Asigurarea de pierderi financiare ale turistilor rezultate din neefectuarea calatoriilor contractate STORNO

asigurari ergo asistenta medicala calatorie strainatate vacanta turist studii sportiv storno pitesti arges

ROMANIA, Bucuresti, Sector 1, Sos. Bucuresti - Ploiesti nr.1A, cladirea A, etaj 4, Unitatea 4A

ergo@ergo.ro

Tel:    031 224 86 00

Fax:   031 224 86 88

              ERGO Asigurari S.A. Romania este o societate pe actiuni membra a ERGO GROUP AG, unul dintre cele mai mari grupuri de asigurari din Germania si Europa, care la randul sau este membru al MUNICH Re, unul dintre liderii internationali in materie de reasigurari. Cu o activitate vasta, in peste 30 de tari din Europa, Asia si Canada, ERGO GROUP AG a decis la finele anului 2016, sa-si extinda sfera de activitate in Romania si pe segmentul asigurarilor generale, prin preluarea societatii de asigurari CREDIT EUROPE Asigurari-Reasigurari S.A. Romania. In temeiul Tratatului privind functionarea Uniunii Europene care reglementeaza "Libertatea de stabilire si de prestare a serviciilor", ERGO Asigurari S.A. Romania este autorizata sa desfasoare activitati pe piata de asigurari din Belgia, Germania, Franta, Olanda. ERGO Asigurari S.A. Romania este autorizata sa comercializeze produse de asigurare proprii, in Romania, fiind inregistrata in Registrul Asiguratorilor la numarul RA-059-09.07.2007.

Aspecte Generale: 

ERGO Asigurari S.A. ofera clientilor sai, polita de asigurare STORNO, a pierderilor financiare ale turistilor rezultate din plata penalitatilor datorate agentiei de turism ca urmare a neefectuarii calatoriei contractate, din motive independente de vointa acestora, precum si cheltuielile administrative efectuate de agentia de turism in legatura cu pachetul de servicii turistice neefectuat.

Obiectul Asigurarii: 

              Obiectul politei de asigurare STORNO, a pierderilor financiare ale turistilor rezultate din plata penalitatilor datorate agentiei de turism ca urmare a neefectuarii calatoriei contractate, de la ERGO Asigurari S.A. il constituie acoperirea penalitatilor care ii revin turistului si sunt retinute de agentia de turism, precum si cheltuielile administrative angajate de agentie pentru rezervari, voucher, etc., ca urmare a anularii contractului de comercializare a pachetului de servicii turistice, din vina asiguratului, penalitati precizate in contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice incheiat intre asigurat si agentia de turism.

              In acest fel, atat turistii cat si agentiile de turism evita pierderile financiare ce decurg dintr-o anulare imprevizibila a contractului de comercializare a pachetului de servicii turistice.

  Conditii de Preluare in Asigurare: 

              Pentru a putea sa incheie o polita de asigurare STORNO, a pierderilor financiare ale turistilor rezultate din plata penalitatilor datorate agentiei de turism ca urmare a neefectuarii calatoriei contractate, de la ERGO Asigurari S.A., solicitantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

  • sa fie persoana fizica, domiciliul / resedinta permanenta in Romania si cu varsta cuprinsa intre 6 luni si 70 de ani;
  • sa aiba incheiat cu o agentie de turism licentiata in Romania, un contract de servicii turistice;
  • sa calatoreasca in strainatate, in scop turistic;
  • sa intocmeasca cererea chestionar / declaratia de asigurare si / sau specificatia, care contine informatii relevante: despre asigurat / contractant; despre destinatia calatoriei; despre scopul calatoriei; mijlocul de deplasare; ruta folosita pentru Calatorie; istoricul si situatia medicala prezenta; perioada calatoriei; etc.
  • sa puna la dispozitie asiguratorului documentele de identificare si de Calatorie ale asiguratului / contractantului - C.I. sau pasaport;
  • sa detalieze istoricul de daune, daca este cazul;
  • sa plateasca asiguratorului o suma de bani denumita prima de asigurare in baza politei de asigurare incheiata cu acesta, cu scopul de a fi despagubit in cazul in care a suferit un prejudiciu prin manifestarea unuia sau mai multor riscuri asigurate conform politei;

                Cererea chestionar trebuie intocmita in oricare din urmatoarele situatii:

  • incheierea unei polite noi;
  • reinoirea unei polite existente, inainte de data expirarii acesteia;
  • alte situatii care presupun schimbari ale informatiilor continute in polita de asigurare;

