Polita de asigurare a CLADIRILOR si BUNURILOR INDUSTRIALE - UNIQA Asigurari

asigurari uniqa optimm eficient cladiri stocuri masini utilaje instalatii industriale incendiu explozie furt inundatie raspundere civila cutremur pitesti arges

ROMANIA, BUCURESTI, Sector 1, Str. Nicolae Caramfil, nr. 25.

secretary@uniqa.ro

Tel:   021.212.08.82, 0725.568.400

Fax:   021.212.08.41, 021.212.08.42, 021.212.08.43

                  UNIQA Asigurari S.A. a luat fiinta la finele anului 2008 cand UNIQA Insurance Group a preluat prima companie cu capital privat din Romania, respectiv UNITA, fondata la Timisoara in 1990. In 2002 Wiener Stadtische a devenit actionar majoritar al societatii, in 2004 este mutat sediul central la Bucuresti pentru ca in 2008 UNIQA Insurance Group sa achizitioneze 100% din actiuni. UNIQA Asigurari S.A. se preocupa permanent si acorda o mare importanta dezvoltarii de produse si de solutii de asigurari integrate, adaptate nevoilor actuale si stilului de viata modern si dinamic. UNIQA Asigurari S.A. este autorizata sa comercializeze produse de asigurare proprii, in Romania, fiind inregistrata in Registrul Asiguratorilor la numarul RA-007-10.04.2003. 

Aspecte Generale: 

UNIQA Asigurari S.A. detine in portofoliu si ofera clientilor sai o polita de asigurare - OptIMM & EFICIENT de Incendiu si alte riscuri numite, pentru activitati comerciale si industriale, detinute pe teritoriul Romaniei, de catre persoanele fizice sau juridice, titulare ale unui interes asigurabil. Polita este modulata acoperind atat riscuri asigurate standard cat si riscuri optionale care sunt asigurate prin clauze aditionale, pentru care se plateste prima de asigurare suplimentara.

Obiectul Asigurarii: 

              Obiectul politei de asigurare - OptIMM & EFICIENT de Incendiu si alte riscuri numite, pentru activitati comerciale si industriale de la UNIQA Asigurari S.A. il constituie, toate bunurile mobile si imobile, care sunt situate in perimetrul declarat de localizare a riscului, pe teritoriul Romaniei, si fata de care asiguratul persoana fizica sau juridica trebuie sa aiba un interes patrimonial.

               Pot face obiectul asigurarii urmatoarele categorii de bunuri:

 • Cladiri, constructii si echipamentele/instalatiile fixe aferente, garduri, imprejmuiri;
 • bunuri continute in Cladiri, cum ar fi echipamente, instalatii, masini, alte mijloace fixe sau obiecte de inventar;
 • stocuri de bunuri si mijloace circulante, materii prime, produse finite sau produse in curs de executie;
 • echipamente, instalatii, masini si alte categorii de bunuri aflate in aer liber, cu conditia ca astfel de bunuri sa fi fost construite, produse si/sau dotate pentru a functiona in aer liber;
 • bunuri speciale: echipamente electronice speciale, bani in casierie (numai in timpul orelor de program) sau bani in seif, alte bunuri de valoare ca de exemplu documente, obiecte din metale pretioase si altele asemenea cu respectarea obligatiilor din conditiile de asigurare.

               Polita acopera prin asigurare numai Cladiri construite dupa 01.01.1951 si/sau bunuri continute in Cladiri construite dupa 01.01.1951, cu exceptia celor aflate in evidenta organelor abilitate (primarii, Ministerul de resort) la care s-au efectuat expertize, iar rezultatele acestora impun efectuarea unor lucrari de consolidare a structurii de rezistenta.

Conditii de Preluare in Asigurare: 

              Pentru a putea sa incheie o polita de asigurare - OptIMM & EFICIENT de Incendiu si alte riscuri numite, pentru activitati comerciale si industriale de la UNIQA Asigurari S.A., solicitantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • sa fie persoana fizica sau juridica si sa faca dovada ca este titulara a unui interes asigurabil fata de obiectul asigurarii;
 • sa detina calitatea de proprietar, chirias, administrator, custode, sau alta calitate stabilita legal (imputernicit ori reprezentantul legal al acestora);
 • sa intocmeasca cererea chestionar/declaratia de asigurare si/sau specificatia, care contine informatii relevante despre asigurat, contractant si/sau beneficiar, despre locatia si continutul asigurate, raspunderile civile asigurate, despre perioada de asigurare, despre beneficiarul despagubirii, informatii care sunt esentiale pentru intocmirea politei;
 • sa puna la dispozitie asiguratorului documentele de identificare ale asiguratului, contractantului si/sau beneficiarului; avize, autorizatii, licente, planuri, relevee, rapoarte de evaluare, fise tehnice, etc.; contracte incheiate cu furnizori externi locatiei asigurate, care au legatura cu riscuri asigurate; documente care vizeaza cesiunea la banca;
 • sa permita efectuarea inspectiei de risc, daca asiguratorul solicita acest lucru;
 • sa detalieze istoricul de daune, daca este cazul;
 • sa plateasca asiguratorului o suma de bani denumita prima de asigurare in baza politei de asigurare incheiata cu acesta, cu scopul de a fi despagubit in cazul in care a suferit un prejudiciu prin manifestarea unuia sau mai multor riscuri asigurate conform politei;

              Cererea chestionar trebuie intocmita in oricare din urmatoarele situatii:

 • incheierea unei polite noi;
 • reinoirea unei polite existente, inainte de data expirarii acesteia;
 • alte situatii care presupun schimbari ale informatiilor continute in polita de asigurare;

             Principalele informatii care trebuiesc furnizate asiguratorului, prin cererea-chestionar, sunt:

 • datele de identificare ale asiguratului, contractantului si/sau beneficiarului;
 • adresa locatiei asigurate;
 • interesul asigurabil asupra locatiei asigurate:
  • proprietate;
  • inchiriata;
  • alta situatie;
 • informatii generale despre locatia asigurata:
  • modalitatea in care a fost construita:
   • in regie proprie;
   • prin societate autorizata de constructii;
  • tipul locatiei;
  • gradul de ocupare;
  • localizarea in localitate;
  • amplasament fata de benzinarii, santiere in lucru, unitati industriale, etc.
  • anul construirii;
  • anul ultimei consolidari facute in baza unei autorizatii;
  • regimul de inaltime, numarul de camere, suprafata utila totala;
  • tip fundatie, structura de rezistenta, pereti (zidarie, panouri), invelitoare, termo-hidro izolatie, tamplarie, suprafete vitrate, pardoseala, utilitati, surse de apa, instalatii sanitare, instalatii electrice, sisteme de incalzire, usi de acces, amenajari speciale;
  • sisteme de protectie la furt, impotriva incendiului;
  • alte constructii anexa, imprejmuiri, etc.;
 • riscurile dorite a fi acoperite:
  • riscuri de baza;
  • riscuri suplimentare;
 • moneda contractului;
 • suma asigurata pentru:
  • Cladiri si alte constructii;
  • continut/bunuri;
  • riscurile acoperite prin clauzele suplimentare;
 • informatii privind istoricul de daune al locatiei asigurate;
 • perioada asigurata;
 • modalitatea de plata a primei anuale:
  • integral;
  • in numarul de rate acceptate de asigurator;
 • daca mai exista alte polite similare, valabile, incheiate pentru aceeasi locatie la alti asiguratori.

              Pe aceste informatii asiguratorul urmeaza sa le aiba in vedere pentru individualizarea si evaluarea riscurilor in vederea adoptarii deciziei de incheiere a politei de asigurare sau de declinare a ofertei. Lipsa veridicitatii declaratiilor asiguratului cu privire la cele mentionate in continutul cererii chestionar/specificatiei se sanctioneaza cu rezolutiunea politei.

              Asiguratorul va putea pe baza declaratiei asiguratului sa solicite intocmirea unui Raport de inspectie de risc (cand este cazul) - care face parte integranta din polita de asigurare, acesta fiind un document prin care se atesta verificarea de catre un reprezentant al asiguratorului a parametrilor existentiali ai bunului asigurat, fara sa constituie o certificare a declaratiei asiguratului sau a faptului ca bunul nu prezinta vicii ascunse.

              Raportul inspectiei de risc va fi semnat de un reprezentant al asiguratorului si de asigurat care certifica prin semnatura si stampila, data incheierii si aspectele constatate, fiind insotit de fotografii martor iar, in conditiile in care din cauze tehnice fotografiile martor nu pot fi utilizate, raportul inspectiei de risc este valabil. Atat raportul inspectiei de risc, cat si fotografiile care il insotesc au valoare de proba intr-un eventual litigiu, fiindu-le pe deplin opozabile partilor.

              Asiguratorul isi asuma raspunderea pentru toate consecintele rezultate din neevaluarea riscului potrivit prevederilor legale inainte de cuprinderea in asigurare, cu exceptia cazului in care vointa asiguratorului a fost influentata de un viciu de consimtamant imputabil asiguratului.

Perioada Asigurata: 

             Polita de asigurare - OptIMM & EFICIENT de Incendiu si alte riscuri numite, pentru activitati comerciale si industriale de la UNIQA Asigurari S.A. poate fi incheiata, de regula, pe o perioada de 12 luni dar, in baza unor aprobari speciale, si pe perioade subanuale, dar nu mai putin de 1 luna.

             Raspunderea asiguratorului incepe la data inscrisa in polita de asigurare, dar nu inainte de ora 24:00 a zilei in care s-a platit prima de asigurare cuvenita sau prima rata a acesteia. In cazuri speciale asigurarea poate intra in vigoare la data si ora emiterii politei daca acest fapt este consemnat expres in scris in polita de asigurare.

             Raspunderea asiguratorului inceteaza:

 • la ora si ziua inscrise in polita de asigurare;
 • ìn caz de dauna totala;
 • la data schimbarii proprietarului/utilizatorului interesului asigurabil;
 • cu acordul ambelor parti;
 • la ora 24:00 a datei expirarii termenului de pasuire de 15 zile calendaristice, daca nu s-a achitat pana la acest termen rata scadenta;
 • prin denuntare unilaterala, sub forma unei scrisori recomandate cu confirmare de primire, cu un preaviz de 20 zile;
 • ìn caz de forta majora;
 • prin desfiintarea de drept a politei in cazul in care asiguratul nu-si indeplineste obligatiile contractuale.
Teritorialitate: 

              Polita de asigurare - OptIMM & EFICIENT de Incendiu si alte riscuri numite, pentru activitati comerciale si industriale de la UNIQA Asigurari S.A. isi exercita acoperirea numai pentru evenimente asigurate ce au loc pe teritoriul Romaniei.

Asiguratul: 

                Asigurat pe polita de asigurare - OptIMM & EFICIENT de Incendiu si alte riscuri numite, pentru activitati comerciale si industriale de la UNIQA Asigurari S.A. poate sa fie orice persoana fizica sau juridica, titulara a unui interes asigurabil fata de obiectul asigurarii, care detine calitatea de proprietar, chirias, administrator, custode, sau alta calitate stabilita legal si care plateste sau pentru care se plateste asiguratorului o suma de bani, denumita prima de asigurare, in baza politei de asigurare incheiata cu acesta, cu scopul de a fi despagubita in cazul in care a suferit un prejudiciu prin manifestarea unuia sau mai multor riscuri asigurate conform politei de asigurare.

               Beneficiarul politei de asigurare a bunurilor industriale este persoana fizica sau juridica, desemnata de proprietar si mentionata in polita, indreptatita sa primeasca despagubirea pentru pagubele provocate locatiei asigurate in urma producerii unui risc acoperit.

Suma Asigurata: 

              Suma asigurata reprezinta suma maxima in limita careia asiguratorul poate acorda despagubiri asiguratului sau celor in drept, in cazul producerii evenimentului asigurat, sau suma totala a despagubirilor ce se pot acorda pe toata perioada de valabilitate a politei de asigurare.

             Suma asigurata a bunurilor asigurate prin polita de asigurare trebuie sa reprezinte valoarea reala a acestora.

             Suma asigurata se stabileste si se declara de catre asigurat / contractant individual pentru fiecare bun sau categorie de bunuri asigurate, iar polita de asigurare se incheie in baza acestei declaratii.

             Suma asigurata a bunurilor sau categoriilor de bunuri asigurate trebuie sa cuprinda TVA si orice alta taxa legala care concura la achizitia bunurilor asigurate.

             In cazul in care asiguratul / contractantul nu doreste includerea TVA (si/sau oricaror alte taxe legale) in asigurare, va trebui sa solicite acest lucru in scris inainte de incheierea politei de asigurare. In aceasta situatie polita de asigurare va cuprinde o mentiune speciala prin care TVA (si/sau orice alta taxa legala) nu este asigurata, iar in cazul producerii unui eveniment asigurat TVA (si/sau orice alte taxe legale) nu va fi inclus in despagubirea cuvenita.

             Daca in momentul producerii evenimentului asigurat suma asigurata inscrisa in polita de asigurare a oricarui bun sau categorii de bunuri asigurate ce face obiectul daunei este inferioara valorii reale a respectivului bun sau categorii de bunuri asigurate, cuantumul daunei se reduce corespunzator raportului dintre suma asigurata a bunului sau categoriei de bunuri prevazuta in polita de asigurare si valoarea reala a respectivului bun sau categorii de bunuri asigurate (principiul proportionalitatii).

              Daca in momentul producerii evenimentului asigurat suma asigurata inscrisa in polita de asigurare a oricarui bun sau categorii de bunuri asigurate ce face obiectul daunei este superioara valorii reale a respectivului bun sau categorii de bunuri asigurate, cuantumul daunei este limitat la valorea reala a respectivului bun sau categorii de bunuri asigurate. In acest caz, in momentul platii despagubirii cuvenite, asiguratorul va returna diferenta de prima echivalenta supraasigurarii conform principiului „pro-rata temporis” pentru perioada de timp scursa de la data inceperii politei de asigurare.

Prima de Asigurare: 

               Prima de asigurare se stabileste in baza unui tarif de prime al asiguratorului.

               Contractantul / asiguratul trebuie sa achite prima de asigurare in aceeasi moneda in care a fost stabilita suma asigurata cu exceptia situatiei in care polita de asigurare este emisa in moneda straina echivalent Lei (RON), cand prima de asigurare sau dupa caz ratele de prima de asigurare se stabilesc in moneda straina si se platesc in Lei (RON) la cursul de referinta al B.N.R. valabil la data platii.

               Contractantul / asiguratul are obligatia sa achite prima de asigurare la termenele convenite prin polita de asigurare, prin virament sau in numerar.

               Comisioanele sau spezele bancare sau de orice fel achitate in legatura cu plata primei de asigurare sau cu ratele acesteia sunt in sarcina contractantului / asiguratului.

               Asiguratorul nu are obligatia de a aminti sau aviza contractantului / asiguratului datele scadente ale obligatiilor de plata, acestea fiind mentionate in polita de asigurare.

               Primele de asigurare pentru politele de asigurare emise pentru o perioada de asigurare mai mica de un an, dar nu mai putin de o luna se calculeaza pe baza numarului de zile acoperite prin asigurare, conform principiului „pro-rata temporis”.
 

Sistemul de Fransize: 

              Polita de asigurare - OptIMM & EFICIENT de Incendiu si alte riscuri numite, pentru activitati comerciale si industriale de la UNIQA Asigurari S.A. poate fi incheiata cu sau fara fransize deductibile pe eveniment, in functie de anumite criterii stabilite de catre asigurator.

