Polita de asigurare a CLADIRILOR si BUNURILOR INDUSTRIALE - CERTASIG Asigurare Reasigurare

asigurari certasig cladiri stocuri masini utilaje instalatii industriale incendiu explozie furt inundatie raspundere civila cutremur pitesti arges

ROMANIA, Bucuresti, Sector 1, str. Nicolae Caramfil, 61B.

office@certasig.ro

Tel:    021.311.91.04

Fax:   021.311.50.56

               Actuala societate de asigurari CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. a luat fiinta si si-a inceput activitatea in anul 2003 in urma fuziunii dintre compania Fortuna SA si societatea de Asigurare Romano-Canadiana Aroca SA Bucuresti. Din decembrie 2007, compania CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. este detinuta majoritar (89%) de Royalton Capital Investors II, un fond european de investitii specializat pe achizitionarea si dezvoltarea companiilor orientate spre segmentul de servicii din cadrul statelor Uniunii Europene, din Europa Centrala si de Est. Printre investitorii Royalton Capital Investors II se afla Alpha Associates, Banca Europeana de Reconstructie si Dezvoltare (EBRD) si Fondul European de Investitii (EIF). In temeiul Tratatului privind functionarea Uniunii Europene care reglementeaza "Libertatea de stabilire si de prestare a serviciilor", CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. este autorizata sa desfasoare activitati pe piata de asigurari din Austria, Bulgaria, Cehia, Cipru, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franta, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Polonia, Portugalia, Marea Britanie, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Olanda, Ungaria. CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. este autorizata sa comercializeze produse de asigurare proprii, in Romania, fiind inregistrata in Registrul Asiguratorilor la numarul RA-021-10.04.2003.

Aspecte Generale: 

CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. are in portofoliu si ofera clientilor sai, o polita de asigurare de incendiu si alte calamitati la Cladiri si continut, detinute pe teritoriul Romaniei si apartinand persoanelor juridice, titulare ale unui interes asigurabil. Polita este modulata acoperind atat riscuri asigurate standard cat si riscuri optionale care sunt asigurate prin clauze aditionale, pentru care se plateste prima de asigurare suplimentara.

Obiectul Asigurarii: 

              Obiectul politei de asigurare de incendiu si alte calamitati la Cladiri si continut, detinute pe teritoriul Romaniei si apartinand persoanelor juridice, de la CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. il constituie, toate bunurile mobile si imobile, care sunt situate in perimetrul declarat de localizare a riscului, pe teritoriul Romaniei, si fata de care asiguratul persoana juridica trebuie sa aiba un interes patrimonial.

               Asiguratorul asigura:

 • Cladirile / alte constructii si bunurile destinate unor activitati economice sau sociale:
  • Cladiri: date in folosinta in baza procesului verbal de receptie finala. Acestea se asigura in integritatea lor constructiva, respectiv cu fundatie, soclu, pereti, plansee, acoperis, pardoseli, ferestre, usi, scari, putul liftului. Impreuna cu cladirea/constructiile se asigura, ca facand parte din aceasta/acestea, si conductele de alimentare cu apa pentru instalatia sanitara si de incalzire (inclusiv caloriferele) din interiorul constructiei, conductele de canalizare, obiectele sanitare, conductoarele instalatiei de iluminat si prizele ingropate sub tencuiala, tavanele false si corpurile de iluminat tip plafoniera sau spot inglobate in acestea, aflate in interiorul constructiei. Nu se considera ca facand parte din cladire corpurile de iluminat tip candelabru, lustra, aplica si lampile electrice, precum si instalatiile de forta.
  • Instalatiile fixe ce asigura functionalitatea generala a cladirii (centrala termica, instalatie de climatizare, ascensor/lift, paratrasnet/impamantare, etc) se considera ca fiind asigurate numai daca valoarea acestora este cuprinsa in suma asigurata si daca au fost mentionate expres in polita sau in cererea chestionar.
  • Alte constructii ce se asigura, cu mentionarea expresa in polita de asigurare, sunt: imprejmuirile, platformele betonate, estacadele, cabinele de paza, rampele, silozurile, cheiurile, turnurile si cosurile industriale, rezervoarele de apa, drumurile de acces etc.
  • Imbunatatirile constructive si dotarile cu instalatii si echipamente montate ulterior emiterii politei se asigura in baza unui „Supliment de asigurare” si cu plata diferentelor de prima de asigurare.
 • Bunuri:
  • mijloace fixe si mobile: masini, utilaje, echipamente, agregate, instalatii tehnologice, motoare, transformatoare, masini-unelte, unelte, Aparatura de comanda si control, macarale, cuptoare (pentru ardere, topire, coacere etc.), climatizoare locale sau tehnologice, instalatii de telecomunicatii, radio, TV, birotica, baze tehnologice, schele, amenajari pentru depozitare sau sportive, mobilier, pereti despartitori mobili, mijloace si instalatii de detectare si stingere a incendiilor sau antifurt, conducte tehnologice si cabluri electrice ce deservesc masini, utilaje, motoare si alte asemenea, instalatia electrica si alte instalatii aferente aflate sub plafoane, plansee false; alte mijloace fixe si obiecte de inventar;
  • mijloace circulante, cum ar fi: materii prime si materiale semifabricate, produse finite aflate pe fluxul de fabricatie sau in magazii, inclusiv ambalajele acestora, marfuri in depozite si magazine, bunuri primite spre reparare sau prelucrare, deseuri reciclabile, ambalaje goale (sticle, cutii, saci, pungi etc.) si marfuri de la furnizori;
  • alte bunuri (mobilier si tot necesarul pentru uzul asiguratului);
  • bunurile ce nu sunt proprietatea asiguratului, primite in custodie sau detinute cu orice alt titlu, sunt asigurate numai in masura in care asiguratorul a acceptat, in scris, acest lucru, la incheierea asigurarii sau ulterior, prin „Supliment de asigurare”.
  • se pot asigura si bunurile care, prin natura lor, sunt destinate a se gasi, temporar sau permanent, in afara unei Cladiri sau constructii, sub cerul liber, in masura in care sunt concepute anume pentru aceasta, numai pe timpul stationarii (instalatii tehnologice, rezervoare, materii prime, produse finite, sisteme fixe de cantarire, masini si utilaje agricole, mijloace de tractiune, de transport neinmatriculabile, alte bunuri care, potrivit normelor sau uzantelor se depoziteaza sub cerul liber) si pentru care s-au luat masuri de protectie, inclusiv contra furtului, corespunzatoare (ingradiri, incuietori sigure, sisteme de supraveghere cu circuit inchis, paza organizata etc.).

                Nu sunt asigurabile:

 • terenurile aferente cladirilor/constructiilor asigurate;
 • bunurile scoase din uz sau bunurile care nu mai pot fi folosite potrivit cu destinatia lor initiala datorita uzurii/degradarii sau a caror stare de intretinere, constatata cu ocazia inspectiei de risc, este necorespunzatoare;
 • bunuri din categoria „continut”, care se afla in Cladiri/constructii neasigurabile;
 • mijloace de transport terestru, feroviar, maritim, lacustru, fluvial si aerian;
 • bani/alte valori asimilate, recolte, plantatii, paduri;
 • animale, pasari, pesti si alte vietuitoare;
 • efectele personale ale prepusilor asiguratului sau ale persoanelor aflate in tranzit la adresa mentionata in polita de asigurare;
 • si, de asemenea, daca nu s-a convenit altfel prin clauze speciale:
  • Cladiri in curs de construire;
  • bunuri mobile si/sau transportabile, pe timpul in care acestea se afla in miscare;
  • obiecte de arta;
  • bunuri casabile;
  • marfa refrigerata;
  • bunuri cu volum mic si valoare unitara mare, care constituie marfa in magazine (bijuterii, blanuri, ceasuri, telefoane mobile si accesorii, calculatoare portabile etc.).
Conditii de Preluare in Asigurare: 

              Pentru a putea sa incheie o polita de asigurare de incendiu si alte calamitati la Cladiri si continut, detinute pe teritoriul Romaniei si apartinand persoanelor juridice, de la CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A., solicitantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • sa fie persoana juridica si sa faca dovada ca este titulara a unui interes asigurabil fata de obiectul asigurarii;
 • sa detina calitatea de proprietar, chirias, administrator, custode, sau alta calitate stabilita legal (imputernicit ori reprezentantul legal al acestora);
 • sa intocmeasca cererea chestionar/declaratia de asigurare si/sau specificatia, care contine informatii relevante despre asigurat, contractant si/sau beneficiar, despre locatia si continutul asigurate, raspunderile civile asigurate, despre perioada de asigurare, despre beneficiarul despagubirii, informatii care sunt esentiale pentru intocmirea politei;
 • sa puna la dispozitie asiguratorului documentele de identificare ale asiguratului, contractantului si/sau beneficiarului; avize, autorizatii, licente, planuri, relevee, rapoarte de evaluare, fise tehnice, etc.; contracte incheiate cu furnizori externi locatiei asigurate, care au legatura cu riscuri asigurate; documente care vizeaza cesiunea la banca;
 • sa permita efectuarea inspectiei de risc, daca asiguratorul solicita acest lucru;
 • sa detalieze istoricul de daune, daca este cazul;
 • sa plateasca asiguratorului o suma de bani denumita prima de asigurare in baza politei de asigurare incheiata cu acesta, cu scopul de a fi despagubit in cazul in care a suferit un prejudiciu prin manifestarea unuia sau mai multor riscuri asigurate conform politei;

