Polita de asigurare a CLADIRILOR si BUNURILOR INDUSTRIALE - ASITO KAPITAL

asigurari asito kapital cladiri stocuri masini utilaje instalatii industriale incendiu explozie furt inundatie raspundere civila cutremur pitesti arges

ROMANIA, Bucuresti, Sector 1, Str. Elena Vacarescu, nr. 100A.

office@asitokapital.ro

Tel:    021.230.04.63, 021.230.09.62

Fax:   021.230.35.08

              Societatea de asigurare reasigurare ASITO KAPITAL S.A. a fost infiintata in 1998 ca parte a grupului petrolier Lukoil avand drept grup tinta de clientii, corporatiile mijlocii si mari din domeniul industrial. Din 2003 ASITO KAPITAL si-a deschis portile pentru toate categoriile de clienti, persoane fizice si juridice, din Romania. In temeiul Tratatului privind functionarea Uniunii Europene care reglementeaza "Libertatea de stabilire si de prestare a serviciilor", ASITO KAPITAL S.A. este autorizata sa desfasoare activitati pe piata de asigurari din Austria, Italia, Spania, Olanda, Grecia, Luxemburg, Bulgaria. ASITO KAPITAL S.A. este autorizata sa comercializeze produse de asigurare proprii, in Romania, fiind inregistrata in Registrul Asiguratorilor la numarul RA-025-10.04.2003.

Aspecte Generale: 

ASITO KAPITAL S.A. detine in portofoliu si ofera clientilor sai o polita de asigurare complexa a cladirilor, bunurilor si stocurilor industriale, impotriva incendiului si a altor calamitati, detinute pe teritoriul Romaniei, de catre persoanele juridice, titulare ale unui interes asigurabil. Polita este modulata acoperind atat riscuri asigurate standard cat si riscuri optionale care sunt asigurate prin clauze aditionale, pentru care se plateste prima de asigurare suplimentara.

Obiectul Asigurarii: 

              Obiectul politei de asigurare complexa a cladirilor, bunurilor si stocurilor industriale, impotriva incendiului si a altor calamitati de la ASITO KAPITAL S.A. il constituie, toate bunurile mobile si imobile, care sunt situate in perimetrul declarat de localizare a riscului, pe teritoriul Romaniei, si fata de care asiguratul persoana juridica trebuie sa aiba un interes patrimonial.

              Asiguratorul se obliga ca, la producerea riscurilor asigurate prin polita, sa despagubeasca asiguratul sau beneficiarul asigurarii, dupa caz, nominalizat in polita de asigurare, pentru pagubele/prejudiciile suferite, cu conditia ca asiguratul ori contractantul asigurarii sa fi platit prima de asigurare in cuantumul si la termenele stabilite.

              De comun acord, se pot aduce modificari la polita de asigurare oricand in cursul valabilitatii acesteia. In asemenea cazuri, asiguratorul emite un act aditional (supliment de asigurare) la polita in vigoare, care face parte integranta din aceasta.

              In cazul politelor pentru care drepturile de despagubire sunt cesionate in favoarea unui tert, orice modificare a politei de asigurare se va face numai cu acordul scris al acestuia.

              Se cuprind in asigurare, daca sunt mentionate in polita cu sumele asigurate corespunzatoare, bunurile mobile si imobile, situate in perimetrul amplasamentului inscris in polita, in spatii inchise, acoperite sau in aer liber, de folosinta industriala, de laborator sau comerciala, utilizate in conformitate cu activitatea legala declarata in polita de asigurare si care se incadreaza in categoriile urmatoare:

 • Cladiri incluzand fundatia, peretii, planseele, precum si instalatiile fixe in serviciul acestora (instalatia electrica, instalatiile igienico-sanitare si de apa, conductele de canalizare, instalatia de incalzire si elementele radiante excluzand insa centrala termica, instalatia de aer conditionat, tancurile cu combustibil pentru incalzirea centrala, rezervoare de gaze naturale etc.), curti interioare, drumuri si alei, ziduri, garduri, porti, puturi de lift, si alte structuri adiacente de uz curent.
  • Nu se acopera prin polita de asigurare Cladiri in diferite stadii de constructie sau cele care nu au fost inca predate beneficiarului (prin proces verbal de receptie/predare - primire), terenul pe care sunt situate cladirile, cladirile sau constructiile in stare avansata de degradare sau parasite sau construite fara autorizatie legala. Instalatiile fixe ce asigura functionalitatea generala a cladirilor/constructiilor (centrala termica, instalatie de climatizare, ascensoare, paraTrasnet/impamantare, cabine de paza, rampe, turnuri, cosuri industriale, rezervoare de apa) se considera asigurate numai daca valoarea acestora este cuprinsa in suma asigurata si daca au fost mentionate expres in polita.
 • Continutul cladirilor inclusiv bunurile din interiorul dependintelor si bunurile depozitate sub cerul liber la adresa mentionata in polita asa cum au fost descrise in aceasta si in anexele ei dar excluzand stocurile si materiale supuse comercializarii, bani si marci postale (inclusiv timbre judiciare), documente si inregistrari contabile (cu exceptia costului materialelor si a fortei de munca pentru reproducerea unor astfel de inregistrari), inregistrari digitale de orice tip (cu exceptia costului materialelor si a fortei de munca pentru reproducerea unor astfel de inregistrari care sa nu depaseasca 1 000 lei), vehiculele autorizate sa circule pe drumurile publice, inclusiv accesoriile sau piesele de schimb ale acestora.
 • stocuri de marfa reprezentand: marfuri sau materiale care sunt comercializate sau care intra in componenta marfurilor comercializate sau care sunt in proces de fabricatie si a caror valoare include si costul de productie pina la momentul aparitiei riscului asigurat (un produs poate fi fabricat, semi-fabricat, material brut pentru fabricatie); materiale folosite pentru fabricarea marfurilor sau impachetarea ei; stocuri de materiale in custodie; stocuri in regim de consignatie.
Conditii de Preluare in Asigurare: 

              Pentru a putea sa incheie o polita de asigurare complexa a cladirilor, bunurilor si stocurilor industriale, impotriva incendiului si a altor calamitati de la ASITO KAPITAL S.A., solicitantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • sa fie persoana juridica si sa faca dovada ca este titulara a unui interes asigurabil fata de obiectul asigurarii;
 • sa detina calitatea de proprietar, chirias, administrator, custode, sau alta calitate stabilita legal (imputernicit ori reprezentantul legal al acestora);
 • sa intocmeasca cererea chestionar/declaratia de asigurare si/sau specificatia, care contine informatii relevante despre asigurat, contractant si/sau beneficiar, despre locatia si continutul asigurate, raspunderile civile asigurate, despre perioada de asigurare, despre beneficiarul despagubirii, informatii care sunt esentiale pentru intocmirea politei;
 • sa puna la dispozitie asiguratorului documentele de identificare ale asiguratului, contractantului si/sau beneficiarului; avize, autorizatii, licente, planuri, relevee, rapoarte de evaluare, fise tehnice, etc.; contracte incheiate cu furnizori externi locatiei asigurate, care au legatura cu riscuri asigurate; documente care vizeaza cesiunea la banca;
 • sa permita efectuarea inspectiei de risc, daca asiguratorul solicita acest lucru;
 • sa detalieze istoricul de daune, daca este cazul;
 • sa plateasca asiguratorului o suma de bani denumita prima de asigurare in baza politei de asigurare incheiata cu acesta, cu scopul de a fi despagubit in cazul in care a suferit un prejudiciu prin manifestarea unuia sau mai multor riscuri asigurate conform politei;

              Cererea chestionar trebuie intocmita in oricare din urmatoarele situatii:

 • incheierea unei polite noi;
 • reinoirea unei polite existente, inainte de data expirarii acesteia;
 • alte situatii care presupun schimbari ale informatiilor continute in polita de asigurare;

             Principalele informatii care trebuiesc furnizate asiguratorului, prin cererea-chestionar, sunt:

 • datele de identificare ale asiguratului, contractantului si/sau beneficiarului;
 • adresa locatiei asigurate;
 • interesul asigurabil asupra locatiei asigurate:
  • proprietate;
  • inchiriata;
  • alta situatie;
 • informatii generale despre locatia asigurata:
  • modalitatea in care a fost construita:
   • in regie proprie;
   • prin societate autorizata de constructii;
  • tipul locatiei;
  • gradul de ocupare;
  • localizarea in localitate;
  • amplasament fata de benzinarii, santiere in lucru, unitati industriale, etc.
  • anul construirii;
  • anul ultimei consolidari facute in baza unei autorizatii;
  • regimul de inaltime, numarul de camere, suprafata utila totala;
  • tip fundatie, structura de rezistenta, pereti (zidarie, panouri), invelitoare, termo-hidro izolatie, tamplarie, suprafete vitrate, pardoseala, utilitati, surse de apa, instalatii sanitare, instalatii electrice, sisteme de incalzire, usi de acces, amenajari speciale;
  • sisteme de protectie la furt, impotriva incendiului;
  • alte constructii anexa, imprejmuiri, etc.;
 • riscurile dorite a fi acoperite:
  • riscuri de baza;
  • riscuri suplimentare;
 • moneda contractului;
 • suma asigurata pentru:
  • Cladiri si alte constructii;
  • continut/bunuri;
  • riscurile acoperite prin clauzele suplimentare;
 • informatii privind istoricul de daune al locatiei asigurate;
 • perioada asigurata;
 • modalitatea de plata a primei anuale:
  • integral;
  • in numarul de rate acceptate de asigurator;
 • daca mai exista alte polite similare, valabile, incheiate pentru aceeasi locatie la alti asiguratori.

              Pe aceste informatii asiguratorul urmeaza sa le aiba in vedere pentru individualizarea si evaluarea riscurilor in vederea adoptarii deciziei de incheiere a politei de asigurare sau de declinare a ofertei. Lipsa veridicitatii declaratiilor asiguratului cu privire la cele mentionate in continutul cererii chestionar/specificatiei se sanctioneaza cu rezolutiunea politei.

              Asiguratorul va putea pe baza declaratiei asiguratului sa solicite intocmirea unui Raport de inspectie de risc (cand este cazul) - care face parte integranta din polita de asigurare, acesta fiind un document prin care se atesta verificarea de catre un reprezentant al asiguratorului a parametrilor existentiali ai bunului asigurat, fara sa constituie o certificare a declaratiei asiguratului sau a faptului ca bunul nu prezinta vicii ascunse.

              Raportul inspectiei de risc va fi semnat de un reprezentant al asiguratorului si de asigurat care certifica prin semnatura si stampila, data incheierii si aspectele constatate, fiind insotit de fotografii martor iar, in conditiile in care din cauze tehnice fotografiile martor nu pot fi utilizate, raportul inspectiei de risc este valabil. Atat raportul inspectiei de risc, cat si fotografiile care il insotesc au valoare de proba intr-un eventual litigiu, fiindu-le pe deplin opozabile partilor.

              Asiguratorul isi asuma raspunderea pentru toate consecintele rezultate din neevaluarea riscului potrivit prevederilor legale inainte de cuprinderea in asigurare, cu exceptia cazului in care vointa asiguratorului a fost influentata de un viciu de consimtamant imputabil asiguratului.

Perioada Asigurata: 

             Polita de asigurare complexa a cladirilor, bunurilor si stocurilor industriale, impotriva incendiului si a altor calamitati de la ASITO KAPITAL S.A. poate fi incheiata, de regula, pe o perioada de 12 luni dar, in baza unor aprobari speciale, si pe perioade subanuale.