Riscuri Asigurate Standard: 

               Riscurile care sunt preluate in asigurare prin polita de asigurare - OptIMM & EFICIENT de Incendiu si alte riscuri numite, pentru activitati comerciale si industriale de la UNIQA Asigurari S.A., pentru locatia asigurata, sunt:

 • Pachetul de riscuri SIGUR:
  • Asiguratorul acorda despagubiri pentru daune produse proprietatilor asigurate (Cladiri si/sau continut) cauzate direct de urmatoarele riscuri:
   • Incendiu;
   • Explozie, chiar daca explozia nu a fost urmata de Incendiu;
   • Trasnet (efectul direct), chiar daca trasnetul nu a fost urmat de Incendiu;
   • caderea de corpuri de tipul aeronavelor sau parti ale acestora pe bunurile asigurate;
   • furtuna;
   • coliziune cu autovehicule (inclusiv vehicule);
  • Clauza de stocuri: prin exceptie de la orice stipulatie contrara, subasigurarea nu va fi aplicata in cazul in care in momentul producerii evenimentului asigurat valoarea reala a stocului asigurat nu depaseste cu mai mult de 20% suma asigurata pentru stocul respectiv; in caz contrar subasigurarea (principiul proportionalitatii) se aplica de la baza fara luarea in considerare a acestei clauze;
  • In cazul unui Incendiu care afecteaza direct bunurile asigurate asiguratorul acorda despagubiri si pentru patarea cu fum, degajarea de gaze ca urmare a incendiului si avarierea instalatiilor fixe aferente cladirilor ca urmare a caldurii, fumului sau gazelor.
  • Suplimentar la despagubirile aferente evenimentelor asigurate enumerate anterior asiguratorul acorda despagubiri si pentru urmatoarele sublimite:
   • sublimita pentru cheltuieli de prevenire a unui eveniment asigurat iminent;
   • sublimita pentru cheltuieli pentru stingerea sau limitarea incendiului, inclusiv costuri ocazionate de deplasarea si interventia brigazii de pompieri;
   • sublimita pentru cheltuieli pentru demontarea si/sau mutarea in alt loc a bunurilor asigurate in vederea limitarii extinderii daunei;
   • sublimita pentru cheltuieli pentru efectuarea lucrarilor de curatenie (ridicarea molozului) a locului unde s-a produs dauna.
  • Totusi, despagubirea pe eveniment aferenta sublimitelor pentru cheltuielile enumerate anterior nu poate depasi 5% din suma asigurata a bunurilor asigurate de la fiecare adresa.
  • Despagubirea totala in legatura cu dauna, inclusiv pentru cheltuielile mentionate anterior, nu poate depasi suma asigurata a bunurilor de la fiecare adresa.
 • Pachetul de riscuri PLUS:
  • Asiguratorul acopera pachetul de riscuri SIGUR si suplimentar acorda despagubiri pentru daune produse direct de urmatoarele riscuri:
   • cutremur de pamant si Incendiu ca urmare a cutremurului;
   • grindina;
   • inundatie;
   • viitura;
   • greutatea stratului de zapada sau gheata;
   • avalansa de zapada;
   • caderi de pietre;
   • alunecare de teren;
   • prabusire de teren;
   • scurgerea accidentala a apei din conducte sau sisteme sprinkler; Polita de asigurare acopera exclusiv daunele produse bunurilor asigurate de catre scurgerea apei, cu exceptia cheltuielilor necesare pentru reparatiile / reconditionarile / inlocuirile instalatiilor datorita carora s-a  produs dauna;
   • spargerea bunurilor casabile - suprafete plane de tipul geamurilor sau oglinzilor (sublimita pe eveniment si in agregat: 5 mp) – ca urmare a lovirii de catre oameni (acte involuntare) sau animale, greselilor de montare / demontare, defectelor ramelor sau sistemelor de prindere sau a variatiilor de temperatura, altele decat cele provenite dintr-o sursa normala de caldura; in cazul acestei acoperiri fransiza deductibila pentru care se incheie polita de asigurare este zero;
   • furtul prin efractie sau talharie (inclusiv prin folosirea cheilor originale, daca acestea au fost obtinute prin acte de talharie) a bunurilor continute in Cladiri, inclusiv a celor aflate in posesia asiguratului / contractantului sau prepusilor acestuia; aceasta acoperire este oferita la prim risc  (fara aplicarea subasigurarii) fiind limitata la 10% din suma asigurata a bunurilor continute in Cladiri, pe eveniment si in agregat (total) pentru intreaga perioada de asigurare; la cerea expresa a asiguratului / contractantului formulata in cererea-chestionar si in baza unei supraprime, acoperirea de furt se poate extinde pentru intreaga valoare a bunurilor continute;
   • furtul prin acte de efractie sau de talharie (inclusiv prin folosirea cheilor originale, daca acestea au fost obtinute prin acte de talharie) a elementelor cladirii (inclusiv vandalismul asupra cladirilor asigurate ocazionat de aceste acte); aceasta acoperire este oferita la prim risc (fara aplicarea subasigurarii) fiind limitata la 10% din suma asigurata a cladirii, pe eveniment si in agregat (total) pentru intreaga perioada de asigurare;
   • vandalismul (ocazionat de furt sau nu) asupra bunurilor continute in Cladiri (dar limitat la 10% din suma asigurata a bunurilor asigurate de la fiecare adresa).
  • Suplimentar la valoarea daunelor cauzate de evenimentele asigurate enumerate anterior asiguratorul acorda despagubiri si pentru urmatoarele sublimite:
   • sublimita pentru cheltuieli de reparare a incuietorilor si sistemelor de securitate avariate si pentru repararea cladirilor avariate (usi, ferestre etc.) ca rezultat al furtului prin efractie sau acte de talharie (dar limitat la 5% din suma asigurata pentru furt pe eveniment si pe fiecare adresa).
   • sublimita pentru cheltuieli de prevenire a unei eveniment asigurat iminent;
   • sublimita pentru cheltuieli pentru limitarea efectelor unui eveniment asigurat;
   • sublimita pentru cheltuieli pentru demontarea si/sau mutarea in alt loc a bunurilor asigurate in vederea limitarii extinderii daunei in cazul producerii unui eveniment asigurat;
   • sublimita pentru cheltuieli pentru efectuarea lucrarilor de curatenie (ridicarea molozului) a locului unde s-a produs dauna.
  • Totusi, despagubirea pe eveniment aferenta sublimitelor pentru cheltuielile enumerate anterior nu poate depasi 10% din suma asigurata a bunurilor asigurate de la fiecare adresa.
  • Despagubirea totala in legatura cu dauna, inclusiv pentru cheltuielile mentionate anterior, nu poate depasi suma asigurata a bunurilor de la fiecare adresa.
 • Pachetul de riscuri AVANTAJ
  • Asiguratorul acopera pachetul de riscuri PLUS si suplimentar acorda despagubiri pentru daune produse direct de urmatoarele riscuri:
   • Vandalism asupra cladirilor (limitat la 10% din suma asigurata a cladirilor de la fiecare adresa); acoperirea prin asigurare include daunele materiale produse de actiunea persoanelor care iau parte la acte de Vandalism, dar si daunele materiale produse de actiunea autoritatilor pentru a suprima sau limita consecintele actelor de Vandalism;
   • greve, revolte, tulburari civile; acoperirea prin asigurare include daunele materiale produse de actiunea persoanelor care iau parte la greve, revolte, tulburari civile, dar si daunele materiale produse de actiunea autoritatilor pentru a suprima sau limita consecintele grevelor, revoltelor, tulburarilor civile;
   • Trasnet (efectul indirect al acestuia); acoperirea este valabila numai pentru bunurile continute.
  • Suplimentar la valoarea daunelor cauzate de evenimentele asigurate enumerate anterior asiguratorul acorda despagubiri pentru urmatoarele sub-limite:
   • sublimita pentru cheltuieli de prevenire a unei eveniment asigurat iminent;
   • sublimita pentru cheltuieli pentru limitarea efectelor unui eveniment asigurat;
   • sublimita pentru cheltuieli pentru demontarea si/sau mutarea in alt loc a bunurilor asigurate in vederea limitarii extinderii daunei in cazul producerii unui eveniment asigurat;
   • sublimita pentru cheltuieli pentru efectuarea lucrarilor de curatenie (ridicarea molozului) a locului unde s-a produs dauna.
  • Totusi, despagubirea pe eveniment aferenta cheltuielilor enumerate anterior nu poate depasi 15% din suma asigurata a bunurilor de la fiecare adresa.
  • Despagubirea totala in legatura cu dauna, inclusiv pentru cheltuielile mentionate anterior, nu poate depasi suma asigurata a bunurilor de la fiecare adresa.
Riscuri Excluse: 

               Riscurile excluse, care nu sunt preluate in asigurare prin polita de asigurare - OptIMM & EFICIENT de Incendiu si alte riscuri numite, pentru activitati comerciale si industriale de la UNIQA Asigurari S.A., pentru locatia asigurata, sunt:

 • In baza acestei polite de asigurare, asiguratorul este indreptatit sa nu achite despagubiri pentru urmatoarele bunuri sau categorii de bunuri:
  • bunuri uzate sau deteriorate care nu mai pot fi folosite in conformitate cu destinatia lor initiala;
  • bunuri a caror stare de intretinere este necorespunzatoare sau pe care asiguratul/ contractantul nu le administreaza ca un bun proprietar;
  • Cladiri nefinalizate, provizorii, care nu au fost date in folosinta si bunuri continute in acestea (ex: Cladiri in curs de constructie cu structura de rezistenta nefinalizata, fara acoperis sau inchideri exterioare, etc);
  • Cladiri (inclusiv bunuri continute in acestea) pentru care nu exista sau nu sunt in vigoare autorizatii de functionare, procese verbale de receptie sau orice alt tip de aviz / autorizare, dar numai daca aceste documente au sau pot avea legatura cu riscurile asigurate prin polita de asigurare sau cu eventuale pretentii de despagubire in baza politei de asigurare;
  • Cladiri (inclusiv bunuri continute in acestea) care au fost construite in zone in care organele in drept au interzis acest lucru sau exista un ordin de stramutare emis de autoritati anterior incheierii politei de asigurare;
  • Cladiri construite inainte de 01.01.1951 precum si Cladiri la care sunt necesare lucrari de consolidare (inclusiv cele cu "bulina rosie"), inclusiv cele aflate in evidenta organelor abilitate (primarii, Ministerul de resort) la care sunt in curs de efectuare lucrari de expertizare autorizate in vederea consolidarii sau la care aceste tipuri de expertize sunt efectuate dar rezultatele acestora impun efectuarea unor lucrari de consolidare a structurii de rezistenta, inclusiv bunurile continute in toate aceste tipuri de Cladiri;
  • bunuri aflate in vitrine exterioare fara folie antiefractie sau vitrine care nu fac corp comun cu imobilul in cazul riscurilor de furt prin efractie sau acte de talharie;
  • informatii de pe suporturi de date, cu exceptia cazului in care suporturile respective reprezinta mijloace fixe, circulante sau obiecte de inventar si colectii sau obiecte de arta de mare valoare artistica;
  • laptop-uri, telefoane mobile, camere video si alte echipamente mobile de acest tip, pentru cazul asigurarii riscului de furt la prim risc.
 • Asiguratorul nu despagubeste prejudicii produse datorita nerespectarii de catre asigurat/contractant a prevederilor legale referitoare la autorizare, construire, productie, receptie sau exploatare.
 • Acoperirea prin asigurare a categoriilor de bunuri de mai sus este in responsabilitatea exclusiva a asiguratului / contractantului, cu exceptia situatiei in care asiguratorul confirma acoperirea printr-o mentiune scrisa explicita.
 • In baza acestei polite de asigurare, asiguratorul este indreptatit sa nu achite despagubiri pentru prejudicii sau pierderi directe sau indirecte, produse sau agravate sau favorizate de, rezultate din sau in legatura cu:
  • prejudicii indirecte (ex: reducerea valorii bunurilor dupa reparatii, scaderea preturilor bunurilor, intarzieri in producerea sau livrarea bunurilor inclusiv in urma producerii unor evenimente asigurate) si pierderi de consecinta de orice fel (ex: pierderi de venit/profit, intreruperea activitatii sau a afacerii sau a folosirii bunului) inclusiv in urma producerii unui eveniment asigurat prin polita de asigurare;
  • prejudicii sau cauze necuprinse in asigurare (ex: caldura, afumare, patare sau parlire provenite dintr-o sursa normala de caldura, inclusiv la bunurile supuse la foc sau caldura pentru prelucrare, oxidare, corodare, erodare, cresterea nivelului marii sau maree, abraziune, prejudicii provocate prin infiltratii ori capilaritate, refularea apei din conducte sau canalizare, tasarea terenului, trepidatii, alte prejudicii datorate unor fenomene cu evolutie lenta in timp, fermentatie, inghet, ploi acide, poluare sau contaminare, eruptii vulcanice, tsunami, deteriorarea si/sau prabusirea cladirilor si/sau altor bunuri asigurate datorata/datorate unor cauze necuprinse in asigurare, solidificarea materialului topit in masini, instalatii, utilaje, scule si dispozitive ce contin sau transporta material topit, igrasie, descompunere umeda sau uscata, mucegaire, alterare, putrezire, etc) chiar daca au fost provocate direct sau indirect de evenimente asigurate;
  • Avarii accidentale, dereglari mecanice sau electrice ale masinilor, instalatiilor sau echipamentelor; totusi, daunele produse de Incendiu ca urmare a unor astfel de cauze sunt acoperite prin polita de asigurare, cu exceptia prejudiciilor produse subansamblului la care s-a produs avaria accidentala, dereglarea mecanica sau electrica;
  • transformarea sau imbunatatirea bunurilor asigurate in comparatie cu starea dinaintea producerii evenimentului asigurat sau cheltuieli efectuate pentru repararea unor prejudicii produse ca urmare a unor cauze necuprinse in asigurare sau pentru reparatii nereusite;
  • erori sau omisiuni din proiectare, fabricatie si/sau executie si/sau defecte sau vicii ascunse;
  • efectuarea de modificari sau lucrari neautorizate de autoritatea competenta in domeniu si/sau de constructor si/sau de producator;
  • prejudicii produse de degradari sau deteriorari progresive sau cu evolutie lenta in timp;
  • incendiul ca urmare a cutremurului de pamant in cazul in care asigurarea este incheiata doar pentru pachetul de riscuri SIGUR;
  • actiunea dispozitivelor explozive, munitiei, armelor de foc, implozia;
  • explozia sau fisurarea cazanelor industriale, inclusiv a celor cu aburi, a preincalzitoarelor, supraincalzitoarelor, turbinelor, masinilor de abur si de alimentare aferente; totusi daunele produse de Incendiu sau de suflul exploziei produse ca urmare a exploziei unui astfel de echipament / instalatii se despagubesc cu exceptia ansamblului / subansamblului la care s- a produs explozia;
  • aprinderea sau folosirea focului deschis in spatii in care sunt depozitate sau utilizate produse combustibile, inflamabile sau usor inflamabile sau in preajma unor Cladiri construite din materiale combustibile ori fumatul in spatii neamenajate sau care nu respecta normele de protectie importiva incendiului;
  • prejudicii produse de cutremur de pamant frescelor, decoratiunilor murale, curtilor, scarilor  si altor structuri exterioare, cladirilor in curs de constructie la care nu a fost finalizata structura de rezistenta;
  • prejudicii produse de furtuna, grindina, inundatie, viitura sau greutatea stratului de zapada cladirilor in curs de constructie la care nu a fost finalizat acoperisul si inchiderile  exterioare, bunurilor aflate in aer liber care prin natura lor nu sunt proiectate, construite sau produse pentru amplasare in aer liber, prin infiltrarea apei prin deschizaturi neetanse ale cladirii cu exceptia situatiei cand acestea s-au produs prin furtuna;
  • prejudicii produse de furtuna, grindina, inundatie, viitura sau greutatea stratului de zapada firmelor luminoase, antenelor exterioare sau echipamentelor similare, instalatiilor, liniilor si/sau retelelor electrice sau de comunicatii, inclusiv stalpi, piloni, piedestaluri, structuri metalice si suporturi de sustinere;
  • in cazul coliziunii cu autovehicule, prejudicii produse de autovehicule aflate in interiorul cladirilor asigurate sau prejudicii produse de catre autovehicule proprietate sau folosite de catre contractant/asigurat/beneficiar;
  • in cazul scurgerii accidentale a apei din conducte sau sisteme sprinkler, prejudicii produse cu ocazia probelor/testelor tehnice sau prejudicii produse ca urmare a lucrarilor de reparatii la instalatia defecta sau la Cladiri ca urmare a interventiilor la instalatia defecta sau prejudicii produse de inghetarea apei din instalatii, conducte sau rezervoare datorita neglijentei asiguratului/contractantului;
  • in cazul alunecarilor sau prabusirilor de teren, prejudicii cauzate de actiuni umane;
  • in cazul vandalismului, prejudicii cauzate de graffiti;
  • in cazul efectului indirect al trasnetului, daca nu a a fost intreaga zona afectata;
  • prejudicii produse bunurilor aflate in aer liber sau sustrageri ale bunurilor asigurate in timpul orelor de program din cauza neatentiei contractantului/asiguratului in cazul riscurilor de furt prin efractie sau acte de talharie;
  • furt simplu, pierderi inexplicabile, disparitii misterioase, insusire ilegala, falsificare, frauda, erori de calcul sau erori comise cu ocazia inventarului, lipsuri din gestiune, la inventar sau datorate greselilor din contabilitate si alte infractiuni comise intentionat de contractant, asigurat, beneficiar, reprezentantii sau prepusii acestora;
  • furt prin inselatorie sau cu intrebuintare de chei potrivite sau de chei originale fara ca acestea sa fi fost obtinute prin acte de talharie.
Clauze Suplimentare: 

