Polita de asigurare a CLADIRILOR si BUNURILOR INDUSTRIALE - OMNIASIG Vienna Insurance Group

asigurari omniasig vienna insurance group cladiri stocuri masini utilaje instalatii industriale incendiu explozie furt inundatie raspundere civila cutremur pitesti arges

ROMANIA, BUCURESTI, Sector 1, Aleea Alexandru, nr. 51.

office@omniasig.ro

Tel:   021.405.74.20, 021.405.74.24

Fax:   021.311.44.95, 021.311.44.90

                  OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A. isi are inceputurile in anul 1995, cand lua fiinta societatea de asigurari OMNIASIG. 6 ani mai tarziu era infiintata BCR Asigurari, ca o divizie a bancii cu acelasi nume. Desi infiintate ca societati de asigurari distincte, cele 2 entitati ajung sa intre in sfera de interes a unuia dintre cei mai mari actori ai pietei de asigurari internationale, grupul austriac VIENNA INSURANCE GROUP (VIG), care, mai intai in anul 2005 preia OMNIASIG iar peste 3 ani, in 2008 avea sa preia si BCR Asigurari. Dupa alti 4 ani, in 2012 avea sa se realizeze fuziunea prin absorbtie a OMNIASIG de catre BCR Asigurari si a rezultat ceea ce cunoastem astazi ca fiind una dintre cele mai puternice societati de asigurari de pe piata romaneasca de asigurari, si anume OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A. Aceasta este autorizata sa comercializeze produse de asigurare proprii, in Romania, fiind inregistrata in Registrul Asiguratorilor la numarul RA-047-10.04.2003. 

Aspecte Generale: 

OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A. ofera clientilor sai o polita de asigurare complexa de Incendiu si alte riscuri, a cladirilor si bunurilor industriale, detinute pe teritoriul Romaniei, de catre persoanele fizice sau juridice, titulare ale unui interes asigurabil. Polita este modulata acoperind atat riscuri asigurate standard cat si riscuri optionale care sunt asigurate prin clauze aditionale, pentru care se plateste prima de asigurare suplimentara.

Obiectul Asigurarii: 

              Obiectul politei de asigurare complexa de Incendiu si alte riscuri, a cladirilor si bunurilor industriale de la OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A. il constituie, toate bunurile mobile si imobile, care sunt situate in perimetrul declarat de localizare a riscului, pe teritoriul Romaniei, si fata de care asiguratul persoana fizica sau juridica trebuie sa aiba un interes patrimonial.

              Bunurile asigurate, pot fi, in functie de optiunea asiguratului, urmatoarele:

 • Cladiri si alte constructii
  • Cladiri cu destinatie industriala, comerciala, social / culturala, sportiva, rezidentiala sau agricola care se asigura in integralitatea lor constructiva, respectiv cu fundatie, pereti, plansee, acoperis, pardoseli, ferestre, usi, scari, putul liftului.
  • Impreuna cu cladirile se asigura ca facand parte din acestea si instalatiile fixe aferente acestora:
   • instalatia electrica fixa, inclusiv conductoarele instalatiei electrice (de iluminat, prize si de curenti slabi) ingropate sub tencuiala, prizele si intrerupatoarele si corpurile de iluminat tip plafoniera sau spot incorporate;
   • instalatiile sanitare (alimentare cu apa, canalizare inclusiv obiectele sanitare);
   • instalatia de incalzire, inclusiv conductele si radiatoarele (calorifere), instalatiile de gaze naturale, dar fara centrala termica, hidrofor si boiler;
  • Instalatiile de ventilare si climatizare (fara ventilatoarele electrice si aparatele de aer conditionat), paraTrasnet / impamantare se considera asigurate la categoria Cladiri numai daca valoarea acestora este cuprinsa in suma asigurata si daca au fost mentionate expres in polita.
  • In limita sumei asigurate, se includ in categoria Cladiri si partile comune conform cotei indivize.
  • Alte constructii din categoriile imprejmuiri / garduri, platforme betonate, drumuri de acces, cabine de paza, rampe, turnuri si cosuri industriale, rezervoare de apa / cu gaz sau combustibil lichid se considera asigurate numai daca au fost mentionate expres in polita cu sumele asigurate corespunzatoare.
 • Continut:
  • mijloace fixe
   • masini, utilaje, echipamente, agregate, instalatii tehnologice, motoare, transformatoare, unelte, mobilier, aparatura de comanda si control, macarale, cuptoare, birotica, instalatii de telecomunicatii, radio-TV, instalatii electrice de forta, vase tehnologice, schele, mijloace si instalatii de detectare si alarma / stingere a incendiilor sau antifurt, conducte tehnologice si cabluri electrice ce deservesc masini, utilaje, motoare si alte asemenea; obiecte de inventar; echipamentele care deservesc cladirile si alte constructii (lifturi, centrala termica, ventilatoarele electrice si aparatele de aer conditionat, grupul electrogen, instalatiile eoliene sau panourile solare locale).
   • In cazul in care nu se specifica suma asigurata a echipamentelor care deservesc cladirile si alte constructii, la solicitarea scrisa a asiguratului / contractantului, acestea se pot asigura impreuna cu cladirea asigurata, numai daca valoarea acestora este cuprinsa in suma asigurata a cladirii si daca au fost mentionate expres in polita.
  • stocuri
   • Marfa in depozite si/sau magazine, produse finite, materii prime sau piese / materiale in procesare, dupa cum urmeaza:
    • stoc de marfa;
    • stoc de produse finite: orice bunuri produse de asigurat in cursul desfasurarii activitatii acestuia, bunuri care sunt pregatite pentru ambalare, transport sau vanzare;
    • stoc de materii prime: orice materiale aflate in starea in care asiguratul le-a receptionat in vederea transformarii acestora in stoc de produse finite;
    • stoc in procesare: orice stoc de materii prime care a fost supus unui proces de prelucrare mecanica sau oricarui alt proces tehnologic, dar care nu a fost inca transformat in stoc de produse finite in momentul producerii sau aparitiei oricarui eveniment asigurat.
  • Bunuri primite in custodie sau detinute cu orice titlu
Conditii de Preluare in Asigurare: 

              Pentru a putea sa incheie o polita de asigurare complexa de Incendiu si alte riscuri, a cladirilor si bunurilor industriale de la OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A., solicitantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • sa fie persoana fizica sau juridica si sa faca dovada ca este titulara a unui interes asigurabil fata de obiectul asigurarii;
 • sa detina calitatea de proprietar, chirias, administrator, custode, sau alta calitate stabilita legal (imputernicit ori reprezentantul legal al acestora);
 • sa intocmeasca cererea chestionar/declaratia de asigurare si/sau specificatia, care contine informatii relevante despre asigurat, contractant si/sau beneficiar, despre locatia si continutul asigurate, raspunderile civile asigurate, despre perioada de asigurare, despre beneficiarul despagubirii, informatii care sunt esentiale pentru intocmirea politei;
 • sa puna la dispozitie asiguratorului documentele de identificare ale asiguratului, contractantului si/sau beneficiarului; avize, autorizatii, licente, planuri, relevee, rapoarte de evaluare, fise tehnice, etc.; contracte incheiate cu furnizori externi locatiei asigurate, care au legatura cu riscuri asigurate; documente care vizeaza cesiunea la banca;
 • sa permita efectuarea inspectiei de risc, daca asiguratorul solicita acest lucru;
 • sa detalieze istoricul de daune, daca este cazul;
 • sa plateasca asiguratorului o suma de bani denumita prima de asigurare in baza politei de asigurare incheiata cu acesta, cu scopul de a fi despagubit in cazul in care a suferit un prejudiciu prin manifestarea unuia sau mai multor riscuri asigurate conform politei;

              Cererea chestionar trebuie intocmita in oricare din urmatoarele situatii:

 • incheierea unei polite noi;
 • reinoirea unei polite existente, inainte de data expirarii acesteia;
 • alte situatii care presupun schimbari ale informatiilor continute in polita de asigurare;

             Principalele informatii care trebuiesc furnizate asiguratorului, prin cererea-chestionar, sunt:

 • datele de identificare ale asiguratului, contractantului si/sau beneficiarului;
 • adresa locatiei asigurate;
 • interesul asigurabil asupra locatiei asigurate:
  • proprietate;
  • inchiriata;
  • alta situatie;
 • informatii generale despre locatia asigurata:
  • modalitatea in care a fost construita:
   • in regie proprie;
   • prin societate autorizata de constructii;
  • tipul locatiei;
  • gradul de ocupare;
  • localizarea in localitate;
  • amplasament fata de benzinarii, santiere in lucru, unitati industriale, etc.
  • anul construirii;
  • anul ultimei consolidari facute in baza unei autorizatii;
  • regimul de inaltime, numarul de camere, suprafata utila totala;
  • tip fundatie, structura de rezistenta, pereti (zidarie, panouri), invelitoare, termo-hidro izolatie, tamplarie, suprafete vitrate, pardoseala, utilitati, surse de apa, instalatii sanitare, instalatii electrice, sisteme de incalzire, usi de acces, amenajari speciale;
  • sisteme de protectie la furt, impotriva incendiului;
  • alte constructii anexa, imprejmuiri, etc.;
 • riscurile dorite a fi acoperite:
  • riscuri de baza;
  • riscuri suplimentare;
 • moneda contractului;
 • suma asigurata pentru:
  • Cladiri si alte constructii;
  • continut/bunuri;
  • riscurile acoperite prin clauzele suplimentare;
 • informatii privind istoricul de daune al locatiei asigurate;
 • perioada asigurata;
 • modalitatea de plata a primei anuale:
  • integral;
  • in numarul de rate acceptate de asigurator;
 • daca mai exista alte polite similare, valabile, incheiate pentru aceeasi locatie la alti asiguratori.

              Pe aceste informatii asiguratorul urmeaza sa le aiba in vedere pentru individualizarea si evaluarea riscurilor in vederea adoptarii deciziei de incheiere a politei de asigurare sau de declinare a ofertei. Lipsa veridicitatii declaratiilor asiguratului cu privire la cele mentionate in continutul cererii chestionar/specificatiei se sanctioneaza cu rezolutiunea politei.

              Asiguratorul va putea pe baza declaratiei asiguratului sa solicite intocmirea unui Raport de inspectie de risc (cand este cazul) - care face parte integranta din polita de asigurare, acesta fiind un document prin care se atesta verificarea de catre un reprezentant al asiguratorului a parametrilor existentiali ai bunului asigurat, fara sa constituie o certificare a declaratiei asiguratului sau a faptului ca bunul nu prezinta vicii ascunse.

              Raportul inspectiei de risc va fi semnat de un reprezentant al asiguratorului si de asigurat care certifica prin semnatura si stampila, data incheierii si aspectele constatate, fiind insotit de fotografii martor iar, in conditiile in care din cauze tehnice fotografiile martor nu pot fi utilizate, raportul inspectiei de risc este valabil. Atat raportul inspectiei de risc, cat si fotografiile care il insotesc au valoare de proba intr-un eventual litigiu, fiindu-le pe deplin opozabile partilor.

              Asiguratorul isi asuma raspunderea pentru toate consecintele rezultate din neevaluarea riscului potrivit prevederilor legale inainte de cuprinderea in asigurare, cu exceptia cazului in care vointa asiguratorului a fost influentata de un viciu de consimtamant imputabil asiguratului.

Perioada Asigurata: 

             Polita de asigurare complexa de Incendiu si alte riscuri, a cladirilor si bunurilor industriale de la OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A. poate fi incheiata, de regula, pe o perioada de 12 luni dar, in baza unor aprobari speciale, si pe perioade subanuale, dar nu mai putin de 1 luna.

             Raspunderea asiguratorului incepe la data inscrisa in polita de asigurare, dar nu inainte de ora 24:00 a zilei in care s-a platit prima de asigurare cuvenita sau prima rata a acesteia. In cazuri speciale asigurarea poate intra in vigoare la data si ora emiterii politei daca acest fapt este consemnat expres in scris in polita de asigurare.

             Raspunderea asiguratorului inceteaza:

 • la ora si ziua inscrise in polita de asigurare;
 • ìn caz de dauna totala;
 • la data schimbarii proprietarului/utilizatorului interesului asigurabil;
 • cu acordul ambelor parti;
 • la ora 24:00 a datei expirarii termenului de pasuire de 10 zile calendaristice, daca nu s-a achitat pana la acest termen rata scadenta;
 • prin denuntare unilaterala, sub forma unei scrisori recomandate cu confirmare de primire, cu un preaviz de 20 zile;
 • ìn caz de forta majora;
 • prin desfiintarea de drept a politei in cazul in care asiguratul nu-si indeplineste obligatiile contractuale.
Teritorialitate: 

              Polita de asigurare complexa de Incendiu si alte riscuri, a cladirilor si bunurilor industriale de la OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A. isi exercita acoperirea numai pentru evenimente asigurate ce au loc pe teritoriul Romaniei.

Asiguratul: 

                Asigurat pe polita de asigurare complexa de Incendiu si alte riscuri, a cladirilor si bunurilor industriale de la OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A. poate sa fie orice persoana fizica sau juridica, titulara a unui interes asigurabil fata de obiectul asigurarii, care detine calitatea de proprietar, chirias, administrator, custode, sau alta calitate stabilita legal si care plateste sau pentru care se plateste asiguratorului o suma de bani, denumita prima de asigurare, in baza politei de asigurare incheiata cu acesta, cu scopul de a fi despagubita in cazul in care a suferit un prejudiciu prin manifestarea unuia sau mai multor riscuri asigurate conform politei de asigurare.

               Beneficiarul politei de asigurare a bunurilor industriale este persoana fizica sau juridica, desemnata de proprietar si mentionata in polita, indreptatita sa primeasca despagubirea pentru pagubele provocate locatiei asigurate in urma producerii unui risc acoperit.

Suma Asigurata: 

              Suma asigurata reprezinta suma maxima in limita careia asiguratorul poate acorda despagubiri asiguratului sau celor in drept, in cazul producerii evenimentului asigurat, sau suma totala a despagubirilor ce se pot acorda pe toata perioada de valabilitate a politei de asigurare.

              Suma asigurata trebuie sa reprezinte valoarea de asigurare a bunurilor pentru toate bunurile / categoriile de bunuri. Daca nu s-a convenit altfel, valoarea de asigurare reprezinta valoarea reala a bunurilor.

              La solicitarea asiguratului / contractantului, valoarea de asigurare poate reprezenta valoarea de inlocuire, valoarea de piata, valoarea de patrimoniu, valoarea evaluata de un evaluator autorizat, valoarea nominala sau valoarea de circulatie.

              Astfel, in functie de optiunea asiguratului, valoarea de asigurare trebuie sa reprezinte:

 • Pentru Cladiri si alte constructii:
  • valoarea de inlocuire sau
  • valoarea reala sau
  • valoarea de piata sau
  • valoarea evaluata de un evaluator autorizat.
 • Pentru mijloace fixe:
  • valoarea de inlocuire sau
  • valoarea reala sau
  • valoarea evaluata de un evaluator autorizat.
 • Pentru stocuri:
  • valoarea reala a stocului maxim estimat pe parcursul perioadei de asigurare sau
  • valoarea reala a stocului mediu prevazut pe parcursul perioadei de asigurare sau
  • valoarea de inlocuire a stocului maxim estimat pe parcursul perioadei de asigurare sau
  • valoarea de inlocuire a stocului mediu prevazut pe parcursul perioadei de asigurare.

                  Daca nu se convine altfel, stocurile se asigura la valoarea de inlocuire a stocului maxim.

 • Pentru bani numerar si/sau alte instrumente de plata (tichete de masa, cartele telefonice,etc.):
  • valoarea nominala.
 • Pentru obiecte de colectie, unicate sau de serie redusa din metale, ceramica, portelan, sticla si/sau pietre pretioase sau semipretioase, timbre si colectii numismatice unicate sau de serie redusa si altele asemenea, precum si colectii si obiecte de arta:
  • valoarea de circulatie.
 • Pentru Cladiri de patrimoniu:
  • valoarea de patrimoniu.

                Dupa fiecare dauna, suma asigurata se micsoreaza, cu incepere de la data producerii sau aparitiei oricarui eveniment asigurat, pentru restul perioadei de asigurare, cu despagubirea cuvenita, asigurarea continuand cu suma ramasa, fara ca aceasta sa afecteze prima de asigurare stabilita.

                La cererea asiguratului, suma asigurata ramasa poate fi reintregita, printr-un act aditional, in baza platii diferentei de prima adecvate. In cazul in care asiguratul / contractantul nu solicita reintregirea sumei asigurate, pentru urmatoarele daune despagubirile se reduc corespunzator raportului dintre suma asigurata ramasa dupa plata despagubirii si suma asigurata din polita.

                Suma asigurata poate fi stabilita in Lei (RON) sau in alta valuta agreata de parti.

                Subasigurarea este situatia in care suma asigurata a bunurilor / categoriilor de bunuri care fac obiectul unei daune este inferioara valorii de asigurare a acestora. In cazul in care se constata ca la data producerii evenimentului asigurat bunurile asigurate se aflau in situatia de subasigurare, atunci cuantumul daunei se reduce corespunzator raportului dintre suma asigurata a bunurilor / categoriilor de bunuri prevazuta in polita si valoarea de asigurare a acestora (principiul proportionalitatii).

                Subasigurarea nu se aplica in situatia in care sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

 • diferenta dintre valoarea de asigurare a bunurilor / categoriilor de bunuri asigurate si suma asigurata a acestora prevazuta in polita este mai mica decat 10% din suma asigurata respectiva;
 • diferenta dintre valoarea de asigurare si suma asigurata este mai mica decat echivalentul a 1.000.000 EURO.

                 Supraasigurarea este situatia in care suma asigurata a bunurilor / categoriilor de bunuri care fac obiectul unei daune este superioara valorii de asigurare a acestora. In cazul in care se constata ca la data producerii evenimentului asigurat bunurile asigurate se aflau in situatia de supraasigurare, asiguratorul va recalcula prima de asigurare si va restitui, la cerere, asiguratului sau contractantului, dupa caz, partea aferenta supraasigurarii. Totodata, asiguratul are dreptul sa ceara, oricand, reducerea sumei asigurate pe care o considera supraasigurata si recalcularea corespunzatoare a primei de asigurare.

                In situatia de supraasigurare, asiguratorul nu va plati asiguratului mai mult decat despagubirea cuvenita.

Prima de Asigurare: 

               Prima de asigurare se stabileste in baza unui tarif de prime al asiguratorului.

               Prima de asigurare se stabileste si se achita in aceeasi valuta in care a fost stabilita suma asigurata.

               Achitarea obligatiilor de plata in baza politei se face prin virament sau in numerar.

               Asiguratorul nu are obligatia de a aminti asiguratului scadenta obligatiilor de plata.

               In cazul politelor incheiate pe o perioada de asigurare mai mica de un an, dar nu mai putin de o luna, primele de asigurare se calculeaza potrivit procedeului “pro rata temporis”, in functie de numarul de zile cuprinse in asigurare.

               Pentru plata ratelor de prima urmatoare celei dintai, asiguratorul acorda un termen de pasuire de 10 zile calendaristice de la datele scadente prevazute in polita.

               In caz de neplata la termenele scadente (inclusiv in termenul de pasuire mentionat mai sus) si in cuantumul prevazut, a ratelor de prima urmatoare celei dintai, polita isi suspenda automat efectele juridice pentru o perioada de 60 zile calendaristice incepand cu ora 0:00 a zilei urmatoare scadentei ratei neplatite, iar raspunderea asiguratorului inceteaza pentru aceasta perioada, fara a fi necesara nicio notificare (in scris) sau alta formalitate prealabila din partea acestuia.

               Polita reintra in vigoare la ora 0:00 a zilei urmatoarei celei in care s-a platit rata de prima restanta pana in acel moment, in cuantumul datorat conform politei. In cazul in care polita nu reintra in vigoare in termenul de 60 zile prevazut mai sus polita inceteaza de plin drept incepand cu ora 0:00 a zilei urmatoare scadentei ratei neplatite, fara a mai fi necesara punerea in intarziere, asiguratul / contractantul fiind de drept in intarziere prin simpla neexecutare a obligatiei de plata a primei, sau orice alta formalitate prealabila, inclusiv dar nelimitandu-se la interventia unei instante de judecata, cu notificarea ulterioara a asiguratului / contractantului.

Sistemul de Fransize: 

              Polita de asigurare complexa de Incendiu si alte riscuri, a cladirilor si bunurilor industriale de la OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A. poate fi incheiata cu sau fara fransize deductibile pe eveniment, in functie de anumite criterii stabilite de catre asigurator.

              fransiza deductibila este de 25% din valoarea daunei - in cazul atasarii clauzei aditionale "Extindere pentru asigurarea echipamentelor portabile cu utilizare in afara locatiei asigurate".

              fransiza deductibila este de 25% din valoarea daunei - in cazul atasarii clauzei aditionale "Extindere pentru asigurarea echipamentelor instalate in sau pe autovehicule / vehicule".

              fransiza deductibila este de 25% din valoarea daunei - in cazul atasarii clauzei aditionale "Extindere pentru asigurarea masinilor, utilajelor si sculelor portabile cu utilizare in afara locatiei asigurate".

              fransiza deductibila este intre 3% si 10% din valoarea daunei - in cazul atasarii clauzei aditionale "Acoperire suplimentara pentru asigurarea stocului de autovehicule".

 

Riscuri Asigurate Standard: 

               Riscurile care sunt preluate in asigurare prin polita de asigurare complexa de Incendiu si alte riscuri, a cladirilor si bunurilor industriale de la OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A., pentru locatia asigurata, sunt:

                            Riscuri acoperite

               Asiguratorul acorda despagubiri pentru daune produse direct de:

                         In cazul incendiului asiguratorul acorda despagubiri inclusiv pentru daunele produse bunurilor asigurate, prin:

 • carbonizare totala sau partiala;
 • topire;
 • avarieri accidentale ale instalatiilor fixe care apartin cladirii (instalatii electrice, de gaze, apa, canal sau incalzire centrala, de climatizare, cablu TV, instalatie de avertizare si protectie, inclusiv monitorizare etc.);
 • patarea cu fum;
 • degajarea de gaze sau vapori in urma incendiului.

                               Costuri / cheltuieli acoperite

                Asiguratorul acorda, in cadrul sumei asigurate, despagubiri pentru urmatoarele costuri / cheltuieli:

 • costuri / cheltuieli de prevenire a daunelor ce ar putea fi provocate de orice Incendiu iminent la bunuri asigurate, in limita de 20% din suma asigurata a bunurilor amenintate de Incendiu (inclusiv cele aferente daunelor produse de apa rezultata din stingerea incendiilor);
 • costuri / cheltuieli pentru stingerea oricarui Incendiu sau limitarea daunelor produse de orice eveniment asigurat prin acoperirea Flexa, inclusiv pentru demolarea, demontarea ori mutarea in alt loc a bunurilor asigurate pentru limitarea daunelor produse de orice eveniment asigurat prin acoperirea Flexa, in limita de 20% din suma asigurata a bunurilor afectate de aceste daune;
 • costuri / cheltuieli pentru indepartarea urmarilor oricarui eveniment asigurat prin acoperirea Flexa, respectiv pentru efectuarea lucrarilor de curatare (ex.: ridicarea molozului) a locului unde s-a produs dauna, in masura in care sunt in legatura cu evenimentele asigurate prin acoperirea Flexa si sunt necesare pentru executarea lucrarilor de reparatii, in limita de 10% din suma asigurata a bunurilor afectate de evenimentul respectiv.
Riscuri Excluse: 

               Riscurile excluse, care nu sunt preluate in asigurare prin polita de asigurare complexa de Incendiu si alte riscuri, a cladirilor si bunurilor industriale de la OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A., pentru locatia asigurata, sunt:

                            Bunuri excluse

 • Asiguratorul nu acorda despagubiri pentru:
  • Cladiri nefinalizate (inclusiv bunurile continute in acestea), respectiv Cladiri cu structura de rezistenta nefinalizata, fara acoperis sau fara inchideri perimetrale;
  • bunurile care, din cauza uzurii sau deteriorarii, nu mai pot fi folosite in conformitate cu destinatia lor initiala sau a caror stare de intretinere este necorespunzatoare;
  • obiectivele construite in zone in care organele in drept au interzis acest lucru prin acte publice sau comunicate in scris asiguratului inainte de construire, precum si bunurile continute in aceste Cladiri;
  • bunuri aflate in mine subterane;
  • ambarcatiuni, aeronave, material rulant;
  • orice tip de teren;
  • plantatii, paduri, culturi de plante, animale, pesti si alte vietuitoare.
 • In afara situatiei in care asiguratorul accepta preluarea in asigurare printr-o mentiune expresa in polita, asiguratorul nu acorda despagubiri pentru:
  • Cladiri in curs de constructie, care au finalizate cel putin fundatia, structura de rezistenta, acoperisul si inchiderile perimetrale (ziduri exterioare);
  • colectii si obiecte de arta;
  • autovehicule;
  • Cladiri de patrimoniu.

                             Riscuri excluse

             Asiguratorul nu raspunde pentru prejudicii cauzate, produse sau agravate, direct sau indirect de sau ca o consecinta a:

 • razboiului, invaziei, actiunii unui dusman extern, ostilitatilor (indiferent daca a fost declarata stare de razboi sau nu), razboiului civil, rebeliunii, revolutiei, conspiratiei, insurectiei, rascoalei, razvratirii militare cu sau fara uzurparea puterii, legii martiale, actelor persoanelor rauvoitoare care actioneaza in numele sau in legatura cu orice organizatie politica, confiscarii, nationalizarii, exproprierii, sechestrarii, rechizitionarii, distrugerii sau avarierii din ordinul oricarui guvern de drept sau de fapt sau oricarei autoritati publice;
 • grevei, grevei patronale, revoltei, tulburarilor civile, sabotajului, actelor de Vandalism;
 • terorismului;
 • reactiei nucleare, radiatiei nucleare sau contaminarii radioactive;
 • poluarii sau contaminarii de orice natura si din orice cauza, chiar ca urmare a unor riscuri cuprinse in asigurare;
 • faptei savarsite cu intentie de catre persoanele alese, numite sau desemnate in conformitate cu prevederile legale si autorizate sa reprezinte asiguratul, contractantul sau beneficiarul (persoane juridice), de catre persoanele din conducerea acestora, de catre persoanele carora le-au fost delegate atributii de conducere a acestora, de catre asociatii acestora, de catre asigurat, contractant sau beneficiar (persoane fizice);
 • erorilor sau omisiunilor din proiectare sau executie, defectelor sau viciilor ascunse, de care asiguratul sau reprezentantii sai au cunostinta, indiferent daca aceste erori, omisiuni, defecte sau vicii ascunse erau sau nu cunoscute de catre asigurator;
 • degradarilor si deteriorarilor progresive, precum si fenomenelor cu evolutie lenta in timp (exemple: abraziune, fermentatie, oxidare, corodare, erodare, infiltratii ori capilaritate, tasarea terenului, inclusiv ca urmare a variatiei de volum a terenului fundatiei datorata contractiei, inghetului, dezghetului etc.), indiferent daca sunt cauzate de sau genereaza riscuri asigurate in baza politei, exceptand daunele cauzate de Incendiu (daca acest risc este acoperit prin polita) rezultat din aceste cauze, care se vor considera acoperite;
 • cauzelor necuprinse in asigurare (exemple: caldura, parlire provenita dintr-o sursa normala de caldura, inclusiv la bunurile supuse la foc sau caldura pentru prelucrare, inghetarea apei in rezervoare, conducte sau vase, ploi acide, eruptii vulcanice, tsunami, solidificarea materialului topit in recipiente, masini, instalatii, utilaje, scule si dispozitive ce contin sau transporta material topit, trepidatii datorate circulatiei rutiere sau pe calea ferata, de suprafata sau in subteran, precum si a unor instalatii / echipamente etc.);
 • daune indirecte (igrasie, descompunere umeda sau uscata, mucegaire, alterare, putrezire, ciuperci etc.) produse bunurilor asigurate ca urmare a unor riscuri cuprinse in asigurare;
 • avariilor accidentale si/sau dereglarilor mecanice sau electrice ale instalatiilor electrice fixe, masinilor-unelte, utilajelor, Aparaturii si Echipamentelor; daunele produse de Incendiu ca urmare a avariilor accidentale si/sau dereglarilor mecanice sau electrice sunt acoperite, cu exceptia prejudiciilor produse de Incendiu subansamblului sau partii componente a bunului asigurat la care s-a produs avaria accidentala si/sau dereglarea mecanica sau electrica de la care a pornit incendiul;
 • oricaror lucrari de constructii / montaj / reparatii executate in cadrul locatiei asigurate;
 • nerespectarii instructiunilor / recomandarilor producatorului de utilizare / exploatare; aceasta excludere nu opereaza in situatia in care dauna sau o parte din aceasta s-ar fi produs oricum si indiferent de respectarea sau nerespectarea acestor instructiuni / recomandari.

