Polita de asigurare a CLADIRILOR si BUNURILOR INDUSTRIALE - EUROINS Romania Asigurare-Reasigurare

asigurari euroins hc cladiri stocuri masini utilaje instalatii industriale incendiu explozie furt inundatie raspundere civila cutremur pitesti arges

ROMANIA, ILFOV, Voluntari, Sos. Bucuresti Nord, nr. 10, Global City Business Park, Cladirea O23, etaj 4.

office@euroins.ro

Tel:   021.317.07.41, 021.317.07.31, 021.317.07.11,

021.233.34.74, 021.317.07.35, 021.317.07.12,

021.317.07.40, 021.317.07.42

Fax:   021.317.07.18, 021.317.07.14

               SC Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA a fost fondata in 1994 de catre compania bulgara Euroins Insurance Group (EIG) care este de altfel actionarul majoritar. Fiind unul dintre cele mai mari si independente grupuri din regiune, EIG isi propune pe piata de asigurari din Romania, prin Euroins Romania, sa se pozitioneze in top 5 cei mai buni asiguratori si sa devina unul dintre cele mai respectate brand-uri. Propunandu-si o gama completa de riscuri acoperite, simplitate si transparenta, EUROINS Romania actioneaza pentru a se dezvolta pe linia corectitudinii si promptitudinii în prestarea fiecarui serviciu catre clientii sai.  In temeiul Tratatului privind functionarea Uniunii Europene care reglementeaza "Libertatea de stabilire si de prestare a serviciilor", SC Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA este autorizata sa desfasoare activitati pe piata de asigurari din Gibraltar, Franta, Italia, Austria, Germania, Ungaria. SC Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA este autorizata sa comercializeze produse de asigurare proprii, in Romania, fiind inregistrata in Registrul Asiguratorilor la numarul RA-010-10.04.2003.

Aspecte Generale: 

Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA ofera clientilor sai o polita de asigurare a cladirilor si bunurilor industriale (HC), detinute pe teritoriul Romaniei, de catre persoanele juridice, titulare ale unui interes asigurabil. Polita este modulata acoperind atat riscuri asigurate standard cat si riscuri optionale care sunt asigurate prin clauze aditionale, pentru care se plateste prima de asigurare suplimentara.

Obiectul Asigurarii: 

              Obiectul politei de asigurare a cladirilor si bunurilor industriale (HC) de la Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA il constituie, toate bunurile mobile si imobile, care sunt situate in perimetrul declarat de localizare a riscului, pe teritoriul Romaniei, si fata de care asiguratul persoana juridica trebuie sa aiba un interes patrimonial.

              Asiguratorul, in baza politei de asigurare si in schimbul primei de asigurare platita de catre asigurat/contractant, se obliga sa acorde despagubiri asiguratului/beneficiarului pentru pagubele produse bunurilor asigurate. Sunt asigurabile, cladirile/bunurile, aflate la adresa specificata (inclusiv in cadrul incintei imprejmuite) in polita conform cererii de asigurare completata si semnata de asigurat/contractant sau reprezentantul acestuia, daca nu s-a convenit altfel intre parti. Bunurile apartinand tertilor sunt asigurate numai in masura in care au fost predate asiguratului pentru prelucrare, folosire sau pastrare, in custodie, control ori spre vanzare.

 • Prin Cladiri SI ALTE Constructii se inteleg toate constructiile edilitare (exclusiv valoarea terenului pe care se afla constructia).
  • Sunt cuprinse elemente fixe sau detasabile de fundatie sau impamantare, precum si urmatoarele instalatii fixe din perimetrul cladirilor: igienico-sanitare, instalatii utilizate exclusiv pentru incalzirea locatiilor asigurate (tevile, caloriferele, centrala termica), instalatii fixe de iluminat, instalatii de aer conditionat (tubulatura inclusiv utilajul de producere a aerului conditionat), ascensoarele, generatoarele/grupurile electrogene, chillere si altele asemenea care contribuie la functionalitatea cladirii. De asemenea, sunt cuprinse eventualele cote-parti din imobile si instalatii fixe detinute in proprietate comuna.
  • Tipuri de Cladiri:
   • A) constructia cu structura de rezistenta din beton armat, metal ori lemn sau cu pereti exteriori din piatra, caramida arsa sau din orice alte materiale rezultate in urma unui tratament termic si/sau chimic;
   • B) constructia cu pereti exteriori din caramida nearsa sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic si/sau chimic.
  • Nu se considera asigurate si nu se vor plati despagubiri, daca nu se convine altfel in scris pentru:
   • cladirile sau constructiile ridicate din materiale de Constructii neomologate;
   • cladirile aflate in stare avansata de degradare;
   • cladirile aflate intr-un stadiu de executie care nu le permite sa-si indeplineasca scopul pentru care au fost construite;
   • cladirile si alte Constructii pentru care nu exista autorizatii de constructie, reabilitare sau consolidare valabila.
   • Constructii usoare folosite temporar (solarii, chioscuri, baraci, etc.).
 • Prin BUNURI se inteleg:
  • Utilaje, instalatii si echipamente:
   • masini (nu autovehicule), Utilaje (inclusiv cabina, motorul, sinele de ghidare, contragreutatea si troliul ascensorului, centrala termica, utilajul ce produce aerul conditionat), inclusiv cele agricole, ustensile, piesele de schimb pentru acestea precum si postamentele respective;
   • echipamente, inclusiv instalatii de prevenire si alarmare, mijloace si instalatii de detectare si stingere a incendiilor;
   • agregate, instalatii tehnologice, motoare, transformatoare, aparatura de comanda si control, cuptoare (pentru ardere, topire, coacere, etc.), unelte;
   • instalatii de telecomunicatii, radio-TV, vase tehnologice, schele, conducte tehnologice si cabluri electrice ce deserves masini, Utilaje, motoare, etc.;
   • mobilier, birotica, aparatura electronica si electrotehnica;
   • Utilaje de ridicare si instalatii diferite de cele cuprinse in capitolul Cladiri;
   • rezervoare si silozuri altele decat cele zidite si din beton;
   • mijloace de cantarire, de tractiune precum si mijloace de Transport neinmatriculabile;
   • alte mijloace fixe si obiecte de inventar.
  • Marfuri:
   • materii prime, materiale, produse semifabricate, marfuri in depozite si magazine, produse finite aflate pe fluxul de fabricatie sau in magazii, marfuri de la furnizori;
   • bunuri in curs de fabricatie, in depozit sau stocuri de rezerva;
   • materiale de consum, ambalaje, rebuturi si deseuri de fabricatie;
   • masini si Utilaje agricole, mijloace de tractiune, de Transport neinmatriculabile, instalatii tehnologice, rezervoare, sisteme fixe de cantarire, materii prime, produse finite, alte bunuri care potrivit normelor sau uzantelor se depoziteza sub cerul liber cu conditia ca pentru ele sa se fi luat masuri de protectie, inclusiv contra furtului, corespunzatoare felului lor (ingradiri, incuietori sigure, sisteme de supraveghere cu circuit inchis, paza organizata, etc.)
 • CHELTUIELI, efectuate in legatura cu bunurile asigurate si generate de producerea iminenta a evenimentelor asigurate, fara incasarea unei prime suplimentare:
  • In cuantm total de max. 10% din suma asigurata totala:
   • pentru limitarea daunelor (demontarea, daramarea, demolarea sau mutarea in alt loc a bunurilor asigurate);
   • pentru prevenirea producerii evenimentelor asigurate;
   • de proiectare (incluzand onorariile arhitectilor, topografilor, inginerilor consultant);
   • de refacere a documentelor, manuscriselor, planurilor, desenelor si registrelor de afaceri (costul muncii consumate pentru elaborarea acestora, inclusiv valoarea acestora ca articole de papetarie);
   • de curatare a locului/ de indepartare a resturilor de la locul daunei (ridicarea molozului, aluviunilor, demolarea unor parti nedistruse, sustinerea/proptirea partilor deteriorate, transportul la cel mai apropiat loc de depozitare, depozitarea sau distrugerea acestora, curatarea canalelor de scurgere/canalizarii);
   • pentru stingerea incendiilor (interventia pompierilor);
   • de expertiza a daunei.
Conditii de Preluare in Asigurare: 

              Pentru a putea sa incheie o polita de asigurare a cladirilor si bunurilor industriale (HC) de la Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA, solicitantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • sa fie persoana juridica si sa faca dovada ca este titulara a unui interes asigurabil fata de obiectul asigurarii;
 • sa detina calitatea de proprietar, chirias, administrator, custode, sau alta calitate stabilita legal (imputernicit ori reprezentantul legal al acestora);
 • sa intocmeasca cererea chestionar/declaratia de asigurare si/sau specificatia, care contine informatii relevante despre asigurat, contractant si/sau beneficiar, despre locatia si continutul asigurate, raspunderile civile asigurate, despre perioada de asigurare, despre beneficiarul despagubirii, informatii care sunt esentiale pentru intocmirea politei;
 • sa puna la dispozitie asiguratorului documentele de identificare ale asiguratului, contractantului si/sau beneficiarului; avize, autorizatii, licente, planuri, relevee, rapoarte de evaluare, fise tehnice, etc.; contracte incheiate cu furnizori externi locatiei asigurate, care au legatura cu riscuri asigurate; documente care vizeaza cesiunea la banca;
 • sa permita efectuarea inspectiei de risc, daca asiguratorul solicita acest lucru;
 • sa detalieze istoricul de daune, daca este cazul;
 • sa plateasca asiguratorului o suma de bani denumita prima de asigurare in baza politei de asigurare incheiata cu acesta, cu scopul de a fi despagubit in cazul in care a suferit un prejudiciu prin manifestarea unuia sau mai multor riscuri asigurate conform politei;

              Cererea chestionar trebuie intocmita in oricare din urmatoarele situatii:

 • incheierea unei polite noi;
 • reinoirea unei polite existente, inainte de data expirarii acesteia;
 • alte situatii care presupun schimbari ale informatiilor continute in polita de asigurare;

             Principalele informatii care trebuiesc furnizate asiguratorului, prin cererea-chestionar, sunt:

 • datele de identificare ale asiguratului, contractantului si/sau beneficiarului;
 • adresa locatiei asigurate;
 • interesul asigurabil asupra locatiei asigurate:
  • proprietate;
  • inchiriata;
  • alta situatie;
 • informatii generale despre locatia asigurata:
  • modalitatea in care a fost construita:
   • in regie proprie;
   • prin societate autorizata de Constructii;
  • tipul locatiei;
  • gradul de ocupare;
  • localizarea in localitate;
  • amplasament fata de benzinarii, santiere in lucru, unitati industriale, etc.
  • anul construirii;
  • anul ultimei consolidari facute in baza unei autorizatii;
  • regimul de inaltime, numarul de camere, suprafata utila totala;
  • tip fundatie, structura de rezistenta, pereti (zidarie, panouri), invelitoare, termo-hidro izolatie, tamplarie, suprafete vitrate, pardoseala, utilitati, surse de apa, instalatii sanitare, instalatii electrice, sisteme de incalzire, usi de acces, amenajari speciale;
  • sisteme de protectie la furt, impotriva incendiului;
  • alte Constructii anexa, imprejmuiri, etc.;
 • riscurile dorite a fi acoperite:
  • riscuri de baza;
  • riscuri suplimentare;
 • moneda contractului;
 • suma asigurata pentru:
  • Cladiri si alte Constructii;
  • continut/bunuri;
  • riscurile acoperite prin clauzele suplimentare;
 • informatii privind istoricul de daune al locatiei asigurate;
 • perioada asigurata;
 • modalitatea de plata a primei anuale:
  • integral;
  • in numarul de rate acceptate de asigurator;
 • daca mai exista alte polite similare, valabile, incheiate pentru aceeasi locatie la alti asiguratori.

              Pe aceste informatii asiguratorul urmeaza sa le aiba in vedere pentru individualizarea si evaluarea riscurilor in vederea adoptarii deciziei de incheiere a politei de asigurare sau de declinare a ofertei. Lipsa veridicitatii declaratiilor asiguratului cu privire la cele mentionate in continutul cererii chestionar/specificatiei se sanctioneaza cu rezolutiunea politei.

              Asiguratorul va putea pe baza declaratiei asiguratului sa solicite intocmirea unui Raport de inspectie de risc (cand este cazul) - care face parte integranta din polita de asigurare, acesta fiind un document prin care se atesta verificarea de catre un reprezentant al asiguratorului a parametrilor existentiali ai bunului asigurat, fara sa constituie o certificare a declaratiei asiguratului sau a faptului ca bunul nu prezinta vicii ascunse.

              Raportul inspectiei de risc va fi semnat de un reprezentant al asiguratorului si de asigurat care certifica prin semnatura si stampila, data incheierii si aspectele constatate, fiind insotit de fotografii martor iar, in conditiile in care din cauze tehnice fotografiile martor nu pot fi utilizate, raportul inspectiei de risc este valabil. Atat raportul inspectiei de risc, cat si fotografiile care il insotesc au valoare de proba intr-un eventual litigiu, fiindu-le pe deplin opozabile partilor.

              Asiguratorul isi asuma raspunderea pentru toate consecintele rezultate din neevaluarea riscului potrivit prevederilor legale inainte de cuprinderea in asigurare, cu exceptia cazului in care vointa asiguratorului a fost influentata de un viciu de consimtamant imputabil asiguratului.

Perioada Asigurata: 

             Polita de asigurare a cladirilor si bunurilor industriale (HC) de la Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA poate fi incheiata, de regula, pe o perioada de 12 luni dar, in baza unor aprobari speciale, si pe perioade subanuale, dar nu mai putin de 6 luni.

             Raspunderea asiguratorului incepe la data inscrisa in polita de asigurare, dar nu inainte de ora 24:00 a zilei in care s-a platit prima de asigurare cuvenita sau prima rata a acesteia. In cazuri speciale asigurarea poate intra in vigoare la data si ora emiterii politei daca acest fapt este consemnat expres in scris in polita de asigurare.

             Raspunderea asiguratorului inceteaza:

 • la ora si ziua inscrise in polita de asigurare;
 • ìn caz de dauna totala;
 • la data schimbarii proprietarului/utilizatorului interesului asigurabil;
 • cu acordul ambelor parti;
 • la ora 24:00 a datei expirarii termenului de pasuire de 15 zile calendaristice, daca nu s-a achitat pana la acest termen rata scadenta;
 • prin denuntare unilaterala, sub forma unei scrisori recomandate cu confirmare de primire, cu un preaviz de 15 zile;
 • ìn caz de forta majora;
 • prin desfiintarea de drept a politei in cazul in care asiguratul nu-si indeplineste obligatiile contractuale.
Teritorialitate: 

              Polita de asigurare a cladirilor si bunurilor industriale (HC) de la Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA isi exercita acoperirea numai pentru evenimente asigurate ce au loc pe teritoriul Romaniei.

Asiguratul: 

                Asigurat pe polita de asigurare a cladirilor si bunurilor industriale (HC) de la Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA poate sa fie orice persoana juridica, titulara a unui interes asigurabil fata de obiectul asigurarii, care detine calitatea de proprietar, chirias, administrator, custode, sau alta calitate stabilita legal si care plateste sau pentru care se plateste asiguratorului o suma de bani, denumita prima de asigurare, in baza politei de asigurare incheiata cu acesta, cu scopul de a fi despagubita in cazul in care a suferit un prejudiciu prin manifestarea unuia sau mai multor riscuri asigurate conform politei de asigurare.

               Beneficiarul politei de asigurare a bunurilor industriale este persoana fizica sau juridica, desemnata de proprietar si mentionata in polita, indreptatita sa primeasca despagubirea pentru pagubele provocate locatiei asigurate in urma producerii unui risc acoperit.

Suma Asigurata: 

              Suma asigurata reprezinta suma maxima in limita careia asiguratorul poate acorda despagubiri asiguratului sau celor in drept, in cazul producerii evenimentului asigurat, sau suma totala a despagubirilor ce se pot acorda pe toata perioada de valabilitate a politei de asigurare.

               Cladirile si bunurile acoperite in acestei polite de asigurare, se asigura la valorile declarate de asigurat/contractant si acceptate de asigurator, pentru fiecare bun sau grup de bunuri, astfel:

 • Cladiri/bunuri (Utilaje, instalatii, echipamente), alte Constructii, Utilaje, echipament, mobilier - asigurarea se face in functie de optiunea asiguratului:
  • la valoarea de nou (pretul de inlocuire), care reprezinta costul refacerii cladirilor/bunurilor, similare celor asigurate, rezultata din devize, facturi sau alte documente de procurare;
  • valoarea reala (valoarea de nou din care se scade uzura in raport cu vechimea si se ajusteaza in functie de imbuntatirile aduse si starea de intretinere) care poate fi valoarea contabila a cladirilor/bunurilor respective;
 • stoc de marfa - asigurarea se poate face la:
  • valoarea maxima a stocului existent la un moment dat;
  • valoarea stocurilor existente la data incheierii asigurarii, valoare ce poate fi modificata periodic (lunar, trimestrial), pe baza declaratiilor scrise ale asiguratului/contractantului si cu plata corespunzatoare a diferentelor de prima.

