Polita de asigurare a CLADIRILOR si BUNURILOR INDUSTRIALE - EXIM Romania Asigurari-Reasigurari

asigurari eximasig cladiri stocuri masini utilaje instalatii industriale incendiu explozie furt inundatie raspundere civila cutremur pitesti arges

ROMANIA, Bucuresti, Sector 1, Bulevardul Aviatorilor nr. 33, parter, ap.1.

office@eximasig.ro

Tel:    021 211.06.50/57

Fax:   021 211.06.50/57

               EXIM Romania Asigurari - Reasigurari S.A. este o companie de asigurari, al carei capital majoritar este detinut de EXIMBANK. A fost infiintata in 2009 iar operatiunile propriu-zise si le-a inceput in august 2010. Produsele sale se adreseaza companiilor care desfasoara activitati comerciale cu parteneri externi si interni in domeniul constructiilor, productiei de bunuri si industriale, transporturilor rutiere, navale, aeriene, prestarilor de servicii, exportatorilor si celor din industria IT. In temeiul Tratatului privind functionarea Uniunii Europene care reglementeaza "Libertatea de stabilire si de prestare a serviciilor", EXIM Romania Asigurari - Reasigurari S.A. este autorizata sa desfasoare activitati pe piata de asigurari din Franta, Italia, Marea Britanie, si Spania. Compania este autorizata sa comercializeze produse de asigurare proprii, in Romania, fiind inregistrata in Registrul Asiguratorilor la numarul RA-067-09.08.2010.

Aspecte Generale: 

EXIM Romania Asigurari - Reasigurari S.A. detine in portofoliu si ofera clientilor sai o polita de asigurare complexa a cladirilor si bunurilor industriale, detinute pe teritoriul Romaniei, de catre persoanele juridice, titulare ale unui interes asigurabil. Polita este modulata acoperind atat riscuri asigurate standard cat si riscuri optionale care sunt asigurate prin clauze aditionale, pentru care se plateste prima de asigurare suplimentara.

Obiectul Asigurarii: 

              Obiectul politei de asigurare complexa a cladirilor si bunurilor industriale apartinand persoanelor juridice de la EXIM Romania Asigurari - Reasigurari S.A. il constituie, toate bunurile mobile si imobile, care sunt situate in perimetrul declarat de localizare a riscului, pe teritoriul Romaniei, si fata de care asiguratul persoana juridica trebuie sa aiba un interes patrimonial.

              La data incheierii asigurarii, asiguratul trebuie sa aiba si sa dovedeasca un interes legitim fata de bunurile asigurate.

              Asiguratorul asigura:

 • Cladirile si alte constructii destinate desfasurarii activitatilor industriale, comerciale, economice, administrative si social-culturale:
  • Cladiri: date in folosinta in baza procesului verbal de receptie finala si functionand in baza autorizarii legale, cu respectarea normelor tehnice in vigoare. Acestea se cuprind in asigurare in integritatea lor constructiva, respectiv cu fundatie, soclu, pereti, plansee, acoperis, pardoseli, ferestre, usi, scari, putul liftului, decoratiuni constructive. Impreuna cu cladirea / constructiile se asigura, ca facand parte din aceasta / acestea, si conductele de alimentare cu apa pentru instalatia sanitara si de incalzire (inclusiv caloriferele) din interiorul constructiei, conductele de canalizare, obiectele sanitare, conductoarele instalatiei de iluminat si prizele ingropate sub tencuiala, tavanele false si corpurile de iluminat tip plafoniera sau spot inglobate in acestea, aflate in interiorul constructiei. Nu se considera ca facand parte din cladire corpurile de iluminat tip candelabru, lustra, aplica si lampile electrice, precum si instalatiile de forta.
  • Instalatiile fixe ce asigura functionalitatea generala a cladirii (centrala termica, instalatie de climatizare, ascensor / lift, paratrasnet / impamantare, etc) se considera ca fiind asigurate numai daca valoarea acestora este cuprinsa in suma asigurata si daca au fost mentionate expres in polita sau in cererea chestionar.
  • In categoria “Alte constructii” cu mentionarea expresa in polita de asigurare sau in specificatie, sunt asigurate: imprejmuiri, platforme betonate, garaje, parcari auto, magazii, grajduri, cabine de paza, rampe, estacade, silozuri, cheiuri, turnuri si cosuri industriale, post trafo / grup electrogen, rezervoare de apa / combustibil, piscine, drumuri de acces etc. Acestea sunt cuprinse in asigurare numai daca sunt expres mentionate in cererea chestionar si se asigura numai impreuna cu cladirea.
  • Imbunatatirile constructive si dotarile cu instalatii si echipamente montate ulterior emiterii politei, se asigura in baza unui „Supliment de asigurare” cu plata diferentelor de prima de asigurare.
  • Tipuri de Cladiri:
   • Tip cladire A: constructii pe structura portanta verticala, planseele si structura portanta a acoperisului sunt construite din beton armat, acoperisul si peretii exteriori sunt construiti din materiale incombustibile (caramida, BCA, beton prefabricat si similare);
   • Tip cladire B: constructii pe structura similara celei definite la Tip A, in cazul existentei peretilor exteriori din panouri metalice de tip “sandwich” (exclus Cladiri realízate integral sau mai mult de 75% din lemn);
   • Tip cladire C: constructii pe structura metalica sau daca modul constructiv al cladirii nu se incadreaza la unul din codurile de mai sus, dar respecta conditiile impuse anterior;
 • Continut, conform destinatiei activitatii desfasurate:
  • mijloace fixe si obiecte de inventar:
  • stocuri:
   • materii prime, materiale, produse semifabricate, bunuri in curs de fabricatie, produse finite;
   • bunuri in depozit, stocuri de rezerva;
   • materiale de consum, ambalaje, deseuri de fabricatie reciclabile.
  • Bunurile ce nu sunt proprietatea asiguratului, primite in custodie sau detinute cu orice alt titlu, sunt asigurate numai in masura in care asiguratorul a acceptat, in scris, acest lucru, la incheierea asigurarii sau ulterior, prin „Supliment de asigurare”.
  • Se pot asigura si bunurile care, prin natura lor, sunt destinate a se gasi, temporar sau permanent, in afara unei Cladiri sau constructii, sub cerul liber, in masura in care sunt concepute anume pentru aceasta, numai pe timpul stationarii (instalatii tehnologice, rezervoare, materii prime, produse finite, sisteme fixe de cantarire, masini si Utilaje agricole, mijloace de tractiune, de transport neinmatriculabile, alte bunuri care, potrivit normelor sau uzantelor se depoziteaza sub cerul liber) si pentru care s-au luat masuri de protectie, inclusiv contra furtului, corespunzatoare (ingradiri, incuietori sigure, sisteme de supraveghere cu circuit inchis, paza organizata etc.).
 • Cheltuieli, ca extindere la asigurarea bunurilor, in limita a 5% din suma asigurata totala Cladiri si continut:
  • de proiectare;
  • de curatare a locului ca urmare a producerii riscurilor asigurate;
  • legate de interventia pompierilor pentru stingerea incendiilor in cazul in care asiguratul, potrivit legii, este obligat la plata acestora;
  • de expertiza a daunei.

                            La solicitarea asiguratului / contractantului si cu acordul asiguratorului, tipurile de cheltuieli anterior enumerate pot fi acoperite si pentru limite de Raspundere mai mari (max. 20% din suma asigurata totala pentru Cladiri si Continut), contra platii unei prime de asigurare aditionale.

               Nu sunt cuprinse in asigurare:

 • terenurile aferente cladirilor / constructiilor asigurate;
 • Cladiri realizate integral sau mai mult de 75% din lemn, daca nu s-a convenit altfel intre parti;
 • bunurile scoase din uz sau bunurile care nu mai pot fi folosite potrivit cu destinatia lor initiala datorita uzurii / degradarii sau a caror stare de intretinere, constatata cu ocazia inspectiei de risc, este necorespunzatoare;
 • bunuri din categoria „continut”, care se afla in Cladiri / constructii neasigurabile;
 • mijloace de transport terestru, feroviar, maritim, lacustru, fluvial si aerian;
 • bani / alte valori asimilate inclusiv hartii de valoare;
 • recolte, plantatii, paduri;
 • Animale, pasari, pesti si alte vietuitoare;
 • efectele personale ale prepusilor asiguratului sau ale persoanelor aflate in tranzit la adresa mentionata in polita de asigurare;
 • explozibili de orice natura, chibrituri și marfuri periculoase;
 • bunurile aflate in magazinele și depozitele de bijuterii.

                 De asemenea, nu sunt cuprinse in asigurare daca nu s-a convenit altfel prin clauze speciale:

 • Cladiri in curs de construire;
 • bunuri casabile;
 • bunuri mobile si / sau transportabile, pe timpul in care acestea se afla in miscare;
 • obiecte de arta;
 • marfa refrigerata;
 • bunuri care constituie marfa in magazine (bijuterii, blanuri, ceasuri, telefoane mobile si accesorii, calculatoare portabile etc.).
Conditii de Preluare in Asigurare: 

              Pentru a putea sa incheie o polita de asigurare complexa a cladirilor si bunurilor industriale apartinand persoanelor juridice de la EXIM Romania Asigurari - Reasigurari S.A., solicitantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • sa fie persoana juridica si sa faca dovada ca este titulara a unui interes asigurabil fata de obiectul asigurarii;
 • sa detina calitatea de proprietar, chirias, administrator, custode, sau alta calitate stabilita legal (imputernicit ori reprezentantul legal al acestora);
 • sa intocmeasca cererea chestionar/declaratia de asigurare si/sau specificatia, care contine informatii relevante despre asigurat, contractant si/sau beneficiar, despre locatia si continutul asigurate, raspunderile civile asigurate, despre perioada de asigurare, despre beneficiarul despagubirii, informatii care sunt esentiale pentru intocmirea politei;
 • sa puna la dispozitie asiguratorului documentele de identificare ale asiguratului, contractantului si/sau beneficiarului; avize, autorizatii, licente, planuri, relevee, rapoarte de evaluare, fise tehnice, etc.; contracte incheiate cu furnizori externi locatiei asigurate, care au legatura cu riscuri asigurate; documente care vizeaza cesiunea la banca;
 • sa permita efectuarea inspectiei de risc, daca asiguratorul solicita acest lucru;
 • sa detalieze istoricul de daune, daca este cazul;
 • sa plateasca asiguratorului o suma de bani denumita prima de asigurare in baza politei de asigurare incheiata cu acesta, cu scopul de a fi despagubit in cazul in care a suferit un prejudiciu prin manifestarea unuia sau mai multor riscuri asigurate conform politei;

              Cererea chestionar trebuie intocmita in oricare din urmatoarele situatii:

 • incheierea unei polite noi;
 • reinoirea unei polite existente, inainte de data expirarii acesteia;
 • alte situatii care presupun schimbari ale informatiilor continute in polita de asigurare;

             Principalele informatii care trebuiesc furnizate asiguratorului, prin cererea-chestionar, sunt:

 • datele de identificare ale asiguratului, contractantului si/sau beneficiarului;
 • adresa locatiei asigurate;
 • interesul asigurabil asupra locatiei asigurate:
  • proprietate;
  • inchiriata;
  • alta situatie;
 • informatii generale despre locatia asigurata:
  • modalitatea in care a fost construita:
   • in regie proprie;
   • prin societate autorizata de constructii;
  • tipul locatiei;
  • gradul de ocupare;
  • localizarea in localitate;
  • amplasament fata de benzinarii, santiere in lucru, unitati industriale, etc.
  • anul construirii;
  • anul ultimei consolidari facute in baza unei autorizatii;
  • regimul de inaltime, numarul de camere, suprafata utila totala;
  • tip fundatie, structura de rezistenta, pereti (zidarie, panouri), invelitoare, termo-hidro izolatie, tamplarie, suprafete vitrate, pardoseala, utilitati, surse de apa, instalatii sanitare, instalatii electrice, sisteme de incalzire, usi de acces, amenajari speciale;
  • sisteme de protectie la furt, impotriva incendiului;
  • alte constructii anexa, imprejmuiri, etc.;
 • riscurile dorite a fi acoperite:
  • riscuri de baza;
  • riscuri suplimentare;
 • moneda contractului;
 • suma asigurata pentru:
  • Cladiri si alte constructii;
  • continut/bunuri;
  • riscurile acoperite prin clauzele suplimentare;
 • informatii privind istoricul de daune al locatiei asigurate;
 • perioada asigurata;
 • modalitatea de plata a primei anuale:
  • integral;
  • in numarul de rate acceptate de asigurator;
 • daca mai exista alte polite similare, valabile, incheiate pentru aceeasi locatie la alti asiguratori.

              Pe aceste informatii asiguratorul urmeaza sa le aiba in vedere pentru individualizarea si evaluarea riscurilor in vederea adoptarii deciziei de incheiere a politei de asigurare sau de declinare a ofertei. Lipsa veridicitatii declaratiilor asiguratului cu privire la cele mentionate in continutul cererii chestionar/specificatiei se sanctioneaza cu rezolutiunea politei.

              Asiguratorul va putea pe baza declaratiei asiguratului sa solicite intocmirea unui Raport de inspectie de risc (cand este cazul) - care face parte integranta din polita de asigurare, acesta fiind un document prin care se atesta verificarea de catre un reprezentant al asiguratorului a parametrilor existentiali ai bunului asigurat, fara sa constituie o certificare a declaratiei asiguratului sau a faptului ca bunul nu prezinta vicii ascunse.

              Raportul inspectiei de risc va fi semnat de un reprezentant al asiguratorului si de asigurat care certifica prin semnatura si stampila, data incheierii si aspectele constatate, fiind insotit de fotografii martor iar, in conditiile in care din cauze tehnice fotografiile martor nu pot fi utilizate, raportul inspectiei de risc este valabil. Atat raportul inspectiei de risc, cat si fotografiile care il insotesc au valoare de proba intr-un eventual litigiu, fiindu-le pe deplin opozabile partilor.

              Asiguratorul isi asuma raspunderea pentru toate consecintele rezultate din neevaluarea riscului potrivit prevederilor legale inainte de cuprinderea in asigurare, cu exceptia cazului in care vointa asiguratorului a fost influentata de un viciu de consimtamant imputabil asiguratului.

Perioada Asigurata: 

             Polita de asigurare complexa a cladirilor si bunurilor industriale apartinand persoanelor juridice de la EXIM Romania Asigurari - Reasigurari S.A. poate fi incheiata, de regula, pe o perioada de 12 luni dar, in baza unor aprobari speciale, si pe perioade subanuale.

             Raspunderea asiguratorului incepe la data inscrisa in polita de asigurare, dar nu inainte de ora 24:00 a zilei in care s-a platit prima de asigurare cuvenita sau prima rata a acesteia. In cazuri speciale asigurarea poate intra in vigoare la data si ora emiterii politei daca acest fapt este consemnat expres in scris in polita de asigurare.

             Raspunderea asiguratorului inceteaza:

 • la ora si ziua inscrise in polita de asigurare;
 • ìn caz de dauna totala;
 • la data schimbarii proprietarului/utilizatorului interesului asigurabil;
 • cu acordul ambelor parti;
 • la ora 24:00 a datei expirarii termenului de pasuire de 15 zile calendaristice, daca nu s-a achitat pana la acest termen rata scadenta;
 • prin denuntare unilaterala, sub forma unei scrisori recomandate cu confirmare de primire, cu un preaviz de 20 zile;
 • ìn caz de forta majora;
 • prin desfiintarea de drept a politei in cazul in care asiguratul nu-si indeplineste obligatiile contractuale.
Teritorialitate: 

              Polita de asigurare complexa a cladirilor si bunurilor industriale apartinand persoanelor juridice de la EXIM Romania Asigurari - Reasigurari S.A. isi exercita acoperirea numai pentru evenimente asigurate ce au loc pe teritoriul Romaniei.

Asiguratul: 

                Asigurat pe polita de asigurare complexa a cladirilor si bunurilor industriale apartinand persoanelor juridice de la EXIM Romania Asigurari - Reasigurari S.A. poate sa fie orice persoana juridica, titulara a unui interes asigurabil fata de obiectul asigurarii, care detine calitatea de proprietar, chirias, administrator, custode, sau alta calitate stabilita legal si care plateste sau pentru care se plateste asiguratorului o suma de bani, denumita prima de asigurare, in baza politei de asigurare incheiata cu acesta, cu scopul de a fi despagubita in cazul in care a suferit un prejudiciu prin manifestarea unuia sau mai multor riscuri asigurate conform politei de asigurare.

               Beneficiarul politei de asigurare a bunurilor industriale este persoana fizica sau juridica, desemnata de proprietar si mentionata in polita, indreptatita sa primeasca despagubirea pentru pagubele provocate locatiei asigurate in urma producerii unui risc acoperit.

Suma Asigurata: 

              Suma asigurata reprezinta suma maxima in limita careia asiguratorul poate acorda despagubiri asiguratului sau celor in drept, in cazul producerii evenimentului asigurat, sau suma totala a despagubirilor ce se pot acorda pe toata perioada de valabilitate a politei de asigurare.

              Bunurile se asigura la valorile declarate de asigurat si agreate de asigurator. Sumele asigurate se stabilesc in moneda agreata de parti, valuta liber convertibila sau lei, aplicand cursul de schimb B.N.R. valabil la data incheierii politei.

              Asiguratul va putea opta pentru una din urmatoarele valori:

 • Cladirile si alte constructii:
  • Valoarea de inlocuire sau valoarea de piata, reprezentand costul de constructie al unei Cladiri, similare cu cea asigurata, in functie de caracteristicile preexistente, rezultat din devize / facturi / expertize tehnice autorizate / alte documente ori pretul bunului intr-o tranzactie imobiliara pe piata locala, normala si libera;
  • Valoarea (ramasa) contabila, reprezentand valoarea de nou mai putin uzura, conform evidentelor contabile ale asiguratului;
  • Valoarea evaluata de banca.
 • Continut:
  • pentru mijloace fixe, suma asigurata va fi egala cu:
   • Valoarea de inlocuire a acestora cu unele similare din punct de vedere constructiv, calitativ, tehnic si functional, inclusiv cheltuieli de transport, taxe vamale si costul montajului sau cu valoarea mentionata in evidentele contabile ale asiguratului;
   • Valoarea (ramasa) contabila, reprezentand valoarea de nou mai putin uzura.
  • pentru mijloace circulante (marfuri, materii prime si materiale, produse finite, etc.) suma asigurata va fi dupa caz:
   • Valoarea stocului existent la data incheierii asigurarii, ajustabila periodic (lunar, trimestrial) pe baza declaratiilor scrise ale asiguratului si cu plata corespunzatoare a diferentelor de prima.
   • Valoarea maxima, care poate fi atinsa la un moment dat in perioada asigurata;
 • Cheltuielile mentionate: incluse in prima de asigurare in limita a 5% din totalul sumei asigurate pentru Cladiri si pentru continut.

              Suma asigurata se exprima separat pentru fiecare cladire, mijloc fix si categorie de mijloace circulante care se afla in cladire si / sau in perimetrul declarat de risc.

              Pe durata asigurarii suma asigurata poate fi modificata cu acordul comun al partilor, prin emiterea unui „Supliment de asigurare” la polita de asigurare.

Prima de Asigurare: 

               Prima de asigurare se stabileste in aceeasi moneda in care s-a stabilit suma asigurata, plata sumelor in valuta putand fi efectuata in Lei la cursul de schimb B.N.R. valabil la data efectuarii platii.

               Prima de asigurare se achita anticipat si integral pentru intreaga perioada de asigurare sau in rate, din care prima rata se plateste inainte de intrarea in vigoare a politei in cuantumul si pana la datele scadente precizate in polita;

               Asiguratorul nu este obligat sa reaminteasca asiguratului datele la care sunt scadente ratele de prima.

               In caz de neplata la scadenta a unei rate, asiguratul/contractantul are dreptul sa o plateasca intr-un termen de gratie de 15 zile de la scadenta ratei respective, situatia politei ramanand neschimbata pana la expirarea acestui termen. Daca asiguratul / contractantul nu plateste rata de prima restanta nici in termenul de gratie acordat, polita se reziliaza de drept, fara punere in intarziere, fara notificare si fara interventia instantei de judecata, cu incepere de la ora 0.00 a zilei urmatoare scadentei ratei de prima restanta, astfel cum este mentionata in polita.

Sistemul de Fransize: 

              Polita de asigurare complexa a cladirilor si bunurilor industriale apartinand persoanelor juridice de la EXIM Romania Asigurari - Reasigurari S.A. poate fi incheiata cu sau fara fransize deductibile pe eveniment, in functie de anumite criterii stabilite de catre asigurator.

              fransiza este obligatorie pentru riscul de cutremur si in functie de inspectia de risc, asiguratorul isi rezerva dreptul de a include fransize si pentru alte riscuri.

              Se considera un singur eveniment producerea succesiva a aceluiasi risc asigurat intr-o perioada de 72 de ore consecutive.

Riscuri Asigurate Standard: 

               Riscurile care sunt preluate in asigurare prin polita de asigurare complexa a cladirilor si bunurilor industriale apartinand persoanelor juridice de la EXIM Romania Asigurari - Reasigurari S.A., pentru locatia asigurata, sunt:

 • incendiu;
 • trasnet, urmat sau nu de incendiu;
 • explozie;
 • Unda de soc provocata de avioane (boom sonic);
 • Caderea aparatelor de zbor;
 • Distrugeri provocate de Animale salbatice;
 • Caderi accidentale de corpuri pe cladire / bunurile asigurate.

               Asiguratorul acorda despagubiri atat pentru daunele directe, cat si pentru cele indirecte (carbonizare totala sau partiala, topire, patarea cu fum, degajarea de gaze sau vapori) daca acestea sunt produse bunurilor asigurate de riscurile enumerate mai sus.

