CLADIRI si BUNURI INDUSTRIALE 2024 - GOTHAER Asigurari - Reasigurari - Pitesti - Arges

asigurari gothaer cladiri stocuri masini utilaje instalatii industriale incendiu explozie furt inundatie raspundere civila cutremur pitesti arges

ROMANIA, BUCURESTI, Sector 1, Strada Barbu Delavrancea, nr.6A, corp A2.

office@gothaer.ro

Tel:   021.200.00.00

Fax:   021.200.00.98

               Gothaer Asigurari Reasigurari S.A., asa cum este cunoscuta astazi, a luat fiinta in anul 2012 cand Gothaer Finanzholding AG a preluat majoritatea actiunilor societatii Platinum Asigurari Reasigurari. Gothaer Finanzholding AG este parte a grupului Gothaer Versicherungsbank VVaG, una din cele mai importante companii de asigurari mutuale din Germania, cu o experienta de aproape 200 de ani in domeniul asigurarilor, cu peste 3.5 millioane de clienti, gestionand un portofoliu de active de peste 22 miliarde Euro si un volum anual de prime brute subscrise de aproximativ 4 miliarde de Euro. Avand la baza un sistem de valori in care se pune accentul pe siguranta, experienta, incredere, pasiune, flexibilitate si inovatie, Gothaer Asigurari Reasigurari S.A. isi propune sa protejeze cel mai bine si sa imbunatateasca viata clientilor, a familiilor si a afacerilor acestora, si, sa le ofere solutii de asigurare de calitate acestora. Gothaer Asigurari Reasigurari S.A. este autorizata sa comercializeze produse de asigurare proprii, in Romania, fiind inregistrata in Registrul Asiguratorilor la numarul RA-057-06.12.2006. 

Aspecte Generale: 

Gothaer Asigurari Reasigurari S.A. ofera clientilor sai o polita de asigurare complexa a cladirilor industriale si continutului societatilor comerciale, detinute pe teritoriul Romaniei, de catre persoanele fizice sau juridice, titulare ale unui interes asigurabil. Polita este modulata acoperind atat riscuri asigurate standard cat si riscuri optionale care sunt asigurate prin clauze aditionale, pentru care se plateste prima de asigurare suplimentara.

Obiectul Asigurarii: 

              Obiectul politei de asigurare complexa a cladirilor industriale si continutului societatilor comerciale de la Gothaer Asigurari Reasigurari S.A. il constituie, toate bunurile mobile si imobile, care sunt situate in perimetrul declarat de localizare a riscului, pe teritoriul Romaniei, si fata de care asiguratul persoana fizica sau juridica trebuie sa aiba un interes patrimonial.

              Pot fi asigurate urmatoarele tipuri de bunuri:

 • Cladiri (imobile si alte constructii) destinate desfasurarii activitatilor economice/social-culturale. Acestea se cuprind in asigurare in integritatea lor constructiva (fundatie, soclu, pereti, plansee, acoperis, pardoseli, ferestre, usi, scari, putul liftului, decoratiuni constructive), impreuna cu instalatiile electrice, hidraulice, igienico-sanitare, telefonice, de incalzire (care se intind de la locatia asigurata pana la conducta ori coloane, trunchiuri, cabluri de sustinere sau echipamentele similare publice), precum si instalatiile care asigura functionalitatea acestora (lifturi, ascensoare pentru marfuri, instalatii de climatizare/aer conditionat, centrala termica etc.).
  • In categoria „alte constructii” se pot asigura: garaje, magazii, grajduri, imprejmuiri, parcari auto, platforme betonate, estacade, cabine de paza, post trafo/grup electrogen, rezervoare de apa/combustibil, piscine, rampe, silozuri, cheiuri, turnuri si cosuri industriale, drumuri de acces etc. Acestea sunt cuprinse in asigurare numai daca sunt expres mentionate in cererea-chestionar si se asigura numai impreuna cu cladirea.
  • Terenul aferent cladirilor (imobile si alte constructii) nu face obiectul asigurarii.
 • Continut:
  • Mijloace fixe si obiecte de inventar:
  • stocuri:
   • materii prime, materiale, produse semifabricate, bunuri in curs de fabricatie, produse finite;
   • bunuri in depozit, stocuri de rezerva;
   • materiale de consum, ambalaje, deseuri de fabricatie reciclabile, bunuri primite in custodie in scopul repararii.
Conditii de Preluare in Asigurare: 

              Pentru a putea sa incheie o polita de asigurare complexa a cladirilor industriale si continutului societatilor comerciale de la Gothaer Asigurari Reasigurari S.A., solicitantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • sa fie persoana fizica sau juridica si sa faca dovada ca este titulara a unui interes asigurabil fata de obiectul asigurarii;
 • sa detina calitatea de proprietar, chirias, administrator, custode, sau alta calitate stabilita legal (imputernicit ori reprezentantul legal al acestora);
 • sa intocmeasca cererea chestionar/declaratia de asigurare si/sau specificatia, care contine informatii relevante despre asigurat, contractant si/sau beneficiar, despre locatia si continutul asigurate, raspunderile civile asigurate, despre perioada de asigurare, despre beneficiarul despagubirii, informatii care sunt esentiale pentru intocmirea politei;
 • sa puna la dispozitie asiguratorului documentele de identificare ale asiguratului, contractantului si/sau beneficiarului; avize, autorizatii, licente, planuri, relevee, rapoarte de evaluare, fise tehnice, etc.; contracte incheiate cu furnizori externi locatiei asigurate, care au legatura cu riscuri asigurate; documente care vizeaza cesiunea la banca;
 • sa permita efectuarea inspectiei de risc, daca asiguratorul solicita acest lucru;
 • sa detalieze istoricul de daune, daca este cazul;
 • sa plateasca asiguratorului o suma de bani denumita prima de asigurare in baza politei de asigurare incheiata cu acesta, cu scopul de a fi despagubit in cazul in care a suferit un prejudiciu prin manifestarea unuia sau mai multor riscuri asigurate conform politei;

              Cererea chestionar trebuie intocmita in oricare din urmatoarele situatii:

 • incheierea unei polite noi;
 • reinoirea unei polite existente, inainte de data expirarii acesteia;
 • alte situatii care presupun schimbari ale informatiilor continute in polita de asigurare;

             Principalele informatii care trebuiesc furnizate asiguratorului, prin cererea-chestionar, sunt:

 • datele de identificare ale asiguratului, contractantului si/sau beneficiarului;
 • adresa locatiei asigurate;
 • interesul asigurabil asupra locatiei asigurate:
  • proprietate;
  • inchiriata;
  • alta situatie;
 • informatii generale despre locatia asigurata:
  • modalitatea in care a fost construita:
   • in regie proprie;
   • prin societate autorizata de constructii;
  • tipul locatiei;
  • gradul de ocupare;
  • localizarea in localitate;
  • amplasament fata de benzinarii, santiere in lucru, unitati industriale, etc.
  • anul construirii;
  • anul ultimei consolidari facute in baza unei autorizatii;
  • regimul de inaltime, numarul de camere, suprafata utila totala;
  • tip fundatie, structura de rezistenta, pereti (zidarie, panouri), invelitoare, termo-hidro izolatie, tamplarie, suprafete vitrate, pardoseala, utilitati, surse de apa, instalatii sanitare, instalatii electrice, sisteme de incalzire, usi de acces, amenajari speciale;
  • sisteme de protectie la furt, impotriva incendiului;
  • alte constructii anexa, imprejmuiri, etc.;
 • riscurile dorite a fi acoperite:
  • riscuri de baza;
  • riscuri suplimentare;
 • moneda contractului;
 • suma asigurata pentru:
  • Cladiri si alte constructii;
  • continut/bunuri;
  • riscurile acoperite prin clauzele suplimentare;
 • informatii privind istoricul de daune al locatiei asigurate;
 • perioada asigurata;
 • modalitatea de plata a primei anuale:
  • integral;
  • in numarul de rate acceptate de asigurator;
 • daca mai exista alte polite similare, valabile, incheiate pentru aceeasi locatie la alti asiguratori.

              Pe aceste informatii asiguratorul urmeaza sa le aiba in vedere pentru individualizarea si evaluarea riscurilor in vederea adoptarii deciziei de incheiere a politei de asigurare sau de declinare a ofertei. Lipsa veridicitatii declaratiilor asiguratului cu privire la cele mentionate in continutul cererii chestionar/specificatiei se sanctioneaza cu rezolutiunea politei.

              Asiguratorul va putea pe baza declaratiei asiguratului sa solicite intocmirea unui Raport de inspectie de risc (cand este cazul) - care face parte integranta din polita de asigurare, acesta fiind un document prin care se atesta verificarea de catre un reprezentant al asiguratorului a parametrilor existentiali ai bunului asigurat, fara sa constituie o certificare a declaratiei asiguratului sau a faptului ca bunul nu prezinta vicii ascunse.

              Raportul inspectiei de risc va fi semnat de un reprezentant al asiguratorului si de asigurat care certifica prin semnatura si stampila, data incheierii si aspectele constatate, fiind insotit de fotografii martor iar, in conditiile in care din cauze tehnice fotografiile martor nu pot fi utilizate, raportul inspectiei de risc este valabil. Atat raportul inspectiei de risc, cat si fotografiile care il insotesc au valoare de proba intr-un eventual litigiu, fiindu-le pe deplin opozabile partilor.

              Asiguratorul isi asuma raspunderea pentru toate consecintele rezultate din neevaluarea riscului potrivit prevederilor legale inainte de cuprinderea in asigurare, cu exceptia cazului in care vointa asiguratorului a fost influentata de un viciu de consimtamant imputabil asiguratului.

Perioada Asigurata: 

             Polita de asigurare complexa a cladirilor industriale si continutului societatilor comerciale de la Gothaer Asigurari Reasigurari S.A. poate fi incheiata, de regula, pe o perioada de 12 luni dar, in baza unor aprobari speciale, si pe perioade subanuale, dar nu mai putin de 3 luni.

             Raspunderea asiguratorului incepe la data inscrisa in polita de asigurare, dar nu inainte de ora 24:00 a zilei in care s-a platit prima de asigurare cuvenita sau prima rata a acesteia. In cazuri speciale asigurarea poate intra in vigoare la data si ora emiterii politei daca acest fapt este consemnat expres in scris in polita de asigurare.

             Raspunderea asiguratorului inceteaza:

 • la ora si ziua inscrise in polita de asigurare;
 • ìn caz de dauna totala;
 • la data schimbarii proprietarului/utilizatorului interesului asigurabil;
 • cu acordul ambelor parti;
 • la ora 24:00 a datei expirarii termenului de pasuire de 15 zile calendaristice, daca nu s-a achitat pana la acest termen rata scadenta;
 • prin denuntare unilaterala, sub forma unei scrisori recomandate cu confirmare de primire, cu un preaviz de 20 zile;
 • ìn caz de forta majora;
 • prin desfiintarea de drept a politei in cazul in care asiguratul nu-si indeplineste obligatiile contractuale.
Teritorialitate: 

              Polita de asigurare complexa a cladirilor industriale si continutului societatilor comerciale de la Gothaer Asigurari Reasigurari S.A. isi exercita acoperirea numai pentru evenimente asigurate ce au loc pe teritoriul Romaniei.

Asiguratul: 

                Asigurat pe polita de asigurare complexa a cladirilor industriale si continutului societatilor comerciale de la Gothaer Asigurari Reasigurari S.A. poate sa fie orice persoana fizica sau juridica, titulara a unui interes asigurabil fata de obiectul asigurarii, care detine calitatea de proprietar, chirias, administrator, custode, sau alta calitate stabilita legal si care plateste sau pentru care se plateste asiguratorului o suma de bani, denumita prima de asigurare, in baza politei de asigurare incheiata cu acesta, cu scopul de a fi despagubita in cazul in care a suferit un prejudiciu prin manifestarea unuia sau mai multor riscuri asigurate conform politei de asigurare.

               Beneficiarul politei de asigurare a bunurilor industriale este persoana fizica sau juridica, desemnata de proprietar si mentionata in polita, indreptatita sa primeasca despagubirea pentru pagubele provocate locatiei asigurate in urma producerii unui risc acoperit.

Suma Asigurata: 

              Suma asigurata reprezinta suma maxima in limita careia asiguratorul poate acorda despagubiri asiguratului sau celor in drept, in cazul producerii evenimentului asigurat, sau suma totala a despagubirilor ce se pot acorda pe toata perioada de valabilitate a politei de asigurare.

              Suma asigurata este cea declarata pe propria raspundere de catre asigurat/contractant si poate reprezenta, conform optiunii precizate de catre acesta in cererea-chestionar:

 • pentru Cladiri/alte constructii:
  • Valoarea de inlocuire din nou;
  • Valoarea reala;
  • Valoarea de piata;
  • Valoarea stabilita prin raportul de evaluare – in cazul politelor de asigurare cesionate in favoarea unei institutii creditoare.
 • pentru continut:
  • Mijloace fixe /Obiecte de inventar:
   • Valoarea de inlocuire din nou;
   • Valoarea reala;
   • Valoarea stabilita prin raportul de evaluare – in cazul politelor de asigurare cesionate in favoarea unei institutii financiare;
  • stocuri:
   • pretul de productie, pentru stocurile provenite din productia proprie;
   • pretul de achizitie, pentru celelalte tipuri de stocuri.
 • pentru costuri/cheltuieli acoperite:
  • in cazul acoperirii, la solicitarea expresa a asiguratului/contractantului, a acestor costuri pentru o limita de raspundere de 10% sin suma asigurata totala – suma asigurata reprezinta valoarea declarata de catre asigurat/ contractant, separat pentru fiecare categorie de cheltuieli sau cumulat pentru toate cheltuielile – in functie de optiunea sa.

                Suma asigurata pentru stocuri se poate stabili, in functie de optiunea asiguratului/contractantului, astfel:

 • la o valoare maxima, estimata a fi atinsa in perioada de asigurare, sau
 • la o valoare medie estimata de asigurat la data incheierii politei de asigurare, ajustabila periodic conform prevederilor Clauzei „Asigurarea stocurilor la valoare medie”.

                Sumele asigurate se stabilesc in aceeasi moneda, in Lei sau in alta valuta agreata de catre parti.

Prima de Asigurare: 

               Prima de asigurare se stabileste in aceeasi moneda in care s-a stabilit suma asigurata, plata sumelor in valuta putand fi efectuata in Lei la cursul de schimb B.N.R. valabil la data efectuarii platii.

               Primele de asigurare aferente perioadei asigurate si termenele de plata ale acestora sunt mentionate in polita de asigurare.

               Prima de asigurare se plateste anticipat, integral sau in rate, la datele scadente si in cuantumul celor precizate in polita sau anexele acesteia. Modalitati de plata sunt: in numerar sau transfer bancar.

               Primele de asigurare sunt indivizibile, fiind datorate pentru intreaga perioada pentru care s-a incheiat polita de asigurare indiferent de facilitatea acordata privind modalitatea de plata. In cazul politelor de asigurare incheiate pe o perioada de asigurare mai mica de un an, primele de asigurare corespunzatoare unei luni de asigurare reprezinta 1/10 din primele de asigurare anuale.

               Asiguratorul nu are obligatia sa aminteasca asiguratului/contractantului datele la care sunt scadente ratele de prima stabilite prin polita de asigurare.

