Polita de asigurare a CLADIRILOR si BUNURILOR INDUSTRIALE - CITY INSURANCE

asigurari city insurance cladiri stocuri masini utilaje instalatii industriale incendiu explozie furt inundatie raspundere civila cutremur pitesti arges

ROMANIA, Bucuresti, Sector 1, Str. Constantin Aricescu, Nr. 5-7, Parter-Demisol.

office@cityinsurance.ro

Tel:    021.231.0090, 021.231.0079, 021.230.3248, 021.231.0054, 021.231.0713

Fax:   021.231.0442

             Societatea de Asigurare – Reasigurare CITY INSURANCE S.A. este o companie de asigurari generale, 100% romaneasca. Conferind incredere si performanta clientilor sai compania pune accentul, de 15 ani incoace, pe transparenta, stabilitate si coerenta. In 2008 City Insurance devine prima companie de asigurari din Romania care isi dezvolta activitatea in tari membre UE si vinde produse specifice la nivel international pe baza dreptului de libera circulatie a serviciilor. Incepand cu anul 2010, societatea a inceput sa ofere un portofoliu de produse si de servicii de asigurare complet, pe piata romaneasca. In temeiul Tratatului privind functionarea Uniunii Europene care reglementeaza "Libertatea de stabilire si de prestare a serviciilor", CITY INSURANCE S.A. este autorizata sa desfasoare activitati pe piata de asigurari din Bulgaria, Grecia, Spania, Lituania, Italia. CITY INSURANCE S.A. este autorizata sa comercializeze produse de asigurare proprii, in Romania, fiind inregistrata in Registrul Asiguratorilor la numarul RA-008-10.04.2003.

Aspecte Generale: 

Societatea de Asigurare – Reasigurare CITY INSURANCE S.A. ofera clientilor sai o polita de asigurare facultativa pentru bunuri si proprietati apartinand persoanelor juridice si situate pe teritoriul Romaniei. Polita este modulata acoperind atat riscuri asigurate standard cat si riscuri optionale care sunt asigurate prin clauze aditionale, pentru care se plateste prima de asigurare suplimentara.

Obiectul Asigurarii: 

              Obiectul politei de asigurare facultativa pentru bunuri si proprietati apartinand persoanelor juridice de la Societatea de Asigurare – Reasigurare CITY INSURANCE S.A. il constituie, toate bunurile mobile si imobile, care sunt situate in perimetrul declarat de localizare a riscului, pe teritoriul Romaniei, si fata de care asiguratul persoana juridica trebuie sa aiba un interes patrimonial.

               Bunurile asigurabile pot fi:

 • Cladiri si alte constructii destinate unor activitati economice sau sociale; in asigurare sunt cuprinse si instalatiile fixe aferente acestora, cum ar fi: instalatiile utilizate exclusiv pentru incalzirea localurilor asigurate, instalatiile electrice, cele igienico-sanitare, lifturi, ascensoare pentru marfuri, cu exceptia corpurilor de iluminat;
 • mijloace fixe: masini, utilaje si instalatii industriale, echipamente, motoare, transformatoare, unelte, agregate, mobilier, panouri de comanda si control, macarale, cuptoare, climatizoare, birotica, instalatii de comunicatii, radio-TV, vase tehnologice, schele, amenajari pentru depozitare sau sportive, pereti despartitori mobili, conducte si cabluri ce deservesc masini, motoare si alte asemenea, instalatii de detectare si stingere a incendiilor sau antifurt si obiecte de inventar;
 • mijloace circulante: marfuri aflate in depozite si magazine, materii prime si auxiliare, materiale, semifabricate, produse finite si alte mijloace circulante materiale;
 • tablouri, sculpturi, colectii, acte manuscrise, sau alte obiecte care au valoare artistica, stiintifica sau istorica;
 • bani, pietre pretioase, obiecte din platina, aur sau argint, alte obiecte mici si de valoare deosebita.

                Bunurile de la ultimul punct de mai sus se asigura numai in conditiile in care se afla pastrate in case de fier aflate in spatii inchise si asigurate din punct de vedere al securitatii, cu exceptia cazului cand se afla expuse in muzee sau expozitii.

                Bunurile continute in imobilele asigurate vor fi acoperite numai cu conditia ca ele sa fie mentionate individual in specificatia completata la incheierea politei, care constituie anexa la aceasta, cu urmatoarele repere: denumire, tip anul fabricatiei, caracteristici, suma asigurata.

                Nu se pot asigura bunurile care, datorita uzurii sau deteriorarii, nu mai pot fi folosite in conformitate cu destinatia lor initiala sau a caror stare de intretinere rezultata in urma inspectiei de risc este necorespunzatoare.

                Asiguratorul nu asigura impotriva riscurilor de furt sau talharie:

 • marfurile (produsele) sau orice alte bunuri aflate in vitrine exterioare care nu fac corp comun cu imobilul sau alta constructie specificata in polita de asigurare;
 • bunurile care se gasesc in localuri situate la mai mult de 500 de metri de la cea mai apropiata cladire locuita din localitate si care nu au un paznic permanent sau care nu sunt locuite in permanenta.
Conditii de Preluare in Asigurare: 

              Pentru a putea sa incheie o polita de asigurare facultativa pentru bunuri si proprietati apartinand persoanelor juridice de la Societatea de Asigurare – Reasigurare CITY INSURANCE S.A., solicitantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • sa fie persoana juridica si sa faca dovada ca este titulara a unui interes asigurabil fata de obiectul asigurarii;
 • sa detina calitatea de proprietar, chirias, administrator, custode, sau alta calitate stabilita legal (imputernicit ori reprezentantul legal al acestora);
 • sa intocmeasca cererea chestionar/declaratia de asigurare si/sau specificatia, care contine informatii relevante despre asigurat, contractant si/sau beneficiar, despre locatia si continutul asigurate, raspunderile civile asigurate, despre perioada de asigurare, despre beneficiarul despagubirii, informatii care sunt esentiale pentru intocmirea politei;
 • sa puna la dispozitie asiguratorului documentele de identificare ale asiguratului, contractantului si/sau beneficiarului; avize, autorizatii, licente, planuri, relevee, rapoarte de evaluare, fise tehnice, etc.; contracte incheiate cu furnizori externi locatiei asigurate, care au legatura cu riscuri asigurate; documente care vizeaza cesiunea la banca;
 • sa permita efectuarea inspectiei de risc, daca asiguratorul solicita acest lucru;
 • sa detalieze istoricul de daune, daca este cazul;
 • sa plateasca asiguratorului o suma de bani denumita prima de asigurare in baza politei de asigurare incheiata cu acesta, cu scopul de a fi despagubit in cazul in care a suferit un prejudiciu prin manifestarea unuia sau mai multor riscuri asigurate conform politei;

              Cererea chestionar trebuie intocmita in oricare din urmatoarele situatii:

 • incheierea unei polite noi;
 • reinoirea unei polite existente, inainte de data expirarii acesteia;
 • alte situatii care presupun schimbari ale informatiilor continute in polita de asigurare;

             Principalele informatii care trebuiesc furnizate asiguratorului, prin cererea-chestionar, sunt:

 • datele de identificare ale asiguratului, contractantului si/sau beneficiarului;
 • adresa locatiei asigurate;
 • interesul asigurabil asupra locatiei asigurate:
  • proprietate;
  • inchiriata;
  • alta situatie;
 • informatii generale despre locatia asigurata:
  • modalitatea in care a fost construita:
   • in regie proprie;
   • prin societate autorizata de constructii;
  • tipul locatiei;
  • gradul de ocupare;
  • localizarea in localitate;
  • amplasament fata de benzinarii, santiere in lucru, unitati industriale, etc.
  • anul construirii;
  • anul ultimei consolidari facute in baza unei autorizatii;
  • regimul de inaltime, numarul de camere, suprafata utila totala;
  • tip fundatie, structura de rezistenta, pereti (zidarie, panouri), invelitoare, termo-hidro izolatie, tamplarie, suprafete vitrate, pardoseala, utilitati, surse de apa, instalatii sanitare, instalatii electrice, sisteme de incalzire, usi de acces, amenajari speciale;
  • sisteme de protectie la furt, impotriva incendiului;
  • alte constructii anexa, imprejmuiri, etc.;
 • riscurile dorite a fi acoperite:
  • riscuri de baza;
  • riscuri suplimentare;
 • moneda contractului;
 • suma asigurata pentru:
  • Cladiri si alte constructii;
  • continut/bunuri;
  • riscurile acoperite prin clauzele suplimentare;
 • informatii privind istoricul de daune al locatiei asigurate;
 • perioada asigurata;
 • modalitatea de plata a primei anuale:
  • integral;
  • in numarul de rate acceptate de asigurator;
 • daca mai exista alte polite similare, valabile, incheiate pentru aceeasi locatie la alti asiguratori.

              Pe aceste informatii asiguratorul urmeaza sa le aiba in vedere pentru individualizarea si evaluarea riscurilor in vederea adoptarii deciziei de incheiere a politei de asigurare sau de declinare a ofertei. Lipsa veridicitatii declaratiilor asiguratului cu privire la cele mentionate in continutul cererii chestionar/specificatiei se sanctioneaza cu rezolutiunea politei.

              Asiguratorul va putea pe baza declaratiei asiguratului sa solicite intocmirea unui Raport de inspectie de risc (cand este cazul) - care face parte integranta din polita de asigurare, acesta fiind un document prin care se atesta verificarea de catre un reprezentant al asiguratorului a parametrilor existentiali ai bunului asigurat, fara sa constituie o certificare a declaratiei asiguratului sau a faptului ca bunul nu prezinta vicii ascunse.

              Raportul inspectiei de risc va fi semnat de un reprezentant al asiguratorului si de asigurat care certifica prin semnatura si stampila, data incheierii si aspectele constatate, fiind insotit de fotografii martor iar, in conditiile in care din cauze tehnice fotografiile martor nu pot fi utilizate, raportul inspectiei de risc este valabil. Atat raportul inspectiei de risc, cat si fotografiile care il insotesc au valoare de proba intr-un eventual litigiu, fiindu-le pe deplin opozabile partilor.

              Asiguratorul isi asuma raspunderea pentru toate consecintele rezultate din neevaluarea riscului potrivit prevederilor legale inainte de cuprinderea in asigurare, cu exceptia cazului in care vointa asiguratorului a fost influentata de un viciu de consimtamant imputabil asiguratului.