             Raspunderea asiguratorului incepe la data inscrisa in polita de asigurare, dar nu inainte de ora 24:00 a zilei in care s-a platit prima de asigurare cuvenita sau prima rata a acesteia. In cazuri speciale asigurarea poate intra in vigoare la data si ora emiterii politei daca acest fapt este consemnat expres in scris in polita de asigurare.

             Raspunderea asiguratorului inceteaza:

 • la ora si ziua inscrise in polita de asigurare;
 • ìn caz de dauna totala;
 • la data schimbarii proprietarului/utilizatorului interesului asigurabil;
 • cu acordul ambelor parti;
 • la ora 24:00 a datei expirarii termenului de pasuire de 15 zile calendaristice, daca nu s-a achitat pana la acest termen rata scadenta;
 • prin denuntare unilaterala, sub forma unei scrisori recomandate cu confirmare de primire, cu un preaviz de 20 zile;
 • ìn caz de forta majora;
 • prin desfiintarea de drept a politei in cazul in care asiguratul nu-si indeplineste obligatiile contractuale.
Teritorialitate: 

              Polita de asigurare complexa a cladirilor, bunurilor si stocurilor industriale, impotriva incendiului si a altor calamitati de la ASITO KAPITAL S.A. isi exercita acoperirea numai pentru evenimente asigurate ce au loc pe teritoriul Romaniei.

Asiguratul: 

                Asigurat pe polita de asigurare complexa a cladirilor, bunurilor si stocurilor industriale, impotriva incendiului si a altor calamitati de la ASITO KAPITAL S.A. poate sa fie orice persoana juridica, titulara a unui interes asigurabil fata de obiectul asigurarii, care detine calitatea de proprietar, chirias, administrator, custode, sau alta calitate stabilita legal si care plateste sau pentru care se plateste asiguratorului o suma de bani, denumita prima de asigurare, in baza politei de asigurare incheiata cu acesta, cu scopul de a fi despagubita in cazul in care a suferit un prejudiciu prin manifestarea unuia sau mai multor riscuri asigurate conform politei de asigurare.

               Beneficiarul politei de asigurare a bunurilor industriale este persoana fizica sau juridica, desemnata de proprietar si mentionata in polita, indreptatita sa primeasca despagubirea pentru pagubele provocate locatiei asigurate in urma producerii unui risc acoperit.

Suma Asigurata: 

               Bunurile se asigura la valorile declarate de asigurat, valori mentionate in polita de asigurare corespunzator formei de asigurare alese, dupa cum urrneaza:

 • La valoarea "de inlocuire de nou" reprezentand costul construirii/producerii/achizitionarii "de nou" a bunurilor asigurate conform devizelor, facturilor, contractelor si altor documente de achizitie.
 • La valoarea "reala/ramasa" reprezentand valoarea "de inlocuire de nou", diminuata cu valoarea uzurii sau cota de valoare rarnasa (in cazul cladirilor).
 • Pentru bunurile a caror fabricare a incetat sau nu mai sunt in vanzare, valoarea asigurata va fi valoarea de plata (comerciala).
 • Nu se asigura si nu se despagubesc la valoarea "de inlocuire de nou":
  • bunurile scoase din uz sau inutilizabile pentru folosirea curenta la momentul producerii riscului asigurat;
  • utilajele si aparatele, chiar in stare de functionare, si piesele de rezerva respective, a caror fabricare a incetat sau nu mai sunt in vanzare;
  • cladirile, utilajele si echipamentele din sectii aflate in inactivitate;
 • Stocurile de marfa se asigura la costul de productie ori la pretul de achizitie. Asigurarea stocurilor se poate face la valoarea maxima existenta la un moment dat sau la valoarea existenta la momentul incheierii asigurarii ajustabila periodic (trimestrial sau semestrial) cu plata primei de asigurare corespunzatoare.
 • In cazul asigurarii bunurilor la valori inferioare celor definite anterior (sub-asigurare), plata despagubirii, in urma producerii eventualelor evenimente asigurate, se va face pe baza regulii proportionalitatii intre cele doua valori (clauza de subasigurare).
 • Daca la data producerii riscului asigurat, suma asigurata este mai mare decat valorile definite anterior, despagubirea nu va putea depasi valoarea declarata la care s-a facut asigurarea, asa cum a fost definita anterior, iar prima de asigurare aferenta excedentului de suma asigurata va fi restituita asiguratului.
 • Anexele din gospodaria asiguratului (magazie, sopron, grajd, garaj, sauna, piscina, imprejmuiri, etc.) pot fi asigurate impreuna cu cladirea propriu-zisa, cu acordul asiguratorului si cu mentionarea acestora in mod expres in polita de asigurare.
 • Amenajarile constructive, utilitare sau artistice speciale (stucaturi, seminee, sobe de teracota speciale cu valoare deosebita, vitralii, pereti cortina, picturi murale, basoreliefuri si alte asemenea) se considera ca fiind asigurate numai daca valoarea acestora este cuprinsa in suma asigurata si daca au fost mentionate expres in polita sau in specificatia de asigurare.
 • Pentru extensiile de acoperire sumele asigurate inscrise in polita reprezinta limita maxima de despagubire pentru un eveniment asigurat.
 • Dupa fiecare dauna, suma asigurata se micsoreaza, cu incepere de la data producerii evenimentului asigurat, pentru restul perioadei asigurate, cu valoarea pagubei produsa bunului asigurat, asigurarea continuand pentru suma ramasa; prima de asigurare pentru aceeasi perioada ramane neschimbata. In cazul in care dupa o dauna platita, asiguratul nu isi reintregeste suma asigurata, pentru urmatoarele daune se va aplica regula proportionalitatii.
 • La cererea asiguratului, suma asigurata poate fi completata prin emiterea unui supliment de asigurare, contra platii diferentei de prima corespunzatoare.
Prima de Asigurare: 

               Asiguratorul poate sa notifice asiguratul despre obligatia de plata a primei, cu 20 de zile inainte de implinirea termenului de plata. Prima de asigurare sau ratele primei de asigurare se considera platite in data efectuarii platii prin ordin de plata sau numerar. Dovada platii primelor de asigurare revine asiguratului, inscrisul constatator fiind chitanta, dispozitia de plata sau un alt document probator al platii.

               Prima de asigurare se achita integral la incheirea politei, iar daca plata se face in rate, in cuantumul si la termenele mentionate in polita. Asiguratul are dreptul sa plateasca prima de asigurare sau rata scadenta in 15 zile calendaristice de la data scadentei respective, polita ramanand in vigoare pina la expirarea acestui termen.

                In caz de neplata a primei de asigurare sau a ratei, in conformitate cu termenii politei, asiguratorul poate decide rezilierea ei, fara a mai fi nevoie de o notificare scrisa in acest sens. In cazul in care prima de asigurare sau o rata a acesteia nu a fost platita sau a fost platita cu o intarziere mai mare de 15 zile de la data scadentei, asiguratorul nu mai este obligat la plata vreunei despagubiri conform politei de asigurare pentru daunele aparute dupa scadenta primei.

                Daca, inainte de a incepe raspunderea asiguratorului, riscul asigurat s-a produs sau producerea lui a devenit imposibila, precum si in cazul in care, dupa inceperea raspunderii asiguratorului, producerea riscului asigurat a devenit imposibila, polita se reziliaza de drept, iar, in eventualitatea in care asiguratul a platit integral prima de asigurare sau o parte din aceasta, acesta este indreptatit sa o recupereze integral sau proportional cu perioada neexpirata a politei de asigurare.

Sistemul de Fransize: 

              Polita de asigurare complexa a cladirilor, bunurilor si stocurilor industriale, impotriva incendiului si a altor calamitati de la ASITO KAPITAL S.A. poate fi incheiata cu sau fara fransize deductibile pe eveniment, in functie de anumite criterii stabilite de catre asigurator.

              fransiza deductibila de 10% din valoarea daunei lichidabile in cazul atasarii extensiei 2. BANI DEPOZITATI IN SEIF /BANI PE DURATA TRANSPORTULUI.

              fransiza obligatorie de 10% din dauna in cazul atasarii extensiei 7. AVARII LA instalatii INTERIOARE.

              fransiza obligatorie de 10%/20% din dauna in cazul atasarii extensiei 8. daune ELECTRICE.

Riscuri Asigurate Standard: 

               Riscurile care sunt preluate in asigurare prin polita de asigurare complexa a cladirilor, bunurilor si stocurilor industriale, impotriva incendiului si a altor calamitati de la ASITO KAPITAL S.A., pentru locatia asigurata, sunt:

