CMR - Polita de raspundere a transportatorului pentru marfurile transportate intern si international - ALLIANZ TIRIAC Asigurari

asigurari cmr allianz tiriac marfuri transport pitesti arges

ROMANIA, Bucuresti, Sector 1, Str. Caderea Bastiliei, nr. 80-84.

relatii.publice@allianztiriac.ro

Tel:    021-208.22.22, 021-208.22.79, 021-208.22.81, 021 20 19 100, 0801 0801 08

Fax:   021-208.22.11

               Actuala societate de asigurari ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A. a luat fiinta si si-a inceput activitatea in anul 1994 cand renumitul tenismen si om de afaceri Ion Tiriac a a infiintat societatea Asigurari "Ion Tiriac" S.A. cunoscuta ca fosta ASIT. In numai 6 ani de functionare pe piata de asigurari din Romania, prin competenta si seriozitate, ASIT a urcat pana pe locul 2 in topul asiguratorilor din Romania la acea vreme. Urmare a rezultatelor obtinute si soliditatii ASIT, in anul 2000 aceasta a fost integrata in puternicul grup financiar german ALLIANZ, rezultand ceea ce cunoastem astazi - ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A. Aceasta noua societate ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A. si-a consolidat permanent statutul de societate de asigurari puternica, de incredere, devenind o marca de prestigiu in Romania. In temeiul Tratatului privind functionarea Uniunii Europene care reglementeaza "Libertatea de stabilire si de prestare a serviciilor", ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A. este autorizata sa desfasoare activitati pe piata de asigurari din Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Cipru, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franta, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Polonia, Portugalia, Marea Britanie, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Olanda, Ungaria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia. ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A. este autorizata sa comercializeze produse de asigurare proprii, in Romania, fiind inregistrata in Registrul Asiguratorilor la numarul RA-017-10.04.2003.

Aspecte Generale: 

ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A. are in portofoliu 2 polite de asigurare CMR care asigura raspunderea transportatorului in calitate de caraus, pentru marfurile transportate cu autovehicule, una exclusiv pe teritoriul Romaniei si cealalta pe teritoriul Romaniei si in afara acestuia. Polita de asigurare CMR International isi exercita acoperirea atunci cand transportul se desfasoara intre doua tari, din care cel putin una este semnatara a Conventiei Internationale CMR.

Ambele polite asigura standard numai riscul de avariere a marfurilor fara a fi posibila atasarea de clauze suplimentare prin care sa fie preluate in asigurare si riscuri excluse. Politele includ si raspunderea transportatorului, pentru pagubele produse marfurilor transportate ca urmare a unor defectiuni tehnice ale autovehiculului sau ca urmare a vinovatiei persoanelor de la care a inchiriat autovehiculul transportatorul.

Obiectul Asigurarii: 

               Sunt cuprinse in asigurare numai autovehiculele, autoutilitare si vehicule tractate de tipul remorcilor si semiremorcilor, pentru care s-a platit prima de asigurare convenita si sunt expres mentionate ìn polita CMR si pentru detinatorul de drept. Asigurate sunt numai raspunderile ce ìi revin transportatorului in calitate de caraus pentru pagubele produse marfurilor transportate cu autovehicule proprii sau apartinand tertilor, potrivit prevederilor de la art.17 si 23 din "Conventia privind contractul pentru transportul international de marfuri pe sosele (C.M.R.)", atat pe teritoriul Romaniei, cit si in afara acestuia.

               In cazul cuplurilor cap tractor + semiremorca, vehiculul asigurat este semiremorca.

