Asigurarea pentru riscul pierderilor din Neefectuarea Calatoriei in Strainatate STORNO

asigurari abc storno asistenta medicala calatorie strainatate vacanta turist studii sportiv pitesti arges

ROMANIA, Bucuresti, Sector 1, Str. Scoala Floreasca, nr. 24.

abc.asigreasig@abcasigurari.ro

Tel:    021-230.51.51 021-230.51.81 021-230.53.55 021-230.56.66

Fax:   021-230.59.99 

               ABC Asigurari - Reasigurari S.A. este o companie de asigurari, cu capital privat romanesc, infiintata in 1997 de catre un grup de companii de constructii si persoane fizice si a carei activitate a inceput in Octombrie 2000. Printre actionarii sai se numara companii de renume si prestigiu ale mediului de afaceri romanesc, cum ar fi: Hidroconstructia S.A., Iridex Group S.R.L., Energoconstructia S.A., Stizo S.A., Frigotehnica S.A., Comico S.A., Apasco S.A., Imsat S.A. etc. In temeiul Tratatului privind functionarea Uniunii Europene care reglementeaza "Libertatea de stabilire si de prestare a serviciilor", ABC Asigurari - Reasigurari S.A. este autorizata sa desfasoare activitati pe piata de asigurari din Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Cipru, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franta, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Polonia, Portugalia, Marea Britanie, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Olanda, Ungaria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia. Compania este autorizata sa comercializeze produse de asigurare proprii, in Romania, fiind inregistrata in Registrul Asiguratorilor la numarul RA-035-10.04.2003.

Aspecte Generale: 

ABC Asigurari - Reasigurari S.A. detine in portofoliu si ofera clientilor sai, persoane fizice, o polita de asigurare pentru neefectuarea calatoriei in strainatate - STORNO, destinata turistilor care achizitioneaza in baza contractului cu turistul, un pachet de servicii turistice, de la o agentie de turism licentiata, din Romania.

Obiectul Asigurarii: 

              Obiectul politei de asigurare pentru neefectuarea calatoriei in strainatate - STORNO, de catre persoanele fizice, de la ABC Asigurari - Reasigurari S.A. il constituie, despagubirea asiguratului / asiguratilor pentru prejudiciul creat agentiei de
turism ca urmare a imposibilitatii acestuia / acestora de a mai efectua calatoria, in conformitate cu prevederile contractului de servicii turistice, incheiat.

              Se convine ca prejudiciul suferit de agentia de turism este egal cu valoarea penalitatii pe care aceasta o pretinde asiguratului potrivit contractului de servicii turistice si scala de penalizari aplicabile asiguratului in functie de momentul in care solicita anularea calatoriei, anexa la contractul de servicii turistice.

Conditii de Preluare in Asigurare: 

            Pentru a putea sa incheie o polita de asigurare pentru neefectuarea calatoriei in strainatate - STORNO, de catre persoanele fizice, de la ABC Asigurari - Reasigurari S.A., solicitantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • sa fie persoana fizica, cu varsta cuprinsa intre 3 luni si 70 ani, rezidenta in Romania (cetatean roman avand atat domiciliul stabil, cat si resedinta pe teritoriul Romaniei);
 • sa aiba incheiat cu o agentie de turism licentiata in Romania, un contract de servicii turistice;
 • sa calatoreasca in strainatate, in scop turistic si / sau afaceri;
 • sa intocmeasca cererea chestionar / declaratia de asigurare si / sau specificatia, care contine informatii relevante: despre asigurat / contractant; despre destinatia calatoriei; despre scopul calatoriei; mijlocul de deplasare; ruta folosita pentru Calatorie; istoricul si situatia medicala prezenta; perioada calatoriei; etc.
 • sa puna la dispozitie asiguratorului documentele de identificare si de Calatorie ale asiguratului / contractantului - C.I. sau pasaport;
 • sa detalieze istoricul de daune, daca este cazul;
 • sa plateasca asiguratorului o suma de bani denumita prima de asigurare in baza politei de asigurare incheiata cu acesta, cu scopul de a fi despagubit in cazul in care a suferit un prejudiciu prin manifestarea unuia sau mai multor riscuri asigurate conform politei;

