CMR - Polita de raspundere a transportatorului pentru marfurile transportate intern si international - OMNIASIG Vienna Insurance Group

asigurari cmr omniasig vienna insurance group marfuri transport pitesti arges

ROMANIA, BUCURESTI, Sector 1, Aleea Alexandru, nr. 51.

office@omniasig.ro

Tel:   021.405.74.20, 021.405.74.24

Fax:   021.311.44.95, 021.311.44.90

                  OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A. isi are inceputurile in anul 1995, cand lua fiinta societatea de asigurari OMNIASIG. 6 ani mai tarziu era infiintata BCR Asigurari, ca o divizie a bancii cu acelasi nume. Desi infiintate ca societati de asigurari distincte, cele 2 entitati ajung sa intre in sfera de interes a unuia dintre cei mai mari actori ai pietei de asigurari internationale, grupul austriac VIENNA INSURANCE GROUP (VIG), care, mai intai in anul 2005 preia OMNIASIG iar peste 3 ani, in 2008 avea sa preia si BCR Asigurari. Dupa alti 4 ani, in 2012 avea sa se realizeze fuziunea prin absorbtie a OMNIASIG de catre BCR Asigurari si a rezultat ceea ce cunoastem astazi ca fiind una dintre cele mai puternice societati de asigurari de pe piata romaneasca de asigurari, si anume OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A. Aceasta este autorizata sa comercializeze produse de asigurare proprii, in Romania, fiind inregistrata in Registrul Asiguratorilor la numarul RA-047-10.04.2003. 

Aspecte Generale: 

OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A. are in portofoliu 2 polite de asigurare CMR care asigura raspunderea transportatorului in calitate de caraus, pentru marfurile transportate cu autovehicule, una exclusiv pe teritoriul Romaniei si cealalta pe teritoriul Romaniei si in afara acestuia. Polita de asigurare CMR International isi exercita acoperirea atunci cand transportul se desfasoara intre doua tari, din care cel putin una este semnatara a Conventiei Internationale CMR.

             Polita asigura standard:

 • daune materiale suferite de bunurile ce fac obiectul transportului executat de asigurat, produse intre momentul primirii bunurilor pentru transport si cel al eliberarii bunurilor destinatarului, in locul si la data mentionate in scrisoarea de transport (CMR);
 • daune cauzate de intarzierea in livrare, in limita taxelor de transport, daca cel in drept (prevazut in contract) face dovada ca din aceasta intarziere a rezultat un prejudiciu de care este raspunzator asiguratul;
 • cheltuielile de salvare si/sau limitare a pagubei daca se face dovada ca aceste masuri au fost necesare si paguba s-a produs datorita unor cauze cuprinse in asigurare;
  • taxa de transport, taxele vamale si alte cheltuieli ivite cu ocazia transportului bunurilor, in totalitate in caz de dauna totala si proportional in caz de dauna partiala; alte daune - interese pentru pierdere nu sunt datorate;
  • cheltuielile rezonabile efectuate pentru prevenirea producerii riscului, salvarea sau limitarea daunelor;
  • cheltuielile efectuate de catre asigurat in procesul civil, daca a fost obligat la desdaunare (inclusiv in cazul in care actiunea penala pusa in miscare nu mai este judecata, iar actiunea civila ramane in competenta instantei penale), decurgand din evenimente asigurate produse in perioada de valabilitate a politei;
  • cheltuielile efectuate de catre tertul pagubit in procesul civil, in scopul obligarii asiguratului la plata unor despagubiri, ca urmare a producerii unor evenimente asigurate, daca asiguratul a fost obligat prin hotarare judecatoreasca definitiva la plata acestora (inclusiv in cazul in care actiunea penala pusa in miscare nu mai este judecata, iar actiunea civila ramane in competenta instantei penale);

                Suplimentar, se pot atasa la polita CMR si clauze suplimentare, la solicitarea scrisa a asiguratului si cu acordul asiguratorului, pentru care se plateste prima de asigurare suplimentara:

 • Clauza aditionala - Acoperire suplimentara pentru riscul de furt;
 • Clauza aditionala - Acoperire suplimentara pentru transporturile de vehicule pe platforme specializate;
 • Clauza aditionala - Acoperire suplimentara pentru daune materiale suferite de bunurile perisabile ca urmare a functionarii defectuoase sau insuficiente, defectarii sau opririi instalatiilor frigorifice/echipamentelor care controleaza temperatura;
 • Clauza aditionala - Acoperire suplimentara pentru daune materiale suferite de containerele in care sunt transportate bunurile;
 • Clauza aditionala - Acord special pentru acoperirea prin asigurare a transporturilor de bunuri efectuate de asigurat cu vehicule tractate (remorci, semiremorci) apartinand tertilor, altele decat cele mentionate in polita;

                In cazul cuplurilor cap tractor + semiremorca, asigurarea CMR se poate incheia pe semiremorca dar si pe capul tractor cu atasarea clauzei suplimentare privind vehiculele tractate apartinand tertilor.

                In cazul cuplurilor autocamion + remorca, asigurarea CMR se incheie pe fiecare separat.

Obiectul Asigurarii: 

               OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A., in baza politei de asigurare CMR, raspunderea asiguratului pentru marfa transportata in trafic rutier public, pentru pierderea totala sau partiala a marfii, cu conditia respectarii legislatiei aplicabile in transportul respectiv.

               Asigurarea este valabila numai pentru marfurile care pe tot parcursul calatoriei se regasesc in vehiculele rutiere mentionate in polita, inclusiv in cazul in care vehiculul rutier este transportat pe o parte a parcursului pe mare, cale ferata, cale navigabila interioara sau aeriana, in executarea unui contract de transport unic, fara descarcari-incarcari ulterioare, fara exceptie, pentru ansamblul transportului.

               Este acoperita raspunderea asiguratului pentru marfurile transportate cu vehicule rutiere, autoutilitare si vehicule tractate de tipul remorcilor si semiremorcilor, care sunt in proprietatea asiguratului sau nu (au la baza un contract de inchiriere, comodat, leasing, etc.) si care au fost comunicate, in scris asiguratorului, prin cererea chestionar. autovehiculele trebuie sa fie conduse de catre prepusii asiguratului.

               Polita de asigurare este valabila numai in cazul transporturilor efectuate conform legislatiei romane, numai daca transportatorul detine toate licentele si aprobarile legale necesare executarii transporturilor asigurate, iar transportul este efectuat in baza unui contract remunerat de transport rutier cu autovehicule.

Conditii de Preluare in Asigurare: 

              Pentru a putea sa incheie o polita de asigurare CMR, solicitantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • sa desfasoare activitate de transport rutier de marfuri si sa indeplineasca reglementarile legale pentru autorizarea ca operator de transport rutier;
 • sa intocmeasca Cererea Chestionar care contine informatii relevante despre solictant, despre activitatea de transport pe care doreste sa o desfasoare si riscurile la care se expune, despre mijloacele de transport pe care urmeaza sa le foloseasca in activitate, informatii care sunt esentiale pentru intocmirea politei CMR;
 • sa solicite sau nu, atasarea clauzelor suplimentare la polita de baza;
 • sa intocmeasca Specificatia care detaliaza bunurile sau raspunderile asigurate precum si sublimitele de raspundere ale asiguratorului;
 • sa participe la inspectia de risc si sa semneze raportul aferent, in cazul transportului de vehicule pe platforme;
 • sa puna la dispozitie asiguratorului Cartea de Identitate a Vehiculului asigurat, Certificatul de Inmatriculare al acestuia si Certificatul de Inregistrare al firmei;
 • sa detalieze istoricul de daune, daca este cazul;

              Cererea chestionar trebuie intocmita in oricare din urmatoarele situatii:

 • incheierea unei polite noi;
 • reinoirea unei polite existente, inainte de data expirarii acesteia;
 • alte situatii care presupun schimbari ale riscurilor asigurate;
Perioada Asigurata: 

               Asigurarea CMR de la OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A. se incheie, de regula, pe o perioada de un an dar si pe perioade subanuale dar nu mai putin de 1 luna, iar perioada respectiva va fi specificata in polita. Intrarea in valabilitate se face cel mai devreme, incepand cu ora 00:00 a zilei urmatoare emiterii politei CMR iar iesirea din valabilitate se produce la ora 24:00 a ultimei zile de valabilitate inscrisa pe polita CMR.

               Polita poate fi incheiata si pe durata unui singur transport.