 • Incendiu, definit ca efectul (impactul) unui foc capabil sa se raspandeasca singur dincolo de spatiile special amenajate pentru el, precum si efectul produselor de combustie si al masurilor de lupta impotriva incendiilor utilizate pentru combaterea si prevenirea raspandirii focului.
  • Acest risc nu include:
   • prejudiciile produse asupra unor bunuri care sunt supuse prelucrarii, transformarii sau tratamentului, prin expunerea la temperatura ridicata, foc deschis sau afumare;
   • prejudiciile produse de efectul caldurii intr-un scurt-circuit la instalatia electrica sau orice echipament sau dispozitiv electric, indiferent daca acesta formeaza flacara sau nu, daca acest efect nu produce mai departe un Incendiu;
   • orice Incendiu care este provocat de cutremur, de foc subteran sau de eruptie vulcanica daca prin prezenta polita nu este acoperit si acest risc;
   • pierderea sau avarierea bunului determinata de autocombustie, propria fermentare sau incalzire spontana;
 • Trasnet, definit ca fenomen natural care are loc ca urmare a unei descarcari puternice de electricitate intre nori si pamant.
  • Acest risc nu include:
   • efectul fulgerului asupra aparatelor electrice si electronice;
 • Explozie, definit ca o eliberare brusca si violenta de energie intr-o arie limitata si intr-o perioada de timp scurta, inclusiv explozia gazelor sau a combustibilului in interiorul unui cuptor sau al unui recipient sau in interiorul pasajelor sau conductelor prin care circula gazele de combustie. Egalizarea brusca a unei subpresiuni (implozie) nu reprezinta Explozie.
  • Acest risc nu include:
   • spargerea, fisurarea sau efectul operarii dispozitivelor de eliberare a presiunii;
   • efectul exploziilor in zona de combustie a unui motor cu combustie interna, in arme de foc sau in orice alt echipament in care energia exploziei este utilizata constient;
   • spargerea, fisurarea sau efectul cauzat de extinderea sau umflarea produsa de un lichid;
   • pagubele produse boilerelor sau a vaselor sub presiune care au cauzat explozia, precum si continutului acestora;
 • Caderea aparatelor de zbor, definit ca avaria sau distrugerea produsa de caderea aparatelor de zbor, dar si parti ale acestora si obiecte transportate de acestea, cu exceptia dispozitivelor explozive.
  • Acest risc nu include:
   • avariile sau pierderile cauzate de orice aeronava pentru care permisiunea de aterizare a fost data de catre asigurat.
 • Fenomene Atmosferice precum: uragan, vijelie, furtuna, grindina, tromba de aer, atunci cand violenta care caracterizeaza aceste fenomene atmosferice poate fi constatata pe mai multe bunuri ori entitati, asigurate sau nu. Se considera “furtuna” fenomenul atmosferic cu vant a carui viteza este mai mare de 10 pe scala Beaufort (24,5 m/s sau 89 km/h). Sunt despagubite pe langa daunele produse direct de fenomenele atmosferice si daune produse elementelor de interior ale cladirii precum si celorlate bunuri asigurate prin udare, cu conditia ca udarea sa fie determinata direct de caderea ploii sau a grindinei patrunse prin rupturi, sparturi sau crapaturi provocate acoperisului, peretilor sau mijloacelor de inchidere, de violenta fenomenelor mentionate mai sus.
  • Acest risc nu include daunele:
   • cauzate de infiltratiile de apa provenite din exterior produse din cauza defectelor de etanseitate ale usilor, ferestrelor, peretilor, acoperisurilor si teraselor, sau din interior, care produc umezirea pardoselii, igrasierea peretilor, etc.;
   • produse antenelor de radio si televiziune, captatoarelor de unde emise prin satelit, sistemelor de prindere ale acestora sau partilor lor componente, imprejmuirilor, gardurilor, cablurilor aeriene, cosurilor, hornurilor;
   • produse la Cladiri sau acoperisuri sprijinite pe stalpi, deschise pe una sau mai multe laturi, sau acoperisuri ori inchideri incomplete (chiar pentru necesitati provizorii de reparatii), baraci din lemn sau din plastic si tot continutul acestora;
   • produse continutului sau stocului asigurat situat exteriorul cladirii, in spatiu deschis;
 • Greutatea Stratului de Zapada sau Gheata definita ca fiind suprasarcina stratului de zapada si prabusirea totala sau partiala a acoperisului, consecinta a acesteia, chiar daca acoperisul se sprijina pe stalpi sau constructia este deschisa pe mai multe laturi.
  • Acest risc nu include daunele:
   • cauzate de avalanse si lavine;
   • produse de inghet, chiar daca este urmarea evenimentului acoperit de aceasta clauza;
   • produse cladirilor si continutului acestora, pentru Cladiri ce nu sunt conforme cu normele in vigoare referitoare la suprasarcini de zapada;
   • produse cladirilor in constructie sau in curs de refacere (cu exceptia cazului in care aceasta refacere nu influenteaza actiunea greutatii stratului de zapada si continutului lor;
   • punctelor presostatice si continutului acestora;
   • produse luminatoarelor, geamurilor si mijloacelor de inchidere in general, precum si hidroizolatiilor, cu exceptia avarierii lor, cauzata de prabusirea totala sau partiala a peretilor ca urmare a suprasarcinii stratului de zapada.
 • Lovirea, izbirea cladirilor asigurate de catre vehicule rutiere, se despagubesc daunele produse cladirii sau altor bunuri asigurate aflate in perimetrul asigurat, prin coliziunea cu un vehicul rutier care nu apartine asiguratului si nu este condus de acesta ori de personae pentru faptele carora asiguratul raspunde potrivit legii.
  • Acest risc nu include daunele:
   • produse de lovirea, izbirea bunurilor asigurate de catre vehicule rutiere in situatia in care asiguratul a obtinut despagubiri in baza unei asigurari obligatorii de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule (RCA);
   • cauzate de vehicule in miscare in incinta asigurata.
 • Inundatii si Aluviuni, generate de revarsarea apelor de suprafata (curgatoare sau statatoare) si/sau din precipitatii atmosferice abundente, inclusiv din topirea zapezii ori ghetii.
  • Acest risc nu include:
   • daunele cauzate de: cresterea nivelului marii sau a panzei freatice, valuri, si cele datorate schimbarii artificiale a cursurilor de apa sau alte lucrari hidrotehnice, de deversari din lacuri de acumulare, inundatii produse in timpul formarii unor lacuri de acumulare;
   • daune la bunuri mobile aflate sub cerul liber;
   • pierderea sau avaria atribuibila numai modificarii nivelului obisnuit al apei;
   • antenelor de radio si televiziune, captatoarelor de unde emise prin satelit, sistemelor de prindere ale acestora sau partilor lor componente, podetelor, gardurilor si portilor, daca imobilul nu a fost afectat;
 • Prabusirea, Alunecarea sau Surparea terenului, imediat invecinat bunului asigurat, prin punerea in miscare de mase de roci sau pamant, astfel incat schimbarile in configuratia acestuia si efectele distrugatoare asupra cladirii sa poata fi constatate direct.
  • Acest risc nu include:
   • daunele produse atunci cand alunecarea sau prabusirea terenului s-a declansat ca urmare a unei activitati umane: productie si/sau exploatare (saparea de galerii de exploatare nesustinute in subteran, tuneluri, cariere de piatra, pietris, nisip si extractii de argila, lucrari hidrotehnice, lucrari de defrisari etc, inclusiv exploatarile parasite) sau a activitatii de constructie (terasari, subzidiri, extinderi, modificari constructive etc) sau lucrari efectuate de catre asigurat sau la solicitarea acestuia, fara respectarea normelor legale in vigoare;
   • daunele produse de viciile de constructie a fundatiei, de tasarea terenului fundatiei ca urmare a variatiei de volum a acestuia datorata contractiei, inghetului, dezghetului, de lucrari de modificare a fundatiilor, de defecte de proiectare, constructie sau ale materialelor;
   • daunele produse ca urmare a acestui risc la cladirile/constructiile ce au fost afectate de alunecari de teren, anterior preluarii in asigurare si care nu au fost refacute, reparate, consolidate corespunzator;
   • daunele produse ca urmare a eroziuni malului marii sau pe malului raurilor;
   • daunele produse teraselor, curtilor interioare, spatiilor de parcare, alei, ziduri, garduri si porti, cu exceptia cazului in care fundatiile care suporta zidurile cladirii au fost afectate in acelasi timp si din aceeasi cauza;
   • daunele produse podelelor datorita miscarii acestora, cu exceptia cazului in care fundatiile cladirii au fost afectate in acelasi timp si din aceeasi cauza;
   • daunele produse unei Cladiri pentru care s-au primit deja compensatii sau pentru care s-ar fi primit compensatii daca nu ar fi existat prezenta asigurare, din orice fond de stat, garantie sau contract.
 • Avalansa, se despagubesc daunele datorate deplasarii imprevizibile, bruste si rapide a unor mase de zapada, pe versantii cu inclinare accentuata, in lungul unor culoare preexistente sau pe suprafete inclinate, nefragmentate, precedata sau urmata de unda de soc, precum si coliziunea cu obiecte antrenate de aceasta.
 • Boom sonic, definit ca daunele cauzate bunurilor asigurate, direct de undele de presiune datorate spargerii barierei sonice de catre un aparat de zbor.
 • Caderea sau prabusirea unor corpuri din exteriorul cladirii, definita prin caderea stancilor, pietrelor, copacilor, elementelor retelelor de distributie sau de transport pe cablu (stalpi, cabluri, tevi etc), macaralelor sau elementelor componente (inclusiv a obiectelor ridicate/manipulate de acestea), elementelor de constructie ale cladirilor invecinate (inclusiv instalatiile aferente acestor Cladiri).
  • Acest risc nu include:
   • daunele produse antenelor de radio sau televiziune, captatoarelor de unde emise prin satelit, sistemelor de prindere ale acestora sau partilor lor, podetelor, gardurilor si portilor;
   • daunele produse de taierea sau aranjarea decorativa a copacilor;
   • daunele produse prin costul cu indepartarea, daca corpurile cazute nu au adus daune bunurilor asigurate.
 • Inundatie de la vecini, definita ca umezirea ori aparitia unor scurgeri de apa dintr-o inundatie produsa intr-un spatiu invecinat, care nu apartine Asiguratului, situat la acelasi etaj sau la un etaj superior.
 • Cutremur, definita ca miscare brusca si neasteptata a scoartei terestre, datorata unei cauze endogene (dizlocari subterane de-a lungul unei falii terestre sau activitatii vulcanice). Miscarile telurice ce au loc pe parcursul a 72 de ore dupa producerea evenimentului initial sunt atribuite aceluiasi eveniment, iar daunele prod use de acestea sunt considerate ca fiind generate de "un singur eveniment asigurat".
  • Acest risc nu include:
   • daunele produse de tasarea, asezarea, alunecarea de teren, micsorarea, expansiunea sau eroziunea solului;
   • daunele produse de urmarile ruperilor barajelor.

               TIPURI DE ACOPERIRI care pot fi incluse in polita de asigurare:

 • STANDARD (Flexa): Incendiu, Trasnet, Explozie, caderea aparatelor de zbor.
 • EXTINSA (Flexa EXTINS): include riscurile de la acoperirea STANDARD la care se adauga: fenomene atmosferice; greutatea stratului de zapada sau gheata; lovirea, izbirea cladirilor asigurate de catre vehicule rutiere, cutremur.
 • COMPLETA: include riscurile de la acoperirea EXTINSA la care se adauga: inundatii si aluviuni; prabusirea, alunecarea sau surparea terenului; avalanse; boom sonic; caderea sau prabusirea unor corpuri din exteriorul cladirii; inundatie de la vecini.
 • EXTENSII: Tipurilor de acoperiri mentionate mai sus li se pot adauga urmatoarele extensii:
  • Fapte rau – voitoare;
  • Bani depozitati in seif/bani pe durata transportului;
  • Cheltuieli pentru curatarea locului si eliminarea molozului;
  • Furtul;
  • Bunurile casabile;
  • Greve si tulburari civile;
  • Avarii la instalatii interioare;
  • daune electrice;
  • Obiecte de valoare;
  • Inundatie de la apa de conducta.
Riscuri Excluse: 

               Riscurile excluse, care nu sunt preluate in asigurare prin polita de asigurare complexa a cladirilor, bunurilor si stocurilor industriale, impotriva incendiului si a altor calamitati de la ASITO KAPITAL S.A., pentru locatia asigurata, sunt:

                            Excluderi generale

 • Aceasta polita de asigurare nu acopera daunele sau pierderile determinate de:
  • producerea cu intentie a riscurilor asigurate de catre asigurat sau de catre persoanele pentru care acesta este responsabil;
  • comiterea unei infractiuni (inclusiv frauda) sau culpa grava, de catre asigurat sau de catre prepusii acestuia sau in timp ce acestia se aflau sub influenta bauturilor alcoolice, drogurilor sau substantelor halucinogene interzise de lege, ingerate in mod voluntar. Se considera ca prejudiciul a fost produs din culpa grava in cazul in care asiguratul si/sau prepusii sai au manifestat indiferenta deliberata, constienta sau chiar intentionata, in luarea masurilor rezonabile de prevenire a producerii daunelor.
  • Explozie atomica, radiatii sau infestari radioactive, ca urmare a folosirii energiei atomice sau a materialelor fisionabile;
  • razboi (declarat sau nu), invazie sau actiunea unui dusman extern;
  • razboi civil, revolutie, rebeliune, insurectie, dictatura militara, conspiratie;
  • terorism, asa cum este definit in legea interna sau in conventiile si tratatele internationale;
  • confiscare, expropriere, nationalizare, rechizitionare, sechestrare, distrugere sau avariere din ordinul oricarui guvern de drept sau de fapt sau oricarei autoritati publice;
  • rascoale, greve, tulburari civile si tulburari provocate de sindicate;
  • poluare sau contaminare din orice cauza;
  • orice virus informatic, utillizarea/neutilizarea internetului, intranetului, extranetului, site-urilor web, adreselor de internet;
  • transmisii/trasferuri electronice (inclusiv de date si informatii), precum si prin utilizarea oricaror sisteme/programe informatice;
  • pierderi de date, totala sau partiala, distorsionarea, stergerea, denaturarea, alterarea, interpretarea eronata sau obtinerea ilegala a acestora sau daune/disfunctionalitati ale oricarui computer, echipament de procesare date, circuit integrat sau echipamente similare, fie ele hardware sau software;
  • campuri electromagnetice si/sau radiatii electromagnetice de orice fel (inclusiv expunerea la astfel de campuri/radiatii emise de liniile de electricitate/echipamente electrice de orice fel);
 • uzura normala, eroziune, coroziune sau deteriorarea graduala a bunurilor asigurate, cu exceptia cazurilor in care asemenea fenomene sunt cauzate direct de un risc asigurat, situatie in care asiguratorul devine raspunzator numai pentru paguba materiala provocata de riscul asigurat;
 • efectul cumulat al fumului, vaporilor, lichidelor, gazelor si/sau prafului, cu exceptia cazurilor in care asemenea fenomene sunt cauzate direct de un risc asigurat;
 • tasarea, craparea, contractarea, bombarea sau umflarea fundatiilor, trotuarelor, peretilor, podelelor, plafoanelor sau acoperisurilor, cu exceptia cazurilor in care asemenea fenomene sunt cauzate direct de un risc asigurat, situatie in care asiguratorul devine raspunzator numai pentru paguba materiala provocata de riscul asigurat;
 • umiditatea sau uscaciunea excesiva a atmosferei, temperaturi extreme sau modificari bruste ale temperaturii, cu exceptia cazurilor in care asemenea fenomene produc avarii sau distrugeri materiale acoperite de un risc asigurat, situatie in care asiguratorul devine raspunzator numai pentru paguba materiala provocata de riscul asigurat;
 • daune cauzate de: pasari, rozatoare si alti daunatori, inclusiv molii, fluturi, viermi, termite sau alte insecte similare, cu exceptia cazurilor in care acestea produc avarii sau distrugeri materiale acoperite de un risc asigurat, situatie in care asiguratorul devine raspunzator numai pentru paguba materiala provocata de riscul asigurat;
 • daune cauzate de microorganisme, ciuperci, mucegai, ruginire, descompunere in conditii de umiditate sau uscaciune, cu exceptia cazurilor in care asemenea fenomene produc avarii sau distrugeri materiale acoperite de un risc asigurat, situatie in care asiguratorul devine raspunzator numai pentru paguba materiala provocata de riscul asigurat;
 • daune la conductoarele electrice ingropate sub tencuiala deservind cladirea sau constructiile anexe asigurate cauzate de actiunea normala a curentului electric sau alte fenomene electrice, survenite din orice alt motiv, daca acestea nu au fost urmate de Incendiu;
 • supratensiune, supracurent, caderi de tensiune sau alte fenomene similare in retelele de electricitate, care au ca efect functionarea defectuoasa a echipamentelor electrice si electronice, cu exceptia cazurilor in care asemenea fenomene sunt cauzate de un risc asigurat;
 • daune cauzate de deversari din lacuri de acumulare, inundatii produse in timpul formarii unor lacuri de acumulare (prin formarea lacului de acumulare se intelege umplerea cu apa pana la nivelul deversorului) sau in timpul schimbarii artificiale a cursurilor de apa sau altor lucrari hidrotehnice;
 • daune cauzate de modificarea nivelului apei freatice, de alte ape subterane care, fara a iesi la suprafata, patrund sau se infiltreaza in interiorul cladirii, producand umezirea pardoselilor, igrasia peretilor etc.;
 • infiltratia, prin care se intelege patrunderea apei in Cladiri din sol sau prin acoperisuri, terase sau pereti, prin capilaritate sau gravitatie, prin pori, fisuri sau neetanseitati, producand umezirea, patarea sau igrasia pardoselilor, tavanelor sau peretilor cladirilor, deteriorarea altor constructii;
 • pagube produse cladirilor sau altor bunuri asigurate ca urmare a erorilor de proiectare si/sau greselilor, defectelor de constructie/fabricatie, a proastei intretineri, a vechimii sau a starii lor de degradare, fara legatura cu vreunul din riscurile asigurate;
 • erori si omisiuni, privind topografia, zonarea, inspectarea ori localizarea amplasamentului si/sau aplicarea codurilor de siguranta sau a standardelor de constructie in legatura cu riscurile catastrofice naturale la care sunt expuse cladirile asigurate;
 • erori sau defecte de montaj, utilizarea unor materiale cu defecte ascunse;
 • daune cauzate de lucrari de constructii sau instalatii executate la cladirea asigurata;
 • cheltuielile legate de imbunatatirea constructiva a cladirilor, fata de starea acestora dinaintea producerii evenimentului asigurat;
 • cheltuielile pentru demolarea si repararea partilor de cladire si a instalatiilor, efectuate pentru identificarea si repararea avariei care a stat la originea scurgerii apei, gazelor, etc.;
 • pagube produse sau provenind din inghet precum si cele favorizate de inghet;
 • infiltrarea apei din precipitatii rezultata in urma avarierii tevilor sau conductelor, revarsarilor sau refularilor canalelor de scurgere sau inghetarii acestora;
 • cheltuieli pentru repararea unor avarii / distrugeri accidentale produse instalatiilor din cauze necuprinse in asigurare ori cele pentru reparatii, reconditionari sau restaurari nereusite;
 • aprinderea sau nesupravegherea focului deschis, in exteriorul, dar in apropierea unei Cladiri asigurate cu peretii sau invelitoarea acoperisului executate din materiale usor combustibile (paie, coceni, papura, stuf, trestie, carton asfaltat, nuiele, lemn de orice fel etc.), cu exceptia cazurilor in care aceste materiale sunt acoperite cu un strat protector de pamant, tencuiala etc.;
 • constructiile usoare aflate in afara perimetrului construibil al localitatilor si folosite temporar;
 • cladirile ramase nelocuite pentru o perioada mai mare de 30 zile consecutiv, precum si bunurile continute de acestea;
 • cladirile parasite, nefolosite, ruinate sau degradate, fara usi, ferestre si sisteme de inchidere sau avand incuietorile deteriorate precum si bunurile continute de acestea;
 • sere, solarii, constructiile subterane fara Cladiri deasupra lor si bunurile continute de acestea, constructiile usoare aflate in afara perimetrului construibil al localitatilorsi folosite temporar (baraci, saivane, colibe, etc.) si bunurile continute de acestea, constructiile care au mai putin de trei pereti care nu fac corp comun cu alte Cladiri sau constructii, constructiile cu pereti exteriori din caramida nearsa sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic si/sau chimic;
 • nu sunt acoperite prin polita de asigurare cladirile/constructiile neavizate seismic precum si cladirile/constructiile realizate inainte de 1950 si care nu au fost reconsolidate;
 • trepidatii(vibratii) datorate circulatiei (rutiere, feroviare) precum si prin utilizarea unor instalatii sau echipamente industriale ori de constructii;
 • socuri de presiune de aer cauzate de aeronave sau alte dispozitive care se deplaseaza cu viteza sonica sau supersonica;
 • defectiuni ale obiectului asigurat, cunoscute de asigurat la momentul incheierii politei;
 • prejudiciile cauzate de starea de intretinere nesatisfacatoare sau abandonarea cladirilor sau bunurilor asigurate;
 • pierderi pecuniare ce sunt urmare indirecta a unei daune materiale, constand in beneficii sau castiguri nerealizate, pierderea capacitatii de utilizare, reducerea valorii dupa reparatie/renovare, pierderea folosintei cladirilor sau bunurilor asigurate;
 • furtul, vandalizarea, degradarea sau distrugerea cablurilor si componentelor electronice ale antenelor si sistemelor de telecomunicatii montate pe terase, balcoane sau in alte locuri la care este posibil accesul din exterior, inclusiv a cablurilor si a altor elemente de instalatii montate pe casa scarii, in subsolul cladirii (constructiei) sau alte locuri deschise circulatiei comune;
 • graffiti, lozinci, inscrisuri pe peretii exteriori ai cladirilor, precum si lipirea de afise, reclame sau anunturi;
 • cladirile incadrate in clasele de risc seismic I, II, III si/sau in categoriile de urgenta U1, U2, U3 stabilite de autoritatile in drept.

                           Bunuri care nu sunt acoperite prin aceasta asigurare

 • Daca nu este prevazut in mod explicit in polita, nu se include in acoperirea acestei polite pierderea sau avarierea urmatoarelor bunuri:
  • numerar, monezi, bancnote, carti de credit si debit sau cecuri;
  • securizari pentru bani sau alte documente, conturi, facturi, documente, dovezi ale datoriilor si bilete, cambii, titluri de creanta, actiuni si obligatiuni;
  • bijuterii, metale si pietre pretioase sau semipretioase, lingouri, blanuri, articole ornamentale pentru blanuri, ceasuri, obiecte rare;
  • timbre, registre, sisteme de inregistrare computerizate, modele, tablouri, proiecte, antichitati, carti rare si manuscrise, premii, medalii, colectii si opere de arta, obiectele de patrimoniu;
  • bunuri mobile si/sau personale depozitate in aer liber (inclusiv terase deschise, balcoane) contra furtului sau oricaror conditii meteorologice (cu exceptia fulgerului);
  • animale, plante de cultura, inclusiv culturi agricole (cereale, legume sau fructe nerecoltate), pomi fructiferi, paduri, exploatari forestiere, pasuni, arbusti;
  • vehicule motorizate, vehicule autorizate pentru circulatia pe drumuri (inclusiv accesorii), caravane de remorci, locomotive pentru transport feroviar si/sau material rulant, nave, ambarcatiuni sau aeronave;
  • pamant, valoarea pamantului, excavatii, dane de port, docuri si cheiuri, suprafete de apa, poduri, drumuri, curti interioare, canale, suprafete pavate;
  • bunurile chiriasilor;
  • bunuri sau structuri pe timpul constructiei, ridicarii sau instalarii;
  • masini sau boilere daca fundatiile pe care sunt instalate acestea sunt sub nivelul minim al podelei fundatiei sau sub nivelul solului daca nu exista o fundatie;
  • orice fel de arme si munitii, materiale explozive, explozivi, lichide inflamabile si gaze;
  • otravuri puternice, agenti toxici sau caustici;
Clauze Suplimentare: 

              La polita de asigurare complexa a cladirilor, bunurilor si stocurilor industriale, impotriva incendiului si a altor calamitati de la ASITO KAPITAL S.A., in schimbul platii unei prime de asigurare suplimentare, se pot atasa urmatoarele clauze de asigurare prin care pot fi preluate in asigurare riscuri suplimentare, si anume:

              EXTENSIA 1. FAPTE RAU – VOITOARE

 • Polita va acoperi "Fapta rau - voitoare" care va insemna o fapta deliberata a oricarei/oricaror persoane determinand avarierea bunului asigurat efectuata din razbunare, ura, furie sau Vandalism, cu exceptia faptelor comise de asigurat, de oricare persoana pentru care asiguratul este raspunzator sau a oricarei persoane actionand in numele asiguratului sau persoane carora li s-a incredintat sa mentina sau sa pastreze bunul asigurat, precum si de catre hoti/talhari/jefuitori.
 • Acest risc nu include:
  • Avarierea sau spargerea geamurilor (altele decat cladirile din sticla) apartinand cladirilor asigurate, semnelor exteriore, dar asigurarea acopera dauna sau pierderea provocata bunului asigurat determinata sau rezultand din spargerea geamurilor de catre terti;
  • Furtul bunului asigurat sau consecintele acestuia; totusi asigurarea acopera avarii aduse cladirii asigurate prin intrarea/iesirea prin efractie a talharilor;
  • Avarierea sau pierderea bunurilor mobile sau a celor personale din spatii deschise;

