Polita de asigurare a CLADIRILOR si BUNURILOR INDUSTRIALE - ALLIANZ TIRIAC Asigurari

asigurari allianz tiriac cladiri stocuri masini utilaje instalatii industriale incendiu explozie furt inundatie raspundere civila cutremur pitesti arges

ROMANIA, Bucuresti, Sector 1, Str. Caderea Bastiliei, nr. 80-84.

relatii.publice@allianztiriac.ro

Tel:    021-208.22.22, 021-208.22.79, 021-208.22.81, 021 20 19 100, 0801 0801 08

Fax:   021-208.22.11

               Actuala societate de asigurari ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A. a luat fiinta si si-a inceput activitatea in anul 1994 cand renumitul tenismen si om de afaceri Ion Tiriac a a infiintat societatea Asigurari "Ion Tiriac" S.A. cunoscuta ca fosta ASIT. In numai 6 ani de functionare pe piata de asigurari din Romania, prin competenta si seriozitate, ASIT a urcat pana pe locul 2 in topul asiguratorilor din Romania la acea vreme. Urmare a rezultatelor obtinute si soliditatii ASIT, in anul 2000 aceasta a fost integrata in puternicul grup financiar german ALLIANZ, rezultand ceea ce cunoastem astazi - ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A. Aceasta noua societate ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A. si-a consolidat permanent statutul de societate de asigurari puternica, de incredere, devenind o marca de prestigiu in Romania. In temeiul Tratatului privind functionarea Uniunii Europene care reglementeaza "Libertatea de stabilire si de prestare a serviciilor", ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A. este autorizata sa desfasoare activitati pe piata de asigurari din Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Cipru, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franta, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Polonia, Portugalia, Marea Britanie, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Olanda, Ungaria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia. ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A. este autorizata sa comercializeze produse de asigurare proprii, in Romania, fiind inregistrata in Registrul Asiguratorilor la numarul RA-017-10.04.2003.

Aspecte Generale: 

ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A. detine in portofoliu si ofera clientilor sai o polita de asigurare de bunuri detinute pe teritoriul Romaniei, de catre persoanele juridice, titulare ale unui interes asigurabil. Polita este modulata acoperind atat riscuri asigurate standard cat si riscuri optionale care sunt asigurate prin clauze aditionale, pentru care se plateste prima de asigurare suplimentara.

Obiectul Asigurarii: 

              Obiectul politei de asigurare de bunuri apartinand persoanelor juridice, de la ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A. il constituie, toate bunurile mobile si imobile, care sunt situate in perimetrul declarat de localizare a riscului, pe teritoriul Romaniei, si fata de care asiguratul persoana juridica trebuie sa aiba un interes patrimonial.

               Cladirile si alte constructii destinate unor activitati economice sau sociale, care se asigura in integralitatea lor constructiva, respectiv cu fundatie, soclu, pereti, plansee, acoperis, pardoseli, ferestre, usi, scari, putul liftului. impreuna cu cladirile (constructiile) se asigura ca facand parte din acestea si conductele de alimentare cu apa pentru instalatiile sanitare si incalzire (inclusiv calorifere) din interiorul constructiei, conductele de canalizare interioare, obiectele sanitare, conductoarele instalat iei de iluminat si prize ingropate sub tencuiala, tavanele false si corpurile de iluminat tip plafoniera sau spot inglobate (incorporate) in acestea.

               Nu se considera ca facand parte din cladire:

 • corpurile de iluminat gen candelabru, lustra, si lampile electrice;
 • instalatiile de forta.

               Instalatiile fixe ce asigura functionalitatea generala a cladirilor/constructiilor (centrala termica, instalatie de climatizare, ascensoare, paraTrasnet/impamantare) se considera asigurate numai daca valoarea acestora este cuprinsa in suma asigurata si daca au fost mentionate expres in polita sau anexele acesteia (cererea – chestionar sau specificatia de asigurare).

               In categoria “constructii speciale” cu mentionarea expresa pe polita sau anexele acesteia se pot asigura: imprejmuiri, platforme betonate, estacade, cabine de paza, rampe, silozuri, cheiuri, turnuri si cosuri industriale, rezervoare de apa, drumuri de acces etc.

               Continut, potrivit destinatiei sau felului activitatilor desfasurate:

 • mijloace fixe: masini, utilaje, echipamente, agregate, instalatii tehnologice, motoare, transformatoare, unelte, mobilier, aparatura de comanda si control, macarale, cuptoare (pentru ardere, topire, coacere etc.), climatizoare locale sau tehnologice, birotica, instalatii de telecomunicatii, radio-TV, vase tehnologice, schele, amenajari pentru depozitare sau sportive, pereti despartitori mobili, mijloace si instalatii de detectare si stingere a incendiilor sau antifurt, conducte tehnologice si cabluri electrice ce deservesc masini, utilaje, motoare si alte asemenea; alte mijloace fixe si obiecte de inventar;
 • mijloace circulante: marfuri in depozite si magazine, materii prime si materiale, semifabricate, produse finite aflate pe fluxul de fabricatie sau in magazii, inclusiv ambalajele acestora, bunuri primite spre reparare sau prelucrare, deseuri reciclabile, ambalaje goale (sticle, cutii, saci, pungi etc.) si marfuri de la furnizori.

                Bunurile ce nu sunt proprietatea asiguratului primite in custodie sau detinute cu orice alt titlu sunt asigurate numai in masura in care asiguratorul a acceptat in scris acest lucru la incheierea asigurarii sau ulterior, prin supliment de asigurare.
in categoria “continut” pot fi incluse si bunuri care prin natura lor sunt destinate a se gasi, temporar sau permanent, in afara unei Cladiri sau constructii, sub cerul liber, in masura in care sunt concepute anume pentru aceasta (masini si utilaje agricole, mijloace de tractiune, de transport neinmatriculabile, instalatii tehnologice, rezervoare, sisteme fixe de cantarire, materii prime, produse finite, alte bunuri care potrivit normelor sau uzantelor se depoziteaza sub cerul liber) si pentru care s-au luat masuri de protectie, inclusiv contra furtului, corespunzatoare felului lor (ingradiri, incuietori sigure, sisteme de supraveghere cu circuit inchis, paza organizata etc.).

                Cheltuieli, ca extindere la asigurarea bunurilor prevazute anterior:

 • de proiectare;
 • de curatare a locului ca urmare a producerii riscurilor asigurate;
 • legate de interventia pompierilor pentru stingerea incendiilor in cazul in care asiguratul, potrivit legii, este obligat la plata acesteia;
 • de expertiza a daunei.
Conditii de Preluare in Asigurare: 

              Pentru a putea sa incheie o polita de asigurare de bunuri apartinand persoanelor juridice, de la ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A., solicitantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • sa fie persoana juridica si sa faca dovada ca este titulara a unui interes asigurabil fata de obiectul asigurarii;
 • sa detina calitatea de proprietar, chirias, administrator, custode, sau alta calitate stabilita legal (imputernicit ori reprezentantul legal al acestora);
 • sa intocmeasca cererea chestionar/declaratia de asigurare si/sau specificatia, care contine informatii relevante despre asigurat, contractant si/sau beneficiar, despre locatia si continutul asigurate, raspunderile civile asigurate, despre perioada de asigurare, despre beneficiarul despagubirii, informatii care sunt esentiale pentru intocmirea politei;
 • sa puna la dispozitie asiguratorului documentele de identificare ale asiguratului, contractantului si/sau beneficiarului; avize, autorizatii, licente, planuri, relevee, rapoarte de evaluare, fise tehnice, etc.; contracte incheiate cu furnizori externi locatiei asigurate, care au legatura cu riscuri asigurate; documente care vizeaza cesiunea la banca;
 • sa permita efectuarea inspectiei de risc, daca asiguratorul solicita acest lucru;
 • sa detalieze istoricul de daune, daca este cazul;
 • sa plateasca asiguratorului o suma de bani denumita prima de asigurare in baza politei de asigurare incheiata cu acesta, cu scopul de a fi despagubit in cazul in care a suferit un prejudiciu prin manifestarea unuia sau mai multor riscuri asigurate conform politei;

              Cererea chestionar trebuie intocmita in oricare din urmatoarele situatii:

 • incheierea unei polite noi;
 • reinoirea unei polite existente, inainte de data expirarii acesteia;
 • alte situatii care presupun schimbari ale informatiilor continute in polita de asigurare;

             Principalele informatii care trebuiesc furnizate asiguratorului, prin cererea-chestionar, sunt:

 • datele de identificare ale asiguratului, contractantului si/sau beneficiarului;
 • adresa locatiei asigurate;
 • interesul asigurabil asupra locatiei asigurate:
  • proprietate;
  • inchiriata;
  • alta situatie;
 • informatii generale despre locatia asigurata:
  • modalitatea in care a fost construita:
   • in regie proprie;
   • prin societate autorizata de constructii;
  • tipul locatiei;
  • gradul de ocupare;
  • localizarea in localitate;
  • amplasament fata de benzinarii, santiere in lucru, unitati industriale, etc.
  • anul construirii;
  • anul ultimei consolidari facute in baza unei autorizatii;
  • regimul de inaltime, numarul de camere, suprafata utila totala;
  • tip fundatie, structura de rezistenta, pereti (zidarie, panouri), invelitoare, termo-hidro izolatie, tamplarie, suprafete vitrate, pardoseala, utilitati, surse de apa, instalatii sanitare, instalatii electrice, sisteme de incalzire, usi de acces, amenajari speciale;
  • sisteme de protectie la furt, impotriva incendiului;
  • alte constructii anexa, imprejmuiri, etc.;
 • riscurile dorite a fi acoperite:
  • riscuri de baza;
  • riscuri suplimentare;
 • moneda contractului;
 • suma asigurata pentru:
  • Cladiri si alte constructii;
  • continut/bunuri;
  • riscurile acoperite prin clauzele suplimentare;
 • informatii privind istoricul de daune al locatiei asigurate;
 • perioada asigurata;
 • modalitatea de plata a primei anuale:
  • integral;
  • in numarul de rate acceptate de asigurator;
 • daca mai exista alte polite similare, valabile, incheiate pentru aceeasi locatie la alti asiguratori.

              Pe aceste informatii asiguratorul urmeaza sa le aiba in vedere pentru individualizarea si evaluarea riscurilor in vederea adoptarii deciziei de incheiere a politei de asigurare sau de declinare a ofertei. Lipsa veridicitatii declaratiilor asiguratului cu privire la cele mentionate in continutul cererii chestionar/specificatiei se sanctioneaza cu rezolutiunea politei.

              Asiguratorul va putea pe baza declaratiei asiguratului sa solicite intocmirea unui Raport de inspectie de risc (cand este cazul) - care face parte integranta din polita de asigurare, acesta fiind un document prin care se atesta verificarea de catre un reprezentant al asiguratorului a parametrilor existentiali ai bunului asigurat, fara sa constituie o certificare a declaratiei asiguratului sau a faptului ca bunul nu prezinta vicii ascunse.

              Raportul inspectiei de risc va fi semnat de un reprezentant al asiguratorului si de asigurat care certifica prin semnatura si stampila, data incheierii si aspectele constatate, fiind insotit de fotografii martor iar, in conditiile in care din cauze tehnice fotografiile martor nu pot fi utilizate, raportul inspectiei de risc este valabil. Atat raportul inspectiei de risc, cat si fotografiile care il insotesc au valoare de proba intr-un eventual litigiu, fiindu-le pe deplin opozabile partilor.

              Asiguratorul isi asuma raspunderea pentru toate consecintele rezultate din neevaluarea riscului potrivit prevederilor legale inainte de cuprinderea in asigurare, cu exceptia cazului in care vointa asiguratorului a fost influentata de un viciu de consimtamant imputabil asiguratului.

Perioada Asigurata: 

             Polita de asigurare de bunuri apartinand persoanelor juridice, de la ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A. poate fi incheiata, de regula, pe o perioada de 12 luni dar, in baza unor aprobari speciale, si pe perioade subanuale, dar nu mai putin de 1 luna.

