Asigurarea CULTURILOR AGRICOLE - CITY INSURANCE

asigurari city insurance culturi agricole livezi plantatii vie podgorii sere solarii pitesti arges

ROMANIA, Bucuresti, Sector 1, Str. Constantin Aricescu, Nr. 5-7, Parter-Demisol.

office@cityinsurance.ro

Tel:    021.231.0090, 021.231.0079, 021.230.3248, 021.231.0054, 021.231.0713

Fax:   021.231.0442

             Societatea de Asigurare – Reasigurare CITY INSURANCE S.A. este o companie de asigurari generale, 100% romaneasca. Conferind incredere si performanta clientilor sai compania pune accentul, de 15 ani incoace, pe transparenta, stabilitate si coerenta. In 2008 City Insurance devine prima companie de asigurari din Romania care isi dezvolta activitatea in tari membre UE si vinde produse specifice la nivel international pe baza dreptului de libera circulatie a serviciilor. Incepand cu anul 2010, societatea a inceput sa ofere un portofoliu de produse si de servicii de asigurare complet, pe piata romaneasca. In temeiul Tratatului privind functionarea Uniunii Europene care reglementeaza "Libertatea de stabilire si de prestare a serviciilor", CITY INSURANCE S.A. este autorizata sa desfasoare activitati pe piata de asigurari din Bulgaria, Grecia, Spania, Lituania, Italia. CITY INSURANCE S.A. este autorizata sa comercializeze produse de asigurare proprii, in Romania, fiind inregistrata in Registrul Asiguratorilor la numarul RA-008-10.04.2003.

Aspecte Generale: 

Societatea de Asigurare – Reasigurare CITY INSURANCE S.A. ofera clientilor sai polita de ASIGURARE a CULTURILOR agricole pentru acoperirea riscurilor de Incendiu produs din cauze naturale sau din orice alte cauze, ploi torentiale, furtuna, grindina, alunecare, prabusire sau surpare de teren, inghet timpuriu de toamna sau tarziu de primavara, etc., care pot afecta la un moment dat culturile agricole infiintate si detinute de persoanele fizice sau juridice.

Obiectul Asigurarii: 

               Obiectul politei de ASIGURARE a CULTURILOR agricole de la Societatea de Asigurare – Reasigurare CITY INSURANCE S.A. il constituie culturile de camp, rodul viilor si al pomilor fructiferi indicate in cererea - chestionar, apartinand asiguratului, care trebuie sa aiba un interes cu privire la acestea si care sunt asigurate pentru riscurile mentionate in polita de asigurare.

               Se pot asigura atat culturile si rodul viilor / pomilor fructiferi de pe terenurile in proprietate, cat si cele de pe terenurile primite in folosinta sau luate in arenda.

               La solicitarea asiguratului se pot asigura si plantatiile neintrate pe rod sau alte culturi speciale.

               Prin preluarea in asigurare a culturile de camp, rodul viilor si al pomilor fructiferi se intelege doar asigurarea la productia principala.

Conditii de Preluare in Asigurare: 

              Pentru a putea sa incheie o polita de ASIGURARE a CULTURILOR agricole de la Societatea de Asigurare – Reasigurare CITY INSURANCE S.A. pentru acoperirea prejudiciilor cauzate de manifestarea riscurilor asigurate asupra culturilor agricole, solicitantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • sa fie persoana juridica sau persoana fizica, titulara interesului cu privire la cultura asigurata, respectiv persoana care poate suferi un prejudiciu patrimonial in situatia in care cultura asigurata sufera o dauna;
 • sa intocmeasca cererea chestionar / declaratia de asigurare care contine informatii esentiale pentru intocmirea politei;
 • sa puna la dispozitie asiguratorului documentele de identificare ale asiguratului si / sau contractantului; lista solelor / parcelelor preluate in asigurare; fotocopia planului de situatie / schitei cu locatia culturii asigurate, conform situatiei amplasarii culturii; etc.
 • sa plateasca asiguratorului o suma de bani denumita prima de asigurare in baza politei de asigurare incheiata cu acesta, cu scopul de a fi despagubit in cazul in care a suferit un prejudiciu prin manifestarea unuia sau mai multor riscuri asigurate conform politei;

              Cererea chestionar trebuie intocmita in oricare din urmatoarele situatii:

 • incheierea unei polite noi;
 • reinoirea unei polite existente, inainte de data expirarii acesteia;
 • alte situatii care presupun schimbari ale informatiilor continute in polita de asigurare;

             Principalele informatii care trebuiesc furnizate asiguratorului, prin cererea-chestionar, sunt:

 • datele de identificare ale asiguratului si / sau contractantului;
 • informatii generale:
  • obiectul si perioada asigurarii;
  • localizarea riscului si riscurile care se doresc a fi preluate in asigurare;
  • nivelul cheltuielilor tehnologice de productie;
  • existenta altor asigurari pentru acelasi obiect asigurat;
  • descrierea vecinatatilor culturilor;
  • persoanele cu implicare directa in ceea ce priveste culturile asigurate;
 • informatii tehnice:
  • tipul culturii;
  • ciclul de vegetatie / productie;
  • aria de cultivare si numarul de parcele;
  • metodele de recoltare si facilitatile folosite in acest sens;
  • productia medie;
  • cheltuieli de infiintare a culturii;
  • cheltuieli de productie la hectar;
  • schema de irigare a culturilor;
  • daunele majore inregistrate din riscurile asigurate si cele provocate de boli si / sau daunatori, sau din alte riscuri neasigurate;
 • Specificatia culturilor de asigurat si termenii asigurarii;
  • denumirea tehnica a culturii de asigurat;
  • suprafata;
  • localizarea;
  • productia medie estimata;
  • pretul unitar preliminat;
  • cheltuieli de productie;
  • fransiza din suma asigurata;
  • suma asigurata;
 • perioada asigurata;
 • modalitatea de plata a primei anuale:
  • integral;
  • in numarul de rate acceptate de asigurator;
 • daca mai exista alte polite similare, valabile, incheiate la alti asiguratori.
Perioada Asigurata: 