                 Sumele asigurate pot fi exprimate in RON, EUR sau USD.

                 Asiguratul va comunica asiguratorului, ori de cate ori este cazul, in scris, orice modificare intervenita in ceea ce priveste sumele asigurate.

                 Dupa plata unei despagubiri, suma asigurata se reduce din acel moment cu valoarea despagubirii respective. Asiguratul/ contractantul are dreptul sa ceara reintregirea sumei asigurate (limitele raspunderii), caz in care va plati o prima suplimentara.

                 In cazul in care asiguratul/contractantul nu reintregeste suma asigurata, la urmatoarea dauna, in calculul despagubirii se va aplica o diminuare egala cu raportul dintre suma asigurata efectiv si suma care ar fi trebuit sa fie asigurata.

Prima de Asigurare: 

                Primele de asigurare se achita anticipat si integral sau in cel mult patru rate (prima rata se plateste inainte de intrarea in vigoare a politei, iar urmatoarele la datele scadente mentionate in polita). Cuantumul si termenele de plata ale primelor de asigurare sunt cele mentionate in polita de asigurare.

                In conditiile in care suma asigurata este stabilita:

 • in RON, primele/ratele de prima de asigurare se stabilesc si se platesc in RON;
 • in valuta (USD, EUR), primele/ratele de prima de asigurare se stabilesc in aceeasi valuta si se platesc in valuta sau in RON la cursul de schimb al Bancii Nationale a României (B.N.R.) din data platii.

                 Pentru asigurarile incheiate pe o perioada mai mica de 1 an (minim 6 luni), prima de asigurare se calculeaza pro-rata, in proportie de 1/10 din prima anuala inmultit cu numarul de luni pentru care se face asigurarea. Orice luna inceputa se considera luna intreaga.

                 In cazul in care asiguratul/contractantul nu plateste rata de prima la data scadenta, asiguratorul acorda o perioada de gratie de 15 zile lucratoare de la scadenta ratei respective, perioada in care situatia politei ramane neschimbata.

                 Daca asiguratul/contractantul nu plateste rata de prima restanta nici in perioada de gratie acordata, polita se reziliaza de drept, fara punere in intarziere si fara orice alta formalitate prealabila, cu incepere de la ora 0.00 a zilei urmatoare scadentei ratei de prima restanta, mentionata in polita.

                 In cazurile in care neachitarea la scadenta a unei rate de prima se datoreaza unor cauze neimputabile asiguratului, polita poate fi repusa in vigoare in baza unui supliment de asigurare, prin plata ratei restante, intr-un termen de maximum 15 zile lucratoare de la data scadentei, cu conditia ca in aceasta perioada, la bunurile in cauza sa nu se fi inregistrat daune si cu efectuarea de catre reprezentantul asiguratorului a unei inspectii de risc.

                 Polita de asigurare se considera repusa in vigoare la expirarea zilei in care s-a platit rata de prima restanta.

                 Asiguratorul nu va despagubi asiguratul/beneficiarul in cazul eventualelor daune produse in perioada dintre data scadenta la care ar fi trebuit sa achite rata de prima si data repunerii in vigoare a politei de asigurare.

                 Daca in decurs de 15 zile lucratoare asiguratul/ contractantul nu solicita repunerea in vigoare a politei de asigurare, acesta se rezilieaza de drept, fara vreo notificare prealabila.

Sistemul de Fransize: 

              Polita de asigurare a cladirilor si bunurilor industriale (HC) de la Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA poate fi incheiata cu sau fara fransize deductibile pe eveniment, in functie de anumite criterii stabilite de catre asigurator.

Riscuri Asigurate Standard: 

               Riscurile care sunt preluate in asigurare prin polita de asigurare a cladirilor si bunurilor industriale (HC) de la Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA, pentru locatia asigurata, sunt:

                            RISCURI STANDARD (Flexa):

 • incendiu: foc de mare intindere sub forma de flacara deschisa care insoteste arderea si care s-a produs in absenta unei vetre destinate acestui scop sau a iesit din vatra, avand forta de a se extinde prin propria sa putere. Se acorda despagubiri si pentru pagubele produse accidental, bunurilor asigurate, de: carbonizare totala sau partiala ori topire, chiar si fara flacara precum si afumare cauzata de incendiu. Sunt excluse pagubele cauzate de incendiu rezultat din cutremur sau eruptii vulcanice.
 • trasnet: descarcare electrica luminoasa (naturala) care se produce intre un nor si sol sau obiecte aflate pe sol, pagubele producandu-se prin transferul direct (cu urme vizibile) al trasnetului asupra bunului asigurat, chiar daca trasnetul nu este urmat de un incendiu.
 • explozie: eliberarea brusca de energie in urma unei reactii fizice sau chimice foarte rapida, violenta insotita de efecte sonore, mecanice, termice si luminoase, chiar daca explozia nu a fost urmata de un incendiu.
 • caderi accidentale de corpuri: aeronave, parti ale acestora, obiecte transportate de acestea (cu exceptia dispozitivelor explosive), meteoriti, stanci, copaci, stalpi sau orice obiecte asemanatoare care nu sunt parte a bunului asigurat si a caror deplasare se datoreaza efectelor gravitatiei etc.;

                            RISCURI SUPLIMENTARE:

 • boom sonic: actiunea directa a presiunii generate de spargerea zidului sonic de catre o aeronava;
 • fenomene atmosferice: furtuna, vijelie, uragan, tornade (perturbatii atmosferice violente) pentru viteze ale vantului ce depasesc 20 m/s, grindina (precipitatie atmosferica constand in particule de gheata), ploaie torentiala (patrunderea apei prin sparturile si rupturile provocate acoperisurilor, peretilor, usilor si ferestrelor prin manifestarea violenta a fenomenelor atmosferice specificate la acest punct).
  • In limita sumei asigurate a cladirii, dar nu mai mult de 10% din aceasta, se acorda despagubiri si pentru pagubele produse de fenomenele atmosferice la:
   • ferestre, reclame, lucarne;
   • invelitori din material plastic sau sticla, luminatoare (numai pentru riscul de grindina).
 • greutatea stratului de zapada/gheata, daunele materiale si directe produse bunurilor asigurate de suprasarcina stratului de zapada/gheata si de prabusirea totala sau partiala a acoperisului, consecinta a acesteia, pentru depunerile de zapada ce depasesc 90 cm si avalanse de zapada;
 • coliziune cu vehicule, izbirea din exterior a bunurilor asigurate de catre vehicule, altele decat cele detinute/utilizate de catre asigurat si conduse de catre acesta/ prepusii acestuia);
 • avarii accidentale ale instalatiilor de apa, canal sau incalzire centrala:
  • spargerii accidentale a conductelor de apa, de Transport si distributie a agentului termic/ rezervoarelor/ hidrofoarelor;
  • spargerii accidentale a tubulaturii si deversarea apei de canalizare sau refularii apei din canalizare, de la instalatii interioare sau exterioare, apartinand asiguratului sau altor persoane;
  • inundare de la vecini;
  • scurgerii accidentale a apei din instalatiile automate de stingere a incendiilor (care au trecut cu succes testele de functionare), datorate avarierii/ruperii partilor componente ale acestei instalatii sau declansarii intempestive a capetelor sprinkler/alte capete de pulverizare, rezultate din erori de functionare a dispozitivelor de protectie, suprapresiune, defecte ale materialului sau greseli de proiectare/fabricatie, erori de montare/instalare, reglare defectuoasa;
   • Nu se acorda despagubiri pentru:
    • pagubele produse marfurilor a caror baza se afla la o inaltime mai mica de 12 cm deasupra pardoselii;
    • daunele produse bunurilor sau marfurilor aflate in incaperi situate la subsol sau demisol.
    • daunele produse de umiditate, picurare
 • furt, se acorda despagubiri numai pentru pagubele produse de:
  • furtul prin efractie al bunurilor asigurate din incaperi, comis prin spargerea peretilor, acoperisului, tavanelor, usilor, ferestrelor, dusumelelor sau prin stricarea sau fortarea dispozitivelor de inchidere, cu conditia ca usile exterioare sau caile de acces in localul asigurat sa fie incuiate cu dispozitive de inchidere, iar incaperile situate la parterul cladirii sa aiba toate geamurile aparate cu minim unul din urmatoarele sisteme de inchidere/siguranta: alarma/ obloane de lemn/ bare de fier/ grilaje de fier incastrate/ dispozitive de inchidere;
  • sustragerea bunurilor asigurate prin acte de talharie;
  • furtul bunurilor asigurate prin folosirea cheilor originale obtinute anterior prin acte de talharie;
  • tentativa de furt prin efractie prin care s-au produs pagube incaperilor in care se aflau bunurile asigurate. In acest caz despagubindu-se cheltuieli de curatare si costuri de inlocuire a incuietorilor avariate in limita a 5 % din suma asigurata pentru cladire.
 • vandalism.

                            RISCURI SPECIALE:

 • cutremur de pamant, inclusiv efectele indirecte provocate de acesta, numai pentru riscurile asigurate. Miscarile telurice ce au loc pe parcursul a 72 de ore dupa producerea evenimentului initial sunt atribuite aceluiasi eveniment, iar daunele produse de acestea sunt considerate ca fiind generate de “un singur eveniment asigurat”.
 • inundatie din cauze naturale: acoperirea unei portiuni de uscat cu o mare cantitate de apa, ca urmare a revarsarii peste marginile cursurilor de apa. Nu se acorda despagubiri pentru pagubele produse de: cresterea nivelului marii, maree, valuri provocate de cutremur, umiditate, picurare, transpirare, infiltrare a apei.
 • prabusiri/alunecari de teren, ca fenomene naturale (surparea brusca a unei suprafete de teren/deplasarea lina a terenului ca urmare a unei miscari tectonice sau a eroziunii din cauze naturale), numai in cazul in care cladirea/constructia se afla intr-o zona care nu este cunoscuta ca fiind expusa la alunecari/prabusiri de teren, in caz contrar acest risc nu se acopera.
 • pentru aceste riscuri nu se acorda despagubiri pentru pagubele produse:
  • de eruptii vulcanice;
  • cladirilor sau altor Constructii care nu au fost date in folosinta si bunurilor care se afla in aceste Cladiri;
  • bunurilor aflate in aer liber;
  • Cladiri sau acoperisuri sprijinite pe stalpi, deschise pe una sau mai multe laturi, sau acoperisuri ori inchideri incomplete (chiar pentru necesitati provizorii de reparatii, consecinte sau nu ale producerii evenimentului asigurat), hale presostatice si similare, baraci din lemn si tot continutul acestora.

                             EXTINDERI SPECIALE

 • riscuri politice (greve, revolte, tulburari civile), numai paguba materiala produsa bunurilor asigurate in timpul grevelor, revoltelor, tulburarilor civile;
 • terorism (un act de violenta comis de un grup sau de o organizatie cu scopul crearii unui climat de insecuritate sau influentarii oricarui guvern sau inducerii starii de teroare in public) - limita maxima de despagubire pentru pagube produse de aceste riscuri este de 10 % din suma asigurata totala, dar fara a depasi 50.000 EURO;
 • riscul locativ (operant daca asiguratul este chirias): daunele directe si materiale cauzate de incendiu si riscurile asigurate prin polita de asigurare la cladirile detinute cu chirie de asigurat, cu aplicarea regulii proportionalitatii, in cazul in care suma asigurata pentru acest risc este mai mica decat valoarea cladirilor.
Riscuri Excluse: 

               Riscurile excluse, care nu sunt preluate in asigurare prin polita de asigurare a cladirilor si bunurilor industriale (HC) de la Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA, pentru locatia asigurata, sunt:

 • Asiguratorul nu acorda despagubiri pentru pagubele produse cladirii sau bunului de:
  • razboi (declarat sau nu), invazie sau actiunea unui dusman extern, razboi civil, revolutie, rebeliune, insurectie, dictatura militara, conspiratie, terorism chimic, biologic si nuclear;
  • confiscare, expropriere, nationalizare, rechizitionare, sechestrare, distrugere sau avariere din ordinul oricarui guvern de drept sau de fapt sau oricarei autoritati publice;
  • explozie atomica, radiatii sau infestari radioactive ca urmare a folosirii energiei atomice sau materialelor fisionabile;
  • poluare sau contaminare de orice natura si din orice cauza;
  • in caz de forta majora.
 • Asiguratorul nu acorda despagubiri daca:
  • cererea de despagubire este frauduloasa ori are la baza declaratii false;
  • in legatura cu realitatea producerii daunei, a fost initiata o cercetare penala;
  • asiguratul/contractantul nu a achitat la scadenta ratele la prima de asigurare;
  • asiguratul/contractantul nu a facut instiintarea scrisa in termenul prevazut, despre producerea evenimentului asigurat;
  • riscul asigurat a fost provocat cu intentie de catre asigurat, contractant, beneficiar sau prepusii acestora.
 • Nu vor fi acceptate in asigurare, daca nu se convine altfel in scris urmatoarele categorii de bunuri:
  • banii numerar, pietre pretioase, bijuterii si obiecte din metale pretioase, tablouri, sculpturi, colectii sau alte obiecte cu valoare artistica deosebita, obiecte de patrimoniu, marci postale;
  • autovehiculele si remorcile inmatriculate, vagoane de cale ferata, ambarcatiuni nautice, aparate de zbor;
  • hartii de valoare, acte, planuri, registre de afaceri, cartoteci, desene;
  • animale, pasari, pesti si alte vietuitoare;
  • recolte, arbori, paduri;
  • bunuri care nu pot fi folosite potrivit cu destinatia lor din cauza degradarii;
  • terenul, zonele de extractii miniere, lucrarile de irigatii sau alte amenajari;
  • imprejmuiri, garduri, canale, tunele, drumuri, trotuare si alte amenajari;
  • orice suporturi de memorare a datelor.
 • Asiguratorul nu despagubeste:
  • pagubele rezultate din extinderea unui foc util sau dezvoltarea unei temperaturi tehnologice catre alte spatii, perimetre, Constructii sau bunuri mobile sau imobile aflate in vecinatate, daca aceste pierderi au fost provocate de lipsa unor elemente de separare, neluarea sau luarea unor masuri insuficiente de evitare sau propagare;
  • pagubele suferite de echipamente, Utilaje, instalatii, functionand pe baza de combustie interna dar aceasta excludere se refera numai la utilajul, instalatia sau echipamentul insusi, avarierea sau distrugerea provocate prin extinderea incendiului sau exploziei asupra altor echipamente, instalatii, Utilaje sau altor bunuri fiind despagubite;
  • pagubele care decurg din productia sau distributia anormala a frigului sau de scurgerea lichidului frigorific, chiar daca sunt cauzate de evenimente acoperite prin polita;
  • pagubele produse masinilor, instalatiilor si aparaturii electrice si electronice (inclusiv cabluri de conectare), aparatura si circuite incorporate, numai prin actiunea normala a curentului electric insusi, supratensiune, supraincalzire sau scurt circuit daca nu au fost urmate de incendiu;
  • pagubele produse bunurilor numai din cauza uzurii, fermentatiei, oxidarii, coroziunii, caldurii, precum si cele produse de afumare, patare sau parlire, provenite dintr-o sursa normala de caldura, inclusiv la bunurile supuse la foc sau caldura pentru prelucrare, numai daca pagubele nu au fost produse de incendiu;
  • pagube provocate de ciuperci, rozatoare, pasari si alti daunatori;
  • pagubele produse de joasa presiune, de inalta presiune, factori de solicitare si alte avarii accidentale mecanice in timpul functionarii (daca nu s-a convenit altfel);
  • daunele produse de incendiu/ explozie, generate de riscul de cutremur, daca acesta nu a fost acoperit prin polita de asigurare;
  • daune produse de inghetarea apei in rezervoare/conducte/vase, cu exceptia cazului in care inghetul s-a produs din cauza defectarii accidentale a centralei termice si nu s-a produs ca urmare a lipsei de diligenta a asiguratului;
  • cheltuielile efectuate pentru transformarea/ imbunatatirea starii bunurilor in comparatie cu cea de dinaintea producerii evenimentului asigurat, precum si cele pentru reconditionari, reparatii sau restaurari nereusite;
  • pagubele cauzate de solul slab al fundatiei (fenomenul de tasare), de variatia de volum (contractia, umflarea) a terenului ca urmare a inghetului/dezghetului;
  • daune produse acelei parti a bunurilor asigurate asupra careia se lucreaza direct, rezultand din aceasta actiune sau cauzate de orice operatie de reparare, reglare, service sau intretinere;
  • pagubele cauzate de patrunderea apei freatice, deversarea controlata a lacurilor de acumulare (inclusiv in timpul formarii acestora), inundatii produse in timpul schimbarii artificiale a cursurilor de apa sau altor lucrari hidrotehnice;
  • trepidatii datorate circulatiei (rutiere sau feroviare) sau instalatiilor/ echipamentelor industriale/ de Constructii etc;
  • pagubele cauzate de infiltrarea apei de ploaie, a grindinei sau a zapezii prin sol sau prin geamuri neinchise/neetanse, prin acoperis, terase sau alte deschizaturi/neetansietati, in afara cazului in care aceste deschizaturi s-au produs de riscurile asigurate;
  • daune produse de apa bunurilor depozitate in subsoluri frecvent inundate si/sau depozitate necorespunzator;
  • pagubele cauzate de apa patrunsa in cladire prin acoperis, datorita proastei izolatii;
  • urmarile neremedierii din culpa asiguratului a unor situatii cunoscute, generatoare de pagube prin inundare cu apa provenita din ploi, topirea zapezii sau ghetii, precum si de infiltrarea prin pereti sau plafoane a apei provenind de la instalatii sanitare defecte, prost intretinute, uzate, etc.
  • pagube produse bunurilor asigurate depozitate intr-un loc deschis (sub cerul liber) contrar normelor si uzantelor;
  • pagube produse bunurilor individuale apartinand personalului angajat al asiguratului;
  • daune produse bunurilor asigurate in cazul in care se constata ca nu exista autorizatiile legale de constructie si functionare emise de organele in drept sau daune produse/agravate (pentru partea din dauna care s-a marit) prin nerespectarea de catre asigurat a conditiilor pe baza carora au fost acordate acestea (normativele in vigoare privind siguranta in Constructii), inclusiv a normelor P.S.I. si I.S.C.I.R.;
  • pagube produse unei parti din cladire care are o destinatie sau o functiune comuna, in conditiile in care cladirea nu este integral asigurata (pentru partea ce excede cota indiviza si abstracta ce i se cuvine asiguratului din respectiva parte de cladire);
  • actiunea neglijenta sau intentionata, cu efecte grave, a asiguratului sau a reprezentantilor acestuia, daca acestea rezulta neechivoc din actele incheiate de organele in drept: politie, pompieri, sau alte organe autorizate pentru atestarea unor astfel de daune;
  • pagube produse ca urmare a scurgerii accidentale a apei din instalatiile automate de stingere a incendiilor, cu ocazia efectuarii lucrarilor de instalare/ reparare/ dare in folosinta/ probe/ modificari constructive;
  • pagube indirecte ca de exemplu: reducerea valorii bunului dupa reparatie, scaderea preturilor bunurilor, intarzieri in livrarea bunurilor, lipsa de locatie, de profit, etc., chiar ca urmare a unor cauze cuprinse in polita de asigurare;
  • daune de consecinta, inclusiv cele provocate prin intreruperea folosirii bunurilor si a productiei ca urmare a unui risc asigurat (exemplu: pierdere de profit, deteriorarea marfii refrigerate);
  • defecte sau erori existente la data intrarii in vigoare a politei, de care asiguratul sau reprezentantii sai au avut cunostinta;
  • explozia (spargerea) unui boiler sau instalatii sub presiune [aflat(a) sub incidenta normelor ISCIR] in care presiunea interna este datorata exclusiv fluidului aflat sub controlul asiguratului;
  • pagube produse in urmatoarele situatii:
   • pierdere inexplicabila, disparitie misterioasa (disparitia bunurilor asigurate fara a se cunoaste modalitatea in care au disparut aceste bunuri), lipsuri la inventar, lipsuri cauzate de greseli de contabilitate sau de greseli de numarare in timpul inventarierii;
   • furt simplu, prin inselatorie, cu intrebuintarea de chei potrivite/originale, exceptie cazul in care acestea au fost obtinute prin efractie/talharie;
   • furtul favorizat de desfiintarea/scoaterea din functiune/nearmarea sistemelor de paza si protectie existente atat la data incheierii politei cat si cele instalate pe durata asigurarii;
   • furtul produs in cazul in care asiguratul nu respecta masurile de protectie suplimentara impuse de asigurator, dupa caz (exemplu: bunuri cu volum mic si valoare unitara mare, constituind marfa in magazine);
   • furtul masinilor, instalatiilor, echipamentelor, inclusiv al componentelor acestora, lasate in exteriorul cladirilor, neingradite, neincuiate si nepazite.
Clauze Suplimentare: 

