CLADIRI si BUNURI INDUSTRIALE 2024 - GENERALI Romania Asigurare - Reasigurare - Pitesti - Arges

asigurari generali romania cladiri stocuri masini utilaje instalatii industriale incendiu explozie furt inundatie raspundere civila cutremur pitesti arges

ROMANIA, BUCURESTI, Sector 1, Piata Charles de Gaulle, nr. 15, etajele 6 si 7.

office@generali.ro

Tel:   021.207.00.08, 021.312.36.35

Fax:   021.312.37.20

               GENERALI Romania Asigurare Reasigurare SA este o societate de asigurari cu traditie si un istoric indelungat pe meleagurile romanesti. In 1835 era infiintata, la Braila, prima sucursala a grupului Generali, in Romania. In 1935 societatea isi muta sediul la Bucuresti si isi schimba denumirea in GENERALA - Societate Romana de Asigurari Generale. In anul 1948, datorita contextului politic, Grupul Generali este fortat sa se retraga de pe piata est-europeana si, implicit, din Romania. Dupa o pauza de 45 de ani, in anul 1993 Generali revine pe piata din Romania. Astfel, se infiinteaza societatea Generala Asigurari S.A., avand capital mixt italiano-roman, actionarii fiind Assicurazioni Generali (51%) si alte 4 companii romanesti, activitatea vizand in principal asigurarile generale. In anul 1999, Generali Holding Vienna preia pachetul majoritar de actiuni, iar numele companiei devine GENERALI Asigurari. In anul 2011, Generali Asigurari si Ardaf fuzioneaza dand nastere unei noi companii, cunoascuta astazi ca Generali Romania, o companie mai puternica in piata romaneasca de asigurari. Generali Romania este prezenta in toate orasele importante ale tarii, cu peste 88 de agentii si puncte de lucru, reusind in fiecare zi sa protejeze in mod activ si sa imbunatateasca calitatea vietii oamenilor. GENERALI Romania Asigurare Reasigurare SA este autorizata sa comercializeze produse de asigurare proprii, in Romania, fiind inregistrata in Registrul Asiguratorilor la numarul RA-002-10.04.2003.

Aspecte Generale: 

GENERALI Romania Asigurare Reasigurare SA ofera clientilor sai o polita de asigurare Multi-Risc pentru activitati comerciale si industriale, destinata I.M.M.-urilor. Polita este modulata acoperind atat riscuri asigurate standard cat si riscuri optionale care sunt asigurate prin clauze aditionale, pentru care se plateste prima de asigurare suplimentara.

Obiectul Asigurarii: 

              Obiectul politei de asigurare Multi-Risc pentru activitati comerciale si industriale, destinata I.M.M.-urilor de la GENERALI Romania Asigurare Reasigurare SA il constituie, toate bunurile mobile si imobile, care sunt situate in perimetrul declarat de localizare a riscului, pe teritoriul Romaniei, si fata de care asiguratul persoana fizica sau juridica trebuie sa aiba un interes patrimonial.

              Asiguratorul despagubeste, in limitele si conditiile prevazute in polita de asigurare, daunele materiale si directe produse bunurilor asigurate detinute de asigurat, in calitate de proprietar sau alta calitate stabilita legal, cauzate de intamplarea brusca si neprevazuta a unuia din riscurile acoperite prin polita. Se cuprind in asigurare, daca sunt inscrise in polita cu sumele asigurate corespunzatoare totalitatea bunurilor mobile si imobile, situate in perimetrul amplasamentului inscris in polita, in spatii inchise, acoperite sau in aer liber, de folosinta industriala, de laborator sau comerciala, utilizate in conformitate cu activitatea legala declarata in polita de asigurare si care se incadreaza in categoriile urmatoare:

 • Cladiri
  • ansamblul de Cladiri si alte constructii anexe destinate desfasurarii activitatilor industriale, comerciale, economice, administrative, de laborator si/sau similare, construite si functionand in baza autorizarilor legale, cu respectarea normelor tehnice in vigoare.
   • Sunt incluse elementele fixe ale cladirilor: fundatia, peretii, planseele, precum si instalatiile fixe in serviciul acestora (instalatia electrica, instalatiile igienico-sanitare si de apa, conductele de canalizare, instalatia de incalzire inclusiv centrala termica si elementele radiante, instalatia de aer conditionat etc.) tot ceea ce este considerat imobil prin natura ori destinatie, acoperiri ornamentale sau de protectie a zidurilor; inclusiv partile mobile ale cladirilor (usi, ferestre, luminatoare, mijloace de inchidere si protectie etc.), fiind exclus din aceasta categorie tot ceea ce este descris ca si „Continut”.
  • cote-parti din imobile si instalatii fixe detinute in proprietate comuna, daca au fost incluse in suma asigurata la categoria „Cladiri”.
  • pot fi asigurate suplimentar, pe baza inscrierii in polita de asigurare cu sumele corespunzatoare:
   • Ascensoarele, cabine de paza, rampe, turnuri, cosuri industriale, rezervoare de apa, drumuri de acces, garduri sau alte imprejmuiri.
  • in cazul in care contractantul/asiguratul are calitatea de chirias se pot include in asigurare, cu conditia inscrierii in polita de asigurare a sumei asigurate corespunzatoare categoriei „imbunatatiri cladire” si cu plata primei de asigurare aferente, elementele fixe suplimentare (ex: compartimentari din rigips, parchet, tavan fals etc.) adaugate, cu respectarea normelor legale in vigoare, cladirii in care asiguratul isi desfasoara activitatea si pentru care asiguratul poate proba dreptul de proprietate asupra acestora, in baza documentelor doveditoare.
  • NU se considera ca facand parte din cladire sau constructie si deci nu se asigura terenul pe care este situata aceasta.
  • NU sunt asigurabile cladirile sau constructiile in stare avansata de degradare sau parasite, construite fara autorizatie legala sau care nu se incadreaza in urmatoarele tipuri constructive:
   • Sunt admise in asigurare numai Cladiri avand structura verticala de rezistenta, planseele (pentru Cladiri cu mai multe etaje), acoperisul si peretii exteriori construiti din materiale incombustibile; se accepta structura portanta a acoperisului si din materiale combustibile cu conditia protectiei acesteia prin ignifugare. Tipurile constructive se diferentiaza conform descrierii si codificarii de mai jos:
    • G 100 - structura verticala de rezistenta, planseele si structura portanta a acoperisului construite din beton armat; acoperisul si peretii exteriori construiti din materiale incombustibile (caramida, BCA, beton prefabricat si similare);
    • G 200 - structura verticala de rezistenta, planseele si structura portanta a acoperisului construite din beton armat, acoperisul si peretii exteriori din panouri metalice de tip „sandwich”;
    • G 000 - constructii pe structura metalica sau structura verticala de rezistenta, planseele, peretii exteriori, structura portanta a acoperisului si acoperisul construite din material incombustibile, dar care nu se incadreaza la unul din codurile de mai sus.
   • Conditiile de mai sus privind tipologia constructiva se aplica si in cazul cladirilor ce adapostesc bunuri asigurate la categoria „Continut”.
   • Nu sunt asigurabile:
    • Cladiri aflate pe listele publicate de autoritati ca apartinand clasei 1 sau 2 de risc seismic sau Urgenta 1 (U1);
    • Cladiri ce nu respecta conditiile de mai sus privind structura de rezistenta, spre exemplu cu structura de BCA, integrala sau partiala de lemn, OSB, sau din orice materiale netratate termic sau chimic.
    • sere, solarii, pavilioane, grajduri, saivane, cotete, corturi;
    • Cladiri fara acoperis sau inchideri perimetrale (usi, ferestre, sisteme de inchidere sau avand incuietorile deteriorate);
    • Cladiri avand alta destinatie decat cea inscrisa in polita sau nefunctionale conform activitatii legale declarata in polita de asigurare.
 • Continut - cu conditia ca acesta sa se afle in proprietatea sau folosinta asiguratului (conform documentelor probatoare):
  • Utilaj, echipament, mobilier si alte bunuri de inventar
   • masini, utilaje, echipamente, agregate, ustensile, postamente, mijloace de ridicare si instalatii (diferite de cele cuprinse la „Cladiri”), rezervoare, depozite si silozuri, altele decat cele zidite si/sau din beton, mijloace de cantarire, mijloace si instalatii de detectare si stingere a incendiilor sau antifurt, instalatiile electrice de forta, conducte tehnologice si cabluri electrice ce deservesc masini, utilaje, motoare si alte asemenea, mijloace de tractiune si transport care nu sunt supuse inmatricularii, mobilier, dulapuri blindate, seifuri, rechizite, masini de birou si aparatura electronica, machete, documente, registre precum si alte Mijloace fixe si obiecte de inventar similare.
   • carti, suporturi de date, aparate audiovizuale, alte aparate electrice, electrocasnice si electronice, antene individuale pentru receptia emisiunilor de radio si televiziune etc.
  • MIJLOACE CIRCULANTE (stocuri de marfa)
   • Materii prime, materiale, produse semifabricate si produse finite, bunuri in curs de fabricatie sau in depozit, materiale consumabile, ambalaje, excluzand materialele explozive si inflamabile si marfurile speciale.
  • Bunurile primite in custodie sau detinute cu orice alt titlu, care nu sunt proprietatea asiguratului, pot fi cuprinse in asigurare numai cu acordul scris al asiguratorului, respectiv prin inscrierea acestei subcategorii in polita (sau acte aditionale ale politei) cu suma asigurata corespunzatoare.
  • Sunt excluse din asigurare (daca nu s-a convenit altfel in mod expres in polita de asigurare):
   • titlurile de valoare, titlurile de credit, banii precum si alte documente de valoare;
   • vehiculele inmatriculate/inmatriculabile (cu exceptia stocului de vehiculele noi amplasat in interiorul showroom-urilor specializate auto), ambarcatiuni sau aparate de zbor de orice fel, bunurile scoase din uz sau inutilizabile, utilajele/echipamentele ce constituie obiectul unui „contract de leasing”.
Conditii de Preluare in Asigurare: 

              Pentru a putea sa incheie o polita de asigurare Multi-Risc pentru activitati comerciale si industriale, destinata I.M.M.-urilor de la GENERALI Romania Asigurare Reasigurare SA, solicitantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • sa fie persoana fizica sau juridica si sa faca dovada ca este titulara a unui interes asigurabil fata de obiectul asigurarii;
 • sa detina calitatea de proprietar, chirias, administrator, custode, sau alta calitate stabilita legal (imputernicit ori reprezentantul legal al acestora);
 • sa intocmeasca cererea chestionar/declaratia de asigurare si/sau specificatia, care contine informatii relevante despre asigurat, contractant si/sau beneficiar, despre locatia si continutul asigurate, raspunderile civile asigurate, despre perioada de asigurare, despre beneficiarul despagubirii, informatii care sunt esentiale pentru intocmirea politei;
 • sa puna la dispozitie asiguratorului documentele de identificare ale asiguratului, contractantului si/sau beneficiarului; avize, autorizatii, licente, planuri, relevee, rapoarte de evaluare, fise tehnice, etc.; contracte incheiate cu furnizori externi locatiei asigurate, care au legatura cu riscuri asigurate; documente care vizeaza cesiunea la banca;
 • sa permita efectuarea inspectiei de risc, daca asiguratorul solicita acest lucru;
 • sa detalieze istoricul de daune, daca este cazul;
 • sa plateasca asiguratorului o suma de bani denumita prima de asigurare in baza politei de asigurare incheiata cu acesta, cu scopul de a fi despagubit in cazul in care a suferit un prejudiciu prin manifestarea unuia sau mai multor riscuri asigurate conform politei;

              Cererea chestionar trebuie intocmita in oricare din urmatoarele situatii:

 • incheierea unei polite noi;
 • reinoirea unei polite existente, inainte de data expirarii acesteia;
 • alte situatii care presupun schimbari ale informatiilor continute in polita de asigurare;

             Principalele informatii care trebuiesc furnizate asiguratorului, prin cererea-chestionar, sunt:

 • datele de identificare ale asiguratului, contractantului si/sau beneficiarului;
 • adresa locatiei asigurate;
 • interesul asigurabil asupra locatiei asigurate:
  • proprietate;
  • inchiriata;
  • alta situatie;
 • informatii generale despre locatia asigurata:
  • modalitatea in care a fost construita:
   • in regie proprie;
   • prin societate autorizata de constructii;
  • tipul locatiei;
  • gradul de ocupare;
  • localizarea in localitate;
  • amplasament fata de benzinarii, santiere in lucru, unitati industriale, etc.
  • anul construirii;
  • anul ultimei consolidari facute in baza unei autorizatii;
  • regimul de inaltime, numarul de camere, suprafata utila totala;
  • tip fundatie, structura de rezistenta, pereti (zidarie, panouri), invelitoare, termo-hidro izolatie, tamplarie, suprafete vitrate, pardoseala, utilitati, surse de apa, instalatii sanitare, instalatii electrice, sisteme de incalzire, usi de acces, amenajari speciale;
  • sisteme de protectie la furt, impotriva incendiului;
  • alte constructii anexa, imprejmuiri, etc.;
 • riscurile dorite a fi acoperite:
  • riscuri de baza;
  • riscuri suplimentare;
 • moneda contractului;
 • suma asigurata pentru:
  • Cladiri si alte constructii;
  • continut/bunuri;
  • riscurile acoperite prin clauzele suplimentare;
 • informatii privind istoricul de daune al locatiei asigurate;
 • perioada asigurata;
 • modalitatea de plata a primei anuale:
  • integral;
  • in numarul de rate acceptate de asigurator;
 • daca mai exista alte polite similare, valabile, incheiate pentru aceeasi locatie la alti asiguratori.

              Pe aceste informatii asiguratorul urmeaza sa le aiba in vedere pentru individualizarea si evaluarea riscurilor in vederea adoptarii deciziei de incheiere a politei de asigurare sau de declinare a ofertei. Lipsa veridicitatii declaratiilor asiguratului cu privire la cele mentionate in continutul cererii chestionar/specificatiei se sanctioneaza cu rezolutiunea politei.

              Asiguratorul va putea pe baza declaratiei asiguratului sa solicite intocmirea unui Raport de inspectie de risc (cand este cazul) - care face parte integranta din polita de asigurare, acesta fiind un document prin care se atesta verificarea de catre un reprezentant al asiguratorului a parametrilor existentiali ai bunului asigurat, fara sa constituie o certificare a declaratiei asiguratului sau a faptului ca bunul nu prezinta vicii ascunse.

              Raportul inspectiei de risc va fi semnat de un reprezentant al asiguratorului si de asigurat care certifica prin semnatura si stampila, data incheierii si aspectele constatate, fiind insotit de fotografii martor iar, in conditiile in care din cauze tehnice fotografiile martor nu pot fi utilizate, raportul inspectiei de risc este valabil. Atat raportul inspectiei de risc, cat si fotografiile care il insotesc au valoare de proba intr-un eventual litigiu, fiindu-le pe deplin opozabile partilor.

              Asiguratorul isi asuma raspunderea pentru toate consecintele rezultate din neevaluarea riscului potrivit prevederilor legale inainte de cuprinderea in asigurare, cu exceptia cazului in care vointa asiguratorului a fost influentata de un viciu de consimtamant imputabil asiguratului.