              Cererea chestionar trebuie intocmita in oricare din urmatoarele situatii:

 • incheierea unei polite noi;
 • reinoirea unei polite existente, inainte de data expirarii acesteia;
 • alte situatii care presupun schimbari ale informatiilor continute in polita de asigurare;

             Principalele informatii care trebuiesc furnizate asiguratorului, prin cererea-chestionar, sunt:

 • datele de identificare ale asiguratului si/sau contractantului;
 • adresa asiguratului;
 • datele de contact ale asiguratului;
 • scopul calatoriei;
 • tara si zona geografica de destinatie;
 • mijlocul de transport cu care efectueaza calatoria, eventualele escale si tranzitari de tari;
 • prima zi de iesire din tara;
 • ziua intoarcerii in tara;
 • moneda contractului;
 • suma asigurata;
 • informatii privind istoricul de daune;
 • modalitatea de plata a primei anuale;
 • daca mai exista alte polite similare, valabile, incheiate pentru aceleasi riscuri.
Perioada Asigurata: 

             Polita de asigurare pentru neefectuarea calatoriei in strainatate - STORNO, de catre persoanele fizice, de la ABC Asigurari - Reasigurari S.A., poate fi incheiata, NUMAI IN ZIUA incheierii contractului de servicii turistice cu agentia de turism si produce efecte de la data cand agentia de turism este indreptatita potrivit contractului sa retina penalizari pentru neefectuarea calatoriei.

             Asigurarea inceteaza in ziua plecarii, la ora precizata in documentele de Calatorie furnizate asiguratului de catre agentia de turism sau, in momentul imbarcarii in mijiocul de transport cu care se va efectua calatoria sau, in caz de cerere a anularii calatoriei, oricare dintre acestea survine mai intai.

             Rezilierea politei se poate face :

 • Cu cel putin 20 de zile anterior datei plecarii in Calatorie oricare dintre parti pot cere rezilierea politei. Rezilierea va putea opera doar daca partea ce o invoca va acorda celeilalte parti un preaviz de 20( douazeci) de zile anterior datei propuse pentru incetarea raporturilor juridice.
 • Incepand cu ziua ce marcheaza un interval mai mic de 20 de zile anterior datei plecarii in Calatorie sau dupa data la care calatoria era programata sa inceapa, polita nu mai poate fi reziliata iar primele de asigurare platite nu mai pot fi restituite. In cazul in care asiguratul nu a platit primele de asigurare pana la debutul intervalului mentionat el va ramane obligat la plata acestor sume in favoarea asiguratorului chiar daca notifica faptul ca doreste rezilierea politei.
Teritorialitate: 

               Polita de asigurare pentru neefectuarea calatoriei in strainatate - STORNO, de catre persoanele fizice, de la ABC Asigurari - Reasigurari S.A., este valabila numai pe teritoriului Romaniei.

Asiguratul: 

                Asigurat pe polita de asigurare pentru neefectuarea calatoriei in strainatate - STORNO, de catre persoanele fizice, de la ABC Asigurari - Reasigurari S.A., este orice persoana fizica, cu varsta cuprinsa intre 3 luni si 70 ani, rezidenta in Romania (cetatean roman avand atat domiciliul stabil, cat si resedinta pe teritoriul Romaniei) care are incheiat un contract de servicii turistice cu o agentie de turism licentiata in Romania.

Suma Asigurata: 

              Suma asigurata reprezinta suma maxima in limita careia asiguratorul poate acorda despagubiri asiguratului sau celor in drept, in cazul producerii evenimentului asigurat, sau suma totala a despagubirilor ce se pot acorda pe toata perioada de valabilitate a politei de asigurare.

              Raspunderea asigurata este egala cu valoarea prejudiciului produs agentiei de turism prin neefectuarea calatoriei si reprezinta echivalentul penalitatilor contractuale pe care agentia de turism le pretinde asiguratului.