              Cererea chestionar trebuie intocmita in oricare din urmatoarele situatii:

 • incheierea unei polite noi;
 • reinoirea unei polite existente, inainte de data expirarii acesteia;
 • alte situatii care presupun schimbari ale informatiilor continute in polita de asigurare;

             Principalele informatii care trebuiesc furnizate asiguratorului, prin cererea-chestionar, sunt:

 • datele de identificare ale asiguratului, contractantului si/sau beneficiarului;
 • adresa locatiei asigurate;
 • interesul asigurabil asupra locatiei asigurate:
  • proprietate;
  • inchiriata;
  • alta situatie;
 • informatii generale despre locatia asigurata:
  • modalitatea in care a fost construita:
   • in regie proprie;
   • prin societate autorizata de constructii;
  • tipul locatiei;
  • gradul de ocupare;
  • localizarea in localitate;
  • amplasament fata de benzinarii, santiere in lucru, unitati industriale, etc.
  • anul construirii;
  • anul ultimei consolidari facute in baza unei autorizatii;
  • regimul de inaltime, numarul de camere, suprafata utila totala;
  • tip fundatie, structura de rezistenta, pereti (zidarie, panouri), invelitoare, termo-hidro izolatie, tamplarie, suprafete vitrate, pardoseala, utilitati, surse de apa, instalatii sanitare, instalatii electrice, sisteme de incalzire, usi de acces, amenajari speciale;
  • sisteme de protectie la furt, impotriva incendiului;
  • alte constructii anexa, imprejmuiri, etc.;
 • riscurile dorite a fi acoperite:
  • riscuri de baza;
  • riscuri suplimentare;
 • moneda contractului;
 • suma asigurata pentru:
  • Cladiri si alte constructii;
  • continut/bunuri;
  • riscurile acoperite prin clauzele suplimentare;
 • informatii privind istoricul de daune al locatiei asigurate;
 • perioada asigurata;
 • modalitatea de plata a primei anuale:
  • integral;
  • in numarul de rate acceptate de asigurator;
 • daca mai exista alte polite similare, valabile, incheiate pentru aceeasi locatie la alti asiguratori.

              Pe aceste informatii asiguratorul urmeaza sa le aiba in vedere pentru individualizarea si evaluarea riscurilor in vederea adoptarii deciziei de incheiere a politei de asigurare sau de declinare a ofertei. Lipsa veridicitatii declaratiilor asiguratului cu privire la cele mentionate in continutul cererii chestionar/specificatiei se sanctioneaza cu rezolutiunea politei.

              Asiguratorul va putea pe baza declaratiei asiguratului sa solicite intocmirea unui Raport de inspectie de risc (cand este cazul) - care face parte integranta din polita de asigurare, acesta fiind un document prin care se atesta verificarea de catre un reprezentant al asiguratorului a parametrilor existentiali ai bunului asigurat, fara sa constituie o certificare a declaratiei asiguratului sau a faptului ca bunul nu prezinta vicii ascunse.

              Raportul inspectiei de risc va fi semnat de un reprezentant al asiguratorului si de asigurat care certifica prin semnatura si stampila, data incheierii si aspectele constatate, fiind insotit de fotografii martor iar, in conditiile in care din cauze tehnice fotografiile martor nu pot fi utilizate, raportul inspectiei de risc este valabil. Atat raportul inspectiei de risc, cat si fotografiile care il insotesc au valoare de proba intr-un eventual litigiu, fiindu-le pe deplin opozabile partilor.

              Asiguratorul isi asuma raspunderea pentru toate consecintele rezultate din neevaluarea riscului potrivit prevederilor legale inainte de cuprinderea in asigurare, cu exceptia cazului in care vointa asiguratorului a fost influentata de un viciu de consimtamant imputabil asiguratului.

Perioada Asigurata: 

             Polita de asigurare de incendiu si alte calamitati la Cladiri si continut, detinute pe teritoriul Romaniei si apartinand persoanelor juridice, de la CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. poate fi incheiata, de regula, pe o perioada de 12 luni dar, in baza unor aprobari speciale, si pe perioade subanuale. Pentru politele de asigurare subanuale, prima de asigurare se calculeaza corespunzator lunilor de asigurare (orice fractiune de luna de asigurare se considera luna intreaga), in proportie de 1/10 din prima anuala pentru fiecare luna de asigurare, dar cel mult prima anuala.

             Raspunderea asiguratorului incepe la data inscrisa in polita de asigurare, dar nu inainte de ora 24:00 a zilei in care s-a platit prima de asigurare cuvenita sau prima rata a acesteia. In cazuri speciale asigurarea poate intra in vigoare la data si ora emiterii politei daca acest fapt este consemnat expres in scris in polita de asigurare.

             Raspunderea asiguratorului inceteaza:

 • la ora si ziua inscrise in polita de asigurare;
 • ìn caz de dauna totala;
 • la data schimbarii proprietarului/utilizatorului interesului asigurabil;
 • cu acordul ambelor parti;
 • la ora 24:00 a datei expirarii termenului de pasuire de 15 zile calendaristice, daca nu s-a achitat pana la acest termen rata scadenta;
 • prin denuntare unilaterala, sub forma unei scrisori recomandate cu confirmare de primire, cu un preaviz de 20 zile;
 • ìn caz de forta majora;
 • prin desfiintarea de drept a politei in cazul in care asiguratul nu-si indeplineste obligatiile contractuale.
Teritorialitate: 

              Polita de asigurare de incendiu si alte calamitati la Cladiri si continut, detinute pe teritoriul Romaniei si apartinand persoanelor juridice, de la CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. isi exercita acoperirea numai pentru evenimente asigurate ce au loc pe teritoriul Romaniei.

Asiguratul: 

                Asigurat pe polita de asigurare de incendiu si alte calamitati la Cladiri si continut, detinute pe teritoriul Romaniei si apartinand persoanelor juridice, de la CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. poate sa fie orice persoana juridica, titulara a unui interes asigurabil fata de obiectul asigurarii, care detine calitatea de proprietar, chirias, administrator, custode, sau alta calitate stabilita legal si care plateste sau pentru care se plateste asiguratorului o suma de bani, denumita prima de asigurare, in baza politei de asigurare incheiata cu acesta, cu scopul de a fi despagubita in cazul in care a suferit un prejudiciu prin manifestarea unuia sau mai multor riscuri asigurate conform politei de asigurare.

               Beneficiarul politei de asigurare a bunurilor industriale este persoana fizica sau juridica, desemnata de proprietar si mentionata in polita, indreptatita sa primeasca despagubirea pentru pagubele provocate locatiei asigurate in urma producerii unui risc acoperit.

Suma Asigurata: 

              Suma asigurata reprezinta suma maxima in limita careia asiguratorul poate acorda despagubiri asiguratului sau celor in drept, in cazul producerii evenimentului asigurat, sau suma totala a despagubirilor ce se pot acorda pe toata perioada de valabilitate a politei de asigurare.

              Suma asigurata pentru Cladiri (constructii) destinate unor activitati economice sau sociale va fi cea declarata de asigurat si agreata de asigurator. Sumele asigurate se stabilesc in moneda agreata de parti, valuta liber convertibila sau lei, aplicand cursul de schimb B.N.R. valabil la data incheierii politei.

               Asiguratul va putea opta pentru una din urmatoarele valori:

 • pentru Cladiri/alte constructii:
  • Valoarea de inlocuire, reprezentand costul de constructie al unei Cladiri, similare cu cea asigurata, in functie de caracteristicile preexistente, rezultat din devize/facturi/expertize tehnice autorizate/alte documente;
  • Valoarea (ramasa) contabila, reprezentand valoarea de nou mai putin uzura, conform evidentelor contabile ale asiguratului;
  • Valoarea de piata - reprezinta pretul bunului intr-o tranzactie imobiliara pe piata locala, normala si libera, fara a lua in considerare si valoarea terenului;
 • pentru continut:
  • pentru mijloace fixe, suma asigurata va fi egala cu:
   • Valoarea de inlocuire a acestora cu unele similare din punct de vedere constructiv, calitativ, tehnic si functional, inclusiv cheltuieli de transport, taxe vamale si costul montajului sau cu valoarea mentionata in evidentele contabile ale asiguratului;
   • Valoarea (ramasa) contabila, reprezentand valoarea de nou mai putin uzura.
  • pentru mijloace circulante (marfuri, materii prime si materiale, produse finite, etc.) suma asigurata va fi dupa caz:
   • Valoarea stocului existent la un moment dat;
   • Valoarea maxima, care poate fi atinsa la un moment dat in perioada asigurata;
 • pentru cheltuielile mentionate: suma asigurata reprezinta valoarea declarata de asigurat, dar maxim 3% din totalul sumei asigurate pentru Cladiri si al sumei asigurate pentru continut;
 • nu se asigura si nu se despagubesc la valoarea de inlocuire:
  • bunurile scoase din uz sau inutilizabile pentru folosirea curenta la momentul producerii riscului asigurat;
  • utilajele si aparatele, chiar in stare de functionare, si piesele de rezerva respective, a caror fabricatie a incetat sau nu mai sunt in vanzare;
  • cladirile, utilajele si echipamentele aflate in locatii in care nu exista activitate.

