CLADIRI si BUNURI INDUSTRIALE 2024 - ERGO Asigurari - Pitesti - Arges

asigurari ergo cladiri stocuri masini utilaje instalatii industriale incendiu explozie furt inundatie raspundere civila cutremur pitesti arges

ROMANIA, Bucuresti, Sector 1, Sos. Bucuresti - Ploiesti nr.1A, cladirea A, etaj 4, Unitatea 4A

ergo@ergo.ro

Tel:    031 224 86 00

Fax:   031 224 86 88

              ERGO Asigurari S.A. Romania este o societate pe actiuni membra a ERGO GROUP AG, unul dintre cele mai mari grupuri de asigurari din Germania si Europa, care la randul sau este membru al MUNICH Re, unul dintre liderii internationali in materie de reasigurari. Cu o activitate vasta, in peste 30 de tari din Europa, Asia si Canada, ERGO GROUP AG a decis la finele anului 2016, sa-si extinda sfera de activitate in Romania si pe segmentul asigurarilor generale, prin preluarea societatii de asigurari CREDIT EUROPE Asigurari-Reasigurari S.A. Romania. In temeiul Tratatului privind functionarea Uniunii Europene care reglementeaza "Libertatea de stabilire si de prestare a serviciilor", ERGO Asigurari S.A. Romania este autorizata sa desfasoare activitati pe piata de asigurari din Belgia, Germania, Franta, Olanda. ERGO Asigurari S.A. Romania este autorizata sa comercializeze produse de asigurare proprii, in Romania, fiind inregistrata in Registrul Asiguratorilor la numarul RA-059-09.07.2007.

Aspecte Generale: 

ERGO Asigurari S.A. detine in portofoliu o polita de asigurare de Cladiri industriale si continut, detinute pe teritoriul Romaniei, de catre persoanele juridice, titulare ale unui interes asigurabil. Polita este modulata acoperind atat riscuri asigurate standard cat si riscuri optionale care sunt asigurate prin clauze aditionale, pentru care se plateste prima de asigurare suplimentara.

Obiectul Asigurarii: 

              Obiectul politei de asigurare de Cladiri industriale si continut de la ERGO Asigurari S.A. il constituie, toate bunurile mobile si imobile, care sunt situate in perimetrul declarat de localizare a riscului, pe teritoriul Romaniei, si fata de care asiguratul persoana juridica trebuie sa aiba un interes patrimonial.

                Asiguratorul acorda protectie prin asigurare pentru cladirile si alte constructii, precum si continutului acestora, apartinand persoanelor juridice.

                Nu se considera ca facand parte din cladire: corpurile de iluminat gen candelabru, lustra, lampile electrice, instalatiile de forta.

                Instalatiile fixe se considera asigurate numai daca valoarea acestora este cuprinsa in suma asigurata si daca au fost mentionate expres in polita de asigurare.

                Bunurile care nu sunt proprietatea asiguratului primite in custodie sau detinute cu orice alt titlu sunt asigurate numai in masura in care asiguratorul a acceptat, in scris, acest lucru la incheierea asigurarii sau ulterior, prin supliment de asigurare.

  Conditii de Preluare in Asigurare: 

                Pentru a putea sa incheie o polita de asigurare de Cladiri industriale si continut de la ERGO Asigurari S.A., solicitantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

  • sa fie persoana juridica si sa faca dovada ca este titulara a unui interes asigurabil fata de obiectul asigurarii;
  • sa detina calitatea de proprietar, chirias, administrator, custode, sau alta calitate stabilita legal (imputernicit ori reprezentantul legal al acestora);
  • sa intocmeasca cererea chestionar/declaratia de asigurare si/sau specificatia, care contine informatii relevante despre asigurat, contractant si/sau beneficiar, despre locatia si continutul asigurate, raspunderile civile asigurate, despre perioada de asigurare, despre beneficiarul despagubirii, informatii care sunt esentiale pentru intocmirea politei;
  • sa puna la dispozitie asiguratorului documentele de identificare ale asiguratului, contractantului si/sau beneficiarului; avize, autorizatii, licente, planuri, relevee, rapoarte de evaluare, fise tehnice, etc.; contracte incheiate cu furnizori externi locatiei asigurate, care au legatura cu riscuri asigurate; documente care vizeaza cesiunea la banca;
  • sa permita efectuarea inspectiei de risc, daca asiguratorul solicita acest lucru;
  • sa detalieze istoricul de daune, daca este cazul;
  • sa plateasca asiguratorului o suma de bani denumita prima de asigurare in baza politei de asigurare incheiata cu acesta, cu scopul de a fi despagubit in cazul in care a suferit un prejudiciu prin manifestarea unuia sau mai multor riscuri asigurate conform politei;

                Cererea chestionar trebuie intocmita in oricare din urmatoarele situatii:

  • incheierea unei polite noi;
  • reinoirea unei polite existente, inainte de data expirarii acesteia;
  • alte situatii care presupun schimbari ale informatiilor continute in polita de asigurare;

               Principalele informatii care trebuiesc furnizate asiguratorului, prin cererea-chestionar, sunt:

  • datele de identificare ale asiguratului, contractantului si/sau beneficiarului;
  • adresa locatiei asigurate;
  • interesul asigurabil asupra locatiei asigurate:
   • proprietate;
   • inchiriata;
   • alta situatie;
  • informatii generale despre locatia asigurata:
   • modalitatea in care a fost construita:
    • in regie proprie;
    • prin societate autorizata de constructii;
   • tipul locatiei;
   • gradul de ocupare;
   • localizarea in localitate;
   • amplasament fata de benzinarii, santiere in lucru, unitati industriale, etc.
   • anul construirii;
   • anul ultimei consolidari facute in baza unei autorizatii;
   • regimul de inaltime, numarul de camere, suprafata utila totala;
   • tip fundatie, structura de rezistenta, pereti (zidarie, panouri), invelitoare, termo-hidro izolatie, tamplarie, suprafete vitrate, pardoseala, utilitati, surse de apa, instalatii sanitare, instalatii electrice, sisteme de incalzire, usi de acces, amenajari speciale;
   • sisteme de protectie la furt, impotriva incendiului;
   • alte constructii anexa, imprejmuiri, etc.;
  • riscurile dorite a fi acoperite:
   • riscuri de baza;
   • riscuri suplimentare;
  • moneda contractului;
  • suma asigurata pentru:
   • Cladiri si alte constructii;
   • continut/bunuri;
   • riscurile acoperite prin clauzele suplimentare;
  • informatii privind istoricul de daune al locatiei asigurate;
  • perioada asigurata;
  • modalitatea de plata a primei anuale:
   • integral;
   • in numarul de rate acceptate de asigurator;
  • daca mai exista alte polite similare, valabile, incheiate pentru aceeasi locatie la alti asiguratori.

                Pe aceste informatii asiguratorul urmeaza sa le aiba in vedere pentru individualizarea si evaluarea riscurilor in vederea adoptarii deciziei de incheiere a politei de asigurare sau de declinare a ofertei. Lipsa veridicitatii declaratiilor asiguratului cu privire la cele mentionate in continutul cererii chestionar/specificatiei se sanctioneaza cu rezolutiunea politei.

                Asiguratorul va putea pe baza declaratiei asiguratului sa solicite intocmirea unui Raport de inspectie de risc (cand este cazul) - care face parte integranta din polita de asigurare, acesta fiind un document prin care se atesta verificarea de catre un reprezentant al asiguratorului a parametrilor existentiali ai bunului asigurat, fara sa constituie o certificare a declaratiei asiguratului sau a faptului ca bunul nu prezinta vicii ascunse.

                Raportul inspectiei de risc va fi semnat de un reprezentant al asiguratorului si de asigurat care certifica prin semnatura si stampila, data incheierii si aspectele constatate, fiind insotit de fotografii martor iar, in conditiile in care din cauze tehnice fotografiile martor nu pot fi utilizate, raportul inspectiei de risc este valabil. Atat raportul inspectiei de risc, cat si fotografiile care il insotesc au valoare de proba intr-un eventual litigiu, fiindu-le pe deplin opozabile partilor.

                Asiguratorul isi asuma raspunderea pentru toate consecintele rezultate din neevaluarea riscului potrivit prevederilor legale inainte de cuprinderea in asigurare, cu exceptia cazului in care vointa asiguratorului a fost influentata de un viciu de consimtamant imputabil asiguratului.

  Perioada Asigurata: 

               Polita de asigurare de Cladiri industriale si continut de la ERGO Asigurari S.A. poate fi incheiata, de regula, pe o perioada de 12 luni dar, in baza unor aprobari speciale, si pe perioade subanuale, dar nu mai putin de 6 luni.

               Raspunderea asiguratorului incepe la data inscrisa in polita de asigurare, dar nu inainte de ora 24:00 a zilei in care s-a platit prima de asigurare cuvenita sau prima rata a acesteia. In cazuri speciale asigurarea poate intra in vigoare la data si ora emiterii politei daca acest fapt este consemnat expres in scris in polita de asigurare.

               Raspunderea asiguratorului inceteaza:

  • la ora si ziua inscrise in polita de asigurare;
  • ìn caz de dauna totala;
  • la data schimbarii proprietarului/utilizatorului interesului asigurabil;
  • cu acordul ambelor parti;
  • la ora 24:00 a datei expirarii termenului de pasuire de 15 zile calendaristice, daca nu s-a achitat pana la acest termen rata scadenta;
  • prin denuntare unilaterala, sub forma unei scrisori recomandate cu confirmare de primire, cu un preaviz de 20 zile;
  • ìn caz de forta majora;
  • prin desfiintarea de drept a politei in cazul in care asiguratul nu-si indeplineste obligatiile contractuale.
  Teritorialitate: 

                Polita de asigurare de Cladiri industriale si continut de la ERGO Asigurari S.A. isi exercita acoperirea numai pentru evenimente asigurate ce au loc pe teritoriul Romaniei.

