Polita de asigurare a CLADIRILOR si BUNURILOR INDUSTRIALE - ASIROM Vienna Insurance Group

asigurari asirom vienna insurance group phoenix cladiri stocuri masini utilaje instalatii industriale incendiu explozie furt inundatie raspundere civila cutremur pitesti arges

ROMANIA, Bucuresti, Sector 2, Bd. Carol I, nr. 31-33.

office@asirom.ro

Tel:    021.317.81.36, 021. 601 10 99, 021.601.12.87

Fax:   021.317.81.32, 021 601 12 88

              ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM Vienna Insurance Group​ este o companie de asigurari cu un istoric de peste 25 ani pe piata de asigurari din Romania. Stabilitatea si trainicia sa au facut ca in anul 2007 sa fie acceptata in grupul austriac VIENNA INSURANCE GROUP (VIG), care este lider pe piata asigurarilor din Europa Centrala si de Est, cu o experienta de peste 190 ani, cu cca. 50 de companii in peste 25 de tari si avand peste 24 000 de angajati. In acelasi timp, ASIROM se afla intr-o relatie foarte buna de cooperare cu ERSTE GROUP, partener strategic al VIG. Putem spune ca ASIROM, este in prezent, o companie de asigurari moderna, racordata la cerintele pietei, stabila si o companie care continua sa ofere incredere clientilor sai. ASIROM Vienna Insurance Group este autorizata sa comercializeze produse de asigurare proprii, in Romania, fiind inregistrata in Registrul Asiguratorilor la numarul RA-023-10.04.2003.

Aspecte Generale: 

ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM Vienna Insurance Group ofera clientilor sai o polita de asigurare facultativa de Incendiu si alte riscuri - PHOENIX, pentru Cladiri si bunuri industriale detinute pe teritoriul Romaniei, de catre persoanele fizice sau juridice, romane sau straine, titulare ale unui interes asigurabil. Polita este modulata acoperind atat riscuri asigurate standard cat si riscuri optionale care sunt asigurate prin clauze aditionale, pentru care se plateste prima de asigurare suplimentara.

Obiectul Asigurarii: 

              Obiectul politei de asigurare facultativa de Incendiu si alte riscuri - PHOENIX de la ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM Vienna Insurance Group, pentru Cladiri si bunuri industriale detinute pe teritoriul Romaniei, de catre persoanele fizice sau juridice, romane sau straine, titulare ale unui interes asigurabil il reprezinta:

 • Cladiri si alte constructii, mentionate si descrise in cererea si chestionarul de asigurare, date in folosinta in baza procesului verbal de receptie finala si care au ca destinatie desfasurarea unor activitati economice, sociale sau culturale.
  • Cladirile si alte constructii se asigura in integralitatea lor constructiva, respectiv cu fundatie, soclu, pereti, plansee, acoperis, pardoseli, ferestre, usi, scari, putul liftului, etc. impreuna cu cladirile (constructiile) se asigura ca facand parte din acestea si instalatiile fixe aferente cladirilor si altor constructii (care se asigura la cladirea asigurata si pana la conducta, coloanele, trunchiurile, cablurile de sustinere si echipamentele similare apartinand retelei de acelasi tip a obiectivului asigurat, exterioara cladirilor).
  • In categoria Alte constructii cu mentionarea expresa pe polita sau anexele acesteia, se pot asigura: retele de apa, gaz, electricitate, canalizare exterioare cladirilor (care se asigura la locatia asigurata si pana la conducta, coloanele, trunchiurile, cablurile de sustinere si echipamentele similare publice), imprejmuiri, parcari auto, platforme betonate, estacade, cabine de paza, post trafo/grup electrogen, rezervoare de apa/combustibil, piscine, rampe, silozuri, cheiuri, turnuri si cosuri industriale, drumuri de acces etc.
 • Continut, potrivit destinatiei sau felului activitatilor desfasurate:
  • mijloace fixe: instalatii tehnice (echipamente tehnologice - masini, utilaje, instalatii de lucru – aparate si instalatii de masurare, control si reglare), mijloace de transport, mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale, alte active necorporale. Instalatiile fixe care asigura functionarea generala a cladiriilor si altor constructii (centrala termica, instalatie de climatizare, ascensoare, paraTrasnet/impamantare, etc.) se considera asigurate numai daca au fost mentionate expres ca mijloc fix in polita sau anexele la polita.
  • mijloace circulante: materii prime, materiale consumabile (materiale auxiliare, combustibili, materiale pentru ambalat, piese de schimb, seminte si materiale de plantat, furaje, alte materiale consumabile), materiale de natura obiectelor de inventar, produse in curs de executie, semifabricate, produse finite, produse reziduale, marfuri, ambalaje.
 • Asiguratul trebuie sa aiba un interes cu privire la bunul asigurat. Interesul asigurat este cel al proprietarului bunului asigurat, chiar daca asigurarea a fost incheiata de un contractant sau daca drepturile din asigurare sunt cesionate in favoarea unei terte persoane, pe baza manifestarii de vointa a asiguratului. Daca interesul asigurat este altul decat dreptul de proprietate asupra bunului asigurat, asiguratul / contractantul va trebui sa declare acest fapt in scris, in mod explicit, inainte de incheierea politei de asigurare. Daca interesul, asa cum este definit mai sus, nu exista, polita eventual incheiata este nula de drept, iar asiguratorul are dreptul de a retine primele incasate in cazul in care contractantul / asiguratul este de rea credinta.
 • In afara bunurilor asiguratului se mai pot asigura si bunurile apartinand tertilor, numai in masura in care, prin natura lor, sunt de tipul bunurilor asigurabile de mai sus si au fost predate asiguratului pentru prelucrare, reparare, folosire sau pastrare, in custodie, control, vanzare, spre a fi expuse in cadrul muzeelor sau expozitiilor sau detinute cu orice alt titlu si atat timp cat asiguratul / contractantul face dovada scrisa ca a convenit in mod expres cu proprietarul ca raspunderea pentru distrugerea, deteriorarea sau pieirea bunurilor sa revina asiguratului / contractantului.
 • Bunuri asigurabile sunt si bunurile care, prin natura lor, sunt destinate a se gasi, temporar sau permanent, in afara unei Cladiri sau constructii, sub cerul liber, in masura in care sunt concepute anume pentru aceasta (masini si utilaje agricole, mijloace de tractiune, de transport neinmatriculabile, instalatii tehnologice, rezervoare, sisteme fixe de cantarire, materii prime, produse finite, marfuri, alte bunuri care, potrivit normelor sau uzantelor se depoziteaza sub cerul liber) si pentru care s-au luat masuri de protectie.
 • Bunurile asigurate, adresa la care se afla acestea, sumele asigurate precum si, dupa caz, cheltuielile sunt cele mentionate in polita de asigurare si identificate prin specificatia anexata.
 • Daca nu s-a convenit altfel, se considera bunuri asigurate doar cele aflate la locatia/locatiile asigurate mentionata(e) in specificatia / specificatiile la polita de asigurare. Aceasta restrictie nu mai este valabila pentru bunurile care, ca urmare a unei pagube iminente, sau a uneia care s-a produs de curand, au fost scoase din incinta asigurata si care, ca urmare a momentului si locului in care au fost amplasate, au fost deteriorate, distruse sau disparute.
Conditii de Preluare in Asigurare: 

              Pentru a putea sa incheie o polita de asigurare facultativa de Incendiu si alte riscuri - PHOENIX de la ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM Vienna Insurance Group, pentru Cladiri si bunuri industriale, solicitantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • sa fie persoana fizica sau juridica, romana sau straina si sa faca dovada ca este titulara a unui interes asigurabil fata de obiectul asigurarii;
 • sa detina calitatea de proprietar, chirias, administrator, custode, sau alta calitate stabilita legal (imputernicit ori reprezentantul legal al acestora);
 • sa intocmeasca cererea chestionar/declaratia de asigurare si/sau specificatia, care contine informatii relevante despre asigurat, contractant si/sau beneficiar, despre locatia si continutul asigurate, raspunderile civile asigurate, despre perioada de asigurare, despre beneficiarul despagubirii, informatii care sunt esentiale pentru intocmirea politei;
 • sa puna la dispozitie asiguratorului documentele de identificare ale asiguratului, contractantului si/sau beneficiarului; avize, autorizatii, licente, planuri, relevee, rapoarte de evaluare, fise tehnice, etc.; contracte incheiate cu furnizori externi locatiei asigurate, care au legatura cu riscuri asigurate; documente care vizeaza cesiunea la banca;
 • sa permita efectuarea inspectiei de risc, daca asiguratorul solicita acest lucru;
 • sa detalieze istoricul de daune, daca este cazul;
 • sa plateasca asiguratorului o suma de bani denumita prima de asigurare in baza politei de asigurare incheiata cu acesta, cu scopul de a fi despagubit in cazul in care a suferit un prejudiciu prin manifestarea unuia sau mai multor riscuri asigurate conform politei;

              Cererea chestionar trebuie intocmita in oricare din urmatoarele situatii:

 • incheierea unei polite noi;
 • reinoirea unei polite existente, inainte de data expirarii acesteia;
 • alte situatii care presupun schimbari ale informatiilor continute in polita de asigurare;

             Principalele informatii care trebuiesc furnizate asiguratorului, prin cererea-chestionar, sunt:

 • datele de identificare ale asiguratului, contractantului si/sau beneficiarului;
 • adresa locatiei asigurate;
 • interesul asigurabil asupra locatiei asigurate:
  • proprietate;
  • inchiriata;
  • alta situatie;
 • informatii generale despre locatia asigurata:
  • modalitatea in care a fost construita:
   • in regie proprie;
   • prin societate autorizata de constructii;
  • tipul locatiei;
  • gradul de ocupare;
  • localizarea in localitate;
  • amplasament fata de benzinarii, santiere in lucru, unitati industriale, etc.
  • anul construirii;
  • anul ultimei consolidari facute in baza unei autorizatii;
  • regimul de inaltime, numarul de camere, suprafata utila totala;
  • tip fundatie, structura de rezistenta, pereti (zidarie, panouri), invelitoare, termo-hidro izolatie, tamplarie, suprafete vitrate, pardoseala, utilitati, surse de apa, instalatii sanitare, instalatii electrice, sisteme de incalzire, usi de acces, amenajari speciale;
  • sisteme de protectie la furt, impotriva incendiului;
  • alte constructii anexa, imprejmuiri, etc.;
 • riscurile dorite a fi acoperite:
  • riscuri de baza;
  • riscuri suplimentare;
 • moneda contractului;
 • suma asigurata pentru:
  • Cladiri si alte constructii;
  • continut/bunuri;
  • riscurile acoperite prin clauzele suplimentare;
 • informatii privind istoricul de daune al locatiei asigurate;
 • perioada asigurata;
 • modalitatea de plata a primei anuale:
  • integral;
  • in numarul de rate acceptate de asigurator;
 • daca mai exista alte polite similare, valabile, incheiate pentru aceeasi locatie la alti asiguratori.

              Pe aceste informatii asiguratorul urmeaza sa le aiba in vedere pentru individualizarea si evaluarea riscurilor in vederea adoptarii deciziei de incheiere a politei de asigurare sau de declinare a ofertei. Lipsa veridicitatii declaratiilor asiguratului cu privire la cele mentionate in continutul cererii chestionar/specificatiei se sanctioneaza cu rezolutiunea politei.

              Asiguratorul va putea pe baza declaratiei asiguratului sa solicite intocmirea unui Raport de inspectie de risc (cand este cazul) - care face parte integranta din polita de asigurare, acesta fiind un document prin care se atesta verificarea de catre un reprezentant al asiguratorului a parametrilor existentiali ai bunului asigurat, fara sa constituie o certificare a declaratiei asiguratului sau a faptului ca bunul nu prezinta vicii ascunse.

              Raportul inspectiei de risc va fi semnat de un reprezentant al asiguratorului si de asigurat care certifica prin semnatura si stampila, data incheierii si aspectele constatate, fiind insotit de fotografii martor iar, in conditiile in care din cauze tehnice fotografiile martor nu pot fi utilizate, raportul inspectiei de risc este valabil. Atat raportul inspectiei de risc, cat si fotografiile care il insotesc au valoare de proba intr-un eventual litigiu, fiindu-le pe deplin opozabile partilor.

              Asiguratorul isi asuma raspunderea pentru toate consecintele rezultate din neevaluarea riscului potrivit prevederilor legale inainte de cuprinderea in asigurare, cu exceptia cazului in care vointa asiguratorului a fost influentata de un viciu de consimtamant imputabil asiguratului.

Perioada Asigurata: 

             Polita de asigurare facultativa de Incendiu si alte riscuri - PHOENIX de la ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM Vienna Insurance Group, pentru Cladiri si bunuri industriale poate fi incheiata, de regula, pe o perioada de 12 luni dar, in baza unor aprobari speciale, si pe perioade subanuale.

             Raspunderea asiguratorului incepe la data inscrisa in polita de asigurare, dar nu inainte de ora 24:00 a zilei in care s-a platit prima de asigurare cuvenita sau prima rata a acesteia. In cazuri speciale asigurarea poate intra in vigoare la data si ora emiterii politei daca acest fapt este consemnat expres in scris in polita de asigurare.

             Raspunderea asiguratorului inceteaza:

 • la ora si ziua inscrise in polita de asigurare;
 • ìn caz de dauna totala;
 • la data schimbarii proprietarului/utilizatorului interesului asigurabil;
 • cu acordul ambelor parti;
 • la ora 24:00 a datei expirarii termenului de pasuire de 15 zile calendaristice, daca nu s-a achitat pana la acest termen rata scadenta;
 • prin denuntare unilaterala, sub forma unei scrisori recomandate cu confirmare de primire, cu un preaviz de 20 zile;
 • ìn caz de forta majora;
 • prin desfiintarea de drept a politei in cazul in care asiguratul nu-si indeplineste obligatiile contractuale.
Teritorialitate: 

              Polita de asigurare facultativa de Incendiu si alte riscuri - PHOENIX de la ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM Vienna Insurance Group, pentru Cladiri si bunuri industriale isi exercita acoperirea numai pentru evenimente asigurate ce au loc pe teritoriul Romaniei.

Asiguratul: 

                Asigurat pe polita de asigurare facultativa de Incendiu si alte riscuri - PHOENIX de la ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM Vienna Insurance Group, pentru Cladiri si bunuri industriale poate sa fie orice persoana fizica sau juridica, romana sau straina, titulara a unui interes asigurabil fata de obiectul asigurarii, care detine calitatea de proprietar, chirias, administrator, custode, sau alta calitate stabilita legal si care plateste sau pentru care se plateste asiguratorului o suma de bani, denumita prima de asigurare, in baza politei de asigurare incheiata cu acesta, cu scopul de a fi despagubita in cazul in care a suferit un prejudiciu prin manifestarea unuia sau mai multor riscuri asigurate conform politei de asigurare.

               Beneficiarul politei de asigurare a bunurilor industriale este persoana fizica sau juridica, desemnata de proprietar si mentionata in polita, indreptatita sa primeasca despagubirea pentru pagubele provocate locatiei asigurate in urma producerii unui risc acoperit.

Suma Asigurata: 

              Suma asigurata reprezinta suma maxima in limita careia asiguratorul poate acorda despagubiri asiguratului sau celor in drept, in cazul producerii evenimentului asigurat, sau suma totala a despagubirilor ce se pot acorda pe toata perioada de valabilitate a politei de asigurare.

              Bunurile asigurate in baza politei de asigurare se asigura pentru suma asigurata:

 • declarata de asigurat / contractant;
 • evaluata de banca;

               Suma asigurata, mentionata cumulat pe categorii de bunuri asigurate in polita de asigurare si detaliat pe fiecare bun in specificatiile la polita, trebuie sa exprime valoarea de asigurare pentru fiecare bun in parte.

               Prin valoare de asigurare, la data incheierii asigurarii, se intelege:

 • pentru Cladiri sau alte constructii, in functie de optiunea asiguratului/contractantului:
  • valoarea de nou, VN (valoarea de inlocuire), reprezentand, costul construirii (la preturile uzuale de piata) unei Cladiri / altei constructii avand caracteristici constructive si functionale similare cu cea asigurata, rezultat din devize, facturi sau alte documente.
  • valoarea reala, VR (valoarea ramasa), reprezentand diferenta dintre valoarea de nou (de inlocuire) si deprecierea valorica data de uzura;
 • pentru mijloace fixe, in functie de optiunea asiguratului/contractantului:
  • valoarea de nou, VN (valoarea de inlocuire), care reprezinta costul de inlocuire al bunurilor respective, cu altele noi, identice cu cele asigurate sau similare acestora din punct de vedere tip, configuratie, structura si calitate);
  • valoarea reala, VR (valoarea ramasa), reprezentand diferenta dintre valoarea de nou (de inlocuire) si deprecierea valorica data de uzura;
 • pentru avarii accidentale:
  • costul de productie in cazul bunurilor provenite din productia proprie;
  • costul de achizitie inclusiv taxele care concura la achizitionare, mai putin cele la recuperarea carora asiguratul are dreptul, in cazul celorlalte bunuri.
 • in cazul stocurilor, asigurarea se poate face, in functie de optiunea asiguratului/contractantului, la:
  • valoarea maxima, VM a stocurilor care poate fi atinsa la un moment dat pe perioada asigurata;
  • valoarea medie a stocurilor, VMD declarata la inceputul asigurarii, ajustabila periodic conform suplimentului tip VMD pentru asigurarea stocurilor la valoare medie, pe baza declaratiilor scrise ale asiguratului/contractantului, cu regularizarea periodica a diferentelor de prima de asigurare;
 • pentru bunuri din colectii, colectii de arta, exponate (daca s-a convenit asigurarea lor), valoarea de circulatie (VC) adica valoarea de determinata pe baza de cataloage si/sau expertize.

