Asigurarea CULTURILOR AGRICOLE - ASIROM Vienna Insurance Group

asigurari asirom vienna insurance group culturi agricole livezi plantatii vie podgorii sere solarii pitesti arges

ROMANIA, Bucuresti, Sector 2, Bd. Carol I, nr. 31-33.

office@asirom.ro

Tel:    021.317.81.36, 021. 601 10 99, 021.601.12.87

Fax:   021.317.81.32, 021 601 12 88

              ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM Vienna Insurance Group​ este o companie de asigurari cu un istoric de peste 25 ani pe piata de asigurari din Romania. Stabilitatea si trainicia sa au facut ca in anul 2007 sa fie acceptata in grupul austriac VIENNA INSURANCE GROUP (VIG), care este lider pe piata asigurarilor din Europa Centrala si de Est, cu o experienta de peste 190 ani, cu cca. 50 de companii in peste 25 de tari si avand peste 24 000 de angajati. In acelasi timp, ASIROM se afla intr-o relatie foarte buna de cooperare cu ERSTE GROUP, partener strategic al VIG. Putem spune ca ASIROM, este in prezent, o companie de asigurari moderna, racordata la cerintele pietei, stabila si o companie care continua sa ofere incredere clientilor sai. ASIROM Vienna Insurance Group este autorizata sa comercializeze produse de asigurare proprii, in Romania, fiind inregistrata in Registrul Asiguratorilor la numarul RA-023-10.04.2003.

Aspecte Generale: 

ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM Vienna Insurance Group detine in portofoliu polita de ASIGURARE a CULTURILOR agricole pentru acoperirea pagubele produse culturilor agricole, culturilor de legume, rodului viilor, rodului pomilor fructiferi si hameiului dar si pagubele produse butasilor de vita de vie, pomilor fructiferi si arbustilor, pana la intrarea pe rod, cauzate de producerea evenimentelor asigurate.

Obiectul Asigurarii: 

               Obiectul politei de ASIGURARE a CULTURILOR agricole de la ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM Vienna Insurance Group il constituie, acoperirea pagubelor produse:

 • culturilor agricole, culturilor de legume, rodului viilor, rodului pomilor fructiferi si hameiului asigurate, cauzate de producerea evenimentelor asigurate;
  • in asigurare pot fi cuprinse culturile de cereale si plante tehnice, legume si cartofi, plante medicinale si aromatice, culturile furajere, rodul viilor, rodul pomilor fructiferi si hameiului.
 • butasilor de vita de vie, pepinierelor si plantatiilor tinere de vita de vie, pomilor fructiferi si arbustilor, pana la intrarea pe rod, cauzate de producerea evenimentelor asigurate;
  • in asigurare pot fi cuprinsi butasii de vita de vie din scolile de vita, pomii fructiferi si arbustii din pepiniere, plantatiile tinere de vita de vie, pomi fructiferi si arbusti, pana la intrarea pe rod.
Conditii de Preluare in Asigurare: 

              Pentru a putea sa incheie o polita de ASIGURARE a CULTURILOR agricole de la ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM Vienna Insurance Group pentru acoperirea prejudiciilor cauzate de manifestarea riscurilor asigurate asupra culturilor agricole, solicitantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • sa fie persoana juridica si/sau fizica cu sediul / domiciliul sau resedinta in Romania, care are un interes cu privire la obiectul asigurat, cel al proprietarului obiectului asigurat, chiar daca asigurarea a fost incheiata de un contractant sau daca drepturile din asigurare sunt cesionate in favoarea unei terte persoane, pe baza manifestarii de vointa, si care poate suferi un prejudiciu patrimonial in situatia in care cultura asigurata sufera o dauna;
 • sa intocmeasca cererea chestionar / declaratia de asigurare care contine informatii esentiale pentru intocmirea politei;
 • sa puna la dispozitie asiguratorului documentele de identificare ale asiguratului si / sau contractantului; lista solelor / parcelelor preluate in asigurare; fotocopia planului de situatie / schitei cu locatia culturii asigurate, conform situatiei amplasarii culturii; etc.
 • sa plateasca asiguratorului o suma de bani denumita prima de asigurare in baza politei de asigurare incheiata cu acesta, cu scopul de a fi despagubit in cazul in care a suferit un prejudiciu prin manifestarea unuia sau mai multor riscuri asigurate conform politei;

              Cererea chestionar trebuie intocmita in oricare din urmatoarele situatii:

 • incheierea unei polite noi;
 • reinoirea unei polite existente, inainte de data expirarii acesteia;
 • alte situatii care presupun schimbari ale informatiilor continute in polita de asigurare;

             Principalele informatii care trebuiesc furnizate asiguratorului, prin cererea-chestionar, sunt:

 • datele de identificare ale asiguratului si / sau contractantului;
 • informatii generale:
  • obiectul si perioada asigurarii;
  • localizarea riscului si riscurile care se doresc a fi preluate in asigurare;
  • nivelul cheltuielilor tehnologice de productie;
  • existenta altor asigurari pentru acelasi obiect asigurat;
  • descrierea vecinatatilor culturilor;
  • persoanele cu implicare directa in ceea ce priveste culturile asigurate;
 • informatii tehnice:
  • tipul culturii;
  • ciclul de vegetatie / productie;
  • aria de cultivare si numarul de parcele;
  • metodele de recoltare si facilitatile folosite in acest sens;
  • productia medie;
  • cheltuieli de infiintare a culturii;
  • cheltuieli de productie la hectar;
  • schema de irigare a culturilor;
  • daunele majore inregistrate din riscurile asigurate si cele provocate de boli si / sau daunatori, sau din alte riscuri neasigurate;
 • Specificatia culturilor de asigurat si termenii asigurarii;
  • denumirea tehnica a culturii de asigurat;
  • suprafata;
  • localizarea;
  • productia medie estimata;
  • pretul unitar preliminat;
  • cheltuieli de productie;
  • fransiza din suma asigurata;
  • suma asigurata;
 • perioada asigurata;
 • modalitatea de plata a primei anuale:
  • integral;
  • in numarul de rate acceptate de asigurator;
 • daca mai exista alte polite similare, valabile, incheiate la alti asiguratori.
Perioada Asigurata: 

             Polita de ASIGURARE a CULTURILOR agricole de la ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM Vienna Insurance Group pentru acoperirea prejudiciilor cauzate de manifestarea riscurilor asigurate asupra culturilor agricole, poate fi incheiata oricand in cursul anului si este valabila pentru anul agricol in curs, dar cel putin cu o luna inaintea inceperii recoltarii culturii asigurate.

             Asigurarea intra in vigoare dupa 5 zile de la expirarea zilei in care s-au indeplinit cumulativ urmatoarele conditii:

 • s-a platit asiguratorului integral prima de asigurare, sau, dupa caz, prima rata a acesteia;
 • s-a incheiat (emis) polita de asigurare;
 • s-a efectuat inspectia de risc.

