CMR - Polita de raspundere a transportatorului pentru marfurile transportate intern si international - EUROINS Romania Asigurare-Reasigurare

asigurari cmr euroins marfuri transport pitesti arges

ROMANIA, ILFOV, Voluntari, Sos. Bucuresti Nord, nr. 10, Global City Business Park, Cladirea O23, etaj 4.

office@euroins.ro

Tel:   021.317.07.41, 021.317.07.31, 021.317.07.11,

021.233.34.74, 021.317.07.35, 021.317.07.12,

021.317.07.40, 021.317.07.42

Fax:   021.317.07.18, 021.317.07.14

               SC Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA a fost fondata in 1994 de catre compania bulgara Euroins Insurance Group (EIG) care este de altfel actionarul majoritar. Fiind unul dintre cele mai mari si independente grupuri din regiune, EIG isi propune pe piata de asigurari din Romania, prin Euroins Romania, sa se pozitioneze in top 5 cei mai buni asiguratori si sa devina unul dintre cele mai respectate brand-uri. Propunandu-si o gama completa de riscuri acoperite, simplitate si transparenta, EUROINS Romania actioneaza pentru a se dezvolta pe linia corectitudinii si promptitudinii în prestarea fiecarui serviciu catre clientii sai.  In temeiul Tratatului privind functionarea Uniunii Europene care reglementeaza "Libertatea de stabilire si de prestare a serviciilor", SC Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA este autorizata sa desfasoare activitati pe piata de asigurari din Gibraltar, Franta, Italia, Austria, Germania, Ungaria. SC Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA este autorizata sa comercializeze produse de asigurare proprii, in Romania, fiind inregistrata in Registrul Asiguratorilor la numarul RA-010-10.04.2003.

Aspecte Generale: 

Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA ofera transportatorilor o polita CMR unica, care asigura raspunderea transportatorului in calitate de caraus, pentru marfurile transportate cu autovehicule, intern adica numai pe teritoriul Romaniei si international adica pe teritoriul Romaniei si in afara lui, cand locul primirii marfii si locul prevazut pentru predarea ei, asa cum sunt ele indicate in contracte, sunt situate in doua tari diferite, dintre care cel putin una dintre ele este tara semnatare a Conventiei C.M.R., daca nu s-a convenit altel intre parti.

              Asigurarea nu este valabila in cazul transportatorilor care sunt ei insisi proprietarii marfurilor transportate.

              Polita asigura standard:

 • pierderea partiala sau totala a marfurilor transportate;
 • intarzierea in livrarea marfii;
 • taxa de transport, taxele vamale si celelalte cheltuieli in legatura cu transportul marfii

                Suplimentar, se pot atasa la polita CMR si clauze suplimentare, la solicitarea scrisa a asiguratului si cu acordul asiguratorului, pentru care se plateste prima de asigurare suplimentara:

                In cazul cuplurilor cap tractor + semiremorca, asigurarea CMR se incheie numai pe semiremorca.

                In cazul cuplurilor autocamion + remorca, asigurarea CMR se incheie pe fiecare separat.

Obiectul Asigurarii: 

               Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA asigura, in baza politei de asigurare CMR, raspunderea asiguratului pentru marfa transportata in trafic rutier public, pentru pierderea totala sau partiala a marfii, cu conditia respectarii legislatiei aplicabile in transportul respectiv.

               Marfurile transportate sunt grupate in urmatoarele categorii:

 • Bunuri generale, altele decat cele de mai jos;
 • Marfuri perisabile (fructe si legume, produse alimentare, peste, carne, produse congelate, produse refrigerate, oua, etc) fara acoperirea riscului de defectare a agregatelor frigorifice;
 • Marfa in vrac (seminte, cereale, leguminoase, faina, zahar, sare si similare, materiale de constructie, materii prime/materiale, etc);
 • Mobila, cherestea, pal, placaj si similar, hartie si similare;
 • aparatura electronica/accesorii, electrice/electrocasnice, echipament stiintific/medical, aparate de masura/control;
 • Autovehicule/vehicule si utilaje nesupuse transporturilor agabaritice;
 • Bunuri casabile (obiecte din marmura, portelan, faianta, gresie, obiecte din sticla, etc);
 • Lichide in ambalaj de sticla, PET, butoaie, bidoane sau cisterne, inclusiv bauturi alcoolice;
 • Produse farmaceutice/parafarmaceutice;
 • Bunuri supuse transporturilor agabaritice/utilaje grele si/sau utilaje industriale;
 • Container;

               Daca vehiculul continand marfuri este transportat pe o parte a parcursului, pe cale ferata sau navigabila, fara descarcarea marfii din autovehicul, atunci asigurarea acopera intregul transport.

               Este acoperita raspunderea asiguratului pentru marfurile transportate cu vehicule rutiere, autoutilitare si vehicule tractate de tipul remorcilor si semiremorcilor, care sunt in proprietatea asiguratului sau nu (au la baza un contract de inchiriere, comodat, leasing, etc.) si care au fost comunicate, in scris asiguratorului, prin cererea chestionar. autovehiculele trebuie sa fie conduse de catre prepusii asiguratului.

               Polita de asigurare este valabila numai in cazul transporturilor efectuate conform legislatiei romane, numai daca transportatorul detine toate licentele si aprobarile legale necesare executarii transporturilor asigurate, iar transportul este efectuat in baza unui contract remunerat de transport rutier cu autovehicule.

               In schimbul platii unei prime de asigurare suplimentara, se poate asigura si containerul in care se depoziteaza marfa, la o suma asigurata de 10 000 euro dar numai pe timpul transportului si fara acoperirea riscului de furt.