               Principalele informatii care trebuiesc furnizate asiguratorului, prin cererea-chestionar, sunt:

  • datele de identificare ale asiguratului si/sau contractantului;
  • adresa asiguratului;
  • datele de contact ale asiguratului;
  • scopul calatoriei;
  • tara si zona geografica de destinatie;
  • mijlocul de transport cu care efectueaza calatoria, eventualele escale si tranzitari de tari;
  • prima zi de iesire din tara;
  • ziua intoarcerii in tara;
  • moneda contractului;
  • suma asigurata;
  • informatii privind istoricul de daune;
  • modalitatea de plata a primei anuale;
  • daca mai exista alte polite similare, valabile, incheiate pentru aceleasi riscuri.
  Perioada Asigurata: 

               Polita de asigurare STORNO, a pierderilor financiare ale turistilor rezultate din plata penalitatilor datorate agentiei de turism ca urmare a neefectuarii calatoriei contractate, de la ERGO Asigurari S.A., se incheie pentru perioada cuprinsa intre data achitarii contravalorii pachetului de servicii turistice si data plecarii stabilita in contractul de Calatorie.

               Asigurarea se incheie pentru fiecare contract de Calatorie pe care asiguratul il incheie cu agentia de turism (pentru cazul in care contractul de Calatorie se incheie pentru un grup turistic se va anexa la polita o lista cu componenta grupului).

               Raspunderea asiguratorului incepe la data rezervarii si achitarii unui avans pentru pachetul de servicii oferite de agentia de turism si inceteaza automat la data si ora prevazuta pentru plecare, in momentul imbarcarii in mijlocul de transport cu care se va efectua calatoria.

               Asigurarea se considera incheiata prin emiterea de catre asigurator a politei de asigurare, plata primei de asigurare si este valabila exclusiv pentru persoanele specificate in polita sau anexa acesteia.

               Raspunderea asiguratorului incepe la ora 00:00 a datei precizata in polita de asigurare si inceteaza la ora 24:00 a datei de sfarsit inscrisa in polita de asigurare.             

               Raspunderea asiguratorului inceteaza:

  • la ora si ziua inscrise in polita de asigurare;
  • ìn caz de dauna totala;
  • la data schimbarii asiguratului;
  • cu acordul ambelor parti;
  • prin denuntare unilaterala, sub forma unei scrisori recomandate cu confirmare de primire, cu un preaviz de 20 zile;
  • ìn caz de forta majora;
  • prin desfiintarea de drept a politei in cazul in care asiguratul nu-si indeplineste obligatiile contractuale.
  Teritorialitate: 

                 Polita de asigurare STORNO, a pierderilor financiare ale turistilor rezultate din plata penalitatilor datorate agentiei de turism ca urmare a neefectuarii calatoriei contractate, de la ERGO Asigurari S.A., este valabila numai pe teritoriului Romaniei.

                 Turistii care au cetatenia romana si achizitioneaza servicii turistice cu destinatia exclusiv pe teritoriul Romaniei (ex. sejur pe litoralul romanesc) in baza unui contract de comercializare a pachetelor de servicii turistice incheiat la o agentie de turism autorizata sa functioneze pe teritoriul Romaniei, beneficiaza de acoperirea acestei polite de asigurare.

  Asiguratul: 

                  Asigurat pe polita de asigurare STORNO, a pierderilor financiare ale turistilor rezultate din plata penalitatilor datorate agentiei de turism ca urmare a neefectuarii calatoriei contractate, de la ERGO Asigurari S.A., este orice persoana fizica, cu domiciliul stabil in Romania care incheie un contract de comercializare a unui pachet de servicii turistice cu o agentie de turism, avand ca scop principal, turismul.

  Suma Asigurata: 

                    Suma asigurata reprezinta suma maxima in limita careia asiguratorul poate acorda despagubiri asiguratului sau celor in drept, in cazul producerii evenimentului asigurat, sau suma totala a despagubirilor ce se pot acorda pe toata perioada de valabilitate a politei de asigurare.

                    Suma asigurata se poate stabili, in functie de pachetul de servicii turistice, in lei (RON), USD, EUR.

                    Suma asigurata reprezinta contravaloarea pachetului de servicii turistice (inclusiv TVA) achitate in avans de fiecare asigurat la care se adauga cheltuielile administrative angajate de agentie pentru rezervari, voucher, dar nu mai mult de 1.000 EUR/ 1.000 USD / 4.000 RON pentru fiecare asigurat si 4.000 EUR/ 4.000 USD / 16.000 RON pe contract.