              Suma asigurata se exprima separat pentru fiecare cladire, mijloc fix si categorie de mijloace circulante care se afla in cladire si/sau in perimetrul declarat de risc.

              Pe durata asigurarii suma asigurata poate fi modificata cu acordul comun al partilor, prin emiterea unui „Supliment de asigurare” la polita de asigurare.

Prima de Asigurare: 

               Prima de asigurare se stabileste in aceeasi moneda in care s-au stabilit sumele asigurate, plata putand fi efectuata atat in valuta cat si in lei, la cursul de schimb B.N.R. valabil la data efectuarii platii, numai daca s-a agreat astfel in polita de asigurare.

                Prima de asigurare se achita anticipat, integral pentru intreaga perioada asigurata sau in rate, daca s-a agreat astfel in polita de asigurare. Daca se convine ca prima de asigurare sa fie platita in rate, prima rata se achita la incheierea politei de asigurare, iar urmatoarele rate se achita in cuantumul si pana la datele scadente mentionate in polita de asigurare.

                In caz de neplata la scadenta a unei rate, asiguratul/contractantul are dreptul sa o plateasca intr-un termen de gratie de 15 zile de la scadenta ratei respective, situatia politei ramanand neschimbata pana la expirarea acestui termen. Daca asiguratul/contractantul nu plateste rata de prima restanta nici in termenul de gratie acordat, polita se reziliaza de drept, fara punere in intarziere, fara notificare si fara interventia instantei de judecata, cu incepere de la ora 0.00 a zilei urmatoare scadentei ratei de prima restanta, astfel cum este mentionata in polita.

                Achitarea ratelor de prima la termenele stabilite in polita cade in sarcina exclusiva a asiguratului, asiguratorul neavand obligatia sa reaminteasca asiguratului scadenta acestora.

Sistemul de Fransize: 

              Polita de asigurare de incendiu si alte calamitati la Cladiri si continut, detinute pe teritoriul Romaniei si apartinand persoanelor juridice, de la CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. poate fi incheiata cu sau fara fransize deductibile pe eveniment, in functie de anumite criterii stabilite de catre asigurator.

Riscuri Asigurate Standard: 

               Riscurile care sunt preluate in asigurare prin polita de asigurare de incendiu si alte calamitati la Cladiri si continut, detinute pe teritoriul Romaniei si apartinand persoanelor juridice, de la CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A., pentru locatia asigurata, sunt:

                            Asigurarea FLEXA

 • incendiu (se despagubesc pagubele materiale directe produse cladirilor si bunurilor asigurate prin carbonizare totala sau partiala, prin topire cu si fara flacara, pagubele produse instalatiilor electrice, de apa, canalizare sau incalzire centrala aferente cladirilor, provocate prin degajare de fum, gaze sau vapori, ca urmare a incendiului).
 • trasnet, precum si efectele directe ale acestuia asupra bunurilor;
 • explozie (urmata sau nu de incendiu), chiar daca a avut loc in afara cladirii, fara insa a fi cauzata de dispozitive explozive;
 • Caderea aparatelor de zbor (aeronave si vehicule spatiale), a unor parti ale acestora sau a obiectelor transportate, boom sonic.

                            Asigurarea FLEXA EXTINSA
            Aceasta include riscurile din asigurarea FLEXA, la care se adauga riscurile mentionate mai jos:

 • Ploaie torentiala (prin efect direct sau ca urmare a patrunderii apei prin sparturile si rupturile acoperisului, peretilor, usilor si ferestrelor, provocate de actiunea furtunii si a altor fenomene atmosferice manifestate concomitent cu ploaia torentiala), grindina (efecte directe) si Furtuna (uragan, vijelie, tornada);
 • Greutatea stratului de zapada sau de gheata si avalansa de zapada;
 • Lovirea cladirii asigurate de catre un autovehicul (acesta neapartinand asiguratului);
 • Prabusire, alunecare de teren;
 • Cadere accidentala de corpuri (stanci, copaci, stalpi etc.);
 • Inundare provenind/ca urmare a:
  • spargerii accidentale a conductelor de apa, de transport si distributie a agentului termic/ rezervoarelor/ hidrofoarelor sau deteriorarii robinetelor sau altor accesorii ale acestor instalatii;
  • spargerii accidentale a tubulaturii si deversarea apei de canalizare sau refularii apei din canalizare, indiferent de provenienta acesteia, de la instalatii interioare sau exterioare, apartinand asiguratului sau altor persoane;
  • de la vecini;
  • scurgerii accidentale a apei din instalatiile automate de stingere a incendiilor (care au trecut cu succes testele de functionare), datorate avarierii/ruperii partilor componente ale acestei instalatii sau declansarii intempestive a capetelor sprinkler/alte capete de pulverizare, rezultate din erori de functionare a dispozitivelor de protectie, suprapresiune, defecte ale materialului sau greseli de proiectare/fabricatie, erori de montare/instalare, reglare defectuoasa;
 • Furt:
  • prin efractie; in sensul prezentelor conditii prin “efractie” se intelege furtul savarsit prin inlaturare/fortare violenta a oricarui obiect (pereti, acoperis, tavane, usi, ferestre, dusumele)/ dispozitiv de inchidere, destinat a impiedica patrunderea in locul unde se afla bunurile asigurate daca, prin aceasta, s-a realizat distrugerea sau degradarea obiectului/dispozitivelor de inchidere (incuiate la data producerii evenimentului);
  • prin acte de talharie, conform conditiilor prevazute de codul penal, si savarsite asupra persoanelor din conducerea asiguratului sau prepusilor acestuia (implicit intrebuintarea cheilor originale obtinute prin acte de talharie);

                Asigurarea RISCURILOR CATASTROFALE se incheie numai impreuna cu asigurarea FLEXA sau asigurarea FLEXA EXTINSA si cuprinde urmatoarele riscuri:

 • Cutremur de pamant;
 • Inundatii si aluviuni provenind din revarsarea apelor de suprafata (curgatoare sau statatoare), precum si din precipitatii atmosferice, inclusiv din topirea zapezii ori ghetii;

                Acoperiri acordate suplimentar, in limita sumei asigurate si incluse in suma asigurata, pentru urmatoarele:

 • Cheltuieli cu limitarea si prevenirea daunelor (demontarea, daramarea sau mutarea in alt loc a bunurilor asigurate), in limita a 10% din suma asigurata;
 • Pagubele produse cladirii neasigurate in care se afla bunurile asigurate- in limita a 10% din suma asigurata stabilita pentru categoria „continut” sunt acoperite daunele produse la: pereti, tavane, usi, incuietori, ferestre, dusumele, acoperis, ca urmare a furtului prin efractie/tentativei de furt;

                In schimbul unei prime suplimentare, in limita a 3% din suma asigurata, se acopera si Cheltuieli necesare, dovedite cu acte, pentru:

 • proiectare (costul proiectului pentru refacerea cladirii/bunului avariat/distrus, pe baza de factura emisa de proiectant);
 • de refacere a documentelor, manuscriselor, planurilor, desenelor si registrelor de afaceri (costul muncii consumate pentru elaborarea acestora, inclusiv valoarea acestora ca articole de papetarie);
 • curatarea locului ca urmare a producerii riscurilor asigurate;
 • interventia pompierilor pentru stingerea incendiilor, in cazul in care asiguratul, potrivit legii, este obligat la plata acesteia;
 • expertiza de evaluare a daunei.