 • Fenomene atmosferice (furtuna, vijelie, tornada, uragan, ploaie torentiala, grindina);
 • Greutatea stratului de zapada;
 • Apa de conducta si / sau inundarea de la vecini;
 • Izbirea din exterior de catre autovehicule;
 • vandalism in limita sumei de 10.000 Eur;
 • Greve, revolte, tulburari civile (confirmate de organele de drept) in limita sumei de 15.000 Eur;
 • Furt prin efractie si / sau prin acte de talharie.

                               In caz de furt al bunurilor asigurare din categoria ,,continut" se acorda despagubiri pentru pagube produse direct de:

 • furtul prin efractie al bunurilor inscrise in polita de asigurare aflate la adresa mentionata in polita;
 • furtul prin acte de talharie al bunurilor inscrise in polita de asigurare daca acesta s-a savarsit la adresa mentionata in polita, prin acte de violenta, in conditiile prevazute de codul penal, asupra asiguratului sau a uneia sau mai multor persoane aflate in serviciul asiguratului;
 • furtul prin intrebuintarea cheilor originale, insa numai daca acestea au fost obtinute prin acte de talharie comise asa cum se prevede la paragraful anterior sau obtinute prin furt prin efractie;
 • pagube produse cladirii in care se gasesc bunurile asigurate prin spargerea sau deteriorarea cu prilejul furtului sau tentativei de furt prin efractie, a peretilor, acoperisurilor, tavanelor, usilor, ferestrelor si dusumelelor la Cladiri sau la alte constructii apartinând asiguratului, precum si a mobilierului si incuietorilor;
 • cheltuieli de curatare si cele de inlocuire a incuietorilor avariate, ca urmare a furtului.

                 La asigurarile privind numai continutul, pagubele produse cladirii neasigurate se acorda in limita a 10% din suma asigurata pentru bunurile asigurate din categoria ,,continut".

 • Cutremur de pamant: inclusiv efectele indirecte provocate de acesta, numai pentru riscurile asigurate. Miscarile telurice ce au loc pe parcursul a 72 de ore dupa producerea evenimentului initial sunt atribuite aceluiasi eveniment, iar daunele produse de acestea sunt considerate ca fiind generate de “un singur eveniment asigurat”;
 • Inundatie;
 • Prabusiri sau alunecari de teren.

                Asigurare SUPLIMENTARA: in baza unor clauze suplimentare si prin plata unor prime aditionale, acoperirea se poate extinde si pentru:

 • extindere riscuri specifice pentru vandalism;
 • riscuri specifice pentru bunuri casabile;
 • riscuri specifice pentru marfuri refrigerate;
 • asigurarea bunurilor ce constituie marfa in magazine;
 • bunuri mobile sau transportabile, pe timpul in care acestea se afla in miscare;
 • asigurarea pentru opere de arta;
 • riscuri specifice pentru masini si instalatii electrice (fenomene electrice);
 • extindere riscuri specifice pentru greve, revolte, tulburari civile.
 • asigurarea centralelor termice
Riscuri Excluse: 

               Riscurile excluse, care nu sunt preluate in asigurare prin polita de asigurare complexa a cladirilor si bunurilor industriale apartinand persoanelor juridice de la EXIM Romania Asigurari - Reasigurari S.A., pentru locatia asigurata, sunt:

 • Nu sunt acoperite prejudiciile decurgand din / ca urmare a:
  • actelor / faptelor comise cu intentie de catre asigurat / contractant / beneficiar;
  • razboi (declarat sau nu), invazie, actiuni ale unui dusman extern, ostilitati, razboi civil, revolta, rebeliune, revolutie, insurectie, dictatura militara, conspiratie, razvratire militara cu / sau fara uzurparea puterii sau acte de rea intentie ale unor persoane care actioneaza in numele sau in legatura cu orice organizatie politica, terorism daca nu s-a convenit altfel;
  • confiscare, expropriere, nationalizare, sechestrare, rechizitionare, distrugere sau avariere din ordinul unui guvern de drept sau de fapt sau din partea oricarei autoritati publice;
  • explozie atomica, radiatii sau infestari radioactive ca urmare a folosirii energiei atomice sau a materialelor fisionabile;
  • poluare sau contaminare de orice natura si din orice cauza;
  • fabricarea de chibrituri, explozibili si marfuri periculoase;
  • forajul si extractia de produse petroliere si gaze naturale;
  • arderea mocnita sau cu acces limitat de oxigen, precum si efectul aplicarii deliberate a focului / caldurii ca parte a unui proces / operatii;
  • riscuri atipice;
  • pierderea datelor si informatiilor continute pe suporturile de date (soft, baze de date etc.);
  • uzura, fermentatie, distrugeri provocate de ciuperci, insecte, rozatoare, pasari si alti daunatori, oxidare, coroziune;
 • Asiguratorul nu acorda despagubiri pentru:
  • daune produse prin afumare, patare sau parlire provenite dintr-o sursa normala de caldura, inclusiv la bunurile supuse la foc sau caldura pentru prelucrare;
  • daune produse de inghetarea apei in rezervoare / conducte / vase;
  • daune produse de explozia cauzata de dispozitive explozive / arme de foc, de reactia in zona de combustie a unui motor cu combustie interna, precum si prin explozia produsa in orice alt echipament in care energia exploziei este utilizata in mod constient;
  • daune produse, prin explozie, boilerelor (exceptie cel folosit in cadrul instalatiei de apa / incalzire) / cazanelor / vaselor / altor instalatii sub presiune, in care presiunea interna este datorata exclusiv fluidului aflat sub controlul asiguratului;
  • daune indirecte, cum ar fi: reducerea valorii bunului dupa reparatie, scaderea preturilor bunurilor, intarzieri in livrarea bunurilor, lipsa de locatie chiar ca urmare a unui risc asigurat;
  • daune consecinta a producerii unui risc asigurat (exemple: intreruperea folosirii bunurilor / productiei-pierdere de profit, deteriorarea marfii refrigerate), daca nu s-a convenit altfel;
  • daune produse acelei parti a bunurilor asigurate asupra careia se lucreaza direct, rezultand din aceasta actiune sau cauzate de orice operatie de testare, reparare, reglare, service sau intretinere; aceasta excludere nu se aplica pentru daunele cauzate altor bunuri asigurate;
  • daune produse / agravate de erori de proiectare / executie / fabricatie sau defecte ale bunurilor asigurate, existente la data intrarii in vigoare a politei de care asiguratul sau reprezentantii sai au cunostinta, indiferent daca aceste erori sau defecte erau cunoscute asiguratorului;
  • greseli / erori de proiectare, de alegere a materialelor, de executie, de prelucrare / operare; aceasta excludere se va limita la partea direct afectata si nu va fi interpretata ca excluzand daunele rezultate la partile corect executate, ca urmare a producerii unui risc asigurat generat de astfel de greseli / erori;
  • cheltuieli efectuate pentru transformarea / imbunatatirea bunurilor in comparatie cu starea acestora dinaintea producerii riscului asigurat, precum si cele pentru reparatii, reconditionari sau restaurari nereusite;
  • daune produse bunurilor asigurate de actiunea normala a curentului electric / alte fenomene electrice (inclusiv scurt-circuit), survenite din orice motiv, daca acestea nu au fost urmate de incendiu;
  • daune produse bunurilor asigurate in cazul in care se constata ca nu exista autorizatiile legale de constructie si functionare emise de organele in drept sau daune produse / agravate (pentru partea din dauna care s-a marit) prin nerespectarea de catre asigurat a conditiilor pe baza carora au fost acordate acestea (normativele in vigoare privind siguranta in constructii), inclusiv a normelor P.S.I. si I.S.C.I.R.;
  • daune produse bunurilor asigurate depozitate intr-un loc deschis (sub cerul liber) contrar normelor si uzantelor;
  • daune produse bunurilor individuale apartinand personalului angajat al asiguratului;
  • daune produse unei parti din cladire care are o destinatie sau o functiune comuna, in conditiile in care cladirea nu este integral asigurata (pentru partea ce excede cota indiviza si abstracta ce i se cuvine asiguratului din respectiva parte de cladire);
  • daune produse ca urmare a neremedierii, din culpa proprie a asiguratului, a unor situatii cunoscute acestuia ca fiind potential generatoare de pagube;
  • daune produse (de) / provenind din:
   • tasarea terenului (indesare, cufundare, compactare prin greutatea proprie / a altor obiecte), subzidenta (proces de coborare treptata a scoartei terestre care are loc in bazinele sedimentare), variatia de volum (contractia, umflarea) a terenului ca urmare a inghetului / dezghetului;
   • apa freatica, deversarea controlata a lacurilor de acumulare (inclusiv in timpul formarii acestora), inundatii produse in timpul schimbarii artificiale a cursurilor de apa sau altor lucrari hidrotehnice;
   • trepidatii datorate circulatiei (rutiere sau feroviare) sau instalatiilor / echipamentelor industriale / de constructii etc.
   • infiltratie, prin care se intelege patrunderea apei in Cladiri, din sol sau prin acoperisuri, terase sau pereti, prin capilaritate sau gravitatie, prin pori, neetanseitati, fisuri / alte deschizaturi, cand acestea s-au produs din riscuri neasigurate;
   • daune produse de apa bunurilor depozitate in subsoluri frecvent inundate si / sau depozitate necorespunzator.
  • daune produse / agravate din neglijenta grava a asiguratului / a unui membru din conducerea acestuia (exemplu: construirea / extinderea cladirilor sau a altor constructii in zone periclitate de calamitati naturale - inundatii, prabusiri sau alunecari de teren, daca organele in drept au interzis construirea prin acte publicate sau comunicari in scris catre asigurat, inainte de construire / extindere, iar daunele au rezultat din producerea acestor riscuri - inundatii, prabusiri / alunecari de teren, neluarea masurilor pentru limitarea pagubelor);
  • pagube produse ca urmare a scurgerii accidentale a apei din instalatiile automate de stingere a incendiilor, cu ocazia efectuarii lucrarilor de instalare / reparare / dare in folosinta / probe / modificari constructive;
  • daune produse cu intentie de catre asigurat / un membru din conducerea acestuia / beneficiar sau prepusii acestuia, daca acestea rezulta din actele incheiate de organele abilitate;
  • daune produse in urmatoarele situatii:
   • pierdere inexplicabila, disparitie misterioasa (disparitia bunurilor asigurate fara a se cunoaste modalitatea in care au disparut aceste bunuri), lipsuri la inventar, lipsuri cauzate de greseli de contabilitate sau de greseli de numarare in timpul inventarierii;
   • furt simplu, prin inselatorie, cu intrebuintarea de chei potrivite / originale (face exceptie cazul in care acestea au fost obtinute prin efractie / talharie);
   • furtul favorizat de desfiintarea / scoaterea din functiune / nearmarea sistemelor de protectie existente la data incheierii politei sau a celor instalate ulterior si despre instalarea carora asiguratorul a fost avizat;
   • furtul produs in cazul in care asiguratul nu respecta masurile de protectie suplimentara impuse de asigurator, dupa caz (exemplu: bunuri cu volum mic si valoare unitara mare, constituind marfa in magazine).
Clauze Suplimentare: 