             Polita de ASIGURARE a CULTURILOR agricole de la Societatea de Asigurare – Reasigurare CITY INSURANCE S.A. pentru acoperirea prejudiciilor cauzate de manifestarea riscurilor asigurate asupra culturilor agricole, poate fi incheiata pentru intervalul de timp stabilit si mentionat in cererea chestionar.

             Asigurarea se poate incheia oricand in cursul anului dar cel mai tarziu cu o luna inainte de data la care in mod normal se recolteaza cultura asigurata, fiind valabila pentru anul agricol in curs.

             Asigurarea intra in vigoare nu mai devreme de ora 24:00 a zilei urmatoare celei in care s-a platit intreaga prima de asigurare sau, dupa caz, intaia rata a acesteia.

Teritorialitate: 

              Polita de ASIGURARE a CULTURILOR agricole de la Societatea de Asigurare – Reasigurare CITY INSURANCE S.A. pentru acoperirea prejudiciilor cauzate de manifestarea riscurilor asigurate asupra culturilor agricole, isi exercita acoperirea numai pentru culturile agricole infiintate si detinute pe teritoriul Romaniei.

Asiguratul: 

                Asigurat pe polita de ASIGURARE a CULTURILOR agricole de la Societatea de Asigurare – Reasigurare CITY INSURANCE S.A. pentru acoperirea prejudiciilor cauzate de manifestarea riscurilor asigurate asupra culturilor agricole, poate sa fie:

 • persoana juridica sau persoana fizica, titulara interesului cu privire la cultura asigurata, respectiv persoana care poate suferi un prejudiciu patrimonial in situatia in care cultura asigurata sufera o dauna;

               Contractant poate fi persoana care incheie polita de asigurare pentru asigurarea unui risc privindu-l pe asigurat si care are obligatia de plata a primei de asigurare catre asigurator.

               Beneficiar al asigurarii este persoana desemnata de asigurat si mentionata in polita de asigurare ca fiind indreptatita sa primeasca despagubirea in cazul producerii riscului asigurat.

Suma Asigurata: 

              Suma asigurata reprezinta limita maxima in baza careia asiguratorul poate acorda despagubiri celor in drept, in cazul producerii evenimentului asigurat, sau suma totala a despagubirilor ce se pot acorda pe toata perioada de valabilitate a politei de asigurare.

              Suma asigurata se stabileste, in functie de optiunea asiguratului, in lei sau in valuta convertibila (USD,EUR).

              Suma asigurata poate reprezenta Valoarea productiei sau Valoarea cheltuielilor tehnologice.

              La valoarea productiei suma asigurata pe hectar se stabileste prin inmultirea productiei asigurata per hectar stabilita de comun acord cu suma asigurata per kilogramul de produs agreata de ambele parti. Suma asigurata per kilogram produs, respectiv suma asigutata per hectar nu contin TVA.

              La valoarea cheltuielilor tehnologice suma asigurata pe hectar reprezinta valoarea devizului tehnologic, pus de asigurat la dispozitia asiguratorului la data emiterii politei de asigurare si se refera la:

 • materii prime si materiale (seminte, ingrasaminte chimice si de natura organica, pesticide, apa de irigat etc.);
 • lucrari mecanice (arat, scarificat, discuit, semanat, erbicidat etc., exclusiv recoltatul culturii);
 • cheltuieli cu forta de munca;
 • cheltuieli cu aprovizionarea.
 • redeventa/arenda

              La culturile care se recolteaza in mai multe culesuri sau coase, suma asigurata se refera la cantitatea totala a recoltei obtinuta din toate culesurile sau coasele impreuna in anul agricol in curs:

 • pentru leguminoasele furajere, suma asigurata totala se repartizeaza astfel:
  • pentru zona de campie: coasa I – 40 % (data medie de recoltare 20-27.IV), coasa II – 25 % (data medie de recoltare 05-12 VI), coasa III – 20 % (data medie de recoltare 15-22 VII) si coasa IV – 15 % (data medie de recoltare 25.VIII-02. IX).
  • pentru zona colinara: coasa I – 50 % (data medie de recoltare 01-07. V), coasa II – 30 % (data medie de recoltare 15-22.VII) si coasa III – 20 % (data medie de recoltare 30.VIII-03.IX).
 • pentru culturile de lucerna si trifoi pentru samanta, suma asigurata totala se imparte astfel: coasa I – 30%; coasa a II-a – 70%.

              In caz de dauna produsa la una dintre coase, suma asigurata care se ia in calculul despagubirii se reduce in procentele corespunzatoare pentru fiecare coasa.

              La culturile pentru furaj, productia asigurata si suma asigurata se refera la masa verde, asigurarea incetand din momentul recoltarii.

