Polita de asigurare a CLADIRILOR si BUNURILOR INDUSTRIALE - GARANTA Asigurari

asigurari garanta cladiri stocuri masini utilaje instalatii industriale incendiu explozie furt inundatie raspundere civila cutremur pitesti arges

ROMANIA, BUCURESTI, Sector 1, B-dul Ion Mihalache, nr. 19-21.

info@garanta.ro

Tel:   021.307.99.71, 021.307.99.73, 021.307.99.72

Fax:   021.307.99.70

             GARANTA Asigurari SA a fost infiintata in anul 1997 de catre compania greceasca de asigurari Ethniki Hellenic General Insurance Company, care este totodata si actionarul majoritar, companie ce are o experienta de peste 100 de ani in domeniu si este leader al pietei de asigurari din Grecia. Avand drept obiective principale orientarea catre client, cresterea calitatii serviciilor oferite, diversificarea si imbunatatirea continua a produselor, mentinerea securitatii financiare etc. GARANTA Asigurari se remarca permanent ca un actor important pe piata de asigurari din Romania. GARANTA Asigurari SA este autorizata sa comercializeze produse de asigurare proprii, in Romania, fiind inregistrata in Registrul Asiguratorilor la numarul RA-020-10.04.2003.

Aspecte Generale: 

GARANTA Asigurari SA detine in portofoliu si ofera clientilor sai, o polita de asigurare a riscurilor industriale si comerciale, care afecteaza bunurile industriale, detinute pe teritoriul Romaniei, de catre persoanele fizice sau juridice, titulare ale unui interes asigurabil. Polita este modulata in 2 sectiuni: Sectiunea A "Pagube materiale" si Sectiunea B "Pierderi din intreruperea activitatii" acoperind atat riscuri asigurate standard cat si riscuri optionale care sunt asigurate prin clauze aditionale, pentru care se plateste prima de asigurare suplimentara.

Obiectul Asigurarii: 

              Obiectul politei de asigurare a riscurilor industriale si comerciale care afecteaza bunurile industriale, de la GARANTA Asigurari SA il constituie, toate bunurile mobile si imobile, care sunt situate in perimetrul declarat de localizare a riscului, pe teritoriul Romaniei, si fata de care asiguratul persoana fizica sau juridica trebuie sa aiba un interes patrimonial.

              Obiectul Sectiunii A "Pagube materiale"

 • constructii inseamna cladirile si structurile legate in mod stabil de teren, executate pe baza unor proiecte aprobate si avize eliberate de autoritatile competente, inclusiv:
  • armaturile si fitingurile interioare si exterioare ale proprietarului;
  • contoarele de electricitate, apa, gaz si telecomunicatii, conductele si tevile subterane de apa, scurgere, canalizare si gaz si cablurile electrice si telefonice subterane;
  • anexele, dependintele, amenajarile utilitare si platformele, pasarelele si scarile exterioare, si
  • zidurile si gardurile imprejmuitoare, portile, drumurile de acces, curtile interioare si exterioare si parcarile

                            din componenta incintei, care sunt utilizate in legatura cu aceasta si se afla in proprietatea asiguratului sau in raspunderea legala a acestuia in calitate de proprietar al incintei.

                          Cu exceptia cazurilor acceptate in mod expres de asigurator, toate constructiile trebuie sa fie executate din caramida, piatra, beton armat sau panouri metalice montate pe ferme metalice, si acoperite cu ardezie, tigla, beton, tabla sau azbociment.

 • Continut (Bunuri continute) inseamna bunurile (altele decat stocuri) aflate in interiorul constructiilor sau anexate acestora si constand din:
  • dotare tehnica – aparate, echipamente (altele decat echipamente de calcul), masini, utilaje si instalatii utilizate in desfasurarea activitatii;
  • echipamente de calcul, constand din:
   • calculatoare – echipamente (altele decat echipamente care comanda sau controleaza procesele tehnologice, care sunt incluse in dotarea tehnica) utilizate in desfasurarea activitatii pentru stocarea si transmiterea de date procesate electronic, si
   • echipamente periferice – echipamente auxiliare si periferice care deservesc exclusiv calculatoarele;
   • dotare auxiliara – mobilier, amenajari si decoratiuni interioare, aparate, echipamente, masini si instalatii auxiliare si de uz menajer si articole de birotica si papetarie; si
   • celelalte bunuri continute, aflate in proprietatea sau posesia asiguratului si pentru care acesta este raspunzator.
    • Termenul celelalte bunuri continute include urmatoarele bunuri, in masura in care acestea nu sunt asigurate in mod specific si sub rezerva sumelor inscrise in Specificatia de Asigurare si incluse in sumele asigurate aplicabile:
     • scule si accesorii – scule, matrite, mulaje, modele, tipare, harti, pelicule, planuri si desene utilizate in desfasurarea activitatii, pentru contravaloarea materialelor si manoperei necesare repararii, refacerii sau reproducerii acestora;
     • arhive scrise – documente si manuscrise arhivate, precum si registre contabile si alte documente de inregistrare a datelor referitoare la activitate, insa numai pentru contravaloarea articolelor de papetarie, a celorlalte materiale si a manoperei necesare reproducerii acestor documente (exceptand insa cheltuielile pentru producerea datelor care trebuie inregistrate), si nicidecum pentru valoarea pe care informatiile continute in acestea o reprezinta pentru asigurat;
     • arhive electronice – suporturi de date, inclusiv inregistrarile electronice constand din programele, datele si informatiile referitoare la activitate, stocate pe astfel de suporturi de date, insa numai pentru contravaloarea materialelor, manoperei si timpului de calculator necesare reproducerii acestor inregistrari electronice (exceptand insa cheltuielile pentru producerea datelor si informatiilor care trebuie inregistrate), si nicidecum pentru valoarea pe care informatiile continute in acestea o reprezinta pentru asigurat; si
     • efecte personale – bunuri personale ale asiguratului si/sau ale angajatilor acestuia.
 • ​​stocuri inseamna bunurile aflate in interiorul incintei si constand din:
  • stoc brut – materii prime si materiale aflate in starea in care au fost receptionate de asigurat in vederea transformarii acestora in stoc finit in decursul activitatii;
  • stoc in procesare – stoc brut care a fost supus oricarui proces chimic, fizico-mecanic, termic sau oricarui alt proces tehnologic efectuat in incinta in decursul activitatii, dar care nu a fost inca transformat in stoc finit; si
  • stoc finit – produse finite fabricate de asigurat si/sau marfuri receptionate de acesta, care, pe parcursul desfasurarii normale a activitatii, sunt pregatite pentru ambalare, transport sau vanzare, aflate in proprietatea asiguratului sau incredintate acestuia si pentru care asiguratul este raspunzator.

              Obiectul Sectiunii B "Pierderi din intreruperea activitatii"​

 • Profit brut
  • Asigurarea acordata de aceasta sectiune este limitata la pierderea de profit brut datorata:
   • scaderii cifrei de afaceri si
   • cresterii cheltuielilor de exploatare.
  • Sumele recuperabile cu titlu de despagubire in baza acestei acoperiri vor fi stabilite pe baza:
   • in privinta scaderii cifrei de afaceri – sumei obtinute prin aplicarea ratei profitului brut la suma cu care cifra de afaceri pe durata perioadei de despagubire va fi in deficit, ca urmare a producerii daunei, fata de cifra etalon de afaceri; si
   • in privinta cresterii cheltuielilor de exploatare – a sumei reprezentand cheltuielile suplimentare efectuate in mod necesar si rezonabil de asigurat cu unicul scop al evitarii sau diminuarii scaderii cifrei de afaceri care, in cazul in care asiguratul nu ar fi efectuat aceste cheltuieli, s-ar fi inregistrat pe durata perioadei de despagubire ca urmare a producerii daunei, dar care nu va depasi in nici un caz suma obtinuta prin aplicarea ratei profitului brut la suma reprezentand scaderea cifrei de afaceri astfel evitata, din care se vor deduce toate sumele economisite si recuperate de asigurat pe durata perioadei de despagubire, reprezentand taxe, impozite si alte obligatii aferente profitului brut, care nu vor mai fi achitate sau vor fi diminuate ca urmare a producerii daunei.
  • In cazul in care suma asigurata pentru profitul brut va fi mai mica decat suma obtinuta prin aplicarea ratei profitului brut la:
   • cifra anuala de afaceridaca perioada maxima de despagubire nu depaseste 12 luni, sau la
   • multiplul corespunzator al cifrei anuale de afaceri – daca perioada maxima de despagubire depaseste 12 luni,

                                     sumele recuperabile cu titlu de despagubire vor fi diminuate in mod proportional.   

 • Venit
  • Asigurarea acordata de aceasta sectiune este limitata la:
   • pierderea de venit si
   • cresterea cheltuielilor de exploatare.
  • Sumele recuperabile cu titlu de despagubire in baza acestei acoperiri vor fi stabilite pe baza:
   • in privinta pierderii de venit – sumei cu care venitul pe durata perioadei de despagubire va fi in deficit, ca urmare a producerii daunei, fata de venitul etalon; si
   • in privinta cresterii cheltuielilor de exploatare – a sumei reprezentand cheltuielile suplimentare efectuate in mod necesar si rezonabil de asigurat cu unicul scop al evitarii sau diminuarii pierderii de venit care, in cazul in care  asiguratul nu ar fi efectuat aceste cheltuieli, s-ar fi inregistrat pe durata perioadei de despagubire ca urmare a producerii daunei, dar care nu va depasi in nici un caz suma reprezentand pierderea de venit astfel evitata, din care se vor deduce toate sumele economisite si recuperate de asigurat pe durata perioadei de despagubire, reprezentand taxe, impozite si alte obligatii aferente venitului, care nu vor mai fi achitate sau vor fi diminuate ca urmare a producerii daunei.
  • In cazul in care suma asigurata pentru venit va fi mai mica decat:
   • venitul anualdaca perioada maxima de despagubire nu depaseste 12 luni, sau decat
   • multiplul corespunzator al venitului anual – daca perioada maxima de despagubire depaseste 12 luni,

                                     sumele recuperabile cu titlu de despagubire vor fi diminuate in mod proportional.   

 • Venit din chirii
  • Asigurarea acordata de aceasta sectiune este limitata la:
   • pierderea de venit din chirii si
   • cresterea cheltuielilor de exploatare.
  • Sumele recuperabile cu titlu de despagubire in baza acestei acoperiri vor fi stabilite pe baza:
   • in privinta pierderii de venit din chirii – sumei cu care venitul din chirii pe durata perioadei de despagubire va fi in deficit, ca urmare a producerii daunei, fata de venitul etalon din chirii; si
   • in privinta cresterii cheltuielilor de exploatare – a sumei reprezentand cheltuielile suplimentare efectuate in mod necesar si rezonabil de asigurat cu unicul scop al evitarii sau diminuarii pierderii de venit din chirii care, in cazul in care asiguratul nu ar fi efectuat aceste cheltuieli, s-ar fi inregistrat pe durata perioadei de despagubire ca urmare a producerii daunei, dar care nu va depasi in nici un caz suma reprezentand pierderea de venit din chirii astfel evitata, din care se vor deduce toate sumele economisite si recuperate de asigurat pe durata perioadei de despagubire, reprezentand taxe, impozite si alte obligatii aferente venitului din chirii, care nu vor mai fi achitate sau vor fi diminuate ca urmare a producerii daunei.
  • In cazul in care suma asigurata pentru venitul din chirii va fi mai mica decat:
   • venitul anual din chirii – daca perioada maxima de despagubire nu depaseste 12 luni, sau decat
   • multiplul corespunzator al venitului anual din chirii – daca perioada maxima de despagubire depaseste 12 luni,

                                     sumele recuperabile cu titlu de despagubire vor fi diminuate in mod proportional.   