               Asiguratorul nu raspunde pentru:

 • pierderi financiare de consecinta de orice fel, cum ar fi pierderile de venit / profit sau chirie, cele generate de intreruperea folosirii bunurilor, reducerea valorii bunurilor dupa reparatii, scaderea preturilor bunurilor, intarzieri in livrarea bunurilor, chiar ca urmare a unor riscuri cuprinse in asigurare;
 • prejudicii generate de evenimente produse in perioada de suspendare a politei.

               Costuri / cheltuieli excluse:

 • nu sunt asigurate costurile / cheltuielile necesare pentru transformarea sau imbunatatirea starii bunurilor in comparatie cu cea de dinaintea producerii sau aparitiei oricarui eveniment asigurat, cele pentru remedierea unor avarii sau distrugeri produse de cauze necuprinse in asigurare si nici cele pentru reconditionari, reparatii sau restaurari nereusite.
 • in afara situatiei in care asiguratorul accepta preluarea in asigurare printr-o mentiune expresa in polita, nu se acorda despagubiri pentru costurile / cheltuielile suplimentare suportate de catre asigurat in urma producerii sau aparitiei oricarui eveniment asigurat prin polita pentru refacerea arhivelor, registrelor contabile, altor documente de inregistrare a datelor si inregistrarilor electronice, tiparelor, modelelor, matritelor, planurilor si desenelor de executie apartinand sau aflate in raspunderea asiguratului.

                Excluderi obligatorii:

                                Clauza de excluderea pentru tehnologia informatiei

                Asiguratorul nu acorda despagubiri pentru daunele produse direct sau indirect din:

 • distrugerea, alterarea sau avarierea
 • reducerea in functionalitatea, disponibilitatea sau operabilitatea

                unor calculatore, sisteme informatice, sisteme de calcul, echipamente hardware, programe, software, date, suporturi de date, microcipuri, circuite electronice incorporate sau dispozitive similare din calculatoare sau din echipamente electronice fara calculator, fie ca sunt proprietatea asiguratului sau nu, cu exceptia cazului in care aceste daune sunt produse de unul sau mai multe riscuri asigurate prin polita, precum: Flexa, coliziune cu vehicule, cadere de obiecte, furtuna, grindina, tornada, uragan, cutremur de pamant, inundatie sau greutatea stratului de zapada sau gheata.

                                 Clauza de excludere a liniilor de transmisie si distributie

                 Asiguratorul nu acorda despagubiri pentru liniile aeriene de transmisie si distributie, precum si structurile lor de sprijin aflate la mai mult de 150 de metri de locatia asigurata.

  Clauze Suplimentare: 

                La polita de asigurare complexa de Incendiu si alte riscuri, a cladirilor si bunurilor industriale de la OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A., in schimbul platii unei prime de asigurare suplimentare, se pot atasa urmatoarele clauze de asigurare prin care pot fi preluate in asigurare riscuri suplimentare, si anume:

                              Acoperire suplimentara pentru riscul de cutremur

  • RISCURI ACOPERITE; COSTURI / CHELTUIELI ACOPERITE
   • Riscuri acoperite
    • In baza acestei clauze aditionale asiguratorul se obliga sa despagubeasca pe asigurat, in limita sumelor asigurate precizate in specificatia politei, pentru daune materiale directe produse bunurilor asigurate de cutremur si incendiul si/sau explozia ce urmeaza cutremurului.
    • Intervalul maxim in care se poate produce unul si acelasi eveniment asigurat este de 168 de ore consecutive.
   • Costuri / cheltuieli acoperite
    • Asiguratorul acorda, in cadrul sumelor asigurate precizate in specificatia politei, despagubiri pentru costuri / cheltuieli pentru indepartarea urmarilor unui cutremur, respectiv pentru efectuarea lucrarilor de curatare (ex.: ridicarea molozului) a locului unde s-a produs dauna, in masura in care sunt necesare pentru executarea lucrarilor de reparatii, pentru o sublimita de 10% din suma asigurata a bunurilor afectate de evenimentul respectiv, pentru orice eveniment.
  • EXCLUDERI
   • Riscuri excluse - asiguratorul nu acorda despagubiri pentru prejudicii produse:
    • de valuri rezultate in urma cutremurelor de pamant;
    • de urmarile ruperii barajelor;
    • de cutremur (respectiv Incendiu sau Explozie provocata de cutremur) pentru Cladiri si bunuri continute situate in Cladiri incadrate in Clasa I de risc seismic (inclusiv Clasa I de risc seismic cu pericol public) aflate in evidenta organelor abilitate centrale sau locale, corespunzand constructiilor cu risc sporit de prabusire la cutremure avand intensitatile corespunzatoare zonelor seismice de calcul (cutremurului de proiectare) ; aceasta excludere se aplica daca situatiile mentionate existau la momentul incheierii politei sau apar pe parcursul derularii politei, indiferent daca erau sau nu cunoscute asiguratului.
    • Nu se acorda despagubiri in cazul cutremurului (respectiv incendiului sau exploziei provocate de cutremur) nici pentru cladirile la care sunt in curs de efectuare lucrari de expertizare autorizate in vederea consolidarii sau la care aceste tipuri de expertize sunt efectuate dar concluziile acestora impun efectuarea unor lucrari de consolidare a structurii de rezistenta.

                                Acoperire suplimentara pentru riscurile atmosferice

  • RISCURI ACOPERITE; COSTURI / CHELTUIELI ACOPERITE
   • Riscuri acoperite
    • In baza acestei clauze aditionale asiguratorul se obliga sa despagubeasca pe asigurat, in limita sumelor asigurate precizate in specificatia politei, pentru daune materiale directe produse bunurilor asigurate de:
     • furtuna;
     • grindina;
     • greutatea stratului de zapada sau de gheata;
     • avalansa de zapada;
     • ploaie torentiala;
    • Intervalul maxim in care se poate produce unul si acelasi eveniment asigurat este de:
     • 72 de ore consecutive, pentru riscurile de grindina si ploaie torentiala;
     • 96 de ore consecutive, pentru riscul furtuna;
     • 168 de ore consecutive, pentru celelalte riscuri mentionate mai sus.
   • Costuri / cheltuieli acoperite
    • Asiguratorul acorda, in cadrul sumelor asigurate precizate in specificatia politei, despagubiri pentru urmatoarele costuri / cheltuieli:
     • costuri / cheltuieli de prevenire a daunelor in situatia de producere iminenta, la bunurile asigurate, a riscurilor acoperite prin aceasta clauza aditionala, pentru o sublimita de 20% din suma asigurata a bunurilor amenintate de aceste riscuri, pentru orice eveniment;
     • costuri / cheltuieli pentru limitarea efectelor daunelor produse de orice eveniment asigurat prin aceasta clauza aditionala, inclusiv pentru demolarea, demontarea ori mutarea in alt loc a bunurilor asigurate, pentru o sublimita de 20% din suma asigurata a bunurilor afectate de aceste daune, pentru orice eveniment;
     • costuri / cheltuieli pentru indepartarea urmarilor oricarui eveniment asigurat prin aceasta clauza aditionala, respectiv pentru efectuarea lucrarilor de curatare (ex.: ridicarea molozului, aluviunilor) a locului unde s-a produs dauna, in masura in care sunt in legatura cu evenimentele asigurate prin aceasta clauza aditionala si sunt necesare pentru executarea lucrarilor de reparatii, pentru o sublimita de 10% din suma asigurata a bunurilor afectate de evenimentul respectiv, pentru orice eveniment.
  • EXCLUDERI
   • Asiguratorul nu acorda despagubiri:
    • pentru prejudicii produse de uragan si tornada;
    • pentru prejudicii produse:
     • cladirilor nereceptionate in mod legal de la constructor si bunurilor care se afla in aceste Cladiri, indiferent daca asigurator avea cunostinta sau nu de acest aspect;
     • prin patrunderea apei de ploaie, a grindinei, a zapezii sau a murdariei prin geamuri / ferestre neetanse sau neinchise sau prin alte deschizaturi, in afara cazului in care aceste deschizaturi sunt produse de riscurile respective acoperite;
     • bunurilor aflate in aer liber, altele decat Cladiri sau bunuri care prin natura lor sunt proiectate si construite pentru amplasare, temporara sau permanenta, sub cerul liber;
    • in plus, in cazul furtunii, avalansei de zapada si grindinei, pentru prejudicii produse:
     • bunurilor care sunt fixate pe partea exterioara a cladirii (de ex.: indicatoare, firme luminoase sau nu, instalatii cu tuburi incandescente, marchize, antene si instalatii exterioare aferente);
  • OBLIGATIILE ASIGURATULUI
   • Asiguratul are urmatoarele obligatii:
    • sa scoata din functiune instalatiile si/sau echipamentele electrice in cazul in care, ca urmare a producerii unor deschizaturi in Cladiri in urma unei furtuni sau grindine, apa a inceput sa patrunda in interiorul cladirii asigurate sau in care se afla bunuri asigurate;
    • pentru stocuri, bunurile asigurate trebuie depozitate pe rafturi, stelaje, stative, paleti sau alte structuri similare acestora, la cel putin 14,4 cm deasupra nivelului pardoselei.

                              Acoperire suplimentara pentru riscurile de boom sonic si coliziune cu (auto)vehicule

  • RISCURI ACOPERITE
   • In baza acestei clauze aditionale asiguratorul se obliga sa despagubeasca pe asigurat, in limita sumelor asigurate precizate in specificatia politei, pentru daune materiale produse bunurilor asigurate de:
    • coliziune cu (auto)vehicule;
    • boom sonic.
  • EXCLUDERI
   • Riscuri excluse
    • Asiguratorul nu acorda despagubiri pentru prejudicii produse de (auto)vehicule proprietate a sau folosite de asigurat sau de beneficiarul asigurarii bunurilor si/sau cladirilor asigurate.

                               Acoperire suplimentara pentru riscurile de greva, revolta si tulburari civile

  • RISCURI ACOPERITE
   • In baza acestei clauze aditionale asiguratorul se obliga sa despagubeasca pe asigurat, in limita sumelor asigurate precizate in specificatia politei, pentru daune materiale directe produse bunurilor asigurate de:
    • actiunea persoanelor care iau parte la:
     • greve;
     • revolte;
     • tulburari civile.
    • actiunea oricarei autoritati legal constituite in suprimarea sau in incercarea de a suprima sau limita consecintele oricaror:
     • greve;
     • revolte;
     • tulburari civile.
  • EXCLUDERI
   • Riscuri excluse
    • Asiguratorul nu acorda despagubiri pentru prejudicii produse prin furt sau talharie ca urmare a producerii evenimentelor asigurate prin aceasta clauza aditionala.

                               Acoperire suplimentara pentru riscul de Vandalism

  • RISCURI ACOPERITE
   • In baza acestei clauze aditionale asiguratorul se obliga sa despagubeasca pe asigurat, in limita sumelor asigurate precizate in specificatia politei, pentru daune materiale directe produse bunurilor asigurate de:
    • actiunea persoanelor care iau parte la acte de Vandalism;
    • actiunea oricarei autoritati legal constituite in suprimarea sau in incercarea de a suprima sau limita consecintele oricaror acte de Vandalism.
  • EXCLUDERI
   • Riscuri excluse
    • Asiguratorul nu acorda despagubiri pentru prejudicii produse prin furt sau talharie ca urmare a producerii evenimentelor asigurate prin aceasta clauza aditionala.

                                Acoperire suplimentara pentru riscurile de apa de conducta, scurgeri din sprinklere si refulare

  • RISCURI SI COSTURI / CHELTUIELI ACOPERITE
   • Riscuri acoperite
    • In baza acestei clauze aditionale asiguratorul se obliga sa despagubeasca pe asigurat, in limita sumelor asigurate precizate in specificatia politei, pentru daune materiale directe produse bunurilor asigurate de:
     • apa de conducta;
     • refulare;
     • scurgeri din sprinklere.
   • Costuri / cheltuieli acoperite
    • Asiguratorul acorda, in cadrul sumei asigurate, despagubiri pentru urmatoarele costuri / cheltuieli:
     • costuri / cheltuieli pentru limitarea daunelor produse de orice eveniment asigurat prin aceasta clauza aditionala, inclusiv pentru demolarea, demontarea ori mutarea in alt loc a bunurilor asigurate, in limita a 20% din suma asigurata a bunurilor afectate de aceste daune;
     • costuri / cheltuieli pentru indepartarea urmarilor oricarui eveniment asigurat prin aceasta clauza aditionala, respectiv pentru efectuarea lucrarilor de curatare (ex.: ridicarea molozului, a resturilor) a locului unde s-a produs dauna, in masura in care sunt in legatura cu evenimentele asigurate prin aceasta clauza aditionala si sunt necesare pentru executarea lucrarilor de reparatii, pentru o sublimita de 10% din suma asigurata a bunurilor afectate de evenimentul respectiv;
  • EXCLUDERI
   • Riscuri excluse - asiguratorul nu este raspunzator si nu datoreaza despagubiri pentru prejudicii cauzate direct sau indirect de:
    • lucrari de reparatii la instalatiile aflate in incintele apartinand asiguratului sau lucrari de reparatii la Cladiri, necesare in urma interventiei la instalatiile respective;
    • probele / teste tehnice, inclusiv cele efectuate dupa orice interventie asupra instalatiilor aflate in incintele apartinand asiguratului;
    • de apa freatica, de apele statatoare sau curgatoare, de inundatii, viituri sau precipitatii, determinate de starea vremii si de impiedicarea, chiar si partiala, a curgerii normale a apei;
    • inghetarea apei din rezervoare, conducte, instalatii si vase din incaperi datorita neglijentei asiguratului (de exemplu: daca instalatia de alimentare cu apa nu a fost golita si instalatia de incalzire a fost oprita).
   • Costuri excluse
    • asiguratorul nu este raspunzator si nu datoreaza despagubiri pentru costurile cu inlocuirea sau reparatia elementelor care au generat producerea riscului asigurat prin aceasta clauza aditionala.
  • OBLIGATIILE ASIGURATULUI
   • Asiguratul are urmatoarele obligatii in cazul asigurarii pentru daune produse de riscurile de apa de conducta si scurgeri din sprinklere si refulare:
    • sa se conformeze dispozitiilor legale si indicatiilor scrise ale asiguratorului in ceea ce priveste masurile speciale impotriva gerului, montarea unor instalatii suplimentare, modificari ori inlocuiri ale conductelor oricaror instalatii prin care circula apa;
    • sa inchida, sa goleasca si sa mentina golite instalatiile sau masinile scoase din functiune, precum si cele aferente cladirilor nefolosite sau partilor nefolosite de cladire cu posibilitati de separare a alimentarii cu apa;
    • pentru stocuri, sa le depoziteze pe rafturi, stelaje, stative, paleti sau alte structuri similare acestora, la cel putin 14,4 cm deasupra nivelului pardoselei;
    • sa intretina si sa verifice cu regularitate instalatiile sprinkler. Acestea trebuie sa fie omologate si in stare de functionare;
    • sa intrerupa / inchida de indata alimentarea cu apa, in cazul producerii riscurilor de apa de conducta si scurgeri din sprinklere asigurate prin aceasta clauza aditionala.

                               Acoperire suplimentara pentru riscurile de alunecare si prabusire de teren

  • RISCURI ACOPERITE; COSTURI / CHELTUIELI ACOPERITE
   • Riscuri acoperite
    • In baza acestei clauze aditionale asiguratorul se obliga sa despagubeasca pe asigurat, in limita sumelor asigurate precizate in specificatia politei, pentru daune materiale directe produse bunurilor asigurate de:
     • alunecare de teren;
     • prabusire de teren.
    • Intervalul maxim in care se poate produce unul si acelasi eveniment asigurat este de 168 de ore consecutive, pentru oricare din riscurile mentionate mai sus.
   • Costuri / cheltuieli acoperite
    • Asiguratorul acorda, in cadrul sumelor asigurate precizate in specificatia politei, despagubiri pentru urmatoarele costuri / cheltuieli:
     • costuri / cheltuieli de prevenire a daunelor in situatia unui pericol iminent de producere a unei prabusiri de teren, pentru o sublimita de 20% din valoarea bunurilor amenintate de evenimentul respectiv, pentru orice eveniment;
     • costuri / cheltuieli pentru limitarea efectelor daunelor produse de orice eveniment asigurat prin aceasta clauza aditionala, inclusiv pentru demontarea ori mutarea in alt loc a bunului asigurat, in cazul in care folosirea acestuia a devenit imposibila la adresa asigurata ca urmare a producerii oricarui eveniment asigurat prin aceasta clauza aditionala, pentru o sublimita de 20% din valoarea bunului respectiv, pentru orice eveniment;
     • costuri / cheltuieli pentru indepartarea urmarilor oricarui eveniment asigurat prin aceasta clauza aditionala, respectiv pentru efectuarea lucrarilor de curatare (ex.: ridicarea molozului) a locului unde s-a produs dauna, in masura in care sunt in legatura cu evenimentele asigurate prin aceasta clauza aditionala si sunt necesare pentru executarea lucrarilor de reparatii, pentru o sublimita de 10% din suma asigurata a bunurilor afectate de evenimentul respectiv.
  • EXCLUDERI
   • Riscuri excluse
    • In baza acestei clauze aditionale asiguratorul nu este raspunzator si nu datoreaza despagubiri pentru prejudicii cauzate direct sau indirect de:
     • actiuni umane;
     • lucrari edilitare si orice lucrari de constructii sau de interventii, executate la cladirea asigurata sau la cladirea in care se afla bunurile asigurate, la bunurile asigurate sau la obiectivele invecinate bunurilor asigurate.

                              Acord special pentru inceperea raspunderii asiguratorului inaintea platii primei de asigurare sau a celei dintai rate a acesteia

  • RASPUNDEREA ASIGURATORULUI

               Prin exceptie, raspunderea asiguratorului incepe la data precizata in specificatia politei, in conditiile platii primei de asigurare sau, dupa caz, a primei rate a acesteia, in cuantumul si la data scadenta prevazute in aceasta. In caz de neplata la termenul scadent si in cuantumul prevazut a primei de asigurare sau, dupa caz, a primei rate a acesteia, polita se anuleaza fara a mai fi necesara punerea in intarziere sau orice alta formalitate prealabila din partea asigurator.

                              Acord special pentru termen lung

  • CLAUZA DE ACORD PE TERMEN LUNG
   • Asiguratorul acorda o reducere din prima anuala dupa cum urmeaza:
    • pentru fiecare an de asigurare din cadrul perioadei de termen lung, cu exceptia ultimului an, reducerea se acorda la reinnoirea politei prin micsorarea corespunzatoare a primei de asigurare;
    • pentru ultimul an de asigurare din cadrul perioadei de termen lung reducerea se acorda:
     • cu ocazia ultimei reinnoiri, daca prima de asigurare se achita integral;
     • prin deducere din ultima rata a primei de asigurare, daca aceasta se achita in rate.
  • CLAUZA DE REVIZUIRE
   • In virtutea acestei clauze aditionale, asiguratorul isi rezerva dreptul sa solicite modificarea primei de asigurare, termenilor si conditiilor asigurarii pentru anii succesivi de asigurare, cu cel putin 30 zile inainte de expirarea fiecarui an de asigurare, in functie de:
    • orice modificare a sumelor asigurate / valorilor declarate / limitelor de raspundere declarate anterior;
    • orice modificare a conditiilor de desfasurare a activitatii sau metodelor de lucru ale asiguratului;
    • schimbarea termenilor si conditiilor de reasigurare;
    • orice despagubire acordata sau in curs de rezolvare.

                 De asemenea, se intelege si se agreeaza ca solicitarea de catre asigurator a unei prime de reinnoire diferite sau impunerea de catre aceasta a unor termeni diferiti si/sau conditii diferite si/sau limitari diferite si/sau excluderi diferite la reinnoire nu va fi interpretata ca fiind un refuz al asiguratorului de a reinnoi polita.

                               Excluderea riscului de Incendiu

  • EXCLUDERI
   • Riscuri excluse
    • Prin exceptie, asiguratorul nu va despagubi pe asigurat, indiferent de circumstante, pentru prejudicii produse direct sau indirect de:
     • Incendiu, indiferent care a fost sursa sau cauza acestuia, sau de urmari ale incendiului (exemple: carbonizare; topire; avarieri accidentale ale instalatiilor electrice, de gaze, apa, canal sau incalzire centrala, de climatizare, cablu TV, instalatie de avertizare si protectie, inclusiv monitorizare; patare cu fum; degajare de gaze sau vapori);
     • orice alt risc asigurat care produce prejudicii in combinatie cu un Incendiu, in afara de situatia in care se poate stabili cu certitudine care este intinderea prejudiciului provocat de Incendiu.
   • Costuri / cheltuieli excluse
    • Prin exceptie, asiguratorul nu va despagubi pe asigurat, indiferent de circumstante, pentru nici un fel de costuri / cheltuieli de prevenire, stingere / limitare, sau indepartare a urmarilor oricarui Incendiu.

                                Excluderea riscului de Explozie

  • EXCLUDERI
   • Riscuri excluse
    • Prin exceptie, asiguratorul nu va despagubi pe asigurat, indiferent de circumstante, pentru prejudicii produse direct sau indirect de:
     • Explozie, indiferent care a fost sursa sau cauza acesteia;
     • orice alt risc asigurat care produce prejudicii in combinatie cu o Explozie, in afara de situatia in care se poate stabili cu certitudine care este intinderea prejudiciului provocat de Explozie.
   • Costuri / cheltuieli excluse
    • Prin exceptie, asiguratorul nu va despagubi pe asigurat, indiferent de circumstante, pentru nici un fel de costuri / cheltuieli de prevenire, limitare sau indepartare a urmarilor oricarei explozii.

                                Excluderea riscului de Trasnet

  • EXCLUDERI
   • Riscuri excluse
    • Prin exceptie, asiguratorul nu va despagubi pe asigurat, indiferent de circumstante, pentru prejudicii produse direct sau indirect de:
     • Trasnet;
     • orice alt risc asigurat care produce prejudicii in combinatie cu un Trasnet, in afara de situatia in care se poate stabili cu certitudine care este intinderea prejudiciului provocat de Trasnet.
   • Costuri / cheltuieli excluse
    • Prin exceptie, asiguratorul nu va despagubi pe asigurat, indiferent de circumstante, pentru nici un fel de costuri / cheltuieli de prevenire, limitare sau indepartare a urmarilor oricarui Trasnet.

                                 Excluderea riscului de cadere de corpuri aeriene

  • EXCLUDERI
   • Riscuri excluse
    • Prin exceptie, asiguratorul nu va despagubi pe asigurat, indiferent de circumstante, pentru prejudicii produse direct sau indirect de:
     • caderea de corpuri aeriene, indiferent care a fost sursa sau cauza acesteia;
     • orice alt risc asigurat care produce prejudicii in combinatie cu caderea de corpuri aeriene, in afara de situatia in care se poate stabili cu certitudine care este intinderea prejudiciului provocat de caderea de corpuri aeriene.
   • Costuri / cheltuieli excluse
    • Prin exceptie, asiguratorul nu va despagubi pe asigurat, indiferent de circumstante, pentru nici un fel de costuri / cheltuieli de prevenire, limitare sau indepartare a urmarilor oricarei caderi de corpuri aeriene.

                                Extindere pentru asigurarea echipamentelor portabile cu utilizare in afara locatiei asigurate

  • RISCURI ACOPERITE
   • In baza acestei clauze aditionale, asiguratorul se obliga sa despagubeasca pe asigurat, in limita sumelor asigurate precizate in specificatia politei, pentru daune materiale directe produse de riscurile asigurate echipamentelor portabile mentionate expres in polita, pe teritoriul Romaniei.
   • Daca furtul prin efractie si talharia sunt riscuri asigurate prin polita, iar bunurile asigurate au fost furate dintr-un autovehicul sau impreuna cu autovehiculul, asiguratorul plateste despagubirea doar daca:
    • autovehiculul a avut caroserie dura;
    • autovehiculul a fost incuiat corect dupa ce a fost parcat;
    • se poate dovedi ca bunurile au fost furate intre orele 6:00 si 22:00; restrictiile de timp nu se aplica daca autovehiculul era parcat intr-un garaj incuiat sau intr-o parcare pazita, atunci cand s-a produs dauna;
    • bunul asigurat a fost plasat inauntrul autovehiculului intr-un loc nevizibil din afara (ex: torpedo, portbagaj).
  • EXCLUDERI
   • Asiguratorul nu acorda despagubiri pentru prejudicii produse echipamentelor portabile:
    • datorita neglijentei (scapare din mana, etc.);
    • prin disparitie misterioasa;
    • care fac obiectul transportului si/sau distributiei.
  • STABILIREA SI PLATA DESPAGUBIRILOR
   • In cazul pierderii prin furt, fransiza deductibila este de 25% din valoarea daunei, daca nu este stabilita prin polita o fransiza mai mare.