                 Prin exceptie de la prevederile anterioare, pentru oricare din bunurile asigurate valoarea de asigurare poate fi valoarea de piata, daca suma asigurata e evaluata de banca. Valoarea de piata reprezinta suma estimata pentru care o proprietate ar putea fi schimbata la data evaluarii, intre un cumparator decis si un vanzator hotarat, intr-o tranzactie cu un pret determinat obiectiv, dupa o activitate de marketing corespunzatoare, in care partile implicate au actionat in cunostinta de cauza, prudent si fara constrangere.

                  Se pot prelua in asigurare in mod automat, din momentul avizarii scrise de catre asigurat/contractant orice bunuri similare sau asemanatoare celor deja asigurate, achizitionate de asigurat pe durata perioadei de asigurare, daca sunt respectate cumulativ urmatoarele conditii:

 • valoarea totala a achizitiilor sa nu depaseasca 10% din suma totala asigurata stipulata in polita de asigurare;
 • asiguratorul sa fie avizat si informat in scris in mod corespunzator despre efectuarea si natura oricarei astfel de achizitii in termen de 30 de zile de la data efectuarii achizitiei respective.

                   In legatura cu bunurile nou achizitionate, asiguratorul isi rezerva dreptul de a conditiona cuprinderea lor in asigurare si de:

 • plata unei prime suplimentare de asigurare;
 • modificarea politei de asigurare cu conditiile si/sau excluderile si/sau limitele care se impun, dar numai in cazul acelor bunuri achizitionate care nu corespund informatiilor furnizate asiguratorului in baza carora s-a incheiat polita de asigurare.

                   Nu fac obiectul asigurarii majorarile sumelor asigurate rezultate din aprecierile bunurilor asigurate ca urmare a reevaluarii acestora, indexarii la inflatie sau la variatia de curs valutar.

                   Pe intraga perioada asigurata, sumele asigurate pot fi majorate ca urmare a reevaluarii sau indexarii la inflatie sau la variatia de curs valutar, cu plata corespunzatoare a primelor de asigurare.

                   Suma asigurata poate fi stabilita in RON (Lei) sau in alta valuta agreata de parti.

                   Pentru oricare din bunurile asigurate, daca suma asigurata este mai mica decat valoarea de asigurare a bunului respectiv la momentul daunei, indemnizatia cuvenita se reduce corespunzator raportului dintre suma asigurata inscrisa in polita de asigurare si valoarea de asigurare a bunului la data producerii evenimentului asigurat (principiul proportionalitatii). Prevederile anterioare nu se aplica in cazul in care valoarea raportului este mai mare de 0,9. Aceste reguli se aplica pentru fiecare bun sau categorie de bunuri, neadmitandu-se compensari intre bunuri sau categorii de bunuri.

                   In cazul politelor de asigurare care au ca obiect bunuri ipotecate sau gajate in favoarea unui creditor la care suma asigurata este evaluata de banca (este determinata in baza unui raport de evaluare), despagubirile se stabilesc aplicandu-se principiul primului risc, principiu in baza caruia asiguratorul plateste asiguratului integral orice paguba produsa bunurilor asigurate de catre evenimentele acoperite prin asigurare, pana la maximum suma asigurata, nemaiaplicandu-se principiul proportionalitatii in cazurile de subasigurare.

                    Asigurarea pentru o suma care depaseste valoarea de asigurare a bunului este nula daca asiguratul / contractantul au actionat cu rea-credinta, acesta neavand dreptul la restituirea primei platite. Daca asiguratul / contractantul nu au actionat cu rea-credinta, polita de asigurare produce efecte pana la limita valorii de asigurare a bunului asigurat la data daunei, iar prima de asigurare se recalculeaza proportional.

Prima de Asigurare: 

               Prima de asigurare se stabileste in aceeasi moneda in care sau stabilit sumele asigurate, plata putand fi efectuata atat in valuta cat si in lei la cursul de schimb B.N.R. valabil la data efectuarii platii.

               Plata primei de asigurare se face anticipat si integral pentru intreaga perioada asigurata. La solicitarea asiguratului / contractantului, asiguratorul poate accepta plata primei de asigurare in rate. Numarul, cuantumul si datele de scadenta a ratelor de prima sunt cele inscrise in polita de asigurare. Daca se convine ca prima de asigurare sa fie platita in rate, prima rata se achita la incheierea politei de asigurare, iar urmatoarele rate se achita in cuantumul si pana la datele scadente mentionate in polita de asigurare. Asiguratorul nu este obligat sa aminteasca asiguratului / contractantului scadenta de plata a ratelor de prima.

               In cazul reinnoirii politei de asigurare, raspunderea asiguratorului continua fara intrerupere daca prima de asigurare/rata de prima de asigurare pentru perioada in prelungire se plateste inainte de expirarea politei de asigurare in curs.

               Prima de asigurare / ratele de prima se va (vor) plati:

 • in RON la cursul BNR valabil in ziua platii, daca suma asigurata si limitele de raspundere au fost stabilite in valuta;
 • in RON, daca suma asigurata si limitele de raspundere au fost stabilite in RON.

               Pentru plata ratelor de prima urmatoare ratei intai, asiguratorul acorda un termen de pasuire de 15 zile calendaristice de la data scadenta, termen pana la care situatia politei ramane neschimbata si, pe cale de consecinta, nu inceteaza nici raspunderea asiguratorului pentru riscurile asigurate.

                In cazul in care rata de prima nu este achitata nici pana la termenul de pasuire, incepand cu ora 00:00 a zilei imediat urmatoare termenului de pasuire, polita de asigurare se suspenda automat pe o perioada de 45 de zile calendaristice, iar
raspunderea asiguratorului inceteaza, fara a fi necesara nici o notificare sau alta formalitate prealabila. Suspendarea poate inceta oricand in perioada de suspendare, daca sunt indeplinite urmatoarele conditii :

 • pe durata perioadei de suspendare, asiguratul / contractantul solicita in scris repunerea in vigoare a politei, cu precizarea expresa ca nu ridica pretentii de despagubire pentru eventuale pagube produse in perioada in care polita de asigurare a fost suspendata;
 • in cazul in care considera necesar, asiguratorul efectueaza o inspectie de risc si intocmesc un raport;
 • asiguratul / contractantul plateste rata de prima datorata;
 • asiguratorul emite un document de repunere in vigoare a politei.

                Polita de asigurare se considera repusa in vigoare incepand cu ora 00:00 a zilei urmatoare celei in care s-a incasat rata de prima restanta si s-a emis documentul de repunere in vigoare. Suspendarea politei de asigurare nu decaleaza data de
expirare a perioadei asigurate si nici nu modifica prima de asigurare aferenta politei. Daca pana la expirarea perioadei de suspendare polita de asigurare nu reintra in vigoare conform prevederilor de mai sus, contractul se reziliaza de plin drept fara a mai fi necesara punerea in intarziere sau orice alta formalitate prealabila.

                Daca in perioada de asigurare asiguratul/contractantul solicita majorarea sumei asigurate sau daca, dupa o dauna, solicita reintregirea sumei asigurate, prima de asigurare suplimentara se calculeaza prin inmultirea dintre cotatia corespunzatoare bunurilor pentru care suma asigurata se majoreaza, respectiv celor pentru care s-a platit despagubirea (indemnizatia) si valoarea acestor bunuri, respectiv a despagubirii, la care se aplica raportul dintre numarul de luni de asigurare intregi de la data intrarii tn vigoare a majorarii sumei asigurate, respectiv de la data producerii daunei, pana la expirarea politei de asigurare si numarul de luni al perioadei de asigurare. Fractiunile de luna de asigurare se considera luna intrega.

Sistemul de Fransize: 

              Polita de asigurare facultativa de Incendiu si alte riscuri - PHOENIX de la ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM Vienna Insurance Group, pentru Cladiri si bunuri industriale, poate fi incheiata cu sau fara fransize deductibile pe eveniment, in functie de anumite criterii stabilite de catre asigurator.

Riscuri Asigurate Standard: 

               Riscurile care sunt preluate in asigurare prin polita de asigurare facultativa de Incendiu si alte riscuri - PHOENIX de la ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM Vienna Insurance Group, pentru Cladiri si bunuri industriale, pentru locatia asigurata, sunt grupate in trei tipuri de acoperiri de baza complete:

                            AM - Acoperire Minima (Flexa)

 • Incendiu (cod IC) inclusiv pentru pagube materiale directe produse de Incendiu bunurilor asigurate prin:
  • carbonizare totala sau partiala si topire cu si fara flacara
  • degajare de fum, gaze sau vapori ca urmare a incendiului
  • avarii la instalatii fixe aferente cladirilor si altor constructii
 • Trasnet (cod TR) - efecte directe;
 • Explozie (cod EX) urmata sau nu de Incendiu, chiar daca a avut loc in afara cladirii.
  • Prin explozia unui recipient - cazan, conducta etc. - plin cu gaze sau vapori comprimati se intelege situatia in care peretii acestuia sunt fisurati/distrusi intr-o asemenea masura incat are loc o echilibrare brusca a presiunii din interiorul si din exteriorul recipientului.
  • Daca in interiorul unui rezervor se produce o Explozie prin descompunere chimica, atunci orice paguba produsa rezervorului va fi despagubita, chiar in cazul in care peretii acestuia nu sunt fisurati/strapunsi.
 • caderea sau prabusirea unui aparat de zbor, a unor parti ale acestora sau a incarcaturii transportate, precum si a altor corpuri ceresti (cod CAV).

                            AE - Acoperire Extinsa (Flexa extins)
                                    Include riscurile mentionate la AM - Acoperire Minima (Flexa) la care se adauga (in totalitate) urmatoarele riscuri individuale:

 • cutremur de pamant (cod CP);
  • asiguratorul se obliga sa despagubeasca pe asigurat, in limita sumelor asigurate, pentru daune datorate direct cutremurului precum si incendiului si/sau exploziei ce urmeaza cutremurului.
 • grindina (cod GR);
  • efecte directe (in cazul bunurilor din categoria continut aflate in interiorul cladirilor / altor constructii se acopera doar pagubele provocate de patrunderea grindinei prin sparturile si rupturile provocate acoperisurilor, peretilor, usilor si ferestrelor prin manifestarea violenta a fenomenelor atmosferice acoperite ca risc asigurat (grindina, furtuna, uragan, tornada, ploaie torentiala);
 • ploaie torentiala (cod PT);
  • efecte directe (in cazul bunurilor din categoria continut aflate in interiorul cladirilor / altor constructii se acopera doar pagubele provocate de patrunderea ploii prin sparturile si rupturile provocate acoperisurilor, peretilor, usilor si ferestrelor prin manifestarea violenta a fenomenelor atmosferice acoperite ca risc asigurat (grindina, furtuna, uragan, tornada, ploaie torentiala);
 • inundatie (cod IN);
  • cand stratul de apa este provenit din:
   • revarsarea unui curs de apa, a unui lac sau a marii ori din formarea sau revarsarea torentelor, suvoaielor sau puhoaielor, din orice cauza, inclusiv din ruperea digurilor sau barajelor;
   • acumularea apelor provenite din precipitatii atmosferice sau topirea zapezilor in zone joase, lipsite de posibilitati de scurgere sau cu posibilitati reduse de evacuare a apelor;
   • apele subterane care ies la suprafata pamantului si/sau a pardoselii celei mai de jos incaperi din cladirea asigurata;
   • apele din ploi sau zapada topita care patrund direct de la suprafata terenului in interiorul cladirii, acoperind parti din cladire cu un strat de apa.
  • se despagubesc inclusiv pagube produse de efectul actiunii mecanice a apelor curgatoare sau a obiectelor purtate de acestea;
 • furtuna, vijelie (cod FR);
  • se acorda despagubiri inclusiv pentru pagube materiale cauzate cladirilor si/sau bunurilor asigurate prin impactul cu elemente materiale purtate in aer de catre furtuna;
 • uragan (cod UR);
 • tornada (cod TO);
 • prabusire sau alunecare de teren (cod PA);
 • greutatea stratului de zapada (cod GZ);
 • avalanse de zapada (cod AZ).

                            AC - Acoperire Cuprinzatoare
                                    Include riscurile mentionate la AE - Acoperire Extinsa (Flexa extins) la care se adauga (in totalitate) urmatoarele riscuri individuale:

 • greve (cod GV), revolte (cod RV) si tulburari civile (cod TC);
 • Vandalism (cod VN);
 • coliziunea cu un vehicul (cod CA);
  • izbirea din exterior a bunurilor asigurate de catre vehicule, altele decat cele detinute / utilizate de catre asigurat si conduse de catre acesta / prepusii acestuia;
 • cadere accidentala de corpuri (cod CC) care nu sunt parte a bunului asigurat;
 • unda de soc (cod BS) generata de spargerea zidului sonic provocata de aeronave (boom sonic);
 • furt prin efractie sau prin acte de talharie sau tentativa de furt prin efractie sau acte de talharie, precum si urmarile acestora.
  • Se acorda despagubiri pentru daune produse bunurilor asigurate, direct sau indirect, de:
   • furtul prin efractie al bunurilor asigurate aflate la locatia asigurata, mentionata in polita de asigurare;
   • furtul prin acte de talharie al bunurilor asigurate aflate la locatia asigurata, mentionata in polita de asigurare;
   • furtul prin intrebuintarea cheilor originale, insa numai daca acestea au fost obtinute prin acte de talharie;
   • vandalismul dupa efractie;
   • spargerea sau deteriorarea - cu prilejul furtului sau tentativei de furt prin efractie sau acte de talharie - a peretilor, acoperisului, tavanelor, usilor, ferestrelor, dusumelelor si a incuietorilor la Cladiri in care se gasesc bunurile asigurate, in limita a 10% din suma asigurata a bunurilor furate pentru fiecare eveniment dar nu mai mult de 1% din suma asigurata a bunurilor asigurate la riscul de furt pe perioada asigurata si 10.000 eur sau echivalentul acestei sume, pe eveniment.
  • In caz de furt prin efractie se acorda despagubiri (indemnizatii) numai daca:
   • cladirile unde se afla bunurile asigurate sunt utilizate in regim permanent (24 ore/zi, 7 zile din 7) sau
   • la locatia asigurata exista paza realizata prin personal propriu ori printr-o societate specializata de paza, cel putin pe perioada in care in cladirea asigurata nu exista activitate (in cazul cladirilor neutilizate in regim permanent) sau
   • sunt indeplinite, cumulativ, urmatoarele conditii (in cazul cladirilor neutilizate in regim permanent si unde nu exista paza realizata prin personal propriu ori printr-o societate specializata de paza, cel putin pe perioada in care la cladirea asigurata nu exista activitate):
    • cladirile asigurate sunt situate la mai putin de 500 m de la cea mai apropiata cladire locuita din localitate;
    • usile exterioare ale localului (incaperilor) in care se afla bunurile asigurate sa fie incuiate cu dispozitive de inchidere si protejate cu sisteme de alarmare operationale impotriva fortarii;
    • usile exterioare ale localului (incaperilor) in care se afla bunurile asigurate, care au geamuri, sa fie aparate cu sisteme de alarmare operationale, ori cu obloane de lemn si bare de fier, ori cu obloane de fier sau grilaje de fier, incuiate cu dispozitive de inchidere, ori geamurile sa fie antiefractie;
    • incaperile situate la parterul cladirii in care se afla bunurile asigurate sau prin care se patrunde la acestea sa aiba toate geamurile, atat la usi, cat si la ferestre, aparate cu sisteme de alarmare operationale, ori cu obloane de lemn si bare de fier sau cu obloane de fier sau grilaje de fier, ori geamurile sa fie antiefractie; si
    • in urma furtului raman urme ca faptuitorii l-au savarsit, patrunzand in cladirea asigurata, prin spargerea peretilor, acoperisului, tavanelor, usilor, ferestrelor, dusumelelor sau prin stricarea ori fortarea dispozitivelor de inchidere prevazute mai sus.
  • Se asigura la acest risc si bunuri care, potrivit normelor sau uzantelor se depoziteaza sub cerul liber si pentru care s-au luat masuri de protectie specifice riscului acoperit si corespunzatoare felului lor (ingradiri, incuietori sigure, sisteme de supraveghere cu circuit inchis, paza organizata etc.).

               Optiunea asiguratului / contractantului asupra riscurilor asigurate poate fi si sub forma unor acoperiri de baza incomplete constituite dintr-o asigurare de baza completa si oricare risc individual corespunzator unei acoperiri de baza complete mai cuprinzatoare.

                Prin plata unei prime de asigurare suplimentare si emiterea unor suplimente de asigurare / clauze aditionale, acoperirea se poate extinde pentru riscuri suplimentare, ca de exemplu dar fara sa se limiteze la:

 • Spargere si crapare pentru geamuri si oglinzi (Supliment SC)
 • Raspunderea chiriasului fata de proprietar (Supliment RC)
 • daune provocate vecinilor (Supliment DV)
 • Scurgere accidentala a apei din sprinklere (Supliment SP)
 • daune apa de conducta, ca urmare a refularii apei din conducte/canale de scurgere sau a inudatiei de la vecini (Supliment IAC)
 • Asigurarea bunurilor mobile sau transportabile (Supliment MT)
 • Asigurarea cladirilor in timpul constructiei (Supliment CCO)
 • Intreruperea activitatii (pierderi financiare generate de intreruperea activitatii, consecinta a producerii riscurilor din acoperirea de baza) - Supliment BI

                In cazul producerii unui risc asigurat, care are la origine un risc neasigurat, asiguratorul raspunde numai pentru partea de paguba produsa de riscul asigurat.