              EXTENSIA 2. BANI DEPOZITATI IN SEIF /BANI PE DURATA TRANSPORTULUI

 • In cazul in care clauza este inscrisa in polita, cu suma asigurata corespunzatoare, acoperirea politei este valabila si pentru banii inchisi in seif, la adresa asigurata, sau pentru banii apartinand asiguratului pe durata transportului.
 • In intelesul acestor prevederi sunt asimilate banilor si: titlurile de valoare, titlurile de credit, actiunile si alte hartii purtatoare de valoare, ce apartin asiguratului.
 • Asigurarea banilor in seif este operanta la "prim risc absolut", adica fara aplicarea regulii proportionalitatii, pana la concurenta sumei asigurate inscrisa in polita la clauza respectiva, cu respectarea conditiei ca seiful (in care sunt inchisi banii) sa fie incastrat in perete si cu o greutate minima de 100 kg sau in cazul in care nu poate fi incastrat in perete sa aiba o greutate de minim 200 kg si sa fie prins in podea.
 • Banii apartinand asiguratului sunt asigurati pe durata transportului acestora, in limitele si termenii de mai jos, pentru umnatoarele riscuri acoperite:
  • furt cu indemanare, limitat insa la cazurile in care persoanele insarcinate cu transportul valorilor au asupra lor aceste valori;
  • furt comis prin smulgerea din mana sau din spate a valorilor;
  • furt ca urmare a accidentarii sau imbolnavirii subite a persoanelor insarcinate cu transportul valorilor;
  • talharie in afara adresei asigurate, asupra angajatilor asiguratului insarcinati cu transportul valorilor (curieri), pe timpul transferului intre locatia asigurata si sediile furnizorilor si/sau clientilor, institutiilor financiare (banci) sau alte sedii ale asiguratului.
 • Asigurarea este valabila numai pe durata programului de lucru intre orele 7.00 si 19.00 si exclusiv pentru persoanele, angajati ai asiguratului, insarcinate cu transportul de valori si care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
  • nu au infirmitati fizice care sa ii faca inapti pentru transportul de valori;
  • au varsta cuprinsa intre 18 si 45 ani;
  • nu sunt acoperiti prin alta asigurare impotriva furtului si talhariei pentru transportul de valori.
 • Despagubirea acordata pentru bani pe durata transportului este limitata la 50% din valoarea asigurata prin aceasta clauza, dar cu un maxim de 3.000 EUR (sau echivalentul in RON), per eveniment asigurat si pentru intreaga perioada de asigurare a politei.
 • In cazul producerii riscului asigurat atat pentru banii inchisi in seif sau pe durata transportului, despagubirea se va face cu deducerea in prealabil a unei fransize de 10% din valoarea daunei lichidabile, cu minim fransiza inscrisa in polita, cuantum ce ramane in sarcina asiguratului.

               EXTENSIA 3. CHELTUIELI PENTRU CURATAREA LOCULUI SI ELIMINAREA MOLOZULUI

 • Polita va acoperi costurile rezonabile efectuate de catre asigurat necesare pentru demontarea, demolarea, eliminarea molozului si curatarea locului sau a unei parti a acestuia, aparute in urma avarierii sau distrugerii bunului asigurat ca rezultat al unui eveniment acoperit prin polita de asigurare, pana la limita a 10% din suma asigurata pentru fiecare bun desemnat in polita.
 • Asiguratorul nu va plati pentru costuri sau cheltuieli:
  • efectuate pentru curatarea locului si indepartarea molozului daca nu sunt in imediata apropiere de locul distrugerii sau avarierii bunului si zona invecinata acestui loc;
  • legate de poluarea sau contaminarea bunurilor alaturate care nu a fost asigurate prin aceasta polita;
  • care nu au fost raportate catre asigurator in scris, in termen de 180 de zile de la data producerii evenimentului asigurat.

                EXTENSIA 4. FURTUL

 • Polita va acoperi "furtul" care va insemna, pierderea sau avarierea bunurilor asigurate ca rezultat al furtului sau al tentativei de furt prin efractie. De asemenea se despagubeste furtul prin acte de talharie.
 • Se acorda despagubiri si pentru pagubele produse prin spargerea sau deteriorarea - cu prilejul furtului sau tentativei de furt prin efractie - mobilierului, peretilor, acoperisului, tavanelor, usilor, ferestrelor si dusumelelor la Cladiri sau alte constructii in care se gasesc bunurile asigurate.
 • despagubirile se acorda numai daca de la data instiintarii asiguratorului au trecut 30 de zile calendaristice necesare efectuarii cercetarilor si daca politia confirma in scris furtul prin efractie sau actele de talharie si cu precizarea ca bunurile furate nu au fost gasite in aceasta perioada;
 • Daca, inainte de plata despagubirii, bunurile furate au fost gasite, despagubirile se acorda numai pentru eventualele pagube produse ca urmare a furtului;
 • Daca, dupa plata despagubirii, bunurile au fost gasite, asiguratul este obligat sa restituie asiguratorului, in termen de 15 zile calendaristice, despagubirea incasata sau diferenta dintre aceasta si costul reparatiilor ori inlocuirii partilor componente sau pieselor gasite avariate sau incomplete. In cazul in care, in perioada scursa de la comiterea furtului si pana la recuperarea bunurilor sustrase, din despagubirea primita de la asigurator, asiguratul a achizitionat bunuri similare in locul celor sustrase, facand dovada acestor achizitii si solicitand in mod expres, in scris, ca asiguratorul sa intre in posesia bunurilor pentru care a platit despagubire, asiguratorul va deveni proprietar de drept si de fapt al acestora, putand lua masuri de vanzare a bunurilor respective;
 • In cazul in care asiguratul nu s-a conformat prevederilor de mai sus, asiguratorul este in drept sa ceara deschiderea unor actiuni civile impotriva asiguratului, in vederea restituirii despagubirilor incasate de catre acesta;
 • Pentru pagubele materiale produse prin efractie si/sau acte de talharie, Vandalism, despagubirile se platesc numai in conditiile confirmarii, in scris a acestor acte de catre politie sau alte organe de cercetare;
 • Acest risc nu include:
  • Disparitia inexplicabila/misterioasa sau simpla lipsa a bunurilor asigurate, constatate cu ocazia inventarierii;
  • Furt care implica complicitatea asiguratului sau a prepusilor acestuia;
  • Furtul pe timpul cat cladirea este neocupata, parasita sau in ruina;
  • Furtul favorizat de neasigurarea de catre asigurat a usilor de acces, ferestrelor sau altor deschideri exterioare ale locuintei, pe perioada cand nu se afla nici o persoana in locuinta;
  • Furtul in timpul si in perioada imediat urmatoare producerii unor riscuri asigurate si acoperite prin polita curenta, precum si in caz de terorism.

                EXTENSIA 5. BUNURILE CASABILE

 • Asiguratorul asigura bunurile casabile pentru variatii de temperatura, accidente de orice fel (inclusiv cele produse prin actiunea animalelor), montare initiala gresita. Bunurile casabile se asigura la valoarea de inlocuire in limita sumei mentionata in polita de asigurare dar nu mai mult de 5% din suma asigurata pentru fiecare cladire in parte.
 • Se asigura bunurile casabile:
  • din alcatuirea cladirii - geamuri simple sau termopan, inclusiv ramele acestora, pereti cortina si din caramida de sticla, precum si a placajelor ceramice, de marmura sau sticla, a bunurilor sanitare ce fac parte din amenajarile constructive ale cladirii;
  • geamuri, oglinzi sau a alte bunuri casabile drepte, fixe si verticale sau amplasate pe mobilier.
 • Asigurarea pentru aceasta extensie este operanta la "prim risc absolut", asiguratorul acordand despagubiri in caz de dauna, in limita sumei corespunzatoare inscrisa in polita, fara aplicarea regulii proportionalitatii.
 • Acest risc nu include:
  • daune produse bunurilor aflate, contrar normelor sau uzantelor, sub cerul liber;
  • cheltuieli legate de perfectionarea bunurilor in comparatie cu starea acestora dinaintea producerii evenimentului asigurat;
  • cheltuieli pentru repararea unor avarii/distrugeri accidentale produse de cauze necuprinse in asigurare ori cele pentru reparatii, reconditionari sau restaurari nereusite;
  • producerea cu intentie a riscului asigurat, de catre asigurat sau de catre persoanele pentru care acesta este responsabil, ca de pilda: incendierea intentionata a cladirii sau bunurilor, producerea unor explozii sau inundatii in scopul avarierii sau distrugerii cladirilor ori a altor bunuri asigurate, daca aceasta rezulta din acte incheiate de organele in drept si abilitate;
  • prabusirea cladirilor sau a constructiilor de sustinere, ca urmare a erorilor de proiectare si/sau defectelor de constructie, a proastei intretineri, a vechimii sau a starii lor de degradare, fara legatura cu vreunul din riscurile asigurate;
  • daune de natura estetica produse suprafetei bunurilor asigurate (zqarieturi, aschieri, ciuntiri, ciobiri, etc.), avarierea sau distrugerea ramelor (a partilor metalice, lemn, PVC etc.);
  • daunele derivate din operatiunile de mutare dintr-un loc in altul, montare, lucrari asupra geamurilor sau asupra elementelor de fixare si sustinere a acestora;
  • partea din despagubirea totala aferenta pagubelor produse bunurilor casbile in excedent a 5% din suma asigurata pentru fiecare cladire in parte;
  • pagube produse becurilor electrice (surselor de lumina).

                EXTENSIA 6. GREVE SI TULBURARI CIVILE

 • Prin aceasta extensie sunt asigurate urmatoarele riscuri:
  • greve;
  • tulburari civile;
  • actiunea autoritatilor legal constituite pentru suprimarea sau incercarea de suprimare a unei astfel de tulburari a ordinii publice sau pentru reducerea urmarilor unei astfel de tulburari;
 • Acest risc nu include:
  • pierderea de venituri, pierderea datorata intarzierilor, pierderi ale segmentului de piata detinut sau alte pierderi indirecte de orice fel;
  • pierderi sau daune rezultand din incetarea totala sau partiala a activitatii sau cauzate de intarzierea, intreruperea sau incetarea unui proces de productie sau de exploatare;
  • pierderi sau daune rezultand din deposedarea temporara sau permanenta ca urmare a confiscarii sau rechizitionarii efectuata de o autoritate legal constituita;
  • pierderi sau daune rezultand din pierderea temporara sau permanenta a posesiei asupra unei Cladiri, prin ocuparea ilegala a cladirii respective de catre o persoana;
  • pierderi sau daune directe sau indirecte cauzate sau aparute din sau in legatura cu materiale care intra in componenta armelor nucleare
 • Nu se admit compensatii intre sumele asigurate pentru articole diferite nominalizate ca atare in polita;