              La polita de asigurare - OptIMM & EFICIENT de Incendiu si alte riscuri numite, pentru activitati comerciale si industriale de la UNIQA Asigurari S.A., in schimbul platii unei prime de asigurare suplimentare, se pot atasa urmatoarele clauze de asigurare prin care pot fi preluate in asigurare riscuri suplimentare, si anume:

                           Asigurarea pentru pierderi financiare din intreruperea activitatii ca urmare a producerii riscurilor cuprinse in asigurarea de Incendiu si alte riscuri numite

 • ACOPERIREA OFERITA PRIN POLITA DE ASIGURARE. RISCURILE SI COSTURILE ASIGURATEE. LIMITE DE despagubire SI PERIOADE MAXIME DE INDEMNIZARE IN FUNCTIE DE PACHETUL ACOPERIT
  • Riscul asigurat in baza acestei clauze din cadrul politei OptIMM & Eficient este pierderea financiara din intreruperea activitatii, partiala sau totala, inregistrata de asigurat in perioada de intrerupere a activitatii datorita producerii unui eveniment asigurat.
  • Asiguratul are dreptul la despagubiri pentru pierderi financiare din intreruperea activitatii daca:
   • acoperirea de Incendiu si riscuri numite, pachetul „SIGUR”, din cadrul politei OptIMM & Eficient este asigurata prin polita de asigurare, iar aceasta era in vigoare la momentul producerii daunei;
   • dauna materiala care conduce la intreruperea activitatii este acoperita prin asigurarea de Incendiu si alte riscuri numite,  pachetul „SIGUR”, din cadrul politei OptIMM & Eficient.
 • Pachete acoperite prin polita de asigurare:
  • Pachetul SIGUR
   • asiguratorul acorda despagubiri pentru pierderi financiare din intreruperea activitatii inregistrata de asigurat prin reducerea cifrei de afaceri in perioada de intrerupere a activitatii:
    • pentru o limita de despagubire maxima 25.000 EUR sau echivalent in moneda platii, conform cursului oficial BNR de la data producerii daunei materiale acoperita prin asigurarea de Incendiu si alte riscuri numite, pachetul „SIGUR”, si/sau
    • pentru o perioada maxima de indemnizare de 3 (trei) luni de la data producerii daunei materiale acoperita prin asigurarea de Incendiu si alte riscuri numite, pachetul „SIGUR”, oricare dintre acestea se produce / consuma mai intai.
  • Pachetul PLUS
   • asiguratorul acorda despagubiri pentru pierderi financiare din intreruperea activitatii inregistrata de asigurat prin reducerea cifrei de afaceri in perioada de intrerupere a activitatii:
    • pentru o limita de despagubire maxima 50.000 EUR sau echivalent in moneda platii, conform cursului oficial BNR de la data producerii daunei materiale acoperita prin asigurarea de Incendiu si alte riscuri numite, pachetul „SIGUR”, si/sau
    • pentru o perioada maxima de indemnizare de 6 (sase) luni de la data producerii daunei materiale acoperita prin asigurarea de Incendiu si alte riscuri numite, pachetul „SIGUR”, oricare dintre acestea se produce / consuma mai intai.
  • Pachetul AVANTAJ
   • asiguratorul acorda despagubiri pentru pierderi financiare din intreruperea activitatii inregistrata de asigurat prin reducerea cifrei de afaceri in perioada de intrerupere a activitatii:
    • pentru o limita de despagubire maxima 100.000 EUR sau echivalent in moneda platii, conform cursului oficial BNR de la data producerii daunei materiale acoperita prin asigurarea de Incendiu si alte riscuri numite, pachetul „SIGUR”, si/sau
    • pentru o perioada maxima de indemnizare de 12 (douasprezece) luni de la data producerii daunei materiale acoperita prin asigurarea de Incendiu si alte riscuri numite, pachetul „SIGUR”, oricare dintre acestea se produce / consuma mai intai.
 • EXCLUDERI SPECIFICE
  • Asiguratorul este indreptatit sa nu achite despagubiri pentru prejudicii sau pierderi directe sau indirecte, produse sau agravate sau favorizate de, rezultate din sau in legatura cu:
   • pierderi financiare din intreruperea activitatii care se produce din alte cauze decat cele acoperite prin asigurarea de Incendiu si alte riscuri numite, pachetul „SIGUR” din cadrul politei OptIMM & Eficient;
   • pierderi financiare inregistrate de asigurat in activitati economice neacoperite prin asigurarea de Incendiu si alte riscuri numite, pachetul „SIGUR” din cadrul politei OptIMM & Eficient, indiferent de relatia de cauzalitate care poate aparea intre activitatile economice neasigurate si bunurile asigurate / activitatea economica asigurata prin polita de asigurare;
   • pierderi financiare aparute in timpul perioadei de indemnizare (sau, dupa caz, prelungirea perioadei de indemnizare) datorita:
    • lipsei de resurse financiare pentru inlocuirea, refacerea sau reconstructia bunurilor asigurate afectate de evenimentul asigurat, chiar daca aceasta lipsa are la baza despagubirea in baza asigurarii de Incendiu si alte riscuri numite, pachetul „SIGUR”;
    • modificarilor sau imbunatatirilor aduse bunurilor asigurate sau tehnologiilor, cu exceptia celor impuse de legislatie sau executarea necorespunzatoare a lucrarilor de reparatii, reconstructie sau inlocuire a bunurilor afectate de evenimentul asigurat;
    • angajarii si / sau instruirii de personal nou sau lipsei de pregatire organizatorica si / sau tehnica;
    • crearii de stocuri tampon, fie ca acestea existau si inainte de producerea evenimentului asigurat sau nu;
    • deficientelor de export si / sau import.
   • stocuri de bunuri nevandabile (sau vandabile la preturi reduse) daca aceasta situatie nu se datoreaza daunei materiale asigurate sau deprecirea stocurilor neafectate de evenimentul asigurat;
   • pierderi financiare rezultate din intreruperea furnizarii curentului electric, gazului, apei, a materiilor prime, clienti sau a oricaror alte utilitati si servicii de furnizare;
   • pierderi financiare rezultate din impiedicarea sau restrictionarea accesului asiguratului, clientilor sau furnizorilor acestuia la locatia asigurata;
   • pierderi financiare ca urmare a unor lipsuri la inventar, disparitii misterioase, pierderi de informatii sau pierderi financiare generate de distrugere evidentelor sau documentelor privind creantele sau debitele;
   • pierderi financiare din intreruperea activitatii produse intentionat de persoane implicate in greve, revolte, tulburari civile, acte de terorism sau sabotaj;
   • pierderi financiare de tipul penalizarilor, amenzilor, taxelor si impozitelor de orice fel datorate autoritatilor publice sau locale, debitelor datorate in baza unui contract de inchiriere sau de prestare de servicii (inclusiv neonorarea contractelor cu clientii sau furnizorii), reevaluarilor contabile, pierderii licentelor, deficitelor de cont curent sau arieratelor la incasari sau plati (inclusiv blocaj financiar);
   • pierderi financiare ca urmare a unor hotarari date de o autoritate publica sau locala care impun obtinerea de aprobari de reconstructie, exploatare, curatare sau inlaturare a efectelor contaminarii, poluarii sau indepartarii efectelor daunei materiale;
   • pierderi financiare ca urmare a pierderii clientilor, a cotei de piata, a valorii actiunilor sau pierderi de profit sau cheltuieli care nu au legatura cu operatiunile de exploatare (investitii de capital, speculatii, alte operatiuni financiare), chiar daca exista relatii de cauzalitate intre aceste fenomene si intreruperea activitatii;
   • pierderi financiare ca urmare a unei vatamari corporale sau psihice a unei persoane, chiar daca aceasta este persoana semnificativa a asiguratului;
   • orice tip de raspundere civila sau profesionala.
 • SUMA ASIGURATA
  • Suma asigurata stabilita prin polita de asigurare reprezinta limita de despagubire maxima care va fi despagubta de catre asigurator in cazul unei daune sau serii de daune.
 • OBLIGATIILE ASIGURATULUI / CONTRACTANTULUI
  • Inaintea intrarii in vigoare a politei de asigurare si in timpul derularii acesteia asiguratul / contractantul este obligat:
   • sa comunice in scris toate informatiile privitoare la conditiile de risc si / sau orice fel de modificari ale acestora care influenteaza sau pot influenta riscurile asigurate sau datele care au fost luate in considerare la incheierea politei de asigurare de indata ce a luat cunostiinta de acest fapt (ex: schimbari majore in derularea afacerii, extindere teritoriala, intensificarea activitatii, discontinuitati repetate ale activitatii, preluarea afacerii de catre un alt antreprenor, lichidare, alte situatii care pot antrena riscul de pierderi financiare din intreruperea activitatii;
   • sa intreprinda si sa permita toate masurile aplicabile pentru prevenirea / limitarea riscului de intrerupere a activitatii;
   • sa permita accesul asiguratorului, oricand in timpul perioadei asigurate, la adresa asigurata si la documentele necesare pentru analiza riscului;
   • sa tina evidenta afacerii asigurate conform dispozitiilor legale in vigoare, in mod complet si clar, ca un bun proprietar;
  • In cazul producerii unui eveniment asigurat, asiguratul sau dupa caz contractantul este obligat:
   • sa intreprinda si sa permita toate actiunile aplicabile pentru inlaturarea efectelor daunei materiale si sa incerce minimizarea pierderii financiare;
   • sa avizeze in scris asiguratorului intreruperea activitatii in maximum doua zile lucratoare de la producerea daunei materiale;
   • sa formuleze cererea de despagubire in termen de 15 zile calendaristice de la momentul daunei materiale dand informatii despre natura si marimea probabila a daunei;
   • sa intocmeasca sau sa completeze analizele financiare certificate de experti contabili, contabili autorizati sau agreati de parti care stau la baza dosarului de dauna si sa-l inainteze asiguratorului in termen de 30 de zile calendaristice de la expirarea perioadei de indemnizare sau in alt termen agreat cu asiguratorul; in vederea cuantificarii despagubirii cuvenite, asiguratul / contractantul va prezenta asiguratorului ultimile 12 balante lunare de verificare stampilate si semnate, declaratiile de impunere din ultimile 12 luni vizate de Administratia Financiara, bilantul contabil si contul de profit si pierdere vizate de Administratia Financiara, registrele contabile si orice alte documente contabile si comerciale solicitate;
   • sa intreprinda toate masurile necesare pentru reluarea activitatii.
  • In cazul neindeplinirii obligatiilor de catre asigurat / contractant, partea de risc agravata sau neprevenita se considera neacoperita prin polita de asigurare, iar asiguratorul are dreptul sa suspende sau sa denunte polita de asigurare prin notificare, fara returnarea primei de  asigurare deja achitate.
  • Neindeplinirea obligatiilor anuleaza dreptul la despagubire si obliga asiguratul la returnarea oricaror despagubiri platite in avans in contul daunei.
 • CONSTATAREA SI EVALUAREA DAUNELOR. CALCULUL SI PLATA DESPAGUBIRII
  • Evaluarea daunelor se efectueaza de catre asigurator impreuna cu asiguratul si / sau prin experti stabiliti de parti, pe baza documentelor referitoare la cauzele si consecintele producerii evenimentului asigurat precum si a oricaror alte documente solicitate de asigurator, pe care asiguratul are obligatia legala de a le detine.
  • Prin cuantumul daunei se intelege valoarea a pierderilor financiare din intreruperea activitatii, respectiv:
   • pierderea efectiva de profit contabil din exploatare inregistrata in perioada de indemnizare, dovedita de catre asigurat pe baza rezultatelor obtinute in perioada de referinta anterioara evenimentului care este egala cu perioada de despagubire si pe baza documentelor justificative pentru perioada de indemnizare prin care se certifica profitul din exploatare care s-ar fi realizat daca nu ar fi aparut intreruperea activitatii;
   • cheltuielile  permanente  efectuate  de  catre  asigurat  in  perioada  de  indemnizare,  cu exceptia cheltuielilor permanente aferente continuarii activitatii la unitatile neafectate de dauna materiala;
   • cheltuielile suplimentare pentru restabilirea activitatii in limita a 50% pe eveniment din limita maxima de indemnizare stabilita prin polita de asigurare.
  • Cuantumul despagubirii cuvenite se va calcula in baza situatiilor financiare intocmite si inregistrate la autoritatea fiscala competenta.
  • In cuantumul pierderii financiare nu sunt incluse:
   • recuperarile de profit reprezentand sumele incasate sau estimate de incasat de catre asigurat din activitati desfasurate in perioada de indemnizare prin care sunt produse si / sau livrate marfuri si / sau servicii in alte locatii si / sau cu alte mijloace / bunuri decat cele cuprinse in polita de asigurare;
   • beneficiile suplimentare obtinute de asigurat ca urmare a restabilirii activitatii care prilejuiesc imbunatatiri tehnologice si / sau din livrari restante de produse la preturi superioare si / sau din cresterea productiei sau profitului;
   • cheltuielile permanente neefectuate, reprezentand cheltuielile permanente care s-ar fi efectuat in conditii normale de activitate, dar care au fost intrerupte ca urmare a intreruperii activitatii;
   • cheltuielile variabile.
  • Plata despagubirilor cuvenite se face astfel:
   • asiguratorul va achita asiguratului despagubirea cuvenita (integral sau, dupa caz, diferenta fata de avansurile efectuate) in termen de 30 de zile calendaristice dupa data depunerii ultimului document justificativ la dorasul de dauna;
   • la solicitarea asiguratului si in baza depunerii documentelor justificative, asiguratorul poate acorda avansuri din despagubire in perioada de indemnizare de pana la 50% din valoarea despagubirii cuvenite estimate;
   • raspunderea asiguratorului este limitata la si nu poate depasi:
    • limita de despagubire maxima stabilita prin polita de asigurare, si / sau
    • limita perioadei maxime de indemnizre stabilita prin polita de asigurare, oricare dintre acestea se produce / consuma mai intai.
   • dupa fiecare dauna limita de despagubire maxima stabilita prin polita de asigurare se diminueaza cu despagubirea achitata sau de achitat.
  • Beneficiarul politei de asigurare se poate indrepta impotriva persoanelor vinovate de producerea unui eveniment asigurat, potrivit legii, pentru tot ceea ce depaseste nivelul despagubirii cuvenite achitate in baza politei de asigurare.