Perioada Asigurata: 

             Polita de asigurare facultativa pentru bunuri si proprietati apartinand persoanelor juridice de la Societatea de Asigurare – Reasigurare CITY INSURANCE S.A. poate fi incheiata, de regula, pe o perioada de 12 luni dar, in baza unor aprobari speciale, si pe perioade subanuale, nu mai putin de 1 luna.

             Raspunderea asiguratorului incepe la data inscrisa in polita de asigurare, dar nu inainte de ora 24:00 a zilei in care s-a platit prima de asigurare cuvenita sau prima rata a acesteia. In cazuri speciale asigurarea poate intra in vigoare la data si ora emiterii politei daca acest fapt este consemnat expres in scris in polita de asigurare.

             Raspunderea asiguratorului inceteaza:

 • la ora si ziua inscrise in polita de asigurare;
 • ìn caz de dauna totala;
 • la data schimbarii proprietarului/utilizatorului interesului asigurabil;
 • cu acordul ambelor parti;
 • la ora 24:00 a datei expirarii termenului de pasuire de 15 zile calendaristice, daca nu s-a achitat pana la acest termen rata scadenta;
 • prin denuntare unilaterala, sub forma unei scrisori recomandate cu confirmare de primire, cu un preaviz de 20 zile;
 • ìn caz de forta majora;
 • prin desfiintarea de drept a politei in cazul in care asiguratul nu-si indeplineste obligatiile contractuale.
Teritorialitate: 

              Polita de asigurare facultativa pentru bunuri si proprietati apartinand persoanelor juridice de la Societatea de Asigurare – Reasigurare CITY INSURANCE S.A. isi exercita acoperirea numai pentru evenimente asigurate ce au loc pe teritoriul Romaniei.

Asiguratul: 

                Asigurat pe polita de asigurare facultativa pentru bunuri si proprietati apartinand persoanelor juridice de la Societatea de Asigurare – Reasigurare CITY INSURANCE S.A. poate sa fie orice persoana juridica, cu sediul sau resedinta in Romania, titulara a unui interes asigurabil fata de obiectul asigurarii, care detine calitatea de proprietar, chirias, administrator, custode, sau alta calitate stabilita legal si care plateste sau pentru care se plateste asiguratorului o suma de bani, denumita prima de asigurare, in baza politei de asigurare incheiata cu acesta, cu scopul de a fi despagubita in cazul in care a suferit un prejudiciu prin manifestarea unuia sau mai multor riscuri asigurate conform politei de asigurare.

               Beneficiarul politei de asigurare a bunurilor industriale este persoana fizica sau juridica, desemnata de proprietar si mentionata in polita, indreptatita sa primeasca despagubirea pentru pagubele provocate locatiei asigurate in urma producerii unui risc acoperit.

Suma Asigurata: 

               Bunurile cuprinse in polita de asigurare sunt asigurate la valorile declarate de asigurat, mentionate in polita sau, dupa caz, in anexele la polita.

               Suma asigurata nu trebuie sa depaseasca valoarea reala a bunului in momentul incheierii politei pentru toate categoriile de bunuri.

               Pentru cazul mijloacelor circulante suma asigurata va reprezenta fie valoarea reala a stocurilor existente la data incheierii asigurarii, ajustabila prin asigurari suplimentare in timpul perioadei de asigurare, fie valoarea reala a stocului maxim posibil in timpul perioadei de asigurare, fie valoarea medie reala a stocului prevazuta pe perioada de asigurare.

               Dupa fiecare paguba, suma asigurata se micsoreaza cu incepere de la data producerii evenimentului asigurat, pentru restul perioadei de asigurare, cu suma cuvenita drept despagubire la care se adauga fransiza, primele restante/alte sume prevazute in polita, asigurarea continuand cu suma ramasa, fara ca aceasta sa afecteze prima de asigurare stabilita.

               La cererea asiguratului, suma ramasa poate fi completata printr-o asigurare suplimentara, contra platii diferentei de prima corespunzatoare.

               In timpul perioadei de asigurare si in limita acesteia, asiguratul poate incheia asigurari suplimentare pentru:

 • actualizarea sumelor asigurate initial, atunci cand acestea nu mai reflecta valoarea reala a bunului asigurat;
 • asigurarea altor bunuri care nu au fost cuprinse in polita initiala;
 • revenirea la suma asigurata initial, in caz de dauna.

                Suma asigurata poate fi stabilita in RON (Lei) sau in alta valuta agreata de parti.

                Pentru imobilele cu destinatia de locuinta, aceasta asigurare facultativa acopera riscurile ce fac obiectul asigurarii obligatorii a locuintelor numai pentru sumele asigurate care exced sumelor asigurate obligatoriu, conform legii nr. 260/2008, cu modificarile si adaugirile ulterioare, respectiv 20.000 EURO pentru locuintele de tip A sau 10.000 EURO pentru locuintele de tip B.

Prima de Asigurare: 

               Primele de asigurare si termenele de plata a acestora sunt mentionate in polita de asigurare.

               Primele de asigurare se calculeaza in baza tarifului de prime in functie de tipurile de acoperire si de fransizele pentru care a optat asiguratul.

               In cazul politelor de asigurare incheiate pe o perioada de asigurare mai mica de un an, dar nu mai putin de o luna, primele de asigurare se calculeaza potrivit procedeului “pro rata temporis”, in functie de numarul de zile cuprinse in asigurare.

               Prima de asigurare se plateste anticipat, integral sau in rate, la datele scadente precizate in polita. Daca s-a convenit ca plata primei de asigurare sa se faca in rate, asiguratorul nu este obligat sa aminteasca asiguratului / contractantului scadenta ratei de prima.

               Achitarea obligatiilor de plata in baza politei de asigurare se face fie in numerar fie prin virament bancar.

Sistemul de Fransize: 

              Polita de asigurare facultativa pentru bunuri si proprietati apartinand persoanelor juridice de la Societatea de Asigurare – Reasigurare CITY INSURANCE S.A. poate fi incheiata cu sau fara fransize deductibile pe eveniment, in functie de anumite criterii stabilite de catre asigurator.

Riscuri Asigurate Standard: 

               Riscurile care sunt preluate in asigurare prin polita de asigurare facultativa pentru bunuri si proprietati apartinand persoanelor juridice de la Societatea de Asigurare – Reasigurare CITY INSURANCE S.A., pentru locatia asigurata, sunt cele enuntate in clauzele de acoperire ce compun polita de asigurare.

Riscuri Excluse: 

               Riscurile excluse, care nu sunt preluate in asigurare prin polita de asigurare facultativa pentru bunuri si proprietati apartinand persoanelor juridice de la Societatea de Asigurare – Reasigurare CITY INSURANCE S.A., pentru locatia asigurata, sunt:

 • In afara excluderilor specifice fiecarui tip de acoperire, asiguratorul nu acorda despagubiri nici pentru daunele cauzate direct sau indirect de:
  • orice consecinte ale razboiului, invaziei, actiunii unui dusman extern, ostilitatilor (indiferent daca razboiul a fost declarat sau nu), razboiului civil, revoltei, revolutiei, insurectiei, rebeliunii, grevei, grevei patronale (lock-out), tulburarilor civile, dictaturii militare, uzurparii de putere, unor persoane rauvoitoare care actioneaza in numele sau in legatura cu orice organizatie politica, conspiratiei, confiscarii, nationalizarii, exproprierii cu forta, sechestrarii, rechizitionarii, distrugerii sau avarierii din ordinul oricarui guvern de drept sau de fapt, sau oricarei autoritati publice, actelor de terorism sau sabotaj;
  • influente ale exploziei atomice, radiatiilor sau infestarii radioactive;
  • pagube indirecte, cum ar fi reducerea valorii bunurilor dupa reparatii, scaderea preturilor bunurilor, intarzieri in livrarea bunurilor, chiar ca urmare a unor cauze cuprinse in asigurare;
  • pagube produse prin intreruperea folosirii bunurilor ori prin intreruperea productiei, inclusiv salariile aferente perioadei respective, chiar ca urmare a unor cauze cuprinse in asigurare;
  • pagube produse de erori sau defecte existente la inceperea politei, de care asiguratul sau reprezentantii sai au cunostinta, indiferent daca aceste erori sau defecte erau sau nu cunoscute de catre asigurator;
  • cheltuieli facute pentru transformarea sau imbunatatirea starii bunurilor in comparatie cu cea de dinaintea producerii evenimentului asigurat, cele pentru repararea unor avarii sau distrugeri produse de cauze necuprinse in asigurare, si nici cele pentru reconditionari, reparatii sau restaurari nereusite;
  • pagube produse bunurilor din cauze necuprinse in asigurare (exemple: uzura de orice fel, fermentatie, oxidare, caldura, afumare, patare sau parlire, provenite dintr-o sursa normala de caldura, inclusiv la bunurile supuse la foc sau caldura pentru prelucrare, ploi continue, inghet, poluare sau contaminare, eruptii vulcanice), precum si pagube de consecinta (pagube produse bunurilor ca urmare a unor cauze cuprinse in asigurare, de ex. igrasia, etc.), altele decat cele expres mentionate ca fiind cuprinse in asigurare;
  • pagube produse, favorizate sau agravate, pentru partea de dauna care s-a marit, cu intentie de catre asigurat, alte persoane alese sau numite in conformitate cu prevederile legale si autorizate sa il reprezinte, actionari sau beneficiarul insusi, prepusii celor enumerati, sau, dupa caz, persoanele fizice majore care in mod statornic locuiesc si gospodaresc impreuna cu asiguratul sau beneficiarul;
  • pagube produse la obiective asigurate pentru care nu exista autorizatiile legale de constructie si functionare emise de organele in drept sau pagube produse sau agravate, pentru partea de dauna care s-a marit, prin nerespectarea de catre asigurat a conditiilor pe baza carora au fost eliberate acestea;
  • pagube produse masinilor, utilajelor, instalatiilor si aparaturii electrice prin actiunea curentului electric, fara sa se produca un Incendiu;
  • pagube produse ca urmare a efectuarii de improvizatii neautorizate de constructor sau producator, precum si de defecte de fabricatie ale materialelor sau de defecte de executie ale partilor componente.
  • culpa asiguratului, beneficiarului asigurarii sau din culpa persoanelor care in mod statornic locuiesc si gospodaresc in locuinta asigurata (aceasta prevedere nu se aplica in cazul asigurarii de raspundere civila);
  • pagube produse bunurilor din cauze cum ar fi: lucrari edilitare, lucrari de prospectiuni, explorari sau exploatari, la suprafata sau in profunzime, prezente sau trecute, daca unitatile care au facut aceste lucrari sunt obligate expres, prin dispozitii legale, sa acorde despagubiri.
 • Asiguratorul nu este raspunzatoar pentru nici o dauna, avarie, cost, pretentie ori cheltuiala cu caracter preventiv, de remediu sau de orice alta natura, cauzata sau legata direct sau indirect de calculul, compararea, amendarea, modificarea, diferentierea sau procesarea oricarei informatii implicand orice schimbari ale datei calendaristice, inclusiv cele care includ procesarea datelor de an bisect de catre un sistem computerizat, componente hardware sau software si/sau orice microcip, circuit integrat sau alt dispozitiv similar din echipamente computerizate sau ne-computerizate, indiferent daca se afla sau nu in proprietatea asiguratului; Aceasta clauza se aplica indiferent de existenta oricarei alte cauze sau eveniment care contribuie la producerea pierderii, daunei sau pretentiei sau la ocazionarea costului sau cheltuielii respective. Totusi, aceasta excludere nu se va aplica daca avaria se produce la sediul asiguratului si este cauzata de un eveniment asigurat cum ar fi incendiul, explozia, trasnetul, impactul cu vehicule sau aeronave, cutremurul de pamant, furtuna, grindina, scurgerile din sprinklere sau greutatea stratului de zapada.
 • Asiguratorul nu este raspunzatoar pentru nici un cost sau cheltuiala, indiferent daca are caracter preventiv, de remediu etc., rezultata din sau legata de schimbarea, amendarea sau modificarea oricaror sisteme computerizate, componente hardware sau software, microcipuri, circuite integrate sau dispozitive similare din echipamente computerizate sau ne-computerizate, indiferent daca se afla sau nu in proprietatea asiguratului.
 • Asiguratorul nu recunoaste cheltuielile aparute la contractant / asigurat pentru avocati sau experti care nu sunt numiti de acesta si nu este responsabil pentru amenzi sau penalitati, si nici pentru cheltuielile judiciare penale.
Clauze Suplimentare: 