               Plata primei de asigurare:

 • in cazul in care se convine ca prima de asigurare sa fie platita in rate, rata intai de prima se achita la incheierea politei de asigurare, iar urmatoarele rate se achita in cuantumul si pana la scadentele mentionate in polita;
 • in caz de neplata la scadenta a unei rate (ulterioare celei dintai), asiguratul/contractantul poate plati rata restanta intr-o perioada de gratie de 15 zile calendaristice, incepand cu ziua urmatoare datei scadentei ratei respective, mentionate in polita. In aceasta perioada de gratie asiguratorul acopera riscurile precizate in polita de asigurare;

               Dovada platii primei: in toate cazurile, dovada platii primelor de asigurare/ratelor de prima revine asiguratului/ contractantului, inscrisul constatator fiind chitanta sau ordinul de plata probator al platii.

Sistemul de Fransize: 

              Polita de asigurare complexa a cladirilor industriale si continutului societatilor comerciale de la Gothaer Asigurari Reasigurari S.A. poate fi incheiata cu sau fara fransize deductibile pe eveniment, in functie de anumite criterii stabilite de catre asigurator.

Riscuri Asigurate Standard: 

               Riscurile care sunt preluate in asigurare prin polita de asigurare complexa a cladirilor industriale si continutului societatilor comerciale de la Gothaer Asigurari Reasigurari S.A., pentru locatia asigurata, sunt:

 • Acoperirea de baza - FLEXA:
  • incendiu;
  • Trasnet, urmat sau nu de incendiu;
  • explozie;
  • Caderea aparatelor de zbor.
  • In cadrul acestei acoperiri, asiguratorul acorda despagubiri atat pentru daunele directe, cat si pentru cele indirecte (carbonizare totala sau partiala, topire, patarea cu fum, degajarea de gaze sau vapori) daca acestea sunt produse bunurilor asigurate de riscurile FLEXA. In cadrul acestei acoperiri nu se despagubesc daunele produse de incendiu si/sau explozia provocate de cutremur.
 • Riscuri catastrofice:
  • Cutremur (inclusiv pagubele produse de incendiul sau explozia aparute ca urmare a cutremurului; miscarile telurice ce au loc pe parcursul a 72 ore dupa producerea evenimentului initial sunt atribuite aceluiasi eveniment, iar daunele produse de acestea sunt considerate ca fiind generate de un singur eveniment asigurat);
  • Inundatii si aluviuni provenind din revarsarea apelor de suprafata curgatoare sau statatoare (inclusiv efectul mecanic al apei sau al obiectelor transportate de apa), din precipitatii atmosferice abundente, inclusiv din topirea zapezii sau a ghetii;
  • Alunecari si/sau prabusiri de teren – din cauze naturale.
 • Fenomene atmosferice:
  • grindina;
  • Furtuna, vijelie;
  • Uragan;
  • Tornada;
  • Ploaie torentiala – asiguratorul acoda despagubiri pentru daunele directe, inclusiv cele cauzate de patrunderea apei prin sparturile si rupturile provocate acoperisului, peretilor, usilor si ferestrelor prin manifestarea violenta a fenomenelor enumerate anterior, produse concomitent cu ploaia torentiala;
  • Greutatea stratului de zapada sau de gheata;
  • Avalansa de zapada.
 • Apa de conducta; asiguratorul acorda despagubiri numai pentru pagubele materiale directe produse bunurilor asigurate, nefiind platite despagubiri pentru pagubele la instalatiile/conductele/rezervoarele/vasele etc. care au cauzat scurgerea accidentala de apa;
 • Caderi de corpuri;
 • Riscuri politice:
  • Greve, revolte, tulburari civile (confirmate de organele de drept);
  • vandalism.
 • Alte riscuri acoperite:
  • Lovirea bunurilor asigurate de catre vehicule, altele decat cele detinute/utilizate de catre asigurat/beneficiar si conduse de catre acesta sau prepusii acestuia;
  • Boom sonic;
  • Distrugeri provocate elementelor exterioare ale cladirilor/constructiilor asigurate de catre de animale salbatice (ursi etc.), altele decat cele apartinand asiguratului/beneficiarului ori prepusilor acestuia.
 • Furt:
  • furtul bunurilor asigurate prin efractie sau prin acte de talharie;
  • furtul bunurilor asigurate prin intrebuintarea cheilor originale, insa numai daca acestea au fost obtinute prin acte de talharie asupra asiguratului/prepusilor acestuia, iar furtul a fost savarsit in max. 1 zi de la data talhariei;
  • pagubele produse prin spargerea/deteriorarea peretilor, acoperisurilor, tavanelor, usilor, ferestrelor, dusumelelor si/sau incuietorilor cladirii asigurate in care se afla continutul asigurat, cu prilejul furtului prin efractie sau a tentativei de furt prin efractie.
 • Costuri/cheltuieli acoperite - asiguratorul acorda despagubiri, in sublimita a 10% din suma asigurata totala, si pentru cheltuielile necesare si rezonabile, efectuate in legatura cu bunurile asigurate si generate de producerea/iminenta producerii evenimentelor asigurate, astfel:
  • costuri/cheltuieli de prevenire a daunelor ce ar putea fi provocate bunurilor asigurate de catre producerea iminenta a oricarui risc asigurat;
  • costuri/cheltuieli pentru demontarea, demontarea sau mutarea in alt loc a bunurilor asigurate, daca aceste acestea sunt necesare pentru limitarea daunei sau ca urmare a amenintarii privind producerea iminenta a unui risc asigurat;
  • costuri/cheltuieli pentru stingerea incendiilor (interventia pompierilor), daca asiguratul este obligat potrivit legii la plata acestora;
  • pagubele produse de catre autoritati (de ex.: pompieri etc.) bunurilor asigurate, ca urmare a masurilor de salvare luate in timpul producerii evenimentului asigurat;
  • costuri/cheltuieli pentru indepartarea urmarilor oricarui eveniment asigurat, respectiv pentru curatarea (de ex. ridicarea molozului/aluviunilor) locului unde s-a produs dauna, daca acestea sunt necesare pentru efectuarea lucrarilor de reparatii;
  • costuri/cheltuieli de proiectare, incluzand onorariile arhitectilor, topografilor, inginerilor consultanti;
  • costuri/cheltuieli de refacere a documentelor, manuscriselor, planurilor, desenelor si registrelor de afaceri (costul muncii consumate pentru elaborarea acestora, inclusiv valoarea acestora ca articole de papetarie);
  • costuri/cheltuieli de investigare/constatare a daunei (expertiza solicitata de asigurat).
  • La solicitarea asiguratului/contractantului si cu acordul asiguratorului, tipurile de costuri/cheltuieli anterior enumerate pot fi acoperite si pentru limite sau sub-limite de raspundere mai mari (max. 20% din suma asigurata totala pentru Cladiri si continut), contra platii unei prime de asigurare aditionale.
 • Daca se solicita acoperire numai pentru anumite riscuri (dar cel putin pentru acoperirea de baza – FLEXA), cladirile/alte constructii si continutul se preiau in asigurare numai pentru aceleasi riscuri asigurate.
 • La solicitarea asiguratului/contractantului si cu acordul asiguratorului, pe langa acoperirea riscurilor sus precizate, pot fi cuprinse in asigurare si acoperiri suplimentare in baza unor clauze aditionale si contra platii unor prime de asigurare aditionale, dupa cum urmeaza:
  • Clauza C1 - Asigurarea bunurilor casabile pentru riscurile specifice;
  • Clauza C2 - Asigurarea echipamentelor, instalatiilor si masinilor electrice pentru riscul fenomene electrice;
  • Clauza C3 - Asigurarea echipamentelor si instalatiilor care asigura functionalitatea cladirii pentru riscul de avarii accidentale;
  • Clauza C4 - Asigurarea vaselor sub presiune (boilere, cazane);
  • Clauza C5 - Asigurarea bunurilor mobile (transportabile, portabile);
  • Clauza C6 - Asigurarea automata a noilor achizitii;
  • Clauza C7 - Asigurarea lucrarilor minore;
  • Clauza C8 - Asigurarea cladirilor in constructie;
  • Clauza C9 – Asigurarea cresterilor sezoniere a stocurilor;
  • Clauza C10 - Asigurarea stocurilor la valoare medie;
  • Clauza C11 - Asigurarea stocului de marfa refrigerata;
  • Clauza C12 - Bunuri cu valoare unitara mare si volum mic ce constituie marfa in magazine;
  • Clauza C13 - Asigurarea exponatelor;
  • Clauza C14 - Asigurarea obiectelor de arta;
  • Clauza C15 - Asigurarea serelor;
  • Clauza C16 - Asigurare conform Principiului primului risc;
  • Clauza C17 - Asigurarea pentru pierderea veniturilor din inchiriere.

                 Clauzele atasate se precizeaza expres in polita de asigurare.

Riscuri Excluse: 

               Riscurile excluse, care nu sunt preluate in asigurare prin polita de asigurare complexa a cladirilor industriale si continutului societatilor comerciale de la Gothaer Asigurari Reasigurari S.A., pentru locatia asigurata, sunt:

 • neremedierea unor situatii generatoare de pagube in timp (de exemplu: uzura, rugina, eroziune, coroziune, proasta izolatie, proasta intretinere etc.);
 • cauze necuprinse in asigurare (chiar daca au fost provocate direct sau indirect de riscuri asigurate), de ex.: depreciere/ uzura normala, degradari/ deteriorari progresive, deteriorarea si/sau prabusirea cladirilor/altor bunuri asigurate ca urmare a unor cauze necuprinse in asigurare, fermentare, oxidare, coroziune, igrasie, mucegaire, alterare, putrezire, variatii de temperatura, umiditate, ciuperci, insecte, rozatoare, pasari, alti daunatori, distrugerea /avarierea/ afumarea/ patarea/ parlirea/ arderea produsa de o sursa normala de caldura, inghet, ploi acide, modificarea culorii/ texturii/ aromei/ finisajului, solidificarea materialului topit in recipiente/ masini/ utilaje etc.;
 • cresterea nivelului de apa si deversarea apelor (rauri, lacuri etc.) despre care se stie in mod notoriu ca au loc in mod regulat, precum si alunecari de teren in zone declarate de risc, cunoscute si/sau iminente inaintea datei incheierii politei de asigurare;
 • infiltratia, prin care se intelege patrunderea apei (prin capilaritate sau gravitatie) prin pori/neetanseitati/fisuri/alte deschizaturi, prin sol (prin pereti/fundatii) sau prin acoperisuri/terase/pereti (inclusiv ca urmare a proastei izolatii sau provenind de la instalatii defecte/prost intretinute/uzate etc.), producand umezirea, patarea sau igrasierea bunurilor asigurate, precum si orice pagube consecinta a acestor fenomene;
 • tasarea terenului (indesare, cufundare, compactare prin greutatea proprie ori a altor obiecte), subsidenta (procesul de coborare treptata a scoartei terestre care are loc in bazinele sedimentare), variatia de volum (contractia, umflarea) a terenului ca urmare a inghetului/ dezghetului, apa freatica;
 • deversarea/formarea lacurilor de acumulare, schimbarea artificiala a cursurilor de apa, alte lucrari hidrotehnice, lucrari edilitare de orice fel, explorari, exploatari miniere/ petroliere, indiferent daca pagubele s-au produs in timpul executarii acestor lucrari sau ulterior;
 • trepidatiile produse de circulatie (rutiera, feroviara) sau de instalatii/echipamente/constructii etc.;
 • defecte de material, erori de proiectare/ constructie/ executie/ montaj, proasta intretinere, vechime sau stare de degradare, vicii ascunse;
 • nerespectarea instructiunilor de instalare/ montare/ utilizare/ exploatare/ fabricatie ale bunurilor asigurate, materialelor sau partilor componente;
 • avarii accidentale, supratensiune, supracurent, caderi de tensiune, actiunea normala a curentului electric sau alte fenomene similare in retelele de electricitate, survenite din orice motiv, care provoaca pagube bunurilor asigurate; totusi, sunt acoperite pagubele produse bunurilor de asigurare de incendiul cauzat direct de oricare dintre fenomenele anterior enumerate (avarii accidentale, supratensiune etc.), cu exceptia pagubelor la (sub)ansamblul la care sa produs fenomenul de la care a pornit incendiul;
 • scurgerea accidentala a apei din instalatii/ rezervoare etc., in timpul lucrarilor de instalare/ reparare/ dare in folosinta/ probe/ teste/ modificari constructive etc.;
 • in timpul si ca urmare a lucrarilor de constructie/ reparare/ montaj/ probe executate la bunurile asigurate sau in imediata lor vecinatate;
 • inghetarea apei in conducte/ rezervoare/ vase etc., ca urmare a neglijentei asiguratului/ prepusilor acestuia (inclusiv ca urmare a incalzirii necorespunzatoare);
 • folosirea unei surse de lumina cu flacara deschisa (neprotejata de sticla/sita), a focului deschis sau fumatul in locuri in care sunt depozitate, utilizate sau manipulate obiecte/produse inflamabile (petrol, benzina, produse petroliere, solventi, vopsele etc.) sau usor combustibile (furaje, bumbac, in, canepa etc.);
 • aprinderea/ utilizarea si/sau nesupravegherea focului deschis in apropierea unei Cladiri avand pereti exteriori sau invelitoare din materiale combustibile, cu exceptia cazului cand aceste materiale sunt ignifugate;
 • utilizarea/ manipularea unor produse usor inflamabile in aceeasi incapere si in acelasi timp in care exista o sursa de foc deschis ori lumina cu flacara deschisa, se fumeaza sau functioneaza resouri, radiatoare sau alte aparate electrice furnizoare de caldura;
 • transvazarea continutului unor butelii (recipienti) de aragaz sau alte gaze lichefiate sub presiune, in conditiile interzise prin legislatia in vigoare;
 • construirea cladirilor/altor constructii in zone periclitate de inundatii, caderi sau alunecari de teren, daca organele in drept au interzis prin acte facute publice sau au comunicat in scris asiguratului, inainte de construire, interdictia de a se construi in acea zona, iar pagubele la bunurile asigurate au fost produse de inundatie sau alunecare de teren;
 • nerespectarea normativelor in vigoare/ actelor publicate de organele in drept privind siguranta in constructii;
 • graffiti, lozinci, inscrisuri pe peretii exteriori ai cladirii/altor constructii, precum si lipirea de afise, reclame sau anunturi;
 • eruptii vulcanice, tzunami.

                Pagube la continutul asigurat:

 • aflat /depozitat in locuri deschise sau in aer liber, contrar normelor si uzantelor;
 • aflat/ depozitat in subsoluri care sunt inundate frecvent, indiferent de provenienta apei;
 • depozitat/ ambalat/ stivuit necorespunzator (de ex. depozitate direct pe podea, ori pe rafturi/ paleti/ alte structuri similare aflate la mai putin de 15 cm deasupra nivelului pardoselii).

                 Prejudicii produse prin furt, in urmatoarele situatii:

 • orice alte forme de furt decat cel prin efractie si/sau acte de talharie (exemple de riscuri neacoperite: pierderi inexplicabile, disparitia misterioasa, lipsuri la inventar, furt simplu, furt prin inselatorie);
 • pagubele produse prin furt in timpul si in perioada imediat urmatoare producerii altor riscuri asigurate;
 • furtul savarsit in cazul neasigurarii corespunzatoare de catre asigurat/ prepusilor acestuia a portilor, usilor de acces, ferestrelor sau a altor deschideri exterioare ale cladirilor/ altor constructii asigurate/ continand bunurile asigurate cu sisteme de inchidere corespunzatoare (dupa caz: yale, broaste, lacate, zavoare cu lacat, alarme/sisteme de protectie);
 • furtul, chiar prin efractie, savarsit in timp ce sistemele de protectie declarate/ existente la data incheierii politei de asigurare ori instalate ulterior erau desfiintate, neutilizate ori scoase din functiune;
 • furtul elementelor constructive ale cladirilor/altor constructii asigurate (de ex.: imprejmuiri, invelitori, elemente de tamplarie, balustrade, elemente ale instalatiilor fixe asociate cladirii etc.);
 • furtul de instalatii/ echipamente/ masini/ utilaje (inclusiv parti ale acestora), lasate in afara cladirilor, in aer liber, neingradite, fara paza;
 • furtul produs in cazul in care asiguratul nu respecta masurile de protectie suplimentara impuse de catre asigurator.