              La polita de asigurare complexa a cladirilor si bunurilor industriale apartinand persoanelor juridice de la EXIM Romania Asigurari - Reasigurari S.A., in schimbul platii unei prime de asigurare suplimentare, se pot atasa urmatoarele clauze de asigurare prin care pot fi preluate in asigurare riscuri suplimentare, si anume:

                            ASIGURAREA AUTOVEHICULELOR / VEHICULELOR, AUTOSPECIALELOR SI UTILAJELOR DE constructii, agricole SAU ALTOR Utilaje SPECIALE

 • OBIECTUL ASIGURARII RISCURILE SI COSTURILE / CHELTUIELILE ACOPERITE
  • Bunuri asigurate
   • Bunurile care se pot asigura sunt autovehicule / vehicule, autospeciale si Utilaje speciale, cu conditia ca acestea sa fie terestre, de exemplu Utilaje de constructii (buldozere, excavatoare, incarcatoare frontale, compactoare, macarale, autopompe beton etc.), cele utilizate in agricultura (tractoare agricole, combine, semanatori, prese de balotat, pluguri, grape, discuri si alte Utilaje asemanatoare), sau alte Utilaje speciale (Utilaje de foraj, autoutilitare etc.).
   • asiguratorul asigura bunurile pentru pagube produse, in timpul lucrului si in timpul in care acestea se afla depozitate / garate la punctele de lucru sau la locurile de garare.
  • Riscuri acoperite
   • Asiguratorul acorda despagubiri pentru daune materiale, produse direct de avarierea sau distrugerea bunurilor asigurate, cauzate de coliziuni (ciocniri, loviri sau izbiri) cu alte corpuri mobile sau imobile.
  • Costuri / cheltuieli acoperite
   • Asiguratorul acorda in legatura cu daunele care pot fi despagubite, in cadrul sumei asigurate, despagubiri pentru urmatoarele costuri / cheltuieli:
    • costuri / cheltuieli prilejuite de masurile luate pentru limitarea oricarei daune, in limita de 20% din suma asigurata a bunurilor afectate;
    • costuri / cheltuieli de transport a bunului asigurat la atelierul de reparatii cel mai apropiat de locul producerii daunei care poate face reparatia sau la locul cel mai apropiat de adapostire a bunului asigurat (daca acesta nu poate fi deplasat prin forta proprie), in limita costurilor / cheltuielilor de transport percepute de unitatile specializate, dar nu mai mult de 10% din suma asigurata a bunului afectat.
 • EXCLUDERI
  • Asiguratorul nu acorda despagubiri pentru bunurile care sunt folosite in activitati de agrement (ATV-uri, scutere, snowmobile, segway etc).
  • Asiguratorul nu acorda depagubiri pentru:
   • prejudiciile produse, direct sau indirect, prin actiunea dispozitivelor explozive sau armelor de foc;
   • prejudicii produse tertilor (Raspundere civila);
   • prejudicii cauzate, produse sau agravate, direct sau indirect de sau ca o consecinta a unei caderi (cadere in prapastie, cadere in apa cu prilejul transbordarii, cadere din cauza ruperii podului etc.) sau rasturnari;
   • prejudicii cauzate, produse sau agravate, direct sau indirect de sau ca o consecinta a unui incendiu, explozii, trasnet, caderi ale unor corpuri aeriene pe bunul asigurat sau pe constructia in care se afla acesta, furtuni, grindine, inundatii, viituri, greutatii stratului de zapada sau gheata, ploii torentiale, avalanse de zapada, cutremur de pamant, boom sonic, prabusiri sau alunecari de teren, prabusiri de corpuri terestre; totusi, daunele produse bunului asigurat de incendiul sau explozia cauzate in mod direct de un eveniment asigurat sunt acoperite prin polita;
   • prejudicii cauzate, produse sau agravate, direct sau indirect de sau ca o consecinta a furtului sau talhariei;
   • deplasarile catre sau de la santierele / punctele de lucru;
   • prejudicii produse numai pneurilor ori sistemelor de rulare;
   • prejudicii datorate defectarii sau deteriorarii unor piese sau subansamble neomologate, montate la bunul asigurat;
   • prejudicii derivate din avarii mecanice sau electrice;
   • prejudicii produse prin influenta temperaturii asupra motorului bunului asigurat (ex. avarii la blocul motor, chiulasa sau la sistemul de racire, produse ca urmare a inghetarii apei) si cele produse motorului, cutiei de viteza sau diferentialului ca urmare a lipsei sau insuficientei ungerii ori supraincalzirii din orice cauza, precum si pagube produse prin aspirarea apei in motor;
   • prejudicii produse de coroziuni cauzate de electrolitul bateriei de acumulatori, combustibili, apa, acizi, alte substante ce se afla in instalatiile bunului asigurat sau in exteriorul acestuia;
   • prejudicii produse bunului asigurat, unor parti componente sau piese ale acestuia cauzate de trepidatii in timpul operarii / functionarii;
   • prejudicii produse bunului asigurat, unor parti componente sau piese ale acestuia cauzate de nerespectarea normelor privind incarcarea sau ancorarea marfii pe timpul operarii / functionarii;
   • prejudicii produse pieselor de rezerva, combustibililor, huselor, prelatelor, paturilor sau altor bunuri

                             Clauza suplimentara C1 - Extindere pentru riscul de vandalism

                In baza acestei clauze suplimentare si in schimbul platii de catre asigurat / contractant a unei prime suplimentare, asiguratorul extinde acoperirea pentru riscul de vandalism pentru o limita mai mare de 10.000 Euro, dar nu mai mult de 50.000 Euro.

 • EXCLUDERI
  • Nu se acorda despagubiri:
   • Daca organele politei nu confirma producerea evenimentului asigurat, ori daca la acestea nu s-a inregistrat o plangere in legatura cu respectivul eveniment;
   • Pentru distrugerea sau deteriorarea intentionata a cladirilor si bunurilor asigurate, prin acte de vandalism comise de catre asigurat, membrii familiei asiguratului sau prepusii acestuia;
   • Pentru cablurile si componentele electronice ale antenelor si sistemelor de telecomunicatii montate pe terase, balcoane sau in alte locuri la care este posibil accesul persoanelor din exterior, precum si pentru cablurile si alte elemente de instalatii montate pe casa scarii, in subsolul cladirii (constructiei) sau alte locuri deschise circulatiei comune;
   • Pagube produse peretilor cortina, peretilor din caramida de sticla si geamurilor termopan ce nu sunt asigurate ca “bunuri casabile” pentru riscuri specfice;
   • Lozinci, inscrisuri, graffiti, mazgaleli, afise, reclame, anunturi, si alte asemenea, produse pe peretii exeriori ai cladirilor.

                              Clauza suplimentara C2 - Asigurarea bunurilor casabile

                In baza acestei clauze suplimentare si in schimbul platii de catre asigurat / contractant a unei prime suplimentare, asiguratorul extinde acoperirea si pentru bunurile casabile mentionate in mod expres in polita si in cererea chestionar.

                Sunt asigurabile urmatoarele bunuri casabile:

 • geamuri de usi si ferestre care fac parte integranta din cladire / alte constructii, pereti cortina, pereti din caramida de sticla, placi de gresie / faianta / marmura etc. folosite la / pentru placarea interioara sau exterioara a peretilor / podelelor / coloanelor;
 • obiecte sanitare (chiuvete, cazi de baie, cabine de dus, vase WC etc.);
 • vitralii, sobe de teracota, acvarii, copertine pentru terase, panouri publicitare, luminatoare pentru terase si acoperisuri, panoruri solare, geamuri / oglizi amplasate pe mobilier mobil.
 • RISCURI ACOPERITE
  • Asiguratorul acorda despagubiri pentru pagubele (spargere, crapare) produse de urmatoarele riscuri:
   • variatii de temperatura, altele dacat cele cauzate de o sursa normala de caldura;
   • accidente de orice fel, inclusiv cele produse prin actiunea animalelor;
   • montarea initiala gresita.
  • In limita sumelor asigurate, se acorda indemnizatii si pentru refacerea inscriptiilor, picturilor, gravurilor sau a altor ornamentatii, precum si a literelor aplicate pe oglinzi sau pe alte bunuri casabile, numai daca deteriorarea sau distrugerea acestora s-a produs concomitent cu spargerea sau craparea bunurilor respective.
 • EXCLUDERI
  • Nu sunt cuprinse in asigurare si nu se acorda indemnizatii, conform prezentei extinderi, pentru:
   • daune de suprafata (zgarieturi, matuiri, schimbarea culorii in timpul sau sub influenta factorilor de mediu) sau exfoliere, patare ca urmare a lucrului cu vopsea, deteriorari produse prin scantei de sudura;
   • daune rezultate ca urmare a utilizarii unor surse normale de caldura;
   • daune rezultate ca urmare a lucrarilor de montare, demontare sau mutare a bunurilor casabile, precum si pentru daunele produse in timpul manuirii bunurilor casabile asigurate;
   • Cheltuieli pentru potrivirea culorilor la sistemele neafectate;
   • daune cauzate de reparatii, decorari, adaugiri sau modificari suferite de cladirea/peretele in care sunt fixate bunurile casabile afectate;
   • daune datorate daramarii sau deteriorarii ramelor, precum si uzurii bunurilor casabile asigurate.
   • Avarierea / distrugerea ramelor bunurilor casabile asigurate, daca valoarea acestora nu a fost inclusa in suma asigurata;
   • Nu se asigura urmatoarele bunuri:
    • geamurile sau alte bunuri casabile care, la incheierea asigurarii, sunt crapate, sparte, cu stirbituri, exfolieri ale straturilor de acoperire sau alte asemenea defecte;
    • geamurile sau alte bunuri casabile care reprezinta (pentru asigurat) marfuri sau materiale pentru executari de lucrari.
 • SUMA ASIGURATA
  • Suma asigurata este cea mentionata in mod expres in polita si este stabilita potrivit declaratiei asiguratului si agreata de asigurator. Aceasta valoare trebuie sa includa toate cheltuielile aditionale efectuate de asigurat in vederea achizitionarii si montarii acestora;
  • Bunurile casabile ce reprezinta obiecte de arta se asigura conform listelor cu valori declarate, stabilite pe baza de cataloage si / sau expertize.