                 Asigurare SUPLIMENTARA: in baza unor clauze suplimentare si prin plata unor prime aditionale, acoperirea se poate extinde si pentru:

 • riscuri pentru Cladiri in constructie;
 • riscuri specifice pentru vandalism;
 • riscuri specifice pentru bunuri casabile;
 • riscuri specifice pentru marfuri refrigerate;
 • asigurarea telefoanelor mobile si accesoriilor acestora ca marfa in magazine;
 • bunuri mobile sau transportabile, pe timpul in care acestea se afla in miscare;
 • asigurarea pentru opere de arta;
 • riscuri specifice pentru masini si instalatii electrice (fenomene electrice);
 • riscuri specifice pentru greve, revolte, tulburari civile.
Riscuri Excluse: 

               Riscurile excluse, care nu sunt preluate in asigurare prin polita de asigurare de incendiu si alte calamitati la Cladiri si continut, detinute pe teritoriul Romaniei si apartinand persoanelor juridice, de la CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A., pentru locatia asigurata, sunt:

 • Nu sunt acoperite prejudiciile decurgand din/ca urmare a:
  • actelor/faptelor comise cu intentie de catre asigurat/contractant/beneficiar;
  • razboi (declarat sau nu), invazie, actiuni ale unui dusman extern, ostilitati, razboi civil, revolta, rebeliune, revolutie, insurectie, dictatura militara, greve, tulburari civile, conspiratie, razvratire militara cu/sau fara uzurparea puterii sau acte de rea intentie ale unor persoane care actioneaza in numele sau in legatura cu orice organizatie politica, terorism si vandalism, daca nu s-a convenit altfel;
  • confiscare, expropriere, nationalizare, sechestrare, rechizitionare, distrugere sau avariere din ordinul unui guvern de drept sau de fapt sau din partea oricarei autoritati publice;
  • explozie atomica, radiatii sau infestari radioactive ca urmare a folosirii energiei atomice sau a materialelor fisionabile;
  • poluare sau contaminare de orice natura si din orice cauza.
 • Asiguratorul nu acorda despagubiri pentru:
  • daune produse prin afumare, patare sau parlire provenite dintr-o sursa normala de caldura, inclusiv la bunurile supuse la foc sau caldura pentru prelucrare;
  • daune produse de inghetarea apei in rezervoare/conducte/vase;
  • daune produse de explozia cauzata de dispozitive explozive/arme de foc, de reactia in zona de combustie a unui motor cu combustie interna, precum si prin explozia produsa in orice alt echipament in care energia exploziei este utilizata in mod constient;
  • daune produse, prin explozie, boilerelor (exceptie cel folosit in cadrul instalatiei de apa/ incalzire)/ cazanelor/ vaselor/ altor instalatii sub presiune, in care presiunea interna este datorata exclusiv fluidului aflat sub controlul asiguratului;
  • daune indirecte, cum ar fi: reducerea valorii bunului dupa reparatie, scaderea preturilor bunurilor, intarzieri in livrarea bunurilor, lipsa de locatie chiar ca urmare a unui risc asigurat;
  • daune consecinta a producerii unui risc asigurat (exemple: intreruperea folosirii bunurilor/ productiei-pierdere de profit, deteriorarea marfii refrigerate), daca nu s-a convenit altfel;
  • daune produse acelei parti a bunurilor asigurate asupra careia se lucreaza direct, rezultand din aceasta actiune sau cauzate de orice operatie de testare, reparare, reglare, service sau intretinere; aceasta excludere nu se aplica pentru daunele cauzate altor bunuri asigurate;
  • daune produse/agravate de erori de proiectare/executie/fabricatie sau defecte ale bunurilor asigurate, existente la data intrarii in vigoare a politei de care asiguratul sau reprezentantii sai au cunostinta, indiferent daca aceste erori sau defecte erau cunoscute asiguratorului;
  • greseli/erori de proiectare, de alegere a materialelor, de executie, de prelucrare/operare; aceasta excludere se va limita la partea direct afectata si nu va fi interpretata ca excluzand daunele rezultate la partile corect executate, ca urmare a producerii unui risc asigurat generat de astfel de greseli/erori;
  • cheltuieli efectuate pentru transformarea/imbunatatirea bunurilor in comparatie cu starea acestora dinaintea producerii riscului asigurat, precum si cele pentru reparatii, reconditionari sau restaurari nereusite;
  • daune produse bunurilor asigurate de actiunea normala a curentului electric/alte fenomene electrice (inclusiv scurt-circuit), survenite din orice motiv, daca acestea nu au fost urmate de incendiu;
  • daune produse bunurilor asigurate in cazul in care se constata ca nu exista autorizatiile legale de constructie si functionare emise de organele in drept sau daune produse/agravate (pentru partea din dauna care s-a marit) prin nerespectarea de catre asigurat a conditiilor pe baza carora au fost acordate acestea (normativele in vigoare privind siguranta in constructii), inclusiv a normelor P.S.I. si I.S.C.I.R.;
  • daune produse bunurilor asigurate depozitate intr-un loc deschis (sub cerul liber) contrar normelor si uzantelor;
  • daune produse bunurilor individuale apartinand personalului angajat al asiguratului;
  • daune produse unei parti din cladire care are o destinatie sau o functiune comuna, in conditiile in care cladirea nu este integral asigurata (pentru partea ce excede cota indiviza si abstracta ce i se cuvine asiguratului din respectiva parte de cladire);
  • daune produse ca urmare a neremedierii, din culpa proprie a asiguratului, a unor situatii cunoscute acestuia ca fiind potential generatoare de pagube;
  • daune produse (de)/provenind din:
   • tasarea terenului (indesare, cufundare, compactare prin greutatea proprie/a altor obiecte), subzidenta (proces de coborare treptata a scoartei terestre care are loc in bazinele sedimentare), variatia de volum (contractia, umflarea) a terenului ca urmare a inghetului/dezghetului;
   • apa freatica, deversarea controlata a lacurilor de acumulare (inclusiv in timpul formarii acestora), inundatii produse in timpul schimbarii artificiale a cursurilor de apa sau altor lucrari hidrotehnice;
   • trepidatii datorate circulatiei (rutiere sau feroviare) sau instalatiilor/ echipamentelor industriale/ de constructii etc.
   • infiltratie, prin care se intelege patrunderea apei in Cladiri, din sol sau prin acoperisuri, terase sau pereti, prin capilaritate sau gravitatie, prin pori, neetanseitati, fisuri/ alte deschizaturi, cand acestea s-au produs din riscuri neasigurate;
   • daune produse de apa bunurilor depozitate in subsoluri frecvent inundate si/sau depozitate necorespunzator.
  • daune produse/agravate din neglijenta grava a asiguratului/a unui membru din conducerea acestuia (exemplu: construirea/extinderea cladirilor sau a altor constructii in zone periclitate de calamitati naturale - inundatii, prabusiri sau alunecari de teren, daca organele in drept au interzis construirea prin acte publicate sau comunicari in scris catre asigurat, inainte de construire/extindere, iar daunele au rezultat din producerea acestor riscuri - inundatii, prabusiri/ alunecari de teren, neluarea masurilor pentru limitarea pagubelor);
  • pagube produse ca urmare a scurgerii accidentale a apei din instalatiile automate de stingere a incendiilor, cu ocazia efectuarii lucrarilor de instalare/ reparare/ dare in folosinta/ probe/ modificari constructive;
  • daune produse cu intentie de catre asigurat/ un membru din conducerea acestuia/ Beneficiar sau prepusii acestuia, daca acestea rezulta din actele incheiate de organele abilitate;
  • daune produse in urmatoarele situatii:
   • pierdere inexplicabila, disparitie misterioasa (disparitia bunurilor asigurate fara a se cunoaste modalitatea in care au disparut aceste bunuri), lipsuri la inventar, lipsuri cauzate de greseli de contabilitate sau de greseli de numarare in timpul inventarierii;
   • furt simplu, prin inselatorie, cu intrebuintarea de chei potrivite/originale (face exceptie cazul in care acestea au fost obtinute prin efractie/talharie);
   • furtul favorizat de desfiintarea/scoaterea din functiune/nearmarea sistemelor de protectie existente la data incheierii politei sau a celor instalate ulterior si despre instalarea carora asiguratorul a fost avizat;
   • furtul produs in cazul in care asiguratul nu respecta masurile de protectie suplimentara impuse de asigurator, dupa caz (exemplu: bunuri cu volum mic si valoare unitara mare, constituind marfa in magazine).
Clauze Suplimentare: 

              La polita de asigurare de incendiu si alte calamitati la Cladiri si continut, detinute pe teritoriul Romaniei si apartinand persoanelor juridice, de la CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A., in schimbul platii unei prime de asigurare suplimentare, se pot atasa urmatoarele clauze de asigurare prin care pot fi preluate in asigurare riscuri suplimentare, si anume:

                              Clauza suplimentara 1– Asigurarea cladirilor in constructie

  • Asiguratorul, acopera prin asigurare, in schimbul primei de asigurare platite de catre asigurat, cladirile aflate in constructie care nu pot fi inca folosite conform destinatiei finale.
  • Asigurarea se incheie numai pentru lucrari deja incepute, la care s-a executat cel putin fundatia.
  • Suma asigurata, mentionata in polita, reprezinta valoarea reala la data incheierii politei a structurii existente majorata cu valoarea lucrarilor de constructii - montaj conform devizului de lucrari prezentat la momentul incheierii politei.
  • Asiguratorul isi rezerva dreptul de a efectua inspectia de risc oricand in timpul derularii politei.
  • Nu sunt cuprinse in asigurare elementele de constructii/ instalatii/ alte materiale care nu au fost incorporate/ montate in/la cladirea asigurata.
  • In caz de dauna despagubirea nu poate depasi valoarea reala a cladirii asigurate stabilita la data producerii evenimentului asigurat; se va lua in calcul costul lucrarilor de constructii - montaj executate pana in acel moment.