                             Extindere pentru asigurarea echipamentelor instalate in sau pe autovehicule / vehicule

  • RISCURI ACOPERITE
   • In baza acestei clauze aditionale asiguratorul se obliga sa despagubeasca pe asigurat, in limita sumelor asigurate precizate in specificatia politei, pentru daune datorate in mod direct riscurilor asigurate care afecteaza echipamentele instalate in sau pe autovehicule / vehicule, daca acestea au fost instalate in sau pe un autovehicul / vehicul cu caroserie dura si sunt transportate in interiorul granitelor teritoriale ale Romaniei.
   • Daca furtul prin efractie si talharia sunt riscuri asigurate prin polita, asiguratorul plateste despagubirea pentru furtul echipamentelor instalate in autovehicul / vehicul, inclusiv pentru furtul acestora impreuna cu autovehiculul / vehiculul, doar daca:
    • autovehiculul / vehiculul a avut caroserie dura;
    • autovehiculul / vehiculul a fost incuiat corect dupa ce a fost parcat;
    • echipamentele furate erau in interiorul autovehiculului / vehiculului;
    • se poate dovedi ca bunurile au fost furate intre orele 6:00 si 22:00; restrictiile de timp nu se aplica daca, atunci cand s-a produs dauna, autovehiculul / vehiculul era parcat intr-un garaj incuiat sau intr-o parcare pazita.
  • EXCLUDERI
   • Bunuri excluse
    • Autovehiculul / vehiculul nu sunt asigurate in baza acestei clauze aditionale.
  • STABILIREA SI PLATA DESPAGUBIRILOR
   • In cazul pierderii prin furt, fransiza deductibila este de 25% din valoarea daunei, daca nu este stabilita prin polita o fransiza mai mare.

                              Extindere pentru acoperirea riscurilor asigurate in afara teritoriului Romaniei

  • OBIECTUL ACOPERIRII
   • Prin aceasta clauza aditionala, aria teritoriala de valabilitate a politei de asigurare pentru bunurile specificate a fost extinsa pentru a include si alte tari expres nominalizate.
  • CONSTATAREA SI EVALUAREA DAUNELOR
   • Toate cheltuielile legate de constatarea si evaluarea daunelor produse din riscurile asigurate prin polita bunurilor asigurate aflate la locatia precizata mai sus si mentionate in specificatie vor fi suportate de catre asigurat.

                              Extinderea acoperirii prin restrangerea dreptului de regres

  • SUBROGARE
   • Prin exceptie, asiguratorul nu va exercita dreptul de regres impotriva tertilor vinovati de producerea daunei.
   • Totusi, asiguratorul are drept de regres in cazurile in care:
    • avarierea sau distrugerea a fost direct cauzata de aceste persoane ca urmare a unui act savarsit cu intentie;
    • vinovatul de producerea daunei are o asigurare de raspundere civila care acopera respectiva dauna, caz in care asiguratorul are drept de regres impotriva vinovatului de producerea daunei si impotriva asiguratorului de raspundere civila al acestuia.

                               Acoperire suplimentara pentru costuri suplimentare

  • COSTURI / CHELTUIELI ACOPERITE
   • In baza acestei clauze aditionale asiguratorul se obliga sa despagubeasca pe asigurat, in limita sumelor asigurate precizate in specificatia politei, pentru acoperirea costurilor / cheltuielilor suplimentare suportate de catre asigurat, in urma producerii sau aparitiei oricarui eveniment asigurat prin polita, pentru ore suplimentare, lucru pe timp de noapte, lucru in zilele legale de odihna si sarbatorile legale, precum si pentru transport rapid, inclusiv transport aerian, daca aceste costuri / cheltuieli sunt efectuate in vederea reconstructiei / reparatiei bunurilor afectate.
  • SUMA ASIGURATA
   • Suma asigurata pentru costurile / cheltuielile acoperite prin aceasta clauza aditionala este cea inscrisa in specificatia politei.
  • SUBASIGURARE / SUPRAASIGURARE
   • Prin exceptie, pentru costurile / cheltuielile asigurate in mod expres prin aceasta clauza aditionala, subasigurarea nu se aplica.

                                  Acoperire suplimentara pentru bunuri pastrate in incinte frigorifice

  • RISCURI ACOPERITE
   • In baza acestei clauze aditionale asiguratorul se obliga sa despagubeasca pe asigurat, in limita sumelor asigurate precizate in specificatia politei, pentru daune datorate in mod direct variatiei temperaturii din incintele frigorifice in care sunt pastrate bunurile asigurate prin polita, ca urmare a:
    • avarierii accidentale a agregatelor frigorifice (spargerea, distorsiunea sau arderea oricarei parti, inclusiv a propriilor cabluri, prize / fise si sigurante) rezultate din defecte mecanice sau electrice in agregatul frigorific, aparute in timpul functionarii in conditii normale de lucru;
    • nefunctionarii elementelor de control automat sau de termostatare, care fac parte din agregatul frigorific;
    • caderii accidentale a alimentarii cu energie electrica din reteaua publica;
    • scurgerilor accidentale ale agentului frigorific din agregatul frigorific.
  • EXCLUDERI
   • Bunuri excluse
    • Asiguratorul nu acorda despagubiri pentru urmatoarele categorii de bunuri pastrate in incinte frigorifice:
     • bunuri care la data producerii oricarui eveniment asigurat depasisera termenul de valabilitate;
     • bunuri pastrate, transportate sau manipulate in alte conditii decat cele prevazute de producator si/sau normele specifice in vigoare.
   • Riscuri excluse
    • Asiguratorul nu acorda despagubiri, pentru prejudicii la bunurile pastrate in incinte frigorifice, cauzate, produse sau agravate, direct sau indirect, sau ca o consecinta a:
     • caderii accidentale a alimentarii cu energie electrica din reteaua publica care nu depaseste 30 minute consecutive;
     • caderii accidentale a alimentarii cu energie electrica din reteaua publica care se datoreaza actelor deliberate ale persoanelor responsabile cu furnizarea energiei electice; fac exceptie de la aceasta excludere orice acte intentionate care au ca unic scop salvarea sau protectia vietii sau a echipamentelor de generare a energiei ori a retelelor de distributie;
     • uzurii agregatelor frigorifice sau defectelor / deficientelor cu evolutie progresiva;
     • reglarii incorecte a dispozitivelor de control automat si de termostatare.
  • OBLIGATIILE ASIGURATULUI
   • Asiguratul are obligatia sa aiba un contract de intretinere pentru incintele frigorifice in care sunt pastrate bunurile asigurate, cu un prestator de servicii specializat. Aceasta obligatie nu este impusa in situatia in care raspunderea pentru functionarea necorespunzatoare a incintelor frigorifice si urmarile acesteia sunt asumate de un tert.

                              Acoperire suplimentara pentru riscul de furt

  • RISCURI ACOPERITE; COSTURI / CHELTUIELI ACOPERITE
   • Riscuri acoperite
    • In baza acestei clauze aditionale asiguratorul se obliga sa despagubeasca pe asigurat, in limita sumelor asigurate precizate in specificatia politei, pentru daune directe produse bunurilor asigurate prin:
     • furtul prin efractie;
     • furtul prin talharie asupra asiguratului / contractantului sau a unui prepus al acestuia;
     • furtul prin intrebuintarea cheilor originale, insa numai daca acestea au fost obtinute prin acte de talharie.
   • Costuri / cheltuieli acoperite
    • Asiguratorul acorda, in cadrul sumelor asigurate ale bunurilor mentionate in specificatia politei, despagubiri pentru costuri / cheltuieli ocazionate de:
     • daune produse prin spargerea sau deteriorarea cu prilejul furtului sau tentativei de furt prin efractie a peretilor, acoperisului, tavanelor, usilor, ferestrelor si pardoselilor, imprejmuirilor / gardurilor, portilor apartinand cladirilor si altor constructii, precum si a mobilierului, asigurate la asigurator;
     • curatarea si inlocuirea incuietorilor avariate.

                       In cazul daunelor produse cladirii / cladirilor si altor constructii neasigurate la asigurator, aceste costuri / cheltuieli vor fi acoperite pentru o sublimita de 10% din suma asigurata a bunurilor asigurate in baza acestei clauze aditionale, dar nu mai mult de 10.000 EURO sau echivalentul acestei sume, pe eveniment.

  • EXCLUDERI
   • Bunuri excluse
    • Asiguratorul nu acorda despagubiri in cazul furtului pentru:
     • marfurile (produsele) sau orice alte bunuri aflate in vitrine exterioare care nu fac corp comun cu imobilul sau cu alta constructie mentionata in specificatia politei;
     • elementele de constructie apartinand cladirii asigurate;
     • bunurile care se gasesc in locatii situate la mai mult de 500 m de la cea mai apropiata cladire locuita din localitate si care nu au paza permanenta si care nu sunt utilizate in regim permanent.
   • Riscuri excluse
    • Asiguratorul nu acorda despagubiri pentru prejudicii produse prin furt in urmatoarele situatii:
     • in timpul si in perioada imediat urmatoare producerii unor incendii, explozii, caderi de corpuri, evenimente cauzate de greutatea stratului de zapada sau gheata, ori calamitati naturale (cutremure, inundatii etc.) sau riscuri speciale (Vandalism, terorism, greve, revolte, tulburari civile);
     • insusirea ilegala, falsificarea, frauda sau alte acte comise intentionat sau din neglijenta de catre prepusii asiguratului;
     • la bunurile aflate in locuri deschise (neimprejmuite);
     • pierderi, pierderi inexplicabile, disparitii misterioase, lipsuri la inventar, lipsuri datorate greselilor de contabilitate, erorilor de calcul sau erorilor comise cu ocazia inventarelor;
     • sustrageri din locul asigurat, pierderi suferite in cursul orelor de program din cauza neatentiei sau neglijentei prepusilor asiguratului;
     • furtul (inclusiv talharia) care nu poate fi probat decat prin simpla declaratie a asiguratului, furt prin inselatorie, furt cu intrebuintare de chei potrivite ori originale.
  • OBLIGATIILE ASIGURATULUI
   • In eventualitatea absentei asiguratului sau a prepusilor acestuia de la locatia asigurata, ori pe timpul cat activitatea la locatia asigurata este suspendata, usile, inclusiv usile seifurilor si ale tezaurelor, ferestrele si celelalte deschideri din cladirea sau din incaperile in care se afla bunurile asigurate, sa fie tot timpul incuiate cu dispozitive de inchidere, iar toate sistemele de siguranta existente in momentul in care se incheie asigurarea sau asupra carora se cade de acord ulterior - in special sistemele de alarma antifurt - sa fie bine intretinute si mentinute in stare de functionare.
   • Asiguratul are obligatia sa pastreze banii, pietrele pretioase, obiectele din platina, aur sau argint, hartiile de valoare, alte obiecte mici si de valoare deosebita, obiectele care au valoare artistica, stiintifica sau istorica, colectii, acte manuscrise, in case de fier aflate in spatii inchise si asigurate din punct de vedere al securitatii, cu exceptia cazurilor in care bunurile sau valorile respective se afla expuse in muzee sau expozitii ori, in timpul programului de lucru, in locatii (spatii) destinate lucrului cu publicul.
   • Asiguratul este obligat sa organizeze periodic, cel putin trimestrial, testarea si inspectarea sistemelor de securitate si paza.
  • CONSTATAREA DAUNELOR SI PLATA DESPAGUBIRILOR
   • In cazul in care, inainte de plata despagubirii, bunurile furate au fost gasite, despagubirea se acorda numai pentru eventualele daune aparute ca urmare a furtului.
   • Plata despagubirii se face numai cu conditia ca asiguratul sa dea o declaratie prin care se obliga sa restituie total sau partial, dupa caz, despagubirea primita, daca, dupa plata despagubirii, bunurile sau o parte dintre acestea au fost gasite; cuantumul restituirii va fi egal cu valoarea bunurilor gasite, din care se scade, daca este cazul, valoarea daunelor produse bunurilor respective.
   • Asiguratorul acorda despagubiri numai in cazul in care organele politiei confirma, in scris, declansarea urmaririi penale, faptul ca bunurile nu au fost gasite dupa trecerea termenului de 30 de zile calendaristice de la declararea furtului sau, dupa caz, starea in care acestea au fost gasite.

                              Acoperire suplimentara pentru riscurile de spargere si crapare a bunurilor casabile

  • OBIECTUL ASIGURARII; RISCURILE SI COSTURILE / CHELTUIELILE ACOPERITE
   • Bunuri acoperite
    • In baza acestei clauze aditionale asiguratorul se obliga sa despagubeasca pe asigurat, in limita sumelor asigurate precizate in specificatia politei, pentru daune produse:
     • bunurilor casabile, respectiv geamuri, pereti de caramida vitrata, vitralii, oglinzi, panouri publicitare, lampi electrice, bunuri de natura obiectelor sanitare din materiale casabile, lucrari de arta pe sticla, ceramica sau placi de marmura, mobilier din materiale casabile;
     • inscrisurilor, picturilor, gravurilor, foliilor si/sau foitelor aplicate la suprafata bunurilor casabile asigurate numai daca aceste daune s-au produs concomitent cu spargerea sau craparea bunurilor casabile respective.
   • Riscuri acoperite
    • In baza acestei clauze aditionale asiguratorul se obliga sa despagubeasca pe asigurat, in limita sumelor asigurate precizate in specificatia politei, pentru daune constand in spargerea sau craparea bunurilor casabile asigurate, cauzate de:
     • variatii de temperatura, altele decat cele datorate unei surse normale de caldura;
     • accidente cauzate prin lovire de catre mijloace de transport / utilaje, animale, obiecte sau persoane;
     • greseli de montare intiala, lucrari de montare sau de demontare ori mutarea bunurilor asigurate;
   • Costuri / cheltuieli acoperite
    • Asiguratorul acorda, in cadrul sumelor asigurate precizate in specificatia politei, despagubiri pentru costuri / cheltuieli pentru montarea / instalarea bunurilor afectate de oricare eveniment asigurat prin aceasta clauza aditionala.
  • EXCLUDERI
   • Riscuri excluse
    • Asiguratorul nu acorda despagubiri pentru prejudicii produse bunurilor casabile asigurate:
     • ca o consecinta a furtului sau tentativei de furt;
     • la suprafata bunurilor, respectiv zgarieturi, crapaturi superficiale, ciuntituri, aschieri;
     • provocate de defecte, caderi sau deteriorari ale ramelor, tocurilor sau elementelor de prindere;
     • cauzate de lucrari de reparatii sau modificari efectuate la bunurile casabile asigurate si/sau la cladirea / partea de cladire in care sunt fixate acestea.
  • SUMA ASIGURATA
   • Valoarea de asigurare a bunurilor casabile si care sunt asigurate prin aceasta clauza aditionala reprezinta valoarea de inlocuire a acestora.
  • CONSTATAREA SI EVALUAREA PAGUBELOR; STABILIREA SI PLATA DESPAGUBIRILOR
   • Daca nu se convine altfel, in cazul unor pierderi sau daune produse bunurilor asigurate, prin aceasta clauza aditionala prin spargere sau crapare, asigurator va despagubi pe asigurat in numerar, astfel incat sa compenseze costurile necesare achizitionarii si instalarii unui bun nou avand calitatea si tipul similare bunului asigurat initial ce este inlocuit.
   • Ca alternativa asiguratorul poate despagubi pe asigurat prin inlocuire in natura, respectiv inlocuirea bunului avariat prin achizitionarea de catre asigurator a unui bun nou, identic sau similar, de acelasi tip si calitate cu bunul initial.
   • In caz de dauna nu se scade uzura.

                             Acoperire suplimentara pentru onorarii profesionale

  • COSTURI / CHELTUIELI ACOPERITE
   • In baza acestei clauze aditionale asiguratorul se obliga sa despagubeasca pe asigurat, in limita sumelor asigurate precizate in specificatia politei, pentru costuri / cheltuieli pentru acoperirea onorariilor arhitectilor, inginerilor, expertilor, evaluatorilor si consultantilor juridici, precum si a altor onorarii profesionale suportate in mod necesar si rezonabil de catre asigurat, in urma producerii sau aparitiei oricarui eveniment asigurat prin polita, daca aceste costuri / cheltuieli sunt efectuate in legatura cu dauna.
  • EXCLUDERI
   • Costuri / cheltuieli excluse
    • Asiguratorul nu acorda despagubiri pentru nici un fel de onorarii costuri sau cheltuieli suportate de asigurat in scopul intentarii unei actiuni in justitie pentru recuperarea unei despagubiri in baza politei.
  • SUMA ASIGURATA
   • Suma asigurata pentru costuri / cheltuieli pentru acoperirea onorariilor arhitectilor, inginerilor, evaluatorilor, expertilor si consultantilor juridici, precum si a altor onorarii profesionale este cea inscrisa in specificatia politei.
  • SUBASIGURARE / SUPRAASIGURARE
   • Prin exceptie, pentru costurile / cheltuielile asigurate in mod expres prin aceasta clauza aditionala, subasigurarea nu se aplica.

                               Acoperire suplimentara pentru autoritati publice

  • COSTURI / CHELTUIELI ACOPERITE
   • In baza acestei clauze aditionale, asiguratorul se obliga sa despagubeasca pe asigurat, in limita sumei asigurate precizate in specificatia politei, pentru acoperirea:
    • costurilor / cheltuielilor actiunilor intreprinse de catre asigurat, in scopul respectarii oricarei dispozitii a unei autoritati publice referitoare la refacerea bunurilor distruse sau deteriorate,
    • costurilor / cheltuielilor suplimentare suportate de catre asigurat, din cauza aplicarii de catre orice autoritate publica, guvernamentala sau locala a oricarei prevederi legale care reglementeaza reconstructia, repararea sau demolarea bunurilor, in urma producerii sau aparitiei oricarui eveniment asigurat prin polita.
  • EXCLUDERI
   • In baza acestei clauze aditionale asiguratorul nu acorda despagubiri care, conform legii, sunt datorate de terti.
   • Prin aceasta clauza aditionala nu se asigura costurile / cheltuielile aparute:
    • in legatura cu bunuri distruse sau avariate anterior anexarii acestei clauze aditionale la polita;
    • in legatura cu bunuri care nu au fost distruse sau avariate de evenimente asigurate prin polita;
    • in legatura cu care asiguratul a fost instiintat anterior producerii sau aparitiei evenimentului asigurat.
  • SUMA ASIGURATA
   • Suma asigurata pentru costuri / cheltuieli legate de autoritatile publice este cea inscrisa in specificatia politei.
  • SUBASIGURARE / SUPRAASIGURARE
   • Prin exceptie, pentru costurile / cheltuielile asigurate in mod expres prin aceasta clauza aditionala, subasigurarea nu se aplica.

                               Acord special pentru asigurarea riscului de furt pe baza principiului primului risc absolut

  • SUMA ASIGURATA
   • Prin exceptie, suma asigurata pentru riscul de furt prin efractie sau talharie, acoperit in baza acestei clauze aditionale, reprezinta sublimita de despagubire pentru acest risc, precizata in specificatia politei, fiind comuna pentru bunurile asigurate la furt si pentru daunele indirecte produse cu ocazia furtului sau tentativei de furt (ex : spargerea usilor sau ferestrelor, deteriorarea sistemelor de inchidere etc.).
  • SUBASIGURARE / SUPRAASIGURARE
   • Prin exceptie, pentru bunurile asigurate in mod expres pentru riscul de furt la prim risc absolut, subasigurarea nu se aplica.

                                Acord special pentru asigurarea si despagubirea la valoarea de inlocuire (de nou)

  • SUMA ASIGURATA
   • Valoarea de asigurare a bunurilor pentru care in specificatia politei se face mentiunea expresa ca sunt asigurate la valoarea de inlocuire, reprezinta valoarea de inlocuire a acestora.
  • CONSTATAREA SI EVALUAREA PAGUBELOR; STABILIREA SI PLATA DESPAGUBIRILOR
   • In cazul unor pierderi sau daune produse bunului asigurat, asiguratorul va despagubi pe asigurat in numerar la valoarea de inlocuire, considerand valoarea de asigurare drept valoare de inlocuire (de nou).
   • Daca bunul asigurat nu poate fi nici restaurat sau reparat (dupa dauna partiala) si nici reconstruit sau inlocuit (dupa dauna totala), sau daca partile componente nu pot fi procurate pentru ca nu mai fac obiectul productiei de serie, despagubirea platita de asigurator va fi limitata la valoarea reala a bunului dinaintea producerii evenimentului asigurat. In caz de dauna partiala, din cuantumul daunei, nu se scade uzura corespunzatoare pentru piesele si materialele inlocuite.
   • Ca alternativa asiguratorul poate despagubi pe asigurat prin inlocuire in natura, astfel:
    • in cazul daunei partiale – prin renovarea sau repararea bunului asigurat de catre asigurator;
    • in cazul daunei totale – prin reconstruirea de catre asigurator a unui bun nou identic sau similar, sau inlocuirea de catre asigurator a bunului asigurat cu un bun nou, identic sau similar, din punct de vedere constructiv, al caracteristicilor si performantelor, de acelasi tip si aceeasi calitate cu bunul initial.
   • In cazul cladirilor:
    • operatiunea de inlocuire poate fi efectuata pe orice alt amplasament si cu orice procedee care corespund exigentelor asiguratului, sau prin investitii imobiliare facute in beneficiul activitatii asiguratului, cu conditia ca raspunderea asiguratorului sa nu fie extinsa;
    • operatiunea de inlocuire va fi initiata si executata intr-o perioada rezonabila si va fi finalizata in orice caz in termen de 36 de luni de la data producerii sau aparitiei evenimentului respectiv, perioada a carei prelungire poate fi solicitata in mod rezonabil de catre asigurat, cu respectarea urmatoarelor conditii:
     • asiguratul sa-si ia angajamentul ferm in scris de a finaliza operatiunea de inlocuire la noua data solicitata;
     • angajamentul respectiv va fi prezentat cat mai curand posibil, dar in nici un caz mai tarziu de 60 de zile inainte de expirarea perioadei de 36 de luni prevazute mai sus;
     • asiguratorul sa accepte acest angajament, precum si prelungirea solicitata, intelegandu-se ca acceptul asiguratorului nu va fi retras in mod nerezonabil.
   • In cazul indeplinirii conditiilor de mai sus, asiguratorul va achita despagubirea datorata in baza acestei clauze aditionale ca si cum operatiunea de inlocuire ar fi fost finalizata in termenul de 36 de luni prevazut mai sus. In caz contrar, despagubirea cuvenita va fi calculata in baza prevederilor politei, fara a se tine cont de prevederile acestei clauze aditionale.
   • Indeplinirea obligatiei asiguratorului de a acorda despagubirea la valoarea de inlocuire, in baza acestei clauze aditionale este conditionata de incadrarea vechimii bunurilor asigurate, la data incheierii politei, in plafonul de 50% din durata normala de functionare (utilizare) pentru Cladiri si alte constructii, precum si pentru bunuri altele decat Cladiri, stabilita prin dispozitiile legale in vigoare la data incheierii politei sau prin recomandarile tehnice ale producatorului.
   • Daca aceasta conditie nu este indeplinita, valoarea maxima a despagubirii va fi limitata la valoarea reala a bunului dinaintea producerii evenimentului asigurat. In caz de dauna partiala, din cuantumul daunei, nu se scade uzura corespunzatoare pentru piesele si materialele inlocuite.

                                Acord special pentru acoperirea variatiei stocurilor

  • SUBASIGURARE / SUPRAASIGURARE
   • Daca in momentul producerii sau aparitiei oricarui eveniment asigurat valoarea de asigurare a stocului asigurat excede cu mai mult de 20% suma asigurata precizata in specificatia politei, la stabilirea cuantumului despagubirii, cuantumul daunei se reduce proportional, corespunzator raportului dintre suma asigurata precizata in specificatia politei si valoarea de asigurare a stocului la data producerii sau aparitiei evenimentului asigurat.
   • Daca in momentul producerii sau aparitiei oricarui eveniment asigurat valoarea de asigurare a stocului asigurat excede cu cel mult 20% suma asigurata precizata in specificatia politei, subasigurarea nu se aplica.

                                 Acoperire suplimentara pentru refacerea arhivelor si suporturilor de date

  • COSTURI / CHELTUIELI ACOPERITE
   • In baza acestei clauze aditionale asiguratorul se obliga sa despagubeasca pe asigurat, in limita sumelor asigurate precizate in specificatia politei, pentru acoperirea costurilor / cheltuielilor suplimentare suportate de catre asigurat in urma producerii sau aparitiei oricarui eveniment asigurat prin polita pentru refacerea:
    • arhivelor, registrelor contabile, altor documente de inregistrare a datelor si inregistrarilor electronice apartinand sau aflate in raspunderea asiguratului, dar numai pentru contravaloarea ca articole de papetarie a registrelor, hartiei, altor materiale necesare, respectiv a suporturilor (mediilor) de stocare a datelor, la care se adauga contravaloarea manoperei necesare pentru transcrierea sau copierea informatiilor, respectiv pentru reproducerea inregistrarilor electronice;
    • tiparelor, modelelor, matritelor, planurilor si desenelor de executie apartinand sau aflate in raspunderea asiguratului, dar numai pentru contravaloarea materialelor si manoperei necesare refacerii acestora.
  • EXCLUDERI
   • Costuri / cheltuieli excluse
    • Prin aceasta clauza aditionala nu sunt asigurate costurile / cheltuielile necesare pentru producerea, obtinerea sau achizitionarea datelor sau informatiilor pierdute sau distruse.
  • SUMA ASIGURATA
   • Suma asigurata pentru costurile / cheltuielile acoperite prin aceasta clauza aditionala este cea inscrisa in specificatia politei, fiind totusi limitata la max.10% din totalul sumei asigurate, dar nu mai mult de 10.000 EUR sau echivalentul acestei sume.
  • SUBASIGURARE / SUPRAASIGURARE
   • Prin exceptie, pentru costurile / cheltuielile asigurate in mod expres prin aceasta clauza aditionala, subasigurarea nu se aplica.

                               Acoperire suplimentara pentru riscul de terorism

  • RISCURI ACOPERITE
   • In baza acestei clauze aditionale asiguratorul se obliga sa despagubeasca pe asigurat, in limita sumelor asigurate precizate in specificatia politei, pentru daune materiale directe produse bunurilor asigurate de:
    • actiunea persoanelor care iau parte la acte de terorism;
    • actiunea oricarei autoritati legal constituite in suprimarea sau in incercarea de a suprima sau limita consecintele oricaror acte de terorism.
  • EXCLUDERI
   • Riscuri excluse
    • Asiguratorul nu acorda despagubiri pentru prejudicii produse prin furt sau talharie ca urmare a producerii evenimentelor asigurate prin aceasta clauza aditionala.

                              Acord special pentru asigurarea riscurilor de apa de conducta, scurgeri din sprinklere si refulare pe baza principiului primului risc absolut

  • SUMA ASIGURATA
   • Prin exceptie, suma asigurata pentru riscurile de apa de conducta, scurgeri din sprinklere si refulare, asigurate in baza clauzei aditionale specifice, reprezinta sublimita de despagubire pentru aceste riscuri, precizata in specificatia politei.
  • SUBASIGURARE / SUPRAASIGURARE
   • Prin exceptie, pentru bunurile asigurate in mod expres la prim risc absolut pentru riscurile de apa de conducta, scurgeri din sprinklere si refulare, subasigurarea nu se aplica.