                             Asigurarea ”toate riscurile” de Avarii accidentale ale masinilor

 • ACOPERIREA OFERITA PRIN POLITA DE ASIGURARE. BUNURILE, RISCURILE SI COSTURILE ASIGURATE
  • Obiectul asigurarii il constituie masinile / bunurile mentionate in polita de asigurare si aflate la adresa mentionata in polita de asigurare si in conditiile indeplinirii urmatoarele criterii:
   • masina este omologata si a trecut cu succes procedura de punere in functiune;
   • masina este in stare buna de functionare, fiind operationala (aflata in uz ori in repaus, pregatita si apta de lucru) ori in timpul curatarii, inspectiei, intretinerii (inclusiv in cursul demontarii masinii, necesare acestor scopuri), reviziei sau in timpul mutarii in alta pozitie de lucru la aceeasi adresa ori in timpul reasamblarii ulterioare.
  • Riscuri acoperite corespund unei acoperiri tip ''toate riscurile'', asiguratorul acordand despagubiri pentru daune materiale produse direct masinilor asigurate ca urmare a:
   • oricaror avarii electrice sau mecanice produse in mod imprevizibil, accidental si brusc, din cauze interne sau externe si neexcluse prin polita de asigurare, ca de exemplu:
    • defecte de material, erori de proiectare, de fabricatie sau de montaj ori proasta calitate a executiei;
    • vibratii, dereglari, dezechilibrari, descentrari, excentricitate (abatere de la coaxialitate);
    • ungere defectuoasa, pierderea unor piese / parti, sarcina / incarcare anormala, oboseala materialelor, autoincalzire, forta centrifuga;
    • supratensiune electrica;
    • scurt-circuit, mers in gol, inductie sau arc electric;
    • defectarea echipamentelor sau dispozitivelor de protectie sau de pornire;
    • caderii masinilor ori a impactului acestora cu alte masini sau piese ale acestora ori intre propriile parti / piese ale masinii, rezultate din operatiuni de lucru, incarcare sau manipulare la adresa mentionata in specificatia politei;
    • obturari sau patrunderea unor corpuri straine (de natura materiala, vegetala sau animala);
   • oricaror Avarii accidentale, asigurabile, cauzate de alte masini, fie ca acestea sunt asigurate sau nu (ex.: daune produse de masini sau parti ale acestora care se prabusesc peste masina asigurata etc).
  • Asiguratorul acorda, in cadrul sumelor asigurate precizate in polita de asigurare, despagubiri pentru cheltuieli necesare operatiilor de demontare / montare a masinii in vederea inlocuirii pieselor / subansamblurilor avariate sau distruse, numai in masura in care sunt necesare in cadrul reparatiei masinii avariate.
 • EXCLUDERI SPECIFICE
  • Asiguratorul este indreptatit sa nu achite despagubiri pentru prejudicii directe sau indirecte, produse la:
   • masini care nu sunt cuprinse explicit in asigurare prin polita de asigurare;
   • masini utilizate pentru prelucrarea, fabricarea dispozitivelor sau materialelor explozibile;
   • masini folosite sau instalate in/pe aparate de zbor, vase / ambarcatiuni pe apa, masini / vehicule de tractiune, transport sau specializate pentru interventii, pe cai rutiere sau pe calea ferata;
   • masini experimentale sau prototipuri;
   • masini care nu au fost puse in functiune (date in exploatare);
   • masini ce functioneaza in subteran;
   • masini utilizate in constructii (ex.: tractoare, autobasculante, buldoexcavatoare, etc.);
   • (auto)vehiculele de orice fel;
   • masini utilizate in fabrici de caramizi, in cariere de piatra sau in minerit;
   • masini specifice industriei chimice si petrochimice;
   • masini utilizate in sectorul casnic / gospodaresc;
   • masini aflate in conservare;
   • masini portabile;
   • cuptoare si furnale de orice fel;
   • centrale termice, inclusiv boilere de orice tip si marime precum si vase / cazane / recipiente sub presiune;
   • turbine (cu abur, apa sau gaz);
   • fundatii, zidarii (inclusiv captuseli refractare), cosuri de fum;
   • piese / elemente care prin natura lor sau a modului de utilizare sunt supuse unui grad mare de uzura si care necesita schimbarea periodica pe parcursul duratei de utilizare normale a masinii, inclusiv piese / elemente schimbabile sau detasabile, scule, dispozitive, unelte ca de exemplu: burghie, filiere, freze, dalti, sape, cutite sau alte obiecte, dispozitive ori scule taietoare si aschietoare, lame / panze / discuri de fierastrau, matrite, stante, poansoane, bacuri, modele/sabloane, role, cilindri, cilindri gravati, suprafete de pulverizare si zdrobire/ turtire, ecrane/diafragme, site, lanturi, curele, franghii, benzi transportoare (de elevatoare sau conveioare), senile, baterii/acumulatoare electrice, carbuni/perii colectoare, baloane de sticla, tuburi electronice si lampi de iluminat, proiectoare, cauciucuri/ anvelope, cabluri de conexiune (electrice sau cu fibra optica) altele decat cele din interiorul masinii asigurate, cabluri neelectrice, tevi/conducte si furtune flexibile, dispozitive / aparate / mecanisme ce lucreaza in subteran, materiale pentru legat si impachetat, materiale de umplutura si etansare, parti/componente nemetalice (cu exceptia izolatiilor conductorilor electrici), cuzineti refractari, ciocane de concasor, medii de operare (ex.: lubrifianti, fluide pentru circuitele hidraulice, combustibili, agenti frigorifici si de racire, catalizatori), dispozitive atasate utilajelor de ridicat si manipulat (talpi, carlige si alte asemenea). Daunele produse masinilor asigurate ca urmare a avarierii pieselor / elementelor / materialelor excluse mai sus sunt acoperite, cu exceptia prejudiciilor produse pieselor / elementelor / materialelor excluse mai sus;
   • forme, sabloane, miezuri, cochilii, matrite, dispozitive si alte asemenea, necesare pentru executia reparatiilor (atat pentru fabricarea pieselor / elementelor avariate cat si pentru demontarea / montarea acestora);
   • SDV-uri, piese, instrumente si aparatura de masura, verificare si control, altele decat cele care echipeaza masina asigurata;
   • informatiile de pe suporturi de date, daca acestea nu fac parte din echipamentul electronic de calcul si procesare asociat masinii asigurate, cu care a fost dotat de catre producator;
   • masini mentinute in functiune dupa ce acestea au fost afectate de producerea vreunei daune, fara a fi reparate corespunzator sau fiind reparate provizoriu;
   • bunuri / masini care, datorita uzurii sau deteriorarii, nu mai pot fi folosite in conformitate cu destinatia lor initiala sau a caror stare de intretinere este necorespunzatoare.
  • Cuprinderea in asigurare a masinilor sau pieselor / elementelor acestora de tipul celor de mai sus este in responsabilitatea exclusiva a asiguratului, in afara situatiei in care asiguratorul accepta preluarea in asigurare printr-o mentiune (derogare) explicita in polita de asigurare.
  • Asiguratorul este indreptatit sa nu achite despagubiri pentru prejudicii directe sau indirecte, produse sau agravate ori favorizate de, rezultate din sau ca o consecinta a:
   • incendiului si operatiunilor de stingere a acestuia, exploziei si eventualului Incendiu care s-ar produce din aceasta cauza, actiunii directe a trasnetului (inclusiv a eventualului Incendiu care s-ar produce din aceasta cauza), caderii de corpuri de tipul aeronavelor si continutul acestora, cutremurului, presiunii undelor produse de aeronave sau de orice obiecte care zboara cu viteze supersonice, sonice sau subsonice, furtunii, ploii torentiale, grindinii, inundatiilor (inclusiv viiturilor), valurilor de apa (inclusiv cele provocate de seisme-tsunami), eruptiilor vulcanice, prabusirii sau alunecarii de teren, greutatii stratului de zapada sau de gheata, inghetului si dezghetului, avalanselor de zapada sau oricaror catastrofe naturale, colmatarilor, scaparilor / scurgerilor de apa sau alte lichide, inclusiv din instalatiile de sprinkler, apei de conducta si refularii, deteriorarii si/sau prabusirii cladirilor si/sau altor bunuri pe masinile asigurate, furtului  si tentativei de furt sau disparitiilor misterioase ale masinilor sau pieselor / elementelor componente;
   • lovirii masinii asigurate de catre (auto)vehicule, inclusiv de catre echipamentele existente / montate pe/in aceste (auto)vehicule;
   • transportului masinilor sau pieselor aferente acestora la si de la adresa prevazuta in polita de asigurare;
   • existentei masinilor si functionarii, manipularii, reparatiilor acestor masini la alte adrese decat cele specificate in polita de asigurare;
   • prejudicii indirecte (ex: reducerea valorii masinilor/bunurilor dupa reparatii, scaderea preturilor masinilor/bunurilor, intarzieri in producerea sau livrarea masinilor/bunurilor inclusiv in urma producerii unor evenimente asigurate) si pierderi de consecinta de orice fel (ex: pierderi de venit/profit, intreruperea activitatii sau a afacerii sau a folosirii masinilor/bunurilor) inclusiv in urma producerii unui eveniment asigurat prin polita de asigurare;
   • manipularii si intretinerii masinilor de persoane neautorizate si/sau care nu au calificarea necesara precum si de persoane aflate sub influenta alcoolului, drogurilor sau substantelor halucinogene;
   • nerespectarii de catre asigurat a prevederilor legale (privitoare la autorizarea, construirea / productia, receptia, exploatarea) in legatura cu bunurile asigurate;
   • utilizarii ori intretinerii masinilor in alte conditii decat cele recomandate de producator;
   • erorilor sau omisiunilor din proiectare sau executie, defectelor sau viciilor ascunse existente la incheierea politei de asigurare, de care asiguratul sau reprezentantii sai au cunostinta, indiferent daca aceste erori sau defecte erau sau nu cunoscute de catre asigurator;
   • prejudicii provocate direct de uzura de orice fel sau de degradari si deteriorari progresive.
  • Asiguratorul este indreptatit sa nu achite despagubiri pentru costuri cauzate direct sau indirect de sau in legatura cu:
   • modificari sau lucrari neautorizate de autoritatea competenta in domeniu si/sau de constructor si/sau de producator ori de unitatea de depanare / service autorizata;
   • reconditionari / reparatii executate fara avizul scris al asiguratorului si (in cazul in care asiguratorul considera necesar) fara efectuarea inspectiilor la locul producerii daunei; in cazul daunelor minore, reparatiile pot fi executate si pana la obtinerea acordului scris al asiguratorului, dar numai in conditiile avizarii in scris (deindata) a asiguratorului si pastrarii in vederea inspectarii de catre reprezentantii asiguratorului a pieselor avariate / reparate / reconditionate / inlocuite;
   • prejudicii la masini pentru care sunt raspunzatori (contractual sau prin lege) furnizorii, antreprenorii sau unitatile de reparatii / depanare implicate;
   • adaosuri pentru munca prestata in regim exceptional (exemple: adaosuri datorate muncii in regim de ore suplimentare, zile libere sau sarbatori legale, transport rapid sau aerian, alte prestatii in regim de urgenta);
   • autoritatile publice (cheltuielile necesare pentru respectarea si/sau aplicarea prevederilor legale si/sau deciziilor autoritatilor publice in legatura cu repararea, inlocuirea, reconstructia sau demolarea masinilor / bunurilor);
   • onorarii profesionale (ale evaluatorilor, inginerilor, expertilor, arhitectilor si/sau alte categorii de specialisti);
   • orice prejudicii produse unor bunuri neasigurate prin polita de asigurare (inclusiv la bunurile inconjuratoare ca de exemplu: cladirile care adapostesc masinile asigurate, materiile prime, materialele, semifabricatele si produsele finite sau produsele aflate in curs de fabricatie) apartinand asiguratului sau unor terte persoane, chiar daca aceste prejudicii au fost cauzate de masini asigurate;
   • pentru curatarea locului in cazul producerii unui eveniment asigurat;
   • scoaterea / extragerea masinilor avariate sau a unor parti ale acestora in vederea repararii / inlocuirii precum si operatiunilor ulterioare de introducere si montare a masinilor ori partilor reparate / inlocuite si anume:
    • costuri de demolare (partiala sau totala) a cladirilor ori de demontare a altor structuri in care sunt amplasate masinile precum si cheltuieli de refacere/remontare a acestor Cladiri/structuri dupa efectuarea lucrarilor de reparatii / inlocuiri;
    • costuri de demontare si/sau mutare a unor masini sau altor bunuri aflate in proximitatea masinilor avariate precum si cheltuieli de montare/mutare ulterioara a acestor masini/bunuri dupa efectuarea lucrarilor de reparatii/inlocuiri.
 • SUMA ASIGURATA
  • Suma asigurata a masinilor asigurate prin polita de asigurare trebuie sa reprezinte valoarea reala a acestora.
  • Suma asigurata se stabileste si se declara de catre asigurat / contractant individual pentru fiecare masina asigurata si in aceeasi moneda pentru toate masinile asigurate iar polita de asigurare se incheie in baza acestei declaratii.
  • Suma asigurata a masinilor asigurate trebuie sa cuprinda TVA si orice alta taxa legala care concura la achizitia masinilor asigurate.
  • In cazul in care asiguratul / contractantul nu doreste includerea TVA (si/sau oricaror alte taxe legale) in asigurare, va trebui sa solicite acest lucru in scris inainte de incheierea politei de asigurare. In aceasta situatie polita de asigurare va cuprinde o mentiune speciala prin care TVA (si/sau orice alta taxa legala) nu este asigurata, iar in cazul producerii unui eveniment asigurat, TVA (si/sau orice alta taxa legala) nu va fi inclusa in despagubirea cuvenita.
 • OBLIGATIILE ASIGURATULUI / CONTRACTANTULUI
  • Inaintea intrarii in vigoare a politei de asigurare si in timpul derularii acestuia asiguratul / contractantul este obligat:
   • sa comunice in scris toate informatiile privitoare la conditiile de risc si/sau orice fel de modificari ale acestora care influenteaza sau pot influenta riscurile asigurate la adresa unde se gasesc masinile / bunurile asigurate de indata ce a luat cunostiinta de acest fapt si sa ia pe seama sa masuri de prevenire pentru evitarea producerii unor daune;
   • sa intretina si sa administreze masinile / bunurile asigurate ca un bun proprietar, in bune conditii si in conformitate cu dispozitiile legale si cu recomandarile producatorului, in scopul prevenirii producerii oricarui eveniment asigurat.
  • In cazul producerii oricarui eveniment asigurat, asiguratul sau dupa caz contractantul este obligat:
   • sa trimita in scris asiguratorului pretentiile de despagubire in termen de 15 zile de la momentul cand a cunoscut sau trebuia sa cunoasca producerea evenimentului asigurat, dand informatii despre natura daunei, felul bunurilor / masinilor avariate sau distruse, locul, data, ora, cauzele si imprejurarile producerii evenimentului asigurat, marimea probabila a daunei;
   • sa puna deindata la dispozitia asiguratorului toate actele incheiate de organele abilitate legal, documentele si evidentele necesare pentru verificarea existentei si valorii bunurilor / masinilor asigurate, precum si orice alte detalii si dovezi referitoare la cauza si cuantumul daunelor suferite care au relevanta pentru stabilirea dreptului la despagubire si a despagubirii cuvenite;
   • sa pastreze starea de fapt in urma producerii evenimentului asigurat (inclusiv sa pastreze partile / piesele / (sub)ansamblurile avariate care necesita inlocuirea / repararea / reconditionarea sau care au facut obiectul acestor operatii, in vederea inspectarii de catre asigurator) pana la obtinerea acordului asiguratorului privind repunerea in functiune masinilor afectate de dauna; in cazul daunelor minore, reparatiile pot fi executate si pana la obtinerea acordului scris al asiguratorului, dar numai in conditiile avizarii in scris (deindata) a asiguratorului si pastrarii in vederea inspectarii de catre reprezentantii asiguratorului a pieselor avariate / reparate / reconditionate / inlocuite;
   • sa furnizeze catre asigurator toate informatiile si probele solicitate, permitand acestuia sa faca investigatii referitoare la cauza si marimea daunei;
   • sa ia toate masurile si sa indeplineasca toate formalitatile pentru conservarea dreptului la regres al asiguratorului fata de tertii vinovati de producerea daunei;
   • sa faca dovada interesului asigurat, respectiv cu privire la masinile / bunurile asigurate;
   • sa transfere catre asigurator dreptul de proprietate asupra masinilor / bunurilor asigurate si prejudiciate la care s-a constatat dauna totala sau parti ale acestora (inclusiv piese, subansambluri sau alte materiale) care au fost inlocuite, in starea in care acestea se gasesc dupa producerea evenimentului asigurat, la cererea asiguratorului si in baza platii despagubirii cuvenite conform politei de asigurare, asiguratul / beneficiarul va semna o declaratie prin care va confirma transferul proprietatii masinilor / bunurilor pentru care a primit despagubirea cuvenita.
  • In timpul derularii politei de asigurare asiguratul / contractantul este obligat sa faca inregistrarile si sa tina evidentele referitoare la masinile / bunurile asigurate (inclusiv inregistrarile / evidentele referitoare la intrari / iesiri, administrare, operatiuni de construire / reconstruire,  intretinere si reparare, cele referitoare la piesele de rezerva aferente, precum si cele referitoare la orice contracte / conventii in legatura cu achizitionare, intretinere, reparare sau garantie), in conformitate cu dispozitiile legale, astfel incat asiguratorul sa poata stabili despagubirea cuvenita in cazul producerii evenimentului asigurat conform prevederilor politei de asigurare.
 • CONSTATAREA SI EVALUAREA DAUNELOR. CALCULUL SI PLATA DESPAGUBIRII
  • Evaluarea daunelor si plata despagubirilor se fac in functie de starea masinilor / bunurilor prejudiciate din momentul producerii evenimentului asigurat, pe baza documentelor referitoare la cauzele, imprejurarile si consecintele producerii evenimentului asigurat precum si a oricaror alte documente solicitate de asigurator, pe care asiguratul are obligatia legala de a le detine.
  • Prin cuantumul daunei se intelege:
   • in cazul daunei totale: valoarea reala la data producerii oricarui eveniment asigurat, a masinilor / bunurilor distruse (respectiv cu scaderea deprecierii datorate uzurii), din care se scade valoarea la aceeasi data a eventualelor piese / materiale ce se mai pot intrebuinta si/sau valorifica;
   • in cazul daunei partiale: costurile de reparatie, reconditionare sau inlocuire calculate pe baza valorii reale in momentul producerii evenimentului asigurat a masinii / bunurilor asigurate (respectiv cu scaderea deprecierii datorate uzurii), din care se scade valoarea eventualelor piese / materiale ce se mai pot intrebuinta sau valorifica.
  • La stabilirea cuantumului daunei se considera preturile uzuale de piata pentru operatiuni de reparatie, reconditionare sau inlocuire.
  • Reparatia masinilor / bunurilor asigurate ca urmare a producerii unui eveniment asigurat se efectueaza pe teritoriul Romaniei in unitati autorizate pentru lucrari de acest tip. Reparatiile in strainatate ori in regie proprie se pot efectua numai cu acordul scris si prealabil al asiguratorului.
  • In cazul procurarii de catre asigurat (sau de catre o persoana desemnata de acesta, in vederea efectuarii lucrarilor de raparatii) a unor piese / subansambluri din strainatate, asiguratorul acopera cheltuielile de achizitie dar fara a se depasi preturile acestor bunuri practicate de dealerii / reprezentantele din Romania (in cazul in care aceste masini / bunuri se pot procura si din  Romania).
  • In cazul in care, cu ocazia reparatiei sau restaurarii bunurilor avariate rezulta si alte avarii aparute  ca urmare a producerii oricarui eveniment asigurat, care nu au putut fi constatate initial, asiguratul trebuie sa instiinteze asiguratorul, in vederea efectuarii unei constatari suplimentare.
  • Partile componente ale masinii / bunului prejudiciat se pot inlocui numai cu acordul scris al asiguratorului si numai daca valoarea reparatiilor depaseste valoarea reala a acestora, ori daca procesele tehnologice existente nu permit reparatia.
  • In cazul avarierii unei parti componente a masinii / bunului asigurat, la calculul cuantumului daunei se ia in considerare numai repararea, reconditionarea sau inlocuirea partii avariate, chiar daca in cadrul unor astfel de operatiuni se inlocuieste o parte extinsa fata de cea prejudiciata.
  • In cazul reparatiilor provizorii / partiale (acceptate de asigurator), despagubirile se vor acorda numai in masura in care acestea fac parte din reparatia generala.
  • Nu sunt despagubite taxele platite de asigurat in strainatate sau in Romania si pe care acesta are dreptul sa le recupereze conform legii (ex.: TVA etc).
  • Despagubirea cuvenita acordata nu poate depasi concomitent cuantumul daunei sau suma asigurata a masinii / bunurilor asigurate si prejudiciate ca urmare a producerii evenimentului asigurat sau valoarea reala a masinii / bunurilor asigurate si prejudiciate ca urmare a producerii evenimentului asigurat sau valoarea de inlocuire a masinii / bunurilor asigurate si prejudiciate ca urmare a producerii evenimentului asigurat sau sublimita agreata specific prin polita de asigurare pentru evenimentul asigurat sau dauna care s-a produs, atunci cand o astfel de sublimita este stabilita prin polita de asigurare.
  • Dreptul la despagubirea cuvenita apartine proprietarului bunurilor asigurate; asiguratul / contractantul (altii decat proprietarul bunurilor asigurate) nu pot exercita acest drept, chiar daca sunt in posesia politei de asigurare si/sau l-au semnat si/sau au achitat prima de asigurare, cu exceptia cazului in care sunt legal imputerniciti in acest sens de catre proprietarul bunurilor asigurate.
  • La producerea unui eveniment asigurat, asiguratorul sau orice alta persoana autorizata de acesta, poate, fara a-si periclita drepturile decurgand din polita de asigurare sau a-si mari responsabilitatea ce-i revine conform prevederilor acestuia, sa preia si sa mentina controlul asupra masinilor/bunurilor asigurate si/sau sa administreze in mod rezonabil conservarea acestor masini/ bunuri asigurate. Masinile/bunurile preluate, aflate sub controlul sau in administrarea asiguratorului in conditiile prevazute anterior nu pot fi abandonate de asigurat in favoarea asiguratorului.
  • Beneficiarul politei de asigurare se poate indrepta impotriva persoanelor vinovate de producerea unui eveniment asigurat, potrivit legii, pentru tot ceea ce depaseste nivelul despagubirii cuvenite achitate in baza politei de asigurare.