                            CHELTUIELI ACOPERITE

                                 Pe langa despagubiri/indemnizatii care sa acopere pagube produse de daune cauzate de riscuri acoperite, asiguratorul acopera si urmatoarele cheltuieli:

 • Cheltuieli incluse in acoperirea de baza; sunt cheltuieli necesare si rezonabile/economicoase, efectuate in legatura cu bunurile asigurate si generate de producerea/iminenta producerii evenimentelor asigurate:
  • cheltuielile necesare si economicoase efectuate de asigurat in vederea limitarii pagubelor produse din riscuri asigurate, cum ar fi: daramarea, demontarea ori mutarea in alt loc a cladirii, a altor constructii, precum si a bunurilor asigurate, daca aceasta se face pentru a opri intinderea pagubelor datorate riscurilor asigurate, precum si pentru pagubele produse bunurilor asigurate ca urmare a acestor actiuni;
  • cheltuielile de investigatie si de constatare a pagubei. Asiguratorul va despagubi pe asigurat numai pentru cheltuielile care, in urma investigatiei si constatarii pagubei produse, rezulta ca au fost necesare, in conformitate cu imprejurarile date;
  • cheltuielile necesare pentru acoperirea pagubelor la bunurile asigurate aparute ca urmare a interventiei pompierilor in caz de Incendiu ori ca urmare a apei provenite din sistemele de stingere a incendiului;
  • cheltuielile de deplasare si protectie, respectiv cele care rezulta din aceeea ca, in scopul reconditionarii sau inlocuirii de bunuri asigurate prin polita de asigurare, alte bunuri trebuie deplasate, modificate sau protejate. Aceste “cheltuieli de deplasare si protectie” se refera, in special, la cheltuieli pentru demontarea sau remontarea de masini, pentru strapungerea, demolarea sau reconstructia de parti de cladire sau pentru largirea deschizaturilor initiale
   • Aceste cheltuieli sunt ca o extindere la asigurarea bunurilor, fac parte din acoperirea de baza, sunt incluse in suma asigurata totala pentru acoperirea de baza (Cladiri si continut) in limita a 10% din valoarea acestei sume si nu trebuie mentionate explicit in polita de asigurare.
 • Cheltuieli suplimentare aparute ca rezultat al producerii evenimentului asigurat, in masura in care sunt mentionate explicit in polita de asigurare si s-a platit o prima de asigurare suplimentara aferenta lor:
  • cheltuieli pentru demolarea si disponibilizarea resturilor, respectiv pentru curatirea de la locatia de asigurare, inclusiv demolarea unor parti nedistruse, pentru transportarea de moloz si alte resturi la cel mai apropiat loc de depozitare si pentru depozitarea sau pentru distrugerea lor;
  • cheltuieli necesare stingerii incendiilor;
  • cheltuieli de proiectare.
   • La solicitarea asiguratului/contractantului, toate sau o parte din cheltuielile de la paragraful anterior se pot considera cheltuieli suplimentare; valoarea acestora se adauga cheltuielilor suplimentare de la paragraful curent si se plateste si pentru acestea prima suplimentara.
   • Daca nu se convine altfel, suma tuturor cheltuielilor suplimentare poate reprezenta maximum 20% din suma asigurata pentru Cladiri si continut, dar nu mai mult de 100.000 EURO sau echivalentul in lei al acestei sume la data producerii evenimentului asigurat.
Riscuri Excluse: 

               Riscurile excluse, care nu sunt preluate in asigurare prin polita de asigurare facultativa de Incendiu si alte riscuri - PHOENIX de la ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM Vienna Insurance Group, pentru Cladiri si bunuri industriale, pentru locatia asigurata, sunt:

 • Bunuri excluse:
  • Asiguratorul nu acorda despagubiri pentru:
   • constructiile subterane fara Cladiri deasupra lor (bordeiele de pamant, ghetariile in pamant), puturile;
   • Cladiri la care starea de intretinere a instalatiilor care pot constitui surse de initiere a incendiului (sobe, cosuri de fum, instalatii electrice, paratraznet, etc.) este necorespunzatoare;
   • constructii care au mai putin de trei pereti si care nu fac corp comun cu alte Cladiri sau constructii;
   • bunuri din categoria continut aflate in Cladiri / alte constructii care nu pot fi asigurate;
   • pagube la acoperisuri tip sarpanta construite suplimentar fata de solutia constructiva initiala, fara autorizatie de constructie sau fara respectarea acesteia;
   • bunurile din categoria continut aflate in spatii comune;
   • bunuri a caror stare de intretinere este necorespunzatoare;
   • bunuri aflate, contrar normelor sau uzantelor, in aer liber;
   • Cladiri, alte constructii si continutul aferent aflate la locatia asigurata daca nu exista sau nu este completa documentatia aferenta constructiei/constructiilor prevazuta de reglementarile legale in vigoare;
   • Cladiri, alte constructii si continutul aferent obiectivelor pentru care nu exista autorizatiile / avizele necesare functionarii emise de organele in drept;
   • cladirile si alte constructii degradate sau ruinate care nu pot servi pentru locuit sau pentru vreo alta destinatie economica;
   • bunuri din categoria continut care nu mai pot fi folosite potrivit cu destinatia lor din cauza uzurii sau deteriorarii/degradarii;
   • constructiile usoare, aflate in afara de oras, municipiu sau de vatra satului si folosite temporar, cum sunt: baracile, colibele, saivanele si alte constructii asemanatoare;
   • cladirile parasite si care nu au proprietar;
   • autovehicule si remorci inmatriculate, locomotive si vagoane de cale ferata, ambarcatiuni nautice, aeronave;
   • librete de economii, carnete de cecuri si alte hartii de valoare (actiuni, obligatiuni, etc.);
   • acte, planuri, registre de afaceri, cartoteci, desene;
   • animale, pasari, pesti si alte vietuitoare;
   • culturi, plantatii, paduri;
   • terenul (inclusiv solul).
  • Daca nu se convine altfel, asiguratorul nu acorda despagubiri pentru:
   • benzi magnetice, discuri de memorie si alte suporturi de memorare a datelor;
   • mostre, modele de prezentare, prototipuri, exponate;
   • dispozitive speciale folosite pentru fabricarea unui produs unicat sau de serie mica, lipsite de utilitate in productia industriala curenta;
   • solarii, sere, tunele-constructii, constructii fara fundatie, constructiile cu caracter provizoriu care au o durata de existenta limitata precizata prin autorizatia de construire (corturi, containere, etc.);
   • automate cu introducere de bani (inclusiv automate pentru schimbare de bani), automate de eliberare bani (bancomate), impreuna cu continutul lor;
   • lucrari de irigatii sau alte amenajari funciare: diguri, santuri, canale, iezaturi si constructii de ameliorare (amenajarile tehnice exterioare), etc;
   • efectele de uz personal ale angajatilor; se despagubesc doar daune la bunurile care se afla in mod obisnuit in incinta asigurata sau se afla acolo la solicitarea conducatorului persoanei juridice asigurate; despagubirea (indemnizatia) se acorda numai in masura in care nu poate fi pretinsa o compensatie in baza unei alte polite de asigurare;
   • bani numerar;
   • marci postale;
   • colectiile sau alte obiecte care au o valoare artistica, stiintifica sau istorica;
   • metalele nobile neprelucrate, ca si obiectele din metale pretioase, cu exceptia acelora cu care este decorat interiorul cladirii;
   • bijuteriile din metale pretioase;
   • perle si pietre pretioase.
  • Se poate conveni in mod special acoperirea daunelor la bunurile anterioare, de la bani pana la perle si pietre pretioase, doar daca acestea se afla incuiate in cutii pentru valori sau in incaperi special amenajate.
  • Casele de marcat, automatele pentru restituire de bani (bancomate), automatele cu introducere de bani (inclusiv cele pentru schimbarea banilor) nu sunt considerate drept cutii de valori in sensul de mai sus.
  • In cazul furtului prin efractie, asiguratorul nu plateste despagubiri nici pentru:
   • cablurile si componentele electronice ale antenelor si sistemelor de telecomunicatii montate pe terase, balcoane sau in alte locuri la care este posibil accesul persoanelor din exterior;
   • cablurile si alte elemente de instalatii montate pe casa scarii, in subsolul cladirii (constructiei) sau alte locuri deschise circulatiei comune;

                   Cuprinderea in asigurare a bunurilor excluse, mentionate mai sus este in responsabilitatea exclusiva a asiguratului / contractantului si nu genereaza obligatii pentru asigurator, in afara cazurilor in care asiguratorul accepta preluarea in asigurare printr-o mentiune expresa / clauza aditionala la polita de asigurare.

 • Riscuri excluse:
  • Asiguratorul nu raspunde pentru prejudicii cauzate, produse sau agravate, direct sau indirect de sau ca o consecinta a:
   • cutremurului de pamant, in cazul cladirilor, altor constructii incadrate in clasele I sau II de risc seismic sau in categoriile de urgenta 1, 2 sau 3, precum si in cazul continutulului aferent;
   • cutremurului de pamant, in cazul cladirilor sau altor constructii la care s-au facut modificari structurale fara autorizatie de constructie / fara respectarea autorizatiei de constructie, precum si in cazul continutului aferent;
   • incendiului, afumarii, patarii sau parlirii, in cazul bunurilor asigurate supuse unui foc util sau caldurii tehnologice; excluderea este valabila si pentru bunurile in care sau prin care se produce, se mijloceste sau se transmite foc util sau caldura;
   • razboiului (declarat sau nu), invaziei sau actiunii unui dusman extern, razboiului civil, revolutiei, rebeliunii, insurectiei, dictaturii militare, conspiratiei, secesiunii, rascoalei populare, loviturii de stat, razvratirii;
   • confiscarii, exproprierii, nationalizarii, rechizitionarii, sechestrarii, distrugerii sau avarierii din ordinul oricarui guvern de drept sau de fapt sau oricarei autoritati publice;
   • exploziei atomice, radiatiilor sau infestarii radioactive ca urmare a utilizarii energiei nucleare sau materialelor fisionabile;
   • poluarii sau contaminarii din orice cauza;
   • cauzelor necuprinse in asigurare (ca de exemplu dar fara sa se limiteze la: uzura, fermentatie, distrugeri provocate de ciuperci, insecte, rozatoare, pasari si alti daunatori, oxidare, coroziune, deteriorari sau degradari progresive); fac exceptie si se despagubesc cheltuielile de demolare si reparare a bunurilor asigurate strict necesare identificarii si repararii avariei care a stat la originea pagubei produse ca urmare a avariilor accidentale la instalatiile de apa, gaz, canal sau incalzire centrala;
   • actiunii normale a curentului electric, descarcarilor electrice sau altor fenomene electrice survenite din orice alt motiv (de exemplu: supracurent, supratensiune, scurt-circuit, s.a. generate de contact insuficient, nefunctionarea instalatiilor de masura, siguranta si control, izolare defectuoasa, contactul intre conductori, defect de impamantare, etc.), daca acestea nu au fost urmate de Incendiu;
   • infiltratiei, cu exceptia cazurilor in care astfel de pagube sunt provocate de producerea unor riscuri asigurate;
   • scurgerii apei din instalatiile de apa, canal sau incalzire centrala in timpul interventiilor efectuate la acestea sau la cladire;
   • trepidatiilor datorate circulatiei (rutiere, feroviare) precum si unor instalatii sau echipamente industriale ori de constructii;
   • deversarilor din lacuri de acumulare, inundatiilor produse in timpul formarii unor lacuri de acumulare (prin formarea lacului de acumulare se intelege umplerea cu apa a lacului de acumulare pana la nivelul deversorului) sau schimbarii artificiale a cursurilor de apa sau alte lucrari hidrotehnice;
   • actiunii dispozitivelor explozive (cu exceptia exploziilor pentru inlaturarea unor situatii fortuite - de exemplu: zapoare de gheata pe ape, blocuri de piatra pe cai de comunicatie etc.) sau armelor de foc;
   • folosirii unor instalatii improvizate, efectuarii de lucrari sau modificari neautorizate de autoritatea competenta si/sau, dupa caz, de constructor sau producator, precum si nerespectarii instructiunilor de utilizare / exploatare;
   • tasarii terenului de fundatie, fie sub sarcina constructiei, fie datorita altor cauze;
   • formarii de crapaturi in terenul fundatiei sau in terenul din preajma cladirii, datorita variatiei de volum a terenului ca urmare a contractiei, umflarii sau inghetului-dezghetului;
   • avarierii instalatiilor automate de stingere a incendiilor (sprinklere) sau a instalatiilor manuale de stingere a incendiilor (drencere);
   • eroziunii apelor sau eruptiilor vulcanice (lava, noroi, apa fierbinte, cenusa);
   • revarsarii sau refularii canalelor si conductelor de scurgere;
   • efectelor indirecte ale trasnetului;
   • erorilor (de proiectare, de executie), defectelor sau viciilor ascunse ale materialelor, nerespectarii calitatii materialelor indicate de proiectant de a se folosi la constructie, instalatiiechipamente, etc;
   • inghetarii apei in rezervoare, conducte, vase etc.;
   • neremedierii din culpa proprie a asiguratului a unor situatii cunoscute acestuia generatoare de pagube, ca de exemplu pagube prin inundare cu apa provenita din ploi, topirea zapezii sau ghetii, precum si de infiltrarea prin pereti sau plafoane a apei provenind de la instalatii sanitare defecte, prost intretinute, uzate, patrunderea apei in cladire prin acoperis, datorita proastei izolatii, etc. ;
   • depozitarii bunurilor asigurate in subsoluri frecvent inundate si/sau depozitarii necorespunzatoare;
   • avariilor accidentale si/sau dereglarilor mecanice sau electrice ale masinilor-unelte, utilajelor, instalatiilor, avarii accidentale; daunele produse de Incendiu ca urmare a avariilor accidentale si/sau dereglarilor mecanice sau electrice sunt acoperite, cu exceptia prejudiciilor produse de Incendiu subansamblului la care s-a produs avaria accidentala si/sau dereglarea mecanica sau electrica de la care a pornit incendiul;
   • grindinei si furtunii, in cazul bunurilor care sunt fixate pe partea exterioara a cladirii (de ex.: indicatoare, firme luminoase sau nu, instalatii cu tuburi incandescente, marchize, antene si instalatii exterioare aferente), instalatii si linii electrice si de comunicatii in aer liber, inclusiv piedestaluri si stalpi, precum si ingradiri;
   • riscurilor asigurate produse cu intentie de:
    • asigurat/contractant/beneficiar sau de un membru din conducerea persoanei juridice asigurate, care lucreaza in aceasta calitate;
    • prepusii asiguratului / contractantului / beneficiarului;
    • persoanele fizice majore care, in mod statornic, locuiesc si gospodaresc in cladirea asigurata;
   • culpei grave a asiguratului / contractantului / beneficiarului sau a unui reprezentant al asiguratului / contractantului / beneficiarului in producerea riscului asigurat; se considera culpa grava in producerea riscului asigurat, de exemplu, construirea de Cladiri sau alte constructii in zone periclitate de inundatii, prabusiri sau alunecari de teren, daca organele in drept au interzis prin acte facute publice sau au comunicat in scris asiguratului - inainte de construire - interdictia de a se construi in acea zona, iar pagubele la cladirile asigurate au fost produse de inundatie, prabusire sau alunecare de teren;
   • culpei grave a asiguratului / contractantului / beneficiarului sau a unui reprezentant al asiguratului / contractantului / beneficiarului in marirea pagubei (chiar daca nu exista culpa in producerea riscului asigurat); se considera culpa grava in marirea pagubei:
    • neluarea intentionata a masurilor pentru limitarea pagubei - in timpul producerii evenimentului asigurat - numai daca acest fapt rezulta din actele incheiate de organele in drept (politie, pompieri sau alte organe de cercetare);
    • neluarea masurilor ce stau in putinta asiguratului / contractantului / beneficiarului sau a unui reprezentant al asiguratului / contractantului / beneficiarului - dupa producerea evenimentului asigurat - pentru limitarea pagubelor produse, pastrarea si paza bunurilor ramase si a resturilor recuperabile, precum si pentru prevenirea degradarilor ulterioare.
   • lucrarilor in subteran, tunelurilor, carierelor de piatra, pietris, nisip si extractiilor de argila;

               Nu sunt acoperite si asiguratorul nu acorda despagubiri pentru:

 • daune de consecinta inclusiv cele provocate prin intreruperea folosirii bunurilor si a productiei ca urmare a unui risc asigurat (exemplu: pierdere de profit, deteriorarea marfii refrigerate);
 • transformarea, imbunatatirea starii bunurilor asigurate sau sporirea valorii acestora comparativ cu starea lor dinaintea producerii evenimentului asigurat, precum si cele pentru reconditionari sau reparatii nereusite.
 • prejudicii indirecte, cum ar fi reducerea valorii bunurilor dupa reparatii, scaderea preturilor bunurilor, intarzieri in livrarea bunurilor, chiar ca urmare a unor cauze cuprinse in asigurare;
 • daune produse bunurilor asigurate in cazul in care se constata ca nu exista/nu sunt valabile autorizatiile legale de constructie si functionare emise de organele in drept sau daune produse/agravate (pentru partea din dauna care s-a marit) prin nerespectarea de catre asigurat a conditiilor pe baza carora au fost acordate acestea (normativele in vigoare privind siguranta in constructii), inclusiv a normelor P.S.I. si I.S.C.I.R.;
 • daune cauzate direct sau indirect de folosire bunurilor in alt scop decat destinatia lor;
 • pagube produse direct sau indirect prin acte de terorism sau sabotaj;
 • graffitti, inscrisuri pe peretii exteriori ai cladirilor/imprejmuirilor, lozinci precum si lipirea de afise, reclame sau anunturi.

