CMR - Polita de raspundere a transportatorului pentru marfurile transportate intern si international - ABC Asigurari-Reasigurari

asigurari cmr abc marfuri transport pitesti arges

ROMANIA, Bucuresti, Sector 1, Str. Scoala Floreasca, nr. 24.

abc.asigreasig@abcasigurari.ro

Tel:    021-230.51.51 021-230.51.81 021-230.53.55 021-230.56.66

Fax:   021-230.59.99 

               ABC Asigurari - Reasigurari S.A. este o companie de asigurari, cu capital privat romanesc, infiintata in 1997 de catre un grup de companii de constructii si persoane fizice si a carei activitate a inceput in Octombrie 2000. Printre actionarii sai se numara companii de renume si prestigiu ale mediului de afaceri romanesc, cum ar fi: Hidroconstructia S.A., Iridex Group S.R.L., Energoconstructia S.A., Stizo S.A., Frigotehnica S.A., Comico S.A., Apasco S.A., Imsat S.A. etc. In temeiul Tratatului privind functionarea Uniunii Europene care reglementeaza "Libertatea de stabilire si de prestare a serviciilor", ABC Asigurari - Reasigurari S.A. este autorizata sa desfasoare activitati pe piata de asigurari din Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Cipru, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franta, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Polonia, Portugalia, Marea Britanie, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Olanda, Ungaria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia. Compania este autorizata sa comercializeze produse de asigurare proprii, in Romania, fiind inregistrata in Registrul Asiguratorilor la numarul RA-035-10.04.2003.

Aspecte Generale: 

ABC Asigurari - Reasigurari S.A. ofera clientilor sai o polita CMR unica, care asigura raspunderea transportatorului in calitate de caraus, pentru marfurile transportate cu autovehicule, fie pe teritoriul Romaniei fie numai ìn spatiul Economic European. Polita asigura standard doar riscurile de avarii iar riscul de furt este asigurat prin clauza speciala, pentru care se plateste prima de asigurare suplimentara.

Obiectul Asigurarii: 

               Sunt cuprinse in asigurare numai autovehiculele, autoutilitare si vehicule tractate de tipul remorcilor si semiremorcilor, pentru care s-a platit prima de asigurare convenita si sunt expres mentionate ìn polita CMR si pentru detinatorul de drept. Asigurate sunt numai raspunderile ce ìi revin transportatorului in calitate de caraus pentru pagubele produse marfurilor transportate cu autovehicule proprii sau apartinand tertilor, potrivit prevederilor de la art.17 si 23 din "Conventia privind contractul pentru transportul international de marfuri pe sosele (C.M.R.)" si din Clauza speciala privind acoperirea riscului de furt, atat pe teritoriul Romaniei, cit si in afara acestuia, in cazul in care aceasta clauza a fost inclusa in poolita, la solicitarea expresa a asiguratului.

Conditii de Preluare in Asigurare: 

              Pentru a putea sa incheie o polita de asigurare CMR, solicitantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • sa desfasoare activitate de transport rutier de marfuri si sa indeplineasca reglementarile legale pentru autorizarea ca operator de transport rutier;
 • sa intocmeasca Cererea Chestionar care contine informatii relevante despre solictant, despre activitatea de transport pe care doreste sa o desfasoare si riscurile la care se expune, despre mijloacele de transport pe care urmeaza sa le foloseasca in activitate, informatii care sunt esentiale pentru intocmirea politei CMR;
 • sa solicite sau nu, atasarea clauzelor suplimentare la polita de baza;
 • sa intocmeasca Specificatia care detaliaza bunurile sau raspunderile asigurate precum si sublimitele de raspundere ale asiguratorului;
 • sa participe la inspectia de risc si sa semneze raportul aferent, in cazul transportului de vehicule pe platforme;
 • sa puna la dispozitie asiguratorului Cartea de Identitate a Vehiculului asigurat, Certificatul de Inmatriculare al acestuia si Certificatul de Inregistrare al firmei;
 • sa detalieze istoricul de daune, daca este cazul;

              Cererea chestionar trebuie intocmita in oricare din urmatoarele situatii:

 • incheierea unei polite noi;
 • reinoirea unei polite existente, inainte de data expirarii acesteia;
 • alte situatii care presupun schimbari ale riscurilor asigurate;
Perioada Asigurata: 

             Polita de asigurare CMR a raspunderii transportatorului in calitate de caraus, pentru marfurile transportate cu autovehicule, in trafic intern si international, de la ABC Asigurari - Reasigurari S.A. poate fi incheiata, de regula, pe o perioada de 12 luni dar poate fi incheiata, in baza unei aprobari speciale si daca asiguratorul este de acord, si pe perioade subanuale. Intrarea in valabilitate se face cel mai devreme, incepand cu ora 00:00 a zilei urmatoare emiterii politei CMR iar iesirea din valabilitate se produce la ora 24:00 a ultimei zile de valabilitate inscrisa pe polita CMR.