              La polita de asigurare facultativa pentru bunuri si proprietati apartinand persoanelor juridice de la Societatea de Asigurare – Reasigurare CITY INSURANCE S.A. exista clauze de baza, iar in schimbul platii unei prime de asigurare suplimentare, se pot atasa clauze de asigurare prin care pot fi preluate in asigurare riscuri suplimentare, neacoperite de clauzele de baza, si anume:

                             CLAUZA DE ACOPERIRE DE BAZA TIP A (Flexa)

 • Riscuri asigurate
  • Asiguratorul acorda despagubiri pentru daune, partiale sau totale, produse de urmatoarele evenimente:
   • Incendiu;
   • Trasnet sau Explozie (chiar daca trasnetul sau explozia nu au fost urmate de Incendiu);
   • caderea de corpuri (aeronave sau parti ale acestora, meteoriti si altele asemenea) pe imobilele si anexele asigurate;
   • pagube produse de Incendiu bunurilor asigurate prin:
    • carbonizare partiala sau totala;
    • topire, chiar si fara flacara;
    • degajarea de vapori sau gaze;
   • caderea ascensoarelor si lifturilor de marfa, inclusiv daunele produse instalatiilor respective;
   • avarii cauzate de ordinul autoritatilor, in scopul de a stinge incendiul sau de a limita propagarea lui;
   • in cazul imobilelor si a altor constructii mentionate expres in polita sau, dupa caz, in anexele la aceasta, asiguratorul acorda despagubiri, in limita sumei asigurate si nu mai mult de 10% din valoarea acesteia, inclusiv pentru:
    • efectuarea lucrarilor de curatire a locului unde s-a produs paguba, demolare, evacuare si transport a reziduurilor riscului asigurat la cea mai apropriata unitate de descarcare (ridicarea molozului), in masura in care sunt in legatura cu evenimente asigurate prin polita si sunt necesare pentru executarea lucrarilor de reparatii.
 • Excluderi specifice Clauzei A de acoperire
  • Asiguratorul nu acorda despagubiri pentru pagubele produse, direct sau indirect, prin:
   • actiunea dispozitivelor explozive pirotehnice;
   • folosirea focului deschis, inclusiv a unei surse de lumina cu flacara deschisa (chiar aparata de sticla sau sita) in incaperi in care sunt depozitate sau manipulate produse usor combustibile (furaje, in, canepa, bumbac, etc.) ori produse inflamabile sau usor inflamabile (titei, benzina si alte derivate petroliere, etc.);
   • aprinderea sau nesupravegherea focului deschis in apropierea unei Cladiri sau altei constructii - inclusiv in cele in care se afla bunurile asigurate - cu peretii sau invelitoarea acoperisului executate din materiale usor combustibile, cu exceptia cazurilor in care aceste materiale sunt acoperite cu un strat protector de pamant, tencuiala, precum si altele asemanatoare;
   • folosirea unor produse usor inflamabile pentru curatarea parchetului, dusumelelor, hainelor etc. sau pentru alte scopuri, ori manipularea unor asemenea produse, in aceeasi incapere si in acelasi timp in care este aprins focul (chiar in soba, plita sau masina de gatit), in care arde lumina cu flacara (chiar aparata de sticla sau sita) sau in care functioneaza resouri ori radiatoare electrice;
   • fumatul in incaperi in care sunt depozitate produse inflamabile sau combustibile ori in incaperi care sunt folosite pentru manipularea acestora.

                            CLAUZA DE ACOPERIRE DE BAZA TIP B (calamitati)

 • Riscuri asigurate
  • Asiguratorul acorda despagubiri pentru daune, partiale sau totale, produse de unul sau mai multe din urmatoarele evenimente asigurate:
   • furtuna;
   • grindina;
   • inundatie;
   • scurgeri din sprinklere;
   • coliziune cu autovehicule;
   • boom sonic;
   • prabusire sau alunecare de teren;
   • greutatea stratului de zapada sau de gheata;
   • avalansa de zapada;
   • cutremur de pamant;
   • apa de conducta.
   • In cazul imobilelor si a altor constructii mentionate expres in polita sau, dupa caz, in anexele la aceasta, asiguratorul acorda despagubiri, in limita sumei asigurate si nu mai mult de 10% din valoarea acesteia, inclusiv pentru:
    • daramarea, demontarea ori mutarea in alt loc a imobilului sau a altei constructii la o amenintare brusca de inundatie, de prabusire ori alunecare de teren, inclusiv in cazul cand in urma unui cutremur de pamant, a unor inundatii sau a unor prabusiri sau alunecari de teren, folosirea imobilului sau a altei constructii a devenit imposibila, fiind necesara demontarea sau mutarea in alt loc a acestora;
    • cheltuieli ocazionate de efectuarea lucrarilor de curatire a locului unde s-a produs paguba (ridicarea molozului, aluviunilor, pamantului provenit de la prabusiri sau alunecari de teren), in masura in care sunt in legatura cu evenimente asigurate prin polita si sunt necesare pentru executarea lucrarilor de reparatii.
   • In cazul masinilor, utilajelor, instalatiilor, altor mijloace fixe sau circulante materiale, marfurilor, materiilor prime, materialelor, produselor finite, asiguratorul acorda despagubiri si pentru pagube produse acestora de:
    • avariile accidentale ale instalatiilor de gaze, apa, canal sau incalzirea centrala, provocate de producerea unui eveniment asigurat care a afectat direct bunuri asigurate prin polita;
    • daramarea, demontarea ori mutarea in alt loc a constructiei in care se afla bunurile asigurate, daca aceasta se face la o amenintare brusca de inundatie, prabusire sau alunecare de teren;
    • avarierea sau distrugerea imobilelor sau a altor constructii prin producerea unui eveniment asigurat care a afectat direct bunuri asigurate prin polita;
    • izbirea acestora de catre un vehicul, care nu apartine asiguratului.
 • Fransize
  • Din cuantumul despagubirii se scade valoarea fransizei prevazute in polita, la producerea fiecarui eveniment asigurat. In cazul in care locuinta asigurata se afla pe lista imobilelor si/sau cladirilor expertizate tehnic, incadrate in Clasa III de risc seismic (Clasa RsIII), riscul de cutremur se asigura cu o fransiza de 15% din suma asigurata, oricare si fiecare dauna.
 • Excluderi specifice Tipului B de acoperire
  • Asiguratorul nu acorda despagubiri pentru pagubele produse, direct sau indirect, prin:
   • actiunea dispozitivelor explozive sau armelor de foc;
   • in cazul prabusirilor si alunecarilor de teren, pentru daune cauzate de activitati umane;
   • in cazul cutremurului de pamant, pentru pagube produse fundatiilor, frescelor sau decoratiilor murale, rezervoarelor pentru apa zidite, curtilor exterioare, scarilor exterioare si altor structuri exterioare (numai daca nu s-a agreat altfel), de valuri rezultate in urma cutremurelor de pamant;
   • in cazul furtunii, pentru pagube produse:
    • imobilelor care nu au fost date in folosinta si bunurilor care se afla in respectivele imobile;
    • prin inundatii datorate furtunii;
    • prin infiltrarea apei de ploaie, a grindinei, a zapezii sau a murdariei prin geamuri neetanse sau prin alte deschizaturi, in afara cazului in care aceste deschizaturi s-au produs prin furtuna;
    • bunurilor aflate in aer liber;
    • bunurilor care sunt fixate pe partea exterioara a cladirii (de ex.: indicatoare, firme luminoase sau nu, instalatii cu tuburi incandescente, marchize, obloane pentru obturare, instalatii pentru antene), instalatii si linii electrice si de comunicatii in aer liber, inclusiv piedestaluri si stalpi, precum si ingradiri;
   • in cazul precipitatiilor, pentru pagube produse:
    • imobilelor care nu au fost date in folosinta si bunurilor aflate in acestea;
    • bunurilor aflate in aer liber;
    • prin infiltrarea apei de ploaie, a grindinei, zapezii sau murdariei prin geamuri neinchise sau prin alte deschizaturi, altele decat cele produse de grindina;
    • bunurilor care sunt fixate pe partea exterioara a cladirii (de ex.: indicatoare, firme luminoase sau nu, instalatii cu tuburi incandescente, marchize, obloane pentru obturare, instalatii pentru antene), instalatii si linii electrice si de comunicatii in aer liber, inclusiv piedestaluri si stalpi, precum si ingradiri;
   • in cazul apei de conducta, pentru pagube produse de apa freatica, de apele statatoare sau curgatoare, de viituri sau de precipitatii, determinate de starea vremii si de impiedicarea, chiar si partiala, a curgerii normale a acesteia;
   • in cazul scurgerii prin sprinklere, pentru pagube produse:
    • la instalatia sprinkler in sine;
    • ca urmare a viciilor de functionare a instalatiei sprinkler;
    • cu ocazia probelor de presiune;
    • ca urmare a lucrarilor de reamenajare sau a lucrarilor de reparatii la Cladiri sau la instalatia de stingere a incendiilor (sprinkler);
    • ca urmare a actiunii microorganismelor;
    • ca urmare a fenomenelor de oxidare si/sau coroziune;
   • in cazul coliziunii cu autovehicule, pentru pagube produse:
    • de autovehicule folosite de asigurat, de beneficiarul asigurarii bunurilor si/sau imobilelor asigurate sau de prepusii acestora;
    • asupra obiectelor aflate in autovehicule;
    • de autovehicule aflate in interiorul imobilelor asigurate;
    • ca urmare a uzurii, de orice fel, a autovehiculelor;
    • gardurilor, strazilor si drumurilor;
   • in cazul avalanselor, pentru inundatii datorate acestora;
   • in cazul pagubelor aparute ca urmare a construirii de Cladiri sau alte constructii in zone periclitate de respectiv inundatii, prabusiri sau alunecari de teren, daca organele in drept au interzis acest lucru prin acte publicate sau au comunicat in scris asiguratului - inainte de construire - interdictia de a se construi in acea zona, iar pagubele la Cladiri sau alte constructii, inclusiv la bunurile depozitate in acestea au fost provocate de respectiv inundatii, prabusire sau alunecare de teren.
   • in cazul in care locuinta asigurata se afla pe lista imobilelor si/sau cladirilor expertizate tehnic incadrate la Clasa I de risc seismic, care prezinta pericol public (Clasa RsI); Clasa II de risc seismic (Clasa RsII); incadrate in categorii de urgente U1, U2, U3, conform Normativului P100-92; neincadrate in clasa de risc seismic corespunzatoare, conform Cap 11 si 12; propuse spre demolare, riscul de cutremur este exclus din asigurare.