               In cazul furtului prin efractie, asiguratorul nu plateste despagubiri pentru:

 • pierderea inexplicabila, disparitia misterioasa (disparitia bunurilor asigurate fara sa se cunoasca modalitatea in care au disparut aceste bunuri), lipsuri la inventar, lipsuri cauzate de greseli de contabilitate, sau greseli de numarare in timpul inventarului;
 • in timpul si in perioada imediat urmatoare producerii unor incendii, explozii, caderi de corpuri, evenimente cauzate de greutatea stratului de zapada sau gheata, ori calamitati naturale (cutremure, inundatii, etc.) sau riscurilor speciale (Vandalism, terorism, greve, revolte, tulburari civile);
 • insusirea ilegala, falsificarea, frauda sau alte acte comise intentionat sau din neglijenta de catre asigurat / contractant, beneficiar, reprezentanti sau membri din conducerea acestora sau de catre prepusii acestora;
 • furtul (inclusiv talharia), care nu poate fi probat decat prin simpla declaratie a asiguratului, furt prin inselatorie, furt cu intrebuintare de chei potrivite ori originale;
 • neasigurarea corespunzatoare a usilor de acces, ferestrelor sau a altor deschideri exterioare ale caladirii asigurate, cu sisteme de inchidere corespunzatoare (dupa caz: broaste, lacate, zavoare);
 • desfiintarea, scoaterea din functiune, nearmarea de catre asigurat sau prepusi, a sistemelor de paza si protectie existente atat la data incheierii politei cat si cele instalate pe durata asigurarii;
 • furtul masinilor, instalatiilor, echipamentelor, inclusiv al componentelor acestora, lasate in exteriorul cladirilor, neingradite, neincuiate si nepazite.
Clauze Suplimentare: 

              La polita de asigurare facultativa de Incendiu si alte riscuri - PHOENIX de la ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM Vienna Insurance Group, pentru Cladiri si bunuri industriale, in schimbul platii unei prime de asigurare suplimentare, se pot atasa urmatoarele clauze de asigurare prin care pot fi preluate in asigurare riscuri suplimentare, si anume:

                              Spargere si crapare pentru geamuri si oglinzi (Supliment SC)

 • Prin acest supliment asiguratorul preia in asigurare, prin polita incheiata, ricurile de spargere si crapare a bunurilor casabile, evidentiate individual dar si pe grupe, dupa cum urmeaza:
  • Geamuri si oglinzi:
   • Geamuri si oglinzi drepte, fixe si verticale (la vitrine, galantare – interioare sau exterioare – la usi, ferestre, dulapuri etc.);
   • Geamuri si oglinzi curbate, orice fel de geamuri si oglinzi mobile, orice fel de geamuri si oglinzi orizontale (pe mese, tejghele, la vitrine etc.), precum si geamuri de sera;
  • Mijloace de publicitate luminoase:
   • Tuburi de neon, firme si reclame luminoase etc.;
  • Lampi electrice:
   • Lustre, plafoniere (inclusiv cele cu tuburi de neon), lampi de birou, de noptiera etc.;
  • Placi de marmura si faianta:
   • Placi folosite pentru captusirea interioara sau placarea exterioara a peretilor, scarilor, coloanelor etc., placi pentru tejghele, mese, rafturi etc.
  • Bunuri sanitare si de igiena din materiale casabile:
   • Chiuvete, cazi de baie si alte asemenea bunuri;
  • Lucrari de arta pe sticla, din sticla, portelan sau pe placi de marmura:
   • Pictura artistica pe sticla, vitralii, sculpturi si basoreliefuri pe marmura etc. (inclusiv valoarea materialelor casabile din care sunt executate)

                              Raspunderea chiriasului fata de proprietar (Supliment RC)

 • OBIECTUL ASIGURARII:
  • In funcie de opiunea asiguratului / contractantului exprimata in cererea de asigurare si menionata in polita de asigurare, in limita raspunderii asumate prin acest supliment si in schimbul unei primei de asigurare incasata suplimentar, asiguratorul acorda despagubiri (indemnizatii) pentru acoperirea daunelor materiale produse spatiului inchiriat de catre asigurat in timpul perioadei de asigurare precizate in specificatia poliei, prin fapta comisa din culpa de catre asigurat in timpul aceleiasi perioade, pentru care acesta raspunde civil fata de locator conform legii, daune in legatura cu care asiguratul a primit o plangere / cerere de despagubire in timpul aceleiasi perioade.
  • Daunele indemnizabile in baza acestui supliment sunt cele cauzate de evenimente produse la sau in legatura cu spatiul inchiriat si anume: spatiul inchiriat propriu-zis (inclusiv partile de proprietate / folosinta comuna), terenul, in proprietate sau in folosinta, aferent spatiului asigurat (curtea si terenul, pana la limita proprietatii, inclusiv elementele de delimitare a acesteia; in cazul in care terenul este in proprietate / folosinta comuna indiviza, atunci se ia in considerare intreaga suprafata - exemplu: intregul teren aferent cladirii in care se afla spatiul inchiriat).
 • RISCURI ASIGURATE:
  • Asiguratorul acorda despagubiri in limita sumei asigurate pentru:
   • sumele pe care asiguratul este obligat sa le plateasca cu titlu de dezdaunare pentru prejudiciile directe cauzate locatorului;
   • cheltuielile de judecata facute de locator in scopul obligarii asiguratului la plata despagubirilor, daca asiguratul a fost obligat la plata acestora, prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila, pronuntata in Romania;
   • cheltuielile de judecata facute de asigurat in procesul civil, daca a fost obligat la dezdaunare.
 • EXCLUDERI:
  • Asiguratorul nu acorda despagubiri pentru:
   • prejudicii referitoare la persoana asiguratului sau la bunurile sale, precum si la bunurile inchiriate sau imprumutate asiguratului, aflate in grija, custodia sau controlul asiguratului, altele decat cele mentionate in contractul de locatiune;
   • prejudicii care reprezinta sau au legatura cu neplata chiriei;
   • prejudicii rezultate din nerespectarea termenelor de predare-primire a spatiului inchiriat;
   • prejudicii intervenite dupa incetarea valabilitatii contractului de locatiune, chiar daca acesta a fost prelungit in mod tacit;
   • prejudicii rezultate din fluctuatia cursului valutar, penalitati, compensari, indexari, ajustari ale valorii contractului;
   • prejudicii cauzate de vechimea, uzura si deteriorarea normala a bunurilor sau datorita factorilor atmosferici (temperatura, umiditate);
   • prejudicii cauzate de efectuarea de improvizatii si lucrari neautorizate de locator;
   • prejudicii rezultate din neindeplinirea de catre locator a obligatiilor ce-i revin conform legii si contractului de locatiune;
   • prejudicii cauzate de incendii produse ca urmare a nerespectarii de catre locator a normelor legale privind prevenirea si stingerea incendiilor;
   • pretentiile de despagubiri formulate de orice persoana care are calitatea de asigurat fata de alta persoana cuprinsa in asigurare;
   • prejudicii cauzate de fapte produse sub influena alcoolului, fapte intentionate, deliberate comise de asigurat, ori de fapte incriminate ca infractiuni savarsite cu intentie;
   • pretentiile privitoare la raspunderile ce decurg din neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a unor raporturi contractuale (orice raspundere contractuala);
   • prejudiciile produse locatorului prin pierderi financiare pure, care nu apar ca o consecinta directa a daunelor produse acestuia, cum ar fi: pierderea de profit, beneficii nerealizate, ratarea unor ocazii de afaceri;
   • prejudicii cauzate prin orice forma de poluare, precum si pentru costurile necesare neutralizarii, indepartarii si/sau curatarii substantelor poluante;
   • pretentiile referitoare la prejudicii produse in urma unor explozii atomice, radiatii, sau infestari radioactive ca efect al folosirii energiei atomice sau materialelor fisionabile, precum si cele referitoare la prejudiciile cauzate ca urmare a transportului de produse periculoase (radioactive, ionizante, inflamabile, explozive, corozive, combustibile);
   • pretentiile referitoare la prejudicii cauzate de sau consecinta a razboiului (declarat sau nu), invaziei sau actiunii unui dusman extern, razboiului civil, revolutiei, rebeliunii, insurectiei, dictaturii militare, conspiratiei, confiscarii, exproprierii, nationalizarii, rechizitionarii, sechestrarii, terorismului, actelor rauvoitoare sau sabotajului;
   • pretentiile referitoare la raspunderea asiguratului pentru pagube produse hartiilor de valoare, documentelor, registrelor, titlurilor, actelor, manuscriselor, pietrelor scumpe, obiectelor de platina, aur sau argint, marcilor postale, colectiilor, tablourilor, sculpturilor sau altor obiecte cu valoare artistica, stiintifica sau istorica, blanuri naturale si piese de imbracaminte unicat, plante decorative precum si pentru disparitia sau distrugerea banilor, obiecte mici si de valoare deosebita;
   • amenzile de orice fel si cheltuielile penale, la care ar fi obligat asiguratul raspunzator de producerea prejudiciului;
   • raspunderea asiguratului rezultata in urma utilizarii autovehiculelor inmatriculabile de orice tip (inclusiv remorca trasa de acestea) si vehiculelor neinmatriculabile, in urma utilizarii oricarui fel de mijloc de transport maritim sau aerian, precum si raspunderea rezultata in urma incarcarii sau descarcarii din acestea;
   • pretentiile de despagubiri pentru daune morale;
   • pretentiile de despagubiri atunci cand asiguratul a incercat sa obina prin frauda sau tentativa de frauda despagubiri de la asigurator sau a inlesnit asemenea fapte.
   • prejudiciile produse locatorului prin incalcarea drepturilor de autor, drepturilor asupra planurilor, drepturilor de copyright, nume de comert, marci de comert, planuri inregistrate;
 • SUME ASIGURATE. LIMITA DE raspundere / despagubire:
  • Raspunderea asumata de asigurator in baza acestui supliment nu va depasi in total pe perioada asigurata, in legatura cu toate prejudiciile suferite de locator, consecine ale tuturor evenimentelor produse pe perioada asigurata, limita raspunderii asiguratorului mentionata in polia de asigurare.
  • Limita raspunderii asiguratorului mentionata in polia de asigurare nu poate depasi suma asigurata corespunzatoare bunurilor care fac obiectul contractului de locatiune.
 • OBLIGATIILE ASIGURATULUI:
  • Inaintea intrarii in vigoare a suplimentului si in timpul derularii acestuia, asiguratul are urmatoarele obligatii:
   • sa efectueze lucrarile de intretinere, reparatii sau inlocuire a elementelor de constructii si instalatii din folosinta exclusiva, ce-i revin conform contractului de locatiune;
   • sa repare sau, daca este cazul, sa inlocuiasca elementele de constructie sau de instalatii deteriorate ca urmare a folosirii lor necorespunzatoare de catre asigurat, indiferent daca acestea sunt in interiorul sau exteriorul cladirii;
   • sa asigure curatenia si igienizarea in interiorul spatiului inchiriat si la partile de folosinta comuna, pe toata durata contractului de locatiune;
   • sa foloseasca spatiul inchiriat cu respectarea destinatiei sale;
   • sa subinchirieze spatiul numai cu acordul locatorului si cu instiintarea prealabila a asiguratorului.
    • In caz de neindeplinire a obligatiilor prevazute mai sus, asiguratorul are dreptul sa denunte suplimentul de la data constatarii, fara restituirea primelor aferente suplimentului pentru perioada scursa de la incheierea / intrarea lui in vigoare.
   • sa comunice, in scris, pretentiile formulate de cei pagubiti si sa depuna la asigurator orice acte primite in legatura cu producerea evenimentului asigurat;
   • sa nu recunoasca nici o raspundere si sa nu faca nici o oferta, promisiune sau plata fara acordul scris al asiguratorului;
   • sa-si organizeze o buna aparare in procesul intentat de pagubit, tinand seama si de recomandarile facute de asigurator, inclusiv in ceea ce priveste angajarea unui aparator, atat in prima instanta, cat si in caile de atac. Asiguratorul poate folosi si calea interventiei in interesul asiguratului raspunzator de producerea prejudiciului, ori de cate ori in acest fel se asigura o mai buna aparare a intereselor asiguratorului.
    • In caz de nerespectare a ultimelor 3 obligatii, asiguratorul are dreptul sa refuze plata despagubirii (indemnizatiei) daca din aceste motive nu a putut determina cauza producerii evenimentului asigurat sau intinderea pagubei.
 • CONSTATAREA SI EVALUAREA DAUNELOR. PLATA DESPAGUBIRILOR:
  • despagubirile se stabilesc pe baza conveniei dintre asigurat, persoana pagubita si asigurator (pe cale amiabila) sau, in cazul cand nu s-a realizat intelegerea, prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila, pronuntata in Romania.
  • Pentru pagubele produse bunurilor inchiriate (bunurile locatorului care fac obiectul contractului de locaiune), despagubirile nu pot depasi valoarea acestora la data producerii evenimentului asigurat, asa cum a fost ea stabilita si menionata in polita de asigurare. Astfel, despagubirile reprezinta, in limita raspunderii asumate de asigurator, costul reparatiei, refacerii ori restaurarii bunurilor avariate sau costul procurarii unor bunuri asemanatoare celor avariate (din punct de vedere al caracteristicilor tehnice) din care se scade sau nu uzura si valoarea resturilor care se pot valorifica.
  • Asiguratorul este raspunzator numai pentru partea din orice despagubire ce depaseste cuantumul fransizei - fransiza este dedusa din partea de despagubire aferenta prejudiciilor produse prin daune materiale (avarieri/distrugeri de bunuri apartinand locatorului).
  • Daca prejudiciul s-a produs din culpa mai multor persoane, asiguratorul va acorda despagubire numai pentru partea din paguba de care se face raspunzator asiguratul. In astfel de situatii, in cazul in care nu se poate stabili masura raspunderii fiecarei persoane, aceasta se va stabili in cote egale, in raport cu numarul partilor implicate in eveniment.
  • In orice situaie, asiguratorul raspunde numai in limita si pentru partea din paguba pe care a produs-o asiguratul sau, raspunderea asiguratorului, contractual asumata, fiind divizibila.
  • Asiguratorul este indreptatit sa amane acordarea despagubirii daca, in legatura cu realitatea daunei a fost instituita o cercetare penala, pana la finalizarea acesteia, sau atunci cand exista neconcordante si/sau situatii contradictorii intre declaraiile asiguratului/persoanei pagubite si situatia de fapt.
  • Asiguratorul plateste despagubirea nemijlocit beneficiarului in masura in care, fiind pagubit, nu a fost despagubit de asigurat. Despagubirea nu poate fi urmarita de creditorii asiguratului.
  • Despagubirea se plateste asiguratului in cazul in care acesta dovedeste ca a despagubit pe cel pagubit, cu conditia ca despagubirea sa fie justificata si recunoscuta de asigurator.
  • Prin plata despagubirii pe cale amiabila sau prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila, pronuntata in Romania se sting orice pretentii ale persoanelor prejudiciate fata de asigurat si, implicit, orice pretentie a asiguratului fata de asigurator.
  • Asiguratorul poate fi chemat in judecata de persoanele pagubite in limitele obligaiilor ce-i revin acestuia din polita de asigurare.