              Dupa intrarea in vigoare a asigurarii, raspunderea asiguratorului incepe:

 • pentru culturile agricole infiintate prin semanat, in caz de daune produse de ploaie torentiala – efecte directe, precum si de prabusire / alunecare de teren, din momentul insamantarii lor, iar in caz de daune produse de grindina, Incendiu, furtuna, inghet timpuriu de toamna, inghet tarziu de primavara, din momentul rasaririi lor si dupa efectuarea inspectiei de risc;
 • pentru culturile agricole sadite, in caz de daune produse de toate riscurile asigurate, dupa plantarea, prinderea uniforma si completa a rasadurilor si dupa efectuarea inspectiei de risc;
 • pentru rodul viilor si hameiului, in caz de daune produse de grindina, inghet timpuriu de toamna, inghet tarziu de primavara, Incendiu, ploi torentiale - efecte directe, furtuna, prabusire / alunecare de teren cultivat, dupa terminarea infloritului si, in toate cazurile, dupa efectuarea inspectiei de risc;
 • pentru rodul pomilor fructiferi in caz de daune produse de grindina, inghet timpuriu de toamna, inghet tarziu de primavara, Incendiu, ploi torentiale - efecte directe, furtuna, prabusire / alunecare de teren cultivat, dupa legarea completa a fructelor (caderea camasii florale la toate fructele existente pe pom – terminarea infloritului) si, in toate cazurile, dupa efectuarea inspectiei de risc;
 • in caz de daune produse din riscuri asigurate, după plantare, prindere uniforma si completa a butasilor de vita de vie, a pomilor fructiferi si a arbustilor, si dupa efectuarea inspectiei de risc.

               Raspunderea asiguratorului si polita de asigurare inceteaza:

 • la incheierea recoltatului (secerisului, culesului, scoaterii radacinoaselor), realizat in cadrul perioadei optime tehnologice de recoltare specifica fiecarei specii / soi / hibrid de planta in zona de cultura. Daunele produse culturilor agricole, chiar si din riscuri asigurate, dupa momentul optim de recoltare, nu se despagubesc;
 • la culturile a caror recolta se treiera, raspunderea pentru pagube produse de Incendiu inceteaza din momentul in care recolta a fost treierata;
 • la culturile de cartof, sfecla de zahar, sfecla furajera, etc. din momentul scoaterii recoltei din pamant;
 • odata cu distrugerea culturii din orice alte cauze neasigurate;
 • in cazul in care prima de asigurare / ratele de prima nu sunt platite la termenele, in cuantumul si conditiile prevazute in polita de asigurare;
 • la ora 24 a ultimei zile din perioada pentru care s-a incheiat asigurarea;
 • odata cu producerea unei daune totale.

                La asigurarile suplimentare, raspunderea asiguratorului incepe in ziua urmatoare datei emiterii suplimentului si inceteaza o data cu polita la care acesta este anexat.

Teritorialitate: 

              Polita de ASIGURARE a CULTURILOR agricole de la ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM Vienna Insurance Group pentru acoperirea prejudiciilor cauzate de manifestarea riscurilor asigurate asupra culturilor agricole, isi exercita acoperirea numai pentru culturile agricole infiintate si detinute pe teritoriul Romaniei.

Asiguratul: 

                Asigurat pe polita de ASIGURARE a CULTURILOR agricole de la ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM Vienna Insurance Group pentru acoperirea prejudiciilor cauzate de manifestarea riscurilor asigurate asupra culturilor agricole, poate sa fie:

 • persoana juridica si/sau fizica cu sediul / domiciliul sau resedinta in Romania, care are un interes cu privire la obiectul asigurat, cel al proprietarului obiectului asigurat, chiar daca asigurarea a fost incheiata de un contractant sau daca drepturile din asigurare sunt cesionate in favoarea unei terte persoane, pe baza manifestarii de vointa, si care poate suferi un prejudiciu patrimonial in situatia in care cultura asigurata sufera o dauna;

               Contractant poate fi persoana care incheie polita de asigurare pentru asigurarea unui risc privindu-l pe asigurat si care are obligatia de plata a primei de asigurare catre asigurator.

               Beneficiar al asigurarii este persoana desemnata de asigurat si mentionata in polita de asigurare ca fiind indreptatita sa primeasca despagubirea in cazul producerii riscului asigurat.

Suma Asigurata: 

              Suma asigurata reprezinta limita maxima in baza careia asiguratorul poate acorda despagubiri celor in drept, in cazul producerii evenimentului asigurat, sau suma totala a despagubirilor ce se pot acorda pe toata perioada de valabilitate a politei de asigurare.

              Suma la care se face asigurarea pe hectar se stabileste potrivit cererii / declaratiei asiguratului, dar nu poate depasi, in nici un caz:

 • pentru asigurarile incheiate la valoarea productiei, suma obtinuta prin inmultirea productiei medii prevazuta a se realiza pe hectar la cultura respectiva - declarata de asigurat - cu pretul maxim pe kg stabilit de asigurator si prevazut in polita de asigurare. Productia medie declarata de asigurat trebuie sa reprezinte media productiilor obtinute de catre acesta in ultimii trei ani, iar in cazul in care nu exista aceasta posibilitate se va lua in calcul productia medie a ultimilor trei ani din zona respectiva, avand in vedere potentialul zonei, conditiile pedoclimatice si soiul / hibridul cultivat. Daca productia obtinuta de asigurat in anii anteriori de asigurare a suferit daune semnificative din riscuri asigurate si / sau din riscuri neasigurate, productia medie se va calcula luand in considerare media productiilor obtinute in cei mai buni trei din ultimii cinci ani.
 • pentru asigurarile incheiate la valoarea cheltuielilor tehnologice, cheltuielile tehnologice necesare pentru realizarea productiei principale inscrise in polita de asigurare (exclusiv cheltuielile de recoltare), cheltuieli ce se stabilesc de asigurat impreuna cu asiguratorul pe baza de inscrisuri doveditoare, cheltuieli preluate din devizele / fisele tehnologice pe culturi, si se refera la:
  • materii prime si materiale (samanta, ingrasaminte chimice, organice si amendamente, pesticide);
  • lucrari mecanice si irigatii;
  • cheltuieli cu forta de munca;
  • arenda / redeventa;
  • alte cheltuieli materiale directe.
 • pentru cazul in care asiguratul are incheiate contracte cu terti in baza carora cesioneaza dreptul la despagubirile din asigurarile agricole, suma obtinuta din inmultirea productiei medii pe hectar pentru cultura respectiva determinata potrivit primului paragraf cu pretul pe kg rezultat din polita incheiata cu respectivii terti.
 • suma obtinuta ca produs dintre valoarea unui butas de vita de vie / pom fructifer / arbust si numarul de butasi / pomi / arbusti plantati la hectar prevazuta in polita de asigurare.