                              Asigurarea de raspundere civila legala

 • ACOPERIREA OFERITA PRIN POLITA DE ASIGURARE. OBIECTUL SI RISCURILE ASIGURATE
  • Asiguratorul acopera daunele cauzate din culpa asiguratului prin fapta ilicita a acestuia unor terte persoane, in timpul perioadei de asigurare si pentru care acesta raspunde potrivit legii.
  • Asigurarea produce efecte numai daca exista o cerere de despagubire prezentata in scris de asigurat pe parcursul perioadei de asigurare sau ulterior acesteia, dar fara sa fi depasit termenul de prescriptie.
  • Riscurile acoperite sunt cele de producere a urmatoarelor evenimente asigurate:
  • Asiguratorul acorda despagubiri si pentru cheltuielile facute de asigurat in procesul civil, daca procesul este consecinta producerii unui eveniment asigurat.
 • LIMITELE RASPUNDERII
  • Limita de raspundere pentru fiecare eveniment prevazuta in polita de asigurare este maximul pe care-l va plati asiguratorul, cumulat pentru totalitatea despagubirilor pentru toate prejudiciile rezultate dintr-un eveniment si a cheltuielilor de judecata in legatura cu acestea.
  • Limita de raspundere globala prevazuta in polita de asigurare este maximul pe care-l va plati asiguratorul, cumulat, pentru totalitatea despagubirilor pentru toate prejudiciile rezultate din toate evenimentele intamplate in perioada asigurata, precum si toate cheltuielile de judecata in legatura cu acestea.
 • EXCLUDERI
  • Asiguratorul nu acorda despagubiri pentru:
   • orice consecinte, directe sau indirecte, ale unui eveniment produs in afara perioadei asigurate;
   • prejudiciile care nu atrag raspunderea civila a asiguratului;
   • prejudiciile produse cu intentie de catre asigurat;
   • prejudiciile cauzate, direct ori indirect, de:
    • SIDA;
    • hepatita;
   • prejudiciile produse ca urmare a intreruperii activitatii sau lipsei de folosinta;
   • prejudiciile rezultate din incalcarea dreptului de proprietate intelectuala (brevete, patente, drepturi de autor, marci comerciale sau embleme inregistrate la organismele specializate din domeniul proprietatii intelectuale);
   • prejudiciile cauzate unei terte persoane juridice care:
    • este, direct sau indirect, in tot sau in parte, in proprietatea asiguratului;
    • este, direct sau indirect, controlata ori condusa de catre asigurat;
    • are in proprietate un asigurat persoana juridica.
   • prejudicii cauzate:
    • unui membru al familiei asiguratului (pana la gradul II de rudenie, inclusiv);
    • unei persoane care se afla in intretinerea, sub tutela sau curatela asiguratului;
    • unei persoane pentru faptele careia asiguratul raspunde potrivit legii (prepus, elev, ucenic, copii minori);
   • prejudiciile cauzate printr-o fapta savarsita la solicitarea expresa a unei autoritati publice (confiscare, expropriere, nationalizare, rechizitionare, sechestrare);
   • prejudiciile care rezulta din pierderea sau distrugerea, in tot sau in parte, de bunuri aflate in grija, custodia sau sub controlul asiguratului sau care sunt imprumutate ori inchiriate acestuia;
   • prejudiciile fara caracter patrimonial (daunele morale) inclusiv cele legate de discriminari de orice fel;
   • amenzile de orice fel, penalitatile, dobanzile, precum si cheltuielile de judecata la plata carora ar fi obligat asiguratul prin hotarare penala, precum si cheltuielile de executare a hotararilor penale privind plata despagubirilor;
   • prejudiciile in legatura cu:
    • orice autovehicul (inclusiv remorca tractata de acesta), autorizat sa circule pe drumurile publice sau pentru care este prevazuta prin lege obligativitatea incheierii asigurarii de raspundere civila, proprietatea asiguratului, imprumutat, inchiriat sau condus si utilizat de acesta;
    • orice ambarcatiune, nava sau aparat de zbor, proprietatea asiguratului, imprumutat, inchiriat sau condus si utilizat de acesta;
    • incarcarea sau descarcarea mijloacelor de transport mai sus mentionate.
   • pretentii de despagubiri pentru hartii de valoare, documente , registre sau titluri, acte, manuscrise, pietre scumpe, obiecte de platina, aur sau argint, marci postale si altele asemenea, colectii tablouri, sculpturi, tesaturi sau alte obiecte avand o valoare artistica, stiintifica sau istorica, precum si pentru disparitia sau distrugerea banilor;
   • pretentii de despagubiri rezultate din neindeplinirea obligatiilor contractuale sau intelegerilor scrise sau verbale;
   • pretentii de despagubiri in legatura cu orice raspunderi profesionale si raspunderea managerilor;
   • pretentii de despagubiri in legatura cu orice produs al asiguratului;
   • pretentii de despagubiri rezultate din sau in legatura cu daune cauzate de asigurat propriilor angajati;
   • pretentii de despagubire pentru cheltuieli in legatura cu orice hotarare judecatoreasca, sentinta arbitrala pronuntata, intelegere amiabila intre parti, in tari in care este in vigoare legislatia SUA sau a Canadei;
   • azbest sau orice materiale sau operatiuni / lucrari in legatura cu azbestul; aceasta asigurare nu acopera daune, pierderi, costuri sau cheltuieli de orice natura cauzate direct sau indirect, rezultand din, intamplate prin, derivate din sau aflate in conexiune cu orice raspundere sau dauna sau paguba in legatura cu azbestul sau cu orice material continand azbest sau cu orice lucrare / operatiune in care se foloseste azbest, indiferent de cantitate;
 • OBLIGATIILE ASIGURATULUI / CONTRACTANTULUI
  • Asiguratul/contractantul este obligat:
   • In scopul prevenirii producerii evenimentelor asigurate:
    • sa ia, pe cheltuiala sa, toate masurile rezonabile preventive necesare;
    • sa respecte toate dispozitiile legale referitoare la activitatea desfasurata;
   • In cazul producerii unui eveniment asigurat care poate da nastere la o pretentie de despagubire in baza asigurarii:
    • sa puna la dispozitia asiguratorului toate actele incheiate de organele de cercetare, precum si orice alte probe de care dispune sau care sunt solicitate de asigurator;
    • sa comunice catre asigurator, in scris, pretentiile formulate de persoanele pagubite si sa depuna la asigurator orice acte primite in legatura cu aceste pretentii;
    • sa nu faca nici o oferta, promisiune sau plata fara acordul scris al asiguratorului, sub sanctiunea neopozabilitatii acesteia fata de asigurator;
    • sa permita ca asiguratorul sa faca investigatii referitoare la cauza si intinderea daunelor;
    • sa anunte de indata asiguratorul ca a fost actionat in judecata si sa se apere in proces tinand seama si de eventualele recomandari facute de asigurator, inclusiv cu privire la angajarea unui aparator in toate fazele procesuale;
  • In cazul neindeplinirii de catre asigurat / contractant a obligatiilor sale, asiguratorul are dreptul sa refuze plata despagubirii, partial sau integral, in masura in care din acest motiv asiguratorul nu a putut stabili cauza producerii prejudiciului si / sau cuantumul acestuia.
 • CONSTATAREA SI EVALUAREA DAUNELOR. PLATA DESPAGUBIRILOR
  • despagubirile se stabilesc pe baza intelegerii tripartite dintre asigurat, tertul pagubit si asigurator, sau prin hotarare judecatoreasca definitiva, investita cu formula executorie.
  • Tranzactia incheiata intre asigurat si tertul pagubit cu privire la plata despagubirilor nu obliga asiguratorul la nici un fel de plata, nefiindu-i opozabila.
  • Stabilirea despagubirii pe baza conventiei dintre parti se poate face numai daca, din actele intocmite de organele competente, din instiintarea asiguratului si/sau din constatarile asiguratorului rezulta cu certitudine existenta prejudiciului, a faptei ilicite, a raportului de cauzalitate dintre fapta ilicita si prejudiciu, precum si existenta culpei asiguratului.
  • despagubirile nu pot fi stabilite pe baza intelegerii dintre parti, in cazul in care:
   • prejudiciul face obiectul unui proces penal, cu exceptia situatiei in care, potrivit reglementarilor legale, actiunea poate fi stinsa prin impacarea partilor si in cazul in care, desi hotararea instantei penale a ramas definitiva, stabilirea despagubirilor civile ar urma sa se faca printr-un proces civil;
   • nu se poate stabili persoana raspunzatoare de producerea prejudiciului, cauzele si imprejurarile producerii acestuia sau cuantumul sau;
   • se formuleaza cereri de despagubire pentru despagubiri sub forma de prestatii banesti periodice, precum si in cazul in care pentru aceste prestatii periodice se solicita o suma globala;
   • se formuleaza cereri de despagubire pentru prejudiciul rezultat prin reducerea valorii bunurilor deteriorate dupa reparatie.
  • In cazul in care producerea unui eveniment asigurat se datoreaza actiunii simultane sau succesive a mai multor persoane, cuantumul despagubirilor este proportional cu gradul de vinovatie al asiguratului, rezultat din orice mijloc legal de proba.
  • In situatiile de culpa comuna partea de raspundere a fiecarei persoane vinovate de producerea evenimentelor asigurate va fi cea rezultata din actele emise de organele competente si alte mijloace legale de proba. In cazul in care din aceste documente nu rezulta partea de raspundere a persoane, aceasta se va stabili in cote egale in raport cu numarul partilor implicate in producerea evenimentului asigurat.
  • In cazul in care cel pagubit a contribuit din culpa la producerea evenimentului asigurat sau la marirea pagubei, cel chemat a raspunde va fi raspunzator numai pentru partea din dauna pe care a produs-o.
  • In cazurile in care evenimentul asigurat consta in avarii sau distrugeri ale unor bunuri, iar bunurile avariate sau distruse, pentru care se datoreaza despagubiri fac obiectul unor contracte de asigurare de bunuri, asiguratorul acorda despagubiri celui indreptatit in limita diferentei dintre cuantumul pagubei si despagubirile platite in baza contractelor de asigurare de bunuri.
  • In cazurile in care evenimentul asigurat consta in decesul sau vatamarea corporala a unor persoane, asiguratorul plateste indemnizatia la care persoana prejudiciata are dreptul conform prezentelor conditii de asigurare independent de despagubirile ce se acorda in baza unei eventuale asigurari facultative de accidente de persoane.
  • In cazul vatamarii corporale, din valoarea totala a prejudiciului asiguratorul va scadea indemnizatia primita din fondurile asigurarilor sociale sau din fondurile angajatorului. In situatia in care persoana vatamata nu beneficiaza de drepturile sociale, despagubirea va avea la baza o adeverinta de venituri in ultimele 6 luni lucrate premergatoare evenimentului, emisa de organele competente (administratia financiara sau angajatorii).
  • In cazul in care prin hotarare judecatoreasca asiguratul este obligat la plata unei prestatii banesti periodice, asiguratorul va plati suma stabilita prin aceasta hotarare in aceeasi forma, pana la concurenta acestei sume sau a limitei de raspundere stabilita prin polita de asigurare, care este atinsa mai intai.
  • Daca dupa stabilirea prestatiei periodice starea persoanei vatamate s-a imbunatatit, asiguratorul va comunica in scris ca inceteaza plata despagubirilor pana la pronuntarea unei alte hotarari judecatoresti. Asiguratul sau, dupa caz, asiguratorul (daca a fost parte in proces) va solicita instantei micsorarea cuantumului sumelor prestatiilor periodice sau incetarea platii acestora, pe baza documentelor emise de organele competente.
  • Asiguratorul plateste despagubirea nemijlocit persoanei pagubite, instiintand despre aceasta, in scris, asiguratul, in masura in care cel pagubit nu a fost despagubit de catre asigurat. Despagubirea se plateste asiguratului, cu conditia ca aceasta sa fie justificata de acesta si recunoscuta de asigurator, in cazul in care asiguratul dovedeste ca a despagubit persoana pagubita.
  • Prin plata despagubirii stabilite pe baza de intelegere sau prin hotarare judecatoreasca definitiva se sting orice pretentii ale persoanelor pagubite pentru prejudiciul material cauzat prin evenimentul asigurat respectiv, fata de asigurat, respectiv ale asiguratului fata de asigurator.
  • In cazul avarierii sau distrugerii de bunuri, ca si in cazul decesului sau vatamarii corporale, cand organele competente nu au emis acte privitoare la cauzele si imprejurarile in care s-a produs raspunderea civila a asiguratului, precum si privitoare la paguba, acestea pot fi dovedite prin orice mijloace legale de proba, inclusiv declaratii de martori date asiguratorului.
  • In caz de deces, asiguratorul se obliga sa plateasca despagubirea mostenitorilor beneficiarului.
  • Asiguratorul este indreptatit sa amane acordarea despagubirii daca, in legatura cu dauna, a fost instituita impotriva asiguratului o ancheta de catre politie sau o procedura penala, pana la finalizarea anchetei, respectiv a procedurii penale.
  • Persoana prejudiciata nu beneficiaza de despagubire daca evenimentul s-a produs:
   • dintr-un caz de forta majora;
   • din culpa exclusiva a persoanei pagubite;
   • din culpa exclusiva a unei terte persoane;
   • in conditii neelucidate, neputandu-se trage concluzii cu privire la persoana raspunzatoare de producerea pagubei, la cauzele si imprejurarile producerii evenimentului, precum si la cuantumul pagubelor produse.
  • Asiguratorul este indreptatit sa nu acorde despagubiri daca:
   • dauna s-a produs in perioada de suspendare a efectelor juridice ale politei de asigurare;
   • asiguratul / contractantul nu si-a indeplinit obligatiile ce ii revin in polita de asigurare;
   • asiguratul nu a comunicat schimbarea imprejurarilor privind riscul;
   • se constata reaua credinta a asiguratului sau a tertului pagubit in legatura cu producerea sau aparitia oricarui eveniment asigurat;
   • asiguratul sau tertul pagubit nu prezinta suficiente dovezi pentru justificarea dreptului sau la plata despagubirii.
  • Asiguratorul este indreptatit sa initieze, dupa plata despagubirii si in limita acesteia, actiune de recuperare impotriva persoanelor vinovate de producerea sau marirea daunei, pentru partea de dauna care s-a marit, in situatia in care ulterior platii despagubirii se constata ca, in baza prevederilor politei de asigurare, aceasta nu trebuia acordata, inclusiv in situatia in care hotararea judecatoreasca definitiva si irevocabila in temeiul careia s-au acordat despagubiri este schimbata, in tot sau in parte, prin promovarea unei cai extraordinare de atac.
  • Drepturile persoanelor prejudiciate impotriva persoanelor raspunzatoare de producerea prejudiciilor raman intacte, potrivit dreptului comun, cu privire la tot ceea ce depaseste sumele platite de asigurator.