 • Crestere suplimentara a cheltuielilor de exploatare
  • Asigurarea acordata de aceasta acoperire este limitata la cheltuielile suplimentare nerecuperabile in baza altei sau altor pozitii, efectuate de asigurat pe durata perioadei de despagubire, cu acordul prealabil al asiguratorului sau la recomandarea acestuia, in scopul mentinerii activitatii la parametri normali in urma producerii daunei:
   • costul marfurilor vandute;
   • cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile;
   • cheltuieli cu ambalaje; 
   • sume nerecuperabile (clienti incerti);
   • cheltuieli cu combustibili, energie si apa;
   • cheltuieli cu lucrari executate si servicii prestate de terti;
   • cheltuieli cu redevente, locatii de gestiune si chirii;
   • alte cheltuieli de exploatare.
 • Retributii
  • Asigurarea acordata de aceasta acoperire este limitata la pierderea suportata de asigurat datorita retribuirii personalului permanent si direct productiv pe durata perioadei incepand de la data producerii daunei si care nu va depasi numarul de saptamani prevazut in specificatia de asigurare.
  • Suma recuperabila cu titlu de despagubire in baza acestei acoperiri va fi stabilita pe baza sumei achitate efectiv de asigurat pentru retribuirea pe durata perioadei respective a angajatilor ale caror servicii nu mai pot fi utilizate de loc de asigurat ca urmare a producerii daunei, la care se va adauga o proportie echitabila din suma achitata efectiv de asigurat pentru retribuirea pe durata perioadei respective a angajatilor ale caror servicii nu mai pot fi utilizate complet de asigurat ca urmare a producerii daunei.
  • In cazul in care suma asigurata pentru retributii va fi mai mica decat suma totala a retributiilor care ar fi fost achitata pe durata perioadei echivalente cu numarul de saptamani prevazut in specificatia de asigurare si incepand din momentul producerii daunei, dar in situatia in care aceasta nu s-ar fi produs, suma recuperabila cu titlu de despagubire va fi diminuata in mod proportional.
Conditii de Preluare in Asigurare: 

              Pentru a putea sa incheie o polita de asigurare a riscurilor industriale si comerciale care afecteaza bunurile industriale, de la GARANTA Asigurari SA, solicitantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • sa fie persoana fizica sau juridica si sa faca dovada ca este titulara a unui interes asigurabil fata de obiectul asigurarii;
 • sa detina calitatea de proprietar, chirias, administrator, custode, sau alta calitate stabilita legal (imputernicit ori reprezentantul legal al acestora);
 • sa intocmeasca cererea chestionar/declaratia de asigurare si/sau specificatia, care contine informatii relevante despre asigurat, contractant si/sau beneficiar, despre locatia si continutul asigurate, raspunderile civile asigurate, despre perioada de asigurare, despre beneficiarul despagubirii, informatii care sunt esentiale pentru intocmirea politei;
 • sa puna la dispozitie asiguratorului documentele de identificare ale asiguratului, contractantului si/sau beneficiarului; avize, autorizatii, licente, planuri, relevee, rapoarte de evaluare, fise tehnice, etc.; contracte incheiate cu furnizori externi locatiei asigurate, care au legatura cu riscuri asigurate; documente care vizeaza cesiunea la banca;
 • sa permita efectuarea inspectiei de risc, daca asiguratorul solicita acest lucru;
 • sa detalieze istoricul de daune, daca este cazul;
 • sa plateasca asiguratorului o suma de bani denumita prima de asigurare in baza politei de asigurare incheiata cu acesta, cu scopul de a fi despagubit in cazul in care a suferit un prejudiciu prin manifestarea unuia sau mai multor riscuri asigurate conform politei;

              Cererea chestionar trebuie intocmita in oricare din urmatoarele situatii:

 • incheierea unei polite noi;
 • reinoirea unei polite existente, inainte de data expirarii acesteia;
 • alte situatii care presupun schimbari ale informatiilor continute in polita de asigurare;

             Principalele informatii care trebuiesc furnizate asiguratorului, prin cererea-chestionar, sunt:

 • datele de identificare ale asiguratului, contractantului si/sau beneficiarului;
 • adresa locatiei asigurate;
 • interesul asigurabil asupra locatiei asigurate:
  • proprietate;
  • inchiriata;
  • alta situatie;
 • informatii generale despre locatia asigurata:
  • modalitatea in care a fost construita:
   • in regie proprie;
   • prin societate autorizata de constructii;
  • tipul locatiei;
  • gradul de ocupare;
  • localizarea in localitate;
  • amplasament fata de benzinarii, santiere in lucru, unitati industriale, etc.
  • anul construirii;
  • anul ultimei consolidari facute in baza unei autorizatii;
  • regimul de inaltime, numarul de camere, suprafata utila totala;
  • tip fundatie, structura de rezistenta, pereti (zidarie, panouri), invelitoare, termo-hidro izolatie, tamplarie, suprafete vitrate, pardoseala, utilitati, surse de apa, instalatii sanitare, instalatii electrice, sisteme de incalzire, usi de acces, amenajari speciale;
  • sisteme de protectie la furt, impotriva incendiului;
  • alte constructii anexa, imprejmuiri, etc.;
 • riscurile dorite a fi acoperite:
  • riscuri de baza;
  • riscuri suplimentare;
 • moneda contractului;
 • suma asigurata pentru:
  • Cladiri si alte constructii;
  • continut/bunuri;
  • riscurile acoperite prin clauzele suplimentare;
 • informatii privind istoricul de daune al locatiei asigurate;
 • perioada asigurata;
 • modalitatea de plata a primei anuale:
  • integral;
  • in numarul de rate acceptate de asigurator;
 • daca mai exista alte polite similare, valabile, incheiate pentru aceeasi locatie la alti asiguratori.

              Pe aceste informatii asiguratorul urmeaza sa le aiba in vedere pentru individualizarea si evaluarea riscurilor in vederea adoptarii deciziei de incheiere a politei de asigurare sau de declinare a ofertei. Lipsa veridicitatii declaratiilor asiguratului cu privire la cele mentionate in continutul cererii chestionar/specificatiei se sanctioneaza cu rezolutiunea politei.

              Asiguratorul va putea pe baza declaratiei asiguratului sa solicite intocmirea unui Raport de inspectie de risc (cand este cazul) - care face parte integranta din polita de asigurare, acesta fiind un document prin care se atesta verificarea de catre un reprezentant al asiguratorului a parametrilor existentiali ai bunului asigurat, fara sa constituie o certificare a declaratiei asiguratului sau a faptului ca bunul nu prezinta vicii ascunse.

              Raportul inspectiei de risc va fi semnat de un reprezentant al asiguratorului si de asigurat care certifica prin semnatura si stampila, data incheierii si aspectele constatate, fiind insotit de fotografii martor iar, in conditiile in care din cauze tehnice fotografiile martor nu pot fi utilizate, raportul inspectiei de risc este valabil. Atat raportul inspectiei de risc, cat si fotografiile care il insotesc au valoare de proba intr-un eventual litigiu, fiindu-le pe deplin opozabile partilor.

              Asiguratorul isi asuma raspunderea pentru toate consecintele rezultate din neevaluarea riscului potrivit prevederilor legale inainte de cuprinderea in asigurare, cu exceptia cazului in care vointa asiguratorului a fost influentata de un viciu de consimtamant imputabil asiguratului.

Perioada Asigurata: 

             Polita de asigurare a riscurilor industriale si comerciale care afecteaza bunurile industriale, de la GARANTA Asigurari SA poate fi incheiata, de regula, pe o perioada de 12 luni dar, in baza unor aprobari speciale, si pe perioade subanuale.

             Raspunderea asiguratorului incepe la data inscrisa in polita de asigurare, dar nu inainte de ora 24:00 a zilei in care s-a platit prima de asigurare cuvenita sau prima rata a acesteia. In cazuri speciale asigurarea poate intra in vigoare la data si ora emiterii politei daca acest fapt este consemnat expres in scris in polita de asigurare.

             Raspunderea asiguratorului inceteaza:

 • la ora si ziua inscrise in polita de asigurare;
 • ìn caz de dauna totala;
 • la data schimbarii proprietarului/utilizatorului interesului asigurabil;
 • cu acordul ambelor parti;
 • la ora 24:00 a datei expirarii termenului de pasuire de 15 zile calendaristice, daca nu s-a achitat pana la acest termen rata scadenta;
 • prin denuntare unilaterala, sub forma unei scrisori recomandate cu confirmare de primire, cu un preaviz de 20 zile;
 • ìn caz de forta majora;
 • prin desfiintarea de drept a politei in cazul in care asiguratul nu-si indeplineste obligatiile contractuale.
Teritorialitate: 

              Polita de asigurare a riscurilor industriale si comerciale care afecteaza bunurile industriale, de la GARANTA Asigurari SA isi exercita acoperirea numai pentru evenimente asigurate ce au loc pe teritoriul Romaniei.

Asiguratul: 

                Asigurat pe polita de asigurare a riscurilor industriale si comerciale care afecteaza bunurile industriale, de la GARANTA Asigurari SA poate sa fie orice persoana fizica sau juridica, titulara a unui interes asigurabil fata de obiectul asigurarii, care detine calitatea de proprietar, chirias, administrator, custode, sau alta calitate stabilita legal si care plateste sau pentru care se plateste asiguratorului o suma de bani, denumita prima de asigurare, in baza politei de asigurare incheiata cu acesta, cu scopul de a fi despagubita in cazul in care a suferit un prejudiciu prin manifestarea unuia sau mai multor riscuri asigurate conform politei de asigurare.

               Beneficiarul politei de asigurare a bunurilor industriale este persoana fizica sau juridica, desemnata de proprietar si mentionata in polita, indreptatita sa primeasca despagubirea pentru pagubele provocate locatiei asigurate in urma producerii unui risc acoperit.

Suma Asigurata: 

              Suma asigurata reprezinta suma maxima in limita careia asiguratorul poate acorda despagubiri asiguratului sau celor in drept, in cazul producerii evenimentului asigurat, sau suma totala a despagubirilor ce se pot acorda pe toata perioada de valabilitate a politei de asigurare.

              Sectiunea A "Pagube materiale"

