa elibereze, la cerere, un duplicat al politei de asigurare, in cazul in care originalul a fost pierdut sau distrus;
 • sa pastreze confidentialitatea informatiei despre asigurat, de care a luat cunostinta in procesul asigurarii;
 • sa primeasca avizarile de dauna;
 • sa constate si sa estimeze valoarea pagubelor dupa producerea riscurilor asigurate, in baza documentelor primite de la asigurati / pagubiti;
 • sa emita oferte de despagubire;
 • sa plateasca despagubirile cuvenite celor in drept la termenele stabilite;
 • sa ramburseze asiguratului cheltuielile aferente limitarii pagubelor legate de producerea evenimentului asigurat.
Procedura Daune: 
 • Constatarea daunelor se face de catre asigurator, direct sau prin imputerniciti, impreuna cu asiguratul sau imputernicitii sai.
 • Evaluarea daunelor se face de catre asigurator, inclusiv prin experti, in baza documentelor si informatiilor furnizate de asigurat.
 • Despagubirea acordata nu poate depasi nici cuantumul daunei, nici suma asigurata mentionata in polita si nici valoarea de asigurare a animalelor la data producerii sau aparitiei oricarui eveniment asigurat.
 • In calculul cuantumului daunei nu se va tine cont de pierderile tehnologice, acestea nefacand obiectul daunei.
 • Prin cuantumul daunei se intelege valoarea de asigurare a animalului la data producerii sau aparitiei oricarui eveniment asigurat din care se scade valoarea la aceeasi data a recuperarilor ce se mai pot intrebuinta sau valorifica.
 • In cazul animalelor aflate in proces de ingrasare: valoarea de asigurare la data producerii sau aparitiei oricarui eveniment asigurat se stabileste prin inmultirea costului de productie inregistrat in documentele contabile la sfarsitul ciclului de productie cu greutatea bruta reala a animalului (in stare vie si sanatoasa) la data producerii evenimentului asigurat, fara a depasi limita de greutate bruta maxima specifica categoriei respective (in cazul porcinelor limita maxima este de 140 kg / cap); se acorda despagubiri pentru acelea care, la data producerii evenimentului asigurat aveau o greutate bruta reala (stare vie si sanatoasa) de cel putin 30 kg / cap (porcine), respectiv 60 kg / cap (bovine).
 • La producerea sau aparitia fiecarui eveniment asigurat, despagubirea cuvenita se calculeaza prin deducerea din cuantumul daunei a fransizei prevazute in polita.
 • Despagubiea se reduce cu orice sume recuperabile la care este indreptatit asiguratul pentru acoperirea prejudiciului, indiferent de sursa.
 • Daca, ulterior platii despagubirii, asiguratul primeste cu titlu de despagubire o suma de bani sau un alt animal in locul celui pierit, atunci asiguratul este obligat ca in termen de 5 zile calendaristice sa anunte asiguratorul pentru recalcularea despagubirii si sa restituie acesteia suma notificata in termen de 10 zile calendaristice de la data primirii notificarii.
 • In cazul daunei totale, despagubirea se compenseaza cu ratele de prima ramase de achitat.
 • Asiguratorul nu despagubeste taxele platite de asigurat / beneficiar in strainatate sau in Romania si pe care acesta le poate recupera conform legii exceptand situatia TVA care este reglementata dupa cum urmeaza. Daca sumele asigurate nu contin TVA, despagubirea cuvenita nu va include, in niciun caz, valoarea TVA corespunzatoare ; daca sumele asigurate contin TVA, despagubirea cuvenita va include TVA, exceptie in toate cazurile de dauna partiala in care asiguratul / beneficiarul isi exprima decizia de recuperare TVA.
 • Asiguratorul este indreptatit:
  • sa suspende instrumentarea dosarului de dauna daca in legatura cu producerea sau aparitia oricarui eveniment asigurat a inceput urmarirea penala impotriva asiguratului, contractantului sau beneficiarului (persoane fizice), persoanelor alese sau numite in conformitate cu prevederile legale si autorizate sa reprezinte asiguratul, contractantul sau beneficiarul (persoane juridice), persoanelor din conducerea acestora sau carora le-au fost delegate atributii de conducere, asociatilor acestora, pana la finalizarea procesului penal