                              daune provocate vecinilor (Supliment DV)

 • OBIECTUL ASIGURARII:
  • In functie de optiunea asiguratului / contractantului exprimata in cererea de asigurare si mentionata in polita de asigurare, in limita raspunderii asumate prin acest supliment si in schimbul unei primei de asigurare incasata suplimentar, asiguratorul acorda despagubiri (indemnizatii) pentru acoperirea daunelor materiale directe produse de catre asigurat in timpul perioadei de asigurare precizate in specificatia politei bunurilor apartinand unor terte persoane, vecini ai asiguratului, prin fapta comisa din culpa de catre asigurat in timpul aceleiasi perioade, pentru care acesta raspunde civil fata de terta persoana conform legii, daune in legatura cu care a primit o plangere / cerere de despagubire in timpul aceleiasi perioade.
  • Daunele indemnizabile sunt cele cauzate de evenimente produse la sau in legatura cu locatia asigurata si anume: spatiul / cladirea / cladirile propriu-zise (inclusiv partile de proprietate / folosinta comuna), constructiile speciale precum si terenul, in proprietate sau in folosinta, aferent locatiei asigurate (curtea si terenul, pana la limita proprietatii, inclusiv elementele de delimitare a acesteia; in cazul in care terenul este in proprietate / folosinta comuna indiviza, atunci se ia in considerare intreaga suprafata - exemplu: intregul teren aferent cladirii in care se afla spatiul asigurat).
 • RISCURI ASIGURATE:
  • Asiguratorul acorda despagubiri in limita sumei asigurate pentru:
   • sumele pe care asiguratul este obligat sa le plateasca cu titlu de dezdaunare pentru prejudiciile directe cauzate tertei persoane;
   • cheltuielile de judecata facute de terta persoana in scopul obligarii asiguratului la plata despagubirilor, daca asiguratul a fost obligat la plata acestora, prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila, pronuntata in Romania;
   • cheltuielile de judecata facute de asigurat in procesul civil, daca a fost obligat la dezdaunare.
 • Nu sunt considerati terti:
  • persoana afiliata, respectiv acea persoana controlata de asigurat sau care controleaza direct sau indirect asiguratul;
  • persoana implicata, respectiv acea persoana care este sotul, sotia sau orice ruda sau afin pana la gradul al treilea inclusiv al persoanei care detine in cadrul asiguratului o pozitie ce ii confera cel putin o treime din totalul drepturilor de vot in Adunarea Generala a asiguratului, precum si al acelor persoane care sunt administratoare sau fac parte din conducerea executiva a asiguratului.
 • EXCLUDERI:
  • Asiguratorul nu acorda despagubiri pentru:
   • prejudicii referitoare la persoana asiguratului sau la bunurile sale, precum si la bunurile inchiriate sau imprumutate asiguratului, aflate in grija, custodia sau controlul asiguratului;
   • prejudicii cauzate de fapte produse sub influenta alcoolului, fapte intentionate, deliberate comise de asigurat, ori de fapte incriminate ca infractiuni savarsite cu intentie;
   • prejudiciile produse tertei persoane prin pierderi financiare pure, care nu apar ca o consecinta directa a daunelor produse acestuia, cum ar fi: pierderea de profit, beneficii nerealizate, ratarea unor ocazii de afaceri;
   • prejudicii cauzate prin orice forma de poluare, precum si pentru costurile necesare neutralizarii, indepartarii si/sau curatarii substantelor poluante;
   • pretentiile referitoare la prejudicii produse in urma unor explozii atomice, radiatii, sau infestari radioactive ca efect al folosirii energiei atomice sau materialelor fisionabile, precum si cele referitoare la prejudiciile cauzate ca urmare a transportului de produse periculoase (radioactive, ionizante, inflamabile, explozive, corozive, combustibile);
   • pretentiile referitoare la prejudicii cauzate de sau consecinta a razboiului (declarat sau nu), invaziei sau actiunii unui dusman extern, razboiului civil, revolutiei, rebeliunii, insurectiei, dictaturii militare, conspiratiei, confiscarii, exproprierii, nationalizarii, rechizitionarii, sechestrarii, terorismului, actelor rauvoitoare sau sabotajului;
   • pretentiile referitoare la raspunderea asiguratului pentru pagube produse hartiilor de valoare, documentelor, registrelor, titlurilor, actelor, manuscriselor, pietrelor scumpe, obiectelor de platina, aur sau argint, marcilor postale, colectiilor, tablourilor, sculpturilor sau altor obiecte cu valoare artistica, stiintifica sau istorica, blanuri naturale si piese de imbracaminte unicat, plante decorative precum si pentru disparitia sau distrugerea banilor, obiecte mici si de valoare deosebita;
   • amenzile de orice fel si cheltuielile penale, la care ar fi obligat asiguratul raspunzator de producerea prejudiciului;
   • raspunderea asiguratului rezultata in urma utilizarii autovehiculelor inmatriculabile de orice tip (inclusiv remorca trasa de acestea) si vehiculelor neinmatriculabile, in urma utilizarii oricarui fel de mijloc de transport maritim sau aerian, precum si raspunderea rezultata in urma incarcarii sau descarcarii din acestea;
   • pretentiile de despagubiri pentru daune morale;
   • pretentiile de despagubiri atunci cand asiguratul a incercat sa obtina prin frauda sau tentativa de frauda despagubiri de la asigurator sau a inlesnit asemenea fapte.
   • pretentiile privitoare la raspunderile ce decurg din neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a unor raporturi contractuale (orice raspundere contractuala);
   • prejudiciile produse tertei persoane prin incalcarea drepturilor de autor, drepturilor asupra planurilor, drepturilor de copyright, nume de comert, marci de comert, planuri inregistrate;
 • SUME ASIGURATE. LIMITA DE raspundere / despagubire:
  • Raspunderea asumata de asigurator in baza acestui supliment nu va depasi in total pe perioada asigurata, in legatura cu toate prejudiciile suferite de terti, consecinte ale tuturor evenimentelor produse pe perioada asigurata, suma asigurata aferenta acestui supliment mentionata in polita de asigurare.
 • OBLIGATIILE ASIGURATULUI:
  • Asiguratul este obligat:
   • sa comunice, in scris, pretentiile formulate de cei pagubiti si sa depuna la asigurator orice acte primite in legatura cu producerea evenimentului asigurat;
   • sa nu recunoasca nici o raspundere si sa nu faca nici o oferta, promisiune sau plata fara acordul scris al asiguratorului;
   • sa-si organizeze o buna aparare in procesul intentat de pagubit, tinand seama si de recomandarile facute de asigurator, inclusiv in ceea ce priveste angajarea unui aparator, atat in prima instanta, cat si in caile de atac. Asiguratorul poate folosi si calea interventiei in interesul asiguratului raspunzator de producerea prejudiciului, ori de cate ori in acest fel se asigura o mai buna aparare a intereselor asiguratorului.
  • In caz de nerespectare a obligatiilor, asiguratorul are dreptul sa refuze plata despagubirii (indemnizatiei) daca din aceste motive nu a putut determina cauza producerii evenimentului asigurat sau intinderea pagubei.
 • CONSTATAREA SI EVALUAREA DAUNELOR. PLATA DESPAGUBIRILOR:
  • despagubirile se stabilesc pe baza conventiei dintre asigurat, persoana pagubita si asigurator (pe cale amiabila) sau, in cazul cand nu s-a realizat intelegerea, prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila, pronuntata in Romania.
  • Pentru pagubele produse bunurilor tertelor persoane, despagubirile nu pot depasi valoarea acestora la data producerii evenimentului asigurat. Astfel, despagubirile reprezinta, in limita raspunderii asumate de asigurator, costul reparatiei, refacerii ori restaurarii bunurilor avariate sau costul procurarii unor bunuri asemanatoare celor avariate (din punct de vedere al caracteristicilor tehnice) din care se scade sau nu uzura si valoarea resturilor care se pot valorifica.
  • Asiguratorul este raspunzator numai pentru partea din orice despagubire ce depaseste cuantumul fransizei - fransiza este dedusa din partea de despagubire aferenta prejudiciilor produse prin daune materiale (avarieri/distrugeri de bunuri apartinand tertei persoane).
  • Daca prejudiciul s-a produs din culpa mai multor persoane, asiguratorul va acorda despagubire numai pentru partea din paguba de care se face raspunzator asiguratul. In astfel de situatii, in cazul in care nu se poate stabili masura raspunderii fiecarei persoane, aceasta se va stabili in cote egale, in raport cu numarul partilor implicate in eveniment.
  • In orice situatie, asiguratorul raspunde numai in limita si pentru partea din paguba pe care a produs-o asiguratul sau, raspunderea asiguratorului, contractual asumata, fiind divizibila.
  • Asiguratorul este indreptatit sa amane acordarea despagubirii daca, in legatura cu realitatea daunei a fost instituita o cercetare penala, pana la finalizarea acesteia, sau atunci cand exista neconcordante si/sau situatii contradictorii intre declaratiile asiguratului/persoanei pagubite si situatia de fapt.
  • Asiguratorul plateste despagubirea nemijlocit tertei persoane in masura in care, fiind pagubit, nu a fost despagubit de asigurat. Despagubirea nu poate fi urmarita de creditorii asiguratului.
  • Despagubirea se plateste asiguratului in cazul in care acesta dovedeste ca a despagubit pe cel pagubit, cu conditia ca despagubirea sa fie justificata si recunoscuta de asigurator.
  • Prin plata despagubirii pe cale amiabila sau prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila, pronuntata in Romania se sting orice pretentii ale persoanelor prejudiciate fata de asigurat si, implicit, orice pretentie a asiguratului fata de asigurator.
  • Asiguratorul poate fi chemat in judecata de persoanele pagubite in limitele obligatiilor ce-i revin acestuia din polita de asigurare.

                              Scurgere accidentala a apei din sprinklere (Supliment SP)

 • OBIECTUL ASIGURARII:
  • In functie de optiunea asiguratului / contractantului exprimata in cererea de asigurare si mentionata in polita de asigurare, in limita raspunderii asumate prin acest supliment si in schimbul unei primei de asigurare incasata suplimentar, asiguratorul acorda despagubiri (indemnizatii) pentru daune materiale produse obiectului asigurarii asa cum a fost stabilit, de riscuri mentionate mai jos.
 • RISCURI ASIGURATE:
  • In baza acestui supliment, asiguratorul se obliga sa despagubeasca pe asigurat pentru daune materiale produse obiectului asigurarii, de scurgeri din sprinklere datorate:
   • avariilor sau ruperii accidentale a parilor componente ale acestor instalatii;
   • declansarii accidentale a instalatiilor ca urmare a unor defecte de materiale, defecte sau erori de proiectare sau de fabricaie, erori de montare, instalare, reglare sau functionare, supratensiune.
 • EXCLUDERI:
  • Nu se despagubesc prejudicii produse de riscul asigurat in urmatoarele situatii:
   • daune produse cu ocazia efectuarii lucrarilor de montare, instalare, reparare, modificare sau testare a instalatiei;
   • daune produse ca urmare a neintretinerii instalatiei sau neefectuarii la timp a reparatiilor;
   • daune produse de eroziune, coroziune, rugina, noroi sau alte depuneri din conducte, actiunilor chimice sau atmosferice;
   • daune produse de sprinklere care nu au fost supuse testelor de functionare sau nu au corespuns acestor teste;
   • daune produse de avarii la instalatiile automate de stingere a incendiului, ca urmare a inghetarii apei din conducte, vase sau aparate;
   • daune produse sau cheltuieli efectuate ca urmare a unor acte intentionate sau neglijentei asiguratului sau prepusilor sai;
   • daune produse de defecte sau erori existente la data incheierii asigurarii si cunoscute de asigurat.
 • SUME ASIGURATE. LIMITA DE raspundere / despagubire:
  • Pentru bunurile asigurate asiguratorul va plati despagubiri in limita sumelor asigurate pentru aceste bunuri mentionate in specificaia / specificatiile la polita de asigurare.
  • Pentru toate bunurile asigurate, asiguratorul nu va plati, pentru unul sau mai multe evenimente care s-ar produce in perioada de asigurare mentionata in polita de asigurare, o suma mai mare decat limita de raspunderedespagubire pentru riscul de scurgere accidentala a apei din instalatiile automate de stingere a incendiului cu sprinklere mentionata in polita.

                              daune apa de conducta, ca urmare a refularii apei din conducte/canale de scurgere sau a inudatiei de la vecini (Supliment IAC)

 • OBIECTUL ASIGURARII:
  • In functie de optiunea asiguratului / contractantului exprimata in cererea de asigurare si mentionata in polita de asigurare, in limita raspunderii asumate prin acest supliment si in schimbul unei primei de asigurare incasata suplimentar, asiguratorul acorda despagubiri (indemnizatii) pentru daune materiale produse obiectului asigurarii, de riscurile mentionate mai jos.
 • RISCURI ASIGURATE:
  • In baza acestui supliment, asiguratorul se obliga sa despagubeasca pe asigurat pentru daune materiale produse obiectului asigurarii de:
   • apa de conducta;
   • de refularea canalelor sau conductelor de scurgere;
   • de inundatia (patrunderea si/sau acumularea in locatia asigurata a apei) provenita din spatiile care nu apartin asiguratului situate la etajele superioare sau la acelasi etaj, din alte cauze decat avariile accidentale la instalatiile de apa, canal sau incalzire centrala.
 • EXCLUDERI:
  • Nu se despagubesc prejudicii produse de riscul asigurat in urmatoarele situatii:
   • ca urmare a lucrarilor de reparatii la instalatii defecte sau a lucrarilor de reparatii la Cladiri;
   • cu ocazia probelor tehnice sau a celor efectuate dupa orice interventie asupra instalatiilor;
   • ca urmare a spargerii instalatiilor cauzata de inghetarea apei din conducte, vase, aparate.
   • eroziune, coroziune, influente chimice sau atmosferice continue;
   • depuneri lasate de apa, depuneri de rugina, noroi, zgura din conducte sau alte depuneri;
   • apa din sprinklere (inclusiv declansarea intempestiva a capetelor de sprinklere) sau de la alte capete de pulverizare ale instalatiilor automate de stingere a incendiilor.
 • SUME ASIGURATE. LIMITA DE raspundere / despagubire
  • Pentru bunurile asigurate asiguratorul va plati despagubiri in limita sumelor asigurate pentru aceste bunuri mentionate in specificaia / specificaiile la polita de asigurare.
  • Pentru toate bunurile asigurate, asiguratorul nu va plati, pentru unul sau mai multe evenimente care s-ar produce in perioada de asigurare mentionata in polita de asigurare, o suma mai mare decat limita de raspunderedespagubire pentru riscul de refulare a canalelor sau conductelor de scurgere.

                               Asigurarea bunurilor mobile sau transportabile (Supliment MT)

 • OBIECTUL ASIGURARII:
  • In functie de optiunea asiguratului / contractantului exprimata in cererea de asigurare si mentionata in polita de asigurare, in limita raspunderii asumate prin acest supliment si in schimbul unei primei de asigurare incasata suplimentar, asiguratorul acorda despagubiri (indemnizatii) pentru acoperirea daunelor produse bunurilor transportabile sau bunurilor mobile cuprinse in specificatia anexa la polita de asigurare.
  • Includerea in asigurare se face pe baza unei specificatii anexate la polita de asigurare, cuprinzand datele tehnice de identificare, locurile sau aria geografica de utilizare/parcare, precum si sumele pentru care bunurile sunt asigurate.
  • Acoperirea se refera numai la aria geografica in care bunul asigurat este conceput sa fie utilizat/stationat/parcat in perioada asigurata (de exemplu pentru combine: pe terenurile agricole - lan/arie, in timpul programului de lucru sau la locul de parcare in afara programului de lucru) si este valabila numai pe teritoriul Romaniei.
 • RISCURI ASIGURATE:
  • In baza acestui supliment, asiguratorul se obliga sa despagubeasca pe asigurat, in limita sumelor asigurate precizate in specificatia politei, pentru daune produse de:
   • riscurile acoperirii de baza la care este asigurat continutul prin polita de asigurare;
   • furtul prin efractie sau acte de talharie.
 • EXCLUDERI:
  • Asiguratorul nu acorda despagubiri pentru:
   • situatiile de daune ca urmare a unor accidente de circulatie pe drumurile publice sau ocazionate de transportarea de la un loc de exploatare la altul, pe caile uzinale sau forestiere, inclusiv ca urmare a izbirii de catre vehicule, utilaje sau masini neinmatriculabile si la urcarea/coborarea in mijloace de transport (cand situatia impune);
   • stocuri;
   • avariile accidentale produse la masini, utilaje, echipamente, motoare, instalatii;
   • bunuri care nu sunt asigurate pentru o acoperire de baza conform politei de asigurare, respectiv, la furt prin efractie sau acte de talharie;
   • pierderea bunurilor;
   • neglijenta;
   • furtul bunurilor dintr-un autovehicul sau impreuna cu autovehiculul daca:
    • autovehiculul nu a avut caroserie dura;
    • autovehiculul nu a fost incuiat corect dupa ce a fost parcat;
    • nu se poate dovedi ca bunurile au fost furate intre orele 6.00 si 22.00; restrictiile de timp nu se aplica daca autovehiculul era parcat intr-un garaj incuiat sau intr-o parcare pazita, atunci cand s-a produs dauna;
    • bunul asigurat nu a fost plasat inauntrul autovehiculului intr-un loc nevizibil din afara (ex: torpedo, portbagaj).

                               Asigurarea cladirilor in timpul constructiei (Supliment CCO)

 • Prin acest supliment asiguratorul preia in asigurare, prin polita incheiata, ricurile specifice cladirilor aflate in diferite faze de constructie, in cazul in care antreprenorul nu are incheiata o polita de constructii-montaj, de raspundere a constructorului.