             Raspunderea asiguratorului incepe la data inscrisa in polita de asigurare, dar nu inainte de ora 24:00 a zilei in care s-a platit prima de asigurare cuvenita sau prima rata a acesteia. In cazuri speciale asigurarea poate intra in vigoare la data si ora emiterii politei daca acest fapt este consemnat expres in scris in polita de asigurare.

             Raspunderea asiguratorului inceteaza:

 • la ora si ziua inscrise in polita de asigurare;
 • ìn caz de dauna totala;
 • la data schimbarii proprietarului/utilizatorului interesului asigurabil;
 • cu acordul ambelor parti;
 • la ora 24:00 a datei expirarii termenului de achitare a ratei scadente;
 • prin denuntare unilaterala, sub forma unei scrisori recomandate cu confirmare de primire, cu un preaviz de 20 zile;
 • ìn caz de forta majora;
 • prin desfiintarea de drept a politei in cazul in care asiguratul nu-si indeplineste obligatiile contractuale.
Teritorialitate: 

              Polita de asigurare de bunuri apartinand persoanelor juridice, de la ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A. isi exercita acoperirea numai pentru evenimente asigurate ce au loc pe teritoriul Romaniei.

Asiguratul: 

                Asigurat pe polita de asigurare de bunuri apartinand persoanelor juridice, de la ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A. poate sa fie orice persoana juridica, titulara a unui interes asigurabil fata de obiectul asigurarii, care detine calitatea de proprietar, chirias, administrator, custode, sau alta calitate stabilita legal si care plateste sau pentru care se plateste asiguratorului o suma de bani, denumita prima de asigurare, in baza politei de asigurare incheiata cu acesta, cu scopul de a fi despagubita in cazul in care a suferit un prejudiciu prin manifestarea unuia sau mai multor riscuri asigurate conform politei de asigurare.

               Beneficiarul politei de asigurare a bunurilor industriale este persoana juridica, desemnata de proprietar si mentionata in polita, indreptatita sa primeasca despagubirea pentru pagubele provocate locatiei asigurate in urma producerii unui risc acoperit.

Suma Asigurata: 

              Suma asigurata reprezinta suma maxima in limita careia asiguratorul poate acorda despagubiri asiguratului sau celor in drept, in cazul producerii evenimentului asigurat, sau suma totala a despagubirilor ce se pot acorda pe toata perioada de valabilitate a politei de asigurare.

               Pentru Cladiri si alte constructii precum si pentru mijloacele fixe, suma asigurata se stabileste la:

 • valoarea de inlocuire (de nou), reprezentand costul construirii, producerii ori procurarii de nou a bunurilor respective rezultat din devize, facturi, contracte sau alte documente de procurare;
 • valoarea ramasa, reprezentand valoarea de inlocuire (de nou) mai putin uzura, calculata potrivit cotei de valoare ramasa (pentru Cladiri) sau de uzura (pentru continut) mentionata in cererea-chestionar sau in specificatia de asigurare anexate la polita.

                Pentru mijloacele circulante, evidentiate dupa caz la pretul de cost, de productie ori pretul de achizitie sau pretul de vanzare cu amanuntul, suma asigurata se stabileste la:

 • valoarea maxima a stocului existent la un moment dat;
 • valoarea stocurilor existente la data incheierii asigurarii, ajustabila periodic (lunar, trimestrial) pe baza declaratiilor scrise ale asiguratului si cu plata corespunzatoare a diferentelor de prima.

                 Pentru cheltuielile care fac obiectul asigurarii, suma asigurata reprezinta valoarea declarata de asigurat.

                 Asigurarile pot fi incheiate prin stabilirea sumelor asigurate:

 • in lei, iar pentru atenuarea fenomenului inflationist, la cererea asiguratului, sumele asigurate se vor ajusta periodic (lunar sau trimestrial, dupa caz) in functie de rata inflatiei de la sfarsitul perioadei stabilite pentru ajustare, prin suplimente de asigurare si plata corespunzatoare a diferentelor de prime de asigurare;
 • prin transformarea sumei asigurate din lei in valuta convertibila (USD, EURO etc.) la cursul B.N.R. de la data incheierii asigurarii, in polita inscriindu-se suma asigurata in valuta;
 • in valuta convertibila (USD, EURO etc.);

               In cazul in care la data producerii evenimentului asigurat suma asigurata a imobilului ce face obiectul daunei, este inferioara valorii de comercializare sau a valorii contabile, in cazul persoanelor juridice, cuantumul daunei se reduce corespunzator raportului dintre suma asigurata a imobilului si valoarea de asigurare a acestuia (principiul proportionalitatii).

               Daca suma asigurata declarata de asigurat si stabilita prin polita, depaseste valoarea de asigurare (supraasigurare), asiguratorul nu va plati asiguratului mai mult decat despagubirea cuvenita, urmand a calcula si restitui acestuia prima de asigurare platita in plus.

               In cazul in care, dupa producerea unei daune, se constata supraasigurarea, asiguratorul va recalcula prima de asigurare si va restitui, la cerere, asiguratului sau contractantului, dupa caz, partea aferenta supraasigurarii. Totodata, asiguratul are dreptul sa ceara, oricand, reducerea sumei asigurate pe care o considera supraasigurata, si recalcularea corespunzatoare a primei de asigurare.

               Dupa plata fiecarei daune, suma asigurata se micsoreaza cu suma cuvenita drept de despagubire, asigurarea continuand pentru suma ramasa.

               Suma asigurata poate fi reintregita prin emiterea unui supliment de asigurare, in schimbul unei prime aditionale care se retine din despagubirea cuvenita. In cazul in care asiguratul nu accepta reintregirea sumei asigurate, pentru urmatoarele daune despagubirile se reduc corespunzator raportului dintre suma asigurata ramasa dupa plata despagubirii si suma asigurata reintregita.

Prima de Asigurare: 

                Primele de asigurare se achita anticipat si integral, pentru intreaga perioada mentionata in polita, sau in rate, din care prima rata se plateste inainte de intrarea in vigoare a politei, iar urmatoarele anterior datelor scadente mentionate in aceasta.

                La asigurarile incheiate:

 • in lei, primele de asigurare sau, dupa caz, ratele de prima, se stabilesc si se platesc in lei;
 • primele de asigurare sau, dupa caz, ratele de prima, stabilite in valuta convertibila se platesc in lei, la cursul B.N.R. de la data platii;

                Numarul si cuantumul ratelor sunt cele inscrise in polita de asigurare.

                Asiguratorul nu este obligat sa reaminteasca asiguratului datele la care sunt scadente ratele de prima.

                La asigurarile incheiate pe perioade mai mici de 6 luni, primele de asigurare lunare se calculeaza, pentru fiecare luna, in proportie de 1/10 din prima anuala. Pentru perioade mai mari de 6 luni inclusiv, prima pentru fiecare luna se calculeaza in proportie de 1/12 din prima anuala.

                Neachitarea unei rate de prima pana la data scadenta are drept consecinta rezilierea automata a politei de asigurare fara restituirea primelor. Aceasta poate fi repusa in vigoare, in baza unui supliment de asigurare, in urmatoarele conditii:

 • in termen de 30 de zile calendaristice de la data scadenta a ratei de prima datorate, asiguratul trebuie sa solicite in scris repunerea in vigoare a politei, cu precizarea expresa ca nu ridica pretentii de despagubire pentru eventualele pagube produse in perioada in care polita a fost reziliata;
 • intocmirea de catre reprezentantul asiguratorului a unui nou raport de inspectie de risc;

                Polita de asigurare se considera repusa in vigoare incepand cu ora 24 a zilei in care s-a platit rata de prima restanta si s-a emis suplimentul de asigurare.

Sistemul de Fransize: 

              Polita de asigurare de bunuri apartinand persoanelor juridice, de la ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A. poate fi incheiata cu sau fara fransize deductibile pe eveniment, in functie de anumite criterii stabilite de catre asigurator.

              In cazul in care se ataseaza la polita clauza Marfuri in refrigerare (Clauza 22/6) se aplica o fransiza deductibila de 5% din fiecare eveniment dar nu mai putin de 500 EUR sau echivalent in lei, la data daunei.

Riscuri Asigurate Standard: 

               Riscurile care sunt preluate in asigurare prin polita de asigurare de bunuri apartinand persoanelor juridice, de la ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A., pentru locatia asigurata, sunt:

                            Prin polita STANDARD:

 • Incendiu, inclusiv pagube materiale directe produse bunurilor asigurate de Incendiu prin:
  • carbonizare totala sau partiala si topire cu si fara flacara;
  • pagube produse de Incendiu instalatiilor electrice, de apa, canalizare sau incalzire centrala aferente cladirilor;
  • degajare de fum, gaz sau vapori ca urmare a incendiului.
 • Trasnet, respectiv descarcare electrica atmosferica directa asupra cladirii/constructiei asigurate sau adapostind bunurile asigurate sau direct asupra bunurilor asigurate aflate sub cerul liber;
 • Explozie (urmata sau nu de Incendiu), chiar daca a avut loc in afara cladirii, fara insa a fi cauzata de dispozitive explozive (substante, materii sau materiale de uz pirotehnic);
 • caderea aparatelor de zbor (aeronave si vehicule spatiale), a unor parti ale acestora sau a obiectelor transportate, sau impactul cu acestea;

                           Prin polita STANDARD EXTINSA, suplimentar fata de riscurile asigurate prin polita STANDARD se asigura selectiv sau cumulativ:

 • cutremur de pamant;
 • inundatii si aluviuni provenind din revarsarea apelor de suprafata (curgatoare sau statatoare), precum si din precipitatii atmosferice temporare, inclusiv din topirea zapezii ori ghetii;
 • furtuna, uragan, vijelie, tornade;
 • efecte directe ale ploii torentiale, inclusiv cele cauzate de patrunderea apei prin sparturile si rupturile provocate acoperisului, peretilor, usilor si ferestrelor, prin manifestarea violenta a fenomenelor atmosferice concomitent cu ploaia torentiala;
 • grindina - efectele directe;
 • furtul prin efractie si/sau acte de talharie al bunurilor grupate sub termenul de "continut".

                            Prin polita toate riscurile, suplimentar fata de riscurile asigurate prin polita STANDARD EXTINSA se asigura selectiv sau cumulativ:

 • Vandalism prin efractie sau talharie (fapta persoanei/grupului care patrunzand in cladirea asigurata sau adapostind bunurile asigurate devasteaza sau deterioreaza bunurile asigurate aflate acolo);
 • prabusire si/sau alunecare de teren produse din cauze naturale;
 • greutatea zapezii si/sau ghetii;
 • izbirea din exterior de catre autovehicule, altele decat cele apartinand asiguratului, a cladirii asigurate sau adapostind bunurile asigurate sau direct a bunurilor asigurate aflate sub cerul liber;
 • unda de soc provocata de avioane (boom sonic);
 • avalansa de zapada;
 • cadere accidentala de corpuri, cu excluderea cazurilor in care aceasta a fost provocata cu intentie;
 • greve, tulburari civile si actiuni ale unor grupuri rauvoitoare;

                              In baza unor clauze speciale, cu plata primelor de asigurare suplimentare si prevederea expresa pe formularul de polita se pot asigura si urmatoarele:

 • inundatia provocata ca urmare a spargerii conductelor de apa si a refularii conductelor de canalizare (Clauza 22/1);
 • daune provocate elementelor asigurate ale cladirii/anexelor prin Vandalism fara efractie, furtul elementelor cladirii prin efractie sau acte de talharie, distrugeri provocate de animale (Clauza 22/2);
 • bunurile casabile din alcatuirea cladirii (si anexelor) pentru riscurile specifice (Clauza 22/3);
 • cladirile in constructie, de catre proprietar (Clauza 22/4);
 • bunurile mobile sau transportabile care se pot gasi si la alte adrese decat cea consemnata in polita (Clauza 22/5);
 • marfuri in refrigerare (Clauza 22/6);
 • daune de consecinta, produse ca pagube materiale indirecte, ca urmare a producerii riscurilor asigurate (Clauza 22/7);
 • pierderi din intreruperea activitatii ca urmare a riscurilor asigurate (Clauza 22/8);
 • asigurarea telefoanelor mobile si accesoriilor acestora, ca marfa in magazine pentru riscul de furt (Clauza 22/9);
 • scurgerea accidentala a apei din sprinklerele instalatiilor de stingere a incendiilor (Clauza 22/10);
 • asigurarea fenomenelor electrice la obiective industriale (Clauza 22/11).