              La polita de asigurare a cladirilor si bunurilor industriale (HC) de la Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA, in schimbul platii unei prime de asigurare suplimentare, se pot atasa urmatoarele clauze de asigurare prin care pot fi preluate in asigurare riscuri suplimentare, si anume:

                            CLAUZA SUPLIMENTARA A privind asigurarea bunurilor casabile

 • OBIECTUL ASIGURARII
  • Asiguratorul acopera in baza acestei clauze suplimentare si in schimbul primei de asigurare platite de catre asigurat/contractant, bunurile casabile, aflate la adresa mentionata in polita, pentru riscurile specifice prevazute mai jos si mentionate in polita/ anexa la polita de asigurare.
  • Sunt asigurabile in baza acestei clauze suplimentare urmatoarele bunuri casabile: geamuri de usi si ferestre care fac parte integranta din cladire, oglinzi, lustre, candelabre, pereti cortina si pereti din caramida de sticla, luminatoare, fatade ale cladirilor realizate din sticla etc.), obiecte sanitare din interiorul cladirilor, firme si panouri publicitare, geamuri de sere (numai daca sunt montate conform proiect) etc.
 • RISCURI ASIGURATE
  • Asiguratorul acorda despagubiri in caz de pagube la bunurile casabile asigurate, produse prin spargere, ciobire sau crapare de urmatoarele riscuri:
   • variatii naturale de temperatura;
   • accidente de orice fel, inclusiv cele produse prin faptele neintentionate ale oamenilor precum si cele datorate actiunii animalelor;
   • lucrari de montare/ demontare sau mutare a bunurilor casabile;
   • se mai acorda despagubiri, in limita a 1.000 Euro/ bun casabil asigurat pentru pagubele la (refacerea) inscriptii, picturi, gravuri sau alte ornamentatii, precum si la insemnele aplicate pe geamuri, oglinzi sau alte bunuri casabile, daca aceste pagube s-au produs concomitent cu spargerea sau craparea bunului casabil asigurat. Despagubirea se va face in baza documentelor doveditoare detinute de asigurat.
 • EXCLUDERI
  • BUNURI EXCLUSE - Nu se pot asigura urmatoarele bunuri:
   • geamurile, oglinzile sau orice alte bunuri casabile, care sunt sparte, crapate, ciobite sau cu alte asemenea defecte;
   • geamurile, oglinzile sau orice alte bunuri casabile care reprezinta pentru asigurat marfuri/ materiale pentru executari de lucrari.
  • PAGUBE EXCLUSE - Asiguratorul, nu acorda despagubiri pentru:
   • daune de suprafata (zgarieturi, matuiri, schimbarea culorii in timp sau sub actiunea factorilor de mediu, aschieri, ciuntiri, exfolieri, deteriorari produse prin scantei de sudura);
   • daune rezultate ca urmare a utilizarii unor surse normale de caldura;
   • cheltuieli pentru potrivirea culorilor la sistemele neafectate;
   • daune produse in timpul lucrarilor (reparatii, decorari, adaugiri sau modificari) la cladirea/peretele in care sunt fixate bunurile casabile avariate;
   • pagube conexe (avarierea sau distrugerea ramelor geamurilor sau oglinzilor asigurate, a partilor metalice sau din lemn, a instalatiilor electrice la lampile de neon, la lustre sau alte lampi asigurate, a instalatiilor de apa sau canal la bunurile sanitare asigurate, precum si altele asemanatoare);
   • defecte existente la incheierea asigurarii (crapari, exfolieri etc.).
 • SUMA ASIGURATA
  • Bunurile casabile se asigura la valorile declarate de asigurat, respectiv valoarea de inlocuire (de nou), reprezentand costul construirii, producerii ori procurarii din nou a bunurilor respective, rezultat din devize, facturi, contracte si/sau alte documente de procurare (inclusiv cheltuieli de Transport, vamale, montare).

                            CLAUZA SUPLIMENTARA B privind asigurarea pierderilor din intreruperea activitatii ca urmare a unor riscuri asigurate

 • OBIECTUL ASIGURARII
  • Prin aceasta clauza suplimentara, asiguratorul acopera pierderile financiare pe care asiguratul le poate avea in derularea afacerii prin intreruperea activitatii ca urmare a producerii unuia sau mai multora dintre riscurile acoperite prin asigurarea de baza.
 • RISCURI ACOPERITE
  • asiguratorul acopera pierderea din intreruperea activitatii, respectiv pierderea de profit, cheltuielile suplimentare de reluare a activitatii dupa producerea evenimentului asigurat si cheltuielile de evaluare a daunei din care s-a scazut suma recuperarilor de profit si cheltuielile variabile ca urmare a producerii evenimentului asigurat. Perioada de acoperire este de maximum 3 luni. Reluarea activitatii presupune:
   • refacerea proprietatii avariate, respectiv refacerea bunurilor distruse sau avariate;
   • refacerea capacitatii de productie, respectiv procurarea resurselor necesare pentru productie.
 • EXCLUDERI - Nu sunt cuprinse in asigurare si asiguratorul nu acorda despagubiri pentru:
  • Pierderile inregistrate in sectoarele de activitate neasigurate prin polita de bunuri indiferent de relatia cauza-efect ce poate exista intre acestea si cele acoperite pentru riscuri generale si/sau avarii accidentale;
  • Prelungirea perioadei de intrerupere pentru: modificari sau imbunatatiri la Constructii (cu exceptia celor legal impuse), Utilaje sau tehnologii, angajare sau instruire personal, crearea de suprastocuri (chiar existente inainte de eveniment), din lipsa pregatirii tehnice sau organizatorice;
  • Lipsa de capital pentru reconstructia sau inlocuirea bunurilor distruse sau avariate;
  • stocuri nevandabile, deprecierea stocurilor neafectate de eveniment, dupa producerea acestuia;
  • Fraude, disparitii inexplicabile de bunuri si valori, lipsuri la inventar, distrugeri sau pierderi de informatii;
  • Intreruperi sau deficiente in furnizarea apei, gazului, curentului electric sau altor mijloace si servicii de la terti, fara legatura cauzala cu riscurile acoperite;
  • daune datorate intreruperii activitatii (fara distrugere de bunuri) produse intentionat de persoane implicate in revolte, reactii la concediere, acte de perturbare a activitatii sau de sabotaj;
  • Penalizari sau amenzi de orice fel, datorii catre stat (TVA, accize, impozite etc.), debite datorate intreruperii oricarui contract de inchiriere, prestare sau comert, reevaluari si inregistrari contabile de bunuri sau servicii (neincluse in suma asigurata), orice deficit de cont curent, arierate la incasari sau plati din orice cauza, inclusiv blocaj financiar;
  • Orice Raspundere civila legala de eveniment;
  • daune ocazionate de:
   • revolta, tulburari civile, greve sau greve patronale;
   • razboi, invazie, actiuni ale unui dusman strain, ostilitati sau operatiuni militare (chiar daca razboiul a fost sau nu declarat), razboi civil;
   • rebeliune, revolta sociala, insurectie, revolutie, uzurparea puterii, curte martiala sau stare de asediu sau orice evenimente sau cauze care determina proclamarea sau mentinerea curtii martiale sau a starii de asediu;
   • poluarea sau contaminarea la locul asigurat, care ea insasi rezulta dintr-un risc asigurat prin polita.
 • SUMA ASIGURATA
  • Asigurarea se incheie la sumele declarate de asigurat potrivit evidentelor contabile si agreate de asigurator, sumele reprezentand limitele maxime ale raspunderii asigurator si anume:
   • “profitul brut” estimat a fi realizat de catre asigurat pe perioada de asigurare;
   • cheltuielile suplimentare necesare pentru reluarea activitatii;
   • cheltuielile de evaluare a daunei;
 • OBLIGATIILE ASIGURATULUI
  • In perioada asigurata:
   • Sa solicite actualizarea sumei asigurate in cazul in care datele estimate luate in calcul la incheierea asigurarii sau ulterior sunt depasite cu peste 5% de cele realizate in desfasurarea afacerii;
   • Sa notifice in scris asiguratorului orice modificari intervenite in legatura cu datale luate in calcul la incheierea politei: schimbari majore in derularea afacerii, extindere teritoriala, intensificarea activitatii, discontinuitate repetata, preluare de catre alt antreprenor, lichidare, situatiile corelate care pot antrena riscul de pierderi din intreruperea activitatii;
   • Sa tina evidenta contabila clara si completa, in conformitate cu prevederile legale;
   • Sa intreprinda, sa sprijine si sa permita toate masurile si actiunile necesare pentru evitarea, eliminarea sau minimizarea riscului si a daunelor posibile.
  • La producerea unui risc acoperit ce poate da nastere la o cerere de despagubire asigurantul este obligat:
   • Sa avizeze in scris asiguratorul, in termen de 24 ore de la momentul cand a luat cunostinta, despre producerea riscului asigurat;
   • Sa intreprinda, sa sprijine si sa permita toate actiunile si masurile necesare pentru inlaturarea in timp cat mai scurt a consecintelor evenimentului si limitarea daunelor;
   • Sa furnizeze asiguratorului, in decurs de 7 zile calendaristice de la data producerii evenimentului, detalii despre pierderile, distrugerile sau avarierile cauzate de persoane implicate in revolta, miscare civila, terorism, greva, concediere, persoane ce iau parte la perturbari ale activitatii, persoane rau intentionate;
   • Sa puna la dipozitia asiguratorului toate documentele necesare pentru investigare, verificare si evaluarea daunei: ultimul bilant contabil anual si semestrial vizat de Administratia Financiara, balantele contabile, declaratiile lunare de impozit pe profit, toate documentele primare (statele de plata, registrul de casa, facturi, extrase de cont, ordine de plata), precum si alte documente, dovezi, informatii, explicatii sau probe legate de activitatea prestata;
   • Sa intocmeasca in sustinerea cererii de despagubire dosarul de dauna (certificat in scris de experti contabili, contabili autorizati si agreati de parti), pe cheltuiala proprie (daca in suma asigurata nu au fost incluse cheltuieli de expertiza) si sa-l inainteze asiguratorului nu mai tarziu de 30 de zile calendaristice de la expirarea perioadei de despagubire sau in termenul agreat de asigurator;
  • Daca asiguratul nu indeplineste obligatia specificata la primul paragraf, asiguratorul raspunde proportional, fiind indreptatit ca la producerea pagubei sa reduca despagubirea cu raportul dintre partea de suma asigurata calculata pro-rata pentru perioada de despagubire si cuantumul profitului calculat pe aceeasi perioada;
  • In cazul neindeplinirii de catre asigurat a oricareia dintre obligatiile specificate mai sus, asiguratorul este indreptatit ca, prin notificare scrisa, sa suspende acoperirea pierderilor din intreruperea activitatii sau sa denunte polita cu efect de la data notificarii fara returnarea primei platite;
 • CONSTATAREA PAGUBELOR. STABILIREA SI PLATA DESPAGUBIRILOR
  • In cazul producerii riscului asigurat, constatarea si evaluarea pagubelor se face de catre asigurator impreuna cu asiguratul sau prin experti neutri.
  • Cuantumul despagubirii este suma pe care asiguratorul trebuie sa o plateasca asiguratului, reprezentand:
   • Pierderea efectiva de „profit brut” suferita de asigurat in perioada de intrerupere cuprinde:
    • pierderea de profit din exploatare (inainte de impozitare) dovedita de asigurat pe baza rezultatelor obtinute in perioada anterioara si cu documentele justificative pentru perioada de intrerupere ce atesta ca acest profit s-ar fi realizat daca nu ar fi intervenit evenimentul;
    • cheltuielile fixe efectuate de asigurat in perioada de despagubire.
   • Cheltuielile suplimentare efectuate pentru reluarea activitatii, care se despagubesc in limita sumei prevazute la acest capitol in cererea-chestionar. Daca nu au fost incluse in suma asigurata, aceste cheltuieli se despagubesc in limita pierderii de profit astfel evitate (limita economica).
   • Cheltuieli de expertiza a daunei (reprezentand costul efectiv al lucrarilor de expertizare), care se despagubesc in limita sumei prevazute la acest capitol in cererea-chestionar.
  • Din despagubirile cuvenite se scad:
   • Recuperarile de profit, reprezentand:
    • Sumele incasate sau estimate a fi incasate de catre asigurat, direct sau prin orice agent economic actionand in numele sau din activitati desfasurate in perioada de despagubire si in beneficiul afacerii asigurate prin care sunt produse si/sau livrate marfuri si/sau prestate servicii in alte locatii si/sau alte mijloace (masini, Utilaje, echipamente) decat cele cuprinse in asigurarea de bunuri (pentru riscuri generale si/sau avarii accidentale);
    • Beneficiile suplimentare obtinute de asigurat ca urmare a intreruperii si reluarii activitatii (care prilejuieste si/sau faciliteaza schimbarea ori imbunatatirea unor mijloace tehnice, procedee tehnologice, structuri organizatorice etc.), intr-o perioada de sase luni imediat urmatoare, din livrari restante de produse cu calitati si/sau la preturi superioare ori din cresterea productiei sau profitului.
   • Cheltuielile incetate, reprezentand cheltuielile fixe ce au fost estimate ca fiind necesare desfasurarii activitatii in conditii normale dar care inceteaza datorita producerii riscului asigurat (intreruperii activitatii);
   • fransiza stabilita;
   • Orice prime datorate pana la sfarsitul perioadei de asigurare.
  • La asigurarea pentru pierderi din intreruperea activitatii ca urmare a avariilor accidentale la masini si Utilaje, in caz de dauna, duratele aferente operatiilor de tipul verificarilor curente, reparatiilor capitale sau modificarilor constructive si/sau functionale efectuate in cursul perioadelor de despagubire, se scad din aceasta perioada. Cuantumul valoric al duratelor care se obtine pe baza calculului pro-rata al pierderii de profit aferent perioadei de despagubire.
  • In caz de pierderi partiale (sub limitele sumelor asigurate):
   • daca sumele asigurate sunt indexate in procentajul agreat intre parti conform documentelor de asigurare, despagubirea se calculeaza si se acorda indiferent de rata inflatiei;
   • in lipsa indexarii, despagubirea ce se va acorda pentru pierderi partiale, fata de cuantumul pierderii efectiv inregistrate se diminueaza cu procentajul de indexare mentionat in documentele de asigurare.
  • Dupa fiecare dauna, platita de asigurator, suma se reduce cu valoarea despagubirii acordate. Pentru restul perioadei asigurate polita ramane valabila pentru suma ramasa, fara modificarea primei. Reintregirea sumei asigurate se face numai la optiunea asiguratului, in baza unui supliment de asigurare elaborat de asigurator si prin plata unei prime suplimentare de catre asigurat.
  • Plata despagubirilor se face astfel:
   • Asiguratorul poate acorda avansuri in timpul perioadei de intrerupere, la solicitarea asiguratului, in baza documentelor justificative prezentate, avansuri ce nu pot depasi in total 50% din despagubirea estimata;
   • Asiguratorul va achita asiguratului despagubirea (totala sau diferenta ramasa dupa plata avansurilor) in termen de 30 de zile calendaristice de la data depunerii dosarului de dauna, daca din verificarea acestuia rezulta cu certitudine cuantumul total al pierderii ce trebuie platit.
  • Raspunderea asiguratorului si cuantumul despagubirilor nu pot depasi suma totala asigurata si nici suma asigurata prevazuta pentru fiecare capitol sau orice alta limita stabilita initial in cererea-chestionar sau ulterior actualizata prin supliment de asigurare, ramasa sau reintregita dupa orice despagubire.