 • Stabilirea cuantumului unei daune
  • Cuantumul oricarei daune acoperite de aceasta sectiune va fi stabilit pe baza valorilor si preturilor aplicabile la data producerii daunei, in functie de natura fiecarui bun asigurat sau de pozitia la care este asigurat fiecare bun, precum si de urmatoarele criterii:
   • cuantumul daunei provocate unei constructii va fi stabilit pe baza devizelor sau calculatiilor evidentiind costul de reconstructie pe acelasi amplasament, sau, dupa caz, costul de renovare sau reparare a portiunii deteriorate, in ambele situatii la aceleasi dimensiuni si cu utilizarea unor solutii constructive si materiale similare, si 
    • fara deducerea amortizarii, in cazul asigurarii la valoarea contabila initiala,
    • cu deducerea amortizarii, in cazul asigurarii la valoarea contabila ramasa,
    • cu deducerea uzurii efective, in cazul asigurarii la valoarea reala, sau
    • fara nici o deducere, in cazul asigurarii la valoarea de inlocuire;
   • cuantumul daunei provocate unui bun din dotarea tehnica sau auxiliara, sau unui echipament de calcul, va fi stabilit pe baza pretului de achizitie al unui bun de acelasi tip, cu acelasi standard calitativ si cu parametri tehnici si functionali similari, sau, dupa caz, a costului de reparare cu utilizarea unor materiale si piese de schimb similare, la care se adauga eventualele costuri de transport, taxe vamale si costuri de montaj/instalare, cu aplicarea criteriilor prevazute la alineatele de mai sus;
   • cuantumul daunei provocate bunurilor asigurate la celelalte pozitii va fi stabilit pe baza:
    • pretului de achizitie sau costului de fabricatie – pentru stocuri brute si finite,
    • pretului de achizitie al materiilor prime si materialelor necesare, la care se adauga contravaloarea manoperei si proportia corespunzatoare din cheltuielile indirecte ale asiguratului, efectuate pana in momentul producerii daunei – pentru stocuri in procesare,
    • valorii reale sau, dupa caz, a costului de reparare, la care se adauga cheltuielile evidentiate ale asiguratului, efectuate pana in momentul producerii daunei – pentru bunuri incredintate asiguratului pentru a fi supuse unor lucrari sau pentru prestarea unor servicii, altele decat vanzarea,
    • valorii reale, dar nu mai mult decat valoarea indicata in procesul verbal de receptie, cu deducerea tuturor spezelor si comisioanelor – pentru bunuri incredintate asiguratului pentru vanzare, si a
    • valorii reale sau, dupa caz, a costului de reparare – pentru bunuri din dotarea chiriasilor si efecte personale.
  • La stabilirea cuantumului oricarei daune, pe langa pierderea, distrugerea sau deteriorarea fizica propriu-zisa a unor bunuri asigurate, se vor lua in calcul eventualele costuri si cheltuieli suportate de asigurat pentru limitarea daunei si/sau pentru degajarea amplasamentului.
  • La stabilirea cuantumului oricarei daune nu se vor lua in calcul urmatoarele:
   • valoarea stiintifica, istorica, memoriala sau de colectie;
   • costurile si cheltuielile suplimentare datorate lipsei materialelor si/sau pieselor de schimb necesare pentru a readuce bunurile asigurate in starea in care erau acestea anterior producerii daunei; si
   • taxele platibile de catre asigurat in Romania si in strainatate si pe care acesta are dreptul sa le recupereze in conformitate cu prevederile legii (TVA, accize etc.).
  • Din cuantumul fiecarei daune stabilit conform prevederilor de mai sus, se va deduce valoarea totala a bunurilor asigurate (sau partilor din acestea) salvate si recuperate, care pot fi utilizate in continuare, modificate sau valorificate.
 • Conditia de proportionalitate (sub-asigurare)
  • Cu exceptia sumelor asigurate la prim risc, urmatoarea conditie va fi aplicata separat fiecarei sume asigurate:
   • in cazul in care, la momentul initial al producerii unei daune, suma asigurata va fi mai mica decat valoarea totala a bunurilor asigurate pentru suma respectiva, cuantumul daunei va fi diminuat proportional cu raportul dintre suma asigurata si valoarea totala a bunurilor asigurate respective.
 • Aplicarea fransizei
  • In scopul aplicarii fransizei in cazul unei daune cauzate de Incendiu de mari proportii, cutremur de pamant sau riscuri atmosferice, o astfel de dauna va fi considerata ca incluzand toate daunele individuale acoperite de aceasta sectiune si provocate in mod direct de aceeasi cauza.
  • Durata oricarei daune astfel definite va fi totusi limitata la o perioada de:
   • 72 de ore consecutive in privinta incendiului de mari proportii, cutremurului de pamant, furtunii (cu exceptia furtunii cu descarcari electrice), avalansei de zapada si a stratului de zapada,
   • 24 de ore consecutive in privinta furtunii cu descarcari electrice, tornadei si a grindinii, sau
   • 168 de ore consecutive in privinta inundatiei si viiturii, incepand din momentul producerii primei daune individuale inregistrate.
 • COSTURI SI CHELTUIELI ACOPERITE
  • ​Prevenirea si limitarea daunelor
   • Sumele asigurate vor include, costurile si/sau cheltuielile necesare si rezonabile suportate de asigurat pentru actiunile operative intreprinse cu unicul scop al prevenirii sau limitarii unei daune, inclusiv cheltuielile suportate si costul materialelor consumate in actiunea de prevenire sau stingere a unui Incendiu, dar numai in masura in care aceste costuri si cheltuieli nu sunt asigurate in mod specific.
   • Sumele recuperabile in baza acestei clauze nu vor depasi in nici un caz cuantumul daunei evitate si nu vor include:
    • costurile si cheltuielile suportate si sumele datorate in legatura cu daunele care nu sunt acoperite de aceasta sectiune;
    • retributiile si recompensele achitate sau datorate de asigurat angajatilor sai pentru participarea acestora la astfel de actiuni; si
    • sumele recuperate sau recuperabile de catre asigurat de la autoritatile publice si/sau de la orice alta terta parte.
   • In cazul in care vreuna din actiunile de prevenire sau limitare a unei daune va viza si bunuri care nu sunt asigurate de aceasta sectiune, raspunderea asiguratorului in baza acestei clauze va fi diminuata proportional cu raportul dintre valoarea bunurilor asigurate periclitate in mod direct si valoarea totala a bunurilor vizate de actiunea respectiva.
  • Degajarea amplasamentului
   • Sumele asigurate pentru constructii si bunuri continute vor include, costurile si/sau cheltuielile necesare si rezonabile suportate de asigurat, cu acordul prealabil al asiguratorului, pentru:
    • demolarea ruinelor si dezmembrarea epavelor bunurilor asigurate distruse;
    • proptirea si contravantuirea constructiilor si zidurilor deteriorate;
    • desfundarea si curatarea rigolelor si canalelor de scurgere din componenta incintei sau pentru care asiguratul este raspunzator in calitate de proprietar al incintei; si
    • evacuarea molozului, ramasitelor, grohotisului sau aluviunilor,
     • in urma producerii unei daune acoperite de aceasta sectiune, dar pana la o limita cumulata de 10% din fiecare suma asigurata aplicabila si numai in masura in care aceste costuri si cheltuieli nu sunt asigurate in mod specific.
   • Sumele recuperabile in baza acestei clauze nu vor include costurile si cheltuielile suportate si sumele datorate pentru:
    • evacuarea molozului, ramasitelor, grohotisului sau aluviunilor de pe alt amplasament decat cel al bunurilor asigurate distruse sau deteriorate si zona adiacenta acestora, si
    • decontaminarea bunurilor asigurate salvate, depoluarea solului, apei si aerului si recuperarea sau regenerarea solului.​
  • Reintregirea sumelor asigurate, limitelor si sub-limitelor
   • In cazul in care, in termen de 30 de zile calendaristice de la data producerii unei daune acoperite de aceasta sectiune, asiguratorul nu-i va comunica asiguratului/contractantului refuzul de a reintregi sumele asigurate, limitele si/sau sub-limitele diminuate prin deducerea despagubirii cuvenite sau achitate pentru dauna respectiva, asiguratul/contractantul va achita prima solicitata de asigurator pentru reintregirea respectiva, corespunzatoare perioadei dintre data producerii daunei si data expirarii perioadei de asigurare.

              Sectiunea B "Pierderi din intreruperea activitatii"​

 • ONORARIILE EXPERTILOR CONTABILI
  • In cazul formularii unei pretentii de despagubire in baza acestei sectiuni, sunt acoperite obligatiile indeplinite de expertul contabil care presteaza in mod regulat, in perioada respectiva, servicii de contabilitate pentru asigurat, iar raportul intocmit de un astfel de expert contabil, certificand conformitatea tuturor informatiilor, detaliilor si probelor furnizate asiguratorului cu registrele de evidenta contabila si celelalte documente referitoare la activitatea asiguratului, va constitui dovada prima facie a pierderii indirecte suportate de asigurat.
  • Sumele asigurate in baza acestei sectiuni vor include, onorariile achitate sau datorate de asigurat expertului contabil pentru intocmirea raportului respectiv, dar numai in masura in care aceste onorarii nu sunt asigurate in mod specific. In oricare din situatii, sumele recuperabile in baza acestei clauze nu vor depasi onorariile si tarifele practicate in mod uzual pe piata pentru prestarea unor astfel de servicii.
 • CHELTUIELI FIXE NEASIGURATE
  • In cazul in care, la stabilirea profitului brut sau, dupa caz, a venitului sau venitului din chirii, cheltuielile fixe aferente activitatii au fost deduse integral sau partial, atunci, la stabilirea sumelor recuperabile cu titlu de despagubire pentru cresterea cheltuielilor de exploatare, va fi luata in calcul numai proportia procentuala din cheltuielile suplimentare pe care o reprezinta profitul brut sau, dupa caz, venitul sau venitul din chirii, din suma obtinuta prin adunarea la profitul brut sau, respectiv, venit sau venitul din chirii, a cheltuielilor fixe deduse.
 • RESURSE ALTERNATIVE
  • In cazul in care, pe durata perioadei de despagubire, vor fi vandute produse si/sau marfuri si/sau vor fi prestate servicii in beneficiul activitatii, altundeva decat in incinta si fie de catre asigurat sau de alte parti actionand in interesul acestuia, atunci sumele incasate sau cuvenite pentru produsele, marfurile si/sau serviciile respective vor fi luate in calcul la stabilirea cifrei de afaceri sau, dupa caz, a venitului sau venitului din chirii, pe durata perioadei de despagubire.​
 • stocuri ACUMULATE
  • La stabilirea oricarei sume recuperabile cu titlu de despagubire in baza acestei sectiuni, se va tine cont si va fi acordata o suma echitabila in cazul in care scaderea cifrei de afaceri sau, dupa caz, a venitului in urma producerii daunei, va fi fost amanata datorita mentinerii temporare a nivelului cifrei de afaceri sau, respectiv, a venitului pe seama stocurilor acumulate.
 • DEFALCARE PE UNITATI
  • In cazul desfasurarii activitatii in unitati cu gestiuni financiare proprii, prevederile acestei sectiuni se vor aplica separat fiecarei unitati afectate de consecintele daunei, cu conditia ca:
   • in cazul in care suma asigurata pentru profitul brut va fi mai mica decat totalul sumelor obtinute prin aplicarea ratei profitului brut corespunzatoare fiecarei unitati, afectate sau nu de consecintele daunei, la cifra anuala de afaceri a unitatii respective (multiplicata corespunzator daca perioada maxima de despagubire depaseste 12 luni), sumele recuperabile cu titlu de despagubire vor fi diminuate in mod proportional;
   • in cazul in care suma asigurata pentru venit va fi mai mica decat totalul veniturilor anuale (multiplicate corespunzator daca perioada maxima de despagubire depaseste 12 luni) ale fiecarei unitati afectate sau nu de consecintele daunei, sumele recuperabile cu titlu de despagubire vor fi diminuate in mod proportional;
   • in cazul in care suma asigurata pentru venitul din chirii va fi mai mica decat totalul veniturilor anuale din chirii (multiplicate corespunzator daca perioada maxima de despagubire depaseste 12 luni) ale fiecarei unitati afectate sau nu de consecintele daunei, sumele recuperabile vor fi diminuate in mod proportional.
 • Reintregirea sumelor asigurate
  • In cazul in care asiguratorul nu-i va comunica asiguratului/contractantului refuzul de a reintregi suma asigurata diminuata prin deducerea despagubirii cuvenite sau achitate pentru o pierdere acoperita de aceasta sectiune, asiguratul/contractantul va achita prima solicitata de asigurator pentru reintregirea respectiva.
Prima de Asigurare: 

              Orice prima de asigurare aferenta politei va fi stabilita pe baza tabelelor de cote de prima anuala ale asiguratorului, aplicabile la data incheierii politei.

              In cazul in care perioada de asigurare este mai scurta de un an, prima aferenta va fi stabilita in functie de cotele de prima anuala, ajustate conform tabelului de prime short rate al asiguratorului.

              Orice prima aferenta politei va fi exprimata si achitata in aceeasi moneda in care sunt exprimate sumele asigurate.

              Prima aferenta politei va fi achitata integral pana la data intrarii in vigoare a politei. In cazuri justificate si cu acordul expres al asiguratorului, prima poate fi achitata esalonat, prima rata trebuind sa fie achitata pana la data intrarii in vigoare a politei, iar urmatoarele rate pana la datele scadente prevazute in Specificatia de Asigurare si/sau intr-o clauza suplimentara la polita.