              Productia asigurata pe hectar reprezinta productia estimata de catre asigurat a se obtine si va reprezenta media productiilor obtinute de catre acesta in ultimii 5 ani, eliminand productia cea mai mare si productia cea mai mica.

              In calculul productiei estimate se va tine cont de cele ce urmeaza:

 • pentru clientii care au istoric mai mic de 5 ani, se va avea in vedere media pe anii cat respectiva cultura a fost cultivata;
 • pentru clientii care nu au mai cultivat in niciun an respectiva cultura, productia asigurata se va stabili functie de potentialul zonei, de conditiile pedoclimatice si de soiul / hibridul cultivat;
 • pentru plantatiile de vita de vie si pomi fructiferi, in situatia in care exista mai multe soiuri, si cu conditia ca suprafetele cultivate cu fiecare soi sa fie perfect identificabile, se pot stabili productii asigurate diferite pentru fiecare soi.

              La solicitarea scrisa a asiguratului se pot majora sumele asigurate initial (inclusiv in ceea ce priveste valoarea pe kg de produs). Deasemena se poate majora si productia asigurata inscrisa in polita de asigurare, in cazul in care productia asteptata a se realiza este mai mare decat cea previzionata a se obtine la incheierea politei de asigurare. Majorarea nu este admisa, in cazul culturilor care in anul agricol in curs au fost afectate si au suferit pagube din orice cauza. 

Prima de Asigurare: 

                Prima de asigurare se stabileste potrivit tarifului de prime al asiguratorului.

                Plata primei de asigurare se poate face in valuta sau in lei (la cursul BNR din ziua efectuarii platii).

                Prima de asigurare este stabilita pentru anul agricol in curs, indiferent de data incheierii asigurarii.

                Plata primei de asigurare se va efectua anticipat si integral. La cererea asiguratului, asiguratorul poate accepta expres ca plata primei de asigurare sa fie efectuata si in rate, in cuantumul si la termenele precizate in polita.

                Pentru plata ratelor de prima scadente, altele decat cea dintai rata, asiguratorul acorda o perioada de gratie de 15 zile calendaristice de la data scadenta mentionata in polita.

                Neachitarea ratelor de prima urmatoare celei dintai, pana la expirarea perioadei de gratie specificata mai sus are drept consecinta suspendarea automata a politei de asigurare incepand cu ziua urmatoare datei scadente a ratei de prima datorate, mentionata in polita. De la aceasta data se suspenda executarea oricarei obligatii a asiguratorului si, pe cale de consecinta, acesta nu are nici o raspundere pentru riscurile produse incepand cu data suspendarii.

                In cazul in care polita nu reintra in vigoare intr-un termen de 30 zile de la data suspendarii ca urmare a neplatii la termenele scadente si in cuantumul prevazut a primei de asigurare sau, dupa caz, a ratelor acesteia, polita se rezilieaza de plin drept fara a mai fi necesara punerea in intarziere sau orice alta formalitate prealabila.

                Dovada platilor primelor de asigurare revine asiguratului, inscrisul constatator final fiind chitanta, ordinul de plata, sau alt instrument de plata.

Sistemul de Fransize: 

              Polita de ASIGURARE a CULTURILOR agricole de la Societatea de Asigurare – Reasigurare CITY INSURANCE S.A. pentru acoperirea prejudiciilor cauzate de manifestarea riscurilor asigurate asupra culturilor agricole, poate fi incheiata cu sau fara fransize deductibile pe eveniment, in functie de anumite criterii stabilite de catre asigurator.

             fransiza se calculeaza ca procent din suma asigurata pe hectar, daca in polita nu se prevede altfel. La cererea asiguratului fransiza se poate exprima si din suma asigurata pe parcela, tarla, bloc fizic, cultura, polita etc.

             Nu se acorda despagubiri pentru:

 • pierderi de productie cauzate de inghet tarziu de primavara sau de inghet timpuriu de toamna, daca aceste pierderi reprezinta nu mai mult de 15% din productia asigurata;
 • pierderi de productie cauzate de alte riscuri asigurate decat cele mentionate mai sus, daca aceste pierderi reprezinta nu mai mult de 10% din productia asigurata.

              Pentru pierderi ce reprezinta mai mult decat procentele de mai sus, se acorda despagubiri luand in considerare fransiza deductibila inscrisa in polita.

Riscuri Asigurate Standard: 

              Riscurile care sunt preluate in asigurare prin polita de ASIGURARE a CULTURILOR agricole de la Societatea de Asigurare – Reasigurare CITY INSURANCE S.A. pentru acoperirea prejudiciilor cauzate de manifestarea riscurilor asigurate asupra culturilor agricole, sunt:

 • Asiguratorul acorda despagubiri pentru pierderea cantitativa de productie, cauzata de unul sau mai multe dintre riscurile de mai jos si in functie de gradul de acoperire:
  • grindina;
  • Incendiu din orice cauza; 
  • ploaie torentiala (efecte directe ale acesteia);
  • furtuna / vijelie / uragan; 
  • prabusire / alunecare de teren cultivat;
  • inghet tarziu de primavara;
  • inghet timpuriu de toamna.
 • La cerinta expresa a asiguratului se poate practica si selectia riscurilor, plecand de la un pachet minim de riscuri. Pentru culturile de camp, legume, rodul podgoriilor si livezilor, riscul de grindina, ploaie torentiala (efecte directe ale acesteia), furtuna / vijelie / uragan nu pot fi separate, acestea acordandu-se intodeauna impreuna. 
Riscuri Excluse: 