                            Clauza suplimentara C3 - Asigurarea stocului de marfa refrigerata / congelata

 • OBIECTUL ASIGURARII
  • In baza acestei clauze si in schimbul platii de catre asigurat / contractant a unei prime suplimentare, asiguratorul asigura stocul de marfa refrigerata supus deteriorarii, alterarii sau contaminarii ca urmare a riscurilor prevazute mai jos si cauzate de defectarea brusca si neprevazuta a instalatiei de racire.
  • Prin instalatie de racire se intelege:
   • Compresoare, pompe, ventilatoare, condensatoare, evaporatoare;
   • Conducte, valve si rezervoare;
   • Rezervorul de agent lichid si epuratorul de gaze;
   • Aparatura de control si monitorizare;
   • Motoare, mecanisme si angrenaje.
 • RISCURI ACOPERITE
  • Asiguratorul acorda despagubiri pentru daunele produse marfii refrigerate / congelate, ca urmare a:
   • unor riscuri asigurate prin polita de asigurare, mai putin produse de cutremure de pamant sau tulburari sociale, vandalism;
   • intreruperii accidentale a furnizarii energiei electrice pentru o durata mai mare de 2 ore consecutive;
   • scurgerii accidentale a agentului frigorific din agregatul frigorific;
   • nefunctionarii elementelor de control automat sau de termostatare, care fac parte din agregatul frigorific.
 • EXCLUDERI Nu sunt cuprinse in asigurare si nu se acorda indemnizatii, conform acestei extinderi pentru:
  • actiunea intentionata sau neglijenta grava a asiguratului sau prepusilor sai in producerea sau marirea daunei;
  • avarii cauzate de testari sau experimente presupunand impunerea unor conditii exceptionale de exploatare;
  • depozitare, stivuire necorespunzatoare sau gresita, ambalare necorespunzatoare a bunurilor;
  • eroziune, coroziune, depuneri lasate de apa, influente chimice sau atmosferice continue, depuneri exagerate de rugina, noroi, zgura din conducte sau alte depuneri;
  • intreruperea alimentarii cu energie electrica de catre furnizor ca urmare a neplatii de catre asigurat a facturilor sau nerespectarii altor obligatii prevazute in contractul de furnizare;
  • nerespectarea specificatiilor sau conditiilor impuse de proiectant;
  • scaderea in greutate, defecte sau boli inerente, deteriorare sau putrezire naturala a marfii depozitate, depasirea termenului de depozitare admis;
  • supraincarcarea camerei de depozitare peste limita maxima stabilita;
  • daunele produse in cazul instalatiilor frigorifice mai vechi de 5 ani pentru care asiguratul nu detine un contract service / mentenanta de specialitate;
 • SUMA ASIGURATA
  • Suma asigurata este pretul de achizitie al marfii sau, dupa caz, costul marfii pentru care depozitarul are Raspundere conform facturilor, dar fara sa se depaseasca in nici un caz pretul pietei la care urmeaza sa se livreze marfa. De asemenea, suma asigurata va cuprinde cheltuielile de depozitare, iar in cazul importurilor si taxele vamale aferente.

                            Clauza suplimentara C4 - Asigurarea stocului de marfa in magazine (bunuri cu valoare unitara mare si volum mic)

 • OBIECTUL ASIGURARII
  • In baza acestei clauze si in schimbul platii de catre asigurat / contractant a unei prime suplimentare, asiguratorul asigura bunurile cu volum mic si valoare unitara mare care constituie marfa in magazine, conform riscurilor mentionate in polita de asigurare.
  • Bunurile care fac obiectul acestei clauze vor trebui identificate in baza unei specificatii tehnice ce va contine datele acestora de identificare, locatia/iile unde vor fi amplasate, suma asigurata. Exemple de bunuri ce se pot asigura in baza acestei clauze: camere video, Aparatura foto, laptop-uri, notebook-uri, telefoane mobile inclusiv accesoriile acestora, bijuterii, ceasuri, alte bunuri cu volum mic si valoare unitara mare.
 • RISCURI ACOPERITE
  • Asiguratorul acorda despagubiri pentru riscurile acoperite in conditiile de baza cu urmatoarele precizari:
   • Plata despaguburilor pentru riscului de furt se face doar in cazul in care au fost indeplinite urmatoarele masuri de protectie si securitate, care trebuie mentinute in mod continuu pe toata durata de valabilitate a asigurarii:
    • sisteme de alarma montate / monitorizate si operationale in locurile de patrundere in incaperea/ile in care se afla bunurile respective (usi, geamuri etc.);
    • usile exterioare ale cladirii (incaperii/ilor) in care se afla bunurile asigurate sunt incuiate cu broaste cu chei, lacate sau zavoare interioare sigure cu exceptia intrarii/lor principale pe durata programului de lucru cu publicul;
    • geamurile prin care se poate patrunde in cladire (situate la demisol, parter, ultimul etaj, dupa caz), inclusiv cele de la usi sa fie protejate cu grilaje de fier/folie antiefractie, in cazurile in care nu exista montate sisteme de alarma monitorizate;
    • iluminat pe timp de noapte in interiorul incaperii/lor si/sau in exterior, dupa caz;
    • conectarea la firme de paza cu interventie rapida. O copie a contractului de prestari servicii cu firma de paza cu interventie rapida se va anexa la polita de asigurare. In cazul in care asiguratul nu-si achita abonamentul la firma de paza si are o dauna ca urmare a producerii riscului de furt, asiguratorul nu achita despagubiri, fiind exonerat de orice Raspundere.
    • depozitarea stocului de marfa in orele de nefunctionare a magazinelor se va face in spatii separate de depozitare, cu compartimentare adecvata (spatiul de depozitare sa fie separat de spatiul comercial, care in orele de nefunctionare a magazinului este inchis), sau in incinta spatiului comercial, numai daca nu exista spatii separate de depozitare, obligatoriu in dulapuri metalice prevazute cu incuietori sigure.
 • EXCLUDERI
  • Pe langa excluderile prevazute in polita de baza, asiguratorul nu acorda despagubiri nici pentru:
   • pagube datorate neglijentei, nesupravegherii, omisiunii privind activarea sistemelor de blocare si alarmare;
   • pagube cauzate de conditii sau variatii climatice, atmosferice sau actiunea luminii sau lipsei de intretinere;
   • pierderi inexplicabile, disparitii misterioase, lipsuri la inventar, lipsuri datorate greselilor de contabilitate, erorilor de calcul sau erorilor comise cu ocazia inventarelor, orice forme de infractiune contra patrimoniului cu exceptia furtului prin efractie sau talhariei;
 • SUMA ASIGURATA
  • Suma asigurata este suma globala a stocului de marfa declarata de asigurat, defalcata pe grupe de bunuri, reprezentand valoarea, determinata pe baza pretului unitar, corespunzatoare numarului de aparate incluse in asigurare la adresa mentionata in polita (valoarea maxima a stocului la un moment dat).

                             Clauza suplimentara C5 - Asigurarea bunurilor mobile sau transportabile care se pot gasi si la alte adrese decat cea consemnata in polita

 • OBIECTUL ASIGURARII
  • In baza acestei clauze si in schimbul platii de catre asigurat / contractant a unei prime suplimentare, asiguratorul extinde acoperirea pentru bunurile mobile (transportabile, portabile) mentionate in cererea-chestionar / anexa la polita, care pe parcursul perioadei de asigurare sunt mutate la diverse locatii sau care, in cea mai mare parte a programului de lucru se gasesc in afara locatiei asigurate, obligandu-se sa acorde despagubiri asiguratului / beneficiarului in cazul producerii unui risc asigurat.
  • Bunurile ce se pot asigura in baza acestei clauze sunt:
   • transportabile: care se gasesc pentru un timp la o adresa, dupa care sunt mutate pentru o alta perioada de timp la o alta adresa, cum ar fi vagoane dormitor, remorci echipate cu Aparatura de laborator, statii de benzina transportabile, instalatii de foraj, de cercetari geologice / geodezice, Utilaje speciale de forare pentru pozarea subterana a cablurilor, conductelor si tevilor, instalatii mobile de tratare a uleiului de transformator si altele asemanatoare, tonete tractabile pentru prestare de activitati comerciale sau de reparatii;
   • mobile: cum ar fi tractoare forestiere, combine si alte Utilaje agricole, electrostivuitoare, motostivuitoare etc. care in cea mai mare parte a programului de lucru se gasesc in miscare, neputandu-se stabili si mentiona in polita de asigurare o adresa exacta.
 • ACOPERIREA
  • Acoperirea se refera numai la aria geografica in care bunul asigurat este conceput sa fie utilizat / stationat / parcat in perioada asigurata (de exemplu pentru combine: pe terenurile agricole - lan / arie, in timpul programului de lucru sau la locul de parcare in afara programului de lucru) si este valabila numai pe teritoriul Romaniei.
 • EXCLUDERI
  • Pe langa excluderile prevazute in polita de baza, asiguratorul nu acorda despagubiri nici pentru:
   • accidente de circulatie pe drumurile publice sau ocazionate de transportarea de la un loc de exploatare la altul, pe caile uzinale sau forestiere, inclusiv ca urmare a izbirii de catre vehicule, Utilaje sau masini neinmatriculabile si la urcarea / coborarea in / din mijloace de transport (cand situatia impune);
   • avarii datorita neglijentei (cadere, scapare etc.)
   • avarii accidentale la masini, Utilaje, echipamente, motoare si instalatii
   • furtul din autovehicule cu exceptia furtului prin acte de talharie;
   • prejudicii cauzate de uzura sau lipsa de intretinere;
   • telefoane mobile, laptop-uri, alte echipamente similare.
 • SUMA ASIGURATA
  • Bunurile mentionate in cererea-chestionar se asigura la valorea de inlocuire. Aceasta valoare trebuie sa includa toate cheltuielile aditionale efectuate de asigurat in vederea achizitionarii si montarii acestora.

                            Clauza suplimentara C6 - Asigurarea obiectelor de arta

 • OBIECTUL ASIGURARII
  • In baza acestei clauze si in schimbul platii de catre asigurat / contractant a unei prime suplimentare, asiguratorul asigura bunurile mentionate mai jos pentru riscurile prevazute in conditiile de baza.
  • Bunurile ce se pot asigura in baza acestei clauze la locatia specificata in polita de asigurare sunt:
   • obiecte din metale pretioase;
   • sculpturi;
   • tablouri, colectii sau alte obiecte care au o valoare artistica deosebita.
  • Obligatoriu trebuie indeplinite urmatoarele masuri de protectie si securitate, care trebuie mentinute in mod continuu pe toata durata de valabilitate a asigurarii:
   • sisteme de alarmare adecvate si monitorizate, instalate conform normelor legale (antiefractie, control acces, televiziune cu circuit inchis), functionabile (armate) si verificate periodic;
   • paza permanenta prin angajati proprii/ai unei societati specializate.
 • SUMA ASIGURATA
  • Suma asigurata reprezinta valoarea de piata la data incheierii asigurarii declarata de asigurat pentru fiecare bun asigurat in parte, in baza unei liste-inventar (insotita de fotografii relevante / corespunzatoare si / sau alte documente – evaluari / expertize de specialitate, certificate / atestate de autenticitate etc.) care face parte integranta din polita de asigurare.
 • CONSTATAREA, EVALUAREA SI PLATA DESPAGUBIRILOR
  • In cazul producerii evenimentului asigurat, evaluarea bunurilor avariate / pierdute se efectueaza de catre experti autorizati si agreati de parti, in baza expertizelor actualizate si / sau documentelor originale de procurare, precum si a inventarului intocmit de asigurat.
  • In cazul inregistrarii unei daune partiale la bunului asigurat, daca prin restaurarea acestuia se constata prin certificare de catre un expert o diminuare valorica, asiguratorul o va compensa suplimentar, despagubirea acordata nedepasind valoarea unitara a bunului asigurat la data producerii evenimentului asigurat.