                               Intreruperea activitatii (pierderi financiare generate de intreruperea activitatii, consecinta a producerii riscurilor din acoperirea de baza) - Supliment BI

 • OBIECTUL ASIGURARII:
  • Prin acest supliment, asiguratorul acorda despagubiri pentru pierderea de Profit Brut datorata reducerii cifrei de afaceri si cresterii costurilor de productie, urmare a intreruperii activitatii, astfel:
   • in legatura cu Reducerea Cifrei de Afaceri: valoarea obtinuta prin aplicarea ratei Profitului Brut aferente ultimului an financiar inchis inainte de data producerii evenimentului asigurat la diferena dintre Cifra de Afaceri Standard majorata cu procentele de crestere agreate la stabilirea sumei asigurate si Cifra de Afaceri efectiv realizata;
   • in legatura cu Cresterea Costurilor de Productie: cheltuielile suplimentare angajate in mod necesar si rezonabil numai in scopul evitarii sau diminuarii reducerii cifrei de afaceri pe durata Perioadei de despagubire, cheltuieli ce au fost efectuate in timpul Perioadei de despagubire ca urmare a producerii evenimentului asigurat, dar numai in limita sumei obtinute prin aplicarea Ratei Profitului Brut aferente ultimului an financiar inchis inainte de data producerii evenimentului asigurat la valoarea reducerii cifrei de afaceri ce a fost astfel evitata mai putin orice cheltuieli neefectuate in Perioada de despagubire reprezentand cheltuieli fixe ce s-ar fi angajat in conditii normale de activitate, dar sistate ori reduse ca urmare a intreruperii activitatii cu condiia ca, daca suma asigurata este mai mica decat suma rezultata din aplicarea Ratei Profitului Brut aferenta ultimului an financiar inainte de data producerii evenimentului asigurat la Cifra de Afaceri Anuala (majorata cu procentele de crestere agreate la stabilirea sumei asigurate) – sau la valori multiplicate din cifra de afaceri, corespunzatoare raportului dintre Perioada Maxima de despagubire si 12 luni, despagubirea cuvenita sa se reduca in mod proportional.
 • SUMA ASIGURATA:
  • Suma la care se face asigurarea este cea declarata de asigurat si reprezinta valoarea estimata a Profitului Brut corespunzatoare duratei Perioadei Maxime de despagubire.
  • La stabilirea sumei asigurate se va lua in considerare ca Perioada de despagubire poate incepe in ultima zi a perioadei asigurate aferente acoperirii de baza din cadrul politei de asigurare de Incendiu si alte calamitati – PHOENIX.
 • RISCURI EXCLUSE:
  • Asiguratorul nu acorda despagubiri ca urmare a:
   • oricaror pierderi din riscurile excluse din condiiile de asigurare de Incendiu si alte calamitati, avarii accidentale la masini si utilaje sau alte riscuri neasigurate in acoperirea de baza a politei de asigurare;
   • pierderilor inregistrate urmare a producerii unor pagube materiale din riscuri asigurate prin acoperirea de baza, insa la sectoare de activitate/locatii neasigurate prin acoperirea de baza;
   • prelungirii perioadei de intrerupere a activitatii cauzata de:
    • modificari sau imbunatatiri la constructii, utilaje sau instalatii;
    • angajarea sau instruirea de personal;
    • crearea de suprastocuri;
    • lipsa pregatirii tehnice si organizatorice;
    • deficiente la import sau export.
   • existentei de stocuri nevandabile si/sau deprecierii stocurilor neafectate de evenimentul asigurat, dupa producerea acestuia;
   • pierderilor consecinta a subasigurarii provenita de la acoperirea de baza a politei de asigurare;
   • intreruperilor sau deficientelor in furnizarea apei, gazului, curentului electric sau a altor utilitati furnizate de terti, cu exceptia celor produse la instalatiile apartinand asiguratului, aflate la locatiile asigurate si care au suferit pagube materiale din riscuri asigurate;
   • pierderilor financiare din intreruperea activitatii, aparute in lipsa unor pagube materiale;
   • penalizarilor sau amenzilor de orice fel, datorii catre stat (TVA, accize, impozite, etc.), debite datorate intreruperii oricarui contract de inchiriere, prestare servicii sau comert;
   • oricarei raspunderi civile sau contractuale legate de eveniment.
 • OBLIGATIILE ASIGURATULUI:
  • In perioada asigurata:
   • sa notifice in scris asiguratorului orice modificare intervenita in legatura cu informatiile luate in considerare la incheierea asigurarii (situatii care agraveaza riscul de intrerupere a activitatii);
   • sa ia toate masurile aplicabile pentru prevenirea riscului de intrerupere a activitatii si a daunelor de consecinta;
   • sa permita accesul reprezentantilor asiguratorului la locatiile asigurate in vederea analizarii riscului si stabilirii de recomandari (daca este cazul) pentru evitarea producerii evenimentului asigurat;
   • sa tina contabilitatea conform dispozitiilor legale in vigoare si sa transmita asiguratorului atat extrase lunare din balana contabila continand veniturile din exploatare si creantele aferente activitatii de baza, inregistrate la nivel analitic, cat si calculul profitului brut aferent fiecarui an financiar incheiat, in termen de 15 zile de la inchiderea contabila a fiecarei luni, respectiv a fiecarui an financiar;
  • La producerea riscului asigurat:
   • sa ia toate masurile necesare pentru inlaturarea urmarilor evenimentelor si minimizarea pierderilor;
   • sa intocmeasca documentatia care sta la baza sustinerii cererii de despagubire (certificata de experti contabili, contabili autorizati sau agreata intre parti) si s-o inainteze asiguratorului in termen de 30 zile de la expirarea perioadei de despagubire sau alt termen agreat de asigurator;
   • sa permita accesul reprezentantilor asiguratorului la locatiile asigurate, in vederea constatarii cauzelor care au stat la baza producerii evenimentului asigurat si sa furnizeze asiguratorului toate datele si documentele necesare investigarii, verificarii si certificarii daunei;
   • in cazul neindeplinirii de catre asigurat a obligatiilor de primul punct, riscul agravat sau neprevenit se considera neacoperit, iar asiguratorul este indreptatit ca, prin notificare scrisa, sa denunte asigurarea, cu restituirea primelor de asigurare platite in avans, calculate pro-rata temporis.
  • Neindeplinirea oricareia dintre obligatiile de mai sus da asiguratorului dreptul sa refuze plata despagubirii si obliga pe asigurat la returnarea catre asigurator a oricaror sume platite in avans in contul daunei.
 • STABILIREA SI PLATA DESPAGUBIRILOR:
  • Constatarea si evaluarea daunei se fac de catre asigurator impreuna cu asiguratul sau prin experti agreati de ambele parti.
  • Calculul cuantumului despagubirii se face de catre asigurator, astfel:
   • se calculeaza Rata Profitului Brut aferenta ultimului an financiar inchis inainte de data producerii evenimentului asigurat;
   • se determina valoarea cu care s-a redus cifra de afaceri prin deducerea din Cifra de Afaceri Standard majorata cu procentul de crestere agreat la stabilirea sumei asigurate - mai putin cifra de afaceri nerealizata din alte cauze decat cele cuprinse in asigurare prin acest supliment, a cifrei de afaceri efectiv realizata la care se adauga (daca exista) veniturile obtinute in Perioada de despagubire la alte locatii decat cele cuprinse in asigurare, prin inceperea, reluarea sau intensificarea activitatii desfasurate la celelalte locatii, in perioada de despagubire;
   • in situaia in care, cuantumul stocurilor de produse finite la sfarsitul Perioadei de despagubire este mai mare decat cel de la inceputul acestei perioade, din valoarea determinata paragrafului anterior se scade valoarea diferentei de stocuri avand in vedere pretul mediu de comercializare din ultima luna aferenta Perioadei de despagubire;
   • se determina pierderea de profit ca urmare a Reducerii Cifrei de Afaceri prin aplicarea Ratei Profitului Brut la reducerea cifrei de afaceri, valoare determinata potrivit paragrafului anterior;
   • se determina pierderea de profit ca urmare a Cresterii Costurilor de Productie, aceasta reprezentand suma cheltuielilor suplimentare angajate si efectuate in scopul evitarii sau diminuarii reducerii cifrei de afaceri, dar nu mai mult de limita economica, respectiv valoarea obtinuta prin aplicarea Ratei Profitului Brut la cuantumul reducerii cifrei de afaceri ce a fost astfel evitata;
   • se insumeaza valorile determinate la ultimele 2 paragrafe din care se deduc cheltuielile fixe sistate ori reduse ca urmare a intreruperii activitatii;
   • in cazul in care suma asigurata este mai mica decat suma rezultata din aplicarea Ratei Profitului Brut la Cifra de Afaceri Anuala (majorata cu procentele de crestere stabilite la determinarea sumei asigurate) – sau la valori multiplicate din cifra de afaceri, corespunzatoare raportului dintre Perioada Maxima de despagubire si 12 luni, despagubirea cuvenita se va reduce in mod proportional cu raportul dintre aceste valori;
   • in cazul aplicarii de fransize:
    • valorice, acestea se scad din valoarea determinata dupa aplicarea ultimului paragraf;
    • de timp, pierderea de profit calculata dupa aplicarea ultimului paragraf se reduce corespunzator raportului dintre Perioada de despagubire diminuata cu durata fransizei si perioada de despagubire;
   • se scad cuantumul ratelor de prima de asigurare datorate pana la sfarsitul perioadei de asigurare aferente acestui supliment precum si cuantumul primei de asigurare aferent reintregirii sumei asigurate;
 • AJUSTAREA PRIMEI DE ASIGURARE:
  • Prima de asigurare platita in baza acestui supliment poate fi ajustata prin act aditional, la cererea asiguratului, pe baza declaratiei anuale a acestuia cu privire la Profitul Brut realizat aferent anului financiar respectiv. Ajustarea se face pro-rata temporis, pentru numarul de luni ramase din perioada de asigurare la data calcularii ajustarii.
  • In cazul in care, pe durata anului financiar pentru care s-a depus declaratia privind Profitul Brut realizat, asiguratorul a platit despagubiri reprezentand pierderi de Profit Brut, atunci, in scopul determinarii valorii cu care se ajusteaza prima de asigurare, la valoarea declarata de asigurat se va adauga cuantumul despagubirii stabilite.
  • In cazul in care valoarea declarata, ajustata sau majorata daca Perioada Maxima de despagubire este mai mare de 12 luni, este mai mica decat suma asigurata, atunci asiguratorul va returna, la cererea asiguratului, diferenta dintre valoarea primei de asigurare stabilita inainte de aceasta recalculare si valoarea ei recalculata, dar numai pro-rata temporis, pentru numarul de luni ramase din perioada de asigurare la data calcularii ajustarii, insa nu mai mult de 50% din valoarea initiala a primei de asigurare.
 • ACOPERIREA CREANTELOR NERECUPERATE AFERENTE ACTIVITATII DE BAZA:
  • La solicitarea asiguratului se pot cuprinde in asigurare pierderile cauzate de imposibilitatea incasarii creantelor aferente activitatii de baza, creante ale caror documente au fost distruse ca urmare a unei pagube materiale produse din riscuri acoperite prin polita de asigurare la care este emis acest supliment. In acest caz, pentru valoarea creantelor nerecuperate, partial sau in totalitate, asiguratorul va plati asiguratului contravaloarea pagubei rezultata dintr-o astfel de dauna in concordanta cu cele de mai jos.
  • Suma asigurata reprezinta valoarea declarata de asigurat si trebuie sa reflecte valoarea maxima estimata a creantelor de incasat aferente activitatii de baza in perioada de asigurare.
  • In baza acoperirii acestei polite, despagubirea platibila de catre asigurator va fi:
   • in ceea ce priveste valoarea creantelor nerecuperate: ultima valoare declarata catre asigurator privind creantele de incasat aferente activitatii de baza, din care:
    • se deduc sumele incasate, acele valori pentru care exista documente ce certifica obligatia de plata a acestora, precum si creantele neincasate de la debitorii rau-platnici; pentru aceasta acoperire se va considera ca un debitor este rau-platnic daca nu a platit valoarea facturata in termen de cel puin ....... zile calendaristice de la data scadenta inscrisa in mod uzual in facturi sau in documentele contractuale;
    • se majoreaza cu creantele inregistrate intre data ultimei valori declarate si data producerii evenimentului asigurat si diminuata cu sumele incasate aferente aceleiasi perioade;
   • in ceea ce priveste cresterea costurilor de productie: cheltuielile suplimentare efectuate in mod necesar in vederea recuperarii acelor creante pentru care documentele justificative au fost distruse urmare a producerii pagubelor materiale, dar nu mai mult de valoarea creantelor recuperate urmare a efectuarii acestor cheltuieli suplimentare;
  • In cazul in care, suma asigurata aferenta acestei acoperiri este mai mica decat valoarea creantelor de incasat aferente activitatii de baza la data producerii evenimentului asigurat, despagubirea se va reduce proportional cu raportul dintre suma asigurata si valoarea creantelor de incasat.
  • In situatia in care, dupa plata despagubirii, asiguratul incaseaza sume aferente creantelor ce au facut obiectul despagubirilor platite de asigurator, asiguratul este obligat sa returneze asiguratorului sumele ce au fost platite drept despagubiri in contul acelor creante.
Obligatiile Asiguratului: 

               Principalele obligatii pe care asiguratul le are prin polita de asigurare facultativa de Incendiu si alte riscuri - PHOENIX de la ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM Vienna Insurance Group, pentru Cladiri si bunuri industriale, sunt:

 • sa raspunda in scris la intrebarile formulate de asigurator, precum si sa declare, la data incheierii politei de asigurare, orice informatii sau imprejurari pe care le cunoaste si care, de asemenea, sunt esentiale pentru evaluarea riscului;
 • sa aduca la cunostinta asiguratorului, prin notificare scrisa, in termen de 5 zile calendaristice de la producerea lor, orice modificare a imprejurarilor esentiale privind riscul survenita pe perioada executarii politei de asigurare, cum ar fi, dar fara sa se limiteze la:
  • expertizarea tehnica a cladirilor/constructiilor asigurate si incadrarea lor in clasa I sau II de risc seismic sau in categoriile de urgenta 1, 2 si 3;
  • orice modificare sau intentie de modificare legate de datele luate in considerare la incheierea politei de asigurare: modificari constructive, extinderi, relocari, schimbarea destinatiei, etc.;
  • orice modificare a avizelor / autorizatiilor legale de functionare;
  • orice modificare ce ar putea agrava riscul, chiar daca aceasta modificare are loc impotriva vointei lui. De exemplu, o agravare a riscului are loc cand:
   • mijloacele de siguranta care existau la momentul cand s-a facut asigurarea sau au fost ulterior instalate, sunt inlaturate sau reduse in numar, capacitate sau dimensiune;
   • intr-o cladire adiacenta (avand pereti comuni) se desfasoara lucrari de constructii, se monteaza schele, instalatii sau alte obiecte;
   • activitatea este temporar sau permanent intrerupta pentru o perioada de minim 30 zile calendaristice;
   • cladirea - este nelocuita si/sau nesupravegheata mai mult de 30 zile calendaristice.
 • sa achite primele de asigurare in cuantumul si la termenele prevazute in polita de asigurare;
 • sa intretina cladirile / constructiile asigurate (inclusiv Instalatiile fixe aferente cladirilor si altor constructii precum si instalatii fixe care asigura functionarea generala a cladirii) precum si bunurile din categoria Continut asigurate in bune conditii, in conformitate cu dispozitiile legale, instructiunilor si recomandarilor emise de producatori, in scopul prevenirii producerii riscurilor asigurate;
 • sa permita asiguratorului sa verifice modul in care cladirile / constructiile precum si bunurile (continut) care fac obiectul asigurarii sunt intretinute;
 • sa declare existenta altor asigurari pentru aceeasi forma de asigurare, la acelasi asigurator sau la asiguratori diferiti, atat la incheierea politei de asigurare, cat si pe parcursul derularii acestuia;
 • sa nu faca si sa nu accepte modificari care ar duce la majorarea riscului, cu exceptia cazului in care continuarea asigurarii, cu riscul majorat, este confirmata in scris de asigurator;
 • sa duca la indeplinire, la termenele stabilite, masurile obligatorii stabilite de asigurator cu ocazia efectuarii inspectiei de risc (daca sunt stabilite astfel de masuri si termene la incheierea asigurarii).

                 In caz de neindeplinire a obligatiilor de mai sus, in sens de declaratie inexacta sau de reticenta facuta cu reacredinta de catre asigurat ori contractantul asigurarii cu privire la imprejurari care, daca ar fi fost cunoscute de catre asigurator, l-ar fi determinat pe acesta sa nu isi dea consimtamantul ori sa nu il dea in aceleasi conditii, chiar daca declaratia sau reticenta nu a avut influenta asupra producerii riscului asigurat, polita de asigurare este nula. Primele platite raman dobandite asiguratorului, care, de asemenea, poate cere si plata primelor cuvenite pana la momentul la care a luat cunostinta de cauza de nulitate. Declaratia inexacta sau reticenta din partea asiguratului ori a contractantului asigurarii a carui rea-credinta nu a putut fi stabilita nu atrage nulitatea asigurarii. In cazul in care constatarea declaratiei inexacte sau a reticentei are loc anterior producerii riscului asigurat, asiguratorul are dreptul fie de a mentine polita solicitand majorarea primei, fie de a rezilia contractul la implinirea unui termen de 10 zile calculate de la notificarea primita de asigurat, restituindu-i acestuia din urma partea din primele platite aferenta perioadei in cadrul careia asigurarea nu mai functioneaza. Atunci cand constatarea declaratiei inexacte sau a reticentei are loc ulterior producerii riscului asigurat, indemnizatia se reduce in raport cu proportia dintre nivelul primelor platite si nivelul primelor ce ar fi trebuit sa fie platite.