             Polita de asigurare CMR isi inceteaza valabilitatea si implicit inceteaza raspunderea asiguratorului, in urmatoarele cazuri:

 • la ora si ziua inscrise in polita de asigurare, ca si data de expirare;
 • in caz de dauna totala;
 • la data schimbarii proprietarului/utilizatorului interesului asigurabil;
 • cu acordul ambelor parti;
 • la ora 24.00 a datei expirarii termenului de pasuire, daca nu s-a achitat pana la acest termen rata scadenta;
 • prin denuntare unilaterala, sub forma unei scrisori recomanDate cu confirmare de primire, cu un preaviz de 20 zile;
 • ìn caz de forta majora;
 • prin desfiintarea de drept a contractului in cazul in care asiguratul nu-si indeplineste obligatiile contractuale;
Teritorialitate: 

              Optiunea pentru acoperirea teritoriala a politei de asigurare CMR de la  ABC Asigurari - Reasigurari S.A. se face prin intermediul cererii chestionar in care sunt posibile 2 variante:

 • numai in Romania;
 • in Spatiul Economic European;
Asiguratul: 

              Asigurat pe polita de asigurare CMR a raspunderii transportatorului in calitate de caraus, pentru marfurile transportate cu autovehicule, in trafic intern si international, de la ABC Asigurari - Reasigurari S.A. poate sa fie orice persoana fizica sau juridica, titulara a unui interes asigurabil si care indeplineste conditiile de autorizare si desfasurare a activitatii de operator de transport rutier.

Suma Asigurata: 

              Suma asigurata sau limita maxima a raspunderii asiguratorului, este acea valoare globala mentionata de catre solicitant in cererea chestionar si care reprezinta suma maxima in limita careia ABC Asigurari - Reasigurari S.A. poate acorda despagubiri asiguratului sau celor indreptatiti, in cazul producerii evenimentului asigurat, sau suma totala a despagubirilor ce se pot acorda pe toata perioada de valabilitate a asigurarii. In aceasta valoare globala sunt asigurate atat riscurile standard cat si cele acoperite prin clauzele suplimentare atasate politei CMR. Suma asigurata poate fi exprimata in RON, USD sau EURO.

              Dupa ce se realizeaza despagubiri pentru daune partiale, suma asigurata se diminueaza cu valoarea acelor despagubiri iar noua suma astfel rezultata ramane valabila ca limita maxima de despagubire pana la expirarea politei CMR daca nu intervin intre timp si alte despagubiri. Reintregirea sumei asigurate pana la nivelul avut initial, la incheierea politei, se poate face la cererea asiguratului, cu aprobare din partea asiguratorului si contra platii unei prime de asigurare suplimentara.

              Pe durata asigurarii, suma asigurata poate fi majorata, cu conditia platii unei primei suplimentare de asigurare.

              In cazurile in care, asigurarea CMR s-a incheiat pentru o suma asigurata inferioara valorii bunurilor transportate (subasigurare), despagubirea se reduce corespunzator raportului dintre suma prevazuta in polita si valoarea bunurilor la data producerii evenimentului asigurat.

Prima de Asigurare: 

              Prima de asigurare pe polita CMR reprezinta suma datorata de asigurat in schimbul obligatiei pe care si-o asuma ABC Asigurari - Reasigurari S.A., de plata a indemnizatiei de asigurare (despagubire) in caz de producere a riscurilor
asigurate. Ea rezulta, in urma aplicarii, la valoare sumei asigurate, a unei cote de prima, procentuala, stabilita de catre asigurator in functie de anumite criterii. Este exprimata valoric, in moneda incheierii contractului, RON, USD sau EURO si poate fi achitata integral la emiterea politei CMR sau intr-un numar de rate acceptate de catre asigurator. Sumele in valuta se achita in RON la cursul BNR valabil pentru ziua efectuarii platii.

              In cazul platii primei anuale in rate, ratele urmatoare primei rate (care se incaseaza obligatoriu in ziua emiterii politei) beneficiaza de un termen de pasuire, la plata, de 15 zile calendaristice, de la data scadenta pentru rata respectiva. In acest caz primele 5 (cinci) zile sunt considerate perioada de gratie, drepturile si obligatiile partilor nefiind afectate. Pentru urmatoarele 10 (zece) zile asiguratorul nu acorda despagubiri asiguratului pentru eventualele daune produse in termenul de pasuire. Perioada de asigurare in conditiile termenului de pasuire ramane neschimbata, adica nu se decaleaza. Daca in termen de 15 de zile de la data scadenta a ratei, asiguratul nu face plata, contractul de asigurare CMR se reziliaza de drept, automat.