                De asemenea, asiguratorul nu acorda despagubiri nici pentru:

 • daune produse in zona de combustie a unui motor cu combustie interna, reactiile ce pot avea loc in zona acestuia, precum si explozia produsa in orice alt echipament in care energia exploziei are caracter permanent;
 • daune produse, prin explozie, boilerelor cazanelor/ vaselor/ altor instalatii sub presiune, in care presiunea interna este datorata numai fluidului aflat sub controlul asiguratului;
 • daune produse de explozia cauzata de dispozitive explozive/ arme de foc/ munitie/ explozibil, de reactia in zona de combustie a unui motor cu combustie interna, precum si de explozia produsa in orice alt echipament in care energia exploziei este utilizata in mod constient;
 • daune produse bunurilor asigurate ori acelor parti ale bunurilor asigurate asupra carora se lucreaza direct, si care rezulta din aceasta actiune sau sunt cauzate de orice operatie de montare/ instalare/ constructie/ reparare/ reglare/ testare/ intretinere.
 • daune produse bunurilor apartinand personalului angajat/ prepusilor asiguratului;
 • daune produse bunurilor asigurate, pentru care producatorul/ furnizorul/ prestatorul de servicii este raspunzator conform legii sau prevederilor contractului incheiat cu asiguratul.
 • daune produse unei parti din cladire care are o destinatie sau o functiune comuna, in conditiile in care cladirea nu este integral asigurata (pentru partea ce excede cota indiviza si abstracta ce i se cuvine asiguratului din respectiva parte de cladire).

                 Nu se pot asigura urmatoarele Cladiri/ constructii si bunuri:

 • Cladiri/alte constructii (inclusiv extinderi/modificari la acestea) construite fara autorizatie de constructie, daca autorizatia era obligatorie la momentul construirii/ extinderii/ modificarii acesteia, conform legii;
 • constructii subterane fara Cladiri deasupra, constructii care nu au fundatie, puturi, diguri, santuri, constructii de ameliorare, precum si constructii usoare aflate in afara perimetrului construibil al localitatilor si folosite temporar;
 • bunuri care din cauza uzurii/ deteriorarii nu mai pot fi folosite in conformitate cu destinatia lor initiala sau a caror stare de intretinere nu este corespunzatoare;
 • cladirile/bunurile afectate de cutremure si neconsolidate/ nereabilitate;
 • cladirile expertizate si incadrate in clase de risc seismic/ categorii de urgenta, conform normativelor legale;
 • bunuri din categoria „Continut”, care se afla in Cladiri/ constructii neasigurabile;
 • constructii/alte constructii edificate ulterior incheierii politei de asigurare, despre care asiguratorul nu a fost informat;
 • cladirile/alte constructii nefinalizate ori pentru care nu s-a efectuat receptia finala, inclusiv bunurile continute in acestea (de exemplu Cladiri in curs de constructie, cu structura de resistenta nefinalizata, fara acoperis, fara inchideri exterioare etc.), daca nu s-a convenit altfel intre parti;
 • vehicule supuse inmatricularii/ inregistrarii si orice alt tip de vehicul autopropulsat, rulote/remorci (daca nu s-a convenit altfel intre parti), ambarcatiuni si mijloace de transport aerian de orice fel, care fac obiectul altor tipuri de asigurari;
 • animale, pasari, pesti si alte vietuitoare, plante, culturi agricole, produse agricole/ viticole/ pomicole/ animaliere, precum si plantatii, paduri, livezi, recolte, pamant sau apa;
 • bani si/sau alte valori, obiecte de arta, instrumente muzicale, daca nu s-a convenit altfel intre parti;
 • telefoane mobile, laptop-uri, alte echipamente similare, daca nu s-a convenit altfel intre parti;
 • actiuni, obligatiuni si alte titluri de valoare, registre contabile, registre de afaceri, acte, contracte, titluri de creanta, facturi, cecuri, bilete de Calatorie, carti de credit, bilete de loterie, diferite certificate, planuri, prototipuri, schite, modele si alte asemenea documente;
 • aur, argint sau metale pretioase in starea lor bruta, diamante si pietre pretioase care nu sunt incorporate in bijuterii;
 • benzi magnetice, discuri de memorie si alte medii de stocare a datelor;
 • orice raspundere civila legata de evenimentul asigurat.
Clauze Suplimentare: 

              La polita de asigurare complexa a cladirilor industriale si continutului societatilor comerciale de la Gothaer Asigurari Reasigurari S.A., in schimbul platii unei prime de asigurare suplimentare, se pot atasa urmatoarele clauze de asigurare prin care pot fi preluate in asigurare riscuri suplimentare, si anume:

                               Clauza C1 - Asigurarea bunurilor casabile pentru riscurile specifice

  • OBIECTUL ASIGURARII
   • Asiguratorul, in baza acestei clauze si in schimbul platii primei de asigurare aditionale de catre asigurat/contractant (in cuantumul si pana la scadentele precizate in polita), extinde acoperirea conferita pentru bunurile casabile mentionate in cererea-chestionar si asigurate in polita de baza, obligandu-se sa acorde despagubiri asiguratului/beneficiarului, in cazul producerii/aparitiei evenimentelor asigurate din riscurile specifice precizate mai jos.
   • Sunt asigurabile urmatoarele bunuri casabile, aflate la locatia mentionata in polita:
    • Geamuri de usi si ferestre care fac parte integranta din cladire/alte constructii, pereti cortina, pereti din caramida de sticla, placi de gresie/faianta/marmura etc. folosite la/pentru placarea interioara sau exterioara a peretilor/ podelelor/ coloanelor;
    • Obiecte sanitare (chiuvete, cazi de baie, cabine de dus, vase WC etc.);
    • Vitralii, sobe de teracota, acvarii, copertine pentru terase, panouri publicitare, luminatoare pentru terase si acoperisuri, geamuri/oglinzi amplasate pe mobilier mobil.
  • RISCURI ACOPERITE - asiguratorul acorda despagubiri pentru pagubele (spargere, crapare) produse bunurilor casabile asigurate cauzate de urmatoarele riscuri, in perioada asigurata:
   • Variatii de temperatura, altele dacat cele cauzate de o sursa normala de caldura;
   • Accidente de orice fel, inclusiv cele produse prin actiunea animalelor;
   • Greseli de montare, lucrari de montare sau de demontare ori mutarea bunurilor asigurate.
  • EXCLUDERI - asiguratorul nu acorda despagubiri pentru:
   • daune de suprafata (zgarieturi, matuiri, schimbarea culorii in timp sau sub actiunea factorilor de mediu, aschieri, exfolieri, deteriorari produse prin scantei de sudura);
   • daune cauzate de lucrari de reparatii, decorari, adaugiri sau modificari la cladire/ alte constructii/ peretele in care sunt fixate bunurile casabile, inclusiv pagube cauzate de lucrari de instalare/ montare/ demontare/ mutare a bunurilor casabile asigurate sau de montarea defectuoasa a acestora;
   • Avarierea/ distrugerea ramelor bunurilor casabile asigurate, daca valoarea acestora nu a fost inclusa in suma asigurata;
   • Defecte existente la incheierea asigurarii (crapari, exfolieri etc.).
  • SUMA ASIGURATA
   • Bunurile casabile se asigura la Valoarea de inlocuire. Aceasta valoare trebuie sa includa toate cheltuielile aditionale efectuate de asigurat in vederea achizitionarii si montarii acestora;
   • Suma asigurata aferenta bunurilor casabile ce reprezinta obiecte de arta se stabileste conform listelor cu valori, pe baza de cataloage si/sau expertize.

                               Clauza C2 - Asigurarea echipamentelor, instalatiilor si masinilor electrice pentru riscul fenomene electrice

  • OBIECTUL ASIGURARII
   • Asiguratorul, in baza acestei clauze si in schimbul primei aditionale de asigurare platita de catre asigurat/contractant, extinde acoperirea pentru echipamentele, instalatiile si masinile electrice (cu exceptia partilor electronice) mentionate in cererea-chestionar si asigurate in polita de baza, obligandu-se sa acorde despagubiri asiguratului/ beneficiarului, in cazul producerii evenimentelor asigurate din riscurile specifice precizate mai jos.
  • RISCURI ACOPERITE - asiguratorul acorda despagubiri pentru pagubele (avarierea/ distrugerea) produse bunurilor asigurate, consecinta directa, imprevizibila si accidentala a producerii in perioada asigurata a urmatoarelor riscuri:
   • Aarcuri electrice, supratensiune, suprasarcina, scurtcircuit, intrerupere de curent, variatii de tensiune (chiar daca aceste riscuri au fost sau nu urmate de incendiu);
   • Actiunea indirecta a electricitatii atmosferice (Trasnet, fulger) asupra bunurilor asigurate aflate in interiorul sau exteriorul cladirilor/constructiilor sub cerul liber (statii electrice, transformatoare etc).
   • Asiguratorul acorda despagubiri pentru pagubele cauzate de riscurile specifice precizate anterior, cu conditia ca bunurile asigurate sa fie omologate, sa fi trecut cu succes procedura de punere in functiune si sa fie in stare buna de functionare.
  • EXCLUDERI - asiguratorul nu acorda despagubiri pentru:
   • Intreruperea alimentarii cu energie electrica ca urmare a neplatii de catre asigurat a facturilor sau nerespectarii altor obligatii prevazute in contractul de furnizare;
   • daune cauzate la piese sau parti care prin intrebuintare si/sau natura lor sufera un grad mare de uzura, inclusiv piese sau componente schimbabile/ detasabile/ consumabile, scule, dispoztive, cum ar fi: baterii/ acumulatoare electrice, carbuni/ perii colectoare, tuburi electronice si lampi de iluminat, proiectoare, bobinaje electrice (altele decat cele ale motoarelor electrice), cabluri de conexiune, sigurante si alte elemente de protectie, prize, stechere, agenti frigorifici sau de racire;
   • Pagube produse cu ocazia efectuarii unor lucrari de instalare, depozitare, montare, demontare sau mutare, omologare sau proba a bunurilor asigurate, montare gresita;
   • Pagube produse in timpul operatiilor de omologare sau de probe;
   • Instalatia electrica aferenta cladirii/ constructiilor, inclusiv tabloul de distributie a energiei electrice; unelte electrice, masini de gaurit, polizor unghiular, fierastrau electric, masini de tuns iarba si altele asemenea;
   • instalatii/ echipamente si aparatura electronica, de comunicatii, masini/ instalatii de tip electrocasnic;
   • Bunurile mobile (de tipul utilajelor nesupuse inmatricularii, de exemplu: tractoare, masini/ utilaje agricole, manipulatoare, moto/ electrostivuitoare, electrocare) sau bunuri portabile;
   • Partea electronica a bunurilor asigurate;
   • Prejudicii cauzate de uzura sau lipsa de intretinere.
  • SUMA ASIGURATA
   • Bunurile mentionate in cererea-chestionar se asigura la Valorea de inlocuire. Aceasta valoare trebuie sa includa toate cheltuielile aditionale efectuate de asigurat in vederea achizitionarii unora similare (de acelasi fel si aceeasi capacitate) si montarii acestora.

                               Clauza C3 - Asigurarea echipamentelor si instalatiilor care asigura functionalitatea cladirii pentru riscul de avarii accidentale

  • OBIECTUL ASIGURARII
   • Aasiguratorul, in baza acestei clauze si in schimbul platii primei de asigurare aditionale de catre asigurat/ contractant (in cuantumul si pana la scadentele precizate in polita), extinde acoperirea conferita instalatiilor si echipamentelor care asigura functionalitatea cladirii, mentionate in cererea-chestionar si asigurate in polita de baza, obligandu-se sa acorde despagubiri asiguratului/ beneficiarului, in cazul producerii/ aparitiei evenimentelor asigurate din riscurile specifice precizate mai jos.
   • In baza acestei clauze se pot asigura instalatiile si echipamentele (de exemplu: centrala termica, instalatii de climatizare/ aer conditionat, lifturi, ascensoare pentru marfuri etc.). care asigura functionalitatea cladirii asigurate in polita de baza, aflate la locatia asigurata precizata in polita si pentru care sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
    • Sunt puse in functiune conform normelor legale in vigoare si sunt functionale;
    • Are o vechime de max. 10 ani (in cazul centralei termice si a aparatelor/ instalatiilor de climatizare);
    • Sunt executate de producatori autorizati conform normelor in vigoare, sunt montate de prestatori legal autorizati pentru aceasta activitate, iar reviziile periodice au fost efectuate la termen, conform legii.
  • RISCURI ACOPERITE - asiguratorul acorda despagubiri pentru pagubele (avarierea/ distrugerea) instalatiilor si echipamentelor care asigura functionalitatea cladirii, produse de urmatoarele riscuri:
   • Scurt-circuit, supratensiune, suprasarcina, formarea de arcuri voltaice, inductie;
   • Lipsa accidentala a apei in boilere sau in recipientele sub presiune;
   • Explozia fizica (ruperea/ distrugerea peretilor vaselor aflate sub presiune prin exercitarea fortei/ presiunii aburilor, vaporilor, fluidului intern);
   • Accidente fortuite: dereglari, aruncarea in timpul functionarii a unor parti componente, patrunderea accidentala de obiecte straine in corpul instalatiei, defectarea dispozitivelor de protectie;
   • Defecte de material, defecte sau erori de proiectare/ fabricatie/ executie, erori de montare/ instalare.
  • EXCLUDERI - asiguratorul nu acorda despagubiri pentru:
   • Pagube provocate de actiunea normala a curentului electric asupra instalatiilor si aparaturii electrice;
   • Pagube produse partilor componente care prin intrebuintare si/sau natura lor sufera un grad mare de uzura sau depreciere si necesita inlocuire periodica (site, filtre, gratare de ardere, garnituri, cabluri, obiecte de sticla, materiale consumabile, lubrifianti etc.);
   • Consecintele directe ale exploatarii (de exemplu: depreciere/uzura normala, degradari/deteriorari progresive, oxidare, coroziune, eroziune, cavitatie, rugina, noroi, sedimente/depuneri cum ar fi piatra pe cazane, orice influente chimice/atmosferice, influenta temperaturii, supraincalzire etc.);
   • Pagube produse prin deteriorarea gratarelor de ardere, duzelor de gaze, injectoarelor si a altor componente similare;
   • Avarii cauzate de testari, supraincarcare sau suprasolicitare, experimente presupunand impunerea unor conditii exceptionale de exploatare;
   • Bunuri care nu au fost supuse testelor de functionare ori nu au trecut cu succes aceste teste;
   • daune/avarii pentru care producatorul/ furnizorul este raspunzator, conform legii sau obligatiilor contractuale;
   • Pagube produse bunurilor asigurate prin caldura provenita de la o sursa normala de caldura;
   • Pagube produse bunurilor pentru care proprietarul nu detine avizele legale de exploatare si functionare la data producerii/ aparitiei evenimentului asigurat;
   • Cheltuieli ocazionate de reparatii si revizii curente/ periodice;
   • Inghetarea apei in instalatia de racire, lipsa de ungere sau ungerea insuficienta;
   • Utilizarea bunurilor necorespunzator destinatiei acestora;
   • Utilizarea/ exploatarea bunurilor de catre persoane neautorizate sau care nu au calificarea necesara, precum si de catre persoane aflate sub influenta alcoolului/ drogurilor/ substantelor cu efect similar;
   • Pagube produse la suprafata bunurilor asigurate (zgarieturi, matuiri, schimbarea culorii in timp sau sub actiunea factorilor de mediu, aschieri, exfolieri etc.);
   • explozie chimica, explozia gazelor de ardere, explozia la motoarele cu combustie interna, reactiile ce pot avea loc in zona acestora, explozia produsa in orice alt echipament in care energia exploziei are caracter permanent, explozia cauzata de dispozitive explozive/ arme de foc/ munitie/ explozibil, precum si operatiunile ulterioare de demolare/ demontare/ curatarea locului.
  • SUMA ASIGURATA
   • Instalatiile si echipamentele care care fac obiectul acoperii acestei clauze se asigura la Valorea de inlocuire din nou. Aceasta valoare trebuie sa includa toate cheltuielile aditionale efectuate de asigurat in vederea achizitionarii cu unele similare (de acelasi fel si capacitate, avand aceleasi caracteristici constructive si functionale ca cea asigurata) si montarii acestora.