                              Asigurarea de raspundere civila a producatorului

 • ACOPERIREA OFERITA PRIN POLITA DE ASIGURARE. OBIECTUL SI RISCURILE ASIGURATE
  • Asiguratorul acopera daunele cauzate unor terte persoane, in timpul perioadei de asigurare, de un produs sau in legatura cu un produs realizat de catre asigurat care face obiectul afacerii acestuia si care reprezinta o consecinta directa a consumului sau utilizarii respectivului produs.
  • Aceasta asigurare produce efecte numai daca exista o cerere de despagubire prezentata in scris de asigurat pe parcursul perioadei de asigurare sau ulterior acesteia, dar fara sa fi depasit termenul de prescriptie.
  • Riscurile acoperite sunt cele de producere a urmatoarelor evenimente asigurate:
  • Asiguratorul acorda despagubiri si pentru cheltuielile facute de asigurat in procesul civil, daca procesul este consecinta producerii unui eveniment asigurat.
 • LIMITELE RASPUNDERII
  • Limita de raspundere pentru fiecare eveniment prevazuta in polita de asigurare este maximul pe care il va plati asiguratorul, cumulat pentru totalitatea despagubirilor pentru toate prejudiciile rezultate dintr-un eveniment si a cheltuielilor de judecata in legatura cu acestea.
  • Limita de raspundere globala prevazuta in polita de asigurare este maximul pe care il va plati asiguratorul, cumulat, pentru totalitatea despagubirilor pentru toate prejudiciile rezultate din toate evenimentele intamplate in perioada asigurata, precum si toate cheltuielile de judecata in legatura cu acestea.
  • Polita de asigurare acopera riscuri si este valabila atat pe teritoriul Romaniei cat si pentru interese romanesti in afara teritoriului Romaniei.
 • EXCLUDERI
  • Asiguratorul nu acorda despagubiri pentru:
   • orice consecinte, directe sau indirecte, ale unui eveniment produs in afara perioadei asigurate;
   • prejudiciile care nu atrag raspunderea civila a asiguratului;
   • prejudiciile produse cu intentie de catre asigurat;
   • prejudiciile cauzate, direct ori indirect, de:
    • SIDA;
    • hepatita;
   • prejudiciile produse ca urmare a intreruperii activitatii sau lipsei de folosinta;
   • prejudiciile rezultate din incalcarea dreptului de proprietate intelectuala (brevete, patente, drepturi de autor, marci comerciale sau embleme inregistrate la organismele specializate din domeniul proprietatii intelectuale);
   • prejudiciile cauzate unei terte persoane juridice care:
    • este, direct sau indirect, in tot sau in parte, in proprietatea asiguratului;
    • este, direct sau indirect, controlata ori condusa de catre asigurat;
    • are in proprietate un asigurat persoana juridica.
   • prejudicii cauzate:
    • unui membru al familiei asiguratului (pana la gradul II de rudenie, inclusiv);
    • unei persoane care se afla in intretinerea, sub tutela sau curatela asiguratului;
    • unei persoane pentru faptele careia asiguratul raspunde potrivit legii (prepus, elev, ucenic, copii minori);
   • prejudiciile cauzate printr-o fapta savarsita la solicitarea expresa a unei autoritati publice (confiscare, expropriere, nationalizare, rechizitionare, sechestrare);
   • prejudiciile care rezulta din pierderea sau distrugerea, in tot sau in parte, de bunuri aflate in grija, custodia sau sub controlul asiguratului sau care sunt imprumutate ori inchiriate acestuia;
   • prejudiciile fara caracter patrimonial (daunele morale) inclusiv cele legate de discriminari de orice fel;
   • prejudicii constand in deteriorarea sau defectarea politei sau a oricarei parti componente a acestuia in perioada de garantie, precum si vicii ascunse aparute dupa scurgerea perioadei medii de utilizare a produselor;
   • prejudicii provocate de uzura politei sau a unor componente ale acestuia din functionarea / utilizarea normala;
   • prejudicii survenite ca urmare a utilizarii incorecte/nerespectarii instructiunilor de exploatare a produselor, de catre clienti;
   • costurile aferente reparatiei, reconditionarii sau inlocuirii oricarui produs sau ale unor componente ale acestuia si/sau orice pierdere economica ca o consecinta a nefunctionarii / neutilizarii acestuia;
   • prejudiciile legate de retragerea de pe piata a politei sau componente ale acestuia;
   • prejudiciile provocate de un produs neomologat sau care nu indeplineste, din punct de vedere legal ori tehnic, conditiile punerii in consum, precum si de orice produs executat fara respectarea tehnologiei de fabricatie;
   • orice cheltuieli ocazionate de reparatia, reconditionarea, inlocuirea politei care face obiectul asigurarii sau a oricarei parti componente a acestuia si/sau orice pierdere economica aparuta ca o consecinta a necesitatii unei astfel de reparatii, reconditionari sau inlocuiri;
   • costurile sau reducerea valorii oricarui produs sau a unei parti componente a acestuia;
   • pretentii ale oricarei persoane cu privire la neatingerea parametrilor de functionare a politei;
   • orice produs care cu cunostiinta asiguratului, urmeaza sa fie introdus in structura aparaturii de navigatie si de control al oricarui mijloc de transport aerian, terestru, fluvial sau maritim;
   • raspunderi pentru orice produse livrate (inclusiv piesele de schimb sau componente), instalate sau construite de catre asigurat pentru industria aeronautica sau auto;
   • orice raspunderi sau pierderi si/sau avarii materiale inregistrate la bunurile aflate in perimetrul in care asiguratul isi desfasoara activitatea de orice fel, aparute ca urmare a incendiului, trasnetului, exploziilor, inundatiei sau cutremurelor.
   • amenzile de orice fel, penalitatile, dobanzile, precum si cheltuielile de judecata la plata carora ar fi obligat asiguratul prin hotarare penala, precum si cheltuielile de executare a hotararilor privind plata despagubirilor;
   • prejudiciile in legatura cu:
    • orice autovehicul (inclusiv remorca tractata de acesta), autorizat sa circule pe drumurile publice sau pentru care este prevazuta prin lege obligativitatea incheierii asigurarii de raspundere civila, proprietatea asiguratului, imprumutat, inchiriat sau condus si utilizat de acesta;
    • orice ambarcatiune, nava sau aparat de zbor, proprietatea asiguratului, imprumutat, inchiriat sau condus si utilizat de acesta;
    • incarcarea sau descarcarea mijloacelor de transport mai sus mentionate.
   • pretentii de despagubiri pentru hartii de valoare, documente , registre sau titluri, acte, manuscrise, pietre scumpe, obiecte de platina, aur sau argint, marci postale si altele asemenea, colectii tablouri, sculpturi, tesaturi sau alte obiecte avand o valoare artistica, stiintifica sau istorica, precum si pentru disparitia sau distrugerea banilor;
   • pretentii de despagubiri rezultate din neindeplinirea obligatiilor contractuale sau intelegerilor scrise sau verbale;
   • daune cauzate de produse pentru care contractul dintre parti nu cuprinde prevederi legate de calitatea politei, standardele sau normele de fabricatie in baza carora se realizeaza si obligativitatea livrarii pe baza de certificat de calitate ori declaratie de conformitate;
   • raspunderea producatorului rezultata din inexistenta sau nerespectarea de catre consumator a instructiunilor de transport, manipulare, depozitare, punere in functiune, intretinere si exploatare sau, dupa caz, consum, a oricarui produs;
   • pretentii de despagubiri in legatura cu orice raspunderi profesionale si raspunderea managerilor;
   • pretentii de despagubiri rezultate din sau in legatura cu prejudicii cauzate de asigurat propriilor angajati;
   • pretentii de despagubire pentru cheltuieli in legatura cu orice hotarare judecatoreasca, sentinta arbitrala pronuntata, intelegere amiabila intre parti, in tari in care este in vigoare legislatia SUA sau a Canadei;
   • azbest sau orice materiale sau operatiuni / lucrari in legatura cu azbestul; aceasta asigurare nu acopera daune, pierderi, costuri sau cheltuieli de orice natura cauzate direct sau indirect, rezultand din, intamplate prin, derivate din sau aflate in conexiune cu orice raspundere sau dauna sau paguba in legatura cu azbestul sau cu orice material continand azbest sau cu orice lucrare / operatiune in care se foloseste azbest, indiferent de cantitate.
 • OBLIGATIILE ASIGURATULUI / CONTRACTANTULUI
  • Asiguratul/contractantul este obligat:
   • In scopul prevenirii producerii evenimentelor asigurate:
    • sa ia, pe cheltuiala sa, toate masurile rezonabile preventive necesare;
    • sa respecte toate dispozitiile legale referitoare la activitatea desfasurata;
    • sa se conformeze tuturor recomandarilor facute de asigurator in acest scop.
   • In cazul producerii unui eveniment asigurat care poate da nastere la o pretentie de despagubire in baza asigurarii:
    • sa puna la dispozitia asiguratorului toate actele incheiate de organele de cercetare, precum si orice alte probe de care dispune sau care sunt solicitate de asigurator;
    • sa comunice catre asigurator, in scris, pretentiile formulate de persoanele pagubite si sa depuna la asigurator orice acte primite in legatura cu aceste pretentii;
    • sa nu faca nici o oferta, promisiune sau plata fara acordul scris al asiguratorului, sub sanctiunea neopozabilitatii acesteia fata de asigurator;
    • sa permita ca asiguratorul sa faca investigatii referitoare la cauza si intinderea daunelor;
    • sa anunte de indata asiguratorul ca a fost actionat in judecata si sa se apere in proces tinand seama si de eventualele recomandari facute de asigurator, inclusiv cu privire la angajarea unui aparator in toate fazele procesuale;
   • In cazul neindeplinirii de catre asigurat/contractant a obligatiilor sale, asiguratorul are dreptul sa refuze plata despagubirii, partial sau integral, in masura in care din acest motiv asiguratorul nu a putut stabili cauza producerii prejudiciului si / sau cuantumul acestuia.
 • CONSTATAREA SI EVALUAREA DAUNELOR. CALCULUL SI PLATA DESPAGUBIRILOR
  • despagubirile se stabilesc pe baza intelegerii tripartite dintre asigurat, tertul pagubit si asigurator, sau prin hotarare judecatoreasca definitiva, investita cu formula executorie.
  • Tranzactia incheiata intre asigurat si tertul pagubit cu privire la plata despagubirilor nu obliga asiguratorul la nici un fel de plata, nefiindu-i opozabila.
  • Stabilirea despagubirii pe baza conventiei dintre parti se poate face numai daca, din actele intocmite de organele competente, din instiintarea asiguratului si/sau din constatarile asiguratorului rezulta cu certitudine existenta prejudiciului, a faptei ilicite, a raportului de cauzalitate dintre fapta ilicita si prejudiciu, precum si existenta culpei asiguratului.
  • despagubirile nu pot fi stabilite pe baza intelegerii dintre parti, in cazul in care:
   • prejudiciul face obiectul unui proces penal, cu exceptia situatiei in care, potrivit reglementarilor legale, actiunea poate fi stinsa prin impacarea partilor si in cazul in care, desi hotararea instantei penale a ramas definitiva, stabilirea despagubirilor civile ar urma sa se faca printr-un proces civil;
   • nu se pot stabili cauzele si imprejurarile producerii acestuia sau cuantumul sau;
   • se formuleaza cereri de despagubire pentru despagubiri sub forma de prestatii banesti periodice, precum si in cazul in care pentru aceste prestatii periodice se solicita o suma globala;
   • se formuleaza cereri de despagubire pentru prejudiciul rezultat prin reducerea valorii bunurilor deteriorate dupa reparatie.
  • In cazul in care producerea unui eveniment asigurat se datoreaza actiunii simultane sau succesive a mai multor persoane, cuantumul despagubirilor este proportional cu gradul de vinovatie al asiguratului, rezultat din orice mijloc legal de proba.
  • In situatiile de culpa comuna partea de raspundere a fiecarei persoane vinovate de producerea evenimentelor asigurate va fi cea rezultata din actele emise de organele competente si alte mijloace legale de proba. In cazul in care din aceste documente nu rezulta masura raspunderii fiecarei persoane, aceasta se va stabili in cote egale in raport cu numarul partilor implicate in producerea evenimentului asigurat.
  • In cazul in care cel pagubit a contribuit din culpa la producerea evenimentului asigurat sau la marirea pagubei, cel chemat a raspunde va fi raspunzator numai pentru partea din dauna pe care a produs-o.
  • In cazurile in care evenimentul asigurat consta in avarii sau distrugeri ale unor bunuri, iar bunurile avariate sau distruse, pentru care se datoreaza despagubiri fac obiectul unor contracte de asigurare de bunuri, asiguratorul acorda despagubiri celui indreptatit in limita diferentei dintre cuantumul pagubei si despagubirile platite in baza contractelor de asigurare de bunuri.
  • In cazurile in care evenimentul asigurat consta in decesul sau vatamarea corporala a unor persoane, asiguratorul plateste indemnizatia la care persoana prejudiciata are dreptul conform prezentelor conditii de asigurare independent de despagubirile ce se acorda in baza unei eventuale asigurari facultative de accidente de persoane.
  • In cazul vatamarii corporale, din valoarea totala a prejudiciului asiguratorul va scadea indemnizatia primita din fondurile asigurarilor sociale sau din fondurile angajatorului.
  • In situatia in care persoana vatamata nu beneficiaza de drepturile sociale prevazute la clauza de mai sus, despagubirea va avea la baza o adeverinta de venituri in ultimele 6 luni lucrate premergatoare evenimentului, emisa de organele competente (administratia financiara sau angajatorii).
  • In caz de deces, asiguratorul se obliga sa plateasca despagubirea mostenitorilor beneficiarului.
  • In cazul in care prin hotarare judecatoreasca asiguratul este obligat la plata unei prestatii banesti periodice, asiguratorul va plati suma stabilita prin aceasta hotarare in aceeasi forma, pana la concurenta acestei sume sau a limitei de raspundere stabilita prin polita, care este atinsa mai intai.
  • Daca dupa stabilirea prestatiei periodice starea persoanei vatamate s-a imbunatatit, asiguratorul va comunica in scris ca inceteaza plata despagubirilor pana la pronuntarea unei alte hotarari judecatoresti. asiguratul sau, dupa caz, asiguratorul (daca a fost parte in proces) va solicita instantei micsorarea cuantumului sumelor prestatiilor periodice sau incetarea platii acestora, pe baza documentelor emise de organele competente.
  • Asiguratorul plateste despagubirea nemijlocit persoanei pagubite, instiintand despre aceasta, in scris, asiguratul, in masura in care cel pagubit nu a fost despagubit de catre asigurat. Despagubirea se plateste asiguratului, cu conditia ca aceasta sa fie justificata de acesta si recunoscuta de asigurator, in cazul in care asiguratul dovedeste ca a despagubit persoana pagubita.
  • Prin plata despagubirii stabilite pe baza de intelegere sau prin hotarare judecatoreasca definitiva se sting orice pretentii ale persoanelor pagubite pentru prejudiciul material cauzat prin evenimentul asigurat respectiv, fata de asigurat, respectiv ale asiguratului fata de asigurator.
  • In cazul avarierii sau distrugerii de bunuri, ca si in cazul decesului sau vatamarii corporale, cand organele competente nu au emis acte privitoare la cauzele si imprejurarile in care s-a produs raspunderea civila a asiguratului, precum si privitoare la paguba, acestea pot fi dovedite prin orice mijloace legale de proba, inclusiv declaratii de martori date asiguratorului.
  • Asiguratorul este indreptatit sa amane acordarea despagubirii daca, in legatura cu dauna, a fost instituita impotriva asiguratului o ancheta de catre politie sau o procedura penala, pana la finalizarea anchetei, respectiv a procedurii penale.
  • Persoana prejudiciata nu beneficiaza de despagubire daca evenimentul s-a produs:
   • dintr-un caz de forta majora;
   • din culpa exclusiva a persoanei pagubite;
   • din culpa exclusiva a unei terte persoane;
   • in conditii neelucidate, neputandu-se trage concluzii cu privire la persoana raspunzatoare de producerea pagubei, la cauzele si imprejurarile producerii evenimentului, precum si la cuantumul pagubelor produse.
  • Asiguratorul este indreptatit sa nu acorde despagubiri daca:
   • dauna s-a produs in perioada de suspendare a efectelor juridice ale politei de asigurare;
   • asiguratul / contractantul nu si-a indeplinit obligatiile ce ii revin in polita de asigurare;
   • asiguratul nu a comunicat schimbarea imprejurarilor privind riscul;
   • se constata reaua credinta a asiguratului sau a tertului pagubit in legatura cu producerea sau aparitia oricarui eveniment asigurat;
   • asiguratul sau tertul pagubit nu prezinta suficiente dovezi pentru justificarea dreptului sau la plata despagubirii.
  • Asiguratorul este indreptatit sa initieze, dupa plata despagubirii si in limita acesteia, actiune de recuperare impotriva persoanelor vinovate de producerea sau marirea daunei, pentru partea de dauna care s-a marit, in situatia in care ulterior platii despagubirii se constata ca, in baza prevederilor politei de asigurare, aceasta nu trebuia acordata, inclusiv in situatia in care hotararea judecatoreasca definitiva si irevocabila in temeiul careia s-au acordat despagubiri este schimbata, in tot sau in parte, prin promovarea unei cai extraordinare de atac.
  • Drepturile persoanelor prejudiciate impotriva persoanelor raspunzatoare de producerea prejudiciilor raman intacte, potrivit dreptului comun, cu privire la tot ceea ce depaseste sumele platite de asigurator.