ATENTIE! Asiguratorul nu are obligatia de a-i notifica asiguratului datele de scadenta ale primelor de asigurare.

Sistemul de Fransize: 

              Polita de asigurare CMR a raspunderii transportatorului in calitate de caraus, pentru marfurile transportate cu autovehicule, in trafic intern si international, de la ABC Asigurari - Reasigurari S.A. poate fi incheiata cu sau fara fransize deductibile per eveniment, in functie de anumite criterii stabilite de catre asigurator.

              Fransizele obligatorii pentru riscul de furt, in cazul atasarii la polita CMR a clauzei aditionale "Acoperirea riscului de furt", variaza intre 5% si 40% in functie de masurile si regulile de prevenire a furtului adoptate de asigurat precum si in functie de timpul de stationare.

Riscuri Asigurate Standard: 

              Riscurile standard asigurate prin polita de asigurare CMR a raspunderii transportatorului in calitate de caraus, pentru marfurile transportate cu autovehicule, in trafic intern si international, de la ABC Asigurari - Reasigurari S.A. sunt:

 • Riscurile reglementate de art.17 din Conventia internationala (C.M.R.):
  • Transportatorul este raspunzator pentru distrugerea totala sau partiala a marfurilor sau pentru avarierea acestora, produse intre momentul primirii marfii si cel al eliberarii acesteia, cit si pentru intirzierea in eliberare;
   • transportatorul va fi exonerat de aceasta raspundere daca distrugerea, avaria sau intarzierea a avut drept cauza o eroare sau neglijenta a reclamantului (pagubitului), instructiunile reclamantului Date ca persona cu drept de dispozitie, un viciu propriu al marfii sau circumstante pe care transportatorul nu putea sa le evite si ale caror consecinte nu le putea preveni;
   • transportatorul nu poate invoca, pentru a fi exonerat de raspundere, nici defectiunea autovehiculului pe care-l foloseste pentru efectuarea transportului, nici culpa persoanei de la care a fost inchiriat autovehiculul sau a prepusilor acestuia;
   • transportatorul este exonerat de raspunderea sau avaria rezultata din riscurile particulare inerente sau a mai multora din urmatoarele fapte:
    • folosirea autovehiculelor descoperite si fara prelata, daca acest mod de utilizare a fost convenit in mod expres in contract si mentionat in scrisoarea de trasura;
    • lipsa sau inadecvarea ambalajului pentru marfurile expuse prin natura lor la alterari sau avariere atunci cand nu sunt ambalate sau sunt inadecvat ambalate;
    • manipularea, incarcarea, stivuirea sau descarcarea marfurilor de catre expeditor, consignatar sau a unei persoane actionand in numele lor;
    • natura unor anumite marfuri care sunt expuse la distrugere partiala sau totala sau la avariere, mai ales prin spargere, ruginire, degradare, uscare, scurgere, pierdere normala in greutate, sau prin actiunea insectelor sau rozatoarelor;
    • insuficienta sau inadcvarea marcajelor sau a numerelor coletelor;
    • transportul de animale vii;
  • Daca in baza art. 17, transportatorul nu raspunde de unii factori care au cauzat distrugerea, avarierea sau intarzierea, el va fi raspunzator numai in masura in care factorii de care el raspunde conform acestui articol, au contribuit la producerea distrugerii, avarierii sau intarzierii;
 • Riscurile reglementate de art.23 din Conventia internationala (C.M.R.):
  • Atunci cand transportatorul este responsabil de o despagubire pentru distrugerea totala sau partiala a marfii, aceasta despagubire este calculata dupa valoarea marfii la locul si in momentul primirii acesteia pentru transport.

                               Valoarea marfii este determinata pe baza cursului bursei sau, in lipsa acesteia, pe baza pretului curent al pietei, sau, in lipsa amandurora, pe baza valorii uzuale a marfurilor de acelasi fel si aceeasi calitate. In orice conditie, cuantumul despagubirii nu va putea depasi 8,33 D.S.T. (drepturi speciale de tragere = unitati de cont ale Fondului Monetar International) pe Kg de greutate bruta lipsa.

                               Suplimentar, se despagubeste costul transportului, taxele vamale si alte cheltuieli normale ivite cu ocazia transportului marfii, in totalitate in caz de pierdere totala si proportional in caz de pierdere partiala. Alte daune – interese pentru pierdere nu sunt despagubite.