  • sa nu acorde despagubiri daca:
   • asiguratul, contractantul sau beneficiarul este de rea credinta in sensul ca in declaratiile acestuia sau ale reprezentantilor acestuia, care sunt facute cu ocazia cererii de despagubire se constata neadevaruri, falsuri, aspecte frauduloase sau omisiuni care conduc la inducerea in eroare a asiguratorului;
   • asiguratul sau beneficiarul nu poate justifica dreptul sau la plata despagubirii;
   • daunele au fost produse sau agravate, pentru partea de dauna care s-a marit, ca o consecinta directa a nerespectarii dispozitiilor legale referitoare la autorizarea (inclusiv privind cladirea in care sunt adapostite animalele si instalatiile sau echipamentele aferente), functionarea, desfasurarea activitatii specifice si/sau normelor de igiena, biosecuritate si/sau sanitar - veterinare, indiferent daca asiguratorul avea cunostinta sau nu de aceste aspecte; astfel, aceasta prevedere nu opereaza in situatia in care dauna sau o parte din aceasta s-ar fi produs oricum si indiferent de respectarea sau nerespectarea regulilor mentionate anterior.
  • sa initieze, dupa plata despagubirii si in limita acesteia, actiune de regres impotriva persoanelor vinovate de producerea sau marirea daunei, pentru partea de dauna care s-a marit.
 • In cazul politelor de asigurare care au ca obiect bunuri grevate de o ipoteca sau privilegiu, despagubirea este afectata la plata respectivelor creante privilegiate sau ipotecare, dupa rangul lor, conform art. 2.330 si urmatoarele din Codul civil.
 • Despagubirea cuvenita in baza politei se va achita conform notificarii cesiunii sau ipotecii primite de asigurator, cu respectarea dispozitiilor din Codul civil aplicabile cesiunilor de creanta sau ipotecilor asupra creantelor.
 • Despagubirea se acorda asiguratului in cazurile cesiunilor sau ipotecilor pentru care exista acordul in acest sens al tertei persoane in favoarea careia s-a efectuat cesiunea sau este instituita ipoteca.
 • Daca legea nu prevede altfel, despagubirea va fi platita in termen de maxim 15 zile de la data depunerii ultimului document necesar instrumentarii daunei, document care trebuie depus nu mai tarziu de implinirea termenului maxim de completare a dosarului de dauna de catre asigurat sau beneficiar.
 • Despagubirea cuvenita se achita in Romania in Lei (RON). In situatia in care documentele de plata sunt in valuta, despagubirea cuvenita se va determina prin aplicarea cursului valutar de referinta din ziua producerii evenimentului asigurat. La cererea justificata a asiguratului, despagubirea cuvenita se poate plati si in strainatate, cu suportarea de catre asigurat a cheltuielilor aferente (inclusiv comisioanele de schimb valutar).
 • Prin plata despagubirii se sting orice pretentii ale asiguratului sau, dupa caz, beneficiarului, fata de asigurator.

Notificare daune:

Call Center Constatare daune - NON STOP -

Tel: 021.9669 - pentru apeluri efectuate din tara

Tel: 004.021.777.9669 - pentru apeluri efectuate din strainatate

 - de LUNI pana DUMINICA -

Diverse: 
 • Persoanele care obtin sau incearca prin orice mijloace sa obtina pe nedrept despagubiri din asigurare sau cei care inlesnesc asemenea fapte, se pedepsesc potrivit legii penale ori de cate ori fapta intruneste elementele unei infractiuni.
 • Asigurarea incheiata este supusa legilor din Romania.
 • In vederea protejarii asiguratilor, benefeciarilor asigurarii si tertelor persoane pagubite, prin contributia asiguratorilor exista Fondul de garantare destinat platilor de indemnizatii / despagubiri rezultate din contractele de asigurare facultative si obligatorii, incheiate in conditiile legii, in cazul constatarii insolvabilitatii asiguratorului.
 • Orice litigiu in legatura cu aplicarea politei se rezolva prin conciliere directa intre parti sau, in cazul in care acest lucru nu este posibil, de catre instantele judecatoresti competente din Romania.