Perioada Asigurata: 

             Polita de asigurare Multi-Risc pentru activitati comerciale si industriale, destinata I.M.M.-urilor de la GENERALI Romania Asigurare Reasigurare SA poate fi incheiata, de regula, pe o perioada de 12 luni dar, in baza unor aprobari speciale, si pe perioade subanuale.

             Raspunderea asiguratorului incepe la data inscrisa in polita de asigurare, dar nu inainte de ora 24:00 a zilei in care s-a platit prima de asigurare cuvenita sau prima rata a acesteia. In cazuri speciale asigurarea poate intra in vigoare la data si ora emiterii politei daca acest fapt este consemnat expres in scris in polita de asigurare.

             Raspunderea asiguratorului inceteaza:

 • la ora si ziua inscrise in polita de asigurare;
 • ìn caz de dauna totala;
 • la data schimbarii proprietarului/utilizatorului interesului asigurabil;
 • cu acordul ambelor parti;
 • la ora 24:00 a datei expirarii termenului de pasuire de 15 zile calendaristice, daca nu s-a achitat pana la acest termen rata scadenta;
 • prin denuntare unilaterala, sub forma unei scrisori recomandate cu confirmare de primire, cu un preaviz de 20 zile;
 • ìn caz de forta majora;
 • prin desfiintarea de drept a politei in cazul in care asiguratul nu-si indeplineste obligatiile contractuale.
Teritorialitate: 

              Polita de asigurare Multi-Risc pentru activitati comerciale si industriale, destinata I.M.M.-urilor de la GENERALI Romania Asigurare Reasigurare SA isi exercita acoperirea numai pentru evenimente asigurate ce au loc pe teritoriul Romaniei.

Asiguratul: 

                Asigurat pe polita de asigurare Multi-Risc pentru activitati comerciale si industriale, destinata I.M.M.-urilor de la GENERALI Romania Asigurare Reasigurare SA poate sa fie orice persoana fizica sau juridica, titulara a unui interes asigurabil fata de obiectul asigurarii, care detine calitatea de proprietar, chirias, administrator, custode, sau alta calitate stabilita legal si care plateste sau pentru care se plateste asiguratorului o suma de bani, denumita prima de asigurare, in baza politei de asigurare incheiata cu acesta, cu scopul de a fi despagubita in cazul in care a suferit un prejudiciu prin manifestarea unuia sau mai multor riscuri asigurate conform politei de asigurare.

               Beneficiarul politei de asigurare a bunurilor industriale este persoana fizica sau juridica, desemnata de proprietar si mentionata in polita, indreptatita sa primeasca despagubirea pentru pagubele provocate locatiei asigurate in urma producerii unui risc acoperit.

Suma Asigurata: 

              Suma asigurata reprezinta suma maxima in limita careia asiguratorul poate acorda despagubiri asiguratului sau celor in drept, in cazul producerii evenimentului asigurat, sau suma totala a despagubirilor ce se pot acorda pe toata perioada de valabilitate a politei de asigurare.

              Bunurile se asigura la valorile declarate de asigurat, valori mentionate in polita de asigurare corespunzator formei de asigurare alese, dupa cum urmeaza:

 • pentru Cladiri, utilaj, echipament, mobilier:
  • la valoarea „de nou” reprezentand costul construirii/producerii/achizitionarii „de nou” a bunurilor asigurate conform devizelor, facturilor, contractelor si altor documente de achizitie sau;
  • la valoarea reala/ramasa reprezentand valoarea de nou diminuata cu valoarea uzurii sau cota de valoare ramasa (valabila pentru Cladiri); pentru bunurile a caror fabricare a incetat sau nu mai sunt in vanzare, valoarea asigurata va fi valoarea de piata (comerciala).
  • in cazul asigurarii la valoarea „de nou” in nici un caz nu va fi despagubit, pentru fiecare obiect asigurat, un cost mai mare decat dublul valorii calculate;
  • Nu se asigura si nu se despagubesc la valoarea „de nou”:
   • bunurile scoase din uz sau inutilizabile pentru folosirea curenta la momentul producerii riscului asigurat;
   • utilajele si aparatele, chiar in stare de functionare, si piesele de rezerva respective, a caror fabricare a incetat sau nu mai sunt in vanzare;
   • cladirile, utilajele si echipamentele din sectii aflate in inactivitate.
 • pentru MIJLOACE CIRCULANTE (stocuri de marfa): pretul de cost, de productie ori pretul de achizitie sau pretul de vanzare cu amanuntul mai putin adaosul comercial. Asigurarea stocurilor se poate face la valoarea maxima existenta la un moment dat sau la valoarea existenta la momentul incheierii asigurarii ajustabila periodic (lunar, trimestrial) cu plata primei de asigurare corespunzatoare.

              In cazul asigurarii bunurilor la valori inferioare celor definite anterior (sub-asigurare), plata despagubirii, in urma producerii eventualelor riscuri acoperite, se va face pe baza principiului asigurarii partiale.

              Asigurarea la o suma care depaseste valoarea bunului (valoare stabilita conform formei de asigurare inscrisa in polita) este nula daca asiguratul sau contractantul au fost de rea credinta, acestia neavand dreptul la restituirea primei de asigurare.

              Daca contractantul/asiguratul nu a fost de rea credinta, polita isi produce efectele pana la concurenta valorii efective a bunului asigurat la momentul producerii evenimentului asigurat (valoare stabilita conform formei de asigurare inscrisa in polita) si contractantul/asiguratul are dreptul de a obtine o restituire proportionala a primei de asigurare.

              In cazul in care polita de asigurare s-a incheiat pentru o suma asigurata care este inferioara valorii bunului (valoare stabilita pe baza tuturor conditiilor contractuale) despagubirea cuvenita se reduce corespunzator raportului dintre suma prevazuta in polita si valoarea efectiva a bunului. Din cuantumul astfel calculat va fi scazuta fransiza prevazuta in polita.

              In cazul in care sunt asigurate mai multe bunuri sau mai multe categorii de bunuri, normele de mai sus se aplica pentru fiecare bun sau categorie de bunuri si nu se admit compensari intre bunuri sau categorii de bunuri.

Prima de Asigurare: 

                Asigurarea este incheiata prin emiterea politei de asigurare de catre asigurator, aceasta preluand riscul producerii evenimentului asigurat incepand de la data fixata in polita, dar in nici un caz inainte de ora 00.00 a zilei urmatoare celei in care s-a incasat prima de asigurare/prima rata a primei de asigurare daca nu s-a convenit altfel, perioada prevazuta in contract ramanand neschimbata. In cazul in care prima de asigurare/prima rata a primei de asigurare nu s-a incasat in termen de 30 de zile de la data de inceput inscrisa in polita, asiguratorul isi rezerva dreptul sa anuleze polita de asigurare fara indeplinirea unor formalitati.

                Pentru ratele ulterioare de prima, asiguratorul acorda un termen de gratie de 15 zile, la expirarea caruia, daca rata nu a fost achitata asigurarea se suspenda retroactiv, incepand cu ora 00.00 a zilei datei scadente a ratei restante, fara ca o notificare, punere in intarziere sau alta formalitate prealabila sa mai fie necesara si va reintra in vigoare la ora 00.00 a zilei imediat urmatoare celei in care s-a efectuat plata, ramanand neschimbate scadentele stabilite in polita. Incepand cu a 30-a zi de suspendare a asigurarii, asiguratorul isi rezerva dreptul sa rezilieze polita de asigurare automat, fara indeplinirea vreunor formalitati ulterioare.

                 Daunele produse in perioada de gratie vor fi suportate de catre asigurator doar daca rata de prima este achitata pana la data expirarii perioadei de gratie, in caz contrar polita de asigurare fiind suspendata de la data mentionata in alineatul precedent.

                 Asiguratul are obligatia de a plati in totalitate valoarea ce reprezinta prima de asigurare, respectiv ratele de prima convenite de comun acord. In cazul nerespectarii acestei obligatii, asiguratorul isi rezerva dreptul de a stabili perioada asigurata in raport cu valoarea incasata cu titlul de prima/rata de prima fara acordarea unui termen de gratie. La expirarea perioadei asigurate calculate „pro rata temporis” asigurarea se suspenda si reintra in vigoare de la ora 00.00 a zilei imediat urmatoare celei in care s-a platit prima sau diferenta de prima scadenta si restanta. Scadentele stabilite la incheierea asigurarii raman neschimbate.

                 Pentru daunele produse in perioada de suspendare, asiguratorul nu plateste despagubiri, perioada de asigurare prevazuta in polita nefiind prelungita cu durata suspendarii.

                 In toate cazurile, dovada platii primelor de asigurare revine asiguratului, inscrisul constatator fiind chitanta, dispozitia de plata sau alt document probator al platii.

                 In calculul primei cuvenite asiguratului, ca urmare a incetarii politei de asigurare, se va considera ca durata a anului de asigurare perioada de 360 de zile, daca partile nu convin altfel.

                 Restituirea primei de asigurare se face in conformitate cu prevederile legale si cu aplicarea prevederilor generale, pro-rata temporis cu exceptia cazurilor in care nu se prevede altfel.

                 Asiguratorul are dreptul de a compensa primele ce i se datoreaza pana la sfarsitul anului de asigurare, in temeiul oricarei polite, cu orice indemnizatie cuvenita asiguratului sau beneficiarului.

Sistemul de Fransize: 

              Polita de asigurare Multi-Risc pentru activitati comerciale si industriale, destinata I.M.M.-urilor de la GENERALI Romania Asigurare Reasigurare SA poate fi incheiata cu sau fara fransize deductibile pe eveniment, in functie de anumite criterii stabilite de catre asigurator.

              fransiza procentuala de 25 % din dauna lichidabila pentru pagubele produse ca urmare a furtului prin efractie realizat prin spargerea sticlei sau a suprafetelor vitrate nesecurizate (antiefractie) a deschiderilor cladirii neprotejate suplimentar prin grilaje metalice fixe sau obloane metalice, situate la mai putin de 5 m inaltime de sol sau de suprafetele practicabile din exterior (terase, praguri si altele similare).

              fransiza de 10% din valoarea daunei lichidabile, in cazul producerii riscului asigurat pentru banii inchisi in seif sau pe durata transportului.

Riscuri Asigurate Standard: 

               Riscurile care sunt preluate in asigurare prin polita de asigurare Multi-Risc pentru activitati comerciale si industriale, destinata I.M.M.-urilor de la GENERALI Romania Asigurare Reasigurare SA, pentru locatia asigurata, sunt:

 • FLEXA (forma extinsa) - asiguratorul se obliga sa-l despagubeasca pe asigurat pentru daunele materiale directe cauzate bunurilor asigurate de:
  • incendiu, inclusiv daunele produse prin masurile luate de autoritati in scopul de a impiedica sau de a opri incendiul si de salvare a bunurilor asigurate;
  • Trasnet (prin actiunea directa a fortei sau caldurii unui Trasnet);
  • explozie, care nu a fost cauzata de dispozitive explozive sau incendiare;
  • caderea aparatelor de zbor si a vehiculelor spatiale, a partilor acestora si a obiectelor transportate de acestea, excluzand dispozitivele explozive sau incendiare;
  • lovirea de catre vehiculele rutiere care nu apartin asiguratului si nici nu sunt in folosinta acestuia. Sunt excluse daunele cauzate de vehicule in miscare in incinta cladirilor;
  • emanatii de fum, gaz, vapori, de producerea defectuoasa sau anormala a energiei electrice, termice sau hidraulice, de functionarea defectuoasa sau anormala a aparatelor electronice, a instalatiilor de incalzire sau conditionare, de scurgere sau pierdere a lichidelor, cu conditia ca ele sa se produca ca urmare a unui risc mentionat mai sus, intamplat (aparut) la bunurile asigurate sau la alte entitati situate pana la 20 metri de acestea;
  • cheltuieli aditionale in legatura cu producerea riscurilor acoperite asupra bunurilor asigurate:
   • cheltuieli cu interventia pompierilor;
   • cheltuielile pentru demolare, evacuare si transport la cel mai apropiat loc de descarcare (sau la acela impus de autoritati) a resturilor materiale rezultate ca urmare a producerii evenimentului asigurat;
   • cheltuieli de reproiectare.
   • Cheltuielile aditionale se despagubesc in limita a 10% din valoarea daunei lichidabile convenita in termenii asigurarii, fara ca valoarea totala a despagubirilor sa depaseasca suma asigurata.
 • Riscul Locativ - Acoperirea pentru „Risc locativ” este valabila daca asiguratul este chirias in cladirea care contine bunurile asigurate si daca a fost prevazuta in polita la rubrica corespunzatoare valoarea cladirii inchiriate, cu plata primei de asigurare corespunzatoare.
  • Asiguratorul despagubeste, daunele directe si materiale cauzate de incendiu sau explozie localului detinut de asigurat in baza unui contract de inchiriere incheiat in conditiile legii, in vigoare la data producerii evenimentului asigurat, in cazul in care evenimentul constituie raspunderea civila legala a asiguratului. La calculul despagubirii se vor aplica prevederile privind asigurarea partiala pentru daune materiale in cazul in care suma asigurata pentru acest risc este mai mica decat valoarea reala a cladirii.
 • calamitati Naturale
  • Cutremur
   • Asiguratorul despagubeste daunele materiale si directe produse bunurilor asigurate ca efect al cutremurului, definit ca miscare brusca si neasteptata verticala, orizontala sau de torsiune a scoartei terestre, datorata unei cauze endogene. Miscarile telurice ce au loc pe parcursul a 72 de ore consecutive dupa producerea evenimentului initial sunt atribuite aceluiasi eveniment, iar daunele produse de acestea sunt considerate ca fiind generate de „un singur eveniment asigurat”.
  • Inundatii si Aluviuni
   • Asiguratorul despagubeste daunele materiale si directe produse bunurilor asigurate de inundatii, aluviuni generate de revarsarea apelor de suprafata, curgatoare sau statatoare, din precipitatii atmosferice abundente sau din topirea zapezii sau ghetii. Daunele cauzate de inundatii si aluviuni ce se produc pe parcursul a 360 de ore consecutiv de la declansarea evenimentului sunt atribuite aceluiasi eveniment asigurat.
   • Din acoperirea acestei clauze sunt excluse:
    • daunele cauzate de: cresterea nivelului marii sau a panzei freatice, valuri si cele datorate schimbarii artificiale a cursurilor de apa sau alte lucrari hidrotehnice;
    • daunele produse marfurilor depozitate la o inaltime mai mica de 12 cm de pardoseala, in cazul in care nivelul apei patrunse accidental la locatie nu depaseste aceasta valoare si daunele la bunuri mobile aflate sub cerul liber;
  • Fenomene Atmosferice
   • Asiguratorul despagubeste daunele materiale si directe produse bunurilor asigurate de uragan, vijelie, furtuna, tromba de aer, numai in cazul in care viteza vantului care insoteste aceste fenomene atmosferice depaseste 17 m/s, grindina, atunci cand violenta care caracterizeaza aceste fenomene atmosferice poate fi constatata pe mai multe bunuri ori entitati, asigurate sau nu aflate in zona locatiei asigurate (prin zona locatiei asigurate se intelege o distanta de max. 10 km fata de punctul unde a fost inregistrat fenomenul atmosferic). Daunele cauzate de fenomene atmosferice ce se produc pe parcursul a 72 de ore consecutiv de la declansarea evenimentului sunt atribuite aceluiasi eveniment asigurat.
   • Sunt despagubite si daune produse elementelor de interior ale cladirii, precum si continutului asigurat prin udare, cu conditia ca udarea sa fie determinata direct de caderea ploii sau a grindinei patrunse prin rupturi, sparturi sau crapaturi provocate acoperisului, peretilor sau mijloacelor de inchidere, de violenta fenomenelor mentionate mai sus.
   • Din acoperirea acestei clauze sunt excluse daunele:
    • cauzate de infiltratiile de apa provenite din exterior produse din cauza defectelor de etanseitate ale peretilor, acoperisurilor si teraselor, usilor si ferestrelor, sau din interior, care produc umezirea pardoselii, igrasierea peretilor etc.;
    • produse la imprejmuiri, garduri, cabluri aeriene, cosuri, hornuri, antene si alte instalatii externe asemanatoare;
    • produse la Cladiri sau acoperisuri sprijinite pe stalpi, deschise pe una sau mai multe laturi, sau acoperisuri ori inchideri incomplete (chiar pentru necesitati provizorii de reparatii), baraci din lemn sau din plastic si tot continutul acestora.
  • Prabusirea, Alunecarea sau Surparea terenului
   • Asiguratorul despagubeste daunele materiale si directe produse bunurilor asigurate de prabusirea, alunecarea sau surparea terenului imediat invecinat bunului asigurat, prin punerea in miscare de mase de roci sau pamant, astfel incat schimbarile in configuratia acestuia si efectele distrugatoare asupra cladirii sa poata fi constatate direct.
   • Daunele cauzate de prabusirea, alunecarea sau surparea terenului ce se produc pe parcursul a 72 de ore consecutiv de la declansarea evenimentului sunt atribuite aceluiasi eveniment asigurat.
   • Din acoperirea acestei clauze sunt excluse daunele cauzate de lucrari edilitare de orice fel, demolari, lucrari de prospectiuni, explorari sau exploatari miniere sau petroliere, la suprafata sau in profunzime, indiferent de momentul terminarii sau abandonarii acestora, de viciile de constructie a fundatiei sau de tasarea terenului fundatiei sau din preajma cladirii sub sarcina constructiei sau ca urmare a variatiei de volum a acestuia datorata contractiei, inghetului, dezghetului.
  • Greutatea Stratului de Zapada
   • Asiguratorul despagubeste daunele materiale, directe si vizibile produse bunurilor asigurate de prabusirea totala sau partiala a acoperisului ca urmare a presiunii statice exercitate de suprasarcina stratului de zapada, chiar daca acoperisul se sprijina pe stalpi sau constructia este deschisa pe mai multe laturi.
   • Din acoperirea acestei clauze sunt excluse daunele:
    • cauzate de avalanse;
    • produse de inghet/dezghet, chiar daca este urmarea evenimentului acoperit de aceasta clauza;
    • produse cladirilor si continutului acestora, pentru Cladiri ce sunt neconforme normelor in vigoare referitoare la suprasarcini de zapada;
    • produse cladirilor in constructie sau in curs de refacere (cu exceptia cazului in care aceasta refacere nu influenteaza actiunea presiunii exercitata de stratul de zapada) si continutului lor;
    • produse constructiilor presostatice, constructiilor din material textil, plastic si continutului acestora;
    • produse de infiltratii de apa provenita din precipitatii, topirea zapezii sau a ghetii;
    • produse de caderea/alunecarea stratului de zapada de pe acoperis pe alte bunuri asigurate;
    • produse luminatoarelor, geamurilor sau altor suprafete vitrate si mijloacelor de inchidere in general, precum si hidroizolatiilor, cu exceptia avarierii lor cauzata de prabusirea totala sau partiala a structurii de rezistenta a acoperisului ca urmare a suprasarcinii statice a stratului de zapada;
    • ​produse copertinelor (acoperisurile independente iesite din profilul cladirii, sprijinite pe stalpi).
   • Daunele cauzate de suprasarcina stratului de zapada ce se produc pe parcursul a 72 de ore consecutiv de la declansarea evenimentului sunt atribuite aceluiasi eveniment asigurat.
 • Avarii la instalatiile de apa proprii/comune
  • Asiguratorul acorda despagubiri asiguratului pentru daune directe produse de apa provocate de avarii la instalatiile de apa prin revarsare de apa de conducta ca urmare a avarierii accidentale a instalatiilor hidraulice, sanitare si tehnice proprii sau comune care deservesc cladirile/incintele asigurate sau care contin aceste bunuri.
  • Se despagubesc si cheltuielile pentru demolarea si refacerea sau repararea partilor de cladire si a instalatiilor, efectuate in scopul depistarii si eliminarii defectiunii care a stat la originea revarsarii apei.
  • Din acoperirea acestei clauze sunt excluse:
   • daunele produse de umiditate, picurare, condens, igrasie, mucegai, revarsare, refulare sau avariere a canalizarii, inghet;
   • daunele produse bunurilor sau marfurilor aflate in incaperi situate la subsol sau demisol. Suplimentar se acopera si daune produse de avarii la instalatiile automate de stingere a incendiilor prin eliberarea accidentala de apa ca urmare a avarierii sau ruperii instalatiilor automate de stingere a incendiului prin dispersie, inclusiv a celor de alimentare a acestora;
   • daunele cauzate cu ocazia efectuarii lucrarilor de instalare sau reparare, de dare in folosinta, probe, teste sau modificari constructive atat la echipamente cat si la localurile protejate;
   • ​daunele cauzate de uzura, coroziune, lipsa de intretinere sau de materiale defecte ale instalatiilor automate de stingere a incendiului.
  • Asigurarea este operanta la „prim risc absolut”.
 • daune de apa provenita dintr-o locatie invecinata
  • Asiguratorul acorda despagubiri asiguratului pentru daune directe produse bunurilor asigurate cauzate de revarsarea apei de conducta ca urmare a avarierii accidentale a instalatiilor hidraulice, sanitare si tehnice dintr-o locatie invecinata, apartinand unor terti.
  • Din acoperirea acestei clauze sunt excluse:
   • daunele produse de umiditate, picurare, condens, igrasie, mucegai, revarsare, refulare sau avariere a canalizarii, inghet;
   • daunele produse bunurilor sau marfurilor aflate in incaperi situate la subsol sau demisol sau care nu sunt depozitate pe paleti sau alte sisteme de depozitare cu inaltime minima de 10 cm;
   • daunele produse de apa din sprinklere sau de la alte capete de pulverizare ale instalatiilor automate de stingere a incendiilor;
   • daunele cauzate cu ocazia efectuarii lucrarilor de instalare sau reparare, de dare in folosinta, probe, teste sau modificari constructive atat la echipamente cat si la cladire;
   • ​costuri cu inlocuirea sau reparatia elementelor instalatiilor hidraulice, sanitare si tehnice care au produs inundatia.
  • Asigurarea este operanta la „prim risc absolut”.
 • Boom sonic
  • Asiguratorul despagubeste daunele materiale directe cauzate bunurilor asigurate de undele de presiune datorate spargerii barierei sonice de catre un aparat de zbor.
 • Evenimente socio-politice si acte de vandalism
  • Asiguratorul despagubeste daunele materiale si directe produse bunurilor asigurate:
   • de incendiu, explozie, caderea aparatelor de zbor a partilor acestora si obiectelor transportate de acestea, lovirea de catre vehicule rutiere care nu apartin asiguratului, daca aceste evenimente au loc ca urmare a unor tulburari civile, revolte, greve, acte de vandalism (savarsite cu intentie directa) sau dolosive;
   • de persoane care iau parte la tulburari civile, revolte, greve, sau care comit, in mod individual sau in asociere, acte de vandalism (savarsite cu intentie directa) sau dolosive;
   • in cursul ocuparii abuzive a proprietatii pe care se afla bunurile asigurate. in cazul in care ocuparea se prelungeste peste cinci zile consecutive, asiguratorul nu despagubeste daunele mentionate la aliniatul al doilea chiar daca acestea s-au produs in timpul acestei perioade. Raman excluse din asigurare daunele produse prin acte de terorism sau sabotaj sau prin folosirea de dispozitive explozive;
   • produse de inundatii si aluviuni, prabusire sau alunecare de teren, dispersie de lichide;
   • urmare a furtului, talhariei, extorsiunii, jafului sau lipsei nejustificate a bunurilor asigurate;
   • produse ca urmare a fenomenelor electrice asa cum sunt definite la clauza „Fenomene electrice”;
   • produse la marfurile aflate in refrigerare, ca urmare a lipsei sau anormalei produceri sau distributii a frigului sau pierderii de fluid de racire;
   • cauzate de intreruperea proceselor de prelucrare, de lipsa, producerea sau distributia anormala a energiei, de alterarea produselor ca urmare a suspendarii lucrului, de vicierea sau omiterea de controale sau manevre;
   • ce au avut loc in cursul confiscarii, sechestrarii, rechizitionarii bunurilor asigurate, din ordinul oricaror autoritati, de drept sau de fapt, sau cu ocazia inchiderii unitatii in scopul impiedicarii grevelor;
   • de natura estetica, inclusiv grafitti.
 • Furt instalatii fixe in serviciul cladirii si daune produse cu ocazia furtului acestora
  • Asiguratorul despagubeste pagubele materiale si directe cauzate de furtul sau deteriorarea elementelor si instalatiilor fixe aflate in interiorul si serviciul cladirii asigurate, ca urmare a:
   • Furtului prin efractie si anume comis cu lasarea urmelor de patrundere in interiorul locatiilor prin: ruperea, smulgerea, spargerea, daramarea, fortarea in alt mod, prin folosirea de instrumente speciale, a mijloacelor de protectie si de inchidere a usilor si/sau a geamurilor, zidurilor, plafoanelor sau pardoselilor.
   • Actelor de vandalism si daunelor produse cu ocazia furtului descris mai sus sau a tentativei de comitere a acestuia, inclusiv deteriorarea mijloacelor de protectie si inchidere ale cladirii.
  • Din acoperirea acestei clauze sunt excluse pagubele:
   • produse de cei insarcinati cu supravegherea si paza acestor bunuri ori a locatiilor in interiorul carora acestea se afla;
   • produse de fapte comise sau inlesnite cu intentie sau culpa grava a asiguratului, contractantului sau a reprezentantilor acestora, precum si fapte comise cu intentie ale angajatilor acestora sau altor persoane pentru faptele carora asiguratul sau contractantul raspunde potrivit legii; se considera culpa grava cazul in care persoana nu a prevazut rezultatul faptei ilicite cauzatoare de paguba, desi trebuiau si puteau sa il prevada, manifestand indiferenta deliberata, constienta sau chiar intentionata in luarea masurilor rezonabile de prevenire a producerii daunelor;
   • produse la celelalte categorii de bunuri, la bunuri aflate in locuri deschise sau sub cerul liber chiar daca sunt imprejmuite, precum si la elemente ale cladirii, altele decat mijloacele de protectie/inchidere si/sau instalatiile fixe aflate in interiorul si serviciul cladirii asigurate.
  • Mijloacele de protectie si inchidere (precum: broaste cu cheie, lacate exterioare protejate, zavoare, yale, jaluzele/obloane metalice exterioare, grilaje metalice, sau elemente similare) ale deschiderilor cladirii (precum: usi, ferestre, luminatoare, guri de aerisire) trebuie sa fie in conformitate cu normele legale in vigoare si sa fie in stare de functionare.
  • Pagubele ca urmare a furtului prin efractie produs prin spargerea sticlei sau a suprafetelor vitrate nesecurizate (antiefractie) a deschiderilor cladirii neprotejate suplimentar prin grilaje metalice fixe sau obloane metalice, situate la mai putin de 5 m inaltime de sol sau de suprafetele practicabile din exterior (terase, praguri si altele similare) sunt despagubite dupa scaderea unei fransize procentuale de 25 % din dauna lichidabila.
 • Furt prin efractie si/sau Talharie
  • Asiguratorul despagubeste pagubele materiale si directe cauzate de furtul sau deteriorarea bunurilor asigurate, aflate in interiorul locatiei asigurate, pana la concurenta sumei inscrisa in polita pentru aceasta clauza ca urmare a:
   • furtului prin efractie si anume comis cu lasarea urmelor de patrundere in interiorul locatiilor prin: ruperea, smulgerea, spargerea, daramarea sau fortarea in alt mod prin folosirea de instrumente speciale, a mijloacelor de protectie si de inchidere a usilor si/sau a geamurilor, zidurilor, plafoanelor sau pardoselilor;
   • talhariei, produsa in locatie, chiar daca a fost initiata din exteriorul acesteia;
   • actelor de vandalism si daunelor, produse cu ocazia furtului sau talhariei descrise mai sus sau tentativei de comitere a acestora. Asigurarea acopera in acest caz pana la 10% din suma asigurata la furt prin efractie/talharie.
  • Pentru incadrarea evenimentului in aceasta clauza, este necesar ca furtul prin efractie sa fie confirmat de politie.
  • Din acoperire sunt excluse pagubele:
   • cauzate de pierderea sau furtul bunurilor asigurate, in timpul si/sau in perioada imediat urmatoare producerii unui risc de calamitate naturala: cutremur, inundatii sau aluviuni, fenomene atmosferice, alunecari, surpari de teren, greutatea stratului de zapada;
   • celelalte forme de furt definite in Codul Penal (cu exceptia furtului prin efractie);
   • produse de fapte comise sau inlesnite cu intentie sau culpa grava a asiguratului, contractantului sau a reprezentantilor acestora, precum si fapte comise cu intentie ale angajatilor acestora sau altor persoane pentru faptele carora asiguratul sau contractantul raspunde potrivit legii; se considera culpa grava cazul in care persoana nu a prevazut rezultatul faptei ilicite cauzatoare de paguba, desi trebuiau si puteau sa il prevada, manifestand indiferenta deliberata, constienta sau chiar intentionata in luarea masurilor rezonabile de prevenire a producerii daunelor;
   • produse de cei insarcinati cu supravegherea si paza acestor bunuri ori a locatiilor in interiorul carora acestea se afla;
   • produse de persoane legate de asigurat sau de contractant prin relatii de rudenie sau alianta, sau de persoane care locuiesc la locatia ce contine bunurile asigurate;
   • produse la bunurile aflate in locuri deschise sau sub cerul liber;
   • produse ca urmare a lipsei nejustificata a bunurilor asigurate;
  • Mijloacele de protectie si inchidere (precum: broaste cu cheie, lacate exterioare protejate, zavoare, yale, jaluzele/obloane metalice exterioare, grilaje metalice, sau elemente similare) ale deschiderilor cladirii (precum: usi, ferestre, luminatoare, guri de aerisire) trebuie sa fie in conformitate cu normele legale in vigoare si sa fie in stare de functionare.
  • ​Pagubele ca urmare a furtului prin efractie produs prin spargerea sticlei sau a suprafetelor vitrate nesecurizate (antiefractie) a deschiderilor cladirii neprotejate suplimentar prin grilaje metalice fixe sau obloane metalice, situate la mai putin de 5 m inaltime de sol sau de suprafetele practicabile din exterior (terase, praguri si altele similare) sunt despagubite dupa scaderea unei fransize procentuale de 25 % din dauna lichidabila.
 • Costuri majorate de lucru
  • Asigurarea este operanta in cazul aparitiei de daune materiale directe la bunurile asigurate, prin producerea unui risc acoperit in polita, care au ca rezultat intreruperea partiala sau totala a activitatii asiguratului.
  • Asiguratorul se obliga sa despagubeasca, pana la limita maxima stabilita in polita, cheltuielile suplimentare de functionare necesare, rational efectuate pe durata perioadei de indemnizare, cu scopul unic de a evita sau de a limita reducerea volumului de activitate si care privesc, cu titlu de exemplu:
   • utilizarea de masini, utilaje sau instalatii alternative, inchiriate ce inlocuiesc temporar pe cele avariate sau distruse;
   • munca suplimentara efectuata de personal pe timp de noapte sau sarbatori legale;
   • lucrari de prelucrare efectuate in terte societati; furnizarea de energie electrica sau termica din partea tertilor;
   • inchirierea de spatii pentru transferul temporar al activitatii, inclusiv costurile legate de transferare (mutare). Plata despagubirii se face pe baza de documente (facturi, chitante si altele similare), care dovedesc ca aceste cheltuieli suplimentare trebuie sa fie suportate de asigurat si ca sunt facute pe durata perioadei de indemnizare.
  • Asiguratorul nu raspunde pentru cheltuielile suplimentare ca urmare a prelungirii si extinderii inactivitatii cauzate de:
   • greve, inchideri ale lucrului de catre patroni, masuri impuse de autoritati;
   • greutati in aprovizionarea cu marfuri sau masini/instalatii ca urmare a unor evenimente exceptionale sau de forta majora, ca de exemplu dezastre naturale, greve care impiedica sau incetinesc aprovizionarea, stari de razboi.
  • De asemenea, asiguratorul nu despagubeste cheltuielile suplimentare de lucru aferente primelor 5 zile lucratoare dupa producerea daunei si nici cele efectuate dupa scadenta perioadei maxime de indemnizare inscrisa in polita.
  • Perioada de Indemnizare (de despagubire) - este perioada care incepe in momentul producerii daunei, avand ca limita temporala durata maxima precizata in polita, in timpul careia rezultatele activitatii declarate resimt consecintele daunei materiale directe. Aceasta nu se modifica prin efectul expirarii, al denuntarii sau suspendarii politei de asigurare, survenite dupa data producerii riscului asigurat. Asigurarea este operanta la „Prim risc absolut”.
 • Spargerea accidentala a suprafetelor vitrate
  • ​Prin suprafete vitrate se inteleg (in sensul acestei clauze):
   • ferestre cu sticla tip „Termopan”;
   • firma exterioara sau panou publicitar din sticla;
   • perete din caramida vitrata (de sticla);
  • In completarea riscurilor acoperite prin polita de asigurare, asiguratorul despagubeste si daunele materiale directe produse suprafetelor vitrate exterioare nominalizate in polita prin:
   • spargere ca urmare a unor evenimente accidentale, inclusiv ca urmare a fenomenelor atmosferice;
   • spargere ca urmare a faptelor unor terte persoane sau ale angajatilor, a furtului sau tentativei de furt;
   • spargere ca urmare a grevelor, revoltelor, tulburarilor sociale, miscarilor populare;
   • spargere cauzata de unda sonica provocata de aeronave sau alte obiecte aflate in miscare cu viteza supersonica.
  • Asiguratorul despagubeste cheltuielile de inlocuire a suprafetelor vitrate exterioare nominalizate in polita, apartinand locatiei asigurate, cu altele noi sau avand aceleasi caracteristici, inclusiv cheltuielile de transport si montare, cu excluderea oricaror alte cheltuieli sau daune indirecte.
  • Asiguratorul nu plateste despagubiri pentru:
   • avarierea sau distrugerea ramelor (a partilor metalice, lemn, PVC etc.);
   • daune de natura estetica produse suprafetei bunurilor asigurate (zgarieturi, aschieri, ciuntiri, ciobiri etc.);
   • daunele derivate din operatiunile de mutare dintr-un loc in altul, montare, lucrari asupra geamurilor sau asupra elementelor de fixare si sustinere a acestora.
  • Asigurarea este operanta la „prim risc absolut”.
 • Fenomene Electrice
  • Asiguratorul despagubeste pagubele materiale si directe cauzate de curent, descarcari sau alte fenomene electrice (inclusiv actiunea fulgerului si a electricitatii atmosferice) bunurilor asigurate din categoria: utilaje, echipamente, masini/agregate de lucru.
  • ​Din acoperirea acestei clauze sunt excluse daunele:
   • la echipamente, instalatii si/sau aparatura electronica;
   • cauzate de uzura sau de lipsa de intretinere;
   • constatate cu ocazia montarii si demontarii, fara vreo legatura cu lucrarile de intretinere sau revizie, ori constatate in timpul operatiilor de omologare sau de proba;
   • datorate defectelor cunoscute de asigurat in momentul semnarii politei, ori pentru care constructorul sau furnizorul trebuie sa raspunda legal sau contractual;
   • cauzate de inghet;
   • ​la mijloacele de transport inscrise la Registrul Auto Roman.
  • Pentru transformatoarele cu peste 12 ani de utilizare, cuantumul daunei nu va fi determinat in baza procedurii de despagubire la „valoare din nou”, chiar daca s-a optat pentru aceasta varianta.
  • Asigurarea este operanta la „prim risc absolut”.
 • avarii accidentale la sistemele de incalzire si de conditionare
  • Asiguratorul despagubeste pagubele materiale si directe produse prin avarierea sau distrugerea accidentala bunurilor asigurate din categoria: centrale termice si agregate de producere a aerului conditionat, cu conditia ca acestea sa fi trecut testele de punere in functiune, cauzate de:
   • reglarea defectuasa, desprinderea partilor componente in timpul functionarii, defectarea sau eroarea de functionare a dispozitivelor de protectie;
   • patrunderea de corpuri straine in corpul masinii;
   • pierderea accidentala a apei din boilere/cazane sau a presiunii in recipienti;
   • suprapresiune, cu exceptia cazurilor in care aceasta este provocata de: operatiunile de demolare, demontare si inlaturare a daramaturilor de la locul accidentului, implozie;
   • scurt-circuit, fluctuatii de tensiune, supraincarcare, arc voltaic, inductie cu exceptia celor cauzate de circumstantele de la punctul anterior;
   • ​erori sau defecte de proiectare sau de fabricatie, defecte de material si turnare defectuoase, greseli de montare sau instalare.
  • Asiguratorul nu acorda despagubiri pentru:
   • daune sau defectiuni pentru care, prin lege sau contractual, raspunde furnizorul sau unitatea-service (de intretinere sau reparatii);
   • daunele la piesele interschimbabile, daune la parti sau piese care prin intrebuintarea si/sau natura lor sufera un grad mare de uzura sau depreciere necesitand inlocuirea periodica de exemplu: obiecte din sticla, curele, funii, cabluri, garnituri si alte asemenea, materiale consumabile (lubrifianti, combustibili, ace, platine, site, lanturi etc.);
   • daune produse de erori sau defecte existente la inceputul asigurarii, de care asiguratul/contractantul a avut cunostinta, indiferent daca aceste erori sau defecte erau sau nu cunoscute asiguratorului;
   • daune produse deliberat de asigurat sau reprezentantii sai legali;
   • consecinta directa a influentei continue a functionarii (ex.: uzura, gaurire, eroziune, coroziune, ruginire, depunere de piatra, zgura, rugina, noroi etc.), actiunea normala a caldurii asupra gratarelor, duzelor, injectoarelor si altele similare;
   • cheltuieli cu reparatiile curente ale bunului, reparatii, reconditionari, restaurari nereusite;
   • actiunea normala a curentului electric asupra instalatiilor si aparaturii electrice;
   • daunele cauzate de inghet;
   • pierderea agentului de refrigerare, cu exceptia cazurilor in care pierderea acestuia este cauzata de un risc asigurat.
 • Asigurarea banilor depozitati in seif si pe durata transportului
  • Bani in seif
   • In cazul in care clauza este inscrisa in polita, cu suma asigurata corespunzatoare, acoperirea acestei polite este valabila si pentru banii inchisi in seif, la locatia asigurata.
   • In intelesul prezentelor prevederi sunt asimilate banilor si: titlurile de valoare, titlurile de credit, actiunile si alte hartii purtatoare de valoare, ce apartin asiguratului.
   • ​Asigurarea este operanta la „prim risc absolut”, pana la concurenta sumei asigurate inscrisa in polita la clauza respectiva, cu respectarea conditiei ca:
    • ​Seiful (in care sunt inchisi banii) sa fie incastrat in perete si cu o greutate minima de 100kg sau in cazul in care nu poate fi incastrat in perete sa aiba o greutate de minim 200kg si sa fie prins in podea.
  • Bani transportati
   • ​Suplimentar, asigurarea banilor apartinand asiguratului este extinsa si pe durata transportului acestora, in limitele si termenii de mai jos, pentru urmatoarele riscuri acoperite:
    • furt cu indemanare, limitat insa la cazurile in care persoanele insarcinate cu transportul valorilor au asupra lor aceste valori;
    • furt comis prin smulgerea din mana sau din spate a valorilor;
    • furt ca urmare a accidentarii sau imbolnavirii subite a persoanelor insarcinate cu transportul valorilor;
    • talharie (sustragere de bunuri mijlocita de violenta asupra persoanei sau amenintare);
    • prin fapte comise, in afara localurilor, asupra angajatilor asiguratului insarcinati cu transportul valorilor (curieri), pe timpul transferului intre locatia asigurata si sediile furnizorilor si/sau clientilor, institutiilor financiare (banci) sau alte sedii ale asiguratului.
   • ​Asigurarea este valabila numai pe durata programului de lucru intre orele 5.00 si 21.00 si exclusiv pentru persoanele, angajati ai asiguratului, insarcinate cu transportul de valori si care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
    • nu au infirmitati fizice care sa ii faca inapti pentru transportul de valori si care au varsta cuprinsa intre 18 si 55 ani;
    • ​nu sunt acoperiti prin alta asigurare impotriva furtului si talhariei pentru transportul de valori.
   • Asigurarea banilor pe durata transportului este limitata la 50% din valoarea asigurata prin clauza „Bani depozitati in seif”, dar cu un maxim de 3.000 EUR (sau echivalentul in RON), per eveniment asigurat si pentru intreaga perioada de asigurare a politei.
  • In cazul producerii riscului asigurat atat pentru banii inchisi in seif sau pe durata transportului, despagubirea se va face cu deducerea in prealabil a unei fransize de 10% din valoarea daunei lichidabile, cu minim fransiza inscrisa in polita, cuantum ce ramane in sarcina asiguratului.
 • Infidelitatea angajatilor
  • Asiguratorul despagubeste daunele materiale si directe cauzate prin furt comis in mod direct sau inlesnit cu intentie sau culpa grava de catre angajatii proprii (salariatii proprii) sau de catre alte persoane pentru faptele carora asiguratul sau contractantul raspunde potrivit legii, pana la concurenta sumei asigurate inscrisa in polita (respectiv 1.000 EUR sau echivalentul in RON).
  • Prin angajat se intelege un salariat cu norma intreaga sau partiala, permanent sau temporar, cu contract individual de munca, ce lucreaza sub directia, indrumarea, controlul si supravegherea asiguratului (companiei asigurate).
  • Din acoperire raman excluse daunele materiale:
   • cauzate de pierderea sau furtul bunurilor asigurate, in timpul si/sau in perioada imediat urmatoare producerii unui risc de calamitate naturala: cutremur, inundatii sau aluviuni, fenomene atmosferice, alunecari, surpari de teren, greutatea stratului de zapada;
   • produse de fapte comise sau inlesnite cu intentie sau culpa grava a asiguratului, contractantului sau a reprezentantilor acestora;
   • produse de angajatii unor terte firme insarcinate cu supravegherea si paza bunurilor ori a locatiilor in interiorul carora acestea se afla;
   • produse de persoane legate de asigurat sau de contractant prin relatii de rudenie sau alianta, sau de persoane care locuiesc la locatia ce contine bunurile asigurate;
   • produse la bunurile aflate in locuri deschise sau sub cerul liber;
   • produse prin lipsa nejustificata a bunurilor asigurate;
  • Despagubirea daunelor materiale conform acestei clauze se face numai dupa pronuntarea sentintei judecatoresti finale si irevocabile cu privire la faptele angajatului sau a angajatilor.
  • Limita maxima de despagubire a acestei clauze este mentionata (bifata) in polita de asigurare.
 • Asigurarea documentelor de arhiva si/sau a retetelor medicale
  • In cazul producerii unui eveniment asigurat prin polita, asiguratorul va despagubi cheltuielile de refacere/reconstituire a documentelor/retetelor medicale si/sau datelor pe suport hartie (arhive) deteriorate, distruse sau pierdute depozitate in locatia asigurata, in limita stabilita in polita. Aceste costuri includ cheltuielile de reconstituire sau de inlocuire a suporturilor materiale si cheltuielile de reconstituire si de restaurare a informatiei.
  • Plata despagubirii se va face numai pe baza devizelor si a facturilor justificative.
  • Sunt excluse suplimentar:
   • documente cu valoare istorica, artistica, stiintifica sau bunuri de patrimoniu;
   • deteriorari, distrugeri sau pierderi de documente sau date din riscuri neacoperite sau existente inaintea producerii unui risc acoperit.
  • Obligatii suplimentare ale asiguratului care conditioneaza valabilitatea acoperirii acestei clauze:
   • documentele de arhiva/retetele sunt depozitate pe rafturi cu distante obligatorii, astfel: 20 cm sol/40 cm lateral/40 cm plafon;
