CMR - Polita de raspundere a transportatorului pentru marfurile transportate intern si international - GOTHAER Asigurari-Reasigurari

asigurari cmr gothaer marfuri transport pitesti arges

ROMANIA, BUCURESTI, Sector 1, Strada Barbu Delavrancea, nr.6A, corp A2.

office@gothaer.ro

Tel:   021.200.00.00

Fax:   021.200.00.98

               Gothaer Asigurari Reasigurari S.A., asa cum este cunoscuta astazi, a luat fiinta in anul 2012 cand Gothaer Finanzholding AG a preluat majoritatea actiunilor societatii Platinum Asigurari Reasigurari. Gothaer Finanzholding AG este parte a grupului Gothaer Versicherungsbank VVaG, una din cele mai importante companii de asigurari mutuale din Germania, cu o experienta de aproape 200 de ani in domeniul asigurarilor, cu peste 3.5 millioane de clienti, gestionand un portofoliu de active de peste 22 miliarde Euro si un volum anual de prime brute subscrise de aproximativ 4 miliarde de Euro. Avand la baza un sistem de valori in care se pune accentul pe siguranta, experienta, incredere, pasiune, flexibilitate si inovatie, Gothaer Asigurari Reasigurari S.A. isi propune sa protejeze cel mai bine si sa imbunatateasca viata clientilor, a familiilor si a afacerilor acestora, si, sa le ofere solutii de asigurare de calitate acestora. Gothaer Asigurari Reasigurari S.A. este autorizata sa comercializeze produse de asigurare proprii, in Romania, fiind inregistrata in Registrul Asiguratorilor la numarul RA-057-06.12.2006. 

Aspecte Generale: 

Gothaer Asigurari Reasigurari S.A. pune la dispozitia clientilor sai, transportatorilor o polita CMR unica, care asigura raspunderea transportatorului in calitate de caraus, pentru marfurile transportate cu autovehicule, intern adica numai pe teritoriul Romaniei si international adica pe teritoriul Romaniei si in afara lui, cand locul primirii marfii si locul prevazut pentru predarea ei, asa cum sunt ele indicate in contracte, sunt situate in doua tari diferite, dintre care cel putin una dintre ele este tara semnatare a Conventiei C.M.R., daca nu s-a convenit altel intre parti.

               Polita asigura standard:

 • riscurile de avariere a marfurilor;
 • pierderea partiala sau totala a marfurilor transportate;
 • cheltuielile de salvare si/sau limitare a pagubei daca se face dovada ca aceste masuri au fost necesare si paguba s-a produs datorita unor cauze cuprinse in asigurare;
 • intarziere in eliberare;

                Suplimentar, se pot atasa la polita CMR si clauze suplimentare, la solicitarea scrisa a asiguratului si cu acordul asiguratorului, pentru care se plateste prima de asigurare suplimentara:

 • Clauza suplimentara „Autotractor”: ASIGURAREA TRANSPORTURILOR CU VEHICULE NEDECLARATE ASIGURATORULUI;
 • Clauza suplimentara „Cabotaj”: ASIGURAREA TRANSPORTURILOR IN CABOTAJ;
 • Clauza suplimentara “Container”: ASIGURAREA RISCULUI DE AVARIERE A CONTAINERELOR;
 • Clauza suplimentara „Frigo”: ASIGURAREA PENTRU RISCUL DE DEFECTARE A INSTALATIEI DE CONTROL A TEMPERATURII PENTRU MARFURILE PERISABILE;
 • Clauza suplimentara „Furt”: ASIGURAREA RISCULUI DE FURT;
 • Clauza suplimentara “Manipulare”: ASIGURAREA PENTRU OPERATIUNILE DE MANIPULARE;

                In cazul cuplurilor cap tractor + semiremorca, asigurarea CMR se poate incheia atat pe capul tractor cat si pe semiremorca.

                In cazul cuplurilor autocamion + remorca, asigurarea CMR se incheie pe fiecare separat.

Obiectul Asigurarii: 

               Gothaer Asigurari Reasigurari S.A., in baza politei de asigurare CMR, raspunderea asiguratului pentru marfa transportata in trafic rutier public, pentru pierderea totala sau partiala a marfii, cu conditia respectarii legislatiei aplicabile in transportul respectiv.

               Contractul de asigurare este valabil pentru vehiculele rutiere avand capacitate proprie de incarcare, expres mentionate in polita, cu conditia ca acestea sa fie in exploatarea directa a asiguratului, in baza unui contract valabil. In cazul remorcilor/semiremorcilor, asigurarea este valabila doar in situatia in care acestea sunt trase de un vehicul in exploatarea directa a asiguratului, in baza unui contract valabil.

               Asigurarea este valabila numai pentru marfurile care pe tot parcursul calatoriei se regasesc in vehiculele rutiere mentionate in polita, inclusiv in cazul in care vehiculul rutier este transportat pe o parte a parcursului pe mare, cale ferata, cale navigabila interioara sau aeriana, in executarea unui contract de transport unic, fara descarcari-incarcari ulterioare, fara exceptie, pentru ansamblul transportului.

               Este acoperita raspunderea asiguratului pentru marfurile transportate cu vehicule rutiere, autoutilitare si vehicule tractate de tipul remorcilor si semiremorcilor, care sunt in proprietatea asiguratului sau nu (au la baza un contract de inchiriere, comodat, leasing, etc.) si care au fost comunicate, in scris asiguratorului, prin cererea chestionar. autovehiculele trebuie sa fie conduse de catre prepusii asiguratului.

               Polita de asigurare este valabila numai in cazul transporturilor efectuate conform legislatiei romane, numai daca transportatorul detine toate licentele si aprobarile legale necesare executarii transporturilor asigurate, iar transportul este efectuat in baza unui contract remunerat de transport rutier cu autovehicule.

Conditii de Preluare in Asigurare: 

              Pentru a putea sa incheie o polita de asigurare CMR, solicitantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • sa desfasoare activitate de transport rutier de marfuri si sa indeplineasca reglementarile legale pentru autorizarea ca operator de transport rutier;
 • sa intocmeasca Cererea Chestionar care contine informatii relevante despre solictant, despre activitatea de transport pe care doreste sa o desfasoare si riscurile la care se expune, despre mijloacele de transport pe care urmeaza sa le foloseasca in activitate, informatii care sunt esentiale pentru intocmirea politei CMR;
 • sa solicite sau nu, atasarea clauzelor suplimentare la polita de baza;
 • sa intocmeasca Specificatia care detaliaza bunurile sau raspunderile asigurate precum si sublimitele de raspundere ale asiguratorului;
 • sa participe la inspectia de risc si sa semneze raportul aferent, in cazul transportului de vehicule pe platforme;
 • sa puna la dispozitie asiguratorului Cartea de Identitate a Vehiculului asigurat, Certificatul de Inmatriculare al acestuia si Certificatul de Inregistrare al firmei;
 • sa detalieze istoricul de daune, daca este cazul;

              Cererea chestionar trebuie intocmita in oricare din urmatoarele situatii:

 • incheierea unei polite noi;
 • reinoirea unei polite existente, inainte de data expirarii acesteia;
 • alte situatii care presupun schimbari ale riscurilor asigurate;

              In functie de optiunea asiguratului, asigurarea poate fi incheiata pentru urmatoarele tipuri de marfuri transportate:

 • Grupa 1 - Bunuri generale, nespecificate in alte grupe;
 • Grupa 2 - Materiale constructii: nisip, ciment, caramida si similare (fara obiecte ceramice, sticla);
 • Grupa 3 - Produse alimentare (de ex. fructe, legume, carne, zahar, faina, oleaginoase), fara oua;
 • Grupa 4 - Marfuri speciale (mobila, textile, confectii, mase plastice);
 • Grupa 5 - Produse Electronice, electrocasnice, telecomunicatii, echip. medicale sau stiintifice;
 • Grupa 6 - Produse cosmetice (incl. parfumuri), farmaceutice, bauturi spirtoase, produse din tutun;
 • Grupa 7 - Marfuri ADR (produse inflamabile, carburanti, GPL, lacuri, vopsele, carbid etc.);
 • Grupa 8 - Marfuri fragile (oua, sticla, produse ambalate in sticla, ceramica, portelan, faianta etc.);
 • Grupa 9 - Autovehicule (noi sau vechi);
 • Grupa 10 - Marfuri agabaritice (transport agabaritic);

             In cererea chestionar trebuie optat pentru una dintre urmatoarele limite ale raspunderii pe kg marfa bruta transportata:

 • conform prevederilor legale din Romania (Ordonanta nr. 27/2011, Conventia C.M.R., C.Comercial, C.Civil);
 • Cabotaj: conform limitarilor prevazute de legislatia locala a tarii in care se efectueaza operatiunile de cabotaj, dar nu mai mult de 20 DST/kg marfa bruta transportata;
 • conform valorii declarate a marfii in scrisoarea C.M.R.;
Perioada Asigurata: 

               Asigurarea CMR de la Gothaer Asigurari Reasigurari S.A. se incheie, de regula, pe o perioada de un an dar si pe perioade subanuale dar nu mai putin de 3 luni, iar perioada respectiva va fi specificata in polita. Intrarea in valabilitate se face cel mai devreme, incepand cu ora 00:00 a zilei urmatoare emiterii politei CMR iar iesirea din valabilitate se produce la ora 24:00 a ultimei zile de valabilitate inscrisa pe polita CMR.

               Polita poate fi incheiata si pe durata unui singur transport.