Conditii de Preluare in Asigurare: 

              Pentru a putea sa incheie o polita de asigurare CMR, solicitantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • sa desfasoare activitate de transport rutier de marfuri si sa indeplineasca reglementarile legale pentru autorizarea ca operator de transport rutier;
 • sa intocmeasca Cererea Chestionar care contine informatii relevante despre solictant, despre activitatea de transport pe care doreste sa o desfasoare si riscurile la care se expune, despre mijloacele de transport pe care urmeaza sa le foloseasca in activitate, informatii care sunt esentiale pentru intocmirea politei CMR;
 • sa solicite sau nu, atasarea clauzelor suplimentare la polita de baza;
 • sa intocmeasca Specificatia care detaliaza bunurile sau raspunderile asigurate precum si sublimitele de raspundere ale asiguratorului;
 • sa participe la inspectia de risc si sa semneze raportul aferent, in cazul transportului de vehicule pe platforme;
 • sa puna la dispozitie asiguratorului Cartea de Identitate a Vehiculului asigurat, Certificatul de Inmatriculare al acestuia si Certificatul de Inregistrare al firmei;
 • sa detalieze istoricul de daune, daca este cazul;

              Cererea chestionar trebuie intocmita in oricare din urmatoarele situatii:

 • incheierea unei polite noi;
 • reinoirea unei polite existente, inainte de data expirarii acesteia;
 • alte situatii care presupun schimbari ale riscurilor asigurate;
Perioada Asigurata: 

               Asigurarea CMR de la Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA se incheie, de regula, pe o perioada de un an dar si pe perioade subanuale, iar perioada respectiva va fi specificata in polita. Intrarea in valabilitate se face cel mai devreme, incepand cu ora 00:00 a zilei urmatoare emiterii politei CMR iar iesirea din valabilitate se produce la ora 24:00 a ultimei zile de valabilitate inscrisa pe polita CMR.

               Polita poate fi incheiata si pe durata unui singur transport.

               Polita de asigurare CMR isi inceteaza valabilitatea si implicit inceteaza raspunderea asiguratorului, in urmatoarele cazuri:

 • la ora si ziua inscrise in polita de asigurare, ca si data de expirare;
 • in caz de dauna totala;
 • la data schimbarii proprietarului/utilizatorului interesului asigurabil;
 • cu acordul ambelor parti;
 • la ora 24.00 a datei de scadenta a ratei de prima daca dupa expirarea termenului de pasuire de 15 zile, nu s-a achitat rata scadenta;
 • prin denuntare unilaterala, sub forma unei scrisori recomanDate cu confirmare de primire, cu un preaviz de 30 zile;
 • ìn caz de forta majora;
 • prin desfiintarea de drept a contractului in cazul in care asiguratul nu-si indeplineste obligatiile contractuale;
Teritorialitate: 

               Polita de asigurare CMR de la Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA este valabila in cazul urmatoarelor tipuri de transporturi:

 • Transporturi interne, efectuate numai pe teritoriul Romaniei;
 • Transporturi internationale, efectuate intre doua tari diferite, dintre care cel putin una trebuie sa fie tara semnatara a Conventiei Internationale CMR;
Asiguratul: 

              Asiguratul in cadrul politei de asigurare CMR de la Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA este orice persoana fizica sau juridica mentionata in polita, care in calitate de transportator rutier de marfuri autorizat, isi asuma raspunderea executarii unui transport, in baza unui contract sau comenzi de transport, cu vehicule proprii, inchiriate sau luate in locatie de gestiune.

              Notiunii de asigurat ii sunt asimilati si prepusii acestuia si/ sau persoanele din conducere, cand acesti prepusi sau aceste persoane actioneaza in exercitiul functiilor lor.

              Asiguratul trebuie sa aiba toate licentele si aprobarile legale necesare pentru executarea transportului de marfuri.

Suma Asigurata: 

              Suma asigurata sau limita maxima a raspunderii asiguratorului, este acea valoare globala mentionata de catre solicitant in cererea chestionar si care reprezinta suma maxima, per eveniment si per intreaga perioada asigurata, in limita careia Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA poate acorda despagubiri asiguratului sau celor indreptatiti, in cazul producerii evenimentului asigurat, sau suma totala a despagubirilor ce se pot acorda pe toata perioada de valabilitate a asigurarii. In aceasta valoare globala sunt asigurate atat riscurile standard cat si cele acoperite prin clauzele suplimentare atasate politei CMR. Suma asigurata poate fi exprimata in RON sau EURO.

              Dupa ce se realizeaza despagubiri pentru daune partiale, suma asigurata se diminueaza cu valoarea acelor despagubiri iar noua suma astfel rezultata ramane valabila ca limita maxima de despagubire pana la expirarea politei CMR daca nu intervin intre timp si alte despagubiri. Reintregirea sumei asigurate pana la nivelul avut initial, la incheierea politei, se poate face la cererea asiguratului, cu aprobare din partea asiguratorului si contra platii unei prime de asigurare suplimentara.

              Pe durata asigurarii, suma asigurata poate fi majorata, cu conditia platii unei primei suplimentare de asigurare.

              In cazurile in care, asigurarea s-a incheiat pentru limita raspunderii inferioara valorii bunurilor, despagubirea se reduce corespunzator raportului dintre suma prevazuta in polita si valoarea bunurilor la data producerii evenimentului asigurat.

              In schimbul platii unei prime de asigurare suplimentara, se poate asigura si containerul in care se depoziteaza marfa, la o suma asigurata de 10 000 euro dar numai pe timpul transportului si fara acoperirea riscului de furt.

Prima de Asigurare: 

              Prima de asigurare pe polita CMR reprezinta suma datorata de asigurat in schimbul obligatiei pe care si-o asuma Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA, de plata a indemnizatiei de asigurare (despagubire) in caz de producere a riscurilor asigurate. Ea rezulta, in urma aplicarii, la valoare sumei asigurate, a unei cote de prima, procentuala, stabilita de catre asigurator in functie de anumite criterii. Este exprimata valoric, in moneda incheierii contractului, RON sau EURO si poate fi achitata integral la emiterea politei CMR sau intr-un numar de maxim 4 rate acceptate de catre asigurator. Sumele in valuta se achita in RON la cursul BNR valabil pentru ziua efectuarii platii.

              In cazul platii primei anuale in rate, ratele urmatoare primei rate (care se incaseaza obligatoriu in ziua emiterii politei) beneficiaza de un termen de pasuire la plata, de 15 zile calendaristice, de la data scadenta pentru rata respectiva. Neachitarea unei rate de primă la data scadenta are drept consecinta rezilierea automata a politei de asigurare incepand cu ora 24:00 a datei de scadenta, fara restituirea ratelor deja achitate, fara punere in intarziere sau alta formalitate.