                               Acoperire suplimentara pentru asigurarea obiectelor de arta

  • OBIECTUL ASIGURARII; RISCURI ACOPERITE
   • Bunuri acoperite
    • Prin exceptie, in baza acestei clauze aditionale, asiguratorul se obliga sa despagubeasca pe asigurat, in limita sumelor asigurate precizate in specificatia politei, pentru daune produse colectiilor si/sau obiectelor de arta apartinand patrimoniului muzeal, colectiilor publice sau private.
   • Riscuri acoperite
    • In baza acestei clauze aditionale asiguratorul se obliga sa despagubeasca pe asigurat, in limita sumelor asigurate precizate in specificatia politei, pentru daune materiale directe, rezultate ca urmare a producerii riscurilor asigurate prin polita, care afecteaza colectiile si/sau obiectele de arta aflate pe teritoriul Romaniei, asigurate prin polita.
  • SUMA ASIGURATA
   • Valoarea de asigurare pentru colectiile si/sau obiectele de arta asigurate prin polita in baza acestei clauze aditionale reprezinta valoarea de circulatie.
  • EXCLUDERI
   • Riscuri excluse
    • Asiguratorul nu raspunde pentru prejudicii cauzate, produse sau agravate, direct sau indirect de sau ca o consecinta a:
     • uzurii, deprecierii sau distrugerii caracteristice sau inerente obiectului de arta asigurat sau orice alte prejudicii care nu sunt acoperite prin polita;
     • insectelor, parazitilor, ciupercilor;
     • conditiilor sau variatiilor climatice, atmosferice sau actiunii luminii;
     • incalzirii, uscarii, curatarii, vopsirii, repararii, restaurarii, utilizarii gresite;
     • unui act deliberat de omisiune al asiguratului sau angajatilor acestuia care ar fi putut fi prevazut in mod rezonabil de asigurat avand in vedere natura si circumstantele respectivului act de omisiune;
     • transportului obiectelor de arta asigurate.
  • OBLIGATIILE ASIGURATULUI
   • In baza acestei clauze aditionale asiguratul / contractantul are urmatoarele obligatii in legatura cu sistemele / dispozitivele de protectie:
    • orice sistem si/sau dispozitiv de protectie existent la data incheierii politei sau montat ulterior acestei date va fi mentinut in stare completa de functionare;
    • in eventualitatea absentei asiguratului / contractantului sau a prepusilor acestuia, ori pe timpul cat activitatea este suspendata, usile, inclusiv usile seifurilor si ale tezaurelor, ferestrele si celelalte deschideri din cladirea sau din incaperile in care se afla bunurile asigurate, sa fie tot timpul incuiate cu toate dispozitivele de inchidere cu care sunt prevazute, iar toate sistemele / dispozitivele de protectie - in special sistemele de alarma antifurt - sa fie bine intretinute si mentinute in stare de functionare;
    • sa organizeze periodic, la un interval de minim 3 luni, testarea si inspectarea sistemelor / dispozitivelor de protectie;
    • sa intretina sistemele de protectie complexe conform cerintelor producatorului, inclusiv prin incheierea de contracte de intretinere cu prestatori de servicii specializati;
    • orice chei, coduri sau combinatii ale sistemelor / dispozitivelor de protectie nu vor fi multiplicate si/sau inmanate altor persoane decat celor indreptatite sa aiba acces la acestea, fara acordul prealabil al asiguratorului;
    • orice sistem / dispozitiv de protectie despre care asiguratul / contractantul are cunostiinta ca nu mai functioneaza, sa fie reparat in cel mai scurt timp; pe perioada reparatiei, asiguratul / contractantul va suplini sistemul / dispozitivul de protectie defect cu un alt sistem / dispozitiv similar sau cu personal de paza specializat;
    • sa ia toate masurile rezonabile pentru siguranta bunurilor asigurate si prevenirea daunelor.
   • In baza acestei clauze aditionale asiguratul / contractantul are urmatoarele obligatii in legatura cu gestionarea obiectelor de arta:
    • sa completeze registrul de evidenta a bunurilor de patrimoniu cu toate informatiile privitoare la obiectele de arta pe care le detine sau pentru care este raspunzator, inclusiv cele referitoare la sumele asigurate si la miscarile (intrarile / iesirile) bunurilor asigurate de la adresa mentionata in polita;
    • sa incheie contracte de imprumut sau custodie pentru obiectele de arta imprumutate care sa includa toate informatiile privitoare la acestea, inclusiv sumele asigurate;
    • sa permita reprezentantilor asiguratorului sa verifice, ori de cate ori acestia considera necesar, registrul de evidenta a bunurilor de patrimoniu si contractele de imprumut sau custodie incheiate pentru bunurile asigurate.
  • CONSTATAREA SI EVALUAREA DAUNELOR; STABILIREA SI PLATA DESPAGUBIRILOR
   • In cazul producerii unei daune la un obiect de arta individual care face parte dintr-un ansamblu, asiguratorul va despagubi proportional, in mod rezonabil, cu suma asigurata a ansamblului luandu-se in considerare importanta obiectului avariat. In nici o situatie dauna la un obiect individual nu va fi considerata ca o dauna totala a ansamblului.

                            Extindere pentru asigurarea masinilor, utilajelor si sculelor portabile cu utilizare in afara locatiei asigurate

  • RISCURI ACOPERITE
   • In baza acestei clauze aditionale asiguratorul se obliga sa despagubeasca pe asigurat, in limita sumelor asigurate precizate in specificatia politei, pentru daune materiale directe produse masinilor, utilajelor si sculelor portabile de riscurile asigurate prin polita, pe teritoriul Romaniei.
   • Daca furtul este risc asigurat prin polita, iar bunurile asigurate au fost furate dintr-un autovehicul sau impreuna cu autovehiculul, asigurator plateste despagubirea doar daca:
    • autovehiculul a avut caroserie dura;
    • autovehiculul a fost incuiat corect dupa ce a fost parcat;
    • se poate dovedi ca bunurile au fost furate intre orele 6:00 si 22:00; restrictiile de timp nu se aplica daca autovehiculul era parcat intr-un garaj incuiat sau intr-o parcare pazita, atunci cand s-a produs dauna;
    • bunul asigurat a fost plasat inauntrul autovehiculului intr-un loc nevizibil din afara (ex: torpedo, portbagaj).
  • EXCLUDERI
   • Asiguratorul nu acorda despagubiri pentru prejudicii produse echipamentelor portabile:
    • datorita neglijentei (scapare din mana etc.);
    • prin disparitie misterioasa;
    • care fac obiectul transportului si/sau distributiei.
  • STABILIREA SI PLATA DESPAGUBIRILOR
   • In cazul pierderii prin furt, fransiza deductibila este de 25% din valoarea daunei, daca nu este stabilita prin polita o fransiza mai mare.

                              Acoperire suplimentara pentru riscul de avarii la instalatii de utilitati la prim risc absolut

  • BUNURI, RISCURI, COSTURI / CHELTUIELI ACOPERITE
   • Bunuri acoperite
    • In baza acestei clauze aditionale asiguratorul se obliga sa despagubeasca pe asigurat, in limita sumelor asigurate precizate in specificatia politei, pentru Avarii accidentale produse instalatiilor de utilitati; cu acordul explicit al asigurator si cu mentionarea expresa in specificatia politei se pot acoperi si alte categorii de instalatii (nedefinite in prezenta clauza) ce pot fi asociate utilitatilor.
    • Acoperirea prin asigurare a instalatiilor de utilitati opereaza numai cu indeplinirea simultana a urmatoarelor conditii:
     • instalatiile de utilitati sa fie construite / asamblate din materiale / subansambluri omologate;
     • instalatiile de utilitati sa fie montate si puse in functiune de personal specializat si autorizat;
     • instalatiile de utilitati sa fi trecut cu succes procedura de punere in functiune;
     • instalatiile de utilitati sa fie in stare buna de functionare, fiind operationale.
   • Riscuri acoperite
    • In baza acestei clauze aditionale asiguratorul se obliga sa despagubeasca pe asigurat, in limita sumelor asigurate precizate in specificatia politei, exclusiv pentru daune materiale directe, imprevizibile si accidentale produse instalatiilor de utilitati in timpul functionarii acestora, ca urmare a:
     • defectelor ascunse de material;
     • erorilor de proiectare si/sau montaj;
     • suprapresiunii;
     • supraincalzirii;
     • vibratiilor, dereglarilor;
     • defectarii izolatiei.
   • Costuri / cheltuieli acoperite
    • Asiguratorul acorda, in cadrul sumei asigurate, despagubiri pentru costuri / cheltuieli necesare localizarii si accesului la zona din cadrul instalatiilor de utilitati la care s-a produs dauna.
  • EXCLUDERI
   • Riscuri excluse
    • Asiguratorul nu este raspunzator si nu datoreaza despagubiri pentru prejudicii cauzate direct sau indirect de:
     • probele / teste tehnice, inclusiv cele efectuate dupa orice interventie asupra instalatiilor aflate in incintele apartinand asiguratului;
     • de refulare, de apa freatica, de apele statatoare sau curgatoare, de inundatii, viituri sau precipitatii, determinate de starea vremii si de impiedicarea, chiar si partiala, a curgerii normale a acestora;
     • inghetarea apei din rezervoare, conducte, instalatii si vase din incaperi datorita neglijentei asiguratului (de exemplu: daca instalatia de alimentare cu apa nu a fost golita si instalatia de incalzire a fost oprita).
  • SUMA ASIGURATA
   • Prin exceptie, suma asigurata pentru riscul de avarii la instalatii de utilitati, asigurat in baza acestei clauze aditionale, reprezinta sublimita de despagubire pentru acest risc, precizata in specificatia politei, dar nu mai mult de 10% din suma asigurata a cladirii asigurate.
  • OBLIGATIILE ASIGURATULUI
   • Asiguratul are urmatoarele obligatii suplimentare:
    • sa se conformeze dispozitiilor legale si indicatiilor scrise ale asigurator in ceea ce priveste masurile speciale impotriva gerului, montarea unor instalatii suplimentare, modificarea ori inlocuirea conductelor oricaror instalatii prin care circula fluidele;
    • sa inchida, sa goleasca si sa mentina golite instalatiile scoase din functiune, precum si cele aferente cladirilor nefolosite sau partilor nefolosite de cladire cu posibilitati de separare a alimentarii.
  • SUBASIGURARE / SUPRAASIGURARE
   • Prin exceptie, pentru bunurile asigurate in mod expres pentru riscul de avarii la instalatii de utilitati, subasigurarea nu se aplica.

                              Acord special pentru asigurarea automata a noilor achizitii

  • OBIECTUL ASIGURARII
   • Bunuri asigurate
    • Prin aceasta clauza aditionala se preiau in asigurare in mod automat, fara nici o avizare prealabila, orice bunuri identice sau asemanatoare celor deja asigurate, achizitionate de asigurat pe durata perioadei de asigurare, daca sunt respectate cumulativ urmatoarele conditii:
     • valoarea totala a achizitiilor sa nu depaseasca 20% din suma totala asigurata stipulata in specificatia politei, dar nu mai mult de 1.000.000 EURO sau echivalentul acestei sume;
     • asiguratorul sa fie avizat si informat in scris in mod corespunzator despre efectuarea si natura oricarei astfel de achizitii in termen de 90 de zile de la data efectuarii achizitiei respective.
    • In legatura cu bunurile nou achizitionate asiguratorul isi rezerva dreptul de a:
     • percepe prima suplimentara de asigurare;
     • amenda polita cu conditiile si/sau excluderile si/sau limitele care se impun, dar numai in cazul acelor bunuri achizitionate care nu corespund informatiilor furnizate asigurator in baza carora s-a incheiat polita.
   • Nu fac obiectul acestei clauze majorarile sumelor asigurate rezultate din cresterea valorii bunurilor asigurate ca urmare a reevaluarii acestora.
  • SUBASIGURARE / SUPRAASIGURARE
   • Daca in momentul producerii sau aparitiei oricarui eveniment asigurat care afecteaza bunurile nou achizitionate, valorea de asigurare a acestora excede cu cel mult 20% suma asigurata precizata in specificatia politei, subasigurarea nu se aplica daca sunt respectate urmatoarele conditii:
    • excesul de pana la 20% antementionat este constituit din valori ale unor bunuri achizitionate cu mai putin de 90 de zile inainte de producerea evenimentului asigurat;
    • asiguratul se obliga sa plateasca prima suplimentara aferenta noilor bunuri achizionate si declarate, la solicitarea asiguratorului.

                                Acoperire suplimentara pentru infidelitatea angajatilor

  • OBIECTUL ASIGURARII
   • Obiectul asigurarii prin aceasta clauza aditionala il constituie infidelitatea angajatilor asiguratului, cu conditia ca infidelitatea sa fie descoperita in maxim 72 de ore de la producerea acesteia (sambetele, duminicile si sarbatorile legale din Romania nu sunt luate in considerare in calculul acestei perioade).
   • Aceasta acoperire suplimentara nu se aplica niciunui angajat al asiguratului, din si dupa momentul in care asiguratul sau orice actionar, asociat, administrator, membru al Directoratului, membru al Consiliului de Supraveghere, director executiv al asiguratului (care nu este in complicitate cu un astfel de angajat) are cunostinta sau detine informatii ca un astfel de angajat a comis cu intentie acte sau fapte ilicite (inclusiv infractiuni), in timpul serviciului prestat pentru si sub autoritatea asiguratului ori altfel, inainte sau dupa data angajarii in serviciul asiguratului.
   • Sarcina probei in ceea ce priveste indeplinirea conditiilor de acoperire a actelor sau faptelor de infidelitate a angajatilor asiguratului, conform acestei clauze aditionale, ii revine asiguratului.

                                  Acoperire suplimentara pentru fenomene electrice

  • RISCURI ACOPERITE; COSTURI / CHELTUIELI ACOPERITE
   • Riscuri acoperite
    • In baza acestei clauze aditionale asiguratorul se obliga sa despagubeasca pe asigurat, in limita sumei asigurate precizate in specificatia politei, pentru daune cauzate de fenomene electrice la:
     • instalatiile electrice fixe aferente cladirilor si altor constructii, cu conditia sa fie asigurate prin polita cladirea si/sau constructia respectiva;
     • echipamentele care deservesc cladirile si alte constructii, cu conditia sa fie asigurate prin polita echipamentele respective.
   • Costuri / cheltuieli acoperite
    • Asiguratorul acorda, in cadrul sumei asigurate, despagubiri pentru urmatoarele costuri / cheltuieli:
     • costuri / cheltuieli pentru limitarea daunelor cauzate de fenomene electrice, inclusiv pentru demolarea, demontarea ori mutarea in alt loc a bunurilor asigurate, in limita de 20% din suma asigurata a bunurilor asigurate corespunzatoare acestui risc;
     • costuri / cheltuieli pentru localizarea si accesul la zona la care s-a produs dauna;
     • costuri / cheltuieli pentru indepartarea urmarilor oricarui eveniment asigurat prin aceasta clauza aditionala, respectiv pentru efectuarea lucrarilor de curatare (ex.: ridicarea molozului) a locului unde s-a produs dauna, in masura in care sunt in legatura cu evenimentele asigurate prin aceasta clauza aditionala si sunt necesare pentru executarea lucrarilor de reparatii, in limita de 10% din suma asigurata a bunurilor asigurate corespunzatoare acestui risc.
  • EXCLUDERI
   • Riscuri excluse
    • Asiguratorul nu acorda despagubiri pentru:
     • echipamente si instalatii care nu fac parte (nu sunt incorporate) din cladirea asigurata;
     • bunuri portabile;
     • partea electronica a instalatiilor / echipamentelor electrice;
     • aparatura din sectorul casnic / gospodaresc (electronica si electrocasnica);
     • prejudicii produse la piese / elemente care prin natura lor sau a modului de utilizare sunt supuse unui grad mare de uzura, inclusiv piese / elemente consumabile, schimbabile sau detasabile, ca de exemplu: baterii / acumulatoare electrice, tuburi electronice si lampi de iluminat, proiectoare, bobinaje electrice (altele decat cele ale motoarelor electrice), prize, stechere, sigurante fuzibile;
     • prejudicii cauzate de uzura sau lipsa de intretinere;
     • prejudicii constatate cu ocazia montarii sau demontarii (fara legatura cu o avarie / dauna indemnizabila), precum si in timpul operatiunilor de omologare sau de proba sau in timpul lucrarilor de intretinere sau revizie.
  • SUMA ASIGURATA
   • Prin exceptie, suma asigurata pentru riscul de fenomene electrice reprezinta o sublimita de despagubire corespunzatoare acestui risc asigurat, precizata in specificatia politei, dar nu mai mult de 10% din suma asigurata a cladirii si altor constructii asigurate.
  • SUBASIGURARE / SUPRAASIGURARE
   • Prin exceptie, pentru bunurile asigurate in mod expres pentru riscul de fenomene electrice, subasigurarea nu se aplica.

                              Acoperire suplimentara pentru riscul de furt al elementelor de constructie pe baza principiului primului risc absolut

  • RISCURI ACOPERITE; COSTURI / CHELTUIELI ACOPERITE
   • Riscuri acoperite
    • In baza acestei clauze aditionale asiguratorul se obliga sa despagubeasca pe asigurat, in limita sumei asigurate corespunzatoare acestui risc asigurat, precizata in specificatia politei, pentru daune produse in mod direct prin:
     • furtul prin efractie al elementelor de constructie;
     • furtul prin acte de talharie al elementelor de constructie, asupra asiguratului / contractantului sa a unui prepus al acestuia;
     • furtul elementelor de constructie prin intrebuintarea cheilor originale, insa numai daca acestea au fost obtinute prin acte de talharie, cu conditia ca respectiva cladire sa fie in exploatare.
   • Costuri / cheltuieli acoperite
    • Asiguratorul acorda, in cadrul sumei asigurate corespunzatoare acestui risc asigurat, precizata in specificatia politei, despagubiri pentru costuri / cheltuieli ocazionate de:
     • daune produse prin spargerea sau deteriorarea cu prilejul furtului sau tentativei de furt prin efractie a peretilor, acoperisului, tavanelor, usilor, ferestrelor si pardoselilor, imprejmuirilor / gardurilor, portilor apartinand cladirilor si altor constructii asigurate prin polita;
     • curatarea si inlocuirea incuietorilor avariate.
    • Aceste costuri / cheltuieli vor fi acoperite pentru o sublimita de 10% din suma asigurata corespunzatoare acestui risc asigurat, dar nu mai mult de 10.000 EURO sau echivalentul acestei sume, pe eveniment.
  • EXCLUDERI
   • Bunuri excluse
    • Asiguratorul nu acorda despagubiri in cazul furtului pentru:
     • elemente de constructie care nu au fost inglobate in structura cladirii (exemplu: stocuri de materiale de constructie aflate in cladirea aflata la adresa asigurata, dar neinglobate in structura acesteia);
     • elemente de constructie ale cladirilor asigurate situate la mai mult de 500 m de la cea mai apropiata cladire functionala sau locuita din localitate si care nu au paza permanenta si nu sunt utilizate in regim permanent.
   • Riscuri excluse
    • Asiguratorul nu acorda despagubiri pentru prejudicii produse prin furt in urmatoarele situatii:
     • in timpul si in perioada imediat urmatoare producerii unor incendii, explozii, caderi de corpuri, evenimente cauzate de greutatea stratului de zapada sau gheata, ori calamitati naturale (cutremure, inundatii etc.) sau riscuri speciale (Vandalism, terorism, greve, revolte, tulburari civile);
     • pierderi, pierderi inexplicabile, disparitii misterioase;
     • sustrageri din locul asigurat, pierderi suferite in cursul orelor de program din cauza neatentiei sau neglijentei prepusilor asiguratului;
     • furtul (inclusiv talharia), care nu poate fi probat decat prin simpla declaratie a asiguratului, furt prin inselatorie, furt cu intrebuintare de chei potrivite ori originale.
  • SUMA ASIGURATA
   • Prin exceptie, suma asigurata pentru furtul elementelor de constructie reprezinta o sublimita de despagubire corespunzatoare acestui risc asigurat, precizata in specificatia politei si inclusa in suma asigurata a cladirii, dar nu mai mult de 10% din suma asigurata a cladirilor si altor constructii asigurate.
  • OBLIGATIILE ASIGURATULUI
   • In eventualitatea absentei asiguratului sau a prepusilor acestuia, ori pe timpul cat activitatea in afacerea sa este suspendata, usile, ferestrele si celelalte deschideri din cladirea sau din incaperile in care se afla elementele de constructie asigurate, sa fie tot timpul incuiate cu dispozitive de inchidere, iar toate sistemele de siguranta existente in momentul in care se incheie asigurarea sau asupra carora se cade de acord ulterior - in special sistemele de alarma antifurt - sa fie bine intretinute si mentinute in stare de functionare.
   • Asiguratul este obligat sa organizeze periodic, cel putin trimestrial, testarea si inspectarea sistemelor de securitate si paza.
  • CONSTATAREA DAUNELOR SI PLATA DESPAGUBIRILOR
   • In cazul in care, inainte de plata despagubirii, bunurile furate au fost gasite, despagubirea se acorda numai pentru eventualele daune aparute ca urmare a furtului.
   • Plata despagubirii se face numai cu conditia ca asiguratul sa dea o declaratie prin care se obliga sa restituie total sau partial, dupa caz, despagubirea primita, daca, dupa plata despagubirii, bunurile sau o parte dintre acestea au fost gasite; cuantumul restituirii va fi egal cu valoarea bunurilor gasite, din care se scade, daca este cazul, valoarea daunelor produse bunurilor respective.
   • Asiguratorul acorda despagubiri numai in cazul in care organele politiei confirma, in scris, declansarea urmaririi penale, faptul ca elementele de constructie nu au fost gasite dupa trecerea termenului de 30 de zile calendaristice de la declararea furtului sau, dupa caz, starea in care acestea au fost gasite.
  • SUBASIGURARE / SUPRAASIGURARE
   • Prin exceptie, pentru elementele de constructie asigurate la furt in baza prezentei clauze, subasigurarea nu se aplica.

                              Acord special pentru asigurarea la valoarea evaluata de un evaluator autorizat

  • OBIECTUL ASIGURARII
   • Bunuri asigurate
    • Bunurile care se pot asigura prin aceasta clauza aditionala sunt cladirile si/sau mijloacele fixe precizate in specificatia politei, care se cesioneaza catre o banca sau catre alta institutie financiara pentru care exista un raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat.
  • SUMA ASIGURATA
   • Valoarea de asigurare a bunurilor pentru care in specificatia politei se face mentiunea expresa ca sunt asigurate la valoarea evaluata de un evaluator autorizat reprezinta valoarea acestora evaluata de un evaluator autorizat, cu conditia ca la polita sa se anexeze copia raportului de evaluare, iar valoarea de asigurare sa corespunda cu valoarea trecuta in concluzia raportului de evaluare. In caz contrar, valoarea de asigurare reprezinta valoarea reala.
   • In cazul in care valoarea mentionata in concluzia raportului de evaluare indica valoarea de garantie, valoarea de asigurare reprezinta valoarea reala.
   • In cazul in care valoarea mentionata in concluzia raportului de evaluare contine si valoarea terenului, valoarea evaluata va reprezenta valoarea mentionata in concluzia raportului de evaluare din care se va scadea valoarea terenului.
  • CONSTATAREA SI EVALUAREA DAUNELOR; STABILIREA SI PLATA DESPAGUBIRILOR
   • In caz de dauna partiala, din cuantumul daunei, se scade uzura corespunzatoare pentru piesele si materialele inlocuite.
  • SUBASIGURARE / SUPRAASIGURARE
   • Prin exceptie, pentru bunurile la care valoarea de asigurare reprezinta valoarea evaluata de un evaluator autorizat, subasigurarea nu se aplica, cu conditia ca suma asigurata sa fie chiar valoarea mentionata in concluzia raportului de evaluare.

                            Acord special pentru asigurarea la valoarea de piata / de nou

  • OBIECTUL ASIGURARII
   • Bunuri asigurate
    • Bunurile care se pot asigura prin aceasta clauza aditionala sunt sedii de firma, spatii comerciale, unitati de prestari servicii si altele similare, situate in apartamente sau alte spatii aflate in blocuri de locuinte, sau in Cladiri cu mai multe apartamente, precizate in specificatia politei ca fiind asigurate la valoarea de piata, cu conditia ca spatiile respective sa nu ocupe intregul imobil in care sunt situate.
  • EXCLUDERI
   • Bunuri excluse
    • Asiguratorul nu acorda despagubiri pentru bunurile continute in Cladiri.
  • SUMA ASIGURATA
   • Valoarea de asigurare a bunurilor mentionate mai sus, pentru care in specificatia politei se face mentiunea expresa ca sunt asigurate la valoarea de piata, reprezinta valoarea de piata a acestora, declarata de asigurat.
  • CONSTATAREA SI EVALUAREA DAUNELOR; STABILIREA SI PLATA DESPAGUBIRILOR
   • Prin cuantumul daunei se intelege:
    • in caz de dauna totala: valoarea de asigurare a bunului asigurat la data producerii sau aparitiei oricarui eveniment asigurat, din care se scade valoarea la aceeasi data a eventualelor resturi ce se mai pot intrebuinta si valorifica;
    • in caz de dauna partiala: costul reparatiei, reconditionarii sau restaurarii, in limita valorii de inlocuire a bunului asigurat fara a depasi valoarea de asigurare a acestuia, din care se scade valoarea resturilor ce se mai pot intrebuinta si valorifica;
    • indeplinirea obligatiei asiguratorului de a acorda despagubirea in caz de dauna partiala in limita valorii de inlocuire in baza acestei clauze aditionale este conditionata de incadrarea vechimii bunurilor asigurate, la data incheierii politei, in plafonul de 50% din durata normala de functionare (utilizare) a bunurilor respective, stabilita prin dispozitiile legale in vigoare la data incheierii politei. Daca aceasta conditie nu este indeplinita, valoarea maxima a despagubirii in caz de dauna partiala va fi limitata la valoarea reala a bunului dinaintea producerii evenimentului asigurat.
    • in caz de dauna partiala, din cuantumul daunei, nu se scade uzura corespunzatoare pentru piesele si materialele inlocuite.

                              Acord special pentru asigurarea la valoarea de piata / reala

  • OBIECTUL ASIGURARII
   • Bunuri asigurate
    • Bunurile care se pot asigura prin aceasta clauza aditionala sunt sedii de firma, spatii comerciale, unitati de prestari servicii si altele similare, situate in apartamente sau alte spatii aflate in blocuri de locuinte, sau in Cladiri cu mai multe apartamente, precizate in specificatia politei ca fiind asigurate la valoarea de piata, cu conditia ca spatiile respective sa nu ocupe intregul imobil in care sunt situate.
  • EXCLUDERI
   • Bunuri excluse
    • Asiguratorul nu acorda despagubiri pentru bunurile continute in Cladiri.
  • SUMA ASIGURATA
   • Valoarea de asigurare a bunurilor mentionate mai sus, pentru care in specificatia politei se face mentiunea expresa ca sunt asigurate la valoarea de piata, reprezinta valoarea de piata a acestora declarata de asigurat.
  • CONSTATAREA SI EVALUAREA DAUNELOR; STABILIREA SI PLATA DESPAGUBIRILOR
   • Prin cuantumul daunei se intelege:
    • in caz de dauna totala: valoarea de asigurare a bunului asigurat la data producerii sau aparitiei oricarui eveniment asigurat, din care se scade valoarea la aceeasi data a eventualelor resturi ce se mai pot intrebuinta si valorifica;
    • in caz de dauna partiala: costul reparatiei, reconditionarii sau restaurarii, in limita valorii reale a bunului asigurat fara a depasi valoarea de asigurare a acestuia, din care se scade valoarea resturilor ce se mai pot intrebuinta si valorifica.
    • in caz de dauna partiala, din cuantumul daunei stabilit mai sus, se scade uzura corespunzatoare pentru piesele si materialele inlocuite.