Conditii de Preluare in Asigurare: 

              Pentru a putea sa incheie o polita de asigurare CMR, solicitantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • sa desfasoare activitate de transport rutier de marfuri si sa indeplineasca reglementarile legale pentru autorizarea ca operator de transport rutier;
 • sa intocmeasca Cererea Chestionar care contine informatii relevante despre solictant, despre activitatea de transport pe care doreste sa o desfasoare si riscurile la care se expune, despre mijloacele de transport pe care urmeaza sa le foloseasca in activitate, informatii care sunt esentiale pentru intocmirea politei CMR;
 • sa intocmeasca Specificatia care detaliaza bunurile sau raspunderile asigurate precum si sublimitele de raspundere ale asiguratorului;
 • sa participe la inspectia de risc si sa semneze raportul aferent, in cazul transportului de vehicule pe platforme;
 • sa puna la dispozitie asiguratorului Cartea de Identitate a Vehiculului asigurat, Certificatul de Inmatriculare al acestuia si Certificatul de Inregistrare al firmei;
 • sa detalieze istoricul de daune, daca este cazul;

              Cererea chestionar trebuie intocmita in oricare din urmatoarele situatii:

 • incheierea unei polite noi;
 • reinoirea unei polite existente, inainte de data expirarii acesteia;
 • alte situatii care presupun schimbari ale riscurilor asigurate;
Perioada Asigurata: 

             Polita de asigurare CMR a raspunderii transportatorului in calitate de caraus, pentru marfurile transportate cu autovehicule, in trafic intern si international, de la ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A. poate fi incheiata, de regula, pe o perioada de 12 luni dar poate fi incheiata, in baza unei aprobari speciale si daca asiguratorul este de acord, si pe perioade subanuale de minim 1 luna in cazul CMR international sau de minim 3 luni in cazul CMR intern. Intrarea in valabilitate se face cel mai devreme, incepand cu ora 00:00 a zilei urmatoare emiterii politei CMR iar iesirea din valabilitate se produce la ora 24:00 a ultimei zile de valabilitate inscrisa pe polita CMR.

             Polita de asigurare CMR isi inceteaza valabilitatea si implicit inceteaza raspunderea asiguratorului, in urmatoarele cazuri:

 • la ora si ziua inscrise in polita de asigurare, ca si data de expirare;
 • in caz de dauna totala;
 • la data schimbarii proprietarului/utilizatorului interesului asigurabil;
 • cu acordul ambelor parti;
 • la ora 24.00 a datei expirarii termenului de pasuire, daca nu s-a achitat pana la acest termen rata scadenta;
 • prin denuntare unilaterala, sub forma unei scrisori recomanDate cu confirmare de primire, cu un preaviz de 20 zile;
 • ìn caz de forta majora;
 • prin desfiintarea de drept a contractului in cazul in care asiguratul nu-si indeplineste obligatiile contractuale;
Teritorialitate: 

              Optiunea pentru acoperirea teritoriala a politei de asigurare CMR de la ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A. se face prin intermediul cererii chestionar in care sunt posibile 2 variante:

 • numai in Romania;
 • in Romania si strainatate;
Asiguratul: 

              Asigurat pe politele de asigurare CMR a raspunderii transportatorului in calitate de caraus, pentru marfurile transportate cu autovehicule, in trafic intern si international, de la ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A. poate sa fie orice persoana fizica sau juridica, titulara a unui interes asigurabil si care indeplineste conditiile de autorizare si desfasurare a activitatii de operator de transport rutier.

Suma Asigurata: 

              Suma asigurata sau limita maxima a raspunderii asiguratorului, este acea valoare globala mentionata de catre solicitant in cererea chestionar si care reprezinta suma maxima in limita careia ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A. poate acorda despagubiri asiguratului sau celor indreptatiti, in cazul producerii evenimentului asigurat, sau suma totala a despagubirilor ce se pot acorda pe toata perioada de valabilitate a asigurarii. In aceasta valoare globala sunt asigurate riscurile standard. Suma asigurata poate fi exprimata in RON, USD sau EURO.

              Dupa ce se realizeaza despagubiri pentru daune partiale, suma asigurata se diminueaza cu valoarea acelor despagubiri iar noua suma astfel rezultata ramane valabila ca limita maxima de despagubire pana la expirarea politei CMR daca nu intervin intre timp si alte despagubiri. Reintregirea sumei asigurate pana la nivelul avut initial, la incheierea politei, se poate face la cererea asiguratului, cu aprobare din partea asiguratorului si contra platii unei prime de asigurare suplimentara.

              Pe durata asigurarii, suma asigurata poate fi majorata, cu conditia platii unei primei suplimentare de asigurare.