              La cererea asiguratului contractul poate fi repus in vigoare, daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii: ratele restante si cele scadente au fost platite, asiguratul renunta in scris la pretentii de despagubire pentru daunele survenite in perioada suspendarii politei. Data repunerii in vigoare trebuie sa fie inclusa in perioada de valabilitate a politei.

              In cazul cuplurilor autotractor si semiremorca, prima de asigurare se stabileste pe semiremorca. Daca asiguratul asigura mai multe cupluri pe aceeasi polita, atunci prima de asigurare trebuie sa se stabileasca pentru toate cuplurile numai pe semiremorci. In cazul cuplurilor formate din autocamion si remorca, prima de asigurare se calculeaza pentru autocamion si separat pentru remorca.

              In cazul asigurarii incheiate pe durata unui singur transport prima se plateste anticipat si integral.

ATENTIE! Asiguratorul nu are obligatia de a-i notifica asiguratului datele de scadenta ale primelor de asigurare.

Sistemul de Fransize: 

              Polita de asigurare CMR a raspunderii transportatorului in calitate de caraus, pentru marfurile transportate cu autovehicule, in trafic intern si international, de la Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA poate fi incheiata cu sau fara fransize deductibile per eveniment, in functie de anumite criterii stabilite de catre asigurator.

               In cazul furtului, se aplica o fransiza de 10% din dauna, minim 250 EUR, din suma asigurata, pentru perioada ce depaseste timpul obligatoriu de odihna.

               fransiza deductibila obligatorie de 5% din dauna, minim 0,5% din suma asigurata pentru daune produse la bunurile casabile, transportate (obiecte din marmura, portelan, faianta, gresie, obiecte din sticla, etc).

               fransiza deductibila obligatorie de 5% din dauna, minim 0,5% din suma asigurata pentru daune produse la lichide in ambalaj de sticla, PET, butoaie, bidoane sau cisterne, inclusiv bauturi alcoolice, , transportate.

Riscuri Asigurate Standard: 

              Riscurile standard asigurate prin polita de asigurare CMR a raspunderii transportatorului in calitate de caraus, pentru marfurile transportate cu autovehicule, in trafic intern si international, de la Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA sunt:

 • pierderea partiala sau totala a marfurilor transportate;
 • intarzierea in livrarea marfii;
 • taxa de transport, taxele vamale si celelalte cheltuieli in legatura cu transportul marfii

              Aceste riscuri sunt completate de prevederile articolelor 17, 18, 23, 24, 25 si 26 din Conventia Internationala CMR, privind raspunderea transportatorului.

              Art. 17 - 1. Transportatorul este raspunzator pentru pierderea totala sau partiala sau pentru avariere, produse intre momentul primirii marfii si cel al eliberarii acesteia, cit si pentru intirzierea in eliberare.
                           2. Transportatorul este exonerat de aceasta raspundere daca pierderea, avaria sau intirzierea a avut drept cauza o culpa a persoanei care are dreptul sa dispuna de marfa, un ordin al acesteia nerezultind dintr-o culpa a transportatorului, un viciu propriu al marfii sau circumstante pe care transportatorul nu putea sa le evite si ale caror consecinte nu le putea preveni.
                           3. Transportatorul nu poate invoca, pentru a fi exonerat de raspundere, nici defectiunea vehiculului pe care-l foloseste pentru efectuarea transportului, nici culpa persoanei de la care a inchiriat vehiculul sau a
prepusilor acesteia.
                           4. Tinind cont de articolul 18 paragrafele 2 pina la 5, transportatorul este exonerat de raspundere daca pierderea sau avaria rezulta din riscurile particulare inerente uneia sau mai multora dintre urmatoarele
fapte:
                                             a) folosirea de vehicule descoperite, fara prelate, daca aceasta folosire a fost convenita intr-un mod expres si mentionata in scrisoarea de trasura;
                                             b) lipsa sau defectuozitatea ambalajului pentru marfurile expuse prin felul lor la stricaciuni sau avariere, cind aceste marfuri nu sint ambalate sau sint rau ambalate;
                                             c) manipularea, incarcarea, stivuirea sau descarcarea marfii de catre expeditor sau destinatar sau de catre persoane care actioneaza in contul expeditorului sau al al destinatarului;
                                             d) natura unor marfuri expuse, datorita cauzelor inerente insesi naturii lor, fie la pierdere totala sau partiala, fie la avarie in special prin spargere, rugina, deteriorare interna si spontana, uscare, curgere, pierdere normala sau prin actiunea insectelor sau a rozatoarelor;
                                             e) insuficienta sau imperfectiunea marcajelor sau a numerelor coletelor;
                                             f) transportul de animale vii.