                            Clauza suplimentara C7 - Asigurarea pentru riscuri specifice a masinilor si instalatiilor electrice (fenomene electrice)

 • OBIECTUL ASIGURARII
  • In baza acestei clauze si in schimbul platii de catre asigurat / contractant a unei prime suplimentare, asiguratorul extinde acoperirea pentru echipamentele, instalatiile si masinile electrice (cu exceptia partilor electronice) mentionate in cererea-chestionar, obligandu-se sa acorde despagubiri asiguratului / beneficiarului, in cazul producerii evenimentelor asigurate din riscurile specifice precizate mai jos.
 • RISCURI ACOPERITE
  • Asiguratorul va acorda indemnizatii asiguratului pentru daunele directe suferite la masinile si instalatiile electrice de utilizare, Aparatura si circuitele incorporate, produse de:
   • arcuri electrice, descarcari si alte fenomene de natura electrica, produse la Aparatura, echipamente, instalatii electrice (exclus partea electronica), chiar daca acestea nu sunt urmate de incendiu;
   • actiunea indirecta a electricitatii atmosferice (trasnet, fulger), asupra bunurilor asigurate aflate in interiorul sau exteriorul cladirilor / constructiilor, sub cerul liber (statii electrice, transformatoare etc.)
 • EXCLUDERI
  • Pe langa excluderile mentionate in polita de baza, se mai exclud si urmatoarele daune:
   • daune la instalatiile si Aparatura electronica, de comunicatii sau Aparatura de tip electrocasnic;
   • produse la / sau in legatura cu piesele ce se schimba de mai multe ori pe durata de viata a instalatiilor asigurate (perii colectoare, baterii acumulatoare, sigurante si alte asemenea);
   • cauzate de uzura sau lipsa de intretinere;
   • constatate cu ocazia montarii sau demontarii, precum si in timpul operatiilor de omologare sau de proba.
 • SUMA ASIGURATA
  • Suma asigurata este cea declarata de asigurat reprezentand valoarea de inlocuire a masinilor / echipamentelor electrice cu unele similare (de acelasi fel si aceeasi capacitate).
  • In cazul in care se asigura mai multe locatii, in caz de dauna, limita de despagubire nu poate sa depaseasca suma asigurata a bunurilor dintr-o locatie.

                           Clauza suplimentara C8 - Exindere pentru riscurile de greve, revolte, tulburari civile

 • OBIECTUL ASIGURARII
  • In baza acestei clauze suplimentare si in schimbul platii de catre asigurat / contractant a unei prime suplimentare, asiguratorul extinde acoperirea pentru riscurile greve, revolte si tulburari civile pentru o limita mai mare de 15.000 Euro, dar nu mai mult de 100.000 Euro.
 • RISCURI ASIGURATE
  • Asiguratorul acorda despagubiri asiguratului pentru bunurile asigurate care sunt distruse, deteriorate sau pierdute ca urmare a revoltelor si grevelor, pagube sau pierderi ale bunurilor asigurate cauzate direct de:
   • actiunea oricarei persoane ce a luat parte impreuna cu alte persoane la tulburari ale ordinii publice (in legatura sau nu cu o greva sau cu o greva patronala), aceasta actiune nefiind un eveniment mentionat in din prezentele conditii speciale;
   • actiunea autoritatilor legal constituite pentru suprimarea sau incercarea de suprimare a unei astfel de tulburari a ordinii publice sau pentru reducerea urmarilor unei astfel de tulburari;
   • actiunea constienta a unui grevist sau participant la o greva patronala, comisa in timpul sustinerii unei greve sau a opunerii rezistentei fata de o greva patronala;
   • actiunea autoritatilor legal constituite in prevenirea sau in incercarea de prevenire a unui astfel de act sau reducere a urmarilor unui astfel de act.
 • EXCLUDERI
  • Asiguratorul nu acorda depsagubiri pentru:
   • pierderea de venituri, pierderea datorata intarzierilor, pierderi ale segmentului de piata detinut sau alte pierderi indirecte de orice fel;
   • pierderi sau daune rezultand din incetarea totala sau partiala a activitatii sau cauzate de intarzierea, intreruperea sau incetarea unui proces de productie sau de exploatare;
   • pierderi sau daune rezultand din deposedarea temporara sau permanenta ca urmare a confiscarii sau rechizitionarii efectuata de o autoritate legal constituita;
   • pierderi sau daune rezultand din pierderea temporara sau permanenta a posesiei asupra unei Cladiri, prin ocuparea ilegala a cladirii respective de catre o persoana;
   • pierderi sau daune directe sau indirecte cauzate sau aparute din sau in legatura cu materiale care intra in componenta armelor nucleare.
   • pierderile sau daunele cauzate direct sau indirect ori aparute sau in legatura cu radiatiile ionizante sau ca urmare a contaminarii cu combustibili radioactivi sau deseuri nucleare rezultate din arderea materialelor radioactive. Se excepteaza de la aceasta excludere combustia rezultata din procesele autogeneratoare de fisiune nucleara.
   • pierderile sau daunele produse de sau consecinte directe ori indirecte ale urmatoarelor categorii de evenimente:
    • razboaie, invazii, actiuni ale unui dusman extern, ostilitati sau operatiuni de tip militar (indiferent daca razboiul a fost declarat sau nu), razboaie civile;
    • revolte, tulburari civile de amploare sau cu conditia ca acestea sa fie de proportia miscarilor populare, revoltelor militare, insurectiilor, rebeliunii, revolutiei, puciului militar (dictatura) sau uzurparii puterii legale;

                        In situatia in care asiguratorul refuza in instanta, acoperirea pierderilor sau pagubelor solicitata de asigurat, persoana pagubita este cea care trebuie sa faca dovada prejudiciului material suferit.

                             Clauza suplimentara C9 - Asigurarea centralelor termice si instalatiilor de aer conditionat pentru riscul de avarii accidentale

 • OBIECTUL ASIGURARII
  • In baza acestei clauze si in schimbul platii de catre asigurat / contractant a unei prime suplimentare, asiguratorul extinde acoperirea pentru centrala termica si instalatia de aer conditionat mentionate in cererea-chestionar, obligandu-se sa acorde despagubiri asiguratului / beneficiarului, in cazul producerii evenimentelor asigurate din riscurile specifice precizate mai jos.
 • RISCURI ACOPERITE
  • Asiguratorul va acorda indemnizatii (despagubiri) asiguratului pentru daunele, produse de urmatoarele riscuri:
   • reglarea defectuoasa, defectiuni sau erori de functionare a dispozitivelor de protecție, patrunderea accidentala de obiecte straine in corpul centralei termice / a instalației de aer condiționat;
   • lipsa accidentala a apei in boilere sau in recipienții sub presiune;
   • suprapresiune sau implozie;
   • scurtcircuit, supratensiune, suprasarcina, formarea de arcuri voltaice sau inducție;
   • defecte sau greseli de proiectare ori de fabricație, defecte ale materialului (care se manifesta in perioada de postgaranție);
   • erori de montare sau instalare.
 • SUMA ASIGURATA
  • Suma asigurata este valoarea declarata de catre asigurat / contractant si precizata expres in polita de asigurare.
 • EXCLUDERI
  • Pe langa excluderile mentionate in polita de baza, se mai exclud si urmatoarele:
   • pagubele produse din actiunea normala a curentului electric asupra instalatiilor si aparaturii electrice;
   • pagubele produse la piese si parti care prin intrebuintare si/sau natura lor sufera un grad mai mare de uzura sau depreciere si necesita inlocuirea periodica (cabluri, garnituri etc.) si materiale consumabile (ace, platine, site, lanturi, panglici, lubrifianti etc.);
   • pagubele produse prin deteriorarea gratarelor de ardere, duzelor de gaze, injectoare si altele similare;
   • pagubele produse de eroziune, coroziune, depuneri lasate de apa, depreciere a oricaror parti ale centralei, depuneri de rugina, noroi, zgura din conducte sau alte depuneri;
   • avariere, distrugere sau cheltuieli provenind din acte deliberate ori neglijenta grava ale asiguratului sau ale prepusilor sai;
   • orice erori sau defecte existente la momentul inceperii raspunderii asiguratorului si cunoscute de asigurat;
   • daune sau avarii pentru care producatorul sau furnizorul bunului este raspunzator, fie conform legii, fie conform obligatiilor contractuale;
   • avarii cauzate de testari, supraincarcare intentionata sau experimente presupunand impunerea unor conditii exceptionale de exploatare;
   • bunuri care nu au fost supuse testelor de functionare ori nu au trecut cu succes aceste teste.

                        Indemnizatiile se platesc doar in cazul in care reviziile si reparatiile recomandate de producator sau de reglementarile legale au fost efectuate la timp.

                              Clauza suplimentara C10 - Asigurarea cladirilor la care se executa lucrari de extindere

 • OBIECTUL ASIGURARII
  • In baza acestei clauze si in schimbul platii de catre asigurat / contractant a unei prime suplimentare, asiguratorul extinde acoperirea pentru lucrarile de extindere la cladirile asigurate pentru riscurile precizate in polita de baza.
  • Se preiau in asigurare cladirile la care se executa lucrari de extindere, cu conditia ca asiguratul sa detina toate avizele si autorizarile necesare executiei lucrarilor, acolo unde acestea sunt impuse de legislatia in vigoare.
 • SUMA ASIGURATA
  • Daca valoarea devizului de lucrari este mai mica de 10% din suma asigurata a cladirii asigurate, asigurarea se poate incheia fara plata unei prime suplimentare.
  • Daca valoarea devizului de lucrari este mai mare de 10% din suma asigurata a cladirii asigurate, asigurarea se incheie cu plata unei prime suplimentare.
 • EXCLUDERI
  • Pe langa excluderile mentionate in polita de baza, se mai exclud si urmatoarele:
   • prejudicii produse de executantii lucrarilor de extindere;
   • prejudicii produse de inghet, de infiltrarea in cladire a apei provenita din precipitatii ori topirea zapezii / ghetii, in perioada in care se executa lucrari la acoperis;
   • spargerea sau craparea panourilor solare montate pe acoperis, atunci cand se efectueaza lucrari sau reparatii la cladirea asigurata;
   • prejudicii produse de furtul elementelor de constructii / instalatii / alte materiale care nu au fost incorporate / montate in / la cladirea asigurata;
   • furtul bunurilor care se gasesc la locatii care nu sunt locuite in regim permanent sau nu au paza permanenta.

                       Acoperirea riscului de furt la elementele de constructii / instalatii / alte materiale care nu au fost incorporate / montate in / la cladirea aflata in curs de extindere, este conditionata de existenta pazei permanente efectuata de unitati specializate de paza si interventie ori de catre o persoana desemnata de catre asigurat sa aiba in grija constructia / locuinta asigurata pe timpul in care asiguratul nu se afla in cladirea asigurata.