 • In caz de intarziere la livrare, daca cel in drept face dovada ca din aceasta intarziere a rezultat un prejudiciu, transportatorul este acoperit de polita CMR sa plateasca despagubiri care nu pot depasi pretul pentru efectuarea acelui transport.
  Poate fi platita despagubire mai mare pentru intarzierea la livrare numai daca in scrisoarea de trasura este precizata expres o suma in acest sens iar asiguratul a comunicat asiguratorului aceasta suma pentru a fi mentionata in polita de asigurare si contra platii unei prime de asigurare suplimentara.
Riscuri Excluse: 

              Riscurile excluse in polita de asigurare CMR a raspunderii transportatorului in calitate de caraus, pentru marfurile transportate cu autovehicule, in trafic intern si international, de la ABC Asigurari - Reasigurari S.A. sunt:

 • razboi, invazie, actiune a unui dusman extern, ostilitati (indiferent daca razboiul a fost sau nu declarat), razboi civil, insurectie, putere (dictatura) militara sau uzurpare de putere, actiune a unor grupuri de persoane rauvoitoare sau persoane care actioneaza in numele sau in legatura cu orice organizatie politica, conspiratie, represalii si in general a tuturor evenimentelor de razboi cat si a actelor de sabotaj, terorism sau piraterie, avand un caracter politic sau asimilate razboiului;
 • capturare, sechestrare, rechizitionare, expropiere cu forta sau ocupare ilegala, distrugere sau avariere din ordinul oricarui guvern de drept sau de fapt sau al oricarei autoritati publice;
 • revolta, tulburari civile, greve, greve patronale sau alte evenimente similare;
 • efecte directe sau indirecte ale exploziei atomice, ale radiatiilor sau infestarii radioactive ca urmare a folosirii energiei atomice sau materialelor fisionabile;
 • violare a embargoului, contrabanda, comert prohibit sau clandestin, confiscare, punere sub sechestru sau rechizitionare;
 • orice forma de cautiune sau alta garantie financiara;
 • amenzi de orice fel, cheltuieli penale;
 • orice pretentii de despagubire, altele decat cele pentru distrugerea sau avarierea marfurilor, acoperite prin polita;
 • diferentele de curs si in general, toate obstacolele ridicate in cursul unei exploatari sau operari comerciale in legatura cu marfurile transportate;
 • carantina, dezinsectie, masuri sanitare;
 • pagube produse de ape, incendiu, explozie si de influenta temperaturii atunci cand, in cursul transportului, marfurile sunt descarcate din vehicul in incaperile utilizate sau aflate in exploatarea asiguratului;
 • influenta temperaturii atmosferice;
 • fapta intentionata a asiguratului sau a personalului sau (prepusilor asiguratului);
 • pagube de orice fel cauzate de catre marfurile transportate;
 • folosirea de autovehicule necorespunzatoare specificului marfii;
 • lipsa, insuficienta sau inadecvarea ambalajului;
 • manipularea, incarcarea, ancorarea sau descarcarea marfii de catre expeditor, destinatar, sau alte persoane care actioneaza in contul expeditorului sau al destinatarului;
 • insuficienta sau imperfectiunea marcajelor sau a numerelor coletelor;
 • cheltuieli facute pentru transformarea sau imbunatatirea marfurilor in comparatie cu starea lor la momentul inceperii raspunderii, cele pentru repararea unor avarii sau distrugeri produse de cauze necuprinse in asigurare si nici cele pentru reparatii, reconditionari sau restaurari nereusite;
 • neglijenta prepusilor asiguratului in legatura cu pastrarea si paza marfurilor incredintate pentru transport;
 • conducerea autovehiculului de catre o persoana care avea in sange o imbibatie alcoolica ce depaseste limita legala sau era in stare de ebrietate sau sub influenta narcoticelor;
 • conducerea autovehiculului de catre o persoana care nu are autorizatie sau permis valabil de conducere pentru categoria respectiva de autovehicul, careia permisul de conducere i-a fost retras, anulat sau retinut in vederea anularii, ori ca urmare a suspendarii dreptului de a conduce;
 • conducerea autovehicului de catre o persoana care dupa producerea accidentului s-a sustras de la recoltarea probelor biologice in vederea stabilirii alcoolemiei ori a parasit locul accidentului, in situatiile in care acest fapt nu este permis prin dispozitiile legale;
 • poluarea continutului cisternelor ce poate determina, ca urmare a amestecului sau a schimbarii gustului si/sau mirosului, fie o depreciere a continutului, fie cheltuieli pentru readucerea in stare normala a marfurilor transportate;
 • transporturile de marfuri “second hand” (uzate, folosite, vechi) indiferent de natura lor;
 • lipsurile de marfa sau colete constatate la destinatie sau cu ocazia unui control vamal daca pana ìn acel moment nu a fost ìnregistrat nici un accident rutier;

             Sunt excluse pe polita de asigurare CMR standard dar pot fi asigurate in schimbul unei aprobari din partea asiguratorului si a platii unei prime de asigurare suplimentara, urmatoarele riscuri:

 • influenta temperaturii ca urmare a absentei, proastei functionari, insuficientei sau opririi aparatelor frigorifice;
 • intarzierea in livrarea marfurilor;
 • riscul de furt;

             Sunt excluse din polita de asigurare daunele produse urmatoarelor categorii de marfuri:

 • transporturi funerare;
 • transporturile efectuate pe baza conventiilor postale internationale;
 • transporturile efectelor de stramutare;
 • transporturile animalelor vii;
 • bijuterii, perle, pietre pretioase, blanuri, obiecte de arta si de colectie sau cu valoare artistica, stiintifica sau istorica;
 • alcool si tutun;
 • echipamente Electronice;
 • obiecte casante;
 • metale pretioase, bani, bilete de banca, monede, cecuri, actiuni, obligatiuni, cupoane sau alte hartii de valoare;
 • marfuri care prin natura lor sunt expuse la deprecieri datorita cauzelor inerente insesi naturii lor;

            Bunurile enumerate anterior pot fi incluse in asigurare, la cererea scrisa a asiguratului, sub rezerva aprobarii din partea asiguratorului, prin emiterea unui supliment de asigurare si plata unei prime de asigurare suplimentare.

  Clauze Suplimentare: 

                La polita de asigurare CMR a raspunderii transportatorului in calitate de caraus, pentru marfurile transportate cu autovehicule, in trafic intern si international, de la ABC Asigurari - Reasigurari S.A. pot fi atasate urmatoarele clauze, in baza obtinerii aprobarii asiguratorului si in schimbul platii unei prime de asigurare suplimentare:

  • Acoperirea riscului de furt - se extinde acoperirea politei CMR si pentru furtul marfurilor transportate in afara Romaniei, adica in Spatiul Economic European.

                Aceasta clauza acopera riscul comiterii unui furt in timp ce vehiculul rutier si/sau materialul de transport se afla in stationare, numai daca au fost respectate urmatoarele reguli pentru prevenirea producerii furtului:

  • Reguli generale de prevenire a producerii furtului:
   • vehiculul rutier este dotat cu un dispozitiv antifurt;
   • in absenta conducatorului auto, dispozitivul antifurt trebuie sa fie activat, portierele trebuie sa fie inchise cu cheia, geamurile trebuie sa fie ridicate la maximum, prelata sa fie la locul ei si fixata corespunzator, toate celelalte cai de acces trebuie sa fie inchise cu cheia si nici o cheie sa nu se gaseasca in interiorul vehiculului;
   • in absenta conducatorului auto, vehiculul rutier si/sau materialul de transport trebuie sa se afle intr-un loc inchis (o incinta imprejmuita cu grilaje metalice sau ziduri avand o inaltime de cel putin 1,8 m si ale carei porti de acces sunt inchise, incuiate cu cheia, cu zavoare sau cu un lacat);
  • Reguli speciale de prevenire a producerii furtului:
   • in cazul marfurilor sensibile (cu grad mare de expunere la furt), trebuie sa existe un dispozitiv de protectie suplimentara impotriva furtului;
   • in cazul marfurilor transportate in containere, cutii metalice sau bene mobile, acestea sa fi fost incuiate cu cheia sau cu lacat cu ansa din otel cu diametrul de cel putin 9 mm;
   • in cazul in care se transporta autovehicule, toate cheile acestora sa se afle la conducatorul auto si sa fie montat un dispozitiv de imobilizare a primului autovehicul accesibil la descarcare;
   • in cazul remorcilor sau al semiremorcilor neatasate de vehiculul tragator, sa fie fixate dispozitive antifurt la pivotii de remorcare;
   • in cazul vehiculelor rutiere si/sau a materialului de transport acoperite cu prelata, prelata sa fie armata cu plasa metalica care sa impiedice taierea sau ruperea iar prelata sa fie bine fixata;

                La aceste reguli de prevenire a producerii furtului se adauga si reguli privind stationarea vehiculului asigurat care sunt strans legate de limita despagubirii in caz de producere a riscului, astfel:

  • Stationare de scurta durata (durata stationarii este mai mica de 2 ore, conform diagramei tahograf), trebuiec respectate urmatoarele conditii:
  1. daca asiguratul face dovada ca a respectat regulile generale si specifice de prevenire a producerii furtului, enuntate mai sus, asigurarea acopera 80% din valoarea pagubei;
  2. daca asiguratul face dovada ca a respectat aliniatul anterior (1) si a avut montat si un dispozitiv de protectie suplimentara impotriva furtului, asigurarea acopera 85% din valoarea pagubei;
  3. daca asiguratul face dovada ca pe langa faptul ca a respectat aliniatul anterior (2), vehiculul rutier si/sau materialul de transport stationau intr-un loc inchis, asigurarea acopera 95% din valoarea pagubei;
  • Stationare de lunga durata (durata stationarii este mai mare de 2 ore, conform diagramei tahograf), trebuiesc respectate urmatoarele conditii:
  1. dacã asiguratul face dovada ca a respectat regulile generale si specifice de prevenire a producerii furtului, enuntate mai sus, si vehiculul rutier stationa intr-un loc neimprejmuit, conducatorul auto aflandu-se in vehiculul rutier, asigurarea acopera 60% din valoarea pagubei;
  2. daca asiguratul face dovada ca a respectat aliniatul anterior (1) iar vehiculul rutier stationa intr-un loc inchis, asigurarea acopera 80% din valoarea pagubei;
  3. daca asiguratul face dovada ca a respectat conditiile enuntate la aliniatul anterior (2) iar vehiculul rutier si/sau materialul de transport erau pazite, asigurarea acopera 90% din valoarea pagubei;
  4. daca asiguratul face dovada ca a respectat conditiile expuse la aliniatul anterior (3) si dispusese si un dispozitiv de protectie suplimentara impotriva furtului, asigurarea acopera 95% din valoarea pagubei;
  • Acoperirea marfuri perisabile - sunt asigurate influenta temperaturii ca urmare a absentei, proastei functionari, insuficientei sau opririi aparatelor frigorifice;
  • Acoperirea riscului de intarziere in livrarea marfurilor;
  Obligatiile Asiguratului: 

                 Principalele obligatii pe care asiguratul le are prin polita de asigurare CMR, de la ABC Asigurari - Reasigurari S.A. sunt:

  • asiguratul este obligat sa intretina autovehiculele in bune conditii si in conformitate cu dispozitiile legale, sa foloseasca personal instruit in legatura cu obligatiile carausului intr-o operatie de transport si sa actioneze in scopul prevenirii producerii evenimentelor asigurate;
  • asiguratul este obligat sa comunice in scris informatii esentiale referitoare la risc la incheierea asigurarii sau orice modificare a celor initiale, survenita in perioada de valabilitate a politei (adresa si obiectul de activitate, caracteristicile si intinderea geografica a transporturilor efectuate, majorarea limitelor raspunderilor sale, natura marfurilor pe care urmeaza sa le transporte etc.);
  • asiguratul are obligatia sa declare existenta altor asigurari pentru aceeasi raspundere la alti asiguratori, atat la incheierea politei de asigurare, cat si pe parcursul valabilitatii acesteia;
  • asiguratul are obligatia sa plateasca primele de asigurare in cuantumul si la termenele stabilite in polita;
  • asiguratul este obligat sa ia masuri potrivit cu imprejurarile si in conformitate cu prevederile conventiei CMR pentru executarea corespunzatoare a transportului, pastrarea si paza marfurilor aflate in custodia sa, pe tot parcursul transportului si sa ia masuri de limitare a eventualelor pagube;
  • asiguratul este obligat, ca in cazul producerii unui eveniment asigurat:
   • sa instiinteze imediat, daca este cazul, potrivit practicii din tara respectivã, organele de politie, unitatile de pompieri sau alte organe de cercetare, cele mai apropiate de locul producerii evenimentului si dupa caz, corespondentii asiguratorului din strainatate, cerind intocmirea de acte cu privire la cauzele si imprejurarile producerii evenimentului si la intinderea pagubele produse;
   • sa ia, potrivit cu imprejurarile, masuri pentru limitarea pagubelor;
   • sa ia, potrivit cu imprejurarile, masuri pentru salvarea, pastrarea si paza marfurilor ramase si pentru prevenirea degradarilor ulterioare;
   • sa instiinteze imediat asiguratorul, in scris, despre producerea evenimentului asigurat si sa prezinte detaliile evenimentului (felul marfurilor avariate sau distruse, data, locul, cauzele si imprejurarile producerii evenimentului asigurat, locul in care se afla marfurile avariate sau distruse, precum si marimea estimata a pagubei);
   • sa nu recunoasca nici o raspundere si sa nu faca nici o oferta, promisiune sau plata legate sau nu de raspunderile expres reglementate de conventia CMR, fara acordul prealabil al asiguratorului;
   • sa se apere in proces tinand seama si de eventualele recomandari facute de asigurator, acesta din urma fiind indreptatit in cazurile in care apreciaza ca este necesar in procesul civil, sa indice asiguratului sa-si angajeze aparator atat in prima instanta, cat si in caile de atac;
   • sa puna la dispozitia asiguratorului toate actele si dovezile necesare pentru verificarea existentei si valorii marfurilor avariate, precum si pentru constatarea, evaluarea si stabilirea despagubirilor;
  • sub sanctiunea pierderii dreptului la despagubire, asiguratul nu se va implica ìn procese care ìi pun ìn cauza raspunderile asigurate prin prezenta polita de asigurare, fara ìnstiintarea si aprobarea scrisa prealabilã a asiguratorului;
  • asiguratul are obligatia sa comunice imediat asiguratorului, orice modificare intervenita in legatura cu obiectul asigurarii fata de datele luate in considerare la incheierea contractului, precum si schimbarea imprejurarilor esentiale privind posibilitatea producerii riscurilor acoperite prin contractul de asigurare in termen de 72 de ore de la data producerii acestor modificari, altfel polita devine nula.