                            CLAUZA SUPLIMENTARA C privind asigurarea de Raspundere civila fata de terti

 • OBIECTUL ASIGURARII
  • Asiguratorul acorda despagubiri pentru prejudicii comise neintentionat de catre asigurat, care raspunde civil in baza legii, fata de terte persoane pagubite.
   • Asigurarea incheiata de persoanele juridice acopera si prejudiciile care s-au produs din culpa prepusilor asiguratului.
   • Asigurarea incheiata de persoanele fizice acopera si raspunderea civila a persoanelor pentru care asiguratul raspunde potrivit legii.
  • In baza prevederilor politei, asiguratorul acopera, in schimbul primei de asigurare incasate, prejudiciile produse in locatia declarata la incheierea politei si de care raspunde asiguratul in legatura cu activitatea desfasurata.
  • Sunt acoperite evenimentele produse in perioada de valabilitate a politei de asigurare, precum si consecintele directe ale acelor prejudicii, manifestate ulterior expirarii acesteia, dar numai daca au fost cauzate in mod cert de acele evenimente petrecute in perioada de valabilitate a politei si daca terta persoana inainteaza cererea de despagubire in termenul de prescriptie.
  • Nu sunt considerati terti:
   • sotul sau sotia, parintii, copiii si oricare ruda a asiguratului cu care el gospodareste permanent;
   • in cazul in care asiguratul este o persoana juridica: reprezentantul legal, asociatul, administratorul si angajatii.
 • RISCURI ASIGURATE
  • Asiguratorul acorda despagubiri asiguratului pentru evenimentele asigurate produse in perioada de asigurare, pana la limita raspunderii prevazuta in polita de asigurare, pentru:
   • sumele pe care asiguratul este obligat sa le plateasca cu titlu de desdaunare pentru prejudicii produse din culpa tertilor, pentru:
    • vatamare corporala, imbolnavire sau deces;
    • avarierea sau distrugerea unor bunuri;
   • cheltuielile de judecata suportate de asigurat in procesul civil, in legatura cu evenimentele asigurate, daca a fost obligat la desdaunare.
 • EXCLUDERI
  • Nu se acopera:
   • vatamarile corporale/ pagubele materiale suferite de asigurat sau prepusii sai;
   • vatamarile corporale suportate de catre o terta persoana (boala, incapacitatea fizica si orice vatamare mentala, suferinta sau soc rezultat al unei astfel de vatamari fizice), daca reprezinta agravarea sau accentuarea unei afectiuni preexistente;
   • pretentiile de despagubire decurgand din raspunderea civila a producatorului sau a prestatorului de servicii;
   • raspunderile asumate de asigurat printr-un contract sau orice altfel de intelegere inclusiv orice garantie sau angajament asumat;
   • pretentiile de despagubire formulate de prepusii asiguratului unul fata de celalalt;
   • pagubele produse cu intentie de catre asigurat sau pagube produse in timpul comiterii unor fapte incriminate ca infractiuni savarsite cu intentie, daca aceste fapte rezulta din actele incheiate de organele in drept: politie, pompieri, alte organe de cercetare;
   • pretentiile de despagubire pentru pagube cauzate bunurilor unor terti pe care asiguratul le are in folosinta, exploatare, depozitare, grija, custodie, control sau pe care le-a inchiriat ori imprumutat de la terti;
   • prejudiciile provocate tertilor ca urmare a utilizarii/producerii/ testarii de echipamente militare, explozibili si orice alte materiale utilizate in scop distructiv;
   • pretentiile de despagubire pentru prejudicii de care asiguratul raspunde civil, in legatura cu:
    • un autovehicul (inclusiv remorca trasa de acesta), autorizat sa circule pe drumurile publice sau pentru care este prevazuta prin lege obligativitatea incheierii asigurarii, proprietate a asiguratului, imprumutat, inchiriat sau condus de acesta;
    • utilizarea, incarcarea sau descarcarea ambarcatiunilor, navelor, aparatelor de zbor sau altor mijloace de Transport;
   • prejudiciile decurgand din competitii sportive sau antrenamente pentru competitii sportive;
   • vatamarile corporale cauzate de transmiterea unor boli de catre asigurat sau prepusii sai sau prejudiciile cauzate de imbolnavirea sau raspandirea bolii de catre animalele care apartin asiguratului sau au fost vandute de acesta;
   • urmarile campurilor electromagnetice generate de producerea si/sau distributia de energie, telecomunicatii inclusiv telefonia celulara, producerea sau distributia de aparatura utilizata in telecomunicatii celulare, medicina nucleara sau alte echipamente utilizand sau producand radiatii;
   • pierderile/daunele cauzate in mod direct sau indirect sau care contribuie la/decurg din orice substanta chimica sau material biologic patogen sau otravitor;
   • pagubele produse de explozia chimica, biologica si nucleara;
   • efectul de poluare sau contaminare a aerului, solului sau subsolului, indiferent de cauzele care il genereaza;
   • producerea de radiatii sau contaminare radioactiva ca urmare a utilizarii energiei atomice, materialelor fisionabile sau combustibililor radioactivi;
   • raspunderea care decurge din transferurile de portofoliu pierdut din orice cauza.
   • raspunderile care decurg din delegarea autoritatii de subscriere pe orice baza, inclusiv acoperirile automate si acordurile de delegare a autoritatii;
   • raspunderea care decurge din fondurile de pensionare.
   • acoperirea retroactiva pentru pierderile cunoscute.
   • riscurile de fidelitate, garantare, calomniere si defaimare, credit, garantie financiara, obligatiuni generale ale bancherilor si riscurile de evenimente neprevazute, cum ar fi asigurarile pentru vatamarea personala;
   • prejudicii care decurg in mod direct sau indirect sau care au drept consecinta azbestul sau orice materiale care contin azbest in orice forma sau cantitate;
   • prejudicii care decurg in mod direct sau indirect sau care au drept consecinta mucegaiul toxic, silicoza;
   • Aceasta asigurare nu acopera nici o Raspundere pentru:
    • vatamarea personala sau vatamarea corporala sau pierderea financiara sau pierderea, deteriorarea sau folosirea bunurilor care decurge in mod direct sau indirect din descarcarea, raspandirea, eliberarea sau scaparile de poluanti;
    • costul inlaturarii, neutralizarii sau curatarii poluantilor;
    • amenzile, penalitatile, daunele punitive sau exemplare care decurg in mod direct sau indirect din descarcarea, raspandirea, eliberarea sau scaparile de poluanti;
    • pierderea financiara pura sau pierderea pecuniara care nu este nici vatamare corporala nici daune materiale sau care rezulta din acestea.
   • Aceasta asigurare nu acopera:
    • raspunderea legata de energia nucleara, inclusiv iradierea sau contaminarea cu material nuclear;
    • Raspundere decurgand din politele maritime sau pentru aviatie;
    • raspunderea contractantilor ce decurge din polita CAR/EAR (Construction all risks/Erection all risks) - Constructii-montaj;
    • raspunderea decurgand din asigurarea obligatorie de Raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule;
    • prejudiciile care decurg in mod direct sau indirect din pierderea, alterarea, deteriorarea sau reducerea functionalitatii, disponibilitatii sau exploatarii unui sistem de calcul, hardware, program, software, date, informatii, depozit, microcircuit, circuit integrat sau a unui dispozitiv similar din echipamentele de calcul sau de alta natura, fie ca este proprietatea posesorului politei sau nu;
    • raspunderea decenala/pentru defect latent;
    • raspunderea care decurge din sau la care se contribuie in mod direct sau indirect prin expunerea la campuri sau radiatii magnetice, electrice sau electromagnetice, cauzate sau generate in orice mod;
    • raspunderea pentru poluare;
    • revendicarile in legatura cu sau din tranzactiile cu un GMO, un produs GMO sau parte a produsului cu un component GMO este exclusa in mod expres. In mod special, dar nu limitat la, nu va exista acoperire pentru revendicarile care decurg din polenizarea neintentionata, neaprobata sau necorespunzatoare cu, distribuirea sau amestecarea cu un GMO, un produs GMO sau parte a produsului cu un component GMO. „Organismul Modificat Genetic” (GMO) va insemna si va include:
     • organismele sau microorganismele sau celulele, sau organismele sau microorganismele, celulele sau organelele de celule din care acestea au fost derivate, care au fost supuse la un proces de inginerie genetica care a avut ca urmare modificarea genetica a acestora si de asemenea vor insemna si vor include
     • fiecare unitate biologica sau moleculara cu potential de auto-replicare, sau unitate biologica sau moleculara cu potential de replicare din care acestea au fost derivate, care a fost supusa la un proces de inginerie genetica care a avut ca urmare modificarea genetica a acestora.
     • in cazul in care definitia GMO in conformitate cu legile si/sau reglementarile oficiale aplicabile care se refera la ingineria sau modificarea genetica intr-un Stat, teritoriu sau jurisdictie in care se face o revendicare este mai larga decat cea de mai sus, atunci aceasta definitie mai larga va fi incorporata in aceasta definitie in plus fata de cea de mai sus.
    • Raspunderea de orice fel care decurge in mod direct sau indirect din Encefalopatia Spongiforma Transmisibila (TSE), inclusiv dar nu limitat la Encefalopatia Spongiforma Bovina (BSE) sau noua varianta Boala Creuzfeld-Jacob (vCJD).
    • pierderile provocate direct sau indirect de razboi, invazie, actiunea unui dusman extern, ostilitati sau operatiuni asemanatoare rezboiului, indiferent daca razboiul a fost declarat sau nu, razboi civil, revolta, revolutie, insurectie, greva, tulburari civile de natura sa genereze o miscare populara, dictatura militara sau uzurpare de putere, insurectie, rebeliune, revolutie, conspiratie, confiscari, rechizitionari, actiuni teroriste ale unor grupuri de persoane rauvoitoare sau orice act al unei persoane care actioneaza in numele sau in legatura cu o organizatie indreptata spre rasturnarea cu forta a Guvernului sau de drept sau de fapt sau spre influentarea acestuia prin acte de terorism sau violenta;
    • pretentiile de despagubire decurgand din pierderile, daunele sau cheltuielile provocate de actele de terorism.
  • Asiguratorul nu preia nici o Raspundere pentru:
   • salarii, pensii, retributii sau orice alte remuneratii, tratamente medicale si ajutoare sociale, in cazul incapacitatii de munca, pe care persoanele prejudiciate le incaseaza potrivit sistemului de asigurari sociale si de sanatate din Romania;
   • amenzi, penalitati sau cheltuieli din procese penale la care este obligat asiguratul, cheltuieli de executare a hotararilor judecatoresti definitive si irevocabile privind plata despagubirilor;
   • daunele consecinta si sau pierderile financiare rezultate din intreruperea activitatii rezultate in urma producerii unor evenimente asigurate;
   • pierderea financiara pura sau pierderea pecuniara care nu este nici vatamare corporala nici dauna materiala sau care rezulta din acestea;
   • daune morale;
   • pretentii de despagubiri pentru hartii de valoare, documente, registre sau titluri, acte, manuscrise, pietre scumpe, obiecte de platina, aur sau argint, marci postale sau altele asemenea, colectii, tablouri, sculpturi, tesaturi sau alte obiecte avand o valoare artistica, stiintifica sau istorica, precum si pentru disparitia sau distrugerea banilor;
   • pretentii de despagubiri decurgand din incalcarea dreptului de proprietate intelectuala brevete/patente, drepturi de autor, marci comerciale sau embleme inregistrate la autoritatile specializate din domeniul proprietatii intelectuale;
  • Asiguratorul nu preia nici o Raspundere daca evenimentul a fost produs:
   • in conditii de forta majora;
   • din culpa exclusiva a persoanei pagubite;
   • din culpa exclusiva a unei terte persoane.
 • TERITORIALITATE
  • Asigurarea este valabila pentru daunele care au loc pe teritoriul UE.
 • PERIOADA DE Raspundere A ASIGURATORULUI
  • Perioada de asigurare (valabilitate/Raspundere) este de regula 12 luni, dar nu mai putin de 6 luni.
  • Raspunderea asiguratorului incepe la ora “0” a datei prevazute in polita de asigurare, dar nu inainte de expirarea zilei in care a fost emisa polita, si s-a achitat prima de asigurare sau intaia rata.
  • Raspunderea asiguratorului inceteaza:
   • la ora “24” a ultimei zile din perioada pentru care s-a incheiat asigurarea si s-a platit prima de asigurare;
   • in cazul in care, inainte de a incepe raspunderea asiguratorului, evenimentul asigurat s-a produs si asigurarea a ramas fara obiect, precum si in cazul in care dupa inceperea raspunderii producerea evenimentului asigurat a devenit imposibila;
   • cu acordul ambelor parti;
   • prin denuntare unilaterala, sub forma unei scrisori recomandate cu confirmare de primire, cu un preaviz de 20 zile calendaristice;
   • in caz de forta majora.
 • MODUL DE INCHEIERE A ASIGURARII
  • Polita de asigurare se incheie in baza declaratiilor din Cererea-chestionar completata si semnata de asigurat.
  • Asigurarea se considera incheiata prin plata primei de asigurare sau a celei dintai rate si emiterea de catre asigurator a politei de asigurare.
  • Asigurarea se incheie in EURO sau LEI.
  • Reinnoirea politei de asigurare se face inainte sau in termen de maxim 5 zile calendaristice de la expirarea valabilitatii politei existente. In acest termen situatia politei de asigurare ramanand neschimbata.
  • In cazul in care nu se respecta termenul prevazut pentru reinnoire, polita de asigurare se incheie in aceleasi conditii ca pentru o polita noua.
  • Asiguratorul nu are obligatia sa reaminteasca asiguratului data scadenta a ratelor de prima.
 • LIMITA RASPUNDERII
  • Raspunderea asiguratorului este limitata astfel:
   • pe eveniment asigurat: raspunderea maxima asumata de asigurator, in legatura cu prejudicii generate de producerea unui eveniment asigurat/serie de evenimente. Seria de evenimente reprezinta :
    • mai multe acte de neglijenta sau imprudenta similare sau avand caracter asemanator si care se pot atribui unuia si aceluiasi fapt generator de prejudicii si/sau
    • mai mult de un singur act comis si avand ca urmare acelasi prejudiciu.
   • pe intreaga perioada de asigurare: raspunderea maxima asumata de asigurator pentru evenimentele intamplate in perioada de asigurare.
 • PRIMA DE ASIGURARE
  • Cuantumul si termenele de plata ale primelor de asigurare sunt cele mentionate in polita de asigurare.
  • Asigurarea se incheie pentru o perioada de 1 an. La solicitarea asiguratului, asiguratorul poate accepta o perioada de asigurare mai mica de 1 an, dar nu mai putin de 6 luni. In acest caz prima de asigurare se calculeaza pro rata in raport cu numarul de luni cuprinse in asigurare. Orice luna inceputa se considera luna intreaga.
  • Plata primei de asigurare se va face anticipat si integral sau in rate, cu mentiunea ca ratele de prima se vor achita anticipat pentru fiecare perioada acoperita. Rata intai de prima se achita la incheierea asigurarii.
  • Plata primelor se efectueaza in EURO la cursul de referinta comunicat de BNR pentru data platii, sau in lei.
  • In caz de neplata la scadenta a unei rate de prima, asiguratorul permite asiguratului plata acesteia in termen de pasuire de 5 zile calendaristice de la scadenta ratei restante, dar efectele politei pentru acest interval vor fi suspendate. In cazul in care sumele datorate de asigurat cu titlu de prima nu sunt platite nici in acest termen, polita de asigurare se reziliaza in mod automat, incepand cu data scadentei ratei neachitate.
  • Nici o plata (chitanta, OP, etc.) nu va fi considerata repunere in vigoare a politei daca nu este insotita de un supliment de asigurare semnat de ambele parti contractante.
  • In cazul in care asiguratorul trebuie sa plateasca despagubiri in temeiul politei de asigurare indiferent de cuantumul lor, acesta are dreptul la incasarea primei de asigurare prevazuta pentru perioada de asigurare ramasa.
 • OBLIGATIILE ASIGURATULUI
  • Asiguratul are urmatoarele obligatii:
   • sa declare existenta altor asigurari acoperind aceeasi Raspundere la asiguratori diferiti, atat la incheierea politei de asigurare, cat si pe parcursul valabilitatii acesteia.
   • sa ia toate masurile necesare pentru prevenirea producerii evenimentului asigurat si pentru limitarea pagubelor si cheltuielilor, in cazul producerii acestuia;
   • sa comunice asiguratorului, in scris, imediat ce a cunoscut, despre orice modificare intervenita fata de datele comunicate la incheierea asigurarii;
   • sa anunte asiguratorul, in scris, in termen de maximum 2 zile lucratoare dupa ce a luat cunostinta, despre orice eveniment ce ar intra sub incidenta acoperirii acordate prin polita de asigurare sau orice reclamatie in legatura cu evenimentul asigurat, furnizand toate informatiile, actele si documentele pe care le poseda;
   • sa nu recunoasca nici o Raspundere si sa nu faca nici o plata fara acordul scris al asiguratorului. Acesta poate sa foloseasca calea interventiei in interesul asiguratului raspunzator de producerea prejudiciului, daca in acest fel se asigura o mai buna aparare a intereselor asiguratorului;
   • sa se apere in proces tinand seama si de eventualele recomandari ale asiguratorului.
   • asiguratul este de asemenea obligat:
    • sa pastreze o evidenta riguroasa a activitatilor desfasurate prin inregistrari care trebuie sa fie accesibile reprezentantilor asiguratorului in scopul inspectarii si utilizarii acestora pe toata durata de lichidare a daunei, in masura in care se refera la eventuale cereri de despagubire;
    • sa ofere asiguratorului informatii, declaratii scrise, documente pe care acesta le poate solicita;
    • sa acorde sprijinul necesar asiguratorului intr-un litigiu sau proces avand ca obiect un prejudiciu ce intra sub incidenta politei de asigurare fara a pretinde vreo plata in schimbul acestor activitati.
    • in caz de neindeplinire a obligatiilor prevazute mai sus, asiguratorul are dreptul sa refuze plata despagubirii.
 • CONSTATAREA PAGUBELOR. STABILIREA SI PLATA DESPAGUBIRILOR
  • In cazul producerii unui eveniment asigurat, despagubirea reprezinta diferenta dintre cuantumul prejudiciului si fransiza.
  • Pentru a fi indreptatit la despagubire, asiguratul este obligat sa demonstreze ca fapta sa, cauzatoare de prejudicii, a fost comisa fara intentie.
  • Constatarea si evaluarea prejudiciilor se fac de catre asigurator, direct sau prin imputerniciti, impreuna cu asiguratul sau imputernicitii lui, inclusiv prin experti agreati de ambele parti.
  • despagubirile se pot stabili pe cale amiabila sau prin hotarare judecatoreasca, conform legislatiei din Romania. Daca despagubirile stabilite acopera si vatamarile corporale, acestea vor fi efectuate luandu-se in considerare si expertiza medico-legala.
  • In cazul in care despagubirile se stabilesc pe cale amiabila intre asigurat si persoana pagubita, suma care urmeaza a fi achitata cu titlu de desdaunare de catre asigurat se va stabili doar cu consimtamantul prealabil in scris al asiguratorului.
  • Prestatiile banesti periodice se stabilesc numai prin hotarare judecatoreasca, daca persoanele pagubite nu accepta sumele integrale si globale stabilite de asigurator prin evaluare proprie.
  • Stabilirea despagubirilor pe baza conventiei dintre parti, se poate face numai daca, din documentele prezentate de asigurat, rezulta cu certitudine raspunderea civila delictuala a acestuia pentru producerea prejudiciilor, iar persoana pagubita face dovada prejudiciului suferit.
  • despagubirile nu pot fi stabilite pe baza conventiei dintre parti, in cazul in care:
   • evenimentul face obiectul unui proces penal, cu exceptia cazului in care, potrivit legii, actiunea penala poate fi stinsa prin impacarea partilor (caz de vatamari corporale savarsite din culpa, care necesita pentru vindecare, ingrijiri medicale de cel mult 60 de zile) si in cazul in care, desi hotararea instantei penale a ramas definitiva, stabilirea despagubirilor civile ar urma sa se faca printr-un proces civil;
   • nu se pot trage concluzii cu privire la persoana raspunzatoare de producerea prejudiciului, cauzele si imprejurarile producerii acestuia, precum si la cuantumul prejudiciului produs;
   • persoanele care formuleaza pretentii de despagubire sunt prepusii asiguratului, raspunzatori de producerea prejudiciului si nu se afla in intretinerea acestora;
   • se formuleaza pretentii de despagubiri ce se cuvin sub forma de prestatii banesti periodice, precum si in cazul in care pentru aceste prestatii se solicita o suma globala.
  • In cazul in care organele in drept (politie, pompieri, alte organe de cercetare) nu au intocmit acte cu privire la cauzele si imprejurarile producerii evenimentului asigurat si la pagubele provocate, acestea pot fi dovedite prin orice mijloace legale de proba.
  • In cazul in care si cel pagubit a contribuit din culpa la producerea evenimentului sau marirea pagubei, cel chemat sa raspunda va fi tinut raspunzator numai pentru partea din paguba pe care a produs-o. In aceasta situatie, masura raspunderii fiecarei persoane va rezulta din documente. In cazul in care din aceste documente nu rezulta masura raspunderii fiecarei persoane, aceasta se va stabili pe cale amiabila, in cote egale in raport cu numarul partilor implicate (culpa comuna) sau de catre instanta de judecata.
  • Actele de umanitate fata de terte persoane care au suferit vatamari corporale imputabile asiguratului nu se considera ca o recunoastere a raspunderii lui si nici ca un inceput de intelegere intre parti.
  • Despagubirea se stabileste in limita sumelor asigurate. In cazul pagubelor produse bunurilor, despagubirea nu poate depasi valoarea bunurilor la data producerii evenimentului asigurat.
  • In cazul in care prin hotarare judecatoreasca se prevede plata unei prestatii banesti periodice (pensie de intretinere) pe o durata limitata, se va plati suma stabilita prin aceasta hotarare, pana la epuizarea sumei asigurate.
  • Daca dupa stabilirea prestatiei banesti periodice, starea persoanei vatamate s-a imbunatatit, asiguratorul este in drept sa solicite instantei micsorarea cuantumului sumelor ce le plateste sub forma de prestatii banesti periodice sau incetarea platii acestora.
  • In cazul platii unei despagubiri, asiguratorul are dreptul de a compensa ratele de prima ce i se datoreaza pana la sfarsitul perioadei de asigurare, prin scaderea acestora din valoarea despagubirilor cuvenite.
  • Daca exista si alte polite de asigurare de Raspundere civila incheiate de asigurat sau in favoarea asiguratului, care acopera prejudicii materiale ce intra sub incidenta politei de asigurare, asiguratorul plateste despagubiri in baza acestuia, proportional cu raportul dintre limita pe eveniment din polita si totalul limitelor raspunderii pe evenimente asigurate pentru toate politele de asigurare, pentru care a primit sau este indreptatit sa primeasca despagubirea.
  • Despagubirea se plateste asiguratului in cazul in care acesta dovedeste ca a despagubit pe cel pagubit, sau celui pagubit la cererea asiguratului, cu conditia ca despagubirea sa fie justificata si recunoscuta de asigurator.