             In caz de furt al bunurilor asigurate din categoria ,,continut” se acorda despagubiri pentru pagube produse direct de:

 • furtul prin efractie al bunurilor inscrise in polita de asigurare aflate la adresa mentionata in polita; prin “furt prin efractie” se intelege furtul savarsit prin inlaturare, prin fortare, a oricarui obiect, sau dispozitiv destinat a impiedica patrunderea in locul unde se afla bunurile asigurate daca, prin aceasta, s-a condus la distrugerea sau degradarea obiectului sau dispozitivului de inchidere;
 • furtul prin acte de talharie al bunurilor inscrise in polita de asigurare daca acesta s-a savarsit la adresa mentionata in polita, prin acte de violenta, in conditiile prevazute de codul penal, asupra asiguratului sau a uneia sau mai multor persoane aflate in serviciul asiguratului;
 • furtul prin intrebuintarea cheilor originale, insa numai daca acestea au fost obtinute prin acte de talharie comise asa cum se prevede mai sus sau obtinute prin furt prin efractie;
 • pagube produse cladirii in care se gasesc bunurile asigurate prin spargerea sau deteriorarea cu prilejul furtului sau tentativei de furt prin efractie, a peretilor, acoperisurilor, tavanelor, usilor, ferestrelor si dusumelelor la Cladiri sau la alte constructii apartinand asiguratului, precum si a mobilierului si incuietorilor;
 • cheltuieli de curatare si cele de inlocuire a incuietorilor avariate, ca urmare a furtului.

                            La asigurarile privind numai continutul, pagubele produse cladirii neasigurate potrivit celor prevazute la ultimele 2 paragrafe se acorda in limita a 10% din suma asigurata pentru bunurile din categoria ,,continut” asigurate.

Riscuri Excluse: 

               Riscurile excluse, care nu sunt preluate in asigurare prin polita de asigurare de bunuri apartinand persoanelor juridice, de la ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A., pentru locatia asigurata, sunt:

 • razboi (declarat sau nu), invazie sau actiunea unui dusman extern;
 • razboi civil, revolutie, rebeliune, insurectie, dictatura militara, conspiratie;
 • confiscare, expropriere, nationalizare, rechizitionare, sechestrare, distrugere sau avariere din ordinul oricarui guvern de drept sau de fapt sau oricarei autoritati publice;
 • Explozie atomica, radiatii sau infestari radioactive;
 • poluare sau contaminare din orice cauza;
 • uzura, fermentatie, distrugeri provocate de ciuperci, insecte, rozatoare, pasari si alti daunatori, oxidare, coroziune, precum si cele produse de afumare, patare sau parlire dintr-o sursa normala de caldura, inclusiv la bunurile supuse la foc sau caldura pentru prelucrare;
 • daune la masini si instalatii electrice si electronice, aparatura si circuite incorporate, cauzate de actiunea normala a curentului electric, descarcari electrice sau alte fenomene electrice, inclusiv scurtcircuit, survenite din orice alt motiv, daca acestea nu au fost urmate de Incendiu;
 • daune de consecinta, inclusiv cele provocate prin intreruperea folosirii bunurilor si a productiei ca urmare a unui risc asigurat (exemplu: pierdere de profit, deteriorarea marfii refrigerate);
 • daune provocate bunurilor individuale apartinand personalului angajat al asiguratului;
 • daune produse bunurilor mobile aflate, contrar normelor sau uzantelor, sub cerul liber;
 • cheltuieli legate de ameliorarea, imbunatatirea, sporirea valorii bunurilor in comparatie cu starea acestora dinaintea producerii evenimentului asigurat;
 • cheltuieli pentru repararea unor avarii/distrugeri accidentale produse de cauze necuprinse in asigurare ori cele pentru reparatii, reconditionari sau restaurari nereusite;
 • daune cauzate de deversari din lacuri de acumulare, inundatii produse in timpul formarii unor lacuri de acumulare (prin formarea lacului de acumulare se intelege umplerea cu apa a lacului de acumulare pana la nivelul deversorului) sau in timpul schimbarii artificiale a cursurilor de apa sau alte lucrari hidrotehnice;
 • scurgerea accidentala a apei din sprinklerele instalatiilor de stingere a incendiilor;
 • inundatia de la apa de conducta sau prin refularea apei de canalizare atat din instalatiile interioare din cladire cat si exterioare, proprii ale asiguratului sau apartinand altor agenti economici;
 • telefoanele mobile si accesoriile acestora, ca marfa in magazine, pentru riscul de furt;
 • trepidatii datorate circulatiei (rutiere, feroviare), precum si unor instalatii sau echipamente industriale ori de constructii;
 • infiltratia, prin care se intelege patrunderea in Cladiri, din sol sau prin acoperisuri, terase sau pereti, prin capilaritate sau gravitatie, prin pori, fisuri sau neetanseitati, a apei, producand umezirea, patarea sau igrasierea pardoselilor, tavanelor sau peretilor cladirilor/constructiilor, cu exceptia cazurilor in care astfel de pagube sunt provocate de producerea unor riscuri asigurate;
 • pierderea datelor si informatiilor continute pe suporturile de date (soft, baze de date etc.);
 • prabusirea sau avarierea cladirilor ca urmare a:
  • erorilor de proiectare si/sau greselilor de executie, a defectelor de material, a proastei intretineri, a vechimii sau a starii lor de degradare, fara legatura cu vreunul din riscurile asigurate;
  • lucrarilor de constructie (subzidiri, extinderi, modificari constructive) executate la cladirea asigurata sau in imediata sa vecinatate, fara legatura cu vreunul din riscurile asigurate;
 • tasare (lasare) a terenului de fundatie, fie sub sarcina constructiei, fie datorita altor cauze precum si formarea de crapaturi in terenul fundatiei sau in terenul din preajma cladirii, datorita variatiei de volum a terenului ca urmare a contractiei, umflarii sau inghetului-dezghetului;
 • avarierea accidentala a elementelor de zidarie/captusire a cuptoarelor, masei de filtrare, catalizatorilor si altor asemenea care, potrivit instructiunilor de utilizare, trebuie inlocuite de mai multe ori pe durata de viata a instalatiilor asigurate;
 • bani si/sau valori (inclusiv hartii de valoare, bijuterii etc.);
 • obiecte de arta;
 • pagube provocate sau provenind din inghetarea apei in rezervoare, conducte, vase etc.;
 • producerea cu intentie a riscului asigurat, de catre un membru din conducerea persoanei juridice asigurate sau cu consimtamantul acesteia, ca de pilda: incendierea intentionata a cladirii sau bunurilor, producerea unor explozii sau inundatii in scopul avarierii sau distrugerii cladirilor ori a altor bunuri asigurate, daca aceasta rezulta din acte incheiate de organele in drept si abilitate;
 • culpa grava in producerea pagubei a unui membru din conducerea persoanei juridice asigurate. Exista culpa grava atunci cand conduita neglijenta a persoanei conduce la producerea evenimentului asigurat, aceasta neprevazand, insa, consecintele conduitei sale desi ar fi trebuit sa le prevada si chiar sa le preintampine, ca de exemplu: construirea sau extinderea de Cladiri sau alte constructii in zone periclitate de inundatii, prabusiri sau alunecari de teren, daca organele in drept au interzis prin acte publicate sau au comunicat in scris asiguratului - inainte de construire sau extindere - interdictia de a se construi in acea zona, iar pagubele la Cladiri sau alte constructii au fost produse de inundatie, prabusire sau alunecare de teren.

                In caz de furt nu sunt cuprinse in asigurare si nu se acorda despagubiri in urmatoarele situatii (imprejurari), precum si daca furtul a fost favorizat de:

 • insusirea ilegala, frauda, falsificarea sau alte acte comise intentionat de oricare membru din conducerea persoanei juridice asigurate;
 • pierderea inexplicabila, disparitia misterioasa (disparitia bunurilor asigurate fara sa se cunoasca modalitatea in care au disparut aceste bunuri), lipsuri la inventar, lipsuri cauzate de greseli de contabilitate sau greseli de numarare in timpul inventarului;
 • furt simplu, furt prin inselatorie, furt prin intrebuintare de chei, potrivite sau originale;
 • desfiintarea, scoaterea din functiune, nearmarea de catre asigurat sau prepusi, a sistemelor de paza si protectie existente atat la data incheierii politei cat si cele instalate pe durata asigurarii;
 • furtul masinilor, instalatiilor, echipamentelor, inclusiv al componentelor acestora, lasate in exteriorul cladirilor, neingradite, neincuiate si nepazite.
Clauze Suplimentare: 

              La polita de asigurare de bunuri apartinand persoanelor juridice, de la ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A., in schimbul platii unei prime de asigurare suplimentare, se pot atasa urmatoarele clauze de asigurare prin care pot fi preluate in asigurare riscuri suplimentare, si anume:

                            Inundatia provocata ca urmare a spargerii conductelor de apa si a refularii conductelor de canalizare (Clauza 22/1)

 • RISCURI ASIGURATE: Asiguratorul, va despagubi pe asigurat pentru pagubele suferite la bunurile, mentionate in polita, produse ca urmare a riscurilor de:
  • inundatie ca urmare a spargerii accidentale a conductelor de apa sau deteriorarea robinetelor si altor accesorii ale instalatiilor de apa din cladire/constructie;
  • inundatie datorata deversarii apei de canalizare ca urmare a spargerii accidentale a tubulaturii sau refularii apei din canalizare, indiferent de provenienta acesteia, de la instalatii interioare sau exterioare, proprietatea asiguratului sau apartinand altor persoane juridice sau fizice;
  • inundarea provocata de instalatiile de alimentare sau evacuare a apei provenind de la apartamentele situate la etajele superioare sau de pe acelasi etaj.
 • EXCLUDERI:
  • apa din sprinklere (inclusiv declansarea intempestiva a capetelor de sprinklere) sau de la alte capete de pulverizare ale instalatiilor automate de stingere a incendiilor;
  • mijloace circulante si alte bunuri ce pot fi deteriorate de apa, depozitate in subsoluri care sunt inundate periodic de la scurgeri de apa provenind de la canalizari sau prin spargerea conductelor.
  • costurile cu inlocuirea sau reparatia elementelor de instalatie sanitare sau incalzire care au produs inundatia;
  • daune produse marfurilor care nu sunt depozitate pe paleti sau alte sisteme de depozitare cu inaltime minima de 10 cm.
 • SUMA ASIGURATA
  • Suma asigurata este cea declarata de asigurat si mentionata expres in polita sau intr-o anexa la aceasta (Supliment de asigurare).
 • In cazul in care se asigura mai multe locatii, in caz de dauna, limita de despagubire nu poate sa depaseasca suma asigurata a bunurilor dintr-o locatie.

                            daune provocate elementelor asigurate ale cladirii/anexelor prin Vandalism fara efractie, furtul elementelor cladirii prin efractie sau acte de talharie, distrugeri provocate de animale (Clauza 22/2)

 • RISCURI ASIGURATE: Asiguratorul, va despagubi pe asigurat pentru pagubele suferite la bunuri (Cladiri si continut), mentionate in polita, produse ca urmare a riscurilor de:
  • Vandalism fara efractie;
  • furtul elementelor cladirii/constructiei prin efractie sau acte de talharie;
  • distrugeri provocate elementelor cladirii/constructiei si continutului de catre animale salbatice.
 • EXCLUDERI:
  • cablurile si componentele electronice ale antenelor si sistemelor de telecomunicatii montate pe terase, balcoane sau in alte locuri la care este posibil accesul persoanelor din exterior;
  • cablurile si alte elemente de instalatii montate pe casa scarii, in subsolul cladirii (constructiei) sau alte locuri deschise circulatiei comune;
  • pagube produse peretilor cortina, peretilor din caramida de sticla si geamurilor termopan ce nu sunt asigurate ca "bunuri casabile" pentru riscurile specifice;
  • zgarieturi, mazgaleli, lozinci, inscrisuri, graffitti, precum si afise, reclame, anunturi si alte asemenea pe peretii exteriori ai cladirilor.
 • SUMA ASIGURATA
  • Suma asigurata, este cea declarata de asigurat si mentionata expres in polita sau intr-o anexa la aceasta (Supliment de asigurare).
 • In cazul in care se asigura mai multe locatii, in caz de dauna, limita de despagubire nu poate sa depaseasca suma asigurata a bunurilor dintr-o locatie.