                Asigurarea nu valideaza pentru partea din suma asigurata ce depaseste limitele prevazute anterior. In aceste cazuri, partea corespunzatoare din primele de asigurare platite se restituie integral.

                Daca se constata ca suprafata unei culturi, vii, pomi sau hamei detinuta de asigurat in aceeasi zona este mai mare decat cea asigurata, suma asigurata pentru un hectar de cultura, vie, pomi fructiferi sau hamei, calculata ca mai sus, se reduce si se stabileste prin impartirea sumei totale asigurate pentru acea cultura sau pentru acea vie / pomi / hamei pusa pe rod la numarul de hectare - inclusiv fractiunile de hectar - efectiv insamantate (plantate) sau puse pe rod. In aceste cazuri despagubirea se calculeaza pe baza sumei asigurate astfel redusa.

                 La culturile la care, dupa producerea unui eveniment asigurat, se schimba destinatia produselor (porumb pentru boabe in porumb siloz, sfecla pentru zahar in sfecla pentru furaj, lucerna sau trifoi pentru samanta in lucerna sau trifoi pentru nutret, fructe / legume pentru comercializare consum in stare proaspata in fructe / legume pentru industrializare, etc.), suma asigurata pe baza careia se stabileste despagubirea este aceea prevazuta in polita de asigurare.

                 Asiguratul poate cere in scris asiguratorului majorarea sumei asigurate din polita, situatie in care si primele de asigurare se majoreaza in mod corespunzator sau pentru asigurarea culturilor de pe diferentele de suprafata intre suprafetele efectiv insamantate si suprafetele asigurate, insa numai inaintea producerii unor daune.

Prima de Asigurare: 

                Prima de asigurare se stabileste potrivit tarifului de prime al asiguratorului.

                Cotele de prima se stabilesc in mod diferentiat pe grupe tarifare de culturi si categorii de judete in functie de frecventa producerii evenimentelor asigurate si de sensibilitatea diferitelor culturi fata de riscurile asigurate.

                Primele de asigurare se calculeaza prin aplicarea cotei de prima asupra sumei asigurate care corespunde intregii suprafete agricole asigurate.

                Primele sunt stabilite pentru anul agricol in curs, indiferent de data incheierii asigurarii.

                Modul de plata al primelor:

 • Pentru toate tipurile de culturi agricole asigurate inclusiv pentru rodul viilor, rodul pomilor fructiferi si hameiului, plata primelor de asigurare se poate face integral la incheierea politei de asigurare, sau in maxim patru rate, asiguratul fiind obligat sa efectueze aceste plati in cuantumul si la termenele scadente prevazute in polita de asigurare.
 • In toate cazurile ultima rata de prima se va plati cel mai tarziu cu o luna inaintea inceperii recoltatului. La asigurarile incheiate doar cu o luna inaintea recoltarii, prima se va achita integral la incheierea politei de asigurare.
 • La asigurarile pentru care primele se platesc in rate, asiguratorul nu este obligat sa aminteasca asiguratului scadenta ratei de prima si nici sa incaseze suma la sediul asiguratului / contractantului. Incasarea primei la sediul asiguratului / contractantului, chiar repetata, nu poate fi invocata drept derogare pe viitor de la prevederile acestui alineat.
 • In caz de neplata la scadenta a unei rate de prima urmatoare celei dintai, asiguratii / contractantii au dreptul sa o plateasca in termenul de pasuire acordat de asigurator. Termenul de pasuire se va stabili de comun acord cu asiguratul / contractantul dar nu poate depasi 15 zile calendaristice de la scadenta ratei respective si nici data indeobste cunoscuta pentru recoltare. In perioada termenului de pasuire se mentine raspunderea asiguratorului, numai sub conditia achitarii ratei de prima restante pana la expirarea acestui termen.
 • Daca sumele datorate de asigurat / contractant cu titlu de rate de prima nu sunt platite in termenul de pasuire, asiguratorul va notifica asiguratului / contractantului denuntarea politei de asigurare, cu respectarea unui termen de preaviz de 20 de zile calculat de la data primirii notificarii de catre asigurat / contractant. In termenul de preaviz, asiguratorul poate aproba, la cererea scrisa a asiguratului / contractantului, repunerea in vigoare a politei de asigurare, cu indeplinirea, cumulativa, a urmatoarelor conditii:
  • sa se plateasca de asigurat / contractant integral rata / ratele de prima neachitate la scadenta;
  • sa se efectueze, in prealabil datei aprobarii, de catre asigurator, o inspectie de risc, cu intocmirea unui proces - verbal, semnat si de asigurat, din care sa rezulte ca, la culturile care fac obiectul politei de asigurare, nu s-au produs pagube din riscuri asigurate si neasigurate, precum si ca asiguratul a declarat ca, in perioada pentru care primele de asigurare nu au fost platite in termen, nu s-a produs nici o paguba din riscuri asigurate si neasigurate la culturile respective.
   • Asiguratul / contractantul declara in scris ca nu are nici un fel de pretentii fata de asigurator pentru eventualele daune produse in termenul de preaviz. In cazul producerii unor evenimente asigurate in termenul de preaviz a politei de asigurare, asiguratorul nu plateste despagubiri. La expirarea termenului de preaviz, in cazul in care ratele de prima de asigurare nu au fost achitate, polita de asigurare se reziliaza de drept, fara returnarea ratelor de prima deja incasate.
 • In cazurile prevazute anterior raspunderea asiguratorului reincepe, pentru viitor, de la ora 24 a zilei in care s-a aprobat repunerea in vigoare a politei de asigurare, dar nu mai devreme de la ora 24 a zilei in care s-au platit primele de asigurare, in care scop se intocmeste un supliment la polita de asigurare.
 • In cazul in care la inspectia de risc se constata degradarea conditiilor existente la data incheierii asigurarii, cresterea nivelului de risc prin nerespectarea de catre asigurat a normelor agrotehnice sau aparitia unor riscuri suplimentare de natura sa puna sub semnul intrebarii obtinerea productiei programate, asiguratorul are dreptul sa refuze repunerea in vigoare a politei.
 • Daca se dovedeste ca suprafata efectiv insamantata a culturilor este mai mica decat cea declarata, diferenta dintre prima platita si cea corespunzatoare suprafetei efectiv insamantate se restituie asiguratului.
Sistemul de Fransize: 

              Polita de ASIGURARE a CULTURILOR agricole de la ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM Vienna Insurance Group pentru acoperirea prejudiciilor cauzate de manifestarea riscurilor asigurate asupra culturilor agricole, poate fi incheiata cu sau fara fransize deductibile pe eveniment, in functie de anumite criterii stabilite de catre asigurator.

              fransiza deductibila (care se scade din orice despagubire) se stabileste prin aplicarea procentului convenit in polita de asigurare asupra sumei asigurate aferenta suprafetei daunate.