               Riscurile excluse, care nu sunt preluate in asigurare prin polita de ASIGURARE a CULTURILOR agricole de la Societatea de Asigurare – Reasigurare CITY INSURANCE S.A. pentru acoperirea prejudiciilor cauzate de manifestarea riscurilor asigurate asupra culturilor agricole, sunt:

 • daunele provocate de bolile si daunatorii plantelor, nerasarirea sau rarirea acestora, maturarea excesiva datorata intarzierii recoltatului, nerespectarea tehnologiilor de cultura, intepaturile insectelor, seceta, baltiri, revarsari de ape, furtul recoltei, poluare, contaminare si orice alte daune provocate de cauze necuprinse in asigurare nu se despagubesc, chiar daca sunt in legatura cu efectele riscurilor asigurate;
 • daunele existente la data intrarii in vigoare a politei;
 • daunele generate de: razboi (chiar nedeclarat), razboi civil sau operatiuni de razboi, invazie, ocupatie militara, folosirea energiei atomice sau materialelor fisionabile, insurectie, tulburari civile, revolte, greve, acte de sabotaj, dictatura militara sau uzurpare de putere, actiunea unor grupuri de persoane rauvoitoare sau persoane care actioneaza in numele sau in legatura cu orice persoana politica, conspiratie, confiscare, nationalizare, expropriere, rechizitionare, distrugere din ordinul oricarui guvern de drept sau de fapt sau oricarei autoritati publice;
 • daunele produse de Incendiu in situatia in care nu au fost respectate normele de prevenire si stingere a incendiilor;
 • furtul recoltei in orice conditii si sub orice forma.

               Nu se pot asigura:

 • culturile agricole de pe suprafete mai mici de 1ha;
 • rodul viilor si al pomilor fructiferi de pe suprafete mai mici de 0,5 ha;
 • culturile agricole, rodul viilor si al pomilor fructiferi care au suferit in anul agricol in curs daune din orice cauza, precum si cele care, la data incheierii asigurarii, nu garanteaza randamentul normal specific speciei si soiului asigurat;

               Asiguratorul nu acorda despagubiri in cazurile in care dauna s-a produs sau pentru partea de dauna care s-a marit din vina asiguratului, ori din vina oricarui alt prepus al acestuia.

               Asiguratorul nu acorda despagubiri daca dauna putea fi preintampinata de asigurat. De asemenea, nu se despagubeste dauna sau partea din dauna care s-a produs din vina asiguratului, ca urmare a neaplicarii la timp a lucrarilor de intretinere, de protectie fitosanitara si oricaror altor actiuni menite sa preintampine, sa reduca sau sa limiteze efectul negativ al riscurilor asigurate.

               Asiguratorul nu acorda despagubiri daca dauna s-a produs intr-o perioada a anului in care, tinand cont de conditiile locale, trebuia sa fie terminata recoltarea culturilor asigurate / rodului asigurat.

               Nu sunt acoperite prin asigurare:

 • cheltuielile indirecte de productie reprezentand acele cheltuieli ce nu pot fi atribuite direct pe un anumit obiect de calculatie ci privesc intreaga activitate; 
 • cheltuielile de recoltare 
 • cheltuieli aferente transportului productiei din camp;  
 • daune / pierderi de consecinta de orice fel (scaderea pretului de vanzare a productiei, intarzieri in livrare, pierderi de venit / profit etc.);
 • cheltuielile legate de imbunatatirea / transformarea / sporirea valorii productiei precum si orice cheltuieli efectuate pentru operatiuni de acest gen nereusite; 
 • pagube aparute in perioada in care oricare dintre avizele / autorizatiile legale necesare derularii activitatii asiguratului sunt suspendate / anulate / retrase / expirate sau nu exista; 
 • orice pagube datorate producerii riscurilor asigurate sau oricaror altor evenimente care au condus la intarzierea recoltatului (ploi de lunga durata, baltiri, lipsa mijloacelor de recoltare etc.) dupa data de expirare prevazuta in polita; 
 • daunele avizate in interiorul perioadei asigurate pentru care asiguratul solicita constatarea pagubei dupa data de expirare prevazuta in polita.

                Asiguratorul este indreptatit sa nu acorde despagubiri si in cazurile in care: 

 • asiguratul / contractantul nu si-a indeplinit obligatiile decurgand din polita; 
 • se constata si se dovedeste reaua credinta a asiguratului in legatura cu producerea sau aparitia oricarui eveniment asigurat; 
 • in declaratiile asiguratului sau ale reprezentantilor acestuia, care au stat la baza incheierii politei de asigurare sau care sunt furnizate cu ocazia cererii de despagubire ori cu oricare alt prilej, se constata neadevaruri, falsuri, aspecte frauduloase, omisiuni care conduc la inducerea in eroare a asiguratorului; 
 • asiguratul nu a comunicat de indata schimbarea imprejurarilor privind riscul; 
 • asiguratul nu a respectat recomandarile asiguratorului, iar din constatarile facute, ulterior producerii sau aparitiei oricarui eveniment asigurat, rezulta ca, din acest motiv, dauna nu a putut fi evitata sau a fost favorizata, ori ca dauna s-a marit, pentru partea de dauna care s-a marit. 
 • asiguratul nu prezinta dovezi suficiente pentru justificarea dreptului sau la plata despagubirii; 
 • in legatura cu producerea sau aparitia oricarui eveniment asigurat a fost instituita o ancheta de catre politie sau o procedura penala, pana la finalizarea anchetei, respectiv a procedurii penale.
Clauze Suplimentare: 

              La polita de ASIGURARE a CULTURILOR agricole de la Societatea de Asigurare – Reasigurare CITY INSURANCE S.A. pentru acoperirea prejudiciilor cauzate de manifestarea riscurilor asigurate asupra culturilor agricole, de regula nu exista si nu se pot atasa clauze de asigurare prin care sa poata fi preluate in asigurare riscuri suplimentare.