                             Acoperire suplimentara pentru Cladiri aflate in constructie

  • OBIECTUL ASIGURARII; RISCURI ACOPERITE
   • Obiectul asigurarii
    • Asigurarea valideaza doar pentru cladirile aflate in constructie, pentru care asiguratul face dovada finalizarii cel putin a fundatiei, structurii de rezistenta, acoperisului si tuturor inchiderilor perimetrale iar lucrarile de constructie / finalizare a constructiei sunt in curs de executie.
   • Riscuri acoperite
    • In baza acestei clauze aditionale asiguratorul se obliga sa despagubeasca pe asigurat, in limita sumelor asigurate precizate in specificatia politei, pentru daune materiale directe produse cladirilor aflate in constructie din riscurile asigurate mentionate in polita.
  • SUMA ASIGURATA
   • Valoarea de asigurare reprezinta valoarea de inlocuire a cladirilor aflate in constructie si este egala cu valoarea lucrarilor de constructiimontaj executate, stabilita pe baza devizului de lucrari.
   • Suma asigurata se actualizeaza periodic, cel putin o data la doua luni de la intrarea in asigurare a bunurilor asigurate prin aceasta clauza aditionala sau de la ultima actualizare, pe baza declaratiei asiguratului, cu noua valoare de asigurare a cladirilor aflate in constructie. Noile sume asigurate actualizate, precum si primele de asigurare suplimentare corespunzatoare se vor evidentia prin acte aditionale la polita de baza.
  • EXCLUDERI
   • Riscuri excluse
    • Asiguratorul nu acorda despagubiri pentru prejudicii produse in urmatoarele situatii:
     • furtul elementelor de constructii, precum si al instalatiilor din alcatuirea cladirii;
     • furtul elementelor de constructii, precum si al instalatiilor si al altor materiale care nu au fost incorporate in cladirea asigurata;
     • spargerea si craparea bunurilor casabile.
   • Bunuri excluse
    • Asiguratorul nu acorda despagubiri pentru prejudicii produse direct sau indirect:
     • cladirilor la care activitatea de constructie este suspendata pe o perioada mai mare de doua luni;
     • cladirilor care au erori de proiectare, executie / montare ori defecte ale materialelor de constructie din componenta cladirii, daca din cauza acestor neajunsuri se produc prejudicii ocazionate de evenimentele asigurate prin polita;
     • bunurile continute in aceste Cladiri.
   • Riscuri excluse
    • Asiguratorul nu acorda despagubiri pentru prejudicii produse direct sau indirect:
     • ca urmare a nefinalizarii unor categorii de lucrari necesare asigurarii stabilitatii si izolarii cladirii, daca din cauza acestor neajunsuri se produc prejudicii ocazionate de evenimentele asigurate prin polita ca de exemplu:
      • patrunderea apei de ploaie sau zapezii in interiorul cladirii ca urmare a inexistentei ferestrelor, usilor, chepengurilor inclusiv a lipsei etansarilor acestor elemente (ex.: etansari cu spuma poliuretanica, tencuieli etc.);
      • afectarea fundatiei, zidariei si acoperisului ca urmare a neefectuarii (sau efectuarii necorespunzatoare) a lucrarilor de hidroizolatii.
     • de lucrari executate la Cladiri in vederea finalizarii acestora ca de exemplu:
      • lucrari de sudura electrica sau cu flacara;
      • lucrari de taiere, ajustare sau finisare executate cu polizoare fixe sau mobile;
      • manipularea si punerea in opera a materialelor de constructii;
      • lucrari de montare si punere in functiune a instalatiilor aferente cladirii (atat in interiorul cat si in exteriorul cladirii).
  • OBLIGATIILE ASIGURATULUI
   • Asiguratul are obligatia ca cel mai tarziu la doua luni de la intrarea in asigurare a bunurilor asigurate prin aceasta clauza aditionala sau de la ultima actualizare sa reactualizeze suma asigurata, conform prevederilor de mai sus.
   • La finalizarea lucrarilor, asiguratul are obligatia sa transmita asiguratorului copia procesului verbal de receptie finala cu toate observatiile / recomandarile mentionate.

                              Acoperire suplimentara pentru asigurarea dotarilor, amenajarilor si imbunatatirilor

  • OBIECTUL ASIGURARII
   • In baza acestei clauze aditionale asiguratorul se obliga sa despagubeasca pe asigurat, in limita sumelor asigurate precizate in specificatia politei, pentru daune materiale directe produse de riscurile asigurate prin polita, dotarilor, amenajarilor si imbunatatirilor facute de asigurat, ca de exemplu:
    • placari cu faianta, gresie sau alte materiale;
    • pardoseli din parchet, covor PVC, mochete lipite de pardoseala;
    • finisaje realizate cu tapet, lambriuri, folii autocolante, oglinzi, lucrari ornamentale;
    • piese de mobilier inzidite;
    • usi si grilaje de protectie;
    • compartimentari interioare;
    • anexe ale cladirii (garaje, magazii etc);
    • lucrari de imbunatatiri la instalatii;
    • inlocuirea obiectelor sanitare;
    • montarea de tamplarie interioara si exterioara, rulouri si obloane.
  • EXCLUDERI
   • Bunuri excluse
    • In baza acestei clauze aditionale asiguratorul nu acorda despagubiri pentru:
     • prejudicii produse altor dotari, amenajari sau imbunatatiri decat cele cuprinse in mod expres in asigurare prin aceasta clauza aditionala;
     • prejudicii produse dotarilor, amenajarilor sau imbunatatirilor care sunt proprietatea locatorului (proprietarul cladirii inchiriate la care s-au efectuat dotarile, amenajarile sau imbunatatirile) in baza contractului de locatiune (inchiriere).

                             Acoperire suplimentara pentru riscul de prabusire de corpuri terestre

  • RISCURI ACOPERITE; COSTURI / CHELTUIELI ACOPERITE
   • Riscuri acoperite
    • In baza acestei clauze aditionale asiguratorul se obliga sa despagubeasca pe asigurat, in limita sumelor asigurate precizate in specificatia politei, pentru daune materiale directe produse bunurilor asigurate (cladire si/sau continut) de prabusire de corpuri terestre, precum: stanci, pietre, copaci, elemente ale retelelor de distributie sau de transmisie energie electrica, elemente de transport pe cablu (stalpi, cabluri, tevi etc), relee de transmisiuni, macarale sau elemente componente (inclusiv a obiectelor ridicate / manipulate de acestea), elemente de constructie ale cladirilor invecinate (inclusiv instalatiile aferente acestor Cladiri).
   • Costuri / cheltuieli acoperite
    • Asiguratorul acorda, in cadrul sumelor asigurate precizate in specificatia politei, despagubiri pentru urmatoarele costuri / cheltuieli:
     • costuri / cheltuieli de prevenire a daunelor in situatia unui pericol iminent de producere a unei prabusiri de corpuri, pentru o sublimita de 20% din valoarea bunurilor amenintate de evenimentul respectiv, pentru orice eveniment;
     • costuri / cheltuieli pentru demontarea ori mutarea in alt loc a bunurilor asigurate, in cazul in care folosirea acestora a devenit imposibila la adresa asigurata ca urmare a producerii unui eveniment asigurat prin aceasta clauza aditionala, pentru o sublimita de 20% din valoarea bunurilor respective, pentru orice eveniment;
     • costuri / cheltuieli pentru indepartarea urmarilor oricarui eveniment asigurat prin aceasta clauza aditionala, respectiv pentru efectuarea lucrarilor de curatare (ex.: ridicarea molozului) a locului unde s-a produs dauna, in masura in care sunt in legatura cu evenimentele asigurate prin aceasta clauza aditionala si sunt necesare pentru executarea lucrarilor de reparatii, pentru o sublimita de 10% din suma asigurata a bunurilor afectate de evenimentul respectiv.
  • EXCLUDERI
   • Riscuri excluse
    • In baza acestei clauze aditionale asiguratorul nu este raspunzator si nu datoreaza despagubiri pentru prejudicii cauzate direct sau indirect de:
     • trepidatii (datorate circulatiei rutiere sau pe calea ferata, de suprafata sau in subteran);
     • tasari, lucrari edilitare si orice lucrari de constructii sau de interventii, executate la cladirea asigurata sau la alte obiective;
     • caderi de corpuri produse in interiorul cladirii asigurate (exemple: prabusirea unei grinzi, caderea unui corp de mobilier sau a unui lampadar etc).
  • OBLIGATIILE ASIGURATULUI / CONTRACTANTULUI
   • Asiguratul are urmatoarele obligatii suplimentare:
    • in cazul in care devine previzibila prabusirea de corpuri (exemple: copac uscat sau stalp avariat in vecinatatea bunurilor asigurate si pentru care exista pericolul de prabusire peste bunurile asigurate), sa anunte deindata organele abilitate (dupa caz: primaria, statiile locale de distributie a energiei electrice etc) cu privire la situatiile aparute, in scopul intreprinderii de actiuni specifice, necesare impiedicarii producerii riscului asigurat prin prezenta clauza.

                                Acoperire suplimentara pentru riscurile de fenomene naturale extreme

  • RISCURI ACOPERITE; COSTURI / CHELTUIELI ACOPERITE
   • Riscuri acoperite
    • In baza acestei clauze aditionale asiguratorul se obliga sa despagubeasca pe asigurat, in limita sumelor asigurate precizate in specificatia politei, pentru daune materiale directe produse de:
     • tornada;
     • uragan.
    • Intervalul maxim in care se poate produce unul si acelasi eveniment asigurat este de 72 de ore consecutive pentru riscul de tornada si 96 de ore consecutive pentru riscul de uragan.
   • Costuri / cheltuieli acoperite
    • Asiguratorul acorda, in cadrul sumelor asigurate precizate in specificatia politei, despagubiri pentru urmatoarele costuri / cheltuieli:
     • de prevenire a daunelor provocate de uraganul sau tornada iminenta la bunuri asigurate, pentru o sublimita de 20% din suma asigurata a bunurilor amenintate de aceste riscuri asigurate, pentru orice eveniment;
     • pentru limitarea efectelor unui uragan sau tornade, inclusiv pentru demolarea, demontarea ori mutarea in alt loc a bunurilor asigurate, pentru o sublimita de 20% din suma asigurata a bunurilor afectate de aceste riscuri asigurate, pentru orice eveniment;
     • pentru indepartarea urmarilor oricarui eveniment asigurat prin aceasta clauza aditionala, respectiv pentru efectuarea lucrarilor de curatare (ex.: ridicarea molozului, aluviunilor) a locului unde s-a produs dauna, in masura in care sunt in legatura cu evenimentele asigurate prin aceasta clauza aditionala si sunt necesare pentru executarea lucrarilor de reparatii, pentru o sublimita de 10% din suma asigurata a bunurilor afectate de evenimentul respectiv, pentru orice eveniment.
  • EXCLUDERI
   • In cazul producerii riscurilor asigurate prin aceasta clauza aditionala, asiguratorul nu acorda despagubiri pentru prejudicii provocate:
    • cladirilor care nu au fost date in folosinta si bunurilor care se afla in aceste Cladiri;
    • bunurilor aflate in interiorul cladirii, cu exceptia cazurilor in care elementele exterioare sau acoperisul cladirii sunt afectate in mod direct de riscurile asigurate prin aceasta clauza aditionala;
    • bunurilor aflate in aer liber, altele decat Cladiri sau bunuri care prin natura lor sunt proiectate si construite pentru amplasare, temporara sau permanenta, sub cerul liber;
    • bunurilor care sunt fixate pe partea exterioara a cladirii (de ex.: indicatoare, firme luminoase sau nu, instalatii cu tuburi incandescente, marchize, antene si instalatii exterioare aferente), instalatii si linii electrice si de comunicatii in aer liber, inclusiv piedestaluri si stalpi, precum si ingradiri.
  • OBLIGATIILE ASIGURATULUI
   • Asiguratul are urmatoarele obligatii:
    • sa scoata din functiune instalatiile si/sau echipamentele electrice in cazul in care, ca urmare a producerii riscurilor asigurate prin aceasta clauza aditionala, exista pericolul de patrundere a apei in interiorul cladirii asigurate sau in care se afla bunuri asigurate;
    • pentru stocuri, bunurile asigurate trebuie depozitate pe rafturi, stelaje, stative, paleti sau alte structuri similare acestora, la cel putin 14,4 cm deasupra nivelului pardoselei.

                              Extindere pentru asigurarea daunelor cauzate de asigurat vecinilor si/sau chiriasilor

  • OBIECTUL ASIGURARII; RISCURI ACOPERITE
   • In baza acestei clauze aditionale asiguratorul se obliga sa despagubeasca pe asigurat, in limita sumei asigurate precizate in specificatia politei, pentru daune materiale directe produse unor terte persoane, vecini si/sau chiriasi ai asiguratului, in urmatoarele conditii:
    • daunele au fost cauzate ca urmare a producerii urmatoarelor riscuri asigurate:
     • Incendiu,
     • Explozie,
     • apa de conducta si scurgeri din sprinklere, cu conditia ca aceste riscuri asigurate sa fie acoperite prin polita;
    • este angajata raspunderea civila delictuala a asiguratului.
  • EXCLUDERI
   • Bunuri excluse
    • In baza acestei clauze aditionale asiguratorul nu acorda despagubiri pentru bunurile pe care asiguratul le are in pastrare sau paza sau pe care le detine cu orice titlu.
  • SUMA ASIGURATA
   • Suma asigurata pentru daune produse vecinilor si/sau chiriasilor, mentionata in polita, reprezinta limita de despagubire pana la care asiguratorul raspunde pentru daune provocate vecinilor si/sau chiriasilor in baza acestei clauze aditionale.
  • SUBASIGURARE / SUPRAASIGURARE
   • Prin exceptie, la despagubirea daunelor produse vecinilor si/sau chiriasilor in baza acestei clauze aditionale, subasigurarea nu se aplica.

                              Acord special pentru plata primei de asigurare in echivalent Lei (RON) al valutei in care sunt exprimate suma asigurata si prima de asigurare in specificatia politei

  • PLATA PRIMEI DE ASIGURARE
   • In cazul in care suma asigurata si prima de asigurare sunt exprimate in specificatia politei in valuta, se poate accepta plata primei de asigurare sau a ratelor acesteia in Lei (RON), la cursul valutar BNR din ziua platii.
  • PLATA DESPAGUBIRII
   • In caz de dauna, despagubirea cuvenita se plateste in Lei (RON), la cursul valutar BNR din data producerii evenimentului asigurat.

                               Acoperire suplimentara pentru asigurarea lucrarilor minore

  • OBIECTUL ASIGURARII
   • In baza acestei clauze aditionale asiguratorul se obliga sa despagubeasca pe asigurat, in limita sumelor precizate in specificatia politei, pentru daune materiale directe produse lucrarilor minore de riscurile asigurate mentionate in polita.
  • EXCLUDERI
   • Lucrari excluse
    • Nu se acopera lucrari asigurate printr-o eventuala polita de asigurare a lucrarilor de constructiii – montaj.
   • Riscuri excluse
    • In cazul in care se executa lucrari la inchiderile perimetrale (usi exterioare, ferestre, acoperisuri etc), pe perioada acestor lucrari nu se acopera daunele provocate de riscurile atmosferice.
  • SUMA ASIGURATA
   • Suma asigurata pentru lucrari minore, mentionata in polita, reprezinta limita de despagubire pana la care asiguratorul raspunde pentru daune provocate lucrarilor minore in baza acestei clauze aditionale.
  • OBLIGATIILE ASIGURATULUI / CONTRACTANTULUI
   • Asiguratul are urmatoarele obligatii:
    • In locul unde se lucreaza cu materiale izolatoare si de acoperire de natura combustibila trebuie respectate urmatoarele masuri:
     • prezenta permanenta a personalului de supraveghere si interventie dotat cu mijloace de stingere in caz de inceput de Incendiu;
     • neefectuarea de operatii de sudura acolo unde aceste de materiale nu au fost inca puse in lucru;
     • avizul PSI pentru lucrul cu foc deschis / sudura;
     • fumatul interzis.
    • In cazul lucrului cu “foc deschis”, precum si in cazul oricarei operatiuni ce utilizeaza sau dezvolta temperaturi inalte trebuie respectate si urmatoarele masuri:
     • aplicarea normelor de siguranta PSI in vigoare;
     • efectuarea lucrarilor numai in baza eliberarii “permisului de lucru” conform normativelor in vigoare;
     • indepartarea la distanta suficienta de zona de lucru a materialelor si substantelor inflamabile si/sau explozibile.
  • SUBASIGURARE / SUPRAASIGURARE
   • Prin exceptie, pentru lucrari minore asigurate in baza prezentei clauze, subasigurarea nu se aplica.

                               Acord special pentru asigurarea riscului de Vandalism pe baza principiului primului risc absolut

  • SUMA ASIGURATA
   • Prin exceptie, suma asigurata pentru riscul de Vandalism, asigurat in baza acestei clauze aditionale, reprezinta sublimita de despagubire pentru acest risc, precizata in specificatia politei.
  • SUBASIGURARE / SUPRAASIGURARE
   • Prin exceptie, pentru bunurile asigurate in mod expres pentru riscul de Vandalism la prim risc absolut, subasigurarea nu se aplica.

                                Acoperire suplimentara pentru asigurarea stocului de autovehicule

  • OBIECTUL ASIGURARII; RISCURILE SI COSTURILE / CHELTUIELILE ACOPERITE
   • Riscuri acoperite
    • Prin exceptie, asiguratorul se obliga sa despagubeasca pe asigurat, in limita sumelor asigurate precizate in specificatia politei, pentru daune materiale directe produse de riscurile asigurate stocului de autovehicule aflate in spatii inchise sau in aer liber, pe teritoriul Romaniei.
    • In cazul stocului de autovehicule aflate in aer liber, acoperirea valideaza numai daca sunt respectate cumulativ urmatoarele conditii referitoare la spatiul in care sunt stocate autovehiculele:
     • iluminare pe timpul noptii;
     • spatiu imprejmuit;
     • paza permanenta.
   • Inspectia de risc este obligatorie in cazul autovehiculelor „second hand”.
  • SUMA ASIGURATA
   • Suma asigurata trebuie sa reprezinte valoarea de asigurare a bunurilor dupa cum urmeaza:
    • valoarea de inlocuire pentru autovehicule noi (neinmatriculate);
    • valoarea reala pentru autovehicule ”second hand”. Valoarea reala se stabileste pe baza valorilor de piata ale unor autovehicule de aceeasi marca, tip, model, caracteristici tehnice si dotari, an de fabricatie, avand un parcurs in kilometri si o stare de intretinere comparabile.
  • STABILIREA SI PLATA DESPAGUBIRILOR
   • In cazul stocului de autovehicule aflate in aer liber:
    • daca printre riscurile asigurate sunt si grindina si/sau greutatea stratului de zapada / gheata si/sau fenomenele extreme, fransiza deductibila este de 3% din suma asigurata a autovehiculului avariat, pentru fiecare autovehicul si pe eveniment, daca nu este stabilita prin polita o fransiza mai mare;
    • daca printre riscurile asigurate este si furtul, la furt total fransiza deductibila este de 10% din valoarea daunei, daca nu este stabilita prin polita o fransiza mai mare.

                              Acoperire suplimentara pentru asigurarea cladirilor de patrimoniu

  • OBIECTUL ASIGURARII; RISCURI ACOPERITE
   • Bunuri acoperite
    • Prin exceptie, in baza acestei clauze aditionale, obiectul asigurarii il constituie cladirile de patrimoniu mentionate expres in specificatia politei, aflate la adresa nominalizata in aceasta de pe teritoriul Romaniei.
   • Riscuri acoperite
    • In baza acestei clauze aditionale asiguratorul se obliga sa despagubeasca pe asigurat, in limita sumelor asigurate precizate in specificatia politei, pentru daune materiale directe, rezultate ca urmare a producerii riscurilor asigurate prin polita, care afecteaza cladirile de patrimoniu asigurate.
  • SUMA ASIGURATA
   • Valoarea de asigurare pentru cladirile de patrimoniu, asigurate prin polita in baza acestei clauze aditionale trebuie sa reprezinte valoarea de patrimoniu.
   • In cazul in care valoarea de patrimoniu nu este disponibila, valoarea de asigurare reprezinta valoarea reala.
  • EXCLUDERI
   • Riscuri excluse
    • Asiguratorul nu raspunde pentru prejudicii cauzate, produse sau agravate, direct sau indirect de sau ca o consecinta a:
     • insectelor, parazitilor, ciupercilor;
     • curatarii, vopsirii, repararii, restaurarii, utilizarii gresite;
     • unei erori sau unui act deliberat de omisiune al asiguratului sau angajatilor acestuia care ar fi putut fi prevazut in mod rezonabil de asigurat avand in vedere natura si circumstantele respectivei erori sau act de omisiune.
  • OBLIGATIILE ASIGURATULUI
   • In baza acestei clauze aditionale asiguratul / contractantul are urmatoarele obligatii:
    • sa ia toate masurile privind utilizarea, exploatarea si intretinerea cladirilor de patrimoniu, conform normativelor in vigoare;
    • sa ia toate masurile pentru conservarea, paza si protejarea cladirilor de patrimoniu asigurate precum si pentru prevenirea daunelor;
    • orice sistem si/sau dispozitiv de protectie existent la data incheierii politei sau montat ulterior acestei date va fi mentinut in stare completa de functionare;
    • sa intretina sistemele de protectie complexe conform cerintelor producatorului, inclusiv prin incheierea de contracte de intretinere cu prestatori de servicii specializati.
  • CONSTATAREA SI EVALUAREA DAUNELOR; STABILIREA SI PLATA DESPAGUBIRILOR
   • In caz de dauna partiala, din cuantumul daunei stabilit, nu se scade uzura corespunzatoare pentru piesele si materialele inlocuite, cu exceptia situatiei in care valoarea de asigurare reprezinta valoarea reala, caz in care se scade uzura corespunzatoare pentru piesele si materialele inlocuite.
   • ​La stabilrea cuantumului daunei partiale se vor lua in considerare standardele acceptate de autoritatea competenta in domeniul protectiei / administrarii patrimoniului cultural si istoric.
  • SUBASIGURARE / SUPRAASIGURARE
   • Prin exceptie, pentru bunurile la care valoarea de asigurare reprezinta valoarea de patrimoniu, subasigurarea nu se aplica, cu conditia ca suma asigurata sa fie chiar valoarea aflata in evidentele Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice sau ale altor institutii abilitate pentru evaluarea cladirilor de patrimoniu.

                               Acord special pentru asigurarea stocului la valoare medie cu regularizarea primei de asigurare

  • SUMA ASIGURATA
   • Valoarea de asigurare pentru stocurile asigurate la valoarea medie reprezinta:
    • pentru prima luna de asigurare: valoarea de inlocuire sau valoarea reala, dupa caz, a stocului mediu, estimata si declarata de asigurat la inceputul perioadei de asigurare;
    • pentru urmatoarele luni de asigurare: valoarea de inlocuire sau valoarea reala, dupa caz, a stocului mediu lunar existent in mod efectiv la asigurat si regasit in evidentele sale.
   • Suma asigurata pentru stocurile asigurate la valoarea medie reprezinta:
    • pentru prima luna de asigurare: valoarea de asigurare pentru prima luna de asigurare mentionata in specificatie;
    • pentru urmatoarele luni de asigurare: valorile lunare (de inlocuire sau reale) ale stocului mediu declarate de asigurat catre asigurator pe parcursul perioadei de asigurare.

                In cazul in care asiguratul nu declara intr-o luna valoarea medie a stocului pentru luna respectiva, suma asigurata va reprezenta valoarea lunara (de inlocuire sau reala) a stocului mediu corespunzatoare ultimei declaratii a asiguratului.

  • PRIMA DE ASIGURARE
   • Prima de asigurare aferenta stocului se regularizeaza in functie de modul de plata a primei de asigurare pentru intreaga polita, in baza valorilor medii lunare ale stocului, declarate de asigurat catre asiguratorului.
   • In cazul in care prima de asigurare aferenta politei se plateste integral, la expirarea perioadei de asigurare, prima de asigurare corespunzatoare stocurilor va fi calculata pe baza mediei aritmetice a valorilor stocului mediu lunar declarate de asigurat pe parcursul perioadei de asigurare. Daca prima astfel calculata (regularizata) este mai mare decat prima minima si de depozit calculata initial, asiguratul va plati diferenta de prima, iar daca prima astfel calculata (regularizata) este mai mica, asiguratorul nu va mai restitui nicio diferenta de prima de asigurare.
   • In cazul in care prima de asigurare aferenta politei se plateste in rate, prima de asigurare corespunzatoare stocurilor va fi regularizata la scadentele ratelor din polita, pentru perioada anterioara, pe baza mediei aritmetice a valorilor stocului mediu lunar declarate de asigurat pe parcursul perioadei anterioare. Daca prima astfel calculata (regularizata) este mai mare decat prima minima si de depozit defalcata “pro-rata” pe numar intregi de luni pentru perioada anterioara, asiguratul va plati diferenta de prima iar daca prima astfel calculata (regularizata) este mai mica, asiguratorul nu va mai restitui nicio diferenta de prima de asigurare.
  • OBLIGATIILE ASIGURATULUI
   • In baza acestei clauze aditionale asiguratul / contractantul are obligatia sa declare in scris, lunar catre asigurator valoarea medie a stocului lunar pe care il detine in mod efectiv, pe baza evidentelor proprii. Aceste declaratii vor fi transmise catre asigurator in termen de 5 de zile calendaristice de la ultima zi a lunii respective.
   • In cazul in care declararatia nu este transmisa in termenul mentionat mai sus, se va considera ca valoarea medie a stocului lunar declarata de asigurat pentru luna respectiva va fi valoarea medie a stocului lunar din luna anterioara.

                              Acord special pentru asigurarea riscurilor de spargere si crapare a bunurilor casabile pe baza principiului primului risc absolut

  • SUMA ASIGURATA
   • Prin exceptie, suma asigurata pentru riscurile de spargere si crapare a bunurilor casabile, acoperite in baza acestei clauze aditionale, reprezinta sublimita de despagubire pentru aceste riscuri, precizata in specificatia politei, fiind comuna atat pentru bunurile casabile, respectiv geamuri, oglinzi, panouri publicitare, lampi electrice, obiecte sanitare din materiale casabile, lucrari de arta pe sticla, ceramica sau placi de marmura, mobilier din materiale casabile, cat si pentru inscrisuri, folii si/sau foite aplicate pe suprafetele vitrate.
  • SUBASIGURARE / SUPRAASIGURARE
   • Prin exceptie, pentru bunurile casabile asigurate in mod expres pentru riscurile de spargere si crapare la prim risc absolut, subasigurarea nu se aplica.