               Polita de asigurare CMR isi inceteaza valabilitatea si implicit inceteaza raspunderea asiguratorului, in urmatoarele cazuri:

 • la ora si ziua inscrise in polita de asigurare, ca si data de expirare;
 • in caz de dauna totala;
 • la data schimbarii proprietarului/utilizatorului interesului asigurabil;
 • cu acordul ambelor parti;
 • la ora 24.00 a datei de scadenta a ratei de prima daca dupa expirarea termenului de pasuire de 15 zile, nu s-a achitat rata scadenta;
 • prin denuntare unilaterala, sub forma unei scrisori recomanDate cu confirmare de primire, cu un preaviz de 30 zile;
 • ìn caz de forta majora;
 • prin desfiintarea de drept a contractului in cazul in care asiguratul nu-si indeplineste obligatiile contractuale;
Teritorialitate: 

               Polita de asigurare CMR de la Gothaer Asigurari Reasigurari S.A. este valabila in cazul urmatoarelor tipuri de transporturi:

 • Transporturi interne, efectuate numai pe teritoriul Romaniei (RTR);
 • Transporturi internationale, efectuate intre doua tari diferite, dintre care cel putin una trebuie sa fie tara semnatara a Conventiei Internationale CMR (CMR);
 • Transporturi combinate, adica atat transport intern cat si transport international (RTR/CMR);
 • Transporturi in cabotaj, efectuate pe teritoriul unei tari straine, in continuarea unui transport international (transport rutier public efectuat intre doua locatii aflate pe teritoriul aceleiasi tari straine, de catre un operator de transport rutier, obligatoriu in continuarea unui transport international de marfuri, care a avut ca destinatie finala acea tara straina);

              Asigurarea este valabila pentru transportul marfurilor ce au ca expeditor, destinatar sau tranziteaza tari ce nu apartin Uniunii Europene, doar in cazul in care vehiculul in care se afla bunurile are sigiliu vamal.

Asiguratul: 

              Asiguratul in cadrul politei de asigurare CMR de la Gothaer Asigurari Reasigurari S.A. este orice persoana fizica sau juridica mentionata in polita, avand domiciliul, resedinta sau sediul in Romania, care in calitate de transportator rutier de marfuri autorizat, isi asuma raspunderea executarii unui transport, in baza unui contract sau comenzi de transport, cu vehicule proprii, inchiriate sau luate in locatie de gestiune.

              Notiunii de asigurat ii sunt asimilati si prepusii acestuia si/ sau persoanele din conducere, cand acesti prepusi sau aceste persoane actioneaza in exercitiul functiilor lor.

              Asiguratul trebuie sa aiba toate licentele si aprobarile legale necesare pentru executarea transportului de marfuri.

Suma Asigurata: 

              Suma asigurata sau limita maxima a raspunderii asiguratorului, este acea valoare globala mentionata de catre solicitant in cererea chestionar si care reprezinta suma maxima, per eveniment si per intreaga perioada asigurata, in limita careia Gothaer Asigurari Reasigurari S.A. poate acorda despagubiri asiguratului sau celor indreptatiti, in cazul producerii evenimentului asigurat, sau suma totala a despagubirilor ce se pot acorda pe toata perioada de valabilitate a asigurarii. In aceasta valoare globala sunt asigurate atat riscurile standard cat si cele acoperite prin clauzele suplimentare atasate politei CMR. Suma asigurata poate fi exprimata in RON, USD sau EURO.

              Dupa ce se realizeaza despagubiri pentru daune partiale, suma asigurata se diminueaza cu valoarea acelor despagubiri iar noua suma astfel rezultata ramane valabila ca limita maxima de despagubire pana la expirarea politei CMR daca nu intervin intre timp si alte despagubiri. Reintregirea sumei asigurate pana la nivelul avut initial, la incheierea politei, se poate face la cererea asiguratului, cu aprobare din partea asiguratorului si contra platii unei prime de asigurare suplimentara.

              Pe durata asigurarii, suma asigurata poate fi majorata, cu conditia platii unei primei suplimentare de asigurare.

              In caz de intarziere in livrare, limita raspunderii asiguratorului nu poate depasi pretul platit pentru transport de catre expeditorul/beneficiarul marfii.

              In cazurile in care, asigurarea s-a incheiat pentru limita raspunderii inferioara valorii bunurilor, despagubirea se reduce corespunzator raportului dintre suma prevazuta in polita si valoarea bunurilor la data producerii evenimentului asigurat.

Prima de Asigurare: 

              Prima de asigurare pe polita CMR reprezinta suma datorata de asigurat in schimbul obligatiei pe care si-o asuma Gothaer Asigurari Reasigurari S.A., de plata a indemnizatiei de asigurare (despagubire) in caz de producere a riscurilor asigurate. Ea rezulta, in urma aplicarii, la valoare sumei asigurate, a unei cote de prima, procentuala, stabilita de catre asigurator in functie de anumite criterii. Este exprimata valoric, in moneda incheierii contractului, RON, USD sau EURO si poate fi achitata integral la emiterea politei CMR sau intr-un numar de rate acceptate de catre asigurator. Sumele in valuta se achita in RON la cursul BNR valabil pentru ziua efectuarii platii.

              In cazul platii primei anuale in rate, ratele urmatoare primei rate (care se incaseaza obligatoriu in ziua emiterii politei) beneficiaza de un termen de pasuire la plata, de 15 zile calendaristice, de la data scadenta pentru rata respectiva. Neachitarea unei rate de primă la data scadenta are drept consecinta rezilierea automata a politei de asigurare incepand cu ora 24:00 a datei de scadenta, fara restituirea ratelor deja achitate, fara punere in intarziere sau alta formalitate.

              La cererea asiguratului contractul poate fi repus in vigoare, daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii: ratele restante si cele scadente au fost platite, asiguratul renunta in scris la pretentii de despagubire pentru daunele survenite in perioada suspendarii politei. Data repunerii in vigoare trebuie sa fie inclusa in perioada de valabilitate a politei.

              In cazul cuplurilor autotractor si semiremorca, prima de asigurare se stabileste pe semiremorca. Daca asiguratul asigura mai multe cupluri pe aceeasi polita, atunci prima de asigurare trebuie sa se stabileasca pentru toate cuplurile numai pe semiremorci. In cazul cuplurilor formate din autocamion si remorca, prima de asigurare se calculeaza pentru autocamion si separat pentru remorca.

              Pentru politele CMR incheiate pe o perioada mai mica de un an, (minim 3 luni) prima de asigurare se calculeaza prin aplicarea pentru fiecare luna sau fractiune de luna a 1/10 din prima anuala.

              In cazul asigurarii incheiate pe durata unui singur transport prima se plateste anticipat si integral.

ATENTIE! Asiguratorul nu are obligatia de a-i notifica asiguratului datele de scadenta ale primelor de asigurare.

Sistemul de Fransize: 

              Polita de asigurare CMR a raspunderii transportatorului in calitate de caraus, pentru marfurile transportate cu autovehicule, in trafic intern si international, de la Gothaer Asigurari Reasigurari S.A. poate fi incheiata cu sau fara fransize deductibile per eveniment, in functie de anumite criterii stabilite de catre asigurator.

              Polita se incheie:

 • cu o fransiza deductibila de 20% din dauna in cazul includerii clauzei suplimentare „Frigo”;
 • cu o fransiza deductibila de 10% din dauna in cazul includerii clauzei suplimentare „Furt”;
Riscuri Asigurate Standard: 

              Riscurile standard asigurate prin polita de asigurare CMR a raspunderii transportatorului in calitate de caraus, pentru marfurile transportate cu autovehicule, in trafic intern si international, de la Gothaer Asigurari Reasigurari S.A. sunt:

 • riscurile de avariere a marfurilor;
 • pierderea partiala sau totala a marfurilor transportate;
 • intarziere in eliberare;
 • cheltuielile de salvare si/sau limitare a pagubei daca se face dovada ca aceste masuri au fost necesare si paguba s-a produs datorita unor cauze cuprinse in asigurare;
  • asiguratorul acorda despagubiri pentru cheltuielile necesare si rezonabile, efectuate de catre asigurat in legatura cu marfurile transportate si generate de producerea unui eveniment asigurat, fara majorarea primelor de asigurare, astfel:
   • cheltuielile de salvare, limitare sau prevenire a pagubelor - in sublimita a 5.000 EUR (echiv. moneda politei) pe eveniment;
   • cheltuielile cu distrugerea marfii daunate - in sublimita a 2.000 EUR (echiv. moneda politei) pe eveniment;
   • cheltuieli de judecata, efectuate cu acordul prealabil al asiguratorului - in sublimita a 3.000 EUR (echiv. moneda politei) pe eveniment, pentru:
    • cheltuielile de judecata facute de persoana pagubita pentru indeplinirea formalitatilor legale in vederea obligarii asiguratului la plata despagubirilor ca urmare a producerii unui eveniment asigurat, daca asiguratul a fost obligat la despagubire prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila;
    • cheltuielile de judecata facute de asigurat in procesul civil, stabilite de lege ori de catre instantele de judecata, daca asiguratul a fost obligat la plata despagubirilor urmare a producerii unui eveniment asigurat;
    • cheltuielile de aparare contra pretentiilor nejustificate, care sunt formulate contra asiguratului;
     Toate costurile/cheltuielile acoperite mai sus mentionate sunt acoperite in sublimitele precizate, si in nicio situatie nu opereaza in sensul majorarii sumei asigurate precizata in polita de asigurare, asumate de asigurator.

              Aceste riscuri sunt completate de prevederile articolelor 17, 18, 19, 23, 24, 25 si 26 din Conventia Internationala CMR, privind raspunderea transportatorului.