              Totusi, la solicitarea asiguratului in baza unor clauze suplimentare si cu practicarea unei cote de prima suplimentare se poate acoperi si riscul de: intarzierea recoltatului (exclusiv numai din riscuri naturale), baltire. Deasemenea se poate acorda Clauza de dauna totala.

Obligatiile Asiguratului: 

               Principalele obligatii pe care asiguratul le are prin polita de ASIGURARE a CULTURILOR agricole de la Societatea de Asigurare – Reasigurare CITY INSURANCE S.A. pentru acoperirea prejudiciilor cauzate de manifestarea riscurilor asigurate asupra culturilor agricole, sunt:

 • Asiguratul / contractantul este obligat sa plateasca prima de asigurare in cuantumul si la termenele prevazute in polita. 
 • Asiguratul este obligat sa declare existenta altor asigurari facultative pentru acelasi obiect asigurat la asiguratori diferiti, atat la incheierea asigurarii, cat si pe parcursul valabilitatii acesteia.
 • Asiguratul are obligatia, inainte de semnarea politei, sa furnizeze asiguratorului informatii complete si detaliate cu privire la conditiile care influenteaza riscul. Sunt considerate conditii care influenteaza riscul cele care ar putea sa-l influenteze pe asigurator in decizia sa de a accepta riscul sau de a-l accepta pe baza unor intelegeri speciale. 
 • La incheierea asigurarii, asiguratul este obligat sa raspunda in scris la intrebarile din cererea - chestionar si sa participe direct sau prin imputerniciti, impreuna cu asiguratorul, la efectuarea eventualelor inspectii de risc (de la incheierea politei sau periodice, in cursul vegetatiei culturilor asigurate), precum si la constatarea daunelor in teren.
 • In scopul prevenirii producerii pagubelor, asiguratul este obligat sa respecte tehnologia de cultura si recomandarile si masurile cu privire la operatiunile de prevenire si limitare pagube.
 • In caz de neindeplinire a obligatiilor anterioare, asiguratorul are dreptul sa refuze plata despagubirii.
 • Asiguratul este obligat sa faca pe cheltuiala sa lucrarile si investitiile necesare pentru intretinerea culturilor in bune conditii si in conformitate cu regulile agrofitotehnice.
 • Daca se constata ca asiguratul a dat raspunsuri inexacte sau incomplete cu privire la culturile asigurate ori daca nu a comunicat asiguratorului modificarile circumstantelor privind riscurile, survenite pe parcursul derularii politei, asiguratorul are dreptul:
  • inainte de producerea evenimentului asigurat sa propuna asiguratului modificarea corespunzatoare a politei de asigurare sau sa-l denunte, fara restituirea primelor de asigurare platite, daca, cunoscand exact circumstantele, nu ar fi incheiat asigurarea;
  • dupa producerea evenimentului asigurat: sa refuze plata despagubirii daca, fata de aceste imprejurari, asigurarea nu s-ar fi incheiat.
 • In cazul producerii evenimentului asigurat, asiguratul este obligat:
  • sa ia, pe cheltuiala sa, potrivit cu imprejurarile, masuri pentru limitarea daunei si sa intreprinda toate lucrarile de ingrijire pentru salvarea culturilor ramase si dezvoltarea lor in continuare, prin ingrijirea suplimentara a acestora (lucrari pentru scurgerea apei, plivit, ierbicidat, prasit, apararea contra daunatorilor etc.).
  • sa instiinteze in scris asiguratorul despre producerea evenimentului asigurat in maxim 4 zile lucratoare; 
  • sa permita asiguratorului, oricand in cursul valabilitatii asigurarii, efectuarea de inspectiilor de risc;
  • sa instiinteze imediat in caz de Incendiu organele competente (politie, pompieri etc.), cerand intocmirea de acte cu privire la cauzele si imprejurarile producerii daunei si daunele provocate.
  • sa puna la dispozitia asiguratorului toate actele si evidentele necesare pentru: verificarea cheltuielilor tehnologice directe efectuate, verificarea existentei si valorii productiei culturilor, rodului viilor / pomilor asigurate, pentru constatarea producerii evenimentului asigurat si evaluarea daunelor, precum si pentru stabilirea dreptului la despagubire. asiguratorul are dreptul de a solicita documente justificative privind productia medie realizata in anii anteriori de catre asigurat.
  • sa permita asiguratorului sa faca investigatii cu privire la cauza si marimea daunei, precum si la marimea despagubirii ce are de platit.
  • sa ia toate masurile pentru conservarea dreptului de regres al asiguratorului, in care sens va indeplini toate actele legate de procedura necesara pentru exercitarea dreptului de regres cerut de asigurator.
 • In caz de neindeplinire a obligatiilor prevazute anterior, asiguratorul are dreptul de a refuza plata despagubirii, daca din acest motiv nu a putut determina data si cauza producerii daunei precum si marimea acesteia.
 • Instiintarea va cuprinde urmatoarele date:
  • numarul politei;
  • descrierea evenimentului produs;
  • ziua si ora producerii evenimentului;
  • culturile afectate, localizarea acestora, suprafata si identificarea fiecarei sole / parcele afectate (numar topografic sau bloc fizic);
  • gradul de distrugere apreciat de asigurat (in %);
  • culturile si suprafetele care urmeaza a fi reinsamantate sau replantate;
 • In cazul in care asiguratul refuza participarea la constatarea daunelor in teren, asiguratorul are dreptul de a efectua evaluarea, despagubirea fiind stabilita conform acestei evaluari, sau de a refuza plata despagubirii, considerand ca asiguratul nu mentine (renunta la) solicitarea pentru despagubire.
 • Pentru culturile daunate de riscuri asigurate, asiguratul este obligat sa comunice, in scris (fax, e-mail, scrisoare recomandata etc.), asiguratorului data inceperii recoltatului, cu cel putin 4 zile inainte de aceasta.
 • Pana la verificarea in teren si constatarea daunei de catre asigurator, asiguratul nu are dreptul de a efectua lucrarile de recoltare de pe suprafetele calamitate ori de eliberare a acestor suprafete de resturile vegetale, de pregatire a terenurilor respective (arat, discuit, schimbarea destinatiei culturii, dat foc sau ridicat de paie, coceni sau altele asemanatoare), precum si de reinsamantare a acestora, sub sanctiunea pierderii dreptului la despagubire.
Obligatiile Asiguratorului: 