  Asiguratul: 

                  Asigurat pe polita de asigurare de Cladiri industriale si continut de la ERGO Asigurari S.A. poate sa fie orice persoana juridica, titulara a unui interes asigurabil fata de obiectul asigurarii, care detine calitatea de proprietar, chirias, administrator, custode, sau alta calitate stabilita legal si care plateste sau pentru care se plateste asiguratorului o suma de bani, denumita prima de asigurare, in baza politei de asigurare incheiata cu acesta, cu scopul de a fi despagubita in cazul in care a suferit un prejudiciu prin manifestarea unuia sau mai multor riscuri asigurate conform politei de asigurare.

                 Beneficiarul politei de asigurare a bunurilor industriale este persoana fizica sau juridica, desemnata de proprietar si mentionata in polita, indreptatita sa primeasca despagubirea pentru pagubele provocate locatiei asigurate in urma producerii unui risc acoperit.

  Suma Asigurata: 

                Suma asigurata reprezinta suma maxima in limita careia asiguratorul poate acorda despagubiri asiguratului sau celor in drept, in cazul producerii evenimentului asigurat, sau suma totala a despagubirilor ce se pot acorda pe toata perioada de valabilitate a politei de asigurare.

                Suma asigurata se va stabili pe baza valorii bunurilor, declarate de contractantul asigurarii, ea neputand sa depaseasca valoarea reala a bunului la data incheierii asigurarii. Prin valoarea reala se intelege valoarea de nou minus uzura.

                Valoarea de nou reprezinta:

  • in cazul cladirilor si constructiilor speciale, costul reconstruirii bunurilor respective;
  • pentru masini, utilaje, echipamente, mobilier, etc., costul refacerii sau achizitionarii de nou a bunurilor respective sau a unor bunuri similare;
  • in cazul materiilor prime, ambalajelor si marfurilor, pretul de achizitie, iar in cazul semifabricatelor si al produselor finite, cheltuielile cu materia prima plus cheltuielile ocazionate de prelucrarea acestora fara insa a se depasi preturile de piata ale unor bunuri similare cu acestea;

                Suma asigurata se poate stabili, in functie de optiunea asiguratului, in lei (RON), USD, EUR.

  Prima de Asigurare: 

                 Prima de asigurare se achita anticipat si integral la incheierea asigurarii, sau la solicitarea asiguratului, in rate subanuale, scadenta acestora stabilindu-se la incheierea politei de asigurare.

                 In caz de neplata la scadenta a unei rate de prima, asiguratul beneficiaza de o perioada de gratie de 15 zile de la scadenta ratei respective, polita de asigurare ramanand in vigoare in acest interval. La expirarea perioadei de gratie, polita de asigurare se considera reziliata de drept de la scadenta ratei neachitate, asiguratorul fiind exonerat de orice fel de plata pentru pagubele aparute.

                 Asigurarea poate fi repusa in vigoare, dar cu efecte numai pentru viitor, la cererea scrisa a asiguratului, intr-un termen de maxim 15 de zile de la data scadentei si fara decalarea datei expirarii asigurarii, dupa achitarea ratei restante si
  dupa efectuarea, in mod obligatoriu, a unei noi inspectii de risc. Polita de asigurare se considera repusa in vigoare incepand cu ora 00:00 a zilei urmatoare zilei in care s-a platit rata de prima restanta si s-a emis suplimentul de asigurare.

                 In cazul in care asiguratorul urmeaza sa achite despagubiri, toate ratele subanuale neachitate devin scadente si se retin de asigurator din despagubirea acordata.

                 Daca pe perioada asigurarii, asiguratul nu a solicitat nici o despagubire, la reinnoirea politei, va obtine o reducere a primei de asigurare. Asiguratul beneficiaza de reducerea primei de asigurare la reinnoirea politei de asigurare, daca reinnoirea se face in termen de 15 zile de la data expirarii politei anteriorare.

  Sistemul de Fransize: 

                Polita de asigurare de Cladiri industriale si continut de la ERGO Asigurari S.A. poate fi incheiata cu sau fara fransize deductibile pe eveniment, in functie de anumite criterii stabilite de catre asigurator.

  Riscuri Asigurate Standard: 

                 Riscurile care sunt preluate in asigurare prin polita de asigurare de Cladiri industriale si continut de la ERGO Asigurari S.A., pentru locatia asigurata, sunt:

                             Planul STANDARD:

  • incendiu, inclusiv pagube materiale directe produse bunurilor asigurate de incendiu prin:
   • carbonizare totala sau partiala si topire cu si fara flacara;
   • pagube produse de incendiu instalatiilor electrice, de apa, canalizare sau incalzire centrala aferente cladirilor;
   • degajare de fum, gaz sau vapori ca urmare a incendiului.
  • Trasnet, respectiv descarcare electrica atmosferica directa asupra cladirii /constructiei asigurate sau adapostind bunurile asigurate sau direct asupra bunurilor asigurate aflate sub cerul liber;
  • explozie, (urmata sau nu de incendiu) chiar daca a avut loc in afara cladirii, fara insa a fi cauzata de dispozitive explozive (substante, materii sau materiale de uz pirotehnic);
  • caderea aparatelor de zbor (aeronave si vehicule spatiale), a unor parti ale acestora sau a obiectelor transportate, sau impactul cu acestea;

                             Planul EXTINS (pe langa riscurile prevazute la planul Standard):

  • fenomene naturale: efecte directe ale ploii torentiale, inclusiv cele cauzate de patrunderea apei prin sparturile si rupturile provocate acoperisului, peretilor, usilor si ferestrelor, prin manifestarea violenta a furtunii, uraganului sau vijeliei manifestate concomitent cu ploaia torentiala; vijelie, tornada, efectele directe ale grindinei, greutatea zapezii si /sau a ghetii; avalanse de zapada, prabusire si /sau alunecare de teren produse din cauze naturale;
  • cadere accidentala de corpuri (copaci, stalpi, stanci, etc.) cu excluderea cazurilor in care aceasta a fost provocata cu intentie;
  • izbirea din exterior de catre autovehicule a cladirii asigurate (alte autovehicule decat cele proprietate, detinute sau folosite de catre angajatii asiguratului);
  • distrugeri provocate de animale domestice sau salbatice;
  • unda de soc provocata de avioane (boom sonic);
  • greve, tulburari civile si actiuni ale unor grupuri rauvoitoare;
  • vandalism (fapta persoanei /grupului care patrunzand in cladirea asigurata distruge, degradeaza sau aduce in stare de neintrebuintare cladirea / bunurile asigurate aflate in incinta);
  • furt prin efractie / furt prin acte de talharie / furt prin intrebuintarea cheilor originale, insa numai daca aceste chei au fost obtinute de la angajatii asiguratului prin acte de talharie, violenta sau prin amenintarea acestora;

                              Planul COMPLET (pe langa riscurile prevazute la planurile Standard si Extins):

  • riscuri de catastrofa naturala cutremur de pamant (urmat sau nu de incendiuexplozie) atestat de catre Institutul de Fizica a Pamantului, furtuna, uragan, inundatii si aluviuni provenind din revarsarea apelor de suprafata (curgatoare sau statatoare), precum si precipitatii atmosferice temporare, inclusiv din topirea zapezii ori ghetii;

                  Prin plata unei prime suplimentare, se acopera urmatoarele cheltuieli:

  • de curatare a locului in urma producerii unui eveniment asigurat, in limita a maxim 10% din suma asigurata a cladirilor, la valoarea declarata de asigurat si cu plata unei prime suplimentare;
  • de proiectare, necesare in situatia de refacere a cladirii asigurate distruse in urma producerii unui eveniment asigurat, in limita a maxim 2% din suma asigurata a cladirilor, la valoarea declarata de asigurat si cu plata unei prime suplimentare;
  • legate de interventia pompierilor pentru stingerea incendiilor in cazul in care asiguratul este obligat, potrivit legii, la plata acestora, in limita a maxim 2% din suma asigurata a cladirilor, la valoarea declarata de asigurat si cu plata unei prime suplimentare;

                  Prin plata unei prime suplimentare, se acorda urmatoarele clauze speciale:

  • Inundatia provocata de apa prin spargerea accidentala a conductelor, rezervoarelor, deteriorarea robinetelor si altor accesorii ale instalatiei sanitare;
  • Cladiri in constructie;
  • Spargerea sau craparea bunurilor casabile;
  • Bunurile mobile sau transportabile;
  • Bunuri cu valoare deosebita / Obiecte de arta;
  • Marfa in magazine (bunuri cu volum mic si valoare unitara mare);
  • Marfa in refrigerare;
  • Scurgerea accidentala a apei din sprinklerele instalatiilor de stingere a incendiilor;
  • raspundere civila publica;
  • avarii accidentale la echipamente si utilaje;
  • Pierderi din intreruperea activitatii ca urmare a riscurilor asigurate (pierdere de profit)
  Riscuri Excluse: 

                 Riscurile excluse, care nu sunt preluate in asigurare prin polita de asigurare de Cladiri industriale si continut de la ERGO Asigurari S.A., pentru locatia asigurata, sunt:

                 Asiguratorul nu acorda despagubiri pentru:

  • pagube produse de incendiu cauzat de fumatul sau folosirea focului deschis in incaperi in care sunt depozitate produse usor inflamabile;
  • pagube produse instalatiilor si aparatelor electrice, echipamentelor electronice de actiunea curentului electric (scurtcircuit, scurgeri de tensiune, izolare defectuoasa, supratensiune, inclusiv curentul indus de Trasnet sau descarcari atmosferice). Daca actiunea curentului electric asupra instalatiilor si aparatelor electrice, respectiv echipamentelor electronice, are drept consecinta un incendiu ce duce la distrugerea sau avarierea celorlalte bunuri asigurate, pentru acestea din urma se vor acorda despagubiri;
  • pagube produse ca urmare a refularii sistemelor de canalizare;
  • pagube produse de implozia rezervoarelor ca urmare a subpresiunii din acestea;
  • pagube produse ca urmare a furtului sau disparitiei bunurilor asigurate, survenite odata cu producerea riscului de incendiu sau explozie;
  • pagube indirecte, cum ar fi reducerea valorii bunurilor asigurate dupa reparatii, chiar ca urmare a unui risc asigurat;
  • cheltuieli facute pentru transformarea sau imbunatatirea bunurilor in comparatie cu starea lor de dinaintea producerii riscului asigurat, precum si cele pentru reparatii sau reconditionari nereusite;
  • pagube ca urmare a intreruperii folosirii bunurilor chiar daca aceasta este consecinta unor riscuri asigurate;
  • pagube produse datorita uzurii sau regimului de exploatare ori a fenomenelor care sunt in legatura directa ori sunt consecinta acestora, cum sunt: frecarea, oxidarea, decolorarea, deformarea, ruperea, forfecarea, piatra de pe cazane si altele asemenea acestora. Nu se despagubesc nici pagubele datorate fermentatiei, caldurii, precum si cele produse de afumare, patare sau parjolire, provenite dintr-o sursa normala de caldura sau ca urmare a utilizarii caldurii sau focului in procesul de prelucrare;
  • pagube provocate de vicii ascunse ale bunului asigurat, de care aveati cunostinta, indiferent daca ni l-ati comunicat sau nu. Daca viciul ascuns a agravat paguba, se va despagubi numai partea care ar fi cazut in sarcina asiguratorului daca viciul nu ar fi existat.
  • daune la masini si instalatii electrice si electroniceaparatura si circuite incorporate, cauzate de actiunea normala a curentului electric, descarcari electrice sau alte fenomene electrice, inclusiv scurtcircuit, survenite din orice alt motiv, daca acestea nu au fost urmate de incendiu;
  • daune de consecinta inclusiv cele provocate prin intreruperea folosirii bunurilor si a productiei ca urmare a unui risc asigurat (exemplu: pierdere de profit, deteriorarea marfii refrigerate);
  • scurgerea accidentala a apei din sprinklerele instalatiilor de stingere a incendiilor, daca nu se prevede altfel;
  • inundatia de la apa de conducta sau prin refularea apei de canalizare atat din instalatiile interioare din cladire cat si exterioare, proprii ale asiguratului, sau apartinand altor agenti economici;
  • infiltratia, prin care se intelege patrunderea in Cladiri, din sol sau prin acoperisuri, terase sau pereti, prin capilaritate sau gravitatie, prin pori, fisuri sau neetanseitati, a apei, producand umezirea, patarea sau igrasierea pardoselilor, tavanelor sau peretilor cladirilor /constructiilor, cu exceptia cazurilor in care astfel de pagube sunt provocate de producerea unor riscuri asigurate;
  • pierderea datelor si informatiilor continute pe suporturile de date (soft, baze de date. etc.);
  • prabusirea sau avarierea cladirilor ca urmare a:
   • erorilor de proiectare si/sau greselilor de executie, a defectelor de material, a proastei intretineri, a vechimii sau a starii lor de degradare, fara legatura cu vreunul din riscurile asigurate;
   • lucrarilor de constructie (subzidiri, extinderi, modificari constructive) executate la cladirea asigurata sau in imediata sa vecinatate, fara legatura cu vreunul din riscurile asigurate;
   • tasarea terenului de fundatie, fie sub sarcina constructiei, fie datorita altor cauze precum si de formare de crapaturi in terenul fundatiei sau in terenul din preajma cladirii, datorita variatiei de volum a terenului ca urmare a contractiei, umflarii sau inghetului-dezghetului;
  • avarierea accidentala a elementelor de zidarie/captusire a cuptoarelor, masei de filtrare, catalizatorilor si altor asemenea care, potrivit instructiunilor de utilizare trebuie inlocuite de mai multe ori pe durata de viata a instalatiilor asigurate;
  • bani si/sau valori (inclusiv hartii de valoare: bilete loto, bingo, bijuterii, titluri de valoare etc.), obiecte de arta;
  • pagube provocate sau provenind din inghetarea apei in rezervoare, conducte, vase etc.;
  • razboi (declarat sau nu), invazie sau actiunea unui dusman extern, razboi civil, revolutie, rebeliune, insurectie, dictatura militara, conspiratie;
  • confiscare, expropriere, nationalizare, rechizitionare, sechestrare, distrugere sau avariere din ordinul oricarui guvern de drept sau de fapt sau oricarei autoritati publice;
  • explozie atomica, radiatii sau infestari radioactive;
  • poluare sau contaminare din orice cauza.

                   In caz de furt, asiguratorul nu acorda despagubiri pentru:

  • pierderea inexplicabila, disparitia misterioasa (disparitia bunurilor asigurate fara sa se cunoasca modalitatea in care au disparut aceste bunuri), lipsuri la inventar, lipsuri cauzate de greseli de contabilitate, sau greseli de numarare in timpul inventarului;
  • furt simplu, furt prin inselatorie, furt prin intrebuintare de chei, fie potrivite, fie originale;
  • desfiintarea, scoaterea din functiune, nearmarea de catre asigurat sau prepusi, a sistemelor de paza si protectie existente atat la data incheierii politei cat si cele instalate pe durata asigurarii;
  • furtul masinilor, instalatiilor, echipamentelor, inclusiv al componentelor acestora, lasate in exteriorul cladirilor, neingradite, neincuiate si nepazite.
  • insusirea ilegala, frauda, falsificarea sau alte acte comise intentionat de oricare membru din conducerea persoanei juridice asigurate;
  Clauze Suplimentare: 

                La polita de asigurare de Cladiri industriale si continut de la ERGO Asigurari S.A., in schimbul platii unei prime de asigurare suplimentare, se pot atasa urmatoarele clauze de asigurare prin care pot fi preluate in asigurare riscuri suplimentare, si anume:

                             Inundatia provocata de apa prin spargerea accidentala a conductelor, rezervoarelor, deteriorarea robinetelor si altor accesorii ale instalatiei sanitare

  • Asiguratorul, in baza acestei clauze speciale si in schimbul platii primei de asigurare suplimentare stabilite, accepta sa extinda acoperirea politei de asigurare pentru pagubele produse cladirii /constructiei si continutului acestora prin:
   • inundatie ca urmare a spargerii accidentale a conductelor de apa, rezervoarelor sau deteriorarea robinetelor si altor accesorii ale instalatiilor de apa din cladire / constructie;
   • inundatie datorata deversarii apei de canalizare ca urmare a spargerii accidentale a tubulaturii sau refularii apei din canalizare, indiferent de provenienta acesteia, de la instalatii interioare sau exterioare, proprietatea asiguratului sau apartinand altor persoane juridice sau fizice.
  • EXCLUDERI
   • Asiguratorul nu va acorda despagubiri pentru:
    • apa din sprinklere, inclusiv declansarea brusca a capetelor de sprinklere, sau de la alte capete de pulverizare ale instalatiilor automate de stingere a incendiilor;
    • MIJLOACE CIRCULANTE si alte bunuri ce pot fi deteriorate de apa, depozitate in subsoluri care sunt inundate periodic de la scurgeri de apa provenind de la canalizari sau prin spargerea conductelor.
  • Suma asigurata aferenta acestei clauze reprezinta valoarea declarata de asigurat si mentionata expres in polita de asigurare.

                              Cladiri in constructie

  • Asiguratorul, in baza acestei clauze speciale si in schimbul platii primei de asigurare suplimentare stabilite, accepta ca pentru acele Cladiri /constructii la care antreprenorul nu a incheiat asigurarea de constructiimontaj, sa incheie asigurarea cladirii aflate in constructie, in numele beneficiarului.
  • Asigurarea se incheie numai pentru lucrari deja incepute, la care s-a executat cel putin fundatia.
  • RISCURI ASIGURATE
   • Asiguratorul acopera riscurile mentionate in polita de asigurare de Cladiri si continut pentru persoanele juridice si se aplica numai cladirilor in constructie, mentionate in polita de asigurare sau in anexa, cu precizarea lucrarilor de constructii care urmeaza a fi efectuate in perioada de asigurare si a costurile aferente acestora.
  • EXCLUDERI
   • Asiguratorul nu va acorda despagubiri pentru:
    • furtul elementelor de constructii /instalatii din alcatuirea cladirilor;
    • furtul elementelor de constructii /instalatii si altor materiale care nu au fost incorporate (montate) in cladirea asigurata;
    • inghet;
    • bunuri casabile ce nu sunt asigurate prin clauza speciala de bunuri casabile, precum si cele care nu sunt montate pe amplasamentul definitiv conform proiectului.
  • SUMA ASIGURATA
   • Suma asigurata la incheierea politei reprezinta valoarea lucrarilor de constructii - montaj executate pana in acel moment, stabilita potrivit devizului de lucrari. Suma asigurata se ajusteaza periodic, fiind majorata cel putin o data in perioada de ajustare prevazuta mai jos, prin adaugarea la suma asigurata initial a costului lucrarilor realizate dupa incheierea politei, emitandu-se un supliment de asigurare si platindu-se o prima de asigurare suplimentara.
   • Ajustarea sumei asigurate se face in baza datelor comunicate in scris de catre asigurat, in termen de 5 zile de la termenul prevazut mai jos pentru ajustare, sau anterior acestui termen, daca stadiul lucrarilor executate impune aceasta.
   • Asiguratorul se obliga ca in termen de doua zile lucratoare de la primirea comunicarii asiguratului sa emita un suplimentul de asigurare pentru majorarea sumei asigurate, anexa la polita si care face parte integranta din aceasta si sa incaseze prima de asigurare suplimentara.
   • Perioada de asigurare este de 1 an. Diferentele de prima ce urmeaza a se incasa o data cu emiterea suplimentului de asigurare se calculeaza pentru perioada ramasa pana la expirarea politei, pro-rata.
   • Perioada de ajustare este de 60 de zile de la data emiterii politei sau de la data ultimei ajustari. La cererea asiguratului, majorarea sumei asigurate se poate face si anterior acestui termen.