              Pentru asigurarile incheiate la nivelul cheltuielilor tehnologice, fransiza deductibila, in toate cazurile, se calculeaza ca procent din cheltuielile tehnologice efectuate de asigurat pana in momentul producerii daunei.

              Pentru tutun, rodul viilor, rodul pomilor fructiferi si rodul hameiului, valoarea fransizei deductibile este de 10%, iar pentru culturile de legume fransiza deductibila este de 20%.

              Pentru butasii de vita de vie din scolile de vita, pomii fructiferi si arbustii din pepiniere, plantatiile tinere de vita de vie, pomi fructiferi si arbusti, pana la intrarea pe rod, valoarea fransizei deductibile este de 10%.

Riscuri Asigurate Standard: 

              Riscurile care sunt preluate in asigurare prin polita de ASIGURARE a CULTURILOR agricole de la ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM Vienna Insurance Group pentru acoperirea prejudiciilor cauzate de manifestarea riscurilor asigurate asupra culturilor agricole, sunt:

 • Asiguratorul acorda despagubiri in cazurile de dauna produse de riscurile asigurate la culturile agricole, culturile de legume, rodul viilor, rodul pomilor fructiferi si hameiului asigurate.
  • Asigurarea se poate incheia cu acoperirea riscurilor de: grindina, Incendiu, furtuna, ploaie torentiala – efecte directe, prabusire / alunecare de teren cultivat, inghetul timpuriu de toamna si inghetul tarziu de primavara, in una din urmatoarele variante, la alegerea asiguratului:
  • La solicitarea asiguratului pot fi cuprinse in asigurare ca riscuri suplimentare inghetul timpuriu de toamna si inghetul tarziu de primavara, la unul din codurile de risc enumerate mai sus.
  • In caz de grindina se acorda despagubiri pentru daunele produse plantelor ca urmare a efectelor mecanice ale acesteia, sau ca urmare a depozitarii la baza plantelor a unui strat de gheata provenit din grindina.
  • In caz de ploaie torentiala – efecte directe se acorda despagubiri pentru daunele produse prin efectele directe ale acesteia si anume:
   • prin spalarea semintelor sau a solului din jurul plantelor, dezgolirea radacinilor, malirea plantelor produsa de suvoaie, luarea plantelor cu sau fara pamantul din jurul lor, ruperea tulpinilor (tijelor), florilor sau radacinilor, caderea boabelor, culcarea la pamant a plantelor.
  • In caz de furtuna se acorda despagubiri pentru daunele produse prin:
   • spulberarea stratului superior al solului din jurul plantelor, dezgolirea radacinilor, depunerea pe plante a pamantului spulberat, smulgerea plantelor, ruperea tulpinilor (tijelor), florilor sau radacinilor, conurilor de hamei, culcarea la pamant a plantelor intr-o perioada cand ele au ajuns spre maturizare si nu se mai pot ridica si scuturarea spicelor, ciorchinilor s.a.
  • In caz de inghet timpuriu de toamna se acorda despagubiri pentru daunele produse de scaderea temperaturii aerului de langa sol sub zero grade Celsius inainte de incheierea normala a ciclului de vegetatie sau de ajungere (normala) a culturilor la maturitatea de recoltare. Sunt considerate ingheturi timpurii de toamna cele care survin inainte de data medie calendaristica de inregistrare a primului inghet de toamna, care figureaza in caracterizarea climaterica a zonelor si localitatilor.
  • In caz de inghet tarziu de primavara se acorda despagubiri pentru daunele produse de scaderea temperaturii aerului de langa sol sub zero grade Celsius dupa intrarea plantelor in perioada de vegetatie activa. Sunt considerate ingheturi tarzii de primavara cele care survin dupa data medie calendaristica de inregistrare a ultimului inghet de primavara, care figureaza in caracterizarea climaterica a zonelor si localitatilor.
  • Incendiu – se despagubesc daunele provocate de Incendiu produs din orice cauza, cu exceptia excluderilor prevazute.
 • Asiguratorul acorda despagubiri in cazurile de distrugere ori vatamare, produse de riscurile asigurate, asupra butasilor de vita de vie, pomilor fructiferi si arbustilor asigurati.
  • Asigurarea se poate incheia cu acoperirea riscurilor de: grindina, Incendiu, furtuna, ploaie torentiala – efecte directe, prabusire / alunecare de teren cultivat, inghet timpuriu de toamna si inghet tarziu de primavara, in una din urmatoarele variante, la alegerea asiguratului:
   • Cod risc 01 - grindina;
   • Cod risc 03 - grindina, Incendiu, furtuna, ploaie torentiala – efecte directe, prabusire / alunecare de teren cultivat.
  • La solicitarea asiguratului pot fi cuprinse in asigurare ca riscuri suplimentare inghetul timpuriu de toamna si inghetul tarziu de primavara, la unul din codurile de risc enumerate mai sus.
  • In caz de grindina se acorda despagubiri pentru daunele produse prin distrugerea ori vatamarea aparatului vegetativ sau partilor lemnoase ale butasilor de vita de vie, pomilor fructiferi si arbustilor, ca urmare a efectelor mecanice ale acesteia, sau ca urmare a depozitarii la baza acestora a unui strat de gheata provenit din grindina.
  • In caz de ploaie torentiala – efecte directe se acorda despagubiri pentru daunele produse prin efectele directe ale acesteia si anume: prin spalarea solului din jurul butasilor de vita de vie, pomilor fructiferi si arbustilor, dezgolirea radacinilor, malirea acestora produsa de suvoaie, luarea acestora cu sau fara pamantul din jurul lor, ruperea tulpinilor sau radacinilor.
  • In caz de furtuna se acorda despagubiri pentru daunele produse prin ruperea tulpinilor sau radacinilor, s.a.
  • In caz de inghet timpuriu de toamna se acorda despagubiri pentru daunele produse de scaderea temperaturii aerului de langa sol sub zero grade Celsius inainte de incheierea normala a ciclului de vegetatie. Sunt considerate ingheturi timpurii de toamna cele care survin inainte de data medie calendaristica de inregistrare a primului inghet de toamna, care figureaza in caracterizarea climaterica a zonelor si localitatilor.
  • In caz de inghet tarziu de primavara se acorda despagubiri pentru daunele produse de scaderea temperaturii aerului de langa sol sub zero grade Celsius dupa intrarea in perioada de vegetatie activa. Sunt considerate ingheturi tarzii de primavara cele care survin dupa data medie calendaristica de inregistrare a ultimului inghet de primavara, care figureaza in caracterizarea climaterica a zonelor si localitatilor.
  • Incendiu – se despagubesc daunele provocate de Incendiu produs din orice cauza, cu exceptia excluderilor prevazute.
Riscuri Excluse: 