                             Asigurarea de raspundere civila a societatii fata de proprii angajati

 • ACOPERIREA OFERITA PRIN POLITA DE ASIGURARE. OBIECTUL SI RISCURILE ASIGURATE
  • Asiguratorul acopera daunele cauzate din culpa de asigurat angajatilor sai, in timpul perioadei de asigurare, si pentru care acesta devine raspunzator in baza contractului incheiat.
  • Aceasta asigurare produce efecte numai daca exista o cerere de despagubire prezentata in scris de asigurat pe parcursul perioadei de asigurare sau ulterior acesteia, dar fara sa fi depasit termenul de prescriptie.
  • Riscurile acoperite sunt cele de producere a urmatoarelor evenimente asigurate:
  • Asiguratorul acorda despagubiri si pentru:
   • cheltuielile facute de asigurat in procesul civil, daca procesul este consecinta producerii unui eveniment asigurat;
   • prejudicii produse ca urmare a pierderii, distrugerii sau deteriorarii documentelor originale depuse la sediul asiguratului ( carti de munca, diplome, certficate medicale, buletine de identitate, certificate de nastere, contracte, adeverinte, etc), precum si cheltuielile facute de asigurat pentru reconstituirea, refacerea sau inlocuirea acestor documente, dar numai cu aprobarea prealabila, in scris, a asiguratorului privind cuantumul acestora.
 • LIMITELE RASPUNDERII
  • Limita de raspundere pentru fiecare eveniment prevazuta in polita de asigurare este maximul pe care il va plati asiguratorul, cumulat pentru totalitatea despagubirilor pentru toate prejudiciile rezultate dintr-un eveniment si a cheltuielilor de judecata in legatura cu acestea.
  • Limita de raspundere globala prevazuta in polita de asigurare este maximul pe care il va plati asiguratorul, cumulat, pentru totalitatea despagubirilor pentru toate prejudiciile rezultate din toate evenimentele intamplate in perioada asigurata, precum si toate cheltuielile de judecata in legatura cu acestea.
  • Polita de asigurare incheiata acopera riscuri si este valabila pe teritoriul Romaniei.
 • EXCLUDERI
  • Asiguratorul nu acorda despagubiri pentru:
   • orice consecinte, directe sau indirecte, ale unui eveniment produs in afara perioadei asigurate;
   • prejudiciile care nu atrag raspunderea civila a asiguratului;
   • prejudiciile produse cu intentie de catre asigurat;
   • prejudiciile cauzate, direct ori indirect, de:
    • SIDA;
    • hepatita;
   • prejudiciile produse ca urmare a intreruperii activitatii sau lipsei de folosinta;
   • prejudiciile rezultate din incalcarea dreptului de proprietate intelectuala (brevete, patente, drepturi de autor, marci comerciale sau embleme inregistrate la organismele specializate din domeniul proprietatii intelectuale);
   • prejudiciile cauzate angajatilor unei terte persoane juridice care nu au calitatea de angajati ai asiguratului;
   • prejudicii cauzate:
    • unui membru al familiei asiguratului (pana la gradul II de rudenie, inclusiv);
    • unei persoane care se afla in intretinerea, sub tutela sau curatela asiguratului;
   • prejudiciile cauzate printr-o fapta savarsita la solicitarea expresa a unei autoritati publice (confiscare, expropriere, nationalizare, rechizitionare, sechestrare);
   • prejudiciile fara caracter patrimonial (daunele morale) inclusiv cele legate de discriminari de orice fel;
   • prejudicii provocate altor persoane decat angajatii asiguratului;
   • prejudicii provocate de incalcarea obligatiilor asumate prin alte tipuri de contracte decat: contracte individuale de munca, conventii civile, contracte de scolarizare, conventii de efectuare a practicii profesionale, contract de prestari servicii.
   • prejudicii provocate ca urmare a bolilor profesionale;
   • prejudicii in legatura cu nerespectarea de catre asigurat a dipozitiilor legale in vigoare referitoare la protectia muncii;
   • prejudicii datorate evenimentelor petrecute in afara programului de lucru si care nu sunt in legatura cu indeplinirea atributiilor de serviciu;
   • pretentii de despagubire in cazul anularii masurii desfacerii contractului individual de munca;
   • orice raspunderi sau pierderi si/sau avarii materiale inregistrate la bunurile aflate in perimetrul in care asiguratul isi desfasoara activitatea de orice fel, aparute ca urmare a incendiului, trasnetului, exploziilor, inundatiei sau cutremurelor.
   • amenzile de orice fel, penalitatile, dobanzile, precum si cheltuielile de judecata la plata carora ar fi obligat asiguratul prin hotarare penala, precum si cheltuielile de executare a hotararilor privind plata despagubirilor;
   • prejudiciile in legatura cu:
    • orice autovehicul (inclusiv remorca tractata de acesta), autorizat sa circule pe drumurile publice sau pentru care este prevazuta prin lege obligativitatea incheierii asigurarii de raspundere civila, proprietatea asiguratului, imprumutat, inchiriat sau condus si utilizat de acesta;
    • orice ambarcatiune, nava sau aparat de zbor, proprietatea asiguratului, imprumutat, inchiriat sau condus si utilizat de acesta;
    • incarcarea sau descarcarea mijloacelor de transport mai sus mentionate.
   • pretentii de despagubiri pentru hartii de valoare, documente , registre sau titluri, acte, manuscrise, pietre scumpe, obiecte de platina, aur sau argint, marci postale si altele asemenea, colectii tablouri, sculpturi, tesaturi sau alte obiecte avand o valoare artistica, stiintifica sau istorica, precum si pentru disparitia sau distrugerea banilor;
   • pretentii de despagubiri in legatura cu orice raspunderi profesionale si raspunderea managerilor;
   • pretentii de despagubire pentru cheltuieli in legatura cu orice hotarare judecatoreasca, sentinta arbitrala pronuntata, intelegere amiabila intre parti, in tari in care este in vigoare legislatia SUA sau a Canadei;
   • pretentii de despagubire in legatura cu orice pierdere financiara care nu are legatura cu daunele materiale sau cu vatamarea corporala (pierdere financiara pura) ;
   • azbest sau orice materiale sau operatiuni / lucrari in legatura cu azbestul; aceasta asigurare nu acopera daune, pierderi, costuri sau cheltuieli de orice natura cauzate direct sau indirect, rezultand din, intamplate prin, derivate din sau aflate in conexiune cu orice raspundere sau dauna sau paguba in legatura cu azbestul sau cu orice material continand azbest sau cu orice lucrare / operatiune in care se foloseste azbest, indiferent de cantitate.
 • OBLIGATIILE ASIGURATULUI / CONTRACTANTULUI
  • Asiguratul/contractantul este obligat:
   • In scopul prevenirii producerii evenimentelor asigurate:
    • sa ia, pe cheltuiala sa, toate masurile rezonabile preventive necesare;
    • sa respecte toate dispozitiile legale referitoare la protectia muncii in activitatea desfasurata, inclusiv prin elaborarea de instructiuni proprii de aplicare a normelor de protectia muncii si prin stipularea in contractele incheiate cu angajatii de clauze privind protectia muncii stabilindu-se si raspunderea partilor.
   • In cazul producerii unui eveniment asigurat care poate da nastere la o pretentie de despagubire in baza asigurarii:
    • sa puna la dispozitia asiguratorului toate actele incheiate de organele de cercetare, precum si orice alte probe de care dispune sau care sunt solicitate de asigurator;
    • sa comunice catre asigurator, in scris, pretentiile formulate de persoanele pagubite si sa depuna la asigurator orice acte primite in legatura cu aceste pretentii;
    • sa nu faca nici o oferta, promisiune sau plata fara acordul scris al asiguratorului, sub sanctiunea neopozabilitatii acesteia fata de asigurator;
    • sa permita ca asiguratorul sa faca investigatii referitoare la cauza si intinderea daunelor;
    • sa anunte de indata asiguratorul ca a fost actionat in judecata si sa se apere in proces tinand seama si de eventualele recomandari facute de asigurator, inclusiv cu privire la angajarea unui aparator in toate fazele procesuale;
  • In cazul neindeplinirii de catre asigurat / contractant a obligatiilor sale, asiguratorul are dreptul sa refuze plata despagubirii, partial sau integral, in masura in care din acest motiv asiguratorul nu a putut stabili cauza producerii prejudiciului si / sau cuantumul acestuia.
 • CONSTATAREA SI EVALUAREA DAUNELOR. CALCULUL SI PLATA DESPAGUBIRILOR
  • despagubirile se stabilesc pe baza intelegerii tripartite dintre asigurat, tertul pagubit si asigurator, sau prin hotarare judecatoreasca definitiva, investita cu formula executorie.
  • Tranzactia incheiata intre asigurat si tertul pagubit cu privire la plata despagubirilor nu obliga asiguratorul la nici un fel de plata, nefiindu-i opozabila.
  • Stabilirea despagubirii pe baza conventiei dintre parti se poate face numai daca, din actele intocmite de organele competente, din instiintarea asiguratului si/sau din constatarile asiguratorului rezulta cu certitudine existenta prejudiciului, a faptei ilicite, a raportului de cauzalitate dintre fapta ilicita si prejudiciu, precum si existenta culpei asiguratului.
  • despagubirile nu pot fi stabilite pe baza intelegerii dintre parti, in cazul in care:
   • prejudiciul face obiectul unui proces penal, cu exceptia situatiei in care, potrivit reglementarilor legale, actiunea poate fi stinsa prin impacarea partilor si in cazul in care, desi hotararea instantei penale a ramas definitiva, stabilirea despagubirilor civile ar urma sa se faca printr-un proces civil;
   • nu se pot stabili cauzele si imprejurarile producerii acestuia sau cuantumul sau;
   • se formuleaza cereri de despagubire pentru despagubiri sub forma de prestatii banesti periodice, precum si in cazul in care pentru aceste prestatii periodice se solicita o suma globala;
   • se formuleaza cereri de despagubire pentru prejudiciul rezultat prin reducerea valorii bunurilor deteriorate dupa reparatie.
  • In cazul in care producerea unui eveniment asigurat se datoreaza actiunii simultane sau succesive a mai multor persoane, cuantumul despagubirilor este proportional cu gradul de vinovatie al asiguratului, rezultat din orice mijloc legal de proba.
  • In situatiile de culpa comuna partea de raspundere a fiecarei persoane vinovate de producerea evenimentelor asigurate va fi cea rezultata din actele emise de organele competente si alte mijloace legale de proba. In cazul in care din aceste documente nu rezulta masura raspunderii fiecarei persoane, aceasta se va stabili in cote egale in raport cu numarul partilor implicate in producerea evenimentului asigurat.
  • In cazul in care cel pagubit a contribuit din culpa la producerea evenimentului asigurat sau la marirea pagubei, cel chemat a raspunde va fi raspunzator numai pentru partea din dauna pe care a produs-o.
  • In cazurile in care evenimentul asigurat consta in avarii sau distrugeri ale unor bunuri, iar bunurile avariate sau distruse, pentru care se datoreaza despagubiri fac obiectul unor contracte de asigurare de bunuri, asiguratorul acorda despagubiri celui indreptatit in limita diferentei dintre cuantumul pagubei si despagubirile platite in baza contractelor de asigurare de bunuri.
  • In cazurile in care evenimentul asigurat consta in decesul sau vatamarea corporala a unor persoane, asiguratorul plateste indemnizatia la care persoana prejudiciata are dreptul conform prezentelor conditii de asigurare independent de despagubirile ce se acorda in baza unei eventuale asigurari facultative de accidente de persoane.
  • In cazul vatamarii corporale, din valoarea totala a prejudiciului asiguratorul va scadea indemnizatia primita din fondurile asigurarilor sociale sau din fondurile angajatorului.
  • In situatia in care persoana vatamata nu beneficiaza de drepturile sociale prevazute la clauza de mai sus, despagubirea va avea la baza o adeverinta de venituri in ultimele 6 luni lucrate premergatoare evenimentului, emisa de organele competente (administratia financiara sau angajatorii).
  • In caz de deces, asiguratorul se obliga sa plateasca despagubirea mostenitorilor beneficiarului.
  • In cazul in care prin hotarare judecatoreasca asiguratul este obligat la plata unei prestatii banesti periodice, asiguratorul va plati suma stabilita prin aceasta hotarare in aceeasi forma, pana la concurenta acestei sume sau a limitei de raspundere stabilita prin polita, care este atinsa mai intai.
  • Daca dupa stabilirea prestatiei periodice starea persoanei vatamate s-a imbunatatit, asiguratorul va comunica in scris ca inceteaza plata despagubirilor pana la pronuntarea unei alte hotarari judecatoresti. Asiguratul sau, dupa caz, asiguratorul (daca a fost parte in proces) va solicita instantei micsorarea cuantumului sumelor prestatiilor periodice sau incetarea platii acestora, pe baza documentelor emise de organele competente.
  • Asiguratorul plateste despagubirea nemijlocit persoanei pagubite, instiintand despre aceasta, in scris, asiguratul, in masura in care cel pagubit nu a fost despagubit de catre asigurat. Despagubirea se plateste asiguratului, cu conditia ca aceasta sa fie justificata de acesta si recunoscuta de asigurator, in cazul in care asiguratul dovedeste ca a despagubit persoana pagubita.
  • Prin plata despagubirii stabilite pe baza de intelegere sau prin hotarare judecatoreasca definitiva se sting orice pretentii ale persoanelor pagubite pentru prejudiciul material cauzat prin evenimentul asigurat respectiv, fata de asigurat, respectiv ale asiguratului fata de asigurator.
  • In cazul avarierii sau distrugerii de bunuri, ca si in cazul decesului sau vatamarii corporale, cand organele competente nu au emis acte privitoare la cauzele si imprejurarile in care s-a produs raspunderea civila a asiguratului, precum si privitoare la paguba, acestea pot fi dovedite prin orice mijloace legale de proba, inclusiv declaratii de martori date asiguratorului.
  • Asiguratorul este indreptatit sa amane acordarea despagubirii daca, in legatura cu dauna, a fost instituita impotriva asiguratului o ancheta de catre politie sau o procedura penala, pana la finalizarea anchetei, respectiv a procedurii penale.
  • Persoana prejudiciata nu beneficiaza de despagubire daca evenimentul s-a produs:
   • dintr-un caz de forta majora;
   • din culpa exclusiva a persoanei pagubite;
   • din culpa exclusiva a unei terte persoane;
   • in conditii neelucidate, neputandu-se trage concluzii cu privire la persoana raspunzatoare de producerea pagubei, la cauzele si imprejurarile producerii evenimentului, precum si la cuantumul pagubelor produse.
  • Asiguratorul este indreptatit sa nu acorde despagubiri daca:
   • dauna s-a produs in perioada de suspendare a efectelor juridice ale politei de asigurare;
   • asiguratul / contractantul nu si-a indeplinit obligatiile ce ii revin in polita de asigurare;
   • asiguratul nu a comunicat schimbarea imprejurarilor privind riscul;
   • se constata reaua credinta a asiguratului sau a tertului pagubit in legatura cu producerea sau aparitia oricarui eveniment asigurat;
   • asiguratul sau tertul pagubit nu prezinta suficiente dovezi pentru justificarea dreptului sau la plata despagubirii.
  • Asiguratorul este indreptatit sa initieze, dupa plata despagubirii si in limita acesteia, actiune de recuperare impotriva persoanelor vinovate de producerea sau marirea daunei, pentru partea de dauna care s-a marit, in situatia in care ulterior platii despagubirii se constata ca, in baza prevederilor politei de asigurare, aceasta nu trebuia acordata, inclusiv in situatia in care hotararea judecatoreasca definitiva si irevocabila in temeiul careia s-au acordat despagubiri este schimbata, in tot sau in parte, prin promovarea unei cai extraordinare de atac.
  • Drepturile persoanelor prejudiciate impotriva persoanelor raspunzatoare de producerea prejudiciilor raman intacte, potrivit dreptului comun, cu privire la tot ceea ce depaseste sumele platite de asigurator.
Obligatiile Asiguratului: 