              In cazul achitarii esalonate a primei, asiguratorul nu va fi obligat sa-i reaminteasca asiguratului/contractantului datele scadente. Cu toate acestea, polita nu va fi reziliata in mod automat pe motivul neachitarii unei rate de prima, cu conditia ca, pana la data scadenta, asiguratul/contractantul sa-l avizeze pe asigurator despre imposibilitatea de a achita la termen rata de prima datorata, solicitand totodata un termen de gratie de cel mult 15 zile calendaristice de la data scadenta. In cazul nerespectarii acestei conditii sau al neachitarii ratei restante de prima in termenul solicitat, polita va fi reziliata cu efect de la data scadenta, fara ca, prin aceasta, asiguratul/contractantul sa fie descarcat de raspunderea achitarii ratei restante de prima si a oricarei alte diferente de prima care poate rezulta din aplicarea prevederilor politei.

              Indiferent de orice prevedere a politei referitoare la furnizarea de declaratii, in cazul in care prima aferenta politei sau orice parte a acesteia va fi stabilita in mod provizoriu pe baza de estimari, asiguratul/contractantul va furniza asiguratorului, in termen de 30 de zile calendaristice de la data expirarii fiecarei perioade de asigurare, sau intr-un termen mai lung acordat de asigurator, toate datele si informatiile solicitate in mod rezonabil de asigurator.

              Prima sau partea respectiva a acesteia va fi ajustata pe baza acestor date si informatii, iar eventuala diferenta rezultata va fi achitata de catre asigurat/contractant sau, dupa caz, restituita acestuia, cu conditia ca diferenta de prima restituita de asigurator nu va depasi 25% din prima corespunzatoare incasata, sub rezerva aplicarii primei minime.

Sistemul de Fransize: 

              Polita de asigurare a riscurilor industriale si comerciale care afecteaza bunurile industriale, de la GARANTA Asigurari SA poate fi incheiata cu sau fara fransize deductibile pe eveniment, in functie de anumite criterii stabilite de catre asigurator.

Riscuri Asigurate Standard: 

               Riscurile care sunt preluate in asigurare prin polita de asigurare a riscurilor industriale si comerciale care afecteaza bunurile industriale, de la GARANTA Asigurari SA, pentru locatia asigurata, sunt:

              Sectiunea A "Pagube materiale"

 • Flexa, respectiv:
  • Incendiu, excluzand insa daunele cauzate de:
  • Trasnet;
  • Explozie
   • a cazanelor utilizate exclusiv in scop menajer, sau
   • de gaze utilizate exclusiv in scop menajer, dar nicidecum in uzine de gaz,cexcluzand insa daunele cauzate de cutremur de pamant.
   • Din aceasta categorie se exlud:
    • daunele cauzate de, sau constand in explozia cazanelor utilizate in alte scopuri decat cel strict menajer, precum si a economizoarelor si oricaror alte aparate, masini, vase si recipiente in care presiunea interioara este generata de abur, fie aflate in proprietatea sau sub controlul asiguratului si indiferent daca acestea sunt supuse unor inspectii periodice;
    • in privinta aparatelor, echipamentelor, masinilor, utilajelor si instalatiilor aflate in proprietatea sau sub controlul asiguratului si pentru care reglementarile legale in vigoare prevad obligativitatea efectuarii unor inspectii periodice – daunele generate in acestea sau in continutul acestora si provocate acestora, cu exceptia cazului in care aparatele, echipamentele, masinile, utilajele sau instalatiile respective fac obiectul unei alte polite in baza careia sunt efectuate aceste inspectii; si
    • daunele cauzate de cutremur de pamant.
  • Caderea aparatelor de zbor sau a partilor componente ale acestora (Impact al unei aeronave) pe (cu) unul sau mai multe bunuri asigurate, excluzand insa daunele cauzate de boomul sonic si cu conditia ca asigurarea acordata de aceasta sectiune pentru acest risc isi va inceta imediat valabilitatea in cazul in care asiguratul va autoriza decolarea sau aterizarea oricarei aeronave sau a oricarui alt aparat de zbor din, de pe, sau in incinta, iar asiguratorul nu-si va asuma raspunderea pentru nici o pretentie de despagubire formulata pentru o dauna cauzata total sau partial de astfel de aeronave sau aparate de zbor.
 • E.C. (Acoperire Extinsa), respectiv:
  • Cutremur de pamant, inclusiv Incendiu si/sau Explozie cauzate de acesta, excluzand insa daunele generate anterior inceputului perioadei de asigurare.
  • Riscuri atmosferice, respectiv furtuna, tornada, grindina, avalansa de zapada, strat de zapada (numai in privinta cladirilor si structurilor), inundatie sau viitura, excluzand insa:
   • daunele datorate exclusiv apei freatice sau variatiei cotelor apelor, inclusiv mareelor;
   • daunele cauzate de valuri seismice, ger sau inghet, apa de conducta, tasarea sau inaltarea terenului, alunecare de teren sau surpare; si
   • daunele provocate:
    • zidurilor si gardurilor imprejmuitoare, portilor, constructiilor provizorii, improvizate, neacoperite sau neimprejmuite (gherete, baraci, soproane etc.), precum si bunurilor mobile si stocurilor aflate in interiorul unor astfel de constructii sau in aer liber, si
    • bunurilor amplasate, fixate sau ancorate pe suprafetele exterioare ale constructiilor (indicatoare, firme, embleme, instalatii de iluminat, antene, marchize, copertine etc.), precum si instalatiilor si liniilor electrice si de telecomunicatii exterioare, inclusiv stalpilor, pilonilor si celorlalte structuri de sustinere a acestora.
  • Alunecare de teren sau surpare a terenului pe care este amplasata incinta sau o portiune a acesteia, excluzand insa:
   • daunele generate anterior inceputului perioadei de asigurare;
   • ​daunele cauzate de, sau constand in:
    • dislocarea sau deplasarea terenului rambleiat sau taluzat,
    • eroziune de coasta sau fluviala,
    • erori de proiectare, erori si deficiente de constructie si utilizarea unor materiale cu defecte sau proprietati necorespunzatoare, si
    • Incendiu, Explozie, cutremur de pamant sau apa de conducta;
   • daunele datorate efectuarii pe amplasamentul incintei a oricaror lucrari de demolare, constructie sau  modificare structurala, sau a oricaror lucrari de excavare sau amenajare a terenului;
   • daunele provocate zidurilor si gardurilor imprejmuitoare, portilor, drumurilor de acces, curtilor si parcarilor, in cazul in care nici unul din corpurile constructiilor asigurate nu este afectat concomitent; si
   • daunele provocate dalajelor masive, precum si daunele rezultate din dislocarea sau deplasarea acestora, in cazul in care nici una din portiunile fundatiei situate sub peretii exteriori ai constructiei asigurate respective nu este deteriorata concomitent din aceeasi cauza.
  • Cadere a unor obiecte, cu conditia ca acestea sa nu constituie bunuri asigurate sau parti componente ale unor bunuri asigurate si excluzand daunele produse in timpul taierii sau doborarii copacilor sau al taierii cracilor.
  • Impact al unui vehicul cu unul sau mai multe bunuri asigurate, excluzand insa daunele provocate de vehicule rutiere sau feroviare aflate in proprietatea, posesia sau sub controlul asiguratului/ contractantului sau a/al oricaruia din asociatii, actionarii, reprezentantii sau angajatii asiguratului, sau a/al oricareia din persoanele majore care coabiteaza cu asiguratul, sau a/al oricaruia din locatarii incintei.
  • Boom sonic
  • Apa de conducta din rezervoare, echipamente, instalatii, conducte sau tevi aflate in dotarea incintei sau care o deservesc, excluzand insa:
   • daunele cauzate de:
    • utilizarea deliberata a apei in cadrul oricaror procese tehnologice sau operatii,
    • deversarea apei din orice instalatie automata de sprinklere din dotarea incintei, sau de scurgere din sprinklere,
    • infiltrarea apelor uzate si a oricaror alte substante din conducte de evacuare sau canale colectoare, si de
    • tasarea sau inaltarea terenului, alunecare de teren sau surpare;
   • daunele provocate constructiilor (sau portiunilor de constructii) dezafectate sau ramase neocupate si neutilizate pe o perioada mai lunga de 30 de zile consecutive, fara ca asiguratorul sa fi fost avizat in prealabil, precum si bunurilor aflate in interiorul unor astfel de constructii sau portiuni de constructii.
  • Scurgere din sprinklere aflate in dotarea incintei, excluzand insa:
   • daunele cauzate de Explozie, cutremur de pamant sau caldura degajata de Incendiu; si
   • daunele provocate de inghet constructiilor (sau portiunilor de constructii) dezafectate sau ramase neocupate si neutilizate pe o perioada mai lunga de 30 de zile consecutive, fara ca asiguratorul sa fi fost avizat in prealabil, precum si bunurilor aflate in interiorul unor astfel de constructii sau portiuni de constructii.

              Sectiunea B "Pierderi din intreruperea activitatii"​

  • Profit brut
   • Asigurarea acordata de aceasta sectiune este limitata la pierderea de profit brut datorata:
    • scaderii cifrei de afaceri si
    • cresterii cheltuielilor de exploatare.
   • Sumele recuperabile cu titlu de despagubire in baza acestei acoperiri vor fi stabilite pe baza:
    • in privinta scaderii cifrei de afaceri – sumei obtinute prin aplicarea ratei profitului brut la suma cu care cifra de afaceri pe durata perioadei de despagubire va fi in deficit, ca urmare a producerii daunei, fata de cifra etalon de afaceri; si
    • in privinta cresterii cheltuielilor de exploatare – a sumei reprezentand cheltuielile suplimentare efectuate in mod necesar si rezonabil de asigurat cu unicul scop al evitarii sau diminuarii scaderii cifrei de afaceri care, in cazul in care asiguratul nu ar fi efectuat aceste cheltuieli, s-ar fi inregistrat pe durata perioadei de despagubire ca urmare a producerii daunei, dar care nu va depasi in nici un caz suma obtinuta prin aplicarea ratei profitului brut la suma reprezentand scaderea cifrei de afaceri astfel evitata, din care se vor deduce toate sumele economisite si recuperate de asigurat pe durata perioadei de despagubire, reprezentand taxe, impozite si alte obligatii aferente profitului brut, care nu vor mai fi achitate sau vor fi diminuate ca urmare a producerii daunei.
   • In cazul in care suma asigurata pentru profitul brut va fi mai mica decat suma obtinuta prin aplicarea ratei profitului brut la:
    • cifra anuala de afaceridaca perioada maxima de despagubire nu depaseste 12 luni, sau la
    • multiplul corespunzator al cifrei anuale de afaceri – daca perioada maxima de despagubire depaseste 12 luni,

                                       sumele recuperabile cu titlu de despagubire vor fi diminuate in mod proportional.   

  • Venit
   • Asigurarea acordata de aceasta sectiune este limitata la:
    • pierderea de venit si
    • cresterea cheltuielilor de exploatare.
   • Sumele recuperabile cu titlu de despagubire in baza acestei acoperiri vor fi stabilite pe baza:
    • in privinta pierderii de venit – sumei cu care venitul pe durata perioadei de despagubire va fi in deficit, ca urmare a producerii daunei, fata de venitul etalon; si
    • in privinta cresterii cheltuielilor de exploatare – a sumei reprezentand cheltuielile suplimentare efectuate in mod necesar si rezonabil de asigurat cu unicul scop al evitarii sau diminuarii pierderii de venit care, in cazul in care  asiguratul nu ar fi efectuat aceste cheltuieli, s-ar fi inregistrat pe durata perioadei de despagubire ca urmare a producerii daunei, dar care nu va depasi in nici un caz suma reprezentand pierderea de venit astfel evitata, din care se vor deduce toate sumele economisite si recuperate de asigurat pe durata perioadei de despagubire, reprezentand taxe, impozite si alte obligatii aferente venitului, care nu vor mai fi achitate sau vor fi diminuate ca urmare a producerii daunei.
   • In cazul in care suma asigurata pentru venit va fi mai mica decat:
    • venitul anualdaca perioada maxima de despagubire nu depaseste 12 luni, sau decat
    • multiplul corespunzator al venitului anual – daca perioada maxima de despagubire depaseste 12 luni,

                                       sumele recuperabile cu titlu de despagubire vor fi diminuate in mod proportional.   