              Raspunderea acoperita prin polita de asigurare nu va depasi 1.000 Euro pentru fiecare persoana si nici 4.000 Euro pentru un contract de servicii turistice, indiferent cate persoane urmau sa beneficieze de acel contract. Tabelul cu sumele penalizatoare aplicate de agentia de turism, in functie de perioada cand se produce unul din riscurile asigurate pentru care s-a convenit sa fie acoperita raspunderea asiguratului, trebuie sa fie atasat la polita de asigurare.

Prima de Asigurare: 

               Asiguratul va achita o prima de asigurare calculata prin aplicarea cotatiei de prima stabilita de asigurator la pretul integral al excursiei, mentionat in contractul de servicii turistice. In cazul in care se recalculeaza pretul excursiei asiguratul va plati
suplimentul de prima corespunzator.

               Prima de asigurare se plateste integral si anticipat.

Sistemul de Fransize: 

              Polita de asigurare pentru neefectuarea calatoriei in strainatate - STORNO, de catre persoanele fizice, de la ABC Asigurari - Reasigurari S.A., poate fi incheiata cu o fransiza deductibila de 10% din suma asigurata.

Riscuri Asigurate Standard: 

               Riscurile care sunt preluate in asigurare prin polita de asigurare pentru neefectuarea calatoriei in strainatate - STORNO, de catre persoanele fizice, de la ABC Asigurari - Reasigurari S.A., sunt:

 • deces, imbolnavire subita sau accident avand ca efect imobilizarea asiguratului. De asemenea se acopera decesul, imbolnavirea grava sau un accident suferit de sotia, parintii sau copiii asiguratului (cu domiciliul stabil in Romania), acesta fiind obligat din acest motiv sa nu efectueze deplasarea turistica programata. In cazul imbolnavirii subite si a accidentelor acoperirea raspunderii asiguratului se acorda doar daca respectivele evenimente sunt certificate de o institutie medicala autorizata de Ministerul Sanatatii si implica incetarea efectiva a activitatii profesionale si de orice alt fel;
 • pierderea sau furtul documentelor necesare pentru pornirea in Calatorie si care nu pot fi eliberate mai devreme de data plecarii in Calatorie;
 • faptul ca in perioada premergatoare plecarii in Calatorie, o proprietate a asiguratului din Romania este devastata in urma unui Incendiu, unei explozii sau sufera daune in urma unei calamitati naturale (cutremur, viitura si / sau alunecare de teren), evenimente datorita carora prezenta la domiciliu este motivata in ziua plecarii.
 • faptul ca asiguratul primeste o citatie pentru a se prezenta in fata unei instante de judecata in calitate de petent, parat sau in calitate de martor in perioada calatoriei;
 • faptul ca asiguratul este implicat intr-un accident rutier petrecut pe teritoriul Romaniei inainte de efectuarea calatoriei (eveniment dovedit cu acte in original de la organele abilitate) si ca urmare a acestui accident nu mai poate efectua calatoria.
 • concedierea asiguratului de catre angajatorul sau.
Riscuri Excluse: 

               Riscurile excluse, care nu sunt preluate in asigurare prin polita de asigurare pentru neefectuarea calatoriei in strainatate - STORNO, de catre persoanele fizice, de la ABC Asigurari - Reasigurari S.A., sunt:

 • boala preexistenta in momentul incheierii asigurarii;
 • boli psihice; epidemii; depresie; stres; anxietate
 • sarcina mai avansata de 4 luni; intreruperea voluntara de sarcina;
 • boli alergice;
 • indepartarea anomaliilor sau malformatiilor fizice (chirurgie plastica);
 • curele precum si orice tratamente efectuate in sanatorii sau case de odihna;
 • orice boala / afectiune medicala, diagnosticata in perioada anterioara intrarii in asigurare, din urmatoarele: boala Alzheimer, boala Parkinson, scleroza multipla, orice forma de cancer / tumori maligne, cardiopatia ischemica si bolile coronariene (inclusiv infarctul de miocard), accidente vasculare cerebrale, diabet zaharat insulino-dependent, insuficienta renala, afectiuni cronice ale ficatului / pancreasului / plamanului, transplantul de organe, TBC pulmonar;
 • tratamentul cancerului, al bolilor venerice, infectarea cu HIV, SIDA;
 • sinuciderea sau tentativa de sinucidere;
 • consecintele consumului de stupefiante si alcool;
 • acte intentionate ale asiguratului si consecintele lor;
 • efectele reactiilor nucleare;
 • proceduri penale al caror subiect este asiguratuI;
 • razboi, invazie, razboi civil, stare de razboi, stare de asediu terorism sau orice alta situatie exceptionala;
 • neacordarea de catre o Ambasada a vizei turistice de intrare intr-o tara de tranzit sau de destinatie;
 • interzicerea parasirii teritoriului Romaniei de catre institutiile abilitate;
 • neefectuarea vaccinurilor necesare intrarii pe teritoriul tarilor de destinatie;
 • moartea sau vatamarea corporala a asiguratului ca urmare a unei agresiuni comise de un tert;
 • falimentul / insolvabilitatea companiei de transport, agentiei de turism (tour operatoare);
 • faptul ca prima de asigurare aferenta politei a fost achitata dupa data emiterii acesteia.
Clauze Suplimentare: 