                               Clauza suplimentara 2 – vandalism

  • In schimbul unei prime suplimentare, asiguratorul va acorda indemnizatii asiguratului in limita de 3 % din suma asigurata pentru daunele suferite la bunurile mentionate in polita ca urmare avandalismului.
  • Excluderi - Nu se acorda despagubiri:
   • Daca organele politei nu confirma producerea evenimentului asigurat, ori daca la acestea nu s-a inregistrat o plangere in legatura cu respectivul eveniment;
   • Pentru distrugerea sau deteriorarea intentionata a cladirilor si bunurilor asigurate, prin acte de vandalism comise de catre asigurat, membrii familiei asiguratului sau presupusii acestuia
   • Pentru cablurile si componentele electronice ale antenelor si sistemelor de telecomunicatii montate pe terase, balcoane sau in alte locuri la care este posibil accesul persoanelor din exterior, precum si pentru cablurile si alte elemente de instalatii montate pe casa scarii, in subsolul cladirii (constructiei) sau alte locuri deschise circulatiei comune;
   • Pagube produse peretilor cortina, peretilor din caramida de sticla si geamurilor termopan cenu sunt asigurate ca “bunuri casabile” pentru riscuri specfice;
   • Lozinci, inscrisuri, graffiti, mazgaleli, afile, reclame, anunturi, si alte asemenea, produse peperetii exeriori ai cladirilor

                             Clauza speciala 3– Riscuri specifice pentru bunuri casabile

  • In schimbul unei prime suplimentare, asiguratorul asigura bunurile casabile mentionate in mod expres in polita, cum ar fi: pereti cortina si pereti din caramida de sticla, vitralii, fatade ale cladirilor realizate din materiale casabile (sticla, gresie, marmura, faianta etc.), geamuri de usi si ferestre care fac parte integranta din cladire, geamuri de sere, panouri publicitare, lampi electrice, obiecte sanitare, vitrine etc., pentru riscurile prevazute mai jos.
  • Asiguratorul acorda indemnizatii pentru daunele produse de riscurile acoperite prin polita, precum si pentru:
   • variatii de temperatura;
   • accidente de orice fel (inclusiv cele produse prin actiunea animalelor);
   • montare initial gresita; vandalism fara efractie;
   • in limitasumelor asigurate, se acorda indemnizatii si pentru refacerea inscriptiilor, picturilor, gravurilor sau altor ornamentatii, precum si a literelor aplicate pe oglinzi sau alte bunuri casabile, numai daca deteriorarea sau distrugerea acestora s-a produs concomitent cu spargerea sau craparea bunurilor respective.
  • Nu sunt cuprinse in asigurare si nu se acorda indemnizatii, pentru:
   • daune de suprafata (zgarieturi, matuiri, schimbarea culorii in timpul sau sub influenta factorilor de mediu) sau exfoliere, patare ca urmare a lucrului cu vopsea, deteriorari produse prin scantei de sudura;
   • daune rezultate ca urmare a utilizarii unor surse normale de caldura;
   • daune rezultate ca urmare a lucrarilor de montare, demontare sau mutare a bunurilor casabile, precum si pentru daunele produse in timpul manuirii bunurilor casabile asigurate;
   • cheltuieli pentru potrivirea culorilor la sistemele neafectate;
   • daune cauzate de reparatii, decorari, adaugiri sau modificari suferite de cladirea/peretele in care sunt fixate bunurile casabile afectate;
   • daune datorate daramarii sau deteriorarii ramelor, precum si uzurii bunurilor casabile asigurate.
  • Nu se asigura urmatoarele bunuri:
   • geamurile sau alte bunuri casabile care, la incheierea asigurarii, sunt crapate, sparte, cu stirbituri, exfolieri ale straturilor de acoperire sau alte asemenea defecte;
   • geamurile sau alte bunuri casabile care reprezinta (pentru asigurat) marfuri sau materiale pentruexecutari de lucrari.
  • Suma asigurata este cea mentionata in mod expres in polita, stabilita potrivit declaratiei asiguratului si agreata de asigurator.
  • Bunurile casabile ce reprezinta obiecte de arta se asigura conform listelor cu valori declarate, stabilite pe baza de cataloage si/sau expertize.

                               Clauza suplimentara 4 – Deteriorarea stocului de marfa refrigerata

  • In schimbul unei prime suplimentare, asiguratorul asigura stocul de marfa refrigerate supus deteriorarii, alterarii sau contaminarii ca urmare a riscurilor prevazute mai jos si cauzate de defectarea brusca si neprevazuta a instalatiei de racire.
  • Prin instalatie de racire se intelege: Aparatura de control si monitorizare; compresoare, pompe, ventilatoare, condensoare, evaporatoare; conducte, valve si rezervoare; motoare, mecanisme si angrenaje; rezervorul de agent lichid si epuratorul de gaze.
  • Se acopera daunele, numai in spatiile de depozitare, ca urmare a:
   • actiunii agentului de refrigerare care a scapat accidental din instalatii;
   • cresterilor sau scaderilor de temperature in spatiul de depozitare;
   • modificarilor in compozitia sau concentratia gazelor.
  • Nu sunt cuprinse in asigurare si nu se acorda indemnizatii, pentru:
   • actiunea intentionata sau neglijenta grava a asiguratului sau prepusilor sai in producerea sau marirea daunei;
   • avarii cauzate de testari sau experimente presupunand impunerea unor conditii exceptionale de exploatare;
   • depozitare, stivuire necorespunzatoare sau gresita, ambalare necorespunzatoare a bunurilor;
   • eroziune, coroziune, depuneri lasate de apa, influente chimice sau atmosferice continue, depuneri exagerate de rugina, noroi, zgura din conducte sau alte depuneri;
   • intreruperea alimentarii cu energie electrica de catre furnizor ca urmare a neplatii de catre asigurat a facturilor sau nerespectarii altor obligatii prevazute in contractul de furnizare;
   • nerespectarea specificatiilor sau conditiilor impuse de proiectant;
   • scaderea in greutate, defecte sau boli inerente, deteriorare sau putrezire naturala a marfii depozitate, depasirea termenului de depozitare admis;
   • supraincarcarea camerei de depozitare peste limita maxima stabilita;
  • Suma asigurata este pretul de achizitie al marfii sau, dupa caz, costul marfii pentru care depozitarul are Raspundere conform facturilor, dar fara sa se depaseasca in nici un caz pretul pietei la care urmeaza sa se livreze marfa. De asemenea, suma asigurata va cuprinde cheltuielile de depozitare, iar in cazul importurilor si taxele vamale aferente.
  • Asiguratul trebuie:
   • in cazul in care la incheierea asigurarii, asiguratorul stabileste masuri obligatorii cu termene de realizare a acestora, asiguratul este obligat la indeplinirea lor; in caz contrar imediat dupa expirarea termenului de realizare polita se reziliaza de drept, fara ca o alta formalitate sa mai fie necesara;
   • anuntarea asiguratorului in cel mult 24 de ore de la producerea unui eveniment;

                              Clauza suplimentara 5 – Asigurarea Aparatura electronica, microcipuri, bijuterii

  • In schimbul unei prime suplimentare, asiguratorul asigura telefoanele mobile si accesoriile acestora ca marfa in magazine, conform riscurilor mentionate in polita de asigurare.
  • Sunt asigurabile urmatoarele bunuri: bijuterii, ceasuri, calculatoare portabile, camere video, Aparatura foto profesionala, blanuri, telefoane mobile si accesorii ale acestora, alte bunuri cu volum mic si valoare unitara mare.
  • Riscuri asigurate - cele mentionate in conditiile de asigurare atasate politei, cu urmatoarele precizari si completari:
   • In cazul riscului de furt, plata despagubirilor se face numai in conditiile in care, pentru bunurile asigurate, sunt indeplinite urmatoarele masuri de protectie si securitate, care trebuie mentinute in mod continuu pe toata durata de valabilitate a asigurarii:
    • sisteme de alarma montate/monitorizate si operationale in locurile de patrundere in incaperea(ile) in care se afla bunurile respective (usi, geamuri etc.);
    • usile exterioare ale cladirii (incaperii/ilor) in care se afla bunurile asigurate sunt incuiate cu broaste cu chei, lacate sau zavoare interioare sigure cu exceptia intrarii(lor) principale pe durata programului de lucru cu publicul;
    • geamurile prin care se poate patrunde in cladire (situate la demisol, parter, ultimul etaj, dupacaz), inclusiv cele de la usi sa fie protejate cu grilaje de fier/folie antiefractie, in cazurile in care nu exista montate sisteme de alarma monitorizate;
    • iluminat pe timp de noapte in interiorul incaperii/lor si/sau in exterior, dupa caz.
   • Acceptarea in asigurare fara existenta sistemelor de alarma sau a celor de protectie/securitate poate fi facuta numai in conditiile in care asiguratul declara, in scris, ca are organizata paza permanenta si calificata si se angajeaza sa o mentina pe toata perioada valabilitatii politei de asigurare. Pentru magazinele amplasate in zone la care, prin dispozitii ale organelor administrative, este interzisa montarea de gratii/grilaje la usi si ferestre si nu exista nici paza organizata, se admite incheierea asigurarii numai in conditiile in care asiguratul se obliga sa ia permanent masuri tehnico-organizatorice ca aceste bunuri sa se retraga din magazin inclusiv din vitrine la terminarea programului de lucru si sa se depoziteze intr-un spatiu sigur (incapere separata cu zid din beton armat sau caramida arsa si usa metalica) sau in seifuri (incastrate, daca masa acestora este mai mica de 500 kg), aflate in incinta magazinului.
  • Suma asigurata - Bunurile mentionate in aceasta clauza se asigura la valoarea declarata de asigurat reprezentand valoarea maxima a stocului care poate fi atinsa la un moment dat in perioada asigurata, pe baza pretului de achizitie (mai putin T.V.A.).