  Prima de Asigurare: 

                 Prima de asigurare se achita anticipat si integral la incheierea asigurarii in momentul achitarii pachetului de servicii oferite de agentia de turism, in numerar sau cu ordin de plata.

                 Prima de asigurare se stabileste prin aplicarea unei cote procentuale pretului sau fractiunii din pretul pachetului de servicii turistice, achitat in avans. In cazul in care pretul pachetului de servicii turistice se recalculeaza, prima de asigurare se va recalcula si asiguratul va plati prima de asigurare suplimentara corespunzatoare.

                 In cazul in care suma asigurata este stabilita in alta moneda decat RON, prima de asigurare se va stabili in aceeasi moneda, si se va achita in lei la cursul BNR din data efectuarii platii.

  Sistemul de Fransize: 

                Polita de asigurare STORNO, a pierderilor financiare ale turistilor rezultate din plata penalitatilor datorate agentiei de turism ca urmare a neefectuarii calatoriei contractate, de la ERGO Asigurari S.A., poate fi incheiata cu sau fara fransize deductibile pe eveniment, in functie de anumite criterii stabilite de catre asigurator.

  Riscuri Asigurate Standard: 

                 Riscurile care sunt preluate in asigurare prin polita de asigurare STORNO, a pierderilor financiare ale turistilor rezultate din plata penalitatilor datorate agentiei de turism ca urmare a neefectuarii calatoriei contractate, de la ERGO Asigurari S.A., sunt:

  • Pierderile financiare ale asiguratului rezultate din retinerea de catre agentia de turism a sumelor cu titlu de penalitate, totale sau partiale, ca urmare a neefectuarii calatoriei contractate, exclusiv din urmatoarele motive, independente de vointa sa, cu conditia ca acestea sa fi survenit ulterior incheierii contractului de Calatorie:
   • decesul asiguratului.
   • decesul sotului / sotiei asiguratului si / sau a rudelor de gradul I sau II daca acesta s-a inregistrat cu maxim 7 zile inainte de data plecarii.
   • accident / imbolnavirea grava a asiguratului sau a sotului / sotiei asiguratului sau a rudelor de gradul I sau II, daca exista recomandarea scrisa a unei autoritati medicale de a nu parasi domiciliul sau unitatea sanitara.
   • distrugerea totala sau partiala a domiciliului asiguratului cauzata de Incendiu, furt, Explozie inundatie sau alte calamitati naturale daca aceasta a avut loc cu maxim 30 zile inainte de data plecarii stabilita in contractul de Calatorie si in urma carora se impune imperativ prezenta asiguratului la aceasta adresa in ziua plecarii sau daca aceasta prezenta este ceruta de catre politie.
   • nasterea prematura a unui copil al asiguratului.
   • citarea asiguratului pentru a fi parte sau pentru a fi martor intr-un proces civil sau penal.
   • pasaportul asiguratului a fost furat sau distrus, in mod independent de vointa sa, in perioada de 7 zile calendaristice premergatoare plecarii in Calatorie si nu a fost posibila refacerea acestuia in regim de urgenta.

                   Asiguratorul acopera si cheltuielile administrative angajate de agentie pentru rezervari, voucher, etc., ca urmare a anularii contractului de comercializare a pachetului de servicii turistice, din vina asiguratului.

   Riscuri Excluse: 

                  Riscurile excluse, care nu sunt preluate in asigurare prin polita de asigurare STORNO, a pierderilor financiare ale turistilor rezultate din plata penalitatilor datorate agentiei de turism ca urmare a neefectuarii calatoriei contractate, de la ERGO Asigurari S.A., sunt:

   • cheltuielile efectuate de turist inainte de inceperea derularii contractului de comercializare a pachetului de servicii turistice, care nu sunt incluse in pretul pachetului de servicii turistice (taxa de viza, vaccinari, taxe de aeroport, etc.).
   • nerespectarea de catre asigurat a conditiilor contractului de comercializare a pachetului de servicii turistice.
   • anularea contractului de comercializare a pachetului de servicii turistice din vina agentiei de turism sau a transportatorului din orice cauza.
   • penalizari care se platesc in cazul in care asiguratul nu ajunge in timp util la aeroport sau la locul de plecare din alte motive decat cele precizate la riscuri asigurate.
   • neefectuarea vaccinurilor necesare intrarii pe teritoriul tarilor de destinatie.
   • organele de frontiera nu permit asiguratului trecerea granitei unui stat in conditiile in care acesta are viza de intrare sau actele de identitate ale asiguratlui nu sunt in regula.
   • anularea contractului de comercializare a pachetului de servicii turistice avand ca origine neprezentarea din orice cauza a unui document indispensabil contractului de comercializare a pachetului de servicii turistice ca de exemplu: pasaport, bilete de transport, carnet de vaccinare, carti de credit, etc..
   • anularea contractului de comercializare a pachetului de servicii turistice din cauza unei proceduri de concediere, demisie, somaj.
   • boli alergice, boli preexistente in momentul contractarii pachetului de servicii turistice si care pot determina anularea calatoriei.
   • boli necesitand tratament psihic sau psihoterapeutic pentru boli nervoase, inclusiv depresii nervoase.
   • sinuciderea sau tentativa de sinucidere a asiguratului, sotului /sotiei sau rudelor de gradul I ale acestuia.
   • acte sau actiuni ale asiguratului, sotului /sotiei sau rudelor de gradul I ale acestuia aflati sub influenta bauturilor alcoolice, a narcoticelor, a substantelor hipnotice, etc.
   • participarea asiguratului la infractiuni si acte criminale.
   • catastrofe naturale, poluare, epidemii.
   • consecinte ale razboiului, invaziei, razboiului civil, insurectiei, miscarilor populare, starii de asediu sau orice alta situatie exceptionala.
   • penalitatile datorate de agentia de turism asiguratului pentru intarzierile la plata contravalorii pachetului turistic.
   • incapacitatea de plata sau falimentul (declarat conform legii) bancii de operare a asiguratului.
   • orice pierderi generate de litigii existente intre asigurat si agentia de turism;
   • frauda, reaua intentie, reaua credinta (prezentarea de acte si documente false la dosarul de dauna) a asiguratului.

                    Asiguratorul nu acorda despagubiri in cazul in care asiguratul nu poate efectua calatoria datorita neacordarii vizei turistice de intrare intr-o tara de tranzit sau in tara de destinatie.

    Clauze Suplimentare: 

                  La polita de asigurare STORNO, a pierderilor financiare ale turistilor rezultate din plata penalitatilor datorate agentiei de turism ca urmare a neefectuarii calatoriei contractate, de la ERGO Asigurari S.A., nu exista si nu se pot atasa clauze de asigurare prin care pot fi preluate in asigurare riscuri suplimentare sau excluse.

    Obligatiile Asiguratului: 

                   Principalele obligatii pe care asiguratul le are prin polita de asigurare STORNO, a pierderilor financiare ale turistilor rezultate din plata penalitatilor datorate agentiei de turism ca urmare a neefectuarii calatoriei contractate, de la ERGO Asigurari S.A., sunt:

    • Asiguratul este obligat:
     • sa achite primele de asigurare conform prevederilor din polita;
     • sa instiinteze asiguratorul imediat ce obtine informatii cu privire la imposibilitatea executarii pachetului turistic;
     • sa comunice in maxim 48 de ore, orice modificare a datelor de identificare (schimbarea numelui/denumirii, a adresei, etc.);
     • in caz de dauna:
      • sa instiinteze asiguratorul in termenul prevazut in polita, despre producerea riscului asigurat;
      • sa depuna in copie contractul de Calatorie, originalul politei de asigurare, dovada efectuarii platii si documentele justificative referitoare la cauzele care au condus la neexecutarea contractului de Calatorie (certificat de deces, certificat medical, actul constator al politei, etc.);
      • sa returneze la asiguratorului orice sume recuperate de la agentia de turism dupa incasarea despagubirii;

                  In cazul nerespectarii obligatiilor prevazute mai sus, asiguratorul are dreptul ca, inainte de producerea riscului asigurat sa denunte polita de asigurare, iar dupa producerea acestuia sa refuze plata despagubirii.

                  Daca asiguratul a comunicat date inexacte sau incomplete ori nu a informat asiguratorul despre orice modificare intervenita in legatura cu datele luate in considerare la incheierea politei, precum si schimbarea imprejurarilor esentiale privind posibilitatea producerii riscului asigurat, asiguratorul are dreptul:

    • Inainte de producerea riscului asigurat:
     • sa propuna asiguratului modificarea corespunzatoare a politei sau sa o denunte in cazul in care, cunoscand exact imprejurarile, nu ar fi incheiat-o;
     • sa denunte polita cu efect de la data propunerii de modificare, daca asiguratul nu este de acord cu modificarea propusa.
    • Dupa producerea riscului asigurat:
     • sa reduca despagubirea cuvenita, corespunzator raportului dintre prima stabilita si cea care, cunoscandu-se exact imprejurarile, ar fi fost cuvenita sau,
     • sa refuze plata despagubirii.
    Obligatiile Asiguratorului: 