                           5. Daca in baza prezentului articol, transportatorul nu raspunde de unii factori care au cauzat dauna, raspunderea sa nu este angajata decit in masura in care factorii de care el raspunde, in baza prezentului articol, au contribuit la dauna.
               Art. 18 - 1. Sarcina probei ca pierderea, avaria sau intirzierea eliberarii a avut drept cauza unul dintre factorii prevazuti in articolul 17 paragraful 2 incumba transportatorului.
                            2. Cind transportatorul stabileste ca, tinind seama de circumstantele de fapt, pierderea sau avarierea a putut sa rezulte din unu sau mai multe riscuri particulare prevazute in articolul 17 paragraful 4, exista prezumtia ca ea a rezultat din aceasta cauza. Cel in drept poate totusi sa faca dovada ca dauna nu a avut drept cauza in intregime sau partial unul dintre aceste riscuri.
                            3. Prezumtia aratata mai sus nu este aplicabila in cazul prevazut de articolul 17 paragraful 4 a), daca este vorba de o pierdere anormala sau o pierdere de colete.
                            4. Daca transportul este efectuat cu ajutorul unui vehicul amenajat in vederea protejarii marfurilor impotriva influentei caldurii, a frigului, a variatiilor de temperatura sau a umiditatii aerului, transportatorul nu poate invoca beneficiul prevederilor articolului 17 paragraful 4 d) decit daca face dovada ca toate masurile care ii incumba, tinind cont de circumstante, au fost luate in ceea ce priveste alegerea, intretinerea si folosirea acestor amenajari si ca el s-a conformat instructiunilor speciale care i-au fost Date.
                            5. Transportatorul nu poate invoca beneficiul prevederilor articolului 17 paragraful 4 f) decit daca face dovada ca toate masurile care ii incumba in mod normal, tinind cont de circumstante, au fost luate si ca el s-a conformat instructiunilor speciale care i-au fost Date.
              Art. 23 - 1. Cind, in conformitate cu dispozitiile prezentei conventii, este pusa in sarcina transportatorului o despagubire pentru pierderea totala sau partiala a marfii, aceasta despagubire este calculata dupa valoarea marfii la locul si in momentul primirii acesteia pentru transport.
                           2. Valoarea marfii este determinata pe baza cursului bursei sau, in lipsa acestuia, pe baza pretului curent al pietei, sau, in lipsa amindurora, pe baza valorii uzuale a marfurilor de acelasi fel si de aceeasi calitate.
                           3. Totusi, cuantumul despagubirii nu poate depasi 8,33 DST (drepturi speciale de tragere) stabilit de Fondul Monetar International valabil la data producerii evenimentului asigurat, pentru fiecare kilogram de marfa bruta.
                           4. In plus, se restituie taxa de transport, taxele vamale si alte cheltuieli ivite cu ocazia transportului marfii, in totalitate in caz de pierdere totala si proportional in caz de pierdere partiala; alte daune-interese pentru
pierdere nu sint datorate.
                           5. In caz de intirziere, daca cel in drept face dovada ca din aceasta intirziere a rezultat un prejudiciu, transportatorul este tinut sa plateasca daune care nu pot depasi pretul transportului.
                           6. O despagubire mai mare nu poate fi pretinsa decit in caz de declarare a valorii marfii sau de declarare de interes special la predare, conform articolelor 24 si 26.
                Art. 24 - Expeditorul poate sa declare in scrisoarea de trasura, contra platii unui supliment de pret convenit, o valoare a marfii care depaseste limita mentionata in paragraful 3 al articolului 23 si, in acest caz, valoarea declarata inlocuieste aceasta limita.
                Art. 25 - 1. In caz de avarie, transportatorul plateste contravaloarea deprecierii marfii, calculata pe baza valorii stabilite in conformitate cu articolul 23 paragrafele 1, 2 si 4.
                             2. Totusi, despagubirea nu poate sa depaseasca:
                                                a) daca totalul expeditiei este depreciat prin avarie, suma care ar fi trebuit platita in caz de pierdere totala;
                                                b) daca numai o parte a expeditiei a fost depreciata prin avarie, suma care ar trebui platita in caz de pierdere a partii depreciate.
                Art. 26 - 1. Expeditorul poate fixa, facind mentiunea respectiva in scrisoarea de trasura si contra platii un supliment de pret stabilit convenit, suma care reprezinta un interes special la eliberare, pentru cazul unei pierderi sau avarii si pentru cazul depasirii termenului convenit.
                             2. Daca a fost facuta o declaratie de interes special la eliberare, poate fi ceruta - independent de despagubirile prevazute in articolele 23, 24 si 25 si pina la concurenta contravalorii interesului declarat - o despagubire egala cu paguba suplimentara pentru care s-a facut dovada.

  Riscuri Excluse: 

                Riscurile excluse in polita de asigurare CMR a raspunderii transportatorului in calitate de caraus, pentru marfurile transportate cu autovehicule, in trafic intern si international, de la Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA sunt:

  • pierderea, deteriorarea marfii sau depasirea termenului de livrare a avut drept cauza o culpa a persoanei care are dreptul sa dispuna de marfa sau un ordin al acesteia;
  • utilizarea vehiculelor descoperite si fara prelata;
  • deteriorarea ambalajului si a marfurilor transportate datorita patrunderii precipitatiilor de orice natura in interiorul autovehiculului fara ca prelata sa fie afectata de un eveniment rutier;
  • pagube datorate depasirii termenului de livrare din cauze neimputabile asiguratului;
  • lipsa, insuficienta, defectuozitatea ambalajului ori ambalarea si pregatirea insuficienta sau necorespunzatoare de catre expeditor;
  • manipularea, incarcarea, stivuirea, descarcarea sau ancorarea necorespunzatoare in vehicul a marfii de catre expeditor, destinatar, asigurat sau alte persoane care actioneaza in contul acestora;
  • viciu propriu sau natura marfii asigurate (ex: spargerea, ruginirea, deteriorarea interna si spontana, uscarea, scurgerea, evaporarea, actiunea insectelor sau rozatoarelor);
  • pierderea bunurilor transportate datorita insuficientei sau imperfectiunii marcajelor aplicate de expeditor pe colete;
  • influenta temperaturii ca urmare a absentei, proastei functionari, ineficientei sau opririi aparatelor frigorifice sau de incalzire ale vehiculelor;
  • depasirea termenului de livrare din cauze care nu pot fi puse pe seama asiguratului;
  • pagube cauzate unei parti a marfurilor transportate de catre alte marfuri transportate;
  • pagube produse de ape, incendiu, explozie si de influenta temperaturii atmosferice atunci cand, in cursul transportului, marfurile sunt descarcate din vehicul in incaperile utilizate sau aflate in exploatarea asiguratului;
  • pagube indirecte (scaderea pretului marfurilor, diferentele de curs valutar);
  • daunele produse cu intentie de asigurat sau de prepusii acestuia;
  • cheltuieli facute pentru transformarea sau imbunatatirea marfurilor in comparatie cu starea lor la momentul inceperii raspunderii, cele pentru repararea unor avarii sau distrugeri produse de cauze necuprinse in asigurare si nici cele pentru reparatii, reconditionari sau restaurari nereusite;
  • folosirea de autovehicule neadaptate specificului marfurilor transportate;
  • razboi, invazie, acte ale unui dusman extern, ostilitati (indiferent daca razboiul a fost sau nu declarat), razboi civil, insurectie, rebeliune, revolutie, putere (dictatura) militara sau uzurpare de putere, tulburari civile, revolte, greve, acte de terorism sau sabotaj, sechestrare, rechizitionare, expropiere cu forta sau ocupare ilegala;
  • efecte directe sau indirecte ale exploziei atomice, ale radiatiilor sau infestarii radioactive ca urmare a folosirii energiei atomice sau materialelor fisionabile;
  • violare a embargoului, contrabanda, comert prohibit sau clandestin, confiscare, amenzi de orice fel, cheltuieli penale;
  • carantina, dezinsectie, masuri sanitare;
  • poluarea si/sau contaminarea din orice cauza;
  • conducerea vehicului de catre o persoana care avea in sange o imbibatie alcoolica ce depaseste limita legala sau era in stare de ebrietate ori se afla sub influenta bauturilor alcoolice sau a narcoticelor;
  • conducerea vehiculului de catre o persoana care nu are autorizatie sau permis valabil de conducere pentru categoria respectiva de vehicul rutier, careia permisul de conducere i-a fost retras, anulat sau retinut in vederea anularii, ori ca urmare a suspendarii dreptului de a conduce;
  • conducerea vehiculului de catre o persoana care dupa producerea accidentului s-a sustras de la recoltarea probelor biologice in vederea stabilirii alcoolemiei ori a parasit locul accidentului, in situatiile in care acest fapt nu este permis prin dispozitiile legale;
  • vehiculul nu avea inspectia tehnica periodica valabila;
  • nu s-au respectat restrictiile de greutate sau gabarit depasit impuse pe sectorul de drum unde s-a produs accidentul;
  • nerespectarea perioadelor de conducere/de odihna impuse prin lege;
  • daunele la marfurile asigurate din autovehicule, daca autovehiculele nu sunt identificate prin serie sasiului si/sau numarul de inmatriculare in polita;
  • Sunt excluse din asigurare raspunderile pentru daune produse urmatoarelor marfuri:
   • bunuri transportate sub regim ADR (substante si obiecte explosive, gaze, lichide inflamabile, substante solide inflamabile, substante autoreactive si substante explozive, desensibilizate solide, substante care se aprind spontan, substante care, la contactul cu apa degaja gaze inflamabile, substante comburante, peroxizi organici, substante toxice, substante infectioase, substante radioactive, substante corosive, substante si obiecte periculoase diverse);
   • transporturi funerare;
   • transporturile efectuate pe baza conventiilor postale internationale;
   • transporturile efectelor de stramutare;
   • transporturile animalelor vii;
   • bijuterii, perle, pietre pretioase, obiecte de arta si de colectie sau cu valoare artistica, stiintifica sau istorica;
   • metale pretioase, bani, bilete de banca, monede, cecuri, actiuni, obligatiuni, cupoane sau alte hartii de valoare;
   • carbid ambalat in butoie metalice, azbociment;
   • produse alcoolice si tigari;
  • Raspunderea pentru transportul unora din bunurile enumerate mai jos poate fi inclusa in asigurare, la cererea scrisa a asiguratului, prin plata unei prime suplimentare si inscrierea acestora in polita:
   • fructe si legume, produse alimentare;
   • marfa in vrac, seminte, cereale, leguminoase, faina, zahar, sare si similare, ciment, ipsos si similare;
   • mobila, cherestea, pal, placaj si similare;
   • aparatura electronica/accesorii, echipament stiintific/medical;
   • blanuri;
   • bunuri emailate si vopsite;
   • bunuri supuse transporturilor agabaritice;
   • becuri, termometre;
   • obiecte din marmura, portelan, faianta;
   • lichide in ambalaj de sticla, butoaie, bidoane sau cisterne;
   • oua;
   • marfa in vehicule tip cisterna;
   • sticla;
   • autovehicule;
   • alte bunuri;
  • in orice actiune, proces sau alta procedura judecatoreasca, in care asiguratorul pretinde ca, in conformitate cu excluderile de mai sus, raspunderea nu este asigurata prin polita de asigurare, sarcina probei de acoperire prin asigurare revine asiguratului;
  • organele de politie nu confirma furtul;
  • la comiterea furtului a contribuit prin actiuni sau inactiuni frauduloase orice angajat al asiguratului/contractantului, actionand singur sau n asociere cu altii, prin acte de complicitate;
  • furtul a fost comis cu ajutorul cheilor originale lasate nesupravegheate in locuri publice sau in alt vehicul/incredintate personalului angajat (responsabil) din parcari sau alte locuri de stationare;
  • furtul savarsit pe durata stationarii a fost favorizat de nerespectarea regulilor generale de prevenire a furtului;
  • furtul savarsit in timpul mersului, cu exceptia cazurilor de talharie;
  • nu se despagubeste disparitia marfii transportate, a carei cauza nu poate fi explicata;
  • bunurile nu au fost mentinute la temperatura optima de pastrare in conformitate cu caracteristicile acestora;
  • nerespectarea in intregime sau in parte a lantului frigorific;
  • depasirea masei de incarcare recomandata pentru transport;
  • aparatul frigorific a fost instalat improvizat pe vehiculul de transport;
  • utilizarea necorespunzatoare a aparatului frigorific;
  • la descarcare, marfurile sunt constatate ca alterate iar diagramele termograf nu acopera toata durata de timp de la incarcare pana la descarcare;
  • la descarcare, marfurile transportate sunt constatate ca depreciate dar conform diagramei termograf temperatura indicata in comanda de transport a fost respectata pe toata durata transportului;
  • pagube produse containerelor transportate prin zgarierea acestora, deteriorarea marcajelor inscriptionate si/sau vopselei, ruginirea, oxidarea sau contaminarea din orice cauza;
  Clauze Suplimentare: 

                La polita de asigurare CMR a raspunderii transportatorului in calitate de caraus, pentru marfurile transportate cu autovehicule, in trafic intern si international, de la Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA pot fi atasate urmatoarele clauze, in baza obtinerii aprobarii asiguratorului si in schimbul platii unei prime de asigurare suplimentare:

  • Clauza suplimentara pentru acoperirea riscului de furt
   • se acorda despagubiri pentru pagubele produse in cazul furtului prin efractie sau talharie al marfurilor transportate cu autovehicule, precum si furtul acestora simultan cu furtul autovehiculului, produs in timpul transportului acoperit prin polita de asigurare;
   • Reguli generale de prevenire a furtului:
    • in cazul producerii furtului de marfa in timpul stationarii vehiculului, asiguratorul va plati despagubirea numai daca sunt indeplinite simultan urmatoarele conditii:
     • autovehiculul este dotat cu un dispozitiv antifurt;
     • in absenta conducatorului auto, dispozitivul antifurt este activat, portierele si usile vehiculului sunt inchise cu cheia, geamurile sunt ridicate la maximum, prelata se afla in stare buna si este fixata corespunzator, toate caile de acces sunt inchise cu cheia si nici o cheie/telecomanda nu se gaseste in interiorul vehiculului;
     • autovehiculul este parcat in locuri special amenajate, supravegheate si autorizate pentru parcarea autovehiculelor de transport marfa;
  • Clauza suplimentara pentru acoperirea deprecierii marfurilor perisabile datorita defectarii agregatelor frigorifice
   • acopera prejudiciile datorate deprecierii marfurilor perisabile datorita defectarii agregatelor frigorifice din raspunderea transportatorului, instalate in vehiculele rutiere nominalizate in polita de asigurare incheiata, doar in cazul in care acestea au loc ca urmare a nefunctionarii timp de cel putin 24 ore consecutive a instalatiei frigorifice;
  • In schimbul platii unei prime de asigurare suplimentara, se poate asigura si containerul in care se depoziteaza marfa, la o suma asigurata de 10 000 euro dar numai pe timpul transportului si fara acoperirea riscului de furt.
  Obligatiile Asiguratului: 

                 Principalele obligatii pe care asiguratul le are prin polita de asigurare CMR, de la Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA sunt:

  • Asiguratul este obligat sa ia masuri potrivit cu imprejurarile si in conformitate cu dispozitiile legale, pentru executarea corespunzatoare a transportului, pastrarea si paza bunurilor aflate in custodia sa si de limitare a eventualelor pagube aparute pe timpul transportului;
  • Asiguratul este obligat sa intretina autovehiculele/autovehiculul in bune conditii astfel incat sa se contribuie la prevenirea producerii unui eveniment asigurat;
  • Asiguratul este obligat ca in situatia in care manipularea, incarcarea, stivuirea, descarcarea in vehicul a marfii de catre expeditor, destinatar, asigurat sau alte persoane care actioneaza in contul acestora sunt deficitare, sa se mentioneze aceste aspecte in scrisoarea de trasura (CMR) inainte de a prelua marfa pentru transport;
  • Asiguratul este obligat sa asigure (ancoreze) marfa in conformitate cu natura, dimensiunea si greutatea acesteia in asa fel incat aceasta sa nu se deplaseze pe timpul transportului;
  • Asiguratul este obligat sa nu incarce autovehiculul peste sarcina utila de transport;
  • Pe parcursul derularii contractului, asiguratul este obligat sa indeplineasca eventualele recomandari facute de asigurator cu privire la evitarea producerii unui eventual prejudiciu;
  • Asiguratul este obligat sa comunice in scris informatii esentiale referitoare la risc, pe care le cunoaste, sau orice modificare a celor initiale, survenita in perioada de valabilitate a contractului (adresa si obiectul de activitate, caracteristicile si intinderea geografica a transporturilor efectuate, majorarea limitelor raspunderilor sale, etc.);
  • Daca asiguratul nu respecta obligatiile prevazute mai sus, atunci asiguratorul are dreptul:
   • inainte de producerea evenimentului asigurat, sa propuna asiguratului modificarea corespunzatoare a politei de asigurare sau sa denunte asigurarea, incepand cu ziua urmatoare datei instiintarii asiguratului, fara sa se restituie primele de asigurare incasate. Polita de asigurare poate fi repusa ìn vigoare, in baza unui supliment de asigurare, dupa remedierea neregulilor constatate;
   • dupa producerea evenimentului asigurat, sa refuze plata despagubirii, daca fata de acele imprejurari nu ar fi incheiat polita de asigurare;
  • Asiguratul are obligatia sa plateasca primele de asigurare in cuantumul si la termenele stabilite in polita de asigurare;
  • In cazul producerii evenimentului/riscului asigurat, asiguratul este obligat:
   • sa instiinteze in maximum 24 de ore, in scris, asiguratorul despre producerea evenimentului asigurat, in instiintarea de dauna precizandu-se felul marfurilor avariate sau distruse, data, locul, cauzele si imprejurarile producerii evenimentului asigurat, locul unde se afla marfurile avariate sau distruse, destinatia unde trebuie sa ajunga marfurile, precum si marimea estimata a pagubei;
   • sa instiinteze imediat, daca este cazul, potrivit practicii din tara respectiva, organele de politie, unitatile de pompieri sau alte organe de cercetare, cele mai apropiate de locul producerii evenimentului si dupa caz, corespondentii din strainatate, solicitand intocmirea de acte cu privire la cauzele si imprejurarile producerii evenimentului si la pagubele produse;
   • sa faca dovada ca dauna pentru care solicita despagubirea, este acoperita de polita de asigurare;
   • sa ia masuri pentru limitarea pagubelor si salvarea marfii transportate, pastrarea si paza marfurilor ramase si pentru prevenirea degradarilor ulterioare;
   • sa puna la dispozitia asiguratorului toate actele si dovezile necesare pentru verificarea existentei si valorii marfurilor avariate, precum si pentru constatarea, evaluarea si stabilirea despagubirilor;
  • Sub sanctiunea pierderii dreptului la despagubire, asiguratul este obligat sa instiinteze asiguratorul despre orice proces in care este implicat si are legatura cu o dauna produsa la marfa transportata;
  • In caz de neindeplinire a obligatiilor prevazute mai sus, asiguratorul are dreptul sa refuze plata despagubirilor, daca din acest motiv nu s-a putut determina cauza producerii evenimentului precum si intinderea si valoarea prejudiciului;
  • Asiguratul are obligatia sa instruiasca, in scris, prepusii sai in legatura cu masurile generale de prevenire a furtului;
  • In cazul producerii daunei, asiguratul/conducatorul auto este obligat:
   • sa ia toate masurile pentru pastrarea si paza obiectelor ramase, sa aiba grija ca toate urmele furtului sa ramana neatinse pana la cercetarea faptului de catre organele de politie si sa ia, potrivit imprejurarilor, masuri pentru limitarea pagubei;
   • sa instiinteze imediat organele de politie sau alte organe abilitate/de cercetare in raza carora s-a produs evenimentul asigurat;
   • sa comunice organelor de politie sau altor organe abilitate orice informatii ce ar putea duce la gasirea bunurilor si sa faca demersurile necesare pentru redobandirea acestora, chiar daca s-a platit despagubirea de catre asigurator;
   • sa comunice asiguratorului gasirea bunurilor, in termen de maximum 5 zile de la data instiintarii de catre organele de politie;
  • Asiguratul este obligat sa efectueze demersurile necesare redobandirii bunurilor furate, iar in cazul in care acestea au fost gasite, sa instiinteze asiguratorul in maximum 5 zile lucratoare, indiferent daca acest moment este anterior sau ulterior platii despagubirii;
  • Daca bunurile furate au fost gasite ulterior platii despagubirii, asiguratul este obligat sa restituie asiguratorului, in termen de 15 zile, despagubirea incasata sau diferenta dintre aceasta si costul reparatiei/inlocuirii partilor avariate/incomplete;
  • Sa foloseasca vehicule ale caror aparate frigorifice sunt functionale, au inspectia tehnica periodica valabila in momentul aparitiei defectiunii si pot inregistra temperaturile pe parcursul a cel putin 24 de ore pe diagrama termograf;
  • Conducatorul vehicului de transport sa aiba instructajul facut si sa stie sa utilizeze aparatul frigorific;
  • Pe toata durata transportului asiguratul este obligat sa asigure mentinerea continua a produselelor sub actiunea temperaturilor scazute, astfel incat sa asigure temperatura recomandata de expeditor in comanda de transport;
  • Imediat dupa constatarea functionarii defectuoase sau defectarii aparatului frigorific, dar nu mai tarziu de 4 ore de la defectare, sa anunte unitatea service agreata pentru repararea aparatului frigorific si conducerea transportatorului asigurat in vederea interventiei si repararii acestuia in cel mai scurt timp sau daca este posibil mutarea marfurilor transportate intr-un vehicul al carui aparat frigorific functioneaza;
  Obligatiile Asiguratorului: 