                EXTENSIA 7. AVARII LA instalatii INTERIOARE

 • In baza acestei extensii, asiguratorul acopera pagubele produse de Avarii accidentale la instalatiile interioare de gaze, apa, canal, climatizare sau incalzire centrala mentionate in mod expres in polita care rezulta din:
  • reglarea defectuoasa a instalatiei, aruncarea in timpul functionarii a unor parti componente, defectiuni sau erori de functionare a dispozitivelor de protectie, patrunderea accidentala de obiecte straine in corpul instalatiei;
  • lipsa accidentala a apei in boilere sau in recipiente sub presiune;
  • suprapresiune sau implozie;
  • scurtcircuit, supratensiune, suprasarcina, formarea de arcuri voltaice sau inductie;
  • defecte de fabricatie sau de material, greseli de proiectare;
  • erori de montare sau instalare.
 • Acest risc nu include:
  • actiunea normala a curentului electric asupra instalatiilor si aparaturii electrice;
  • pagube produse la piese si parti care prin intrebuintare si/sau natura lor sufera un grad mai mare de uzura sau depreciere si necesita inlocuirea periodica, cum sunt obiectele de sticla, cabluri, garnituri etc. si materialele consumabile (ace, platine, site, lanturi, panglici, lubrifianti etc.);
  • pagube produse prin deteriorarea gratarelor de ardere, duzelor de gaze, injectoarelor si altora similare;
  • eroziune, coroziune, depuneri lasate de apa, piatra de pe cazane, depreciere sau uzura a oricaror parti ale instalatiilor, cauzate de desfasurarea normala a activitatii si orice alte influente chimice sau atmosferice continue, depuneri exagerate de rugina, noroi, zgura din conducte sau alte depuneri;
  • avariere, distrugere sau cheltuieli provenind din acte deliberate ori neglijenta grava ale asiguratului sau ale persoanelor pentru care acesta este responsabil;
  • orice erori sau defecte existente la momentul inceperii raspunderii asiguratorului si cunoscute de asigurat;
  • daune sau avarii pentru care producatorul sau furnizorul bunului este raspunzator, fie conform legii, fie conform obligatiilor contractuale;
  • avarii cauzate de testari, supraincarcare intentionata sau experimente presupunand impunerea unor conditii exceptionale de exploatare;
  • bunuri care nu au fost supuse testelor de functionare ori nu au trecut cu succes aceste teste;
  • pagube produse de inghet;
  • pagube produse instalatiilor interioare care nu au fost mentionate in anexa la polita.
 • Valoarea despagubirii se stabilete dupa cum urmeaza:
  • Valoarea despagubirii poate fi majorata cu orice fel de costuri evidentiate si justificate, suportate de asigurat, pentru transport, instalare sau reinstalare a bunului asigurat, pana la un maxim de 5% din valoarea daunei in limita raspunderii stabilita in polita
  • Din valoarea finala a despagubirii se va deduce fransiza de 10% din dauna dar nu mai putin decat limita stabilita in polita. fransiza nu poate fi supusa niciunei derogari.

                 EXTENSIA 8. daune ELECTRICE

 • Conform acestei extensii, asiguratorul acopera in limita mentionata in polita pagube materiale produse de:
  • scurtcircuit, supratensiune, variatii de tensiune si alte fenomene de natura electrica, inductie, formarea de arcuri electrice, daca in urma acestora se produce sau nu un Incendiu in interiorul aparatelor electrice (chiar daca acestea nu sunt urmate de Incendiu);
  • actiunea indirecta a electricitatii atmosferice (Trasnet, fulger) asupra bunurilor asigurate aflate in interiorul sau exteriorul cladirilor/constructiilor sub cerul liber (statii electrice, transformatoare etc).
 • Se pot asigura: bunurile electrice (utilaje, echipamente, masini/agregate de lucru), aparatura electrica si electronica, generatoarele de current cu conditia ca acestea sa fie functionale, sa se afle in perimetrul asigurat, sa aiba o vechime in exploatare mai mica de 5 ani (inclusiv) si sa fie incluse la categoria bunuri conform politei de asigurare. Pentru transformatoarele cu peste 3 ani de utilizare, cuantumul daunei nu va fi determinat in baza procedurii de despaqubire la valoare "din nou", chiar daca s-a optat pentru aceasta varianta.
 • Acest risc nu include:
  • daune cauzate la piese sau parti care prin intrebuintare si/sau natura lor sufera un grad mare de uzura sau depreciere si necesita inlocuirea lor periodica, inclusiv piese sau componente schimbabile sau detasabile, baloane de sticla, tuburi electronice si lampi de iluminat, cabluri de conexiune (electrice sau cu fibra optica) altele decat cele din interiorul bunului asigurat, bobinaje electrice (altele decat cele ale motoarelor electrice), perii colectoare, sigurante si alte elemente de protectie, agenti frigorifici si de racire, coroziune si orice alte influente chimice sau atmosferice continue;
  • daune cauzate de deficiente care existau deja la incheierea asigurarii si care trebuiau sa fie cunoscute asiguratului;
  • avarii cauzate de testari, supraincarcare intentionata sau experimente presupunand impunerea unor conditii exceptionale de exploatare, fara vreo legatura cu lucrarile de intretinere sau revizie;
  • cheltuieli ocazionate de revizii si reparatii curente sau periodice;
  • obiecte sau produse continute in aparatura electrocasnica (ca de exemplu, dar nu limitat: deteriorarea de alimente dintr-un congelator);
  • pagube produse in timpul operatiilor de omologare sau de probe, fara vreo legatura cu lucrarile de intretinere sau revizie;
  • instalatia electrica aferenta cladirii, inclusiv tabloul de distributie a energiei electrice, centrale termice, boilere de orice tip si marime, precum si vase/cazane/recipiente continand abur, aer sau alte fluide sub presiune;
  • unelte electrice, generatoare si transformatoare de peste 1.000 kVA si motoare electrice de peste 1.000 kW, masini de gaurit, polizor unghiular, fierastrau electric, masini de tuns iarba, utilaje agricole etc;
  • computere, impreuna cu dispozitivele periferice, si retele telefonice (echipamentele respective pot fi acoperite prin contracte de asigurare distincte);
  • daune cauzate de uzura;
  • pagube produse bunurilor electrice, aparaturii electrice si electronice sau generatoarelor de current care nu au fost mentionate in anexa la polita.
 • Valoarea despagubirii se stabilete dupa cum urmeaza:
  • Valoarea despagubirii poate fi majorata cu oricefel de costuri evidentiate si justificate, suportate de asigurat, pentru transport, instalare sau reinstalare a bunului asigurat, pana la un maxim de 10% din valoarea daunei in limita raspunderii stabilita in polita;
  • Din valoarea finala a despagubirii se va deduce fransiza de 10% din dauna dar nu mai putin decat limita stabilita in polita. fransiza nu poate fi supusa niciunei derogari.
  • In cazul in care suma asigurata / limita raspunderii pentru aceasta extensie este mai mica decat 20% din suma asigurata pentru bunurile electrice la categoria bunuri, din valoarea finala a despagubirii se va deduce o fransiza de 20% din dauna calculata dar nu mai putin decat limita stabilita in polita. fransiza nu poate fi supusa niciunei derogari.

                EXTENSIA 9. OBIECTE DE VALOARE

 • Conform acestei extensii, asiguratorul, in limita sumei asigurate, pentru pagubele produse de aceleasi riscuri pentru care este asigurata cladirea si/sau bunurile continute, se pot asigura obiectele de valoare, proprietatea asiguratului, aflate in perimetrul asigurat, cum ar fi: pietre pretioase, perle, bijuterii, monezi, obiecte din metale pretioase (aur, argint, platina, argint aurit), tablouri, picturi de valoare, gravuri, stampe, icoane, statui, masti, papusi, tapiserii, broderii, goblenuri, medalii, ceasuri, timbre si marci postale, carti, scrisori si alte documente rare, obiecte de arta si antichitati, obiecte rare sau unicat sau orice obiecte declarate ca atare de catre asigurat ca fiind de valoare. Acestea se pot asigura individual sau sub forma de colectie (grupare de obiecte asemanatoare, a caror valoare cumulata depaseste suma valorilor individuale).
 • Asigurarea poate fi incheiata in urmatoarele conditii:
  • sa existe poze la incheierea asigurarii cu fiecare obiect in parte;
  • sa existe o descriere amanuntita a fiecarui obiect (care sa contina greutatea obiectului respectiv, calitatea materialului, dimensiuni, tara de provenienta, numele artistului etc);
  • sa existe o evaluare autorizata a bunurilor sau facturi de cumparare de nou (pentru cele mai noi de 5 ani). Pentru obiectele care nu au documente de provienienta asiguratul va da declaratii pe propria raspundere privind modul si imprejurarile dobandirii bunului respectiv;
  • cladirea sa fie prevazuta cu sistem de alarma conectat la o societate specializata de paza si supraveghere si care sa acopere toate camerele in care se afla bunurile mai sus mentionate;
  • obiectele de valoare de tipul: pietre pretioase, perle, bijuterii, monezi, obiecte din metale pretioase (aur, argint, platina, argint aurit), timbre si marci postale, carti, scrisori si alte documente rare, obiecte rare sau unicat a caror valoare individuala este mai mare sau egala cu 4.000 lei, se preiau in asigurare pentru riscul de furt numai daca se afla in seifuri inzidite sau cu greutate mai mare de 100 kg.
 • In cazul producerii unui eveniment asigurat, asiguratorul acorda despagubiri in limita sumei asigurate, astfel:
  • in caz de dauna totala, despagubirea se face:
   • la valoarea de inlocuire, pe baza pretului de pe piata, la data producerii daunei, pentru metalele pretioase neprelucrate, obiectele din metale pretioase, bijuteriile, perlele, pietrele pretioase;
   • la valoarea determinata pe baza de cataloage si/sau expertize in cazul colectiilor si obiectelor de arta;
  • in caz de dauna partiala, dupa caz, costul reparatiei/refacerii sau costul de inlocuire, dar nu mai mult decat valoarea reala a bunului la data daunei;
  • in cazul asigurarii unei colectii sau serii de bunuri mobile (monede, timbre, opere de arta etc) in caz de dauna, nu se acorda despagubiri pentru reducerea de valoare a acesteia prin distrugerea sau deteriorarea unui bun din colectie, despagubirea platindu-se numai pentru bunul afectat.
  • Despagubirea nu poate depasi nici suma asigurata pentru respectivul obiect, nici despagubirea maxima calculata conform aliniatului de mai sus, nici pretul la data daunei a unui obiect identic din magazinele de specialitate.
  • Pentru bunuri ca: bijuterii, pietre pretioase si semipretioase, obiecte din metale pretioase, despagubirea maxima va fi calculata astfel: [pretul oficial la data daunei, pe gram, al materialului din care este facut obiectul] x [numarul de grame al obiectului respective], in cazul in care nu exista o factura de nou, sau maxim valoarea de factura de nou, in cazul in care aceasta exista.
 • Acest risc nu include pagube produse:
  • obiectelor de valoare situate in alte locuri decat perimetrul asigurat (bijuterii/ceasuri purtate de asigurat in afara locatiei asigurate, expuse in muzee sau expozitii, aflate in tranzit, inclusiv prin intermediul companiilor de curierat) sau pentru care nu sunt respectate prevederile de mai sus;
  • ca urmare a deteriorarii (cum ar fi: defectarea ceasurilor, desprinderea pietrelor pretioase din bijuterii sau zgarieri, fisuri, exfolieri, ciobituri, rupturi ale obiectelor din metale pretioase), distrugerii sau pierderii din orice cauza cu exceptia riscurilor asigurate;
  • ca urmare a neglijentei (exemple, fara a fi limitative: scapare din mana, lovire de alte corpuri, introducerea in medii corozive sau umede ori in alte medii care pot determina deprecierea/deteriorarea/uzura prematura a obiectelor);
  • frescelor sau decoratiunilor apartinand imobilelor;
  • ca urmare a actiunii luminii (naturale sau artificiale);
  • ca urmare a depozitarii in conditii improprii, cum ar fi: depozitarea pe pardoseala a tablourilor, tapiseriilor ori lucrarilor de grafica, sau depozitate fara ambalaj corespunzator;