                               Clauza C4 - Asigurarea vaselor sub presiune (boilere, cazane)

  • OBIECTUL ASIGURARII
   • Asiguratorul, in baza acestei clauze speciale si in schimbul platii primei de asigurare aditionale de catre asigurat/ contractant, extinde acoperirea conferita prin polita de baza si pentru pagubele materiale produse ca urmare a exploziei vaselor sub presiune (altele decat cele utilizate in componenta instalatiei de incalzire/ termice), obligandu-se sa acorde despagubiri asiguratului/ beneficiarului pentru pagube materiale rezultate ca urmare a producerii riscurilor asigurate.
  • RISCURI ACOPERITE - asiguratorul acorda despagubiri pentru pagubele materiale (avarierea/ distrugerea) produse prin explozie vaselor sub presiune (altele decat cele utilizate in componenta instalatiei de incalzire/ termice), in care presiunea interna este datorata exclusiv fluidului aflat sub controlul asiguratului; De asemenea sunt acoperite si prejudiciile produse de catre asigurat, pentru:
   • Sumele pe care asiguratul este obligat sa le plateasca cu titlu de despagubiri tertelor persoane ca urmare a producerii riscurilor asigurate descrise mai sus in aceasta clauza;
   • Cheltuielile de judecata facute de persoana pagubita pentru indeplinirea formalitatilor legale in vederea obligarii asiguratului la plata despagubirilor, daca asiguratul a fost obligat la despagubire prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva;
   • Cheltuielile de judecata facute de asigurat in procesul civil, stabilite de lege ori de catre instantele de judecata, daca asiguratul a fost obligat la plata despagubirilor.
  • EXCLUDERI - asiguratorul nu acorda despagubiri pentru:
   • Pagube materiale decurgand din raspunderea civila legala consecinte ale exploziei, din urmatoarele cauze:
    • Lipsa autorizatiilor de functionare eliberate de ISCIR sau de catre alte autoritati din domeniu;
    • Neglijenata in serviciu a prepusilor asiguratului;
   • Pagube materiale produse in timpul testelor/ experimentelor instalatiilor sau vaselor aflate sub presiune;
   • Pagubele materiale produse bunurilor proprii ale asiguratului sau aflate in grija, custodia sau controlul acestuia;
   • Raspunderea asiguratului decurgand din calitatea de angajator, ori raspunderea asumata de asigurat printr-un contract/ intelegere/ acord/ garantie, inclusiv orice raspundere profesionala;
   • Prejudicii produse sau agravate (pentru partea din prejudiciu care s-a marit) ca urmare a faptului ca asiguratul nu a luat masurile necesare prevenirii/ diminuarii prejudiciilor (de exemplu: nerespectarea specificatiilor tehnice ale producatorului/ furnizorului/ reparatorului, nerespectarea reglementarilor legale cu privire la desfasurarea activitatii);
   • Pretentiile privind situatiile in care asiguratul este exonerat de raspundere conform prevederilor legale in vigoare;
   • Pretentii in legatura cu hartii de valoare, documente, baze de date/ inregistrari electronice, registre sau titluri, acte, manuscrise, pietre scumpe, obiecte de platina/ aur/ argint, marci postale si altele asemenea, colectii, tablouri, sculpturi sau alte obiecte avand o valoare artistica, stiintifica sau istorica, precum si pentru distrugerea sau disparitia banilor;
   • Pierderi financiare fara legatura directa cu vatamarile corporale si/sau pagubele materiale suferite de tertele persoane pagubite (pierderi financiare pure, pierderi de profit, pierderea folosintei bunurilor, reducerea valorii bunurilor dupa reparatie), precum si orice alte prejudicii indirecte;
   • Raspunderea sub-contractantilor asiguratului;
   • Raspunderea incrucisata; prin „raspundere incrucisata” se intelege situatia in care pe polita sunt numiti mai multi asigurati, iar daca unul dintre asigurati cauzeaza prejudicii unui alt asigurat, acoperirea ar functiona ca si cum ar fi fost emisa o polita separata pentru fiecare dintre asigurati.
  • SUMA ASIGURATA
   • Suma asigurata se stabileste la o valoare declarata de asigurat si agreata de asigurator, reprezentand limita maxima de raspundere a asiguratorului;
   • Valoarea despagubirii acordate de asigurator nu poate depasi nici limita despagubirii aferenta acestei clauze si nici cuantumul daunei determinat la data producerii evenimentului asigurat.
  • CONSTATAREA, EVALUAREA SI PLATA DESPAGUBIRILOR
   • Cuantumul daunei la data producerii evenimentului asigurat reprezinta:
    • In cazul daunei totale: costul procurarii/ producerii bunului avariat la care se aplica coeficientul de uzura stabilit in functie de vechime, intrebuintare si stare de intretinere;
    • In cazul daunei partiale: costul la data daunei a reparatiei, reconditionarii sau inlocuirii partilor avariate sau distruse, diminuat cu uzura stabilita in functie de starea acestora de intretinere, vechime, precum si cel al manoperei, transportului, montarii/ demontarii pentru readucerea bunurilor avariate la starea anterioara producerii riscului acoperit.

                               Clauza C5 - Asigurarea bunurilor mobile (transportabile, portabile)

  • OBIECTUL ASIGURARII
   • Asiguratorul, in baza acestei clauze si in schimbul primei aditionale de asigurare platita de catre asigurat/ contractant, extinde acoperirea pentru bunurile mobile (transportabile, portabile) mentionate in cererea-chestionar, care pe parcursul perioadei de asigurare sunt mutate la diverse locatii sau care, in cea mai mare parte a programului de lucru se gasesc in afara locatiei asigurate, obligandu-se sa acorde despagubiri asiguratului/ beneficiarului in cazul producerii evenimentelor asigurate din riscurile enumerate in polita de baza.
   • Bunurile ce se pot asigura in baza acestei clauze sunt:
    • Bunuri transportabile: instalatii/ aparate de masura si control (geologie/ geodezie); echipamente/ instalatii de foraj; statii de betoane mobile; tonete tractabile; vagoane dormitor (rulote, remorci) etc. Aceste bunuri sunt transportabile prin natura lor si se definesc ca fiind bunuri ce se gasesc la locatii diferite in perioada asigurata.
    • Bunuri portabile: masini de gaurit, masini de taiat, polizoare, fierastraie, aparate de sudura etc.
    • Bunurile se acopera prin asigurare in baza unei specificatii tehnice ce va contine datele acestora de identificare, locatia/iile unde vor fi amplasate/ parcate/ garate.
  • EXCLUDERI - asiguratorul nu acorda despagubiri pentru:
   • Daunele produse ca urmare a unor accidente de circulatie pe drumurile publice sau ocazionate de transportarea de la un loc de exploatare la altul, pe caile uzinale sau forestiere, inclusiv ca urmare a izbirii de catre vehicule, utilaje sau masini neinmatriculabile si la urcarea/coborarea in/din mijloace de transport;
   • Avariile accidentale produse la masini, utilaje, echipamente, motoare, instalatii;
   • Datorita neglijentei (cadere, scapare etc.);
   • Furtul din autovehicule cu exceptia furtului prin acte de talharie;
   • Prejudicii cauzate de uzura sau lipsa de intretinere;
   • Telefoane mobile, laptop-uri, alte echipamente similare.
  • SUMA ASIGURATA
   • Bunurile mentionate in cererea-chestionar se asigura la Valorea de inlocuire. Aceasta valoare trebuie sa includa toate cheltuielile aditionale efectuate de asigurat in vederea achizitionarii si montarii acestora.

                               Clauza C6 - Asigurarea automata a noilor achizitii

  • OBIECTUL ASIGURARII
   • Asiguratorul, in baza acestei clauze, include automat in polita de asigurare, fara nici o avizare prealabila, bunurile similare sau asemanatoare celor deja asigurate, achizitionate de catre asigurat pe durata perioadei de asigurare, obligandu-se sa acorde despagubiri asiguratului/ beneficiarului, in cazul producerii evenimentelor asigurate din riscurile enumerate in polita de baza, cu indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:
    • Valoarea totala a noilor achizitii sa nu depaseasca 10% din suma totala asigurata mentionata in polita;
    • Asiguratorul sa fie notificat in scris asupra noilor achizitii in termen de 30 zile de la data efectuarii achizitiei de catre asigurat.
   • Bunurile care fac obiectul acestei clauze vor trebui identificate in baza unei specificatii tehnice ce va contine datele acestora de identificare, locatia/iile unde vor fi amplasate, suma asigurata.
   • Asiguratul este obligat sa achite prima de asigurare suplimentara pentru noile achizitii cuprinse in asigurare.
   • Nu fac obiectul acestei clauze majorarile sumelor asigurate rezultate din cresterea valorii bunurilor asigurate ca urmare a reevaluarii acestora.
   • Daca in momentul producerii evenimentului asigurat care afecteaza bunurile nou achizitionate, valoarea de asigurare a acestora este cu cel mult 10% mai mare decat suma asigurata precizata in polita, nu se aplica subasigurarea (principiul proportionalitatii), daca s-au respectat conditiile precizate iar asiguratul a achitat prima de asigurare suplimentara aferenta.

                               Clauza C7 - Asigurarea lucrarilor minore

  • OBIECTUL ASIGURARII
   • Asiguratorul, in baza acestei clauze si in schimbul platii primei de asigurare aditionale de catre asigurat/ contractant extinde acoperirea, pentru daunele materiale produse lucrarilor minore din riscurile asigurate mentionate in polita de baza.
   • Exemple de lucrari minore ce se pot executa la locatia asigurata: lucrari de renovare, reabilitare, lucrari de intretinere, imbunatatiri sau modernizari executate asupra oricarui bun asigurat prin polita, cu conditia ca aceste lucrari sa nu afecteze structura de rezistenta a cladirii / cladirilor asigurate si cu conditia ca aceste lucrari sa nu necesite autorizare de construire in conformitate cu legislatia in vigoare.
  • EXCLUDERI - asiguratorul nu acorda despagubiri pentru:
   • Lucrari de constructii executate care afecteaza structura de rezistenta a cladirii/ cladirilor asigurate;
   • Lucrari de constructii pentru care legislatia in vigoare prevede autorizare de construire;
   • Furtul materialelor de constructii depozitate la locatie;
   • Furtul bunurilor daca cladirea asigurata nu are paza permanenta;
   • Prejudicii produse de Fenomene naturale (inclusiv inghet, precipitatii, topirea zapezii/ghetii) pe perioada in care in acoperisul nu este functional;
   • Alte lucrari de constructii asigurate printr-o polita de asigurare a lucrarilor de constructii-montaj.
  • SUMA ASIGURATA
   • Suma asigurata pentru lucrari minore, asigurate in baza acestei clauze, constituie o sublimita de despagubire, precizata in polita sau in actele aditionale la polita ce nu poate depasi 10% din suma asigurata corespunzatoare bunurilor asiguratului (Cladiri si continut), dar max. 100.000 EURO sau echivalentul acestei sume si reprezinta valoarea materialelor ce urmeaza a fi incorporate in constructie la care se adauga toate costurile de achizitie si manopera.
  • OBLIGATIILE ASIGURATULUI
   • Pe timpul lucrarilor minore executate la locatie, asiguratul are urmatoarele obligatii:
    • In locul unde se lucreaza cu materiale izolatoare si de acoperire de natura combustibila/ inflamabila trebuie respectate urmatoarele masuri:
     • Prezenta permanenta a personalului de supraveghere si interventie dotat cu mijloace de stingere in cazul unui inceput de incendiu;
     • Neefectuarea de operatii de sudura acolo unde aceste materiale nu au fost inca puse in lucru;
     • Avizul PSI pentru lucrul cu foc deschis/ sudura;
     • Fumatul interzis.
    • In cazul lucrului cu “foc deschis”, precum si in cazul oricarei operatiuni ce utilizeaza sau dezvolta temperaturi inalte trebuie respectate, in afara masurilor de mai sus, si urmatoarele masuri:
     • Aaplicarea normelor de siguranta PSI in vigoare;
     • Efectuarea lucrarilor numai in baza eliberarii “permisului de lucru” conform normativelor in vigoare;
     • Indepartarea la distanta suficienta de zona de lucru a materialelor si substantelor inflamabile si/sau explozibile.

                               Clauza C8 - Asigurarea cladirilor in constructie

  • OBIECTUL ASIGURARII
   • Asiguratorul, in baza acestei clauze si in schimbul platii primei de asigurare de catre asigurat/ contractant extinde acoperirea pentru Cladiri/alte constructii aflate in constructie si neutilizate inca conform destinatiei finale, obligandu-se sa acorde despagubiri asiguratului/ beneficiarului in cazul producerii/ aparitiei evenimentelor asigurate.
   • Asigurarea se incheie numai pentru lucrari deja incepute, la care s-a executat cel putin fundatia.
  • EXCLUDERI - asiguratorul nu acorda despagubiri pentru:
   • Distrugerea/ avarierea datorata riscurilor acoperite prin polita de baza, elementelor de constructii/ instalatii/ alte materiale care nu au fost incorporate/ montate in/la cladirea asigurata;
   • Furtul materialelor de constructii depozitate pe santier;
   • Furtul bunurilor daca cladirea asigurata nu are paza permanenta;
   • Prejudicii produse de fenomene naturale (inclusiv inghet, precipitati, topirea zapezii/ ghetii) pe perioada in care in acoperisul nu este finalizat.
  • SUMA ASIGURATA
   • Asigurarea se incheie la valoarea finala a constructiei, reprezentand valoarea reala la data incheierii contractului a structurii existente majorata cu valoarea lucrarilor de constructii-montaj conform devizului de lucrari intocmit de societatea de constructii care efectueaza lucrarile sau devizul de lucrari in regie proprie intocmit de asigurat, prezentat la momentul incheierii politei.