   • incinta de arhivare este dotata cu sistem de detectie a fumului/incendiului;
   • ​caile de acces si suprafetele vitrate sunt prevazute cu senzori de efractie. Sistemul de alarma este conectat la o firma de paza cu interventie rapida;
  • In nici un caz, asiguratorul nu va plati, pentru unul sau mai multe evenimente, care s-ar produce in perioada asigurata de un an, o suma mai mare de suma inscrisa in polita de asigurare.
 • Marfuri in refrigerare
  • Asiguratorul raspunde de daunele produse la marfurile aflate in refrigerare cauzate de lipsa sau anormala producere/distributie a frigului si/sau scurgerea lichidului frigorific, ca urmare a:
   • evenimentelor asigurate prin polita;
   • producerii accidentale de deteriorari sau spargeri in instalatia frigorifica sau in dispozitivele respective de control si de siguranta.
  • Daca lipsa sau anormala producere sau distributie a frigului se prelungeste peste sase ore, contractantul sau asiguratul se obliga sa avizeze imediat asiguratorul prin mijlocul cel mai rapid si sigur disponibil.
  • Raspunderea asiguratorului intervine in cazul in care lipsa sau anormala producere sau distributie a frigului a avut o durata continua de cel putin 24 de ore.
  • In nici un caz, asiguratorul nu va plati, pentru unul sau mai multe evenimente, care s-ar produce in perioada asigurata de un an, o suma mai mare decat suma inscrisa in polita de asigurare.
 • Accidentarea Tertelor Persoane in incinta asigurata
  • Asiguratorul acopera riscurile de deces, invaliditate permanenta, ca urmare a accidentelor suferite de terte persoane in perimetrul asigurat, in perioada de valabilitate a politei.
  • Sunt considerate accidente: explozia, lovirea, inteparea, taierea, caderea, alunecarea, atacul din partea altei persoane sau a unui animal, trasnetul, electrocutarea, arsurile, degerarile, inecul, intoxicarea subita, otravirea, asfixierea subita, cele provocate de functionarea sau folosirea masinilor, aparatelor, instrumentelor sau sculelor.
  • Invaliditatea permanenta reprezinta pierderea anatomica sau a capacitatii functionale a unor organe sau sisteme ale asiguratului, in mod permanent si pe o durata continua de cel putin 12 (douasprezece) luni consecutive, datorita unui accident survenit in perioada de valabilitate a politei.
  • Riscuri si situatii excluse suplimentar fata de excluderile generale ale politei:
   • urmarile bolilor, inclusiv profesionale sau infectioase, ale afectiunilor psihice sau ale bolilor transmisibile prin atacul animalelor, cu exceptia turbarii;
   • urmarile iradierii puternice, cu o intensitate de cel putin 100 electron-volti, prin raze laser sau maser sau raze ultraviolete produse artificial;
   • urmarile normale ale luminii, temperaturii sau starii timpului;
   • accidente urmare a evenimentelor naturale catastrofale: cutremur, inundatii/aluviuni, alunecari de teren si fenomene atmosferice;
   • sinuciderea sau tentativa de sinucidere;
   • invaliditatea permanenta si/sau decesul persoanei asigurate, daca sunt cauzate sau prilejuite de:
    • consumul de alcool sau de narcotice;
    • abuzul ori utilizarea de medicamente sau alte substante nocive, fara prescriptie medicala, care determina tulburari comportamentale;
    • comiterea sau incercarea de a comite cu intentie, de catre persoanele asigurate, a unor fapte penale;
    • tratamente sau interventii pe care si le face persoana asigurata sau accepta sa i le faca alta persoana, cu exceptia cazului in care aceste masuri terapeutice sau interventii au fost necesare ca urmare a unui accident cuprins in asigurare.
  • Prin perimetrul asigurat se intelege locatia unde asiguratul isi desfasoara activitatea cuprinsa in polita la amplasarea riscului, inclusiv terasa, teren, gradina si curte imprejmuite.
  • Nu sunt considerati terti si asiguratorul nu va acorda despagubiri:
   • sotului/sotiei, parintilor, copiilor asiguratului/contractantului, ca si oricarei rude sau rude prin alianta si/sau persoane cu care asiguratul locuieste in mod constant;
   • in cazul in care asiguratul este o persoana juridica: reprezentantului legal, asociatului cu raspundere limitata, actionariatului, administratorului si persoanelor care se afla cu acestia in raporturi ca cele de la alineatul anterior;
   • persoanelor care, fiind in raport de subordonare cu asiguratul (prepusii), sufera paguba in procesul muncii sau al unei prestari de servicii;
   • societatilor care pot fi considerate ca, raportat la cota de participare la capitalul social, direct sau indirect controleaza, sunt controlate sau sunt asociate cu asiguratul (persoana juridica), precum si administratorilor acestora.
  • In nici un caz, asiguratorul nu va plati, pentru unul sau mai multe evenimente, care s-ar produce in perioada asigurata de un an, o suma mai mare decat suma agreata, inscrisa in polita de asigurare.
 • raspundere pentru intoxicatie cu salmonella
  • Asiguratorul acopera raspunderea asiguratului pentru prejudiciile materiale cauzate tertilor de infectarea cu virusul Salmonella, prin consumarea in incinta asigurata a unui produs infectat cu virusul Salmonella, pentru care asiguratul raspunde in baza legii fata de terte persoane pagubite.
  • Nu sunt considerati terti si asiguratorul nu va acorda despagubiri:
   • sotului/sotiei, parintilor, copiilor asiguratului, ca si oricarei rude sau rude prin alianta si/sau persoane cu care asiguratul locuieste in mod constant;
   • in cazul in care asiguratul este o persoana juridica: reprezentantului legal, asociatului cu raspundere limitata, administratorului, actionarilor etc. si persoanelor care se afla cu acestia in raporturi ca cele de la alineatul anterior;
   • persoanelor care, fiind in raport de subordonare cu asiguratul (prepusii), sufera paguba in procesul muncii sau al unei prestari de servicii;
   • societatilor care pot fi considerate ca, raportat la cota de participare la capitalul social, direct sau indirect controleaza, sunt controlate sau sunt asociate cu asiguratul (persoana juridica), precum si administratorilor acestora.
  • La aceasta clauza se aplica toate prevederile din conditii de asigurare aplicabile politei, in masura in care nu contravin celor de mai sus.
  • In nici un caz, asiguratorul nu va plati, pentru unul sau mai multe evenimente, care s-ar produce in perioada asigurata de un an, o suma mai mare de suma inscrisa in polita de asigurare.
 • Clauza de furt a hainelor din garderoba
  • Asiguratorul il va despagubi pe asigurat pentru furtul declarat la politie al hainelor apartinand clientilor si oaspetilor legal admisi in incinta asigurata si numai de la adresa asigurata, lasate in garderoba.
  • Garderoba in sensul acestei clauze reprezinta spatiul special amenajat pentru depozitarea hainelor, care este pazit sau securizat cu mijloace de protectie corespunzatoare.
  • In nici un caz, asiguratorul nu va plati, pentru unul sau mai multe evenimente, care s-ar produce in perioada asigurata de un an, o suma mai mare de suma inscrisa in polita de asigurare.
 • Furt a bunurilor scolarilor/copiilor de gradinita
  • Asiguratorul il va despagubi pe asigurat pentru furtul declarat la politie al bunurilor apartinand scolarilor/copiilor de gradinita, din incinta asigurata, lasate in vestiare pazite ori in dulapuri securizate cu mijloace de protectie corespunzatoare.
  • Bunuri in sensul acestei clauze reprezinta totalitatea bunurilor care sunt lasate in vestiar, cum ar fi ghiozdan, haine, rechizite etc.
  • ​Sunt excluse din acoperirea acestei clauze urmatoarele tipuri de bunuri:
   • bunuri de valoare (ex. bijuterii, ceasuri) inclusiv bani;
   • aparatura electronica (ex. Telefon mobil, tableta, laptop, ipad etc.).
  • In nici un caz, asiguratorul nu va plati, pentru unul sau mai multe evenimente, care s-ar produce in perioada asigurata de un an, o suma mai mare de suma inscrisa in polita de asigurare.
 • Furt a bunurilor clientilor salonului
  • Asiguratorul il va despagubi pe asigurat pentru furtul declarat la politie al bunurilor apartinand clientilor din incinta asigurata, lasate in spatiul special amenajat pentru depozitarea bunurilor clientilor salonului, care este pazit sau securizat cu mijloace de protectie corespunzatoare.
  • Bunuri in sensul acestei clauze reprezinta totalitatea bunurilor care sunt lasate in grija asiguratului, cum ar fi haine, umbrele etc.
  • ​Sunt excluse din acoperirea acestei clauze urmatoarele tipuri de bunuri:
   • bunuri de valoare (ex. bijuterii, ceasuri) inclusiv bani;
   • aparatura electronica (ex. telefon mobil, tableta, laptop, ipad etc.).
  • In nici un caz, asiguratorul nu va plati, pentru unul sau mai multe evenimente, care s-ar produce in perioada asigurata de un an, o suma mai mare de suma inscrisa in polita de asigurare.
 • Asigurarea echipamentelor de bucatarie profesioniste (avarii accidentale)
  • Asiguratorul il va despagubi pe asigurat pentru avarierea accidentala sau distrugerea brusca si neprevazuta, ce necesita reparatii sau inlocuiri a echipamentelor de bucatarie profesioniste produse prin:
   • reglarea defectuoasa a echipamentelor de bucatarie profesioniste, aruncarea in timpul functionarii a unor parti componente, defectiuni sau erori de functionare a dispozitivelor de protectie, patrunderea accidentala de obiecte straine in corpul echipamentelor;
   • dezmembrare datorata fortei centrifuge;
   • lipsa accidentala a apei in boilere sau in recipientii sub presiune;
   • suprapresiune, cu exceptia pagubelor produse de suprapresiunea cauzata de explozie, Trasnet, incendiu, interventia pentru stingerea incendiului, operatiuni ulterioare de demolare, demontare si curatire a zonei, ori implozie;
   • scurtcircuit, supratensiune, suprasarcina, formarea de arcuri voltaice, inductie, cu exceptia cazurilor cand se datoreaza circumstantelor excluse la alineatul anterior;
   • defecte sau greseli de proiectare ori de fabricatie, defecte ale materialului si erori de montare sau instalare;
   • operarea gresita a echipamentelor de bucatarie profesioniste, lipsa de indemanare in operarea acestora, neglijenta sau rea vointa a angajatilor asiguratului.
  • Nu sunt cuprinse in asigurare pagubele produse de/sau provenite din:
   • uzura, fermentatie, oxidare, coroziune, precum si pagube produse prin afumare, patare sau parlire cauzata de o sursa normala de caldura;
   • actiunea normala a curentului electric asupra instalatiilor si aparaturii electrice;
   • cheltuieli pentru repararea unor avarii/distrugeri accidentale produse de cauze necuprinse in asigurare ori cele pentru reparatii, reconditionari sau restaurari nereusite;
   • pagube produse la piese interschimbabile (matrite, modele etc.) parti care prin intrebuintare si/sau natura lor sufera un grad mai mare de uzura sau depreciere si necesita inlocuirea periodica precum si materialele consumabile;
   • avarii cauzate de testari, supraincarcare intentionata sau experimente presupunand impunerea unor conditii exceptionale de exploatare;
   • avariere, distrugere sau cheltuieli provenind din acte deliberate ori neglijenta grava ale asiguratului sau ale managerilor acestuia;
   • orice erori sau defecte existente la momentul inceperii raspunderii asiguratorului si cunoscute de asigurat sau managerii sai;
   • scapare, cadere accidentala a echipamentelor portabile (mobile);
   • daune sau avarii pentru care producatorul sau furnizorul bunului este raspunzator, fie conform legii, fie conform obligatiilor contractuale;
   • daune produse echipamentelor electronice si/sau echipamentelor care se deplaseaza prin forta motorie propie. Echipamentele de bucatarie profesioniste reprezinta echipamentele special create si destinate folosirii in scop lucrativ comercial/industrial, fiind excluse echipamentele destinate uzului casnic.
  • La aceasta clauza se aplica toate prevederile din conditii de asigurare aplicabile politei, in masura in care nu contravin celor de mai sus.
  • In nici un caz, asiguratorul nu va plati, pentru unul sau mai multe evenimente, care s-ar produce in perioada asigurata de un an, o suma mai mare de suma inscrisa in polita de asigurare.
 • Asigurarea echipamentelor si ustensilelor profesionale din saloane de frumusete (avarii accidentale)
  • Asiguratorul il va despagubi pe asigurat pentru avarierea accidentala sau distrugerea brusca si neprevazuta, ce necesita reparatii sau inlocuiri a echipamentelor si ustensilelor profesionale produse prin:
   • reglarea defectuoasa a echipamentelor si ustensilelor profesionale, aruncarea in timpul functionarii a unor parti componente, defectiuni sau erori de functionare a dispozitivelor de protectie, patrunderea accidentala de obiecte straine in corpul echipamentelor;
   • dezmembrare datorata fortei centrifuge;
   • suprapresiune, cu exceptia pagubelor produse de suprapresiunea cauzata de explozie, Trasnet, incendiu, interventia pentru stingerea incendiului, operatiuni ulterioare de demolare, demontare si curatire a zonei, ori implozie;
   • scurtcircuit, supratensiune, suprasarcina, formarea de arcuri voltaice, inductie, cu exceptia cazurilor cand se datoreaza circumstantelor excluse la alineatul anterior;
   • defecte sau greseli de proiectare ori de fabricatie, defecte ale materialului si erori de montare sau instalare;
   • operarea gresita a echipamentelor si ustensilelor profesionale, lipsa de indemanare in operarea acestora, neglijenta sau rea vointa a angajatilor asiguratului.
  • Nu sunt cuprinse in asigurare pagubele produse de/sau provenite din:
   • uzura, fermentatie, oxidare, coroziune, precum si pagube produse prin afumare, patare sau parlire cauzata de o sursa normala de caldura;
   • actiunea normala a curentului electric asupra instalatiilor si aparaturii electrice;
   • cheltuieli pentru repararea unor avarii/distrugeri accidentale produse de cauze necuprinse in asigurare ori cele pentru reparatii, reconditionari sau restaurari nereusite;
   • pagube produse la piese interschimbabile (matrite, modele etc.) parti care prin intrebuintare si/sau natura lor sufera un grad mai mare de uzura sau depreciere si necesita inlocuirea periodica precum si materialele consumabile;
   • avarii cauzate de testari, supraincarcare intentionata sau experimente presupunand impunerea unor conditii exceptionale de exploatare;
   • avariere, distrugere sau cheltuieli provenind din acte deliberate ori neglijenta grava ale asiguratului sau ale managerilor acestuia;
   • orice erori sau defecte existente la momentul inceperii raspunderii asiguratorului si cunoscute de asigurat sau managerii sai;
   • scapare, cadere accidentala a echipamentelor portabile (mobile);
   • daune sau avarii pentru care producatorul sau furnizorul bunului este raspunzator, fie conform legii, fie conform obligatiilor contractuale.
   • daune produse echipamentelor electronice si/sau echipamentelor care se deplaseaza prin forta motorie propie. echipamente si ustensile profesionale reprezinta echipamentele si ustensilele special create si destinate folosirii in scop lucrativ comercial/industrial, fiind excluse echipamentele destinate uzului casnic.
  • La aceasta clauza se aplica toate prevederile din conditii de asigurare aplicabile politei, in masura in care nu contravin celor de mai sus.
  • In nici un caz, asiguratorul nu va plati, pentru unul sau mai multe evenimente, care s-ar produce in perioada asigurata de un an, o suma mai mare de suma inscrisa in polita de asigurare.
 • Clauza de „autoconstatare”
  • Autoconstatarea este procedeul prin care asiguratul efectueaza constatarea si probarea producerii daunei asigurate prin foto-documentare (fotografii de detaliu si de ansamblu incluzand elementele avariate) si transmite asiguratorului informatiile relevante pentru solutionarea rapida a dosarului de dauna (fara a mai fi necesara deplasarea inspectorului de dauna pentru constatarea evenimentului asigurat).
  • Autoconstatarea este aplicabila pentru cazuri de daune asigurate estimate ca valoare a despagubirii in limita stabilita in polita.
  • Avizarea daunei se poate face telefonic, prin e-mail sau prin prezentare la sediul local al asiguratorului, la inspectorul de dauna. Avizarile prin e-mail (posta electronica) se fac la adresa de e-mail: constataridaunebunuri.ro@generali.com. Pe baza informatiilor relevante comunicate la avizarea daunei si stabilirii estimative a valorii despagubirii, inspectorul de dauna comunica asiguratului daca solutionarea dosarului de dauna se va face cu autoconstatare.