              In cazurile in care, asigurarea CMR s-a incheiat pentru o suma asigurata inferioara valorii bunurilor transportate (subasigurare), despagubirea se reduce corespunzator raportului dintre suma prevazuta in polita si valoarea bunurilor la data producerii evenimentului asigurat.

Prima de Asigurare: 

              Prima de asigurare pe politele CMR reprezinta suma datorata de asigurat in schimbul obligatiei pe care si-o asuma ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A., de plata a indemnizatiei de asigurare (despagubire) in caz de producere a riscurilor
asigurate. Ea rezulta, in urma aplicarii, la valoare sumei asigurate, a unei cote de prima, procentuala, stabilita de catre asigurator in functie de anumite criterii. Este exprimata valoric, in moneda incheierii contractului, RON, USD sau EURO si poate fi achitata integral la emiterea politei CMR sau intr-un numar de rate acceptate de catre asigurator. Sumele in valuta se achita in RON la cursul BNR valabil pentru ziua efectuarii platii.

              In cazul platii primei anuale in rate, ratele urmatoare primei rate (care se incaseaza obligatoriu in ziua emiterii politei) NU beneficiaza de un termen de pasuire, daca asiguratul nu face plata pana la data scadenta inclusiv, contractul de asigurare CMR se reziliaza de drept, automat. In cazurile in care neachitarea la scadenta a unei rate de prima se datoreaza unor cauze neimputabile asiguratului, polita poate fi repusa in vigoare, in baza unui supliment de asigurare, prin plata ratei restante, intr-un termen de maximum 30 zile de la data scadentei, cu conditia ca in aceasta perioada, sa nu se fi inregistrat daune pe acea polita.

ATENTIE! Asiguratorul nu are obligatia de a-i notifica asiguratului datele de scadenta ale primelor de asigurare.

Sistemul de Fransize: 

              Politele de asigurare CMR a raspunderii transportatorului in calitate de caraus, pentru marfurile transportate cu autovehicule, in trafic intern si international, de la ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A. pot fi incheiate cu sau fara fransize deductibile per eveniment, in functie de anumite criterii stabilite de catre asigurator.

Riscuri Asigurate Standard: 

              Riscurile standard asigurate prin polita de asigurare CMR a raspunderii transportatorului in calitate de caraus, pentru marfurile transportate cu autovehicule, in trafic intern, de la ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A. sunt:

 • culpa transportatorului si/sau a conducatorului autovehiculului, inclusiv aceea care rezulta din nerespectarea contractului de transport;
 • pagubele produse marfurilor transportate ca urmare a unor defectiuni tehnice ale autovehiculului sau ca urmare a vinovatiei persoanelor de la care a inchiriat autovehiculul transportatorul;

              Riscurile standard asigurate prin polita de asigurare CMR a raspunderii transportatorului in calitate de caraus, pentru marfurile transportate cu autovehicule, in trafic international, de la ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A. sunt:

 • Riscurile reglementate de art.17 din Conventia internationala (C.M.R.):
  • Transportatorul este raspunzator pentru distrugerea totala sau partiala a marfurilor sau pentru avarierea acestora, produse intre momentul primirii marfii si cel al eliberarii acesteia, cit si pentru intirzierea in eliberare;
   • transportatorul va fi exonerat de aceasta raspundere daca distrugerea, avaria sau intarzierea a avut drept cauza o eroare sau neglijenta a reclamantului (pagubitului), instructiunile reclamantului Date ca persona cu drept de dispozitie, un viciu propriu al marfii sau circumstante pe care transportatorul nu putea sa le evite si ale caror consecinte nu le putea preveni;
   • transportatorul nu poate invoca, pentru a fi exonerat de raspundere, nici defectiunea autovehiculului pe care-l foloseste pentru efectuarea transportului, nici culpa persoanei de la care a fost inchiriat autovehiculul sau a prepusilor acestuia;
   • transportatorul este exonerat de raspunderea sau avaria rezultata din riscurile particulare inerente sau a mai multora din urmatoarele fapte:
    • folosirea autovehiculelor descoperite si fara prelata, daca acest mod de utilizare a fost convenit in mod expres in contract si mentionat in scrisoarea de trasura;
    • lipsa sau inadecvarea ambalajului pentru marfurile expuse prin natura lor la alterari sau avariere atunci cand nu sunt ambalate sau sunt inadecvat ambalate;
    • manipularea, incarcarea, stivuirea sau descarcarea marfurilor de catre expeditor, consignatar sau a unei persoane actionand in numele lor;
    • natura unor anumite marfuri care sunt expuse la distrugere partiala sau totala sau la avariere, mai ales prin spargere, ruginire, degradare, uscare, scurgere, pierdere normala in greutate, sau prin actiunea insectelor sau rozatoarelor;
    • insuficienta sau inadcvarea marcajelor sau a numerelor coletelor;
    • transportul de animale vii;
  • Daca in baza art. 17, transportatorul nu raspunde de unii factori care au cauzat distrugerea, avarierea sau intarzierea, el va fi raspunzator numai in masura in care factorii de care el raspunde conform acestui articol, au contribuit la producerea distrugerii, avarierii sau intarzierii;
 • Riscurile reglementate de art.23 din Conventia internationala (C.M.R.):
  • Atunci cand transportatorul este responsabil de o despagubire pentru distrugerea totala sau partiala a marfii, aceasta despagubire este calculata dupa valoarea marfii la locul si in momentul primirii acesteia pentru transport.

                               Valoarea marfii este determinata pe baza cursului bursei sau, in lipsa acesteia, pe baza pretului curent al pietei, sau, in lipsa amandurora, pe baza valorii uzuale a marfurilor de acelasi fel si aceeasi calitate. In orice conditie, cuantumul despagubirii nu va putea depasi 8,33 D.S.T. (drepturi speciale de tragere = unitati de cont ale Fondului Monetar International) pe Kg de greutate bruta lipsa.

                               Suplimentar, se despagubeste costul transportului, taxele vamale si alte cheltuieli normale ivite cu ocazia transportului marfii, in totalitate in caz de pierdere totala si proportional in caz de pierdere partiala. Alte daune – interese pentru pierdere nu sunt despagubite.

 • In caz de intarziere la livrare, daca cel in drept face dovada ca din aceasta intarziere a rezultat un prejudiciu, transportatorul este acoperit de polita CMR sa plateasca despagubiri care nu pot depasi pretul pentru efectuarea acelui transport.
  Poate fi platita despagubire mai mare pentru intarzierea la livrare numai daca in scrisoarea de trasura este precizata expres o suma in acest sens iar asiguratul a comunicat asiguratorului aceasta suma pentru a fi mentionata in polita de asigurare si contra platii unei prime de asigurare suplimentara.
  Riscuri Excluse: 

                Riscurile excluse in polita de asigurare CMR a raspunderii transportatorului in calitate de caraus, pentru marfurile transportate cu autovehicule, in trafic intern, de la ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A. sunt:

  • utilizarea autovehiculelor descoperite si fara prelata, daca acest mod de utilizare a fost convenit in mod expres intre parti;
  • lipsa sau defectiunea ambalajului pentru marfurile expuse prin natura lor la stricaciuni sau vatamari atunci cand nu sunt ambalate sau sunt prost ambalate;
  • manipularea in timpul incarcarii si descarcarii, precum si in timpul deplasarii mijlocului de transport ca urmare a nerespectarii normelor de ancorare;
  • natura unor marfuri, expuse unor cauze inerente chiar a acestei naturi, fie perimarii complete sau partiale sau vatamari din cauza ruperii, ruginirii, descompunerii spontane, uscarii, scurgerii normale sau actiunii parazitilor si rozatoarelor;
  • incarcarea sau numerotarea insuficienta sau nesatisfacatoare a coletelor;
  • transportul animalelor vii;
  • pagubele indirecte (de exemplu scaderea preturilor marfurilor) sau altele asemanatoare;
  • pagubele produse de operatiuni militare in timp de razboi sau pricinuite de masuri de razboi, greve, tulburari civile, actiuni dusmanoase si altele asemenea;
  • cheltuielile facute pentru transformarea sau imbunatatirea bunurilor in comparatie cu starea lor dinaintea producerii evenimentului asigurat, cele pentru repararea unor avarii sau distrugeri produse de cauze necuprinse in asigurare si nici cele pentru reparatii, reconditionări sau restaurari nereusite;
  • pagubele produse de asigurat, cu intentie, daca aceasta rezulta neechivoc din actele incheiate de organele de drept;
  • pagubele produse datorita depasirii termenului de livrare din cauze neimputabile asiguratului (de exemplu stationari in vama etc.);
  • pagubele produse in cazurile in care:
   • accidentul a fost produs cu intentie;
   • vehiculul nu avea certificat de inmatriculare valabil sau alta autorizatie de circulatie valabila, iar riscul asigurat s-a produs in timp ce acesta circula;
   • in momentul producerii evenimentului, vehiculul era condus de o persoana fara drept de conducere pentru categoria respectiva de vehicule;
   • accidentul a fost produs in timpul conducerii vehiculului sub influenta bauturilor alcoolice, precum si in timpul comiterii unor fapte incriminate de dispozitiile legale privind circulatia pe drumurile publice ca infractiuni;
   • accidentul a fost produs in timpul cat autorul infractiunii incerca sa se sustraga de la urmarire;

                                   Faptele de mai sus, trebuie sa rezulte din actele incheiate de organele de drept.

  • furtul partial sau total al marfii, daca la producerea furtului au contribuit cu intentie sau din culpa grava asiguratul, persoane din conducerea asiguratului, conducatorul auto sau alte persoane pentru care raspunde asiguratul.

                Riscurile excluse in polita de asigurare CMR a raspunderii transportatorului in calitate de caraus, pentru marfurile transportate cu autovehicule, in trafic international, de la ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A. sunt:

   • pagubele indirecte (de exemplu scaderea preturilor marfurilor) sau altele asemanatoare;
   • pagubele produse de operatiuni militare in timp de razboi sau pricinuite de masuri de razboi, greve, tulburari civile, actiuni dusmanoase si altele asemenea;
   • cheltuielile facute pentru transformarea sau imbunatatirea bunurilor in comparatie cu starea lor dinaintea producerii evenimentului asigurat, cele pentru repararea unor avarii sau distrugeri produse de cauze necuprinse in asigurare si nici cele pentru reparatii, reconditionări sau restaurari nereusite;
   • pagubele produse de asigurat, cu intentie, daca aceasta rezulta neechivoc din actele incheiate de organele de drept;
   • pagubele produse datorita depasirii termenului de livrare din cauze neimputabile asiguratului (de exemplu stationari in vama etc.);
   • pagubele produse in cazurile in care:
    • accidentul a fost produs cu intentie;
    • vehiculul nu avea certificat de inmatriculare valabil sau alta autorizatie de circulatie valabila, iar riscul asigurat s-a produs in timp ce acesta circula;
    • in momentul producerii evenimentului, vehiculul era condus de o persoana fara drept de conducere pentru categoria respectiva de vehicule;
    • accidentul a fost produs in timpul conducerii vehiculului sub influenta bauturilor alcoolice, precum si in timpul comiterii unor fapte incriminate de dispozitiile legale privind circulatia pe drumurile publice ca infractiuni;
    • accidentul a fost produs in timpul cat autorul infractiunii incerca sa se sustraga de la urmarire;

                                    Faptele de mai sus, trebuie sa rezulte din actele incheiate de organele de drept.

   • furtul partial sau total al marfii, daca la producerea furtului au contribuit cu intentie sau din culpa grava asiguratul, persoane din conducerea asiguratului, conducatorul auto sau alte persoane pentru care raspunde asiguratul.