                            Bunurile casabile din alcatuirea cladirii (si anexelor) pentru riscurile specifice (Clauza 22/3)

 • Bunuri ce pot fi asigurate: geamuri de usi si ferestre care fac parte integranta din cladire, pereti cortina si pereti din caramida de sticla, vitralii, fatade ale cladirilor realizate din materiale casabile (sticla, gresie, marmura, faianta, etc.), firme luminoase, panouri publicitare din materiale casabile.
 • Bunurile casabile asigurate, adresa la care se afla acestea si sumele asigurate sunt cele mentionate in polita de asigurare sau in anexele acesteia (Specificatia de asigurare);
 • RISCURI ASIGURATE: Asiguratorul, va despagubi pe asigurat pentru pagubele suferite la bunurile casabile, mentionate in polita, produse ca urmare a riscurilor de:
  • accidente de orice fel (inclusiv cele produse prin actiunea animalelor), variatii de temperatura, montare initiala gresita, Vandalism fara efractie;
  • in limita sumelor asigurate, se acorda despagubiri si pentru refacerea inscriptiilor, picturilor, gravurilor sau altor ornamentatii, precum si a literelor aplicate pe geamuri sau alte bunuri casabile, numai daca deteriorarea sau distrugerea acestora s-a produs concomitent cu spargerea sau craparea bunurilor respective.
  • cheltuieli cu montarea / demontarea sau inlocuirea geamurilor pentru Cladiri inalte.
 • EXCLUDERI:
  • daune de suprafata (zgarieturi, matuiri, schimbarea culorii in timp sau sub influenta factorilor de mediu) sau exfoliere, patare ca urmare a lucrului cu vopsea, deteriorari produse prin scantei de sudura;
  • lucrari de montare, demontare sau mutare a bunurilor casabile, precum si pagube produse in timpul manuirii bunurilor casabile asigurate;
  • daune cauzate de reparatii, decorari, adaugiri sau modificari suferite de cladirea / peretele in care sunt fixate bunurile casabile afectate;
  • daune datorate daramarii sau deteriorarii ramelor, precum si uzurii bunurilor casabile asigurate.
 • Nu se asigura urmatoarele bunuri: geamurile sau alte bunuri casabile care, la incheierea asigurarii, sunt sparte, crapate, cu stirbituri, exfolieri ale straturilor de acoperire sau alte asemenea defecte; geamurile sau  alte bunuri casabile care reprezinta (pentru asigurat) marfuri sau materiale pentru executari de lucrari.
 • Bunurile casabile se asigura la valorile declarate de asigurat si agreate de asigurator, respectiv valoarea de inlocuire (din nou), reprezentand costul construirii, producerii ori procurarii din nou a bunurilor respective, rezultat din devize, facturi, contracte sau alte documente de procurare.
 • Asigurarea bunurilor casabile ce reprezinta obiecte de arta se face corespunzator listelor cu valori declarate, stabilite pe baza de cataloage si/sau expertize.
 • In cazul in care se asigura mai multe locatii, in caz de dauna, limita de despagubire nu poate sa depaseasca suma asigurata a bunurilor dintr-o locatie.

                            Cladirile in constructie, de catre proprietar (Clauza 22/4)

 • Asiguratorul, accepta ca pentru acele Cladiri (constructii) la care antreprenorul nu a incheiat polita privind asigurarea pentru "toate riscurile" a lucrarilor de constructii-montaj si a raspunderii constructorului, sa incheie asigurarea cladirii aflate in constructie, pe numele beneficiarului, in conditiile si termenii precizati in aceasta clauza.
 • Asigurarea se incheie numai pentru lucrari deja incepute, la care s-a executat cel putin fundatia.
 • Suma asigurata la incheierea politei reprezinta valoarea lucrarilor de constructii-montaj executate pana in acel moment, stabilita potrivit devizului de lucrari.
 • Suma asigurata este ajustabila periodic, fiind majorata cel putin o data in perioada de ajustare prevazuta, prin adaugarea la suma asigurata initial a costului lucrarilor realizate dupa incheierea politei, cu emiterea de catre asigurator a unui supliment de asigurare si plata diferentelor de prima corespunzatoare.
 • Ajustarea sumei asigurate se face in baza datelor comunicate in scris de catre asigurat, in termen de 5 zile de la termenul prevazut pentru ajustare, sau anterior acestui termen, daca stadiul lucrarilor executate impune aceasta.
 • Asiguratorul se obliga ca in termen de doua zile lucratoare de la primirea comunicarii in scris a asiguratului sa emita un decont de prime pentru plata diferentei de prima corespunzatoare majorarii sumei asigurate, precum si un supliment de asigurare, anexa la polita si care face parte integranta din aceasta.
 • RISCURI ASIGURATE sunt cele mentionate in polita la care se anexeaza clauza si se refera numai la Cladiri asigurate prin aceeasi polita, mentionate in aceasta sau intr-o specificatie anexa, in care se precizeaza si lucrarile de constructii asigurate cu costurile aferente.
 • EXCLUDERI:
  • furtul elementelor de constructii/instalatii din alcatuirea cladirilor;
  • furtul elementelor de constructii/instalatii si altor materiale care nu au fost incorporate (montate) in cladirea asigurata;
  • inghet;
  • bunuri casabile ce nu sunt asigurate potrivit Clauzei 22/3 bunuri casabile, precum si cele care nu sunt montate pe amplasamentul definitiv conform proiectului.
 • Asiguratorul nu va plati despagubiri mai mari decat suma asigurata prevazuta in polita sau, in cazul in care au avut loc ajustari, in ultimul supliment de asigurare.
 • Diferentele de prima ce urmeaza a se incasa o data cu emiterea suplimentului de asigurare se calculeaza pentru perioada ramasa pana la expirarea politei, pro-rata.
 • Perioada de ajustare este de 60 de zile de la data emiterii politei sau, dupa caz, de la data ultimei ajustari.

                             Bunurile mobile sau transportabile care se pot gasi si la alte adrese decat cea consemnata in polita (Clauza 22/5)

 • Asiguratorul, va despagubi pe asigurat pentru pagubele suferite la urmatoarele bunuri:​
  • Transportabile, care se gasesc pentru un timp la o adresa, dupa care sunt mutate pentru o alta perioada de timp la o alta adresa, cum ar fi: vagoane dormitor, remorci echipate cu aparatura de laborator, tonete tractabile pentru prestare de activitati comerciale sau de reparatii;
  • Mobile, cum ar fi : tractoare forestiere, combine si alte utilaje agricole, electrostivuitoare, motostivuitoare, utilaje de asflatat, etc. care in cea mai mare parte a programului de lucru se gasesc in miscare, neputandu-se stabili si mentiona in polita o adresa exacta.
 • Includerea in asigurare se face pe baza unei specificatii anexate la polita, cuprinzand datele tehnice de identificare, locurile sau aria geografica de utilizare/parcare, precum si sumele pentru care bunurile sunt asigurate.
 • Acoperirea se refera numai la aria geografica in care bunul asigurat este conceput sa fie utilizat/stationat/parcat in perioada asigurata (de exemplu pentru combine: pe terenurile agricole - lan/arie, in timpul programului de lucru sau la locul de parcare in afara programului de lucru) si este valabila numai pe teritoriul Romaniei.
 • EXCLUDERI:
  • situatiile de daune ca urmare a unor accidente de circulatie pe drumurile publice sau ocazionate de transportarea de la un loc de exploatare la altul, pe caile uzinale sau forestiere, inclusiv ca urmare a izbirii de catre vehicule, utilaje sau masini neinmatriculabile si la urcarea/coborarea in mijloace de transport (cand situatia impune);
  • avariile accidentale produse la masini, utilaje, echipamente, motoare, instalatii.

                             Marfuri in refrigerare (Clauza 22/6)

 • Asiguratorul, acopera pagubele produse stocului de marfa refrigerata-congelata ca urmare a deteriorarii, putrefactiei sau contaminarii, ca urmare a riscurilor  prevazute mai jos si cauzate de avarii, deteriorari bruste si neprevazute la instalatia de racire. Prin instalatie de racire se intelege:
  • compresoare, pompe, ventilatoare, condensatoare, evaporatoare;
  • rezervorul de agent lichid si epuratorul de gaze;
  • conducte, valve si rezervoare;
  • motoare, mecanisme si angrenaje;
  • aparatura de control si monitorizare;
 • RISCURI ASIGURATE: in baza acestei clauze se acopera daunele, numai in spatiile de depozitare, ca urmare a (situatii pentru care se acorda despagubiri):
  • Cresteri sau scaderi ale temperaturii in spatiul de depozitare;
  • Schimbari, modificari in concentratia gazelor;
  • Actiunea agentului de refrigerare care a scapat accidental din instalatii;
 • EXCLUDERI: Chiar daca deteriorarea stocului de marfa refrigerata a avut loc din cauza si in conditiile prevazute mai sus, nu se acorda despagubiri in urmatoarele situatii:
  • Scaderea in greutate, defecte sau boli inerente, deteriorare sau putrezire naturala a marfii depozitate;
  • Depozitare, stivuire necorespunzatoare sau gresita, ambalare necorespunzatoare a bunurilor;
  • Nerespectarea specificatiilor sau a conditiilor impuse de proiectant;
  • Caderi sau fluctuatii ale sistemului public de furnizare a energiei sau a oricarei alte surse de alimentare;
  • Supraincarcarea camerei de depozitare peste limita maxima stabilita;
  • Eroziune, coroziune, depuneri lasate de apa, influente chimice sau atmosferice continue, depuneri exagerate de rugina, noroi, zgura din conducte sau alte depuneri;
  • Avarii cauzate de testari sau experimente presupunand impunerea unor conditii exceptionale de exploatare;
 • SUMA ASIGURATA
  • Suma asigurata este pretul de achizitie al marfii sau, dupa caz, pretul estimat de vanzare pentru care depozitarul are raspundere, conform facturilor, dar fara sa se depaseasca, in nici un caz, pretul pietei pe care urmeaza sa se livreze marfa. De asemenea, suma asigurata va cuprinde cheltuielile de depozitare iar in cazul importurilor si taxele vamale aferente. In cazul depasirii sumei asigurate pentru stocuri, nu se va aplica regula proportionalitatii in cazul producerii unui eveniment asigurat, daca depasirea sumei asigurate este de maxim 20% din valoarea asigurata a stocului pentru fiecare locatie asigurata.​
 • fransiza
  • fransiza este stabilita la 5% din fiecare eveniment dar nu mai putin de 500 EUR sau echivalent in lei, la data daunei, daca nu s-a convenit altfel cu asiguratorul si s-a mentionat in polita de asigurare sau in specificatia de asigurare.
 • OBLIGATIILE ASIGURATULUI:
  • in cazul in care la incheierea asigurarii asiguratorul stabileste masuri obligatorii cu termen de realizarea a acestora, asiguratul este obligat la realizarea acestora; in caz contrar imediat dupa expirarea termenului, clauza se reziliaza de drept fara ca o alta formalitate sa mai fie necesara;
  • anuntarea asiguratorului in cel mult 24 de ore de la producerea unui eveniment asigurat;

                             daune de consecinta, produse ca pagube materiale indirecte, ca urmare a producerii riscurilor asigurate (Clauza 22/7)

 • Asiguratorul, acopera pagubele materiale indirecte produse ca urmare a riscurilor acoperite prin polita la care aceasta clauza este anexa, la:
  • sarje de produse compromise datorita stagnarii sau dereglarii proceselor tehnologice ca urmare a producerii unuia sau mai multor riscuri acoperite;
  • bunuri contaminate de gaze, vapori, agenti chimici, biologici etc. degajati ca urmare a unui risc acoperit, prin spargerea recipientelor, conductelor etc. sau prin dereglarea aparatelor de masura si control aferente instalatiilor.
 • EXCLUDERI:
  • pierderi datorate nepregatirii tehnice sau organizatorice a personalului sau de manevre tehnice sau tehnologice gresite, neconforme normelor si instructiunilor tehnice si organizatorice prescrise in caz de eveniment;
  • daune financiare (pierderi de profit) rezultand din intreruperea sau impiedicarea activitatii economice in urma evenimentului sau din lipsa de capital pentru reconstructia sau inlocuirea bunurilor distruse sau avariate;
  • pierderi rezultate din intreruperi sau deficiente in furnizarea apei, gazului, curentului electric sau altor mijloace si servicii de la terti, fara legatura cauzala cu riscurile acoperite.
 • SUMA ASIGURATA​
  • Suma asigurata, este cea declarata de asigurat si mentionata expres in polita sau intr-o anexa la aceasta (Supliment de asigurare), dar maximum 10 % din valoarea bunurilor asigurate.