                           CLAUZA DE ACOPERIRE DE BAZA C (FURT)

 • Riscuri asigurate
  • Asiguratorul acorda despagubiri pentru pagubele produse de:
   • furtul prin efractie a bunurilor cuprinse in polita de asigurare, aflate la adresa mentionata in polita, cu conditia sa fie indeplinite urmatoarele masuri de siguranta si paza:
    • usile exterioare ale localului (incaperilor) in care se afla bunurile asigurate sa fie incuiate cu dispozitive de inchidere si aparate cu sisteme de alarmare impotriva fortarii;
    • incaperile situate la parterul imobilului in care se afla bunurile asigurate sau prin care se patrunde la acestea sa aiba toate geamurile, atat la usi, cat si la ferestre, aparate cu sisteme de alarmare/antiefractie, ori cu obloane de lemn si bare de fier sau cu obloane de fier sau grilaje de fier, incastrate sau incuiate cu dispozitive de inchidere;
   • furtul comis de persoane care au ramas clandestin in localurile de desfasurare a activitatii, cu conditia ca transportarea bunurilor furate sa se faca in timp ce localurile sunt inchise, cu respectarea conditiilor de securitate si paza de la punctul anterior;
   • furtul prin acte de talharie al bunurilor cuprinse in polita de asigurare, aflate la adresa mentionata in polita, daca acesta s-a savarsit in localul mentionat in polita de asigurare, asupra asiguratului sau a unei persoane din conducerea sau din serviciul asiguratului, prin acte de violenta sau amenintari in conditiile prevazute de Codul penal;
   • pagube produse prin spargerea sau deteriorarea cu prilejul furtului sau tentativei de furt prin efractie a peretilor, acoperisului, tavanelor, usilor, ferestrelor si dusumelelor, la imobile sau alte constructii apartinand asiguratului, precum si a mobilierului;
   • furtul bunurilor asigurate prin intrebuintarea cheilor originale, insa numai daca acestea au fost obtinute prin acte de talharie;
   • cheltuielile de curatare si cele de inlocuire a incuietorilor avariate.
 • Excluderi specifice Tipului C de acoperire
  • Asiguratorul nu acorda despagubiri pentru daunele produse prin furt sau talharie in urmatoarele situatii:
   • in timpul si in perioada imediat urmatoare producerii unor incendii, explozii, caderi de corpuri, evenimente cauzate de greutatea stratului de zapada sau gheata, ori calamitati naturale (eruptii vulcanice, cutremure, inundatii, etc.);
   • insusirea ilegala, falsificarea, frauda sau alte acte comise intentionat sau din neglijenta grava de catre prepusii asiguratului;
   • la bunurile aflate in locuri deschise sau in aer liber;
   • pierderi, pierderi inexplicabile, disparitii misterioase, lipsuri la inventar, lipsuri datorate greselilor de contabilitate, erorilor de calcul sau erorilor facute cu ocazia inventarelor;
   • sustrageri din locul asigurat, pierderi suferite in cursul orelor de program din cauza neatentiei sau neglijentei prepusilor asiguratului;
   • furt simplu, furt prin inselatorie, furt cu intrebuintare de chei, potrivite ori originale, cu exceptia cazurilor cand aceste chei au fost obtinute prin talharie.

                            CLAUZA DE ACOPERIRE SUPLIMENTARA TIP D (GEAMURI)

 • Riscuri Asigurate
  • Asiguratorul despagubeste daunele materiale si directe pentru:
   • inlocuirea, inclusiv cheltuielile de transport si instalare, datorata spargerii geamurilor care se gasesc in incaperile ocupate de catre asigurat, accidental sau din culpa tertilor, cu conditia ca acestea, la data intrarii in vigoare a politei, sa fie intacte si fara defecte.
   • NOTA: Dungile sau semnele, crapaturile si zgarieturile nu sunt considerate spargeri indemnizabile in baza politei de asigurare.
 • Excluderi specifice Tipului D de acoperire
  • Asiguratorul nu acorda despagubiri pentru daunele:
   • produse ca urmare a prabusirii imobilului sau desprinderii de parti din aceasta, prin cedari de teren, lucrari de amenajare, decorare, modernizare, consolidare, intretinere (de catre persoane neautorizate), reparatii sau alte lucrari similare la cladire, lucrari edilitare sau stradale in imediata apropiere, restaurarea incaperilor si / sau a cladirii din care fac parte, operatiuni de mutare, inlaturare de mobilier sau structuri sau suprafete vitrate, lucrari pe suprafete vitrate sau pe suporturile, sustinerile ori ramele aferente, desfasurate in incaperile unde exista suprafetele vitrate asigurate;
   • produse ca urmare a viciului de constructie, instalarii defectuoase, intretinerii deficiente;
   • determinate sau facilitate din culpa grava a contractantului sau asiguratului.

                           CLAUZA DE ACOPERIRE SUPLIMENTARA TIP E (Vandalism)

 • Riscuri Asigurate
  • Asiguratorul despagubeste daunele materiale si directe pentru:
   • Vandalism fara efractie;
   • furtul elementelor cladirii/constructiei prin efractie sau acte de talharie;
   • distrugeri provocate elementelor cladirii/constructiei si continutului de catre animale salbatice.
   • Daunele materiale suferite ca urmare a producerii riscurilor de mai sus se platesc numai cu conditia ca acestea sa fie constatate in scris de politie sau de alte organe de cercetare abilitate.
 • Excluderi specifice Tipului E de acoperire
  • Asiguratorul nu acorda despagubiri pentru daunele:
   • Cablurile si componentele electronice ale antenelor si sistemelor de telecomunicatii montate pe terase, balcoane sau in alte locuri la care este posibil accesul persoanelor, din exterior;
   • Cablurile si alte elemente de instalatii montate pe casa scarii, in subsolul cladirii (constructiei) sau in alte locuri deschise circulatiei comune;
   • Pagube produse peretilor cortina, peretilor din caramida de sticla si geamurilor termopan ce nu sunt asigurate ca „geamuri” pentru riscurile specifice;
   • Zgarieturi, mazgaleli, lozinci, inscrisuri, graffitti, precum si afise, reclame, anunturi si alte asemenea, pe suprafetele vitrate sau pe peretii exteriori ai cladirilor/anexelor, pe usile, pe portile si pe imprejmuirile proprietatilor asigurate.