              Art. 17 - 1. Transportatorul este raspunzator pentru pierderea totala sau partiala sau pentru avariere, produse intre momentul primirii marfii si cel al eliberarii acesteia, cit si pentru intirzierea in eliberare.
                           2. Transportatorul este exonerat de aceasta raspundere daca pierderea, avaria sau intirzierea a avut drept cauza o culpa a persoanei care are dreptul sa dispuna de marfa, un ordin al acesteia nerezultind dintr-o culpa a transportatorului, un viciu propriu al marfii sau circumstante pe care transportatorul nu putea sa le evite si ale caror consecinte nu le putea preveni.
                           3. Transportatorul nu poate invoca, pentru a fi exonerat de raspundere, nici defectiunea vehiculului pe care-l foloseste pentru efectuarea transportului, nici culpa persoanei de la care a inchiriat vehiculul sau a
prepusilor acesteia.
                           4. Tinind cont de articolul 18 paragrafele 2 pina la 5, transportatorul este exonerat de raspundere daca pierderea sau avaria rezulta din riscurile particulare inerente uneia sau mai multora dintre urmatoarele
fapte:
                                             a) folosirea de vehicule descoperite, fara prelate, daca aceasta folosire a fost convenita intr-un mod expres si mentionata in scrisoarea de trasura;
                                             b) lipsa sau defectuozitatea ambalajului pentru marfurile expuse prin felul lor la stricaciuni sau avariere, cind aceste marfuri nu sint ambalate sau sint rau ambalate;
                                             c) manipularea, incarcarea, stivuirea sau descarcarea marfii de catre expeditor sau destinatar sau de catre persoane care actioneaza in contul expeditorului sau al al destinatarului;
                                             d) natura unor marfuri expuse, datorita cauzelor inerente insesi naturii lor, fie la pierdere totala sau partiala, fie la avarie in special prin spargere, rugina, deteriorare interna si spontana, uscare, curgere, pierdere normala sau prin actiunea insectelor sau a rozatoarelor;
                                             e) insuficienta sau imperfectiunea marcajelor sau a numerelor coletelor;
                                             f) transportul de animale vii.

                           5. Daca in baza prezentului articol, transportatorul nu raspunde de unii factori care au cauzat dauna, raspunderea sa nu este angajata decit in masura in care factorii de care el raspunde, in baza prezentului articol, au contribuit la dauna.
               Art. 18 - 1. Sarcina probei ca pierderea, avaria sau intirzierea eliberarii a avut drept cauza unul dintre factorii prevazuti in articolul 17 paragraful 2 incumba transportatorului.
                            2. Cind transportatorul stabileste ca, tinind seama de circumstantele de fapt, pierderea sau avarierea a putut sa rezulte din unu sau mai multe riscuri particulare prevazute in articolul 17 paragraful 4, exista prezumtia ca ea a rezultat din aceasta cauza. Cel in drept poate totusi sa faca dovada ca dauna nu a avut drept cauza in intregime sau partial unul dintre aceste riscuri.
                            3. Prezumtia aratata mai sus nu este aplicabila in cazul prevazut de articolul 17 paragraful 4 a), daca este vorba de o pierdere anormala sau o pierdere de colete.
                            4. Daca transportul este efectuat cu ajutorul unui vehicul amenajat in vederea protejarii marfurilor impotriva influentei caldurii, a frigului, a variatiilor de temperatura sau a umiditatii aerului, transportatorul nu poate invoca beneficiul prevederilor articolului 17 paragraful 4 d) decit daca face dovada ca toate masurile care ii incumba, tinind cont de circumstante, au fost luate in ceea ce priveste alegerea, intretinerea si folosirea acestor amenajari si ca el s-a conformat instructiunilor speciale care i-au fost Date.
                            5. Transportatorul nu poate invoca beneficiul prevederilor articolului 17 paragraful 4 f) decit daca face dovada ca toate masurile care ii incumba in mod normal, tinind cont de circumstante, au fost luate si ca el s-a conformat instructiunilor speciale care i-au fost Date.

              Art. 19 - Se considera intirziere la eliberare atunci cind marfa nu a fost eliberata in termenul convenit sau, daca nu a fost convenit un termen, atunci cind durata efectiva a transportatorului depaseste timpul care in mod rezonabil este acordat unui transportator diligent, tinindu-se cont de circumstante si, printre altele, in cazul unei incarcari partiale, de timpul necesar pentru ambalarea unei incarcaturi complete in conditii normale.
              Art. 23 - 1. Cind, in conformitate cu dispozitiile prezentei conventii, este pusa in sarcina transportatorului o despagubire pentru pierderea totala sau partiala a marfii, aceasta despagubire este calculata dupa valoarea marfii la locul si in momentul primirii acesteia pentru transport.
                           2. Valoarea marfii este determinata pe baza cursului bursei sau, in lipsa acestuia, pe baza pretului curent al pietei, sau, in lipsa amindurora, pe baza valorii uzuale a marfurilor de acelasi fel si de aceeasi calitate.
                           3. Totusi, cuantumul despagubirii nu poate depasi 8,33 DST (drepturi speciale de tragere) stabilit de Fondul Monetar International valabil la data producerii evenimentului asigurat, pentru fiecare kilogram de marfa bruta.
                           4. In plus, se restituie taxa de transport, taxele vamale si alte cheltuieli ivite cu ocazia transportului marfii, in totalitate in caz de pierdere totala si proportional in caz de pierdere partiala; alte daune-interese pentru
pierdere nu sint datorate.
                           5. In caz de intirziere, daca cel in drept face dovada ca din aceasta intirziere a rezultat un prejudiciu, transportatorul este tinut sa plateasca daune care nu pot depasi pretul transportului.
                           6. O despagubire mai mare nu poate fi pretinsa decit in caz de declarare a valorii marfii sau de declarare de interes special la predare, conform articolelor 24 si 26.
                Art. 24 - Expeditorul poate sa declare in scrisoarea de trasura, contra platii unui supliment de pret convenit, o valoare a marfii care depaseste limita mentionata in paragraful 3 al articolului 23 si, in acest caz, valoarea declarata inlocuieste aceasta limita.
                Art. 25 - 1. In caz de avarie, transportatorul plateste contravaloarea deprecierii marfii, calculata pe baza valorii stabilite in conformitate cu articolul 23 paragrafele 1, 2 si 4.
                             2. Totusi, despagubirea nu poate sa depaseasca:
                                                a) daca totalul expeditiei este depreciat prin avarie, suma care ar fi trebuit platita in caz de pierdere totala;
                                                b) daca numai o parte a expeditiei a fost depreciata prin avarie, suma care ar trebui platita in caz de pierdere a partii depreciate.
                Art. 26 - 1. Expeditorul poate fixa, facind mentiunea respectiva in scrisoarea de trasura si contra platii un supliment de pret stabilit convenit, suma care reprezinta un interes special la eliberare, pentru cazul unei pierderi sau avarii si pentru cazul depasirii termenului convenit.
                             2. Daca a fost facuta o declaratie de interes special la eliberare, poate fi ceruta - independent de despagubirile prevazute in articolele 23, 24 si 25 si pina la concurenta contravalorii interesului declarat - o despagubire egala cu paguba suplimentara pentru care s-a facut dovada.

Riscuri Excluse: 

              Riscurile excluse in polita de asigurare CMR a raspunderii transportatorului in calitate de caraus, pentru marfurile transportate cu autovehicule, in trafic intern si international, de la Gothaer Asigurari Reasigurari S.A. sunt:

 • In situatia in care remorca/semiremorca implicata in eveniment nu este in exploatarea directa a asiguratului, asigurarea nu este valabila. In aceasta situatie se angajeaza in mod direct raspunderea vehiculului tragator;
 • Daunele survenite la marfurile transportate, care nu se datoreaza culpei asiguratului;
 • Asiguratul este exonerat de raspundere daca pierderea, avaria sau intarzierea a avut drept cauza o culpa a persoanei care are dreptul sa dispuna de marfa, un ordin al acesteia, un viciu propriu al marfii sau circumstante pe care asiguratul nu putea sa le evite si a caror consecinte nu le putea preveni;
 • Forta majora;
 • Lipsa sau defectuozitatea ambalajului pentru marfurile expuse prin felul lor la stricaciuni sau avarieri, cand aceste marfuri nu sunt ambalate sau sunt rau ambalate;
 • Manipularea, incarcarea, stivuirea, ancorarea sau descarcarea marfii de catre expeditor sau destinatar sau de catre persoane care actioneaza in contul expeditorului sau al destinatarului sau de catre asigurat/prepusii acestuia;
 • Natura unor marfuri expuse, datorita cauzelor inerente insasi naturii lor, fie la pierdere totala sau partiala, fie la avarie in special prin spargere, rugina, deteriorare interna si spontana, uscare, curgere, pierdere normala sau prin actiunea insectelor sau a rozatoarelor;
 • Orice daune cauzate de marfurile transportate (inclusiv daunele provocate unei parti a marfurilor transportate de catre alte marfuri transportate);
 • Poluarea continutului cisternelor ce poate determina, ca urmare a amestecarii sau a schimbarii gustului si/sau a mirosului, fie o depreciere a continutului, fie cheltuieli pentru readucerea in stare normala a marfurilor transportate;
 • Poluarea produsa de revarsarea continutului vehiculelor rutiere din cisterna;
 • Influenta temperaturii atmosferice, evenimente/fenomene naturale ca de exemplu: ploaie, grindina, radiatii solare etc.;
 • Cheltuieli facute pentru transformarea sau imbunatatirea bunurilor in comparatie cu starea lor dinaintea producerii evenimentului asigurat, cele pentru repararea unor avarii sau distrugeri produse de cauze necuprinse in asigurare si nici cele pentru reparatii, reconditionari sau restaurari nereusite;
 • Orice pagube/pierderi indirecte, ca de ex. scaderea pretului marfurilor, pierderi prin nefolosirea sau exploatarea acestora, diferente de curs valutar, pierderi de profit/venit etc.
 • Orice alte costuri/cheltuieli;
 • In cazul transporturilor efectuate cu vehicule descoperite, impuse de specificul bunurilor transportate, nu sunt cuprinse in asigurare si asiguratorul nu acorda despagubiri nici pentru pagubele cauzate de contactul marfurilor transportate cu obiecte exterioare, cum ar fi daune cauzate de pietre aruncate de alte vehicule aflate in trafic etc.
 • Pagubele cauzate, produse sau agravate, direct sau indirect de, sau ca o consecinta a urmatoarelor / in urmatoarele situatii:
  • nerespectarea restrictiilor de greutate sau gabarit;
  • transportul sau vehiculul nu este cel convenit, sau marfurile sunt transportate cu vehicule neadecvate;
  • asiguratul nu detine la data producerii evenimentului asigurat toate licentele/autorizatiile legale necesare pentru executarea transportului;
  • vehiculul rutier nu avea certificat de inmatriculare valabil la data producerii evenimentului asigurat;
  • la conducerea vehiculului rutier se afla o persoana ce nu are calitatea de prepus al asiguratului;
  • la data producerii evenimentului asigurat, la conducerea vehiculului se afla o persoana care nu avea autorizatie/atestat sau permis valabil de conducere pentru categoria respectiva de vehicule rutiere, sau permisul de conducere i-a fost retras, anulat sau retinut in vederea anularii, ori ca urmare a suspendarii dreptului de a conduce;
  • la data producerii evenimentului asigurat, la conducerea vehiculului rutier se afla o persoana sub influenta bauturilor alcoolice, a unor produse stupefiante ori medicamente cu efecte similare acestora, drogurilor;
  • la conducerea vehiculului rutier se afla o persoana care, dupa producerea evenimentului asigurat, s-a sustras de la recoltarea probelor biologice in vedere stabilirii alcoolemiei ori a parasit locul accidentului, exceptand situatiile in care acest fapt este permis de lege;
  • in timpul comiterii cu intentie a unor infractiuni ori in timpul in care persoana care conducea sau actiona autovehiculul era autoare a unei infractiuni/contraventii si incerca sa se sustraga de la urmarire/controlul politiei, judecata sau executarea pedepsei;
  • faptele savarsite cu intentie de catre asigurat/beneficiar(i)/expeditor(i) sau prepusii acestuia/acestora ori de catre persoane legal autorizate sa il/ii reprezinte;
  • expeditorul nu a mentionat in documentele de transport si pe ambalaje, caracteristicile marfurilor, caracteristici ce reclamau masuri de precautie suplimentare pe timpul transportului;
  • expeditorul a predat produse excluse la transport, si/sau sub denumire falsa, inexacta sau incompleta;
  • razboi (declarat sau nu), razboi civil, invazie sau actiune a unui dusman extern, conflicte armate, insurectie, revolutie, rebeliune, razvratire/rascoala, lovitura de stat, uzurpare a puterii, conspiratie, dictatura militara, lege martiala sau stare de asediu sau orice eveniment sau cauza care determina proclamarea sau mentinerea legii martiale sau a starii de asediu, sabotaj, terorism, piraterie;
  • capturare, confiscare, expropriere, nationalizare, rechizitionare, sechestrare, poprire sau distrugere din ordinul oricarui guvern de drept sau de fapt sau al oricarei autoritati publice;
  • greve, revolta, tulburari civile, greve patronale sau alte evenimente similare;
  • explozie atomica, radiatii sau infestari/contaminari radioactive, ca urmare a folosirii energiei atomice sau a materialelor fisionabile/fusionabile;
  • poluare si/sau contaminare de orice fel si din orice cauza, inclusiv orice dauna consecinta si costuri de depoluare/ decontaminare etc.;
  • carantina, dezinfectie, masuri sanitare;
  • orice forma de sechestru, cautiune sau alte garantii financiare;
  • violare a embargoului, contrabanda, comert prohibit sau clandestin, confiscare, punere sub sechestru sau rechizitionare;
  • dobanzi, penalitati, amenzi de orice fel, cheltuieli penale;
  • declaratii false, infractiuni legate de normele legale de import/ export, tranzit, traficul devizelor, vama;
  • neducerea la indeplinire a obligatiilor asumate prin contractul de transport ca urmare a incetarii/suspendarii activitatii din orice cauza, precum si prejudiciile produse ca urmare a renuntarii de catre asigurat la prestarea serviciilor specifice;
  • cereri de despagubire datorate sau in legatura cu insolvabilitatea, falimentul/ bancruta, lichidarea sau incapacitatea de plata a asiguratului;
  • daunele produse de subcontractantii la care asiguratul recurge pentru executarea transportului.
 • Nu sunt cuprinse in asigurare, iar asiguratorul nu acorda despagubiri nici pentru:
  • transporturile efectuate in baza conventiilor postale interne si internationale;
  • transporturile funerare;
  • transporturile efectelor de stramutare;
  • bijuterii, perle si pietre pretioase, blanuri, obiecte de arta si de colectie sau alte obiecte care au o valoare artistica, stiintifica sau istorica;
  • metale pretioase, bani, bilete de banca, monede, cecuri, actiuni, obligatiuni, cupoane si orice alte hartii de valoare;
  • transportul de animale vii; transportul de plante vii;
  • bunuri ce apartin asiguratului, transporturi in nume propriu;
 • De asemenea, nu sunt cuprinse in asigurare, iar asiguratorul nu acorda despagubiri nici pentru urmatoarele riscuri, daca nu sunt incluse in asigurare prin clauzele suplimentare:
  • furtul de marfa produs prin efractie sau prin acte de talharie;
  • orice alte tipuri de furt (de ex. furt simplu, furt prin inselatorie), pierderi inexplicabile, disparitie misterioasa;
  • daunele provocate marfurilor transportate de influenta temperaturii ca urmare a defectarii accidentale a instalatiilor de control a temperaturii (frigorifice sau de incalzire) aferente vehiculelor rutiere. Totusi, aceasta prevedere nu se aplica atunci cand defectarea acestor instalatii s-a produs concomitent fiind consecinta directa a avarierii vehiculului utilizat la efectuarea transportului, dintr-un risc asigurat conform prezentelor conditii de asigurare.
  • daunele provocate containerelor in timpul transportului containerizat de marfuri;
  • transporturile in cabotaj;
  • transportul marfurilor considerate periculoase conform legilor si reglementarilor in vigoare (ADR) – daca partile nu au convenit altfel, prin plata unei prime de asigurare suplimentare si cu precizarea expresa in polita/specificatie a marfurilor periculoase transportate;
  • transportul de vehicule ca marfa (noi sau second hand);
  • transportul vehiculelor avariate (servicii tractare auto), transportul vehiculelor parcate ilegal si alte transporturi similare.

                Prevederile ultimelor doua paragrafe de mai sus se aplica si in situatia in care marfurile destinate transportului sunt denumite in cererea-chestionar sub o denumire comuna, cum ar fi: “marfuri de orice natura”, „marfuri generale” ori altele similare.

 • Excluderi specifice clauzei suplimentare „Autotractor”:
  • Asiguratorul nu acorda despagubiri nici pentru:
   • marfurile transportate, in cazul in care pentru remorca / semiremorca tractata exista deja incheiata o polita tip CMR;
   • orice daune produse remorcilor/ semiremorcilor tractate;
   • marfurile ce fac parte din transporturi agabaritice sau din transporturi de produse periculoase (ADR);
   • orice tip de vehicule transportate (de ex. ca marfa pe platforme, vehicule avariate etc.).
  • Asiguratorul este exonerat de raspundere si in urmatoarele cazuri:
   • datele de identificare ( serie sasiu si numar inmatriculare) ale semiremorcilor/remorcilor tertilor nu sunt mentionate in scrisoarea de trasura C.M.R.;
   • semiremorcile/ remorcile nu prezinta toate avizele/autorizatiile legale necesare circulatiei pe drumurile publice si transportului de marfuri.
 • Excluderi specifice clauzei suplimentare „Cabotaj”:
  • Pretentii de despagubiri decurgand din sanctiunile aplicate asiguratului pe teritoriul unui stat comunitar, ca urmare a incalcarii in cursul unei operatiuni de cabotaj a legislatiei comunitare sau a legislatiei interne a statului respectiv in domeniul transportului rutier de marfuri;
  • Pretentii de despagubiri pentru amenzile primite ca urmare a desfasurarii de actiuni neconforme legate de operatiunile de cabotaj;
 • Excluderi specifice clauzei suplimentare “Container”:
  • asiguratorul nu acorda despagubiri nici pentru / in urmatoarele situatii:
   • daunele cauzate de operatiunile de incarcare-descarcare;
   • daunele provocate de rugina, oxidare, decolorare, zgariere, patare, lovire cu pietre, actiunea mediului inconjurator si alti factori similari;
   • orice alte cauze ce nu sunt imputabile transportatorului;
  • asiguratorul este exonerat de raspundere in cazul in care numarul de identificare al containerului transportat nu este mentionat in scrisoarea de trasura CMR;
 • Excluderi specifice clauzei suplimentare „Frigo”:
  • asiguratorul nu acorda despagubiri nici in urmatoarele situatii:
   • instalatia de control a temperaturii nu este dotata cu termograf/inregistrator de temperatura;
   • instalatia de control a temperaturii nu a fost reglata conform normelor de temperatura impuse de expeditor;
   • nerespectarea specificatiilor sau conditiilor impuse de producator/furnizor (de ex. privind instalarea/montarea, intretinerea, revizii tehnice etc. ale termografului si instalatiei de control a temperaturii);
   • utilizarea necorespunzatoare instalatia de control a temperaturii;
   • daca marfurile transportate au termenul de valabilitate depasit;
   • daca se constata ca asiguratul avea cunostinta despre functionarea defectuoasa a instalatiilor de control a temperaturii, inainte de incarcarea marfurilor in vederea efectuarii transportului;
   • depasirea masei de incarcare recomandata pentru transport;
   • daca autovehiculele nu sunt adecvate tipului de marfuri transportate;
   • daca la descarcare marfurile sunt constatate alterate/depreciate, iar diagramele termograf nu acopera intreaga durata de timp de la incarcare pana la descarcare;
   • daca la descarcare, marfurile sunt constatate ca alterate/depreciate, dar conform diagramei termograf temperatura indicata in comanda de transport a fost respectata pe toata durata transportului;
   • pierderea normala in volum/greutate, deteriorare/alterare naturala, fara legatura cu riscurile specifice acoperite.
 • Excluderi specifice clauzei suplimentare „Furt”:
  • asiguratorul nu acorda despagubiri nici pentru / in urmatoarele situatii:
   • asiguratul nu a reclamat furtul la politie;
   • autoritatile/ institutiile competente potrivit legii (politie sau alte organe de cercetare abilitate prin lege) nu confirma furtul prin efractie sau prin acte de talharie;
   • furtul a fost cauzat direct sau indirect, sau la el a contribuit prin actiuni sau inactiuni frauduloase ale asiguratului/prepusilor acestuia sau ale unor persoane din familia asiguratului/prepusilor acestuia, actionand singur sau in asociere cu altii, prin acte de complicitate, conform documentelor emise de organele abilitate de lege;
   • furtul a fost comis in mers, cu exceptia cazurilor de talharie;
   • partea de dauna care s-a marit prin neluarea intentionata de catre asigurat a masurilor pentru limitarea ei, in cazul in care aceste fapte rezulta din actele incheiate de organele de drept;
   • cererea de despagubire este frauduloasa ori are la baza declaratii false;
   • orice alte tipuri de furt (cu exceptia furtului prin efractie/ acte de talharie), de ex. furt simplu, furt prin inselatorie, precum si orice pierderi inexplicabile, disparitia misterioasa;
   • transporturile de marfa cu vehicule descoperite, transportul de vehicule de orice natura.
 • Excluderi specifice clauzei suplimentare “Manipulare”:
  • asiguratorul nu acorda despagubiri nici pentru / in urmatoarele situatii:
   • daunele produse ca urmare a operatiunilor de incarcare-descarcare efectuate in alte puncte decat cele mentionate in scrisoarea de trasura ca fiind punctele de expediere sau destinatie;
   • operatiunile de manipulare (incarcare, descarcare, manipulare, stivuire, ancorare etc.) efectuate exclusiv de catre expeditor, destinatar sau alte persoane care actioneaza in contul proprietarului, expeditorului sau destinatarului marfii;
   • operatiunile de manipulare a (auto)vehiculelor de orice tip, in/din diverse mijloace de transport;
Clauze Suplimentare: 