                 Principalele obligatii, pe care Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA le are in calitatea sa de asigurator, prin polita de asigurare CMR sunt:

  • se obliga ca la producerea evenimentului asigurat, sa-l despagubeasca pe asigurat in forma si in cuantumul prevazut in contractul de asigurare;
  • va instiinta in scris, pe asigurat cu privire la motivele privind neacoperirea totala sau partiala a daunei;
  • amana plata despagubirii daca in legatura cu evenimentul care a produs dauna, a fost instituita impotriva asiguratului sau a prepusilor acestuia o procedura penala, pana la finalizarea acesteia;
  • refuza plata despagubirii daca:
   • asiguratul nu si-a indeplinit obligatiile din contract, in masura in care din acest motiv nu a putut determina cauza producerii riscului asigurat, marimea daunei sau cuantumul despagubirii datorate;
   • cererea de despagubire este frauduloasa sau are la baza declaratii false;
   Procedura Daune: 
   • Constatarea si evaluarea pagubelor se fac de catre asigurator, direct sau prin imputerniciti, impreuna cu asiguratul si pagubitul sau imputernicitii lor, sau prin experti, daca s-a convenit in acest mod;
   • In cazul producerii evenimentului asigurat in afara teritoriului Romaniei, constatarea pagubelor se face fie de catre imputernicitul asiguratorului din tara respectiva, fie de catre o alta firma specializata din strainatate angajata de catre beneficiarul marfii;
   • Stabilirea si plata despagubirilor se fac de catre asigurator, in baza documentatiei complete furnizate de asigurat privind cauzele si imprejurarile in care s-a produs evenimentul asigurat:
    • fotocopia contractului de transport si/sau a comenzii de transport din care sa rezulte conditiile concrete in care ar fi trebuit sa se execute transportul (felul mijlocului de transport, data si locul incarcarii, ruta, durata de transport, temperatura necesara transportului pentru marfurile perisabile, etc);
    • fotocopia scrisorii de trasura (CMR) completata cu toate datele cerute de formular pentru transportul respectiv, iar in cazul pierderilor sau avariilor aparente, sa existe mentiunea facuta de catre destinatar;
    • fotocopii ale facturilor marfii transportate, din care sa rezulte tipul si cantitatea marfii transportate, precum si pretul acesteia per kg./buc./etc;
    • in cazul nerespectarii duratei transportului prevazute in contract, din motive neimputabile asiguratului, acte oficiale din care sa rezulte cauzele intarzierii;
    • declaratia conducatorului auto din care sa rezulte cauzele si imprejurarile si vinovatia in producerea degradarii marfurilor transportate;
    • fotocopie dupa foaia de parcurs pentru transportul respectiv;
    • fotocopie a diagramelor tahograf, corespunzatoare perioadei transportului;
    • fotocopie a diagramei termograf, daca este cazul;
    • in cazul marfurilor perisabile, fotocopie dupa certificatul fitosanitar care insoteste marfa pe timpul transportului;
    • fotocopie dupa documentul de plata a taxelor de transport, a taxelor vamale si a altor eventuale cheltuieli ivite cu ocazia transportului;
    • fotocopie a declaratiei vamale;
    • cererea de despagubire a pagubitului catre asigurat;
    • cererea de plata transmisa de pagubit asiguratului si fotocopia documentului de plata prin care asiguratul a despagubit pagubitul (daca asiguratul a platit deja pentru prejudiciul produs);
    • cererea de despagubire a asiguratului catre asigurator;
    • rezervele si protestele adresate in scris de destinatarul marfii, in cazul pierderilor sau avariilor neaparente;
    • proces – verbal de constatare a pagubelor:
     • in cazul in care acesta se intocmeste in Romania, va fi incheiat cu participarea a cate unui reprezentant din partea asiguratului, a beneficiarului (proprietarului marfii), a asiguratorului si, daca se convine, a unui expert neutru;
     • in cazul in care acesta se intocmeste in strainatate de catre o firma specializata, la cererea beneficiarului se va anexa fotocopia documentelor de constatare (traduse si legalizate);
     • in cazurile de dauna provocate marfii ca urmare a unui accident de circulatie se vor anexa si urmatoarele:
      • documente sau Date privind celalalt vehicul implicat in accident (numar de inmatriculare, numele si prenumele conducatorului auto, adresa completa a proprietarului vehiculului);
      • procesul verbal de constatare a accidentului, eliberat de politie sau, dupa caz, copia documentului de asigurare (numarul documentului si societatea de asigurare emitenta);
    • fotografii ale marfii avariate;
    • modul de valorificare eventuala a recuperarilor;
    • eventualul proces-verbal de distrugere a marfii deteriorate, cu participarea beneficiarului, a asiguratului si a unui reprezentant al asiguratorului;
   • Cuantumul despagubirii, care se calculeaza pentru un eveniment, poate include:
    • dauna totala sau partiala a marfii transportate sau deprecierea ei;