                              Clauza suplimentara 6– Bunuri mobile sau transportabile care se pot gasi si alte adrese decat cea consemnata in polita

  • In schimbul unei prime suplimentare, asiguratorul va acorda indemnizatii asiguratului pentru bunurile transportabile din categoria “continut”, definite astfel:
   • mobile, cum ar fi tractoare forestiere, combine si alte utilaje agricole, electrostivuitoare, motostivuitoare etc. care in cea mai mare parte a programului de lucru se gasesc in miscare, neputandu-se stabili si mentiona in polita o adresa exacta;
   • transportabile, care se gasesc pentru un timp la o adresa, dupa care sunt mutate pentru o alta perioada de timp la o alta adresa, cum ar fi: vagoane dormit; remorci echipate cu Aparatura de laborator; statii de benzina transportabile; instalatii de foraj, de cercetari geologice/geodezice; utilaje speciale de forare pentru pozarea subterana a cablurilor, conductelor si tevilor; instalatiile mobile de tratare a uleiului de transformator si altele asemanatoare; tonete tractabile pentru prestare de activitati comerciale sau de reparatii.
  • Includerea in asigurare se face pe baza unui „Act aditional” la polita, cuprinzand datele tehnice de identificare, locurile sau aria geografica de utilizare/parcare, precum si sumele pentru care bunurile sunt asigurate.
  • Acoperirea se refera numai la aria in care bunul asigurat este conceput sa fie utilizat/stationat/parcat in perioada asigurata si este valabila numai pe teritoriul Romaniei.
  • Nu sunt cuprinse in asigurare si nu se acorda indemnizatii, pentru:
   • situatiile de daune ca urmare a unor accidente de circulatie pe drumurile publice sau ocazionate de transportarea de la un loc de exploatare la altul, pe caile uzinale sau forestiere, inclusiv ca urmare a izbirii de catre autovehicule, utilaje sau masini neinmatriculabile si la urcarea/coborarea in mijloace de transport (cand situatia impune);
   • avariile accidentale produse la masini, utilaje, echipamente, motoare, instalatii.

                               Clauza suplimentara 7-Asigurarea obiectelor de arta

  • Asiguratorul, acopera prin asigurare, in schimbul primei de asigurare platite de catre contractant/asigurat, bunurile mentionate mai jos pentru riscurile prevazute in polita de baza. Sunt asigurabile bunurile detinute/achizitionate legal - obiecte din metale pretioase, sculpturi, tablouri, colectii sau alte obiecte care au o valoare artistica deosebita – aflate la locatia asigurata, pentru care s-au luat, dupa caz, urmatoarele masuri de protectie:
   • sisteme de alarmare adecvate si monitorizate, instalate conform normelor legale (antiefractie, control acces, televiziune cu circuit inchis), functionabile (armate) si verificate periodic;
   • paza permanenta prin angajati proprii/ai unei societati specializate.
  • Suma asigurata reprezinta valoarea de piata la data incheierii asigurarii declarata de asigurat pentru fiecare bun asigurat in parte, in baza unei liste-inventar (insotita de fotografii relevante/corespunzatoare si/sau alte documente – evaluari/expertize de specialitate, certificate/atestate de autenticitate etc.) care face parte integranta din polita de asigurare.
  • In cazul producerii evenimentului asigurat, evaluarea bunurilor avariate/pierdute se efectueaza de catre experti autorizati si agreati de parti, in baza expertizelor actualizate si/sau documentelor originale de procurare, precum si a inventarului intocmit de asigurat.
  • In cazul inregistrarii unei daune partiale la bunului asigurat, daca prin restaurarea acestuia se constata prin certificare de catre un expert o diminuare valorica, asiguratorul o va compensa suplimentar, despagubirea acordata nedepasind valoarea unitara a bunului asigurat la data producerii evenimentului asigurat.

                              Clauza suplimentara 8-Asigurarea pentru riscuri specifice a masinilor si a instalatiilor electrice (fenomene electrice)

  • Asiguratorul va acorda indemnizatii asiguratului pentru daunele directe suferite la masinile si instalatiile electrice de utilizare, Aparatura si circuitele incorporate, produse de:
   • arcuri electrice, descarcari si alte fenomene de natura electrica, produse la Aparatura, echipamente, instalatii electrice (exclus partea electronica), chiar daca acestea nu sunt urmate de incendiu;
   • actiunea indirecta a electricitatii atmosferice (trasnet, fulger), asupra bunurilor asigurate aflate in interiorul sau exteriorul cladirilor/constructiilor, sub cerul liber (statii electrice, transformatoare etc.)
  • Suma asigurata este cea declarata de asigurat reprezentand valoarea de inlocuire a masinilor/ echipamentelor electrice cu unele similare (de acelasi fel si aceeasi capacitate).
  • Asiguratorul nu despagubeste pagubele:
   • produse la instalatiile si la Aparatura electronica, de comunicatii sau la masini/instalatii de tip electrocasnic;
   • produse la sau in legatura cu piesele ce se schimba de mai multe ori pe durata de viata a instalatiilor asigurate (rulmenti, curele, perii colectoare si alte asemenea);
   • cauzate de uzura sau lipsa de intretinere;
   • constatate cu ocazia montarii sau demontarii, precum si in timpul operatiilor de omologare sau de proba, fara vreo legatura cu lucrarile de intretinere sau revizie.

                                Clauza suplimentara 9-Asigurarea pentru greve, revolte, tulburari civile.

  Obligatiile Asiguratului: 

                 Principalele obligatii pe care asiguratul le are prin polita de asigurare de incendiu si alte calamitati la Cladiri si continut, detinute pe teritoriul Romaniei si apartinand persoanelor juridice, de la CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. sunt:

  • La intrarea in asigurare, precum si pe intreaga perioada de valabilitate a politei, asiguratul este obligat:
   • Sa raspunda in scris la intrebarile formulate de asigurator cu privire la potentialele riscuri la care este expus bunul asigurabil, precum si sa furnizeze asigurator, din proprie initiativa, orice informatii necesare pentru corecta si reala evaluare a riscurilor la care este supus bunul asigurabil; de asemenea, asiguratul/contractantul are obligatia declararii valorii reale a sumei asigurate;
   • Sa furnizeze (in scris) toate informatiile si detaliile suplimentare solicitate de asigurator;
   • Sa comunice, in termen de 2 zile lucratoare, la asigurator orice modificari ale obiectului asigurarii sau in legatura cu obiectul asigurarii (exemple: modificari aduse constructiei, extinderi, schimbarea adresei, schimbarea destinatiei, inlaturarea sau reducerea ca numar/capacitate/dimensiune a mijloacelor de protectie existente la momentul incheierii politei, efectuarea unor lucrari de constructii intr-o cladire cu pereti comuni, neocuparea/ocuparea cladirii asigurate etc.), survenite fata de conditiile initiale de evaluare a riscului asigurat.
   • Sa plateasca prima de asigurare sau ratele de prima la termenele scadente prevazute in polita de asigurare;
   • Sa intretina bunul asigurat in conditii corespunzatoare dispozitiilor legale, in scopul prevenirii producerii riscurilor asigurate;
   • Sa asigure si sa intretina in stare de functionare mijloacele tehnice pentru inlaturarea sau diminuarea riscurilor si sa se conformeze masurilor stabilite prin norme generale sau speciale obiectivului asigurat de catre organele abilitate;
   • Sa respecte recomandarile si termenele precizate de asigurator in raportul inspectiei de risc privind masurile de limitare a riscului si sa permita asiguratorului sa verifice indeplinirea acestora;
   • Sa avizeze asiguratorul imediat, in scris, despre orice modificare ce ar putea agrava riscul, chiar daca aceasta modificare are loc impotriva vointei lui. Se considera – fara insa a se limita la acestea – ca o agravare a riscului are loc cand:
    • mijloacele de siguranta care existau la momentul cand s-a facut asigurarea sau instalate ulterior sunt inlaturate sau reduse din punct de vedere numeric, al capacitatii sau dimensiunii;
    • ca urmare a pierderii unei chei de la intrarea cladirii asigurate, incuietoarea nu este inlocuita cu una de aceeasi calitate sau de calitate superioara;
    • intr-o cladire adiacenta (avand pereti comuni) se desfasoara lucrari de constructii, se monteaza schele, instalatii sau alte obiecte;
    • activitatea asiguratului este temporar (mai mult de 48 de ore) sau permanent intrerupta;
    • cladirea este nelocuita mai mult de 10 de zile sau nesupravegheata mai mult de 48 de ore de la intreruperea activitatii.
   • Sa notifice asiguratorul cu privire la instrainarea bunurilor asigurate in termen de 15 zile de la data instrainarii;
   • Sa ia masurile necesare in scopul prevenirii producerii riscurilor asigurate;
   • Sa declare existenta altor asigurari pentru acelasi bun si aceleasi riscuri la alte societati de asigurare.
  • In cazul producerii riscului asigurat, asiguratul se obliga:
   • Sa instiinteze imediat (maximum 48 ore, in functie de situatie) organele de politie, unitatile de pompieri, primaria locala sau alte organe de cercetare, cele mai apropiate de locul producerii evenimentului, pentru intocmirea actelor cu privire la cauzele si imprejurarile producerii acestuia, pagubele produse si persoanele vinovate de producerea acestuia;
   • Sa anunte asiguratorul de producerea riscului asigurat (telefonic si in scris), in maxim 48 ore de la luarea la cunostinta, cu pastrarea starii de fapt care sa permita determinarea cauzelor si imprejurarilor, fara a exclude insa obligatia de a lua in timpul producerii evenimentelor si ulterior acestora toate masurile posibile pentru limitarea pagubelor, protejarea, pastrarea, paza bunurilor neavariate, precum si prevenirea degradarii ulterioare a acestora.
   • Sa furnizeze si sa puna la dispozitie toate informatiile si documentele cerute de asigurator sau cunoscute / aflate in posesia sa si care ar putea fi relevante pentru determinarea cauzelor si imprejurarilor producerii riscului asigurat, permitandu-i acestuia sa faca investigatii referitoare la cauza si marimea pagubei; documentele emise intr-o limba straina trebuie sa fie insotite de o traducere legalizata, costurile acesteia fiind suportate de asigurat.
   • Sa pastreze starea de fapt in urma producerii riscului asigurat, pentru a permite reprezentantilor asiguratorului/organelor abilitate sa evalueze paguba/investigheze cauzele producerii evenimentului;
   • In cazul furtului, sa puna la dispozitia reprezentantilor asiguratorului dovezile efractiei, insotite de actele de constatare (in original) intocmite de organele de politie;
   • Sa efectueze demersurile necesare redobandirii bunurilor furate, iar in cazul in care acestea au fost gasite, sa instiinteze asiguratorul in maximum 3 zile lucratoare, indiferent daca acest moment este anterior sau ulterior platii despagubirii; daca bunurile furate au fost gasite ulterior platii despagubirii, asiguratul este obligat sa restituie asiguratorului in termen de 15 zile, despagubirea incasata sau diferenta dintre aceasta si costul reparatiei/inlocuirii partilor avariate/incomplete.
   • Pentru stabilirea corecta a cuantumului daunei:
    • sa puna la dispozitia asiguratorului listele detaliate ale daunelor suferite, inclusiv datele legate de valoarea, cantitatea si performantele bunurilor distruse sau avariate, precum si orice alte documente justificative.
    • sa permita asiguratorului sa faca propriile verificari referitoare la cauza, marimea daunelor si alte elemente relevante pentru determinarea indemnizatiei pe care trebuie s-o plateasca.
    • sa puna la dispozitia asiguratorului toate actele si evidentele necesare pentru verificarea existentei, a cantitatii si valorii bunurilor asigurate, precum si pentru stabilirea dreptului de despagubire.
    • sa instiinteze in scris asiguratorul daca a incheiat alta polita de asigurare cu o alta societate de asigurari pentru acelasi risc, comunicand totodata numele acesteia. In cazul in care asiguratul are polita de asigurare si cu o alta societate de asigurari pentru acelasi risc, asiguratorul va plati numai proportia care ii revine din indemnizatia datorata.
   • Sa conserve dreptul de regres al asiguratorului impotriva celor vinovati de producerea daunelor; in mod deosebit trebuie:
    • sa se abtina de la orice recunoastere fata de terti a responsabilitatii in producerea riscului asigurat;
    • sa se abtina de la incheierea oricarei tranzactii, de la renuntarea la drept sau de la incasarea oricarei indemnizatii, fara acordul prealabil scris al asiguratorului;
    • sa indeplineasca toate actele, formalitatile si procedurile judiciare si extra judiciare necesare pentru exercitarea dreptului de regres al asigurator
    • sa raspunda de prejudiciile aduse asiguratorului prin orice act care ar impiedica realizarea dreptului sau de regres, precum si pentru neindeplinirea obligatiilor stabilite in acest sens in alineatele precedende.
  • In cazul neindeplinirii obligatiilor de catre asigurat, asiguratorul are dreptul, dupa caz:
   • In caz de neindeplinire a obligatiilor ce-i revin pe perioada de valabilitate a politei de asigurare, de mai sus, asiguratorul are dreptul deplin sa rezilieze polita de asigurare de la data constatarii sau neprimirii informatiilor/documentelor solicitate ori primirii unor informatii necorespunzatoare realitatii, fara restituirea primelor pentru perioada scursa de la incheierea asigurarii. Polita de asigurare inceteaza la data la care s-au implinit 5 zile de cand asiguratul a primit notificarea asiguratorului de reziliere a acesteia. Rezilierea opereaza de plin drept, fara punere in intarziere si fara interventia instantei de judecata.
   • In cazul in care, la incheierea politei de asigurare, asiguratul a declarat o suma de asigurare necorespunzatoare, fara rea credinta, asiguratorul este in drept sa solicite modificarea politei de asigurare, cu ajustarea corespunzatoare a primei de asigurare; Daca asiguratul refuza noile conditii contractuale comunicate de asigurator, polita se reziliaza de plin drept, de la data comunicarii noilor conditii de asigurare, fara notificare si fara interventia instantei de judecata; Primele de asigurare platite in avans se restituie asiguratului, calculate pro-rata pentru perioada neacoperita.
   • In cazul neindeplinirii obligatiei de plata a ratelor de prima, cu exceptia primei rate de prima, care se plateste inainte de intrarea in asigurare, la termenele de scadenta mentionate in polita de asigurare sau in termenul de gratie acordat, polita se reziliaza de drept, fara punere in intarziere, fara notificare si fara interventia instantei de judecata, cu incepere de la ora 0.00 a zilei urmatoare scadentei ratei de prima restanta, astfel cum este mentionata in polita.
   • In cazurile grave de neglijenta privind intretinerea bunurilor asigurate sau agravarea riscului prin neindeplinirea masurilor mentionate mai sus, asiguratorul are dreptul sa refuze plata despagubirii la producerea riscului asigurat.
   • In cazul nerespectarii obligatiilor ce-i revin in caz de producere a riscului asigurat, asiguratorul are dreptul sa refuze plata despagubirii, daca din acest motiv nu a putut determina cauza sau marimea reala a daunei produse din riscurile asigurate sau daca, prin nerespectarea recomandarilor prevazute de asigurator in raportul inspectiei de risc, dauna nu a putut fi evitata sau a fost favorizata ori marita (pentru partea care s-a marit).
   • Asiguratul raspunde de prejudiciile aduse asiguratorului prin acte care ar impiedica realizarea dreptului asiguratorului; asiguratorul este in drept de a recupera indemnizatia platita daca dreptul de regres nu poate fi exercitat din vina asiguratului.
  Obligatiile Asiguratorului: 

                 Principalele obligatii, pe care CERTASIG Asigurare Reasigurare S.A. le are in calitatea sa de asigurator, prin polita de asigurare de incendiu si alte calamitati la Cladiri si continut, detinute pe teritoriul Romaniei si apartinand persoanelor juridice, sunt:

  • sa puna la dispozitia asiguratului sau contractantului asigurarii informatii complete si corecte in legatura cu polita de asigurare, atat inaintea incheierii, cat si pe durata derularii acestuia;
  • sa emita polita de asigurare daca locatia indeplineste conditiile de asigurabilitate;
  • sa elibereze, la cerere, un duplicat al politei de asigurare, in cazul in care originalul a fost pierdut sau distrus;
  • sa pastreze confidentialitatea informatiei despre asigurat, de care a luat cunostinta in procesul asigurarii;
  • sa primeasca avizarile de dauna;
  • sa constate si sa estimeze valoarea pagubelor dupa producerea riscurilor asigurate, in baza documentelor primite de la asigurati/pagubiti;
  • sa emita oferte de despagubire;
  • sa plateasca despagubirile cuvenite celor in drept la termenele stabilite;
  • sa ramburseze asiguratului cheltuielile aferente limitarii pagubelor legate de producerea evenimentului asigurat.
  Procedura Daune: 
  • Constatarea daunei se face de asigurator, direct sau prin imputerniciti, impreuna cu asiguratul sau imputernicitii sai, inclusiv prin experti, daca s-a convenit astfel intre parti.
  • In cazul in care daunele au fost marite/agravate din alte cauze decat din riscurile asigurate, despagubirea se va stabili numai pentru acea parte din dauna care, dupa constatarile ce se mai pot face cu certitudine, a fost cauzata de riscul asigurat.
  • Valoarea despagubirii acordate de asigurator nu poate depasi nici sumele asigurate/limitele de despagubire mentionate in polita si nici cuantumul daunei determinat la data producerii riscului asigurat.
  • In baza procesului verbal de constatare a daunei (si a procesului verbal suplimentar, daca in timpul efectuarii reparatiei rezulta si alte avarii produse ca urmare a riscului asigurat, ce nu au putut fi constatate initial) si al tuturor documentelor relevante, asiguratorul determina cuantumul daunei la data producerii riscului asigurat.
  • Cuantumul daunei la data producerii riscului asigurat, in functie de proportia daunei reprezinta:
   • dauna totala;
   • dauna partiala, in cazul bunurilor depreciate:
    • se va urmari readucerea bunului avariat/distrus la starea anterioara producerii riscului asigurat prin repararea/inlocuirea acestuia cu unul de acelasi tip sau similar (din aceeasi familie ca tip/configuratie/ structura/calitate). Orice reparatie sau inlocuire trebuie efectuata in termen de 6 luni de la data producerii riscului asigurat;
    • inlocuirea si/sau costul de inlocuire/reparatie are la baza pretul real (uzual practicat pe piata locala de reprezentante/unitati autorizate/specializat) al bunului/partilor componente/materialelor si cel al cheltuielilor necesare (manopera, transport, accize, (de)montare, instalare si punere in functiune) rezultat din documente justificative specifice;
    • pentru stocuri:
     • se va lua in calcul pretul de cost/achizitie, in concordanta cu datele extrase din documentele contabile;
     • se va lua in calcul valoarea bunurilor distruse in intregime si/sau valoarea la data producerii riscului asigurat a partii/procentului din cantitatea totala care a fost distrusa/depreciata si care diminueaza valoarea bunurilor respective.
    • la avarierea unui (sub)ansamblu se ia in considerare inlocuirea numai a partilor componente sau a pieselor care au fost avariate, chiar daca, cu prilejul reparatiei, s-a inlocuit integral (sub)ansamblul (exceptie cele care prin natura lor sunt compacte, neputandu-se demonta, inlocuindu-se astfel intreg (sub)ansamblul);
    • prin „parti componente care se considera necesar a fi inlocuite” se inteleg numai acelea a caror reparare/folosire nu mai este tehnic posibila datorita gradului de avariere sau, cu toate ca repararea este posibila, costul reparatiei (inclusiv cheltuielile aferente-manopera, (de)montare, punere in functiune) depaseste valoarea din nou a partii componente la data producerii riscului asigurat;
    • in cazul procurarii din strainatate a unor parti componente, cuantumul despagubirii acestora este egal cu contravaloarea facturii de cumparare, exprimata in valuta convertibila (fara T.V.A. extern), luandu-se in calcul cursul de schimb B.N.R. valabil la data facturarii;
    • pentru cheltuielile acoperite (de curatare/inteventia pompierilor/proiectare) se vor prezenta documente justificative, iar pentru cele efectuate in regie proprie, evaluarea se va face de catre asigurator;
    • in cazul in care bunul avariat nu este reparat sau inlocuit, depagubirea va fi stabilita de asigurator la valoarea estimata stabilita conform aliniatelor de mai sus;
    • bunurile/piesele/partile componente inlocuite pot deveni proprietatea asigurator la cererea sa expresa.
  • Asiguratorul are dreptul:
   • sa amane plata despagubirii daca, in legatura cu riscul care a produs dauna, a fost instituita impotriva asiguratului o ancheta sau o procedura penala, pana la finalizarea acesteia;
   • sa refuze plata indemnizatiei in cazul in care cererea de indemnizatie este frauduloasa, are la baza declaratii false, sau daca asiguratul sau orice persoana actionand in numele acestuia a contribuit in mod deliberat sau prin neglijenta grava la producerea daunei;
   • sa pretinda restituirea indemnizatiei, daca, dupa plata acesteia catre asigurat, s-a descoperit ca cererea de indemnizatie este frauduloasa sau are la baza declaratii false.
  • Daca suma asigurata inscrisa in polita este inferioara valorii bunului sau valorii stocului (daca suma asigurata pentru stocuri s-a stabilit la valoarea maxima), cuantumul daunei se reduce proportional, corespunzator raportului dintre suma asigurata si valoarea bunului/stocului la data producerii riscului asigurat.
  • Daca suma asigurata inscrisa in polita este superioara valorii bunului, polita de asigurare nu produce efecte decat in limita acelei valori, prima de asigurare platita aferenta excedentului de suma asigurata restituindu-se, cu exceptia cazurilor in care asiguratul a fost de rea credinta la declararea sumei asigurate la incheierea politei, in care asiguratorul este in drept de a considera nula polita de asigurare si de a respinge acordarea oricarei indemnizatii, iar asiguratul nu are dreptul la restituirea primei.
  • La solicitarea expresa a asiguratului, asiguratorul poate acorda un avans de maximum 50% din cuantumul despagubirii (mai putin manopera) stabilit.
  • despagubirile se platesc de catre asigurator, la solicitarea asiguratului/beneficiarului:
   • in lei/echivalent lei la cursul de schimb B.N.R. valabil la data platii;
   • in maximum 15 zile lucratoare, respectiv 30 zile lucratoare (in cazul producerii riscului de furt) de la depunerea ultimului document solicitat de asigurator. Daca in cele 30 (treizeci) de zile s-au recuperat total sau partial bunurile, indemnizatia va acoperi numai restul pagubei.
  • Din valoarea despagubirii cuvenite se scad, dupa caz:
   • fransiza prevazuta in polita (la politele incheiate in valuta, fransiza se va calcula la cursul de schimb B.N.R. valabil la data producerii riscului asigurat);
   • ratele de prima datorate pana la expirarea anului de asigurare (se va lua in calcul cursul de schimb B.N.R. valabil la data platii despagubirii);
   • valoarea resturilor valorificabile, stabilita de comun acord sau prin experti neutri;
   • eventuale sume corespunzatoare aplicabilitatii principiului proportionalitatii.
  • Plata despagubirii va fi efectuata de asigurator numai dupa ce asiguratul/beneficiarul:
   • va proba legitimitatea sa de a obtine despagubirea;
   • va declara politele de asigurare in vigoare incheiate pentru aceleasi bunuri si riscuri cu alti asiguratori; in caz afirmativ, ca urmare a producerii riscului asigurat, asiguratorul va plati o parte din despagubirea totala cuvenita, care rezulta din repartizarea proportionala a despagubirilor datorate de catre toti asiguratorii, fiind exclusa orice responsabilitate solidara, astfel incat, conform legii, despagubirea totala sa nu depaseasca valoarea daunei;
   • va preda toata documentatia ceruta de asigurator, inclusiv cea necesara pentru executarea actiunii de subrogare.
  • Dupa producerea unui risc asigurat, suma asigurata se reduce cu valoarea despagubirii platite, asigurarea continuand cu suma ramasa, fara modificarea primei de asigurare. Suma asigurata poate fi reintregita prin emiterea unui supliment de asigurare, in schimbul platii unei prime aditionale de asigurare. Daca asiguratul nu achita prima de reintregire, pentru urmatoarele riscuri asigurate despagubirile se acorda pana la incidenta sumei reprezentand diferenta dintre suma asigurata initial si despagubirile acordate anterior.

  Notificare daune:

  Telefon: +40 21 311 91 04 / Fax +40 21 311 50 56
  E-mail: daune@certasig.ro

  Diverse: 

                Asiguratorul este subrogat in drepturile asiguratului impotriva celor raspunzatori de producerea pagubei iar asiguratul este obligat sa-i prezerve acest drept asiguratorului, sub sanctiunea nedecontarii daunei.

                Asiguratorul este exonerat de Raspundere pentru partea din dauna ce ramane, in sarcina asiguratului fata de tertii prejudiciati, asiguratul raspunzand fata de acestia pentru partea din prejudiciu neacoperita prin asigurare.

                Dreptul asiguratilor la despagubiri, se stinge in termen de 2 ani de la producerea riscului asigurat.

                Denuntarea contractului de asigurare se poate efectua de catre oricare dintre parti numai cu notificarea prealabila a celeilalte parti, care trebuie transmisa cu cel putin 20 de zile calendaristice inainte ca denuntarea sa-si produca efectele.

                Persoanele care obtin sau incearca prin orice mijloace sa obtina pe nedrept despagubiri din asigurare sau cele care inlesnesc asemenea fapte se pedepsesc potrivit legii penale ori de cate ori fapta intruneste elementele unei infractiuni, iar despagubirile necuvenit obtinute se recupereaza de la acestea.

                Modificarea politei de asigurare se poate face numai prin intelegere scrisa intre parti.

                Denuntarea politei de asigurare se poate face unilateral de catre fiecare parte in conditiile expres mentionate.

                Orice diferent intre parti se solutioneaza pe cale amiabila sau in caz contrar in instantele de judecata din Romania.

                Polita mentioneaza expres ca asiguratul poate apela la Fondul de Garantare a Asiguratilor care este gestionat de Autoritatea de Supraveghere din Romania in cazul in care asiguratorul se afla in procedura de faliment sau insolventa.