               Riscurile excluse, care nu sunt preluate in asigurare prin polita de ASIGURARE a CULTURILOR agricole de la ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM Vienna Insurance Group pentru acoperirea prejudiciilor cauzate de manifestarea riscurilor asigurate asupra culturilor agricole, sunt:

 • Asiguratorul nu acorda despagubiri in cazul in care daunele produse culturilor agricole, culturilor de legume, rodului viilor, rodului pomilor fructiferi si hameiului au fost generate de:
  • razboi (declarat sau nu), invazie sau actiunea unui dusman extern, ocupatie militara, razboi civil, insurectie, rebeliune, revolutie, dictatura militara sau uzurpare de putere, conspiratie, secesiune, rascoala populara, lovitura de stat, razvratire;
  • tulburari civile, revolte, acte de terorism sau sabotaj, acte de Vandalism si alte asemenea;
  • confiscari, exproprieri, nationalizari, rechizitionari, sechestrari, distrugeri din ordinul oricarui guvern de drept sau de fapt sau oricarei autoritati publice;
  • explozii atomice, radiatii sau infestari radioactive ca urmare a utilizarii energiei nucleare sau materialelor fisionabile;
  • poluarii sau contaminarii din orice cauza;
  • intentia asiguratului, beneficiarului, persoanelor fizice majore care in mod statornic locuiesc si gospodaresc impreuna cu asiguratul sau beneficiarul, reprezentantilor sau prepusilor asiguratului sau beneficiarului, in producerea sau marirea pagubei;
  • aprinderea si nesupravegherea focului deschis in apropierea unei culturi;
  • autoaprinderea provocata de combine in timpul recoltarii in situatia in care nu au fost respectate normele de prevenire si stingere a incendiilor.
 • In urma efectuarii inspectiei de risc nu se va asigura sau nu se va mentine in asigurare suprafata:
  • pe care a fost infiintata o cultura dupa ultima data admisa, recunoscuta tehnologic, decat daca asiguratorul accepta iar asiguratul consimte in scris la o acoperire redusa;
  • cu culturi nerasarite sau partial rasarite, fara densitate normala;
  • pe care se seamana / planteaza o specie sau soi de planta de cultura ce nu este considerata adaptata la zona;
  • pe care s-a infiintat o alta cultura decat cea asigurata, fara acceptul asiguratorului de a mentine valabila asigurarea;
  • pe care cultura nu indeplineste cerintele tehnologice privind infiintarea si lucrarile de intretinere precum si asolament;
  • la care solicitantul asigurarii dovedeste incapacitate de a aplica practicile agricole recunoscute la culturile asigurate;
  • pe care cultura asigurata a fost distrusa intr-o proportie semnificativa si care poate si se recomanda a fi reinfiintata (cu aceeasi sau o alta cultura) dar nu a fost reinfiintata;
  • pe care cultura a fost deja daunata, inainte de incheierea asigurarii, oricare ar fi cauza daunarii;
  • pe care cultura nu garanteaza productia normala, caracteristica speciei si soiului asigurat.
 • Asiguratorul nu acorda despagubiri nici pentru daunele produse de:
  • seceta, acumulari, baltiri sau revarsari de ape provenite din topirea zapezii, ploi de durata, infiltrarea apelor, ridicarea nivelului panzei de apa freatica, umiditatea excesiva, inundatia, asfixierea, inghetul din timpul iernii, dezghet, bruma, cresterea temperaturii care impiedica dezvoltarea plantelor sau polenizarea;
  • bolile si daunatorii plantelor, nerasarirea sau rarirea acestora datorita calitatii semintelor sau materialului saditor, germinatiei deficitare, factorilor de clima sau alte cauze; maturarea excesiva cauzata de intarzierea recoltatului, inclusiv datorita ploilor de durata, fata de perioada optima a fiecarei culturi si pierderile datorate supramaturarii si scuturarii recoltelor, incoltirea boabelor in spic, stocarea in camp si transportul; nerespectarea tehnologiilor de cultura, chiar daca sunt in legatura cu efectele producerii evenimentelor asigurate;
  • distrugeri provocate de animale si pasari de orice fel, domestice sau salbatice;
  • furtul in orice conditii si sub orice forma;
  • neglijenta, imprudenta sau intentia asiguratului sau a prepusilor acestuia;
  • pagubele sau cheltuielile in legatura cu poluarea si / sau contaminarea provocate direct sau indirect din orice cauza.
 • In caz de prabusire / alunecare de teren cultivat nu se despagubesc daunele determinate de lucrari edilitare, gospodaresti sau din lucrari de prospectare, explorare sau exploatare executate de unitati specializate.
 • Asiguratorul nu acorda despagubiri pentru daunele produse intr-o perioada a anului in care, plantele erau maturizate si recoltatul sau treieratul trebuia sa fie terminat.
 • Asiguratorul nu acorda despagubiri in cazurile in care dauna s-a produs sau pentru partea de dauna care s-a marit: din intentia sau culpa unui membru din conducerea persoanei juridice asigurate, lucrand in aceasta calitate, ori din intentia sau culpa oricarui alt prepus al acesteia.
 • Asiguratorul nu acorda despagubiri in cazul in care distrugerea ori vatamarea butasilor de vita de vie, pomilor fructiferi si arbustilor au fost produse de Incendiu generat de:
  • razboi (indiferent daca razboiul este declarat sau nu), invazie, ocupatie militara, razboi civil, insurectie, rebeliune, revolutie, putere (dictatura) militara sau uzurpare de putere;
  • tulburari civile, revolte, acte de terorism sau sabotaj, acte de Vandalism;
  • influente directe ale exploziei atomice, ca urmare a folosirii energiei atomice sau materialelor fisionabile;
  • intentia asiguratului, beneficiarului, persoanelor fizice majore care in mod statornic locuiesc si gospodaresc impreuna cu asiguratul sau beneficiarul, reprezentantilor sau prepusilor asiguratului sau beneficiarului, in producerea sau marirea daunei;
  • aprinderea si nesupravegherea focului deschis in apropierea unei culturi.
 • In urma efectuarii inspectiei de risc nu se va asigura sau nu se va mentine in asigurare suprafata:
  • pe care se planteaza o specie sau soi ce nu este considerata adaptata la zona;
  • pe care s-a infiintat o alta plantatie decat cea asigurata, fara acceptul asiguratorului de a mentine valabila asigurarea;
  • pe care cultura nu indeplineste cerintele tehnologice privind infiintarea si lucrarile de intretinere;
  • la care solicitantul asigurarii dovedeste incapacitate de a aplica practicile agricole recunoscute la specia / soiul asigurata;
  • pe care specia / soiul a fost deja daunata, inainte de incheierea asigurarii, oricare ar fi cauza daunarii.
Clauze Suplimentare: 

              La polita de ASIGURARE a CULTURILOR agricole de la ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM Vienna Insurance Group pentru acoperirea prejudiciilor cauzate de manifestarea riscurilor asigurate asupra culturilor agricole, nu exista si nu se pot atasa clauze de asigurare prin care sa poata fi preluate in asigurare riscuri suplimentare.