               Polita de asigurare CMR isi inceteaza valabilitatea si implicit inceteaza raspunderea asiguratorului, in urmatoarele cazuri:

 • la ora si ziua inscrise in polita de asigurare, ca si data de expirare;
 • in caz de dauna totala;
 • la data schimbarii proprietarului/utilizatorului interesului asigurabil;
 • cu acordul ambelor parti;
 • prin denuntare unilaterala, sub forma unei scrisori recomanDate cu confirmare de primire, cu un preaviz de 20 zile;
 • ìn caz de forta majora;
 • prin desfiintarea de drept a contractului in cazul in care asiguratul nu-si indeplineste obligatiile contractuale;
Teritorialitate: 

               Polita de asigurare CMR de la OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A. este valabila in cazul urmatoarelor tipuri de transporturi:

 • Transporturi interne, efectuate numai pe teritoriul Romaniei si fara sa fie depasite granitele teritoriale ale Romaniei;
 • Transporturi internationale, efectuate intre doua tari diferite, dintre care cel putin una trebuie sa fie tara semnatara a Conventiei Internationale CMR;
Asiguratul: 

              Asiguratul in cadrul politei de asigurare CMR de la OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A. este orice persoana fizica sau juridica mentionata in polita, avand domiciliul, resedinta sau sediul in Romania, care in calitate de transportator rutier de marfuri autorizat, isi asuma raspunderea executarii unui transport, in baza unui contract sau comenzi de transport, cu vehicule proprii, inchiriate sau luate in locatie de gestiune.

              Notiunii de asigurat ii sunt asimilati si prepusii acestuia si/ sau persoanele din conducere, cand acesti prepusi sau aceste persoane actioneaza in exercitiul functiilor lor.

              Asiguratul trebuie sa aiba toate licentele si aprobarile legale necesare pentru executarea transportului de marfuri.

Suma Asigurata: 

              Suma asigurata sau limita maxima a raspunderii asiguratorului, este acea valoare globala mentionata de catre solicitant in cererea chestionar si care reprezinta suma maxima, per eveniment si per intreaga perioada asigurata, in limita careia OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A. poate acorda despagubiri asiguratului sau celor indreptatiti, in cazul producerii evenimentului asigurat, sau suma totala a despagubirilor ce se pot acorda pe toata perioada de valabilitate a asigurarii. In aceasta valoare globala sunt asigurate atat riscurile standard cat si cele acoperite prin clauzele suplimentare atasate politei CMR. Suma asigurata poate fi exprimata in RON, USD sau EURO.

              Dupa ce se realizeaza despagubiri pentru daune partiale, suma asigurata se diminueaza cu valoarea acelor despagubiri iar noua suma astfel rezultata ramane valabila ca limita maxima de despagubire pana la expirarea politei CMR daca nu intervin intre timp si alte despagubiri. Reintregirea sumei asigurate pana la nivelul avut initial, la incheierea politei, se poate face la cererea asiguratului, cu aprobare din partea asiguratorului si contra platii unei prime de asigurare suplimentara.

              Pe durata asigurarii, suma asigurata poate fi majorata, cu conditia platii unei primei suplimentare de asigurare.

              In caz de intarziere in livrare, limita raspunderii asiguratorului nu poate depasi pretul platit pentru transport de catre expeditorul/beneficiarul marfii.

              In cazurile in care, asigurarea s-a incheiat pentru limita raspunderii inferioara valorii bunurilor, despagubirea se reduce corespunzator raportului dintre suma prevazuta in polita si valoarea bunurilor la data producerii evenimentului asigurat.

Prima de Asigurare: 

              Prima de asigurare pe polita CMR reprezinta suma datorata de asigurat in schimbul obligatiei pe care si-o asuma OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A., de plata a indemnizatiei de asigurare (despagubire) in caz de producere a riscurilor asigurate. Ea rezulta, in urma aplicarii, la valoare sumei asigurate, a unei cote de prima, procentuala, stabilita de catre asigurator in functie de anumite criterii. Este exprimata valoric, in moneda incheierii contractului, RON, USD sau EURO si poate fi achitata integral la emiterea politei CMR sau intr-un numar de rate acceptate de catre asigurator. Sumele in valuta se achita in RON la cursul BNR valabil pentru ziua efectuarii platii.

              In cazul platii primei anuale in rate, ratele urmatoare primei rate (care se incaseaza obligatoriu in ziua emiterii politei) NU beneficiaza de un termen de pasuire la plata. Neachitarea unei rate de primă la data scadenta are drept consecinta rezilierea automata a politei de asigurare incepand cu ora 24:00 a datei de scadenta, fara restituirea ratelor deja achitate, fara punere in intarziere sau alta formalitate.

              La cererea asiguratului contractul poate fi repus in vigoare, daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii: ratele restante si cele scadente au fost platite, asiguratul renunta in scris la pretentii de despagubire pentru daunele survenite in perioada suspendarii politei. Data repunerii in vigoare trebuie sa fie inclusa in perioada de valabilitate a politei.

              In cazul cuplurilor autotractor si semiremorca, prima de asigurare se stabileste pe semiremorca dar si pe cap tractor cu includerea clauzei speciale. Daca asiguratul asigura mai multe cupluri pe aceeasi polita, atunci prima de asigurare trebuie sa se stabileasca pentru toate cuplurile numai pe semiremorcisau capetele tractor. In cazul cuplurilor formate din autocamion si remorca, prima de asigurare se calculeaza pentru autocamion si separat pentru remorca.

              Pentru politele CMR incheiate pe o perioada mai mica de un an, (minim 1 luna) prima de asigurare se calculeaza prin aplicarea pentru fiecare luna sau fractiune de luna a 1/10 din prima anuala.

              In cazul asigurarii incheiate pe durata unui singur transport prima se plateste anticipat si integral.

ATENTIE! Asiguratorul nu are obligatia de a-i notifica asiguratului datele de scadenta ale primelor de asigurare.

Sistemul de Fransize: 

              Polita de asigurare CMR a raspunderii transportatorului in calitate de caraus, pentru marfurile transportate cu autovehicule, in trafic intern si international, de la OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A. poate fi incheiata cu sau fara fransize deductibile per eveniment, in functie de anumite criterii stabilite de catre asigurator.

              Polita se incheie:

 • fransiza 0 pentru riscurile de baza dar si pentru riscul de furt asigurat pe clauza speciala precum si pentru riscurile care vizeaza transportul marfurilor in containere;
 • cu o fransiza deductibila de 100 EUR, pentru fiecare vehicul transportat in cazul atasarii clauzei suplimentare privind transportul vehiculelor pe platforme specializate;
 • cu o fransiza deductibila de 1% din suma asigurata pe autovehicul in cazul clauzei speciale privind defectarea instalatiei frigorifice;
Riscuri Asigurate Standard: 

              Riscurile standard asigurate prin polita de asigurare CMR a raspunderii transportatorului in calitate de caraus, pentru marfurile transportate cu autovehicule, in trafic intern si international, de la OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A. sunt:

 • daune materiale suferite de bunurile ce fac obiectul transportului executat de asigurat, produse intre momentul primirii bunurilor pentru transport si cel al eliberarii bunurilor destinatarului, in locul si la data mentionate in scrisoarea de transport (CMR);
 • daune cauzate de intarzierea in livrare, in limita taxelor de transport, daca cel in drept (prevazut in contract) face dovada ca din aceasta intarziere a rezultat un prejudiciu de care este raspunzator asiguratul;
 • cheltuielile de salvare si/sau limitare a pagubei daca se face dovada ca aceste masuri au fost necesare si paguba s-a produs datorita unor cauze cuprinse in asigurare;
  • taxa de transport, taxele vamale si alte cheltuieli ivite cu ocazia transportului bunurilor, in totalitate in caz de dauna totala si proportional in caz de dauna partiala; alte daune - interese pentru pierdere nu sunt datorate;
  • cheltuielile rezonabile efectuate pentru prevenirea producerii riscului, salvarea sau limitarea daunelor;
  • cheltuielile efectuate de catre asigurat in procesul civil, daca a fost obligat la desdaunare (inclusiv in cazul in care actiunea penala pusa in miscare nu mai este judecata, iar actiunea civila ramane in competenta instantei penale), decurgand din evenimente asigurate produse in perioada de valabilitate a politei;
  • cheltuielile efectuate de catre tertul pagubit in procesul civil, in scopul obligarii asiguratului la plata unor despagubiri, ca urmare a producerii unor evenimente asigurate, daca asiguratul a fost obligat prin hotarare judecatoreasca definitiva la plata acestora (inclusiv in cazul in care actiunea penala pusa in miscare nu mai este judecata, iar actiunea civila ramane in competenta instantei penale);

              Aceste riscuri sunt completate de prevederile articolelor 17, 18, 19, 23, 24, 25 si 26 din Conventia Internationala CMR, privind raspunderea transportatorului.