               Principalele obligatii, pe care Societatea de Asigurare – Reasigurare CITY INSURANCE S.A. le are in calitatea sa de asigurator, prin polita de ASIGURARE a CULTURILOR agricole pentru acoperirea prejudiciilor cauzate de manifestarea riscurilor asigurate asupra culturilor agricole, sunt:

 • sa puna la dispozitia asiguratului sau contractantului asigurarii informatii complete si corecte in legatura cu polita de asigurare, atat inaintea incheierii, cat si pe durata derularii acestuia;
 • sa elibereze, la cerere, un duplicat al politei de asigurare, in cazul in care originalul a fost pierdut sau distrus;
 • sa pastreze confidentialitatea informatiei despre asigurat, de care a luat cunostinta in procesul asigurarii;
 • sa primeasca avizarile de dauna;
 • sa constate si sa estimeze valoarea pagubelor dupa producerea riscurilor asigurate, in baza documentelor primite de la asigurati / pagubiti;
 • sa emita oferte de despagubire;
 • sa plateasca despagubirile cuvenite celor in drept la termenele stabilite;
 • sa ramburseze asiguratului cheltuielile aferente limitarii pagubelor legate de producerea evenimentului asigurat.
 • Raspunderea asiguratorului incepe:
  • pentru culturile agricole insamantate, in caz de daune produse de ploaie torentiala - efecte directe, precum si de prabusire / alunecare de teren - din momentul semanarii lor, iar in caz de daune produse de grindina, Incendiu, furtuna / uragan, inghet tarziu de primavara si inghet timpuriu de toamna, din momentul rasaririi lor;
  • pentru culturile agricole sadite, in caz de daune produse de oricare dintre riscurile asigurate – din momentul plantarii lor la loc definitiv in camp;
  • pentru rodul viilor, in caz de daune produse de oricare dintre riscurile asigurate – din momentul infloririi, cu exceptia riscului de inghet tarziu de primavara –  care se asigura si intra in vigoare conform anexei cu datele medii de producere a acestor evenimente.
  • pentru rodul pomilor fructiferi, in caz de daune produse de oricare dintre riscurile asigurate – dupa legarea completa a fructelor, cu exceptia riscului de inghet tarziu de primavara –  care se asigura si intra in vigoare conform anexei cu datele medii de producere a acestor evenimente.
 • Raspunderea asiguratorului inceteaza din momentul recoltarii (secerisului, culesului, scoaterii radacinoaselor), dar nu mai tarziu de data la care in mod obisnuit se recolteaza in zona culturile respective, exceptie facand politele de asigurare la care s-a acordat clauza riscului de intarziere a recoltatului.
 • In toate cazurile asiguratorul este absolvit de raspundere daca asiguratul a suferit daune si diminuari de recolta in urma producerii riscurilor asigurate ca urmare a faptului ca nu a respectat perioada optima de recoltare a culturii, exceptie facand politele de asigurare la care s-a acordat clauza riscului de intarziere a recoltatului.
 • In situatia cand o parte din culturile sau rodul plantatiilor asigurate au fost afectate din riscuri asigurate sau din orice alta cauza, inaintea intrarii in vigoare a politei de asigurare sau inaintea inceperii raspunderii asiguratorului, primele de asigurare platite aferente suprafetelor afectate se restituie, asiguratorul neavand obligatia de a acorda despagubiri. Daca intreaga suprafata asigurata a suferit asemenea fenomene, polita de asigurare se rezolutioneaza de drept.
 • In situatia in care cultura este distrusa de riscuri care nu sunt cuprinse in asigurare, iar prima de asigurare a fost platita integral pentru aceasta cultura, asiguratul poate solicita scoaterea din asigurare a suprafetei cu cultura afectata si returul primei de asigurare aferente acestei suprafete. Returul de prima se acorda numai pentru perioada pentru care cultura nu mai este asigurata, perioada considerata de la data solicitarii primite de la asigurat si pana la data la care in mod obisnuit acea cultura trebuie recoltata. Solicitarea trebuie facuta in termen de maxim 15 (cincisprezece) zile de la data distrugerii, sub sanctiunea decaderii din dreptul de a primi restituirea primei de asigurare.
 • Asiguratorul are obligatia sa constate si sa evalueze distrugerile, prin reprezentantii sai, in termen de maxim 15 zile lucratoare de la data avizarii producerii evenimentului asigurat.
 • La solicitarea expresa a asiguratului, facuta odata cu instiintarea daunei, asiguratorul este obligat sa ia masuri pentru constatarea si evaluarea cu prioritate a distrugerilor de pe suprafetele unde recolta a ajuns la maturitatea de recoltare sau de pe terenurile care urmeaza sa fie reinsamantate sau replantate.
 • Reprezentantii asiguratorului au dreptul de a verifica oricand, in prezenta asiguratului, modul de intretinere si ingrijire a culturilor asigurate si daca stadiul lor de dezvoltare corespunde fenofazei date.
 • Asiguratorul are obligatia sa plateasca drepturile cuvenite, in termen de 30 zile de la terminarea recoltarii si furnizarea intregii documentatii ceruta asiguratului pentru determinarea dreptului la despagubire si a cuantumului acestuia.
 • In cazul daunelor totale, despagubirea se plateste in termen de 30 zile de la data depunerii integrale de catre asigurat a documentatiei solicitata de asigurator.
Procedura Daune: 
 • Constatarea daunei se face de catre reprezentantii asiguratorului, cu participarea asiguratului sau imputernicitului acestuia, pe baza urmatoarelor lucrari:
  • stabilirea suprafetelor culturilor daunate si constatarea preliminara a daunelor, dupa primirea instiintarii; in baza acestei lucrari se intocmeste raportul de dauna preliminar;
  • constatarea definitiva si evaluarea daunelor, in preajma recoltarii; in baza acestei lucrari se intocmeste raportul de dauna definitiv.
 • Constatarea daunei nu inseamna recunoasterea pretentiei de despagubire.