                               Clauza C9 – Asigurarea cresterilor sezoniere a stocurilor

  • OBIECTUL ASIGURARII
   • Asiguratorul, in baza acestei clauze speciale, extinde acoperirea conferita prin polita de baza pentru cresterile sezoniere de stocuri ce pot fi atinse la un moment dat in perioada asigurata, obligandu-se sa acorde despagubiri asiguratului/ beneficiarului, in cazul producerii evenimentelor asigurate din riscurile enumerate in polita de baza;
   • Sunt acoperite cresteri sezoniere pentru valori asigurate ale stocului de marfa excedent cu maxim 25% din suma asigurata precizata in polita pentru cele mai aglomerate perioade ale anului, maxim trei luni cumulate pe intreaga perioada asigurata, cum ar fi craciun, paste si sezonul de vara.
  • OBLIGATIILE ASIGURATULUI
   • Asiguratului ii revin si urmatoarele obligatii:
    • Sa transmita asiguratorului la sfarsitul perioadei asigurate o notificare cu privire la cantitatea efectiva de stocuri inregistrata in documentele contabile pe intreaga perioada asigurata;
    • Prima de asigurare se va regulariza pe baza acestei notificari transmise de asigurat asiguratorului, asiguratul fiind obligat sa achite prima de asigurare suplimentara;
    • Daca in momentul producerii evenimentului asigurat, valoarea de asigurare a stocurilor inregistrate in evidentele contabile este cu cel mult 25% mai mare decat suma asigurata precizata in polita, nu se aplica subasigurarea (principiul proportionalitatii).

                               Clauza C10 - Asigurarea stocurilor la valoare medie

  • OBIECTUL ASIGURARII
   • Asiguratorul, in baza acestei clauze speciale si in schimbul platii primei de asigurare aditionale de catre asigurat/ contractant, acopera stocurile maxime lunare ce pot fi atinse la un moment dat in perioada asigurata, la valoarea medie a acestora.
  • LIMITA DE despagubire
   • Limita despagubirii, se stabileste la o valoare declarata de asigurat si agreata de asigurator. Raspunderea asiguratorului pentru toate evenimentele asigurate acoperite nu va depasi limita de despagubire aferenta acestei clauze;
   • Suma asigurata inscrisa in polita de baza reprezinta valoarea medie a stocurilor maxime lunare ce pot fi atinse la un moment dat in perioada asigurata;
   • Aceasta limita de despagubire nu majoreaza raspunderea asiguratorului (suma asigurata) mentionata in polita de baza.
  • OBLIGATIILE ASIGURATULUI
   • Asiguratul are obligatia de a transmite asiguratorului, la sfarsitul perioadei de raportare asa cum a fost stabilita de parti la incheierea politei de asigurare, o notificare cu privire la cantitatea efectiva de stocuri inregistrata in documentele contabile.
   • Prima de asigurare se va regulariza pe baza acestor notificari transmise de asigurat cu privire la cantitatea efectiva de stocuri inregistrata in documentele contabile.
   • Daca prima de asigurare rezultata, aferenta perioadei raportate, este mai mare decat prima de asigurare achitata, asiguratul va plati diferenta dintre acestea iar daca este mai mica, diferenta incasata in plus va fi returnata asiguratului.
   • Asiguratul se obliga sa instiinteze in scris asiguratorul in legatura cu valoarea maxima a stocurilor inregistrate conform evidentelor contabile in perioada raportata, in maximum 5 zile de la expirarea perioadei de raportare convenite. In cazul in care asiguratul nu respecta acest termen, se va considera ca asiguratul a declarat ca valoare maxima efectiva a stocurilor asigurate in perioada de raportare valoarea anterioara declarata.
  • EVALUAREA SI PLATA DESPAGUBIRILOR
   • Asiguratorul acorda despagubiri fara aplicarea principiului proportionalitatii (Subasigurare) pentru valori asigurate ale stocului de marfa excedent cu maxim 20% din suma asigurata precizata in polita, insa nu mai mult decat aceasta.
   • Daca valorea asigurata a stocului de marfa excede cu mai mult de 20% din suma asigurata precizata in polita, la stabilirea cuantumului despagubirii, cuantumul daunei se reduce proportional, corespunzator raportului dintre suma asigurata precizata in polita de asigurare si valoarea de asigurare a stocului la data producerii sau aparitiei evenimentului asigurat.
   • Suma asigurata poate fi majorata cu acordul asiguratorului, noua suma asigurata si data de la care intra in vigoare fiind stipulate intr-un supliment de asigurare.

                               Clauza C11 - Asigurarea stocului de marfa refrigerata

  • OBIECTUL ASIGURARII
   • Asiguratorul, in baza acestei clauze speciale si in schimbul platii primei de asigurare aditionale de catre asigurat/ contractant, extinde acoperirea conferita de polita de baza, in limita sumelor asigurate precizate in specificatia politei, si pentru deteriorarea stocului de marfa refrigerata/ congelata, aflat numai in spatii frigorifice, consecinta a producerii riscurilor specifice prevazute mai jos.
  • RISCURI ACOPERITE - asiguratorul acorda despagubiri pentru daunele produse marfii refrigerate/ congelate, cauzate de urmatoarele riscuri, in perioada asigurata:
   • Avarierea accidentala a agregatelor frigorifice (spargere, distorsiune sau arderea oricarei parti, inclusiv a propriilor cabluri, prize/fise si sigurante) rezultate din defecte mecanice sau electrice, aparute in timpul functionarii in conditii normale de lucru;
   • Intreruperea accidentala a furnizarii energiei electrice pentru o durata mai mare de 2 ore consecutive;
   • Scurgerea accidentala ale agentului frigorific din agregatul frigorific;
   • Nefunctionarea elementelor de control automat sau de termostatare, care fac parte din agregatul frigorific.
  • EXCLUDERI - asiguratorul nu acorda despagubiri pentru:
   • Pagube datorate caderii accidentale a alimentarii cu energie electrica din reteaua publica care nu depaseste 2 ore consecutive;
   • Pierderea normala in volum/ greutate, deteriorare sau putrezire naturala, fara legatura cu riscurile specifice acoperite;
   • Depasirea termenului/ capacitatii de depozitare admise;
   • Depozitare, stivuire necorespunzatoare sau gresita, ambalare insuficienta/ necorespunzatoare;
   • Nerespectarea specificatiilor sau conditiilor impuse de producator/ furnizor;
   • Eroziune, coroziune, depuneri lasate de apa, influente chimice sau atmosferice continue, depuneri exagerate de rugina, noroi, zgura din conducte sau alte depuneri care afecteaza instalatiile de racire;
   • Daunele produse in cazul instalatiilor frigorifice mai vechi de 5 ani pentru care asiguratul nu detine un contract service/ mentenanta de specialitate;
   • Pagube datorate caderii accidentale a alimentarii cu energie electrica din reteaua publica ca urmare a actelor deliberate ale persoanelor responsabile cu furnizarea energiei electice;
   • Intreruperea alimentarii cu energie electrica de catre furnizor ca urmare a neplatii de catre asigurat a facturilor sau nerespectarii altor obligatii prevazute in contractul de furnizare;
   • Pagube datorate uzurii agregatelor frigorifice;
   • Pagube datorate reglarii incorecte a dispozitivelor de control automat si de termostatare.
  • SUMA ASIGURATA
   • Pretul de achizitie al marfii sau, dupa caz, costul marfii pentru care depozitarul are raspundere conform facturilor, dar fara sa se depaseasca in nici un caz pretul pietei la care urmeaza sa se livreze marfa.
   • De asemenea, suma asigurata va cuprinde cheltuielile de depozitare, iar in cazul importurilor si taxele vamale aferente.
  • LIMITA DE despagubire
   • Limita despagubirii, se stabileste la o valoare declarata de asigurat si agreata de asigurator.
   • Raspunderea asiguratorului pentru toate evenimentele acoperite nu va depasi limita de despagubire aferenta acestei clauze.
   • Aceasta limita de despagubire nu majoreaza raspunderea asiguratorului (suma asigurata) mentionata in polita de baza.

                               Clauza C12 - bunuri cu valoare unitara mare si volum mic ce constituie marfa in magazine

  • OBIECTUL ASIGURARII
   • Asiguratorul, in baza acestei clauze si in schimbul primei aditionale de asigurare platita de catre asigurat/ contractant, extinde acoperirea pentru bunurile cu volum mic si valoare unitara mare care constituie marfa in magazine, obligandu-se sa acorde despagubiri asiguratului/ beneficiarului, in cazul producerii evenimentelor asigurate din riscurile enumerate in polita de baza.
   • Bunurile care fac obiectul acestei clauze vor trebui identificate in baza unei specificatii tehnice ce va contine datele acestora de identificare, locatia/iile unde vor fi amplasate, suma asigurata. Exemple de bunuri ce se pot asigura in baza acestei clauze: camere video, aparatura foto, laptop-uri, notebook-uri, telefoane mobile inclusiv accesoriile acestora, bijuterii, ceasuri, alte bunuri cu volum mic si valoare unitara mare.
  • EXCLUDERI - asiguratorul nu acorda despagubiri pentru:
   • Pagube cauzate de conditii sau variatii climatice, atmosferice sau actiunea luminii sau lipsei de intretinere;
   • Pagube datorate neglijentei, nesupravegherii, omisiunii privind activarea sistemelor de blocare si alarmare;
   • Pierderi inexplicabile, disparitii misterioase, lipsuri la inventar, lipsuri datorate greselilor de contabilitate, erorilor de calcul sau erorilor comise cu ocazia inventarelor, orice forme de infractiune contra patrimoniului cu exceptia furtului prin efractie sau talhariei;
   • Pagube cauzate de incalzirea, uscarea, curatarea, vopsirea, repararea, restaurarea, utilizarea gresite;
   • Pagube cauzate de un act deliberat de omisiune al asiguratului sau angajatilor acestuia care ar fi putut fi prevazut in mod rezonabil de asigurat avand in vedere natura si circumstantele respectivului act de omisiune;
   • Pagube cauzate pe timpul transportului bunurilor asigurate;
   • Pagube produse cu ocazia efectuarii unor lucrari de instalare, depozitare, montare, demontare sau mutare a bunurilor asigurate.
   • In cazul riscului de furt, plata despagubirilor se face numai in conditiile in care masurile de protectie si securitate sunt mentinute in mod continuu pe toata durata de valabilitate a politei de asigurare.
  • SUMA ASIGURATA
   • Bunurile mentionate in cererea-chestionar/ specificatia de asigurare se asigura la Valorea declarata de asigurat la data incheierii politei pentru fiecare bun asigurat in parte, insotita de documente – evaluari/ expertize de specialitate/ certificate (de la caz la caz) etc. care face parte integranta din polita de asigurare.
  • OBLIGATIILE ASIGURATULUI
   • In baza acestei clauze speciale, asiguratul/ contractantul are urmatoarele obligatii in legatura cu sistemele/ dispozitivele de protectie:
    • Sa monteze sisteme de alarmare adecvate si monitorizate, instalate conform normelor legale (antiefractie, control acces, televiziune cu circuit inchis), functionabile (armate) si verificate periodic;
    • Sa intretina sistemele de protectie conform cerintelor producatorului, inclusiv prin incheierea de contracte de intretinere cu prestatori de servicii specializati;
    • Sa ia toate masurile rezonabile pentru siguranta bunurilor asigurate si prevenirea daunelor.

                               Clauza C13 - Asigurarea exponatelor

  • OBIECTUL ASIGURARII
   • Asiguratorul, in baza acestei clauze si in schimbul primei aditionale de asigurare platita de catre asigurat/ contractant, extinde acoperirea conferita prin polita de baza si pentru exponatele din cadrul evenimentelor nationale/ internationale, obligandu-se sa acorde despagubiri asiguratului/ beneficiarului pentru daune materiale rezultate ca urmare a producerii riscurilor asigurate.
  • SECTIUNEA I - Asigurarea exponatelor
   • Se acopera prin asigurare exponatele detinute de asigurat in calitate de proprietar sau de custode, expozant la evenimente nationale/ internationale.
  • SECTIUNEA II – Se extinde acoperirea conferita la paragraful de mai sus si pentru bunurile apartinand organizatorului de eveniment expozitional aflate in custodia/ controlul asiguratului pe durata evenimentului expozitional.
  • RISCURI ACOPERITE
   • STANDARD - sunt acoperite riscurile asigurate prin polita de baza, produse in perioada de valabilitate a clauzei la locatia evenimentului expozitional, in tara sau in strainatate, conform comunicarilor transmise de asigurat.
   • STANDARD PLUS - se extinde acoperirea conferita la punctul anterior si pentru daunele produse pe durata tranzitului, de la locatia asiguratului spre locul desfasurarii evenimentului expozitional si retur, pentru riscurile de pierdere sau avariere a exponatelor produse din orice cauza, cu exceptia excluderilor de mai jos.
  • EXCLUDERI - asiguratorul nu acorda despagubiri pentru:
   • Pagube indirecte cum ar fi pierderea venitului/ profitului, pierderea folosintei;
   • Evenimente pentru care o terta parte furnizoare (producator sau vanzator), transportator, agent de livrare sau contractor este responsabil conform legii sau obligatiilor contractuale;
   • Frauda, fals, insusire ilegala sau alte actiuni similare care au fost comise intentionat sau din neglijenta grava a asiguratului sau a unuia din reprezentantii acestuia;
   • Pierderi inexplicabile, disparitii misterioase, lipsuri la inventar;
   • Orice raspundere civila legata de eveniment.
   • Pentru acoperirea acordata la Standard Plus (pe durata tranzitului) asiguratorul nu va plati despagubiri pentru daune rezultand din:
    • furtul/ tentativa de furt din vehicule pentru care nu s-au luat masurile de protectie necesare (paza, usi/ ferestre/ incinte incuiate) si/sau din vehicule descoperite;
    • fenomene naturale si/ sau vandalism, in cazul vehiculelor descoperite;
    • scurgerea ordinara, pierderea uzuala in greutate sau volum, uzura normala, viciul propriu sau natura bunurilor asigurate;
    • ambalarea si/sau pregatirea insuficienta/ necorespunzatoare a bunurilor asigurate;
    • mijloc de transport inadecvat pentru transportul exponatelor de care asiguratul/ reprezentantii sai au cunostinta.
  • SUMA ASIGURATA
   • Bunurile mentionate in cererea-chestionar se asigura la Valorea de piata (de circulatie) declarata de asigurat la data incheierii politei pentru fiecare bun asigurat in parte, in baza unei liste-inventar insotita de documente–evaluari/ expertize de specialitate, certificate/ atestate de autenticitate etc. care fac parte integranta din polita de asigurare.
  • OBLIGATIILE ASIGURATULUI - Asiguratul/ contractantul are si urmatoarele obligatii:
   • Sa comunice asiguratorului data evenimentului expozitional in timp util, si sa furnizeze detalii cu privire la denumirea evenimentului expozitional, perioada desfasurarii evenimentului, locatia unde vor fi expuse bunurile asigurate (adresa completa), organizatorul evenimentului expozitional cat si orice informatii solicitate ulterior de catre asigurator necesare pentru evaluarea riscului;
   • Sa respecte reglementarile specifice participarii la evenimentele expozitionale.
  • CONSTATAREA, EVALUAREA SI PLATA DESPAGUBIRILOR
   • In cazul producerii evenimentului asigurat, evaluarea si constatarea daunei se efectueaza in baza documentelor originale de procurare, precum si a inventarului intocmit de asigurat.
   • Cuantumul daunei la data producerii evenimentului asigurat reprezinta:
    • in cazul daunei totale: costul de inlocuire/ achizitie/ producere a bunului avariat;
    • in cazul daunei partiale: costul reparatiilor/ reconditionarii/ restaurarii sau inlocuirii partilor avariate.