              Art. 17 - 1. Transportatorul este raspunzator pentru pierderea totala sau partiala sau pentru avariere, produse intre momentul primirii marfii si cel al eliberarii acesteia, cit si pentru intirzierea in eliberare.
                           2. Transportatorul este exonerat de aceasta raspundere daca pierderea, avaria sau intirzierea a avut drept cauza o culpa a persoanei care are dreptul sa dispuna de marfa, un ordin al acesteia nerezultind dintr-o culpa a transportatorului, un viciu propriu al marfii sau circumstante pe care transportatorul nu putea sa le evite si ale caror consecinte nu le putea preveni.
                           3. Transportatorul nu poate invoca, pentru a fi exonerat de raspundere, nici defectiunea vehiculului pe care-l foloseste pentru efectuarea transportului, nici culpa persoanei de la care a inchiriat vehiculul sau a
prepusilor acesteia.
                           4. Tinind cont de articolul 18 paragrafele 2 pina la 5, transportatorul este exonerat de raspundere daca pierderea sau avaria rezulta din riscurile particulare inerente uneia sau mai multora dintre urmatoarele
fapte:
                                             a) folosirea de vehicule descoperite, fara prelate, daca aceasta folosire a fost convenita intr-un mod expres si mentionata in scrisoarea de trasura;
                                             b) lipsa sau defectuozitatea ambalajului pentru marfurile expuse prin felul lor la stricaciuni sau avariere, cind aceste marfuri nu sint ambalate sau sint rau ambalate;
                                             c) manipularea, incarcarea, stivuirea sau descarcarea marfii de catre expeditor sau destinatar sau de catre persoane care actioneaza in contul expeditorului sau al al destinatarului;
                                             d) natura unor marfuri expuse, datorita cauzelor inerente insesi naturii lor, fie la pierdere totala sau partiala, fie la avarie in special prin spargere, rugina, deteriorare interna si spontana, uscare, curgere, pierdere normala sau prin actiunea insectelor sau a rozatoarelor;
                                             e) insuficienta sau imperfectiunea marcajelor sau a numerelor coletelor;
                                             f) transportul de animale vii.

                           5. Daca in baza prezentului articol, transportatorul nu raspunde de unii factori care au cauzat dauna, raspunderea sa nu este angajata decit in masura in care factorii de care el raspunde, in baza prezentului articol, au contribuit la dauna.
               Art. 18 - 1. Sarcina probei ca pierderea, avaria sau intirzierea eliberarii a avut drept cauza unul dintre factorii prevazuti in articolul 17 paragraful 2 incumba transportatorului.
                            2. Cind transportatorul stabileste ca, tinind seama de circumstantele de fapt, pierderea sau avarierea a putut sa rezulte din unu sau mai multe riscuri particulare prevazute in articolul 17 paragraful 4, exista prezumtia ca ea a rezultat din aceasta cauza. Cel in drept poate totusi sa faca dovada ca dauna nu a avut drept cauza in intregime sau partial unul dintre aceste riscuri.
                            3. Prezumtia aratata mai sus nu este aplicabila in cazul prevazut de articolul 17 paragraful 4 a), daca este vorba de o pierdere anormala sau o pierdere de colete.
                            4. Daca transportul este efectuat cu ajutorul unui vehicul amenajat in vederea protejarii marfurilor impotriva influentei caldurii, a frigului, a variatiilor de temperatura sau a umiditatii aerului, transportatorul nu poate invoca beneficiul prevederilor articolului 17 paragraful 4 d) decit daca face dovada ca toate masurile care ii incumba, tinind cont de circumstante, au fost luate in ceea ce priveste alegerea, intretinerea si folosirea acestor amenajari si ca el s-a conformat instructiunilor speciale care i-au fost Date.
                            5. Transportatorul nu poate invoca beneficiul prevederilor articolului 17 paragraful 4 f) decit daca face dovada ca toate masurile care ii incumba in mod normal, tinind cont de circumstante, au fost luate si ca el s-a conformat instructiunilor speciale care i-au fost Date.

              Art. 19 - Se considera intirziere la eliberare atunci cind marfa nu a fost eliberata in termenul convenit sau, daca nu a fost convenit un termen, atunci cind durata efectiva a transportatorului depaseste timpul care in mod rezonabil este acordat unui transportator diligent, tinindu-se cont de circumstante si, printre altele, in cazul unei incarcari partiale, de timpul necesar pentru ambalarea unei incarcaturi complete in conditii normale.
              Art. 23 - 1. Cind, in conformitate cu dispozitiile prezentei conventii, este pusa in sarcina transportatorului o despagubire pentru pierderea totala sau partiala a marfii, aceasta despagubire este calculata dupa valoarea marfii la locul si in momentul primirii acesteia pentru transport.
                           2. Valoarea marfii este determinata pe baza cursului bursei sau, in lipsa acestuia, pe baza pretului curent al pietei, sau, in lipsa amindurora, pe baza valorii uzuale a marfurilor de acelasi fel si de aceeasi calitate.
                           3. Totusi, cuantumul despagubirii nu poate depasi 8,33 DST (drepturi speciale de tragere) stabilit de Fondul Monetar International valabil la data producerii evenimentului asigurat, pentru fiecare kilogram de marfa bruta.
                           4. In plus, se restituie taxa de transport, taxele vamale si alte cheltuieli ivite cu ocazia transportului marfii, in totalitate in caz de pierdere totala si proportional in caz de pierdere partiala; alte daune-interese pentru
pierdere nu sint datorate.
                           5. In caz de intirziere, daca cel in drept face dovada ca din aceasta intirziere a rezultat un prejudiciu, transportatorul este tinut sa plateasca daune care nu pot depasi pretul transportului.
                           6. O despagubire mai mare nu poate fi pretinsa decit in caz de declarare a valorii marfii sau de declarare de interes special la predare, conform articolelor 24 si 26.
                Art. 24 - Expeditorul poate sa declare in scrisoarea de trasura, contra platii unui supliment de pret convenit, o valoare a marfii care depaseste limita mentionata in paragraful 3 al articolului 23 si, in acest caz, valoarea declarata inlocuieste aceasta limita.
                Art. 25 - 1. In caz de avarie, transportatorul plateste contravaloarea deprecierii marfii, calculata pe baza valorii stabilite in conformitate cu articolul 23 paragrafele 1, 2 si 4.
                             2. Totusi, despagubirea nu poate sa depaseasca:
                                                a) daca totalul expeditiei este depreciat prin avarie, suma care ar fi trebuit platita in caz de pierdere totala;
                                                b) daca numai o parte a expeditiei a fost depreciata prin avarie, suma care ar trebui platita in caz de pierdere a partii depreciate.
                Art. 26 - 1. Expeditorul poate fixa, facind mentiunea respectiva in scrisoarea de trasura si contra platii un supliment de pret stabilit convenit, suma care reprezinta un interes special la eliberare, pentru cazul unei pierderi sau avarii si pentru cazul depasirii termenului convenit.
                             2. Daca a fost facuta o declaratie de interes special la eliberare, poate fi ceruta - independent de despagubirile prevazute in articolele 23, 24 si 25 si pina la concurenta contravalorii interesului declarat - o despagubire egala cu paguba suplimentara pentru care s-a facut dovada.

  Riscuri Excluse: 

                Riscurile excluse in polita de asigurare CMR a raspunderii transportatorului in calitate de caraus, pentru marfurile transportate cu autovehicule, in trafic intern si international, de la OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A. sunt:

  • pretentii de despagubire formulate de catre asigurat pentru daune referitoare la bunurile sale, precum si la bunurile inchiriate sau imprumutate asiguratului;
  • pretentii de despagubire formulate pentru daune produse cu intentie de catre asigurat, pentru daune provenind din indiferenta deliberata, constienta sau intentionata a conducerii administrative sau tehnice a asiguratului de a lua toate masurile rezonabile pentru a le preveni;
  • pretentii de despagubire formulate pentru daune produse in timpul sau ca urmare a comiterii unei infractiuni, ori in timpul in care asiguratul, autor al unei infractiuni, incerca sa se sustraga de la urmarire, judecata sau executarea pedepsei;
  • amenzi de orice fel, penalitati, dobanzi, precum si cheltuieli de judecata la plata carora ar fi obligat asiguratul prin hotarare penala, precum si cheltuieli de executare a hotararilor privind plata despagubirilor;
  • pierderi sau daune cauzate, produse sau agravate, direct sau indirect de sau ca o consecinta a razboiului, invaziei, actiunii unui dusman extern, ostilitatilor (indiferent daca a fost declarata stare de razboi sau nu), razboiului civil, rebeliunii, revolutiei, conspiratiei, insurectiei, rascoalei, razvratirii militare cu sau fara uzurparea puterii, legii martiale, actelor persoanelor rauvoitoare care actioneaza in numele sau in legatura cu orice organizatie politica, confiscarii, nationalizarii, exproprierii, sechestrarii, rechizitionarii, distrugerii sau avarierii din ordinul oricarui guvern de drept sau de fapt sau oricarei autoritati publice, grevei, grevei patronale, revoltei, tulburarilor civile, actelor teroriste ori sabotajului, actelor de vandalism;
  • daune cauzate, produse sau agravate, direct sau indirect de sau ca o consecinta a violarii embargoului, contrabandei, comertului prohibit sau clandestin;
  • daune cauzate, produse sau agravate, direct sau indirect de sau ca o consecinta a oricarei forme de sechestru, cautiune, alta garantie financiara;
  • daune cauzate, produse sau agravate, direct sau indirect de sau ca o consecinta a carantinei, dezinfectiei, masurilor sanitare;
  • daune direct sau indirect cauzate de, sau care au contribuit la, sau provenind din radiatii ionizante sau contaminare radioactiva de la orice combustibil nuclear, deseuri nucleare provenite prinarderea combustibilului nuclear, radioactivitate, toxicitate, explozie sau alte proprietati periculoase ale oricarui ansamblu nuclear sau componenta nucleara a acestuia, utilizarea materialelor fisionabile;
  • daune provocate de sau in legatura cu manuirea, tratarea si/sau utilizarea azbestului;
  • daune cauzate direct sau indirect de infiltratii, poluare sau contaminare a aerului, solului, apei sau a oricarui bun, precum si pentru indepartarea, reducerea sau curatarea substantelor infiltrate, poluante sau contaminante;
  • daune provocate de sau in legatura cu colectarea si evacuarea de deseuri sau cu facilitati de colectare si evacuarea deseurilor;
  • daune provenind din sau in legatura cu raspunderi profesionale, raspunderea administratorilor si a directorilor executivi;
  • daune provenind din sau in legatura cu raspunderea civila delictuala sau care se naste din orice contract sau intelegere scrisa, verbala sau subinteleasa, exceptand contractul de transport rutier international de marfuri;
  • pretentii de despagubire pentru daune produse direct sau indirect de nerespectarea conformitatii cu recunoasterea datei ori in legatura cu aceasta;
  • daunele cauzate de situatiile reglementate de prevederile art. 17 pct. 4 din Conventia CMR;
  • daune cauzate de sau in legatura cu folosirea de vehicule inadecvate specificului marfurilor transportate;
  • daune la marfurile din vehiculelele tractate (remorci, semiremorci), daca acestea nu erau mentionate in specificatia politei sau daca autovehiculele tragatoare folosite in ansamblu cu acestea nu erau mentionate in specificatia politei, la data producerii evenimentului asigurat cauzator de dauna;
  • daune cauzate de catre bunurile transportate;
  • furtul total sau partial ori disparitia bunurilor transportate;
  • daune suferite de bunurile perisabile ca urmare a absentei, functionarii defectuoase sau insuficiente, defectarii sau opririi instalatiilor frigorifice / echipamentelor care controleaza temperatura cu care sunt dotate vehiculele, cu exceptia cazurilor in care functionarea defectuoasa sau insuficienta, defectarea sau oprirea instalatiilor frigorifice / echipamentelor care controleaza temperatura sunt cauzate de avarierea din culpa asiguratului a vehiculului utilizat pentru efectuarea transportului;
  • daune cauzate de influenta temperaturii atmosferice;
  • daune cauzate de fenomene atmosferice, fenomene extreme( tornada, uragan), Trasnet, cutremur de pamant, eruptie vulcanica;
  • daune rezultand din nerespectarea restrictiilor de greutate sau gabarit;
  • daune produse containerelor in timpul transportului containerizat de bunuri;
  • poluarea continutului cisternelor ce poate determina, ca urmare a amestecarii sau a schimbarii gustului si/sau mirosului, fie o depreciere a continutului, fie cheltuieli pentru readucerea in starea normala a marfurilor transportate;
  • cheltuieli facute pentru transformarea sau imbunatatirea bunurilor in comparatie cu starea lor la momentul inceperii raspunderii, cele pentru repararea unor avarii sau distrugeri produse de cauze necuprinse in asigurare si nici cele pentru reparatii, reconditionari sau restaurari nereusite;
  • daune produse de asigurat sau prepusii acestuia aflati sub influenta narcoticelor, substantelor excitante sau alcoolului;
  • daune produse cand asiguratul nu era autorizat legal ca operator de transport rutier, nu detinea licenta de transport international de marfuri, copii conforme ale licentei de transport pentru fiecare vehicul (daca reglementarile legale prevad obligativitatea obtinerii acestor copii) sau orice alta autorizatie de transport international de marfuri valabila, ori acestea erau anulate, suspenDate sau expirate;
  • daune produse cand vehiculul:
   • nu avea certificat de inmatriculare valabil (sau orice alta autorizatie de circulatie valabila);
   • era condus sau actionat de catre o persoana care nu avea autorizatie sau permis valabil de conducere pentru categoria respectiva de vehicule, careia permisul de conducere i-a fost retras, anulat sau retinut in vederea anularii, ori ca urmare a suspendarii dreptului de a conduce;
   • era condus sau actionat de catre o persoana care dupa producerea accidentului s-a sustras de la recoltarea probelor biologice in vederea stabilirii alcoolemiei sau a efectuarii testului toxicologic, ori a parasit locul accidentului, in situatiile in care acest fapt nu este permis prin dispozitiile legale;
  • daune cauzate de defectiuni tehnice ale vehiculului provenite din nerespectarea prevederilor legale referitoare la inspectia tehnica periodica a vehiculului si/sau din neefectuarea reviziilor tehnice ale vehiculului / echipamentelor, instalatiilor montate pe acesta, la termenele stabilite, de catre agenti economici autorizati;
  • daune produse atunci cand, in cursul transportului, marfurile sunt descarcate din vehicul in spatii utilizate sau aflate in exploatarea asiguratului;
  • daune de intarziere in livrare din cauze neimputabile asiguratului (ex. stationarea in vama etc.);
  • daune in care vinovatia apartine altor persoane decat asiguratului;
  • orice consecinte (ex. pierderi de interes, diferente de curs sau scaderi de preturi ale marfurilor, pierderi prin nefolosirea sau exploatarea marfurilor);
  • sunt excluse din asigurare urmatoarele:
   • transporturile efectuate pe baza conventiilor postale internationale si curierat;
   • transporturile funerare;
   • transporturile de animale vii;
   • transporturile de efecte personale;
   • transporturile de bijuterii, perle si pietre pretioase, blanuri, obiecte de arta si de colectie sau alte obiecte care au o valoare artistica, stiintifica sau istorica;
   • transporturile de metale pretioase, bani, bilete de banca, monede, cecuri, actiuni, obligatiuni, cupoane si orice alte instrumente de plata sau hartii de valoare;
   • transporturile de marfuri considerate periculoase conform reglementarilor in vigoare;
   • transporturile de vehicule pe platforme;
   • transporturile de tutun si produse din tutun;
  • Excluderi specifice clauzei aditionale - Acoperire suplimentara pentru riscul de furt;
   • disparitia misterioasa a bunurilor;
   • orice tip de furt al bunurilor transportate cu vehicule descoperite;
   • furtul produs ca urmare a folosirii de chei originale sau chei potrivite;
   • furtul produs in timpul stationarii vehiculului, daca nu au fost respectate prevederile obligatiile asiguratului/contractantului in acest sens;
   • cazurile in care furtul nu este confirmat de organele de politie si/sau de alte organe abilitate prin lege, dupa caz, sau daca la acestea nu s-a inregistrat o reclamasie in legatura cu furtul;
   • furtul produs de catre sau cu complicitatea asiguratului / beneficiarului, daca acest fapt rezulta fara echivoc din actele emise de organele abilitate prin lege;
   • cazurile in care, in legatura cu producerea sau aparitia evenimentului asigurat s-a declansat o ancheta penala, pana la finalizarea acesteia.
  • Excluderi specifice clauzei aditionale - Acoperire suplimentara pentru transporturile de vehicule pe platforme specializate;
   • transporturile de vehicule parcate ilegal;
   • daune suferite de vehiculele transportate cauzate de uzura normala a acestora;
   • daune suferite de vehiculele transportate cauzate de: rugina, oxidare, decolorare; deranjamente Electronice, electrice si/sau mecanice; patare, zgarieturi, indoituri sau alte deformari mecanice; spargeri elemente vitrate (inclusiv faruri, stopuri, elemente de semnalizare si altele similare) ca urmare a fenomenelor atmosferice (ex. grindina), fenomenelor extreme (tornada, uragan), trasnetului, cutremurului de pamant, eruptiei vulcanice;
   • daune preexistente la vehiculele transportate (noi sau second – hand), suferite inainte de primirea acestora de catre asigurat pentru transport;
   • daune suferite de vehiculele transportate pe timpul manipularii, incarcarii in / descarcarii din mijlocul de transport, daca aceste operatiuni nu sunt efectuate de asigurat;
  • Excluderi specifice clauzei aditionale - Acoperire suplimentara pentru daune materiale suferite de bunurile perisabile ca urmare a functionarii defectuoase sau insuficiente, defectarii sau opririi instalatiilor frigorifice/echipamentelor care controleaza temperatura;
   • daune suferite de bunurile perisabile transportate cu vehicule care nu sunt dotate cu termograf functional;
   • daune cauzate de reglarea necorespunzatoare a instalatiei frigorifice / echipamentelor care controleaza temperatura astfel incat sa asigure temperatura optima indicata de expeditor / clientul pentru care se executa transportul, corespunzator specificului bunurilor transportate;
   • daune cauzate de functionarea defectuoasa sau insuficienta, defectarea sau oprirea instalatiei frigorifice / echipamentelor care controleaza temperatura concomitent cu avarierea vehiculului cu care se efectueaza transportul din culpa unei persoane, alta decat asiguratul;
   • daune cauzate de neefectuarea reviziilor tehnice ale termografului, instalatiei frigorifice / echipamentelor care controleaza temperatura, la termenele stabilite de producatori, de catre agenti economici autorizati.
  • Excluderi specifice clauzei aditionale - Acoperire suplimentara pentru daune materiale suferite de containerele in care sunt transportate bunurile;
   • uzura normala a containerelor;
   • daunele suferite de containere cauzate de: rugina, oxidare, decolorare; deranjamente Electronice, electrice si/sau mecanice; patare, zgarieturi, indoituri sau alte deformari mecanice; spargeri elemente vitrate (inclusiv faruri, stopuri, elemente de semnalizare si altele similare) ca urmare a fenomenelor atmosferice, fenomenelor extreme (tornada, uragan), trasnetului, cutremurului de pamant, eruptiei vulcanice;
   • daunele suferite de containere pe timpul manipularii, incarcarii pe / descarcarii de pe mijlocul de transport, daca aceste operatiuni nu sut efectuate de asigurat;
   • daunele suferite de containere pe timpul oricarei depozitari.
  Clauze Suplimentare: 