                              Acoperire suplimentara pentru riscul de inundatie si viitura

  • RISCURI ACOPERITE; COSTURI / CHELTUIELI ACOPERITE
   • Riscuri acoperite
    • In baza acestei clauze aditionale asiguratorul se obliga sa despagubeasca pe asigurat, in limita sumelor asigurate precizate in specificatia politei, pentru daune materiale directe produse bunurilor asigurate de inundatie si viitura.
    • Intervalul maxim in care se poate produce unul si acelasi eveniment asigurat este de 504 de ore consecutive.
   • Costuri / cheltuieli acoperite
    • Asiguratorul acorda, in cadrul sumelor asigurate precizate in specificatia politei, despagubiri pentru urmatoarele costuri / cheltuieli:
     • costuri / cheltuieli de prevenire a daunelor in situatia de producere iminenta, la bunurile asigurate, a riscurilor de inundatie sau viitura, pentru o sublimita de 20% din suma asigurata a bunurilor amenintate de aceste risc, pentru orice eveniment;
     • costuri / cheltuieli pentru limitarea efectelor daunelor produse de inundatie sau viitura, inclusiv pentru demolarea, demontarea ori mutarea in alt loc a bunurilor asigurate, pentru o sublimita de 20% din suma asigurata a bunurilor afectate de aceste daune, pentru orice eveniment;
     • costuri / cheltuieli pentru indepartarea urmarilor oricarei inundatii sau viituri, respectiv pentru efectuarea lucrarilor de curatare (ex.: ridicarea molozului, aluviunilor) a locului unde s-a produs dauna, in masura in care sunt in legatura cu inundatia sau viitura acoperita prin aceasta clauza aditionala si sunt necesare pentru executarea lucrarilor de reparatii, pentru o sublimita de 10% din suma asigurata a bunurilor afectate de inundatie sau viitura, pentru orice eveniment.
  • EXCLUDERI
   • Asiguratorul nu acorda despagubiri:
    • pentru prejudicii produse:
     • in timpul deversarii controlate a lacurilor de acumulare (inclusiv in timpul formarii acestora), schimbarii artificiale a cursurilor de apa sau altor lucrari hidrotehnice;
     • cladirilor nefinalizate sau nereceptionate in mod legal de la constructor si bunurilor aflate in acestea;
     • de apa de conducta;
     • prin patrunderea apei sau murdariei prin geamuri / ferestre neetanse sau neinchise sau prin alte deschizaturi, altele decat cele produse de inundatia sau viitura respectiva;
     • bunurilor aflate in aer liber, altele decat Cladiri sau bunuri care prin natura lor sunt proiectate si construite pentru amplasare, temporara sau permanenta, sub cerul liber.
  • OBLIGATIILE ASIGURATULUI
   • Asiguratul are urmatoarele obligatii:
    • sa scoata din functiune instalatiile si/sau echipamentele electrice in cazul unui pericol iminent de inundatie sau viitura;
    • pentru stocuri, bunurile asigurate trebuie depozitate pe rafturi, stelaje, stative, paleti sau alte structuri similare acestora, la cel putin 14,4 cm deasupra nivelului pardoselei.

                               Acord special pentru asigurarea automata a noilor locatii

  • OBIECTUL ASIGURARII
   • Bunuri asigurate
    • Prin aceasta clauza aditionala se preiau in asigurare in mod automat, fara nici o avizare prealabila, orice bunuri identice sau asemanatoare celor deja asigurate, achizitionate de asigurat pe durata perioadei de asigurare, la alte locatii decat cele mentionate in polita, daca sunt respectate cumulativ urmatoarele conditii:
     • valoarea totala a achizitiilor sa nu depaseasca 20% din suma totala asigurata stipulata in specificatia politei, dar nu mai mult de 1.000.000 EURO sau echivalentul acestei sume;
     • asiguratorul sa fie avizat si informat in scris in mod corespunzator despre efectuarea si natura oricarei astfel de achizitii in termen de 60 de zile de la data efectuarii achizitiei respective.
    • In legatura cu bunurile achizitionate asiguratorul isi rezerva dreptul de a:
     • percepe prima suplimentara de asigurare;
     • amenda polita cu conditiile si/sau excluderile si/sau limitele care se impun, dar numai in cazul acelor bunuri achizitionate care nu corespund informatiilor furnizate asiguratorului in baza carora s-a incheiat polita.
  • SUBASIGURARE / SUPRAASIGURARE
   • Daca in momentul producerii sau aparitiei oricarui eveniment asigurat care afecteaza bunurile achizitionate, valorea de asigurare a acestora excede cu cel mult 20% suma asigurata precizata in specificatia politei, subasigurarea nu se aplica daca sunt respectate urmatoarele conditii:
    • excesul de pana la 20% antementionat este constituit din valori ale unor bunuri achizitionate cu mai putin de 60 de zile inainte de producerea evenimentului asigurat;
    • asiguratul se obliga sa plateasca prima suplimentara aferenta noilor bunuri achizionate si declarate, la solicitarea asiguratorului.

                                 Acoperire suplimentara a autovehiculelor / vehiculelor, autospecialelor si utilajelor de constructii, agricole sau altor utilaje speciale

  • RISCURILE SI COSTURILE / CHELTUIELILE ACOPERITE
   • In baza acestei clauze aditionale suplimentare asiguratorul se obliga sa despagubeasca pe asigurat, in limita sumelor asigurate precizate in specificatia politei, pentru daune materiale produse direct de:
    • caderi (cadere in prapastie, cadere in apa cu prilejul transbordarii, cadere din cauza ruperii podului, etc.);
    • rasturnari.
   • Costuri / cheltuieli acoperite
    • Asiguratorul acorda in legatura cu daunele care pot fi despagubite in baza acestei clauze aditionale, in cadrul sumei asigurate, cu conditia ca bunul asigurat sa nu poata fi deplasat prin forta proprie, despagubiri pentru costuri / cheltuieli de transport a bunului asigurat la atelierul de reparatii cel mai apropiat de locul producerii caderii sau rasturnarii sau la locul cel mai apropiat de adapostire, in limita costurilor / cheltuielilor de transport percepute de unitatile specializate, dar nu mai mult de 10% din suma asigurata a bunului afectat.

                               Acoperire suplimentara a autovehiculelor / vehiculelor, autospecialelor si utilajelor de constructii, agricole sau altor utilaje speciale pentru Incendiu si alte riscuri

  • RISCURILE SI COSTURILE / CHELTUIELILE ACOPERITE
   • In baza acestei clauze aditionale asiguratorul se obliga sa despagubeasca pe asigurat, in limita sumelor asigurate precizate in specificatia politei, pentru daune materiale produse de:
    • Incendiu; asiguratorul acorda despagubiri inclusiv pentru daunele indirecte cauzate de evenimentele enumerate mai jos, produse bunurilor asigurate de incendiul care a afectat direct bunuri asigurate prin polita:
     • carbonizare totala sau partiala;
     • topire;
     • afumare sau patare cu fum;
     • degajare de gaze sau vapori in urma incendiului;
    • Trasnet, chiar daca trasnetul nu a fost urmat de Incendiu;
    • Explozie, chiar daca explozia nu a fost urmata de Incendiu; prin aceasta clauza aditionala se acopera si explozia rezervorului de carburant sau a celui de aer comprimat;
    • caderea de corpuri aeriene;
    • cutremur de pamant si incendiul si / sau explozia ce urmeaza cutremurului;
    • riscuri atmosferice (furtuna, grindina, inundatie, viitura, greutatea stratului de zapada sau de gheata, avalansa de zapada);
    • alunecare si prabusire de teren;
    • ploaie torentiala;
    • prabusire de corpuri terestre precum: stanci, pietre, copaci, elemente ale retelelor de distributie sau de transmisie energie electrica, elemente de transport pe cablu (stalpi, cabluri, tevi etc), relee de transmisiuni, macarale sau elemente componente (inclusiv a obiectelor ridicate / manipulate de acestea), elemente de constructie ale cladirilor invecinate (inclusiv instalatiile aferente acestor Cladiri).
    • in cazul trasnetului, cutremurului de pamant, riscurilor atmosferice, prabusirii sau alunecarii de teren, prabusirii de corpuri terestre se acorda despagubiri si pentru pagubele produse bunurilor asigurate prin efectele indirecte ale acestor fenomene, ca de exemplu: prabusirea unui copac lovit de Trasnet, actiunea mecanica a obiectelor purtate de furtuna, daramarea acoperisurilor sau constructiilor in care se afla bunurile asigurate din cauza greutatii stratului de zapada sau de gheata ori a avalanselor de zapada, a cutremurelor de pamant, a prabusirilor sau alunecarilor de teren, a prabusirii de corpuri terestre.
   • Intervalul maxim in care se poate produce unul si acelasi eveniment asigurat este de:
    • 96 de ore consecutive pentru furtuna;
    • 72 de ore consecutive pentru grindina;
    • 504 de ore consecutive pentru inundatie;
    • 168 de ore consecutive pentru viitura, greutatea stratului de zapada sau de gheata si pentru avalansa de zapada, alunecare si prabusire de teren, prabusire de corpuri terestre si ploaie torentiala.
   • Costuri / cheltuieli acoperite
    • Asiguratorul acorda, in legatura cu daunele care pot fi despagubite in baza acestei clauze aditionale, in cadrul sumei asigurate, despagubiri pentru urmatoarele costuri / cheltuieli:
     • costuri / cheltuieli de prevenire a daunelor in situatia unui pericol iminent de producere a unui / unei Incendiu, inundatii sau prabusiri de teren care ar putea afecta bunurile asigurate, in limita de 20% din suma asigurata a bunurilor care ar putea fi afectate de evenimentele respective;
     • costuri / cheltuieli pentru stingerea unui Incendiu sau limitarea efectelor oricarui / oricarei Incendiu ori inundatii, in limita de 20% din suma asigurata a bunurilor afectate de evenimentele respective;
     • costuri / cheltuieli de transport a bunului asigurat la atelierul de reparatii cel mai apropiat de locul producerii daunei care poate face reparatia sau la locul cel mai apropiat de adapostire a bunului asigurat (daca acesta nu poate fi deplasat prin forta proprie), in limita costurilor / cheltuielilor de transport percepute de unitatile specializate, dar nu mai mult de 10% din suma asigurata a bunului afectat.
  • EXCLUDERI
   • Riscuri excluse
    • Asiguratorul nu acorda despagubiri pentru:
     • prejudicii produse sau favorizate de:
      • folosirea focului deschis, inclusiv a unei surse de lumina cu flacara deschisa (chiar aparata de sticla sau sita) sau a unor resouri ori radiatoare electrice in incaperi in care sunt depozitate sau manipulate produse usor combustibile (furaje, in, canepa, bumbac, etc.) ori produse inflamabile sau usor inflamabile (titei, benzina, alte derivate petroliere, etc.);
      • aprinderea sau nesupravegherea focului deschis in apropierea unei Cladiri sau altei constructii - inclusiv in cele in care se afla bunurile asigurate - cu peretii si/sau invelitoarea acoperisului executate din materiale usor combustibile, cu exceptia cazurilor in care aceste materiale sunt acoperite cu un strat protector de pamant, tencuiala, sau altele asemanatoare;
      • fumatul in incaperi in care sunt depozitate produse inflamabile sau combustibile ori in incaperi care sunt folosite pentru manipularea acestora;
     • in cazul exploziei pentru prejudiciile produse, direct sau indirect, prin:
      • explozia cazanelor industriale, inclusiv a celor de aburi, si/sau preincalzitoarelor si/sau supraincalzitoarelor, turbinelor, compresoarelor, a transformatoarelor, aparatelor electrice de conexiuni si/sau instalatiilor de distributie, masinilor de abur si de alimentare aferente acestora, utilajelor care functioneaza cu abur; totusi daunele produse la bunuri asigurate prin aceasta clauza aditionala de incendiul / suflul exploziei produs ca urmare a cauzelor enumerate anterior sunt acoperite, cu exceptia prejudiciilor produse subansamblului la care s-a produs explozia;
      • explozia determinata de uzura, coroziune sau defecte de fabricatie si neurmata de Incendiu;
      • boom-ul sonic, reactia in zona de combustie a unui motor cu combustie interna, precum si prin utilizarea oricarui alt echipament in care energia exploziei este utilizata in mod constient;
      • implozie (distrugerea prin contractie brusca ca urmare a egalizarii unor presiuni);
     • in cazul cutremurului de pamant pentru prejudiciile produse, direct sau indirect, de:
      • valuri rezultate in urma cutremurelor de pamant;
      • ruperea barajelor;
     • in cazul furtunii, pentru prejudicii produse:
      • bunurilor aflate in Cladiri care nu au fost date in folosinta;
      • prin inundatii datorate furtunii;
      • bunurilor aflate in aer liber, altele decat cele care prin natura lor sunt proiectate si construite pentru amplasare sau folosire, temporara sau permanenta, sub cerul liber;
      • prin infiltrarea apei de ploaie, a grindinei, a zapezii sau a murdariei prin geamuri / ferestre neetanse sau prin alte deschizaturi, in afara cazului in care aceste deschizaturi sunt produse de furtuna;
     • in cazul grindinei, pentru prejudicii produse:
      • bunurilor aflate in Cladiri care nu au fost date in folosinta;
      • bunurilor aflate in aer liber, altele decat cele care prin natura lor sunt proiectate si construite pentru amplasare sau folosire, temporara sau permanenta, sub cerul liber;
      • prin infiltrarea apei de ploaie, a grindinei, zapezii sau murdariei prin geamuri / ferestre neinchise sau
      • prin alte deschizaturi, altele decat cele produse de grindina;
     • in cazul inundatiei, pentru prejudicii produse:
      • bunurilor aflate in Cladiri care nu au fost date in folosinta;
      • prin infiltrarea apei sau murdariei prin geamuri / ferestre neinchise sau prin alte deschizaturi, altele decat cele produse de inundatie;
      • de cresterea nivelului marii sau de maree;
      • de alunecarea sau prabusirea terenului, chiar daca aceste fenomene sunt produse de inundatie;
      • bunurilor aflate in aer liber, altele decat cele care prin natura lor sunt proiectate si construite pentru amplasare sau folosire, temporara sau permanenta, sub cerul liber;
     • in cazul alunecarii sau prabusirii de teren, pentru prejudicii cauzate direct sau indirect de actiuni umane.
  • OBLIGATIILE ASIGURATULUI
   • Asiguratul are obligatia sa scoata din functiune instalatiile si / sau echipamentele electrice in cazul unui pericol iminent de inundatie sau in cazul in care, ca urmare a producerii unor deschizaturi in Cladiri in urma unei furtuni sau grindine, apa a inceput sa patrunda in interiorul cladirii in care se afla bunuri asigurate.

                                Acoperire suplimentara a autovehiculelor / vehiculelor, autospecialelor si utilajelor de constructii, agricole sau altor utilaje speciale pentru riscul de furt

  • RISCURILE SI COSTURILE / CHELTUIELILE ACOPERITE
   • In baza acestei clauze aditionale asiguratorul se obliga sa despagubeasca pe asigurat, in limita sumelor asigurate precizate in specificatia politei, pentru daune materiale produse bunului asigurat aflat la punctele de lucru sau la locurile de garare, direct de:
    • furtul bunului asigurat, al unor parti componente sau piese ale acestuia;
    • furtul prin efractie al bunului asigurat, al unor parti componente sau piese ale acestuia, aflat / aflate la adresa mentionata in specificatia politei;
    • furtul prin acte de talharie al bunului asigurat, aflat asupra asiguratului / contractantului sau a unui prepus al acestuia;
    • furtul bunurilor asigurate prin intrebuintarea cheilor originale, insa numai daca acestea au fost obtinute prin acte de talharie;
    • pagube produse bunului asigurat ca urmare a furtului sau tentativei de furt.
   • Pagubele prevazute anterior, se despagubesc chiar daca bunul asigurat nu se afla intr-o incapere.
   • Costuri / cheltuieli acoperite
    • Asiguratorul acorda in legatura cu daunele care pot fi despagubite in baza acestei clauze aditionale, in cadrul sumelor asigurate precizate in specificatia politei, despagubiri pentru costuri / cheltuieli pentru:
     • daune produse prin spargerea sau deteriorarea cu prilejul furtului sau tentativei de furt prin efractie a peretilor, acoperisului, tavanelor, usilor, ferestrelor si pardoselilor, la Cladiri sau alte constructii apartinand asiguratului, precum si a mobilierului;
     • curatarea si inlocuirea incuietorilor avariate cu prilejul furtului sau tentativei de furt prin efractie.
    • Aceste costuri / cheltuieli vor fi limitate la 10% din suma asigurata a bunurilor furate, pentru orice eveniment.
  • EXCLUDERI
   • Riscuri excluse
    • In baza acestei clauze aditionale asiguratorul nu acorda despagubiri:
     • daca organele politiei nu confirma furtul sau tentativa de furt, ori daca la acestea nu s-a inregistrat o reclamatie in legatura cu furtul sau tentativa de furt;
     • daca, dupa comiterea furtului sau tentativei de furt, paguba s-a marit prin neluarea intentionata de catre asigurat a masurilor pentru limitarea ei, pentru partea de paguba care s-a marit si daca acest fapt rezulta din actele incheiate de organele de drept (politie sau alte organe de cercetare abilitate);
     • daca in timpul cat bunul asigurat nu era folosit, iar conducatorul l-a parasit, nu i s-a scos cheia din contact si nu i s-au incuiat usile, cu exceptia situatiei cand aceste masuri nu erau posibile datorita particularitatilor de constructie ale autovehiculului sau cand bunul asigurat se afla intr-o incapere incuiata;
     • daca in momentul furtului sau tentativei de furt utilajul era desfacut in partile sale componente, inclusiv pentru prejudicii produse elementelor interschimbabile care nu sunt montate pe vehicul / autovehicul / autospeciala / utilaj, cu exceptia cazurilor in care furtul sau tentativa de furt s-a produs prin efractie la incaperea in care se afla bunul desfacut in partile sale componente;
     • pentru prejudicii produse in timpul si in perioada imediat urmatoare producerii unor incendii, explozii, caderi de corpuri, evenimente cauzate de greutatea stratului de zapada sau gheata, ori calamitati naturale (cutremure, inundatii, etc.) sau riscuri speciale (Vandalism, terorism, greve, revolte, tulburari civile);
     • insusirea ilegala, falsificarea, frauda sau alte acte comise intentionat sau din neglijenta de catre prepusii asiguratului;
     • pierderi, pierderi inexplicabile, disparitii misterioase, lipsuri la inventar, lipsuri datorate greselilor de contabilitate, erorilor de calcul sau erorilor comise cu ocazia inventarelor;
     • sustrageri din locul asigurat, pierderi suferite in cursul orelor de program din cauza neatentiei sau neglijentei prepusilor asiguratului;
     • furt prin inselatorie, furt cu intrebuintare de chei potrivite ori originale.
  • OBLIGATIILE ASIGURATULUI
   • In eventualitatea absentei asiguratului sau a prepusilor acestuia, ori pe timpul cat activitatea in afacerea sa este suspendata, usile, ferestrele si celelalte deschideri din cladirea sau din incinta in care se afla bunurile asigurate, sa fie tot timpul incuiate cu dispozitive de inchidere, iar toate sistemele de siguranta existente in momentul in care se incheie asigurarea sau asupra carora se cade de acord ulterior sa fie bine intretinute si mentinute in stare de functionare.
   • Asiguratul este obligat sa organizeze periodic, cel putin trimestrial, testarea si inspectarea sistemelor de securitate si paza.
  • CONSTATAREA DAUNELOR SI PLATA DESPAGUBIRILOR
   • In cazul in care inainte de plata despagubirii, bunurile furate au fost gasite, despagubirea se acorda numai pentru eventualele daune aparute ca urmare a furtului.
   • Plata despagubirii se face numai cu conditia ca asiguratul sa dea o declaratie prin care se obliga sa restituie total sau partial, dupa caz, despagubirea primita, daca, dupa plata despagubirii, bunurile sau o parte dintre acestea au fost gasite; cuantumul restituirii va fi egal cu valoarea bunurilor gasite, din care se scade, daca este cazul, valoarea daunelor produse bunurilor respective.
   • Asiguratorul acorda despagubiri numai in cazul in care organele politiei confirma, in scris, declansarea urmaririi penale, faptul ca bunurile nu au fost gasite dupa trecerea termenului de 30 de zile calendaristice de la declararea furtului partial ori 60 de zile calendaristice de la declararea furtului total sau, dupa caz, starea in care acestea au fost gasite.

                              Acoperire suplimentara pe timpul deplasarii a autovehiculelor / vehiculelor, autospecialelor si utilajelor de constructii, agricole sau altor utilaje speciale, inmatriculate la organele de politie

  • OBIECTUL ASIGURARII
   • Aceasta clauza aditionala este valabila pentru autovehiculele / vehiculele, autospecialele si utilajele de constructii, agricole si alte utilaje speciale inmatriculate la organele de politie, prin circulatia acestora pe drumurile publice catre sau de la santierele / punctele de lucru si in conditiile in care in timpul deplasarii nu sunt folosite ca utilaje / echipamente.
   • Aceasta clauza aditionala este valabila numai pentru autovehiculele / vehiculele, autospecialele si utilajele de constructii, agricole si alte utilaje speciale care lucreaza in majoritatea timpului pe santier sau la punctele de lucru.
  • RISCURILE ACOPERITE
   • In baza acestei clauze aditionale asiguratorul se obliga sa despagubeasca pe asigurat, in limita sumelor asigurate precizate in specificatia politei, pentru daune materiale produse direct de ciocniri, loviri si rasturnari ale autovehiculelor / vehiculelor, autospecialelor si utilajelor de constructii, agricole sau altor utilaje speciale, inmatriculate la politie si asigurate prin aceasta clauza aditionala – prin circulatia acestora pe drumurile publice.
  • EXCLUDERI
   • In cadrul acestui tip de polita nu se acorda despagubiri pentru:
    • pagubele produse anvelopelor / camerelor de aer, ca urmare a producerii evenimentelor asigurate prin aceasta clauza aditionala;
    • dauna s-a produs ca urmare a unei coliziuni cu un vehicul feroviar (exclusiv tramvai), ca urmare a nerespectarii de catre conducatorul auto a normelor legale privind trecerea la nivel cu calea ferata;
    • pagube produse instalatiilor si aparaturii electrice numai prin actiunea curentului electric
    • pagubele autovehiculului / vehiculului, autospecialei sau utilajului asigurat, ale unor parti componente sau piese ale acestuia, produse de alte cauze, cum sunt pagubele cauzate prin: intrebuintare, functionare sau uzare (ex.: ruperea fuzetelor, a amortizoarelor, a arcurilor, a supapelor, a pinioanelor, spargerea pistoanelor, deschiderea capotei, explozia pneurilor in timpul mersului, griparea motorului sau a cutiei de viteze); defecte de fabricatie (de ex.: fisuri, goluri de turnare, tratament termic necorespunzator; tensiuni interne, ajustaje si tolerante necorespunzatoare etc).
   • Daca datorita defectarii sau deteriorarii din orice cauza a unor piese ale bunului asigurat, inclusiv ale pneurilor ori sistemelor de rulare, se produc daune din riscuri asigurate, altor parti componente ale bunului asigurat decat cele din care fac parte piesele respective, acestea se despagubesc. Piesele defectate sau deteriorate din cauza carora s-au produs daune altor parti componente ale bunului asigurat nu se despagubesc.

                              Acoperire suplimentara pe timpul deplasarii a autovehiculelor / vehiculelor, autospecialelor si utilajelor de constructii, agricole sau altor utilaje speciale nesupuse inmatricularii

  • OBIECTUL ASIGURARII
   • Aceasta clauza aditionala este valabila pentru autovehiculele / vehiculele, autospecialele si utilajele nesupuse inmatricularii sau inregistrate provizoriu la primarie, in timpul deplasarilor catre sau de la santierele / punctele de lucru si in conditiile in care in timpul deplasarii nu sunt folosite ca utilaje / echipamente.
   • Aceasta clauza aditionala este valabila numai pentru autovehiculele / vehiculele, autospecialele si utilajele nesupuse inmatricularii si care lucreaza in majoritatea timpului pe santier sau la punctele de lucru.
  • RISCURILE ACOPERITE
   • In baza acestei clauze aditionale asiguratorul se obliga sa despagubeasca pe asigurat, in limita sumelor asigurate precizate in specificatia politei, pentru daune materiale produse direct de ciocniri, loviri si rasturnari pentru autovehiculele / vehiculele, autospecialele si utilajelele de constructii, agricole sau altor utilaje speciale nesupuse inmatricularii, asigurate prin aceasta clauza aditionala.
  • EXCLUDERI
   • In cadrul acestui tip de polita nu se acorda despagubiri pentru:
    • pagubele produse anvelopelor / camerelor de aer, ca urmare a producerii evenimentelor asigurate prin aceasta clauza aditionala;
    • dauna s-a produs ca urmare a unei coliziuni cu un vehicul feroviar (exclusiv tramvai), ca urmare a nerespectarii de catre conducatorul auto a normelor legale privind trecerea la nivel cu calea ferata;
    • pagube produse instalatiilor si aparaturii electrice numai prin actiunea curentului electric
    • pagubele autovehiculului / vehiculului, autospecialei sau utilajului asigurat, ale unor parti componente sau piese ale acestuia, produse de alte cauze decat cele prevazute la art. 3.1, cum sunt pagubele cauzate prin: intrebuintare, functionare sau uzare (ex.: ruperea fuzetelor, a amortizoarelor, a arcurilor, a supapelor, a pinioanelor, spargerea pistoanelor, deschiderea capotei, explozia pneurilor in timpul mersului, griparea motorului sau a cutiei de viteze); defecte de fabricatie (de ex.: fisuri, goluri de turnare, tratament termic necorespunzator; tensiuni interne, ajustaje si tolerante necorespunzatoare etc).
   • Daca datorita defectarii sau deteriorarii din orice cauza a unor piese ale bunului asigurat, inclusiv ale pneurilor ori sistemelor de rulare, se produc daune din riscuri asigurate, altor parti componente ale bunului asigurat decat cele din care fac parte piesele respective, acestea se despagubesc. Piesele defectate sau deteriorate din cauza carora s-au produs daune altor parti componente ale bunului asigurat nu se despagubesc.

                               Clauza referitoare la Sanctiuni

  • EXCLUDERI SI LIMITARI
   • In cazul in care executarea partiala sau in totalitate a politei de asigurare incalca un program de sanctiuni sau embargo impus de orice lege sau reglementare aplicabila asiguratului, contractantului sau beneficiarului, atunci, ca o consecinta a acestui fapt, asiguratorul nu-si va indeplini obligatiile care decurg din polita de asigurare in masura in care aceasta indeplinire incalca respectiva lege sau reglementare.