                             CLAUZA SUPLIMENTARA D privind asigurarea de accidente angajati

 • OBIECTUL ASIGURARII
  • Asigurarea se incheie numai pentru angajatii contractantului care au contract de munca cu acesta.
  • Pot fi cuprinse in asigurare persoane in varsta de la 18 la 69 de ani, cu conditia ca la data expirarii asigurarii persoana asigurata sa nu depaseasca varsta de 70 de ani.
  • Nu se asigura persoanele:
   • care au o invaliditate permanenta mai mare de 50%;
   • care prezinta probleme cu privire la starea sanatatii, care au nevoie de ingrijire (persoanele care sunt dependente de ajutor strain pentru indeplinirea treburilor zilnice);
   • cu boli psihice.
  • Angajatii contractantului carora li se desface (sau li se suspenda) contractul de munca, indiferent din ce cauza, pierd calitatea de asigurat.
 • RISCURI ASIGURATE
  • Asiguratorul acopera riscurile de invaliditate permanenta si deces produse in perioada de valabilitate a politei de asigurare ca urmare a:
   • accidentelor de munca; in cadrul accidentelor de munca sunt cuprinse si urmatoarele categorii de evenimente care vor fi dovedite prin documente justificative eliberate de organele in drept:
    • accidentul suferit de cei care indeplinesc sarcini de stat sau de interes public, inclusiv in cadrul unor activitati culturale, sportive, in timpul si din cauza indeplinirii acestor sarcini;
    • accidentul suferit ca urmare a unei actiuni intreprinse din proprie initiativa pentru prevenirea ori inlaturarea unui pericol care ameninta avutul public sau pentru salvarea de vieti omenesti;
    • accidentul survenit in timpul si pe traseul normal al deplasarii angajatului de la locul de munca la domiciliul permanent si invers;
    • accidentul suferit in timpul deplasarii angajatului de la sediul ANGAJATORULUI sau orice alt loc de munca organizat de acesta la o alta persoana juridica sau fizica, pentru indeplinirea indatoririlor de serviciu, pe durata normala de deplasare ;
     • Pentru ultimele 2 puncte de mai sus, deplasarea trebuie sa se faca fara abateri nejustificate de la traseul normal si, de asemenea, transportul sa se faca in conditiile prevazute de normele de protectia muncii sau de circulatie, aflate in vigoare ;
    • accidentul suferit in timpul deplasarilor in interes de serviciu;
    • ruperea diferitelor organe, produsa brusc, ca urmare a efortului fizic excesiv in perioada de acoperire a politei de asigurare;
    • infectia, in cazul in care substanta infectioasa a ajuns in corp datorita unui accident, in perioada de acoperire a politei de asigurare;
    • accidentul survenit in timpul vizitelor organizate la o persoana juridica sau fizica in scop profesional;
   • accidentelor cauzate de activitati care nu au legatura cu procesul muncii, daca au loc la sediul contractantului, in calitate de angajator, ori in alt loc de munca organizat de acesta, in timpul programului de munca si nu se datoreaza culpei exclusive a persoanei asigurate;
   • in asigurare sunt cuprinse si urmatoarele accidente:
    • accidentele produse ca urmare a circulatiei mijloacelor de Transport;
    • insolatii, degerari, colaps prin caldura sau frig, de la care asiguratul nu s-a putut sustrage din cauza accidentului;
    • asfixierea prin emanatie de gaze si/sau de vapori si urmarile ingerarii accidentale de substante toxice;
    • arsuri, inec, lovire, cadere, alunecare, intepare, taiere;
    • explozii, prabusiri/alunecari de teren, actiunea fulgerului, actiunea curentului electric;
    • atacul din partea altei persoane sau a unui animal;
    • decesul cauzat de o boala infectioasa acuta posttraumatica, turbare sau tetanos;
    • urmarile imediate ale efortului fizic excesiv si subit determinat de cauze de forta majora;
    • accidentele provocate de functionarea masinilor, aparatelor, uneltelor;
    • accidentele rezultate in urma actiunii armelor.
   • La solicitarea contractantului, in schimbul unei prime suplimentare, asigurarea se poate extinde si:
    • in afara orelor de munca ale angajatului (acoperirea de 24 de ore din 24);
    • in afara teritoriului tarii pentru prestarea de lucrari si servicii, in baza unor contracte, conventii sau in alte conditii prevazute de lege, incheiate de contractant cu parteneri straini.
 • EXCLUDERI
  • Nu sunt cuprinse in asigurare si asiguratorul nu va acorda despagubiri pentru:
   • urmarile bolilor profesionale;
   • urmarile bolilor cauzate de afectiuni psihice precum si ale celor transmisibile prin atacul animalelor;
   • urmarile bolilor infectioase (malarie, tifos exantematic, SIDA, etc.);
   • urmarile iradierii puternice (cu o intensitate de cel putin 100 electron-volti) prin raze laser sau ultraviolete produse artificial;
   • urmarile expunerii prelungite la razele solare, la temperaturi extreme si la conditii meteorologice nefavorabile;
   • sinuciderea, chiar daca persoana asigurata a comis fapta intr-o stare care exclude libera determinare a vointei;
   • consecintele consumului de droguri sau narcotice, abuzul ori utilizarea de medicamente fara prescriptie medicala;
   • conducerea unui autovehicul in stare de ebrietate;
   • lipsa masurilor de securitate si protectie a angajatilor;
   • leziuni vertebrale, hemoragii ale organelor interne sau cerebrale, exceptand cazurile in care exista o legatura directa de cauzalitate intre aceste leziuni sau hemoragii si accidentul intamplat care intra sub acoperirea politei de asigurare.
  • Asiguratorul nu face plati in baza acestei polite daca decesul sau invaliditatea permanenta au fost cauzate de:
   • comiterea sau incercarea de comitere cu intentie a unor fapte pedepsite de codul penal;
   • operatiuni militare in timp de razboi, declarat sau nu, greve, tulburari civile;
   • influente directe sau indirecte ale exploziei atomice, ale radiatiilor sau infestarii radioactive ca urmare a folosirii energiei atomice;
   • calamitati naturale;
   • detinerea sau folosirea de explozivi;
   • substante sau compusi chimici, atat ca urmare a poluarii cat si a declansarii unor reactii chimice;
   • otraviri si intoxicatii prin introducerea de substante solide sau lichide pe cale orala.
 • TERITORIALITATE
  • Asigurarea de accidente pentru angajati este valabila pe teritoriul Romaniei cu posibilitatea extinderii valabilitatii printr-un act aditional la polita de asigurare.
 • PERIOADA DE Raspundere A ASIGURATORULUI
  • Perioada de asigurare este de un an. La cererea contractantului/asiguratului, asigurarea se poate incheia si pe perioade mai scurte, dar nu mai putin de 3 luni.
  • Raspunderea asiguratorului incepe la ora “0” a datei prevazuta in polita de asigurare, dar nu inainte de expirarea zilei in care a fost emisa polita si s-a achitat prima de asigurare.
  • Raspunderea asigurator inceteaza:
   • la ora “24” a zilei inscrise in polita de asigurare ca data de expirare a perioadei de asigurare sau a ultimei zile din perioada pentru care s-a platit prima de asigurare;
   • in caz de deces;
   • in cazul in care, inainte de a incepe raspunderea asiguratorului, evenimentul asigurat s-a produs si asigurarea a ramas fara obiect, precum si in cazul in care dupa inceperea raspunderii producerea evenimentului asigurat a devenit imposibila;
   • cu acordul ambelor parti;
   • prin denuntare unilaterala, sub forma unei scrisori recomandate cu confirmare de primire, cu un preaviz de 20 zile calendaristice;
   • in caz de forta majora.
  • Pentru personalul care dobandeste calitatea de angajat ulterior incheierii politei, raspunderea asiguratorului incepe in ziua in care personalul a fost angajat cu forme legale si inceteaza la terminarea perioadei de asigurare sau, dupa caz, in ziua in care angajatului i-a incetat contractul de munca din orice motiv.
 • MODUL DE INCHEIERE A ASIGURARII
  • Polita de asigurare se incheie in baza declaratiei scrisa si semnata de catre asigurat/contractant.
  • Asigurarea se considera incheiata prin plata primei de asigurare (sau a celei dintai rate) si emiterea de catre asigurator a politei de asigurare.
  • Polita de asigurare se poate incheia in una din urmatoarele forme:
   • nenominal - pentru grupuri de peste 30 persoane - cu includerea obligatorie a tuturor membrilor eligibili ai grupului sau a tuturor membrilor eligibili dintr-o categorie de asigurati;
   • nominal - pentru grupuri mai mici de 30 persoane (inclusiv) - cu actualizarea listelor de personal;
   • nominal, pentru grupuri in care contractantul nu doreste includerea tuturor membrilor, ci numai a unoara dintre ei. In acest caz, acoperirea este valabila numai pentru persoanele nominalizate.
 • SUMA ASIGURATA
  • Sumele asigurate pentru riscurile de baza (deces sau invaliditate permanenta) precum si valoarea indemnizatiilor pentru extinderile speciale sunt stabilite de comun acord cu asiguratorul.
 • PRIMA DE ASIGURARE
  • Primele de asigurare se achita anticipat si integral sau in cel mult patru rate (prima rata se plateste inainte de intrarea in vigoare a politei, iar urmatoarele la datele scadente mentionate in polita). Cuantumul si termenele de plata ale primelor de asigurare sunt cele mentionate in polita de asigurare.
  • In conditiile in care suma asigurata este stabilita:
   • in lei, primele/ratele de prima de asigurare se stabilesc si se platesc in lei;
   • in valuta (USD, EUR, etc.), primele/ratele de prima de asigurare se stabilesc in aceeasi valuta si se platesc in valuta sau in lei la cursul de schimb al Bancii Nationale a Romaniei (B.N.R.) din data platii.
  • Pentru asigurarile incheiate pe o perioada mai mica de 1 an (minim 3 luni), prima de asigurare se calculeaza pro-rata, in proportie de 1/10 din prima anuala inmultit cu numarul de luni pentru care se face asigurarea. Orice luna inceputa se considera luna intreaga.
  • Neachitarea unei rate de prima la data scadenta are drept consecinta suspendarea politei de asigurare;
  • In termen de 15 zile calendaristice asiguratorul poate repune polita de asigurare in vigoare la solicitarea scrisa a asiguratului/contractantului, in baza unui act aditional, daca primele de asigurare scadente au fost platite integral;
  • Polita de asigurare se considera repusa in vigoare la expirarea zilei in care s-a platit rata de prima restanta;
  • Asiguratorul nu va despagubi asiguratul/beneficiarul in cazul eventualelor daune produse in perioada dintre data scadenta la care ar fi trebuit sa achite rata de prima si data repunerii in vigoare a politei de asigurare;
  • Daca in decurs de 15 zile calendaristice asiguratul/ contractantul nu solicita repunerea in vigoare a politei de asigurare, acesta se rezilieaza de drept, fara vreo notificare prealabila.
 • OBLIGATIILE ASIGURATULUI/ CONTRACTANTULUI
  • Contractantul este obligat sa prezinte la cererea asiguratorului autorizatia de functionare, eliberata de Inspectoratul Teritorial de Munca de care apartine, privind protectia muncii potrivit prevederilor legislatiei in vigoare.
  • In cazul in care numarul de angajati se modifica in cursul valabilitatii politei de asigurare, contractantul este obligat sa instiinteze asiguratorul despre aceasta modificare.
  • Contractantul este obligat sa comunice asiguratorului producerea accidentului de munca in termen de 3 zile lucratoare de la data evenimentului.
  • Imediat dupa accident asiguratul este obligat sa se prezinte, in masura in care starea sanatatii ii permite, la o unitate sanitara sau la un medic spre a fi examinat si sa urmeze tratamentul prescris. Daca angajatul nu are aceasta posibilitate, obligatia de a-l prezenta la unitatea sanitara sau la medic si a se ingriji sa urmeze tratamentul prescris o are contractantul.
  • In caz de neindeplinire a obligatiilor prevazute mai sus, asiguratul/beneficiarul pierde dreptul la despagubire.
 • CONSTATAREA PAGUBELOR. STABILIREA SI PLATA DESPAGUBIRILOR
  • Asiguratorul plateste intreaga suma asigurata in caz de deces sau invaliditate permanenta totala ca urmare a unui accident produs in timpul valabilitatii politei de asigurare, inclusiv daca decesul sau invaliditatea s-au ivit in decurs de cel mult un an de la data accidentului.