                La polita de asigurare CMR a raspunderii transportatorului in calitate de caraus, pentru marfurile transportate cu autovehicule, in trafic intern si international, de la OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A. pot fi atasate urmatoarele clauze, in baza obtinerii aprobarii asiguratorului si in schimbul platii unei prime de asigurare suplimentare:

  • Clauza aditionala - Acoperire suplimentara pentru riscul de furt - acopera:
   • furtul bunurilor din vehiculele expres mentionate in specificatia politei, savarsit prin efractie, talharie, ori incercari de acest fel, produs intre momentul primirii bunurilor pentru transport si cel al eliberarii bunurilor destinatarului, in locul si la data mentionate in scrisoarea de transport;
   • furtul bunurilor ca urmare a furtului vehiculului expres mentionat in specificatia politei, in care se aflau bunurile pe timpul transportului, in intervalul de timp cuprins intre momentul primirii bunurilor pentru transport si cel al eliberarii bunurilor destinatarului, in locul si la data mentionate in scrisoarea de transport;
   • Sarcina probei in ceea ce priveste indeplinirea conditiilor de acoperire a riscului de furt, ii revine asiguratului;
  • Clauza aditionala - Acoperire suplimentara pentru transporturile de vehicule pe platforme specializate - acopera:
   • daunele materiale suferite de vehiculele transportate cu platforme specializate expres mentionate in specificatia politei, produse intre momentul primirii vehiculelor pentru transport si cel al eliberarii lor destinatarului, in locul si la data mentionate in scrisoarea de transport, cauzate de:
    • accidente de circulatie (definite ca rasturnari, coliziuni ale mijlocului de transport cu orice alt vehicul sau obiect exterior);
    • contacte ale vehiculelor transportate cu obiecte exterioare;
    • caderi (caderi in apa, caderi in prapastie, caderi din cauza ruperii podului, caderi pe vehiculele transportate a unor corpuri cum ar fi copaci, blocuri de gheata sau de zapada, pietre etc.);
   • daune cauzate de intarzierea in livrare, in limita taxelor de transport, daca cel in drept (prevazut in contract) face dovada ca din aceasta intarziere a rezultat un prejudiciu de care este raspunzator asiguratul;
   • cheltuielile acoperite in cadrul sumei asigurate sunt:
    • taxa de transport, taxele vamale si alte cheltuieli ivite cu ocazia transportului bunurilor, in totalitate in caz de dauna totala si proportional in caz de dauna partiala; alte daune - interese pentru pierdere nu sunt
     datorate;
    • cheltuielile rezonabile efectuate pentru prevenirea producerii riscului, salvarea sau limitarea daunelor;
    • cheltuielile efectuate de catre asigurat in procesul civil, daca a fost obligat la desdaunare (inclusiv in cazul in care actiunea penala pusa in miscare nu mai este judecata, iar actiunea civila ramane in competenta instantei penale), decurgand din evenimente asigurate produse in perioada de valabilitate a politei;
    • cheltuielile efectuate de catre tertul pagubit in procesul civil, in scopul obligarii asiguratului la plata unor despagubiri, ca urmare a producerii unor evenimente asigurate, daca asiguratul a fost obligat prin hotarare judecatoreasca definitiva la plata acestora (inclusiv in cazul in care actiunea penala pusa in miscare nu mai este judecata, iar actiunea civila ramane in competenta instantei penale);
   • Sarcina probei in ceea ce priveste indeplinirea conditiilor de acoperire a evenimentelor asigurate ii revine asiguratului;
  • Clauza aditionala - Acoperire suplimentara pentru daune materiale suferite de bunurile perisabile ca urmare a functionarii defectuoase sau insuficiente, defectarii sau opririi instalatiilor frigorifice/echipamentelor care controleaza temperatura - acopera:
   • daune materiale directe suferite de bunurile perisabile transportate cu vehiculele specializate expres mentionate in specificatia politei, dotate cu instalatii frigorifice / echipamente care controleaza temperatura, ca urmare a functionarii defectuoase sau insuficiente, defectarii sau opririi instalatiilor frigorifice / echipamentelor care cotroleaza temperatura, pentru o perioada de cel putin ...... ore consecutive, produse intre momentul primirii bunurilor pentru transport si cel al eliberarii bunurilor destinatarului, in locul si la data mentionate in scrisoarea de transport;
   • Sarcina probei in ceea ce priveste indeplinirea conditiilor de acoperire a evenimentelor asigurate ii revine asiguratului.
  • Clauza aditionala - Acoperire suplimentara pentru daune materiale suferite de containerele in care sunt transportate bunurile;
   • obiectul asigurarii il constituie acoperirea daunelor cauzate beneficiarilor in timpul perioadei de asigurare, de fapta comisa din culpa de catre asigurat pe timpul transportului containerelor cu vehiculele expres mentionate in specificatia politei, pentru care acesta raspunde civil, conform legii, daune in legatura cu care asiguratul a primit o plangere / cerere scrisa de despagubire in timpul perioadei de asigurare sau ulterior acesteia, dar inainte de a fi operat prescriptia extinctiva referitoare la dreptul pagubitului de a solicita repararea prejudiciului suferit;
   • Riscurile acoperite in legatura cu care asigurarea valideaza sunt, sunt cele de producere a urmatoarelor evenimente asigurate:
    • avarierea totala sau partiala a containerelor transportate de asigurat cauzate de:
     • accidente de circulatie (definite ca rasturnari, coliziuni ale mijlocului de transport cu orice alt vehicul sau obiect exterior);
     • contacte ale containerelor cu obiecte exterioare;
     • caderi (caderi in apa, caderi in prapastie, caderi din cauza ruperii podului, caderi pe containerele transportate a unor corpuri cum ar fi copaci, blocuri de gheata sau de zapada, pietre etc.);
   • Sarcina probei in ceea ce priveste indeplinirea conditiilor de acoperire a daunelor cauzate de evenimentele asigurate ii revine asiguratului.
  • Clauza aditionala - Acord special pentru acoperirea prin asigurare a transporturilor de bunuri efectuate de asigurat cu vehicule tractate (remorci, semiremorci) apartinand tertilor, altele decat cele mentionate in polita;
   • obiectul asigurarii il constituie acoperirea daunelor cauzate beneficiarilor in timpul perioadei de asigurare, de fapta comisa din culpa de catre asigurat in executarea unui contract de transport de marfuri cu autovehiculele expres mentionate in specificatia politei, utilizate in ansamblu cu vehicule tractate (remorci, semiremorci) apartinand terti, altele decat cele mentionate in specificatia politei;
  Obligatiile Asiguratului: 

                 Principalele obligatii pe care asiguratul le are prin polita de asigurare CMR, de la OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A. sunt:

  • sa raspunda in scris la solicitarile asiguratorului cu privire la imprejurarile referitoare la risc pe care le cunoaste si sa se conformeze recomandarilor facute de asigurator privind masurile de prevenire a daunelor;
  • sa-si indeplineasca cu diligenta toate obligatiile contractuale, legale, regulamentele proprii, precum si obligatiile ce ii revin pentru dobandirea si pastrarea licentei de transport, in scopul evitarii oricarei situatii care ar putea declansa raspunderea sa civila;
  • sa comunice in scris catre asigurator orice modificare aparuta referitor la adresa sediului / domiciliului / resedintei sale, precum si orice modificari ale imprejurarilor referitoare la risc de indata ce a luat cunostinta de acestea, atat inainte cat si dupa inceperea raspunderii asiguratorului, si sa ia pe seama sa, potrivit cu imprejurarile, toate masurile de prevenire suplimentare pentru evitarea producerii sau aparitiei unor daune, acoperirea prin asigurare si/sau prima de asigurare urmand a fi, daca este cazul, ajustate corespunzator;
  • sa nu faca si/sau sa nu permita modificari care ar duce la majorarea riscului, cu exceptia cazului in care, asiguratorul confirma in scris continuarea asigurarii si sa notifice (in scris) de indata, catre asigurator, orice modificare sau intentie de modificare a imprejurarilor care conditioneaza riscul de producere a unor evenimente asigurate, fata de situatia existenta si de cele declarate in vederea incheierii asigurarii;
  • sa achite obligatiile de plata a primei de asigurare in cuantumul si la datele scadente stabilite prin polita;
  • sa permita reprezentantilor asiguratorului sa verifice, ori de cate ori acestia considera necesar, conditiile legate de riscul de producere a evenimentelor asigurate, precum si masura in care sunt indeplinite recomandarile facute cu ocazia inspectiilor de risc;
  • sa ia, pe cheltuiala sa si cu respectarea dispozitiilor legale, toate masurile rezonabile de prevenire a producerii daunelor si sa se conformeze tuturor recomandarilor facute de asigurator in acest scop:
   • sa intretina vehiculele in bune conditii (stare tehnica / dotari necesare, echipamente / instalatii montate pe acestea), in conformitate cu dispozitiile legale si cu instructiunile producatorilor;
   • sa utilizeze tahografe omologate si termografe functionale, sigilate, montate, verificate si reparate (daca este cazul) de agenti economici autorizati;
   • sa ia masuri potrivit cu imprejurarile si in conformitate cu prevederile Conventiei CMR, pentru pastrarea si paza bunurilor aflate in custodia sa pe tot parcursul transportului si pentru executarea corespunzatoare a transportului;
   • sa formuleze (daca e cazul) rezerve / observatii cu privire la starea bunurilor la momentul primirii acestora pentru transport, in functie de situatia concreta, pentru fiecare caz in parte;
  • in cazul producerii sau aparitiei oricarui eveniment asigurat care poate da nastere la o pretentie de despagubire in baza politei:
   • sa instiinteze de indata, potrivit evenimentului asigurat, unitatile de pompieri, politia, sau alte organe abilitate prin lege, cele mai apropiate de locul producerii sau aparitiei evenimentului, cerand intocmirea de acte cu privire la cauzele si imprejurarile producerii sau aparitiei evenimentului, la daunele produse, precum si la precizarea eventualilor vinovati;
   • sa ia pe seama asiguratorului si in cadrul sumei asigurate pentru care s-a incheiat polita, potrivit cu imprejurarile, toate masurile necesare pentru limitarea daunelor (inclusiv pentru recuperarea, salvarea, protejarea, pastrarea si paza bunurilor ramase, precum si pentru prevenirea degradarilor ulterioare ale acestora), solicitand, daca situatia o permite, avizul asiguratorului, in cazul in care aceste masuri implica cheltuieli suplimentare;
   • sa instiinteze in scris asiguratorul despre producerea sau aparitia evenimentului asigurat, cat mai curand posibil, dar nu mai tarziu de 48 de ore de la momentul cand a cunoscut sau trebuia sa cunoasca producerea sau aparitia acestuia, precizand seria, numarul si data emiterii politei, precum si urmatoarele informatii:
    • natura daunei, felul bunurilor care au suferit daune;
    • data, locul, cauzele si imprejurarile producerii evenimentului cauzator de dauna;
    • locul unde se afla bunurile care au suferit daune;
    • marimea estimata a daunei, in vederea primirii unor eventuale instructiuni cu privire la bunuri si la constatarea daunei;
   • sa permita si sa inlesneasca imputernicitilor asiguratorului participarea la constatarea si evaluarea daunei, pastrand starea de fapt in urma producerii evenimentului asigurat, pana la obtinerea acordului asiguratorului pentru inceperea activitatilor de indepartare a urmarilor acestuia;
   • sa puna de indata la dispozitia asiguratorului toate actele incheiate de organele abilitate, documentele solicitate, precum si orice alte documente si probe de care dispune referitoare la cauza si cuantumul daunelor suferite care au relevanta pentru stabilirea dreptului la despagubire si a despagubirii cuvenite, sau care sunt solicitate de asigurator;
   • sa comunice catre asigurator, in scris, pretentiile formulate de cei pagubiti si sa depuna la asigurator orice acte primite in legatura cu aceste pretentii;
   • sa nu recunoasca nici o raspundere si sa nu faca nici o oferta, promisiune, tranzactie sau plata. fara acordul prealabil scris al asigurator;
   • sa permita asigurator sa faca investigatii referitoare la cauza si intinderea daunelor;
   • sa anunte de indata asiguratorul ca a fost actionat in judecata si sa se apere in proces tinand seama si de eventualele recomandari facute de asigurator, inclusiv cu privire la angajarea unui aparator in toate fazele procesuale;
  • In cazul in care contractantul este altul decat asiguratul, cel dintai va trebui sa respecte obligatiile care deriva din polita, in afara celor care prin natura lor nu pot fi respectate decat de catre asigurat;
  • Asiguratului ori beneficiarului ii este opozabila neindeplinirea de catre contractant a obligatiilor in legatura cu polita;
  • Respectarea si indeplinirea corespunzatoare a obligatiilor prevazute in polita si a recomandarilor asiguratorului preced orice raspundere a asiguratorului in legatura cu plata despagubirii;
  • Asiguratul / contractantul are/au obligatia de a informa in scris asiguratorul despre aparitia oricareia din urmatoarele situatii, in termen de maxim 72 de ore de la momentul cunoasterii acestora, astfel:
   • aparitia starii de insolventa;
   • deschiderea unei proceduri stabilite de legea privind procedura insolventei;
   • inceperea urmaririi penale impotriva unei persoane sau a mai multor persoane angajate ale asiguratului sau care fac parte din conducerea acestuia, pentru fapte care au legatura cu producerea evenimentului asigurat;
  • In situatia in care asiguratul / contractantul nu informeaza asigurator despre aparitia situatiilor de mai sus, polita urmeaza sa isi suspende automat efectele juridice, fara nici o procedura prealabila, dupa implinirea unui termen de 5 zile calculat de la data la care a expirat termenul pentru indeplinirea obligatiei de informare, numai daca asiguratul nu si-a indeplinit aceasta obligatie intre timp;
  • Inaintea intrarii in vigoare a asigurarii si in timpul derularii acesteia sa ia urmatoarele masuri specifice de protectie impotriva furtului, de a caror respectare este conditionata acordarea despagubirii in caz de producere sau aparitie a evenimentului asigurat:
   • pe durata deplasarii vehiculului in care se afla bunurile transportate: caile de acces la bunurile transportate sa fie incuiate si securizate cu un dispozitiv(e) de protectie (ex.: sigiliu, lacat), iar in cazul vehiculelor cu prelata, prelata sa fie in stare buna si fixata corespunzator;
   • pe durata stationarii vehiculului in care se afla bunurile transportate:
    • stationarea cu o durata mai mare de 2 ore sa se faca intr-o parcare pazita sau intr-un alt spatiu amenajat si supravegheat corespunzator;
    • caile de acces la bunurile transportate sa fie incuiate si securizate cu un dispozitiv(e) de protectie (ex.: sigiliu, lacat), iar in cazul vehiculelor cu prelata, prelata sa fie in stare buna si fixata corespunzator;
    • in absenta conducatorului auto: portierele sa fie inchise si incuiate, geamurile sa fie ridicate la maxim, sistemele de alarmare impotriva efractiei montate pe vehicul sa fie activate, in interiorul vehiculului sa nu existe nicio cheie sau telecomanda.
  • In cazul producerii sau aparitiei oricarui eveniment asigurat care poate da nastere la o pretentie de despagubire in baza politei:
   • sa instiinteze de indata politia, organele de cercetare, sau alte organe abilitate prin lege, dupa caz, cele mai apropiate de locul producerii sau aparitiei evenimentului asigurat, cerand intocmirea de acte cu privire la cauzele si imprejurarile producerii sau aparitiei evenimentului, la daunele provocate, precum si la precizarea eventualilor vinovati;
   • sa pastreze urmele efractiei / talhariei neatinse pana la cercetarea faptelor de catre organele abilitate prin lege;
   • sa ia toate masurile pentru pastrarea si paza bunurilor ramase si pentru limitarea daunelor (inclusiv pentru recuperarea acestora, chiar si ulterior platii despagubirii de catre asigurator);
   • daca bunurile au fost gasite, sa avizeze in scris asigurator de acest fapt, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la data la care au fost instiintati de organele abilitate prin lege, indiferent daca acest moment este anterior sau ulterior platii despagubirii de catre asigurator;
  • In timpul derularii contractului de asigurare, inainte de preluarea vehiculelor second - hand de catre asigurat, in vederea transportului:
   • sa efectueze:
    • cel putin 4 (patru) fotografii pe diagonala fiecarui vehicul transportat, din fiecare dintre cele 4 unghiuri (fata – lateral dreapta, fata – lateral stanga, spate – lateral dreapta, spate – lateral stanga), in care sa fie vizibile: numarul de inmatriculare si parbrizul, numarul de inmatriculare si luneta, usile fata – spate, rotile;
    • cel putin 1 (o) fotografie in care sa fie vizibil(a) numarul de identificare / seria sasiului;
    • sa completeze, pentru fiecare vehicul transportat, procesul verbal de constatare a partilor si pieselor lipsa si/sau avariate ale vehiculului transportat, preexistente la momentul primirii acestuia de catre asigurat pentru transport, precum si Anexa 1 la procesul verbal de constatare;
  • In cazul producerii sau aparitiei oricarui eveniment asigurat care poate da nastere la o pretentie de despagubire in baza politei: sa transmita asiguratorului fotografiile si documentele odata cu avizarea de dauna.
  Obligatiile Asiguratorului: 