                               Acoperire suplimentara pentru riscul de transport valori (pe baza de limita de raspundere)

  • RISCURI ACOPERITE
   • In baza acestei clauze aditionale asiguratorul se obliga sa despagubeasca pe asigurat, in limita sumelor asigurate precizate in specificatia politei, pentru pierderea, deteriorarea si/sau distrugerea valorilor asigurate in timpul transportului, provocate de orice cauza care nu este in mod special exclusa.
   • In cazul producerii unui accident rutier sau a unei defectiuni a autovehiculului ori in cazul aparitiei oricarei alte situatii de urgenta bunurile transportate sunt acoperite de asigurare pe o perioada de 24 de ore din momentul depunerii acestora intr-un seif aflat in oricare banca.
  • EXCLUDERI
   • In baza acestei clauze aditionale asiguratorul nu acorda despagubiri pentru prejudicii produse valorilor asigurate:
    • in perioadele in care acestea se afla in orice spatii de depozitare;
    • rezultand din sau provocate de ambalarea si pregatirea insuficienta sau necorespunzatoare a bunului asigurat;
    • aflate in autovehicule nepazite.
  • SUMA ASIGURATA
   • Suma asigurata este stabilita la cererea asiguratului si reprezinta limita maxima a raspunderii asiguratorului.
  • INCEPUTUL SI SFARSITUL ASIGURARII; RASPUNDEREA ASIGURATORULUI
   • Raspunderea asiguratorului incepe din momentul asumarii exprese de catre echipa de transport a raspunderii pentru valorile asigurate, continua pe durata transportului acestora si se termina in momentul semnarii si stampilarii foii de activitate respective de catre reprezentantul autorizat al destinatarului transportului, sau in caz de nelivrare, pana in momentul predarii valorilor asigurate expeditorului acestora.
  • OBLIGATIILE ASIGURATULUI/ CONTRACTANTULUI
   • Asiguratul are urmatoarele obligatii:
    • sa transporte valorile asigurate in autovehicule destinate si specializate in acest sens;
    • sa respecte intocmai graficele de revizii si reparatii ale autovehiculelor si echipamentelor din dotare, in conformitate cu cerintele producatorului;
    • sa asigure securitatea valorilor asigurate in timpul transportului cu personal de paza inarmat cu arme de foc (soferul nu este considerat personal de paza);
    • sa ia toate masurile rezonabile pentru siguranta bunurilor asigurate si prevenirea daunelor, inclusiv prin evitarea deplasarilor autovehiculelor pe trasee nesigure;
    • sa inregistreze la zi foile de activitate si sa pastreze evidenta stricta a acestora;
    • sa aplice criterii rezonabile de selectie a angajatilor si subcontractantilor.
   • Obligatiile de mai sus sunt valabile in situatia in care asiguratul / contractantul transporta cu propriile autovehicule bunurile asigurate.
   • In caz de accident rutier, defectiune in timpul transportului a autovehiculului sau in orice alta situatie de urgenta, asiguratul poate utiliza alte autovehicule decat cele precizate, cu unicul scop de a pune in siguranta valorile asigurate prin depunerea acestora intr-un seif sau prin predarea acestora destinatarului.

                              Acoperire suplimentara pentru riscul de transport valori (cu avizare pe transport)

  • RISCURI ACOPERITE
   • In baza acestei clauze aditionale asiguratorul se obliga sa despagubeasca pe asigurat, in limita sumelor asigurate precizate in specificatia politei, pentru pierderea, deteriorarea si/sau distrugerea valorilor asigurate in timpul transportului, provocate de orice cauza care nu este in mod special exclusa.
   • In cazul producerii unui accident rutier sau a unei defectiuni a autovehiculului ori in cazul aparitiei oricarei alte situatii de urgenta bunurile transportate sunt acoperite de asigurare pe o perioada de 24 de ore din momentul depunerii acestora intr-un seif aflat in oricare banca.
  • EXCLUDERI
   • In baza acestei clauze aditionale asiguratorul nu acorda despagubiri pentru prejudicii produse valorilor asigurate:
    • in perioadele in care acestea se afla in orice spatii de depozitare;
    • rezultand din sau provocate de ambalarea si pregatirea insuficienta sau necorespunzatoare a bunului asigurat;
    • aflate in autovehicule nepazite.
  • SUMA ASIGURATA
   • Suma asigurata corespunzatoare acestei clauze trebuie avizata de catre asigurat inaintea fiecarui transport, prin completarea Formularului de avizare si transmiterea acestuia catre asigurator.
  • PRIMA DE ASIGURARE
   • Asiguratul achita inainte de intrarea in vigoare a asigurarii o prima minima si de depozit stabilita la incheierea politei ca procent din prima estimata pe perioada de asigurare.
   • Prima de asigurare va fi regularizata la termenele stabilite de comun acord, in functie de suma asigurata a valorilor efectiv transportate, astfel:
    • in cazul in care prima minima si de depozit platita este mai mare decat prima care ar fi trebuit platita corespunzator sumei asigurate a valorilor efectiv transportate, nu se face niciun fel de retur catre asigurat;
    • in cazul in care prima minima si de depozit platita la inceputul perioadei de asigurare este mai mica decat prima care ar fi trebuit platita corespunzator sumei asigurate a valorilor efectiv transportate, asiguratul va achita diferenta de prima.
  • INCEPUTUL SI SFARSITUL ASIGURARII; RASPUNDEREA ASIGURATORULUI
   • Raspunderea asiguratorului incepe din momentul asumarii exprese de catre echipa de transport a raspunderii pentru valorile asigurate, continua pe durata transportului acestora si se termina in momentul semnarii si stampilarii foii de activitate respective de catre reprezentantul autorizat al destinatarului transportului, sau in caz de nelivrare, pana in momentul predarii valorilor asigurate expeditorului acestora.
  • OBLIGATIILE ASIGURATULUI / CONTRACTANTULUI
   • Asiguratul are urmatoarele obligatii:
    • sa transporte valorile asigurate in autovehicule destinate si specializate in acest sens;
    • sa respecte intocmai graficele de revizii si reparatii ale autovehiculelor si echipamentelor din dotare, in conformitate cu cerintele producatorului;
    • sa asigure securitatea valorilor asigurate in timpul transportului cu personal de paza inarmat cu arme de foc (soferul nu este considerat personal de paza);
    • sa ia toate masurile rezonabile pentru siguranta bunurilor asigurate si prevenirea daunelor, inclusiv prin evitarea deplasarilor autovehiculelor pe trasee nesigure;
    • sa transmita catre asigurator formularul de avizare completat inaintea fiecarui transport de valori pe care il efectueaza;
    • sa inregistreze la zi foile de activitate si sa pastreze evidenta stricta a acestora;
    • sa aplice criterii rezonabile de selectie a angajatilor si subcontractantilor.
   • Obligatiile anterioare sunt valabile in situatia in care asiguratul / contractantul transporta cu propriile autovehicule bunurile asigurate.
   • In caz de accident rutier, defectiune in timpul transportului a autovehiculului sau in orice alta situatie de urgenta, asiguratul poate utiliza alte autovehicule decat cele precizate, cu unicul scop de a pune in siguranta valorile asigurate prin depunerea acestora intr-un seif sau prin predarea acestora destinatarului.
  • SUBASIGURARE / SUPRAASIGURARE
   • Prin exceptie, pentru valorile asigurate prin polita, subasigurarea se aplica.

                                Acoperire suplimentara pentru Avarii accidentale produse de furtuna, ploaie torentiala si grindina

  • RISCURI ACOPERITE
   • In baza acestei clauze aditionale asiguratorul se obliga sa despagubeasca pe asigurat, in limita sumelor asigurate precizate in specificatia politei, pentru daune cauzate de Avarii accidentale produse in interiorul masinii asigurate, ca efect direct si imediat al:
    • furtunii;
    • ploii torentiale;
    • grindinei.
   • Intervalul maxim in care se poate produce unul si acelasi eveniment asigurat este de:
    • 96 de ore consecutive pentru furtuna;
    • 72 de ore consecutive pentru grindina;
  • EXCLUDERI
   • In baza acestei clauze aditionale asiguratorul nu acorda despagubiri pentru:
    • prejudicii produse masinilor aflate in aer liber, altele decat cele care prin natura lor sunt proiectate si construite pentru a functiona temporar sau permanent, in aer liber;
    • prejudicii produse direct sau indirect de acumularile de apa sau de gheata datorate ploii torentiale, furtunii sau grindinei;
    • prejudicii cauzate de infiltrarea / patrunderea apei de ploaie, a grindinei, a murdariei sau obiectelor ori vietatilor prin deschizaturi rezultate din inexistenta ori indepartarea elementelor specifice de protectie (site, gratare, ecrane/capace de protectie etc.) cu care a fost dotata masina de catre constructor, altele decat deschizaturile produse de actiunea mecanica directa a furtunii sau grindinii;
    • prejudicii produse retelelor electrice exterioare (stalpi si cabluri / linii electrice).

                               Acoperire suplimentara pentru asigurarea suporturilor de transport de la benzile transportoare si a lanturilor

  • OBIECTUL ASIGURARII; RISCURI ACOPERITE
   • Bunuri asigurate
    • In baza acestei clauze aditionale asiguratorul se obliga sa despagubeasca pe asigurat, in limita sumelor asigurate mentionate in specificatia politei, pentru daune datorate in mod direct riscurilor asigurate prin polita care afecteaza suporturile de transport si / sau lanturile masinilor asigurate.
   • Riscuri asigurate
    • Asiguratorul acorda despagubiri pentru inlocuirea sau repararea suporturilor de transport si / sau lanturilor masinilor asigurate, datorita producerii unor Avarii accidentale, din cauze cuprinse in asigurare si in limita sumelor asigurate mentionate in specificatia politei
  • EXCLUDERI
   • In baza acestei clauze aditionale asiguratorul nu acorda despagubiri pentru prejudicii produse suporturilor de transport si / sau lanturilor, ca o consecinta a uzurii excesive a acestora.
  • STABILIREA SI PLATA DESPAGUBIRILOR
   • La calculul uzurii suporturilor de transport sau lanturilor avariate se va considera o uzura anuala de minimum 15% din valoarea de inlocuire a acestora.

                              Acoperire suplimentara pentru asigurarea cablurilor neelectrice

  • OBIECTUL ASIGURARII; RISCURI ACOPERITE
   • Bunuri asigurate
    • In baza acestei clauze aditionale asiguratorul se obliga sa despagubeasca pe asigurat, in limita sumelor asigurate precizate in specificatia politei pentru daune produse cablurilor neelectrice apatinand masinii asigurate.
   • Riscuri acoperite
    • Asiguratorul acorda despagubiri pentru inlocuirea cablurilor neelectrice, datorita producerii unor Avarii accidentale constand in sectionarea completa a acestor cabluri, din cauze cuprinse in asigurare.
  • EXCLUDERI
   • In baza acestei clauze aditionale asiguratorul nu acorda despagubiri pentru daune produse:
    • cabluri de ancorare si de tractiune in plan orizontal (ex.: cabluri de ancorare a utilajelor, navelor, cabluri de remorcare a vehiculelor etc.);
    • cablurilor neelectrice, ca o consecinta a uzurii excesive a acestora;
    • cablurilor neelectrice care prezentau inainte de producerea avariei, zdrobiri, ruperi sau razuiri ale firelor sau suvitelor cablurilor care ar fi trebuit sa determine inlocuirea acestor cabluri.
  • STABILIREA SI PLATA DESPAGUBIRILOR
   • La calculul uzurii cablurilor neelectrice avariate se va considera o uzura anuala de minimum 25% din valoarea de inlocuire a acestora.

                               Acoperire suplimentara pentru asigurarea tuburilor electronice si lampilor de iluminat

  • OBIECTUL ASIGURARII; RISCURI ACOPERITE
   • Bunuri asigurate
    • In baza acestei clauze aditionale asiguratorul se obliga sa despagubeasca pe asigurat, in limita sumelor asigurate precizate in specificatia politei, pentru daune datorate in mod direct riscurilor asigurate prin polita, care afecteaza urmatoarele componente ale masinilor asigurate:
     • tuburile electronice;
     • proiectoarele si lampile de iluminat incorporate;
     • baloanele si ecranele de sticla asociate tuburilor electronice, lampilor si proiectoarelor.
   • Riscuri acoperite
    • Asiguratorul acorda despagubiri pentru inlocuirea tuburilor, proiectoarelor / lampilor de iluminat, a baloanelor si ecranelor de sticla asociate acestora, datorita producerii unor Avarii accidentale, din cauze cuprinse in asigurare si in limita sumelor asigurate mentionate in specificatia politei.

                                  Acoperire suplimentara pentru asigurarea masinilor portabile

  • OBIECTUL ASIGURARII; RISCURI ACOPERITE
   • Bunuri asigurate
    • In baza acestei clauze aditionale asiguratorul se obliga sa despagubeasca pe asigurat, in limita sumelor asigurate precizate in specificatia politei, pentru daune datorate in mod direct riscurilor asigurate prin polita, care afecteaza masinile portabile.
   • Riscuri acoperite
    • Asiguratorul acorda despagubiri pentru inlocuirea / repararea masinilor sau echipamentelor portabile, datorita producerii unor Avarii accidentale, din cauze cuprinse in asigurare si in limita sumelor asigurate mentionate in specificatia politei.

                                Acoperire suplimentara pentru asigurarea agentilor frigorifici

  • OBIECTUL ASIGURARII; RISCURI ACOPERITE
   • Bunuri asigurate
    • In baza acestei clauze aditionale asiguratorul se obliga sa despagubeasca pe asigurat, in limita sumelor asigurate precizate in specificatia politei, pentru daune datorate in mod direct riscurilor asigurate prin polita care afecteaza agentul frigorific continut in masinile asigurate.
   • Riscuri acoperite
    • Asiguratorul acorda despagubiri pentru inlocuirea / completarea agentului frigorific pierdut, datorita avarierii accidentale a agregatul frigorific (fisurare sau crapare), din cauze cuprinse in asigurare si in limita sumei asigurate pentru agentul frigorific respectiv, mentionata in specificatia politei.

                               Acoperire suplimentara pentru asigurarea lubrifiantilor si agentilor de racire

  • OBIECTUL ASIGURARII; RISCURI ACOPERITE
   • Bunuri asigurate
    • In baza acestei clauze aditionale asiguratorul se obliga sa despagubeasca pe asigurat, in limita sumelor asigurate precizate in specificatia politei, pentru daune datorate in mod direct riscurilor asigurate prin polita care afecteaza lubrifiantul sau agentul de racire continut in masinile asigurate.
   • Riscuri acoperite
    • Asiguratorul acorda despagubiri pentru inlocuirea / completarea lubrifiantului / agentului de racire pierdut, datorita avarierii accidentale a masinii (fisurare sau crapare), din cauze cuprinse in asigurare si in limita sumei asigurate pentru lubrifiantul / agentul de racire respectiv, mentionata in specificatia politei.

                               Acoperire suplimentara pentru asigurarea lichidelor hidraulice

  • OBIECTUL ASIGURARII; RISCURI ACOPERITE
   • Bunuri asigurate
    • In baza acestei clauze aditionale asiguratorul se obliga sa despagubeasca pe asigurat, in limita sumelor asigurate precizate in specificatia politei, pentru daune datorate in mod direct riscurilor asigurate prin polita care afecteaza lichidului hidraulic continut in masinile asigurate.
   • Riscuri acoperite
    • Asiguratorul acorda despagubiri pentru inlocuirea / completarea lichidului hidraulic pierdut, datorita avarierii accidentale a masinii (fisurare sau crapare), din cauze cuprinse in asigurare si in limita sumei asigurate pentru lichidul hidraulic respectiv, mentionata in specificatia politei.

                                Acoperire suplimentara pentru asigurarea cablurilor si bobinajelor electrice

  • OBIECTUL ASIGURARII; RISCURI ACOPERITE
   • Bunuri asigurate
    • In baza acestei clauze aditionale asiguratorul se obliga sa despagubeasca pe asigurat, in limita sumelor asigurate precizate in specificatia politei, pentru daune datorate in mod direct riscurilor asigurate prin polita care afecteaza cablurile si bobinajele electrice ale masinilor asigurate.
   • Riscuri acoperite
    • Asiguratorul acorda despagubiri pentru inlocuirea / repararea cablurilor si bobinajele electrice, datorita avarierii accidentale din cauze cuprinse in asigurare si in limita sumelor asigurate mentionate in specificatia politei.
  • EXCLUDERI
   • In baza acestei clauze aditionale asiguratorul nu acorda despagubiri pentru daune produse cablurilor si bobinajelor electrice, ca o consecinta a uzurii excesive a acestora.
  • STABILIREA SI PLATA DESPAGUBIRILOR
   • La calculul uzurii cablurilor si bobinajelor electrice avariate se va considera o uzura anuala de minimum 5% din valoarea de inlocuire a acestora.

                               Acord special pentru lucru sezonier

  • RASPUNDEREA ASIGURATORULUI
   • Raspunderea asiguratorului in legatura cu daune rezultate din Avarii accidentale ale masinii ce face obiectul acestei clauze aditionale este in vigoare numai intre datele expres declarate.

                               Acord special pentru lucru alternativ

  • PRIMA DE ASIGURARE
   • Prima de asigurare pentru masinile-pereche asigurate in baza acestei clauze aditionale va fi redusa cu 50% daca in perioada de asigurare acestea vor indeplini cumulativ urmatoarele conditii:
    • incarcarea masinii de baza este transferata masinii de rezerva numai daca perioada de inactivitate (oricare ar fi aceasta) a masinii de baza, in cazurile de exceptie, depaseste sapte zile consecutive;
    • perioada totala de inactivitate a masinii de baza, in cazurile de exceptie, depaseste 30 zile in orice an de asigurare.
   • In cazul in care nu sunt indeplinite conditiile anterioare asiguratul va plati supraprimele solicitate de asigurator.
  • OBLIGATIILE ASIGURATULUI / CONTRACTANTULUI
   • In baza acestei clauze aditionale, asiguratul este obligat:
    • sa comunice in scris catre asigurator deindata, situatiile in care masinile asigurate in baza acestei clauze aditionale, pentru care s-a acordat reducerea de 50%, sunt folosite / exploatate altfel decat in conditiile de reducere prevazute;
    • sa achite catre asigurator supraprimele corespunzatoare in situatiile mentionate mai sus.

                                 Acoperire suplimentara pentru asigurarea bunurilor inconjuratoare pentru daune produse de Avarii accidentale ale masinilor

  • COSTURI / CHELTUIELI ACOPERITE
   • In baza acestei clauze aditionale, asiguratorul se obliga sa despagubeasca pe asigurat, in limita sumelor asigurate precizate in specificatia politei, pentru costurile / cheltuielile legate de daunele produse bunurilor inconjuratoare, ca urmare directa a:
    • daunelor indemnizabile la orice masina asigurata prin polita;
    • impactului rezultat din orice operatiuni normale de ridicare, coborare sau alt gen de manipulare executate de orice masina asigurata, chiar daca masina asigurata nu este avariata in urma impactului.
   • Costurile / cheltuielile acoperite in baza acestei clauze aditionale sunt cele legate de daunele produse de masinile care au fost mentionate in specificatia politei, ca fiind susceptibile de a produce prejudicii bunurilor inconjuratoare.
  • EXCLUDERI
   • In baza acestei clauze aditionale asiguratorul nu acorda despagubiri pentru:
    • prejudicii produse bunurilor inconjuratoare de masini ce nu sunt asigurate;
    • prejudicii produse bunurilor inconjuratoare de avarii sau alte evenimente ce nu sunt asigurate;
    • prejudicii produse bunurilor inconjuratoare de Incendiu, oricare ar fi cauza producerii acestuia, inclusiv de operatiunile de stingere a incendiului;
  • SUBASIGURARE / SUPRAASIGURARE
   • Prin exceptie, pentru costurile / cheltuielile asigurate prin aceasta clauza aditionala, subasigurarea nu se aplica.

                               Acoperire suplimentara pentru Avarii accidentale produse boilerelor si recipientelor sub presiune

  • OBIECTUL ASIGURARII; RISCURI ACOPERITE
   • Bunuri asigurate
    • Bunurile asigurate sunt boilerele si/sau recipientele sub presiune mentionate expres in specificatia politei.
   • Riscuri acoperite
    • Asiguratorul acorda despagubiri pentru inlocuirea / repararea boilerelor sau recipientelor sub presiune datorita avarierii accidentale a acestora (fisurare, crapare, Explozie etc), din cauze cuprinse in asigurare si in limita sumelor asigurate mentionate in specificatia politei.
  • EXCLUDERI
   • Bunuri excluse
    • Asiguratorul nu acorda despagubiri pentru conductele de abur sau de alimentare cu apa si preincalzitoarele / economizoarele aferente bunurilor asigurate care nu sunt incorporate in boiler, cu exceptia celor care au fost in mod expres nominalizate in specificatia politei ca fiind preluate in asigurare.
   • Riscuri excluse
    • In baza acestei clauze aditionale asiguratorul nu raspunde pentru:
     • prejudicii cauzate direct sau indirect de orice explozii sau deformari ce se produc in afara situatiilor in care boilerele si / sau recipientele sub presiune se afla in timpul operatiunilor normale de functionare;
     • prejudicii constand in:
      • defecte datorate uzurii sau pierderilor de material ale oricarui boiler sau recipient sub presiune (fie ca acestea sunt provocate de exsudare, condens, scurgeri, rasuflari, neetanseitati, coroziune, actiunea combustibilului sau din orice alta cauza), aparitia rizurilor, scobiturilor sau fisurilor pe suprafata oricarei portiuni a oricarui boiler sau recipient sub presiune, sau deteriorarea acestora in general, ori aparitia si extinderea crapaturilor, retusurilor, exfolierilor, stratificarilor si altor defecte, sau craparea, ruperea ori cedarea imbinarilor si etansarilor, sau aparitia de protuberante pe peretii tevilor si deformarea acestora datorita supraincalzirii (cu exceptia cazurilor in care din astfel de defecte, fisuri, crapaturi, cedari sau protuberante rezulta o Explozie sau o deformare), sau craparea portiunilor confectionate din fonta ale cazanelor de incalzire sau a altor recipiente confectionate din fonta;
      • craparea sau cedarea individuala a tevilor cazanelor acvatubulare, cazanelor de locomotiva sau oricarui alt tip de cazan multitubular, sau ale supraincalzitoarelor sau preincalzitoarelor ori economizoarelor, cu exceptia cazurilor in care din astfel de defecte rezulta o Explozie sau o deformare;
      • pierderea sau deteriorarea fluidelor continute in boilere sau recipiente sub presiune, chiar ca urmare a exploziei sau deformarii.
  • OBLIGATIILE ASIGURATULUI / CONTRACTANTULUI
   • Asiguratul / contractantul trebuie sa respecte toate prevederile legale stabilite de I.S.C.I.R. (Inspectia de Stat pentru controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat) precum si orice alte prevederi legale referitoare la boilere si recipiente sub presiune.
  • CLAUZA PRIVIND STATUTUL OPERATIONAL
   • Asiguratorul nu are nici o raspundere in cazul producerii unei explozii sau deformari a boilerului sau recipientului sub presiune asigurat in baza acestei clauze aditionale, daca nu exista o autorizatie (valabila la data producerii evenimentului asigurat) emisa fara restrictii de autoritatea competenta care sa dea dreptul de exploatare a acestuia.

                                Acoperire suplimentara pentru costuri de demolare, demontare si remontare a bunurilor in cazul avariilor accidentale ale masinilor

  • COSTURI / CHELTUIELI ACOPERITE
   • In baza acestei clauze aditionale asiguratorul se obliga sa despagubeasca pe asigurat, in limita sumelor asigurate precizate in specificatia politei, pentru acoperirea costurilor/ cheltuielilor suplimentare suportate de catre asigurat, in urma producerii sau aparitiei oricarui eveniment asigurat prin polita, necesare scoaterii / extragerii masinilor avariate sau a unor subansambluri ale acestora in vederea repararii / inlocuirii, precum si operatiunilor ulterioare de introducere si montare a masinilor ori subansamblelor reparate/ inlocuite si anume:
    • costuri / cheltuieli de demolare (partiala sau totala) a cladirilor ori de demontare a altor structuri in care este amplasata masina asigurata care a suferit o avarie accidentala, precum si cheltuieli de refacere / remontare a acestor Cladiri / structuri dupa efectuarea lucrarilor de reparatii / inlocuiri la masina avariata;
    • costuri / cheltuieli de demontare si/sau mutare a unor masini sau altor bunuri aflate in proximitatea masinii avariate precum si cheltuieli de montare / mutare ulterioara a acestor masini / bunuri dupa efectuarea lucrarilor de reparatii / inlocuiri la masina avariata.
   • Aceste costuri / cheltuieli vor fi limitate la 20% din suma asigurata a masinii avariate, dar nu vor putea depasi suma asigurata pentru aceasta clauza aditionala, pentru orice eveniment si in total pe intreaga perioada de asigurare.
   • Cu acceptul prealabil al asiguratorului limita de mai sus poate fi depasita.
  • EXCLUDERI
   • In baza acestei clauze aditionale asiguratorul nu acorda despagubiri pentru lucrari de demolare, demontare sau mutare ori pentru lucrari de refacere, remontare, mutare, ulterioare efectuarii lucrarilor de reparatii / inlocuiri care nu sunt strict necesare efectuarii operatiunilor de reparare / inlocuire ori remontarii ulterioare a masinii / masinilor avariate.
  • SUMA ASIGURATA
   • Suma asigurata pentru costurile / cheltuielile acoperite prin aceasta clauza aditionala este cea inscrisa in specificatia politei, fiind totusi limitata la 50.000 EUR sau echivalent.
  • STABILIREA SI PLATA DESPAGUBIRILOR
   • In cazul in care doua sau mai multe masini au suferit daune iar costurile acoperite prin aceasta clauza aditionala vizeaza unul si acelasi bun atunci aceste costuri vor fi luate in considerare o singura data, pentru masina avariata cu suma asigurata cea mai mare.
  • SUBASIGURARE / SUPRAASIGURARE
   • 0Prin exceptie, pentru costurile / cheltuielile asigurate in mod expres prin aceasta clauza aditionala, subasigurarea nu se aplica.