  • Daca invaliditatea permanenta este partiala, asiguratorul plateste, in limita sumei asigurate pentru invaliditate permanenta totala, o parte din aceasta suma corespunzatoare gradului de invaliditate permanenta stabilit.
  • Daca inainte de accident angajatul avea o invaliditate permanenta din cauza unui accident anterior sau din orice alta cauza, pentru determinarea gradului de invaliditate permanenta in urma accidentului, se stabileste mai intai gradul total de invaliditate permanenta (inclusiv invaliditatea permanenta existenta inainte de accident); din gradul de invaliditate astfel stabilit, se scade gradul de invaliditate permanenta existenta inainte de accident si diferenta reprezinta gradul de invaliditate permanenta ca urmare a accidentului.
  • Totalul sumelor platite pentru cazurile de invaliditate permanenta partiala nu poate sa depaseasca suma asigurata pentru invaliditate permanenta totala.
  • Plata sumei asigurate pentru deces se face independent de platile efectuate pentru invaliditate permanenta.
  • Gradul de invaliditate permanenta din accident de munca se stabileste de catre organele medicale in drept, dupa efectuarea tratamentului medical in baza examinarilor medicale in conformitate cu instructiunile Ministerului Sanatatii si Familiei si Ministerului Finantelor Publice privind examinarea medicala a angajatilor accidentati.
  • Asiguratorul este in drept sa ceara si angajatul este dator, sub sanctiunea pierderii drepturilor din asigurare ca urmare a accidentului, sa se prezinte spre a fi examinat si de medici desemnati de asigurator, iar daca starea sa nu-i permite deplasarea, sa accepte examinarea de catre acesti medici, fara vreo cheltuiala pentru asigurat.
  • In caz de neindeplinire a obligatiilor prevazute mai sus, asiguratorul poate refuza plata indemnizatiei de asigurare, daca din acest motiv nu a putut stabili gradul de invaliditate permanenta din accident.
  • In cazurile de invaliditate permanenta incontestabila, examinarea angajatului, stabilirea gradului de invaliditate permanenta si plata sumei asigurate, se pot face inainte de terminarea tratamentului; in celelalte cazuri, stabilirea gradului de invaliditate permanenta si plata indemnizatiilor de asigurare se fac la terminarea tratamentului, dar nu mai devreme de trei luni si nici mai tarziu de un an de la data accidentului.
  • Suma asigurata se plateste asiguratului/ beneficiarului.
  • Suma asigurata se plateste independent de sumele cuvenite asiguratului din alte polite de asigurare.
  • In cazul producerii evenimentelor asigurate, pentru incasarea sumei cuvenite in baza politei de asigurare, asiguratul/contractantul va prezenta asiguratorului, dupa caz, urmatoarele documente:
   • cererea de despagubire;
   • actele de identitate ale angajatului accidentat, in caz de invaliditate sau, dupa caz, actul de deces;
   • procesul-verbal din care sa rezulte data, felul si imprejurarile accidentului; in cazul accidentelor pentru care nu s-au incheiat procese-verbale de constatare de catre organele competente, data, felul si imprejurarile accidentului vor fi dovedite prin:
    • adeverinte eliberate de organul medical care a dat primul ajutor dupa accident, sau prin orice mijloace legale de proba, inclusiv, in lipsa altor probe, cu declaratii de martori autentificate de organe competente sau date in fata reprezentantilor asiguratorului;
    • in caz de deces al angajatului in urma unui accident, certificatul de deces precum si declaratia scrisa a angajatului de desemnare a beneficiarului; aceasta declaratie va trebui sa fie certificata pentru autenticitate de catre asiguratul care a incheiat asigurarea;
    • copie dupa contractul de munca vizat de Camera de Munca;
    • adeverinta eliberata de un organ medical abilitat privind gradul de invaliditate stabilit;
    • alte acte necesare, pentru solutionarea cererilor de plata.
  • Asiguratorul este in drept sa amane plata indemnizatiilor daca, in legatura cu evenimentul asigurat, a fost deschisa impotriva asiguratului o ancheta din partea organelor de politie sau o procedura penala, pana la finalizarea anchetei, respectiv a cercetarilor penale.
  • Pretentiile asiguratului fata de asigurator in legatura cu accidentul produs si cu urmarile acestuia, se sting in limita sumei asigurate. Asiguratorul raspunde numai in limita sumei asigurate, iar in masura in care prejudiciile cauzate victimelor accidentelor de munca nu sunt acoperite integral prin suma asigurata si prin prestatiile asigurarilor sociale de stat, angajatorul ramane raspunzator patrimonial pentru diferenta, potrivit legii civile, legii securitatii si sanatatii in munca 319/2006 cu modificarile ulterioare.

                           CLAUZA SUPLIMENTARA E privind asigurarea bunurilor mobile sau transportabile

 • OBIECTUL ASIGURARII
  • Asiguratorul acopera in baza acestei clauze suplimentare si in schimbul primei de asigurare platite de catre asigurat/contractant, pagubele produse la urmatoarele bunuri:
   • transportabile, care se gasesc pentru un timp la o adresa, dupa care sunt mutate pentru o alta perioada de timp la o alta adresa, cum ar fi: vagoane dormitor, remorci echipate cu aparatura de laborator, statii de benzina transportabile, instalatii de foraj, de cercetari geologice/geodezice, Utilaje speciale de forare pentru pozarea subterana a cablurilor, conductelor si tevilor, instalatii mobile de tratare a uleiului de transformator si altele asemanatoare, tonete tractabile pentru prestare de activitati comerciale sau de reparatii;
   • mobile, cum ar fi tractoare forestiere, combine si alte Utilaje agricole, electrostivuitoare, motostivuitoare etc. care in cea mai mare parte a programului de lucru se gasesc in miscare, neputandu-se stabili si mentiona in polita o adresa exacta.
  • Includerea in asigurare se face pe baza unei declaratii anexate politei care va cuprinde datele tehnice de identificare, locurile/aria geografica de utilizare/parcare/garare, precum si sumele pentru care bunurile sunt asigurate.
 • EXCLUDERI
  • Asiguratorul nu acorda despagubiri pentru:
   • daunele produse ca urmare a unor accidente de circulatie pe drumurile publice sau ocazionate de transportarea de la un loc de exploatare la altul, pe caile uzinale sau forestiere, inclusiv ca urmare a izbirii de catre vehicule, Utilaje sau masini neinmatriculabile si la urcarea/coborarea im mijloace de Transport (cand situatia impune);
   • avariile accidentale produse la masini, Utilaje, echipamente, motoare, instalatii
 • TERITORIALITATE
  • Acoperirea se refera numai la aria geografica in care bunul asigurat este conceput sa fie utilizat/ stationat/ parcat in perioada asigurata (exemplu: pentru combine pe terenurile agricole - lan/arie, in timpul programului de lucru sau la locul de parcare in afara programului de lucru) si este valabila numai pe teritoriul Romaniei.

                            CLAUZA SUPLIMENTARA F privind asigurarea pentru fenomene electrice a masinilor si echipamentelor electrice

 • OBIECTUL ASIGURARII
  • Asiguratorul acopera in baza acestei clauze suplimentare si in schimbul primei de asigurare platite de catre asigurat/contractant, pagubele produse masinilor, aparaturii si echipamentelor electrice (cu exceptia partii electronice) aflate la adresa mentionata in polita, de catre unul sau mai multe riscuri.
  • In baza acestei clauze suplimentare asiguratorul asigura si urmatoarele bunuri aflate la locatia mentionata in polita de asigurare: generatoare, transformatoare, statii electrice, sisteme de incalzire, sisteme de aer conditionat, etc.
 • RISCURI ASIGURATE
  • Asiguratorul acorda despagubiri pentru avarierea/ distrugerea masinilor/echipamentelor electrice asigurate conform acestei clauze suplimentare ca urmare a producerii in perioada asigurata a urmatoarelor riscuri:
   • supratensiune;
   • suprasarcina;
   • arc electric;
   • descarcari si alte fenomene de natura electrica chiar daca nu sunt urmate de incendiu;
   • scurtcircuit;
   • intrerupere de curent-urmata sau nu de incendiu;
   • actiunea indirecta a electricitatii atmosferice (trasnet/ fulger) asupra bunurilor asigurate aflate in interiorul sau exteriorul cladirilor/constructiilor, sub cerul liber (statii electrice, transformatoare etc.).
 • EXCLUDERI
  • Asiguratorul nu acorda despagubiri pentru daunele cauzate/ rezultand din:
   • riscurile asigurate pe polita de baza;
   • instalatiilor si aparaturii electronice, de comunicatii sau la masinile/instalatiile de tip electrocasnic;
   • nerespectarea instructiunilor/ specificatiilor producatorului/ furnizorului;
   • montarea /demontarea masinilor/ aparaturii si echipamentelor electrice, precum si in timpul operatiunilor de omologare sau de proba fara legatura cu lucrarile de intretinere sau revizie.
   • pieselor de schimb sau in legatura cu acestea (rulmenti, curele, perii colectoare, etc.)
   • intreruperea alimentarii cu energie electrica ca urmare a neplatii de catre asigurat a facturilor sau nerespectarii altor obligatii prevazute in contractul de furnizare;
   • uzura sau lipsa de intretinere a bunurilor care fac obiectul asigurarii pe aceasta clauza suplimentara.
 • CONSTATAREA PAGUBELOR. STABILIREA SI PLATA DESPAGUBIRILOR
  • Despagubirea acordata de asigurator nu va depasi suma asigurata mentionata in aceasta clauza suplimentara si nici cuantumul daunei;
  • Cuantumul daunei reprezinta: cea mai mica valoare dintre costul de inlocuire/ achizitie (pretul cu amanuntul de pe piata locala al unui bun identic sau similar din punct de vedere tehnic/ calitativ) a bunului avariat/ distrus si costul reparatiilor/ reconditionarii necesare aducerii bunului in stare de functionare.
  • Cuantumul daunei se va reduce cu valoarea fransizei mentionata in clauza.
 • SUMA ASIGURATA SUPLIMENTARA
  • Suma asigurata este cea declarata de asigurat, reprezentand valoarea de inlocuire a bunurilor asigurate conform acestei clauze suplimentare cu unele similare (de acelasi fel si avand aceeasi intrebuintare).

                            CLAUZA SUPLIMENTARA G privind asigurarea de Raspundere civila a chiriasului fata de proprietar

 • OBIECTUL ASIGURARII
  • Asiguratorul, acopera prin asigurare, in schimbul primei de asigurare platite de catre asigurat, prejudiciul inregistrat de proprietarul-locator, persoana fizica sau juridica, ca urmare a unor fapte/acte savarsite din culpa de catre asigurat in perioada asigurata, prin care devine raspunzator fata de proprietar in baza prevederilor contractului de inchiriere sau lege, referitoare la folosinta bunului inchiriat conform destinatiei, conditiilor de intretinere, pastrare si predare a bunului la incetarea locatiunii.
 • EXCLUDERI
  • Asiguratorul nu acorda despagubiri pentru:
   • Orice raspunderi care exced raspunderea civila legala a asiguratului fata de proprietar conform contractului de inchiriere.
   • Pretentiile privind lipsa folosintei spatiului inchiriat precum si a bunurilor aflate in incinta acestuia.
   • Pretentiile de despagubire pentru pagube produse de asigurat proprietarului in lipsa unui contract valabil de inchiriere.
   • Pretentiile de despagubire in legatura cu termenele de predare-primire a spatiilor, neocuparea spatiilor.
   • Pretentiile de despagubire pentru pierderi financiare, nivelul preturilor (chiriei), penalitati, compensari, indexari, ajustari ale valorii contractului, renuntarea la contractul de inchiriere.
   • Pretentiile de despagubire pentru pagube neimputabile asiguratului.
   • Pagubele materiale suferite de bunurile aflate in proprietatea asiguratului sau a prepusilor sai.
   • Pretentii de despagubire in legatura cu avarierea, distrugerea sau deteriorarea bunurilor ce apartin proprietarului, care nu fac obiectul contractului de inchiriere.
   • Pretentiile de despagubire in legatura cu uzura si deteriorarea normala, in timp, sau datorata factorilor atmosferici (temperatura, umiditate etc.).
   • Prejudiciile fata de care asiguratul este (ar fi trebuit sa fie) in masura a fi despagubit in baza altor tipuri de asigurari.
   • Evenimentele asigurate produse inainte de intrarea in vigoare a politei de asigurare, chiar daca descoperirea acestora sau legatura de cauzalitate cu faptele/actele asiguratului s-au realizat dupa incheierea acestuia.