              La polita de asigurare CMR a raspunderii transportatorului in calitate de caraus, pentru marfurile transportate cu autovehicule, in trafic intern si international, de la Gothaer Asigurari Reasigurari S.A. pot fi atasate urmatoarele clauze, in baza obtinerii aprobarii asiguratorului si in schimbul platii unei prime de asigurare suplimentare:

 • Clauza suplimentara „Autotractor”: ASIGURAREA TRANSPORTURILOR CU VEHICULE NEDECLARATE ASIGURATORULUI;
  • prin aceasta clauza asiguratorul acopera raspunderea asiguratului in calitate de caraus, pentru marfurile transportate rutier cu remorci / semiremorci care nu apartin asiguratului si care nu au fost declarate asiguratorului, dar care sunt trase de un vehicul aflat in exploatarea directa a asiguratului in baza unui contract valabil, expres mentionat in contractul de asigurare si pentru care s-au platit primele de asigurare;
 • Clauza suplimentara „Cabotaj”: ASIGURAREA TRANSPORTURILOR IN CABOTAJ;
  • prin aceasta clauza asiguratorul extinde acoperirea acordand despagubiri si pentru pagubele produse marfurilor transportate in timpul operatiunilor de cabotaj efectuate de catre asigurat in statele membre ale Uniunii Europene care permit astfel de operatiuni, cu respectarea urmatoarelor conditii (daca legislatia nationala a fiecarui stat membru nu prevede altfel):
   • efectuarea, cu acelasi vehicul sau, in cazul unei combinatii cuplate, cu autovehiculul aceluiasi vehicul, a pana la 3 (trei) operatiuni de cabotaj consecutive unui transport international dintr-un alt stat membru sau dintr-o tara terta in statul membru gazda, odata ce au fost livrate marfurile transportate in cursul transportului international care il are pe acesta ca destinatie;
   • in cursul unei operatiuni de cabotaj, ultima descarcare inainte de parasirea statului membru gazda are loc in termen de 7 (sapte) zile de la ultima descarcare a marfurilor introduse in statul membru gazda in cadrul operatiunii de transport international care il are pe acesta ca destinatie;
   • limitarea la 1 (o) singura operatiune de cabotaj pe stat membru in termen de 3 (trei) zile de la intrarea fara incarcatura pe teritoriul statului membru respectiv;
  • raspunderea asiguratorului pentru marfa transportata este acoperita conform limitarilor mentionate in legislatia locala a statului membru gazda pe teritoriul careia se efectueaza operatiunea de cabotaj, dar nu mai mult de 20 DST (drepturi speciale de tragere = unitati de cont ale Fondului Monetar International)/ kilogram marfa bruta transportata, si fara a depasi suma asigurata pe vehicul mentionata in polita de asigurare.
 • Clauza suplimentara “Container”: ASIGURAREA RISCULUI DE AVARIERE A CONTAINERELOR;
  • prin aceasta clauza asiguratorul extinde acoperirea acordand despagubiri si pentru daunele materiale produse in mod direct containerelor in care sunt depozitate marfurile transportate, ca urmare a unui eveniment rutier, rezultat al unui accident de circulatie produs din culpa asiguratului;
  • asiguratorul acorda despagubiri pentru daunele materiale produse containerului (avarierea partiala sau totala) in limita cheltuielilor de reparatii, dar fara a depasi valoarea reala a containerului si nici sublimita de 5.000 EUR (echiv. moneda politei) pe container. Aceasta limita de despagubire nu opereaza in nicio situatie in sensul majorarii sumei asigurate asumate de asigurator si precizata in polita de asigurare;
  • nu se pot asigura, iar prezenta clauza nu valideaza pentru containerele frigorifice;
 • Clauza suplimentara „Frigo”: ASIGURAREA PENTRU RISCUL DE DEFECTARE A INSTALATIEI DE CONTROL A TEMPERATURII PENTRU MARFURILE PERISABILE;
  • prin aceasta clauza asiguratorul extinde acoperirea acordand despagubiri si pentru daunele produse marfurilor perisabile (refrigerate/congelate) transportate cu vehiculele mentionate in polita de asigurare, ca urmare a producerii riscului de defectare accidentala, in timpul transportului, a instalatiilor de control a temperaturii (frigorifice/de incalzire) din dotarea acestor vehicule;
  • asiguratorul acorda despagubiri pentru daunele produse marfii perisabile (refrigerate/congelate), conform celor precizate anterior, constand in:
  • asiguratorul acorda despagubiri numai cu indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:
   • echipamentul de control al temperaturii (instalatie de frig/ incalzire) sa fie dotat cu termograf functional;
   • instalatia de control a temperaturii a fost reglata conform normelor de temperatura impuse de expeditor;
  • in cazul producerii unui eveniment asigurat in baza prezentelor conditii specifice, fransiza deductibila aplicata va fi de 20% din dauna, indiferent de fransizele prevazute in polita de asigurare/specificatie.
 • Clauza suplimentara „Furt”: ASIGURAREA RISCULUI DE FURT;
  • prin aceasta clauza asiguratorul acopera riscul de furt prin efractie sau prin acte de talharie al marfurilor din vehiculele rutiere precizate in polita de asigurare;
  • In cazul in care furtul de marfa se comite in timpul stationarii vehiculului rutier, asiguratorul va plati despagubirea numai atunci cand sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
   • stationarile cu o durata mai mica de 2 ore:
    • vehiculul este dotat cu dispozitive antifurt functionale si activate, si
    • toate caile de acces la vehicul/marfurile transportate sunt securizate corespunzator, portierele sunt inchise cu cheia, geamurile ridicate la maximum, iar in cazul absentei conducatorului auto nicio cheie/ telecomanda nu se gaseste in interiorul vehiculului rutier; suplimentar, in cazul vehiculelor prevazute cu prelata, aceasta este in stare buna de intretinere, intacta si este fixata corespunzator, si
    • stationarea are loc sub permanenta supraveghere a unui angajat al asiguratului (cazul in care conducatorul auto doarme in autovehicul nu se considera supraveghere), sii
    • vehiculul se afla intr-o parcare amenajata, supravegheata si pazita;
    • In cazul in care sunt indeplinite cumulativ conditiile prevazute anterior, asiguratorul va plati despagubiri in limita a max. 50% din suma asigurata prevazuta in polita/specificatie pentru riscul de furt, dar nu mai mult de 50.000 EUR (echiv. moneda politei) pe eveniment, iar fransiza deductibila aplicata va fi de 10% din suma asigurata/eveniment, indiferent de limitele de raspundere si fransizele prevazute in polita de asigurare/specificatie.
   • stationarile cu o durata mai mare de 2 ore:
    • trebuie sa aiba loc in spatii imprejmuite, supravegheate si pazite, special amenajate pentru stationarea vehiculelor de transport marfa si odihna soferilor; in acest caz nu este necesara prezenta conducatorului auto la autovehicul, si
    • vehiculul este dotat cu dispozitive antifurt functionale si activate, si
    • toate caile de acces la vehicul/marfurile transportate sunt securizate corespunzator, portierele sunt inchise cu cheia, geamurile ridicate la maximum, iar in cazul absentei conducatorului auto nicio cheie/ telecomanda nu se gaseste in interiorul vehiculului rutier; suplimentar, in cazul vehiculelor prevazute cu prelata, aceasta este in stare buna de intretinere, intacta si este fixata corespunzator;
  • La acoperirea riscului de furt pentru: Italia, Bulgaria si tarile foste membre CSI, asiguratorul va plati despagubirea daca, suplimentar fata de prevederile de mai sus, vehiculul rutier a fost securizat cu un dispozitiv de protectie suplimentara impotriva furtului.
  • Nu se pot asigura pentru riscul de furt, iar clauza nu valideaza pentru transporturile de marfa cu vehicule descoperite, transportul de vehicule de orice natura;
 • Clauza suplimentara “Manipulare”: ASIGURAREA PENTRU OPERATIUNILE DE MANIPULARE;
  • prin aceasta clauza asiguratorul extinde acoperirea acordand despagubiri si pentru daunele materiale (avariere, distrugere) produse in mod direct marfurilor transportate ca urmare a operatiunilor de manipulare (incarcare, descarcare, manipulare, stivuire, ancorare) a acestora in/din vehiculele precizate in polita de asigurare, daca aceste operatiuni sunt efectuate de catre prepusii asiguratului;
  • asiguratorul acorda despagubiri in sublimita de 5.000 EUR (echiv. moneda politei) pe eveniment, aceasta sublimita neoperand in nicio situatie in sensul majorarii sumei asigurate asumate de asigurator si precizata in polita de asigurare;
  • clauza nu valideaza pentru transporturile de (auto)vehicule de orice tip;
Obligatiile Asiguratului: 