                              Spargerea sau craparea bunurilor casabile

  • Asiguratorul, in baza acestei clauze speciale si in schimbul platii primei de asigurare suplimentare stabilite, accepta sa extinda acoperirea politei de asigurare pentru pagubele produse prin spargerea sau craparea urmatoarelor bunuri: rame, cadre, suporturi in care sunt fixate bunurile casabile mentionate mai jos, marmura, faianta, gresie folosite placarea exterioara a peretilor, scarilor, coloanelor, usi rabatabile din sticla, dulapuri din sticla, lustre, plafoniere, candelabre, lampi, aplice, vitralii, acvarii, copertine din materiale casabile, placi casabile pentru tejghele, vitrine, mese, rafturi, dar numai aflate in spatii inchise, amplasate in restaurante, baruri, discoteci, amplasate in zone cu risc de vandalism scazut, sobe de teracota, geamuri si oglinzi curbate, panouri solare si panouri din sticla, firme si panouri publicitare, geamuri si oglinzi mobile sau amplasate pe mijloace mobile, obiecte de arta din materiale casabile, pictura artistica pe sticla, pubele din material plastic.
  • RISCURI ASIGURATE
   • In baza acestei clauze, asiguratorul acorda despagubiri, pentru pagubele ce rezulta din:
    • variatii de temperatura;
    • accidente de orice fel, produse prin neglijenta umana, cu exceptia celor produse ca urmare a demontarii, montarii, depozitarii sau mutarii bunurilor asigurate, inclusiv accidentele produse prin actiunea animalelor, vandalismului fara efractie, in limita sumelor asigurate;
    • refacerea inscriptiilor, picturilor, gravurilor sau altor ornamentatii, precum si a literelor aplicate pe geamuri, oglinzi sau alte bunuri casabile, numai daca deteriorarea sau distrugerea acestora s-a produs concomitent cu spargerea sau craparea bunurilor respective.
  • EXCLUDERI
   • Asiguratorul nu va acorda despagubiri pentru:
    • zgarieturi, aschieri, ciobiri, ciuntiri la suprafata bunurilor casabile;
    • pagube produse numai prin caldura provenita de la o sursa normala de caldura;
    • pagubele la oglinzile portabile, instalatii de iluminat de orice fel, becuri, tuburi luminiscente si neoane;
    • spargerea sau craparea bunurilor casabile atunci cand se efectueaza lucrari sau reparatii la locatia asigurata, precum si asupra incadrarii lor sau suporturilor;
    • lucrari de montare, demontare sau mutare a bunurilor casabile, precum si pagube produse in timpul manuirii bunurilor casabile asigurate.
   • Nu se asigura urmatoarele bunuri:
    • geamurile sau alte bunuri casabile care, la incheierea asigurarii, sunt sparte, crapate, cu stirbituri, exfolieri ale straturilor de acoperire sau alte asemenea defecte;
    • geamurile sau alte bunuri casabile care reprezinta (pentru asigurat) marfuri sau materiale pentru executari de lucrari.
  • SUMA ASIGURATA
   • Suma asigurata potrivit acestei clauze este cea mentionata in polita de asigurare si este stabilita conform declaratiei asiguratului; aceasta suma reprezinta limita maxima pana la care asiguratorul isi asuma raspunderea in baza acestei clauze.

                             Bunurile mobile sau transportabile

  • Asiguratorul, in baza acestei clauze speciale si in schimbul platii primei de asigurare suplimentare stabilite, acopera pagubele produse:
   • bunurilor transportabile, care se gasesc pentru un timp la o adresa, dupa care sunt mutate pentru o alta perioada de timp la o alta adresa, cum ar fi: vagoane dormitor, remorci echipate cu aparatura de laborator, statii de benzina transportabile, instalatii de foraj, de cercetari geologice /geodezice, utilaje speciale de forare pentru pozarea subterana a cablurilor, conductelor si tevilor, instalatii mobile de tratare a uleiului de transformator si altele asemanatoare, tonete tractabile pentru prestare de activitati comerciale sau de reparatii;
   • bunurilor mobile, cum ar fi tractoare forestiere, combine si alte utilaje agricole, electrostivuitoare, motostivuitoare etc. care in cea mai mare parte a programului de lucru se gasesc in miscare, neputandu-se stabili si mentiona in polita o adresa exacta.
   • Acoperirea se refera numai la aria geografica in care bunul asigurat este conceput sa fie utilizat /stationat /parcat in perioada asigurata (de exemplu pentru combine: pe terenurile agricole – lan /arie, in timpul programului de lucru sau la locul de parcare in afara programului de lucru) si este valabila numai pe teritoriul Romaniei.
  • RISCURI ASIGURATE
   • Prin aceasta clauza sunt acoperite riscurile mentionate in polita de asigurare de Cladiri si continut apartinand persoanelor juridice si se aplica numai bunurilor transportabile sau mobile mentionate in anexa, cuprinzand datele tehnice de identificare, locurile sau aria geografica de utilizare /parcare, precum si sumele pentru care bunurile sunt asigurate.
  • EXCLUDERI
   • Asiguratorul nu va acorda despagubiri pentru:
    • orice accidente de circulatie pe drumurile publice sau ocazionate de transportarea de la un loc de exploatare la altul, pe caile uzinale sau forestiere, inclusiv ca urmare a izbirii de catre vehicule, utilaje sau masini neinmatriculabile si la urcarea /coborarea in mijloace de transport (cand situatia impune);
    • avariile accidentale produse la masini, utilajeechipamente, motoare, instalatii.

                               Marfa in magazine (bunuri cu volum mic si valoare unitara mare)

  • Asiguratorul, in baza acestei clauze speciale si in schimbul platii primei de asigurare suplimentare stabilite, asigura bunurile cu volum mic si valoare unitara mare (ex. telefoane mobile, accesoriile acestora, bijuterii etc.) ca marfa in magazine, in conditiile in care magazinul este prevazut cu un sistem de supraveghere / paza.
  • RISCURI ASIGURATE
   • Asiguratorul acorda despagubiri, pentru pagubele ce rezulta din riscurile acoperite in polita de baza.
  • EXCLUDERI
   • Asiguratorul nu va acorda despagubiri pentru riscul de furt daca:
    • marfa (telefoane mobile, bijuterii etc.) este expusa /depozitata in vitrine, standuri si/sau alte moduri de prezentare directa;
    • depozitarea stocului de marfa in orele de nefunctionare a magazinelor se face in incinta spatiilor comerciale, fara compartimentare adecvata a spatiilor de depozitare. Prin compartimentare adecvata se intelege acel spatiu de depozitare separat de spatiul comercial care in orele de nefunctionare a magazinului este inchis;
    • in mod exceptional se admite ca spatiul de depozitare care nu poate fi protejat prin montare de gratii la ferestre sau la usile vitrate si incuietori sigure la acestea, sa fie pazit prin paznic permanent. Asiguratorul nu va plati despagubiri in cazuri de lipsa de la serviciu a paznicului sau cand dauna este produsa prin neglijenta, lipsa de vigilenta sau neindeplinirea obligatiilor de serviciu de catre acesta.
  • SUMA ASIGURATA
   • Bunurile cu volum mic si valoare unitara mare se asigura ca stoc de marfa in magazine la o suma globala declarata de asigurat si agreata de asigurator, reprezentand valoarea, determinata pe baza pretului unitar, corespunzatoare numarului de aparate incluse in asigurare la adresa mentionata in polita (valoarea maxima a stocului la un moment dat).
  • OBLIGATIILE ASIGURATULUI
   • Asiguratul este obligat:
    • sa anunte imediat asiguratorului, in scris, schimbarea societatii care furnizeaza servicii de supraveghere / paza sau renuntarea la serviciile acesteia, sub sanctiunea decaderii din drepturile de despagubire.
    • sa notifice asiguratorul in cel mult 24 de ore de la producerea unui eveniment.

                              Marfa in refrigerare

  • Asiguratorul, in baza acestei clauze speciale si in schimbul platii primei de asigurare suplimentare stabilite, asigura stocul de marfa refrigerata supus deteriorarii, alterarii sau contaminarii ca urmare a riscurilor mentionate mai jos si cauzate de defectarea brusca si neprevazuta a instalatiei de racire.
  • Prin instalatie de racire se intelege:
   • compresoare, pompe, ventilatoare, condensatoare, evaporatoare
   • rezervorul de agent lichid si epuratorul de gaze
   • conducte, valve si rezervoare
   • motoare, mecanisme si angrenaje
   • aparatura de control si monitorizare
  • RISCURI ASIGURATE
   • In baza acestei clauze se acopera daunele, numai in spatiile de depozitare, ca urmare a:
    • cresterii sau scaderii de temperatura in spatiul de depozitare;
    • modificarea compozitiei sau concentratiei gazelor;
    • actiunea agentului de refrigerare care a scapat accidental din instalatii.
  • EXCLUDERI
   • Asiguratorul nu va acorda despagubiri pentru:
    • scaderea in greutate, defecte sau boli inerente, deteriorare sau putrezire naturala a marfii depozitate, depasirea termenului de depozitare admis;
    • depozitare, stivuire necorespunzatoare sau gresita, ambalare necorespunzatoare a bunurilor;
    • nerespectarea specificatiilor sau a conditiilor impuse de proiectant;
    • supraincarcarea camerei de depozitare peste limita maxima stabilita;
    • intreruperea alimentarii cu energie electrica de catre furnizor ca urmare a neplatii de catre asigurat a facturilor sau nerespectarii altor obligatii prevazute in contractul de furnizare;
    • actiunea intentionata sau neglijenta grava a asiguratului sau prepusilor sai in producerea sau marirea daunei;
    • eroziune, coroziune, depuneri lasate de apa, influente chimice sau atmosferice continue, depuneri exagerate de rugina, noroi, zgura din conducte sau alte depuneri;
    • avarii cauzate de testari sau experimente presupunand impunerea unor conditii exceptionale de exploatare.
  • SUMA ASIGURATA
   • Suma asigurata este pretul de achizitie al marfii sau, dupa caz, costul marfii pentru care depozitarul are raspundere, conform facturilor, dar fara sa se depaseasca, in nici un caz, pretul pietei pe care urmeaza sa se livreze marfa. De asemenea, suma asigurata va cuprinde cheltuielile de depozitare, iar in cazul importurilor si taxele vamale aferente.
  • OBLIGATIILE ASIGURATULUI
   • Asiguratul este obligat ca:
    • in cazul in care la incheierea asigurarii asiguratorul stabileste masuri obligatorii cu termene de realizare a acestora, asiguratul este obligat la indeplinirea acestora; in caz contrar, imediat dupa expirarea termenului de realizare polita se reziliaza de drept, fara ca o alta formalitate sa mai fie necesara;
    • sa notifice asiguratorul in cel mult 24 de ore de la producerea unui eveniment.