                 Sunt excluse din polita de asigurare daunele produse urmatoarelor categorii de marfuri:

   • transporturi funerare;
   • transporturile efectuate pe baza conventiilor postale internationale;
   • transporturile efectelor de stramutare;
   • transporturile animalelor vii;
   • bijuterii, perle, pietre pretioase, blanuri, obiecte de arta si de colectie sau cu valoare artistica, stiintifica sau istorica;
   • alcool si tutun;
   • echipamente Electronice;
   • obiecte casante;
   • metale pretioase, bani, bilete de banca, monede, cecuri, actiuni, obligatiuni, cupoane sau alte hartii de valoare;
   • marfuri care prin natura lor sunt expuse la deprecieri datorita cauzelor inerente insesi naturii lor;
   Clauze Suplimentare: 

               La politele de asigurare CMR a raspunderii transportatorului in calitate de caraus, pentru marfurile transportate cu autovehicule, in trafic intern si international, de la ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A. nu exista clauze suplimentare care sa poata fi atasate la polita de baza in vederea preluarii in asigurare a unor riscuri excluse.

   Obligatiile Asiguratului: 

                  Principalele obligatii pe care asiguratul le are prin politele de asigurare CMR, de la ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A. sunt:

   • sa intretina bunurile asigurate in bune conditii si in conformitate cu dispozitiile legale, in scopul prevenirii producerii evenimentelor asigurate si sa permita asiguratorului sa verifice modul in care sunt intretinute bunurile;
   • sa instiinteze imediat, daca este cazul, potrivit practicii din tara respectiva, organele politiei, unitatile de pompieri sau alte organe de cercetare, cele mai apropiate de locul producerii evenimentului si dupa caz, corespondentii din strainatate, cerand intocmirea de acte cu privire la cauzele si imprejurarile producerii evenimentului si la pagubele produse;
   • sa ia pe seama asiguratorului si in cadrul sumei asigurate, potrivit cu imprejurarile, masuri pentru limitarea pagubelor;
   • sa ia, potrivit cu imprejurarile, masuri pentru salvarea bunurilor asigurate, pastrarea si paza bunurilor ramase si pentru prevenirea degradarilor ulterioare;
   • sa instiinteze imediat asiguratorul, in scris, despre producerea evenimentului asigurat, in instiintare precizandu-se: felul bunurilor avariate sau distruse, data, locul, cauzele si imprejurarile producerii evenimentului asigurat, locul unde se afla bunurile avariate sau distruse, precum si marimea probabila a pagubei;
   • sa puna la dispozitia asiguratorului toate actele solicitate la dosarul de dauna, precum si evidentele necesare pentru verificarea existentei si valorii marfurilor asigurate, pentru constatarea, evaluarea si stabilirea despagubirilor;
   Obligatiile Asiguratorului: 

                  Principalele obligatii, pe care ALLIANZ TIRIAC Asigurari S.A. le are in calitatea sa de asigurator, prin politele de asigurare CMR, sunt:

   • sa primeasca avizarile de dauna;
   • sa constate si sa estimeze valoarea pagubelor dupa producerea riscurilor asigurate, in baza documentelor primite de la asigurati/pagubiti;
   • sa emita oferte de despagubire;
   • sa plateasca despagubirile cuvenite celor in drept;
   Procedura Daune: 
   • Constatarea si evaluarea pagubelor se fac de catre asigurator, direct sau prin imputerniciti, impreuna cu asiguratul sau imputernicitii sai/sau prin experti, daca s-a convenit in acest mod. In cazul producerii evenimentului asigurat in afara teritoriului Romaniei, constatarea pagubelor se face fie de catre imputernicitul asiguratorului din tara respectiva, mentionat pe verso-ul politei de asigurare, fie de catre o alta firma specializata din strainatate angajata de catre beneficiarul marfii.
   • Stabilirea si plata despagubirilor, se fac de catre asigurator in baza documentatiei complete privind cauzele si imprejurarile in care s-a produs evenimentul asigurat:
    • fotocopia contractului de transport cuprinzand atat obligatiile ce revin transportatorului cat si cele ce revin beneficiarului;
    • fotocopia comenzii de transport cuprinzand toate datele referitoare la transportul de efectuat, inclusiv cele cu privire la temperatura necesara in timpul transportului in cazul marfurilor perisabile;
    • fotocopia cererii acestora privitoare la efectuarea transportului din care trebuie sa rezulte obligatiile ce revin transportatorului (ex.: felul mijlocului de transport, data si locul incarcarii, ruta, durata transportului, temperatura in cazul marfurilor perisabile etc.);
    • fotocopia actului prin care firma exportatoare solicita executarea transportului, inclusiv conditiile concrete in care trebuie sa se desfasoare transportul, in cazul contractelor cadru incheiate de transportator cu firme exportatoare pe perioade limitate;
    • fotocopia scrisorii de trasura (C.M.R.), completata cu toate datele cerute de imprimat pentru transportul respectiv;
    • in scrisoarea de trasura (C.M.R.), trebuie sa existe mentiunea facuta de beneficiarul marfii, referitor la eventualele degradari sau distrugeri ale marfii;
    • fotocopii dupa facturile interne si externe ale marfii care a fost transportata, din care sa rezulte cantitatea de marfa transportata si preturile in lei si valută/kg, buc etc;
    • fotocopia certificatului fitosanitar care insoteste marfa transportata in cazul marfurilor ce necesita eliberarea obligatorie a acestui certificat (produse alimentare, fructe etc.);
    • acte oficiale din care sa rezulte concret cauzele care au determinat nerespectarea duratei de transport prevazute in contractul de transport si care au cauzat pagubele la marfa;
    • fotocopii ale diagramelor termograf care sa corespunda in toate cazurile cu perioada transportului, atunci cand marfurile sunt transportate numai cu vehicule echipate cu aparat termograf;
    • declaratia conducatorului auto, din care sa rezulte cauzele si imprejurarile ce au determinat producerea degradarii sau avarierii marfurilor transportate;
    • fotocopia foii de parcurs pentru transportul respectiv;
    • fotocopia documentelor de constatare a unor avarii la marfurile transportate, intocmite in strainatate la cererea beneficiarului marfii (documentele respective vor fi traduse si legalizate), precum si fotografii (daca este cazul);
    • in cazul marfurilor depreciate la care constatarea se face in strainatate de catre o firma specializata, firma exportatoare romană va trebui sa avizeze despre dauna, concomitent cu avizarea transportatorului si pe asigurator in vederea comunicarii unor eventuale instructiuni cu privire la marfa in disputa;
    • procesul-verbal incheiat de transportator cu privire la cauzele si imprejurarile producerii daunelor la marfa transportata;
    • in cazurile de daună provocata la marfa ca urmare a unor accidente de circulatie, se vor anexa următoarele documente:
     • documentul politiei;
     • documente sau Date cu privire la vehiculul strain implicat in accident (nr. de inmatriculare a vehiculului strain, numele si prenumele, respectiv adresa completa a proprietarului/conducatorului vehiculului strain, Date despre asigurare, inclusiv copia cartii verzi, daca este cazul);
     • fotocopii ale dispozitiilor de plata ale unitatii de transport catre beneficiarul marfii din tara sau strainatate, din care sa rezulte ca au platit catre acestia pagubele referitoare la marfa depreciata sau distrusa;
   • Despagubirea nu poate depasi limita maxima a raspunderii acoperita prin polita de asigurare, nici suma de 8,33 D.S.T. (drepturi speciale de tragere = unitati de cont ale Fondului Monetar International) pe Kg de greutate bruta lipsa prevazuta in “Conventia privind contractul pentru transportul international de marfuri pe sosele (C.M.R.)“, nici cuantumul pagubei si nici valoarea bunurilor din momentul producerii evenimentului asigurat.
   • In caz de dauna totala cuantumul acesteia reprezinta:
    • la bunuri a caror cantitate se exprima in kg, litri, bucati, metri lineari, patrati sau cubi, valoarea la data producerii evenimentului asigurat a partii din cantitatea totala care a fost distrusa in intregime;
    • la celelalte bunuri, valoarea la data producerii evenimentului asigurat a bunurilor distruse, din care se scade, cu acordul asiguratului, valoarea la aceeasi data a resturilor ce se mai pot intrebuinta sau valorifica;
   • In caz de paguba partiala cuantumul acesteia reprezinta:
    • la bunuri a caror cantitate se exprima in kg, litri, bucati, metri lineari, patrati sau cubi, valoarea la data producerii evenimentului asigurat a pierderii de calitate (deprecierii) a acelei parti din cantitatea totala care a ramas dupa paguba si care diminueaza valoarea bunurilor respective. Gradul de depreciere se stabileste in procente, pe baza examinarii bunurilor avariate;
    • la celelalte bunuri, costul reparatiilor partilor componente sau pieselor avariate, ori costul de inlocuire sau de reconditionare al acestora, din care se scade, cu acordul asiguratului, valoarea la data producerii evenimentului asigurat a resturilor ce se mai pot intrebuinta sau valorifica;
   • Din cuantumul despagubirii se scad ratele de prima datorate pana la sfarsitul perioadei de asigurare.
   • La cererea asiguratului, asiguratorul poate sa acorde avansuri pentru despagubiri ca urmare a unei pagube deja constatate.
   • Asiguratorul este indreptatit:
    • sa amane acordarea despagubirii daca, in legatura cu dauna, a fost instituita impotriva asiguratului o ancheta sau o procedura penala, pana la finalizarea anchetei, respectiv a procedurii penale;
    • sa nu plateasca despagubirea in cazul in care cererea de despagubire este frauduloasa ori are la baza declaratii false, sau daca asiguratul (sau prepusii sai) a contribuit in mod deliberat ori prin neglijenta grava la producerea daunei;
   • In cazul in care, la data formularii cererii de despagubire, exista o alta asigurare acoperind acelasi risc, asiguratorul va contribui la despagubire in mod proportional.
   • Daca asiguratul a comunicat Date inexacte sau incomplete ori daca nu a facut imediat comunicarea cu privire la modificarile aparute, asiguratorul are dreptul, inainte de producerea evenimentului asigurat, sa propuna asiguratului modificarea corespunzatoare a politei sau sa o denunte in cazul in care, cunoscand exact imprejurarile, nu ar fi incheiat-o.
   • Dupa producerea evenimentului asigurat asiguratorul are dreptul sa reduca despagubirea cuvenita corespunzator raportului dintre prima stabilita si cea care, cunoscandu-se exact imprejurarile, ar fi fost cuvenita, sau sa refuze plata despagubirii daca fata de acele imprejurari polita nu s-ar fi incheiat.
   • Reaua credinta dovedita sau evidenta a asiguratului absolva pe asigurator de obligaţiile de plata a despagubirii in cazul producerii evenimentului asigurat sau ii dau dreptul acestuia sa denunte polita cu efect imediat.
   • Dreptul de a ridica pretentii fata de asigurator privind plata unor despagubiri se stinge in termen de 2 ani de la data producerii evenimentului asigurat.