                             CLAUZA SUPLIMENTARA H privind asigurarea centralelor termice pentru avarii accidentale

 • OBIECTUL ASIGURARII
  • Asiguratorul acopera in baza acestei clauze suplimentare si in schimbul primei de asigurare platite de catre asigurat, pagubele produse centralei termice aflata in cladirea asigurata, ca urmare a avariilor accidentale care rezulta din riscurile mentionate mai jos.
  • Este asigurabila centrala termica autorizata de un prestator de specialitate conform normativelor tehnice/reglementarilor legale in vigoare, care a fost supusa testelor de functionare, iar rezultatele se incadreaza in parametrii normali de functionare.
  • Este asigurabila centrala termica care la data preluarii in asigurare are o vechime de maxim 6 ani.
 • RISCURI ASIGURATE
  • Asiguratorul acorda despagubiri pentru avarierea/distrugerea centralei termice asigurata ca urmare a producerii in perioada asigurata a urmatoarelor riscuri:
   • defecte sau greseli de proiectare/ fabricatie, defecte ale materialelor si pieselor componente;
   • scurtcircuit, supratensiune, formarea de arcuri voltaice sau inductie;
   • erori de montare sau instalare;
   • suprapresiune sau implozie;
   • reglarea defectuoasa a centralei termice;
   • defectiuni sau erori de functionare a dispozitivelor de protectie,
   • desprinderea in timpul functionarii a unor parti componente ale centralei termice;
   • patrunderea accidentala de obiecte straine in corpul centralei termice;
   • lipsa accidentala a apei in boilere sau in recipientii sub presiune;
   • alte cauze interne care nu sunt excluse din aceasta clauza.
 • EXCLUDERI
  • Asiguratorul nu acorda despagubiri pentru:
   • actiunea normala a curentului electric asupra instalatiilor si aparaturii electrice;
   • pagube produse pieselor/partilor componente ale centralei termice, care prin intrebuintare si/sau natura lor sunt supuse unui grad mai mare de uzura sau depreciere, inclusiv piese/elemente care necesita schimbarea periodica (ex.: site filtre, garnituri, gratare, duze, injectoare si alte asemenea), indicatoare/avertizoare luminoase, cabluri de conexiune altele decat cele din interiorul (instalatiei) centralei termice asigurate, tevi/conducte si furtune flexibile, materiale de etansare, combustibili si materiale consumabile;
   • pagube produse prin deteriorarea gratarelor/camerelor de ardere, duzelor de gaze, injectoare si altele asimilabile;
   • instalatiile bransate la centrala termica, ca de exemplu: corpuri radiatoare (calorifere), instalatii sanitare, inclusiv elementele de racord ale acestor instalatii la centrala termica.
   • eroziune, coroziune, depuneri lasate de apa, piatra de pe cazane, depreciere sau uzura a oricaror parti ale centralei, cauzate de desfasurarea normala a activitatii si orice alte influente chimice sau atmosferice continue, depuneri exagerate de rugina, noroi, zgura din conducte sau alte depuneri;
   • orice erori sau defecte existente la momentul inceperii raspunderii asiguratorului, de care asiguratul avea cunostinta;
   • avarii cauzate de testari, supraincarcare intentionata sau experimente presupunand impunerea unor conditii exceptionale de exploatare;
   • daune/avarii pentru care producatorul/furnizorul este raspunzator, conform legii sau obligatiilor contractuale;
   • daune/avarii ca urmare a nerespectarii instructiunilor de utilizare emise de producator/furnizor.
   • pagubele produse ca urmare a unor interventii neautorizate (nerespectand standardele industriale recunoscute) privind repararea/modificarea centralei termice.
 • OBLIGATIILE ASIGURATULUI
  • Asiguratul este obligat sa respecte recomandarile producatorului/furnizorului in ceea ce priveste regimul de exploatare, efectuarea de revizii si reparatii in conformitate cu cartea tehnica si/sau reglementarile legale in vigoare.

                           CLAUZA SUPLIMENTARA I privind avarii la instalatiile cladirii

 • OBIECTUL ASIGURARII
  • Prin aceasta clauza speciala se stipuleaza ca, indiferent de termenii, conditiile sau excluderile din polita de baza si fara a lua in considerare termenii si/sau conditiile oricarei alte clauze suplimentare anexate politei, cu conditia ca asiguratorul sa fi incasat prima de asigurare suplimentara de la asigurat, asiguratorul acopera pagubele produse de avarii accidentale la instalatiile interioare de gaze, apa, canal, climatizare sau incalzire centrala care rezulta din riscurile asigurate.
 • RISCURI ASIGURATE
  • Asiguratorul acorda despagubiri pentru avarierea sau distrugerea brusca produsa instalatiilor, ce necesita reparatii sau inlocuire si care rezulta din:
   • reglarea defectuoasa a instalatiei, aruncarea in timpul functionarii a unor parti componente, defectiuni sau erori de functionare a dispozitivelor de protectie, patrunderea accidentala de obiecte straine in corpul instalatiei;
   • lipsa accidentala a apei in boilere sau in recipiente sub presiune;
   • suprapresiune sau implozie;
   • scurtcircuit, supratensiune, suprasarcina, formarea de arcuri voltaice sau inductie;
   • defecte sau greseli de proiectare ori de fabricatie, defecte ale materialului;
   • erori de montare sau instalare.
 • EXCLUDERI
  • Asiguratorul nu acorda despagubiri pentru:
   • actiunea normala a curentului electric asupra instalatiilor si aparaturii electrice;
   • pagube produse la piese si parti care prin intrebuintare si / sau natura lor sufera un grad mai mare de uzura sau depreciere si necesita inlocuirea periodica, cum sunt obiectele de sticla, cabluri, garnituri etc. si materialele consumabile (ace, platine, site, lanturi, panglici, lubrifianti, etc.);
   • pagube produse prin deteriorarea gratarelor de ardere, duzelor de gaze, injectoarelor si altora similare;
   • eroziune, coroziune, depuneri lasate de apa, piatra de pe cazane, depreciere sau uzura a oricaror parti ale instalatiilor, cauzate de desfasurarea normala a activitatii si orice alte influente chimice sau atmosferice continue, depuneri exagerate de rugina, noroi, zgura din conducte sau alte depuneri;
   • avariere, distrugere sau cheltuieli provenind din acte deliberate ori neglijenta grava ale asiguratului sau ale prepusilor sai;
   • orice erori sau defecte existente la momentul inceperii raspunderii asiguratorului si cunoscute de asigurat;
   • daune sau avarii pentru care producatorul sau furnizorul bunului este raspunzator, fie conform legii, fie conform obligatiilor contractuale;
   • avarii cauzate de testari, supraincarcare intentionata sau experimente presupunand impunerea unor conditii exceptionale de exploatare;
   • bunuri care nu au fost supuse testelor de functionare ori nu au trecut cu succes aceste teste.
 • LIMITA DE despagubire
  • Limita maxima de despagubire: 5% din suma asigurata / cladire / locatie / eveniment si agregat
 • SUMA ASIGURATA reprezinta valoarea de inlocuire (din nou) rezultata din facturi, contracte sau alte documente de procurare.

                           CLAUZA SUPLIMENTARA J privind derogarea de la regula proportionalitatii

 • OBIECTUL ASIGURARII
  • Asiguratorul, in schimbul primei aditionale, incasate de la asiguratul nominalizat in polita de asigurare la care aceasta clauza este anexata, va despagubi pe asigurat pentru pagubele suferite la bunuri, mentionate in polita, produse ca urmare a unui eveniment asigurat, si in cazul depasirii sumei asigurate pentru:
  • Nu se va aplica regula proportionalitatii daca depasirea sumei asigurate este de maxim 20% din valorile mentionate in polita de asigurare.
 • SUMA ASIGURATA
  • Suma asigurata este cea declarata de asigurat si mentionata expres in polita sau intr-o anexa la aceasta (Supliment de asigurare).
  • Depasirea sumelor asigurate peste limitele specificate anterior conduce la aplicarea regulii proportionalitatii, doar peste limita 20 %.

                            CLAUZA SUPLIMENTARA K privind derogarea de la regula proportionalitatii – pierderea de profit

 • OBIECTUL ASIGURARII
  • Asiguratorul, in schimbul primei aditionale, incasate de la asiguratul nominalizat in polita de asigurare la care prezenta clauza este anexata, va despagubi pe asigurat pentru pagubele suferite la bunuri, mentionate in polita, produse ca urmare a unui eveniment asigurat, si in cazul depasirii sumei asigurate pentru pierderea de profit din intreruperea activitatii nu se va aplica regula proportionalitatii daca depasirea sumei asigurate este de maxim 15% din valorile mentionate in polita de asigurare.
 • SUMA ASIGURATA
  • Suma asigurata este cea declarata de asigurat si mentionata expres in polita sau intr-o anexa la aceasta (Supliment de asigurare).
  • Depasirea sumelor asigurate peste limitele specificate anterior conduce la aplicarea regulii proportionalitatii, doar peste limita 15 %.

                           CLAUZA SUPLIMENTARA L privind asigurarea de despagubire in avans

 • OBIECTUL ASIGURARII
  • In caz de dauna, asiguratorul va acorda la solicitarea asiguratului inainte de lichidarea daunei, un avans egal cu 50% din valoarea sumei minime care ar trebui platita in baza estimarilor de dauna initiale, cu conditia de a nu exista rezerve asupra dreptului la despagubire si valoarea totala estimata a daunei sa fie cel putin EUR 100.000.
 • EXCLUDERI
  • Avansul nu va putea fi mai mare de EUR 250.000, oricare ar fi valoarea totala estimata a daunei.

                            CLAUZA SUPLIMENTARA M privind autoritatile publice

 • OBIECTUL ASIGURARII
  • Asigurarea prin polita pentru Bunuri, masini si Utilaje include costurile aditionale pentru restaurarea Bunurilor asigurate, suportate cu unicul scop de conformare necesara cu reglementarile pentru Cladiri sau alte reglementari aflate sub efectul sau emise in virtutea oricarui act al Parlamentului sau decret al oricarei autoritati publice, cu urmatoarele excluderi si conditii.
 • EXCLUDERI
  • costul suportat pentru conformarea cu orice astfel de reglementare sau decret despre care asiguratul a fost notificat inainte de producerea oricarei daune;
  • costul aditional care ar fi fost necesar pentru ca bunurile avariate sau distruse sa fie readuse la starea echivalenta conditiei de nou, daca necesitatea conformarii cu orice reglementare sau decret nu ar fi survenit;
  • cuantumul oricarei taxe, tarifari, impuneri pe dezvoltare sau altei taxe sau impuneri rezultand din aprecierea capitalului, platibila pentru bunuri sau de catre proprietarul bunurilor pentru conformarea cu reglementarile sau decretele sus-mentionate.
 • CONDITII DE despagubire
  • Lucrarile de restaurare trebuie sa fie incepute si efectuate cu propmtitudine rezonabila si pot fi executate pe alta locatie (daca reglementarile sau decretele impun), cu conditia ca raspunderea asiguratorului sa nu fie marita in consecinta.
  • Despagubirea totala recuperabila in baza oricarui articol din polita nu va depasi suma asigurata sau alta limita de Raspundere mai redusa mentionata in polita.
  • Limita de despagubire este de: 5% din suma asigurata / cladire / locatie / eveniment si agregat.
  • In cazul in care se asigura mai multe locatii, in caz de dauna, limita de despagubire nu poate sa depaseasca suma asigurata a bunurilor dintr-o locatie.
 • SUMA ASIGURATA
  • Suma asigurata este cea declarata de asigurat si mentionata expres in polita sau intr-o anexa la aceasta (Supliment de asigurare).

                            CLAUZA SUPLIMENTARA N privind avizarea de reziliere polita

 • OBIECTUL ASIGURARII
  • Prin aceasta clauza suplimentara, asiguratorul acorda un termen de 60 de zile de la data primirii notificarii de catre asigurat pentru rezilierea politei de asigurare, astfel ca, la implinirea acestui termen, rezilierea opereaza de plin drept, fara punere in intarziere si fara interventia instantei de judecata.

                            CLAUZA SUPLIMENTARA O privind inundatiile de la apa de conducta

 • OBIECTUL ASIGURARII
  • Asiguratorul, in schimbul primei aditionale, incasate de la asiguratul nominalizat in polita de asigurare la care clauza este anexata, va despagubi pe asigurat pentru pagubele suferite la bunurile, mentionate in polita, produse ca urmare a riscurilor asigurate, de mai jos.
 • RISCURI ASIGURATE
  • inundatie ca urmare a spargerii accidentale a conductelor de apa sau deteriorarea robinetelor si altor accesorii ale instalatiilor de apa din cladire/constructie;
  • inundatie datorata deversarii apei de canalizare ca urmare a spargerii accidentale a tubulaturii sau refularii apei din canalizare, indiferent de provenienta acesteia, de la instalatii interioare sau exterioare, proprietatea asiguratului sau apartinand altor persoane juridice sau fizice.
  • inundarea provocata de instalatiile de alimentare sau evacuare a apei provenind de la apartamentele situate la etajele superioare sau de pe acelasi etaj.
 • EXCLUDERI
  • apa din sprinklere (inclusiv declansarea intempestiva a capetelor de sprinklere) sau de la alte capete de pulverizare ale instalatiilor automate de stingere a incendiilor;
  • mijloace circulante si alte bunuri ce pot fi deteriorate de apa, depozitate in subsoluri care sunt inundate periodic de la scurgeri de apa provenind de la canalizari sau prin spargerea conductelor.
  • costurile cu inlocuirea sau reparatia elementelor de instalatie sanitare sau incalzire care au produs inundatia.
 • SUMA ASIGURATA
  • Suma asigurata este cea declarata de asigurat si mentionata expres in polita sau intr-o anexa la aceasta (Supliment de asigurare).
 • LIMITA DE despagubire
  • Limita maxima de despagubire: 10% din suma asigurata / cladire / locatie / eveniment si agregat.
  • In cazul in care se asigura mai multe locatii, in caz de dauna, limita de despagubire nu poate sa depaseasca suma asigurata a bunurilor dintr-o locatie.

                            CLAUZA SUPLIMENTARA P privind investitiile la locatiile existente

 • OBIECTUL ASIGURARII
  • In cazul cladirilor nou construite, a lucrarilor de amenajare, renovare sau achizitionarii de masini, Utilaje, echipamente care determina depasirea sumei asigurate in cadrul sectiunii Cladiri/continut, la locatia asigurata, mentionata in polita de asigurare sau suplimente de asigurare, nu se va aplica regula proportionalitatii la producerea unui eveniment asigurat, daca depasirea sumei asigurate este de maxim 10% din suma asigurata / cladire / locatie / eveniment si agregat.
  • Asiguratul se obliga sa avizeze, in scris, asiguratorul in termen de maxim 90 de zile de la data punerii in functiune a cladirilor sau a introducerii masinilor, utilajelor si echipamentelor in activele imobilizate ale asiguratului si sa solicite emiterea unui supliment de asigurare, pentru cuprinderea acestora in asigurare.
 • PRIMA DE ASIGURARE SUPLIMENTARA
  • Prima de asigurare se va calcula pro rata temporis si se va adauga, in mod egal, la ratele scadente in curs.
 • SUMA ASIGURATA
  • Depasirea sumelor asigurate peste limita specificata mai sus, conduce la aplicarea regulii proportionalitatii.
 • LIMITA DE despagubire
  • Limita de Raspundere a asiguratorului este cea mentionata in polita de asigurare.

                           CLAUZA SUPLIMENTARA Q privind lucrarile minore

 • OBIECTUL ASIGURARII
  • Asiguratorul, in schimbul primei aditionale, incasate de la asiguratul nominalizat in polita de asigurare la care aceasta clauza este anexata, va despagubi pe asigurat pentru daunele materiale directe produse la lucrarile de ameliorare, imbunatatire, reconstructie, intretinere sau modificare, pana la punerea in functiune sau darea in exploatare pe baza de proces verbal, executate la bunurile asigurate din polita de asigurare, in limita a 10% din suma asigurata / cladire / locatie / eveniment si agregat.
 • EXCLUDERI
  • Nu sunt acoperite lucrarile a caror valoare initiala depaseste 10% din suma asigurata / cladire / locatie / eveniment si agregat.
 • SUMA ASIGURATA
  • Suma asigurata este cea declarata de asigurat si mentionata expres in polita sau intr-o anexa la aceasta (Supliment de asigurare).
 • LIMITA DE despagubire
  • In cazul in care se asigura mai multe locatii, in caz de dauna, limita de despagubire nu poate sa depaseasca suma asigurata a bunurilor dintr-o locatie.

                            CLAUZA SUPLIMENTARA R Clauza 72 ore

 • OBIECTUL ASIGURARII
  • Clauza functioneaza in caz de Cutremur, Inundatie;
 • RISCURI ASIGURATE
  • Orice dauna sau pierdere cauzata de cutremur de pamant si inundatie va constitui unul si acelasi eveniment:
   • daca mai mult de un cutremur de pamant se intampla intr-o durata de 72 de ore in perioada valabilitatii politei sau,
   • daca inundatia se produce intre inceputul unei revarsari a unui rau sau curs de apa si sfarsitul revarsarii, cand apa scade la nivelul normal, in intervalul de 72 ore sau
   • daca o inundatie este produsa de un val de maree dintr-o serie de valuri de maree produse de orice perturbare naturala, in intervalul de 72 de ore.
  • In toate cazurile de mai sus inceputul duratei de 72 de ore va fi determinata de asigurat.
 • CONSTATAREA PAGUBELOR. STABILIREA SI PLATA DESPAGUBIRILOR
  • Daca un eveniment s-a intamplat in perioada valabilitatii politei si inca are efecte dupa data expirarii politei, asiguratorul va despagubi pe asigurat pentru orice cutremur de pamant sau inundatie, produsa in perioada sus-mentionata ca si cand dauna a avut loc integral in perioada valabilitatii politei.
 • EXCLUDERI
  • Asiguratorul nu va acoperi daune cauzate de cutremur de pamant sau inundatie produse inainte de intrarea in vigoare a politei sau dupa data de anulare a politei.