                              Bunuri cu valoare deosebita / Obiecte de arta

  • Asiguratorul, in baza acestei clauze speciale si in schimbul platii primei de asigurare suplimentare stabilite, accepta sa extinda acoperirea politei de asigurare pentru pagubele produse blanurilor, colectiilor de timbre, monede, medalii, tablourilor si altor asemenea obiecte de valoare artistica, stiintifica sau istorica, obiecte de patrimoniu, situate in incinta cladirii asigurate.
  • Aceasta clauza intra in vigoare doar daca sunt asigurate si alte categorii de bunuri (Mijloace fixe, circulante) prin polita de baza.
  • RISCURI ASIGURATE
   • Asiguratorul acorda despagubiri, pentru pagubele ce rezulta din riscurile acoperite in polita de baza.
  • SUMA ASIGURATA
   • Suma asigurata potrivit acestei clauze este cea mentionata in polita de asigurare si este stabilita conform declaratiei asiguratului; aceasta suma reprezinta limita maxima pana la care asiguratorul isi asuma raspunderea in baza acestei clauze.

                              Scurgerea accidentala a apei din sprinklerele instalatiilor de stingere a incendiilor

  • Asiguratorul, in baza acestei clauze speciale si in schimbul platii primei de asigurare suplimentare stabilite asigura bunurile, mentionate in polita de asigurare, pentru pagube produse ca urmare a apei din instalatiile automate de stingere a incendiilor.
  • RISCURI ASIGURATE
   • Sunt acoperite pagubele produse bunurilor, cauzate de:
    • scurgerea apei din instalatiile automate de stingere a incendiilor in cazul avarierii sau ruperii accidentale a partilor componente ale instalatiilor automate de stingere a incendiilor;
    • declansarea intempestiva a capetelor sprinkler, rezultate din: erori de functionare a dispozitivelor de protectie, suprapresiune, defecte sau greseli de proiectare ori de fabricatie, defecte ale materialului, erori de montare sau instalare, reglare defectuoasa;
  • EXCLUDERI
   • Asiguratorul nu va acorda despagubiri pentru:
    • pagube produse instalatiilor de sprinklere propriu-zise, aparaturii de comanda si control prin avarierea accidentala a acestora ca urmare a lipsei de intretinere si neefectuarii la timp a reparatiilor;
    • pagube produse cu ocazia efectuarii lucrarilor de instalare sau reparare, de dare in folosinta, probe sau modificari constructive;
    • eroziune, coroziune, depuneri lasate de apa, influente chimice sau atmosferice continue, depuneri de rugina, noroi, zgura din conducte sau alte depuneri;
    • avariere, distrugere sau alte cheltuieli provenind din acte deliberate ori neglijenta grava ale asiguratului sau ale prepusilor sai;
    • orice erori sau defecte existente la momentul inceperii raspunderii asiguratorului si cunoscute de asigurat;
    • sprinklere achizitionate care nu au fost supuse testelor de functionare ori nu au trecut cu succes aceste teste;
    • spargerea instalatiilor ca urmare a inghetarii apei din conducte, vase, aparate.
  • SUMA ASIGURATA
   • Suma asigurata potrivit acestei clauze este cea mentionata in polita de asigurare si este stabilita conform declaratiei asiguratului; aceasta suma reprezinta limita maxima pana la care asiguratorul isi asuma raspunderea in baza acestei clauze.

                              Fenomene electrice

  • Asiguratorul, in baza acestei clauze speciale si in schimbul platii primei de asigurare suplimentare stabilite acopera fenomenele electrice produse la obiectele asigurate.
  • RISCURI ASIGURATE
   • Asiguratorul acorda despagubiri pentru daunele directe suferite la masinile si instalatiile electrice de utilizare, aparatura si circuitele incorporate, produse de:
    • arcuri electrice, descarcari si alte fenomene de natura electrica produse la aparatura, echipamente, instalatii electrice (exclus partea electronica), chiar daca acestea nu sunt urmate de incendiu;
    • actiunea indirecta a electricitatii atmosferice (Trasnet, fulger), asupra bunurilor asigurate aflate in interiorul sau exteriorul cladirilor/constructiilor, sub cerul liber (statii electrice, transformatoare etc.).
  • EXCLUDERI
   • Asiguratorul nu va acorda despagubiri nici la:
    • la instalatiile si aparatura electronica, de comunicatii sau aparatura de tip electrocasnic;
    • produse la sau in legatura cu piesele ce se schimba de mai multe ori pe durata de viata a instalatiilor asigurate (rulmenti, curele, perii colectoare si alte asemenea);
    • cauzate de uzura sau lipsa de intretinere;
    • constatate cu ocazia montarii sau demontarii, precum si in timpul operatiilor de omologare sau de proba, fara vreo legatura cu lucrarile de intretinere sau revizie.
  • SUMA ASIGURATA
   • Suma asigurata potrivit acestei clauze este cea mentionata in polita de asigurare si este stabilita conform declaratiei asiguratului; aceasta suma reprezinta limita maxima pana la care asiguratorul isi asuma raspunderea in baza acestei clauze.
   • In cazul in care se asigura mai multe locatii, in caz de dauna, limita de despagubire nu poate sa depaseasca suma asigurata a bunurilor dintr-o locatie.

                              raspundere civila publica

  • Asiguratorul, in baza acestei clauze speciale si in schimbul platii primei de asigurare suplimentare stabilite, acopera raspunderea civila a asiguratului, precum si a angajatilor acestuia pentru prejudicii produse tertelor persoane.
  • RISCURI ASIGURATE
   • Asiguratorul acorda despagubiri, pentru:
    • sumele pe care asiguratul si /sau angajatii acestuia sunt obligati sa le plateasca pentru prejudiciile produse tertelor persoane ca urmare a vatamarilor corporale, decesului, avarierii sau distrugerii unor bunuri, consecinta unor evenimente produse pe perioada asigurata si in legatura cu activitatea desfasurata;
    • cheltuieli de judecata facute de asigurat in procesul civil daca a fost obligat la desdaunare;
    • cheltuielile de judecata facute de reclamant pentru indeplinirea formalitatilor legale in vederea obligarii asiguratului la plata despagubirii, daca asiguratul a fost obligat prin hotarare judecatoreasca la plata acestora.
  • LIMITA RASPUNDERII
   • Limita raspunderii potrivit acestei clauze este cea mentionata in polita de asigurare si este stabilita conform declaratiei asiguratului.
   • Raspunderea asiguratorului este limitata astfel:
    • Pe eveniment: raspunderea asumata de asigurator in baza unei singure cereri sau a unei serii de cereri de despagubire inregistrate la asigurator nu va depasi, in total, limita raspunderii pe eveniment prevazuta in polita de asigurare;
    • Pe perioada asigurata (in agregat): raspunderea asumata de asigurator nu va depasi, in total, in legatura cu toate cererile de despagubire inregistrate in perioada asigurata, limita raspunderii pe perioada asigurata prevazuta in polita de asigurare.
   • Dupa fiecare dauna, limita raspunderii pe perioada asigurata se micsoreaza odata cu plata despagubirii, pentru restul perioadei asigurate, cu suma achitata drept despagubire. Asigurarea continua pentru suma ramasa, fara a se modifica prima de asigurare pentru aceasta perioada.
   • La cererea asiguratului, suma asigurata poate fi completata prin plata diferentei de prima si emiterea unui supliment de asigurare.