                  In ceea ce priveste acoperirea riscului de furt, asiguratul este obligat sa-si instruiasca conducatorii autovehiculelor asupra ìndatoriririlor ce le revin si sa faca dovada luarii la cunostinta a acestora, si anume:

  • sa verifice declaratia din scrisoarea de trasura referitoare la numarul de colete, marcarea lor si numerele ìnscrise;
  • sa verifice starea aparenta a marfurilor si modul de ambalare (va ìnscrie ìn scrisoarea de trasura orice imperfectiune sau stricaciune vizibila a marfurilor sau ambalajelor);
  • daca nu poate face verificarile anterioare, conducatorul autovehiculului va mentiona acest lucru ìn scrisoarea de trasura si va motiva de ce nu a putut efectua verificarile;
  • orice nota facuta pe scrisoarea de trasura referitor la marfa sau ambalajul acesteia va fi adusa la cunostinta si reprezentantului celor care ìncarca marfa ìn mijlocul de transport;
  • conducatorul autovehiculului nu va semna documente al caror continut ìi este necunoscut (va solicita translator);
  • ìn situatia ìn care expeditorul solicita conducatorului autovehiculului sa verifice continutul coletelor si greutatea lor, aceasta operatiune se va efectua numai cu acordul sefilor directi iar rezultatul verificarii va fi mentionat ìn scrisoarea de trasura;

                 Neindeplinirea obligatiilor prevazute mai sus determina ca asiguratorul sa-si exercite dreptul de a refuza plata despagubirilor.

  Obligatiile Asiguratorului: 

                 Principalele obligatii, pe care ABC Asigurari - Reasigurari S.A. le are in calitatea sa de asigurator, prin polita de asigurare CMR, sunt:

  • sa primeasca avizarile de dauna;
  • sa constate si sa estimeze valoarea pagubelor dupa producerea riscurilor asigurate, in baza documentelor primite de la asigurati/pagubiti;
  • sa emita oferte de despagubire;
  • sa plateasca despagubirile cuvenite celor in drept;
  Procedura Daune: 
  • Constatarea si evaluarea pagubelor se fac de catre asigurator, direct sau prin imputerniciti, impreuna cu asiguratul si pagubitul sau imputernicitii lor, sau prin experti, daca s-a convenit in acest mod. In cazul daunelor produse in afara teritoriului Romaniei, constatarea pagubelor se face fie de catre imputernicitul asiguratorului din tara respectiva, fie de catre o alta firma specializata sau specialist din strainatate angajati de catre beneficiarul marfii.
  • Stabilirea si plata despagubirilor, se fac de catre asigurator in baza documentatiei complete privind cauzele, imprejurarile in care s-a produs evenimentul asigurat si valoarea prejudiciului:
   • documente de la politie sau expertize ale altor autoritati care vor cuprinde elemente de natura sa stabileasca raspunderea asiguratului conform conventiei CMR;
   • fotocopia contractului de transport din care sa rezulte caracterul transportului, drepturile si obligatiile contractuale ale partilor;
   • fotocopie a comenzii de transport din care sa rezulte conditiile concrete in care ar fi trebuit sa se execute transportul (felul mijlocului de transport, data si locul incarcarii, ruta, durata de transport, temperatura necesara transportului pentru marfurile perisabile, etc);
   • fotocopia scrisorii de trasura completata cu toate datele cerute de formular pentru transportul respectiv, iar in cazul lipsurilor sau avariilor aparente, sa existe mentiunea facuta de catre destinatar;
   • rezervele si protestele adresate in scris de destinatarul marfii, in cazul lipsurilor sau avariilor neaparente;
   • fotocopie a documentului de plata a taxelor de transport, a taxelor vamale si a altor eventuale cheltuieli ivite cu ocazia transportului;
   • fotocopii ale facturilor marfii transportate, din care sa rezulte tipul si cantitatea marfii transportate, precum si pretul acesteia per kg./buc./etc.
   • in cazul marfurilor perisabile, fotocopie dupa certificatul fitosanitar care insoteste marfa pe timpul transportului;
   • fotocopie a foii de parcurs pentru transportul respectiv;
   • in cazul nerespectarii duratei transportului prevazuta in contract, din motive neimputabile asiguratului, acte oficiale din care sa rezulte cauzele intarzierii;
   • fotocopie a diagramei tahograf;
   • fotocopie a diagramei termograf, daca este cazul;
   • declaratiile conducatorului auto din care sa rezulte imprejurarile si cauzele avarierii sau distrugerii marfii transportate;
   • fotocopie a declaratiei vamale;
   • proces – verbal de constatare a pagubelor:
    • in cazul in care acesta se face in Romania, va fi incheiat cu participarea a cate unui reprezentant din partea asiguratului, a beneficiarului (proprietarului) marfii, a asiguratorului si a unui expert neutru,
     daca se convine aceasta de catre parti;
    • in cazul in care acesta se face in strainatate de catre o firma specializata la cererea beneficiarului, se va anexa fotocopia documentelor de constatare (traduse si legalizate);
   • fotografii ale marfii avariate;
   • modul de valorificare eventuala a recuperarilor;
   • eventualul proces-verbal de distrugere a marfii deteriorate, cu participarea beneficiarului, a asiguratului si a unui reprezentant al asiguratorului (cand este posibil);
   • cererea de plata transmisa de pagubit asiguratului si fotocopia documentului de plata prin care asiguratul a despagubit pagubitul (daca asiguratul a platit deja pentru prejudiciul produs);
   • cererea de despagubire a asiguratului catre asigurator;
  • Despagubirea nu poate depasi limita maxima a raspunderii acoperita prin polita de asigurare, nici cuantumul pagubei si nici valoarea bunurilor preluate in custodie de asigurat, stabilitã conform art.23 CMR adica 8,33 D.S.T./Kg de greutate bruta lipsa (daca nu s-a convenit altfel cu asiguratorul, conform Art. 24 din Conventia CMR). In despagubire se includ si pagubele produse de avarieri sau distrugeri prilejuite de masurile de salvare luate in timpul producerii evenimentului asigurat, precum si cheltuieli facute in vederea limitarii pagubelor, daca acestea sunt necesare si utile ca urmare a unor cauze cuprinse in asigurare.
  • In caz de paguba cuantumul despagubirii reprezinta valoarea bunurilor preluate in custodie, din care se scad, dupa caz:
   • valoarea resturilor ce se mai pot intrebuinta sau valorifica, dovedita cu actele de valorificare;
   • ratele de prima datorate de catre asigurat pana la sfarsitul perioadei de asigurare;
  • In cazul in care raspunderea asiguratului nu este evidenta iar despagubirea va fi stabilita printro hotarare judecatoreasca sau arbitrala, aceasta va reprezenta suma stabilita de hotararea respectiva fara a putea depasi limita raspunderii convenita in polita de asigurare;
  • despagubirile se platesc in lei sau in valuta, dupa cum s-a incheiat asigurarea.
  • Dupa fiecare dauna, suma asigurata/limita maxima a raspunderii pentru un autovehicul acoperita prin asigurare, se micsoreaza cu incepere de la data platii despagubirii, pentru restul perioadei asigurarii, cu suma cuvenita drept despagubire, asigurarea continuand pentru suma ramasa, fara modificarea primei. Reintregirea sumei asigurate/limitei maxime a raspunderii pentru un autovehicul se face numai printr-un act aditional, in schimbul platii unei prime aditionale corespunzatoare.
  • O dauna la marfurile transportate produsa prin furt va fi tratata conform clauzei speciale privind acoperirea riscului de furt.

   

  Notificare daune:

  Tel: 021-230.51.51 - de LUNI pana VINERI intre 09:00 - 16:00 

  Fax: 021-230.59.99 - de LUNI pana VINERI intre 09:00 - 16:00

  Diverse: 

                Asiguratorul este subrogat in drepturile asiguratului impotriva celor raspunzatori de producerea pagubei iar asiguratul este obligat sa-i prezerve acest drept asiguratorului, sub sanctiunea nedecontarii daunei.

                Asiguratorul este exonerat de raspundere pentru partea din dauna ce ramane, in sarcina asiguratului fata de tertii prejudiciati, asiguratul raspunzand fata de acestia pentru partea din prejudiciu neacoperita prin asigurare.

                Modificarea politei de asigurare se poate face numai prin intelegere scrisa intre parti.

                Denuntarea politei de asigurare se poate face unilateral de catre fiecare parte in conditiile expres mentionate.

                Orice diferent intre parti se solutioneaza pe cale amiabila sau in caz contrar in instantele de judecata din Romania.

                Polita mentioneaza expres ca asiguratul poate apela la Fondul de Garantare a Asiguratilor care este gestionat de Autoritatea de Supraveghere din Romania in cazul in care asiguratorul se afla in procedura de faliment sau insolventa.