                            CLAUZA SUPLIMENTARA S privind participarea la profit

 • OBIECTUL ASIGURARII
  • Asiguratorul, in schimbul primei aditionale, incasate de la asiguratul nominalizat in polita de asigurare la care clauza este anexata, asigura bunurile casabile acoperite conform politei si in cazul in care asiguratul decide sa reinnoiasca polita de asigurare cu acelasi asigurator, atunci acesta beneficieaza de o participare la profit dupa cum urmeaza:
   • Rd              %          Profit
   • rd<20%    15%    EUR 2.599
   • 21<rd<35 10%     EUR 805

                                   Profit = PBI-Comision-(daune plt+rezerva daune)-ch ad
                              unde: rd – rata daunei; PBI – prime brute incasate; daune plt – daune platite; ch ad – cheltuieli administrative reprezinta 17% din PBI

                             CLAUZA SUPLIMENTARA T privind reintregirea automata a sumei asigurate dupa dauna

 • OBIECTUL ASIGURARII
  • Prin derogare, dupa dauna, suma asigurata se va reintregi automat, fara emiterea unui supliment de asigurare.
 • CONDITII DE despagubire
  • In cazul aparitiei unor daune ulterioare asiguratorul nu va aplica regula proportiei la calculul despagubirii acestor daune ulterioare.
 • PRIMA DE ASIGURARE SUPLIMENTARA
  • Asiguratul se obliga sa plateasca pina la sfirsitul perioadei de asigurare, prima sau primele de asigurare aferente reintregirii sumei asigurate, calculate corespunzator.

                             CLAUZA SUPLIMENTARA U privind vandalismul fara efractie

 • OBIECTUL ASIGURARII
  • Asiguratorul, in schimbul primei suplimentare, incasate de la asiguratul nominalizat in polita de asigurare la care clauza este anexata, va despagubi pe asigurat pentru pagubele suferite la bunuri (Cladiri si continut), mentionate in polita, produse ca urmare a riscurilor de:
   • vandalism fara efractie;
   • furtul elementelor cladirii/constructiei prin efractie sau acte de talharie;
   • distrugeri provocate elementelor cladirii/constructiei si continutului de catre animale salbatice.
 • EXCLUDERI
  • cablurile si componentele electronice ale antenelor si sistemelor de telecomunicatii montate pe terase, balcoane sau in alte locuri la care este posibil accesul persoanelor din exterior;
  • cablurile si alte elemente de instalatii montate pe casa scarii, in subsolul cladirii (constructiei) sau alte locuri deschise circulatiei comune;
  • pagube produse peretilor cortina, peretilor din caramida de sticla si geamurilor termopan ce nu sunt asigurate ca "bunuri casabile" pentru riscurile specifice.
  • zgarieturi, mazgaleli, lozinci, inscrisuri, graffitti, precum si afise, reclame, anunturi si alte asemenea pe peretii exteriori ai cladirilor.
 • SUMA ASIGURATA
  • Suma asigurata este cea declarata de asigurat si mentionata expres in polita sau intr-o anexa la aceasta (Supliment de asigurare).
 • LIMITA DE despagubire
  • Limita maxima de despagubire: 10% din suma asigurata / cladire / locatie / eveniment si agregat
  • In cazul in care se asigura mai multe locatii, in caz de dauna, limita de despagubire nu poate sa depaseasca suma asigurata a bunurilor din locatia respectiva.
Obligatiile Asiguratului: 

               Principalele obligatii pe care asiguratul le are prin polita de asigurare a cladirilor si bunurilor industriale (HC) de la Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA sunt:

 • Asiguratul/Contractantul este obligat:
  • sa plateasca prima de asigurare in conditiile stabilite la incheierea politei de asigurare si sa respecte achitarea ratelor de prima stabilite in polita, la datele scadente;
  • sa raspunda in scris la intrebarile formulate de asigurator, cu privire la imprejurarile esentiale referitoare la riscurile pe care le cunoaste;
  • sa declare existenta altor asigurari pentru aceeasi forma de asigurare, inclusiv la asiguratori diferiti, atat la incheierea politei de asigurare, cat si pe perioada valabilitatii acesteia;
  • sa conserve dreptul de regres al asiguratorului, impotriva celor vinovati de producerea daunelor, in mod deosebit trebuie:
   • sa se abtina de la orice recunoastere fata de terti a responsabilitatii in producerea evenimentului asigurat;
   • sa se abtina de la incheierea oricarei tranzactii, de la renuntarea la drept sau de la incasarea oricarei indemnizatii fara acordul prealabil scris al asiguratorului;
   • sa indeplineasca toate actele, formalitatile si procedurile judiciare si extra judiciare necesare pentru exercitarea dreptului de regres al asiguratorului.
 • Pentru asigurarea masinilor, instalatiilor, utilajelor si echipamentelor de productie obligatiile asiguratului privind instalarea si protectia bunurilor in vederea prevenirii producerii pagubelor consta in:
  • respectarea instructiunilor producatorului privind montarea si instalarea bunurilor asigurate (inclusiv instructiunile referitoare la sursele de tensiune si instalatiile de asigurare a climatului optim de functionare);
  • executarea in conditii optime a operatiunilor de asigurare a protectiei si intretinere a bunurilor asigurate.
 • Pentru asigurarea bunurilor aflate pe stoc obligatiile asiguratului constau in:
  • aplicarea si respectarea conditiilor de protectie prevazute de legislatia in vigoare sau de autoritatile competente;
  • respectarea normelor de pastrare a bunurilor in conformitate cu natura acestora.
 • Obligatiile asiguratului in perioada de valabilitate a politei:
  • sa ia pe cheltuiala sa, masurile de precautie, potrivit cu imprejurarile si in conformitate cu dispozitiile legale si recomandarile producatorului sau furnizorului cu privire la protectia si exploatarea bunurilor asigurate si sa le intretina in bune conditii;
  • sa respecte recomandarile asiguratorului privind conditiile de protectie, pastrare, functionare, microclimat, in scopul prevenirii producerii oricarui eveniment susceptibil a genera o cerere de despagubire;
  • sa instiinteze, in scris, asiguratorul, imediat ce a cunoscut orice modificare intervenita in legatura cu bunurile asigurate, privind: modul de utilizare, caracteristici, locul de amplasare sau alte circumstante in masura sa agraveze riscul, urmand ca obiectul asigurarii si prima de asigurare sa fie modificate corespunzator, de la data schimbarii respective;
  • sa permita reprezentantilor asiguratorului accesul la bunurile asigurate in orice moment.
 • Obligatiile asiguratului dupa producerea daunei:
  • sa ia, potrivit imprejurarilor, masurile necesare pentru limitarea pagubelor si a costurilor generate de acestea;
  • sa avizeze in scris asiguratorul, in termen de max 48 de ore, iar in cazul furtului in 24 de ore, despre producerea riscului asigurat, imprejurarile in care acesta a intervenit, cu estimarea pagubelor produse si natura lor (in avizare se vor arata locul, data, ora, cauzele si imprejurarile producerii riscului asigurat, locul unde se afla bunurile avariate sau distruse);
  • in caz de incendiu, explozie sau furt, sa instiinteze imediat organele de politie, unitatile de pompieri ori alte organe de cercetare, cele mai apropiate de locul producerii evenimentului asigurat, solicitand intocmirea de acte cu privire la cauzele si imprejurarile producerii evenimentului asigurat si la pagubele provocate;
  • sa furnizeze asiguratorului informatii complete si documentele necesare pentru evaluarea marimii pagubei sau pentru determinarea cheltuielilor efectuate;
  • sa acorde sprijin deplin reprezentantilor asiguratorului si/sau organelor abilitate pentru investigarea cauzelor si a conditiilor de producere a pagubei, sa sprijine toate cercetarile necesare privind paguba si sa nu faca nici o modificare a bunurilor avariate, care ar putea ingreuna sau pune in imposibilitate investigarea cauzei pagubei;
  • sa instiinteze asiguratorul despre gasirea bunurilor furate in 24 de ore, indiferent daca bunurile au fost gasite inainte sau dupa plata despagubirii;
 • La plata despagubirii, in cazul unei daune totale, asiguratorul are dreptul sa ceara, iar asiguratul este obligat sa puna la dispozitia asiguratorului bunurile pentru care s-a platit despagubirea.
 • In caz de neindeplinire a obligatiilor prevazute mai sus, asiguratul/beneficiarul pierde dreptul la despagubire.
Obligatiile Asiguratorului: 

               Principalele obligatii, pe care Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA le are in calitatea sa de asigurator, prin polita de asigurare a cladirilor si bunurilor industriale (HC), sunt:

 • sa puna la dispozitia asiguratului sau contractantului asigurarii informatii complete si corecte in legatura cu polita de asigurare, atat inaintea incheierii, cat si pe durata derularii acestuia;
 • sa emita polita de asigurare daca locatia indeplineste conditiile de asigurabilitate;
 • sa elibereze, la cerere, un duplicat al politei de asigurare, in cazul in care originalul a fost pierdut sau distrus;
 • sa pastreze confidentialitatea informatiei despre asigurat, de care a luat cunostinta in procesul asigurarii;
 • sa primeasca avizarile de dauna;
 • sa constate si sa estimeze valoarea pagubelor dupa producerea riscurilor asigurate, in baza documentelor primite de la asigurati/pagubiti;
 • sa emita oferte de despagubire;
 • sa plateasca despagubirile cuvenite celor in drept la termenele stabilite;
 • sa ramburseze asiguratului cheltuielile aferente limitarii pagubelor legate de producerea evenimentului asigurat.
Procedura Daune: 
 • Constatarea si evaluarea pagubelor se fac de catre asigurator, direct sau prin imputerniciti, impreuna cu asiguratul/contractantul sau imputernicitii si, sau prin experti.
 • Evaluarea daunelor in vederea stabilirii cuantumului despagubirii se face in functie de:
  • suma la care s-a facut asigurarea, mentionata expres in polita de asigurare si a documentelor care justifica aceasta suma;
  • felul daunei, respectiv totala sau partiala.
 • In cazul producerii unui eveniment asigurat, asiguratorul acorda despagubiri astfel:
  • pentru dauna totala, asiguratorul va plati sumele asigurate dupa deducerea sumelor reprezentand valoarea resturilor care pot fi intrebuintate sau valorificate; aceasta valoare va fi rezultatul negocierii dintre asigurat si cei interesati, cu acordul asiguratorului;
  • pentru dauna partiala, asiguratorul va plati:
   • in limita sumei asigurate din polita, costul la data daunei, al refacerii, reparatiei, restaurarii sau inlocuirii pentru Cladiri/bunuri (Utilaje, instalatii, echipamente), alte Constructii, Utilaje, echipament, mobilier.;
   • valoarea distrugerii, pierderii sau deprecierii partii din cantitatea totala, in cazul stocului de marfa.
 • Costul la data daunei al reparatiilor reprezinta suma cheltuielilor necesare refacerii bunurilor avariate, cuprinzand cheltuielile cu materiale, manopera, Transport materiale, utilaj, demontare si montare a elementelor avariate, precum si alte cheltuieli in masura in care sunt acoperite prin polita, legate de evenimentele asigurate si necesare pentru executarea lucrarilor de reparatii.
 • Stabilirea lucrarilor de reparatie se face pe baza de deviz, intocmit pentru lucrari de reparatii la Constructii civile si industriale si a preturilor medii de manopera practicate de unitatile de Constructii de pe piata locala. Preturile pentru materiale vor fi cele uzuale pe piata locala, fiind dovedite cu facturi, bonuri sau alte documente de aprovizionare.
 • Devizul se intocmeste pe articole de lucrari conform metodologiei sau normelor in vigoare.
 • In cuantumul despagubirii se includ, daca in prealabil au fost incluse in polita si:
  • cheltuielile facute in scopul limitarii daunei;
  • cheltuielile legate de curatirea locului, numai daca acestea au fost mentionate expres in polita de asigurare.
 • Din cuantumul despagubirii se scad:
  • fransiza prevazuta in polita de asigurare;
  • eventualele rate de prima neachitate, daca cuantumul daunei este de cel putin de trei ori mai mare decat ratele de prima neachitate;
  • valoarea ramasa, in caz de dauna totala.
 • La avarierea unui ansamblu sau subansamblu, se ia in considerare numai inlocuirea partilor componente sau a pieselor care au fost avariate, chiar daca cu prilejul reparatiei s-a inlocuit intregul ansamblu sau subansamblu.
 • La cererea asiguratului/contractantului, asiguratorul poate sa acorde avansuri pentru despagubiri, ca urmare a unei pagube deja constatate si care este urmarea unui risc asigurat.
 • Pentru asigurarea de bunuri gajate bancilor, in caz de dauna totala, despagubirea se plateste direct bancii creditoare, instiintandu-se in scris despre aceasta si asiguratul/contractantul.
 • Dupa fiecare dauna, suma asigurata se micsoreaza cu incepere de la data producerii evenimentului asigurat, pentru restul perioadei de asigurare, cu suma cuvenita drept despagubire, asigurarea continuand pentru suma ramasa fara modificarea primei. Reintregirea sumei asigurate se poate face numai in schimbul platii unei prime suplimentare.
 • Asiguratorul este indreptatit:
  • sa amane acordarea despagubirii daca in legatura cu dauna a fost deschis impotriva asiguratului/contractantului o ancheta sau o procedura penala, pana la finalizarea anchetei, respectiv a procedurii penale;
  • sa nu plateasca despagubirea in cazul in care cererea de despagubire este frauduloasa ori are la baza declaratii false sau daca asiguratul/contractantul (sau orice alta persoana actionand in numele sau) a contribuit in mod deliberat ori prin neglijenta grava la producerea daunei.
  • in cazul in care, la data producerii evenimentului asigurat, asiguratul/contractantul detinea o alta asigurare pentru aceleasi riscuri, asiguratorii vor plati sau contribui la despagubire, in mod proportional cu suma asigurata de fiecare dintre ei.
 • In cazul in care, in momentul producerii evenimentului asigurat suma asigurata este inferioara valorii reale a bunului (subasigurare), despagubirea va fi redusa corespunzator raportului dintre suma asigurata si valoarea bunului la data intrarii in valabilitate a asigurarii.
 • In cazul in care, in momentul producerii evenimentului, asigurarea a fost incheiata pentru o suma asigurata superioara valorii reale a bunului (supraasigurare), despagubirea nu va putea depasi valoarea reala. In acest caz, asiguratorul recalculeaza si restituie prima de asigurare platita de asigurat/contractant, aferenta excedentului de suma asigurata.

Notificare daune:

Call Center Constatare daune

Tel: 031.9107, 031.9108

Email: daune.tara@euroins.rodaune.bucuresti@euroins.ro

Centrul de apel de urgenta: 0372 165 652, 24 ore din 24, 365 de zile/an

 - de LUNI pana VINERI, intre 7:00 – 22:00 si SAMBATA-DUMINICA, intre 10:00 – 19:00

Diverse: 

              Asiguratorul este subrogat in drepturile asiguratului impotriva celor raspunzatori de producerea pagubei iar asiguratul este obligat sa-i prezerve acest drept asiguratorului, sub sanctiunea nedecontarii daunei.

              Asiguratorul este exonerat de Raspundere pentru partea din dauna ce ramane, in sarcina asiguratului fata de tertii prejudiciati, asiguratul raspunzand fata de acestia pentru partea din prejudiciu neacoperita prin asigurare.

              Dreptul asiguratilor la despagubiri, se stinge in termen de 2 ani de la producerea riscului asigurat.

              Denuntarea contractului de asigurare se poate efectua de catre oricare dintre parti numai cu notificarea prealabila a celeilalte parti, care trebuie transmisa cu cel putin 15 de zile calendaristice inainte ca denuntarea sa-si produca efectele.

              Persoanele care obtin sau incearca prin orice mijloace sa obtina pe nedrept despagubiri din asigurare sau cele care inlesnesc asemenea fapte se pedepsesc potrivit legii penale ori de cate ori fapta intruneste elementele unei infractiuni, iar despagubirile necuvenit obtinute se recupereaza de la acestea.

              Modificarea politei de asigurare se poate face numai prin intelegere scrisa intre parti.

              Denuntarea politei de asigurare se poate face unilateral de catre fiecare parte in conditiile expres mentionate.

              Orice diferent intre parti se solutioneaza pe cale amiabila sau in caz contrar in instantele de judecata din Romania.

              Polita mentioneaza expres ca asiguratul poate apela la Fondul de Garantare a Asiguratilor care este gestionat de Autoritatea de Supraveghere din Romania in cazul in care asiguratorul se afla in procedura de faliment sau insolventa.