    • prejudiciul creat de intarziere in livrarea marfii;
    • taxa de transport, taxele vamale si celelalte cheltuieli in legatura cu transportul marfii;
   • In caz de paguba totala, cuantumul despagubirii reprezinta valoarea marfurilor transportate, din care se scade, dupa caz, valoarea resturilor ce se mai pot recupera;
   • In caz de paguba partiala cuantumul despagubirii reprezinta:
    • costul reparatiei marfurilor avariate, sau costul de inlocuire, reconditionare sau restaurare, din care se scade valoarea resturilor ce mai pot fi valorificate sau intrebuintate (valoare ce se stabileste de comun acord cu pagubitul);
    • valoarea pierderii de calitate (deprecierii) care diminueaza valoarea marfurilor respective. Gradul de depreciere se stabileste pe baza de expertiza si este dat in procente, comparativ cu starea lor la data si locul incarcarii;
   • Despagubirea se calculeaza in functie de valoarea marfii la locul si data incarcarii;
   • Valoarea marfii este in conformitate cu factura care insoteste marfa pe timpul transportului;
   • In cazul in care in factura se mentioneaza numai costurile de procesare ale expeditorului, atunci asiguratul trebuie sa furnizeze documentele doveditoare, de la pagubit, pentru intreaga valoare;
   • In cazul in care nu exista facturi privind valoarea marfii transportate, atunci ea se determina pe baza valorii uzuale a marfurilor de acelasi fel si calitate;
   • Despagubirea nu poate depasi:
    • limita maxima a raspunderii acoperite prin contractul de asigurare;
    • cuantumul pagubei;
    • pentru transporturile internationale, valoarea bunurilor preluate in custodie de asigurat, stabilita conform art. 23 din Conventia CMR (daca nu s-a convenit altfel cu asiguratorul, conform art. 24 din Conventia CMR);
    • pentru transporturile nationale, limita de raspundere prevazuta prin reglementarile legale privind transportul de marfuri pe teritoriul Romaniei in vigoare la data evenimentului;
   • Din cuantumul despagubirii, se scad fransizele deductibile si orice prime de asigurare datorate de catre asigurat pana la sfarsitul perioadei de asigurare;
   • despagubirile se platesc in LEI, indiferent de valuta in care s-a emis polita, la cursul BNR din data producerii evenimentului asigurat;
   • Dupa fiecare dauna, suma asigurata se micsoreaza cu incepere de la data platii despagubirii, pentru restul perioadei asigurarii, cu suma cuvenita drept despagubire, asigurarea continuand pentru suma ramasa, fara modificarea primei. Reintregirea sumei asigurate se face numai printr-o asigurare suplimentara, in schimbul platii unei prime aditionale corespunzatoare;
   • Asiguratorul este indreptatit:
    • sa amane acordarea despagubirii, daca in legatura cu dauna a fost instituita impotriva asiguratului o ancheta sau o procedura penala, pana la finalizarea anchetei, respectiv a procedurii penale;
    • sa nu plateasca despagubirea in cazul in care cererea de despagubire este frauduloasa ori are la baza declaratii false, sau daca asiguratul (sau orice alta persoana actionand in numele sau) a contribuit in mod deliberat la producerea daunei;
    • in cazul in care, la data formularii cererii de despagubire, exista o alta asigurare incheiata pentru aceeasi raspundere, relativ la aceleasi bunuri: asiguratorul va plati proportia din totalul sumelor asigurate asumate de toti asiguratorii corespunzatoare sumei asigurate asumata prin polita si pana la concurenta acesteia;

   Notificare daune:

   Call Center Constatare daune

   Tel: 031.9107, 031.9108

   Email: daune.tara@euroins.rodaune.bucuresti@euroins.ro

    - de LUNI pana VINERI, intre 7:00 – 22:00 si SAMBATA-DUMINICA, intre 10:00 – 19:00

   Diverse: 

                 Asiguratorul este subrogat in drepturile asiguratului impotriva celor raspunzatori de producerea pagubei iar asiguratul este obligat sa-i prezerve acest drept asiguratorului, sub sanctiunea nedecontarii daunei.

                 Asiguratorul este exonerat de raspundere pentru partea din dauna ce ramane, in sarcina asiguratului fata de tertii prejudiciati, asiguratul raspunzand fata de acestia pentru partea din prejudiciu neacoperita prin asigurare.

                 Dreptul la actiune privind solicitarea de despagubire in baza politei de asigurare se stinge in termen de 2 ani de la data expirarii termenului stabilit pentru plata despagubirii.

                 Modificarea politei de asigurare se poate face numai prin intelegere scrisa intre parti.

                 Denuntarea politei de asigurare se poate face unilateral de catre fiecare parte in 20 de zile si in conditiile expres mentionate.

                 Orice diferent intre parti se solutioneaza pe cale amiabila sau in caz contrar in instantele de judecata din Romania.

                 Asiguratul poate apela la Fondul de Garantare a Asiguratilor care este gestionat de Autoritatea de Supraveghere din Romania in cazul in care asiguratorul se afla in procedura de faliment sau insolventa.