 • Daca asiguratul nu este de acord cu modul de evaluare a daunei, va mentiona in mod obligatoriu obiectiunile sale in Raportul de constatare, specificand in mod concret si pertinent obiectiunile avute. Refuzul de a semna Raportul cu sau fara obiectiuni, valideaza cele consemnate de asigurator in acesta si decade asiguratul din dreptul de a formula orice  pretentii ulterioare fata de cele mentionate de asigurator in Raportul de constarare. In baza inregistrarii Raportului cu obiectiuni, asiguratorul va reanaliza documentele incheiate, stabilind daca este necesara o reconstatare, sau daca se va recurge la expertiza, aceasta constituind singura proba opozabila. Expertiza se efectueaza de catre experti autorizati din afara asiguratorului si a asiguratului, in prezenta reprezentantilor celor doua parti, ale caror opinii vor fi analizate in raportul de expertiza. Cheltuielile ocazionate de aceasta noua constatare vor fi suportate de catre partea careia i se infirma rezultatul primei evaluari sau pretentiile nejustificate.
 • Daca asiguratul simuleaza producerea evenimentului asigurat sau exagereaza cu intentie cuantumul daunei, folosind spre justificare mijloace sau documente mincinoase sau frauduloase, modifica sau altereaza cu intentie urmele si ramasitele evenimentului asigurat sau faciliteaza agravarea daunei, asiguratul decade din orice drept la despagubire, iar polita de asigurare este considerata reziliata de deplin drept, fara restituirea primelor de asigurare platite.
 • Pentru fiecare hectar daunat despagubirea nu poate depasi cuantumul daunei si nici suma asigurata pe hectar.
 • Prin cuantumul daunei pe hectar se intelege :
  • pentru daune partiale: suma asigurata pe hectar inmultita cu gradul de distrugere din riscuri asigurate.
  • pentru daune totale: daca cultura se afla in perioada vegetativa si nu se poate evalua productia se despagubesc cheltuielile tehnologice directe pe hectar efectuate pana la momentul daunei, dar nu mai mult decat suma asigurata pe hectar si nici mai mult decat valoarea ce rezulta prin inmultirea productiei asigurate pe hectar cu pretul unui kg de produs agreeat de asigurator si asigurat si inscris in polita de asigurare, inmultita cu gradul de distrugere din riscuri asigurate; daca s-a acordat Clauza de dauna tolala si cultura se afla in faza generativa, iar elementele productivitatii sunt cuantificabile si se poate evalua productia, se despagubeste valoarea asigurata in polita de asigurare, dar nu mai mult decat cuantumul daunei si decat suma asigurata in polita.
 • In ceea ce priveste valoarea cheltuielilor tehnologice si :
  • se iau in calcul cheltuielile tehnologice (fara TVA),  asa cum rezulta din fisa tehnologica / devizul tehnologic pe tipuri de culturi si se refera la: 
   • materii prime si materiale (samanta, ingrasaminte chimice, organice si amendamente, pesticide etc.); 
   • lucrari mecanice; 
   • cheltuieli cu forta de munca manuala; 
   • cheltuieli cu aprovizionarea
   • redeventa / arenda;
  • la culturile cu mai multe recolte pe an se iau in calcul cheltuielile tehnologice necesare pentru intreaga productie anuala. 
 • Relativ la redeventa / arenda: se ia in calcul in procent rezultat din raportul dintre cheltuielile tehnologice directe efectuate pana la momentul daunei si totalul cheltuielilor tehnologice directe din devizul tehnologic.
 • Gradul de distrugere din riscuri asigurate reprezinta raportul procentual dintre:
  • pierderea medie de productie datorata riscurilor asigurate (calculata ca diferenta dintre productia care s-ar fi obtinut daca nu ar fi intervenit riscul asigurat, dar nu mai mult decat productia asigurata prin polita, si productia efectiv obtinuta) si productia medie asigurata inscrisa in polita;
  • se calculeaza pentru fiecare sola / parcela constatata ca fiind daunata din risc asigurat, dauna stabilindu-se pe fiecare sola / parcela in parte.
 • In situatia in care productia medie care s-ar fi obtinut daca nu ar fi survenit riscul asigurat nu se poate stabili prin metoda comparatiei sau prin determinari efectuate in teren, atunci se va lua in calculul despagubirii media productiilor obtinute in ultimii 5 ani inregistrate in contabilitate, eliminand anul cu productia cea mai mare si anul cu productia cea mai mica.
 • Daca se constata ca suprafata unei culturi sau plantatii puse pe rod este mai mare decat cea asigurata, suma asigurata pentru un hectar de cultura sau plantatie pusa pe rod se reduce si se stabileste prin impartirea sumei totale asigurate pentru acea cultura sau plantatie pusa pe rod la numarul de hectare efectiv insamantate (plantate) sau puse pe rod. In aceste cazuri despagubirea se calculeaza pe baza sumei de asigurare astfel redusa.
 • Asiguratorul acorda despagubire numai in cazul in care asiguratul a achitat primele de asigurare la termenele stabilite in polita.
 • In cazul in care plata primelor se face in rate, despagubirea poate fi acordata numai cu conditia platii, in prealabil, a ratelor de prima datorate pentru intregul an agricol.
 • Daunele produse din risc asigurat, survenite in perioada celor 15 zile de pasuire se vor despagubi numai daca rata restanta a fost achitata pana la expirarea termenului de pasuire.
 • Dupa caz, cu acordul scris al asiguratorului, primele datorate pentru polita care face obiectul dosarului de dauna pot fi compensate cu despagubirea.
 • despagubirile pentru culturile de pe terenurile primite in folosinta sau arendate se platesc celor care au incheiat asigurarea, daca in polita nu se prevede altfel.
 • In cazul in care asigurarea aceleiasi culturi s-a facut la mai multi asiguratori in cote determinate (coasigurare), fiecare dintre acestia este tinut sa plateasca despagubirea proportional cu cota respectiva, chiar daca polita este unica si este semnata de toti asiguratorii sau au fost incheiate mai multe polite de asigurare cu fiecare asigurator.