                  In cazul producerii evenimentului asigurat, asiguratul este obligat:

 • sa ia, in cadrul sumei la care s-a facut asigurarea si potrivit cu imprejurarile, masuri pentru limitarea pagubelor, pentru salvarea bunurilor asigurate, pastrarea si paza bunurilor ramase si pentru prevenirea degradarilor ulterioare;
 • sa instiinteze imediat, in caz de Incendiu, Explozie, dupa caz, politia, pompierii sau alte organe de cercetare, cele mai apropiate, cerand acestora intocmirea de acte cu privire la cauzele si imprejurarile producerii / aparitiei evenimentului asigurat, la pagubele provocate precum si la precizarea eventualilor vinovati;
 • sa depuna imediat la asigurator actele intocmite de organele in drept;
 • sa avizeze asiguratorul in maximum 48 de ore de la producere, in scris, despre evenimentul asigurat, despre orice eveniment ce ar intra sub incidenta acoperirii acordate prin prezenta asigurare sau despre orice prejudiciu produs, imprejurarile in care acesta a intervenit, cu estimarea pagubelor produse si natura lor. In avizare se vor arata locul, data, ora, cauzele si imprejurarile producerii riscului asigurat;
 • sa pastreze starea de fapt in urma producerii sau aparitiei evenimentului asigurat pana la obtinerea acordului asiguratorului pentru inceperea activititilor de indepartare a urmarilor daunei, si sa furnizeze asiguratorului toate informatiile si probele solicitate, permitand acesteia sa faca investigatii referitoare la cauza si marimea daunei, precum si la marimea despagubirii cuvenite;
 • sa repuna in functiune bunurile daunate numai dupa primirea acordului asiguratorului;
 • sa furnizeze toate informatiile si probele documentare solicitate de asigurator (inclusiv documentele legale aferente cladirilor / altor constructii – autorizatii de constructie, procese verbale de receptie, s.a. sau autorizatiile / avizele de functionare emise de instutiile in drept – aviz PSI, autorizatii ISCIR, s.a., in vigoare la data producerii evenimentului asigurat) pentru evaluarea marimii pagubei sau pentru determinarea cheltuielilor efectuate si sa permita acestuia sa faca investigatii referitoare la cauza si marimea pagubei;
 • sa conserve dreptul de regres al asiguratorului impotriva celor vinovati de producerea pagube, prin (de exemplu dar fara sa se limiteze la):
  • abtinerea de la orice recunoastere fata de terti a responsabilitatii in cazul evenimentului asigurat;
  • abtinerea de la incheierea oricarei tranzactii, renuntarea de a incasa sau incasarea oricarei indemnizatii, fara acordul prealabil scris al asiguratorului;
  • indeplinirea tuturor actelor legate de procedura judiciara si/sau extrajudiciara, necesare pentru exercitarea dreptului de regres cerut de asigurator.

                In caz de nerespectare a obligatiilor, asiguratorul are dreptul sa refuze plata despagubirii (indemnizatiei) daca din aceste motive nu a putut determina cauza producerii evenimentului asigurat sau intinderea pagubei.

                Asiguratul decade din orice drept la indemnizatie si la restituirea proportionala a partii din prima de asigurare aferente perioadei neexpirate, iar polita de asigurare este considerata reziliata de drept in toate cazurile de acte/fapte prin care
asiguratul/contractantul/beneficiarul incearca sa obtina in mod necuvenit si/sau nelegal plata indemnizatiei de asigurare, ca, de exemplu, in urmatoarele situatii, dar fara a se limita la acestea:

 • situatia in care asiguratul sau contractantul simuleaza producerea evenimentului asigurat, exagereaza cuantumul daunei, folosind spre justificare mijloace sau documente mincinoase si/sau frauduloase, modifica sau altereaza cu intentie probele si/sau ramasitele evenimentului asigurat sau faciliteaza agravarea pagubei;
 • situatia in care asiguratul sau contractantul declara distruse sau pierdute bunuri care nu existau in momentul producerii evenimentului asigurat, ascunde, sustrage ori tainuieste bunuri salvate sau recuperate dupa producerea evenimentului asigurat.

                Cei care obtin sau incearca prin orice mijloace sa obtina pe nedrept sume asigurate sau inlesnesc asemenea fapte se pedepsesc potrivit legii penale, ori de cate ori fapta intruneste elementele constitutive ale unei infractiuni. In caz de frauda sau dol asiguratorul nu datoreaza suma asigurata.

  Obligatiile Asiguratorului: 

                 Principalele obligatii, pe care ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM Vienna Insurance Group le are in calitatea sa de asigurator, prin polita de asigurare facultativa de Incendiu si alte riscuri - PHOENIX, pentru Cladiri si bunuri industriale, sunt:

  • sa puna la dispozitia asiguratului sau contractantului asigurarii informatii complete si corecte in legatura cu polita de asigurare, atat inaintea incheierii, cat si pe durata derularii acestuia;
  • sa emita polita de asigurare daca locatia indeplineste conditiile de asigurabilitate;
  • sa elibereze, la cerere, un duplicat al politei de asigurare, in cazul in care originalul a fost pierdut sau distrus;
  • sa pastreze confidentialitatea informatiei despre asigurat, de care a luat cunostinta in procesul asigurarii;
  • sa primeasca avizarile de dauna;
  • sa constate si sa estimeze valoarea pagubelor dupa producerea riscurilor asigurate, in baza documentelor primite de la asigurati/pagubiti;
  • sa emita oferte de despagubire;
  • sa plateasca despagubirile cuvenite celor in drept la termenele stabilite;
  • sa ramburseze asiguratului cheltuielile aferente limitarii pagubelor legate de producerea evenimentului asigurat.
  Procedura Daune: 
  • Dupa avizarea de catre asigurat despre producerea riscurilor asigurate, asiguratorul constata si evalueaza pagubele, direct sau prin imputerniciti, cu participarea asiguratului, direct sau prin imputerniciti.
  • Inceperea procedurii de stabilire a despagubirii nu constituie o recunoastere a obligatiei asiguratorului de a plati despagubirea.
  • Asiguratorul plateste sumele asigurate numai cu conditia ca primele de asigurare datorate sa fi fost platite in conditiile si la termenele prevazute in polita.
  • In toate cazurile de evenimente asigurate in care sunt implicate si autoritati ale statului in actiuni de interventie pentru lichidarea urmarilor, de constatare si/sau de cercetare a imprejurarilor in care au avut loc evenimentele si a cauzelor acestora, despagubirile se acorda in baza proceselor verbale de constatare sau de cercetare, dupa caz, intocmite de unitatea/unitatile care a/au intervenit la lichidarea urmarilor riscului asigurat produs sau de specialistii numiti de organul competent pentru cercetarea evenimentului, prin care se stabilesc imprejurarile si cauza acestuia.
  • Daca la data formularii cererii de despagubire exista si alte polite de asigurare facultativa incheiate de asigurat avand acelasi obiect si acoperind aceleasi riscuri, asiguratorul plateste despagubiri in baza politei proportional cu raportul dintre suma asigurata/limita raspunderii asiguratorului mentionata in polita de asigurare si totalul sumelor asigurate/limitelor raspunderii pentru toate politele de asigurare facultativa in curs, in baza carora asiguratul este indreptatit sa primeasca despagubire.
  • Dupa primirea cererii de despagubire, asiguratorul, direct sau prin orice alta persoana autorizata de acesta, poate:
   • prelua si mentine controlul asupra bunurilor mobile si imobile asigurate;
   • administra in mod rezonabil conservarea acestor bunuri.
  • Oricare din situatiile de mai sus nu-i afecteaza asiguratorului drepturile care decurg din polita de asigurare si nici nu-i mareste responsabilitatea ce-i revine conform prevederilor acesteia.
  • Bunurile preluate, aflate sub controlul sau in administrarea asiguratorului, nu pot fi abandonate de asigurat, in favoarea asiguratorului.
  • Cuantumul pagubei se stabileste:
   • dupa efectuarea constatarii, completarea si semnarea de catre parti a procesului verbal de constatare;
   • in functie de proportia daunei (dauna totala sau dauna partiala);
   • in functie de valoarea de asigurare a bunului (semnificatia sumei asigurate la care s-a incheiat asigurarea);
  • Cuantumul despagubirii / indemnizatiei se stabileste scazand din cuantumul pagubei retinerile stabilite:
   • rezultatul aplicarii principiului convenit pentru plata despagubirii (principiul proportionalitatii sau principiul primului risc);
   • valoarea la data daunei a resturilor recuperabile care se mai pot intrebuinta sau valorifica; prin resturi ce se mai pot intrebuinta sau valorifica se intelege diferite piese, subansamble sau elemente, metale, materialul lemnos, rezultate din fiecare bun avariat sau distrus, a caror valoare la data producerii evenimentului asigurat se stabileste in baza valorii de inlocuire a acestora. In cazul in care valoarea de asigurare reprezinta valoarea reala, valoarea resturilor reprezinta valoarea de inlocuire a acestora, din care se scade uzura corespunzatoare bunurilor respective (cu exceptia materialelor auxiliare, geamurilor, oglinzilor si altor bunuri casabile, de la bunurile in cauza) si eventuala depreciere valorica rezultata in urma pagubei;
   • fransiza stabilita in polita de asigurare de asigurare (in polita sau specificatie);
   • orice prime datorate pana la sfarsitul anului de asigurare;
   • eventuale avansuri acordate in contul despagubirii.
  • Despagubirea se stabileste in functie de starea bunului din momentul producerii riscului asigurat. despagubirile (indemnizatiile) nu pot depasi valoarea de asigurare a bunului din acel moment, cuantumul pagubei si nici suma asigurata (sau limitele de raspundere/despagubire atunci cand ele exista) inscrisa in polita de asigurare.
  • Prin suma la care s-a facut asigurarea se intelege suma inscrisa in polita; Prin cuantumul pagubei se inteleg despagubirile stabilite; Prin valoarea bunului la data daunei se intelege costul construirii, procurarii sau producerii bunului distrus sau avariat, la preturile de pe piata locala, din care, dupa caz, se scade uzura bunurilor avariate sau distruse stabilita in raport cu vechimea, intrebuintarea si starea de intretinere a acestora la data producerii evenimentului asigurat. La stabilirea uzurii se tine seama de costul reparatiilor curente sau capitale, inclusiv de inlocuirile de parti componente sau piese, executate inainte de producerea evenimentului asigurat, pentru mentinerea starii tehnice corespunzatoare a bunurilor respective.
  • In cazul in care pagubele au fost marite (agravate) din alte cauze decat din riscurile asigurate, despagubirea se va stabili numai pentru acea parte din paguba care, dupa constatarile ce se mai pot face cu certitudine, a fost cauzata - fara indoiala - de evenimentul asigurat.
  • Valoarea despagubirii se stabileste in baza actelor justificative emise si intocmite in conformitate cu legislatia in vigoare si cu polita de asigurare. In cazuri speciale, cu acceptul asiguratului, plata se poate efectua si pe baza devizului facut de asigurator.
  • La stabilirea despagubirii se ia in considerare numai costul inlocuirii partilor componente care au fost avariate, chiar daca cu prilejul reparatiei s-au inlocuit si alte componente. De asemenea, in cazurile in care cu prilejul reparatiilor se fac imbunatatiri fata de starea bunului dinaintea producerii riscului, costurile aferente imbunatatirilor nu se despagubesc.
  • La stabilirea cuantumului daunei se considera preturile uzuale de piata. Acestea nu includ adaosuri pentru munca prestata in regim exceptional (exemple: cheltuieli suplimentare generate de plata de ore peste program, zile libere sau sarbatori legale, transport rapid sau aerian, alte prestatii in regim de urgenta).
  • Asiguratorul nu despagubeste taxele platite de asigurat in strainatate sau in Romania si pe care acesta are dreptul sa le recupereze conform legii (ex.: TVA, etc.).
  • Reparatia bunului asigurat ca urmare a producerii unei daune se efectueaza pe teritoriul Romaniei in unitati autorizate pentru lucrari de acest tip. Reparatia unui bun in strainatate ori in regie proprie se poate efectua numai cu acordul prealabil al asiguratorului. Daca reparatia unui bun a fost facuta in strainatate sau in regie proprie fara acordul asiguratorului, despagubirea nu va depasi costurile unei reparatii similare efectuata pe teritoriul Romaniei in unitati autorizate pentru lucrari de acest tip.
  • Reparatiile se pot executa in regie proprie, in urmatoarele conditii:
   • valoarea materialelor si a pieselor inlocuitoare, conform unor oferte scrise, sa fie cea practicata de furnizorii locali, inclusiv T.V.A.;
   • in cazul in care reparatiile se executa cu meseriasi ocazionali, valoarea manoperei se va negocia, dar nu va putea depasi pe cea practicata de unitatile specializate in domeniu (inclusiv T.V.A.);
   • in cazul in care, pana la plata despagubirii, asiguratul va prezenta chitante sau facturi (cu exceptia chitantelor de mana si a celor provenind de la consignatii) pentru bunurile inlocuitoare achizitionate, aceste documente vor fi acceptate la plata.
  • Cuantumul pagubei reprezinta:
   • in cazul cladirilor / altor constructii, in functie de semnificatia sumei asigurate la care s-a incheiat asigurarea (valoarea de piata, valoarea de nou sau valoarea reala) si de proportia daunei:
    • daca suma asigurata s-a stabilit la valoarea de piata:
     • in caz de dauna totala, suma asigurata din polita, cu exceptia cazurilor de supraevaluare cand se va despagubi valoarea de piata stabilita in baza unui raport de evaluare;
     • in caz de dauna partiala, in limita sumei asigurate din polita, costul la data producerii riscului asigurat al reparatiilor, refacerii, restaurarii, reconditionarii sau inlocuirii partilor avariate sau distruse; reprezinta suma cheltuielilor necesare refacerii cladirilor avariate, cuprinzand cheltuielile cu materiale, manopera, transport materiale, utilaje, demontare si montare a elementelor avariate, precum si alte cheltuieli, in masura in care sunt asigurate prin polita, legate de evenimentele asigurate si necesare pentru executarea lucrarilor de reparatii. Manopera, transportul, autorizatiile si alte taxe ocazionate de si necesare la efectuarea reparatiilor sunt luate in calculul cuantumului despagubirii integral iar materialele de constructii sau orice alte materiale sau piese folosite in cadrul reparatiei sunt luate in calculul cuantumului despagubirii fara scaderea uzurii;
    • daca suma asigurata s-a stabilit la valoarea de nou:
     • in caz de dauna totala, suma asigurata din polita;
     • in caz de dauna partiala, in limita sumei asigurate din polita, costul la data producerii riscului asigurat al reparatiilor, refacerii, restaurarii, reconditionarii sau inlocuirii partilor avariate sau distruse; reprezinta suma cheltuielilor necesare refacerii cladirilor avariate, cuprinzand cheltuielile cu materiale, manopera, transport materiale, utilaje, demontare si montare a elementelor avariate, precum si alte cheltuieli, in masura in care sunt asigurate prin polita, legate de evenimentele asigurate si necesare pentru executarea lucrarilor de reparatii. Manopera, transportul, autorizatiile si alte taxe ocazionate de si necesare la efectuarea reparatiilor sunt luate in calculul cuantumului despagubirii integral iar materialele de constructii sau orice alte materiale sau piese folosite in cadrul reparatiei sunt luate in calculul cuantumului despagubirii fara scaderea uzurii;
    • daca suma asigurata s-a stabilit la valoarea reala:
     • in caz de dauna totala, suma asigurata din polita;
     • in caz de dauna partiala, in limita sumei asigurate din polita, costul la data producerii riscului asigurat al reparatiilor, refacerii, restaurarii, reconditionarii sau inlocuirii partilor avariate sau distruse; reprezinta suma cheltuielilor necesare refacerii cladirilor avariate, cuprinzand cheltuielile cu materiale, manopera, transport materiale, utilaje, demontare si montare a elementelor avariate, precum si alte cheltuieli, in masura in care sunt asigurate prin polita, legate de evenimentele asigurate si necesare pentru executarea lucrarilor de reparatii. Manopera, transportul, autorizatiile si alte taxe ocazionate de si necesare la efectuarea reparatiilor sunt luate in calculul cuantumului despagubirii integral iar materialele de constructii sau orice alte materiale sau piese folosite in cadrul reparatiei sunt luate in calculul cuantumului despagubirii scazandu-se deprecierea valorica data de uzura;
      • Prin exceptie de la prevederile paragrafului precedent, in cazul finisajelor interioare si exterioare ale cladirilor (exemple: tencuieli, zugraveli, vopsitorii, lambriuri, tapet, faianta), precum si in cazul pardoselilor interioare (exemple: covor PVC, parchet, gresie, granit) se va despagubi costul integral al refacerii suprafetelor afectate, la preturile uzuale de piata; Nu fac obiectul acestei exceptii daunele provocate direct sau indirect de cutremur (inclusiv de incendiul si/sau explozia cauzate de cutremur) caz in care se va scadea uzura, conform alineatului precedent.
      • Prin dauna totala in cazul cladirilor / altor constructii se intelege distrugerea in intregime a cladirilor / altor constructii asigurate sau disparitia, fara resturi care se mai pot intrebuinta sau valorifica, sau distrugerea in asa mod incat, desi au ramas resturi ce se mai pot intrebuinta sau valorifica, refacerea pe cale de reparatie nu mai este posibila sau rentabila din punctul de vedere al costului, sau costul reparatiei este egal ori depaseste valoarea de asigurare la data producerii evenimentului asigurat.
      • Prin dauna partiala in cazul cladirilor / altor constructii se intelege distrugerea, avarierea ori deprecierea unor parti ale cladirilor asigurate astfel incat acestea pot fi refacute si readuse la starea anterioara producerii riscului asigurat, iar costul reparatiei (materiale, manopera etc.) nu depaseste suma asigurata din polita si nici valoarea de asigurare a cladirilor la data daunei.
      • Nu se despagubesc lucrarile care nu au legatura cu evenimentul asigurat, cum ar fi imbunatatirile, maririle de dimensiuni sau reparatiile unor avarii existente inaintea producerii riscului asigurat.
      • despagubirile privind pagubele produse la partile comune (acoperis, scari, instalatii etc.) se calculeaza numai pentru cota corespunzatoare partilor de cladire care-i revin asiguratului;
      • Reparatiile cladirilor avariate sau distruse pot fi facute prin:
       • unitati specializate pe baza de devize de lucrari, devize care vor fi verificate de catre reprezentantii asiguratorului prin comparare cu datele consemnate in procesul verbal de constatare a daunelor si cu normele orientative de consum pe articole de deviz pentru lucrari de reparatii in constructii; costul reparatiilor, reconditionarilor sau restaurarilor bunurilor avariate, inclusiv costul de inlocuire al partilor componente, se stabileste pe baza de acte de la unitatile de specialitate.
       • in regie proprie, costul acestora se stabileste pe baza documentatiei privind platile efectiv facute si pe baza evaluarii intocmite de reprezentantii asiguratorului; preturile pentru materiale vor fi cele uzuale pe piata locala rezultand din facturi, bonuri sau alte documente de aprovizionare, cu exceptia bonurilor de mana si a documentelor de tip consignatie, iar pentru ora de manopera cele uzuale pe piata locala.
   • in cazul mijloacelor fixe asigurate, in functie de semnificatia sumei asigurate la care s-a incheiat asigurarea (valoarea de nou sau valoarea reala) si de proportia daunei:
    • daca suma asigurata s-a stabilit la valoarea de piata:
     • in caz de dauna totala, suma asigurata din polita, cu exceptia cazurilor de supraevaluare cand se va despagubi valoarea de piata stabilita in baza unui raport de evaluare;
     • in caz de dauna partiala, in limita sumei asigurate din polita, costul la data producerii riscului asigurat al reparatiilor, refacerii, restaurarii, reconditionarii sau inlocuirii partilor avariate sau distruse; reprezinta suma cheltuielilor necesare refacerii cladirilor avariate, cuprinzand cheltuielile cu materiale, manopera, transport materiale, utilaje, demontare si montare a elementelor avariate, precum si alte cheltuieli, in masura in care sunt asigurate prin polita, legate de evenimentele asigurate si necesare pentru executarea lucrarilor de reparatii. Manopera, transportul, autorizatiile si alte taxe ocazionate de si necesare la efectuarea reparatiilor sunt luate in calculul cuantumului despagubirii integral iar materialele de constructii sau orice alte materiale sau piese folosite in cadrul reparatiei sunt luate in calculul cuantumului despagubirii fara scaderea uzurii;
    • daca suma asigurata s-a stabilit la valoarea de nou:
     • in caz de dauna totala, suma asigurata din polita;
     • in caz de dauna partiala, in limita sumei asigurate din polita, costul la data producerii riscului asigurat al reparatiilor, refacerii, restaurarii, reconditionarii sau inlocuirii partilor avariate sau distruse, necesare pentru aducerea bunului avariat sau distrus la starea anterioara producerii riscului asigurat; cheltuielile necesare pentru refacerea bunurilor avariate, cuprinzand cheltuielile cu materiale, manopera si demontare/montare a elementelor avariate, in masura in care sunt legate de evenimentele asigurate si necesare pentru executarea lucrarilor de reparatii, rezultat din devizul de reparatie intocmit de o unitate specializata, agreata de asigurator si insotit de anexele acestuia (desfasurator de materiale si de manopera). Manopera, transportul, autorizatiile si alte taxe ocazionate de si necesare la efectuarea reparatiilor sunt luate in calculul cuantumului despagubirii integral iar materialele de constructii sau orice alte materiale sau piese folosite in cadrul reparatiei sunt luate in calculul cuantumului despagubirii fara scaderea uzurii;
    • daca suma asigurata s-a stabilit la valoarea reala:
     • in caz de dauna totala, suma asigurata din polita;
     • in caz de dauna partiala, in limita sumei asigurate din polita, costul la data producerii riscului asigurat al reparatiilor, refacerii, restaurarii, reconditionarii sau inlocuirii partilor avariate sau distruse; cheltuielile necesare pentru refacerea bunurilor avariate, cuprinzand cheltuielile cu materiale, manopera si demontare-montare a elementelor avariate, in masura in care sunt legate de evenimentele asigurate si necesare pentru executarea lucrarilor de reparatii, rezultat din devizul de reparatie intocmit de o unitate specializata, agreata de asigurator si insotit de anexele acestuia (desfasurator de materiale si de manopera). Manopera, transportul, autorizatiile si alte taxe ocazionate de si necesare la efectuarea reparatiilor sunt luate in calculul cuantumului despagubirii integral iar materialele sau piesele folosite in cadrul reparatiei sunt luate in calculul cuantumului despagubirii scazandu-se deprecierea valorica data de uzura;
      • Prin dauna totala in cazul mijloacelor fixe se intelege pierderea sau distrugerea in intregime a bunurilor, sau in asa mod incat refacerea, repararea, inlocuirea, reconditionarea sau restaurarea partilor componente sau pieselor avariate nu mai este posibila, sau costul acestora depaseste valoarea asigurata la data producerii evenimentului asigurat.
      • Prin dauna partiala in cazul mijloacelor fixe se intelege avarierea in asa fel incat acestea se pot reface ori mai pot fi folosite prin repararea partilor componente ori a pieselor avariate sau prin inlocuirea, reconditionarea ori restaurarea acestora.
      • Reparatiile mijloacelor fixe avariate sau distruse pot fi facute prin:
       • unitati specializate pe baza de devize de lucrari, devize care vor fi verificate de catre reprezentantii asiguratorului prin comparare cu datele consemnate in procesul verbal de constatare a daunelor si cu recomandarile producatorului sau alte normele orientative; costul reparatiilor, reconditionarilor sau restaurarilor bunurilor avariate, inclusiv costul de inlocuire al partilor componente, se stabileste pe baza de acte de la unitatile de specialitate.
       • in regie proprie, costul acestora se stabileste pe baza documentatiei privind platile efectiv facute si pe baza evaluarii intocmite de reprezentantii asiguratorului; preturile pentru materiale vor fi cele uzuale pe piata locala rezultand din facturi, bonuri sau alte documente de aprovizionare, cu exceptia bonurilor de mana si a documentelor de tip consignatie, iar pentru ora de manopera cele uzuale pe piata locala pentru lucrari de acelasi tip.
      • In cazul avarierii unui ansamblu sau subansamblu, la calculul cuantumului daunei se ia in considerare numai inlocuirea / repararea partilor componente care au fost avariate, chiar daca in cadrul reparatiei se inlocuieste / repara intregul ansamblu / subansamblu. Face exceptie de la aceasta prevedere situatia in care la reparatie piesa/partea componenta avariata nu se poate inlocui individual ci numai impreuna cu ansamblul/subansamblul din care face parte.
      • Partile componente sau piesele avariate se pot inlocui numai daca valoarea reparatiilor egaleaza sau depaseste valoarea acestora ori daca procesele tehnologice existente nu permit reparatia.
   • in cazul mijloacelor circulante asigurate, in functie de semnificatia sumei asigurate la care s-a incheiat asigurarea (costul de productie sau costul de achizitie) si de proportia daunei:
    • in caz de dauna totala, valoarea la data daunei a bunurilor care au fost distruse in intregime stabilita, in functie natura bunurilor asigurate, la costul de productie sau costul de achizitie;
    • in caz de dauna partiala, valoarea la data daunei a partii din catitatea totala care a fost distrusa ori depreciata si care diminueaza valoarea bunurilor respective stabilita, in functie de natura bunurilor asigurate, la costul de productie sau costul de achizitie; cuantumul acesteia reprezinta:
     • la bunuri a caror cantitate se exprima in unitati de masura (kg, litri, etc.), valoarea din momentul producerii evenimentului asigurat a pierderii de calitate (deprecierii) a acelei parti din cantitatea totala care a ramas dupa paguba si care diminueaza valoarea bunurilor respective;
     • la celelalte bunuri, costul reparatiilor partilor componente sau pieselor avariate ori costul de inlocuire sau de reconditionare al acestora.
    • Prin dauna totala in cazul mijloacelor circulante se intelege pierderea sau distrugerea in intregime a bunurilor, sau in asa mod incat refacerea, repararea, inlocuirea, reconditionarea sau restaurarea partilor componente sau pieselor avariate nu mai este posibila, sau costul acestora depaseste valoarea asigurata la data producerii evenimentului asigurat. La bunuri a caror cantitate se exprima in unitati de masura (kg, litri, etc.), prin dauna totala se intelege acea parte din cantitatea totala care a fost distrusa in intregime.
    • Prin dauna partiala in cazul mijloacelor circulante se intelege:
     • la bunuri a caror cantitate se exprima in unitati de masura (kg, litri, etc.), pierderea de calitate (deprecierea) a bunurilor ramase dupa producerea evenimentului asigurat si care diminueaza valoarea bunurilor respective;
     • la celelalte bunuri, avarierea in asa fel incat acestea se pot reface ori mai pot fi folosite prin repararea partilor componente ori a pieselor avariate sau prin inlocuirea, reconditionarea ori restaurarea acestora.
    • Pierderea de calitate (deprecierea) se stabileste in procente, pe baza examinarii bunurilor distruse sau avariate, de catre reprezentantii asiguratului si asiguratorului sau, dupa caz, de catre experti autorizati, cuantumul pagubei stabilindu-se prin aplicarea gradului de depreciere asupra valorii bunurilor din momentul producerii riscului asigurat.
    • Costul reparatiilor, reconditionarilor sau restaurarilor bunurilor avariate, inclusiv costul de inlocuire al partilor componente, se stabileste pe baza de acte de la unitatile de specialitate. In cazul in care reparatiile, reconditionarile sau restaurarile s-au efectuat in regie proprie, costul acestora se stabileste pe baza documentatiei privind platile efectiv facute si pe baza evaluarii intocmite de reprezentantii asiguratorului.
    • In cazul avarierii unui ansamblu sau subansamblu, la calculul cuantumului daunei se ia in considerare numai inlocuirea / repararea partilor componente care au fost avariate, chiar daca in cadrul reparatiei se inlocuieste / repara intregul ansamblu / subansamblu. Face exceptie de la aceasta prevedere situatia in care la reparatie piesa/partea componenta avariata nu se poate inlocui individual ci numai impreuna cu ansamblul/subansamblul din care face parte.
    • Partile componente sau piesele avariate se pot inlocui numai daca valoarea reparatiilor egaleaza sau depaseste valoarea reala a acestora ori daca procesele tehnologice existente nu permit reparatia.
  • despagubirile se platesc in maximum 15 zile lucratoare de la data incheierii instrumentarii dosarului de dauna de catre asigurator, in baza acordului scris al asiguratului asupra sumelor cuvenite. Se considera data incheierii instrumentarii dosarului de dauna, data depunerii la asigurator a ultimului document necesar activitatii de constatare si evaluare a daunei.
  • La cererea expresa a asiguratului, asiguratorul poate sa acorde avansuri din despagubiri pe baza unui deviz antecalcul intocmit pe baza preturilor de catalog si a tarifelor de manopera la data producerii sau aparitiei oricarui eveniment asigurat. Avansurile din despagubire se dau ca urmare a unei daune deja constatate, acoperite prin prezentul Contract de Asigurare, in limita a maximum 40% din cuantumul pagubei estimate.
  • Daca la data formularii cererii de despagubire exista si alte polite de asigurare facultativa incheiate de asigurat avand acelasi obiect si acoperind aceleasi riscuri, asiguratorul plateste despagubiri in baza politei proportional cu raportul dintre suma asigurata/limita raspunderii asiguratorului mentionata in polita de asigurare si totalul sumelor asigurate/limitelor raspunderii pentru toate politele de asigurare facultativa in curs, in baza carora asiguratul este indreptatit sa primeasca despagubire.
  • In cazul unei daune totale, asiguratorul are dreptul sa ceara in maximum 30 de zile de la plata indemnizatiei, iar asiguratul are obligatia sa-i puna la dispozitie, bunurile pentru care s-a platit respectiva indemnizatie, cu exceptia resturilor recuperabile care s-au scazut din despagubire.
  • Despagubirea cuvenita se plateste in Romania, in baza de documente de plata in RON sau valuta, astfel:
   • Pentru politele la care prima de asigurare a fost platita in RON, despagubirea se plateste in RON. In situatia in care documentele de plata sunt in valuta, despagubirea cuvenita se va determina prin aplicarea cursului valutar de referinta din ziua incheierii instrumentarii dosarului de dauna, daca depunerea tuturor documentelor necesare instrumentarii acestuia s-a efectuat in termen de 60 zile de la data producerii sau aparitiei evenimentului asigurat. In cazul depasirii acestui termen despagubirile se vor calcula in functie de cursul valutar de referinta valabil in cea de-a 60-a zi de la data producerii sau aparitiei evenimentului asigurat.
   • Pentru politele la care prima a fost platita in valuta:
    • pentru cazul daunei totale despagubirea cuvenita se achita in valuta;
    • pentru cazul daunei partiale despagubirea cuvenita se achita in valuta pentru documentele de plata in valuta, respectiv in RON pentru documentele de plata in RON.
  • In cazul procurarii direct de catre asigurat, din strainatate, a unor parti componente sau piese inlocuitoare ale celor avariate, ce necesita a fi inlocuite, cuantumul despagubirii acestora este egal cu:
   • la asigurarile incheiate in RON si la cele incheiate in valuta la care prima de asigurare a fost achitata in RON - contravaloarea in RON a facturii de cumparare exprimata in valuta convertibila, la cursul BNR de la data declaratiei vamale, din care se scad taxele pe care asiguratul are dreptul sa le recupereze conform legii;
   • la asigurarile incheiate in valuta la care prima de asigurare a fost achitata in valuta - contravaloarea facturii de cumparare, exprimata in valuta din care se scad taxele pe care asiguratul are dreptul sa le recupereze conform legii;
   • in ambele cazuri, asiguratorul acopera toate taxele si cheltuielile de transport la care este obligat asiguratul, dar fara a depasi pretul reprezentantelor din Romania, al pieselor respective.
  • Dreptul la despagubire in caz de dauna, in conditiile prevazute in polita de asigurare, apartine asiguratului. Contractantul nu poate exercita acest drept, chiar daca este in posesia politei de asigurare, cu exceptia cazului in care este imputernicit in acest sens de catre asigurat.
  • Transmiterea drepturilor asupra despagubirilor in favoarea unui tert poate fi facuta de asigurat la incheierea politei de asigurare prin mentionarea unui beneficiar in polita sau dupa producerea daunei prin declaratie scrisa.
  • In cazul politelor de asigurare care au ca obiect bunuri ipotecate sau gajate in favoarea unui creditor, drepturile/creantele din polita de asigurare fiind cesionate de catre asigurat creditorului, in caz de dauna, despagubirea va fi platita direct creditorului respectiv, pana la concurenta valorii dreptului sau, instiintand in scris asiguratul despre aceasta, iar asiguratului i se achita numai diferenta.
  • Cu acordul expres al creditorului, despagubirea poate fi acordata asiguratului.
  • Asiguratorul are dreptul sa amane plata despagubirii daca, in legatura cu dauna, a fost instituita impotriva asiguratului o ancheta sau o procedura penala, pana la finalizarea anchetei sau procedurii.
  • Dupa plata fiecarei despagubiri / indemnizatii, suma asigurata / limita de raspundere se micsoreaza, cu incepere de la data producerii sau aparitiei oricarui eveniment asigurat, pentru restul perioadei de asigurare, cu suma platita drept despagubire si cu fransiza, asigurarea continuand cu suma asigurata / limita de raspundere ramasa, fara ca aceasta sa afecteze prima de asigurare stabilita.
  • La cererea asiguratului / contractantului, suma asigurata / limita de raspundere poate fi reintregita printr-un act aditional, in baza platii unei diferente de prima (prima de reintregire). Cu acordul asiguratului / contractantului prima de reintregire se poate retine din despagubirea cuvenita,.

  Notificare daune:

  Call Center Constatare daune

  Tel: 021 - 9599 (tarif normal in reteaua Telekom) - de LUNI pana SAMBATA, intre 7:00 – 22:00 si DUMINICA, intre 9:00 – 17:30

  021 - 777 - 9599 (tarif normal in reteaua Telekom) apelabil din strainatate - de LUNI pana SAMBATA, intre 7:00 – 22:00 si DUMINICA, intre 9:00 – 17:30

   Apelurile primite in afara programului de lucru sunt preluate de catre Pointer System si transmise catre noi in dimineata zilei urmatoare pentru a-i contacta pe clienti in vederea solutionarii cererii.

  Diverse: 

                Asiguratorul este subrogat in drepturile asiguratului impotriva celor raspunzatori de producerea pagubei iar asiguratul este obligat sa-i prezerve acest drept asiguratorului, sub sanctiunea nedecontarii daunei.

                Asiguratorul este exonerat de raspundere pentru partea din dauna ce ramane, in sarcina asiguratului fata de tertii prejudiciati, asiguratul raspunzand fata de acestia pentru partea din prejudiciu neacoperita prin asigurare.

                Dreptul asiguratilor la despagubiri, se stinge in termen de 2 ani de la producerea riscului asigurat.

                Denuntarea contractului de asigurare se poate efectua de catre oricare dintre parti numai cu notificarea prealabila a celeilalte parti, care trebuie transmisa cu cel putin 20 de zile calendaristice inainte ca denuntarea sa-si produca efectele.

                Persoanele care obtin sau incearca prin orice mijloace sa obtina pe nedrept despagubiri din asigurare sau cele care inlesnesc asemenea fapte se pedepsesc potrivit legii penale ori de cate ori fapta intruneste elementele unei infractiuni, iar despagubirile necuvenit obtinute se recupereaza de la acestea.

                Modificarea politei de asigurare se poate face numai prin intelegere scrisa intre parti.

                Denuntarea politei de asigurare se poate face unilateral de catre fiecare parte in conditiile expres mentionate.

                Orice diferent intre parti se solutioneaza pe cale amiabila sau in caz contrar in instantele de judecata din Romania.

                Polita mentioneaza expres ca asiguratul poate apela la Fondul de Garantare a Asiguratilor care este gestionat de Autoritatea de Supraveghere din Romania in cazul in care asiguratorul se afla in procedura de faliment sau insolventa.