                             Pierderi din intreruperea activitatii ca urmare a riscurilor asigurate (Clauza 22/8)

 • Asiguratorul, va despagubi pe asigurat pentru pierderile financiare din intreruperea activitatii ca urmare a riscurilor asigurate prin polita la care ceasta clauza este anexata.
 • Riscul specific asigurat in baza prezentelor conditii este pierderea din intreruperea activitatii inregistrata de asigurat prin reducerea cifrei de afaceri in perioada de intrerupere a activitatii datorita producerii unui risc/eveniment acoperit prin polite de asigurare (Cladiri, alte constructii sau continutul acestora).
 • Asiguratul este indreptatit sa primeasca despagubiri pentru pierderi din intreruperea activitatii daca evenimentul cauzator, la data producerii lui, este acoperit prin polite de asigurare si are ca urmare o pierdere materiala.
 • Pierderea din intreruperea activitatii reprezinta pierderea financiara efectiva suferita de asigurat in perioada de intrerupere a activitatii, insumand pierderea de ”profit brut” asigurat, cheltuieli suplimentare de restabilire a activitatii dupa eveniment si cheltuieli de expertiza a daunei, din care s-a scazut suma recuperarilor de profit si cheltuielilor incetate ca urmare a intreruperii activitatii.
 • Perioada de despagubire reprezinta perioada efectiva de intrerupere a activitatii pentru care se platesc despagubiri, survenita in urma producerii unui risc acoperit si necesara, in conditii normale de rapiditate si preocupare din partea asiguratului, pentru restabilirea activitatii (atingerea ”profitului brut” asigurat dinainte de eveniment).
 • Perioada maxima de despagubire reprezinta durata pe care partile o stabilesc de comun acord ca limita maxima a perioadei de despagubire. Perioada maxima precizata in specificatie nu poate depasi ca durata perioada asigurata, dar nu este limitata de data expirarii politei.
 • Suma asigurata inscrisa in polita si specificatie este cea declarata de asigurat si agreata de asigurator. Prin acordul partilor, asigurarea se incheie la o suma totala reprezentand pierderea din intreruperea activitatii acoperita pe perioada de asigurare si repartizata pro-rata pe subdiviziunile aceastei perioade.
 • Daca nu s-a convenit altfel prin prevederi exprese in polita si/sau specificatie, in limita sumei asigurate sunt acoperite pierderile reprezentand:
  • "profitul brut" pe perioada de asigurare;
  • cheltuielile suplimentare de restabilire a activitatii;
  • cheltuielile de expertiza a daunei.
 • "Profitul brut" reprezinta diferenta dintre cifra de afaceri si cheltuielile variabile de exploatare, echivalenta cu suma care include cheltuielile fixe si profitul din exploatare (inainte de impozitare). Potrivit acordului partilor, in specificatie se stabilesc capitolele de cheltuieli fixe sau venituri incluse in "profitul brut" sau cheltuielile variabile excluse.​
 • Cheltuielile suplimentare de restabilire a activitatii sunt cheltuielile ocazionate de evenimentul acoperit (pentru inchirierea de utilaje, servicii executate de terti, tehnologii adaptate, personal si/sau ore suplimentare, mutare in alte locatii etc.), efectuate expres pentru evitarea sau diminuarea urmarilor evenimentului asupra realizarii profitului si pentru restabilirea activitatii.
 • Cheltuielile de expertiza a daunei sunt sumele stabilite la tarife uzuale si platite de Asigurat expertilor contabili, contabililor autorizati sau agreati intre parti pentru  extragerea si certificarea din evidentele contabile ale asiguratului si din alte documente a datelor, informatiilor si dovezilor solicitate de asigurator si necesare la determinarea, verificarea si certificarea daunei.
 • Fransize ce pot fi stabilite intre parti:​
  • fransiza de timp (exprimata in zile lucratoare) reprezinta partea din perioada de despagubire, situata la inceputul acesteia, pentru care in caz de dauna nu se platesc despagubiri (pierdere suportata de asigurat).
  • fransiza valorica reprezinta suma stabilita prin acordul partilor ca limita minima a partii din pierdere care in caz de dauna se deduce din despagubire.
   • Asiguratul poate opta numai pentru una din fransize sau pentru ambele. In cazul in care s-a optat pentru ambele, opereaza fransiza care are valoarea cea mai mare, stabilita prin compararea fransizei valorice cu echivalentul corespunzator fransizei de timp, calculat pro-rata temporis fata de pierderea din intreruperea activitatii pe perioada de despagubire.​
 • Excluderi:
  • orice pierderi din riscurile generale excluse, Avarii accidentale la masini si utilaje sau alte riscuri neacoperite prin polite de asigurare a cladirilor si/sau continutului pentru riscuri generale, potrivit mentiunilor din ”Conditii privind asigurarea de bunuri apartinand persoanelor juridice”;
  • pierderile inregistrate in sectoarele de activitate neasigurate prin polite de bunuri, indiferent de relatia cauza-efect ce poate exista intre acestea si cel acoperit pentru riscuri generale si/sau Avarii accidentale;
  • lipsa de capital pentru reconstructia sau inlocuirea bunurilor distruse sau avariate;
  • prelungirea perioadei de intrerupere pentru: modificari sau imbunatatiri la constructii (cu exceptia celor legal impuse), utilaje sau tehnologii; angajare sau instruire de personal; crearea de suprastocuri (chiar existente inainte de eveniment); lipsa pregatirii tehnice sau organizatorice; deficiente de import;
  • stocuri nevandabile si/sau deprecierea stocurilor neafectate de eveniment, dupa producerea acestuia;
  • intreruperi sau deficiente in furnizarea apei, gazului, curentului electric sau altor mijloace si servicii de la terti, fara legatura cauzala cu riscurile acoperite;
  • fraude, disparitii inexplicabile de bunuri si valori, lipsuri la inventar, distrugeri sau pierderi de informatii;
  • daune datorate intreruperii activitatii (fara distrugere de bunuri) produse intentionat de persoane implicate in revolte, reactii la concedieri, acte de perturbare a activitatii sau de sabotaj;
  • penalizari sau amenzi de orice fel, datorii catre stat (TVA, accize, impozite etc.), debite datorate intreruperii oricarui contract de inchiriere, prestare sau comert, reevaluari si inregistrari contabile de bunuri sau servicii (neincluse in suma asigurata), orice deficit de cont curent, arierate la incasari sau plati din orice cauza, inclusiv blocaj financiar;
  • orice raspundere civila legata de eveniment.
 • Obligatiile Asiguratului
  • ​In perioada asigurata:
   • sa notifice in scris asiguratorului  orice modificari intervenite in legatura cu datele  luate in considerare la incheierea politei: schimbarile majore in derularea afacerii, extindere teritoriala, intensificarea activitatii, discontinuitate repetata, preluare de catre alt antreprenor, lichidare, situatiile corelate care pot antrena si/sau agrava riscul de pierderi din intreruperea activitatii;
   • sa intreprinda, sa sprijine si sa permita toate masurile practic aplicabile pentru prevenirea riscului de intrerupere a activitatii si a pierderilor consecutive;
   • oricand in perioada asigurata, sa permita accesul reprezentantilor asiguratorului la locurile si documentele necesare pentru analizarea riscului si prevederea masurilor de evitare;
   • sa tina evidenta clara si completa a afacerii asigurate, conform dispozitiilor legale in vigoare;
   • sa solicite actualizarea sumei asigurate in cazul in care datele estimative luate in considerare la incheierea asigurarii sau agreate ulterior sunt depasite cu peste 5% de cele realizate in desfasurarea afacerii.​
  • La producerea unui risc acoperit:
   • sa intreprinda, sa sprijine si sa permita toate actiunile practic aplicabile pentru inlaturarea rapida a urmarilor evenimentului si minimizarea pierderii;
   • sa intocmeasca in sustinerea cererii de despagubire dosarul de dauna (certificat in scris de experti contabili, contabili autorizati sau agreati intre parti) si sa-l inainteze asiguratorului, in termen de 30 de zile de la expirarea perioadei de despagubire sau alt termen agreat de asigurator;
   • sa furnizeze asiguratorului toate documentele si datele solicitate in completarea dosarului ca necesare pentru investigarea, verificarea si certificarea daunei.
   • in cazul neindeplinirii de catre asigurat a oricareia dintre primele 4 obligatii de mai sus, specifice periodei asigurate, riscul agravat sau neprevenit se considera neacoperit, iar asiguratorul este indreptatit ca, prin notificare scrisa, sa suspende acoperirea sau sa denunte polita cu efect de la data notificarii, fara returnarea primei platite.
   • daca asiguratul nu indeplineste a cincea obligatie de mai sus, specifica perioadei asigurate, asiguratorul raspunde proportional, fiind indreptatit ca, la producerea unei daune, sa reduca despagubirea cu raportul dintre ”profitul brut” asigurat corespondent pro-rata perioadei de despagubire si cuantumul ”profitului brut” calculat pe aceeasi perioada.
   • Neindeplinirea oricareia dintre obligatiile specificate in momentul producerii unui risc acoperit, anuleaza dreptul la despagubire si obliga pe asigurat la returnarea catre asigurator a oricarei sume platite in avans in contul daunei.​
 • Constatarea si evaluarea daunei in cazul producerii riscului asigurat se efectueaza de asigurator impreuna cu asiguratul sau prin experti agreati de ambele parti.​
  • Cuantumul despagubirii pe care asiguratorul o datoreaza si o plateste asiguratului este valoarea neta a pierderii din intreruperea activitatii.
  • In cuantumul pierderilor se includ:​
   • pierderea efectiva de ,,profit brut”  inregistrata in perioada de despagubire, dovedita de asigurat pe baza rezultatelor obtinute in perioada de referinta anterioara evenimentului (egala cu perioada de despagubire) si cu documente justificative pentru perioada de intrerupere, prin care se atesta profitul din exploatare ce s-ar fi realizat daca nu ar fi intervenit evenimentul, precum si cheltuielile fixe efectuate in perioada de despagubire;
   • cheltuielile suplimentare de restabilire a activitatii, care se despagubesc, dupa caz, in limita asigurata (daca este prevazuta in polita), in limita economica (fara a depasi pierderea de profit astfel evitata) sau in limita convenita intre parti (inainte sau dupa efectuarea cheltuielilor);
   • cheltuielile de expertiza a daunei, care se despagubesc, dupa caz, in limita asigurata, in limita justificata de catre asigurat sau conform acordului partilor.​
  • Din cuantumul pierderilor se scad:​
   • recuperarile de profit, reprezentand:
    • sumele incasate sau estimate a fi incasate de catre asigurat, direct sau prin orice agent economic actionand in numele sau, din activitati desfasurate in perioada de despagubire si in beneficiul afacerii asigurate, prin care sunt produse si/sau livrate marfuri si/sau prestate servicii in alte locatii si/sau cu alte mijloace (masini, utilaje, echipamente) decat cele cuprinse in asigurarea de bunuri pentru riscuri generale;
    • beneficiile suplimentare obtinute de asigurat ca urmare a intreruperii si restabilirii activitatii (care prilejuiesc si/sau faciliteaza schimbarea ori imbunatatirea unor mijloace tehnice, procedee tehnologice, structuri organizatorice etc.), intr-o perioada de sase luni imediat urmatoare, din livrari restante de produse cu calitati si/sau la preturi superioare ori din cresterea productiei sau profitului;
   • cheltuielile incetate, reprezentand cheltuielile fixe ce s-ar fi efectuat in conditii normale de activitate, dar sistate  sau reduse ca urmare a intreruperii activitatii;
   • fransiza stabilita;
   • orice prime datorate pana la expirarea politei;
  • Plata despagubirilor se face astfel:
   • La solicitarea asiguratului si in baza documentelor justificative prezentate, asiguratorul poate acorda in perioada de intrerupere avansuri in contul daunei, pana la 50 % din despagubirea estimata.
   • Asiguratorul va achita asiguratului despagubirea (totala sau diferenta ramasa dupa plata avansurilor) in termen de 30 zile calendaristice de la data depunerii dosarului de dauna, daca din verificarea acestuia rezulta cu certitudine cuantumul total al despagubirii.
   • Dupa fiecare dauna platita de asigurator, suma asigurata se reduce cu valoarea despagubirii acordate. Pentru restul perioadei asigurate polita ramane valabila pentru suma ramasa, fara modificarea primei. Reintregirea sumei asigurate se face numai la optiunea asiguratului, in baza unui supliment de asigurare, prin plata unei prime suplimentare.
   • Raspunderea asiguratorului si despagubirile platite nu pot depasi suma asigurata totala, orice alta limita stabilita initial in specificatie sau ulterior actualizata prin supliment de asigurare, suma ramasa sau reintregita dupa orice despagubire.
   • Cererea-chestionar si specificatia pentru pierderi din intreruperea activitatii fac parte integranta din polita la care aceasta clauza este anexata.