  • Venit din chirii
   • Asigurarea acordata de aceasta sectiune este limitata la:
    • pierderea de venit din chirii si
    • cresterea cheltuielilor de exploatare.
   • Sumele recuperabile cu titlu de despagubire in baza acestei acoperiri vor fi stabilite pe baza:
    • in privinta pierderii de venit din chirii – sumei cu care venitul din chirii pe durata perioadei de despagubire va fi in deficit, ca urmare a producerii daunei, fata de venitul etalon din chirii; si
    • in privinta cresterii cheltuielilor de exploatare – a sumei reprezentand cheltuielile suplimentare efectuate in mod necesar si rezonabil de asigurat cu unicul scop al evitarii sau diminuarii pierderii de venit din chirii care, in cazul in care asiguratul nu ar fi efectuat aceste cheltuieli, s-ar fi inregistrat pe durata perioadei de despagubire ca urmare a producerii daunei, dar care nu va depasi in nici un caz suma reprezentand pierderea de venit din chirii astfel evitata, din care se vor deduce toate sumele economisite si recuperate de asigurat pe durata perioadei de despagubire, reprezentand taxe, impozite si alte obligatii aferente venitului din chirii, care nu vor mai fi achitate sau vor fi diminuate ca urmare a producerii daunei.
   • In cazul in care suma asigurata pentru venitul din chirii va fi mai mica decat:
    • venitul anual din chirii – daca perioada maxima de despagubire nu depaseste 12 luni, sau decat
    • multiplul corespunzator al venitului anual din chirii – daca perioada maxima de despagubire depaseste 12 luni,

                                       sumele recuperabile cu titlu de despagubire vor fi diminuate in mod proportional.   

  • Crestere suplimentara a cheltuielilor de exploatare
   • Asigurarea acordata de aceasta acoperire este limitata la cheltuielile suplimentare nerecuperabile in baza altei sau altor pozitii, efectuate de asigurat pe durata perioadei de despagubire, cu acordul prealabil al asiguratorului sau la recomandarea acestuia, in scopul mentinerii activitatii la parametri normali in urma producerii daunei:
    • costul marfurilor vandute;
    • cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile;
    • cheltuieli cu ambalaje; 
    • sume nerecuperabile (clienti incerti);
    • cheltuieli cu combustibili, energie si apa;
    • cheltuieli cu lucrari executate si servicii prestate de terti;
    • cheltuieli cu redevente, locatii de gestiune si chirii;
    • alte cheltuieli de exploatare.
  • Retributii
   • Asigurarea acordata de aceasta acoperire este limitata la pierderea suportata de asigurat datorita retribuirii personalului permanent si direct productiv pe durata perioadei incepand de la data producerii daunei si care nu va depasi numarul de saptamani prevazut in specificatia de asigurare.
   • Suma recuperabila cu titlu de despagubire in baza acestei acoperiri va fi stabilita pe baza sumei achitate efectiv de asigurat pentru retribuirea pe durata perioadei respective a angajatilor ale caror servicii nu mai pot fi utilizate de loc de asigurat ca urmare a producerii daunei, la care se va adauga o proportie echitabila din suma achitata efectiv de asigurat pentru retribuirea pe durata perioadei respective a angajatilor ale caror servicii nu mai pot fi utilizate complet de asigurat ca urmare a producerii daunei.
   • In cazul in care suma asigurata pentru retributii va fi mai mica decat suma totala a retributiilor care ar fi fost achitata pe durata perioadei echivalente cu numarul de saptamani prevazut in specificatia de asigurare si incepand din momentul producerii daunei, dar in situatia in care aceasta nu s-ar fi produs, suma recuperabila cu titlu de despagubire va fi diminuata in mod proportional.
  Riscuri Excluse: 

                 Riscurile excluse, care nu sunt preluate in asigurare prin polita de asigurare a riscurilor industriale si comerciale care afecteaza bunurile industriale, de la GARANTA Asigurari SA, pentru locatia asigurata, sunt:

                              EXCLUDERI GENERALE

  • Contaminare radioactiva
   • Pierderile, daunele, costurile si cheltuielile de orice natura cauzate in mod direct sau indirect de, sau rezultate din, sau la care contribuie in orice fel:
    • radiatiile ionizante emise de, sau contaminarea radioactiva provocata de orice combustibil nuclear sau deseu nuclear, sau de arderea oricarui combustibil nuclear, inclusiv de orice reactie auto-intretinuta de fisiune nucleara;
    • proprietatile radioactive, toxice, explozive si orice alte proprietati periculoase sau contaminante ale instalatiilor nucleare, reactoarelor nucleare si ale oricaror alte ansamble nucleare sau parti componente ale acestora; si
    • actiunea oricaror arme care utilizeaza fisiunea sau fuziunea atomica sau nucleara, sau orice alta reactie similara sau energie sau substanta radioactiva.
  • Razboi si terorism
   • Pierderile, daunele, costurile si cheltuielile de orice natura cauzate in mod direct sau indirect de, sau rezultate din, sau suportate in legatura cu oricare din urmatoarele cauze sau evenimente:
    • razboi, invazie, actiuni ale unui inamic strain, ostilitati si orice alte actiuni de agresiune (fie precedate de declaratie de razboi sau nu), razboi civil, rebeliune, revolutie, insurectie, tulburari civile atingand proportiile sau amploarea unei razvratiri, putere militara sau uzurpare de putere; si
    • orice act de terorism;
  • Greva, revolta, tulburare civila si persoane rauvoitoare
   • Pierderile, daunele, costurile si cheltuielile de orice natura cauzate in mod direct sau indirect de, sau rezultate din, sau suportate in legatura cu orice greva, revolta, tulburare civila sau fapte comise de persoane rauvoitoare, incluzand, dar fara limitare stricta la acestea:
    • orice fapta comisa in cursul unei tulburari a linistii publice de orice persoana care participa impreuna cu alte persoane la o astfel de tulburare;
    • orice fapta deliberata a oricarui grevist sau lucrator pus in situatie de lock-out, comisa in sprijinul unei greve sau ca impotrivire la lock-out, indiferent daca o astfel de fapta este comisa sau nu in cursul unei tulburari a linistii publice;
    • orice actiune intreprinsa de o autoritate legal constituita in scopul reprimarii sau limitarii consecintelor unei tulburari a linistii publice aflate in desfasurare, sau in scopul prevenirii oricareia din faptele specificate mai sus, sau al limitarii consecintelor acestora; si
    • orice fapta premeditata sau deliberata a oricarei persoane, comisa cu intentia manifesta de a provoca daune unor bunuri de orice natura.
  • Autoritati publice si masuri punitive
   • Pierderile, daunele, costurile si cheltuielile de orice natura cauzate in mod direct sau indirect de, sau rezultate din, sau suportate in legatura cu:
    • deposedarea permanenta sau temporara prin confiscare, expropriere, nationalizare, rechizitionare, sechestrare, ocupare sau distrugere din ordinul oricarui guvern de jure sau de facto, sau de catre, sau din ordinul oricarei autoritati publice, locale sau vamale; embargo, carantina si orice alte masuri privative instituite din ordinul oricarei autoritati legal constituite; acte de contrabanda, transport ilegal si comert ilegal;
    • aplicarea oricarei legi, ordonante sau hotarari care reglementeaza utilizarea, constructia, instalarea, inlocuirea, renovarea, repararea sau demolarea unor bunuri imobile sau mobile; si
    • aplicarea sau impunerea oricaror masuri punitive sau exemplare, fie sub forma de amenzi, penalizari, daune compensatorii sau sub orice alta forma.
  • Infiltrare, poluare si contaminare
   • Pierderile (inclusiv pierderea capacitatii de utilizare si exploatare a bunurilor imobile sau mobile), daunele, costurile si cheltuielile de orice natura cauzate in mod direct sau indirect de, sau rezultate din, sau suportate in legatura cu infiltrarea oricaror substante sau poluarea si/sau contaminarea cu orice substante, indiferent de cauzele producerii acestora.
  • Riscuri asociate tehnologiei informatiei
   • Pierderea sau deteriorarea datelor sau software-urilor, constand in particular in orice modificare prejudiciabila a datelor, software-urilor sau programelor de calculator, cauzata de stergerea, perturbarea, denaturarea sau distorsiunea structurii initiale a acestora, precum si orice pierdere indirecta. Cu toate acestea, pierderea sau deteriorarea datelor sau software-urilor care rezulta ca o consecinta directa a producerii unei daune acoperite de polita, va fi de asemenea acoperita, sub rezerva prevederilor politei;
   • Pierderile rezultate din dereglari in functionarea, disponibilitatea, aria de utilizare sau accesibilitatea datelor, software-urilor sau programelor de calculator, precum si orice pierdere indirecta.
   • In scopul clarificarii acestei excluderi generale, nici o pierdere produsa direct sau indirect prin pierderea, alterarea, distrugerea sau deteriorarea, sau reducerea functionalitatii, disponibilitatii sau operabilitatii unui sistem de calcul, hardware, program, software, sau a unei date sau banci de date, sau a unui micro-procesor, circuit integrat sau dispozitiv similar din componenta unui echipament de calcul sau a unui echipament electronic de orice alta natura, indiferent daca acesta se afla sau nu in proprietatea asiguratului, nu constituie un eveniment in sine, decat in cazul in care este provocata de producerea unuia sau mai multora din urmatoarele riscuri:
    • Incendiu, Trasnet, Explozie, impact al unei aeronave sau al unui vehicul, cadere a unor obiecte,  furtuna, tornada, grindina, cutremur de pamant, eruptie vulcanica, inundatie provocata de val seismic, inghet sau greutatea stratului de zapada, dar numai in eventualitatea si in masura in care aceste riscuri sunt asigurate in baza politei.

                                 BUNURI EXCLUSE DIN ASIGURARE

  • Urmatoarele categorii de bunuri nu sunt asigurate:
   • Bunuri aflate in stadiu de constructie, montaj/instalare, testare, punere in functiune, demolare, dezmembrare sau demontare, inclusiv materialele si furniturile aferente.
   • Bunuri aflate in cursul transportului rutier, feroviar, aerian sau naval, inclusiv in timpul incarcarii in, sau descarcarii din mijloacele de transport, sau in orice alta situatie care face sau poate face obiectul oricarui tip de polita de asigurare a bunurilor pe durata transportului.
   • Terenuri (inclusiv solul), rambleuri, debleuri, terasamente si orice alte lucrari de amenajare a terenului; retele de canalizare, rigole, apeducte si galerii de drenaj; conducte pentru transportul fluidelor si cabluri subterane; puturi, excavatii si orice alte lucrari subterane; autostrazi, sosele, drumuri, trotuare, borduri si orice alte amenajari rutiere; tuneluri, poduri, viaducte si orice alte lucrari de arta; baraje, rezervoare si bazine de colectare, canale artificiale, ape de suprafata si subterane; linii de cale ferata si orice alte amenajari feroviare; piste, rampe de lansare si orice alte amenajari aeroportuare; docuri, diguri, dane, cheiuri, debarcadere, pontoane si orice alte amenajari portuare; linii de transport si distributie de energie electrica; instalatii terestre si platforme maritime de foraj; zacaminte miniere si petroliere.
   • Arbori, plante, culturi agricole si acvatice, animale, pasari si pesti.
   • Vehicule destinate circulatiei pe drumurile publice, remorci, rulote, masini si utilaje agricole, locomotive si material rulant destinate circulatiei pe caile ferate publice, ambarcatiuni, aeronave si orice alte aparate de zbor.
   • Bani (bancnote si monezi), aur, argint si orice alte metale si aliaje pretioase si obiecte confectionate din acestea, bijuterii, pietre pretioase si semipretioase, carti de credit, debit si de incasat numerar, cecuri, trate, cecuri de trezorerie, cecuri de Calatorie semnate sau nesemnate, cambii, bilete la ordin, ordine de plata, scrisori de garantie, avize postale de plata, taloane de pensie, timbre fiscale si postale, recipise pentru bagaje, tichete de masa, tichete de benzina, cartele de telefon, titluri de proprietate, obligatiuni, garantii, certificate, conosamente, recipise warant, cupoane, certificate de depozit, actiuni si orice alte efecte de comert, dovezi de debite si titluri de valoare negociabile sau nenegociabile. 
   • Ceasuri, blanuri, obiecte de arta, obiecte de anticariat, obiecte de numismatica, instrumente muzicale rare, carti rare, timbre rare si curiozitati.
   • Bunuri aflate in posesia clientilor asiguratului in baza oricaror tipuri de contracte sau conventii sub conditii suspensive sau rezolutorii de transfer al dreptului de proprietate.