Obligatiile Asiguratului: 

               Principalele obligatii pe care asiguratul le are prin polita de ASIGURARE a CULTURILOR agricole de la ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM Vienna Insurance Group pentru acoperirea prejudiciilor cauzate de manifestarea riscurilor asigurate asupra culturilor agricole, sunt:

 • Asiguratul / contractantul este obligat sa raspunda in scris la intrebarile formulate de asigurator, precum si sa declare, la data incheierii politei de asigurare, orice informatii sau imprejurari pe care le cunoaste si care, de asemenea, sunt esentiale pentru evaluarea riscului.
 • Asiguratul este obligat sa faca pe cheltuiala sa, lucrarile si investitiile necesare pentru intretinerea culturilor in bune conditii si in conformitate cu regulile agrotehnice, luand, potrivit cu imprejurarile, masuri pentru prevenirea si limitarea pagubelor, respectiv pentru salvarea culturilor ramase, prin ingrijirea lor suplimentara (lucrari pentru scurgerea apei, plivitul, ierbicidatul, prasitul, apararea contra daunatorilor etc.).
 • Asiguratorul are dreptul sa efectueze inspectii de risc, si dupa incheierea politei la culturile asigurate, impreuna cu asiguratul (direct sau prin imputerniciti), prin care sa verifice starea de vegetatie a culturilor asigurate, modul de intretinere, protectia si / sau expunerea la riscuri, afectarea culturilor din riscurile necuprinse in asigurare si / sau fenomenele naturale sau bolile producatoare de calamitati, rapoartele inspectiilor de risc fiind semnate de ambele parti.
 • Cazurile de dauna trebuie instiintate in scris la sucursala asiguratorului emitenta a politei de asigurare, cel mai tarziu in 5 zile de la data producerii riscului asigurat. In acelasi termen trebuie instiintate cazurile de pagube produse datorita evenimentelor neasigurate. Daca expirarea termenului de instiintare cade intr-o zi de repaus legal, termenul de instiintare expira in ziua imediat urmatoare celei de repaus.
 • Instiintarea trebuie sa cuprinda obligatoriu urmatoarele : numele asiguratului, seria si numarul politei de asigurare, cauza si data producerii riscului asigurat, felul culturilor distruse ori vatamate, suprafata acestora, judetul, localitatea, denumirea punctului, lanului, tarlalei sau parcelei in care sunt situate culturile respective, suprafetele de culturi afectate de riscuri asigurate care urmeaza sa fie reinsamantate.
 • Pentru culturile calamitate din riscuri asigurate, asiguratul este obligat sa comunice, in scris, asiguratorului data inceperii recoltatului, cu cel putin 5 zile inainte de aceasta.
 • Pana la constatarea si evaluarea pagubelor asiguratul nu va putea efectua, fara acordul asiguratorului, sub sanctiunea pierderii dreptului la despagubire, lucrarile de recoltare pe suprafetele calamitate din riscuri asigurate ori de eliberare a acestor suprafete de resturile vegetale, de pregatire a terenurilor respective (araturi, discuiri etc.), precum si de reinsamantare a acestora.
 • Daunele considerate de asigurat ca fiind nesemnificative si pentru care, din acest motiv nu se solicita despagubire, pot fi luate in consideratie la o eventuala dauna ulterioara, fiind inglobate in cadrul daunelor totale, daca, la momentul respectiv, aceste daune nesemnificative au fost avizate asiguratorului cu observatia "nu se cere evaluare".
 • Asiguratii sunt obligati sa puna la dispozitia asiguratorului orice date si informatii necesare pentru verificarea existentei si valorii productiei culturilor agricole, a culturilor de legume, a rodului viilor, a rodului pomilor fructiferi si hameiului asigurate, pentru constatarea producerii evenimentului asigurat si evaluarea pagubelor, precum si pentru stabilirea dreptului la despagubiri.
 • In cazul unor modificari survenite in timpul perioadei de asigurare asupra planului de productie si care afecteaza destinatia si suprafata culturii, asiguratul este obligat sa anunte asiguratorul despre aceasta intr-un termen de maxim 10 zile calendaristice, pentru reanalizarea politei.
 • Asiguratul are obligatia sa instiinteze in scris asiguratorul daca a incheiat alta polita de asigurare cu o alta societate de asigurare pentru acelasi risc comunicand totodata denumirea acesteia. Intr-o situatie de acest fel, in cazul unei solicitari de despagubire, asiguratorul va plati numai proportia care-i revine din despagubirea datorata.
Obligatiile Asiguratorului: 

               Principalele obligatii, pe care ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM Vienna Insurance Group le are in calitatea sa de asigurator, prin polita de ASIGURARE a CULTURILOR agricole pentru acoperirea prejudiciilor cauzate de manifestarea riscurilor asigurate asupra culturilor agricole, sunt:

 • sa puna la dispozitia asiguratului sau contractantului asigurarii informatii complete si corecte in legatura cu polita de asigurare, atat inaintea incheierii, cat si pe durata derularii acestuia;
 • sa elibereze, la cerere, un duplicat al politei de asigurare, in cazul in care originalul a fost pierdut sau distrus;
 • sa pastreze confidentialitatea informatiei despre asigurat, de care a luat cunostinta in procesul asigurarii;
 • sa primeasca avizarile de dauna;
 • sa constate si sa estimeze valoarea pagubelor dupa producerea riscurilor asigurate, in baza documentelor primite de la asigurati / pagubiti;
 • sa emita oferte de despagubire;
 • sa plateasca despagubirile cuvenite celor in drept la termenele stabilite;
 • sa ramburseze asiguratului cheltuielile aferente limitarii pagubelor legate de producerea evenimentului asigurat.
Procedura Daune: 
 • Cazurile de daune
  • dauna inaintea inceperii raspunderii asiguratorului
   • Polita de asigurare se reziliaza de drept in cazul in care, pentru culturile agricole, culturile de legume, rodul viilor, rodul pomilor fructiferi si hameiului daunate de riscurile cuprinse in asigurare ori daunuate din orice cauza, riscul asigurat s-a produs dupa incheierea asigurarii, insa inaintea inceperii raspunderii asiguratorului, respectiv inainte de intrarea in vigoare a asigurarii. Atunci cand asiguratul / contractantul a platit, fie si partial, primele de asigurare aferente lanului (solei) sau parcelei cu culturile daunate, acesta este indreptatit sa o recupereze proportional cu perioada neexpirata a politei de asigurare. Fiecare fractiune de luna se considera luna intreaga.
  • dauna totala (distrugere) din risc neasigurat
   • In situatia in care, dupa inceperea raspunderii asiguratorului, insa inainte de producerea unui risc asigurat, culturile asigurate au suferit daune totale cauzate de evenimente neasigurate, primele de asigurare platite, fie si partial, aferente suprafetelor cu cultura daunata total din aceste evenimente, se restituie asiguratului / contractantului proportional cu perioada neexpirata a politei de asigurare. Fiecare fractiune de luna se considera luna intreaga. Restituirea primelor se va face numai dupa ce terenul cu cultura distrusa total a fost eliberat. Dupa restituirea primelor, polita de asigurare se reziliaza de drept pentru culturile de pe suprafetele care au fost daunate total din cauza riscurilor neasigurate.
 • Constatarea producerii evenimentelor asigurate, evaluarea pagubelor si stabilirea despagubirilor se fac de catre reprezentanti sau imputerniciti ai asiguratorului ca urmare avizarii producerii daunei, in prezenta asiguratului sau a imputernicitului acestuia, pe baza urmatoarelor lucrari:
  • stabilirea suprafetelor culturilor daunate si constatarea preliminara a pagubelor;
  • constatarea definitiva si evaluarea pagubelor;
  • stabilirea cuantumului despagubirilor.
 • Daca asiguratul nu este de acord cu modul de evaluare a daunei poate solicita o noua evaluare, mentionand acest lucru in protocol. In acest caz se poate efectua o expertiza neutra. Expertiza se efectueaza de catre experti autorizati din afara societatii de asigurare, in prezenta reprezentantilor celor doua parti, ale caror opinii vor fi analizate in raportul de expertiza. Daca si in aceasta situatie asiguratul, desi a fost de acord cu desemnarea expertului autorizat, refuza sa accepte rezultatul expertizei, asiguratorul poate stabili despagubirea cuvenita in conformitate cu rezultatul raportului de expertiza.
 • Cheltuielile ocazionate de expertiza se suporta de partea care solicita expertiza.
 • Pentru riscurile asigurate, pe langa constatarile directe, reprezentantul asiguratorului si dupa caz expertul vor avea in vedere si buletinele dispeceratelor zonale de meteorologie si hidrologie, concluziile formatiei de pompieri care a participat la lichidarea incendiului si / sau ale politiei sau ale altor autoritati competente, dupa caz.
 • Se acorda despagubiri numai pentru daunele suferite prin pierderi cantitative, cu exceptia culturilor de tutun la care se acopera si daunele suferite prin pierderi calitative de pe urma grindinei.
  • De exemplu, la paioase se acorda despagubiri pentru pierderile de boabe; la porumbul cultivat pentru boabe, pentru pierderile de boabe; la sfecla de zahar cultivata pentru radacini, pentru pierderile de radacini; la in, canepa, pentru pierderile de fibra ori samanta, functie de scopul si destinatia pentru care plantele respective au fost cultivate.
 • Despagubirea ce se plateste de catre asigurator nu poate fi mai mare decat cuantumul pagubei si nici suma la care se face asigurarea, se va stabili dupa starea culturilor asigurate in momentul producerii riscului asigurat.
 • Calculul despagubirii se stabileste astfel:
  • Pentru politele incheiate la valoarea productiei:
   • pentru daunele totale in cazul in care nu mai sunt posibile reinsamantarile sau replantarile, inclusiv in cazul daunelor totale la rodul viilor, la rodul pomilor fructiferi si hameiului, despagubirea reprezinta suma asigurata pe hectar diminuata cu o cota de 20% reprezentand cheltuielile medii de recoltare neefectuate, din care se scade fransiza din polita de asigurare;
   • pentru daunele totale, cand pe terenul respectiv se poate reinsamanta sau replanta cu aceeasi ori cu o alta cultura, despagubirea reprezinta cheltuielile tehnologice efectuate pana la data producerii daunei din care se scade valoarea ingrasamintelor, amendamentelor si altor substante cu efect remanent si fransiza din polita de asigurare;
   • pentru daunele partiale: despagubirea o reprezinta suma asigurata pe hectar inmultita cu gradul de distrugere (daunare) din care se scade fransiza din polita de asigurare.
  • Pentru politele incheiate la nivelul cheltuielilor tehnologice:
   • pentru daunele totale in cazul in care nu mai este posibila replantarea sau reinsamantarea, inclusiv in cazul daunelor totale produse la rodul viilor, la rodul pomilor fructiferi si hameiului, despagubirea reprezinta cheltuielile tehnologice (aferente productiei principale) efectuate pana in momentul daunei (fara a se depasi suma asigurata), din care se scade fransiza din polita de asigurare;
   • pentru daunele totale, cand pe terenul respectiv se poate reinsamanta sau replanta cu aceeasi ori cu o alta cultura, despagubirea reprezinta cheltuielile tehnologice efectuate pana la data producerii daunei din care se scade valoarea ingrasamintelor, amendamentelor si altor substante cu efect remanent si valoarea fransizei din polita de asigurare;
   • pentru daunele partiale: cuantumul despagubirilor se face proportional cu gradul de distrugere a productiei, raportat la cheltuielile tehnologice efectuate pana la data producerii si constatarii definitive a daunei, fara a depasi suma asigurata, din care se scade fransiza din polita de asigurare.
 • Daca culturile agricole, rodul viilor, rodul pomilor fructiferi sau hameiului au fost daunate nu numai din riscuri asigurate, ci si din alte cauze, se despagubeste o parte din valoarea totala a daunei corespunzatoare gradului de distrugere produs de riscuri asigurate.
 • Gradul de daunare va fi determinat ca raport procentual intre butasii de vita de vie / pomii fructiferi / arbustii afectati de riscuri asigurate si total butasi de vita de vie / pomi fructiferi / arbusti plantati. Distrugerile sunt definite in urmatoarele situatii:
  • loviturile mecanice pe portaltoi, ce afecteaza liberul;
  • loviturile mecanice pe punctul de altoire;
  • loviturile mecanice pe lastar si codita, ce afecteaza liberul in portiunea 0 –10 cm;
   Vatamarea se considera:
   • vatamarea aparatului foliar;
   • vatamarea scoartei pe portaltoi si lastar pe portiunea 0 – 10 cm;
   • vatamarea lastarului.
 • despagubirile pentru culturile de pe terenurile primite in folosinta sau arendate se platesc celor care au incheiat asigurarea.
 • Asiguratorul nu despagubeste taxele platite de asigurat / contractant pe care acesta are dreptul sa le recupereze conform legii (ex.: TVA, etc.).
 • In cazurile in care plata primelor se face in rate, asiguratorul are dreptul sa compenseze despagubirea cu primele de asigurare neachitate, astfel:
  • ratele de prima datorate pana la sfarsitul asigurarii, in baza politei la care se plateste despagubirea;
  • ratele de prima datorate de asigurat la alte polite de asigurare facultativa.
 • Asiguratorul are dreptul sa refuze plata despagubirii, daca asiguratul (direct sau prin alte persoane) nu a instiintat, in termenul stabilit, daunarea culturilor agricole, a culturilor de legume, a rodului viilor, a rodului pomilor fructiferi si hameiului asigurate, desi a avut posibilitatea sa o faca, daca din acest motiv nu s-a putut determina cauza, imprejurarile si intinderea pagubei.
 • In limitele despagubirilor platite, asiguratorul este subrogat in toate drepturile asiguratului contra celor raspunzatori de producerea pagubelor.
 • Asiguratul raspunde de prejudiciile aduse asiguratorului prin acte care ar impiedica realizarea dreptului prevazut in alineatul precedent.
 • La politele de asigurare ce se constituie garantii pentru banci in vederea obtinerii unor credite, cu mentiunea expresa in polita a cesionarii drepturilor de despagubire in favoarea creditorului, in caz de dauna asiguratul plateste despagubirea cuvenita direct creditorului pana la concurenta valorii dreptului sau iar asiguratului i se plateste, dupa caz, diferenta.
 • In situatia in care asiguratul nu poate face dovada pretentiilor sale, asiguratorul poate utiliza, ca baza de calcul, devizele tehnologice pe culturi elaborate de institutiile de cercetare de profil. Aceleasi devize tehnologice pot fi utilizate si in cazul in care asiguratorul, prin specialistii sai sau expertii atrasi, apreciaza ca nivelul si volumul cheltuielilor efectuate de asigurat la culturile afectate nu corespund realitatii.
 • In cazul producerii riscului asigurat, asiguratorul va plati despagubirea in conditiile prevazute de polita de asigurare.
 • Asiguratorul are dreptul sa amane plata despagubirilor daca, in legatura cu dauna, a fost instituita impotriva asiguratului o ancheta sau o procedura penala, pana la finalizarea anchetei sau procedurii.
 • Prin plata despagubirii se sting orice pretentii ale asiguratului sau dupa caz ale beneficiarului fata de asigurator in legatura cu dauna respectiva.
 • Plata despagubirilor cuvenite asiguratilor se face in termen de 15 zile de la constatarea definitiva a daunei si depunerea de catre asigurat a ultimului document solicitat de catre asigurator necesar la determinarea corecta si reala a dimensiunii daunei precum si a cheltuielilor tehnologice efectuate.
 • Daca la data formularii cererii de despagubire exista si alte polite de asigurare facultativa incheiate de asigurat avand acelasi obiect si acoperind aceleasi riscuri, asiguratorul plateste despagubiri in baza politei proportional cu raportul dintre suma asigurata / limita raspunderii asiguratorului mentionata in polita de asigurare si totalul sumelor asigurate / limitelor raspunderii pentru toate politele de asigurare facultative in curs, in baza carora asiguratul este indreptatit sa primeasca despagubire.