                             Asigurarea telefoanelor mobile si accesoriilor acestora, ca marfa in magazine pentru riscul de furt (Clauza 22/9)

 • Asiguratorul, asigura telefoanele mobile si accesoriile acestora ca marfa in magazine pentru riscul de furt.
 • SUMA ASIGURATA​:
  • Telefoanele mobile si accesoriile acestora se asigura ca marfa in magazine la o suma globala declarata de asigurat si agreata de asigurator, reprezentand valoarea, determinata pe baza pretului unitar, corespunzatoare numarului de aparate incluse in asigurare la adresa mentionata in polita (valoarea maxima a stocului la un moment dat).
 • OBLIGATIILE ASIGURATULUI:
  • In perioada de valabilitate a politei, asiguratul are obligatiile prevazute in conditiile privind asigurarea de bunuri si in afara programului de lucru realizarea uneia din conditiile de mai jos:
   • Conditia I: in spatiul de depozitare exista sistem de alarma conectat la firma de paza cu interventie rapida si depozitarea bunurilor este realizata in una din variantele de mai jos:
    • incapere, separata de spatiul de vanzare, prevazuta cu usa metalica/gratii, incuietori sigure si zid de beton / metal / caramida;
    • dulap/fiset metalic incastrat si prevazut cu incuietori sigure, cu minim 3 puncte de inchidere;
    • seif.
   • Conditia II: Paza permanenta
 • Asiguratorul nu va plati insa nici un fel de despagubiri in cazuri de lipsa de la serviciu a paznicului sau cand dauna este produsa prin neglijenta, lipsa de vigilenta sau neindeplinirea obligatiilor de serviciu de catre acesta.

                              Scurgerea accidentala a apei din sprinklerele instalatiilor de stingere a incendiilor (Clauza 22/10)

 • RISCURI ASIGURATE: Asiguratorul, va despagubi pe asigurat pentru pagubele suferite la bunurile, mentionate in polita, produse ca urmare a scurgerii accidentale a apei din instalatiile automate de stingere a incendiilor cauzate de:
  • scurgerea apei din instalatiile automate de stingere a incendiilor in cazul avarierii sau ruperii accidentale a partilor componenete ale instalatiilor automate de stingere a incendiilor;
  • declansarea intempestiva a capetelor sprinkler, rezultate din: erori de functionare a dispozitivelor de protectie, suprapresiune, defecte sau greseli de proiectare ori de fabricatie, defecte ale materialului, erori de montare sau instalare, reglare defectuoasa.
 • EXCLUDERI:
  • pagube produse instalatiilor de sprinklere propriu-zise, aparaturii de comanda si control prin avarierea accidentala a acestora ca urmare a lipsei de intretinere si neefectuarii la timp a reparatiilor;
  • pagube produse cu ocazia efectuarii lucrarilor de instalare sau reparare, de dare in folosinta, probe sau modificari constructive;
  • eroziune, coroziune, depuneri lasate de apa, influente chimice sau atmosferice continue, depuneri de rugina, noroi, zgura din conducte sau alte depuneri;
  • avariere, distrugere sau cheltuieli provenind din acte deliberate ori neglijenta grava ale asiguratului sau ale prepusilor sai;
  • orice erori sau defecte existente la momentul inceperii raspunderii asiguratorului si cunoscute de asigurat;
  • sprinklere achizitionate care nu au fost supuse testelor de functionare ori nu au trecut cu succes aceste teste;
  • spargerea instalatiilor ca urmare a inghetarii apei din conducte, vase, aparate.
 • SUMA ASIGURATA​:
  • Suma asigurata este cea declarata de asigurat si mentionata expres in polita sau intr-o anexa la aceasta (Supliment de asigurare).
 • In cazul in care se asigura mai multe locatii, in caz de dauna, limita de despagubire nu poate sa depaseasca suma asigurata a bunurilor dintr-o locatie.

                               Asigurarea fenomenelor electrice la obiective industriale (Clauza 22/11)

 • RISCURI ASIGURATE: Asiguratorul, va despagubi pe asigurat pentru daunele directe suferite la masinile si instalatiile electrice de utilizare, aparatura si circuitele incorporate, produse de:
  • arcuri electrice, descarcari si alte fenomene de natura electrica produse la aparatura, echipamente, instalatii electrice (exclus partea electronica), chiar daca acestea nu sunt urmate de Incendiu;
  • actiunea indirecta a electricitatii atmosferice (Trasnet, fulger), asupra bunurilor asigurate aflate in interiorul sau exteriorul cladirilor/constructiilor, sub cerul liber (statii electrice, transformatoare etc.).
 • EXCLUDERI:
  • daunele la instalatiile si aparatura electronica, de comunicatii sau aparatura de tip electrocasnic;
  • daunele produse la sau in legatura cu piesele ce se schimba de mai multe ori pe durata de viata a instalatiilor asigurate (perii colectoare, baterii acumulatoare, sigurante si alte asemenea);
  • daunele cauzate de uzura sau lipsa de intretinere;
  • daunele constatate cu ocazia montarii sau demontarii, precum si in timpul operatiilor de omologare sau de proba.
 • SUMA ASIGURATA​:​
  • Suma asigurata, este cea declarata de asigurat si mentionata expres in polita sau intr-o anexa la aceasta (Supliment de asigurare).

                               B 1- 2002 Excludere risc de terorism

 • Fara a se tine seama de nici o alta prevedere in sens contrar, in cuprinsul politei de asigurare sau al oricarei alte prevederi, prin aceasta clauza se convine ca polita de asigurare sa excluda pierderea, distrugerea, dauna, costul sau cheltuielile de orice natura cauzate direct sau indirect, rezultand din, sau avand legatura cu orice act de terorism, indiferent de orice alta cauza sau eveniment care contribuie la aceasta pierdere, distrugere, dauna sau costuri, simultan sau in alta ordine;
 • In sensul acestei clauze, actul de terorism insemna acel act savarsit de o persoana sau grup (grupuri) de persoane actionand in scopuri politice, religioase, etnice sau ideologice, pregatite sa creeze o stare de panica in cadrul populatiei sau o parte a sa si astfel sa influenteze guvernul sau autoritatea publica.
 • Aceasta clauza exclude de asemenea pierderea, distrugerea, dauna, costul sau cheltuielile de orice natura cauzate direct sau indirect, rezultand din sau avand legatura cu orice actiune avand ca scop controlul, prevenirea, reprimarea sau care este legata in vreun fel de cele de mai sus.
 • In orice litigiu in care asiguratorul sustine ca, in baza acestei excluderi, pierderile, distrugerile, daunele sau costurile nu sunt acoperite prin polita, sarcina de a demonstra contrariul revine asiguratului.

                            B 2-2002 Excludere date in format electronic

 • Prin aceasta clauza nu sunt cuprinse in polita de asigurare si asiguiratorul nu va plati despagubiri pentru pierderi, distrugeri, daune sau pierderi, daune de consecinta cauzate direct sau indirect, constand sau luand nastere din:
  • orice nefunctionare sau functionare defectoasa a internetului sau a oricaror servicii similare sau a oricarei retele de calculatoare tip intranet sau retea privata si a altor facilitati similare;
  • orice corupere, distrugere, distorsionare, stergere sau alte pierderi sau daune ale informatiilor, programelor unui calculator (software), sau oricarui alt tip de programe sau set de instructiuni, indiferent de suport;
  • pierderea capacitatii de functionare sau a functionalitatii totale sau partiale a datelor, codurilor, programelor software, oricaror computere sau sisteme de computere sau a altor sisteme dependente de oirce tip de microcip, circuit sau set de instructiuni integrat si orice raspundere care poate decurge din acestea sau imposibilitatea asiguratului de a desfasura o activitate profesionala.
 • Pierderile, distrugerile, daunele sau pierderile, daunele de consecinta descrise mai sus sunt excluse fara a se tine cont de alta cauza care a contribuit simultan sau in orice alta ordine.
Obligatiile Asiguratului: 

               Principalele obligatii pe care asiguratul le are prin polita de asigurare de bunuri apartinand persoanelor juridice, de la ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A. sunt:

                            Pe intreaga perioada de valabilitate a politei asiguratul este obligat:

 • sa plateasca primele de asigurare sau ratele de prima la termenele scadente prevazute in polita de asigurare (in cazul neachitarii in termen a ratelor, polita se reziliaza de drept);
 • sa declare existenta altor asigurari pentru acelasi bun, inclusiv la asiguratori diferiti, atat la incheierea politei de asigurare, cat si pe perioada valabilitatii acesteia;
 • sa permita asiguratorului sa verifice modul in care este intretinut bunul asigurat;
 • sa intretina bunul asigurat in bune conditii, in conformitate cu dispozitiile legale, in scopul prevenirii producerii riscului asigurat;
 • sa asigure si sa intretina in stare de functionare mijloacele tehnice pentru inlaturarea sau diminuarea riscurilor si sa se conformeze masurilor stabilite prin norme generale sau specifice obiectivului asigurat de catre organele abilitate;
 • sa comunice asiguratorului in termen de 14 zile calendaristice orice modificare intervenita in legatura cu datele luate in considerare la incheierea politei, precum si schimbarea imprejurarilor esentiale privind posibilitatea producerii riscului asigurat;
 • in eventualitatea absentei asiguratului sau prepusilor sai, ori pe timpul cat activitatea in afacerea sa este suspendata, usile, inclusiv celelalte deschideri din cladirea asigurata sa fie tot timpul incuiate, prevazute cu sisteme de inchidere sigure, care sa nu permita patrunderea in incinta fara distrugerea sau deteriorarea lor si toate sistemele de siguranta existente in momentul asigurarii sau asupra carora se cade de acord ulterior, in special sistemele de alarma antifurt, sa fie bine intretinute si mentinute in stare de functionare. Asiguratul este obligat sa organizeze testarea si inspectarea sistemelor de alarma cel putin o data la 6 luni;
 • sa avizeze asiguratorul in termen de 14 zile calendaristice in scris despre orice modificare ce ar putea agrava riscul, chiar daca aceasta modificare are loc impotriva vointei lui. De exemplu, o agravare a riscului are loc cand:
  • mijloacele de siguranta care existau la momentul cand s-a facut asigurarea sau au fost ulterior instalate sunt inlaturate sau reduse in numar, capacitate sau dimensiune;
  • urmare pierderii unei chei de la intrarea cladirii asigurate, incuietoarea nu este inlocuita cu una de aceeasi calitate sau de calitate superioara;
  • intr-o cladire adiacenta (avand pereti comuni) se desfasoara lucrari de constructii, se monteaza schele, instalatii sau alte obiecte;
  • activitatea este temporar sau permanent intrerupta pentru o perioada mai mare de 30 zile calendaristice;
  • cladirea este nelocuita si/sau nesupravegheata pentru o perioada mai mare de 30 zile calendaristice.