                               EXCLUDERI SPECIFICE Sectiunii A "Pagube materiale"

  • Asigurarea nu acopera:
   • Pierderea sau restrangerea surselor de aprovizionare sau a pietelor de desfacere; suspendarea, denuntarea, rezilierea, anularea sau retragerea oricarui contract sau a oricarei comenzi, autorizatii sau licente; diminuarea veniturilor, intreruperea sau reducerea activitatii si pierderile indirecte, indiferent de natura si cauzele acestora.
   • ​Daunele cauzate de, sau constand in:
    • Tasarea, asezarea, contractarea, dilatarea si umflarea normala a fundatiilor, zidurilor, peretilor, planseelor, pavajelor si structurilor; uzura, pierderi de material, degradare si depreciere datorate utilizarii sau functionarii normale; orice alta cauza, distrugere sau deteriorare cu actiune progresiva sau evolutie lenta in timp;
    • Erori de proiectare, erori si deficiente de executie, montaj sau instalare, erori sau omisiuni in procesare si utilizarea unor materiale cu proprietati necorespunzatoare; costurile si cheltuielile de remediere a unor astfel de erori si deficiente.
    • Fisurarea, craparea sau prabusirea cladirilor si structurilor sau a oricaror parti ale acestora;
    • Zgariere, julire, jupuire si exfoliere; corodare, ruginire si oxidare; descompunere umeda sau uscata, mucegaire, igrasie, fermentare, alterare, putrezire si dezagregare; contractare, evaporare, scurgere si micsorare a greutatii; expunere la lumina, praf, fum si ceata; modificarea temperaturii, culorii, aromei, texturii sau finisajului;
    • Fisurarea, craparea, ciobirea sau spargerea foilor si placilor de sticla montate in cercevele, rame si cadre, precum si a oricaror alte obiecte confectionate din sticla, portelan, materiale ceramice, marmura sau din orice alte materiale casante sau friabile, cu exceptia cazurilor in care astfel de daune sunt provocate de producerea unor riscuri asigurate si nu sunt excluse altcumva.
    • Vicii interne si defecte latente; umiditate sau uscaciune a atmosferei; condensare; temperaturi atmosferice extreme si variatii bruste ale temperaturii atmosferice; paraziti, insecte, pasari si rozatoare;
    • Avarii accidentale si dereglari mecanice si/sau electrice – in privinta aparatelor, echipamentelor, masinilor, utilajelor si instalatiilor in care sunt generate astfel de avarii sau dereglari;
    • Scurgeri prin racordari si etansari, cedarea cordoanelor de sudura, fisurarea, craparea, spargerea, deformarea si supraincalzirea cazanelor, economizoarelor, supraincalzitoarelor, vaselor si recipientelor sub presiune, precum si ale oricaror conducte de abur si alimentare racordate la acestea;
    • Functionarea defectuoasa sau blocarea ventilelor, supapelor de golire sau a oricaror alte dispozitive de siguranta, cu exceptia daunelor rezultante cauzate de producerea, ca o consecinta directa a unor astfel de cauze, a unor riscuri asigurate, situatie in care raspunderea asiguratorului va fi limitata la astfel de daune rezultante care nu sunt excluse altcumva.
    • Procesare, tratare, ambalare, etichetare, modificare, inlocuire, extindere, renovare, reparare si intretinere, inclusiv efectuarea probelor tehnice ulterioare – in privinta bunurilor aflate in orice faza a unor astfel de procese de fabricatie, tratamente, operatii, lucrari, interventii sau probe, cu exceptia daunelor rezultante cauzate de Incendiu si/sau Explozie ca o consecinta directa a unor astfel de cauze, situatie in care raspunderea asiguratorului va fi limitata la astfel de daune rezultante, care nu sunt excluse altcumva, provocate altor bunuri asigurate.
    • Functionarea excesiva sau in suprasarcina, auto-incalzirea si auto-aprinderea dinamurilor, transformatoarelor, motoarelor electrice si ale oricaror alte aparate, echipamente, dispozitive si instalatii electrice, inclusiv scurt-circuit, arc electric si scurgeri de curent electric – in privinta partilor componente ale aparatelor, echipamentelor, dispozitivelor si instalatiilor in care sunt generate astfel de daune, cu exceptia daunelor rezultante cauzate de Incendiu ca o consecinta directa a unor astfel de cauze, situatie in care raspunderea asiguratorului va fi limitata la astfel de daune rezultante, care nu sunt excluse altcumva, provocate altor bunuri asigurate, inclusiv altor parti componente ale aparatelor, echipamentelor, masinilor si instalatiilor electrice respective.
    • Intreruperea sau restrictionarea deliberata de catre furnizorii de utilitati a alimentarii incintei cu apa, gaz, energie electrica sau termica, precum si intreruperea deliberata a utilitatilor efectuata in interiorul incintei, cu exceptia, in cel de-al doilea caz numai, a situatiilor in care o astfel de actiune este intreprinsa cu unicul scop al prevenirii sau limitarii unei daune.
    • Deteriorarea suporturilor de memorare a datelor si alterarea sau stergerea inregistrarilor electronice, software-urilor si programelor de calculator din cauza campurilor magnetice sau electrice, cu exceptia cazurilor in care astfel de campuri sunt generate de Trasnet care provoaca daune unor bunuri asigurate.
    • Actiunea apei sau a altor fluide asupra stocurilor si altor bunuri aflate in subsoluri si demisoluri, in cazul in care acestea nu sunt depozitate pe stative, rafturi, paleti sau stelaje cu inaltimea minima de 14 cm deasupra nivelului pardoselii.
    • Insusirea sau tentativa de insusire a oricaror bunuri prin orice fapta necinstita, frauduloasa sau prevazuta de legea penala; cedarea de buna voie a titlului sau dreptului de posesie sau proprietate asupra oricaror bunuri, chiar daca se constata ca aceasta a fost obtinuta prin fals, uz de fals sau inselaciune; pierderile inexplicabile, disparitiile misterioase, lipsurile la inventar, inregistrarea eronata in evidente sau pierderea acestora.

                                EXCLUDERI SPECIFICE Sectiunii B "Pierderi din intreruperea activitatii"​

    • Asigurarea nu acopera pierderile cauzate de, sau constand in:
     • Incetarea voluntara, totala sau partiala, a lucrului.
     • Nerespectarea sau neonorarea la termen a obligatiilor contractuale sau garantiilor.
     • Lipsa personalului calificat sau a materiilor prime, semifabricatelor, produselor finite sau altor materiale si furnituri necesare pentru desfasurarea normala a activitatii. 
     • Executia necorespunzatoare sau ineficienta a lucrarilor de reconstructie, renovare sau reparare.
     • Restrictiile impuse de oricare autoritate publica in privinta lucrarilor de reconstructie, renovare, inlocuire sau reparare si/sau a modului de exploatare sau functionare.
     • Lipsa sau insuficienta capitalului necesar pentru efectuarea operativa a lucrarilor de inlocuire, reconstructie, renovare sau reparare a bunurilor distruse sau deteriorate.
     • Pierderi datorate:
      • suspendarii, denuntarii sau rezilierii oricarui contract, sau anularii oricarei comenzi, si/sau
      • suspendarii sau retragerii oricarei autorizatii sau licente,
       • survenite ulterior datei la care bunurile distruse sau deteriorate au fost readuse in stare de exploatare sau functionare si activitatea ar fi putut fi reluata, daca nu ar fi intervenit suspendarea, denuntarea, rezilierea, anularea sau retragerea respectiva.
     • Alterarea sau stergerea deliberata a inregistrarilor electronice, software-urilor si programelor de calculator.
    Clauze Suplimentare: 

                  La polita de asigurare a riscurilor industriale si comerciale care afecteaza bunurile industriale, de la GARANTA Asigurari SA, in schimbul platii unei prime de asigurare suplimentare, se pot atasa urmatoarele clauze de asigurare prin care pot fi preluate in asigurare riscuri suplimentare, si anume:

                  Sectiunea A "Pagube materiale"