              La polita de asigurare pentru neefectuarea calatoriei in strainatate - STORNO, de catre persoanele fizice, de la ABC Asigurari - Reasigurari S.A., nu exista si nu se pot atasa clauze de asigurare prin care pot fi preluate in asigurare riscuri suplimentare sau excluse.

Obligatiile Asiguratului: 

               Principalele obligatii pe care asiguratul le are prin polita de asigurare pentru neefectuarea calatoriei in strainatate - STORNO, de catre persoanele fizice, de la ABC Asigurari - Reasigurari S.A., sunt:

 • In cazul in care asiguratul se afla in imposibilitatea de a beneficia de serviciile turistice, exclusiv din motivele prevazute la riscuri asigurate, asiguratul trebuie sa instiinteze asiguratorul, furnizandu-i acestuia informatii referitoare la evenimentul asigurat, in termen de 48 ore de la producerea riscului pentru care s-a incheiat asigurarea si ulterior, in termen de maxim 5 zile, sa prezinte o instiintare scrisa insotita de actele justificative necesare.
 • Asiguratul are obligatia sa prezinte asiguratorului urmatoarele documente:
  • cererea de despagubire;
  • copie a cererii de renuntare la pachetul de servicii turistice depusa la agentia de turism (inregistrata la agentia de turism);
  • dovada achitarii avansului sau dovada platii integrale a contravalorii serviciilor turistice contractate (factura, chitanta, voucher);
  • copie a contractului de servicii turistice incheiat de asigurat cu agentia de turism, incluzand scala de penalizari pentru neefectuarea calatoriei;
  • dovada restituirii de catre agentia de turism a sumelor achitate de turist, daca este cazul;
 • Pentru evenimentele cauzate de riscurile asigurate, asiguratul este obligat sa prezinte asiguratorului urmatoarele documente:
  • pentru deces: copie a certificatului de deces sau a certificatului medical constatator al decesului, orice document de proba relativ la deces (aceste documente vor fi prezentate de o ruda de gradul I / mostenitorii legali, in cazul decesului asiguratului), in termen de 5 zile de la emitere;
  • pentru imbolnavire subita: in termen de 5 zile de la producerea evenimentului (sau de la data externarii din spital), documentele eliberate de o institutie medicala autorizata de Ministerul Sanatatii (raport medical detaliat,certificat medical,etc.);
  • pentru accident: in termenul prevazut mai sus sau de la data externarii din spital, documentele eliberate de o institutie medicala autorizata de Ministerul Sanatatii, imediat ce sunt disponibile ;
  • pentru pierderea / furtul documentelor si pentru citarea la un proces: in termen de 5 zile de la obtinere, asiguratul va prezenta documentele care atesta producerea evenimentului asigurat (documente eliberate de Politie sau autoritatea competenta);
  • pentru riscurile de Incendiu, Explozie sau calamitati naturale care afecteaza locuinta asiguratului: documente eliberate de autoritatile competente din care sa rezulte ca locuinta asiguratului a fost afectata grav de unul din riscurile mentionate (Incendiu, Explozie, calamitati naturale);
  • copia citatiei, in cazul in care asiguratul este citat intr-un proces ;
  • comunicarea primita din partea angajatorului privind concedierea sa;
  • orice alt document necesar solutionarii cererii de despagubire;
Obligatiile Asiguratorului: 