                               Clauza C14 - Asigurarea obiectelor de arta

  • OBIECTUL ASIGURARII
   • Asiguratorul, in baza acestei clauze si in schimbul primei aditionale de asigurare platita de catre asigurat/ contractant, extinde acoperirea conferita pentru obiecte din metale pretioase, sculpturi, tablouri, colectii sau alte obiecte care au o valoare artistica deosebita – mentionate in cererea-chestionar si asigurate in polita de baza, obligandu-se sa acorde despagubiri asiguratului/ beneficiarului pentru daune materiale directe, rezultate ca urmare a producerii riscurilor asigurate prin polita de baza.
  • EXCLUDERI - asiguratorul nu acorda despagubiri pentru:
   • Pagube cauzate de uzura, depreciere sau distrugere caracteristice sau inerente obiectului de arta asigurat, sau orice alte prejudicii care nu sunt acoperite prin polita de baza;
   • Pagube cauzate de insecte, paraziti, ciuperci;
   • Pagube cauzate de conditii sau variatii climatice, atmosferice sau actiunea luminii sau lipsei de intretinere;
   • Pagube cauzate de incalzirea, uscarea, curatarea, vopsirea, repararea, restaurarea, utilizarea gresite;
   • Pagube cauzate de un act deliberat de omisiune al asiguratului sau angajatilor acestuia care ar fi putut fi prevazut in mod rezonabil de asigurat avand in vedere natura si circumstantele respectivului act de omisiune;
   • Pagube cauzate pe timpul transportului obiectelor de arta asigurate;
   • Pagube produse cu ocazia efectuarii unor lucrari de instalare, depozitare, montare, demontare sau mutare a bunurilor asigurate, montare gresita;
   • Pagube datorate neglijentei, nesupravegherii, omisiunii privind incuierea containerelor/ activarea sistemelor de blocare si alarmare;
   • Pierderi inexplicabile, disparitii misterioase, lipsuri la inventar, lipsuri datorate greselilor de contabilitate, erorilor de calcul sau erorilor comise cu ocazia inventarelor, orice forme de infractiune contra patrimoniului cu exceptia furtului prin efractie sau talhariei.
  • SUMA ASIGURATA
   • Bunurile mentionate in cererea-chestionar se asigura la Valorea de piata (de circulatie) declarata de asigurat la data incheierii politei pentru fiecare bun asigurat in parte, in baza unei liste-inventar insotita de documente–evaluari/ expertize de specialitate, certificate/ atestate de autenticitate etc. care face parte integranta din polita de asigurare.
  • OBLIGATIILE ASIGURATULUI
   • Asiguratul/ contractantul are urmatoarele obligatii in legatura cu sistemele/ dispozitivele de protectie:
    • Sa monteze sisteme de alarmare adecvate si monitorizate, instalate conform normelor legale (antiefractie, control acces, televiziune cu circuit inchis), functionabile (armate) si verificate periodic;
    • Sa intretina sistemele de protectie conform cerintelor producatorului, inclusiv prin incheierea unui contract de prestari servicii cu firme specializate in domeniu privind mentenanta sistemelor de supraveghere /alarmare/ protectie;
    • Sa nu permita multiplicarea/ inmanarea cheilor, codurilor sau combinatiilor sistemelor / dispozitivelor de protectie catre alte persoane decat cele indreptatite sa aiba acces la acestea;
   • Asiguratul/ contractantul are urmatoarele obligatii in legatura cu gestionarea obiectelor de arta:
    • Registrul de evidenta a bunurilor de patrimoniu sa cuprinda toate informatiile privitoare la obiectele de arta pe care le detine sau pentru care este raspunzator si la miscarile (intrarile / iesirile) bunurilor asigurate de la adresa mentionata in polita;
    • Contractele de imprumut sau custodie pentru obiectele de arta imprumutate sa includa toate informatiile privitoare la acestea.
  • CONSTATAREA, EVALUAREA SI PLATA DESPAGUBIRILOR
   • In cazul producerii evenimentului asigurat, evaluarea si constatarea daunei se efectueaza de catre experti autorizati si agreati de parti, in baza expertizelor actualizate si/sau documentelor originale de procurare, precum si a inventarului intocmit de asigurat.
   • In cazul inregistrarii unei daune partiale la bunul asigurat, daca prin restaurarea acestuia se constata prin certificare de catre un expert autorizat o diminuare valorica, asiguratorul o va compensa suplimentar, despagubirea acordata nedepasind valoarea unitara a bunului asigurat la data producerii evenimentului asigurat.
   • In cazul unei daune produse la un obiect de arta ce face parte dintr-un ansamblu/ set, asiguratorul va despagubi proportional cu suma asigurata a intregului ansamblu/set.
   • Intotdeauna dauna produsa unui obiect de arta nu se va considera ca dauna totala pentru intreg ansamblul/set.

                               Clauza C15 - Asigurarea serelor

  • OBIECTUL ASIGURARII
   • Asiguratorul, in baza acestei clauze si in schimbul primei aditionale de asigurare platita de catre asigurat/ contractant, extinde acoperirea conferita prin polita de baza si pentru daunele produse serelor, obligandu-se sa acorde despagubiri asiguratului/ beneficiarului pentru pagube materiale rezultate ca urmare a producerii riscurilor asigurate.
  • SECTIUNEA I
   • In baza sectiunii I se acopera prin asigurare daunele produse serelor - constructii cu acoperis si pereti de sticla sau alte materiale care servesc cultivarii plantelor in anotimpurile reci.
   • Constructiile de sera se cuprind in asigurare in integritatea lor constructiva, inclusiv statia de pompe, conducte, scheletul metalic, masini si utilaje fixe care asigura functionalitatea, pentru cazul producerii riscurilor asigurate prin polita de baza.
   • Se pot asigura in baza acestei clauze, serele construite in baza unui proiect in conformitate cu standardele tehnice si reglementarile legale in vigoare.
  • SECTIUNEA II
   • In schimbul unei prime de asigurare suplimentare, asiguratorul extinde acoperirea conferita prin aceasta clauza si pentru pierderea inregistrata prin deteriorarea culturilor de plante ca o consecinta a spargerii/ perforarii peretilor/ acoperisului serelor asigurate si a avariilor produse de caderea elementelor de rezistenta ale acoperisului, ca o consecinta a riscurilor asigurate prin polita de baza.
   • Sunt acoperite culturi insamantate/ plantate in perioada optima, in conditii normale de cultura si pentru care s-au respectat tratamentele (normele) tehnologice specifice.
  • EXCLUDERI - asiguratorul nu acorda despagubiri pentru:
   • daune produse din riscurile de vandalism, furt, greutatea stratului de zapada;
   • Pagube datorate unor riscuri neasigurabile, cum ar fi: bolile si daunatorii plantelor, nerespectarea tehnologiilor de cultura, contaminare sau poluare, avarierea instalatiei care asigura climatul specific din alte riscuri decat cele acoperite prin polita de baza.
  • LIMITA DE despagubire
   • Sectiunea I - Suma asigurata reprezinta valoarea de inlocuire, respectiv costul construirii unei noi constructii cu aceleasi caracteristici constructive si functionale ca cea asigurata, cost calculat in baza preturilor de pe piata in domeniu si rezultat din documente (devize/ contracte/ facuri, inclusiv costurile de manopera si transport).
   • Sectiunea II - Suma asigurata reprezinta maxim 15% din suma asigurata stabilita la paragraful anterior, declarata de asigurat si agreata de asigurator.
  • CONSTATAREA, EVALUAREA SI PLATA DESPAGUBIRILOR
   • Sectiunea I
    • Cuantumul daunei la data producerii evenimentului asigurat reprezinta:
     • In cazul daunei totale: costul construirii/ producerii bunului avariat;
     • In cazul daunei partiale: costul reparatiilor, reconditionarii sau inlocuirii partilor avariate (inclusiv al manoperei, transportului).
   • Sectiunea II
    • Cuantumul daunei la data producerii evenimentului asigurat reprezinta:
     • In cazul daunei totale (distrugerea culturilor): cheltuielile tehnologice directe conform fisei tehnologice calculate de la data plantarii culturii pana la data producerii evenimentului asigurat;
     • In cazul daunei partiale (distrugerea culturilor in diferite stadii cu posibilitatea mentinerii acestora in vegetatie): cheltuielile tehnologice directe conform fisei tehnologice calculate de la data insamantarii culturii pana la data producerii evenimentului asigurat inmultita cu gradul de distrugere. Gradul de distrugere se determina ca fiind raportul dintre numarul total de plante afectate si numarul total (mediu) de plante existente inainte de producerea evenimentului asigurat, iar, in cazul in care cultura a fost afectata si din riscuri neacoperite prin polita de baza, acesta se va diminua cu gradul de distrugere din riscuri neacoperite prin polita de baza.
   • Raspunderea asiguratorului pentru toate evenimentele asigurate nu va depasi limita de despagubire stabilita prin aceasta clauza si nici pierderile efectiv inregistrate de catre asigurat.

                               Clauza C16 - Asigurare conform Principiului primului risc

  • OBIECTUL ASIGURARII
   • Asiguratorul, in baza acestei clauze si in schimbul primei aditionale de asigurare platita de catre asigurat/ contractant, prin derogare, nu aplica principiul proportionalitatii (Subasigurare).
  • SUMA ASIGURATA
   • Suma asigurata inscrisa in polita de asigurare aferenta cladirilor/ alte constructii/ continut reprezinta valoarea declarata de asigurat si agreata de asigurator, reprezentand limita maxima de raspundere (despagubire) a asiguratorului in cazul producerii evenimentelor asigurate.
  • EVALUAREA SI PLATA DESPAGUBIRILOR
   • Asiguratorul acorda despagubiri, fara aplicarea principiului proportionalitatii (Subasigurare), valoarea despagubirii reprezentand cuantumul daunei, fara depasirea sumei asigurata inscrisa in polita.
   • Cuantumul daunei reprezinta:
    • In cazul daunei totale: valoarea de asigurare din momentul producerii/ aparitiei evenimentului asigurat diminuat cu deprecierea valorica, stabilita de asigurator in baza normativelor tehnice in vigoare din care se scade valoarea la aceeasi data a resturilor ce se mai pot intrebuinta;
    • In cazul daunei partiale: costul la data daunei al reparatiilor, refacerii, reconditionarii, restaurarii sau inlocuirii partilor avariate/ distruse, precum si cel al manoperei necesare pentru readucerea bunurilor asigurate avariate la starea anterioara aparitiei/ producerii riscului asigurat, in limita Valorii de asigurare din momentul producerii/ aparitiei evenimentului asigurat.

                               Clauza C17 - Asigurarea pentru pierderea veniturilor din inchiriere

  • OBIECTUL ASIGURARII
   • Asiguratorul, in baza acestei clauze speciale si in schimbul platii primei de asigurare aditionale de catre asigurat/ contractant, extinde acoperirea pentru pierderea veniturilor rezultate din inchirierea cladirii (imobilului) asigurate, obligandu-se sa acorde despagubiri asiguratului/ beneficiarului pentru daune materiale, rezultate ca urmare a producerii riscurilor asigurate prin polita de baza.
   • Aceasta clauza se incheie pe baza contractului de inchiriere incheiat intre asigurat si terta persoana si acopera prejudiciul financiar suferit de asigurat in perioada in care imobilul a fost impropriu folosirii conform destinatiei sale.
   • Perioada de indemnizare reprezinta perioada efectiva de intrerupere a inchirierii cladirii (imobilului) pentru care se platesc despagubiri, survenita in urma producerii unui risc acoperit prin polita de baza si necesara in conditii normale de rapiditate si preocupare din partea asiguratului, pentru readucerea imobilului la starea anterioara evenimentului asigurat.
   • fransiza de timp (temporala) reprezinta numarul de zile din interiorul perioadei de indemnizare, stabilita si aplicata la inceputul acesteia, pentru care nu se platesc despagubiri (pierdere suportata de asigurat).
  • EXCLUDERI - asiguratorul nu acorda despagubiri pentru:
   • Reconstructia sau inlocuirea bunurilor distruse sau avariate ca urmare a daunelor inregistrate pe polita de baza;
   • Prelungirea perioadei de indemnizare (intreruperea inchirierii) pentru: modificari sau imbunatatiri la constructii (cu exceptia celor legal impuse), instalatii sau tehnologii; angajare sau instruire de personal etc.;
   • Fraude, disparitii inexplicabile de bunuri si valori, lipsuri la inventar, distrugeri sau pierderi de informatii;
   • Pierderile inregistrate in alte domenii de activitate ale aiguratului, neasigurate prin polita, indiferent de relatia cauza-efect;
   • daune produse continutului cladirii;
   • Debite datorate intreruperii oricarui contract de inchiriere, prestare sau comert, reevaluari si inregistrari contabile de bunuri sau servicii, orice deficit de cont curent;
   • Orice raspundere civila legata de eveniment.
  • LIMITA DE despagubire
   • Limita despagubirii, se stabileste la o valoare declarata de asigurat si agreata de asigurator pe baza sumelor incasate din chirii conform contractului (lor) de inchiriere in conditiile unei piete echilibrate, normale.
   • Raspunderea asiguratorului pentru toate evenimentele asigurate nu va depasi limita de despagubire aferenta acestei clauze.

                               Clauza C18 - Asigurarea cheltuielilor pentru relocarea activitatii

  • OBIECTUL ASIGURARII
   • Asiguratorul, in baza acestei clauze si in schimbul platii primei de asigurare aditionale de catre asigurat/ contractant extinde acoperirea, in limita sumei asigurate, pentru cheltuielile suplimentare de relocare a activitatii asiguratului;
   • Prin aceasta clauza se despagubesc cheltuielile necesare, economicoase si rezonabile, ocazionate de producerea unui risc asigurat prin polita, pentru relocarea activitatii asiguratului, respectiv costurile de inchiriere temporara de spatii birouri (similare celor avariate/ distruse), precum si inchirierea unor echipamente fixe alternative (identice/ similare celor avariate/ distruse) - daca acestea au fost acoperite prin polita, necesare in continuarea activitatii asiguratului;
   • Despagubirea acordata se va limita la cheltuielile aditionale specificate mai sus, pentru continuitatea activitatii fata de cheltuielile care se efectuau anterior producerii evenimentului asigurat.
   • Perioada de indemnizare: reprezinta perioada efectiva de intrerupere a activitatii pentru care se platesc despagubiri, survenita in urma producerii unui risc acoperit prin polita de baza si necesara, in conditii normale de rapiditate si preocupare din partea asiguratului, pentru restabilirea activitatii;
   • fransiza de timp: reprezinta numarul de zile din interiorul perioadei de indemnizare, stabilita la inceputul acesteia, pentru care in caz de dauna nu se platesc despagubiri (pierdere suportata de asigurat).
  • EXCLUDERI - asiguratorul nu acorda despagubiri pentru:
   • Intreruperi sau deficiente in furnizarea apei, gazului, energiei sau in furnizarea altor bunuri sau servicii de la terti fara legatura cauzala cu riscurile asigurate;
   • Fraude, disparitii inexplicabile de bunuri si valori, lipsuri la inventar, distrugeri sau pierderi de informatii;
   • Orice costuri referitoare la serviciile efectuate de brigada publica de pompieri, politie sau alte servicii de urgenta sau costuri pentru dovedirea pierderii;
   • Orice costuri legate de inchirierea autovehiculelor;
   • Orice raspundere legala in legatura cu evenimentul asigurat;
   • Prelungirea perioadei de intrerupere a activitatii indiferent de cauze.
  • LIMITA DE despagubire
   • Raspunderea asiguratorului pentru toate evenimentele asigurate acoperite nu va depasi limita de despagubire aferenta acestei clauze;
   • Aceasta limita de despagubire nu majoreaza raspunderea asiguratorului (sumele asigurate) mentionate in polita de baza;
   • Cheltuielile suplimentare de restabilire a activitatii se despagubesc in limita precizata, fara a depasi cheltuielile efectuate de catre asigurat anterior producerii evenimentului asigurat;
   • Dupa fiecare eveniment asigurat produs, limita raspunderii se micsoreaza, incepand cu data platii despagubirii, cu valoarea sumei platite, asigurarea continuand pentru restul perioadei asigurarii cu suma ramasa, prima de asigurare pentru aceeasi perioada ramanand neschimbata.
  • OBLIGATIILE ASIGURATULUI
   • Asiguratului ii revin si urmatoarele obligatii:
    • Sa ia masuri pentru prevenirea, limitarea sau verificarea oricarei intreruperi a activitatii sau a perturbarii acesteia;
    • Sa ia pe seama sa potrivit cu imprejurarile, toate masurile de prevenire suplimentare pentru evitarea producerii/ aparitiei unor daune;
    • In cazul producerii evenimentului asigurat, asiguratul are obligatia sa depuna tot efortul pentru limitarea pagubelor;
    • Sa puna la dispozitia asiguratorului toate documentele, datele, evidentele/ inregistrarile contabile si orice alte documente necesare pentru intocmirea dosarului de dauna in vederea investigarii, verificarii si certificarii daunei.
  • PERIOADA DE INDEMNIZARE
   • Perioada de indemnizare (perioada de timp pentru care se acorda despagubiri) este perioada necesara inchirierii temporare de spatii birouri (similare celor avariate/ distruse), precum si inchirierea unor echipamente fixe alternative (identice/ similare celor avariate/ distruse) - daca acestea au fost acoperite prin polita, necesare pentru continuarea activitatii.
   • Perioada de indemnizare se calculeaza incepand cu momentul aparitiei evenimentului asigurat si pana la inlaturarea efectelor evenimentului, fara a depasi perioada maxima de indemnizare specificata in clauza.