  Obligatiile Asiguratului: 

                 Principalele obligatii pe care asiguratul le are prin polita de asigurare complexa a cladirilor si bunurilor industriale apartinand persoanelor juridice de la EXIM Romania Asigurari - Reasigurari S.A. sunt:

  • La intrarea in asigurare, precum si pe intreaga perioada de valabilitate a politei, asiguratul este obligat:
   • Sa raspunda in scris la intrebarile formulate de asigurator cu privire la potentialele riscuri la care este expus bunul asigurabil, precum si sa furnizeze asiguratorului, din proprie initiativa, orice informatii necesare pentru corecta si reala evaluare a riscurilor la care este supus bunul asigurabil; de asemenea, asiguratul / contractantul are obligatia declararii valorii reale a sumei asigurate;
   • Sa furnizeze (in scris) toate informatiile si detaliile suplimentare solicitate de asigurator;
   • Sa comunice, in termen de 2 zile lucratoare, la asigurator orice modificari ale obiectului asigurarii sau in legatura cu obiectul asigurarii (exemple: modificari aduse constructiei, extinderi, schimbarea destinatiei, inlaturarea sau reducerea ca numar / capacitate / dimensiune a mijloacelor de protectie existente la momentul incheierii politei, efectuarea unor lucrari de constructii intr-o cladire cu pereti comuni, neocuparea / ocuparea cladirii asigurate etc.), survenite fata de conditiile initiale de evaluare a riscului asigurat.
   • Sa plateasca prima de asigurare sau ratele de prima la termenele scadente prevazute in polita de asigurare;
   • Sa intretina bunul asigurat in conditii corespunzatoare dispozitiilor legale, in scopul prevenirii producerii riscurilor asigurate;
   • Sa asigure si sa intretina in stare de functionare mijloacele tehnice pentru inlaturarea sau diminuarea riscurilor si sa se conformeze masurilor stabilite prin norme generale sau speciale obiectivului asigurat de catre organele abilitate;
   • Sa respecte recomandarile si termenele precizate de asigurator in raportul inspectiei de risc privind masurile de limitare a riscului si sa permita asiguratorului sa verifice indeplinirea acestora;
   • Sa avizeze asiguratorul imediat, in scris, despre orice modificare ce ar putea agrava riscul, chiar daca aceasta modificare are loc impotriva vointei lui. De exemplu, o agravare a riscului are loc cand:
    • mijloacele de siguranta care existau la momentul cand s-a facut asigurarea sau instalate ulterior sunt inlaturate sau reduse din punct de vedere numeric, al capacitatii sau dimensiunii;
    • ca urmare a pierderii unei chei de la intrarea cladirii asigurate, incuietoarea nu este inlocuita cu una de aceeasi calitate sau de calitate superioara;
    • intr-o cladire adiacenta (avand pereti comuni) se desfasoara lucrari de constructii, se monteaza schele, instalatii sau alte obiecte;
    • activitatea asiguratului este temporar (mai mult de 48 de ore) sau permanent intrerupta;
    • cladirea este nelocuita mai mult de 10 de zile sau nesupravegheata mai mult de 48 de ore de la intreruperea activitatii.
   • Sa notifice asiguratorul cu privire la instrainarea bunurilor asigurate in termen de 15 zile de la data instrainarii;
   • Sa ia masurile necesare in scopul prevenirii producerii riscurilor asigurate;
   • Sa declare existenta altor asigurari pentru acelasi bun si aceleasi riscuri la alte societati de asigurare.
  • In cazul producerii riscului asigurat, asiguratul se obliga:
   • Sa instiinteze imediat (maximum 48 ore, in functie de situatie) organele de politie, unitatile de pompieri, primaria locala sau alte organe de cercetare, cele mai apropiate de locul producerii evenimentului, pentru intocmirea actelor cu privire la cauzele si imprejurarile producerii acestuia, pagubele produse si persoanele vinovate de producerea acestuia;
   • Sa anunte asiguratorul de producerea riscului asigurat (telefonic si in scris), in maxim 48 ore de la luarea la cunostinta, cu pastrarea starii de fapt care sa permita determinarea cauzelor si imprejurarilor, fara a exclude insa obligatia de a lua in timpul producerii evenimentelor si ulterior acestora toate masurile posibile pentru limitarea pagubelor, protejarea, pastrarea, paza bunurilor neavariate, precum si prevenirea degradarii ulterioare a acestora.
   • Sa furnizeze si sa puna la dispozitie toate informatiile si documentele cerute de asigurator sau cunoscute / aflate in posesia sa si care ar putea fi relevante pentru determinarea cauzelor si imprejurarilor producerii riscului asigurat, permitandu-i acestuia sa faca investigatii referitoare la cauza si marimea pagubei; documentele emise intr-o limba straina trebuie sa fie insotite de o traducere legalizata, costurile acesteia fiind suportate de asigurat.
   • Sa pastreze starea de fapt in urma producerii riscului asigurat, pentru a permite reprezentantilor asiguratorului / organelor abilitate sa evalueze paguba / investigheze cauzele producerii evenimentului;
   • In cazul furtului, sa puna la dispozitia reprezentantilor asiguratorului dovezile efractiei, insotite de actele de constatare (in original) intocmite de organele de politie;
   • Sa efectueze demersurile necesare redobandirii bunurilor furate, iar in cazul in care acestea au fost gasite, sa instiinteze asiguratorul in maximum 3 zile lucratoare, indiferent daca acest moment este anterior sau ulterior platii despagubirii; daca bunurile furate au fost gasite ulterior platii despagubirii, asiguratul este obligat sa restituie asiguratorului in termen de 15 zile despagubirea incasata sau diferenta dintre aceasta si costul reparatiei / inlocuirii partilor avariate / incomplete.
   • Pentru stabilirea corecta a cuantumului daunei:
    • sa puna la dispozitia asiguratorului listele detaliate ale daunelor suferite, inclusiv datele legate de valoarea, cantitatea si performantele bunurilor distruse sau avariate, precum si orice alte documente justificative.
    • sa permita asiguratorului sa faca propriile verificari referitoare la cauza, marimea daunelor si alte elemente relevante pentru determinarea indemnizatiei pe care trebuie s-o plateasca.
    • sa puna la dispozitia asiguratorului toate actele si evidentele necesare pentru verificarea existentei, a cantitatii si valorii bunurilor asigurate, precum si pentru stabilirea dreptului de despagubire.
    • sa instiinteze in scris asiguratorul daca a incheiat alt polita de asigurare cu o alta societate de asigurari pentru acelasi risc, comunicand totodata numele acesteia. In cazul in care asiguratul are polita de asigurare si cu o alta societate de asigurari pentru acelasi risc, asiguratorul va plati numai proportia care ii revine din indemnizatia datorata.
    • sa conserve dreptul de regres al asiguratorului impotriva celor vinovati de producerea daunelor; in mod deosebit trebuie:
     • sa se abtina de la orice recunoastere fata de terti a responsabilitatii in producerea riscului asigurat;
     • sa se abtina de la incheierea oricarei tranzactii, de la renuntarea la drept sau de la incasarea oricarei indemnizatii, fara acordul prealabil scris al asiguratorului
     • sa indeplineasca toate actele, formalitatile si procedurile judiciare si extra judiciare necesare pentru exercitarea dreptului de regres al asiguratorului
     • sa raspunda de prejudiciile aduse asiguratorului prin orice act care ar impiedica realizarea dreptului sau de regres, precum si pentru neindeplinirea obligatiilor stabilite in acest sens in alineatele precedende.
  • In cazul neindeplinirii obligatiilor de catre asigurat, asiguratorul are dreptul, dupa caz:
   • In caz de neindeplinire a obligatiilor prevazute mai sus, asiguratorului are dreptul deplin sa rezilieze polita de asigurare de la data constatarii sau neprimirii informatiilor / documentelor solicitate ori primirii unor informatii necorespunzatoare realitatii, fara restituirea primelor pentru perioada scursa de la incheierea asigurarii. Polita de asigurare inceteaza la data la care s-au implinit 5 zile de cand asiguratul a primit notificarea asiguratorului de reziliere a politei. Rezilierea opereaza de plin drept, fara punere in intarziere si fara interventia instantei de judecata.
   • In cazul in care, la incheierea politei de asigurare, asiguratul a declarat o suma de asigurare necorespunzatoare, fara rea credinta, asiguratorul este in drept sa solicite modificarea politei de asigurare, cu ajustarea corespunzatoare a primei de asigurare. Daca asiguratul refuza noile conditii comunicate de asigurator, polita se reziliaza de plin drept, de la data comunicarii noilor conditii, fara notificare si fara interventia instantei de judecata. Primele de asigurare platite in avans se restituie asiguratului, calculate pro-rata pentru perioada neacoperita, in baza cererii de restituire semnate de asigurat si depusa la sediul asiguratorului in termen de 5 zile lucratoare.
   • In cazul neindeplinirii obligatiei de plata, respectiv in caz de neplata a ratelor de prima, cu exceptia primei rate de prima, care se plateste inainte de intrarea in asigurare, la termenele scadente mentionate in polita de asigurare sau in termenul de gratie acordat, polita se reziliaza de drept, fara punere in intarziere, fara notificare si fara interventia instantei de judecata, cu incepere de la ora 0.00 a zilei urmatoare scadentei ratei de prima restanta, astfel cum este mentionata in polita.
   • In cazurile grave de neglijenta privind intretinerea bunurilor asigurate sau agravarea riscului prin neindeplinirea masurilor mentionate mai sus, asiguratorul are dreptul sa refuze plata despagubirii la producerea riscului asigurat.
   • In cazul nerespectarii obligatiilor ce ii revin asiguratului in urma producerii unui risc asigurat, asiguratorul are dreptul sa refuze plata despagubirii, daca din acest motiv nu a putut determina cauza sau marimea reala a daunei produse din riscurile asigurate sau daca, prin nerespectarea recomandarilor prevazute de asigurator in raportul inspectiei de risc, dauna nu a putut fi evitata sau a fost favorizata ori marita (pentru partea care s-a marit).
   • Asiguratul raspunde de prejudiciile aduse asiguratorului prin acte care ar impiedica realizarea dreptului sau de regres; asiguratorului este in drept de a recupera indemnizatia platita daca dreptul de regres nu poate fi exercitat din vina asiguratului.
  Obligatiile Asiguratorului: 

                 Principalele obligatii, pe care EXIM Romania Asigurari - Reasigurari S.A. le are in calitatea sa de asigurator, prin polita de asigurare complexa a cladirilor si bunurilor industriale apartinand persoanelor juridice, sunt:

  • sa puna la dispozitia asiguratului sau contractantului asigurarii informatii complete si corecte in legatura cu polita de asigurare, atat inaintea incheierii, cat si pe durata derularii acestuia;
  • sa emita polita de asigurare daca locatia indeplineste conditiile de asigurabilitate;
  • sa elibereze, la cerere, un duplicat al politei de asigurare, in cazul in care originalul a fost pierdut sau distrus;
  • sa pastreze confidentialitatea informatiei despre asigurat, de care a luat cunostinta in procesul asigurarii;
  • sa primeasca avizarile de dauna;
  • sa constate si sa estimeze valoarea pagubelor dupa producerea riscurilor asigurate, in baza documentelor primite de la asigurati/pagubiti;
  • sa emita oferte de despagubire;
  • sa plateasca despagubirile cuvenite celor in drept la termenele stabilite;
  • sa ramburseze asiguratului cheltuielile aferente limitarii pagubelor legate de producerea evenimentului asigurat.
  Procedura Daune: 
  • In cazul producerii riscurilor asigurate, constatarea pagubelor se face de catre asigurator, direct sau prin imputernicitii sau impreuna cu asiguratul sau imputernicitii acestuia, inclusiv prin experti, daca s-a convenit astfel intre parti.
  • Valoarea despagubirii acordate de asigurator nu poate depasi nici sumele asigurate / limitele de despagubire mentionate in polita si nici cuantumul daunei determinat la data producerii riscului asigurat.
  • In cazul in care daunele au fost marite / agravate din alte cauze decat din riscurile asigurate, despagubirea se va stabili numai pentru acea parte din dauna care, dupa constatarile ce se mai pot face cu certitudine, a fost cauzata de riscul asigurat.
  • In baza procesului verbal de constatare a daunei (si a procesului verbal suplimentar, daca in timpul efectuarii reparatiei rezulta si alte avarii produse ca urmare a riscului asigurat, ce nu au putut fi constatate initial) si al tuturor documentelor relevante, asiguratorul determina cuantumul daunei la data producerii riscului asigurat.
  • Cuantumul daunei la data producerii riscului asigurat, se stabileste astfel:
   • In caz de dauna totala:
    • daca suma asigurata s-a stabilit la valoarea de inlocuire sau de piata: valoarea despagubirii reprezinta costul construirii / achizitiei / producerii unui bun similar, dar fara a putea depasi suma asigurata;
    • daca suma asigurata s-a stabilit la valoarea contabila: valoarea despagubirii reprezinta costul construirii / achizitiei / producerii unui bun similar, la care se aplica coeficientul de uzura (pentru cladire – coeficientul de uzura mentionat in polita, iar pentru celelalte bunuri - coeficientul de uzura stabilit in functie de vechime, grad de intrebuintare si stare de intretinere), dar fara a putea depasi suma asigurata;
   • In caz de dauna partiala, pentru bunurilor depreciate:
    • se va urmari readucerea bunului avariat / distrus la starea anterioara producerii riscului asigurat prin repararea / inlocuirea acestuia cu unul de acelasi tip sau similar (din aceeasi familie ca tip / configuratie / structura / calitate). Orice reparatie sau inlocuire trebuie efectuata in termen de 6 luni de la data producerii riscului asigurat;
    • inlocuirea si / sau costul de inlocuire / reparatie are la baza pretul real (uzual practicat pe piata locala de reprezentante / unitati autorizate / specializate) al bunului / partilor componente / materialelor si cel al cheltuielilor necesare (manopera, transport, accize, (de)montare, instalare si punere in functiune) rezultat din documente justificative specifice;
    • pentru stocuri:
     • se va lua in calcul pretul de cost / achizitie, in concordanta cu datele extrase din documentele contabile;
     • se va lua in calcul valoarea bunurilor distruse in intregime si / sau valoarea la data producerii riscului asigurat a partii / procentului din cantitatea totala care a fost distrusa / depreciata si care diminueaza valoarea bunurilor respective.
    • la avarierea unui (sub)ansamblu se ia in considerare inlocuirea numai a partilor componente sau a pieselor care au fost avariate, chiar daca, cu prilejul reparatiei, s-a inlocuit integral (sub)ansamblul (exceptie cele care prin natura lor sunt compacte, neputandu-se demonta, inlocuindu-se astfel intreg (sub)ansamblul);
    • prin „parti componente considerate a fi necesar inlocuite” se inteleg numai acelea a caror reparare / folosire nu mai este tehnic posibila datorita gradului de avariere sau, cu toate ca repararea este posibila, costul reparatiei (inclusiv cheltuielile aferente-manopera, (de)montare, punere in functiune) depaseste valoarea de nou / inlocuire a partii componente la data producerii riscului asigurat;
    • in cazul procurarii din strainatate a unor parti componente, cuantumul despagubirii acestora este egal cu contravaloarea facturii de cumparare, exprimata in valuta convertibila (fara T.V.A. extern), luandu-se in calcul cursul de schimb B.N.R. valabil la data facturarii;
    • pentru cheltuielile acoperite (de curatare / inteventia pompierilor / proiectare) se vor prezenta documente justificative, iar pentru cele efectuate in regie proprie, evaluarea se va face de catre asigurator;
    • in cazul in care bunul avariat nu este reparat sau inlocuit, depagubirea va fi stabilita de asigurator la valoarea calculata conform aliniatelor de mai sus;
    • bunurile / piesele / partile componente inlocuite pot deveni proprietatea asiguratorului la cererea sa expresa.
  • Asiguratorul are dreptul:
   • sa amane plata despagubirii daca, in legatura cu riscul care a produs dauna, a fost instituita impotriva asiguratului o ancheta sau o procedura penala, pana la finalizarea acesteia;
   • sa refuze plata indemnizatiei in cazul in care cererea de indemnizatie este frauduloasa, are la baza declaratii false, sau daca asiguratul sau orice persoana actionand in numele acestuia a contribuit in mod deliberat sau prin neglijenta grava la producerea daunei;
   • sa pretinda restituirea indemnizatiei, daca, dupa plata acesteia catre asigurat, s-a descoperit ca cererea de indemnizatie este frauduloasa sau are la baza declaratii false.
  • Daca suma asigurata inscrisa in polita este inferioara valorii bunului sau valorii stocului (daca suma asigurata pentru stocuri s-a stabilit la valoarea maxima), cuantumul daunei se reduce proportional, corespunzator raportului dintre suma asigurata si valoarea bunului / stocului la data producerii riscului asigurat.
  • Daca suma asigurata inscrisa in polita este superioara valorii bunului, polita de asigurare nu produce efecte decat in limita acelei valori, prima de asigurare platita aferenta excedentului de suma asigurata restituindu-se, cu exceptia cazurilor in care asiguratul a fost de rea credinta la declararea sumei asigurate la incheierea politei, caz in care asiguratorul este in drept de a considera nul polita de asigurare si de a respinge acordarea oricarei indemnizatii, iar asiguratul nu are dreptul la restituirea primei.
  • La solicitarea expresa a asiguratului, asiguratorul poate acorda un avans de maximum 50% din cuantumul despagubirii (mai putin manopera) stabilit.
  • despagubirile se platesc de catre asigurator, la solicitarea asiguratului / beneficiarului:
   • in lei / echivalent lei la cursul de schimb B.N.R. valabil la data platii;
   • in maximum 15 zile lucratoare, respectiv 30 zile lucratoare (in cazul producerii riscului de furt) de la depunerea ultimului document solicitat de asigurator. Daca in cele 30 (treizeci) de zile s-au recuperat total sau partial bunurile, indemnizatia va acoperi numai restul pagubei.
  • Din valoarea despagubirii cuvenite se scad, dupa caz:
   • fransiza prevazuta in polita (la politele incheiate in valuta, fransiza se va calcula la cursul de schimb B.N.R. valabil la data producerii riscului asigurat);
   • ratele de prima datorate pana la expirarea anului de asigurare (se va lua in calcul cursul de schimb B.N.R. valabil la data platii despagubirii);
   • valoarea resturilor valorificabile, stabilita de comun acord sau prin experti neutri;
   • eventuale sume corespunzatoare principului proportionalitatii.
  • Plata despagubirii va fi efectuata de asigurator numai dupa ce asiguratul / beneficiarul:
   • va proba legitimitatea sa de a obtine despagubirea;
   • va declara politele de asigurare in vigoare incheiate pentru aceleasi bunuri si riscuri cu alti asiguratori; in caz afirmativ, ca urmare a producerii riscului asigurat, asiguratorul va plati o parte din despagubirea totala cuvenita, care rezulta din repartizarea proportionala a despagubirilor datorate de catre toti asiguratorii, fiind exclusa orice responsabilitate solidara, astfel incat, conform legii, despagubirea totala sa nu depaseasca valoarea daunei;
   • va preda toata documentatia ceruta de asigurator, inclusiv cea necesara pentru executarea actiunii de subrogare.
  • Dupa producerea unui risc asigurat, suma asigurata se reduce cu valoarea despagubirii platite, asigurarea continuand cu suma ramasa, fara modificarea primei de asigurare. Suma asigurata poate fi reintregita prin emiterea unui supliment de asigurare, in schimbul platii unei prime aditionale de asigurare. Daca asiguratul nu achita prima de reintregire, pentru urmatoarele riscuri asigurate despagubirile se acorda pana la incidenta sumei reprezentand diferenta dintre suma asigurata initial si despagubirile acordate anterior.

  Notificare daune:

  office@eximasig.ro

  Tel:    021 211.06.50 / 57

  Fax:   021 211.06.50 / 57

  Diverse: 

                Asiguratorul este subrogat in drepturile asiguratului impotriva celor raspunzatori de producerea pagubei iar asiguratul este obligat sa-i prezerve acest drept asiguratorului, sub sanctiunea nedecontarii daunei.

                Asiguratorul este exonerat de Raspundere pentru partea din dauna ce ramane, in sarcina asiguratului fata de tertii prejudiciati, asiguratul raspunzand fata de acestia pentru partea din prejudiciu neacoperita prin asigurare.

                Dreptul asiguratilor la despagubiri, se stinge in termen de 2 ani de la producerea riscului asigurat.

                Denuntarea contractului de asigurare se poate efectua de catre oricare dintre parti numai cu notificarea prealabila a celeilalte parti, care trebuie transmisa cu cel putin 20 de zile calendaristice inainte ca denuntarea sa-si produca efectele.

                Persoanele care obtin sau incearca prin orice mijloace sa obtina pe nedrept despagubiri din asigurare sau cele care inlesnesc asemenea fapte se pedepsesc potrivit legii penale ori de cate ori fapta intruneste elementele unei infractiuni, iar despagubirile necuvenit obtinute se recupereaza de la acestea.

                Modificarea politei de asigurare se poate face numai prin intelegere scrisa intre parti.

                Denuntarea politei de asigurare se poate face unilateral de catre fiecare parte in conditiile expres mentionate.

                Orice diferent intre parti se solutioneaza pe cale amiabila sau in caz contrar in instantele de judecata din Romania.

                Polita mentioneaza expres ca asiguratul poate apela la Fondul de Garantare a Asiguratilor care este gestionat de Autoritatea de Supraveghere din Romania in cazul in care asiguratorul se afla in procedura de faliment sau insolventa.