               Principalele obligatii, pe care ABC Asigurari - Reasigurari S.A. le are in calitatea sa de asigurator, prin polita de asigurare pentru neefectuarea calatoriei in strainatate - STORNO, de catre persoanele fizice, sunt:

 • In baza cererii scrise a asiguratului incheie polita de asigurare , incaseaza prima de asigurare si inmaneaza asiguratului un exemplar al politei. In cazul grupurilor, cererea de asigurare este insotita de un tabel nominal care va contine datele de identificare ale asiguratilor, valoarea serviciilor turistice / asigurat si semnaturile asiguratilor. Dupa incasarea primei de asigurare, grupului i se inmaneaza o copie a politei de asigurare, avand anexat un tabel al asiguratilor.
 • Pe baza actelor justificative si a cererii de despãgubire facute de asigurat, asiguratorul va intocmi si va analiza dosarul de dauna.
 • Daca asiguratul a achitat prima de asigurare, dupa recuperarea sumelor cuvenite, conform contractului de servicii turistice (adica dupa retinerea penalizarii de catre agentia de turism) acesta va putea formula o cerere de despagubire
  catre asigurator facand dovada prin chitantele de depunere si restituire ca a despagubit partea prejudiciata. Din despagubire se scade o fransiza deductibila de 10% din suma asigurata. In cazul sumelor asigurate stabilite intr-o alta valuta, despagubirea se va face la cursul BNR al acesteia din ziua platii.
Procedura Daune: 
 • Pentru obtinerea despagubirii, asiguratul va depune la asigurator o cerere de despagubire insotita de documentele care ii justifica dreptul la indemnizare conform politei.
 • Despagubirea nu poate depasi valoarea prejudiciului rezultat prin aplicarea penalizarii de catre agentia de turism, mai putin fransiza deductibila. Plata directa catre asigurat se face considerand ca prin retinerea penalitatilor acesta a despagubit deja agentia de turism cu care avea contract.
 • Plata despagubirii cuvenite ca urmare a neefectuarii calatoriei, in conformitate cu prevederile politei de asigurare, se va face de catre asigurator direct asiguratului, dupa prezentarea si analiza documentelor necesare pentru stabilirea dreptului la indemnizare.
 • Despagubirea se va achita in lei la cursul BNR al zilei in care se efectueaza plata, dupa ce asiguratul demonstreaza ca a fost penalizat de agentia de turism ca urmare a faptului ca a solicitat anularea calatoriei.
 • Indemnizatia de asigurare se va plati in termen de maximum 15 de zile de la data predarii catre asigurator a tuturor documentelor solicitate de acesta in acest sens.
 • Dupa plata despagubirii, drepturile asiguratului in baza contractului de comercializare a pachetelor de servicii turistice se cesioneaza in mod automat asiguratorului.
 • In cazul in care vinovat de producerea unui eveniment este un tert, asiguratorul este subrogat in drepturile asiguratului impotriva vinovatilor, dupa plata despagubirii.

Notificare daune:

Tel: 021-230.51.51; 021-230.51.81; 021-230.53.55 - de LUNI pana VINERI intre 09:00 - 16:00 

Fax: 021-230.59.99 - de LUNI pana VINERI intre 09:00 - 16:00

Diverse: 
 • Nerespectarea prevederilor obligatiilor asiguratului prevazute in polita de asigurare, da dreptul asiguratorului sa refuze plata de despagubiri.
 • Legea aplicabila pe tot cursul derularii politei sau in cazul situatiilor litigioase este legea romana.
 • In cazul imposibilitatii indeplinirii obligatiilor de catre asigurator asiguratul se va putea adresa, in conditiile legii, Fondului de Garantare administrat de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor din Romania.
 • Eventualele neintelegeri sau diferende decurgand din clauzele cuprinse in polita de asigurare se vor solutiona pe cale amiabila, cu acordul scris al partilor semnatare.
 • In cazul in care solutionarea amiabita a litigiilor nu este posibila in termen de 30 de zile, se va recurge la instantele judecatoresti competente de la sediul asiguratorului.