                 Principalele obligatii, pe care OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A. le are in calitatea sa de asigurator, prin polita de asigurare CMR sunt:

  • se obliga ca la producerea evenimentului asigurat, sa-l despagubeasca pe asigurat in forma si in cuantumul prevazut in contractul de asigurare;
  • va instiinta in scris, pe asigurat cu privire la motivele privind neacoperirea totala sau partiala a daunei;
  • amana plata despagubirii daca in legatura cu evenimentul care a produs dauna, a fost instituita impotriva asiguratului sau a prepusilor acestuia o procedura penala, pana la finalizarea acesteia;
  • refuza plata despagubirii daca:
   • asiguratul nu si-a indeplinit obligatiile din contract, in masura in care din acest motiv nu a putut determina cauza producerii riscului asigurat, marimea daunei sau cuantumul despagubirii datorate;
   • cererea de despagubire este frauduloasa sau are la baza declaratii false;
  Procedura Daune: 
  • Constatarea daunelor se face de catre asigurator, direct sau prin imputerniciti, impreuna cu asiguratul ori imputernicitii sai si/sau cu beneficiarul ori imputernicitii sai;
  • Evaluarea daunelor se face de catre asigurator, inclusiv prin experti, in baza documentelor si informatiilor furnizate de asigurat:
   • documentele eliberate de politie si/sau alte organe abilitate prin lege, documente de constatare amiabila (dupa caz) care sa permita stabilirea raspunderii in baza Conventiei CMR si politei de asigurare;
   • copia contractului de transport din care sa rezulte caracterul intern sau international al transportului, precum si drepturile si obligatiile ce revin partilor contractante (transportatorul, beneficiarul);
   • copia comenzii de transport din care sa rezulte conditiile concrete in care trebuie executat transportul (de ex.: felul mijlocului de transport, data si locul incarcarii, ruta de transport, durata transportului, temperatura necesara, in cazul bunurilor perisabile, pentru derularea in bune conditii a transportului, alte instructiuni / conditii privind efectuarea transportului, functie de natura bunurilor transportate etc.);
   • copia scrisorii de trasura (CMR), completata cu toate datele cerute de imprimat pentru transportul respectiv, pe care sa existe, in caz de pierderi sau avarii aparente la bunuri, mentiunea facuta de destinatar, referitoare la eventualele daune materiale suferite de bunuri;
   • rezervele formulate si adresate in scris asiguratului de catre destinatar in cazul pierderilor sau avariilor neaparente la bunuri;
   • copii ale foii de parcurs pentru transportul respectiv;
   • copii ale facturilor marfurilor transportate, copii ale packing list sau documente similare, din care sa rezulte denumirea si valoarea marfurilor, pretul unitar al marfurilor, cantitatea de marfa transportata etc.;
   • copii ale facturilor de transport, declaratiilor vamale si/sau ale altor documente din care sa rezulte cheltuielile aferente transportului, dupa caz;
   • copii ale documentelor de plata a taxelor de transport, taxelor vamale si/sau a altor cheltuieli aparute cu ocazia transportului, dupa caz;
   • copia autorizatiei sanitare pentru vehicul, copia certificatului fitosanitar care insoteste marfa transportata, in cazul marfurilor ce necesita eliberarea obligatorie a acestui certificat (produse alimentare, fructe, legume, alte marfuri perisabile etc.);
   • copii ale diagramelor termograf care sa corespunda in toate cazurile cu perioada transportului, pentru marfurile al caror specific impune transportul sub regim controlat de temperatura;
   • copii ale diagramelor tahograf care sa corespunda in toate cazurile cu perioada transportului;
   • actele oficiale din care sa rezulte concret cauzele care au determinat nerespectarea duratei de transport prevazute in contractul de transport si care au cauzat daunele la marfa, daca este cazul;
   • declaratiile conducatorilor auto, din care sa rezulte cauzele si imprejurarile producerii sau aparitiei evenimentului asigurat cauzator de dauna, precum si vinovatia / nevinovatia referitoare la acesta;
   • licenta de transport marfuri, copie conforma a licentei de transport pentru fiecare vehicul (daca reglementarile legale prevad obligativitatea obtinerii acestei copii) sau orice alta autorizatie de transport pe care asiguratul trebuie sa o aiba, in conformitate cu legislasia in vigoare, certificat de inmatriculare si carte de identitate vehicul, permis de conducere sofer(i);
   • documente de constatare a daunelor, dupa caz:
    • procesul verbal de receptie a marfii incheiat de asigurat cu destinatarul marfurilor;
    • procesul verbal de constatare a daunelor incheiat cu participarea reprezentantilor asiguratului, beneficiarului transportului, asiguratorului si al unui expert autorizat (daca se convine astfel intre parti);
    • copia raportului de dauna intocmit de un expert autorizat, la cererea destinatarului;
    • alte documente similare de constatare a daunei;
    • in cazul in care acestea sunt intr-o limba straina, documentele depuse la dosar trebuie sa fie traduse si legalizate;
   • in cazurile de dauna provocate la bunuri ca urmare a unui accident de circulatie in care sunt implicate si alte vehicule, se vor anexa urmatoarele documente:
    • documente sau Date privind celelalte vehicule implicate in accident si soferii acestora;
     • numerele de inmatriculare ale vehiculelor;
     • numele / denumirea proprietarilor vehiculelor si datele de identificare ale acestora;
     • numele si prenumele conducatorilor vehiculelor si datele de identificare a acestora;
    • procesul verbal incheiat de politie sau alte organe abilitate prin lege (dupa caz), cu privire la accidentul de circulatie sau documente de constatare amiabila (dupa caz);
    • informatii despre asigurarile tertilor vinovati implicati in accident: copie RCA / copie Carte Verde a tertului vinovat, copie polita CMR detinuta de tertul vinovat sau Date extrase din aceste documente de asigurare (numere polite, societatile de asigurare care au emis politele);
   • fotografii, functie de circumstantele producerii evenimentului asigurat cauzator de dauna:
    • fotografii ale bunurilor avariate;
    • fotografii ale bunurilor in vehicule;
    • fotografii in care sa fie vizibile numerele de inmatriculare ale vehiculelor implicate in evenimentul cauzator de dauna;
    • fotografii ale vehiculelor avariate (daca este cazul);
   • documente privind modul de valorificare eventuala a recuperarilor;
   • proces verbal de distrugere a marfii deteriorate, daca este cazul, intocmit cu participarea asiguratului, a beneficiarului marfii, precum si a asiguratorului (daca aceasta decide sa participe);
   • pretentiile de despagubire ale beneficiarului bunurilor, formulate in scris catre asigurat;
   • in cazul in care beneficiarul a fost despagubit deja de catre asigurat: copii ale documentelor de plata ale asiguratului catre beneficiarul marfii, din care sa rezulte ca asiguratul a platit beneficiarului despagubirile referitoare la marfurile pierdute, distruse, avariate sau depreciate pe timpul transportului / intarzierea in livrare;
   • cererea de despagubire a asiguratului catre asigurator;
  • despagubirile se stabilesc pe baza intelegerii tripartite dintre asigurat, beneficiar si asigurator, sau prin hotarare judecatoreasca definitiva, investita cu formula executorie;
  • Tranzactia incheiata intre asigurat si beneficiar cu privire la plata despagubirilor nu obliga asiguratorul la niciun fel la plata, nefiindu-i opozabila;
  • Stabilirea despagubirilor pe baza intelegerii dintre parti (pe cale amiabila) se poate face numai daca din actele intocmite de organele competente si din instiintarea asiguratului rezulta cu certitudine raspunderea civila a acestuia pentru producerea daunelor, iar persoana pagubita face dovada prejudiciului suferit;
  • despagubirile nu pot fi stabilite pe baza intelegerii dintre parti, in cazul in care nu pot fi eluciDate cauzele si imprejurarile producerii evenimentului asigurat, persoana raspunzatoare de producerea daunelor sau cuantumul acestora;
  • In cazul in care producerea unui eveniment asigurat se datoreaza actiunii simultane sau succesive a mai multor persoane, asiguratorul acorda despagubiri conform procentului de culpa al asiguratului rezultat din documentele emise de organele competente si/sau declaratii de martori;
  • In situatiile de culpa comuna masura raspunderii fiecarei persoane vinovate de producerea evenimentelor asigurate va fi cea rezultata din actele emise de organele competente. In cazul in care din aceste acte nu rezulta masura raspunderii fiecarei persoane, aceasta se va stabili in cote egale in raport cu numarul partilor implicate in producerea evenimentului asigurat. In cazul in care beneficiarul a contribuit din culpa la producerea evenimentului asigurat sau la marirea daunei, asiguratul va fi tinut raspunzator numai pentru partea din dauna pe care a produs-o;
  • Despagubirea cuvenita nu poate depasi nici cuantumul daunei, stabilit respectand prevederile art. 23 si 25 din Conventia CMR modificata prin Protocolul de la Geneva din 05 iulie 1978, nici nivelul limitei de raspundere pe autovehicul asumate prin polita, nici valoarea bunurilor preluate in custodie de asigurat in baza contractului de transport, la locul si data incarcarii / primirii acestora pentru transport, mentionate in scrisoarea de transport (CMR);
  • Prin cuantumul daunei se intelege:
   • in caz de dauna totala: valoarea bunurilor la data si locul incarcarii / primirii acestora pentru transport, mentionate in scrisoarea de transport (CMR), din care se scade, dupa caz, valoarea resturilor ce se mai pot intrebuinta sau valorifica;
   • in caz de dauna partiala:
    • costul reparatiei partilor componente sau pieselor avariate, ori costul de inlocuire, reconditionare sau restaurare, considerand valoarea bunurilor la data si locul incarcarii / primirii acestora pentru transport, mentionate in scrisoarea de transport (CMR), din care se scade valoarea resturilor ce se mai pot intrebuinta sau valorifica; sau
    • suma ce rezulta din aplicarea procentului de depreciere stabilit prin compararea valorii bunurilor depreciate cu cea a bunurilor la data ti locul incarcarii / primirii acestora pentru transport, mentionate in scrisoarea de transport (CMR);
   • in caz de intarziere in livrare: prejudiciul de care este raspunzator asiguratul, dar nu mai mult decat taxa de transport;
   • taxa de transport, taxele vamale si alte cheltuieli ivite cu ocazia transportului marfii, in totalitate in caz de dauna totala si proportional in caz de dauna partiala; alte daune - interese pentru pierdere nu sunt datorate;
   • cheltuielile rezonabile efectuate pentru prevenirea producerii riscului, salvarea sau limitarea daunelor;
   • cheltuielile efectuate de catre asigurat in procesul civil, daca a fost obligat la desdaunare (inclusiv in cazul in care actiunea penala pusa in miscare nu mai este judecata, iar actiunea civila ramane in competenta instantei penale), decurgand din evenimente asigurate produse in perioada de valabilitate a politei;
   • cheltuielile efectuate de catre tertul pagubit in procesul civil, in scopul obligarii asiguratului la plata unor despagubiri, ca urmare a producerii unor evenimente asigurate, daca asiguratul a fost obligat prin hotarare judecatoreasca definitiva la plata acestora (inclusiv in cazul in care actiunea penala pusa in miscare nu mai este judecata, iar actiunea civila ramane in competenta instantei penale);
  • Asiguratorul plateste despagubirea cuvenita nemijlocit beneficiarului, instiintand despre aceasta in scris pe asigurat, in masura in care beneficiarul nu a fost despagubit de asigurat. Despagubirea se plateste asiguratului, cu conditia ca aceasta sa fie justificata de acesta si recunoscuta de asigurator, in cazul in care asiguratul dovedeste ca a despagubit pe beneficiar;
  • Despagubirea cuvenita se calculeaza prin deducerea, din cuantumul daunei, a fransizei prevazute in specificatia politei, la producerea sau aparitia fiecarui eveniment asigurat;
  • Prin plata despagubirii se sting orice pretentii ale asiguratului fata de asigurator;
  • Asiguratorul nu despagubeste taxele platite de asigurat in strainatate sau in Romania si pe care acesta are dreptul sa le recupereze conform legii (ex.: TVA etc.);
  • In cazul in care organele competente nu au emis acte privitoare la cauzele si imprejurarile in care s-a produs raspunderea civila a asiguratului, precum si privitoare la prejudiciu, acestea pot fi dovedite prin orice mijloace legale de proba, inclusiv declaratii ale martorilor catre asigurator;
  • Daca legea nu prevede altfel, asiguratorul plateste despagubirea in termen de maxim 15 zile de la data finalizarii instrumentarii dosarului de dauna;
  • Asiguratorul este indreptatit:
   • sa nu acorde despagubiri daca:
    • asiguratul / contractantul nu si-a indeplinit obligatiile decurgand din contract;
    • dauna s-a produs in perioada de suspendare a efectelor juridice ale contractului;
    • asiguratul a fost de rea-credinta in legatura cu producerea sau aparitia oricarui eveniment asigurat;
    • in declaratiile asiguratului sau ale reprezentantilor acestuia care au stat la baza incheierii contractului de asigurare sau care sunt facute cu ocazia cererii de despagubire ori cu oricare alt prilej, se constata neadevaruri, falsuri, aspecte frauduloase, omisiuni care conduc la inducerea in eroare a asiguratorului;
    • asiguratul nu a comunicat de indata schimbarea imprejurarilor privind riscul;
    • asiguratul nu a respectat recomandarile asiguratorului, iar din constatarile facute ulterior producerii sau aparitiei oricarui eveniment asigurat rezulta ca, din acest motiv, dauna nu a putut fi evitata sau a fost favorizata, ori ca dauna s-a marit, pentru partea de dauna care s-a marit;
    • asiguratul sau, dupa caz, beneficiarul, nu prezinta dovezi suficiente pentru justificarea dreptului sau la plata despagubirii;
    • in legatura cu producerea sau aparitia oricarui eveniment asigurat s-a declansat procesul penal impotriva asiguratului sau reprezentantului legal, administratorilor, directorilor, actionarilor / asociatilor sau altor prepusi ai asiguratului, pana la finalizarea procesului penal;
   • sa initieze, dupa plata despagubirii si in limita acesteia, actiune de recuperare impotriva persoanelor vinovate de producerea sau marirea daunei, pentru partea de dauna care s-a marit, in situatia in care ulterior platii despagubirii se constata ca, in baza prevederilor politei, aceasta nu trebuia acordata, inclusiv in situatia in care hotararea judecatoreasca definitiva si irevocabila in temeiul careia s-au acordat despagubiri este schimbata, in tot sau in parte, prin promovarea unei cai extraordinare de atac;
  • Despagubirea cuvenita se plateste in Romania, dupa cum urmeaza:
   • pentru politele la care prima de asigurare a fost platita in Lei (RON), despagubirea se plateste in Lei (RON). In situatia in care documentele de plata sunt in valuta despagubirea cuvenita se va determina prin aplicarea cursului valutar de referinta din ziua incheierii instrumentarii dosarului de dauna, daca depunerea tuturor documentelor necesare instrumentarii acestuia s-a efectuat in termen de 60 zile de la data producerii sau aparitiei evenimentului asigurat. In cazul depasirii acestui termen despagubirile se vor calcula in functie de cursul valutar de referinta valabil in cea de-a 60-a zi de la data producerii sau aparitiei evenimentului asigurat;
   • pentru politele la care prima a fost platita in valuta:
    • pentru cazul in care despagubirea nu se stabileste pe baza de documente de plata, despagubirea cuvenita se plateste in aceeasi valuta in care s-a platit prima de asigurare sau in alta valuta agreata de parti;
    • pentru cazul in care despagubirea se stabileste pe baza de documente de plata, despagubirea cuvenita se plateste in valuta rezultata din documentele de plata sau in alta valuta agreata de parti;
  • In asigurarea de raspundere civila persoanele pagubite se pot indrepta impotriva persoanelor responsabile de producerea daunei, potrivit dreptului comun, pentru tot ceea ce depaseste despagubirea cuvenita conform politei;