                           CLAUZA SUPLIMENTARA PRIVIND Avarii accidentale LA echipamente ELECTRICE

 • Obiectul asigurarii
  • Asiguratorul, in baza acestei clauze si in schimbul primei aditionale de asigurare platita de catre asigurat/contractant, extinde acoperirea pentru echipamentele/instalatiile electrocasnice/electronice/electrice mentionate in cererea chestionar si asigurate in polita de baza, obligandu-se sa acorde despagubiri asiguratului/ beneficiarului, in cazul producerii evenimentelor asigurate din riscuri specifice.
  • Sunt incluse in categoria bunurilor asigurabile in baza acestei clauze, urmatoarele bunuri aflate la locatia mentionata in polita de asigurare: computere, televizoare, frigidere, congelatoare, cuptoare electrice, masini de spalat, aspiratoare, sisteme audio, sisteme de securitate, echipamente Spa, sisteme de ventilatie, generatoare, transformatoare, sisteme de incalzire/aer conditionat – enumerarea nefiind limitativa, cu conditia ca aceste bunuri sa se afle la locatia mentionata in polita de asigurare.
 • Riscuri specifice
  • Asiguratorul acorda despagubiri pentru daunele - avarierea/distrugerea bunurilor asigurate conform acestei clauze – consecinta directa a producerii in perioada asigurata a urmatoarelor riscuri: arcuri electrice, supratensiune, suprasarcina, scurtcircuit, intrerupere de curent (chiar daca nu au fost urmate de Incendiu).
 • Excluderi specifice
  • Asiguratorul nu despagubeste:
   • pagubele produse centralei termice si instalatiilor care sunt acoperite/ar putea fi acoperite de „Clauza suplimentara instalatii - Asigurarea pentru Avarii accidentale la centrale termice, instalatii de climatizare, pompare, filtrare si incalzire a apei”.
   • daunele cauzate/rezultand din:
    • nerespectarea instructiunilor/specificatiilor producatorului/furnizorului echipamentului;
    • uzura sau lipsa de intretinere;
    • daune cauzate la piese sau parti care prin intrebuintare si/sau natura lor sufera un grad mare de uzura sau depreciere si necesita inlocuirea lor periodica, inclusiv piese sau componente schimbabile sau detasabile, baloane de sticla, tuburi electronice si lampi de iluminat, cabluri de conexiune (electrice sau cu fibra optica) altele decat cele din interiorul bunului asigurat, bobinaje electrice (altele decat cele ale motoarelor electrice), perii colectoare, sigurante si alte elemente de protectie, agenti frigorifici si de racire, coroziune, si orice alte influente chimice sau atmosferice continue;
    • cheltuieli ocazionate de revizii si reparatii curente sau periodice;
    • daune cauzate de deficiente care existau deja la incheierea asigurarii si care trebuiau sa fie cunoscute asiguratului;
    • obiectele sau produsele continute in aparatura electrocasnica (ca de exemplu, dar nu limitat: deteriorarea de alimente dintr-un congelator);
    • pagube produse la suprafata bunurilor asigurate (zgarieturi, matuiri, aschieri, ciuntiri, schimbarea culorii in timp sau sub influenta factorilor de mediu) sau exfoliere;
    • pagube produse cu ocazia efectuarii unor lucrari de instalare, depozitare, montare, demontare sau mutare a bunurilor asigurate, gresita montare a acestora, precum si in timpul manuirii bunurilor casabile asigurate;
    • instalatia electrica aferenta cladirii, inclusiv tabloul de distributie a energiei electrice;
    • unelte electrice, masini de gaurit, polizor unghiular, fierastrau electric, masini de tuns iarba etc;
    • utilaje agricole;
    • riscurile asigurate/asigurabile in baza politei de asigurare careia i se anexeaza aceasta clauza;
    • intreruperea alimentarii cu energie electrica in urma neplatii de catre asigurat a facturilor sau nerespectarii altor obligatii prevazute in contractul de furnizare a energiei electrice.
 • Plata despagubirilor
  • Despagubirea acordata de asigurator nu va depasi suma asigurata mentionata in aceasta clauza si nici cuantumul daunei.
  • Cuantumul daunei reprezinta: cea mai mica valoare dintre costul de inlocuire/achizitie (pretul cu amanuntul de pe piata locala al unui bun identic sau similar din punct de vedere tehnic/calitativ) a bunului avariat/ distrus si costul reparatiilor/reconditionarii necesare aducerii bunului in stare de functionare.
  • Cuantumul daunei se va reduce cu valoarea fransizei mentionata in aceasta clauza.
 • Limita de despagubire
  • Raspunderea asiguratorului pentru toate evenimentele asigurate acoperite nu va depasi limita de despagubire mentionata in polita de asigurare aferenta acestei clauze.

                           CLAUZA SUPLIMENTARA PENTRU Avarii accidentale LA instalatii (centrale termice, instalatii de climatizare, pompare, filtrare si incalzire a apei)

 • Obiectul asigurarii
  • Asiguratorul, in baza acestei clauze si in schimbul primei aditionale de asigurare platita de catre asigurat/contractant, extinde acoperirea pentru instalatiile mentionate in cererea chestionar si asigurate in polita de baza, obligandu-se sa acorde despagubiri asiguratului/ beneficiarului, in cazul producerii evenimentelor asigurate din riscuri specifice.
  • Se asigura centrala termica, instalatiile de climatizare, instalatiile de incalzire cu panouri solare montate pe acoperis, instalatiile de pompare, filtrare, incalzire a apei din piscine:
   • aflate la locatia mentionata in polita de asigurare;
   • cu o vechime de la data fabricatiei de pana la 15 ani (inclusiv);
   • autorizate conform normativelor tehnice/reglementarilor legale in vigoare, care au fost supuse testelor de functionare si le-a trecut cu succes;
   • care au suportat operatiuni de reparatie si/sau intretinere efectuate numai de catre firme sau persoane autorizate, conform instructiunilor / recomandarilor producatorului si a normelor legale in vigoare, daca a fost nevoie de asemenea operatiuni pe parcursul duratei de functionare.
 • Riscuri specifice
  • Se acopera avarierea/distrugerea instalatiilor termice ca urmare a producerii in perioada asigurata a urmatoarelor riscuri:
   • reglarea defectuoasa, aruncarea in timpul functionarii a unor parti componente, defectiuni sau erori de functionare a dispozitivelor de protectie;
   • lipsa accidentala a apei in boilere sau in recipientii sub presiune;
   • suprapresiune sau implozie;
   • scurtcircuit, supratensiune, formarea de arcuri voltaice sau inductie;
   • spargerea, craparea accidentala a partilor casabile, prin cadere, lovire, coliziune, variatii de temperatura, altele decat cele datorate unei surse normale de caldura, accidente produse prin faptele neintentionate ale oamenilor;
   • defecte sau greseli de proiectare/fabricatie, defecte ale materialelor;
   • greseli de montare sau instalare, executie defectuoasa.
 • Excluderi specifice
  • actiunea normala a curentului electric asupra instalatiilor si aparaturii electrice;
  • pagube produse partilor componente, care prin intrebuintare si/sau natura lor sufera un grad mai mare de uzura sau depreciere si necesita inlocuirea frecventa (obiectele de sticla, garnituri etc.) si materialelor consumabile (ace, platine, site, lanturi, panglici, lubrifianti etc.);
  • pagube produse prin deteriorarea gratarelor de ardere, duzelor de gaze, injectoare si altele asimilabile;
  • eroziune, coroziune, depuneri lasate de apa, piatra de pe cazane, deprecierea sau uzura a oricaror parti ale centralei, cauzate de desfasurarea normala a activitatii si orice alte influente chimice sau atmosferice continue, depuneri exagerate de rugina, noroi, zgura din conducte sau alte depuneri;
  • orice erori sau defecte existente la momentul inceperii raspunderii asiguratorului, de care asiguratul avea cunostinta;
  • avarii cauzate de testari, supraincarcare intentionata sau experimente presupunand impunerea unor conditii exceptionale de exploatare;
  • daune/avarii pentru care producatorul/furnizorul este raspunzator, conform legii sau obligatiilor contractuale;
  • daune/avarii ca urmare a nerespectarii instructiunilor de utilizare ale producatorului/furnizorului;
  • pagubele produse ca urmare a unor interventii neautorizate (nerespectand standardele industriale recunoscute) privind repararea/modificarea centralei termice;
  • pagube produse la suprafata bunurilor asigurate (zgarieturi, matuiri, aschieri, ciuntiri, schimbarea culorii in timp sau sub influenta factorilor de mediu) sau exfoliere;
  • pagube produse cu ocazia efectuarii unor lucrari de instalare, depozitare, montare, demontare sau mutare a bunurilor asigurate;
  • pagube produse bunurilor asigurate prin caldura provenita de la o sursa normala de caldura;
  • daune produse la instalatii artizanale sau care au suferit modificari neautorizate.
 • Limita de despagubire
  • Raspunderea asiguratorului pentru toate evenimentele asigurate acoperite nu va depasi limita de despagubire mentionata in polita de asigurare aferenta acestei clauze.
 • Obligatii specifice ale asiguratului
  • Asiguratul este obligat sa respecte recomandarile producatorului/furnizorului in ceea ce priveste regimul de exploatare, efectuarea de revizii si reparatii in conformitate cu cartea tehnica si/sau reglementarile legale in vigoare;
  • In caz de dauna, asiguratul trebuie sa faca dovada ca instalatia avariata este autorizata conform normativelor tehnice/reglementarilor legale in vigoare, ca a fost supusa testelor de functionare si ca le-a trecut cu succes;
  • Expertiza tehnica pentru determinarea cauzei avariei se va face pe cheltuiala asiguratului de catre specialisti agreati de asigurator.

                           CLAUZA SUPLIMENTARA PENTRU Avarii accidentale LA utilaje (asigurarea masinilor, utilajelor si instalatiilor pentru cazurile de Avarii accidentale - Machinery Breakdown – MBK)