               Principalele obligatii pe care asiguratul le are prin polita de asigurare CMR, de la Gothaer Asigurari Reasigurari S.A. sunt:

 • Asiguratul este obligat atat inaintea intrarii in vigoare a politei de asigurare, cat si in timpul derularii acestuia:
  • sa raspunda in scris corect si complet la intrebarile formulate de asigurator in cererea-chestionar, si sa furnizeze toate informatiile si datele referitoare circumstantele riscului;
  • in toate cazurile in care circumstantele privind riscul ori datele de identificare astfel cum au fost declarate se schimba (ca de ex.: forma de organizare, adresa, obiect de activitate; caracteristicile si intinderea geografica a transporturilor efectuate; conditiile generale de transport care genereaza modificari ale intinderii si limitelor responsabilitatii sale; natura marfurilor transportate; orice renuntare la regres, orice acorduri sau intelegeri de natura a agrava riscul incheiate cu firme avand acelasi domeniu de activitate sau cu clienti), sa comunice in scris asiguratorului cat mai curand posibil, dar nu mai tarziu de 2 zile de la data luarii la cunostinta, furnizand detalii complete;
  • sa respecte reglementarile legale in vigoare privind transporturile de marfa;
  • sa utilizeze in activitatea desfasurata vehicule rutiere omologate, inscrise in circulatie si care se incadreaza in normele legale privind siguranta si securitatea transporturilor rutiere;
  • sa intretina vehiculele in bune conditii si in conformitate cu dispozitiile legale, in scopul prevenirii producerii evenimentelor asigurate;
  • sa nu suprasolicite capacitatea de incarcare a vehiculului de transport;
  • nu permita incarcarea marfurilor pentru care mijlocul de transport nu are licenta;
  • sa asiste la operatiunile de incarcare-descarcare permitand desfasurarea acestor operatiuni in bune conditii, asigurand totodata securitatea marfurilor. In urma acestor operatiuni asiguratul este obligat sa se asigure ca marfurile ramase in mijlocul de transport nu au fost deteriorate si sa preintampine deplasarea acestora in mijlocul de transport;
  • sa constate la incarcare numarul real al coletelor si starea aparenta a marfurilor si a ambalajelor acesteia. In toate cazurile, remarcile/observatiile se vor inscrie in scrisoarea de trasura;
  • sa ia masuri potrivit cu imprejurarile si in conformitate cu prevederile Conventiei C.M.R. si a Ordin nr. 980/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea si efectuarea transporturilor rutiere si a activitatilor conexe acestora stabilite prin Ordonanta Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, pentru executarea corespunzatoare a transportului, pentru pastrarea si paza bunurilor aflate in custodia carausului pe tot parcursul transportului si pentru limitarea pagubelor;
  • sa ia pe seama sa, potrivit cu imprejurarile, toate masurile de prevenire pentru evitarea producerii/aparitiei unor daune;
  • sa raspunda in scris la solicitarile asiguratorului cu privire la conditiile care influenteaza riscul pe care le cunoaste si sa se conformeze recomandarilor facute de acesta privind masurile de prevenire a daunelor;
  • sa permita asiguratorului efectuarea inspectiei de risc a vehiculelor rutiere si/ sau a marfurilor transportate, in cazurile candaceasta este solicitata de catre asigurator;
  • sa respecte recomandarile si termenele formulate de catre asigurator in raportul inspectiei de risc / alte comunicari scrise, privind masurile de prevenire/limitare a producerii daunelor;
  • sa permita asiguratorului sa verifice, ori de cate ori acesta considera necesar, modul de intretinere a vehiculelor asigurate, precum si daca sunt indeplinite recomandarile si termenele formulate in raportul inspectiei de risc ori cu ocazia efectuarii verificarilor necesare;
  • sa declare existenta altor contracte de asigurare pentru aceleasi riscuri la alte societati de asigurare;
  • sa plateasca primele de asigurare in cuantumul si pana la scadentele mentionate in polita;
 • In cazul producerii evenimentului asigurat, asiguratul este obligat:
  • sa instiinteze imediat (max. 24 ore), potrivit evenimentului asigurat si practicii din tara respectiva, unitatile de pompieri, politia sau alte organe abilitate de lege, cele mai apropiate de locul producerii evenimentului asigurat, si sa solicite acestora intocmirea actelor cu privire la cauzele si imprejurarile producerii evenimentului, intinderea pagubei, eventualii vinovati. Imediat ce documentele mentionate anterior au fost emise, asiguratul are obligatia sa le prezinte asiguratorului;
  • sa instiinteze in scris asiguratorul despre producerea evenimentului asigurat, cat mai curand posibil, dar nu mai tarziu de 2 zile lucratoare de la producerea acestuia, furnizand informatii despre:
   • circumstantele producerii evenimentului (data, locul, cauzele si imprejurarile producerii acestuia);
   • tipul marfurilor afectate de eveniment, masurile intreprinse pentru limitarea daunelor, locul unde se afla acestea;
   • marimea estimativa a daunei, in vederea comunicarii eventuale instructiuni cu privire la marfa in disputa;
  • sa ia, potrivit cu imprejurarile, pe seama asiguratorului si in limitele raspunderii precizate in polita de asigurare, toate masurile necesare pentru limitarea/evitarea/prevenirea daunelor, respectiv pentru protejarea, salvarea, pastrarea si paza marfurilor ramase si pentru prevenirea degradarilor ulterioare, in caz contrar asiguratul suportand prejudiciul aferent;
  • sa puna deindata la dispozitia asiguratorului toate actele incheiate de organele abilitate, documentele si evidentele necesare pentru verificarea existentei si valorii marfurilor transportate, precum si orice alte detalii si dovezi referitoare la cauza si cuantumul daunelor suferite care au relevanta pentru stabilirea dreptului la despagubire si a despagubirii cuvenite;
  • sa nu recunoasca nici o raspundere si sa nu faca nici o oferta, promisiune sau plata fara acordul prealabil scris al asiguratorului;
  • sa faca dovada ca dauna pentru care se solicita despagubirea este acoperita de polita de asigurare;
  • sa se apere in proces tinand seama si de eventualele recomandari facute de asigurator. asiguratorul are dreptul, in cazurile in care apreciaza ca este necesar, in procesul civil, sa indice asiguratului sa-si angajeze aparator atat in prima instanta cat si in caile de atac;
  • sa conserve dreptul de regres impotriva tertilor vinovati de producerea daunei;
 • In cazul neindeplinirii oricareia dintre obligatiile de mai sus, asiguratorul este indreptatit sa refuze plata despagubirii.
 • In ceea ce priveste operatiunile de cabotaj, asiguratul este obligat:
  • sa efectueze operatiunile de cabotaj in conformitate cu prevederile legale aplicabile, inclusiv cu actele cu putere de lege si actele administrative in vigoare in statul membru gazda;
  • sa detina licenta comunitara, iar conducatorul auto sa detina atestat de conducator auto, conform reglementarilor legale;
  • sa fie in masura sa prezinte in orice moment dovezi clare privind transportul international desfasurat care a avut ca destinatie statul pe teritoriul caruia se efectueaza operatiunile de cabotaj, precum si dovezi clare privind fiecare dintre operatiunile de cabotaj consecutive desfasurate. Aceste dovezi vor cuprinde pe langa documentele prevazute in conditiile generale de asigurare, si urmatoarele elemente pentru fiecare operatiune:
   • numele, adresa si semnatura expeditorului;
   • numele, adresa si semnatura operatorului de transport rutier de marfuri;
   • numele si adresa destinatarului, precum si semnatura acestuia si data livrarii, odata ce marfurile au fost livrate;
   • locul si data preluarii marfurilor si locul prevazut pentru livrare;
   • descrierea curenta a naturii marfii si modul de ambalare, precum si, in cazul marfurilor periculoase, descrierea general recunoscuta a acestora si numarul de colete, marcajele specifice si numerele acestora;
   • greutatea bruta a marfurilor sau cantitatea de marfuri altfel exprimata;
   • numerele de inmatriculare ale vehiculelor.
 • In ceea ce priveste transportul marfurilor perisabile, asiguratul este obligat:
  • sa foloseasca vehicule ale caror instalatii de control a temperaturii si termografe au inspectia tehnica periodica valabila la momentul producerii evenimentului asigurat si sunt prevazute cu inregistrator termograf ce poate inregistra temperaturile pe parcursul a cel putin 24 ore;
  • sa se asigure si sa faca dovada ca conducatorul vehiculului a fost instruit cu privire la utilizarea instalatiilor de control a temperaturii;
  • sa se asigure si sa faca dovada ca a transmis in scris, prepusilor sai, inainte de survenirea evenimentului asigurat, instructiuni exacte cu privire la masurile de salvare si valorificare a marfurilor transportate in cazul producerii unor evenimente asigurate;
  • In cazul producerii evenimentului asigurat, asiguratul/conducatorul auto este obligat:
   • sa ia toate masurile necesare pentru pastrarea, salvarea si conservarea marfurilor nedepreciate si sa ia, potrivit imprejurarilor, toate masurile pentru limitarea pagubei, ca si cand nu ar fi fost asigurat;
   • sa instiinteze imediat (max. 1 ora) conducerea transportatorului in vederea repararii instalatii de control a temperaturii in cel mai scurt timp sau sa organizeze mutarea marfurilor transportate intr-un vehicul dotat cu instalatie de control a temperaturii functionala;
   • sa instiinteze imediat (max. 2 ore) asiguratorul furnizand detalii complete despre eveniment;
   • sa ia masuri de valorificare a marfurilor transportate, inainte de deprecierea acestora si imediat dupa producerea unui eveniment asigurat in baza prezentelor conditii speciale, dar numai cu acordul asiguratorului;
  • In cazul neindeplinirii oricareia dintre obligatiile prevazute mai sus, asiguratorul este indreptatit sa refuze plata despagubirii.
 • In ceea ce priveste riscul de furt, asiguratul/conducatorul auto este obligat sa se asigure, atat pe durata transportului, cat si a stationarilor, ca:
  • vehiculele sunt dotate cu dispozitive antifurt functionale si activate;
  • toate caile de acces la vehicul/marfurile transportate sunt securizate corespunzator, portierele sunt inchise cu cheia, geamurile ridicate la maximum, in cazul absentei conducatorului auto nicio cheie/telecomanda nu se gaseste in interiorul vehiculului rutier; suplimentar, in cazul vehiculelor prevazute cu prelata, aceasta este in stare buna de intretinere, intacta si este fixata corespunzator;
  • in cazul stationarilor, sa depuna toate diligentele astfel incat acestea sa fie cat mai scurte, iar vehiculul sa fie supravegheat permanent de un angajat al asiguratului/ conducatorul auto, si de asemenea sa nu lase in vehicul documentele de transport, documentele vehiculului, permisul de conducere;
  • In cazul producerii evenimentului asigurat, asiguratul/conducatorul auto este obligat:
   • sa instiinteze imediat (max. 2 ore) organele de politie si/sau alte organe abilitate, in raza carora s-a produs evenimentul asigurat;
   • sa ia toate masurile necesare pentru paza, protectia si conservarea marfurilor ramase, sa nu altereze urmele furtului astfel incat acestea sa ramana neatinse pana la momentul cercetarii evenimentului de catre organele abilitate si sa ia, potrivit cu imprejurarile, toate masurile ce se impun pentru limitarea pagubelor;
   • sa puna la dispozitia asiguratorului toate actele si documentele solicitate de acesta in legatura cu evenimentul asigurat;
   • sa prezinte asiguratorului diagramele tahograf, lipsa acestora exonerand asiguratorul de orice raspundere;
   • sa faca dovada respectarii prevederilor de mai sus;
  • Asiguratul trebuie sa dovedeasca faptul ca a comunicat, in scris, prepusilor sai inaintea producerii evenimentului asigurat, instructiuni exacte privind masurile de prevenire a riscului de Furt, inclusiv masurile prevazute in conditiile de asigurare;
  • Asiguratul raspunde fata de tertii prejudiciati pentru partea din prejudiciu neacoperita prin asigurare, asiguratorul fiind exonerat de raspundere pentru partea de dauna neacoperita conform conditiilor speciale de asigurare;
  • Asiguratul/beneficiarul este obligat sa efectueze toate demersurile necesare dobandirii marfurilor furate, iar in cazul recuperarii acestora sa instiinteze asiguratorul in maximum 2 zile lucratoare;
Obligatiile Asiguratorului: 