Notificare daune:

Call Center Constatare daune

Tel: 021.207.00.02 - de LUNI pana VINERI, intre 7:00 – 22:00 si SAMBATA-DUMINICA, intre 10:00 – 19:00

Diverse: 
 • Respectarea si indeplinirea conditiilor privind polita, in masura in care se refera la obligatiile care-i revin asiguratului, precum si prezumtia ca declaratiile si raspunsurile asiguratului la chestionare si cererea de asigurare sunt adevarate, vor fi o conditie ce precede orice raspundere care revine asiguratorului.
 • Asiguratul declara ca cele prevazute in polita de asigurare au fost negociate cu asiguratorul, conform prevederilor legii privind clauzele abuzive din politele incheiate intre comercianti si consumatori, cu modificarile si completarile ulterioare.
 • Sunt aplicabile deducerile prevazute de legislatia fiscala aplicabila politelor de asigurare.
 • In vederea protejarii asiguratilor, beneficiarilor asigurarii si tertelor persoane pagubite, asiguratorul contribuie la Fondul de garantare administrat de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara, destinat platilor de indemnizatii rezultate din politele de asigurare facultative si obligatorii, incheiate in conditiile legii, in cazul constatarii insolvabilitatii asiguratorului.
 • Dreptul de a ridica pretentii fata de asigurator privind asigurarea despagubirii se stinge in termen de 2 ani de la data producerii evenimentului asigurat.
 • Asiguratului ori beneficiarului ii sunt opozabile neindeplinirea de catre contractant a obligatiilor asumate prin polita.
 • Forta majora exonereaza de raspundere partea care, aflata in aceasta situatie, o notifica celeilalte parti in termen de 7 zile de la aparitia fortei majore si o dovedeste cu inscrisuri oficiale in termen de 30 de zile de la aparitia acesteia.
 • Daca o clauza a politei de asigurare este declarata nula, celelalte dispozitii ale politei de asigurare nu vor fi afectate de acesata nulitate. Partile convin ca orice clauza declarata nula sa fie inlocuita printr-o alta clauza valabila care sa corespunda cat mai bine spiritului politei de asigurare.
 • Prin semnarea politei partile declara expres ca au analizat si cunosc limitarile in timp si de continut inserate in polita de asigurare si le consider rezonabile, utile si necesare pentru buna desfasurere a raportului juridic dintre ele.