Notificare daune:

Call Center Constatare daune

Tel: 021 - 9599 (tarif normal in reteaua Telekom) - de LUNI pana SAMBATA, intre 7:00 – 22:00 si DUMINICA, intre 9:00 – 17:30

021 - 777 - 9599 (tarif normal in reteaua Telekom) apelabil din strainatate - de LUNI pana SAMBATA, intre 7:00 – 22:00 si DUMINICA, intre 9:00 – 17:30

 Apelurile primite in afara programului de lucru sunt preluate de catre Pointer System si transmise catre noi in dimineata zilei urmatoare pentru a-i contacta pe clienti in vederea solutionarii cererii.

Diverse: 
 • Orice notificare, comunicare, avizare sau instiintare legata de polita de asigurare se considera efectuata daca va fi transmisa in scris, prin unul din urmatoarele mijloace: scrisoare cu confirmare de primire, inmanare directa, fax sau e-mail.
 • In cursul valabilitatii politei de asigurare, asiguratorul are dreptul sa efectueze inspectii de risc ori de cate ori considera necesar.
 • Partile pot aduce modificari la polita oricand in cursul valabilitatii acestuia, modificarile respective intrand in vigoare de la o data ulterioara ce se va conveni, in scris, de parti.
 • Asiguratul decade din orice drept la indemnizatie si la restituirea proportionala a partii din prima de asigurare, iar polita de asigurare se considera reziliat de drept in toate cazurile de acte / fapte prin care asiguratul / beneficiarul incearca sa obtina in mod necuvenit si / sau nelegal plata indemnizatiei de asigurare, ca, de exemplu, dar fara sa se limiteze la situatia in care asiguratul exagereaza cuantumul daunei, folosind spre justificare mijloace sau documente mincinoase sau frauduloase, modifica sau altereaza cu intentie urmele si ramasitele evenimentului asigurat sau faciliteaza agravarea pagubei.
 • Drepturile persoanelor pagubite impotriva celor raspunzatori de producerea pagubelor raman nestirbite, potrivit dreptului comun, pentru tot ceea ce nu se va fi platit de asigurator.
 • Asiguratul este de acord ca lucrarile de constatare si evaluare a pagubelor, precum si de stabilire si plata a despagubirilor, sa se efectueze in baza normelor elaborate in acest scop de asigurator.
 • Denuntarea contractului de asigurare de catre una din parti se poate efectua numai cu respectarea unui termen de preaviz de cel putin 20 de zile calculate de la data primirii notificarii de catre cealalta parte.
 • Dreptul la actiune privind solicitarea de despagubiri in baza politei de asigurare se stinge in termen de 2 ani de la data expirarii termenului stabilit pentru plata despagubirilor.
 • Orice litigiu decurgand in legatura cu polita de asigurare se va solutiona pe cale amiabila sau in cazul in care acest lucru nu este posibil, potrivit legii de catre instantele de judecata competente din Romania.
 • In vederea protejarii asiguratilor / contractantilor / beneficiarilor asigurarii si tertelor persoane pagubite, prin contributia asiguratorilor se constituie Fondul de Garantare destinat platilor de indemnizatii rezultate din contractele de asigurare facultative si obligatorii incheiate in conditiile Legii nr. 136 / 1995, in cazul constatarii insolvabilitatii asiguratorului.