    • Declararea stocurilor
     • In cazul in care stocurile sunt asigurate pe baza de sume variabile, asiguratul/ contractantul va achita 75% din prima de asigurare corespunzatoare sumei asigurate pentru stocuri inscrisa in specificatia de asigurare la inceputul fiecarei perioade de asigurare. De asemenea, asiguratul/contractantul va declara asiguratorului lunar sau trimestrial, dupa cum este prevazut in specificatia de asigurare, valorile stocurilor corespunzatoare ultimei zile a fiecarei luni calendaristice sau, respectiv, a fiecarui interval de trei luni calendaristice din perioada de asigurare. Fiecare astfel de declaratie va fi furnizata asiguratorului in termen de 10 zile calendaristice de la expirarea perioadei la care se refera declaratia respectiva. Prima de asigurare datorata pentru stocuri va fi calculata dupa expirarea fiecarei perioade de asigurare prin aplicarea cotei corespunzatoare de prima la media aritmetica a valorilor declarate, iar prima va fi ajustata.
     • Raspunderea maxima a asiguratorului pentru stocuri in baza acestei sectiuni nu va depasi pe durata oricarei perioade de asigurare suma asigurata pentru stocuri inscrisa in specificatia de asigurare la inceputul perioadei respective de asigurare.
    • Bunuri ale clientilor
     • ​In cazul in care unele bunuri apartinand clientilor asiguratului (fie aceste bunuri produse de asigurat sau nu) se afla in raspunderea legala sau contractuala a asiguratului pe durata perioadei in care sunt incredintate temporar acestuia si se afla in incinta pentru a fi supuse unor lucrari efectuate in decursul activitatii de catre asigurat in beneficiul clientilor respectivi, sau pentru a fi depozitate, expediate sau vandute, astfel de bunuri vor fi incluse in asigurare, sub rezerva prevederilor politei, la pozitiile corespunzatoare din specificatia de asigurare la care sunt asigurate stocurile, dar numai daca si in masura in care aceste bunuri nu vor fi asigurate de alte polite contractate de clientii respectivi sau in numele acestora, sau nu sunt asigurate in mod specific.
    • Interesul cumparatorului
     • In cazul in care, in timpul perioadei de derulare a procedurilor legale de vanzare de catre asigurat a oricareia dintre constructiile asigurate, dar anterior preluarii efective de catre cumparator a dreptului de proprietate, se va produce o dauna acoperita de aceasta sectiune, care va afecta constructia respectiva, cumparatorul va fi indreptatit la despagubire in baza acestei sectiuni dupa preluarea efectiva a dreptului de proprietate, dar numai daca si in masura in care dauna respectiva nu va fi acoperita de o alta polita contractata de cumparator sau in numele acestuia, fara ca, prin aceasta, drepturile si raspunderile asiguratului/ contractantului si ale asiguratorului in baza politei sa fie prejudiciate in vreun fel pana la data perfectarii vanzarii.
    • Pret de contractare
     • In cazul producerii unei daune acoperite de aceasta sectiune, constand in pierderea, distrugerea sau deteriorarea unui stoc finit contractat la vanzare, dar nelivrat inca si pentru care asiguratul este raspunzator in calitate de vanzator, si in eventualitatea suspendarii, denuntarii sau rezilierii contractului de vanzare ca urmare a producerii daunei respective, raspunderea asiguratorului in baza acestei sectiuni va fi limitata la valoarea produselor finite si/sau marfurilor pierdute, distruse sau deteriorate, iar cuantumul daunei va fi stabilit pe baza pretului de vanzare contractat. Valoarea totala a bunurilor care pot face obiectul acestei clauze, in cazul producerii unei daune, va fi stabilita pe aceeasi baza.
    • Renuntarea la dreptul de subrogare
     • In cazul formularii unei pretentii de despagubire in baza acestei sectiuni, asiguratorul accepta sa renunte la drepturile, despagubirile sau compensatiile care i-ar putea fi cuvenite prin exercitarea dreptului de subrogare impotriva:
      • unei societati al carei raport juridic cu asiguratul este cel de societate-mama cu o subsidiara sau invers, sau
      • a altei subsidiare a societatii-mama a asiguratului,
       • in relatiile cu care asiguratul va fi consimtit prin contract sau conventie scrisa, anterior producerii daunei respective, sa renunte la drepturile sale la despagubire sau compensare.
     • Asiguratorul isi va exercita insa dreptul de subrogare impotriva oricarei astfel de persoane juridice in cazul in care aceasta furnizeaza asiguratului sau achizitioneaza de la acesta produse si/sau servicii, fie contra cost, in regim de barter sau in orice alt mod.
    • Achizitii noi
     • Asigurarea acordata de aceasta sectiune pentru constructii si bunuri continute se va extinde, sub rezerva prevederilor politei, pentru includerea in asigurare a:
      • unor constructii finalizate sau achizitionate in timpul perioadei de asigurare si/sau a unor bunuri din categoria bunurilor continute, achizitionate, montate sau instalate in timpul perioadei de asigurare si care se afla pe teritoriul Romaniei, si/sau a
      • modificarilor, modernizarilor si extinderilor unor constructii si/sau bunuri continute asigurate, finalizate in timpul perioadei de asigurare, exceptand insa aprecierile de valori, cu conditia ca:
       • asiguratul/contractantul sa-l avizeze in mod prompt si satisfacator pe asigurator despre orice achizitie si/sau lucrare care face obiectul acestei clauze, dar nu mai tarziu de 30 de zile calendaristice de la data efectuarii achizitiei sau, dupa caz, a finalizarii lucrarii respective; si
       • asiguratul/contractantul sa accepte eventualele amendamente la prevederile politei propuse in consecinta de asigurator si sa achite sau sa accepte sa achite prima suplimentara solicitata de asigurator pentru majorarea sumei sau sumelor asigurate aplicabile, corespunzatoare perioadei dintre data efectuarii achizitiei sau finalizarii lucrarii respective si data expirarii perioadei de asigurare.
     • ​Raspunderea maxima a asiguratorului in orice situatie care poate face obiectul acestei clauze nu va depasi, pana la data includerii efective in asigurare a bunurilor respective, suma cea mai mica dintre 50.000 EUR (sau echivalent) si limita de 10% din suma asigurata aplicabila pentru constructii si, respectiv, bunuri continute.
    • Instalatie de sprinklere si echipamente de stingere a incendiilor
     • ​In cazul in care incinta este dotata cu instalatie automata de sprinklere si/sau echipamente de stingere a incendiilor, asiguratul are urmatoarele obligatii:
      • sa efectueze teste saptamanale in scopul verificarii functionarii corespunzatoare a fiecarui dispozitiv de semnalizare sonora si a faptului ca toate robinetele si vanele de inchidere care comanda alimentarile individuale cu apa, precum si instalatia si echipamentele, sunt complet deschise;
      • sa efectueze, la solicitarea asiguratorului, teste trimestriale sau semestriale in scopul verificarii starii corespunzatoare a fiecarei alimentari cu apa si sa inregistreze rezultatele acestor teste;
      • sa efectueze teste zilnice (cu exceptia zilelor de sambata si duminica) in scopul verificarii:
       • circuitului de legatura cu brigada de pompieri pe raza careia se afla incinta,
       • circuitului de legatura dintre fiecare comutator de declansare a dispozitivului de semnalizare sonora si blocul de comanda, si a
       • bateriilor/acumulatorilor tuturor sistemelor autorizate care asigura transmiterea semnalelor de avertizare catre brigada de pompieri;
      • sa remedieze prompt toate deficientele constatate in urma efectuarii acestor teste;
      • sa intretina instalatia de sprinklere si toate echipamentele de stingere a incendiilor in stare de functionare corespunzatoare pe intreaga durata a perioadei de asigurare; si
      • sa-l avizeze in prealabil pe asigurator despre intentia de a inlocui sau scoate din uz instalatia de sprinklere sau orice echipament de stingere a incendiilor.
    • Sistem automat de alarma in caz de Incendiu
     • ​In cazul in care incinta este dotata cu sistem automat de alarma in caz de Incendiu, asiguratul are urmatoarele obligatii:
      • sa efectueze cel putin o data pe saptamana teste in scopul verificarii:
       • circuitului de legatura cu brigada de pompieri pe raza careia se afla incinta, si a
       • bateriilor/acumulatorilor sistemului de alarma;
      • sa efectueze teste zilnice (cu exceptia zilelor de sambata si duminica) in scopul verificarii circuitelor tuturor detectoarelor de Incendiu;
      • sa solicite si sa obtina rapoarte trimestriale de constatare de la societatea care a instalat si/sau care intretine sistemul de alarma, sa remedieze prompt toate deficientele constatate si sa indosarieze aceste rapoarte in scopul examinarii lor de catre reprezentantii asiguratorului, atunci cand este cazul;
      • sa avizeze cat de repede posibil societatea care a instalat si/sau care intretine sistemul de alarma despre orice deficienta, deconectare sau intrerupere accidentala a functionarii acestuia datorata oricarei cauze (cu exceptia efectuarii testelor propriu-zise), precum si sa indosarieze cate o copie a fiecarei astfel de avizari impreuna cu raportul referitor la durata perioadei respective de intrerupere a functionarii, in scopul examinarii acestora de catre reprezentantii asiguratorului, atunci cand este cazul; si
      • sa-l avizeze in prealabil pe asigurator despre intentia de a inlocui sau scoate din uz sistemul de alarma.
    • Regim de ocupare a constructiilor
     • ​Asiguratul are obligatia de a-l aviza in prealabil pe asigurator despre intentia de a dezafecta sau parasi pentru o perioada mai lunga de 30 de zile consecutive oricare din constructiile precizate in specificatia de asigurare sau orice portiune a unei astfel de constructii, inclusiv in cazul incetarii, denuntarii sau rezilierii oricarui contract de inchiriere, precum si despre reocuparea integrala sau partiala a oricarei astfel de constructii de catre asigurat si/sau un chirias al acestuia.
    • Lucrari de constructie si amenajare a terenului
     • ​Asiguratul are obligatia de a-l aviza pe asigurator de indata ce va constata sau va fi informat despre efectuarea in vecinatatea incintei a unor lucrari de demolare, constructie, excavare sau amenajare a terenului, precum si despre aparitia sau manifestarea la suprafata terenului sau in subteran a oricarei cauze sau a oricarui proces care poate provoca o alunecare de teren, surpare sau cadere a unor obiecte si care afecteaza sau pericliteaza orice portiune a incintei si/ sau vecinatatile acesteia.

                  Sectiunea B "Pierderi din intreruperea activitatii"​

    • Bunuri salvate si recuperate
     • ​In cazul in care, in urma producerii unei daune ale carei consecinte vor conduce la formularea unei pretentii de despagubire pentru pierdere de profit brut, asiguratul va valorifica, pe durata perioadei de despagubire, bunuri salvate si/sau recuperate, “Pozitia – Profit brut” se va modifica dupa cum urmeaza:
      • "In privinta scaderii cifrei de afaceri – sumei obtinute prin aplicarea ratei profitului brut la suma cu care cifra de afaceri pe durata perioadei de despagubire (mai putin cifra de afaceri pentru perioada de valorificare a bunurilor salvate si recuperate) va fi in deficit, ca urmare a producerii daunei, fata de cifra etalon de afaceri, suma din care se va deduce profitul brut realizat efectiv pe durata perioadei de valorificare a bunurilor salvate si recuperate.”
    • Criteriul volumului productiei
     • La optiunea asiguratului, termenul cifra de afaceri poate fi inlocuit, oriunde acesta apare in textul acestei sectiuni, cu termenul volumul productiei, care, in contextul acestei sectiuni, inseamna valoarea de vanzare sau transfer, inregistrata in evidentele contabile ale asiguratului, a produselor fabricate sau procesate de asigurat in cursul desfasurarii activitatii in incinta.
     • In cazul in care asiguratul isi va exercita aceasta optiune, termenul cifra etalon de afaceri va fi inlocuit cu volumul etalon al productiei, iar termenul cifra anuala de afaceri va fi inlocuit cu volumul anual al productiei, oriunde acesti termeni apar in textul acestei sectiuni. Totodata, “stocuri acumulate” va deveni inoperanta, iar Conditia Specifica “Resurse alternative” se va modifica dupa cum urmeaza:
      • In cazul in care, pe durata perioadei de despagubire, vor fi fabricate sau procesate produse in beneficiul activitatii, altundeva decat in incinta si fie de catre asigurat sau de alte parti actionand in interesul acestuia, atunci vanzarea si/sau transferul produselor respective vor fi luate in calcul la stabilirea volumului productiei pe durata perioadei de despagubire.
     Obligatiile Asiguratului: 

                    Principalele obligatii pe care asiguratul le are prin polita de asigurare a riscurilor industriale si comerciale care afecteaza bunurile industriale, de la GARANTA Asigurari SA sunt:

     • intretinerea incintei si aparatelor, echipamentelor, masinilor, utilajelor si instalatiilor din dotare, precum si a tuturor celorlalte bunuri asigurate in conditii corespunzatoare si adecvate destinatiei acestora;
     • aplicarea si respectarea instructiunilor de utilizare si exploatare a aparatelor, echipamentelor, masinilor, utilajelor si instalatiilor din dotare, precum si a tuturor normelor de siguranta in exploatare, regulamentelor de ordine interioara si reglementarilor legale in materie;
     • luarea tuturor masurilor necesare si practicabile pentru siguranta bunurilor asigurate si prevenirea daunelor si intreruperilor activitatii;
     • avizarea prompta si satisfacatoare a asiguratorului despre orice modificare sau circumstanta produsa sau aparuta in privinta bunurilor asigurate si/sau a activitatii, indiferent daca modificarea sau circumstanta respectiva conduce sau nu la cresterea gradului de risc;
     • conformarea cu recomandarile pe care asiguratorul le poate face in mod rezonabil in scopul prevenirii daunelor si intreruperilor activitatii;
     • inregistrarea la zi a tuturor achizitiilor si vanzarilor in registrele de evidenta contabila si in toate celelalte documente de evidenta, in conformitate cu reglementarile legale in materie;
     • aplicarea tuturor criteriilor si metodelor practicabile de selectie si supraveghere a angajatilor si sub-contractantilor;
     • va lua cat de repede posibil toate masurile necesare si practicabile si va permite intreprinderea tuturor actiunilor necesare si practicabile pentru limitarea proportiilor daunei si evitarea sau limitarea intreruperii sau reducerii activitatii;
     • il va aviza cat de repede posibil pe asigurator, dar in orice caz nu mai tarziu de 72 de ore de la producerea sau constatarea producerii daunei, indicand cauza, natura si proportiile daunei, precum si eventuala intrerupere sau reducere a activitatii care a survenit sau ar putea surveni ca urmare a producerii daunei;  
     • va informa cat de repede posibil politia, in cazul in care dauna a fost sau pare sa fi fost produsa prin furt, tentativa de furt sau talharie (in eventualitatea in care aceste riscuri sunt asigurate in baza politei) si va lua toate masurile necesare pentru conservarea urmelor si indiciilor in vederea cercetarii acestora de catre Politie, aceasta fiind o conditie prealabila pentru formularea oricarei pretentii de despagubire pentru astfel de daune;
     • va lua toate masurile necesare pentru conservarea bunurilor asigurate deteriorate si a ramasitelor celor distruse, in vederea constatarii daunei de catre reprezentantul asiguratorului;
     • va intocmi si prezenta asiguratorului, pe propria cheltuiala si in termen de 30 de zile calendaristice de la data producerii daunei, sau intr-un termen mai lung acordat de asigurator, o pretentie de despagubire continand toate informatiile si detaliile solicitate in mod rezonabil de asigurator, precum si toate informatiile si detaliile referitoare la orice alta polita contractata de asigurat sau in numele acestuia pentru oricare din bunurile asigurate de polita si aflata in vigoare la data producerii daunei. In cazul neindeplinirii acestei conditii, asiguratorul nu va achita nici o despagubire pentru dauna respectiva, iar asiguratul va restitui fara intarziere orice eventuala suma achitata in avans de asigurator in contul despagubirii respective;
     • va furniza asiguratorului cat de repede posibil, dar in orice caz nu mai tarziu de 48 de ore de la primirea acestora, toate scrisorile, reclamatiile, somatiile si orice alte documente relevante;
     • in eventualitatea in care a suportat o pierdere indirecta recuperabila in baza Sectiunii “B” a politei, va intocmi si prezenta asiguratorului, pe propria cheltuiala si in termen de 30 de zile calendaristice de la data incheierii perioadei de despagubire, sau intr-un termen mai lung acordat de asigurator, o pretentie de despagubire continand toate informatiile si detaliile referitoare la pierderea indirecta respectiva, precum si toate informatiile si detaliile referitoare la orice alta polita contractata de asigurat sau in numele acestuia pentru acoperirea pierderilor indirecte de orice natura si aflata in vigoare la data producerii daunei; de asemenea, asiguratul va intocmi si prezenta asiguratorului, pe propria cheltuiala, registrele de evidenta contabila, bilanturile, facturile, chitantele, bonurile de casa si toate celelalte documente justificative si explicative solicitate in mod rezonabil de asigurator in scopul examinarii si verificarii pretentiei de despagubire. In cazul neindeplinirii acestei conditii, asiguratorul nu va achita nici o despagubire pentru pierderea indirecta respectiva, iar asiguratul va restitui fara intarziere orice eventuala suma achitata in avans de asigurator in contul despagubirii respective.
     Obligatiile Asiguratorului: 

                    Principalele obligatii, pe care GARANTA Asigurari SA le are in calitatea sa de asigurator, prin polita de asigurare a riscurilor industriale si comerciale care afecteaza bunurile industriale, sunt:

     • sa puna la dispozitia asiguratului sau contractantului asigurarii informatii complete si corecte in legatura cu polita de asigurare, atat inaintea incheierii, cat si pe durata derularii acestuia;
     • sa emita polita de asigurare daca locatia indeplineste conditiile de asigurabilitate;
     • sa elibereze, la cerere, un duplicat al politei de asigurare, in cazul in care originalul a fost pierdut sau distrus;
     • sa pastreze confidentialitatea informatiei despre asigurat, de care a luat cunostinta in procesul asigurarii;
     • sa primeasca avizarile de dauna;
     • sa constate si sa estimeze valoarea pagubelor dupa producerea riscurilor asigurate, in baza documentelor primite de la asigurati/pagubiti;
     • sa emita oferte de despagubire;
     • sa plateasca despagubirile cuvenite celor in drept la termenele stabilite;
     • sa ramburseze asiguratului cheltuielile aferente limitarii pagubelor legate de producerea evenimentului asigurat.
     Procedura Daune: 
     • In urma avizarii asiguratorului despre producerea unei daune, un reprezentant al asiguratorului, fie acesta un inspector de daune al asiguratorului sau un expert independent autorizat de asigurator, va proceda la instrumentarea daunei inainte de efectuarea de catre asigurat a oricaror reparatii sau modificari.
     • In cazul in care reprezentantul asiguratorului nu va proceda la instrumentarea daunei intr-un termen considerat ca adecvat circumstantelor existente, asiguratul va avea dreptul sa inceapa lucrarile de reparatie sau inlocuire a bunurilor asigurate deteriorate sau distruse.
     • In urma producerii unei daune pentru care a fost formulata sau poate fi formulata o pretentie de despagubire in baza politei, asiguratorul sau oricare din reprezentantii acestuia are dreptul de a solicita, prelua si mentine posesia si controlul asupra cladirii sau cladirilor la sau in care s-a produs dauna, precum si asupra bunurilor asigurate din interiorul, sau anexate cladirii sau cladirilor respective si de a administra in orice scop si mod rezonabil aceste bunuri, fara ca, prin aceasta, drepturile asiguratorului in baza politei sa fie prejudiciate in vreun fel sau raspunderea acestuia in baza politei sa fie extinsa in vreun fel.
     • In cazul in care asiguratul sau oricare din reprezentanti nu se va conforma solicitarilor asiguratorului, sau va impiedica sau obstructiona oricare din actiunile asiguratorului enumerate mai sus, pretentia de despagubire respectiva nu va fi luata in considerare.
     • Asiguratul nu va avea in nici un caz dreptul de a abandona asiguratorului vreunul din bunurile asigurate, indiferent daca posesia asupra bunului respectiv a fost preluata de asigurator sau nu.
     • Asiguratorul nu-si va asuma raspunderea pentru nici o pretentie de despagubire formulata pentru:
      • o dauna cauzata integral de producerea unui risc asigurat al carui grad l-a subevaluat datorita unei erori sau omisiuni in informatiile furnizate de asigurat/contractant; sau
      • o dauna datorata integral unei modificari sau circumstante produse sau aparute pe durata perioadei de asigurare in privinta bunurilor asigurate si/ sau a activitatii si care a condus la cresterea gradului de risc, si produsa inainte ca asiguratorul sa fi fost avizat in mod satisfacator despre eroarea sau omisiunea respectiva, sau despre producerea sau aparitia modificarii sau circumstantei respective.
     • In cazul formularii unei pretentii de despagubire pentru o dauna datorata si produsa dupa avizarea asiguratorului, dar inainte ca acesta sa fi confirmat continuarea asigurarii, asiguratorul are dreptul:
      • sa diminueze despagubirea proportional cu raportul dintre prima stabilita si cea care ar fi fost stabilita daca ar fi cunoscut gradul real de risc, in situatia in care considera ca ar fi incheiat polita in alte conditii daca ar fi cunoscut gradul real de risc; sau
      • sa refuze achitarea despagubirii, in situatia in care considera ca nu ar fi incheiat polita daca ar fi cunoscut gradul real de risc.
     • Asiguratorul are dreptul sa refuze achitarea despagubirii in cazurile in care:
      • exista dubii cu privire la dreptul asiguratului la despagubire, pana la prezentarea de catre acesta a tuturor dovezilor necesare; sau
      • dauna pentru care a fost formulata pretentia de despagubire face obiectul unei anchete sau proceduri penale initiate impotriva asiguratului/ contractantului sau a oricaruia din asociatii, actionarii, reprezentantii sau angajatii asiguratului, sau, dupa caz, impotriva oricareia din persoanele majore care coabiteaza cu asiguratul, sau a oricaruia din locatarii incintei, sau a oricarei alte persoane careia i-au fost incredintate bunurile asigurate care fac obiectul daunei, sau a carei prezenta in incinta era justificata si legitima in momentul producerii daunei, pana la finalizarea sau solutionarea anchetei sau procedurii penale respective.
     • In cazul in care, la data survenirii unei daune cauzate de producerea unui risc asigurat, se afla in vigoare orice alta polita de orice natura, contractata de asigurat sau in numele acestuia si in baza careia asiguratul este sau poate fi indreptatit la despagubire, raspunderea asiguratorului in baza politei va fi diminuata proportional cu raportul dintre suma asigurata sau limita sau sub-limita de despagubire aplicabila si totalul sumelor asigurate si/sau limitelor si/sau sub-limitelor aplicabile in baza tuturor politelor aflate in vigoare, inclusiv a politei, sub rezerva prevederilor acesteia. Aceasta conditie se aplica indiferent daca asiguratul va fi sau nu despagubit in baza celeilalte sau celorlalte polite.
     • In cazul in care vreuna din celelalte polite aflate in vigoare prevede o conditie de proportionalitate (sub-asigurare), o conditie similara va fi aplicata politei, daca aceasta nu prevede deja o astfel de conditie.
     • In cazul asumarii de catre asigurator a raspunderii pentru o pretentie de despagubire, asiguratorul va achita despagubirea cuvenita in termen de 30 de zile calendaristice de la data incheierii instrumentarii dosarului de dauna intocmit de inspectorul de daune al asiguratorului sau, dupa caz, a primirii dosarului de dauna intocmit de expertul independent autorizat de asigurator.
     • Asiguratorul poate efectua plati in avans in contul despagubirii cuvenite, care nu vor depasi sumele minime justificate de circumstantele existente.
     • In cazul achitarii esalonate a primei, asiguratorul va retine din despagubirea cuvenita prima datorata pana la sfarsitul perioadei de asigurare.
     • Dupa achitarea despagubirii cuvenite, asiguratorul va fi descarcat de orice raspundere cu privire la pretentia de despagubire respectiva.
     • Toate bunurile asigurate (sau partile din acestea) salvate sau recuperate si/sau toate sumele recuperate sau primite ulterior achitarii de catre asigurator a oricarei sume cu titlu de despagubire vor fi considerate, dupa deducerea tuturor cheltuielilor de salvare si recuperare aferente, ca fiind recuperate sau primite anterior achitarii sumei respective, iar compensarile corespunzatoare vor fi apoi efectuate intre asigurat si asigurator.

     Notificare daune:

     Call Center Constatare daune

     Tel: 021 201 90 35, 021 303 70 33

     021 303 70 65, 021 303 70 66

     Email: daune@garanta.ro

      - de LUNI pana VINERI, intre 8:30 – 16:30

     Diverse: 

                   Asiguratorul este subrogat in drepturile asiguratului impotriva celor raspunzatori de producerea pagubei iar asiguratul este obligat sa-i prezerve acest drept asiguratorului, sub sanctiunea nedecontarii daunei.

                   Asiguratorul este exonerat de raspundere pentru partea din dauna ce ramane, in sarcina asiguratului fata de tertii prejudiciati, asiguratul raspunzand fata de acestia pentru partea din prejudiciu neacoperita prin asigurare.

                   Dreptul asiguratilor la despagubiri, se stinge in termen de 2 ani de la producerea riscului asigurat.

                   Denuntarea contractului de asigurare se poate efectua de catre oricare dintre parti numai cu notificarea prealabila a celeilalte parti, care trebuie transmisa cu cel putin 20 de zile calendaristice inainte ca denuntarea sa-si produca efectele.

                   Persoanele care obtin sau incearca prin orice mijloace sa obtina pe nedrept despagubiri din asigurare sau cele care inlesnesc asemenea fapte se pedepsesc potrivit legii penale ori de cate ori fapta intruneste elementele unei infractiuni, iar despagubirile necuvenit obtinute se recupereaza de la acestea.

                   Modificarea politei de asigurare se poate face numai prin intelegere scrisa intre parti.

                   Denuntarea politei de asigurare se poate face unilateral de catre fiecare parte in conditiile expres mentionate.

                   Orice diferent intre parti se solutioneaza pe cale amiabila sau in caz contrar in instantele de judecata din Romania.

                   Polita mentioneaza expres ca asiguratul poate apela la Fondul de Garantare a Asiguratilor care este gestionat de Autoritatea de Supraveghere din Romania in cazul in care asiguratorul se afla in procedura de faliment sau insolventa.