               Principalele obligatii, pe care Gothaer Asigurari Reasigurari S.A. le are in calitatea sa de asigurator, prin polita de asigurare CMR sunt:

 • se obliga ca la producerea evenimentului asigurat, sa-l despagubeasca pe asigurat in forma si in cuantumul prevazut in contractul de asigurare;
 • va instiinta in scris, pe asigurat cu privire la motivele privind neacoperirea totala sau partiala a daunei;
 • amana plata despagubirii daca in legatura cu evenimentul care a produs dauna, a fost instituita impotriva asiguratului sau a prepusilor acestuia o procedura penala, pana la finalizarea acesteia;
 • refuza plata despagubirii daca:
  • asiguratul nu si-a indeplinit obligatiile din contract, in masura in care din acest motiv nu a putut determina cauza producerii riscului asigurat, marimea daunei sau cuantumul despagubirii datorate;
  • cererea de despagubire este frauduloasa sau are la baza declaratii false;
Procedura Daune: 
 • Constatarea si evaluarea prejudiciului se va face de catre asigurator, direct sau prin imputerniciti, impreuna cu asiguratul sau imputernicitii acestuia;
 • Stabilirea si plata despagubirilor se face de catre asigurator, pe baza tuturor documentelor ce fac referire la cauzele si imprejurarile in care s-a produs evenimentul asigurat, precum si pagubele produse;
 • In vederea acordarii despagubirii, asiguratul va pune la dispozitia asiguratorului urmatoarele documente:
  • document al politiei din care sa rezulte vinovatia participantilor la evenimentul rutier;
  • documente sau Date privind celalalt autovehicul implicat in accident: nr. de inmatriculare al autovehiculului, numele si prenumele conducatorului auto, adresa completa a detinatorului autovehiculului, copia cartii verzi sau Date extrase din documentul de asigurare (numarul si societatea care au emis acest document);
  • fotocopia contractului de transport din care sa rezulte, concret, atat obligatiile asiguratului, cat si cele ale beneficiarului transportului respectiv;
  • in cazul contractelor cadru incheiate de unitatea de transport cu firma exportatoare pe perioade limitate, se va anexa, pentru transportul in cauza, fotocopia scrisorii prin care firma expeditoare solicita executarea transportului si din care trebuie sa rezulte conditiile concrete in care trebuie sa se execute acest transport;
  • fotocopia comenzii de transport din care trebuie sa rezulte, concret, toate datele referitoare la transportul efectuat (felul mijlocului de transport, data si locul incarcarii, ruta, durata transportului, temperatura necesara transportului in cazul marfurilor perisabile etc.);
  • fotocopia scrisorii de trasura (C.M.R) completata cu toate datele cerute de imprimat pentru transportul respectiv;
  • in caz de dauna, in scrisoarea de trasura (C.M.R.) trebuie sa existe mentiunea facuta de beneficiarul marfurilor referitoare la eventualele degradari sau distrugeri ale marfurilor;
  • fotocopie dupa factura de plata a transportului;
  • fotocopii dupa facturile interne si externe ale marfurilor care au fost transportate, din care trebuie sa rezulte tipul, cantitatea de marfa transportata si preturile in lei si/sau valuta per kg./buc./etc.;
  • fotocopia certificatului fitosanitar A.T.P. care insoteste marfa transportata, in cazul marfurilor ce necesita eliberarea obligatorie a acestui certificat (produse alimentare alterabile, fructe, etc.);
  • fotocopia foii de parcurs pentru transportul respectiv;
  • acte oficiale din care sa rezulte, concret, cauzele care au determinat nerespectarea duratei de transport prevazuta in contractul de transport, in cazul in care depasirea duratei de transport a cauzat degradarea marfii;
  • fotocopii ale diagramelor tahograf care trebuie sa corespunda strict cu perioada transportului;
  • fotocopii ale diagramelor termograf care sa corespunda, in toate cazurile, cu perioada transportului, in cazul transporturilor marfurilor perisabile;
  • declaratiile conducatorului auto din care sa rezulte cauzele, imprejurarile si vinovatia in producerea degradarii marfii;
  • fotocopia declaratiei vamale de export a marfurilor;
  • procesul-verbal incheiat de transportator cu privire la cauzele si imprejurarile producerii daunelor la marfa transportata;
  • procesul-verbal de constatare al pagubelor intocmit cu participarea unui reprezentant a firmei transportatoare, a unui reprezentant a beneficiarului (proprietarului) marfii, al unui reprezentant din partea asiguratorului si, dupa caz, a unui inspector de calitate (neutru);
  • in cazul marfurilor afectate in urma producerii evenimentului asigurat la care constatarea se face in strainatate, la solicitarea asiguratorului acesta se va efectua de catre o firma specializata (neutra), transportatorul trebuind sa avizeze despre dauna concomitent cu avizarea firmei exportatoare romane si asiguratorul, pentru ca acesta sa fie in posibilitatea de a putea comunica eventuale instructiuni cu privire la marfa in disputa;
  • fotografii relevante ale marfii avariate, vehiculelor implicate in eveniment (inclusiv fotografii din interiorul vehiculului) si de la locul evenimentului, efectuate de oricare dintre partile implicate;
  • procesul-verbal de distrugere a marfii deteriorate, daca este cazul, cu participarea beneficiarului, a transportatorului si a unui reprezentant al asiguratorului;
  • modalitatea de eventuala valorificare a recuperarilor;
  • scrisoarea de solicitare a despagubirii formulata de catre pagubit catre asigurat;
  • fotocopia documentului de plata din care sa reiasa ca asiguratul a despagubit pagubitul;
  • scrisoarea de solicitare a despagubirii din partea asiguratului catre asigurator;
 • Asiguratul are obligatia de a prezenta documentele fotocopie conformate cu originalul, cu exceptia situatiei in care asiguratorul solicita prezentarea documentelor in original;
 • In cazul producerii unui eveniment asigurat, despagubirea cuvenita (incluzand si costurile/cheltuielile acoperite conditiilor de asigurare aplicabile, precum si taxa de transport, taxele vamale si alte cheltuieli ivite cu ocazia transportului marfii, conform Art. 23 pct. 4. din Conventia C.M.R.) nu poate depasi suma asigurata precizata in polita de asigurare, nici cuantumul pagubei stabilit in baza actelor justificative si nici valoarea marfurilor conform valorii din factura, la data si locul primirii lor pentru transport;
 • Totodata, valoarea despagubirii pentru daunele produse marfurilor transportate nu va putea depasi limitele pentru fiecare kilogram de marfa bruta transportata, stabilita conform art. 23 din Conventia C.M.R. (8,33 DST per kilogram de greutate bruta lipsa), daca partile nu au convenit altfel prin precizarea in mod expres in polita de asigurare/acte aditionale semnate de parti;
 • „Cuantumul pagubei” reprezinta:
  • in caz de dauna totala: valoarea marfurilor preluate in custodie din care se scade, dupa caz, valoarea resturilor ce se mai pot intrebuinta sau valorifica;
  • in caz de dauna partiala:
   • costul reparatiei marfurilor/partilor componente/pieselor avariate ori costul de inlocuire, reconditionare sau restaurare, din care se scade valoarea resturilor ce se mai pot intrebuinta sau valorifica;
   • valoarea pierderii de calitate (deprecierea) care diminueaza valoarea marfurilor respective. Gradul de depreciere se stabileste in procente, pe baza de expertiza, comparativ cu starea lor la data si locul incarcarii;
  • valoarea de referinta a marfurilor transportate este intotdeauna valoarea marfurilor la data si locul incarcarii, in conformitate cu factura ce insoteste marfa pe timpul transportului;
 • In cazul in care nu exista documente (facturi) privind valoarea marfii transportate, atunci aceasta se determina pe baza valorii uzuale a marfurilor de acelasi fel si calitate;