               EXTENSIA 10. INUNDATIE DE LA APA DE CONDUCTA

 • Conform acestei extensii asiguratorul acopera in limita mentionata in polita de asigurare dar nu mai mult de 5% din suma asigurata pentru fiecare bun asigurat in parte, inundarea provocata de apa cladirii si bunurilor asigurate, dupa cum urmeaza:
  • inundatie produsa de accidente de orice fel, inclusiv ca urmare a spargerii accidentale a conductelor de apa, rezervoarelor sau deteriorarii robinetelor si altor accesorii ale instalatiilor de apa din cladire/constructie;
  • inundatie datorata deversarii apei de canalizare ca urmare a spargerii accidentale a tubulaturii sau refularii apei din canalizare, indiferent de provenienta acesteia, de la instalatii interioare sau exterioare, proprietatea asiguratului sau apartinand altor persoane juridice sau fizice;
  • inundarea provocata de instalatiile de alimentare sau evacuare a apei provenind de la spatiile invecinate sau provocate din neglijenta asiguratului sau a prepusilor acestuia;
  • inundarea provocata de instalatiile automate de stingere a incendiilor prin eliberarea accidentala de apa ca urmare a avarierii sau ruperii instalatiilor automate de stingere a incendiului prin dispersie, inclusiv a celor de alimentare a acestora.
 • Acest risc nu include:
  • Partea din despagubirea totala aferenta pagubelor produse bunurilor asigurate, in urma evenimentelor acoperite prin aceasta extensie, in excedent a 5% din suma asigurata pentru fiecare bun asigurat in parte;
  • Cheltuielile de reparatie sau inlocuire a conductelor, rezervoarelor, vaselor si anexelor racordate la conductele avariate;
  • Daunele produse de umiditate, picurare, condens, igrasie, mucegai, revarsare sau refularea canalizarii datorate inghetului;
  • Daunele produse bunurilor sau marfurilor aflate in incaperi situate la subsol sau demisol;
  • Daunele cauzate cu ocazia efectuarii lucrarilor de instalare sau reparare, de dare in folosinta, probe, teste sau modificari constructive atat la echipamente cat si la cladirile asigurate;
  • Daunele cauzate de uzura, coroziune, lipsa de intretinere sau de materiale defecte ale instalatiilor automate de stingere a incendiului.
  Obligatiile Asiguratului: 

                 Principalele obligatii pe care asiguratul le are prin polita de asigurare complexa a cladirilor, bunurilor si stocurilor industriale, impotriva incendiului si a altor calamitati de la ASITO KAPITAL S.A. sunt:

  • In cazul oricarei pierderi sau avarii acoperita sau nu prin polita, asiguratul va intreprinde toate masurile necesare si rezonabile pentru a minimiza pierderile si pentru a preveni pierderi sau avarii ulterioare.
  • Orice alta pierdere sau avariere ulterioara, cauzata direct sau indirect de incapacitatea asiguratului de a lua astfel de masuri nu va fi recuperabila prin aceasta polita.
  • Orice astfel de actiune a asiguratului sau asiguratorului in recuperarea, salvarea si conservarea bunului asigurat va fi considerata ca fiind realizata in beneficiul tuturor celor interesati si fara prejudicierea drepturilor oricarei parti.
  • Asiguratul trebuie sa urmeze instructiunile asiguratorului pentru realizarea acestor masuri daca ele au fost comunicate asiguratului.
  • In cazul producerii unui eveniment pretins a fi acoperit de acesta polita, este datoria asiguratului sa instiinteze imediat politia, pompierii sau alte organe de cercetare, cerandu-le intocmirea de acte referitoare la imprejurarile evenimentului asigurat si pagubele provocate.
  • Asiguratul este obligat ca in in maxim 48 de ore de la producerea (sau de cind a luat la cunostinta de producere) riscului asigurat, sa notifice in scris asiguratorul despre imprejurarile, locul, data, ora si cauzele producerii riscului asigurat, estimarea pagubelor produse si natura lor.
  • Asiguratul are sarcina de a dovedi ca pierderea a fost cauzata de un risc asigurat si de asemenea trebuie sa dovedeasca marimea pierderii.
  • Asiguratul trebuie sa puna la dispozitia asiguratorului toate documentele de care dispune, inclusiv cele necesare in concordanta cu legislatia in vigoare si cu practica.
  • Asiguratul nu este indreptatit sa ia masuri, sa incheie acorduri scrise sau sa faca promisiuni direct legate de raspunderea si fara consimtamantul preliminar al asiguratorului in legatura cu evenimentul care a produs dauna sau cu bunul asigurat.
  • Asiguratul va acorda asiguratorului tot sprijinul de care este capabil in vederea conservarii drepturilor sale de regres, va face toate demersurile necesare pentru a permite asiguratorului sa intenteze actiuni judecatoresti in numele asiguratului.
  • Asiguratul raspunde pentru prejudiciile aduse asiguratorului prin acte care impiedica regresul.
   Obligatiile Asiguratorului: 

                  Principalele obligatii, pe care ASITO KAPITAL S.A. le are in calitatea sa de asigurator, prin polita de asigurare complexa a cladirilor, bunurilor si stocurilor industriale, impotriva incendiului si a altor calamitati, sunt:

   • sa puna la dispozitia asiguratului sau contractantului asigurarii informatii complete si corecte in legatura cu polita de asigurare, atat inaintea incheierii, cat si pe durata derularii acestuia;
   • sa emita polita de asigurare daca locatia indeplineste conditiile de asigurabilitate;
   • sa elibereze, la cerere, un duplicat al politei de asigurare, in cazul in care originalul a fost pierdut sau distrus;
   • sa pastreze confidentialitatea informatiei despre asigurat, de care a luat cunostinta in procesul asigurarii;
   • sa primeasca avizarile de dauna;
   • sa constate si sa estimeze valoarea pagubelor dupa producerea riscurilor asigurate, in baza documentelor primite de la asigurati/pagubiti;
   • sa emita oferte de despagubire;
   • sa plateasca despagubirile cuvenite celor in drept la termenele stabilite;
   • sa ramburseze asiguratului cheltuielile aferente limitarii pagubelor legate de producerea evenimentului asigurat.
   Procedura Daune: 
   • Asiguratorul despagubeste urmatoarele pierderi cauzate de riscurile asigurate:
    • Pierderea reala sau avaria produsa bunurilor asigurate determinate conform calculului despagubirii;
    • Cheltuieli necesare si rezonabile pentru minimizarea pierderilor acoperite de asigurator:
     • Cheltuieli rezonabile pentru minimizarea pierderilor acoperite de asigurator in cazul in care aceste cheltuieli erau necesare si erau in conformitate cu instructiunile asigurarorului;
     • Cheltuielile ocazionate de deplasarea si interventia echipelor de pompieri, in cazul in care Brigada de Pompieri solicita plata unor asemenea costuri/cheltuieli in limita a 100 000 lei sau echivalentul in alte valute;
     • Cheltuielile ocazionate de expertizarea daunei;
     • Cheltuieli ocazionate de refacerea inregistrarilor contabile distruse (costului materialelor si a fortei de munca pentru reproducerea unor astfel de inregistrari) in limita a 1 000 lei sau echivalentul in alte valute.
     • Cheltuieli ocazionate de refacerea inregistrarilor digitale de orice tip (costului materialelor si a fortei de munca pentru reproducerea unor astfel de inregistrari) in limita a 1 000 lei sau echivalentul in alte valute.
     • Aceste cheltuieli prezentate la primele 5 paragrafe de mai sus, vor fi platite peste suma asigurata indicata in polita de asigurare, dar sub nici o forma nu vor depasi 10% din suma asigurata specificata in polita pentru bunurile respective.
    • Asiguratorul este eliberat de obligatia despagubirii pierderilor cauzate de faptul ca asiguratul in mod deliberat nu a luat toate masurile posibile si rezonabile pentru a preveni sau minimiza pierderile.
    • Dovada faptului ca un prejudiciu al interesului asigurat este cauzat de un risc asigurat si este acoperit prin polita de asigurare revine asiguratului.
   • Calculul despagubirii
    • Constatarea si evaluarea daunelor se face de catre reprezentantii asiguratorului, direct sau prin imputerniciti, impreuna cu asiguratul sau imputernicitii sai, sau prin experti independenti. Realizarea acestei evaluari de catre asigurator nu implica admiterea responsabilitatii pentru dauna produsa si asiguratorul va avea dreptul de a urma procedurile legale in cazurile in care considera ca este oportun. Taxele si alte remuneratii cuvenite evaluatorilor/expertilor independenti vor fi suportate de catre asigurator.
    • Cuantumul despagubirii se stabileste in functie de valoarea la care s-a incheiat asigurarea, separat pentru fiecare bun asigurat in parte astfel:
     • Daca asigurarea este incheiata la valoarea "de inlocuire de nou":
      • pentru Cladiri:
       • in caz de dauna totala = cheltuielile necesare pentru reconstruirea integrala, "de nou", a cladirii (excluzand valoarea terenului), pana la concurenta sumei asigurate din polita, din care se va scadea contravaloarea eventualelor recuperari;
       • in caz de dauna partiala = cheltuielile necesare refacerii, inlocuirii, repararii sau reconditionarii "de nou" a partilor avariate sau distruse, din care se va scadea contravaloarea eventualelor recuperari.
      • pentru utilaj, echipament, mobilier:
       • in caz de dauna totala = cheltuielile necesare pentru achizitionarea "de nou" de pe piata a unor bunuri similare ca tip, performante, parametrii constructivi si functionali, pana la concurenta sumei asigurate, din care se va scadea contravaloarea eventualelor recuperari
       • in caz de dauna partiala = cheltuielile necesare refacerii, inlocuirii, repararii sau reconditionarii "de nou" a partilor avariate sau distruse, din care se va scadea contravaloarea eventualelor recuperari.
      • Despagubirea astfel calculata nu poate depasi suma asigurata si nici dublul valorii reale a bunului din momentul producerii evenimentului asigurat.
     • Daca asigurarea este incheiata la valoarea reala:
      • pentru Cladiri:
       • in caz de dauna totala = cheltuielile necesare pentru construirea integrala, "de nou", a cladirii, (excluzand valoarea terenului) pana la concurenta sumei asigurate, din care se va scadea contravaloarea eventualelor recuperari si deprecierea stabilita in functie de vechime, grad de uzura si alti factori similari;
       • in caz de dauna partiala = cheltuielile pentru refacerea, inlocuirea sau repararea de nou a partilor avariate din care se scad: contravaloarea eventualelor recuperari si deprecierea stabilita in functie de vechime, grad de uzura si alti factori similari.
      • pentru utilaj, echipament, mobilier:
       • in caz de dauna totala = suma asigurata sau cheltuielile de achizitie "de nou" de pe plata a unor bunuri similare, diminuate cu contravaloarea eventualelor recuperari, cu deprecierea stabilita in functie de gradul de uzura, stare de intretinere si alti factori similari, sau, cheltuielile de achizitie a unui bun similar ca tip, vechime, perforrnante, parametrii constructivi si functionali;
       • in cazul daunei partiale = cheltuielile pentru refacerea, inlocuirea sau repararea de nou a partilor avariate din care se scad: contravaloarea eventualelor recuperari, deprecierea stabilita in functie de vechime, grad de uzura si alti factori similari.
     • Indiferent de forma de asigurare pentru care s-a optat (la valoare "de nou" sau reala), pentru stocuri = costul de productie sau de achizitie, conform evidentelor contabile ale asiguratului, din care se scade valoarea eventualelor bunuri neafectate si a celor ce pot fi recuperate. La calculul despagubirii se vor lua in considerare si cheltuielile necesare aducerii bunurilor in stare de valorificare. Daca preturile din evidenta contabila a asiguratului depasesc preturile corespunzatoare ale pietei, se vor despagubi acestea din urrna.
     • In cazul stocurilor vandute dar care nu sunt livrate, pentru care asiguratul este responsabil in baza unui contract de vanzare care, in urma unui eveniment asigurat prin polita, este anulat din cauza prejudicierii acestora in totalitate sau partial doar pentru bunurile prejudiciate, raspunderea asiguratorului va fi bazata pe pretul de vanzare mentionat in contract.
     • Pentru alte bunuri se evalueaza dupa caz cheltuielile de achizitie de nou de pe piata a unor bunuri similare, diminuate cu contravaloarea eventualelor recuperari, cu deprecierea stabilita in functie de vechime, grad de uzura si alti factori similari, ori cheltuielile de achizitie a unor bunuri similare ca tip, vechime, performante, parametrii constructivi si functionali sau cheltuielile cu aducerea bunurilor la starea in care se aflau inainte de producerea evenimentul asigurat.
     • Pentru seturi, ansambluri, la calcul despagubirii se ia in considerare numai inlocuirea partilor componente sau a pieselor care au fost avariate chiar daca din punct de vedere tehnic se inlocuieste intreg ansamblul sau subansamblul.
     • Pentru suporturile de date (fise, dischete, CD-uri, casete video/audio, DVD-uri etc.) asiguratorul va despagubi cheltuielile de achizitie a unor bunuri similare.
     • Daca bunul avariat are valoare contabila zero (este complet amortizat) dar este posibil a fi vandut, cuantumul maxim pe care asiguratorul il va plati drept despagubire va fi valoarea de piata dar nu mai mult decat suma la care a fost asigurat.
   • Suma specificata in polita ca fransiza va fi dedusa din suma fiecarei despagubiri si/sau serii de despagubiri provenite din evenimente diferite, asiguratorul fiind raspunzator pentru restul despagubirii.
   • Suma maxima a despagubirii, in conformitate cu fiecare cerere valabila si/sau serie de cereri ca urmare a evenimentelor asigurate, inainte de aplicarea fransizei, nu poate depasi suma asigurata, limita de despagubire sau sub – limitele, asa cum sunt prevazute in sectiunea respectiva a politei.
   • In cazul in care asiguratul a primit plati de la terti, atunci aceste sume vor fi deduse din suma despagubirii platibile prin polita inainte de aplicarea fransizei.
   • In cazul in care la data platii despagubirii o prima de asigurare nu a fost platita integral, asiguratorul are dreptul sa retina sumele reprezentand ratele neplatite din despagubire.
   • Suma totala a despagubirilor platite pe perioada asigurarii nu vor depasi suma asigurata prevazuta in polita.
   • La solicitarea asiguratului, asiguratorul poate acorda un avans in contul daunei, de pana la 30% din despagubirea estimata.
   • despagubirile se platesc in maximum 15 zile lucratoare de la depunerea intregii documentatii la asigurator, in baza acordului scris al asiguratului asupra sumelor convenite, exprimat prin semnarea cererii de despagubire.
   • Asiguratorul are dreptul sa amane plata despagubirii daca, in legatura cu dauna, a fost instituita impotriva asiguratului o ancheta sau o procedura penala, pana la finalizarea anchetei sau procedurii.
   • despagubirile privind pagubele produse la partile comune (acoperis, scari, instalatii etc.) se calculeaza numai pentru cota corespunzatoare partilor de cladire care-i revin asiguratului, respectiv asiguratilor.
   • Reparatiile cladirilor avariate sau distruse pot fi facute prin unitati specializate pe baza de devize de lucrari, devize care vor fi verificate de catre reprezentantii asiguratorului prin comparare cu datele consemnate in procesul verbal de constatare a daunelor si cu normele orientative de consum pe articole de deviz pentru lucrari de reparatii in constructii, aprobate de ministerul de resort.
   • Preturile pentru materiale vor fi cele uzuale pe piata locala rezultand din facturi, bonuri sau alte documente de aprovizionare, cu exceptia bonunilor de mana si a documentelor de tip consignatie, iar pentru ora de manopera cele uzuale pe piata locala.
   • La cererea scrisa a asiguratului, reparatiile se pot executa si in regie proprie, in urmatoarele conditii:
    • valoarea materialelor si a pieselor inlocuitoare, conform unor oferte scrise, sa fie cea practicata de furnizorii locali, inclusiv T.V.A.;
    • in cazul in care reparatiile se executa cu meseriasi ocazionali, valoarea manoperei se va negocia, dar nu va putea depasi pe cea practicata de unitatile specializate in domeniu;
    • in cazul in care, pana la plata despagubirii, asiguratul va prezenta chitante sau facturi (cu exceptia chitantelor de mana si a celor provenind de la consignatii) pentru bunurile inlocuitoare achizitionate, aceste documente vor fi acceptate la plata.
   • Daca prejudiciile au fost agravate de alte cauze decat de riscurile asigurate, se va indemniza numai acea parte din dauna care a fost direct cauzata de un risc asigurat.
   • In cazul in care odata cu efectuarea operatiunilor de remediere a prejudiciilor cauzate de un eveniment asigurat se realizeaza si imbunatatiri ale interesului asigurat fata de starea acestuia imediat inainte de producerea riscului asigurat, atunci costurile implicate de aceste imbunatatiri nu se despagubesc.
   • In cazul unei daune valide prin polita pentru care asiguratorul face plati de despagubire/indemnizare progresive pe baza prezentarii documentelor si/sau probelor care atesta pierderile suferite, daca suma platilor progresive depaseste suma asigurata sau valoarea totala a daunei, asiguratul este obligat sa returneze in termen de maxim 30 de zile diferenta dintre suma agregata platita de catre asigurator si valoarea totala a daunei sau suma asigurata, oricare este mai mica.
   • Optiunea asiguratorului de a repara, reface sau inlocui bunul asigurat:
    • Asiguratorul are optiunea de a a repara, reface sau inlocui bunul avariat sau distrus sau oricare parte a lui, in loc sa plateasca suma corespunzatoare distrugerii sau avarierii, sau se poate alatura altui asigurator in a face astfel. Asiguratorul se obliga ca prin reparare, refacere sau inlocuire sa restabileasca starea bunului afectat, asa cum era aceasta inainte de producerea evenimentului asigurat, dar numai in masura in care circumstantele o permit si intr-o maniera satisfacatoare, si sub nici o forma asiguratorul nu va fi obligat sa cheltuiasca mai mult in repararea, refacerea sau inlocuirea bunului decat suma asigurata pentru acel bun.
    • Daca asiguratorul alege sa repare, refaca sau sa inlocuiasca orice bun avariat sau parte a lui, asiguratul va furniza asiguratorului, pe cheltuiala proprie, planuri, specificatii tehnice, masuratori, cantitati si alte astfel de particularitati pe care asiguratorul le poate solicita. Nici o actiune realizata sau cauzata de asigurator care vizeaza repararea, refacerea sau inlocuirea nu va fi considerata o alegere a asiguratorului de a repara, reface sau inlocui bunul respectiv.
    • In cazul in care asiguratorul nu va putea repara, reface sau inlocui bunul asigurat, din cauza unor reglementari locale sau altei reglementari in vigoare, asiguratorul va fi totusi raspunzator de suma necesara pentru repararea sau inlocuirea bunului.
    • Asiguratorul nu despagubeste inlocuirea bunurilor neavariate dintr-o colectie sau un set avand aceeasi forma, culoare si model, pentru completarea careia nu se mai pot procura obiectele respective.
   • Transferul drepturilor pentru recuperare si abandon:
    • In cazul in care asiguratorul plateste asiguratului pentru pierderea totala, furtul bunului asigurat sau pentru inlocuirea unor parti ale acestuia, dreptul asupra unor astfel de bunuri sau parti inlocuite sunt transferate asiguratorului. Asiguratorul are dreptul sa-si exercite dreptul de recuperare, caz in care asiguratul este obligat sa ia toate masurile necesare pentru a incredinta drepturile sale in beneficiul asiguratorului.
    • Daca bunul este recuperat inainte de sau dupa orice plata de despagubire, asiguratul, in urma recuperarii bunului, va returna toate sumele platite de asigurator acestuia. Asiguratorul va fi raspunzator doar, in limitele si conditiile politei, pentru orice avarie fizica directa la bunul asigurat sau a oricarei parti a acestuia.
   • Asiguratorul este indreptatit sa refuze plata despagubirii catre asigurat in urmatoarele cazuri:
    • Asiguratul nu a dezvaluit asiguratorului toate faptele materiale si circumstantele privind obiectul asigurat si/sau pierderea care sunt cunoscute sau ar trebui sa fie cunoscute de asigurat in cursul normal al activitatii sale, sau daca a furnizat asiguratorului informatii false sau care induc in eroare si care privesc bunul asigurat si/sau circumstantele si marimea pierderii.
    • Asiguratul nu intretine cladirea si bunurile asigurate in bune conditii, in conformitate cu dispozitiile legale, in scopul prevenirii producerii riscurilor asigurate. Nu exista, nu sunt functionale sau nu sunt verificate periodic pe parcursul perioadei de asigurare extinctoarele in toata cladirea, in conformitate cu legislatia de prevenire si stingere a incendiilor in vigoare.
    • Asiguratul nu a indeplinit/respectat prevederea ca pe toata perioada de asigurare depozitarea stocurilor de marfa sa se faca pe stelaje, rafturi, paleti si/sau gratare la cel putin 10 cm deasupra nivelului podelei.
    • Asiguratul nu a indeplinit/respectat conditiile politei si legislatia in vigoare sau daca prin actiunile lui a determinat cresterea volumului pierderii, dar doar pentru acea suma care excede pierderea care s-ar fi inregistrat daca actiunile lui nu ar fi avut loc.

   Notificare daune:

   Call Center Constatare daune

   TEL: 021/230.04.63​

   Diverse: 

                 Asiguratorul este subrogat in drepturile asiguratului impotriva celor raspunzatori de producerea pagubei iar asiguratul este obligat sa-i prezerve acest drept asiguratorului, sub sanctiunea nedecontarii daunei.

                 Asiguratorul este exonerat de raspundere pentru partea din dauna ce ramane, in sarcina asiguratului fata de tertii prejudiciati, asiguratul raspunzand fata de acestia pentru partea din prejudiciu neacoperita prin asigurare.

                 Dreptul asiguratilor la despagubiri, se stinge in termen de 2 ani de la producerea riscului asigurat.

                 Denuntarea contractului de asigurare se poate efectua de catre oricare dintre parti numai cu notificarea prealabila a celeilalte parti, care trebuie transmisa cu cel putin 20 de zile calendaristice inainte ca denuntarea sa-si produca efectele.

                 Persoanele care obtin sau incearca prin orice mijloace sa obtina pe nedrept despagubiri din asigurare sau cele care inlesnesc asemenea fapte se pedepsesc potrivit legii penale ori de cate ori fapta intruneste elementele unei infractiuni, iar despagubirile necuvenit obtinute se recupereaza de la acestea.

                 Modificarea politei de asigurare se poate face numai prin intelegere scrisa intre parti.

                 Denuntarea politei de asigurare se poate face unilateral de catre fiecare parte in conditiile expres mentionate.

                 Orice diferent intre parti se solutioneaza pe cale amiabila sau in caz contrar in instantele de judecata din Romania.

                 Polita mentioneaza expres ca asiguratul poate apela la Fondul de Garantare a Asiguratilor care este gestionat de Autoritatea de Supraveghere din Romania in cazul in care asiguratorul se afla in procedura de faliment sau insolventa.