                               Clauza C19 - Asigurarea erorilor si omisiunilor privind amplasamentul si includerea de bunuri in asigurare

  • OBIECTUL ASIGURARII
   • Asiguratorul, in baza acestei clauze si in schimbul platii primei de asigurare aditionale de catre asigurat/ contractant extinde acoperirea pentru acoperirea pagubelor produse bunurilor asigurate, datorate erorilor si omisiunilor neintentionate ale asiguratului/ contractantului;
   • Prin aceasta clauza se despagubesc erorile neintentionate privind declararea amplasamentului (locatia asigurata precizata in polita) la care se gasesc fizic bunurile asigurate, respectiv omisiunile neintentionate ale asiguratului de a solicita acoperire prin asigurare pentru bunuri nespecificate in polita, asupra carora asiguratul are un interes asigurabil;
   • Prin aceasta clauza se vor acoperi pierderile sau daunele materiale produse bunurilor asigurate (Cladiri) ca si cum aceste erori/omisiuni nu s-ar fi produs, cu conditia ca valoarea acestor bunuri asigurate sa nu depaseasca limita de indemnizare specificata, iar erorile/omisiunile sa fie comunicate asiguratorului de catre asigurat in termen de 24 ore de la descoperirea acestora.
  • LIMITA DE despagubire
   • Raspunderea asiguratorului pentru toate evenimentele asigurate acoperite nu va depasi limita de despagubire aferenta acestei clauze;
   • Aceasta limita de despagubire nu majoreaza raspunderea asiguratorului (sumele asigurate) mentionate in polita de baza;
   • Dupa fiecare eveniment asigurat produs, limita raspunderii se micsoreaza, incepand cu data platii despagubirii, cu valoarea sumei platite, asigurarea continuand pentru restul perioadei asigurarii cu suma ramasa, prima de asigurare pentru aceeasi perioada ramanand neschimbata.

                               Clauza C20 - Asigurarea costurilor privind localizarea si depistarea daunelor

  • OBIECTUL ASIGURARII
   • Asiguratorul, in baza acestei clauze si in schimbul platii primei de asigurare aditionale de catre asigurat/ contractant extinde acoperirea pentru acoperirea cheltuielilor rezonabile, economicoase efectuate urmare a avarierii accidentale a rezervoarelor si conductelor de apa, canalizare, cuprinse in asigurare conform politei.
   • Prin aceasta clauza se acopera costurile necesare pentru localizarea si depistarea avariei, constand in:
    • Costuri de localizare si acces, demolare a partilor din cladire/ constructie;
    • Costuri de refacere, reparare a partilor din cladire/ constructie afectate ca urmare directa a lucrarilor privind depistarea si remedierea defectiunii care a cauzat avaria accidentala a rezervoarelor si conductelor de apa, canalizare.
  • LIMITA DE despagubire
   • Raspunderea asiguratorului pentru toate evenimentele asigurate acoperite nu va depasi limita de despagubire aferenta acestei clauze;
   • Aceasta sublimita de despagubire nu majoreaza raspunderea asiguratorului (sumele asigurate) mentionate in polita de baza;
   • Dupa fiecare eveniment asigurat produs, limita raspunderii se micsoreaza, incepand cu data platii despagubirii, cu valoarea sumei platite, asigurarea continuand pentru restul perioadei asigurarii cu suma ramasa, prima de asigurare pentru aceeasi perioada ramanand neschimbata.
  Obligatiile Asiguratului: 

                 Principalele obligatii pe care asiguratul le are prin polita de asigurare complexa a cladirilor industriale si continutului societatilor comerciale de la Gothaer Asigurari Reasigurari S.A. sunt:

  • Asiguratul este obligat atat inaintea intrarii in vigoare a politei de asigurare, cat si in timpul derularii acestuia:
   • sa raspunda corect si exact la intrebarile prevazute in cererea-chestionar de asigurare si sa furnizeze toate informatiile si datele referitoare la obiectul asigurarii si circumstantele riscului;
   • in toate cazurile in care circumstantele privind riscul ori datele de identificare, astfel cum au fost declarate, se schimba (de ex.: schimbarea destinatiei cladirii asigurate, modificarea locatiilor unde se deruleaza activitatea, inlaturarea/ reducerea mijloacelor de protectie existente la momentul incheierii asigurarii, efectuarea unor lucrari de constructii, neocuparea cladirii asigurate, schimbari majore in derularea activitatii, extindere teritoriala, forma de organizare, adresa, obiectul de activitate, preluarea de catre alta societate, fuziunea cu/achizitia unor noi entitati, lichidare, insolventa, stari de fapt care pot antrena si/sau agrava riscul de producere al evenimentelor asigurate etc.), sa comunice in scris asiguratorului cat mai curand posibil, dar nu mai tarziu de 2 zile de la data luarii la cunostinta, furnizand detalii complete, conditiile privind continuarea asigurarii urmand a fi agreate de parti;
   • sa ia pe seama sa, potrivit cu imprejurarile, toate masurile de prevenire suplimentare pentru evitarea producerii/ aparitiei unor daune;
   • sa raspunda in scris la solicitarile asiguratorului cu privire la conditiile care influenteaza riscul pe care le cunoaste si sa se conformeze recomandarilor facute de acesta privind masurile de prevenire a daunelor;
   • sa respecte recomandarile si termenele precizate de catre asigurator in raportul inspectiei de risc privind masurile de prevenire/ limitare a producerii evenimentelor asigurate;
   • sa permita asiguratorului sa verifice, ori de cate ori acesta considera necesar, modul in care sunt intretinute bunurile asigurate si daca sunt indeplinite recomandarile si termenele formulate in raportul inspectiei de risc/cu ocazia efectuarii verificarilor necesare;
   • sa mentina bunurile asigurate in bune conditii, conform legii, in scopul prevenirii aparitiei/ producerii evenimentelor asigurate;
   • sa notifice asiguratorul in scris cu privire la orice intentie de modificare constructiva sau extindere a bunurilor asigurate;
   • sa declare existenta altor polite de asigurare pentru aceleasi riscuri la alte societati de asigurare;
   • sa plateasca primele de asigurare in cuantumul si pana la scadentele mentionate in polita;
   • in cazul riscului de furt: sa ia toate masurile de protectie - sa incuie portile, usile de acces, ferestrele si celelalte deschideri exterioare prin care s-ar putea avea acces la bunurile asigurate - iar toate sistemele de protectie existente la data incheierii politei de asigurare sa fie bine intretinute si mentinute in stare de functionare;
   • in cazul pierdirii /avarierii cheilor/ cardurilor de acces sa ia toate masurile ce se impun, inclusiv schimbarea mecanismului de inchidere cu unul echivalent;
   • sa extinda sistemele de securitate existente si la alte deschideri, altfel inaccesibile, in cazul in care accesibilitatea lor devine posibila cu ajutorul unor schele, al unor sisteme de ridicare cu cablu, lifturi, elevatoare etc.;
   • sa asigure in perioadele in care nu se lucreaza (de exemplu in perioada de concedii) controale suficient de frecvente ale locatiei si sa mentina incuiate usile si celelalte deschideri ale incaperilor asigurate;
   • instalatiile si dotarile conducatoare de apa neutilizate sa fie inchise si golite;
   • in sezonul rece cladirile, partile de cladire - sa fie incalzite suficient, sa fie verificate periodic, ori, daca imobilul nu este folosit - toate instalatiile si dotarile conducatoare de apa sa fie inchise si golite;
   • pentru a evita daunele produse de inundatii si retentia inversa in spatiile cu pericol de inundare sa monteze si sa pastreze gata de functionare ventile de refulare, sa mentina degajate conductele de scurgere, in masura in care acestea intra in raspunderea asiguratului.
  • In cazul producerii/ aparitiei oricarui eveniment asigurat, asiguratul este obligat:
   • sa instiinteze imediat, potrivit evenimentului asigurat, unitatile de pompieri, politia sau alte organe abilitate de lege, cele mai apropiate de locul producerii evenimentului asigurat, si sa solicite acestora intocmirea actelor cu privire la cauzele si imprejurarile producerii evenimentului, intinderea pagubei, eventualii vinovati. Imediat ce documentele mentionate anterior au fost emise, asiguratul are obligatia sa le prezinte asiguratorului;
   • sa instiinteze in scris asiguratorul despre producerea evenimentului asigurat, cat mai curand posibil, dar nu mai tarziu de 2 zile de la producerea acestuia sau de la luarea la cunostinta, furnizand informatii despre circumstantele producerii/ aparitiei evenimentului si marimea probabila a pagubei. Avizarea se va efectua in mod obligatoriu in scris si se va inregistra doar la sediul legal al asiguratorului asa cum rezulta din polita sau modificarile succesive inscrise conform legii la Registrul Comertului, si prin e-mail la adresa avizari@gothaer.ro , sau pe fax la nr. 021 200 098. Orice informare transmisa si/sau inregistrata la o alta locatie sau adresa de e-mail / fax, nu este valabila si nu va fi luata in considerare.
   • sa ia, potrivit cu imprejurarile, pe seama asiguratorului si in limita sumelor asigurate precizate in polita, toate masurile necesare pentru limitarea daunelor, respectiv pentru protejarea, salvarea, pastrarea si paza bunurilor asigurate ramase ca urmare a producerii/ aparitiei evenimentului asigurat, precum si pentru prevenirea degradarilor ulterioare ale acestora;
   • sa pastreze starea de fapt a bunurilor asigurate in urma producerii evenimentului asigurat, pentru a permite asiguratorului/ organelor abilitate sa evalueze paguba/ investigheze cauzele producerii evenimentului;
   • sa instiinteze asiguratorul in scris, in termen de 5 zile de la data luarii la cunostinta, despre orice pretentie de despagubire (inclusiv cele formulate de tertii pagubiti) in legatura cu producerea unui eveniment asigurat;
   • sa puna deindata la dispozitia asiguratorului toate actele incheiate de organele abilitate, documentele si evidentele necesare pentru verificarea existentei si valorii bunurilor asigurate, precum si orice alte detalii si dovezi referitoare la cauza si cuantumul daunelor suferite care au relevanta pentru stabilirea dreptului la despagubire si a despagubirii cuvenite;
   • sa comunice organelor de politie sau altor organe de cercetare orice informatii ce ar putea duce la gasirea bunurilor asigurate si sa faca demersurile necesare pentru redobandirea acestora, chiar daca a primit despagubirea de la asigurator;
   • sa comunice asiguratorului, in termen de max. 5 zile de la data instiintarii de catre organele de politie, gasirea bunurilor asigurate, precum si, dupa caz, identificarea autorilor furtului;
   • sa se prezinte, la solicitarea organelor abilitate, in vederea recuperarii bunurilor asigurate furate, comunicand asiguratorului acest fapt in termen de 2 zile lucratoare de la data recuperarii;
   • in cazul identificarii autorilor furtului dupa plata despagubirilor, sa declare in fata organelor de cercetare penala si a instantei de judecata ca a fost despagubit de catre asigurator, mentionand datele de identificare ale acestuia;
   • sa restituie asiguratorului, in termen de 15 zile de la reintrarea in posesie, suma incasata cu titlu de despagubire sau diferenta dintre aceasta si costul reparatiilor/ inlocuirilor partilor componente, care au fost gasite avariate si/sau incomplete;
   • sa faca dovada interesului sau cu privire la bunurile asigurate;
   • sa ia toate masurile si sa indeplineasca toate formalitatile pentru conservarea dreptului la regres al asiguratorului fata de tertii vinovati de producerea daunei;
  • In cazul neindeplinirii oricareia dintre obligatiile de mai sus, asiguratorul este indreptatit sa refuze plata despagubirii.
  • Respectarea si indeplinirea corespunzatoare a obligatiilor ce revin asiguratului prin polita de asigurare si a recomandarilor asiguratorului, precum si prezumtia ca declaratiile si raspunsurile acestuia in cererea-chestionar si alte documente solicitate de asigurator sunt adevarate, vor fi o conditie ce precede orice raspundere a asiguratorului.
  Obligatiile Asiguratorului: 

                 Principalele obligatii, pe care Gothaer Asigurari Reasigurari S.A. le are in calitatea sa de asigurator, prin polita de asigurare complexa a cladirilor industriale si continutului societatilor comerciale, sunt:

  • sa puna la dispozitia asiguratului sau contractantului asigurarii informatii complete si corecte in legatura cu polita de asigurare, atat inaintea incheierii, cat si pe durata derularii acestuia;
  • sa emita polita de asigurare daca locatia indeplineste conditiile de asigurabilitate;
  • sa elibereze, la cerere, un duplicat al politei de asigurare, in cazul in care originalul a fost pierdut sau distrus;
  • sa pastreze confidentialitatea informatiei despre asigurat, de care a luat cunostinta in procesul asigurarii;
  • sa primeasca avizarile de dauna;
  • sa constate si sa estimeze valoarea pagubelor dupa producerea riscurilor asigurate, in baza documentelor primite de la asigurati/pagubiti;
  • sa emita oferte de despagubire;
  • sa plateasca despagubirile cuvenite celor in drept la termenele stabilite;
  • sa ramburseze asiguratului cheltuielile aferente limitarii pagubelor legate de producerea evenimentului asigurat.
  Procedura Daune: 
  • Asiguratorul are obligatia sa constate si sa evalueze daunele prin reprezentantii sai, impreuna cu asiguratul sau imputernicitii sai, inclusiv prin experti, daca se convine in acest mod de catre partile implicate.
  • despagubirile se pot stabili pe baza conventiei dintre asigurat, beneficiari, persoanele pagubite si asigurator, iar in caz de neintelegere prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila pronuntata de instantele competente din Romania.
  • Stabilirea si plata despagubirilor se fac de catre asigurator pe baza documentatiei complete privind cauzele si imprejurarile in care s-a produs evenimentul asigurat si, dupa caz, a actelor din care rezulta valoarea reparatiei.
  • Despagubirea cuvenita nu poate depasi cuantumul daunei, suma asigurata/(sub-)limitele raspunderii si nici valoarea de asigurare a bunurilor asigurate, la data producerii/ aparitiei evenimentului asigurat.
  • Prin „Cuantumul daunei” se intelege:
   • in caz de dauna totala: Valoarea de asigurare din momentul producerii/ aparitiei evenimentului asigurat din care se scade valoarea la aceeasi data a resturilor ce se mai pot intrebuinta si valorifica;
   • in caz de dauna partiala: costul la data daunei al reparatiilor, refacerii, reconditionarii, restaurarii sau inlocuirii partilor avariate/ distruse, precum si cel al manoperei necesare readucerii bunurilor asigurate avariate la starea anterioara aparitiei/ producerii riscului asigurat, in limita valorii de asigurare din momentul producerii/ aparitiei evenimentului asigurat.
   • pentru costurile/cheltuielile acoperite: contravaloarea serviciilor executate/alte cheltuieli efectuate, probate cu documente justificative (de ex. factura emisa de prestator, documentul emis de unitatea de pompieri ce a participat la stingerea incendiului etc.).
   • in stabilirea cuantumului daunei se va avea in vedere si modalitatea de stabilire a sumei asigurate, conform declaratiei asiguratului/ contractantului din cererea-chestionar si inscrisa in polita, precum si prevederile conditiilor speciale de asigurare atasate politei.
  • In cazul daunelor partiale, se ia in calcul si costul manoperei, transportului la cea mai apropiata unitate de reparatii, costul demontarii si montarii elementelor avariate, taxe vamale si accize (daca este cazul), in masura in care aceste costuri au fost incluse in suma asigurata. In toate cazurile, se utilizeaza preturile uzuale de pe piata locala, rezultate din facturi/ bonuri fiscale, iar pentru ora de manopera cele uzuale pe piata locala.
  • Despagubirea va reprezenta costul reconditionarii/ repararii/ restaurarii daca acesta este mai mic decat costul de inlocuire (pentru bunurile care pot fi reconditionate/ reparate/ restaurate).
  • Nu sunt incluse in acoperire adaosurile pentru munca prestata in regim exceptional (exemple: adaosuri datorate muncii in regim de ore suplimentare, zile libere sau sarbatori legale), transport rapid sau aerian, alte prestatii in regim de urgenta, daca nu s-a convenit altfel intre parti, printr-o clauza suplimentara.
  • Reparatiile la bunurile asigurate avariate/ distruse pot fi facute prin unitati specializate pe baza de devize de lucrari, devize care vor fi verificate de catre asigurator prin comparare cu datele consemnate in procesul verbal de constatare a daunelor si cu normele legale.
  • La cererea scrisa a asiguratului reparatiile/ reconditionarile/ restaurarile bunurilor asigurate pot fi executate si in regie proprie. In acest caz, costul acestora se stabileste pe baza documentatiei privind platile efectiv facute si a evaluarii agreate de asigurator.
  • Valoarea resturilor ce se mai pot intrebuinta si valorifica se determina de asigurator pe baza preturilor practicate pe piata locala.
  • In cazul avarierii unui ansamblu sau subansamblu, la calculul cuantumului daunei se ia in considerare numai inlocuirea/ repararea partilor componente care au fost avariate, chiar daca in cadrul reparatiei se inlocuieste/ repara intregul ansamblu/ subansamblu. Face exceptie de la aceasta prevedere situatia in care, la reparatie, piesa/ partea componenta avariata nu se poate inlocui individual ci numai impreuna cu ansamblul/ subansamblul din care face parte.
  • Reparatiile/ restaurarile/ reconditionarile/ inlocuirile partilor avariate care nu sunt in legatura cu aparitia/ producerea evenimentului asigurat, de exemplu imbunatatiri, extinderi ale dimensiunilor sau reparatii ale daunelor existente inainte de producerea riscului asigurat, nu sunt despagubite.
  • Pagubele cauzate de furt sunt despagubite numai in cazul in care sunt respectate urmatoarele conditii:
   • daca s-au scurs 60 de zile de la data notificarii asiguratorului cu privire la furt, cu conditia ca politia sa confirme in scris ca bunurile asigurate furate nu au fost gasite;
   • daca asiguratul a dat o declaratie in care sa arate ca se obliga sa restituie total sau partial, dupa caz, despagubirea primita in situatia in care bunurile furate sunt descoperite dupa plata despagubirii. Daca bunurile furate sunt descoperite dupa plata despagubirii, asiguratul trebuie sa returneze asiguratorului in termen de 15 zile lucratoare despagubirea primita sau diferenta dintre despagubire si costul reparatiilor sau inlocuirii bunurilor sau partilor componente ale acestora care au fost descoperite avariate sau incomplete.
   • daca bunurile furate sunt gasite inainte de plata despagubirii, aceasta va fi platita numai pentru daunele datorate tentativei de furt.
   • in cazul in care autoritatile de cercetare penala instiinteaza asiguratul despre identificarea autorilor furtului, asiguratul este obligat sa comunice aceste informatii asiguratorului care a platit sau urmeaza sa plateasca despagubirea pentru bunurile furate, in scopul conservarii dreptului de regres al asiguratorului.
  • Cuantumul daunei nu include taxele platite de catre asigurat pe care acesta le poate recupera conform legii (de ex. T.V.A. - taxa pe valoare adaugata). In cazul in care sumele asigurate nu contin T.V.A., despagubirea cuvenita nu va include in nici un caz T.V.A.
  • In cazul procurarii din strainatate a unor piese/ parti componente, despagubirea se va calcula avand in vedere contravaloarea facturii de cumparare (inclusiv taxe vamale, accize, cheltuieli de transport, T.V.A. (numai in cazul in care, conform legislatiei in vigoare, nu exista posibilitatea recuperarii) - daca acestea au fost incluse in suma asigurata si sunt necesare efectuarii reparatiilor bunurilor avariate), exprimata in valuta convertibila, luandu-se in calcul cursul de schimb B.N.R. valabil la data facturarii. Cuantumul despagubirii nu va putea depasi pretul fixat de catre reprezentantele din Romania ale pieselor/ partilor componente respective.
  • Din cuantumul daunei se scad:
   • fransizele mentionate in polita de asigurare;
   • valoarea resturilor ce se mai pot intrebuinta/ valorifica;
   • valoarea oricarei plati in avans efectuata de asigurator cu titlu de despagubire, in beneficiul asiguratului.
  • La solicitarea expresa asiguratului, asiguratorul poate sa acorde un avans din despagubiri de pana la 50% din despagubirea estimata max. 50.000 EUR/ echivalent Lei, si in conditiile in care evenimentul care a provocat dauna a fost considerat de asigurator ca fiind un risc asigurat, iar dauna a fost deja constatata.
  • Asiguratorul are dreptul de a compensa ratele de prima ce i se datoreaza pana la sfarsitul perioadei de asigurare, prin scaderea acestora din valoarea despagubirilor cuvenite, daca la incheierea asigurarii s-a convenit ca plata primei de asigurare sa se efectueze in rate subanuale.
  • In cazul in care pagubele au fost marite (agravate) din alte cauze decat din riscurile asigurate, despagubirea se stabileste numai pentru acea parte din paguba care, dupa constatarile ce se mai pot face cu certitudine, a fost cauzata - fara indoiala - de evenimentul asigurat.
  • In caz de incendiu, explozie sau furt despagubirile se acorda numai daca faptul a fost constatat printr-un proces-verbal de catre organele de politie, unitatile de pompieri ori alte organe de cercetare.
  • Subasigurare: in cazul in care suma asigurata a bunurilor asigurate este inferioara valorii de asigurare la momentul producerii daunei, cuantumul daunei se reduce corespunzator raportului dintre suma asigurata prevazuta in polita si valoarea de asigurare la data producerii/ aparitiei evenimentului asigurat („Principiul proportionalitatii”).
  • Supraasigurare: daca suma asigurata a bunurilor asigurate este superioara valorii de asigurare a acestora, polita nu produce efecte decat in limita acelei valori, prima de asigurare platita aferenta excedentului de suma asigurata restituindu-se asiguratului/ contractantului.
  • Daca in cadrul aceleiasi polite sunt asigurate mai multe bunuri, regulile de mai sus se aplica pentru fiecare bun, neadmitandu-se compensari intre bunuri.
  • Dupa fiecare dauna, suma asigurata/ limita raspunderii se micsoreaza, cu incepere de la data producerii/ aparitiei oricarui eveniment asigurat, pentru restul perioadei de asigurare, cu suma cuvenita drept despagubire, asigurarea continuand pentru suma ramasa, fara ca aceasta sa afecteze prima de asigurare stabilita.
  • La cererea asiguratului, suma asigurata/ limita raspunderii poate fi reintregita, contra platii diferentei de prima corespunzatoare calculate si comunicate de asigurator.
  • Daca asiguratul/ contractantul nu reintregeste suma asigurata, pentru urmatoarele daune despagubirile se reduc corespunzator raportului dintre suma asigurata ramasa dupa plata despagubirii si suma asigurata din polita.
  • Daca asiguratul sau, dupa caz, beneficiarul renunta prin orice modalitate juridica la drepturile sale de despagubire fata de tertii raspunzatori sau face o tranzactie, despagubirea ce s-ar cuveni asiguratului sau, dupa caz, beneficiarului se va reduce in mod corespunzator cu sumele care au facut obiectul acestor acte juridice. Daca plata despagubirii a fost deja efectuata, asiguratul sau, dupa caz, beneficiarul este obligat sa inapoieze despagubirea incasata, in termen de 5 zile de la primirea notificarii din partea asiguratorului.
  • Asiguratul si/sau beneficiarul raspund fata de asigurator pentru prejudiciile aduse prin acte care ar impiedica exercitarea dreptului de regres impotriva persoanelor raspunzatoare de producerea daunei ori de marirea acesteia (pentru partea de dauna care s-a marit).
  • Prin plata despagubirii se sting orice pretentii ale asiguratului sau, dupa caz, beneficiarului, fata de asigurator in legatura cu dauna respectiva.
  • Asiguratorul nu este raspunzator, nu acopera si nu acorda despagubiri pentru nicio pretentie care ar constitui o incalcare din partea asiguratorului a oricarei interdictii sau restrictii privind sanctiunile economice sau comerciale nationale si/sau internationale si/sau care rezulta direct sau indirect din aplicarea oricarei sanctiuni, interdictii sau restrictii privind sanctiunile economice sau comerciale nationale si/sau internationale.
  • Asigurarea la mai multi asiguratori:
   • asiguratul are obligatia sa declare existenta altor asigurari care acopera aceleasi riscuri, atat la incheierea politei de asigurare, cat si pe parcursul valabilitatii acesteia.
   • in cazul producerii evenimentului asigurat, asiguratul trebuie sa comunice asiguratorului numele celorlalti asiguratori.
   • asiguratul se obliga conform legii sa ceara fiecarui asigurator plata despagubirilor datorate de acesta pe baza respectivei polite de asigurare.
  • In cazul in care, la data formularii cererii de despagubire, exista o alta asigurare acoperind acelasi obiect si acelasi risc, asiguratorul va contribui la despagubire in mod proportional cu suma asigurata/ limita raspunderii asumate.
  • despagubirile se platesc in maximum 15 zile lucratoare de la depunerea intregii documentatii la asigurator, in baza acordului scris al asiguratului asupra sumelor cuvenite, exprimat prin semnarea cererii de despagubire.
  • Despagubirea va fi platita in aceeasi moneda in care s-a platit prima de asigurare, insa, in toate cazurile, facturile in Lei vor fi platite in Lei. In cazul in care prima de asigurare se plateste in echivalentul in Lei al unei valute, despagubirea, inclusiv frasizele, se vor calcula la cursul comunicat de BNR pentru valuta respectiva, valabil in ziua producerii evenimentului asigurat.
  • despagubirile se platesc de catre asigurator asiguratului, cu acordul si cu instiintarea prealabila a asiguratului, iar contractantul nu poate exercita acest drept, chiar daca este in posesia politei de asigurare, cu exceptia cazului in care este imputernicit in acest sens de catre asigurat.
  • Asiguratorul este indreptatit:
   • sa amane plata atata timp cat exista dubii cu privire la dreptul asiguratului de a obtine despagubiri;
   • sa amane acordarea despagubirii daca exista instituita impotriva asiguratului o ancheta sau procedura penala in legatura cu dauna, pana la finalizarea anchetei sau, respectiv, a procedurii penale;
   • sa nu plateasca despagubiri in cazul in care cererea de despagubire are la baza declaratii false sau daca asiguratul (sau oricare alta persoana care actioneaza in numele sau) a contribuit in mod deliberat ori prin neglijenta grava la producerea daunei.
  • Dreptul la actiune privind solicitarea de despagubiri se supune reglementarilor actelor normative in vigoare.
  • In cazul in care politele de asigurare au fost cesionate unui creditor, in caz de dauna, despagubirea va fi platita direct creditorului respectiv, pana la concurenta valorii dreptului sau, asiguratorul instiintand in scris asiguratul despre aceasta. Asiguratului i se va achita numai eventuala diferenta. Despagubirea poate fi platita direct asiguratului, numai cu acordul expres scris al creditorului.
  • Prin plata despagubirilor si in limita acestora, asiguratorul este subrogat in toate drepturile asiguratului sau beneficiarului contra tertilor raspunzatori de producerea daunei ori de marirea acesteia (pentru partea din dauna care s-a marit).

  Notificare daune:

  Call Center Constatare daune

  Tel: 021.200.00.00; 021 200 00 98​

  Email: avizari@gothaer.ro

  Formular on-line pentru avizare daunehttps://www.gothaer.ro/daune/anunta-o-dauna/

  Diverse: 

                Asiguratorul este subrogat in drepturile asiguratului impotriva celor raspunzatori de producerea pagubei iar asiguratul este obligat sa-i prezerve acest drept asiguratorului, sub sanctiunea nedecontarii daunei.

                Asiguratorul este exonerat de raspundere pentru partea din dauna ce ramane, in sarcina asiguratului fata de tertii prejudiciati, asiguratul raspunzand fata de acestia pentru partea din prejudiciu neacoperita prin asigurare.

                Dreptul asiguratilor la despagubiri, se stinge in termen de 2 ani de la producerea riscului asigurat.

                Denuntarea contractului de asigurare se poate efectua de catre oricare dintre parti numai cu notificarea prealabila a celeilalte parti, care trebuie transmisa cu cel putin 20 de zile calendaristice inainte ca denuntarea sa-si produca efectele.

                Persoanele care obtin sau incearca prin orice mijloace sa obtina pe nedrept despagubiri din asigurare sau cele care inlesnesc asemenea fapte se pedepsesc potrivit legii penale ori de cate ori fapta intruneste elementele unei infractiuni, iar despagubirile necuvenit obtinute se recupereaza de la acestea.

                Modificarea politei de asigurare se poate face numai prin intelegere scrisa intre parti.

                Denuntarea politei de asigurare se poate face unilateral de catre fiecare parte in conditiile expres mentionate.

                Orice diferent intre parti se solutioneaza pe cale amiabila sau in caz contrar in instantele de judecata din Romania.

                Polita mentioneaza expres ca asiguratul poate apela la Fondul de Garantare a Asiguratilor care este gestionat de Autoritatea de Supraveghere din Romania in cazul in care asiguratorul se afla in procedura de faliment sau insolventa.