 • In caz de intarziere, daca cel in drept face dovada ca din aceasta intarziere a rezultat un prejudiciu, asiguratorul este tinut sa plateasca daune care nu pot depasi pretul platit pentru transport de catre expeditorul/beneficiarul marfii;
 • Din cuantumul daunei se scad orice prime de asigurare datorate pana la sfarsitul perioadei de asigurare, fransizele prevazute in polita/specificatie, precum si valoarea bunurilor ce au fost recuperate si pot fi valorificate;
 • In urmatoarele cazuri, asiguratul/contractantul/beneficiarul sau reprezentantul/ii acestora vor decade din orice drept la despagubire si la restituirea proportionala a partii de prima datorata, iar asiguratorul va denunta polita si, dupa caz, va sesiza organele in drept:
  • simuleaza evenimentul asigurat sau exagereaza cu intentie cuantumul pagubei;
  • foloseste spre justificare mijloace sau documente mincinoase, false, frauduloase sau ilegale, indiferent daca acesta avea sau nu cunostiinta despre natura respectivelor documente;
  • modifica sau altereaza cu intentie urmele si ramasitele evenimentului asigurat;
 • In cazul in care pagubele au fost marite (agravate) din alte cauze decat din riscurile asigurate, despagubirea se stabileste numai pentru acea parte din paguba care, dupa constatarile ce se mai pot face cu certitudine, a fost cauzata - fara indoiala - de evenimentul asigurat;
 • Asiguratorul nu este raspunzator, nu acopera si nu acorda despagubiri pentru nicio pretentie care ar putea constitui o incalcare din partea asiguratorului a oricarei interdictii sau restrictii privind sanctiunile economice sau comerciale nationale si/sau internationale si/sau care rezulta direct sau indirect din aplicarea oricarei sanctiuni, interdictii sau restrictii privind sanctiunile economice sau comerciale nationale si/sau internationale;
 • Asiguratorul are dreptul sa amane plata despagubirii daca, in legatura cu dauna, a fost instituita impotriva asiguratului o ancheta sau o procedura penala, pana la finalizarea anchetei sau procedurii;
 • In toate situatiile, asiguratul trebuie sa faca dovada ca evenimentul produs este asigurat in baza politei de asigurare, sarcina probei revenind acestuia;
 • Asigurarea la mai multi asiguratori:
  • asiguratul are obligatia sa declare existenta altor asigurari care acopera aceleasi riscuri, atat la incheierea politei de asigurare, cat si pe parcursul valabilitatii acestuia;
  • avand in vedere ca existenta unor asigurari pentru aceleasi riscuri reprezinta o imprejurare esentiala pentru evaluarea riscului, se aplica dispozitiile privind reevaluarea conditiilor de incheiere a politei;
  • in aplicarea prevederii aliniatului anterior, in cazul producerii evenimentului asigurat, asiguratul trebuie sa comunice asiguratorului numele celorlalti asiguratori;
  • asiguratul se obliga conform legii sa ceara fiecarui asigurator plata despagubirilor datorate de acesta pe baza respectivei polite de asigurare;
  • in cazul in care, la data formularii cererii de despagubire, exista o alta asigurare acoperind acelasi risc, asiguratorul va contribui la despagubire in mod proportional;
 • Culpa comuna: Daca paguba s-a produs din vina a doi sau mai multi transportatori, fiecare dintre ei va suporta cota parte din despagubirea cuvenita, proportional cu partea sa de raspundere. In cazul in care nu se poate stabili care dintre transportatori a produs pagube, atunci toti transportatorii vor suporta o parte din despagubire, proportional cu cota parte din contravaloarea prestatiei de transport incasate;
 • Daca asiguratul sau, dupa caz, beneficiarul renunta prin orice modalitate juridica la drepturile sale de despagubire fata de tertii raspunzatori sau face o tranzactie, despagubirea ce s-ar cuveni asiguratului sau, dupa caz, beneficiarului se va reduce in mod corespunzator cu sumele care au facut obiectul acestor acte juridice. Daca plata despagubirii a fost deja efectuata, asiguratul sau, dupa caz, beneficiarul este obligat sa inapoieze despagubirea incasata, in termen de 5 zile de la primirea notificarii din partea asiguratorului;
 • Asiguratul si/sau beneficiarul raspund fata de asigurator pentru prejudiciile aduse prin acte care ar impiedica exercitarea dreptului de regres impotriva persoanelor raspunzatoare de producerea daunei ori de marirea acesteia (pentru partea de dauna care s-a marit);
 • despagubirile se platesc in maximum 15 zile lucratoare de la depunerea intregii documentatii la asigurator, in baza acordului scris al asiguratului asupra sumelor cuvenite, exprimat prin semnarea cererii de despagubire;
 • Despagubirea va fi platita in aceeasi moneda in care s-a platit prima de asigurare, insa, in toate cazurile, facturile in LEI vor fi platite in LEI. Totusi, in cazul in care evenimentul s-a produs in afara teritoriului Romaniei si asiguratul justifica cu acte si documente legale cuantumul prejudiciului in valuta, asiguratorul poate plati despagubirea in valuta in care a fost incheiat contractul de asigurare. In cazul in care prima de asigurare se plateste in echivalentul in LEI al unei valute, despagubirea, inclusiv frasizele, se vor calcula la cursul comunicat de BNR pentru valuta respectiva, valabil in ziua producerii evenimentului asigurat;
 • despagubirile se platesc de catre asigurator persoanei pagubite, cu acordul si cu instiintarea prealabila a asiguratului, in masura in care aceasta nu a fost deja despagubita de asigurat; daca asiguratul face dovada ca a despagubit persoana pagubita (cu acordul prealabil scris al asiguratorului), despagubirea i se va plati asiguratului;
 • Asiguratorul este indreptatit:
  • sa amane plata atata timp cat exista dubii cu privire la dreptul asiguratului de a obtine despagubiri;
  • sa amane acordarea despagubirii daca exista instituita impotriva asiguratului o ancheta sau procedura penala in legatura cu dauna, pana la finalizarea anchetei sau, respectiv, a procedurii penale;
  • sa nu plateasca despagubiri in cazul in care cererea de despagubire are la baza declaratii false sau daca asiguratul (sau oricare alta persoana care actioneaza in numele sau) a contribuit in mod deliberat ori prin neglijenta grava la producerea daunei;
 • Dreptul la actiune privind solicitarea de despagubiri se supune reglementarilor actelor normative in vigoare;
 • Prin plata despagubirilor si in limita acestora, asiguratorul este subrogat in toate drepturile asiguratului sau beneficiarului contra tertilor raspunzatori de producerea daunei ori de marirea acesteia (pentru partea din dauna care s-a marit).

Notificare daune:

Call Center Constatare daune

Tel: 021.200.00.00; 021 200 00 98​

Email: avizari@gothaer.ro

Formular on-line pentru avizare daunehttps://www.gothaer.ro/daune/anunta-o-dauna/

Diverse: 

              Asiguratorul este subrogat in drepturile asiguratului impotriva celor raspunzatori de producerea pagubei iar asiguratul este obligat sa-i prezerve acest drept asiguratorului, sub sanctiunea nedecontarii daunei.

              Asiguratorul este exonerat de raspundere pentru partea din dauna ce ramane, in sarcina asiguratului fata de tertii prejudiciati, asiguratul raspunzand fata de acestia pentru partea din prejudiciu neacoperita prin asigurare.

              Dreptul la actiune privind solicitarea de despagubire in baza politei de asigurare se stinge in termen de 2 ani de la data expirarii termenului stabilit pentru plata despagubirii.

              Modificarea politei de asigurare se poate face numai prin intelegere scrisa intre parti.

              Denuntarea politei de asigurare se poate face unilateral de catre fiecare parte in 20 de zile si in conditiile expres mentionate.

              Orice diferent intre parti se solutioneaza pe cale amiabila sau in caz contrar in instantele de judecata din Romania.

              Asiguratul poate apela la Fondul de Garantare a Asiguratilor care este gestionat de Autoritatea de Supraveghere din Romania in cazul in care asiguratorul se afla in procedura de faliment sau insolventa.