   Centrul de daune 
   Suna la 021.20.19.180 (1) (apelabil din reteaua Romtelecom)
   sau
   Formeaza tasta * (steluta) urmata de 21.20.19.18 (apelabil din reteaua Orange)
   Program: de LUNI pana VINERI, intre orele 8:00 si 20:00

   Fax: 0213.167.019

    Diverse: 

                  Asiguratorul este subrogat in drepturile asiguratului impotriva celor raspunzatori de producerea pagubei iar asiguratul este obligat sa-i prezerve acest drept asiguratorului, sub sanctiunea nedecontarii daunei.

                  Asiguratorul este exonerat de raspundere pentru partea din dauna ce ramane, in sarcina asiguratului fata de tertii prejudiciati, asiguratul raspunzand fata de acestia pentru partea din prejudiciu neacoperita prin asigurare.

                  Modificarea politei de asigurare se poate face numai prin intelegere scrisa intre parti.

                  Denuntarea politei de asigurare se poate face unilateral de catre fiecare parte in conditiile expres mentionate.

                  Orice diferent intre parti se solutioneaza pe cale amiabila sau in caz contrar in instantele de judecata din Romania.

                  Asiguratul poate apela la Fondul de Garantare a Asiguratilor care este gestionat de Autoritatea de Supraveghere din Romania in cazul in care asiguratorul se afla in procedura de faliment sau insolventa.