 • Bunurile asigurate
  • Obiectul asigurarii il constituie masinile, utilajele si instalatiile aflate in interiorul perimetrului asigurat, acceptate in urma probelor de functionare, indiferent daca acestea sunt sau nu in exploatare, demontate pentru curatire sau revizie, pe parcursul efectuarii acestor operatii, in timpul transportului in interiorul perimetrului asigurat sau in timpul remontarii.
  • Asiguratorul acorda de asemenea despagubiri pentru anumite elemente care se schimba periodic sau care sunt fixate numai temporar pe masinile, utilajele sau instalatiile asigurate, cum sunt:
   • uneltele (sculele) de orice fel, de exemplu burghiele, cutitele, panzele de taiere, dintii amovibili, placile taietoare si discurile de slefuit;
   • alte elemente care trebuie schimbate de mai multe ori pe parcursul duratei de viata a bunurilor asigurate, de exemplu gratarele si diuzele de arzator de la instalatiile de ardere, formele, matritele, poansoanele de marcare, valturile cu forme in relief, sitele, furtunurile, garniturile din cauciuc, material textil sau material plastic, precum si bilele, blindajele, ciocanele si placile de la masinile de sfaramat;
   • benzile transportoare, senilele, cablurile, benele pentru piatra si beton, lanturile, chingile, franghiile, curelele, periile, garniturile de carde si invelisurile din cauciuc.
  • Despagubirea se acorda numai daca acestea erau montate la masina, utilajul sau instalatia asigurata, iar deteriorarea sau distrugerea a fost cauzata de producerea unui risc asigurat care a cauzat daune la insasi masina, utilajul sau instalatia asigurata.
  • Aparatele suplimentare, partile de rezerva si fundatiile bunurilor asigurate sunt asigurate numai daca sunt prevazute in mod special in polita de asigurare.
  • Nu intra sub protectia asigurarii, daca nu s-a convenit altfel:
   • agentii de lucru, de exemplu colorantii, substantele chimice, materialele de filtrare, catalizatorii;
   • mijloacele de racire si ungere, de exemplu lichidele de racire si lubrifiantii;
   • zidariile, captuselile si invelisurile de la cuptoare, instalatii de ardere sau alte instalatii de incalzire, instalatii de producere a aburului si recipiente, care trebuie schimbate de mai multe ori pe parcursul duratei de viata a bunurilor asigurate;
   • substantele scurse din recipiente, de exemplu materiile prime, materialele si produsele finite.
  • Se pot asigura masinile, utilajele si instalatiile proprietate straina, daca au fost incredintate asiguratului pentru utilizare.
 • Riscurile asigurate
  • Asiguratorul acorda despagubiri in caz de daune produse in mod subit si imprevizibil la bunurile asigurate. Se considera imprevizibile daunele pe care asiguratul sau prepusii sai nici nu le-au prevazut la timp si nici nu ar fi putut sa le prevada pe baza cunostintelor de specialitate necesare activitatii desfasurate in perimetrul asigurat, cu exceptia daunelor datorate neglijentei grave sau reavointei acestora.
  • In special se acorda despagubiri pentru daune la bunuri cauzate de:
   • greseala de manevrare, montare ori instalare, nepricepere sau neglijenta;
   • eroare de proiectare, defect de material sau greseala de executie;
   • lipsa de apa in instalatiile de producere a aburului;
   • eroare in functionarea mijloacelor de masura, reglare sau siguranta;
   • rupere ori deformare in timpul functionarii sau dezmembrare datorita fortei centrifuge;
   • suprapresiune sau subpresiune;
   • scurtcircuit, supracurent sau supratensiune, cu sau fara aparitia focului, la instalatiile electrice;
   • furtuna, inghet sau gheata.
  • Asiguratorul nu acorda despagubiri pentru daunele cauzate de:
   • cutremur, inundatie produsa de ape statatoare sau curgatoare;
   • deficiente care existau deja la incheierea asigurarii si care trebuiau sa fie cunoscute asiguratului sau prepusilor sai;
   • uzura normala sau prematura datorata functionarii, coroziune, depunere de piatra, noroi sau alte sedimente. Aceste excluderi nu sunt valabile in cazul partilor invecinate ale masinii, care sunt deteriorate in urma unei asemenea daune si pentru care nu se impunea inlocuirea din motive datorate lor conform excluderilor mentionate mai jos.
   • utilizarea unei piese, respectiv a unui subansamblu sau ansamblu la care necesitatea unei reparatii trebuia sa fie cunoscuta asiguratului sau prepusilor sai; asiguratorul acorda totusi despagubiri daca daunele nu au fost cauzate de neefectuarea acestei reparatii sau daca piesa, subansamblul sau ansamblul era reparat(a) cel putin provizoriu, la momentul daunei, cu acordul asiguratorului;
   • furt; asiguratorul acorda totusi despagubire pentru daunele la bunurile care nu au fost furate, daca aceste daune s-au produs datorita comiterii furtului;
   • Incendiu, Trasnet, Explozie, izbire de catre un sau prabusire a unui aparat de zbor, parti ale acestuia sau incarcatura sa, operatii de stingere a focului sau daramare in cazul acestor evenimente, in masura in care aceste riscuri pot fi acoperite printr-o asigurare de Incendiu;
   • un tert care raspunde pentru ele in calitate de furnizor (producator sau comerciant), antreprenor sau depanator. Daca tertul neaga obligatia sa, asiguratorul acorda despagubirea. Daca, dupa plata despagubirii, rezulta ca un tert trebuia sa raspunda pentru daunele produse si acesta neaga acest lucru, asiguratul pastreaza despagubirea incasata deja. In ambele situatii se produce subrogarea asiguratorului in toate drepturile mentionate anterior asiguratului impotriva tertului raspunzator de producerea daunelor.
 • Excluderile din asigurare
  • Asiguratorul nu acorda despagubiri pentru:
   • cheltuieli ocazionate de revizii si reparatii curente sau periodice;
   • daune sau raspunderi de consecinta de orice fel si plati in afara despagubirilor pentru bunuri in baza acestei asigurari.
  • Daca asiguratul a produs el insusi bunul asigurat pe care il utilizeaza in activitate sau pe care l-a lasat in seama unui tert, asiguratorul nu acorda despagubiri pentru daunele cu privire la care ar raspunde in mod obisnuit furnizorul (producator sau comerciant).
 • Valoarea asigurata
  • Valoarea asigurata este pretul de catalog al bunului asigurat in stare noua (valoarea din nou), inclusiv cheltuielile suplimentare aferente (de exemplu cheltuielile pentru ambalaj, transport, vama, montaj).
  • Daca bunul asigurat nu se mai regaseste in cataloage, determinant este ultimul pret de catalog al bunului in stare noua sau pretul de cumparare ori de livrare al bunului in stare noua (dupa caz), inclusiv cheltuielile suplimentare aferente; aceasta suma se reduce sau se majoreaza corespunzator evolutiei preturilor unor produse comparabile.
  • Daca nu se poate determina nici unul din preturile mentionate la paragrafele anterioare, determinanta este suma cheltuielilor care ar fi necesare pentru realizarea bunului in cauza conform constructiei si dimensiunilor existente.
  • Rabaturile si concesiile la pret nu se iau in considerare in ceea ce priveste valoarea asigurata.
 • Suspendarea protectiei prin asigurare
  • In cazul in care, dupa producerea evenimentului asigurat, masina, utilajul sau instalatia asigurata intra in reparatie pe o perioada de cel putin 30 de zile, la cererea asiguratului, asigurarea se suspenda din ziua urmatoare zilei in care asiguratul a anuntat intrarea in reparatie si reintra in vigoare din ziua urmatoare zilei in care asiguratul a anuntat repunerea in functiune.
  • In cazul masinii, utilajului sau instalatiei pentru care asigurarea a fost suspendata o anumita perioada de timp, data expirarii asigurarii se decaleaza, durata asigurarii prelungindu-se cu perioada de suspendare.
 • Schimbarea bunului asigurat
  • Daca asiguratul obtine in locul bunului indicat in polita de asigurare un alt bun, comparabil totusi din punct de vedere tehnic, dupa anuntul corespunzator facut asiguratorului (denumire, caracteristici principale si producator al bunului) se mentine o protectie prin asigurare temporara, pana la incheierea noii polite de asigurare, cel mult insa pentru 90 de zile. Protectia temporara se pierde retroactiv daca prima de asigurare solicitata de catre asigurator printr-o instiintare scrisa nu este achitata in termenul prevazut in aceasta.
 • Calculul despagubirilor
  • Pentru un bun asigurat distrus, asiguratorul acorda despagubire la nivelul valorii reale a acestuia din momentul producerii evenimentului asigurat, exclusiv valoarea resturilor utilizabile sau valorificabile, fara a se putea depasi insa suma asigurata corespunzatoare.
  • Valoarea reala a unui bun asigurat se obtine din valoarea asigurata a acestuia, printr-o reducere corespunzatoare starii sale efective, in special pe baza gradului de uzura.
  • Pentru un bun asigurat deteriorat, asiguratorul acorda despagubire pentru repararea acestuia, pana la o suma egala cu valoarea sa reala din momentul producerii evenimentului asigurat, exclusiv valoarea materialului recuperabil, fara a se putea depasi insa suma asigurata corespunzatoare. Daca valoarea cheltuielilor de reparatie, inclusiv valoarea materialului recuperabil, depaseste valoarea reala a bunului asigurat din momentul producerii evenimentului asigurat, despagubirea se acorda ca si cum bunul asigurat ar fi fost distrus.
  • Daca dauna in urma unui eveniment afecteaza mai mult de o pozitie din lista de masini, utilaje si instalatii asigurate, asiguratul trebuie sa suporte doar cea mai mare fransiza individuala convenita pentru masinile, utilajele si instalatiile asigurate afectate.
  • Costurile pentru reparatii provizorii sunt suportate de catre asigurator numai daca aceste reparatii sunt parte a reparatiei definitive si daca prin aceasta nu se majoreaza costul total al reparatiei.
  • In cazul deteriorarii unui ansamblu sau subansamblu, se ia in considerare numai inlocuirea partilor componente sau a pieselor care au fost afectate, chiar daca cu prilejul reparatiei s-a inlocuit intregul ansamblu sau subansamblu.
 • Clauze speciale
  • Clauza lubrifianti si lichide de racire (CLS 1)
   • ​Pentru anumite pozitii din lista de masini, utilaje si instalatii asigurate, daca se convine astfel si in conditiile in care asiguratul plateste o prima de asigurare suplimentara, asiguratorul acorda despagubiri pentru pierderea de lubrifianti sau lichide de racire, daca aceasta pierdere este urmarea unor daune la bunurile prevazute la pozitiile in cauza pentru care trebuie sa se acorde despagubiri in baza acestei asigurari.
   • Despagubirea se acorda in urmatoarele conditii:
    • numai daca s-a stabilit o suma asigurata pentru lubrifiant sau lichid de racire pentru fiecare din pozitiile pentru care se convine aceasta clauza;
    • cu luarea in considerare a unei reduceri de valoare pentru lubrifiant sau lichid, conform duratei de utilizare indicate de producator sau stabilita pe o alta cale, corespunzatoare momentului daunei.
  • Clauza samota si / sau zidarie in cuptoare industriale si cazane (CLS 2)
   • Pentru anumite pozitii din lista de masini, utilaje si instalatii asigurate (cuptoare industriale si cazane), daca se convine si asigurarea samotei si / sau a zidariei, despagubirea pentru daune la aceste elemente constructive se acorda luandu-se in considerare, la momentul producerii evenimentului asigurat, o rata de reducere anuala a valorii lor de cel putin 20 % pe an si cel mult 80 % in total.
  • Clauza scurgeri din recipiente (CLS 3)
   • Pentru anumite pozitii din lista de masini, utilaje si instalatii asigurate, daca se convine astfel si in conditiile in care asiguratul plateste o prima de asigurare suplimentara, asiguratorul acorda despagubiri pentru pierderea de materii prime, materiale, semifabricate si produse finite, datorita scurgerilor din rezervoare sau recipiente, daca aceasta pierdere este urmarea unei daune la bunurile prevazute la pozitiile in cauza pentru care trebuie sa se acorde despagubiri in baza acestei asigurari.
   • Despagubirea se stabileste in felul urmator:
    • la bunurile produse de catre asigurat - cheltuielile de productie, totusi nu mai mult decat pretul care s-ar fi putut obtine daca bunurile s-ar fi vandut, mai putin toate cheltuielile neefectuate pentru bunurile care nu erau terminate in momentul producerii daunei;
    • la bunurile comercializate de catre asigurat - valoarea de reachizitionare, totusi nu mai mult decat pretul care s-ar fi putut obtine daca bunurile s-ar fi vandut, mai putin toate cheltuielile neefectuate;
    • la bunurile care ar putea fi reutilizate - cheltuielile pentru curatirea si refacerea lor la calitatea pe care o aveau inainte de producerea daunei, totusi nu mai mult decat valoarea rezultata conform paragrafelor anterioare.
   • Pentru fiecare pozitie din lista de masini, utilaje si instalatii asigurate, pentru care se convine aceasta clauza, se descrie continutul asigurat (denumire, cantitate, calitate) si se stabileste suma asigurata corespunzatoare acestuia.
   • In cazul fiecarui eveniment, asiguratul suporta singur pierderile reprezentand pana la 10 % din suma asigurata corespunzatoare (fransiza de 10%).
Obligatiile Asiguratului: 