                              avarii accidentale la echipamente si utilaje

  • Asiguratorul, in baza acestei clauze speciale si in schimbul platii primei de asigurare suplimentare stabilite, asigura bunurile prevazute mai jos pentru riscurile de transport rutier.
  • Bunuri care se asigura: masini, masini-unelte, utilajeechipamente, agregate, motoare, instalatii sau linii tehnologice, precum si orice alte bunuri care se pot asimila acestora cu conditia ca, la momentul incheierii asigurarii, acestea sa fie operationale conform scopului pentru care au fost produse, precum si bunurile de rezerva, din categoria celor prevazute mai sus, care au trecut probele (testele) de punere in functiune.
  • Bunurile care prin intrebuintarea lor sunt transportabile, sunt asigurate si in perioada in care sunt intrebuintate in afara adresei mentionate in polita, cu acordul expres al asiguratorului.
  • Bunurile nou produse sau recent achizitionate se acopera numai dupa eliberarea certificatului privind testele de incercare si cu conditia ca acestea sa fi fost trecute cu succes.
  • Asigurarea pentru aceste bunuri este valabila pe timpul exploatarii si in repaus, precum si in timpul operatiunilor de demontare si remontare in scopul curatirii, intretinerii sau repararii ori in cursul montarii in alt loc, la aceeasi adresa, sau a remontarii ulterioare.
  • RISCURI ASIGURATE
   • Se acopera avarierea accidentala sau distrugerea brusca si neprevazuta, ce necesita reparatii sau inlocuiri si care rezulta din:
    • accidente de munca fortuite, cum ar fi reglarea defectuoasa a masinilor, aruncarea in timpul functionarii a unor parti componente, defectiuni sau erori de functionare a dispozitivelor de protectie, patrunderea accidentala de obiecte straine in corpul masinii;
    • dezmembrare datorata fortei centrifuge;
    • lipsa accidentala a apei in boilere sau in recipientii sub presiune;
    • suprapresiune, cu exceptia pagubelor produse de suprapresiunea cauzata de explozie, Trasnet, incendiu, interventia pentru stingerea incendiului, operatiuni ulterioare de demolare, demontare si curatire a zonei, ori implozie;
    • scurtcircuit, supratensiune, suprasarcina, formarea de arcuri voltaice, inductie;
    • defecte sau greseli de proiectare ori de fabricatie, defecte ale materialului si erori de montare sau instalare;
    • operarea gresita a masinilor, lipsa de indemanare in operarea masinilor, neglijenta sau rea vointa a angajatilor asiguratului;
  • EXCLUDERI
   • Asiguratorul nu va acorda despagubiri pentru:
    • pagube produse la piese interschimbabile (matrite, modele, cilindri gravati etc.) parti care prin intrebuintare si/sau natura lor sufera un grad mai mare de uzura sau depreciere si necesita inlocuirea periodica, cum sunt cuzinetii refractari, uneltele de sfaramare, obiectele de sticla, curelele, funiile, cablurile, anvelopele, si altele asemenea precum si materialele consumabile (cutite, piese abrazive, burghie, panze de fierastrau, ace, platine, site, lanturi, panglici, lubrefianti, combustibili, catalizatori etc.)
    • pagube produse prin deteriorarea captuselii de caramida a furnalelor sau cuptoarelor, a gratarelor de ardere, duzelor de gaze si altele similare;
    • eroziune, coroziune, depuneri lasate de apa, piatra de pe cazane, depreciere sau uzura a oricaror parti ale masinilor, cauzate de desfasurarea normala a activitatii productive, si orice alte influente chimice sau atmosferice continue, depuneri exagerate de rugina, noroi, zgura din conducte sau alte depuneri;
    • avarii cauzate de testari, supraincarcare intentionata sau experimente presupunand impunerea unor conditii exceptionale de exploatare;
    • avariere, distrugere sau cheltuieli provenind din acte deliberate ori neglijenta grava ale asiguratului sau ale managerilor acestuia;
    • orice erori sau defecte existente la momentul inceperii raspunderii asiguratorului si cunoscute de asigurat sau managerii sai;
    • daune sau avarii pentru care producatorul sau furnizorul bunului este raspunzator, fie conform legii, fie conform obligatiilor contractuale;
    • cereri de despagubire frauduloase ori avand la baza declaratii false;
    • producerea cu intentie a riscului asigurat, daca acesta rezulta din actele incheiate de organele in drept ori abilitate;
    • bunuri achizitionate sau produse dupa emiterea politei si care nu au fost supuse testelor de functionare ori nu au trecut cu succes aceste teste.
  • SUMA ASIGURATA
   • Bunurile ce se acopera in baza acestei clauze speciale, se asigura la valorile declarate de asigurat si agreate de asigurator, valori mentionate in polita de asigurare, astfel:
    • Pentru bunuri la:
     • valoarea de inlocuire (din nou), reprezentand costul refacerii ori procurarii din nou a bunurilor respective, rezultat din devize, expertize, facturi, contracte sau alte documente de procurare;
     • valoarea ramasa (contabila), reprezentand valoarea din nou, mai putin uzura.
  • fransiza OBLIGATORIE
   • Polita de asigurare se incheie prin aplicarea unei fransize obligatorii, reprezentand partea din dauna suportata de asigurat pentru fiecare eveniment.
  • PERIOADA DE REPARATIE
   • Daca bunul asigurat intra in reparatie, la cererea asiguratului, valabilitatea politei se poate suspenda cu acordul asiguratorului, pe o perioada de cel putin 30 de zile, suspendarea incepandu-si valabilitatea la ora 24 a zilei in care asiguratul a anuntat intrarea in reparatie. Polita reintra in vigoare la ora 24 a zilei in care asiguratul a anuntat repunerea in functiune, iar asiguratorul va returna prima de asigurare corespunzatoare acestei perioade, calculata proportional cu perioada asigurata.
  • CONSTATAREA DAUNELOR SI PLATA DESPAGUBIRILOR
   • In functie de sumele la care s-a facut asigurarea si de proportia daunei, drepturile la despagubire reprezinta, pentru bunurile asigurate la:
    • valoarea din nou:
     • in caz de dauna totala, suma asigurata din polita;
     • in caz de dauna partiala, costul la data daunei al reparatiilor, refacerii, restaurarii, reconditionarii sau inlocuirii partilor avariate sau distruse, operatiuni necesare pentru readucerea bunului avariat sau distrus la starea anterioara producerii riscului asigurat, dar fara a depasi suma asigurata din polita.
    • valoarea ramasa:
     • in caz de dauna totala, suma asigurata din polita;
     • in caz de dauna partiala, costul la data daunei a reparatiilor, refacerii, restaurarii, reconditionarii sau inlocuirii partilor avariate sau distruse, operatiuni necesare pentru readucerea bunului avariat sau distrus la starea anterioara producerii riscului asigurat, la care se aplica coeficientul de uzura, dar fara a depasi suma asigurata din polita.
      • Coeficientul de uzura este dat de raportul dintre valoarea ramasa la care s-a incheiat asigurarea si valoarea din nou a bunului avariat sau distrus sau, dupa caz, a unui bun asemanator avand caracteristici similare. Valoarea din nou se stabileste in baza ofertelor (facturilor proforma) emise de unitatile producatoare sau a rapoartelor de expertiza intocmite de reprezentantii asiguratorului.
   • La avarierea unui ansamblu sau subansamblu se ia in considerare numai inlocuirea partilor componente sau a pieselor care au fost avariate, chiar daca din punct de vedere tehnic se inlocuieste intregul ansamblu sau subansamblu.
   • Exceptie de la prevederile de mai sus fac bunurile care prin natura lor sunt compacte si care nu se pot demonta, astfel inlocuindu-se intregul ansamblu sau subansamblu. Prin parti componente sau piese care se considera necesar a fi inlocuite se intelege numai acelea a caror reparare sau folosire nu mai este posibila din punct de vedere tehnic datorita gradului de avariere a acestora ori, cu toate ca repararea este posibila, costul reparatiei, inclusiv cheltuielile pentru materiale precum si cele de demontare si montare aferente, depaseste valoarea din nou a partii componente sau a piesei respective la data producerii evenimentului asigurat.

                              Pierderi din intreruperea activitatii ca urmare a riscurilor asigurate (pierdere de profit)

  • Asiguratorul, in baza acestei clauze speciale si in schimbul platii primei de asigurare suplimentare stabilite, acopera pierderile financiare din intreruperea activitatii prin reducerea cifrei de afaceri in perioada de intrerupere a activitatii datorita producerii unui risc asigurat prin polita de baza.
  • Pierderea din intreruperea activitatii reprezinta pierderea financiara efectiva suferita de asigurat in perioada de intrerupere a activitatii, numita pierderea de „profit brut” asigurat, din care se scad recuperarile de profit si cheltuielile care inceteaza ca urmare a intreruperii activitatii.
  • Perioada de despagubire reprezinta perioada efectiva de intrerupere a activitatii pentru care se plateste despagubirea, survenita in urma producerii unui risc asigurat si necesara pentru restabilirea activitatii si obtinerea „profitului brut” asigurat.
  • Perioada maxima de despagubire reprezinta durata stabilita de comun acord ca limita maxima a perioadei de despagubire. Perioada maxima precizata in polita de asigurare nu va depasi perioada asigurata.
  • SUMA ASIGURATA
   • Suma asigurata mentionata in polita de asigurare, reprezinta "profitul brut" pe perioada de asigurare si este declarata de asigurat si agreata de asigurator. Asigurarea se incheie la o suma totala reprezentand pierderea din intreruperea activitatii acoperita pe perioada de asigurare si este repartizata pro-rata temporis pe toata perioada asigurata.
   • "Profitul brut" reprezinta diferenta dintre cifra de afaceri si cheltuielile variabile de exploatare, echivalenta cu suma care include cheltuielile fixe si profitul din exploatare (inainte de impozitare).
  • fransiza OBLIGATORIE
   • Polita de asigurare se incheie prin aplicarea unei fransize obligatorii, reprezentand partea din dauna suportata de asigurat pentru fiecare eveniment. fransiza poate fi:
    • de timp, exprimata in zile lucratoare, reprezinta partea din perioada de despagubire, situata la inceputul acesteia, pentru care, in caz de dauna nu se platesc despagubiri.
    • valorica reprezinta suma stabilita ca limita minima a partii din pierdere care in caz de dauna se deduce din despagubire.
    • Asiguratul poate opta pentru ambele tipuri de fransize sau numai pentru un tip.
  • EXCLUDERI
   • Asiguratorul nu va acorda despagubiri pentru:
    • pagube produse din riscuri acoperite pe celelalte clauze suplimentare (ex. avarii accidentale, marfa in refrigerare etc.);
    • neglijenta sau culpa grava;
    • lipsa de capital pentru reconstructia sau inlocuirea bunurilor distruse sau avariate;
    • prelungirea perioadei de intrerupere pentru: modificari sau imbunatatiri la constructii (cu exceptia celor legal impuse), utilaje sau tehnologii; angajare sau instruire de personal; crearea de suprastocuri (chiar existente inainte de eveniment); lipsa pregatirii tehnice sau organizatorice; deficiente de import;
    • stocuri nevandabile si/sau deprecierea stocurilor neafectate de eveniment, dupa producerea acestuia;
    • intreruperi sau deficiente in furnizarea apei, gazului, curentului electric sau altor mijloace si servicii de la terti, fara legatura cauzala cu riscurile acoperite;
    • fraude, disparitii inexplicabile de bunuri si valori, lipsuri la inventar, distrugeri sau pierderi de informatii;
    • daune datorate intreruperii activitatii (fara distrugere de bunuri) produse intentionat de persoane implicate in revolte, reactii la concedieri, acte de perturbare a activitatii sau de sabotaj;
    • penalizari sau amenzi de orice fel, datorii catre stat (TVA, accize, impozite etc.), debite datorate intreruperii oricarui contract de inchiriere, prestare sau comert, reevaluari si inregistrari contabile de bunuri sau servicii (neincluse in suma asigurata), orice deficit de cont curent, arierate la incasari sau plati din orice cauza, inclusiv blocaj financiar;
    • orice raspundere civila legata de eveniment.
  • OBLIGATIILE ASIGURATULUI
   • Pe parcusrsul perioadei asigurate:
    • sa tina evidenta clara si completa a afacerii asigurate, conform dispozitiilor legale in vigoare;
    • sa solicite actualizarea sumei asigurate in cazul in care datele estimative luate in considerare la incheierea asigurarii sau agreate ulterior sunt depasite cu peste 5% de cele realizate in desfasurarea afacerii. In cazul in care asiguratul nu solicita actualizarea sumei asigurate, la producerea evenimentului asiguratorul va acorda despagubirea proportional in functie de raportul dintre ”profitul brut” asigurat corespondent pro-rata perioadei de despagubire si cuantumul ”profitului brut” calculat pe aceeasi perioada.
  • CUANTUMUL DESPAGUBIRII
   • Cuantumul despagubirii pe care asiguratorul o datoreaza si o plateste asiguratului este valoarea neta a pierderii din intreruperea activitatii, conform urmatoarelor precizari:
    • in cuantumul pierderilor se include pierderea efectiva de ,,profit brut” inregistrata in perioada de despagubire, dovedita de asigurat pe baza rezultatelor obtinute in perioada de referinta anterioara evenimentului (egala cu perioada de despagubire) si cu documente justificative pentru perioada de intrerupere, prin care se atesta profitul din exploatare ce s-ar fi realizat daca nu ar fi intervenit evenimentul, precum si cheltuielile fixe efectuate in perioada de despagubire;
    • Din cuantumul pierderilor se scad:
     • recuperarile de profit, reprezentand:
      • sumele incasate sau estimate a fi incasate de catre asigurat, direct sau prin orice agent economic actionand in numele sau, din activitati desfasurate in perioada de despagubire si in beneficiul afacerii asigurate, prin care sunt produse si/sau livrate marfuri si/sau prestate servicii in alte locatii si/sau cu alte mijloace (masiniutilaje, echipamente) decat cele cuprinse in asigurarea de bunuri pentru riscuri generale;
      • beneficiile suplimentare obtinute de asigurat ca urmare a intreruperii si restabilirii activitatii (care prilejuiesc si/sau faciliteaza schimbarea ori imbunatatirea unor mijloace tehnice, procedee tehnologice, structuri organizatorice etc.), intr-o perioada de sase luni imediat urmatoare, din livrari restante de produse cu calitati si/sau la preturi superioare ori din cresterea productiei sau profitului;
     • cheltuielile care inceteaza, reprezentand cheltuielile fixe ce s-ar fi efectuat in conditii normale de activitate, dar care sunt oprite sau reduse ca urmare a intreruperii activitatii;
     • fransiza stabilita;
     • orice prime datorate pana la expirarea politei.
  Obligatiile Asiguratului: 