                                Acoperire suplimentara pentru Avarii accidentale produse de incendiul provenit din interiorul masinii

  • RISCURI ACOPERITE
   • In baza acestei clauze aditionale asiguratorul se obliga sa despagubeasca pe asigurat, in limita sumelor asigurate precizate in specificatia politei, pentru daune cauzate in mod direct de incendiul produs in interiorul masinii asigurate, ca rezultat al unei Avarii accidentale asigurate prin polita.
  • EXCLUDERI
   • In baza acestei clauze aditionale asiguratorul nu acorda despagubiri pentru prejudicii cauzate direct sau indirect de incendiul provenit din exteriorul masinii asigurate, oricare ar fi cauza izbucnirii incendiului;

                                 Acoperire suplimentara pentru Avarii accidentale ale centralelor termice

  • OBIECTUL ASIGURARII / RISCURI ACOPERITE
   • Bunuri asigurate
    • Bunurile asigurate sunt centralele termice mentionate expres in specificatia politei.
   • Riscuri acoperite
    • Asiguratorul acorda despagubiri pentru inlocuirea / repararea centralelor termice datorita avarierii accidentale a acestora, din cauze cuprinse in asigurare si in limita sumelor asigurate mentionate in specificatia politei.
  • EXCLUDERI
   • Bunuri excluse
    • Asiguratorul nu acorda despagubiri pentru:
     • grupuri generatoare de agent termic din cadrul termocentralelor.
     • centrale termice ”second hand” respectiv care nu au fost achizitionate si montate ca centrale noi; cu acceptul expres si scris al asigurator se pot prelua in asigurare si astfel de centrale termice dar numai cu indeplinirea cumulata a urmatoarelor conditii:
      • centrala termica sa respecte procedura legala privind autorizarea functionarii.
      • centrala termica sa aiba o vechime de maximum 6 ani de la data fabricatiei.
     • centrale termice care au o vechime in exploatare mai mare de:
      • 10 ani, in cazul centralelor murale (de apartament);
      • 15 ani, in cazul centralelor (la sol) de incinta, cladire, bloc sau scara.
       • Vechimea in exploatare se considera ca fiind durata scursa de la punerea in functiune a centralei termice (conform procesului verbal de punere in functiune a centralei termice, avizat de prestatorul de specialitate autorizat) si pana la data solicitarii preluarii in asigurare; in cazul centralelor ”second hand” vechimea in exploatare se ia in considerare in raport cu data fabricatiei. Cu acceptul expres si scris al asigurator vechimea in exploatare poate fi mai mare la preluarea in asigurare.
     • piese / elemente care prin natura lor sau a modului de utilizare sunt supuse unui grad mare de uzura, inclusiv piese / elemente care necesita schimbarea periodica (ex.: site, filtre, garnituri, gratare, duze, injectoare si alte asemenea), indicatoare / avertizoare luminoase, cabluri de conexiune altele decat cele din interiorul centralei termice asigurate, tevi / conducte si furtune flexibile, materiale de etansare, combustibili.
      • ​Daunele produse centralelor termice asigurate ca urmare a avarierii pieselor, elementelor sau materialelor excluse mai sus sunt acoperite, cu exceptia prejudiciilor produse pieselor / elementelor / materialelor respective.
     • instalatiile bransate la centrala termica, ca de exemplu: corpuri radiatoare (calorifere), instalatii sanitare, inclusiv elementele de racord ale acestor instalatii la centrala termica.
   • Riscuri excluse
    • Asiguratorul nu raspunde pentru prejudicii rezultate din pierderea sau deteriorarea fluidelor continute in echipamentul centralei termice precum si combustibililor, chiar ca urmare a producerii unui eveniment asigurat.
  • OBLIGATIILE ASIGURATULUI / CONTRACTANTULUI
   • Asiguratul / contractantul trebuie sa respecte toate prevederile legale stabilite de I.S.C.I.R. (Inspectia de Stat pentru controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat) precum si orice alte prevederi legale referitoare la boilere si recipiente sub presiune.
   • Asiguratul / contractantul trebuie sa respecte termenele si procedurile legale prevazute de lege, producator si prestatorul de specialitate autorizat, privind autorizarea, exploatarea, intretinerea, verificarea periodica a centralei termice si casarea acesteia.
  • CLAUZA PRIVIND STATUTUL OPERATIONAL
   • Asiguratorul nu are nicio raspundere in cazul producerii unei Avarii accidentale la centrala termica asigurata in baza acestei clauze aditionale, daca nu exista o autorizatie (valabila la data producerii evenimentului asigurat) emisa fara restrictii de autoritatea competenta care sa dea dreptul de exploatare a centralei.

                              Excluderea riscului de Avarii accidentale ale echipamentelor electronice

  • EXCLUDERI
   • Prin exceptie, asiguratorul nu acorda despagubiri pentru nici un fel de prejudicii produse echipamentelor electronice asociate masinii / masinilor asigurate mentionate in mod expres in specificatia politei.
   • Sunt acoperite insa prin asigurare daunele produse masinii asigurate ca urmare a avariilor accidentale ale echipamentelor electronice astfel excluse.
  Obligatiile Asiguratului: 

                 Principalele obligatii pe care asiguratul le are prin polita de asigurare complexa de Incendiu si alte riscuri, a cladirilor si bunurilor industriale de la OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A. sunt:

  • Inaintea intrarii in vigoare a asigurarii si in timpul derularii acesteia:
   • sa furnizeze asiguratorului informatii complete si detaliate cu privire la imprejurarile esentiale privind riscul, prin completarea cererii – chestionar. Sunt considerate imprejurari esentiale privind riscul acelea care ar putea sa influenteze asiguratorul in decizia sa de a accepta sau de a respinge riscul, ori de a-l accepta pe baza unor intelegeri sau recomandari speciale;
   • sa comunice in scris catre asigurator orice modificare aparuta referitor la adresa sediului / domiciliului bunurilor asigurate, precum si orice modificari ale imprejurarilor esentiale privind riscul (exemple: schimbarea activitatii desfasurate la locatia asigurata, suspendarea / retragerea avizelor sau autorizatiilor de functionare, reducerea, nefunctionarea sau inlaturarea mijloacelor de protectie, suspendarea / intreruperea activitatii pe o perioada mai mare de 30 de zile calendaristice consecutive), de indata ce a luat cunostinta de acestea si sa ia pe seama sa, potrivit cu imprejurarile, toate masurile de prevenire suplimentare pentru evitarea producerii sau aparitiei unor daune;
   • sa raspunda in scris la solicitarile asiguratorului cu privire la imprejurarile esentiale privind riscul pe care le cunoaste si sa se conformeze recomandarilor facute in scris de asigurator privind masurile de prevenire a daunelor;
   • sa nu faca si/sau sa nu permita modificari care ar duce la majorarea riscului;
   • sa achite obligatiile de plata a primei de asigurare in cuantumul si la datele scadente stabilite in specificatia politei;
   • sa intretina bunurile asigurate in bune conditii prin intreprinderea tuturor actiunilor necesare si in conformitate cu dispozitiile legale si/sau recomandarile / instructiunile producatorului, manifestand diligenta unui bun proprietar, in scopul prevenirii producerii sau aparitiei oricarui eveniment asigurat;
   • sa tina evidenta bunurilor asigurate in conformitate cu dispozitiile legale, astfel incat sa fie exclusa posibilitatea pierderii sau distrugerii evidentelor impreuna cu bunurile asigurate;
   • sa permita reprezentantilor asiguratorului sa efectueze inspectii de risc si sa verifice, ori de cate ori acestia considera necesar, modul in care sunt intretinute bunurile asigurate si in care sunt indeplinite recomandarile facute cu ocazia efectuarii inspectiilor de risc;
   • sa mentina in stare de functionare toate elementele / sistemele de protectie (inclusiv in afara orelor de program sau cand partea din incinta asigurata ramane nesupravegheata) respectand graficele de inspectii / teste impuse de producator / unitatea service sau alte norme legale aplicabile;
   • sa comunice in scris, in termen de 10 zile calendaristice, catre asigurator disparitia interesului asigurat si noul titular al interesului asigurat in scopul stabilirii posibilitatilor de continuare a politei cu acesta din urma, in calitate de asigurat (de exemplu in situatia instrainarii bunului asigurat, incetarii uzufructului asupra bunului asigurat etc.);
   • sa informeze in scris asiguratorul in termen de maxim 72 de ore de la momentul in care a luat la cunostinta despre deschiderea unei proceduri stabilite de legea privind procedura insolventei.
    • In situatia in care asiguratul / contractantul nu informeaza asiguratorul despre aparitia acestei situatii, polita isi suspenda automat efectele juridice, fara nicio procedura prealabila, dupa implinirea unui termen de 10 zile calendaristice calculat de la data la care a expirat termenul pentru indeplinirea obligatiei de informare, indiferent de data si imprejurarile in care asigurator a luat cunostinta de neindeplinirea obligatiei.
  • In cazul producerii sau aparitiei oricarui eveniment asigurat:
   • sa instiinteze de indata, potrivit evenimentului asigurat, unitatile de pompieri, politia sau alte organe abilitate prin lege, cele mai apropiate de locul producerii sau aparitiei evenimentului, cerand intocmirea de acte cu privire la cauzele si imprejurarile producerii sau aparitiei evenimentului, la daunele provocate, precum si la precizarea eventualilor vinovati;
   • sa ia, potrivit cu imprejurarile, toate masurile necesare pentru limitarea daunelor, respectiv pentru protejarea, salvarea, pastrarea si paza bunurilor asigurate ramase ca urmare a producerii sau aparitiei evenimentului asigurat, precum si pentru prevenirea degradarilor ulterioare ale acestora;
   • sa instiinteze in scris asiguratorul despre producerea sau aparitia evenimentului asigurat, cat mai curand posibil, dar nu mai tarziu de 48 de ore de la momentul cand a cunoscut sau trebuia sa cunoasca producerea sau aparitia acestuia, precizand seria, numarul si data emiterii politei precum si locul unde se afla bunurile avariate sau distruse;
   • sa trimita in scris la asigurator pretentiile de despagubire in termen de 10 zile de la momentul cand a cunoscut sau trebuia sa cunoasca producerea sau aparitia evenimentului asigurat, dand informatii despre natura daunei, felul bunurilor avariate sau distruse, locul, data, ora, cauzele si imprejurarile producerii sau aparitiei evenimentului asigurat, marimea prejudiciului suferit;
   • sa puna de indata la dispozitia asiguratorului toate actele incheiate de organele abilitate, documentele si evidentele necesare pentru verificarea existentei si valorii bunurilor asigurate, precum si orice alte detalii si dovezi care au relevanta pentru stabilirea dreptului la despagubire si a despagubirii cuvenite;
   • sa pastreze starea de fapt in urma producerii sau aparitiei evenimentului asigurat pana la obtinerea acordului asigurator pentru inceperea activitatilor de indepartare a urmarilor daunei, si sa furnizeze catre asigurator toate informatiile si probele solicitate, permitand acesteia sa faca investigatii referitoare la cauza si marimea daunei, precum si la marimea despagubirii cuvenite;
   • sa repuna in functiune bunurile daunate, numai dupa primirea acordului asiguratorului;
   • sa ia toate masurile si sa indeplineasca toate formalitatile pentru conservarea dreptului la regres al asiguratorului fata de tertii vinovati de producerea daunei;
   • sa faca dovada interesului sau cu privire la bunurile asigurate;
   • sa informeze in scris asiguratorul daca bunurile asigurate sunt ipotecate si, in caz afirmativ, si creditorul ipotecar;
   • sa informeze in scris asiguratorul, in termen de maxim 72 de ore de la momentul in care a luat cunostinta despre inceperea urmaririi penale impotriva persoanelor alese sau numite in conformitate cu prevederile legale si autorizate sa reprezinte asiguratul, contractantul sau beneficiarul (persoane juridice), persoanelor din conducerea acestora, persoanelor carora le-au fost delegate atributii de conducere a acestora, asociatilor acestora, asiguratului, contractantului sau beneficiarului (persoane fizice), pentru fapte care au legatura cu producerea evenimentului asigurat.
  • In cazul neindeplinirii obligatiilor prevazute:
   • Polita este lovita de nulitate in caz de declaratie inexacta sau de reticenta facuta cu rea-credinta de catre asigurat sau contractant cu privire la imprejurari care, daca ar fi fost cunoscute de catre asigurator, l-ar fi determinat pe acesta din urma sa nu incheie polita ori sa nu o incheie in conditiile respective, chiar daca declaratia sau reticenta nu a avut influenta asupra producerii evenimentului asigurat. Primele de asigurare platite raman dobandite de asigurator, care, de asemenea, poate cere si plata primelor cuvenite pana la momentul la care a luat cunostinta de cauza de nulitate;
   • In caz de declaratie inexacta sau de reticenta facuta din culpa de catre asigurat sau contractant, constatata inainte de producerea evenimentului asigurat, cu privire la imprejurari care, daca ar fi fost cunoscute de catre asigurator, l-ar fi determinat pe acesta din urma sa nu incheie polita ori sa nu o incheie in conditiile respective, asiguratorul are dreptul de a lua una dintre urmatoarele masuri:
    • mentinerea in vigoare a politei, solicitand modificarea termenilor si conditiilor politei (inclusiv majorarea corespunzatoare a primei de asigurare),
    • rezilierea politei, la implinirea unui termen de 10 zile calendaristice calculate de la notificarea primita de asigurat sau contractant in acest sens, restituindu-i acestuia din urma partea din primele de asigurare platite aferenta perioadei ulterioare rezilierii, exceptand situatia in care s-au platit deja despagubiri sau sunt avizate daune in baza politei;
    • in caz de declaratie inexacta sau de reticenta facuta din culpa de catre asigurat sau contractant, constatata dupa producerea evenimentului asigurat, cu privire la imprejurari care, daca ar fi fost cunoscute de catre asigurator, l-ar fi determinat pe acesta din urma sa nu incheie polita ori sa nu o incheie in conditiile respective, asiguratorul are dreptul sa reduca despagubirea in raport cu proportia dintre nivelul primelor de asigurare platite si nivelul primelor de asigurare ce ar fi trebuit sa fie platite daca asiguratorul ar fi cunoscut respectivele imprejurari;
   • In alte cazuri decat cele stabilite mai sus, asiguratorul are dreptul:
    • sa rezilieze polita prin notificare scrisa transmisa asiguratului sau contractantului in acest sens, rezilierea devenind efectiva fara alte formalitati sau interventia instantelor de judecata, asiguratul / contractantul fiind de drept in intarziere prin simpla neexecutare a obligatiei, incepand cu ora 0.00 a zilei urmatoare datei primirii notificarii de catre asigurat sau contractant;
    • sa propuna modificarea politei, inclusiv cu ajustarea corespunzatoare a primei de asigurare; daca asiguratul sau contractantul nu-si exprima acordul in termen de 5 zile de la data primirii solicitarii de modificare, polita se reziliaza de drept de la data implinirii termenului de 5 zile, asiguratul / contractantul fiind de drept in intarziere prin simpla neexecutare a obligatiei, fara alte formalitati sau interventia instantelor de judecata.
     • In aceste situatii, asiguratul sau contractantul are dreptul la restituirea partii din primele de asigurare achitate aferente perioadei ulterioare rezilierii, exceptand situatia in care s-au platit deja despagubiri sau sunt avizate daune in baza politei.
    • sa refuze plata despagubirii, integral sau partial, corespunzator influentei obligatiilor neindeplinite asupra producerii evenimentului asigurat, majorarii daunei, stabilirii despagubirii.

                   In cazul nerespectarii de catre asigurat sau contractant a obligatiei de comunicare a producerii evenimentului asigurat in termenul stabilit prin polita, asiguratorul are dreptul sa refuze plata despagubirii daca din acest motiv nu a putut determina cauza producerii evenimentului asigurat si intinderea daunei.

                   In cazul in care polita este semnata de un contractant, acesta va trebui sa respecte toate obligatiile care deriva din polita, in afara celor care prin natura lor nu pot fi respectate decat de asigurat.

                   Asiguratului / beneficiarului ii este opozabila neindeplinirea de catre contractant a obligatiilor asumate prin polita.

   Obligatiile Asiguratorului: 

                  Principalele obligatii, pe care OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A. le are in calitatea sa de asigurator, prin polita de asigurare complexa de Incendiu si alte riscuri, a cladirilor si bunurilor industriale, sunt:

   • sa puna la dispozitia asiguratului sau contractantului asigurarii informatii complete si corecte in legatura cu polita de asigurare, atat inaintea incheierii, cat si pe durata derularii acestuia;
   • sa emita polita de asigurare daca locatia indeplineste conditiile de asigurabilitate;
   • sa elibereze, la cerere, un duplicat al politei de asigurare, in cazul in care originalul a fost pierdut sau distrus;
   • sa pastreze confidentialitatea informatiei despre asigurat, de care a luat cunostinta in procesul asigurarii;
   • sa primeasca avizarile de dauna;
   • sa constate si sa estimeze valoarea pagubelor dupa producerea riscurilor asigurate, in baza documentelor primite de la asigurati/pagubiti;
   • sa emita oferte de despagubire;
   • sa plateasca despagubirile cuvenite celor in drept la termenele stabilite;
   • sa ramburseze asiguratului cheltuielile aferente limitarii pagubelor legate de producerea evenimentului asigurat.
   Procedura Daune: 
   • Constatarea daunelor se face de catre asigurator, direct sau prin imputerniciti, impreuna cu asiguratul sau imputernicitii sai.
   • In cazul in care, cu ocazia reparatiei sau restaurarii bunurilor avariate rezulta si alte avarii aparute ca urmare a producerii sau aparitiei oricarui eveniment asigurat, ce nu au putut fi constatate initial, asiguratul trebuie sa instiinteze asigurator, in vederea efectuarii unei constatari suplimentare.
   • Evaluarea daunelor se face de catre asigurator, inclusiv prin experti, in baza documentelor si informatiilor furnizate de asigurat.
   • Evaluarea daunelor si plata despagubirilor se fac in functie de starea bunului din momentul producerii sau aparitiei evenimentului asigurat, precum si marimea daunei, pe baza documentelor referitoare la cauzele, imprejurarile si consecintele producerii sau aparitiei evenimentului asigurat si, daca este cazul, a oricaror alte documente solicitate de asigurator, pe care asiguratul are obligatia legala de a le detine.
   • La producerea sau aparitia unei daune pentru care s-a formulat o cerere de despagubire, asiguratorul sau orice alta persoana autorizata de acesta, fara a-si afecta drepturile decurgand din polita sau a-si mari responsabilitatea ce-i revine conform prevederilor acesteia, poate:
    • prelua si mentine controlul asupra bunurilor mobile si imobile asigurate;
    • administra in mod rezonabil conservarea acestor bunuri.
   • Bunurile preluate, aflate sub controlul sau in administrarea asiguratorului in conditiile prevazute de paragrafele de mai sus, nu pot fi abandonate de asigurat, in favoarea asiguratorului.
   • Despagubirea cuvenita nu poate depasi nici cuantumul daunei, nici suma asigurata, nici valoarea de asigurare a bunurilor la data producerii sau aparitiei oricarui eveniment asigurat, si nici oricare sublimita, atunci cand aceasta exista, stabilita prin polita. Ca urmare, despagubirea nu poate depasi niciuna din valorile mentionate anterior.
   • Prin cuantumul daunei se intelege:
    • in caz de dauna totala:
     • la stocuri, valoarea de asigurare la data producerii sau aparitiei oricarui eveniment asigurat, a cantitatii de bunuri distruse sau disparute in intregime, din care se scade valoarea la aceeasi data a eventualelor resturi ce se mai pot intrebuinta si valorifica;
     • la alte bunuri, valoarea de asigurare la data producerii sau aparitiei oricarui eveniment asigurat, a bunurilor distruse sau disparute, din care se scade valoarea la aceeasi data a eventualelor resturi ce se mai pot intrebuinta si valorifica.
    • in caz de dauna partiala:
     • costul reparatiei partilor componente sau pieselor avariate ori costul de inlocuire, reconditionare sau restaurare, limitat la valoarea de asigurare a bunului asigurat, din care se scade valoarea resturilor ce se mai pot intrebuinta si valorifica.
   • La stabilirea cuantumului daunei se considera preturile uzuale de piata. Acestea nu includ adaosuri pentru munca prestata in regim exceptional (exemple: adaosuri datorate muncii in regim de ore suplimentare, zile libere sau sarbatori legale, transport rapid sau aerian, alte prestatii in regim de urgenta).
   • In caz de dauna partiala si daca valoarea de asigurare reprezinta valoarea reala, din cuantumul daunei stabilit mai sus, se scade uzura corespunzatoare pentru piesele si materialele inlocuite.
   • in cazul avarierii unui ansamblu sau subansamblu, la calculul cuantumului daunei se ia in considerare numai inlocuirea partilor componente care au fost avariate, chiar daca in cadrul reparatiei se inlocuieste intregul ansamblu sau subansamblu. In situatia avarierii unei parti componente sau piese din cadrul unui ansamblu sau subansamblu care nu poate fi inlocuita individual se ia in considerare inlocuirea intregului ansamblu, respectiv subansamblu.
   • Partile componente sau piesele avariate se pot inlocui numai daca valoarea reparatiilor egaleaza sau depaseste valoarea de asigurare a acestora, ori daca procesele tehnologice existente nu permit reparatia.
   • La producerea sau aparitia fiecarui eveniment asigurat, despagubirea cuvenita se calculeaza prin deducerea din cuantumul daunei a fransizei prevazuta in specificatia politei.
   • Asiguratorul nu despagubeste taxele platite de asigurat / beneficiar in strainatate sau in Romania si pe care acesta le poate recupera conform legii, exceptand situatia TVA care este reglementata dupa cum urmeaza:
    • daca sumele asigurate nu contin TVA, despagubirea cuvenita nu va include, in niciun caz, valoarea corespunzatoare a TVA;
    • daca sumele asigurate contin TVA, despagubirea cuvenita va include TVA, exceptie in toate cazurile de dauna partiala in care asiguratul / beneficiarul isi exprima decizia de recuperare TVA.
   • La cererea expresa a asiguratului, asiguratorul poate sa acorde avansuri din despagubiri de pana la 50% din cuantumul despagubirii, dar nu mai mult de echivalentul a 100.000 EURO, pe baza unui deviz antecalcul intocmit tinand cont de preturile de catalog si a tarifelor de manopera la data producerii sau aparitiei oricarui eveniment asigurat, dar numai ca urmare a unei daune deja constatate.
   • Asiguratorul este indreptatit:
    • sa nu acorde despagubiri daca:
     • asiguratul, contractantul sau beneficiarul este de rea credinta in sensul ca in declaratiile acestuia sau ale reprezentantilor acestuia, care sunt facute cu ocazia cererii de despagubire se constata neadevaruri, falsuri, aspecte frauduloase sau omisiuni care conduc la inducerea in eroare a asiguratorului;
     • asiguratul sau beneficiarul nu poate justifica dreptul sau la plata despagubirii;
     • in legatura cu producerea sau aparitia oricarui eveniment asigurat s-a declansat urmarirea penala impotriva asiguratului, contractantului sau beneficiarului (persoane fizice), persoanelor alese sau numite in conformitate cu prevederile legale si autorizate sa reprezinte asiguratul, contractantul sau beneficiarul (persoane juridice), persoanelor din conducerea acestora sau carora le-au fost delegate atributii de conducere, asociatilor acestora, pana la finalizarea procesului penal;
     • daunele la bunurile asigurate au fost produse sau agravate, pentru partea de dauna care s-a marit, ca o consecinta directa a nerespectarii dispozitiilor legale referitoare la autorizarea, construirea, productia, receptia, exploatarea bunurilor asigurate sau legate de derularea activitatii la locatia asigurata, indiferent daca asiguratorul avea cunostinta sau nu de aceste aspecte; astfel, aceasta prevedere nu opereaza in situatia in care dauna sau o parte din aceasta s-ar fi produs oricum si indiferent de respectarea sau nerespectarea dispozitiilor legale mentionate anterior.
    • sa dobandeasca dreptul de proprietate asupra bunului asigurat in starea in care acesta se gaseste dupa producerea sau aparitia oricarui eveniment asigurat, prin plata despagubirii in caz de dauna totala; fac exceptie de la aceasta prevedere cladirile sau alte constructii de orice fel.
    • sa initieze, dupa plata despagubirii si in limita acesteia, actiune de regres impotriva persoanelor vinovate de producerea sau marirea daunei, pentru partea de dauna care s-a marit.
   • In cazul politelor care au ca obiect bunuri grevate de o ipoteca, despagubirea este afectata la plata respectivelor creante privilegiate sau ipotecare, dupa rangul lor, conform art. 2.330 si urmatoarelor din Codul civil.
   • Despagubirea cuvenita in baza politei se va achita conform notificarii cesiunii sau ipotecii primite de asigurator, cu respectarea dispozitiilor din Codul civil aplicabile cesiunilor de creanta sau ipotecilor asupra creantelor.
   • Despagubirea se acorda asiguratului in cazurile cesiunilor sau ipotecilor pentru care exista acordul in acest sens al tertei persoane in favoarea careia s-a efectuat cesiunea sau este instituita ipoteca.
   • Daca legea nu prevede altfel, despagubirea va fi platita in termen de maxim 15 zile de la data incheierii instrumentarii dosarului de dauna.
   • Despagubirea cuvenita se achita in Romania, dupa cum urmeaza:
    • Pentru politele la care prima de asigurare a fost platita in Lei (RON), despagubirea se plateste in Lei (RON). In situatia in care documentele de plata sunt in valuta despagubirea cuvenita se va determina prin aplicarea cursului valutar de referinta din ziua producerii evenimentului asigurat.
    • Pentru politele la care prima de asigurare a fost platita in valuta:
     • pentru cazul daunei totale despagubirea cuvenita se achita in aceeasi valuta sau alta valuta agreata de parti;
     • pentru cazul daunei partiale despagubirea cuvenita se achita in valuta pentru facturile in valuta, respectiv in Lei (RON) pentru facturile in Lei (RON).
    • Indiferent de valuta in care s-a platit prima de asigurare (Lei/RON sau alta valuta), orice transformare de curs de schimb valutar se va face la cursul de referinta BNR din ziua producerii evenimentului asigurat.
    • La cererea justificata a asiguratului, despagubirea cuvenita se poate plati si in strainatate, cu suportarea de catre asigurat a cheltuielilor aferente (inclusiv comisioanele de schimb valutar).
   • Repararea / refacerea / reconditionarea bunului / bunurilor asigurat(e) ca urmare a producerii unei daune se efectueaza pe teritoriul Romaniei in/de catre unitati autorizate corespunzatoare. Reparatia unui bun in strainatate ori in regie proprie se poate efectua numai cu acordul prealabil al asiguratorului.
   • Dreptul la despagubire in caz de dauna, in conditiile prevazute in polita, apartine asiguratului, iar contractantul nu poate exercita acest drept, chiar daca este in posesia politei, cu exceptia cazului in care este imputernicit in acest sens de catre asigurat.
   • Prin plata despagubirii se sting orice pretentii ale asiguratului sau, dupa caz, beneficiarului, fata de asigurator, in legatura cu dauna respectiva.
   • In asigurarea de bunuri, persoanele pagubite se pot indrepta impotriva persoanelor responsabile de producerea daunei, potrivit dreptului comun, pentru tot ceea ce depaseste despagubirea cuvenita conform politei.

   Notificare daune:

   Call Center Constatare daune - NON STOP -

   Tel: 021.9669 - pentru apeluri efectuate din tara

   Tel: 004.021.777.9669 - pentru apeluri efectuate din strainatate

    - de LUNI pana DUMINICA -

   Diverse: 

                 Asiguratorul este subrogat in drepturile asiguratului impotriva celor raspunzatori de producerea pagubei iar asiguratul este obligat sa-i prezerve acest drept asiguratorului, sub sanctiunea nedecontarii daunei.

                 Asiguratorul este exonerat de raspundere pentru partea din dauna ce ramane, in sarcina asiguratului fata de tertii prejudiciati, asiguratul raspunzand fata de acestia pentru partea din prejudiciu neacoperita prin asigurare.

                 Dreptul asiguratilor la despagubiri, se stinge in termen de 2 ani de la producerea riscului asigurat.

                 Denuntarea contractului de asigurare se poate efectua de catre oricare dintre parti numai cu notificarea prealabila a celeilalte parti, care trebuie transmisa cu cel putin 20 de zile calendaristice inainte ca denuntarea sa-si produca efectele.

                 Persoanele care obtin sau incearca prin orice mijloace sa obtina pe nedrept despagubiri din asigurare sau cele care inlesnesc asemenea fapte se pedepsesc potrivit legii penale ori de cate ori fapta intruneste elementele unei infractiuni, iar despagubirile necuvenit obtinute se recupereaza de la acestea.

                 Modificarea politei de asigurare se poate face numai prin intelegere scrisa intre parti.

                 Denuntarea politei de asigurare se poate face unilateral de catre fiecare parte in conditiile expres mentionate.

                 Orice diferent intre parti se solutioneaza pe cale amiabila sau in caz contrar in instantele de judecata din Romania.

                 Polita mentioneaza expres ca asiguratul poate apela la Fondul de Garantare a Asiguratilor care este gestionat de Autoritatea de Supraveghere din Romania in cazul in care asiguratorul se afla in procedura de faliment sau insolventa.