               Principalele obligatii pe care asiguratul le are prin polita de asigurare facultativa pentru bunuri si proprietati apartinand persoanelor juridice de la Societatea de Asigurare – Reasigurare CITY INSURANCE S.A. sunt:

 • Sa raspunda in scris la intrebarile formulate de asigurator cu privire la imprejurarile esentiale referitoare la risc pe care le cunoaste si sa se conformeze recomandarilor facute de asigurator privind masurile de limitare a riscurilor asigurate.
 • Sa comunice in scris catre asigurator modificarea imprejurarilor esentiale referitoare la risc deindata ce a luat cunostinta de acestea, atat inainte cat si dupa inceperea raspunderii asiguratorului.
 • Sa nu faca sau sa nu permita modificari care ar duce la majorarea riscului, cu exceptia cazului in care, in urma indeplinirii obligatiei incunostintare a modificarii imprejurarilor esentiale, asiguratorul confirma in scris continuarea asigurarii.
 • Sa comunice (in scris) deindata, catre asigurator, orice modificare materiala a riscului si sa ia, pe seama sa, potrivit cu imprejurarile, toate masurile de prevenire suplimentara a producerii unor daune, acoperirea prin asigurare si/sau prima de asigurare urmand a fi, daca este cazul, ajustate corespunzator.
 • Sa achite obligatiile de plata a primei de asigurare in cuantumul si la datele scadente stabilite in polita.
 • Sa intretina bunurile asigurate in bune conditii si in conformitate cu dispozitiile legale si/sau recomandarile producatorului, in scopul prevenirii producerii evenimentelor asigurate.
 • Sa permita reprezentantilor asiguratorului sa verifice, ori de cate ori acestia considera necesar, modul in care sunt intretinute bunurile asigurate si in care sunt indeplinite recomandarile facute cu ocazia inspectiilor de risc.
 • Sa solicite acordul asiguratorului pentru continuarea asigurarii in situatia instrainarii bunului asigurat.
 • In cazul producerii evenimentului asigurat:
  • sa instiinteze deindata unitatile de pompieri, politia sau alte organe de cercetare abilitate prin lege, potrivit evenimentului asigurat, cele mai apropiate de locul producerii evenimentului asigurat, cerand intocmirea de acte cu privire la cauzele si imprejurarile producerii evenimentului, precizarea eventualilor vinovati precum si la pagubele provocate;
  • sa ia pe seama asiguratorului si in limita sumei asigurate, potrivit cu imprejurarile, toate masurile necesare pentru limitarea pagubelor, respectiv pentru salvarea, pastrarea si paza bunurilor asigurate ramase ca urmare a evenimentului asigurat, precum si pentru prevenirea degradarilor ulterioare a acestora;
  • sa instiinteze in scris asiguratorul despre producerea evenimentului asigurat, in termen de doua zile lucratoare de la producerea acestuia, dand informatii asupra naturii si marimii pagubei; in instiintare se vor arata: felul bunurilor avariate sau distruse, numarul si data politei de asigurare, locul, data, ora, cauzele si imprejurarile producerii evenimentului asigurat, locul unde se afla bunurile avariate sau distruse si marimea probabila a daunei;
  • sa puna la dispozitia asiguratorului toate actele incheiate de organele de cercetare, actele si evidentele necesare pentru verificarea existentei si valorii bunurilor asigurate, precum si pentru constatarea si evaluarea pagubelor si pentru stabilirea drepturilor la despagubiri;
  • sa pastreze starea de fapt in urma producerii evenimentului asigurat, in afara masurilor care se impun, si sa furnizeze catre asigurator toate informatiile si probele solicitate, permitand acesteia sa faca investigatii referitoare la cauza si marimea pagubei, precum si la marimea despagubirii ce o are de platit;
  • sa tina evidenta bunurilor continute in imobilul asigurat si a altor obiecte asupra carora s-a convenit in mod expres, in conformitate cu dispozitiile legale si de asa maniera incat sa fie exclusa posibilitatea pierderii sau distrugerii evidentelor impreuna cu bunurile asigurate;
  • sa ia toate masurile si sa indeplineasca toate formalitatile pentru conservarea dreptului la regres al asiguratorului fata de tertii vinovati de producerea daunei;
  • sa faca proba interesului sau cu privire la bunul asigurat;
  • sa permita reprezentantilor asiguratorului sa inspecteze si sa examineze toate locatiile/faptele/actiunile/actele ce ar putea avea legatura cu producerea evenimentului asigurat ori de cate ori considera necesar si sa puna la dispozitia reprezentantilor asiguratorului toate detaliile si informatiile necesare pentru evaluarea daunei.
 • Asiguratul are urmatoarele obligatii specifice in cazul asigurarii pentru daune produse de apa de conducta:
  • sa se conformeze dispozitiilor legale sau indicatiilor asiguratorului in ceea ce priveste masurile speciale impotriva gerului, montarea unor instalatii suplimentare, modificari ori inlocuiri ale conductelor oricaror instalatii prin care circula apa;
  • sa inchida, sa goleasca instalatiile de apa in locuintele nefolosite sau in partile de cladire cu posibilitati de separare a alimentarii cu apa si sa le mentina golite;
  • acelasi lucru este valabil si pentru instalatiile sau masinile scoase din functiune;
  • in cazul incaperilor situate la subsol, sa depoziteze bunurile asigurate la cel putin 12 cm deasupra nivelului dusumelei.
 • De asemenea, asiguratul are urmatoarele obligatii specifice in cazul preluarii in asigurare a riscurilor prevazute la Tipul C de acoperire:
  • sa pastreze banii, pietrele pretioase, obiecte din platina, aur sau argint, hartiile de valoare, alte obiecte mici si de valoare deosebita, obiecte care au valoare artistica, stiintifica sau istorica, colectii, acte manuscrise, in case de fier aflate in spatii inchise si asigurate din punct de vedere al securitatii, cu exceptia cazurilor in care bunurile sau valorile respective se afla expuse in muzee sau expozitii;
  • in eventualitatea absentei asiguratului ori prepusilor acestuia de la domiciliu, usile, inclusiv celelalte deschideri din imobilul asigurat sa fie tot timpul incuiate, si toate sistemele de siguranta existente in momentul in care se incheie asigurarea sau asupra carora se cade de acord ulterior - in special sistemele de alarma antifurt - sa fie bine intretinute si mentinute in stare de functionare;
  • sa organizeze periodic, cel putin trimestrial, testarea si inspectarea sistemelor de securitate si paza, daca imobilul asigurat este dotat cu astfel de dispozitive.
Obligatiile Asiguratorului: 

               Principalele obligatii, pe care Societatea de Asigurare – Reasigurare CITY INSURANCE S.A. le are in calitatea sa de asigurator, prin polita de asigurare facultativa pentru bunuri si proprietati apartinand persoanelor juridice, sunt:

 • sa puna la dispozitia asiguratului sau contractantului asigurarii informatii complete si corecte in legatura cu polita de asigurare, atat inaintea incheierii, cat si pe durata derularii acestuia;
 • sa emita polita de asigurare daca locatia indeplineste conditiile de asigurabilitate;
 • sa elibereze, la cerere, un duplicat al politei de asigurare, in cazul in care originalul a fost pierdut sau distrus;
 • sa pastreze confidentialitatea informatiei despre asigurat, de care a luat cunostinta in procesul asigurarii;
 • sa primeasca avizarile de dauna;
 • sa constate si sa estimeze valoarea pagubelor dupa producerea riscurilor asigurate, in baza documentelor primite de la asigurati/pagubiti;
 • sa emita oferte de despagubire;
 • sa plateasca despagubirile cuvenite celor in drept la termenele stabilite;
 • sa ramburseze asiguratului cheltuielile aferente limitarii pagubelor legate de producerea evenimentului asigurat.
Procedura Daune: 
 • Constatarea pagubelor se face de catre asigurator, direct sau prin imputerniciti, impreuna cu asiguratul sau imputernicitii sai.
 • Evaluarea pagubelor se face de catre asigurator, inclusiv prin experti, in baza documentelor si informatiilor furnizate de asigurat.
 • In cazul in care, cu ocazia reparatiei sau restaurarii bunurilor avariate rezulta si alte avarii produse ca urmare a evenimentului asigurat, ce nu au putut fi constatate initial, asiguratul trebuie sa instiinteze asiguratorul, in vederea efectuarii unei constatari suplimentare.
 • Evaluarea si plata despagubirilor se face de catre asigurator, in functie de starea bunului din momentul producerii evenimentului asigurat, pe baza documentelor complete referitoare la cauzele, imprejurarile si consecintele producerii evenimentului asigurat si, daca este cazul, a oricaror alte documente solicitate de asigurator, pe care asiguratul are obligatia legala de a le detine (de exemplu: autorizatie de constructie, autorizatie de functionare, etc.).
 • In cazul imobilelor asigurate (pe raspunderea asiguratului) la o valoare mai mare decat valoarea reala, despagubirea acordata nu va putea depasi valoarea de piata sau valoarea reala a imobilului respectiv din momentul producerii evenimentului asigurat.
 • In cazul bunurilor continute in imobile, despagubirea acordata nu va putea depasi valoarea reala a bunurilor din momentul producerii evenimentului asigurat.
 • In cazul in care polita de asigurare s-a incheiat pentru o suma asigurata, inferioara valorii bunului / imobilului, despagubirea cuvenita se reduce corespunzator raportului dintre suma prevazuta in polita si valoarea bunului, daca nu s-a convenit altfel.
 • La producerea unei pagube pentru care s-a formulat o cerere de despagubire, asiguratorul sau orice alta persoana autorizata de acesta, poate, fara a-si afecta drepturile decurgand din polita sau a-si mari responsabilitatea ce-i revine conform prevederilor acesteia:
  • prelua si mentine controlul asupra bunurilor mobile si imobile;
  • administra in mod rezonabil conservarea acestor bunuri.
  • Bunurile preluate, aflate sub controlul sau in administrarea asiguratorului in conditiile prevazute de paragrafele de mai sus, nu pot fi abandonate de asigurat, asiguratorului.
 • Stabilirea si plata despagubirilor, se fac de catre asigurator, in functie de starea bunului din momentul producerii evenimentului asigurat, pe baza documentatiei complete privind cauzele si imprejurarile in care s-a produs evenimentul asigurat, precum si marimea pagubei.
 • Despagubirea acordata nu poate depasi cuantumul pagubei, nici suma la care s-a incheiat asigurarea, si nici valoarea din nou a bunurilor sau valoarea reala a acestora la data producerii evenimentului asigurat.
 • Sumele asigurate contin T.V.A.-ul platit de asigurat, astfel ca valoarea daunei plus T.V.A. nu poate depasi valoarea maxima a despagubirii cuvenite conform politei de asigurare.
 • Prin cuantumul pagubei se intelege:
  • in caz de dauna totala:
   • la bunuri a caror cantitate se masoara in kg, litri, bucati, metri liniari, metri patrati, metri cubi, valoarea reala la data producerii evenimentului asigurat a cantitatii de bunuri distruse sau disparute in intregime;
   • la alte bunuri, valoarea reala a bunurilor distruse sau disparute la data producerii evenimentului asigurat, din care se scade valoarea la aceeasi data a eventualelor resturi ce se mai pot intrebuinta sau valorifica.
  • in caz de dauna partiala, costul reparatiei partilor componente sau pieselor avariate ori costul de inlocuire, reconditionare sau restaurare, considerand valoarea reala a bunului asigurat, din care se scade valoarea resturilor ce se mai pot intrebuinta sau valorifica.
 • In cazul avarierii unui ansamblu sau subansamblu, la calculul cuantumului pagubei se ia in considerare numai inlocuirea partilor componente care au fost avariate, chiar daca in cadrul reparatiei se inlocuieste intregul ansamblu sau subansamblu. Partile componente sau piesele avariate se pot inlocui numai daca valoarea reparatiilor depaseste valoarea din nou a acestora ori procesele tehnologice existente nu permit reparatia.
 • Asiguratorul acorda despagubiri, in cadrul sumei asigurate, si pentru:
  • pagubele produse bunului asigurat de avarieri sau distrugeri prilejuite de masurile luate in timpul producerii evenimentului asigurat pentru salvarea bunului respectiv;
  • cheltuielile facute in vederea limitarii pagubelor, daca acestea sunt necesare in urma unor pagube produse de evenimente asigurate prin polita.
 • Daca in momentul producerii evenimentului asigurat valoarea reala a bunului excede suma asigurata prevazuta in polita, la stabilirea cuantumului despagubirii, cuantumul pagubei se reduce proportional cu raportul dintre suma asigurata prevazuta in polita si valoarea bunului la data producerii evenimentului asigurat.
 • Din cuantumul despagubirii se scade valoarea fransizei prevazute in polita, la producerea fiecarui eveniment asigurat.
 • In cazul daunelor pentru a caror reparatie sunt necesare parti componente, piese sau materiale ce se pot achizitiona numai din strainatate si se platesc in valuta, la calculul cuantumului pagubei, valoarea acestora se va considera egala cu contravaloarea facturii de cumparare si a documentului vamal, exprimate in valuta, determinata prin aplicarea cursului valutar de referinta din ziua aprobarii lichidarii daunei, iar depunerea tuturor documentelor necesare instrumentarii dosarului de dauna s-a efectuat in termen de 60 zile de la data producerii evenimentului asigurat. In cazul depasirii acestui termen despagubirile se vor calcula in functie de cursul valutar de referinta valabil in cea de-a 60-a zi de la data producerii evenimentului asigurat.
 • Asiguratorul nu despagubeste TVA platita de asigurat in strainatate sau in Romania si pe care acesta are dreptul sa o recupereze conform legii.
 • La cererea expresa a asiguratului, asiguratorul poate sa acorde avansuri din despagubiri pe baza unui deviz antecalcul intocmit pe baza preturilor de catalog si a tarifelor de manopera la data producerii evenimentului asigurat, dar numai ca urmare a unei pagube deja constatate.
 • Asiguratorul este indreptatit:
  • sa nu acorde despagubiri daca:
   • asiguratul / contractantul nu si-a indeplinit obligatiile decurgand din polita;
   • dauna a fost provocata sau producerea riscului a fost inlesnita de fapta culpabila a asiguratului ori a prepusilor sai;
   • dauna s-a produs in perioada de suspendare a efectelor juridice ale politei;
   • in declaratiile asiguratului (dupa caz ale contractantului) sau ale reprezentantilor acestuia, care au stat la baza incheierii politei de asigurare sau care sunt facute cu ocazia cererii de despagubire, se constata neadevaruri, falsuri, aspecte frauduloase sau in mod evident exagerari;
   • asiguratul nu a respectat recomandarile asiguratorului si din constatarile facute ulterior producerii evenimentului asigurat rezulta ca, din acest motiv, dauna nu a putut fi evitata sau a fost favorizata, ori ca dauna s-a marit, pentru partea de dauna care s-a marit;
   • asiguratul nu prezinta dovezi suficiente pentru justificarea dreptului sau la plata despagubirii;
   • in legatura cu producerea evenimentului asigurat, a fost instituita o ancheta de catre politie sau o procedura penala, pana la finalizarea anchetei, respectiv a procedurii penale.
  • sa initieze, dupa plata despagubirii si in limita acesteia, actiune de regres impotriva persoanelor vinovate de producerea sau marirea pagubei, pentru partea de paguba care s-a marit.
 • In cazul politelor de asigurare care au ca obiect bunuri ipotecate sau gajate in favoarea bancilor, polita de asigurare fiind cesionata de catre asigurat bancii creditoare, in caz de dauna, despagubirea va fi platita direct bancii respective, pana la concurenta valorii dreptului sau, instiintand in scris asiguratul despre aceasta, iar asiguratului i se achita numai diferenta. Cu acordul expres al creditorului, despagubirea poate fi acordata asiguratului.
 • Daca legea nu prevede altfel, despagubirea va fi platita in maxim termen de 30 de zile de la data incheierii instrumentarii dosarului de dauna.
 • Despagubirea se plateste in Romania, in RON (Lei noi). Pentru polițele cu sume asigurate in valuta, despagubirile se platesc in RON, la cursul de referința stabilit de Banca Naționala a Romaniei pentru ziua in care s-a produs evenimentul asigurat.
 • Dupa fiecare dauna partiala, suma asigurata se diminueaza cu valoarea despagubirii acordate, din data producerii evenimentului.
 • Pentru reintregirea sumei asigurate sau in cazul in care suma asigurata a devenit insuficienta, se vor incheia polite suplimentare pentru diferenta necesara; in caz contrar, la producerea unui (nou) eveniment asigurat despagubirile se acorda proportional.
 • Prin plata despagubirii si in limita acesteia, asiguratorul este subrogat in toate drepturile asiguratului sau beneficiarului contra tertilor raspunzatori de producerea daunei ori de marirea acesteia, pentru partea de dauna care s-a marit.
 • Prin plata despagubirii se sting orice pretentii ale persoanelor pagubite, fata de asigurator.
 • Daca asiguratul / beneficiarul renunta la drepturile sale de despagubire fata de tertii raspunzatori, despagubirea ce s-ar cuveni asiguratului / beneficiarului se va reduce in mod corespunzator, cu acele sume; daca plata a fost deja efectuata, asiguratul / beneficiarul este obligat sa inapoieze despagubirea incasata.
 • Constatarea pagubelor si plata despagubirilor in cazul riscurilor de furt si talharie:
  • in cazul in care bunurile furate nu au fost gasite, despagubirile se acorda numai dupa trecerea a 30 de zile calendaristice din momentul depunerii tuturor actelor solicitate de asigurator.
  • in cazul in care inainte de plata despagubirii, bunurile furate au fost gasite, despagubirea se acorda numai pentru eventualele pagube aparute ca urmare a furtului prin efractie sau prin talharie.
  • plata despagubirii se face numai cu conditia ca asiguratul sa dea o declaratie prin care se obliga sa restituie total sau partial, dupa caz, despagubirea primita, astfel:
   • daca dupa plata despagubirii, bunurile au fost gasite, in functie de starea acestora, asiguratul este nevoit sa restituie diferenta intre despagubirea primita si pagubele produse bunurilor respective sau chiar intreaga despagubire;
   • daca dupa plata despagubirii, au fost gasite o parte din bunuri, asiguratul este obligat sa restituie acea parte din despagubirea primita, reprezentand valoarea bunurilor gasite.
  • in cazul in care, pentru paza bunurilor sau valorilor s-au incheiat contracte cu societati specializate in paza si securitate, se acorda drept despagubire, in caz de pagube, diferenta dintre despagubirea cuvenita si ceea ce se plateste de catre societatea de paza sau despagubirea integrala in cazurile absolvirii de raspundere a acesteia.
  • asiguratorul acorda despagubiri numai in cazul in care organele politiei confirma, in scris, furtul, precum si faptul ca bunurile nu au fost gasite dupa trecerea unui termen de 30 de zile calendaristice de la data instiintarii lor sau, dupa caz, starea in care acestea au fost gasite.

Notificare daune:

Call Center Constatare daune

Tel: 021.207.00.02 - de LUNI pana VINERI, intre 7:00 – 22:00 si SAMBATA-DUMINICA, intre 10:00 – 19:00

Diverse: 

              Asiguratorul este subrogat in drepturile asiguratului impotriva celor raspunzatori de producerea pagubei iar asiguratul este obligat sa-i prezerve acest drept asiguratorului, sub sanctiunea nedecontarii daunei.

              Asiguratorul este exonerat de raspundere pentru partea din dauna ce ramane, in sarcina asiguratului fata de tertii prejudiciati, asiguratul raspunzand fata de acestia pentru partea din prejudiciu neacoperita prin asigurare.

              Dreptul asiguratilor la despagubiri, se stinge in termen de 2 ani de la producerea riscului asigurat.

              Denuntarea contractului de asigurare se poate efectua de catre oricare dintre parti numai cu notificarea prealabila a celeilalte parti, care trebuie transmisa cu cel putin 20 de zile calendaristice inainte ca denuntarea sa-si produca efectele.

              Persoanele care obtin sau incearca prin orice mijloace sa obtina pe nedrept despagubiri din asigurare sau cele care inlesnesc asemenea fapte se pedepsesc potrivit legii penale ori de cate ori fapta intruneste elementele unei infractiuni, iar despagubirile necuvenit obtinute se recupereaza de la acestea.

              Modificarea politei de asigurare se poate face numai prin intelegere scrisa intre parti.

              Denuntarea politei de asigurare se poate face unilateral de catre fiecare parte in conditiile expres mentionate.

              Orice diferent intre parti se solutioneaza pe cale amiabila sau in caz contrar in instantele de judecata din Romania.

              Polita mentioneaza expres ca asiguratul poate apela la Fondul de Garantare a Asiguratilor care este gestionat de Autoritatea de Supraveghere din Romania in cazul in care asiguratorul se afla in procedura de faliment sau insolventa.