              In caz de neindeplinire a obligatiilor prevazute mai sus, asiguratorul are dreptul sa denunte asigurarea de la data constatarii, fara restituirea primelor pentru perioada scursa de la incheierea asigurarii. In cazurile grave de neglijenta privind intretinerea bunurilor asigurate sau agravarea riscului prin neindeplinirea masurilor mentionate mai sus, asiguratorul are dreptul sa refuze plata despagubirii la producerea riscului asigurat. In caz de furt, daca se constata ca asiguratul nu a respectat obligatiile de mai sus asiguratorul are dreptul sa refuze plata daunei, in caz de inexistenta sau nefunctionare a sistemelor antifurt.

                            Dupa producerea riscului asigurat, asiguratul este obligat:

 • sa ia pe seama asiguratorului si in cadrul sumei la care s-a facut asigurarea, potrivit cu imprejurarile, masuri pentru limitarea pagubelor;
 • sa instiinteze imediat, in caz de Incendiu, Explozie sau furt, dupa caz, pompierii, politia sau alte organe de cercetare, cele mai apropiate, cerand acestora intocmirea de acte cu privire la cauzele si imprejurarile producerii evenimentului asigurat;
 • sa avizeze in scris asiguratorul, in termen de 5 zile lucratoare, iar in cazul furtului in 24 de ore, despre producerea riscului asigurat, imprejurarile in care acesta a intervenit, cu estimarea pagubelor produse si natura lor (in avizare se vor arata locul, data, ora, cauzele si imprejurarile producerii riscului asigurat, locul unde se afla bunurile avariate sau distruse);
 • sa pastreze partile afectate si sa le puna la dispozitia reprezentantilor sau expertilor asiguratorului, pentru constatare;
 • sa furnizeze toate informatiile si probele documentare solicitate de asigurator si sa permita acestuia sa faca investigatii referitoare la cauza si marimea pagubei;
 • sa conserve dreptul de regres al asiguratorului impotriva celor vinovati de producerea pagubei;
 • in eventualitatea producerii furtului, asiguratul este obligat:
  • sa aiba grija ca pana la cercetarea faptelor sa ramana neatinse toate urmele efractiei;
  • sa informeze imediat despre aceasta organele de politie si asiguratorul, in interval de 24 ore de la momentul cand a luat cunostinta despre paguba;
  • sa trimita asiguratorului si politiei o lista semnata de asigurat cuprinzand bunurile lipsa, distruse sau avariate;
  • sa permita asiguratorului sa intreprinda investigatii referitoare la cauza si cuantumul pagubei si la marimea despagubirii, furnizandu-i toate informatiile ce ar putea fi necesare, precum si toate documentele relevante;
  • daca bunurile furate au fost gasite, sa instiinteze despre aceasta asiguratorul in 24 de ore, indiferent daca bunurile au fost gasite inainte sau dupa plata despagubirii;
  • sa puna la dispozitia asiguratorului actele de constatare ale organelor de politie.

              In cazul nerespectarii obligatiilor prevazute mai sus, asiguratorul are dreptul sa refuze plata despagubirii, daca din acest motiv nu a putut determina cauza sau marimea reala a daunei produse din riscurile asigurate.

  Obligatiile Asiguratorului: 

                 Principalele obligatii, pe care ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A. le are in calitatea sa de asigurator, prin polita de asigurare de bunuri apartinand persoanelor juridice, sunt:

  • sa puna la dispozitia asiguratului sau contractantului asigurarii informatii complete si corecte in legatura cu polita de asigurare, atat inaintea incheierii, cat si pe durata derularii acestuia;
  • sa emita polita de asigurare daca locatia indeplineste conditiile de asigurabilitate;
  • sa elibereze, la cerere, un duplicat al politei de asigurare, in cazul in care originalul a fost pierdut sau distrus;
  • sa pastreze confidentialitatea informatiei despre asigurat, de care a luat cunostinta in procesul asigurarii;
  • sa primeasca avizarile de dauna;
  • sa constate si sa estimeze valoarea pagubelor dupa producerea riscurilor asigurate, in baza documentelor primite de la asigurati/pagubiti;
  • sa emita oferte de despagubire;
  • sa plateasca despagubirile cuvenite celor in drept la termenele stabilite;
  • sa ramburseze asiguratului cheltuielile aferente limitarii pagubelor legate de producerea evenimentului asigurat.
  Procedura Daune: 
  • In cazul producerii riscurilor asigurate, constatarea pagubelor se face de catre asigurator impreuna cu asiguratul (reprezentantii acestuia).
  • Dupa efectuarea lucrarilor de constatare si completarea procesului verbal se stabileste cuantumul despagubirii in functie de felul daunei, respectiv dauna totala sau dauna partiala, precum si in functie de suma la care s-a facut asigurarea, respectiv la valoarea de inlocuire (de nou) sau la valoarea ramasa, precum si de retinerile prevazute.
   • Prin dauna totala se intelege distrugerea in intregime a bunurilor asigurate sau disparitia, fara resturi care se mai pot intrebuinta sau valorifica, sau distrugerea in asa mod incat, desi au ramas resturi ce se mai pot intrebuinta sau valorifica, refacerea pe cale de reparatie nu mai este posibila sau rentabila din punctul de vedere al costului, sau costul reparatiei este egal ori depaseste suma asigurata din polita, cu exceptia cazurilor de subevaluare.
   • Prin dauna partiala se intelege distrugerea, avarierea ori deprecierea unor parti ale bunurilor asigurate astfel incat acestea pot fi refacute si readuse la starea anterioara producerii riscului asigurat ori valorificate in cazul bunurilor depreciate, iar costul reparatiei (piese, manopera etc.) nu depaseste suma asigurata din polita si nici valoarea reala a bunurilor la data daunei.
  • Cuantumul despagubirii reprezinta:
   • Pentru Cladiri/constructii asigurate la:
    • valoarea de inlocuire (de nou):
     • in caz de dauna totala, suma asigurata din polita;
     • in caz de dauna partiala, in limita sumei asigurate din polita, costul la data daunei al reparatiilor, refacerii, restaurarii, reconditionarii sau inlocuirii partilor avariate sau distruse, precum si al manoperei necesare pentru readucerea cladirii avariate sau distruse la starea anterioara producerii riscului asigurat;
    • valoarea ramasa:
     • in caz de dauna totala, suma asigurata din polita;
     • in caz de dauna partiala, costul la data daunei al reparatiilor, refacerii, restaurarii, reconditionarii sau inlocuirii partilor avariate sau distruse, precum si al manoperei necesare pentru readucerea cladirii avariate sau distruse la starea anterioara producerii riscului asigurat, la care pentru materiale, inclusiv pentru cele recuperate, se aplica cota de valoare ramasa, stabilita in cererea - chestionar sau alte anexe la polita.
    • Costul la data daunei al reparatiilor reprezinta suma cheltuielilor necesare refacerii cladirilor avariate, cuprinzand cheltuielile cu materiale, manopera, transport materiale, utilaj, demontare si montare a elementelor avariate, precum si alte cheltuieli in masura in care sunt acoperite prin polita, legate de evenimentele asigurate si necesare pentru executarea lucrarilor de reparatii.
    • Nu se despagubesc lucrarile care nu au legatura cu evenimentul asigurat, cum ar fi imbunatatirile, maririle de dimensiuni sau reparatiile unor avarii existente inaintea producerii riscului asigurat.
    • Reparatiile cladirilor avariate sau distruse pot fi facute prin unitati specializate pe baza de devize de lucrari, devize care vor fi verificate de catre reprezentantii asiguratorului prin comparare cu datele consemnate in procesul verbal de constatare a daunelor si cu normele orientative de consum pe articole de deviz pentru lucrari de reparatii in constructii, aprobate de ministerul de resort.
    • Preturile pentru materiale vor fi cele uzuale pe piata locala rezultand din facturi, bonuri sau alte documente de aprovizionare, cu exceptia bonurilor de mana si a documentelor de consignatie, iar pentru ora de manopera cele uzuale pe piata locala.
   • La mijloace fixe: masini, utilaje, echipamente, agregate, instalatii, motoare, unelte, mobilier, alte mijloace fixe si obiecte de inventar:
    • pentru bunuri asigurate la valoarea de inlocuire (de nou):
     • in caz de dauna totala, suma asigurata din polita;
     • in caz de dauna partiala, in limita sumei asigurate din polita si a devizului de reparatii, costul la data daunei al reparatiilor, refacerii, restaurarii, reconditionarii sau inlocuirii partilor avariate sau distruse, necesare pentru readucerea bunurilor avariate sau distruse la starea anterioara producerii riscului asigurat;
    • pentru bunuri asigurate la valoarea ramasa:
     • in caz de dauna totala, suma asigurata din polita;
     • in caz de dauna partiala, in limita sumei asigurate din polita si a devizului de reparatii, costul la data daunei al reparatiilor, refacerii, restaurarii, reconditionarii sau inlocuirii partilor avariate sau distruse, necesare pentru readucerea bunului avariat sau distrus la starea anterioara producerii riscului asigurat, din care se scade valoarea uzurii.
      • Coeficientul de uzura este dat de raportul dintre valoarea ramasa (suma la care s-a incheiat asigurarea) si valoarea de inlocuire (de nou) a bunului avariat sau distrus sau, dupa caz, a unui bun asemanator avand caracteristici similare. Valoarea de inlocuire (de nou) se stabileste in baza ofertelor (facturilor proforma) emise de unitatile producatoare, sau a rapoartelor de expertiza intocmite de reprezentantii asiguratorului sau experti agreati de asigurator, de comun acord cu asiguratul.
    • La avarierea unui ansamblu sau subansamblu se ia in considerare numai inlocuirea partilor componente sau a pieselor care au fost avariate.
     • Prin parti componente sau piese care se considera necesar a fi inlocuite se inteleg numai acelea a caror reparare sau folosire nu mai este posibila din punct de vedere tehnic, datorita gradului de avariere a acestora ori, cu toate ca repararea este posibila, costul reparatiei, inclusiv cheltuielile pentru materiale, precum si cele de demontare si montare aferente, depaseste valoarea de inlocuire (de nou ) a partii componente sau a piesei respective la data producerii evenimentului asigurat.
    • Costul reparatiei bunurilor este suma reprezentand cheltuielile necesare pentru refacerea bunurilor avariate, cuprinzand cheltuielile cu materiale, manopera si demontare-montare a elementelor avariate, in masura in care sunt legate de evenimentele asigurate si necesare pentru executarea lucrarilor de reparatii, rezultat din devizul de reparatie intocmit de o unitate specializata agreata de asigurator si insotit de anexele acestuia (desfasurator de materiale si de manopera).
    • Preturile pentru materiale vor fi cele uzuale pe piata locala rezultand din facturi, bonuri sau alte documente de aprovizionare cu exceptia bonurilor de mana si a documentelor de consignatie, iar pentru manopera cele practicate pe piata locala, de unitati specializate in repararea bunurilor respective.
   • La mijloace circulante:
    • Dupa efectuarea lucrarilor de constatare si completarea procesului verbal, se procedeaza la evaluarea si stabilirea despagubirii calculate in baza actului de evaluare, in functie de felul daunei, respectiv dauna totala sau dauna partiala, de suma la care s-a facut asigurarea, respectiv valoarea maxima a stocurilor ori existenta la data incheierii asigurarii, ajustabila periodic, precum si de retinerile prevazute, astfel:
     • in caz de dauna totala, valoarea la data daunei a bunurilor care au fost distruse in intregime, in functie de suma asigurata, respectiv de pret de cost, de productie, de achizitie sau cu amanuntul, potrivit datelor din evidenta contabila a asiguratului;
     • in caz de dauna partiala, valoarea la data producerii riscului asigurat a partii din cantitatea totala care a fost distrusa ori depreciata si care diminueaza valoarea bunurilor respective, in functie de preturile la care s-a facut asigurarea, respectiv de cost, de productie, de achizitie sau de vanzare cu amanuntul, potrivit datelor din evidenta contabila a asiguratului. Cantitatea distrusa si gradul de depreciere se stabilesc pe baza examinarii bunurilor de catre reprezentantul asiguratorului impreuna cu cel al asiguratului.
    • Despagubirea se stabileste prin aplicarea gradului de depreciere asupra valorii bunurilor daunate.
    • In cazul avarierii partiale a bunurilor in urma producerii evenimentului asigurat, se inventariaza, stabilesc si consemneaza in procesul verbal si cantitatile de resturi recuperabile rezultate, tinand seama de unitatea de masura a fiecarui produs si de pierderile rezultate.
    • La calcularea valorii acestor resturi se tine seama si de cheltuielile necesare aducerii bunurilor in stare de valorificare.
   • La cheltuieli, in limita sumei asigurate:
    • pentru proiectare, costul proiectului pe baza de factura emisa de proiectant;
    • pentru curatarea locului, costurile de inlaturare a resturilor si molozului, pe baza de factura emisa de executant sau prin negociere in limita aprobata in prealabil de asigurator, la executarea in regie proprie;
    • in legatura cu interventia pompierilor pentru stingerea incendiului, costurile pe baza de document emis de unitatea ce a participat la stingerea incendiului.
    • pentru efectuarea expertizei daunei;
    • cheltuieli de limitare a pagubelor.
  • In caz de furt:
   • despagubirile se acorda numai daca de la data instiintarii asiguratorului au trecut 30 de zile calendaristice necesare efectuarii cercetarilor si daca politia confirma in scris furtul prin efractie sau actele de talharie si cu precizarea ca bunurile furate nu au fost gasite in aceasta perioada;
   • daca, inainte de plata despagubirii, bunurile furate au fost gasite, despagubirile se acorda numai pentru eventualele pagube produse ca urmare a furtului;
   • daca, dupa plata despagubirii, bunurile au fost gasite, asiguratul este obligat sa restituie asiguratorului, in termen de 15 zile calendaristice, despagubirea incasata sau diferenta dintre aceasta si costul reparatiilor ori inlocuirii partilor componente sau pieselor gasite avariate ori incomplete.
    • In cazul in care, in perioada scursa de la comiterea furtului si pana la recuperarea bunurilor sustrase, din despagubirea primita de la asigurator, asiguratul a achizitionat bunuri similare in locul celor sustrase, facand dovada acestei achizitii si solicitand in mod expres in scris ca asiguratorul sa intre in posesia bunurilor pentru care a platit despagubire, asiguratorul va deveni proprietar de drept si de fapt al acestora, putand lua masuri de vanzare a bunurilor respective.
   • in cazul in care asiguratul nu s-a conformat prevederilor de mai sus, asiguratorul este in drept sa ceara deschiderea unei actiuni civile impotriva asiguratului, in vederea restituirii despagubirilor incasate de catre acesta;
   • pentru pagubele produse cladirii in care se aflau bunurile asigurate prin spargerea usilor, peretilor, tavanelor si altor elemente ale constructiei ori mobilierului in scop de furt, despagubirea va reprezenta costul reparatiilor partilor distruse sau avariate.
   • pentru pagubele materiale produse prin efractie si/sau acte de talharie sau Vandalism, despagubirile se platesc numai in conditiile confirmarii in scris a acestor acte de catre politie sau alte organe de cercetare.
  • In caz de Incendiu si/sau Explozie despagubirile se acorda in baza procesului-verbal de Incendiu sau de cercetare, dupa caz, intocmit de unitatea care a intervenit la lichidarea urmarilor riscului asigurat produs sau de specialistii numiti de organul competent pentru cercetarea evenimentului, prin care se stabilesc imprejurarile si cauza acestuia.
  • In cazul in care pagubele au fost marite (agravate) din alte cauze decat din riscurile asigurate, despagubirea se va stabili numai pentru acea parte din paguba care, dupa constatarile ce se mai pot face cu certitudine, a fost cauzata - fara indoiala - de evenimentul asigurat.
  • despagubirile se platesc in valuta in care s-a platit prima de asigurare, dar in toate cazurile facturile in lei se platesc in lei.
  • Pentru asigurarile incheiate in lei, respectiv cu sume asigurate mentionate pe polita in valuta si prime de asigurare incasate in lei, despagubirile se platesc in lei la cursul B.N.R. de la data daunei iar pentru eventualele facturi de reparatie in valuta, in caz de dauna partiala, plata despagubirilor se face in lei, la cursul B.N.R. de la data facturarii.
  • In cazul procurarii direct de catre asigurat, din strainatate, a unor parti componente sau piese inlocuitoare ale celor avariate, ce necesita a fi inlocuite, cuantumul despagubirii acestora este egal cu:
   • la asigurarile incheiate in valuta, contravaloarea facturii de cumparare exprimata in valuta convertibila, din care se scade taxa pe valoarea adaugata (T.V.A. - extern);
   • la asigurarile incheiate in lei, contravaloarea in lei a facturii de cumparare, exprimata in valuta convertibila, din care se scade taxa pe valoarea adaugata (T.V.A. - extern).
   • in ambele cazuri, asiguratorul acopera toate taxele si cheltuielile de transport la care este obligat asiguratul, dar fara a depasi pretul pieselor respective la reprezentantele din Romania.
  • La cererea scrisa a asiguratului, reparatiile se pot face si in regie proprie, in urmatoarele conditii:
   • valoarea materialelor si a pieselor inlocuitoare, conform unor oferte scrise, sa fie cea practicata de furnizorii locali, inclusiv T.V.A.;
   • valoarea manoperei se va negocia, dar nu va putea depasi pe cea practicata de unitatile specializate in lucrari de constructii; valoarea manoperei nu include si T.V.A.;
   • in cazul in care, pana la plata despagubirii, asiguratul va prezenta chitante sau facturi (cu exceptia chitantelor de mana) pentru bunurile inlocuitoare achizitionate, aceste documente vor fi acceptate la plata.
  • Daca, cu ocazia efectuarii reparatiilor ca urmare a pagubelor produse din riscuri asigurate, asiguratul a efectuat unele imbunatatiri fata de starea bunului inainte de avarie, costurile acestora nu se despagubesc.
  • In cazurile in care la data producerii riscului asigurat suma asigurata este inferioara valorii bunurilor, despagubirea se reduce corespunzator raportului dintre suma asigurata prevazuta in polita si valoarea bunului la data producerii evenimentului asigurat.
  • Despagubirea nu poate depasi suma la care s-a facut asigurarea, cuantumul pagubei si nici valoarea bunului la data daunei, cu urmatoarele precizari:
   • prin suma la care s-a facut asigurarea se intelege suma inscrisa in polita;
   • prin cuantumul pagubei se inteleg despagubirile stabilite.
  • Din cuantumul despagubirii se scad:
   • fransiza stabilita in polita; La asigurarile incheiate in valuta cu plata primelor de asigurare in lei, fransiza se va calcula la cursul B.N.R. de la data daunei.
   • valoarea resturilor recuperabile. Daca nu se cade de acord asupra reducerii din despagubire a valorii resturilor recuperabile, prin plata despagubirii asiguratorul poate intra in posesia bunurilor pentru care despagubirea a fost platita. Intrarea in posesie se face in baza procesului-verbal de predare-primire. Daca asiguratorul nu isi exercita optiunea in termen de 60 de zile calendaristice de la data platii despagubirii, asiguratul ramane proprietarul bunurilor si are dreptul sa decida asupra destinatiei acestora;
   • orice prime datorate pana la sfarsitul perioadei de asigurare;
   • eventuale sume corespunzatoare proportionalitatii;
   • eventuale avansuri acordate in contul despagubirii.
  • Regularizarea daunelor se face prin:
   • plata sumei rezultate ca urmare a constatarii si evaluarii daunelor efectuate de catre reprezentantii asiguratorului, sau
   • efectuarea reparatiilor de catre asigurator, in cadrul drepturilor de despagubire cuvenite prevazute mai sus.
  • Pentru politele cesionate in favoarea unei banci sau a unei alte parti, despagubirea nu va putea fi platita pana cand unitatea in favoarea careia este cesionata polita nu isi va da in scris acordul de plata, indicand daca despagubirea se va achita asiguratului sau celui in favoarea caruia este cesionata polita.
  • In cazul in care la data formularii cererii de despagubire exista o alta asigurare acoperind acelasi risc pentru bunul respectiv, asiguratorul va contribui la despagubire in mod proportional cu suma asigurata.
  • despagubirile se platesc in maximum 15 zile lucratoare de la depunerea intregii documentatii la asigurator, in baza acordului scris al asiguratului asupra sumelor cuvenite, pe actul de evaluare.
  • Asiguratorul are dreptul sa amane plata despagubirii daca, in legatura cu dauna, a fost instituita impotriva asiguratului o ancheta sau o procedura penala, pana la finalizarea anchetei sau procedurii.
  • Dupa plata fiecarei daune, suma asigurata se micsoreaza cu suma cuvenita drept de despagubire, asigurarea continuand pentru suma ramasa.
  • Suma asigurata poate fi reintregita prin emiterea unui supliment de asigurare, in schimbul unei prime aditionale care se retine din despagubirea cuvenita. In cazul in care asiguratul nu accepta reintregirea sumei asigurate, pentru urmatoarele daune despagubirile se reduc corespunzator raportului dintre suma asigurata ramasa dupa plata despagubirii si suma asigurata reintregita.

  Centrul de daune 
  Suna la 021.20.19.180 (1) (apelabil din reteaua Romtelecom)
  sau
  Formeaza tasta * (steluta) urmata de 21.20.19.18 (apelabil din reteaua Orange)
  Program: de LUNI pana VINERI, intre orele 8:00 si 20:00

  Fax: 0213.167.019

  Diverse: 

                Asiguratorul este subrogat in drepturile asiguratului impotriva celor raspunzatori de producerea pagubei iar asiguratul este obligat sa-i prezerve acest drept asiguratorului, sub sanctiunea nedecontarii daunei.

                Asiguratorul este exonerat de raspundere pentru partea din dauna ce ramane, in sarcina asiguratului fata de tertii prejudiciati, asiguratul raspunzand fata de acestia pentru partea din prejudiciu neacoperita prin asigurare.

                Dreptul asiguratilor la despagubiri, se stinge in termen de 2 ani de la producerea riscului asigurat.

                Denuntarea contractului de asigurare se poate efectua de catre oricare dintre parti numai cu notificarea prealabila a celeilalte parti, care trebuie transmisa cu cel putin 20 de zile calendaristice inainte ca denuntarea sa-si produca efectele.

                Persoanele care obtin sau incearca prin orice mijloace sa obtina pe nedrept despagubiri din asigurare sau cele care inlesnesc asemenea fapte se pedepsesc potrivit legii penale ori de cate ori fapta intruneste elementele unei infractiuni, iar despagubirile necuvenit obtinute se recupereaza de la acestea.

                Modificarea politei de asigurare se poate face numai prin intelegere scrisa intre parti.

                Denuntarea politei de asigurare se poate face unilateral de catre fiecare parte in conditiile expres mentionate.

                Orice diferent intre parti se solutioneaza pe cale amiabila sau in caz contrar in instantele de judecata din Romania.

                Polita mentioneaza expres ca asiguratul poate apela la Fondul de Garantare a Asiguratilor care este gestionat de Autoritatea de Supraveghere din Romania in cazul in care asiguratorul se afla in procedura de faliment sau insolventa.