                 Principalele obligatii pe care asiguratul le are prin polita de asigurare de Cladiri industriale si continut de la ERGO Asigurari S.A. sunt:

  • Pe intreaga perioada de valabilitate a politei asiguratul este obligat:
   • sa plateasca primele de asigurare sau ratele de prima la termenele scadente prevazute in polita de asigurare (in cazul neachitarii in termen a ratelor, polita se reziliaza de drept);
   • sa declare existenta altor asigurari pentru acelasi bun inclusiv la asiguratori diferiti, atat la incheierea politei de asigurare, cat si pe perioada valabilitatii acesteia;
   • sa permita asiguratorului sa verifice modul in care este intretinut bunul asigurat;
   • sa intretina bunul asigurat in bune conditii, in conformitate cu dispozitiile legale, in scopul prevenirii producerii riscului asigurat;
   • sa asigure si sa intretina in stare de functionare mijloacele tehnice pentru inlaturarea sau diminuarea riscurilor si sa se conformeze masurilor stabilite prin norme generale sau specifice obiectivului asigurat de catre organele abilitate;
   • sa comunice asiguratorului in termen de 15 zile calendaristice, orice modificare intervenita in legatura cu datele luate in considerare la incheierea politei, precum si schimbarea imprejurarilor esentiale privind posibilitatea producerii riscului asigurat;
   • in eventualitatea absentei asiguratului sau prepusilor sai, ori pe timpul cat activitatea, in afacerea sa, este suspendata, usile, inclusiv celelalte deschideri din cladirea asigurata sa fie tot timpul incuiate, prevazute cu sisteme de inchidere sigure, care sa nu permita patrunderea in incinta fara distrugerea sau deteriorarea lor si toate sistemele de siguranta existente in momentul asigurarii sau asupra carora se cade de acord ulterior, in special sistemele de alarma antifurt, sa fie bine intretinute si mentinute in stare de functionare. Asiguratul este obligat sa organizeze testarea si inspectarea sistemelor de alarma cel putin o data la 6 luni;
   • sa avizeze asiguratorul in termen de 15 zile calendaristice, in scris, despre orice modificare ce ar putea agrava riscul, chiar daca aceasta modificare are loc impotriva vointei lui. De exemplu, o agravare a riscului are loc cand:
    • mijloacele de siguranta care existau la momentul cand s-a facut asigurarea sau au fost ulterior instalate, sunt inlaturate sau reduse in numar, capacitate sau dimensiune;
    • urmare pierderii unei chei de la intrarea cladirii asigurate, incuietoarea nu este inlocuita cu una de aceeasi calitate sau de calitate superioara;
    • intr-o cladire adiacenta (avand pereti comuni) se desfasoara lucrari de constructii, se monteaza schele, instalatii sau alte obiecte;
    • activitatea este temporar sau permanent intrerupta pentru o perioada de minim 30 zile calendaristice;
    • cladirea - este nelocuita si /sau nesupravegheata mai mult de 30 zile calendaristice.
  • In caz de neindeplinire a obligatiilor prevazute mai sus, asiguratorul are dreptul sa denunte asigurarea de la data constatarii, fara restituirea primelor pentru perioada scursa de la incheierea asigurarii. In cazurile grave de neglijenta privind intretinerea bunurilor asigurate sau agravarea riscului prin neindeplinirea masurilor mentionate anterior, asiguratorul are dreptul sa refuze plata despagubirii la producerea riscului asigurat. In caz de furt, daca se constata ca asiguratul nu a respectat obligatiile de mai sus, asiguratorul are dreptul sa refuze plata daunei, in caz de inexistenta sau nefunctionare a sistemelor antifurt.
  • Dupa producerea riscului asigurat, asiguratul este obligat:
   • sa ia pe seama asiguratorului si in cadrul sumei la care s-a facut asigurarea, potrivit cu imprejurarile, masuri pentru limitarea pagubelor;
   • sa instiinteze imediat, in caz de incendiu, explozie sau furt, dupa caz, pompierii, politia sau alte organe de cercetare, cele mai apropiate, cerand acestora intocmirea de acte cu privire la cauzele si imprejurarile producerii evenimentului asigurat;
   • sa avizeze in scris asiguratorul, in termen de 5 zile lucratoare, iar in cazul furtului in 24 de ore, despre producerea riscului asigurat, imprejurarile in care acesta a intervenit, cu estimarea pagubelor produse si natura lor (in avizare se vor arata locul, data, ora, cauzele si imprejurarile producerii riscului asigurat, locul unde se afla bunurile avariate sau distruse);
   • sa pastreze partile afectate si sa le puna la dispozitia reprezentantilor sau expertilor asiguratorului, pentru constatare;
   • sa furnizeze toate informatiile si probele documentare solicitate de asigurator si sa permita acestuia sa faca investigatii referitoare la cauza si marimea pagubei;
   • sa conserve dreptul de regres al asiguratorului impotriva celor vinovati de producerea pagubei;
   • in eventualitatea producerii furtului, asiguratul este obligat:
    • sa aiba grija ca pana la cercetarea faptelor sa ramana neatinse toate urmele efractiei;
    • sa informeze imediat despre aceasta organele de politie si asiguratorul, cel mai tarziu in interval de 24 ore de la momentul cand a luat cunostinta despre paguba;
    • sa trimita asiguratorului si politiei o lista semnata de asigurat cuprinzand bunurile lipsa, distruse sau avariate;
    • sa permita asiguratorului sa intreprinda investigatii referitoare la cauza si cuantumul pagubei si la marimea despagubirii, furnizandu-i toate informatiile ce ar putea fi necesare precum si toate documentele relevante;
    • daca bunurile furate au fost gasite, sa instiinteze despre aceasta asiguratorul in 24 de ore, indiferent daca bunurile au fost gasite inainte sau dupa plata despagubirii;
    • sa puna la dispozitia asiguratorului actele de constatare ale organelor de politie.
  • In cazul nerespectarii obligatiilor prevazute mai sus, asiguratorul are dreptul sa refuze plata despagubirii, daca din acest motiv nu a putut determina cauza sau marimea reala a daunei produse din riscurile asigurate.
  • Daca asiguratul a comunicat date inexacte sau incomplete ori nu a informat asiguratorul despre orice modificare intervenita in legatura cu datele luate in considerare la incheierea politei, precum si schimbarea imprejurarilor esentiale privind posibilitatea producerii riscului asigurat, asiguratorul are dreptul:
   • Inainte de producerea riscului asigurat:
    • sa propuna asiguratului modificarea corespunzatoare a politei sau sa o denunte in cazul in care, cunoscand exact imprejurarile, nu ar fi incheiat-o;
    • sa denunte polita cu efect de la data propunerii de modificare, daca asiguratul nu este de acord cu modificarea propusa.
   • Dupa producerea riscului asigurat:
    • sa reduca despagubirea cuvenita, corespunzator raportului dintre prima stabilita si cea care, cunoscandu-se exact imprejurarile, ar fi fost cuvenita sau,
    • sa refuze plata despagubirii.
  Obligatiile Asiguratorului: 

                 Principalele obligatii, pe care ERGO Asigurari S.A. le are in calitatea sa de asigurator, prin polita de asigurare de Cladiri industriale si continut, sunt:

  • sa puna la dispozitia asiguratului sau contractantului asigurarii informatii complete si corecte in legatura cu polita de asigurare, atat inaintea incheierii, cat si pe durata derularii acestuia;
  • sa emita polita de asigurare daca locatia indeplineste conditiile de asigurabilitate;
  • sa elibereze, la cerere, un duplicat al politei de asigurare, in cazul in care originalul a fost pierdut sau distrus;
  • sa pastreze confidentialitatea informatiei despre asigurat, de care a luat cunostinta in procesul asigurarii;
  • sa primeasca avizarile de dauna;
  • sa constate si sa estimeze valoarea pagubelor dupa producerea riscurilor asigurate, in baza documentelor primite de la asigurati/pagubiti;
  • sa emita oferte de despagubire;
  • sa plateasca despagubirile cuvenite celor in drept la termenele stabilite;
  • sa ramburseze asiguratului cheltuielile aferente limitarii pagubelor legate de producerea evenimentului asigurat.
  Procedura Daune: 
  • In cazul producerii riscurilor asigurate, constatarea pagubelor se face de catre asigurator impreuna cu asiguratul (reprezentantii acestuia).
  • Dupa efectuarea lucrarilor de constatare si completarea procesului verbal se stabileste cuantumul despagubirii in functie de felul daunei, respectiv dauna totala sau dauna partiala.
  • Prin dauna totala se intelege distrugerea in intregime a bunurilor asigurate sau disparitia, fara resturi care se mai pot intrebuinta sau valorifica, sau distrugerea in asa mod incat, desi au ramas resturi ce se mai pot intrebuinta sau valorifica, refacerea pe cale de reparatie nu mai este posibila sau rentabila din punctul de vedere al costului, sau costul reparatiei este egal ori depaseste suma asigurata din polita, cu exceptia cazurilor de subevaluare.
  • Prin dauna partiala se intelege distrugerea, avarierea ori deprecierea unor parti ale bunurilor asigurate astfel incat acestea pot fi refacute si readuse la starea anterioara producerii riscului asigurat ori valorificate in cazul bunurilor depreciate, iar costul reparatiei (piese, manopera etc.) nu depaseste suma asigurata din polita si nici valoarea reala a bunurilor la data daunei.
  • Cuantumul despagubirii reprezinta:
   • pentru Cladiri /constructii:
    • in caz de dauna totala, suma asigurata din polita;
    • in caz de dauna partiala, costul la data daunei al reparatiilor, refacerii, restaurarii, reconditionarii sau inlocuirii partilor avariate sau distruse, precum si al manoperei necesare pentru readucerea cladirii avariate sau distruse la starea anterioara producerii riscului asigurat, la care se aplica cota de valoare ramasa, stabilita in cererea de asigurare sau alte anexe la polita.
   • pentru masini, utilaje, echipamente, agregate, instalatii, motoare, unelte, mobilier, alte transport rutier si obiecte de inventar:
    • in caz de dauna totala, suma asigurata din polita;
    • in caz de dauna partiala, in limita sumei asigurate din polita si a devizului de reparatii, costul la data daunei al reparatiilor, refacerii, restaurarii, reconditionarii sau inlocuirii partilor avariate sau distruse, necesare pentru readucerea bunului avariat sau distrus la starea anterioara producerii riscului asigurat din care se scade valoarea uzurii.
    • Coeficientul de uzura este dat de raportul dintre valoarea ramasa (suma la care s-a incheiat asigurarea) si valoarea din nou a bunului avariat sau distrus sau, dupa caz, a unui bun asemanator avand caracteristici similare. Valoarea din nou se stabileste in baza ofertelor (facturilor proforma) emise de unitatile producatoare, sau a rapoartelor de expertiza intocmite de reprezentantii asigurator sau experti agreati de asigurator, de comun acord cu asiguratul.
    • La avarierea unui ansamblu sau subansamblu se ia in considerare numai inlocuirea partilor componente sau a pieselor care au fost avariate. Se considera parti componente sau piese care se considera necesar a fi inlocuite numai acelea a caror reparare sau folosire nu mai este posibila din punct de vedere tehnic, datorita gradului de avariere a acestora ori, cu toate ca repararea este posibila, costul reparatiei, inclusiv cheltuielile pentru materiale precum si cele de demontare si montare aferente, depaseste valoarea din nou a partii componente sau a piesei respective la data producerii evenimentului asigurat.
   • pentru MIJLOACE CIRCULANTE:
    • Dupa efectuarea lucrarilor de constatare si completarea procesului verbal, se procedeaza la evaluarea si stabilirea despagubirii calculate in baza actului de evaluare, functie de felul daunei, respectiv dauna totala sau dauna partiala, de suma la care s-a facut asigurarea, respectiv valoarea maxima a stocurilor ori existenta la data incheierii asigurarii, ajustabila periodic, astfel:
     • in caz de dauna totala, valoarea la data daunei a bunurilor care au fost distruse in intregime, in functie de suma asigurata, respectiv de pret de cost de productie, de achizitie sau cu amanuntul mai putin adaosul comercial, potrivit datelor din evidenta contabila a asiguratului;
     • in caz de dauna partiala, valoarea la data producerii riscului asigurat a partii din cantitatea totala care a fost distrusa ori depreciata si care diminueaza valoarea bunurilor respective, in functie de preturile la care s-a facut asigurarea, respectiv de cost, de productie, de achizitie sau de vanzare cu amanuntul mai putin adaosul comercial, potrivit datelor din evidenta contabila a asiguratului. Cantitatea distrusa si gradul de depreciere se stabilesc pe baza examinarii bunurilor de catre reprezentantul asiguratorului impreuna cu cel al asiguratului.
     • Despagubirea se stabileste prin aplicarea gradului de depreciere asupra valorii bunurilor daunate. In cazul avarierii partiale a bunurilor in urma producerii evenimentului asigurat, se inventariaza, stabilesc si consemneaza in procesul verbal si cantitatile de resturi recuperabile rezultate, tinand seama de unitatea de masura a fiecarui produs si de pierderile rezultate.
     • La calcularea valorii acestor resturi se tine seama si de cheltuielile necesare aducerii bunurilor in stare de valorificare.
   • in caz de furt:
    • despagubirile se acorda numai daca de la data instiintarii asigurator au trecut 30 de zile calendaristice necesare efectuarii cercetarilor si daca politia confirma in scris furtul prin efractie sau actele de talharie si cu precizarea ca bunurile furate nu au fost gasite in aceasta perioada;
    • daca, inainte de plata despagubirii, bunurile furate au fost gasite, despagubirile se acorda numai pentru eventualele pagube produse ca urmare a furtului;
    • daca, dupa plata despagubirii, bunurile au fost gasite, asiguratul este obligat sa restituie asiguratorului, in termen de 15 zile calendaristice, despagubirea incasata sau diferenta dintre aceasta si costul reparatiilor ori inlocuirii partilor componente sau pieselor gasite avariate ori incomplete. In cazul in care asiguratul nu se conformeaza acestor prevederi, asiguratorul este in drept sa ceara deschiderea unei actiuni civile impotriva asiguratului, in vederea restituirii despagubirilor incasate de catre acesta;
    • in cazul in care, in perioada scursa de la comiterea furtului si pana la recuperarea bunurilor sustrase, din despagubirea primita de la asigurator, asiguratul a achizitionat bunuri similare in locul celor sustrase, facand dovada acestei achizitii si solicitand in mod expres, in scris, ca asiguratorul sa intre in posesia bunurilor pentru care a platit despagubire, asiguratorul va deveni proprietar de drept si de fapt al acestora, putand lua masuri de vanzare a bunurilor respective.
    • pentru pagubele produse cladirii in care se aflau bunurile asigurate prin spargerea usilor, peretilor, tavanelor si altor elemente ale constructiei ori mobilierului in scop de furt, despagubirea va reprezenta costul reparatiilor partilor distruse sau avariate.
    • pentru pagubele materiale produse prin efractie si/sau acte de talharie, vandalism, despagubirile se platesc numai in conditiile confirmarii, in scris, a acestor acte de catre politie sau alte organe de cercetare.
  • despagubirile se platesc in moneda in care s-a platit prima de asigurare, dar in toate cazurile facturile in RON se platesc in RON.
  • Din cuantumul despagubirii, asiguratorul scade:
   • fransiza stabilita in polita;
   • valoarea resturilor recuperabile. Daca nu se cade de acord asupra reducerii din despagubire a valorii resturilor recuperabile, prin plata despagubirii, asiguratorul poate intra in posesia bunurilor pentru care despagubirea a fost platita. Intrarea in posesie se face in baza procesului-verbal de predare-primire. Daca asiguratorul nu isi exercita optiunea in termen de 60 de zile calendaristice de la data platii despagubirii, asiguratul ramane proprietarul bunurilor si are dreptul sa decida asupra destinatiei acestora;
   • orice prime datorate pana la sfarsitul perioadei de asigurare;
   • eventuale sume corespunzatoare proportionalitatii;
   • eventuale avansuri acordate in contul despagubirii.
  • Dupa fiecare dauna platita, suma asigurata se reduce cu suma platita drept despagubire, asiguratul fiind obligat sa plateasca prima pentru reintregirea sumei asigurate. In caz contrar, pentru urmatoarele daune despagubirile se vor reduce corespunzator raportului dintre suma asigurata ramasa dupa plata despagubirii si suma asigurata inscrisa in polita.
  • Pentru politele cesionate in favoarea unei banci sau unei alte parti, despagubirea nu va putea fi platita pana cand unitatea in favoarea careia este cesionata polita nu isi va da acordul de plata, indicand daca despagubirea se va achita asiguratului sau celui in favoarea caruia este cesionata polita.

  Notificare daune:

  http://www.ergo.ro/sidenav/service/formulare/

  Diverse: 

                Asiguratorul este subrogat in drepturile asiguratului impotriva celor raspunzatori de producerea pagubei iar asiguratul este obligat sa-i prezerve acest drept asiguratorului, sub sanctiunea nedecontarii daunei.

                Asiguratorul este exonerat de raspundere pentru partea din dauna ce ramane, in sarcina asiguratului fata de tertii prejudiciati, asiguratul raspunzand fata de acestia pentru partea din prejudiciu neacoperita prin asigurare.

                Dreptul asiguratilor la despagubiri, se stinge in termen de 2 ani de la producerea riscului asigurat.

                Denuntarea contractului de asigurare se poate efectua de catre oricare dintre parti numai cu notificarea prealabila a celeilalte parti, care trebuie transmisa cu cel putin 20 de zile calendaristice inainte ca denuntarea sa-si produca efectele.

                Persoanele care obtin sau incearca prin orice mijloace sa obtina pe nedrept despagubiri din asigurare sau cele care inlesnesc asemenea fapte se pedepsesc potrivit legii penale ori de cate ori fapta intruneste elementele unei infractiuni, iar despagubirile necuvenit obtinute se recupereaza de la acestea.

                Modificarea politei de asigurare se poate face numai prin intelegere scrisa intre parti.

                Denuntarea politei de asigurare se poate face unilateral de catre fiecare parte in conditiile expres mentionate.

                Orice diferent intre parti se solutioneaza pe cale amiabila sau in caz contrar in instantele de judecata din Romania.

                Polita mentioneaza expres ca asiguratul poate apela la Fondul de Garantare a Asiguratilor care este gestionat de Autoritatea de Supraveghere din Romania in cazul in care asiguratorul se afla in procedura de faliment sau insolventa.