               Principalele obligatii pe care asiguratul le are prin polita de asigurare - OptIMM & EFICIENT de Incendiu si alte riscuri numite, pentru activitati comerciale si industriale de la UNIQA Asigurari S.A. sunt:

 • Inaintea intrarii in vigoare a politei de asigurare si in timpul derularii acestuia asiguratul / contractantul este obligat:
  • sa comunice in scris toate informatiile privitoare la conditiile de risc si / sau orice fel de modificari ale acestora care influenteaza sau pot influenta riscurile asigurate la adresa unde se gasesc bunurile asigurate de indata ce a luat cunostiinta de acest fapt si sa ia pe seama sa masuri de prevenire pentru evitarea producerii unor daune;
  • sa intretina si sa administreze bunurile sau categoriile de bunuri asigurate ca un bun proprietar, in bune conditii si in conformitate cu dispozitiile legale si cu recomandarile producatorului / constructorului, in scopul prevenirii producerii sau aparitiei oricarui eveniment asigurat;
  • sa intretina in mod corect si, daca este cazul, conform normelor legale, sistemele de protectie a bunurilor asigurate (ex: alarme de Incendiu si/sau efractie, sisteme de sprinkler, extinctoare, dispozitive de inchidere, etc)
  • in cazul unui pericol iminent de inundatie sau de scurgere accidentala a apei din conducte sau sisteme sprinkler contractantul / asiguratul are obligatia sa scoata din functiune alimentarea  cu curent electric din echipamente si retele;
  • sa depoziteze bunurile asigurate continute in Cladiri (ex: stocuri de marfa) pe paleti sau rafturi la cel putin 14cm deasupra nivelului pardoselei;
  • sa ia masuri speciale impotriva gerului sau inghetului in legatura cu instalatiile sau conductele prin care circula apa si sa inchida si sa goleasca instalatiile scoase din functiune sau cele aferente cladirilor nefolosite;
  • in cazul asigurarii riscurilor de furt prin efractie si acte de talharie, in eventualitatea absentei contractantului / asiguratului sau a prepusilor acestuia sau daca afacerea sa este suspendata, toate sistemele de securitate si dispozitivele de inchidere trebuie sa fie corect intretinute, folosite si mentinute in stare de functionare (ex: usile, ferestrele, alte deschideri sa fie incuiate cu dispozitivele de inchidere si cu sistemele de siguranta activate); de asemenea, contractantul / asiguratul are obligatia sa depoziteze obiectele din metale si pietre pretioase, banii, hartiile de valoare, obiectele cu valoare artistica, stiintifica sau istorica, si in general obiectele de dimensiuni mici si valori mari in seifuri asigurate din punct de vedere al sigurantei, cu exceptia cazului in care acestea fac obiectul unei casierii, expozitii sau sunt expuse pentru vanzare in timpul programului de lucru.
 • In cazul producerii unui eveniment asigurat, asiguratul sau dupa caz contractantul este obligat:
  • sa trimita in scris asiguratorului pretentiile de despagubire in termen de 15 zile calendaristice de la momentul cand a cunoscut sau trebuia sa cunoasca despre producerea evenimentului asigurat, dand informatii despre natura daunei, felul bunurilor sau categoriilor de bunuri prejudiciate, locul, data, ora, cauzele si imprejurarile producerii evenimentului asigurat, marimea probabila a daunei;
  • sa puna deindata la dispozitia asiguratorului toate actele incheiate de organele abilitate legal, documentele si evidentele necesare pentru verificarea existentei si valorii bunurilor sau categoriilor de bunuri asigurate, precum si orice alte detalii si dovezi referitoare la cauza si cuantumul daunelor suferite care au relevanta pentru stabilirea dreptului la despagubire si a despagubirii cuvenite; in cazul daunelor cauzate de efectul indirect al trasnetului, asiguratul / contractantul are obligatia suplimentara de a furniza documentele corespunzatoare emise de autoritatile legal abilitate (ex.: Administratia Nationala de Meteorologie, Compania de electricitate);
  • sa pastreze starea de fapt in urma producerii evenimentului asigurat in vederea constatarii daunei de catre asigurator, inclusiv sa pastreze bunurile prejudiciate pana la obtinerea  acordului asiguratorului privind inlocuirea / repararea / reconditionarea / reconstruirea;
  • sa furnizeze catre asigurator toate informatiile si probele solicitate, permitand acestuia sa faca investigatii referitoare la cauzele si marimea daunei;
  • sa puna la dispozitia asiguratorului o nota scrisa de constatare a daunei semnata de catre administratia imobilului in cazul producerii unei daune de scurgerea accidentala a apei din conducte sau sisteme sprinkler;
  • sa ia toate masurile si sa indeplineasca toate formalitatile pentru conservarea dreptului la regres al asiguratorului fata de tertii vinovati de producerea daunei;
  • sa faca dovada interesului asigurat cu privire la bunurile sau categoriile de bunuri asigurate;
  • sa transfere catre asigurator dreptul de proprietate asupra bunurilor sau categoriilor de bunuri asigurate si prejudiciate la care s-a constatat dauna totala sau parti ale acestora (inclusiv piese, subansambluri sau alte materiale) care au fost inlocuite, in starea in care acestea se gasesc dupa producerea evenimentului asigurat, la cererea asiguratorului si in baza platii despagubirii cuvenite conform politei de asigurare; Asiguratul / beneficiarul va semna o declaratie prin care va confirma transferul proprietatii bunurilor pentru care a primit despagubirea cuvenita.
  • in timpul derularii politei de asigurare asiguratul / contractantul este obligat sa faca inregistrarile si sa tina evidentele referitoare la bunurile si categoriile de bunuri asigurate (inclusiv inregistrarile / evidentele referitoare la intrari / iesiri, administrare, operatiuni de construire sau reconstruire, intretinere si reparare, cele referitoare la piese de rezerva aferente, precum si cele referitoare la orice contracte / conventii in legatura cu achizitionare, intretinere, reparare sau garantie), in conformitate cu dispozitiile legale, astfel incat asiguratorul sa poata stabili despagubirea cuvenita in cazul producerii evenimentului asigurat conform prevederilor politei de asigurare.
Obligatiile Asiguratorului: 

               Principalele obligatii, pe care UNIQA Asigurari S.A. le are in calitatea sa de asigurator, prin polita de asigurare - OptIMM & EFICIENT de Incendiu si alte riscuri numite, pentru activitati comerciale si industriale, sunt:

 • sa puna la dispozitia asiguratului sau contractantului asigurarii informatii complete si corecte in legatura cu polita de asigurare, atat inaintea incheierii, cat si pe durata derularii acestuia;
 • sa emita polita de asigurare daca locatia indeplineste conditiile de asigurabilitate;
 • sa elibereze, la cerere, un duplicat al politei de asigurare, in cazul in care originalul a fost pierdut sau distrus;
 • sa pastreze confidentialitatea informatiei despre asigurat, de care a luat cunostinta in procesul asigurarii;
 • sa primeasca avizarile de dauna;
 • sa constate si sa estimeze valoarea pagubelor dupa producerea riscurilor asigurate, in baza documentelor primite de la asigurati/pagubiti;
 • sa emita oferte de despagubire;
 • sa plateasca despagubirile cuvenite celor in drept la termenele stabilite;
 • sa ramburseze asiguratului cheltuielile aferente limitarii pagubelor legate de producerea evenimentului asigurat.
Procedura Daune: 
 • Evaluarea daunelor si plata despagubirilor se fac in functie de starea bunurilor sau categoriilor de bunuri prejudiciate din momentul producerii evenimentului asigurat, pe baza documentelor referitoare la cauzele, imprejurarile si consecintele  producerii evenimentului asigurat precum si a oricaror alte documente solicitate de asigurator, pe care asiguratul are obligatia legala de a le detine.
 • Prin cuantumul daunei se intelege:
  • in cazul daunei totale: valoarea reala in momentul producerii evenimentului asigurat a bunurilor sau categoriilor de bunuri prejudiciate (respectiv cu scaderea deprecierii datorate uzurii) din care se scade valoarea eventualelor parti care se pot refolosi sau valorifica;
  • in cazul daunei partiale: costurile de reconstructie, reparatie, reconditionare sau inlocuire calculate pe baza valorii reale in momentul producerii evenimentului asigurat a bunurilor sau categoriilor de bunuri prejudiciate (respectiv cu scaderea deprecierii datorate uzurii) din care se scade valoarea eventualelor parti care se pot refolosi sau valorifica.
 • La stabilirea cuantumului daunei se considera preturile uzuale de piata pentru operatiuni de reconstructie, reparatie, reconditionare sau inlocuire.
 • Reparatia bunurilor asigurate ca urmare a producerii unui eveniment asigurat se efectueaza pe teritoriul Romaniei in unitati autorizate pentru lucrari de acest tip.
 • Reparatiile in strainatate ori in regie proprie se pot efectua numai cu acordul scris si prealabil al asiguratorului.
 • In cazul procurarii de catre asigurat (sau de catre o persoana desemnata de acesta, in vederea efectuarii lucrarilor de raparatii) a unor piese / subansambluri din strainatate, asiguratorul acopera cheltuielile de achizitie dar fara a se depasi preturile acestor bunuri practicate de dealerii / reprezentantele din Romania (in cazul in care aceste bunuri se pot procura si din Romania).
 • In cazul in care cu ocazia reconstructiei, reparatiei sau restaurarii bunurilor afectate rezulta si alte avarii aparute ca urmare a producerii evenimentului asigurat, care nu au putut fi constatate initial, asiguratul trebuie sa instiinteze asiguratorul, in vederea efectuarii unei constatari suplimentare.
 • Partile componente ale bunului prejudiciat se pot inlocui numai cu acordul scris al asiguratorului si numai daca valoarea reparatiilor depaseste valoarea reala a acestora, ori daca procesele tehnologice existente nu permit reparatia.
 • In cazul avarierii unei parti componente a bunului asigurat la calculul cuantumului daunei se ia in considerare numai reconstructia, repararea, reconditionarea sau inlocuirea partii avariate, chiar daca in cadrul unor astfel de operatiuni se inlocuieste intregul bun sau o parte extinsa fata de cea prejudiciata.
 • In cazul reparatiilor provizorii / partiale (acceptate de asigurator), despagubirile se vor acorda numai in masura in care acestea fac parte din reparatia generala.
 • Nu sunt despagubite taxele platite de asigurat in strainatate sau in Romania si pe care acesta are dreptul sa le recupereze conform legii (ex: TVA etc.).
 • Despagubirea cuvenita acordata nu poate depasi concomitent cuantumul daunei sau suma asigurata a bunurilor asigurate si prejudiciate ca urmare a producerii evenimentului asigurat sau valoarea reala a bunurilor asigurate si prejudiciate ca urmare a producerii evenimentului asigurat sau valoarea de inlocuire a bunurilor asigurate si prejudiciate ca urmare a producerii evenimentului asigurat sau sublimita agreata specific prin polita de asigurare pentru evenimentul asigurat sau dauna care s-a produs, atunci cand o astfel de sublimita este stabilita prin polita de asigurare.
 • Dreptul la despagubirea cuvenita apartine proprietarului bunurilor asigurate; asiguratul / contractantul (altii decat proprietarul bunurilor asigurate) nu pot exercita acest drept, chiar daca sunt in posesia politei de asigurare si/sau au semnat-o si/sau au achitat prima de asigurare, cu exceptia cazului in care sunt legal imputerniciti in acest sens de catre proprietarul bunurilor asigurate.
 • La producerea unui eveniment asigurat asiguratorul sau orice alta persoana autorizata de acesta, poate, fara a-si periclita drepturile decurgand din polita de asigurare sau a-si mari responsabilitatea ce-i revine conform prevederilor acestuia, sa preia si sa mentina controlul asupra bunurilor asigurate si/sau sa administreze in mod rezonabil conservarea bunurilor asigurate. Bunurile preluate, aflate sub controlul sau in administrarea asiguratorului in conditiile prevazute anterior nu pot fi abandonate de asigurat in favoarea asiguratorului.
 • In cazul riscurilor de furt prin efractie sau acte de talharie daca bunurile furate au fost gasite inainte de plata despagubirii cuvenite, aceasta se acorda numai pentru daune produse ca urmare a furtului.
 • Asiguratorul achita despagubirea cuvenita in cazul riscurilor de furt prin efractie si acte de talharie numai daca:
  • organele de politie confirma in scris producerea evenimentului asigurat, ca s-a inceput declansarea urmaririi penale si ca bunurile nu au fost gasite dupa trecerea a 30 de zile calendaristice de la declararea furtului;
  • asiguratul / beneficiarul da o declaratie prin care se obliga sa restituie partial sau total (in  functie de starea bunurilor) despagubirea primita in cazul in care bunurile furate au fost gasite in  interval de un an de la data producerii evenimentului asigurat.
 • Beneficiarul politei de asigurare se poate indrepta impotriva persoanelor vinovate de producerea unui eveniment asigurat, potrivit legii, pentru tot ceea ce depaseste nivelul despagubirii cuvenite achitate in baza politei de asigurare.

Notificare daune:

Call Center Constatare daune

Tel: 0374.400.400​

Email: info@uniqa.ro

 - de LUNI pana VINERI, intre 8:00 – 20:00 -

Diverse: 

              Asiguratorul este subrogat in drepturile asiguratului impotriva celor raspunzatori de producerea pagubei iar asiguratul este obligat sa-i prezerve acest drept asiguratorului, sub sanctiunea nedecontarii daunei.

              Asiguratorul este exonerat de raspundere pentru partea din dauna ce ramane, in sarcina asiguratului fata de tertii prejudiciati, asiguratul raspunzand fata de acestia pentru partea din prejudiciu neacoperita prin asigurare.

              Dreptul asiguratilor la despagubiri, se stinge in termen de 2 ani de la producerea riscului asigurat.

              Denuntarea contractului de asigurare se poate efectua de catre oricare dintre parti numai cu notificarea prealabila a celeilalte parti, care trebuie transmisa cu cel putin 20 de zile calendaristice inainte ca denuntarea sa-si produca efectele.

              Persoanele care obtin sau incearca prin orice mijloace sa obtina pe nedrept despagubiri din asigurare sau cele care inlesnesc asemenea fapte se pedepsesc potrivit legii penale ori de cate ori fapta intruneste elementele unei infractiuni, iar despagubirile necuvenit obtinute se recupereaza de la acestea.

              Modificarea politei de asigurare se poate face numai prin intelegere scrisa intre parti.

              Denuntarea politei de asigurare se poate face unilateral de catre fiecare parte in conditiile expres mentionate.

              Orice diferent intre parti se solutioneaza pe cale amiabila sau in caz contrar in instantele de judecata din Romania.

              Polita mentioneaza expres ca asiguratul poate apela la Fondul de Garantare a Asiguratilor care este gestionat de Autoritatea de Supraveghere din Romania in cazul in care asiguratorul se afla in procedura de faliment sau insolventa.