  Notificare daune:

  Call Center Constatare daune - NON STOP -

  Tel: 021.9669 - pentru apeluri efectuate din tara

  Tel: 004.021.777.9669 - pentru apeluri efectuate din strainatate

   - de LUNI pana DUMINICA -

  Diverse: 

                Asiguratorul este subrogat in drepturile asiguratului impotriva celor raspunzatori de producerea pagubei iar asiguratul este obligat sa-i prezerve acest drept asiguratorului, sub sanctiunea nedecontarii daunei.

                Asiguratorul este exonerat de raspundere pentru partea din dauna ce ramane, in sarcina asiguratului fata de tertii prejudiciati, asiguratul raspunzand fata de acestia pentru partea din prejudiciu neacoperita prin asigurare.

                Dreptul la actiune privind solicitarea de despagubire in baza politei de asigurare se stinge in termen de 2 ani de la data expirarii termenului stabilit pentru plata despagubirii.

                Modificarea politei de asigurare se poate face numai prin intelegere scrisa intre parti.

                Denuntarea politei de asigurare se poate face unilateral de catre fiecare parte in 20 de zile si in conditiile expres mentionate.

                Orice diferent intre parti se solutioneaza pe cale amiabila sau in caz contrar in instantele de judecata din Romania.

                Asiguratul poate apela la Fondul de Garantare a Asiguratilor care este gestionat de Autoritatea de Supraveghere din Romania in cazul in care asiguratorul se afla in procedura de faliment sau insolventa.