                 Aceasta polita de asigurare este valabila si pe durata efectuarii unor operatiuni ocazionale de intretinere sau mici reparatii ce implica lucru cu „foc” conditionat de respectarea normelor tehnice PSI in vigoare.

                In acest sens, aceste operatii se vor efectua numai de catre contractori sau operatori autorizati pentru acest tip de lucrari, in baza eliberarii „permisului de lucru cu foc”, conform legii si cu respectarea stricta a masurilor prevazute in acesta. Prin lucru cu „foc” sunt definite (dar nelimitat la acestea):

 • operatiuni de taiere, sudura, debavurare;
 • utilizarea de torte si lampi de gaz/benzina;
 • aplicarea de acoperitori de bitum (asfalt ori similar) la cald;
 • precum si orice alta operatiune ce utilizeaza sau dezvolta temperaturi inalte.
Riscuri Excluse: 

               Riscurile excluse, care nu sunt preluate in asigurare prin polita de asigurare Multi-Risc pentru activitati comerciale si industriale, destinata I.M.M.-urilor de la GENERALI Romania Asigurare Reasigurare SA, pentru locatia asigurata, sunt:

 • Riscuri nucleare
  • radiatiile ionizante sau contaminarea prin radioactivitate din orice combustibil nuclear sau din orice deseuri nucleare provenite din arderea combustibilului nuclear (arderea va include procesul auto-suficient de fuziune nucleara).
  • ​expunerea toxica radioactiva sau alte proprietati periculoase ale oricarei expuneri la un ansamblu nuclear sau la un element component nuclear al acestuia.
 • Riscuri de razboi
  • razboi, invazie, actiune a unui inamic strain, ostilitati sau operatiuni belicoase (indiferent daca se declara razboi sau nu), razboi civil, rebeliune, revolutie, insurectie, tulburari civile care capata proportia unor miscari populare sau echivaleaza cu acestea, putere militara sau uzurpata, lege martiala sau stare de asediu sau orice evenimente sau cauze care determina proclamarea sau mentinerea legii martiale sau a starii de asediu.
  • actiunea oricarei persoane care actioneaza in numele sau in legatura cu orice organizatie cu activitati indreptate spre rasturnarea prin forta a Guvernului, de jure sau de facto.
 • Sanctiuni comerciale
  • asiguratorul nu va acoperi si nu va plati nicio despagubire ori beneficiu conform politei de asigurare in masura in care asemenea acoperire, plata a daunei sau beneficiu ar expune asiguratorul oricarei sanctiuni, interdictii sau restrictii potrivit rezolutiilor Natiunilor Unite ori sanctiunilor comerciale sau economice, legilor sau regulamentelor Uniunii Europene sau Statelor Unite ale Americii.
 • Acte intentionate:
  • orice infractiune intentionata savarsita de asigurat/beneficiar/contractant sau reprezentantii sai;
  • orice complicitate, intelegere, instigare ale asiguratului/beneficiarului/contractantului, prepusilor sau reprezentantilor sai la producerea riscului asigurat;
  • producerea cu intentie a riscului asigurat de catre persoane fizice care in mod statornic locuiesc si gospodaresc impreuna cu asiguratul sau beneficiarul, de catre un membru din conducerea persoanei juridice asigurate ori de catre prepusi ai asiguratului, ca de exemplu: incendierea intentionata a cladirii sau bunurilor, producerea unor explozii sau inundatii in scopul avarierii sau distrugerii cladirilor ori a altor bunuri asigurate, etc.
  • cauzate de pierderea sau sustragerea bunurilor asigurate, survenite in timpul sau dupa producerea incendiului sau a celorlalte riscuri acoperite la calamitati Naturale;
  • de natura electrica produse la aparate si instalatii electrice si electronice de curentul sau descarcarile electrice ori alte fenomene electrice survenite din orice cauza, inclusiv din Trasnet sau alte evenimente acoperite prin aceasta asigurare;
  • la aparate si instalatii la care s-a produs o explozie, daca aceasta este determinata de uzura, coroziune sau defecte de material ramanand, insa, acoperite daunele produse de explozie altor bunuri asigurate;
  • morale, de consecinta si indirecte, precum modificari de constructie, lipsa de beneficiu, folosinta sau chirie, profituri sperate sau orice alte daune ce nu privesc materialitatea bunurilor asigurate;
  • cheltuielile pentru reparatii, reconditionari, restaurari nereusite precum si cele legate de ameliorarea, cresterea calitatii bunurilor in comparatie cu starea acestora dinaintea producerii evenimentului asigurat;
  • produse bunurilor pentru care nu exista autorizatii legale de constructie/instalatie, autorizatii/avize de functionare emise de organele in drept, sau daune produse sau agravate, pentru partea de dauna care s-a marit, prin nerespectarea de catre asigurat a conditiilor pe baza carora au fost eliberate acestea;
  • afumare, patare sau parlire, din surse normale de caldura;
  • daunele produse: la provizii, produse alimentare, la bunurile aflate, contrar uzantelor, in locuri deschise sau sub cerul liber;
  • rezultand din modificari de constructie neautorizate, improvizatii, activitati de constructii-montaj, instalatii executate in cadrul locatiei asigurate;
  • tulburari civile, revolte, greve, acte de sabotaj, acte de vandalism;
  • daunele produse cu intentie, culpa grava sau inlesnite de oricare dintre persoanele asigurate sau in timpul comiterii unor fapte incriminate ca infractiuni savarsite cu intentie daca acest fapt rezulta din actele eliberate de autoritatile competente (politie, pompieri, instante judecatoresti etc.). Se considera ca prejudiciul a fost comis din „culpa grava” in cazul in care asiguratul si/sau prepusii acestuia nu au prevazut rezultatul faptei ilicite cauzatoare de prejudicii, desi trebuiau si puteau sa prevada, manifestand indiferenta deliberata, constienta sau chiar intentionata in luarea masurilor rezonabile;
  • distrugerea sau avarierea bunurilor asigurate din ordinul oricarui guvern de drept sau de fapt sau oricarei autoritati publice;
  • pagubele provocate de viciul ascuns al bunului asigurat. Daca viciul a agravat paguba, asiguratorul plateste numai despagubirea care ar fi fost in sarcina sa daca viciul nu ar fi existat;
  • firme aflate in procedura de insolventa sau faliment;
  • riscuri miniere subterane, poluare si contaminare;
  • riscuri „offshore” (amplasate in larg, fara legatura cu tarmul);
 • Riscuri informatice
  • Excluderea datelor electronice:
   • pierderea, deteriorarea, distrugerea, distorsionarea, stergerea, coruperea sau modificarea datelor electronice din orice cauza, oricare ar fi aceasta (inclusiv, dar fara a se limita la virusii informatici) sau pierderea utilizarii, reducerea functionalitatii, costul, cheltuiala de orice natura, oricare ar fi aceasta, care decurge din aceasta, indiferent de vreo alta cauza sau vreun alt eveniment care contribuie la pierdere in mod simultan sau in orice alta succesiune.
   • datele electronice inseamna faptele, conceptele si informatiile convertite intr-o forma care se poate utiliza pentru comunicatii, interpretare sau procesare prin procesarea electronica si electromecanica a datelor sau prin echipamente controlate electronic ce cuprind programele, software-urile si alte instructiuni codate pentru procesarea si manipularea datelor sau directionarea si manipularea unor astfel de echipamente.
   • virusul informatic inseamna un set de instructiuni sau coduri corupatoare, daunatoare sau neautorizate in alt mod, inclusiv un set de instructiuni sau coduri neautorizate, introduse cu rea intentie, programatice sau altfel, care se propaga printr-un sistem informatic sau printr-o retea, indiferent de natura acestora. Virusii informatici cuprind, fara a se limita la acestea, „cai troieni", „viermi" si „bombe temporale sau logice".
   • totusi, in cazul in care riscurile de incendiu, explozie decurg din oricare din mentiunile descrise in paragrafele de mai sus, polita de asigurare, sub rezerva tuturor termenilor, conditiilor si excluderilor sale, va acoperi daunele materiale ale bunurilor asigurate, aparute in perioada de valabilitate.
  • Evaluarea suporturilor de procesare a datelor
   • in cazul in care suporturile electronice de procesare a datelor asigurate prin aceasta polita, sufera pierderi sau daune materiale asigurate prin aceasta polita, atunci baza evaluarii va fi costul suporturilor goale plus costurile copierii datelor electronice din sistemul de backup sau din exemplarele originale ale unei generatii anterioare. Aceste costuri nu vor include cercetarea si tehnologia, si nici vreun cost al recrearii, adunarii sau asamblarii unor astfel de date electronice. Daca suporturile nu sunt reparate, inlocuite sau reconditionate, baza evaluarii va fi costul suporturilor goale. Totusi, aceasta polita nu asigura nicio suma care se refera la valoarea unor astfel de date electronice pentru asigurat sau pentru orice alta parte, chiar daca astfel de date electronice nu pot fi recreate, adunate sau asamblate.
 • Excluderea mucegaiului, a oidiumului, a ciupercilor
  • Mucegaiul, oidiumul, ciupercile, sporii sau alte microorganisme de orice tip, natura, sau descriere, care includ, dar nu se limiteaza la orice substanta a carei prezenta constituie o amenintare reala sau potentiala pentru sanatatea umana.
  • ​Aceasta excludere se aplica indiferent daca exista:
   • orice pierdere sau dauna materiala a bunurilor asigurate,
   • orice risc sau orice cauza asigurata, indiferent daca contribuie sau nu simultan sau in succesiune,
   • orice pierdere a utilizarii, ocupatiei, sau functionalitatii, sau
   • orice actiune necesara, care include dar nu limiteaza la reparatia, inlocuirea, indepartarea, curatarea, reducerea, inlaturarea, relocarea, sau masuri luate pentru a aborda probleme medicale sau juridice.
 • Azbest
  • Asiguratorul nu despagubeste daunele de orice natura, oricare ar fi aceasta, legate direct sau indirect de, care sunt consecinta a sau care decurg din:
   • prezenta actuala, posibila sau care reprezinta o amenintare la expunerea la azbest in orice forma, sau
   • orice obligatie, cerere, solicitare, ordin, sau cerinta normativa, a oricarui asigurat sau tert, de a testa, monitoriza, curata, inlatura, detine, trata, neutraliza, a proteja impotriva, despagubi pentru orice costuri sau daune legate de sau de a raspunde in orice alt mod la prezenta actuala, posibila sau care reprezinta o amenintare la expunerea la azbest in orice forma.
  • Independent de alte prevederi din polita, asiguratorul nu va avea obligatia de a investiga, de a apara sau plati cheltuielile de aparare in ceea ce privește orice dauna exclusa in totalitate sau in parte in conformitate cu alineatele anterioare.
 • Terorism
  • Asiguratorul nu despagubeste pierderile, daunele, costurile de orice natura, oricare ar fi aceasta, cauzate in mod direct sau indirect de catre, care decurg din sau sunt in legatura cu orice act de terorism, indiferent de orice alta cauza sau orice alt eveniment care contribuie la pierderi, simultan sau in orice alta succesiune.
  • Un act de terorism inseamna un act care include dar nu se limiteaza la utilizarea fortei sau a violentei si/sau amenintarea cu acestea, de catre o persoana sau un grup (grupuri) de persoane, indiferent daca actioneaza in nume propriu sau in numele sau in legatura cu orice organizatie (organizatii) sau guvern (e), act comis in scopuri politice, religioase, ideologice sau asemanatoare, inclusiv intentia de a influenta vreun guvern si/sau de a infricosa publicul sau orice parte a acestuia.
  • Se exclud totodata si pierderile, daunele, costurile sau cheltuielile de orice natura, oricare ar fi aceasta, cauzate in mod direct sau indirect de catre, care decurg din sau sunt in legatura cu vreo actiune intreprinsa pentru a controla, a preveni, a suprima orice act de terorism, sau care sunt legate in vreun fel de acesta.
  • Daca asiguratorul pretinde ca, din cauza acestei excluderi, orice pierdere, dauna, cost sau cheltuiala nu este acoperita conform acestei polite, sarcina dovedirii contrariului va fi in sarcina asiguratului.
  • In cazul in care se constata ca parte a acestei clauze este nula sau neexecutorie, restul va ramane in vigoare si complet valabila.
  Clauze Suplimentare: 

                La polita de asigurare Multi-Risc pentru activitati comerciale si industriale, destinata I.M.M.-urilor de la GENERALI Romania Asigurare Reasigurare SA, in schimbul platii unei prime de asigurare suplimentare, se pot atasa urmatoarele clauze de asigurare prin care pot fi preluate in asigurare riscuri suplimentare, si anume:

                               raspundere Civila Legala fata de terti

  • Obiectul Asigurarii
   • In limitele si conditiile prevazute in polita de asigurare, asiguratorul asigura raspunderea civila delictuala a asiguratului - persoana fizica sau juridica, despagubind prejudiciile materiale produse in mod neintentionat de catre acesta prin fapte ilicite pentru care raspunde in baza legii fata de terte persoane pagubite. Fac obiectul asigurarii de raspundere civila fata de terti daunele materiale pe care asiguratul este obligat sa le plateasca persoanelor pagubite si care au fost produse prin:
    • vatamare corporala ce are drept consecinta incapacitate temporara de munca, invaliditate sau deces.
    • avarierea sau distrugerea unui bun sau vatamarea unui animal.
   • Asigurarea este valabila si pentru raspunderea civila ce ii revine asiguratului ca urmare a unor fapte accidentale, savarsite din neglijenta sau imprudenta de catre persoane pentru care raspunde conform legii. in acest sens, asiguratorul plateste despagubiri pentru:
    • sumele pe care asiguratul (persoana fizica) este obligat sa le plateasca tertilor pagubiti, cu titlu de prejudiciu material, ca urmare a producerii de vatamari corporale sau daune la bunuri, din culpa persoanelor pentru care acesta este raspunzator conform legii sau ca urmare a prejudiciilor cauzate de animalele sau lucrurile aflate in paza juridica a asiguratului;
    • sumele pe care asiguratul (persoana juridica) este obligat conform legii sa le plateasca tertilor pagubiti, cu titlu de prejudiciu material, ca urmare a producerii, din culpa prepusilor sai, de vatamari corporale sau deces, a avarierii sau distrugerii de bunuri.
   • Sunt cuprinse in asigurare si daunele derivate din proprietatea cladirii unde se desfasoara activitatea asigurata. In termenul de „Cladiri” sunt cuprinse si instalatiile fixe aflate in serviciul acestora (usi, ferestre, porti de acces, imprejmuiri etc.), spatiile verzi si copacii.
   • Din asigurare sunt excluse daunele:
    • produse de revarsari ale apei sau de refularea canalelor de scurgere, precum si cele cauzate din umiditate, picurare si in general de insalubritatea localurilor;
    • derivate din lucrari de intretinere, extindere, supraetajare sau demolare;
    • in legatura cu parcurile, instalatiile sportive si de joaca, strazile private si gardurile din zid cu o inaltime mai mare de 1,5 m, apartinand asiguratului.
   • Nu sunt considerati terti si asiguratorul nu va acorda despagubiri:
    • sotului/sotiei, parintilor, copiilor asiguratului, ca si oricarei rude sau rude prin alianta si/sau persoane cu care asiguratul locuieste in mod constant;
    • in cazul in care asiguratul este o persoana juridica: reprezentantului legal, asociatului cu raspundere limitata, administratorului si persoanelor care se afla cu acestia in raporturi ca cele de la paragraful anterior;
    • persoanelor care, fiind in raport de subordonare cu asiguratul (prepusii), sufera paguba in procesul muncii sau al unei prestari de servicii;
    • societatilor care pot fi considerate ca, raportat la cota de participare la capitalul social, direct sau indirect controleaza, sunt controlate sau sunt asociate cu asiguratul (persoana juridica), precum si administratorilor acestora.
   • Sunt considerate terti si categoriile de persoane mentionate in continuare, care sufera accidente (exclus boli profesionale) in desfasurarea activitatilor specifice, cu conditia ca din eveniment sa rezulte vatamarea corporala, decesul sau invaliditatea permanenta:
    • administratorii si angajatii firmelor precum cele de transport, furnizorii si clientii, care participa ocazional la operatiuni de incarcare si descarcare sau la lucrari complementare activitatii de baza care constituie obiectul asigurarii, precum si cei ai firmelor care executa lucrari de curatenie si/sau intretinere;
    • prestatorii de servicii care nu sunt angajati ai asiguratului dar de care acesta se foloseste, conform legislatiei in vigoare, pentru executarea unor parti din activitatea de baza care constituie obiectul asigurarii;
    • personalul care nu este angajat care, conform legislatiei in vigoare, participa ocazional la activitatile la care se refera asigurarea pentru efectuarea unor probe practice la echipamente sau pentru activitati/stagii de pregatire.
  • Excluderi
   • ​Din Asigurarea de raspundere Civila fata de terti sunt excluse daunele:
    • cauzate de razboi sau operatiuni de razboi, chiar si nedeclarat, invazie, ocupatie militara, razboi civil, insurectie, tulburari civile, revolte, greve, acte de terorism sau sabotaj, acte de vandalism;
    • produse prin confiscare, expropriere, nationalizare, rechizitionare, sechestrare, distrugere sau avariere din ordinul oricarui guvern, de drept sau de fapt, sau oricarei autoritati publice;
    • produse de explozii sau emanatii de caldura sau radiatii provenite din fuziunea sau fisiunea nucleara;
    • ce deriva din detinerea sau folosirea de substante radioactive sau de aparate pentru accelerarea particulelor atomice;
    • de orice fel datorate intreruperilor in exploatare, alterari sau poluari ale straturilor de apa, ale zacamintelor minerale in oricare stare si in general, a tot ceea ce se gaseste sub pamant si care poate fi exploatat;
    • in legatura cu circulatia pe drumurile publice sau spatiile echivalente acestora a oricarui tip de autovehicul (inclusiv remorca trasa de acesta) precum si cele ce deriva din navigarea oricarei ambarcatiuni sau aparat;
    • la bunurile pe care asiguratul le detine cu orice titlu (inclusiv cele care i-au fost incredintate spre ingrijire pastrare, reparare, prelucrare, expediere, sau intrebuintare) precum si la bunurile transportate, remorcate, ridicate, incarcate sau descarcate din orice mijloc de transport;
    • la obiective aflate in constructie, la obiective asupra carora sau in cadrul carora se executa lucrari si la bunurile care se gasesc in perimetrul de executare a lucrarilor;
    • de furt;
    • cauzate cu intentie, culpa grava de catre asigurat sau persoanele cuprinse in asigurare sau in timp ce acestea se aflau sub influenta bauturilor alcoolice, drogurilor sau substantelor halucinogene interzise de lege, ingerate in mod voluntar. Se considera ca prejudiciul a fost produs din culpa grava in cazul in care asiguratul si/sau prepusii sai nu au prevazut rezultatul faptei ilicite cauzatoare de prejudicii, desi trebuiau si puteau sa il prevada, manifestand indiferenta deliberata, constienta sau chiar intentionata in luarea masurilor rezonabile de prevenire a producerii daunelor;
    • morale, de durere si suferinte, punitive si exemplare, amenzi si alte daune cu caracter personal nepatrimonial;
    • formulate impotriva asiguratului de catre prepusii, imputernicitii, reprezentantii acestuia;
    • de consecinta, pierderi financiare indirecte, beneficii nerealizate, pierderea chiriei, lipsa folosintei bunurilor, precum si orice daune decurgand din reducerea valorii bunurilor avariate dupa reparatia acestora etc.;
    • la conducte sau instalatii subterane in general si la cele derivate din acestea, daunele la bunuri datorate tasarii, surparii sau alunecarii terenului din oricare cauza, ca si orice daune datorate vibratiilor sau trepidatiilor terenului;
    • rezultate dintr-un eveniment despre care asiguratul avea sau ar fi trebuit sa aiba cunostinta la data incheierii politei de asigurare sau care se afla in curs de solutionare sub incidenta unei alte asigurari in vigoare inainte de data incheierii politei de asigurare;
    • ca urmare a unor acte de concurenta neloiala ori rezultate din incalcarea sau violarea drepturilor de autor, a brevetelor, marcilor inregistrate sau a sloganelor comerciale.
   • Daca nu se convine altfel in mod expres, asiguratorul nu va despagubi daunele:
    • provocate de efectele nocive ale degajarilor fumigene si gazoase sau de poluare, ca si daunele provocate de hidrocarburi atat prin poluare cat si prin infiltratii sau contaminare in oricare din fazele lor de prelucrare, manipulare sau transport;
    • provocate de persoane care, nefiind in raport de subordonare cu asiguratul, presteaza servicii in legatura cu activitatea acestuia;
    • ce deriva din folosirea vehiculelor cu motor, utilajelor si instalatiilor conduse sau actionate de persoane care nu sunt abilitate pentru aceasta conform normelor si dispozitiilor legale in vigoare;
    • la mijloacele de transport aflate sub incarcare si descarcare, in timpul executarii acestor operatii;
    • cauzate persoanelor transportate cu vehicule cu motor;
    • ca urmare a transportului/detinerii/folosirii de produse periculoase (radioactive, ionizante, inflamabile, explozive, corozive etc.), arme, munitii etc.;
    • referitoare la raspunderea asiguratului angajata pentru daune produse hartiilor de valoare, documentelor, registrelor sau titlurilor, actelor, manuscriselor, distrugerea sau disparitia banilor, bijuteriilor, obiectelor pretioase (din aur, argint etc.), colectiilor, bunurilor avand valoare artistica, stiintifica, istorica sau de patrimoniu;
    • pentru raspunderile ce decurg din neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a unui raport contractual (orice raspundere contractuala), precum si orice pretentii ce decurg din exercitarea de catre asigurat sau prepusii acestuia a unei meserii, profesii, prestari servicii sau activitati comerciale (raspunderi profesionale);
    • ​formulate impotriva asiguratului referitoare la daune cauzate de orice bun produs, vandut sau furnizat, reparat ori renovat, inchiriat ori construit de asigurat si care nu se mai afla in proprietatea ori sub controlul acestuia (raspunderea produsului).
  • Limita raspunderii
   • Asiguratorul va fi raspunzator pentru sumele reprezentand despagubiri platibile de asigurat, in limitele stabilite in polita.
   • Limitele de asigurare prevazute in polita stabilesc suma maxima ce va fi platita de asigurator indiferent de numarul de cereri de despagubire inaintate sau numarul de persoane care formuleaza pretentii de despagubire.
   • Limita maxima de despagubire pe eveniment asigurat indicata in polita reprezinta suma maxima pe care asiguratorul o va plati pentru toate prejudiciile materiale si/sau vatamarile corporale care rezulta dintr-un eveniment asigurat. Limita maxima de despagubire pe perioada asigurata indicata in polita reprezinta suma maxima pe care asiguratorul o va plati pentru toate prejudiciile materiale si/sau vatamarile corporale rezultate din toate evenimentele produse in perioada asigurata.
   • Asiguratorul nu acopera cheltuielile facute de asigurat pentru consilieri sau tehnicieni care nu au fost agreati de ea si nu raspunde de amenzi ori sanctiuni contraventionale sau penale si nici de cheltuielile de judecata penala.
  • Intindere teritoriala
   • ​Asigurarea este valabila pentru evenimentele asigurate care au loc pe teritoriul Romaniei.
  • Intindere temporala
   • Asiguratorul plateste despagubiri numai pentru evenimente produse in perioada de valabilitate a politei si numai pentru prejudiciile produse tertilor, care au fost stabilite si probate in interiorul termenului legal de prescriptie.

   

                               Asigurarea de raspundere civila legala fata de angajatii proprii

  • Obiectul asigurarii
   • Asiguratorul despagubeste prejudiciile provocate de asigurat angajatilor sai, ca urmare a unor fapte savarsite din culpa sa (neglijenta, imprudenta, omisiune) prin care devine raspunzator in baza contractului de munca incheiat. O conditie necesara este ca circumstantele, cauza si culpa in producerea accidentului de munca sa fie constatate de organele competente prevazute de Legea protectiei muncii in vigoare la data producerii evenimentului asigurat. Se considera angajati totalitatea participantilor la procesul de munca: salariati (permanenti, temporari, sezonieri, zilieri), colaboratori, practicieni (elevi, studenti), personal detasat etc., cu care asiguratul a incheiat contracte de munca conform legislatiei in vigoare, cu conditia ca acesta sa fie la zi cu plata obligatiilor privind asigurarile sociale.
   • Ìn acest sens, in limitele convenite de comun acord in polita de asigurare, asiguratorul plateste despagubiri si pentru:
    • sumele pe care asiguratul este obligat sa le plateasca cu titlu de daune pentru prejudicii cauzate din culpa sa angajatilor prin vatamari corporale si/sau pagube la bunurile apartinand acestora;
    • prejudicii produse din culpa asiguratului ca urmare a pierderii, distrugerii sau deteriorarii documentelor originale depuse la sediul asiguratului (carti de munca, diplome, certificate medicale, invoiri, buletine de identitate, certificate de nastere, contracte, adeverinte depuse la compartimentele financiar-contabil, personal-salarizare, juridic pentru evidenta, calculul drepturilor banesti, retineri din venituri) sau lasate in spatiile detinute de asigurat si special menajate (vestiare, garderobe etc.);
    • sumele cheltuite de asigurat pentru reconstituirea, refacerea sau inlocuirea documentelor de mai sus, cu conditia obtinerii consimtamantului scris prealabil al asiguratorului cu privire la cuantumul acestora.
  • Excluderi
   • Asiguratorul nu acorda despagubiri pentru:
    • orice alte raspunderi ale asiguratului care exced raspunderea civila legala;
    • prejudicii ce decurg din alte contracte incheiate cu asiguratul, decat cele de munca conform legislatiei in vigoare, sau provocate altor persoane decat cele definite ca angajati;
    • prejudicii datorate evenimentelor petrecute in afara programului de lucru sau care nu sunt in legatura cu indeplinirea atributiilor de serviciu;
    • prejudicii datorate bolilor profesionale.
   Obligatiile Asiguratului: 

                  Principalele obligatii pe care asiguratul le are prin polita de asigurare Multi-Risc pentru activitati comerciale si industriale, destinata I.M.M.-urilor de la GENERALI Romania Asigurare Reasigurare SA sunt:

   • Asiguratul este obligat sa depuna toate diligentele pentru a preveni producerea evenimentului asigurat, luand in acest scop toate masurile necesare, ca si cand nu ar fi asigurat.
   • La producerea evenimentului asigurat, asiguratul este in toate cazurile obligat sa depuna diligentele necesare si sa ia toate masurile, potrivit cu imprejurarile, pentru limitarea pagubelor.
   • Cheltuielile cu privire la obligatia mentionata la alineatul precedent cad in sarcina asiguratorului in masura in care acestea se dovedesc a fi justificate pentru limitarea si diminuarea efectelor evenimentului asigurat si nu depasesc, singure sau impreuna cu indemnizatia, suma asigurata, daca masurile au fost luate judicios.
   • Asiguratul este obligat sa comunice asiguratorului producerea evenimentului asigurat in termenul prevazut.
   • Asiguratul este obligat sa anunte, in scris, organele abilitate in cercetarea si stabilirea cauzelor producerii evenimentului (de ex. Politie, Pompieri etc.) si sa solicite eliberarea documentului constatator (de ex. Proces verbal de constatare).
   • In toate cazurile, la cererea asiguratorului, asiguratul are obligatia sa puna la dispozitia acesteia actele si informatiile solicitate, sa-i permita acesteia efectuarea de cercetari prin orice mijloace legale si sa colaboreze cu aceasta la realizarea de investigatii si proceduri avand ca scop stabilirea realitatii, circumstantelor si marimii pagubei precum si a cauzelor producerii evenimentului asigurat.
   • Asiguratul are obligatia sa conserve dreptul de regres al asiguratorului. In acest sens asiguratul trebuie:
    • sa se abtina de la orice recunoastere fata de terti a responsabilitatii in producerea evenimentului asigurat;
    • sa se abtina de la incheierea oricarei tranzactii, de la renuntarea la dreptul de regres precum si de la incasarea oricarei indemnizatii fara acordul prealabil scris al asiguratorului;
    • sa indeplineasca toate actele, formalitatile si procedurile judiciare si extrajudiciare necesare pentru exercitarea dreptului de regres al asiguratorului.
   • Asiguratul este obligat sa pastreze starea de fapt existenta in momentul producerii evenimentului asigurat (in masura in care starea de fapt permite) pentru a permite asiguratorului sa determine cauzele acestuia, momentul producerii prejudiciului si marirea acestuia.
   • Daca asiguratorul nu efectueaza o constatare in termenul prevazut, asiguratul este indreptatit sa ia masuri de remediere si/sau reparare a consecintelor produse.
   • In caz de neindeplinire a obligatiilor prevazute, asiguratul va pierde dreptul la indemnizatie, daca din acest motiv nu se poate stabili realitatea, marimea sau cauzele producerii prejudiciului ori nu se poate exercita dreptul de regres, sau va primi o indemnizatie diminuata proportional, in masura in care neindeplinirea obligatiilor asiguratului a dus la marirea pagubei.
   • Asiguratul trebuie sa pregateasca si sa puna la dispozitia asiguratorului o lista detaliata a pagubelor suferite care sa contina informatii pe care le cunoaste despre calitatea, cantitatea si valoarea bunurilor distruse sau avariate sau orice alt prejudiciu cauzat ca urmare a producerii evenimentului asigurat.
   • La cererea asiguratorului, asiguratul va prezenta o descriere separata cu privire la alte bunuri asigurate existente in momentul producerii evenimentului asigurat, cu indicarea valorilor respective.
   • De asemenea, in scopul evaluarii pagubelor, asiguratul trebuie sa puna la dispozitia asiguratorului registrele contabile, extrasele de cont, facturile si orice alte documente care ar putea fi cerute de asigurator sau de expertii acesteia pentru investigatii si verificari, dupa caz.
   Obligatiile Asiguratorului: 

                  Principalele obligatii, pe care GENERALI Romania Asigurare Reasigurare SA le are in calitatea sa de asigurator, prin polita de asigurare Multi-Risc pentru activitati comerciale si industriale, destinata I.M.M.-urilor, sunt:

   • sa puna la dispozitia asiguratului sau contractantului asigurarii informatii complete si corecte in legatura cu polita de asigurare, atat inaintea incheierii, cat si pe durata derularii acestuia;
   • sa emita polita de asigurare daca locatia indeplineste conditiile de asigurabilitate;
   • sa elibereze, la cerere, un duplicat al politei de asigurare, in cazul in care originalul a fost pierdut sau distrus;
   • sa pastreze confidentialitatea informatiei despre asigurat, de care a luat cunostinta in procesul asigurarii;
   • sa primeasca avizarile de dauna;
   • sa constate si sa estimeze valoarea pagubelor dupa producerea riscurilor asigurate, in baza documentelor primite de la asigurati/pagubiti;
   • sa emita oferte de despagubire;
   • sa plateasca despagubirile cuvenite celor in drept la termenele stabilite;
   • sa ramburseze asiguratului cheltuielile aferente limitarii pagubelor legate de producerea evenimentului asigurat.
   Procedura Daune: 
   • Constatarea si evaluarea daunelor se face de catre reprezentantii asiguratorului, direct sau prin imputerniciti, impreuna cu asiguratul sau imputernicitii sai, sau prin experti neutri.
   • Cuantumul despagubirii se stabileste in functie de valoarea la care s-a incheiat asigurarea, separat pentru fiecare partida din polita in parte astfel:
    • Daca asigurarea este incheiata la valoarea „de nou”:
     • Pentru Cladiri:
      • in caz de dauna totala = cheltuielile necesare pentru reconstruirea integrala, „de nou”, a cladirii (excluzand valoarea terenului), pana la concurenta sumei asigurate din polita, din care se va scadea contravaloarea eventualelor recuperari;
      • ​in caz de dauna partiala = cheltuielile necesare refacerii, inlocuirii, repararii sau reconditionarii „de nou” a partilor avariate sau distruse, din care se va scadea contravaloarea eventualelor recuperari;
     • Pentru utilaj, echipament, mobilier:
      • in caz de dauna totala = cheltuielile necesare pentru achizitionarea „de nou” de pe piata a unor bunuri similare ca tip, performante, parametrii constructivi si functionali, pana la concurenta sumei asigurate, din care se va scadea contravaloarea eventualelor recuperari;
      • ​in caz de dauna partiala = cheltuielile necesare refacerii, inlocuirii, repararii sau reconditionarii „de nou” a partilor avariate sau distruse, din care se va scadea contravaloarea eventualelor recuperari;
     • Pentru evaluarea raportului intre suma asigurata prevazuta in polita si valoarea bunului se va avea in vedere „valoarea de nou”.
     • Despagubirea astfel calculata nu poate depasi suma asigurata si nici dublul valorii reale a bunului din momentul producerii evenimentului asigurat.
    • Daca asigurarea este incheiata la valoarea reala:
     • Pentru Cladiri:
      • in caz de dauna totala = cheltuielile necesare pentru construirea integrala, „de nou”, a cladirii, (excluzand valoarea terenului) pana la concurenta sumei asigurate, din care se va scadea contravaloarea eventualelor recuperari si deprecierea stabilita in functie de vechime, grad de uzura si alti factori similari;
      • ​in caz de dauna partiala = cheltuielile pentru refacerea, inlocuirea sau repararea de nou a partilor avariate din care se scad: contravaloarea eventualelor recuperari si deprecierea stabilita in functie de vechime, grad de uzura si alti factori similari.
     • Pentru utilaj, echipament, mobilier:
      • in caz de dauna totala = suma asigurata sau cheltuielile de achizitie „de nou” de pe piata a unor bunuri similare, diminuate cu contravaloarea eventualelor recuperari, cu deprecierea stabilita in functie de gradul de uzura, stare de intretinere si alti factori similari, sau, cheltuielile de achizitie a unui bun similar ca tip, vechime, performante, parametrii constructivi si functionali.
      • ​in cazul daunei partiale, cheltuielile pentru refacerea, inlocuirea sau repararea de nou a partilor avariate din care se scad: contravaloarea eventualelor recuperari, deprecierea stabilita in functie de vechime, grad de uzura si alti factori similari.
    • Indiferent de forma de asigurare pentru care s-a optat (la valoare „de nou” sau reala):
     • Pentru MIJLOACE CIRCULANTE = pretul de cost, de productie, de achizitie sau de vanzare cu amanuntul, mai putin adaosul comercial, conform evidentelor contabile ale asiguratului, din care se scade valoarea eventualelor bunuri neafectate si a celor ce pot fi recuperate. La calculul despagubiri se vor lua in considerare si cheltuielile necesare aducerii bunurilor in stare de valorificare. Daca preturile din evidenta contabila a asiguratului depasesc preturile corespunzatoare ale pietei, se vor despagubi acestea din urma.
    • Pentru alte bunuri se evalueaza dupa caz cheltuielile de achizitie de nou de pe piata a unor bunuri similare, diminuate cu contravaloarea eventualelor recuperari, cu deprecierea stabilita in functie de vechime, grad de uzura si alti factori similari, ori cheltuielile de achizitie a unor bunuri similare ca tip, vechime, performante, parametrii constructivi si functionali sau cheltuielile cu aducerea bunurilor la starea in care se aflau inainte de producerea evenimentul asigurat.
    • Pentru seturi, ansambluri, la calcul despagubirii se ia in considerare numai inlocuirea partilor componente sau a pieselor care au fost avariate chiar daca din punct de vedere tehnic se inlocuieste intreg ansamblul sau subansamblul. Pentru suporturile de date (fise, dischete, CD-uri, casete video/audio, DVD-uri etc.) asiguratorul va despagubi cheltuielile de achizitie a unor bunuri similare nu si contravaloarea datelor stocate pe acestea.
   • Cuantumul despagubirii se stabileste de asigurator pe baza tuturor clauzelor politei tinandu-se intotdeauna cont de fransizele (fixe sau procentuale) stabilite in aceasta.
   • Daca despagubirea, calculata potrivit prevederilor politei de asigurare, este mai mica decat fransiza, asiguratorul nu plateste despagubirea; daca despagubirea astfel calculata depaseste fransiza, aceasta se scade din despagubire.
   • fransiza procentuala (procentul neacoperit din dauna) ramane intotdeauna exclusiv in sarcina asiguratului fara ca el sa poata, cu riscul decaderii din dreptul la despagubire, sa-l asigure la alta asigurator.
   • Despagubirea include cheltuielile cu: materialele, manopera, transportul, instalatiile, demontarea si montarea elementelor, in masura in care e necesara aducerea bunului la starea anterioara producerii evenimentului asigurat si au fost cuprinse in asigurare fiind luate in calcul la stabilirea sumei asigurate.
   • Despagubirea (indemnizatia) nu poate depasi suma asigurata, nici cuantumul pagubei si nici valoarea bunului din momentul producerii evenimentului asigurat. La stabilirea valorii bunurilor se tine seama de natura, calitatea, folosinta, adoptarea de noi metode, inventii si alti factori similari.
   • La calculul cuantumului despagubirii nu se iau in considerare cheltuielile facute de asigurat in vederea imbunatatirii constructive si/sau tehnico/functionale a bunurilor fata de starea acestora dinaintea producerii evenimentului asigurat. Pentru stabilirea valorii prejudiciului, asiguratul are obligatia de a pune la dispozitia asiguratorului documentele de achizitie sau provenienta ale bunurilor avariate sau distruse (facturi fiscale, chitante fiscale, contract de vanzare-cumparare, carti sau documente tehnice etc.). In cazul in care asiguratul nu are posibilitatea prezentarii documentelor de mai sus, va furniza asiguratorului datele privind caracteristicile tehnice, starea bunurilor inainte de eveniment precum si data, locul si modul de achizitie al acestora.
   • In cazul furtului, daca bunurile furate au fost gasite inainte de plata despagubirii, valoarea acestora va fi luata in considerare la calculul daunei, in functie de starea acestora. Daca bunurile furate au fost gasite dupa plata despagubirii, valoarea bunurilor recuperate va fi impartita intre asigurator si asigurat in functie de valoarea initiala a prejudiciului si valoarea despagubirii platite.
   • Pentru raspunderea civila cuantumul despagubirii se stabileste fie pe baza intelegerii intre parti, fie prin hotarare judecatoreasca definitiva.
   • Dupa plata fiecarei despagubiri, suma asigurata se micsoreaza cu suma cuvenita drept despagubire. In caz de dauna partiala, la solicitarea asiguratului, ulterior efectuarii reparatiei, asiguratorul poate reintregi suma asigurata prin emiterea unui act aditional si in schimbul incasarii unei prime de asigurare suplimentare. In cazul in care nu se reintregeste suma asigurata, plata despagubirilor pentru daune ulterioare se va efectua cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor privind Asigurarea partiala. In caz de dauna totala, dupa plata despagubirilor, contractul de asigurare inceteaza.
   • In cazul raspunderii civile de „Risc Locativ” cuantumul despagubirii se stabileste fie pe baza intelegerii intre parti, fie prin hotarare judecatoreasca definitiva. In limita stabilita prin polita de asigurare, asiguratorul despagubeste cheltuielile efectuate in vederea reconstructiei, reparatiei, refacerii sau restaurarii locatiei inchiriate avariate (la aceiasi parametri tehnico-constructivi), cuantum din care se scade uzura, valoarea resturilor care se pot valorifica si fransiza. despagubirile astfel stabilite, nu pot depasi valoarea bunurilor la momentul producerii evenimentului asigurat.
   • ​Daca bunul avariat are valoare contabila zero (este complet amortizat) dar este posibil a fi vandut, cuantumul maxim pe care asiguratorul il va plati drept despagubire va fi valoarea de piata.
   • Derogare de la principiul asigurarii partiale
    • Prin derogare partiala de la prevederile privind Asigurarea partiala, se stabileste ca, in caz de dauna, asigurarea partiala nu se aplica daca valoarea bunurilor asigurate (stabilita conform formei de asigurare pentru care s-a optat), in momentul producerii evenimentului asigurat, nu depaseste cu mai mult de 10% respectiva suma asigurata. Ori de cate ori aceasta limita va fi depasita, se va aplica principiul asigurarii partiale pentru partea excedentara. Nu se admite vreo compensatie intre sumele asigurate pentru categorii de bunuri diferite.
   • Simularea sau exagerarea cu intentie a pagubei
    • Daca asiguratul sau contractantul simuleaza producerea evenimentului asigurat sau exagereaza cu intentie cuantumul pagubei, foloseste spre justificare mijloace sau documente mincinoase sau frauduloase, modifica sau altereaza cu intentie urmele si ramasitele evenimentului asigurat sau faciliteaza agravarea pagubei, intreprinde orice alte fapte care au drept scop inducerea in eroare a asiguratorului cu privire la valoarea pagubei sau producerea evenimentului asigurat, asiguratul decade din dreptul la indemnizatie, iar asiguratorul poate rezilia polita fara restituirea proportionala a primei de asigurare.
    • In mod deosebit, in ceea ce priveste asigurarea de bunuri, prevederile de la alineatul precedent se aplica daca asiguratul sau contractantul declara distruse sau pierdute bunuri care nu existau in momentul producerii evenimentului asigurat, ascunde, sustrage sau masluieste bunuri care nu au fost distruse sau furate, ori tainuieste sau sustrage bunuri salvate sau recuperate dupa producerea evenimentului asigurat.
   • Plata indemnizatiei (despagubirii)
    • ​Plata indemnizatiei va fi efectuata de asigurator numai dupa ce asiguratul:
     • va face dovada dreptului de a obtine plata indemnizatiei;
     • va declara daca si ce asigurari a mai incheiat pentru acelasi risc;
     • va preda toata documentatia ceruta de asigurator, inclusiv cea necesara pentru a exercita actiunea de regres.
    • In cazul asigurarii de raspundere civila, asiguratorul plateste indemnizatia nemijlocit celui pagubit, in masura in care acesta nu a fost deja despagubit de asigurat; indemnizatia se plateste asiguratului in cazul in care acesta dovedeste ca a despagubit pe cel pagubit.
    • Inceputul procedurii de stabilire a indemnizatiei, cuantificarea sau plata unor sume nu constituie o recunoastere a obligatiei asiguratorului de a indemniza; ca urmare, asiguratorul isi pastreaza dreptul de a opune noi exceptii care pot conduce la o cuantificare diferita a indemnizatiei sau chiar la negarea dreptului la indemnizatie.
    • Plata indemnizatiei se face in termen de maximum 30 de zile de la data completarii documentatiei dosarului de dauna, daca nu se prevede altfel.
    • In cazul platii indemnizatiei aferente unei daune totale, polita de asigurare inceteaza de drept incepand cu data producerii evenimentului asigurat.
    • Plata indemnizatiei se va face catre asigurat in moneda in care s-a incasat prima de asigurare.
    • Asiguratul/Contractantul are obligatia sa comunice asiguratorului producerea evenimentului asigurat in termen de 3 (trei) zile de la data luarii la cunostinta despre acesta, fara a depasi perioada de valabilitate a politei.
    • Asiguratorul are obligatia de a efectua constatarea daunei in termen de 14 zile de la avizarea acesteia de catre asigurat/contractant. In cazul calamitatilor naturale acest termen este de 30 zile.

   Notificare daune:

   Se face in centrul de Constatare daune existent in fiecare oras din Romania.

   www.generali.ro/servicii/solutionare-daune/auto/unitati-constatare

   dauneauto@generali.com

   de LUNI pana VINERI, intre 9:00 – 18:00 -

   Diverse: 

                 Asiguratorul este subrogat in drepturile asiguratului impotriva celor raspunzatori de producerea pagubei iar asiguratul este obligat sa-i prezerve acest drept asiguratorului, sub sanctiunea nedecontarii daunei.

                 Asiguratorul este exonerat de raspundere pentru partea din dauna ce ramane, in sarcina asiguratului fata de tertii prejudiciati, asiguratul raspunzand fata de acestia pentru partea din prejudiciu neacoperita prin asigurare.

                 Dreptul asiguratilor la despagubiri, se stinge in termen de 2 ani de la producerea riscului asigurat.

                 Denuntarea contractului de asigurare se poate efectua de catre oricare dintre parti numai cu notificarea prealabila a celeilalte parti, care trebuie transmisa cu cel putin 20 de zile calendaristice inainte ca denuntarea sa-si produca efectele.

                 Persoanele care obtin sau incearca prin orice mijloace sa obtina pe nedrept despagubiri din asigurare sau cele care inlesnesc asemenea fapte se pedepsesc potrivit legii penale ori de cate ori fapta intruneste elementele unei infractiuni, iar despagubirile necuvenit obtinute se recupereaza de la acestea.

                 Modificarea politei de asigurare se poate face numai prin intelegere scrisa intre parti.

                 Denuntarea politei de asigurare se poate face unilateral de catre fiecare parte in conditiile expres mentionate.

                 Orice diferent intre parti se solutioneaza pe cale amiabila sau in caz contrar in instantele de judecata din Romania.

                 Polita mentioneaza expres ca asiguratul poate apela la Fondul de Garantare a Asiguratilor care este gestionat de Autoritatea de Supraveghere din Romania in cazul in care asiguratorul se afla in procedura de faliment sau insolventa.