                   Principalele obligatii, pe care ERGO Asigurari S.A., le are in calitatea sa de asigurator, prin polita de asigurare STORNO, a pierderilor financiare ale turistilor rezultate din plata penalitatilor datorate agentiei de turism ca urmare a neefectuarii calatoriei contractate, sunt:

    • sa puna la dispozitia asiguratului sau contractantului asigurarii informatii complete si corecte in legatura cu contractul de asigurare, atat inaintea incheierii, cat si pe durata derularii acestuia.
    • sa elibereze, la cerere, un duplicat al politei de asigurare, in cazul in care originalul a fost pierdut sau distrus.
    • sa pastreze confidentialitatea informatiei despre asigurat, de care a luat cunostinta in procesul asigurarii.
    • sa plateasca despagubirea la termenele stabilite.
    Procedura Daune: 
    • Plata despagubirilor se face in limita sumei asigurate, mai putin fransiza si eventualele sume recuperate prin revalorificarea pachetului de servicii turistice, in conformitate cu precizarile din contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice incheiat intre asigurat si agentia de turism.
    • Plata despagubirii se face in termen de 15 zile lucratoare de la depunerea ultimului act solicitat de asigurator, in lei, la cursul BNR din data platii.
    • In vederea obtinerii despagubirii asiguratul este obligat sa prezinte urmatoarele documente:
     • dovada achitarii avansului sau contravalorii integrale a serviciilor turistice contractate, a cheltuielilor administrative angajate de agentia de turism pentru rezervari, voucher (factura, chitanta, voucher);
     • copie a contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice incheiat de asigurat si agentia de turism;
     • in caz de deces: copie a certificatului de deces si a certificatului medical constatator al decesului;
     • in cazul imbolnavirii grave, documente medicale in forma originala eliberate de o autoritate medicala din continutul carora sa reiasa: unitatea medicala, medicul curant si perioada de acordare a asistentei medicale, numele asiguratului, diagnosticul, tratamentul efectuat, medicamentele prescrise;
     • in caz de accident, in termen de 48 ore de la producerea evenimentului asigurat, documentele eliberate de o autoritate medicala in care sa se specifice clar faptul ca urmarile accidentului impiedica asiguratul sa efectueze calatoria;
     • in cazul daunelor materiale importante survenite la locuinta asiguratului, in termen de 48 ore de la producerea evenimentului asigurat, documentele eliberate de organele de drept (politie, pompieri). In cazul in care nu s-au incheiat procese-verbale de constatare de catre organele competente, data, felul si imprejurarile producerii evenimentului vor fi dovedite prin orice mijloace legale de proba, inclusiv, in lipsa altor probe, cu declaratii de martori autentificate de organe competente sau date in fata reprezentantilor asiguratorului;
     • in cazul in care pasaportul asiguratului a fost furat sau distrus in mod independent de vointa sa, in termen de 48 ore de la producerea evenimentului asigurat, documentele eliberate de Politie si Serviciul Pasapoarte.

    Notificare daune:

    http://www.ergo.ro/sidenav/service/formulare/

    Diverse: 

                    In orice imprejurare asiguratul trebuie sa faca dovada producerii riscului asigurat. Sarcina probei revine asiguratului.

                    Polita de asigurare poate fi denuntat de catre oricare din parti dupa notificarea prealabila a celeilalte parti, notificare care trebuie facuta cu cel putin 20 de zile inainte de denuntare.

                    Partile pot aduce, de comun acord, modificari ori pot rezilia polita sau, dupa caz, suplimentul de asigurare, oricand in cursul valabilitatii acestora, modificarile respective ori rezilierea intrand in vigoare de la data care se va conveni in scris de catre parti.

                    Dreptul asiguratilor la despagubiri se stinge la implinirea termenului de prescriptie. in reglementarea actuala termenul legal de prescriptie este de 2 ani.

                    Orice litigii in legatura cu aplicarea prevederilor politei se vor solutiona pe cale amiabila sau, in caz contrar, de catre instantele de judecata din Romania.

                    In limita despagubirilor platite, asiguratorul este subrogata asiguratului in toate drepturile sale legale impotriva oricarei persoane vinovate de producerea evenimentului care a cauzat cererea de despagubire.

                    Prevederile politei de asigurare se completeaza cu prevederile privind Codul Civil, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a Legii 136/1995 privind Asigurarile si Reasigurarile din Romania, cu modificarile si completarile ulterioare.